ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 07/10/2021

צו עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס' 21) (הארכת תוקף הוראת שעה), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת5
ועדת העבודה והרווחה
07/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 23
מישיבת ועדת העבודה והרווחה
יום חמישי, א' בחשון התשפ"ב (07 באוקטובר 2021), שעה 11:48
סדר היום
הצעת צו עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס' 21) הארכת תוקף הוראת השעה), התשפ"ב 2021
נכחו
חברי הוועדה: אפרת רייטן מרום – היו"ר
אלינה ברדץ' יאלוב
מופיד מרעי
מוזמנים
גאולה צמח - עוזרת משפטית, משרד הכלכלה והתעשיה

ד"ר אשר שלמון - מנהל המחלקה ליחסים בינלאומיים, משרד הבריאות

עו"ד לינא סאלם - משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
חבר תרגומים


הצעת צו עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס' 21) הארכת תוקף הוראת השעה), התשפ"ב 2021
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני פותחת את הישיבה בנושא הצעת צו עובדים זרים, נגיף קורונה החדש, הוראת שעה תיקון מספר 21, הארכת תוקף הוראת שעה תשפ"ב-2021. 7.10.2021, א' בחשון תשפ"ב, השעה היא 11:47. אני רוצה שיציגו לנו את הצו שאני זוכרת שדנו בו לפני מספר חודשים, נדמה לי שלושה חודשים זה היה, וכעת פג תוקפו ואנחנו מבקשים לשמוע ממשרד הבריאות שיזכיר לנו את הצורך שלו, אנחנו מדברים על זה שבעצם נותנים כאן, מי נמצא ממשרד הבריאות בזום?
ד"ר אשר שלמון
ד"ר אשר שלמון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ד"ר אשר שלמון. בוא נראה אותו בבקשה את אדוני. בינתיים רק באמת אני מקריאה מתוך הבקשה להארכת הצו. שלום לך אדוני. בכל אופן אני רק רוצה באמת להקריא מתוך הבקשה שאתם העברתם לנו, שביום ה-4.8.2020 התקיים דיון בוועדת העבודה הרווחה והבריאות, בטיוטה של חוק עובדים זרים, אני לא קוראת את כל השם המלא שלו, הוראת שעה, שלאחריו אושרה הוראת שעה ונכנסה לתוקפה ביום 5.8.2020 לתקופה של שלושה חודשים, תוקף הצו הוארך עד ליום ה-4.2.2021 באישור ועדת העבודה, ועם התפזרותה של הכנסת ה-24 תוקף הוראות השעה הוארך עד ה-6.7.2021 בהתאם לקבוע בסעיף 38 לחוק יסוד הכנסת או תום תקופת ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה מכוח חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה תש"פ-2020 לפי המוקדם. ביום 28.7.2021 אישרה ועדת העבודה הארכה נוספת של הצו מיום פרסומו ועד ליום ה-7.10 שזה כאמור היום. לאור ההנחיות כאמור ומאחר שלפי סעיף 6 ג' א' לחוק עובדים זרים 1991, לא חלה חובת העמדת ביטוח רפואי ומגורים הולמים על מעסיק של עובדים פלשתינאים כאמור בסעיף זה ולכן נכנסה לתוקף הוראת השעה. אדוני אתה איתנו על הקו, נכון? אני מבינה שאתם מציעים להאריך את תוקף הוראת השעה בשלושה חודשים נוספים או עד תום תקופת ההכרזה על מצב חירום. הוא נפל? הוא פשוט איננו. בבקשה אשר.
ד"ר אשר שלמון
אני שומע אתכם שוב, פשוט נפלתם לי וחזרתי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז אנחנו נפלנו, או-קי, בסדר. אז הנה אנחנו מבקשים את התייחסותך לבקשה שלכם להאריך את הצו.
ד"ר אשר שלמון
כשמדברים על פועלים פלשתינאים המטרה היא לאפשר שגרת עבודה שמאפשרת למשק לתפקד ובאותה מידה לאותם פועלים להתפרנס. במהלך הקורונה היו מועדים שבהם בפועל בגלל גלי התחלואה גם פה וגם בגדה נאלצנו להטיל הגבלות עד לכדי סגר ולכן נוצרו בעצם אותן הנחיות. המטרה כרגע היא לא להפעיל אותן אלא להפסיק את ההנחיות האלה במצב נצור כדי שבאמת אם פתאום תהיה התפרצות משמעותית ביהודה ושומרון שתצריך הגבלת כניסה מסיבית עדיין אפשר יהיה לאפשר לאותם עובדים לשהות פה לפי התנאים שנקבעו בצו ולתפקד גם לטובת המשק שלנו וכמובן גם לטובתם.

שוב אני אדגיש וזה חשוב שזה יהיה מובן ומובהר, בשלב זה התנועה היא חופשית, כל פועל פלשתינאי מחוסן יכול להיכנס ולצאת מדי יום ומעבר לכך אין איזה שהן השלכות משמעותיות, אנחנו עוד צריכים לסגור את סוגיית המנה השלישית שלהם, אני מניח שנעשה את זה בשבוע הקרוב, אבל מעבר לזה מדובר בבקשה להאריך צו שהוא בעצם נצור.
היו"ר אפרת רייטן מרום
רק שאלת הבהרה, דווקא בנוגע לדברים שאמרת בסוף, למה הכוונה החיסון השלישי שכרגע יש או אין לאותם, - - - כי אזרחי המדינה מחוייבים.
ד"ר אשר שלמון
אנחנו חיסנו כ-120 אלף עובדים, אנחנו חיסנו כ-120 אלף עובדים פלשתינאים במודרנה, בניגוד לפייזר עדיין אין החלטה של מדינת ישראל לתת בוסטר למודרנה. היה דיון ארוך אתמול בצט"מ, אנחנו מחכים לעוד נתונים מחברת מודרנה וליין דס ל-FDA, לכן בשלב זה מי שחוסן פעמיים במודרנה יוכל להיכנס מדי יום ללא בעיה, תהיה נקודה קטנה שנצטרך עוד לפתור אותה או לדקדק אותה, במקומות שמחייבים תו ירוק מה אנחנו עושים,
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון.
ד"ר אשר שלמון
גם לכך אני מניח שניתן פתרון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
או-קי, תודה רבה לך. גאולה, בואי תציגי את שמך ואת תפקידך.
גאולה צמח
עורכת דין גאולה צמח מזרוע הוועדה למיסוי וכלכלה. אנחנו ביקשנו את הארכת הצו לאור עמדת משרד הבריאות שנמצא כרגע על ידי הגורם המקצועי. לצורך הארכת הצו, בעצם בסוף בחינת הארכת הצו אנחנו באמת לפני כן ביקשנו את העמדות, גם בפן הכניסה, גם ממת"ש כי הם אלו שאחראים על הכניסות של העובדים הפלשתינאים וגם ממשרד הבריאות בפן הבריאותי. זאת בשים לב לכך שהחל מה-30.8 העובדים הפלשתינאים נכנסים במתווה יומי ובעצם הוראת השעה לא מופעלת למעשה ובסוף הוחלט כן להאריך לאור התחלואה, העליה בתחלואה לאחרונה ברשות הפלשתינאית,
היו"ר אפרת רייטן מרום
אם כי אני רואה, אם כי לפחות לפי הדיווחים שיש בתקשורת וגם לדעתי בנתונים שהועברו לוועדה יש כבר ירידה שם, זאת אומרת אין שמה כרגע עליה, דווקא זה הולך בהלימה כמו שקורה אצלנו.
גאולה צמח
בנתונים שהועברו אפשר לראות עליה בחודש ספטמבר. ולכן אנחנו הסתמכנו על הנתונים האלה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
או-קי. כשהנתונים שלנו הוצגו, באמת היתה עליה ואז היתה התייצבות ועכשיו יש שם ירידה, כמו אצלנו בדיוק. או-קי. אז בעצם אתם מבקשים שהוראת השעה הזאת תוארך בשלושה חודשים נוספים למצב שבעצם, לאפשרות,
גאולה צמח
למקרה שבו יהיה סגר,
היו"ר אפרת רייטן מרום
יהיה סגר ברשות או ביהודה ושומרון,
גאולה צמח
למקרה שבו יהיה סגר ברשות והעובדים הפלשתינאים,
היו"ר אפרת רייטן מרום
יצטרכו ללון כאן ולא לחזור חזרה.
גאולה צמח
ידרשו ללון בישראל לצורך עבודה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ואז בעצם מה מקנה להם הצו הזה?
גאולה צמח
הצו מקנה להם במקרה כזה שבו הם ידרשו ללון, מגורים הולמים וביטוח רפואי שהמעסיק צריך לדאוג להם, כי במצב שבשגרה, שלא בקורונה חוק עובדים זרים מחריג אותם מהחובה הזאת של המעסיק, בגלל שהם לא זקוקים לזה ולכן.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני זוכרת שבדיון הקודם גם נדמה לי הקו לעובד וגם המשתתפים כאן שבירכו על הזכויות האלה שלא קיימות בימי שגרה ואפילו ביקשו מאיתנו לנסות להפוך את הדבר הזה לדבר, לצו ולהוראה קבועה, משום שבאמת הצו הזה מחייב את המעסיק לתנאי לינה הולמים ולזכויות של ביטוח בריאות ועוד דברים כאלה ואחרים שלא ניתנים.
מופיד מרעי (כחול לבן)
עוד נושא שעלה גבירתי, הנושא של הפיקוח. העלינו את זה, דיברנו על זה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
וגם את זה הייתי רוצה, את יכולה להתייחס לזה גאולה?
גאולה צמח
אני אתייחס לענין של הוראת קבע. כשהתחלנו לעבוד בגלל הקורונה על הסדרת החובות האלה אז בעצם נודע לנו שיש עובדים פלשתינאים שמקבלים היתרי לינה בשגרה ללא קשר לקורונה ואז בעצם המצב הזה הסדיר גם את העובדים הללו. אבל המטרה של הוראת השעה והצו שרוצים להאריך אותו היא רק מסדירה את הדרישה של עובדים פלשתינאים ללון בישראל בגלל הקורונה ולא במצב הרגיל. במשרד שלנו הגורמים המקצועיים עכשיו בוחנים לצורך תיקון של הוראת קבע וזה מה שאני יכולה לומר בענין הזה.
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
מה בענין הפיקוח כמו ששאל חבר הכנסת?
גאולה צמח
בענין הפיקוח כפי שאם אתם זוכרים אנחנו בדיון הקודם הסברנו שבעצם סמכויות הפיקוח הם של רשות האוכלוסין וההגירה ושל זרוע עבודה, כשיש חלוקה פנימית ביניהם שמי שמפקח זה רשות אוכלוסין והגירה על ביטוח רפואי ומגורים הולמים, וזרוע עבודה מפקחת על ניכויי שכר בגין החובות הללו. בגלל שהיה מחסור במפקחים בתקופת הקורונה וגם היום, בעצם במסגרת ההסדר, המשרדים המקצועיים היה הסדר עם המשרדים המקצועיים שהם יסייעו בפעולות הפיקוח, הם יצאו לשטח, יעבירו ממצאים בכל ענין לרשות הרלוונטית ואז יבחנו האם יש צורך לפעול או לא לפעול.
מופיד מרעי (כחול לבן)
אני רוצה רק לחדד את הנושא של הפיקוח.
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
רק שאלת הבהרה, בדיוק, אני גם רציתי. מפקחי בניה, אנחנו מדברים על מחסור במפקחי בניה או מפקחים אחרים גם?
גאולה צמח
מפקחים על זכויות עובדים זרים.
מופיד מרעי (כחול לבן)
על כל העובדים. אני רוצה לחדד את הנקודה ולהזכיר לכולנו שלפני שבועיים היה אירוע של דריסת שוטר באתר בניה בנהריה, השוטר מירכא, על ידי מעסיק מעראבה נדמה לי, שהוא העסיק עובדים זרים אבל הם היו בלי תו והם ברחו. ולקח לכוחות האכיפה שלנו, המשטרה וגורמים נוספים לאתר אותם, את האחרונים איתרו כאן ליד הכניסה לירושלים. נושא הפיקוח גבירתי היושבת ראש הוא חשוב מאוד, אנחנו דנים על זה כל פעם, אנחנו מעלים את הנושא של הפיקוח בכל שלב. לי יש תחושה שמבוססת על עובדות, שנושא הפיקוח הוא חלש, אנחנו פחות מתייחסים לזה אבל הוא קריטי והוא, דבר ראשון אנחנו לא יכולים להתעלם ממנו, לא יכולים מה שנקרא לא להביא אותו בחשבון בכל תקנה.
גאולה צמח
רק אני אציין שלגבי פיקוח של העסקה בהיתר או לא, זה מצוי בסמכות רשות האוכלוסין וההגירה.
מופיד מרעי (כחול לבן)
אני מדבר על הפיקוח באופן כללי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כשאנחנו מדברים על הפיקוח במסגרת הדיון הספציפי הזה אנחנו מדברים על הפיקוח של ההוראות לפי הצו שבו אנחנו מדברים, זה פיקוח אחר וכמובן שאני מצטרפת לדבריו החשובים, מצילי חיים האלה שמדבר עליהם חבר הכנסת מופיד מרעי שאין בכלל ספק שצריך לטפל גם בענין הזה, אבל גם אנחנו העלינו את אותן שאלות שנוגעות לענין הפיקוח של הצו הזה, של צו עובדים זרים כאן, שאלנו אתכם, אני אחזור על אותן שאלות אולי ששאלנו פעם קודמת כי אז לא היו מספיק תשובות.
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
אני התבלבלתי כי אני לא הבנתי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
או-קי. אז אנחנו טענו, שאלנו אתכם בפעם הקודמת האם באמת הוכשר צוות פיקוח וכמה תקני פיקוח ואכיפה נפתחו במשרד לטובת אכיפת הצו הזה, בפעם הקודמת אמרתם שיש לכם חוסר במפקחים, האם אנחנו נמצאים באותו מצב?
גאולה צמח
למיטב ידיעתי כרגע הם נמצאים בשלבים של גיוס מפקחים, שוב, זה לכלל המשק, זה לא לתחום ספציפי, אבל מאיר דוד אמור להיות איתנו בזום והוא יפרט.
היו"ר אפרת רייטן מרום
יש לנו? לא. ולגבי נוסח של נהלי עבודה כמו שאת אומרת וחלוקת אחריות, גם זה דבר שבא לידי ביטוי בפעם הקודמת והיתה תחושה שיש חוסר של תיאום בין המשרדים, אם זה חקלאות, פנים, בריאות ועבודה, כל אחד בעצם נוגע כאן בצו הזה מבחינת הפיקוח ואין איזה שהם נהלים מסודרים.
גאולה צמח
כשעבדנו על הוראת השעה אז גם היה נוהל בין כל המשרדים ואכן כפי שמאיר הציג בפעם הקודמת, מאיר הוא מנהל מינהל אזהרה ואכיפה אצלנו, הציג ואמר שהמפקחים שהוקצו מטעם המשרדים המקצועיים עברו הכשרה על ידי האגף של מאיר וגם אפרת למיטב זיכרוני מרשות ההגירה אמרה שמטעמם הם עברו הכשרה. כדאי להסביר להם מה צריך לשאול, איזה ממצאים צריך לבדוק.
היו"ר אפרת רייטן מרום
זה אפרופו פשוט סיפורים שסיפרו לנו כאן בדיון הקודם על עובדים זרים שישנים על פיגומים וישנים בכל מיני תנאים לא תנאים, לא רק מסוכנים אבל באמת שהם לא ראויים ולא מכבדים, אז אנחנו לא יודעים, לא קיבלנו מכם אם חל איזה שהוא שינוי, שיפור, אם היו, אם בוצעו פיקוחים והוטלו סנקציות בתקופה הזאת.
גאולה צמח
רק בסגר הראשון כשהעובדים הפלשתינאים נדרשו ללון בישראל אז הנושא של הפיקוח היה רלוונטי כי הם באמת נדרשו ללון והם לנו כי אז היה צריך לבדוק שבאמת הם מקבלים את התנאים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אבל הפקחים שכבר קיימים הם לא בודקים באמת את התנאים האלה גם, כבר יש פקחים שאמורים לבדוק את הזכויות הסוציאליות, ביטוח ותנאי לינה. הם לא עושים את זה, לא קיבלתם תלונות, לא קיבלתם פניות, לא היו דיווחים בעת האחרונה?
גאולה צמח
כי הם לא נדרשו ללון מאז ה-30.8.2020.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא היה סגר. בסדר גמור. יש למישהו שאלות נוספות?
מופיד מרעי (כחול לבן)
אפשר להצביע.
נעה בן שבת
אם אפשר רק לשאול, אז באמת את אומרת שלא היה צורך בפיקוח כי המצב היה, כי לא היו עובדים. הצו הזה חל רק על עובדים, אין עובדים עם היתרי שהייה בענף הבנין חוץ מאלה, עובדים פלשתינאים הכוונה.
גאולה צמח
אז זה מה שאמרתי, כפי שנמסר לנו כן יש עובדים פלשתינאים בכל, כנראה בכל הנושאים שמקבלים היתרי לינה בשגרה ללא קשר לקורונה וגם היום, אבל הצו מסדיר בעצם מצב של סגר ודרישה של העובדים ללון בישראל במצב של סגר.
נעה בן שבת
אבל למה את קוראת את זה שזה חל רק במקרה של סגר?
גאולה צמח
מטרת הצו מלכתחילה, הוראת השעה היתה כדי להסדיר את הכניסה שלהם במצב של סגר.
נעה בן שבת
אבל השאלה אם, זה אולי מטרתו אבל השאלה אם את אומרת שהוא לא חל על עובדים אחרים.
גאולה צמח
היום הוא כן יחול על עובדים שישנים פה. אבל באופן עקרוני. אבל אם הם לא לנים,
נעה בן שבת
עובדים עם היתרי לינה, לא בגלל הסגר. אם יש להם היתרי לינה לא בגלל הסגר זה חל עליהם, זה מחייב את המעסיק.
היו"ר אפרת רייטן מרום
זה לא קשור רק לנגיף הקורונה.
נעה בן שבת
לכאורה, יש קשר לנגיף הקורונה כי האפשרות גם להאריך בצו היא רק כל עוד יש הכרזה על נגיף הקורונה, והמטרה מלכתחילה היתה להתמודד עם הסגרים, אבל השאלה אם זה לא מטיל בינתיים אחריות. אנחנו בעצם משאירים פה איזה שהוא צו, הוא נשאר באיזה תרדמת כזאת כי אין כרגע צורך, אבל בכל זאת אומרים לנו תאריכו תאריכו ויכול להיות שהתנאים, אני רוצה להזכיר שלמשל באתרי בניה אפשרו למעסיקים להלין את העובדים הזרים בתוך האתר, בדירות גמורות בתוך האתר, אבל בדירות בתוך האתר. יכול להיות שאם זה לא כזאת דחיפות אולי לא צריך לאפשר תנאים כאלה, אולי צריך לחשוב על זה מחדש, אולי יכול להיות, אולי צריך לחשוב באמת על כל הענין הזה מחדש ולא רק להאריך אם אין בזה צורך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מה אנחנו רוצים להנחות את המשרד?
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
מה שאת אומרת זה משהו שהוא, לא מה שהבנתי, בואי נגיד ככה. מה שהבנתי שזה קשור לעובדים הספציפיים האלה שבתקופה הסגר יכולים לפעול כך וכך. את אומרת שבעצם, נעזוב רגע את הסגר, כרגע זה חל על כל העובדים הזרים באופן,
גאולה צמח
אני רק אתקן את עצמי, עכשיו התעדכנתי, לעמדתנו ובגלל שכל מטרת ההוראת שעה היתה להסדיר את מצב העובדים הפלשתינאים שנדרשו ללון רק במצב של סגר, אז זה יחול רק במצב של סגר ולא על עובדים שלנים פה בשגרה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז אם אין למישהו עוד הערה,
נעה בן שבת
משרד המשפטים ביקש להעיר הערות לגבי הצו.
עו"ד לינא סאלם
אין לנו התייחסות מעבר למה שנאמר כאן, גאולה גם חידדה את זה שהוראת השעה הזאת היא הוראת שעה שחלה אך ורק במצב של סגר, זה בעצם מה שמופיע בדברי ההסבר וזה מה שהיה גם אז כאשר עשו את הוראת השעה הזאת. זה הדבר היחיד שחשוב לנו לחדד אותו כדי שלא יצא מצב שאנחנו מטעים את המעסיקים או את המפקחים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בסדר גמור. אז אם אין עוד הערות אז נועה את רוצה בבקשה להקריא.
נעה בן שבת
צו עובדים זרים נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה, תיקון מספר 21, הארכת תוקף הוראת שעה תשפ"ב-2021. בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק עובדים זרים נגיף הקורונה החדש הוראת שעה תיקון מספר 21 התש"פ-2020 ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. התקופה האמורה בסעיף 1 לחוק מוארכת בזה בשלושה חודשים עד יום ה' בשבט תשפ"ב, 7.1.2022, או עד תום תקופת ההכרזה מצב חירום בשל נגיף הקורונה, לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודד עם נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה תש"פ-2020 לפי המוקדם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה. אז מי בעד נוסח ההצעה. שניים. מי נגד? אין. נמנעים אין.

הצבעה
בעד – פה אחד
אושר
היו"ר אפרת רייטן מרום
רק אני אומר כזה דבר, אני זוכרת שבאמת בדיון הקודם הנציגים של העובדים בירכו על, נקרא לזה לפוטנציאל של הצו הזה, כי כרגע כמו שאת אומרת הוא לא בעצם מיושם הלכה למעשה כי אין סגרים. אבל ההסדרה הזאת של להטיל איזה שהיא חובת זכויות אדם אני חושבת בסיסיות כשהם לנים פה בארץ אצלנו תחת אחריותו של מעסיק, לנסות להסדיר את זה באופן מלא, אני זוכרת שהם בירכו על זה, אני מבינה שאתם כן עובדים על גירסה כזאת של תקנות חוק.
גאולה צמח
אנחנו בוחנים את זה כרגע.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מצויין. אז תודה רבה ונוסח הצו והתקנות התקבלו. ובזה ננעלת הישיבה. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:08.

קוד המקור של הנתונים