ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 05/10/2021

פרק י"א (אנרגיה), למעט סעיפים 63-62 (משק הגז) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת7
ועדת הפנים והגנת הסביבה
05/10/2021


מושב שני


פרוטוקול מס' 21
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ"ט בתשרי התשפ"ב (05 באוקטובר 2021), שעה 11:07
סדר היום
פרק י"א סימן א' (אנרגיה), סעיפים 61-60 (אספקת חשמל לגוש דן), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: ווליד טאהא
רון כץ
יוראי להב הרצנו
שרון רופא אופיר
חברי הכנסת
אלון טל
יצחק פינדרוס
מוזמנים
רעות רבי - ראש אגף אסבסט, המשרד להגנת הסביבה

נטע דרורי - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

דודי קפל - עו"ד, יועץ משפטי, משרד האנרגיה

עדי טאיטו - יועצת שרת האנרגיה

טל אבישי - יועצת מנכ"ל משרד האנרגיה

שני מנדל לאופר - רכזת תשתיות ואנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

עידו מור - רפרנט חשמל, אגף התקציבים, משרד האוצר

אפרת נחלון - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

שירלי לוי - ראש אגף תכנון וסביבה, רשות החשמל
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
לירון אדלר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומיםפרק י"א סימן א' (אנרגיה), סעיפים 61-60 (אספקת חשמל לגוש דן), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו מתחילים את הדיון. כל מי שלא שייך לדיון על אספקת חשמל לגוש דן, אני מבקש לעזוב את האולם. אני מתחיל את הדיון.

בדיון הקודם על אספקת חשמל לגוש דן הגענו לשלב ההצבעות. היו הסתייגויות לקראת הצבעות והחלטנו שלא מצביעים. כנראה הייתה סיבה לכך. עכשיו כנראה היא לא קיימת.

לפני כן, נשמע את תומר ולירון שיאמרו לנו מה היה ומה שונה ממה שהיה בניסוח האחרון.
תומר רוזנר
בעקבות הישיבות הקודמות יש מספר תיקונים שהתבקשנו להכניס בהצעת החוק בעקבות ההערות שנשמעו במהלך הדיון. לפני שלירון תקריא, אני אומר בגדול מה התיקונים. התיקונים הם שכדי לתת גמישות מסוימת לגבי התנאים שצריכים להתקיים במרוצת השנים עד להסרה סופית של אסבסט הפריך המסוכן, ניתנת אפשרות חריגה מלוחות הזמנים שנקבעו באישור מנהל האסבסט לאחר שהוא התייעץ עם יושב ראש הרשות לשירותים ציבוריים (חשמל). כן נקבעה הוראה שמבהירה שאם אפשר להתקדם לפני לוח הזמנים הזה, הוא יעשה את זה גם ללא צורך בעמידה בלוח הזמנים.

אני מציע שלירון תקריא את השינויים בצורה מסודרת. שניים-שלושה שינויים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה השורה התחתונה? מה בעצם שונה? הוא יכול להפעיל את המתקן גם אם הוא לא יסיר את האסבסט?
תומר רוזנר
לא.
לירון אדלר
אני אבהיר. היה דיון ראשון שהיו בו כל מיני הערות. בדיון הקודם שבו גם הוצגו ההסתייגויות, כבר הקראתי את השינויים שהתקבלו בעקבות הדיון הראשון. בדיון שבו הוצגו ההסתייגויות, בעקבות הסתייגות של חבר הכנסת יוראי להב ועמדת הממשלה, הכנסנו עוד תיקון אחד אחרון שאותו אני רוצה להקריא.

יש כאן שני עניינים מרכזיים בנושא של פינוי האסבסט. יש את המהלך הגדול שתחנת הכוח הולכת לפעול עד שנת 2032 בכפוף לאישורי שר האנרגיה ושר להגנת הסביבה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא הורדתם ל-2028?
לירון אדלר
2032 זה המועד. התחנה אמורה לפעול לפי הצעת החוק עד 2032. אישורי השרים, אותם הקדמנו, שזה יהיה במקום 2028 ו-2030, צריכים להתחיל לתת את אישורי השרים לכך ב-2028. זה המהלך היותר רחב. מעבר לזה, בפסקאות (7) עד (10) איזשהו מהלך קצת יותר מצומצם שבו חייבו את בעל המיתקן התעשייתי להסיר אסבסט פריך מכל מיני חלקים חיצוניים של מבנה תחנת הכוח שככל שהם לא עובדים ולא צריכים לחזור לעבוד כדי להמשיך להפעיל את התחנה כמו שרוצים, שהוא יצטרך להסיר את אותם חלקים חיצוניים.

אנחנו ביקשנו כהערות הייעוץ המשפטי שהסרת החלק הזה של החלקים החיצוניים שזה החלק היותר מצומצם של העבודה, שזה יהיה חלק מהתנאים לזה שמתאפשרת הארכת הפעלת תחנת הכוח עד 2032. זאת הייתה ההסתייגות המרכזית בדיון הקודם היות שעמדת הממשלה וההסתייגות שהוגשה הייתה שלא להתנות את כל המשך הפעלת התחנה בפינוי הזה של האסבסט למרות שבדיונים כאן נאמר שזה בכל אופן משהו שחברת החשמל מתכוונת לעשות ושהדברים האלה נקבעו במועדים מתואמים. בכל אופן, הדבר נאמר.

בעקבות ההסתייגות ובעקבות עמדת הממשלה, אנחנו הגענו לנוסח מסוכם לפיו יתווסף בסעיף 60(1)(ב)(1), זאת הפסקה שאנחנו מתקנים, זה תיקון אחרון שמתקנים בעקבות הסיכומים, ואני אקריא את הסעיף:

בלי לגרוע מחובותיו האחרות לפי חוק זה –

(1) בעל המיתקן התעשייתי או המחזיק בו מילא אחר הוראות פסקאות (7), (9) וכן (8) או (10) ואולם בעל המיתקן התעשייתי או המחזיק בו יהיה רשאי להמשיך את השימוש באסבסט פריך אף אם לא התקיימו ההוראות האמורות, אם אישר זאת המנהל לאחר היוועצות עם יושב ראש רשות החשמל.

זאת התוספת שבעצם מה שהיא אומרת, היא אומרת שגם אם במקרה לא עומדים בחובות האלה שהן יותר מצומצמות להורדת האסבסט בחלקים החיצוניים, מנהל האסבסט יוכל לאשר בנסיבות החריגות שיהיו להמשיך להפעיל את התחנה למרות שהחובות האלה לא בוצעו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, אני מבין שכיוון שגם אתה וגם אני לא מייצגים את המיינסטרים התל אביבי, זה פחות זה אבל אני מתפלא על אלה שכן מייצגים.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
גם אני לא מהמיינסטרים התל אביבי. אני גרה בקריית טבעון. לא מדובר רק על תל אביב. מדובר על כל גוש דן כולל בני ברק.
היו"ר ווליד טאהא
חברי הכנסת, אנחנו מיצינו את הדיון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה מבין את המשמעות.
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו רוצים שגוש דן יקבל חשמל אבל אנחנו גם רוצים שהגורמים הנוגעים בדבר יכבדו את כל מה שהם צריכים לכבד. לזה דאגנו, חבר הכנסת יצחק פינדרוס, לא לשום דבר אחר, כי אף אחד לא מתאר לעצמו לעזוב את גוש דן ללא חשמל. מצד שני אף אחד לא יחשוב שכן, אפשר למשוך את זה עוד שישים שנים. זה לא כך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מתפלא על איש איכות הסביבה.
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו ניסינו להיות באמצע. הייעוץ המשפטי הקריא את התיקון. יוראי, אתה הגשת את ההסתייגות. הגשת שתי הסתייגויות אבל אחת מהן לא הייתה רלוונטית כי ענינו עליה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני מן הסתם אסיר את ההסתייגויות שלי. אני רוצה להודות לך אדוני היושב ראש ולצוות המשפטי, על הסיוע, מה שהוביל לפתרון שהוא מאוזן. לא נחה דעתי מכל האירוע הזה. אני חושב שמדובר כאן בהתרשלות שהיא ארוכת שנים של משרד האנרגיה שלא פינה את הדבר הזה ולכן זה פתרון שהוא פלסתר אבל הוא דרוש בעת ובנקודה הזאת.

מאחר שיש הסכמה של כל המשרדים לרבות המשרד להגנת הסביבה, אני מסיר את ההסתייגויות.

