ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 13/10/2021

קליטת עולים במערכת החינוך, היבטים לימודיים חברתיים ותרבותיים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים