ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 10/10/2021

פרק י"ג (רישוי עסקים) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת157
ועדת הפנים והגנת הסביבה
10/10/2021

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
10/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס'26
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום ראשון, ד' בחשון התשפ"ב (10 באוקטובר 2021), שעה 11:06
סדר היום
פרק י"ג (רישוי עסקים) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: ווליד טאהא – יו"ר
שרון רופא אופיר – מ"מ יו"ר
סמי אבו שחאדה
איתן גינזבורג
רון כץ
מוסי רז
חברי הכנסת
גדי יברקן
יצחק פינדרוס
מוזמנים
שי עגמי - מנהל תחום רגולציה, משרד ראש הממשלה

עמיחי פישר - ראש אגף בכיר מדיניות רגולציה, משרד ראש הממשלה

דוד ימין - עו"ד, ממונה לשכה משפטית מדיניות רגולציה, משרד ראש הממשלה

חוה מונדרוביץ - ראש אגף בכיר רישוי עסקים, משרד הפנים

עידו מירז - מנהל אגף טיוב רגולציה, משרד הפנים

שחר פרלמוטר - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הפנים

גילי צימנד - ראש אגף רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה

ליאורה עופרי - עו"ד, הלשכה המשפטית, המשרד להגנת הסביבה

עמיר יצחקי - ראש המערך הארצי לבריאות הסביבה, משרד הבריאות

שקד כסליו - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

מעין ספיבק - רפרנטית פנים, אגף תקציבים, משרד האוצר

רפ"ק טל בסון - עו"ד, תובעת רישוי ארצי, המשרד לביטחון פנים

רפ"ק עידן כץ - עו"ד, ייעוץ משפטי, משטרת ישראל, המשרד לביטחון פנים

נילי מרטינז - רע"ן רישוי חקיקה כב"ה, המשרד לבטחון פנים

אבישי לדני - רמ"ד טיוב רגולציה כב"ה, המשרד לבטחון פנים

תומר חזות - יועמ"ש הכנה מאש כב"ה, המשרד לבטחון פנים

אילנית אייש - מתמחה יועמ"ש כב"ה, המשרד לבטחון פנים

נפתלי קאייקוב - יו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים, מרכז השלטון המקומי

איילת וסרמן - מנהלת אגף רישוי עסקים, עיריית תל אביב, וסמנכ"לית רגולציה באיגוד רישוי עסקים ארצי

ישראלה מני - סמנכ"לית אגף כלכלה ומסים, איגוד לשכות המסחר

רוני סורקיז - מנהל רישוי עסקים, איגוד לשכות המסחר
משתתפים באמצעים מקוונים
ענת לובזנס - סגנית סמנכ"ל היחידה הכלכלית, מרכז השלטון המקומי

ד"ר ליהי שחר ברמן - מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה חיפה

שי ברמן - מנכ"ל איגוד המסעדות בתי קפה וברים

פרופ' חגי לוין - נציג איגוד רופאי בריאות הציבור, ההסתדרות הרפואית בישראל

ד"ר דורון יקיר - גזבר, ארגון הרופאים הווטרינריים הפרטיים

אביתר כהן - מנהל רישוי עסקים, רשת ויקטורי

הילה דוידיאן - מנהלת איכות, רשת רמי לוי

לילך דחוח - עו"ד, קצינת ציות, שופרסל

תמר מירסקי - מכוני כושר

הדס פרבר - עו"ד

אביב חצבני
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
לירון אדלר מינקה
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
חבר תרגומים


פרק י"ג (רישוי עסקים) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
הכנה לקריאה שניה ושלישית
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו ממשיכים היום דיון שני, בנושא של רישוי עסקים, מצטערים על האיחור הקל שאשם בו היועץ המשפטי של הוועדה. הנושא כמובן פרק י"ג (רישוי עסקים) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנת התקציב 2021 ו- 2022), התשפא- 2021, מ/1443, הכנה לקריאה שנייה ושלישית.

כבר היינו עם דיון ראשון, כולם דיברו, כולם הציגו. היום אנחנו נפתח בייעוץ המשפטי עם תומר ולירון, הם יתחילו את שלב ההקראה, כל אחד מתבקש לרשום את ההערות. לרשום את ההערות המהותיות לגבי הסעיף שהם יקריאו. אף אחד לא ידבר כללי בנושא ספציפי של סעיף. אז אם יש הערה לגבי סעיף ספציפי, אני אאפשר שמי שירצה להגיב שיגיב אבל אם הוא ירצה לדבר בכללי, אז יהיה לו זמן לעשות את זה אחרי שמסיימים הקראה או בדיון הבא. אז בבקשה תומר ולירון.
תומר רוזנר
כן. בוקר טוב אדוני היושב ראש בפני חברי הכנסת מונחים 3 מסמכים בטאבלטים. הנוסח המשפטי בנוסח הכחול, הנוסח המשולב שמפרט את השינויים בתוך החוק הקיים כדי שאפשר יהיה לראות את ההקשר והנוסח של הצעת החוק עם הערות הייעוץ המשפטי שמסומנות בעקוב אחרי שינויים באדום. אנחנו נפתח ב- 3 תיקונים, הצעת החוק פותחת ב- 3 תיקונים נקודתיים, לחוק רישוי עסקים לגבי עסקים ספציפיים שלגביהם נקבעו הוראות בחוק והממשלה מבקשת לבטלן במסגרת הצעת החוק הזו. הנושא הראשון הוא עסקים שעוסקים במכירת משקאות משכרים.

בחוק הקיים בעצם נקבעו שתי הערות שהממשלה מבקשת לבטל, ההוראה הראשונה קובעת בעצם את שעות הפתיחה בהן מותר למכור בעסקים מסוג זה, והוראה שנייה קובעת סמכות לקבוע שלטי אזהרה שניתנת גם לשר ביטחון הפנים וגם לשר הבריאות לקבוע את שלטי האזהרה הרלוונטיים. לגבי ההוראה הראשונה אנחנו חשבנו שאין מקום לבטל אותה במסגרת הצעת החוק, משני טעמים עיקריים.