אני רוצה להודות לך שוב אדוני היושב ראש על שניהלת את זה בצורה טובה ואני אצביע בעד.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה. אלון, לך לא היו הסתייגויות.
אלון טל (כחול לבן)
כפי שאמר יוראי, אני מסכים אתו לגמרי. העולם של האסבסט הוא מאוד מורכב ולפעמים להשאיר את זה, זה יותר בטוח מלהוציא. אני סומך על המשרד להגנת הסביבה שלא ישנה את הנושא הזה.
היו"ר ווליד טאהא
תודה. פינדרוס, אתה נימקת את ההסתייגויות שלך אבל לא הצבענו. צריך להצביע. כמה הסתייגויות היו לו?
לירון אדלר
יש ארבע הסתייגויות. הסתייגות מספר 3, למחוק כמה מלים. אלה מלים שכבר נמחקו.
היו"ר ווליד טאהא
נענינו ל-25 אחוזים מהבקשות של פינדרוס. כחבר אופוזיציה, זה לא רע.

אנחנו נצביע על ההסתייגות הראשונה של חבר הכנסת יצחק פינדרוס. מי בעד ההסתייגות? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ווליד טאהא
ההסתייגות לא התקבלה.

מי בעד הסתייגות מספר 2? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ווליד טאהא
ההסתייגות לא התקבלה.

להסתייגות מספר 3 נענינו. אנחנו נצביע על הסתייגות מספר 4. מי בעד הסתייגות מספר 4? מי נגד?

הצבעה
ההסתייגות לא התקבלה
היו"ר ווליד טאהא
ההסתייגות לא התקבלה. שים לב שאני לא מצביע נגדך. תזכור את זה.

סיימנו את ההסתייגויות של חבר הכנסת פינדרוס.
לירון אדלר
הוגשו הסתייגויות של חבר הכנסת שלמה קרעי וקבוצת חברי כנסת.
היו"ר ווליד טאהא
הוא לא נמצא כאן. הוא לא כאן ולכן לא הרגשתי צורך לומר, אבל אם התקנון מחייב.
לירון אדלר
כן.
רון כץ (יש עתיד)
זה אחרי שהחמאנו שהוא מגיע לוועדות ועובד קשה.
היו"ר ווליד טאהא
הוא עושה טוב שהוא לא מגיע להצבעות. הוא חוסך לנו זמן.

הייתי צריך לומר שחבר הכנסת שלמה קרעי הגיש הסתייגויות אבל כיוון שהוא לא התייצב לדיון כדי שנדון בהסתייגויות שלו, אנחנו מסירים אותן ולא מעלים אותן להצבעה.

אני מעמיד להצבעה את נוסח החוק כפי שהוצג והוקרא בוועדה, כולל כל התיקונים שהוקראו בוועדה.

מי בעד? מי נגד?

הצבעה
בעד – 5
אושר
היו"ר ווליד טאהא
החוק אושר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מבקש רביזיה.
היו"ר ווליד טאהא
רביזיה. עכשיו השעה 11:17 דקות. בשעה 11:50 חוזרים להצבעה על הרביזיה.


(הישיבה נפסקה בשעה 11:17 ונתחדשה בשעה 12:14.)
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו מחדשים את הדיון. ניתן כבוד לחבר הכנסת יצחק פינדרוס לנמק את הרביזיה שלו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אנחנו מתחילים ברביזיה או קודם על ההסתייגויות?
היו"ר ווליד טאהא
את ההסתייגויות סיימנו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הגשתי רביזיות על שלושת ההסתייגויות שהצבעתם עליהן. הגשתי ארבע רביזיות, על שלושת ההסתייגויות ועל החוק.
היו"ר ווליד טאהא
זה לא על ההצבעה האחרונה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אמרתי רביזיה גם על ההסתייגויות.
לירון אדלר
כבר הצבענו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תסתכלי בפרוטוקול. אמרתי מיד. אפילו ברביזיה שהתקבלה, אמרתי.
לירון אדלר
אמרת אחרי שהצבענו על החוק.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אמרתי לפני.
היו"ר ווליד טאהא
לא ביקשת רביזיה על ההצבעה על ההסתייגויות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ביקשתי. אני זוכר מה ביקשתי.
היו"ר ווליד טאהא
נעשה כמה דקות הפסקה ונברר.


הישיבה ננעלה בשעה 12:19.

קוד המקור של הנתונים