טעם ראשון קביעת שעות פתיחה וסגירה של עסקים עם פירוט של סוגי עסקים בהן ניתן לקבוע את אותן הוראות, היא בהחלט ראויה לחקיקה ראשית ועלול להיווצר קושי בחקיקתן בחקיקת משנה. בנוסף לכך בחוק נקבעה הוראה אחרת, בסעיף 23.א.1 שבה בעצם ניתנה סמכות מיוחדת למשטרה לסגור עסקים מסוג זה שמפרים את ההוראה הזו שמוכרים אלכוהול שלא בשעות הפעילות הרגילות. לדעתנו לפחות לפי המידע שנמסר לנו על-ידי גורמי איכפת החוק, הבעייתיות של מכירת משקאות משכרים בשעות הלילה וכו', לא פסה מן העולם ולא רצוי לבטל את ההוראה הזו שהמחוקק קבע כדי להילחם בתופעה. במיוחד במיוחד שהדבר הזה גם גוזר את ביטול הסמכות המיוחדת של המשטרה לסגור את אותם עסקים. אז קודם כל צריך לשמוע את עמדת הממשלה לגבי הדבר הזה.
לירון אדלר מינקה
להקריא קודם את הנוסח?
תומר רוזנר
אנחנו נקריא את הנוסח בלי ביטול הסעיף שמדבר על סגירת שעות הפתיחה. לגבי ביטול השלטים, ביטול סמכות לקבוע שלטים, הצעת הממשלה שנראית לנו ראויה היא להעביר את הסמכות הזו לסמכות הכללית של השרים לקבוע תקנות מכוח החוק. וכפי שתראו בסוף הצעת החוק בהוראות שמופיעות בסוף הצעת החוק משמרת הצעת החוק את תוקפן של התקנות שכבר הותקנו שבהן נקבעו סדרי השילוט בכל הנוגע לעסקים האלה.
מעין ספיבק
להציג את עמדת הממשלה בהקשר?
תומר רוזנר
רצוי.
היו"ר ווליד טאהא
את רוצה לדבר אחרי שהיא מקריאה?
תומר רוזנר
כן. כן.
היו"ר ווליד טאהא
כן.
תומר רוזנר
פרק יג' רישוי עסקים, סעיף 69 תיקון חוק רישוי עסקים. בחוק רישוי עסקים תשכח 1968 בפרק זה חוק רישוי עסקים. 1 וסעיף 2 סעיף קטן ג' בטל. ב' בסעיף קטן ד' במקום סעיף קטנים א' 1 וג' יבוא סעיף קטן א' 1.
היו"ר ווליד טאהא
כן מעיין.
מעין ספיבק
טוב. אז באמת אחרי שהשלכה המשפטית של ועדת הפנים הציגה את עמדתה, אנחנו קיימנו על זה דיון ארוך ובאמת הגענו למסקנה שאנחנו מקבלים את העמדה, כי בסוף הסעיף הזה סעיף 2 א' 1 קטן, מאפשר לפעול לפי סעיף 23א שהוא סעיף שמאפשר סגירה מידית של עסק אם הוא לא פועל אם הוא לא פועל לפי ההחלטה הזו ואין דרך אחרת לאכוף את אותה אפשרות בעצם, את אותה דרישה לסגור. מכיוון שאנחנו לא עוסקים בשאלה מה נכון או לא נכון שיהיה בחוק רישוי עסקים ככלל ואם נכון לסגור או לא לסגור עסק, אלא רק באים לעשות סדר בחוק ולייעל אותו, אנחנו לא ראינו לנכון לבטל סעיף שבעצם יש בו מהות. אז קיבלנו את עמדת הלשכה המשפטית ואנחנו משאירים את הסעיף.
רפ"ק עידן כץ
אפשר רק - -
תומר רוזנר
להקריא את הסעיף? או אפילו לעבור הלאה?
היו"ר ווליד טאהא
אף אחד לא מבקש, אתה רוצה שנעורר אותם?
תומר רוזנר
חלילה. חלילה.
היו"ר ווליד טאהא
תמשיך. בזום רוצים הערה על הסעיף?
תומר רוזנר
תגיד שמי שבזום צריך לרשום. מי שרוצה חייב לשלוח בצ'אט.
היו"ר ווליד טאהא
כן. הם יודעים. תאמין לי הם יודעים.
רפ"ק עידן כץ
אני רוצה להגיד רק דבר אחד לגבי הוראת אפשר ברשות היושב ראש?
היו"ר ווליד טאהא
כן. בבקשה. אבל תציג את עצמך.
רפ"ק עידן כץ
בוודאי. עו"ד עידן כץ מהלשכה המשפטית של משטרת ישראל.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי.
רפ"ק עידן כץ
קודם כל כמו שנאמר ובצדק מטעם הייעוץ המשפטי של הוועדה ואני מודה גם לחברתי ממשרד האוצר, מדובר בתיקון לחוק שנעשה בעקבות חוק המאבק בתופעת השכרות שלמעשה מעניק למשטרה בנסיבות מסוימות, חזקה עובדתית לתפוס אלכוהול בדיוק בשעות האלה שמוצהרות גם כשעות האסורות בעצם 23 בלילה עד 6 בבוקר, וסמכות תפיסת אלכוהול ושפיכתו, אז זה גם מתחבר בעניין הזה שלא בכדי הסעיף הזה תוקן 4 חודשים אחרי חוק המאבק בתופעת השכרות. לגבי הוראות המעבר אני מבקש רק מהייעוץ המשפטי לתשומת לבו לגבי סעיף 73 ב' לנוסח המוצע שמדבר למעשה שצריך לתקן גם אותו בעצם לגבי ביטול תוך 3 שנים תוך מחיקת סעיף 2א1 וסעיף קטן ד' בהתאמות הנדרשות.
לירון אדלר מינקה
אוקיי. בסדר גמור.
תומר רוזנר
בסדר גמור.
רפ"ק עידן כץ
תודה.
תומר רוזנר
תודה על ההפניה.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי. בסדר. אז יש לנו בזום את ד"ר ליהיא שחר ברמן, מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה, חיפה. יש לך התייחסות ספציפית לסעיף שהוקרא? ד"ר ליהיא? שומעת?
ד"ר ליהי שחר ברמן
כן. שלום. שומעים אותי?
היו"ר ווליד טאהא
כן. יש לך התייחסות ספציפית לסעיף שהוקרא?
ד"ר ליהי שחר ברמן
לא. יש לי התייחסות לתיקון בחוק רישוי עסקים בנוגע לוועדה המסדרת.
היו"ר ווליד טאהא
לא אמרנו - -
ד"ר ליהי שחר ברמן
אז תגידו לי מתי.
היו"ר ווליד טאהא
אמרנו שאנחנו נאפשר התייחסות ספציפית לסעיף שלירון מקריאה. עם התייחסויות כלליות תקבלי זכות דיבור בהמשך.
ד"ר ליהי שחר ברמן
בסדר גמור.
היו"ר ווליד טאהא
אבל אם אין לך התייחסות ספציפית לסעיף הזה, אז נעבור לדוקטור דורון יקיר גזבר ארגון הרופאים הוטרינריים. לך יש התייחסות ספציפית לסעיף? דורון יקיר? הוא איתנו?
ד"ר דורון יקיר
שומעים?
היו"ר ווליד טאהא
עכשיו שומעים. שומעים אותך ורואים.
ד"ר דורון יקיר
אני גם כן רוצה להתייחס בהמשך.
היו"ר ווליד טאהא
יופי. אז אין לנו אף אחד שירצה. תמשיכי לירון.
תומר רוזנר
כן. הסעיף תקריאי את זה.
לירון אדלר מינקה
הסעיף הבא הוא סעיף ממש טכני, יש בעצם איזושהי הפניה בחוק לסעיף שהוא כבר לא קיים, ובעצם אנחנו מציעים לבטל אותו פשוט במסגרת הזו של תיקון החוק. 1א בסעיף 2אב1 הסיפא אחרי המילים בערעור עליו תימחק. אני קוראת עוד את שני הסעיפים הבאים 2 סעיף 2 ד' בטל 3 סעיף 2 ו בטל.
תומר רוזנר
אוקיי. שני סעיפים, הסעיף הראשון כמו שאמרה לירון הוא סעיף טכני של ביטול מנגנון ערעור שכבר בוטל מזמן בחוק רישוי עסקים ומתוך שכחה כנראה שכחו לבטל את ההפניה אליו כאן. אז זה באמת תיקון טכני לחלוטין. ביטול של סעיף 2 ד' ו2 ו שני הסעיפים האלה, סעיף אחד עוסק בהסדרת מכוני כושר, והסעיף השני עוסק בהסדרת מדי רעש באולמות שמחות, גני אירועים ודיסקוטקים. כאשר את הסעיף האחד מה שיחליף אותו אתם תראו בהמשך, יחליף אותו הסדר שמאפשר לשר התרבות והספורט לקבוע תקנות מכוח חוק רישוי עסקים לעניין מכוני הכושר. לגבי סעיף שני של מדי רעש בעצם, מבטלים את הסמכות ומעבירים אותה לסמכות הכללית של השר להגנת הסביבה ואין שינוי במצב המשפטי.

אנחנו הערנו וכנראה אתם תראו את זה בסוף הצעת החוק, שיש בסעיף הזה עבירה פלילית שחלה על כל אזרח שמבקשת למנוע עריכת שיבושים במדי הרעש. בהידברות מוקדמת עם הממשלה, הבנו שאין מניעה מבחינת הממשלה להעביר את הסעיף הזה כהוראה מהותית בחוק למניעת מפגעים ואנחנו נציע לוועדה לאשר תיקון עקיף בחוק למניעת מפגעים שבו בעצם יכנס התיקון הזה שדיברנו עליו. שיחליף את התיקון.

זאת אומרת שני התיקונים בעצם, לא משנים את המצב המשפטי אלא מסדרים במירכאות את החוק כך שהוא לא ידון בעסקים ספציפיים אלו אלא במסגרת הכללית. התקנות שהותקנו מכוח הסעיף הזה נשמרות גם הן בסוף הצעת החוק. כך שבעצם גם לגבי מכוני הכושר וגם לגבי מדי הרעש אין שינוי במצב המשפטי למעט עניין אחד שאנחנו רוצים להפנות את תשומת הלב אליו, בעניין מכוני הכושר נקבע בחוק רישוי עסקים שאחד מהתנאים שצריכים להיקבע זה ביטוח הסדרת הביטוח של המתאמנים. המתאמנים במכון הכושר. החובה הזו בעצם מתבטלת. אני רוצה שהממשלה תסביר מה עמד מאחורי החובה המהותית הזו, שאותה בעצם מבקשים לבטל.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
באיזה עמוד אתם נמצאים בהקראה?
לירון אדלר מינקה
עמוד 1.
היו"ר ווליד טאהא
יש למישהו הערה?
לירון אדלר מינקה
1 , בפסקאות 2 ו-3.
מעין ספיבק
תומר אם תוכל להגיד על איזה סעיף תרצה שנסביר את המהות?
תומר רוזנר
הנושא של מכוני כושר. ביטול חובת ביטוח של המתאמנים.
מעין ספיבק
אוקיי. אני אגיד.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רוצה לשאול שאלה בעמוד 3. לא השיבה הוועדה בחלוף 30 יום?
לירון אדלר מינקה
לא. לא. לא. בעמוד 1 בעמוד ראשון פסקה 2 ו3.
תומר רוזנר
לטובת חבר הכנסת פינדרוס, אני אסביר. אנחנו דנים עכשיו בשני סעיפים שמבטלים סעיפים קיימים בחוק רישוי עסקים שעניינם הסדרת מכוני כושר ומדי רעש באולמי שמחות. הסברתי שמדובר בשינוי שבעצם מיועד לניקיון הדעת יותר מאשר שינוי מהותי, כי אין בו שינוי מהותי של ההסדרים. למעט שני דברים. אחד זה הנושא של העבירה הפלילית של שיבוש מד רעש שאותה, בסעיף היא "תעבור דירה" במירכאות, לחוק למניעת מפגעים. אז גם שם לא יהיה בעצם שינוי במצב המשפטי. וגם בנושא של מכוני הכושר אמרתי שהשינוי המהותי הוא החובה שבעצם מטיל חוק רישוי עסקים עד היום לבטח את המתאמנים במכון הכושר שחובה זו מבקשים לבטל. אתם יכולים לראות בנוסח המשולב בפניכם גם את הסעיפים הקיימים.
מעין ספיבק
אז לנושא של תיקון סעיף 2ד אנחנו בעצם מבקשים למחוק את הסיפא שלו. בעיקר כי מדובר פה על כפל ביטוח המתאמנים הקיים בביטוח הבריאות הסטנדרטי ולכן אין צורך לציין את זה. התיקון הזה מתואם עם משרד התרבות והספורט, לא הייתה להם כוונה לייצר פה איזה שהוא כפל או איזה שהוא עומס, לא על מכוני הכושר ולא על האנשים שמתאמנים בו. אז מדובר רק על הבהרה שמורידה ספק.
היו"ר ווליד טאהא
אתה מסופק תומר?
תומר רוזנר
זה אמרתם צריכים להיות מסופקים.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לא, לא. אני אשמח שתחדדו את זה שוב.
תומר רוזנר
אוקיי.
היו"ר ווליד טאהא
אז לא הבנו מעיין.
היו"ר ווליד טאהא
תחדדי את זה.
תומר רוזנר
בחוק רשות רישוי הקיים, קיים הסדר ספציפי לגבי מכוני כושר שההסדר המהותי אותו מבקשים לבטל, אם תראי בנוסח המשולב את יכולה לראות בסעיף עצמו כפי שהוא היום.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
יש לנו את הנוסח המשולב?
תומר רוזנר
כן. בוודאי.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
ככה אני צריכה לצאת מזה, אוקיי. לא, לא. בסדר. אני מקשיבה לך.
תומר רוזנר
אוקיי. אחת החובות המהותיות - - -
היו"ר ווליד טאהא
אבל אפשר להדפיס לחברי הכנסת?
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אז זה הרבה יותר נוח, אנחנו לא צריכים לדלג פשוט.
היו"ר ווליד טאהא
רק תבקשו שרון.
תומר רוזנר
אחת החובות המהותיות שיש שם, כי שאר החובות בעצם נשמרות בהסדרים אחרים, חובה שמבטלים אותה חובה מהותית, היא חובה לבטח את המתאמנים לפי - - -
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
זה אחד התנאים לקבלת רישיון עסק.
תומר רוזנר
היום כן.

אותו מבקשים לבטל. היום יש תקנות שמסדירות את החובה הזו. חובה של ביטוח, לא גבוה במיוחד אני חייב לומר. ביטוח החובה עד 100 אלף ש"ח, למקרה פציעה או מוות או כזה. אומרת נציגת האוצר שבעצם מבחינתם הביטוח, ביטוח הבריאות, שיש לכל אחד מאיתנו מכסה את העניין הזה. אני לא כל-כך בטוח שבמקרה של תאונה כמו שהייתה לא מזמן של מתאמן שנפגע קשה במהלך האימון.
היו"ר ווליד טאהא
זה עדיין נכון. זה עדיין פגיעה במהלך פעילות.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לא, אבל אם זה מכסה דרך ביטוח בריאות עד סכום של 100 אלף ש"ח.
תומר רוזנר
לא.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
הסכום הוא כמו שאמרת באמת.
תומר רוזנר
לא, לא. שנייה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לצערי סכום זניח.
תומר רוזנר
שנייה. יש הבדל. ביטוח בריאות מכסה את הטיפול הרפואי מן הסתם שהוא יקבל.
היו"ר ווליד טאהא
כן.
תומר רוזנר
אני מניח שכמו כל אדם שנפצע או קורה לו איזשהו משהו באירוע.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
פה אתה מדבר על אחריות.
תומר רוזנר
אחריות נזיקית יותר.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
בעצם מסיר ממנו.
תומר רוזנר
כאילו נזיקית יותר.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אוקיי. הבנתי.
תומר רוזנר
זה ספק בעיניי. אני לא נכנסתי לבדיקה, הטענה של משרד האוצר נראתה לי מכיוון שמדובר בביטוח שהוא בסכום יחסית לא גבוה, הוא לא באמת אפקטיבי אני חשבתי שזה לא משהו שצריך להתעקש עליו אבל זה החלטה של הכנסת מן הסתם. של הוועדה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אוקיי. ומעיין, את הסברת שזה בעצם מכביד על הרגולטור? זאת אומרת זה כמו הכבדה רגולטורית למתן רישיון?
מעין ספיבק
מדובר פה בעצם, מכון הכושר נדרש לוודא שהלקוחות שלו הם מבוטחים. בעצם. עכשיו .
תומר רוזנר
לא, לא.
היו"ר ווליד טאהא
רגע, הוא צריך לבטח אותם או הם יבטחו את עצמם?
תומר רוזנר
הוא צריך לעשות ביטוח.
היו"ר ווליד טאהא
הוא צריך לעשות ביטוח. כי מה הקטע?
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
החבות הנזיקית חלה עליו. הם נמצאים בשטח שלו. זה בעצם כמו שאת עושה ביטוח צד ג'.
היו"ר ווליד טאהא
נכון. נכון.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אם מישהו חלילה נופל אצלך בבית.
תומר רוזנר
בדיוק.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
נכון? הבנתי נכון?
תומר רוזנר
בדיוק.
היו"ר ווליד טאהא
זה כמו ביטוח צד ג' בכל עסק.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
בדיוק.
מעין ספיבק
אני אגיד רק דבר כזה. אם אתם רוצים להרחיב את הדיון על זה, אז אני מציעה שנעלה את משרד התרבות וספורט לדיון בסדר? אני אומרת שאנחנו היינו בדיון על זה. משרד התרבות והספורט, אמרו שמבחינתם במהות לא הייתה כוונה לייצר פה ביטוח נוסף. אלא שמדובר בכפל. לכן - - -
תומר רוזנר
מה זה מבחינתם? זה לא המצאה של זה לא - - -
היו"ר ווליד טאהא
לא, לא.
תומר רוזנר
מה שמשרד התרבות והספורט.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
רגע. רגע. רגע. לא מדובר בכפל.
מעין ספיבק
אז אפשר להעלות את משרד התרבות והספורט.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
איפה יש כפל?
תומר רוזנר
אני לא יודע איפה יש כפל.
היו"ר ווליד טאהא
רגע. ביטוח מקורי, אין להם אין להם קשר אליו. הוא ביטוח של מערכות הבריאות. נכון?
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
איפה הכפל?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, לא. היא צודקת.
תומר רוזנר
ביטוח הבריאות קיים תמיד לכל אדם.
היו"ר ווליד טאהא
והוא קיים תמיד.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ביטוח צד ג' כל מכון עושה.
היו"ר ווליד טאהא
אבל זהו, אז ביטוח צד ג' מה קשור לביטוח המקורי?
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לא. לכן אני שואלת. כאילו האם רגע. רגע. אם יש לחדר כושר ביטוח צד ג' כבר ממילא - - -
היו"ר ווליד טאהא
נכון.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אז הוא לא צריך לבטח כל מבוטח ומבוטח.
תומר רוזנר
בוודאי. לא. אין כוונה כזו.
היו"ר ווליד טאהא
לא. הוא צריך להגדיר מס' אנשים.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
בסדר. במסגרת ביטוח צד ג'.
תומר רוזנר
נכון.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אבל הוא לא צריך. פה יש כן הכבדה אם אני יורדת לסוף דעתם.
תומר רוזנר
לא. לא. לא.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
שבנוסף לצד ג' בוא גם תבטח כל מתאמן ומתאמן?
תומר רוזנר
לא. לא. לא.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אז? מה הכוונה?
תומר רוזנר
הכוונה היא שאותו ביטוח צד ג' שאת מדברת עליו, הרי אין חובה בחוק בעל עסק לעשות ביטוח.
היו"ר ווליד טאהא
כן.
תומר רוזנר
אין חובה כזו.
היו"ר ווליד טאהא
נכון.
תומר רוזנר
החוק קבע שלגבי מכוני כושר בגלל כנראה אני לא, אני לא ירדתי לסוף זה.
היו"ר ווליד טאהא
מסוכנות יותר גבוהה .
תומר רוזנר
בגלל מסוכנות יתר יש חובה בעצם.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי.
תומר רוזנר
חובה לעשות ביטוח צד ג' בגבולות מסוימים.
מעין ספיבק
אני מציעה, אם רוצים להרחיב בנושא הזה נעלה את נציגת משרד התרבות והספורט.
היו"ר ווליד טאהא
אז מצד אחד אני חושב שאף אחד לא רוצה להכביד. על התהליך. מצד שני, צריך לוודא שאנשים לא יאכלו אותה אם הם יעברו תאונה במכון כושר.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
חד-משמעית. אגב, לא רק אנשים. גם בעל העסק.
היו"ר ווליד טאהא
אז צריכים למצוא את האמצע.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מי שיאכל אותה יהיה בעל העסק.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
כי אם היום לבעל העסק יש אינטרס לעשות ביטוח.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בדיוק.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אני אגיד למה. אתן דוגמא.
היו"ר ווליד טאהא
נכון. שלא יתבעו אותו. כן.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
הרי המחוקק סייג פה לחדרי כושר. אני אגב, הייתי מרחיבה את זה לכל העסקים וזה לא עניין רגולטורי.
היו"ר ווליד טאהא
נכון.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
כי אם אני היום חלילה הולכת במסעדה ונפלתי, היה שמן על הרצפה, אז אני לא אגיד תביעה נגד המסעדה?
היו"ר ווליד טאהא
נכון.
מעין ספיבק
אני אגיד דבר כזה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
כן.
מעין ספיבק
בהקשר של הביטוח, באופן כללי, ככל שכל בעל עסק מחליט אם לבטח את עצמו או לא, הוא עושה איזושהי עלות תועלת, תוחלת סיכונים, ושואל את עצמו האם במידה ואני אבטח את עצמי אני אשלם סכום נמוך יותר מאשר אם יתבעו אותי.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אם חלילה.
מעין ספיבק
עכשיו לצורך העניין, אם אנחנו אפילו עשויים להגיע למצב בו אם אנחנו מחייבים את העסק לבטח את עצמו אז הוא לא נוקט בכל אמצעי הזהירות שהוא היה נוקט בהם אלמלא היינו מחייבים אותו.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אוקיי.
תומר רוזנר
זה לא נכון.
מעין ספיבק
כי הוא אומר גם ככה אני ביטחתי. כשכל עסק עושה את זה, בעצמו, בסוף הוא יכול לבחור אם כן או לא. למה אנחנו בהקשר הזה צריכים להיות הפטרונים של מכוני הכושר ספציפית ולהגיד אתם כן מחויבים בביטוח?
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
בגדול גם זה נכון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
דיברתי קודם על כפל ביטוח. את רוצה להוציא את כל הנושא של הביטוח מהחוק, זה הגיוני.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
כן.
מעין ספיבק
אני מציעה להעלות את משרד התרבות והספורט.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מכון כושר לא אמור להיות - - -
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אבל לא מכון כושר. למה דווקא רק מכון כושר?
מעין ספיבק
אני מציעה להעלות את משרד התרבות והספורט אם אתם רוצים להמשיך בדיון הזה. הם יוכלו לייצג את עמדתם בצורה הנאמנה ביותר.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
זה מוזר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה מוזר.
היו"ר ווליד טאהא
הם נמצאים בדיון?
תומר רוזנר
מתוקף הצעת חוק פרטית בעקבות שהיו בכנסת אז דנו ספציפית בעניין.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש פה הסכמה בין קואליציה לאופוזיציה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
כי זה נשמע מוזר.
תומר רוזנר
נכון. נכון. בגלל זה אגב הם מבקשים לבטל את זה. בדיוק בגלל זה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
בסדר. לא, אבל מאוד יכול להיות שכן צריך בואו נוציא את כל - - -
מעין ספיבק
אז אני מציעה שאנחנו נקיים איתם דיון, ונביא את הסעיף הזה לדיון הבא.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, בסדר, אז ההצעה לקיים דיון עם משרד הספורט כדי להגיע לנוסחה.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי. מישהו אחר יש לו הערה? תמשיכי.
לירון אדלר מינקה
אוקיי.
תומר רוזנר
הסעיפים הבאים הם סעיפים טכניים שבעצם אין להם מהות. הם פשוט יוצרים איזושהי - - -
היו"ר ווליד טאהא
מאיזה סעיף עד איזה סעיף?
לירון אדלר מינקה
3א' עד 3ד'.
היו"ר ווליד טאהא
מ3א' עד 3ד'.
לירון אדלר מינקה
זה באותו עמוד.
היו"ר ווליד טאהא
באותו עמוד.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
מה זה מפעלי ים המלח?
תומר רוזנר
לא, לא. עוד לא בחוק.
לירון אדלר מינקה
לא. לא. לא.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לא בחוק?
תומר רוזנר
פסקאות בתיקון כאילו.
לירון אדלר מינקה
אני אבהיר רגע.
היו"ר ווליד טאהא
זה יש להם משמעות טכנית לא מהותית.
לירון אדלר מינקה
אני מקריאה את הנוסח שהוא נוסח לדיון.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אוקיי.
לירון אדלר מינקה
אנחנו לחברי הכנסת שמנו נוסח משולב שאפשר יהיה לראות את התיקונים.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אוקיי.
היו"ר ווליד טאהא
הנה היא מביאה לך.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
יופי תודה.
לירון אדלר מינקה
אז הנוסח המשולב מודפס עכשיו?
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
מצוין, יופי תודה. זה ככה הרבה יותר פשוט.
לירון אדלר מינקה
אז מה שאני מקריאה זה הנוסח הרשמי.
תומר רוזנר
זה התיקונים עצמם.
לירון אדלר מינקה
התיקונים עצמם.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
מצוין.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי.
לירון אדלר מינקה
אז בנוסח המשולב זה נמצא, הסעיף הראשון שאנחנו מתקנים זה בסעיף 6ג'.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
תגידי באיזה עמוד זה.
לירון אדלר מינקה
בעמוד 14 במשולב. בסדר?
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
הרבה יותר נוח ככה.
לירון אדלר מינקה
להסביר?
תומר רוזנר
תקריאי קודם. קודם כל תקריאי.
לירון אדלר מינקה
אוקיי.

(3א) בסעיף 6(ג)(1) אחרי "בהתייעצות עמו" יבוא "(בחוק זה – השר נותן האישור)";

(3ב) בסעיף 6א(א) במקום "כל אחד מן השרים שקביעתו של עסק כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו" יבוא "כל אחד מהשרים נותני האישור";


3ג בסעיף 6א 1 א' בסעיף קטן א' 1 במקום כל אחד מן השרים שקביעתו של עסק טעון רישיון נעשתה בהתייעצות עמו, יבוא כל אחד מהשרים נותני האיש. ב. בסעיף קטן ד' 3 במקום נדרשים מטעם רשות רישוי לפי סעיף 6ד ו-7 יבוא שפורסמו במפרט הרשות יהיה לפי סעיף 7ג 3. ג. בסעיף קטן ז' 1.1 במקום באתר האינטרנט שלה יבוא במפרט הרשותי. 3ד בסעיף 6א 3 א במקום כל אחד מהשרים שקביעתו של עסק כטעון רישוי נעשתה בהתייעצות עמו יבוא כל אחד מהשרים נותני האישור.
תומר רוזנר
השינויים כפי שאמרתי, זה שינויים טכניים. בסעיף ראשון אנחנו פשוט מגדירים מונח כדי שהוא לא יחזור 10 פעמים על משפט שלם שמגדיר אותו. מי הם השרים נותני האישור, השרים שבהתייעצות איתם נקבע עסק כעסק טעון רישוי. אנחנו פשוט מקצרים את המונח וקובעים אותו כמונח קצר יותר. זה פשוט תיקון טכני לחלוטין.

תיקון טכני נוסף הוא בעקבות תיקון שאתם תראו בהמשך שהוא המהותי שנדון בו מן הסתם בהרחבה והוא נושא המפרט הרשותי, ההפניה פה היא הפניה לנוסח הקודם של החוק. זה גם שוב, תיקון טכני שאין בו מהות.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי.
לירון אדלר מינקה
אפשר להמשיך?
היו"ר ווליד טאהא
כן. יש פה דברים טכניים לא צריך להתעכב.
לירון אדלר מינקה
בסעיף 6ב אחרי סעיף קטן ג' יבוא אני אקרא את הנוסח שמופיע פה ואז אני אגיד. 1. סעיף קטן א' לא יחול על עסק אשר השר ממונה על רשות ההסדרה פרסם או שינה מפרט אחיד לעסקים מסוגו. למעט מפרט אחד חלקי אלא אם כן נקבע במפרט אחיד כי יש לצרף בבקשה לרישיון או להיתר את המסמכים האמורים בסעיף אלו כולם או חלקם. לעניין חוק זה "רשות האסדרה" כהגדרתה בחוק יסודות האסדרה, התשפ"א- 2021.

אני רק אציין שהממשלה רצתה למחוק את סעיף קטנים א' עד ג'.
תומר רוזנר
לא למחוק. לא להפעיל.
לירון אדלר מינקה
זאת אומרת לא להחיל אותם על העסקים להם פורסם המפרט האחיד. זה בעצם בסעיף שמדברים על חובה לצרף לכל בקשה לרישיון מפה מצבית, תכנית עסק, ועוד מסמך. רגע. ותרשים סביבה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ותרשים סביבה.
לירון אדלר מינקה
שסעיף א' קובע את חובת צירוף המסמכים, סעיף ב' קובע שאם מצרפים את המסמכים הם צריכים להיחתם בידי בעלי מקצוע מסוימים וסעיף ג' נותן לשר הפנים את הסמכות לקבוע את אותם בעלי מקצועות. אנחנו מציעים למחוק רק את סעיף א' בעצם.
תומר רוזנר
לא למחוק.
לירון אדלר מינקה
בעצם לא להחיל על עסקים שיש לגביהם מפרט אחיד. זאת אומרת רק את הנושא של הפטור מהמסמכים. אבל כן להשאיר שאם כבר יש חובה להגיש את המסמכים האלה, שהם ייחתמו בידי אותם בעלי מקצועות שמנויים בסעיף קטנים ב' וג'. הנושא של להסמיך בעלי מקצועות זה משהו שצריך לעשות בתקנות.
תומר רוזנר
נכון.
לירון אדלר מינקה
ולא במפרט. ולכן אנחנו מציעים את הסעיפים האלה לא למחוק כפי שהיה בהצעת הממשלה.
תומר רוזנר
אני רק אסביר במה עסקינן.
היו"ר ווליד טאהא
מעיין תהיי עם תומר.
תומר רוזנר
על-פי החוק המקורי נקבעה הוראה גורפת שכל בקשה לרישיון עסק צריכה להיות מלווה אוטומטית ב- שלושה מסמכים. תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית עסק.

ברפורמה של 2018, הכנסת ביקשה והממשלה קיבלה את הצעתה, שהחובה הזו לא תהיה חובה גורפת כי זה לא הגיוני שכל עסק צריך את שלושת הדברים האלה. ברור שיש עסקים שלא צריכים את שלושת הדברים האלה ולכן הוסמך שר הפנים לקבוע עסקים בהם לא תחול החובה הזו.

שר הפנים אכן עשה שימוש בסמכותו וקבע רשימה של עסקים לגביהם לא תחול חובת צירוף שלושת המסמכים או חלקם. כלומר, לגבי חלק הוא קבע שלא צריך לצרף בכלל לגבי חלק הוא קבע שצריך לצרף חלק ולגבי אחרים הוא השאיר את המצב הקבוע שצריך לצרף את כל שלושת המסמכים הללו.

פה מוצע לאפשר לשר בעצם לאותם עסקים בהם ייקבע מפרט אחיד שזה כפי שאנחנו נדבר בהמשך בהרחבה, חלק גדול מהעסקים הקטנים והבינוניים ברירת המחדל תהיה שאם לא קבעו משהו אחר במפרט, לא צריך לצרף. אם צריך לצרף אז צריך לקבוע את זה במפורש במפרט. זאת אומרת זה בעצם סוג של היפוך ברירת המחדל. ברירת המחדל היא שלא צריך לצרף ואם רוצים שיצרפו צריך להגיד את זה במפורש במפרט.

בעינינו זו נראית הצעה מצוינת אנחנו חשבנו אותה גם ברפורמה הקודמת לא התקבלה הצעתנו אז. עכשיו היא הגיעה, הגיעה ההצעה בצורה יותר טובה. אני רק אעיר משהו שלא הערנו לממשלה בסיבוב הקודם אבל עכשיו כן צריך להעיר. שהמפרטים לפי החוק כפי שיהיה בסופו של דבר, לא ייקבעו בהכרח על-ידי השר הממונה על ההסדרה ולכן ייתכן שאנחנו נצטרך לשנות פה את הנוסח כי במקרים מסוימים המפרטים נקבעים על-ידי גורמים אחרים או על-ידי הממשלה או על-ידי השר נותן האישור, ולכן נצטרך אולי להפנות דרך אחרת למפרטים אחידים אבל לאו דווקא אם נקבעו על-ידי השר הממונה על האסדרה. אבל זה טעון בדיקה ניסוחית מה שנקרא.
שקד כסלו
אני רוצה להתייחס. שקד כסליו, מהלשכה המשפטית באוצר.
תומר רוזנר
ברוך רופא חולים.
שקד כסלו
תודה רבה. אנחנו נבקש להכניס לסעיף הזה גם התייחסות לתנאי האחיד שאנחנו נגיע אליו בהמשך, כך שבמצב שבו נכנס תנאי אחיד למפרט אחיד למרות שמפרסם אותו השר הממונה על רשות האסדרה, זה לא אומר שבמצב הזה כל מסמכי היסוד לא מחייבים. כלומר, להחריג אבל שבו תוקן מפרט אחיד רק לעניין תנאי אחיד כפי שנגיע לזה בהמשך.
תומר רוזנר
עוד פעם? תסבירי. לא כל-כך הבנתי.
שקד כסלו
במצב שבו נכניס תנאי אחיד, אני לא רוצה להרחיב עכשיו כי אנחנו עוד לא שם בנוסח, אבל שיכניסו תנאי אחיד אל תוך המפרט, אנחנו לא מצפים שבמצב הזה הוועדה או השר יצטרכו לדון בכל המפרט אלא רק בתנאי האחיד שמבקשים להכניס כי עברה שנה.
תומר רוזנר
אוקיי.
שקד כסלו
לכן אנחנו חושבים שבמצב הזה חייבים להחריג אותו. מכיוון שלא ידונו בכל המפרט אז אי-אפשר להגיד שאז לא יידרשו מסמכי היסוד.
תומר רוזנר
אוקיי.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי.
תומר רוזנר
תציעו נוסח בעניין כאילו?
שקד כסלו
הצענו נוסח בעניין, נציע כן.
תומר רוזנר
לא, אז אנחנו לא נחזור לנוסחים. אז אם יש לך נוסח שאת מוכנה איתו אז - - -
היו"ר ווליד טאהא
יש לך נוסח?
שקד כסלו
יש לי נוסח. אני אצטרך למצוא אותו רגע.
היו"ר ווליד טאהא
אז תעבירי.
תומר רוזנר
לא. אז פשוט תקריאי אותו. כי חבל שאנחנו נחזור לזה שהולכים להקראות.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי. אז תקריאי את הנוסח.
שקד כסלו
הנוסח שאנחנו הצענו אומר: סעיף קטן א' לא יחול על עסק אשר השר הממונה על רשות האסדרה פרסם או שינה מפרט אחיד לעסקים לסוגו, למעט מפרט אחיד אלא אם כן קבע זאת השר האמור. ומה שאנחנו הוספנו: " או אם מדובר על תנאי אחיד לפי סעיף 7א.2" , ששם כרגע מוסדר התנאי האחיד.
תומר רוזנר
טוב. זה נוסח.
לירון אדלר מינקה
נבדוק את זה.
תומר רוזנר
נצטרך לבדוק את הנוסח.
שקד כסלו
כן. בוודאי.
היו"ר ווליד טאהא
בסדר. נדבר על הנוסח. אוקיי. יש מישהו צריך להעיר גם על הסעיף הזה? אז כנראה שלא. אז תמשיך תומר ולירון.
תומר רוזנר
אנחנו מגיעים עכשיו לסעיף המהותי הראשון. סעיף 7 נכון?
לירון אדלר מינקה
כן.
תומר רוזנר
כן. בעצם אנחנו מקדימים טיפה את המאוחר אבל זה בעצם השינוי המרכזי בהצעת החוק שבעצם מעביר את הסמכות לקבוע את המפרטים האחידים של העסקים לשר הממונה על רשות ההסדרה. נקרא לו מעכשיו כדי לקצר את הדברים השר הממונה. אוקיי? עד היום המפרטים האחידים כל עסק יש מס' נותני אישור לפי סוג העסק בין 2 ל- 4, לפעמים אפילו רק 1 שנותנים אישור. לצורך העניין אני אשמח אם משרד הפנים יעזור לי. מסעדה דורשת אישור של משרד הבריאות, של המשרד להגנת הסביבה, של רשות הכבאות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
משרד הבריאות וכיבוי אש.
היו"ר ווליד טאהא
של המשטרה.
תומר רוזנר
אני לא זוכר אם משטרה גם או לא.
היו"ר ווליד טאהא
משטרה בכל כמעט.
תומר רוזנר
במסעדה צריך משטרה?
לירון אדלר מינקה
כן.
תומר רוזנר
אוקיי. אז למסעדה.
היו"ר ווליד טאהא
שלא יחליקו על השמנים.
תומר רוזנר
למסעדה יש לצורך העניין ארבעה נותני אישור. המצב עד היום הוא היה, עוד לפני הרפורמה, כל מסעדה הייתה הולכת לאחד מהגורמים האלו ומקבלת ממנו תנאים. המשטרה הייתה אומרת מה היא צריכה, משרד הבריאות, המשרד להגנת הסביבה וכו'. ברפורמה של 2010 וברפורמה של 2018 הייתה כוונה שיהיה מפרט אחיד שייקבע לאותם עסקים קטנים ובינוניים שבעצם יאחד את כל אותם תנאים, כך שיהיה פשוט ויעיל לעסקים לקבל את כל התנאים מראש ובצורה מאוחדת ויעילה.

כפי שעלה בדיון הקודם, התקווה הזו לא כל-כך צלחה. חלק גדול, פרק זמן ארוך בכלל לא נכתבו מפרטים לרוב העסקים וגם שנכתבו בשנתיים, שלוש האחרונות מפרטים לרוב העסקים בעצם הם נכתבו בצורה שלפחות חלקם, לא השיגו את המטרה שהייתה לנגד עיני הממשלה והכנסת והיא מטרה של ייעול פישוט ותמצות התנאים בצורה ברורה ובהירה לעסקים.
היו"ר ווליד טאהא
קיצור דרך.
תומר רוזנר
לכן בעצם הממשלה מציעה פה להעביר את הסמכות הזו לקביעת המפרטים האחידים, לשר הממונה. כאשר בהמשך אתם תראו יש הליך מאוד מפורט של איך בעצם השר הממונה יקבע את המפרטים הללו. אבל כדי שהשר הממונה יוכל לפרסם את המפרטים הללו אנחנו סברנו שיש להבהיר, שגם הסמכות שלו, יש לו סמכות ראשונית לקבוע את התנאים. כי המפרט הוא רק כלי המקור. הוא הסמכות של השר בעצם לבוא במקום נותני האישור או השרים כפי שאמרנו, גורמי נותני אישור בריאות, כמו שאמרת לצורך העניין בריאות, סביבה, כבאות ומשטרה במקרה של מסעדה. הוא בא במקומם ובעצם לאחר תהליך שאתם תראו אותו בהמשך, של ועדה מאסדרת ושיתוף של גורמים נותני האישור וכו', השר בעצם קובע את התנאים.
היו"ר ווליד טאהא
לאחר שקבע את הקריטריונים. מול כל משרד.
תומר רוזנר
נכון.
היו"ר ווליד טאהא
כן.
תומר רוזנר
אבל בסופו של דבר הסמכות לקבוע את התנאים, לא רק לפרסם, היא סמכות שלו.
היו"ר ווליד טאהא
שלו. נכון.
תומר רוזנר
ואנחנו חשבנו שצריך לבטא את הדבר הזה בחוק שיש לו את הסמכות הראשונית לקבוע את התנאים. למעט אותם מקרים בהם החוק יגדיר במפורש מקרים של סמכותם של שרים אחרים או של הממשלה לקבוע את התנאים במצבים אחרים אבל הסמכות הראשונית עוברת בעצם בהצעה הזו, לשר הממונה.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אפשר שאלה אדוני? צהריים טובים. אני רוצה לשאול לגבי הקטגוריה, קטגוריות של עסקים. מדובר פה על גודל העסק? קטן ובינוני זה הולך לפי גודל השקעה של העסק? גודל העסק?
היו"ר ווליד טאהא
לא. הסעיף הזה שהוא מדבר עליו עכשיו הוא עקרוני. מי נותן סמכות, מי נותן אישור. אין לו קשר לגודל ולסוג.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני חושב שהוא שאל מה המקור של זה. יש פרטי רישוי יש 200 ומשהו פרטי רישוי. לזה אתה מתכוון?
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אוקיי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שעליהם כותבים מפרטים. אם אין פריט רישוי - - למשל מסעדה זה פריט רישוי. אם אין פריט רישוי לא כותבים מפרט. הוא מתייחס כרגע למפרט ולמי שיש את הסמכות לכתוב את המפרט וגם אנחנו מזכירים שב-70 שנה האחרונות לא נכתבו מפרטים, רק בכמה השנים האחרונות.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
המפרטים הולכים לפי סוג העסק או גודל העסק?
תומר רוזנר
סוג העסק כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כן, כן. סוג עסק. יש עסקים שאין להם.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
זה הולך לפי סוג עסק.
תומר רוזנר
נכון.
תומר רוזנר
אני אמרתי את המילה עסקים קטנים ובינוניים כדי לאפיין את רוב העסקים שאנחנו מדברים עליהם. זה לא בהכרח מבחינת, זה יכול להיות - - -
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
כן. הבנתי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הקטגוריה היא סוג עסק ולא - - -
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי.
תומר רוזנר
הכוונה היא לסוגי עסקים. הכוונה היא שעסקים מורכבים וגדולים כמו מפעלים מסוכנים או מפעלים שיש להם מפעלי תרופות או דברים שיש להם השפעות מורכבות, תחנות כוח לצורך העניין, הם לא יהיו במסגרת המפרטים האחידים. הם לא נקבעו במסגרת המפרטים האחידים. אבל זה לא קשור לגודל העסק. גם נגיד רשת שיווק שיש לה הרבה מאוד מרכולים עדיין תהיה במפרט של מרכולים. זאת אומרת זה לא קשור. יכול להיות עסק גדול במובן פיננסי אבל שהוא מפעיל נגיד כמו שאמרתי רשת של מרכולים עדיין יהיה בתוך ההסדר הזה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בדיוק.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי. חבר הכנסת אתה רוצה לדבר על הסעיף הזה ספציפי כן?
מוסי רז (מרצ)
כן.

אני רוצה בעיקרון לשאול כדי להבין. כי אני לא בטוח שאני מבין.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי.
מוסי רז (מרצ)
אוקיי. אז יהיה שר באחריותו לקבוע
היו"ר ווליד טאהא
הממונה, אוקיי.
מוסי רז (מרצ)
באחריות לקבוע את כל המפרט. איך זה מול המשרדים הקיימים? כלומר, אותה מסעדה שנתת איך זה מול המשטרה שהיום? מה? משטרה אין לה Say?
תומר רוזנר
לא, לא.
היו"ר ווליד טאהא
אני חושב שדיברנו על זה בדיון הקודם דווקא.
תומר רוזנר
עיקר ההצעה מופיע בהמשך.
היו"ר ווליד טאהא
כן.
תומר רוזנר
חבר הכנסת רז. המשך ההצעה יש הסדר מאוד מאוד מאוד מפורט.
היו"ר ווליד טאהא
נכון.
תומר רוזנר
איך זה נעשה בפועל. זאת אומרת זה לא השר פועל בחלל ריק.
לירון אדלר מינקה
יש אסדרה.
תומר רוזנר
יש הצעה להקים ועדה מאסדרת.
מוסי רז (מרצ)
כן. אבל ועדה מאסדרת לא כל המשרדים האלה מיוצגים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא. מיוצגים.
היו"ר ווליד טאהא
לא. כל משרד רלוונטי לסוג העסק מיוצג.
תומר רוזנר
אנחנו נגיע לזה. נגיע לוועדה המאסדרת. אני אומר פה אנחנו מדברים רק על העיקרון, שבמסגרת ההצעה שכשהסמכות הראשונית לקבוע את התנאים היא של השר. הפירוט איך זה נעשה ומה המעורבות של המשרדים האחרים שזה כמובן בעצם לב ההצעה שאתם תראו בהמשך, זה מופיע בהמשך.
לירון אדלר מינקה
זה בעצם סעיף כללי לגבי הסמכות להתנות תנאים ברישיון. או בצורה של מפרט אחיד או בצורה של התנאים פרטניים ברישיון שזה גם אפשר במסגרת החוק. זה הסעיף בעצם שאומר באופן כללי את הנושא הזה של הסמכות. אחר-כך כל הפרוצדורות, הסדרים, איך זה הולך ומה היחסים, מפורטים יותר מאוחר.
גילי צימנד
סליחה.
לירון אדלר מינקה
אבל זה הסעיף העקרוני.
תומר רוזנר
רק תקריאי.
לירון אדלר מינקה
אני אקרא.
גילי צימנד
לירון סליחה.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי.
לירון אדלר מינקה
אז רגע, רק אני אקרא רגע. אני מקריאה את הפסקה של סעיף 7.
היו"ר ווליד טאהא
שנייה. רגע. היא רוצה להגיב על משהו שקדם.
גילי צימנד
שמי גילי צימנד מהמשרד להגנת הסביבה.

ביחס לתשובה שלירון נתנה כרגע. רק לדייק. אם אני מבינה נכון, הסמכות שניתנת לשר לרגולציה היא רק ביחס למפרטים אחידים.
לירון אדלר מינקה
כן, כן.
תומר רוזנר
נכון.
גילי צימנד
לא ביחס לתנאים פרטניים כפי שהשבת.
לירון אדלר מינקה
נכון.
גילי צימנד
אז לדייק את התשובה. שלא תהייה אי הבנה.
לירון אדלר מינקה
נכון. הכוונה שלי הייתה שסעיף 7 מסדיר באופן עקרוני את כלל הסמכויות להתנות תנאים מסוגים שונים. התנאים פרטניים לעסקים פרטניים שהם לא כלולים במפרט האחיד הם רק אצל המשרדים. הסמכות שהיא למפרט שנוגעת לעסקים שכלולים במפרט אחיד זה בעצם החידוש שנכנס כאן שבעצם גם לשר הממונה יש.
גילי צימנד
אז אולי כדאי לדייק את זה באמת?
לירון אדלר מינקה
אז אנחנו עכשיו נקריא את הנוסח.
תומר רוזנר
עכשיו נקריא את הנוסח.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי.
גילי צימנד
שהסמכות היא לעניין המשפטי.
היו"ר ווליד טאהא
עוד מעט היא תקריא את הנוסח. אבל אנחנו רוצים לשמוע גם ישראלה מני מאיגוד לשכות המסחר.
ישראלה מני
את מרבית חברי הוועדה אנחנו מכירים כבר שנים רבות.
היו"ר ווליד טאהא
יש לך הערה ספציפית על הסעיף שהוקרא?
ישראלה מני
כן.
תומר רוזנר
עוד לא הוקרא.
ישראלה מני
יש לי הערה כי זה חשוב לי להבהיר דבר אחד.
היו"ר ווליד טאהא
דובר עליו.
ישראלה מני
כי אני מבינה שעלולים, סליחה אדוני היושב ראש?
היו"ר ווליד טאהא
כן. בבקשה.
ישראלה מני
אוקיי. הנושא הזה של כל הוועדה המאסדרת והשר שאמור לעשות אסדרה לא נולד יש מאין. הוא נולד בגין העובדה שהמגזר העסקי במשך שנים אוכל חצץ מנותני האישור. לא מכולם. בדרך-כלל זה בא מרצון טוב, כי כל אחד רוצה לשמור על הסמכויות שלו. ואנחנו בצר לנו לאורך שנים.
היו"ר ווליד טאהא
מה ההערה על הסעיף? ישראלה?
ישראלה מני
שנייה. חשוב לי להבהיר את הדברים האלה לחברי הכנסת.
היו"ר ווליד טאהא
כן. אבל עשינו על זה דיון דיברנו על זה. את צודקת ומסכימים. מה ההערה הספציפית?
ישראלה מני
אוקיי. אז בואו נמשיך.
תומר רוזנר
מה נמשיך?
היו"ר ווליד טאהא
מה ההערה הספציפית?
ישראלה מני
ההערה הספציפית שצריך להבין שכשאנחנו מדברים על אסדרה, מבחינתנו זה לא רק מפרטים אחידים. זה צריך להבין. אנחנו צריכים שיהיו פה סמכויות לוועדה המאסדרת לבוא שאנחנו מקבלים למשל שיש עסק שלנו מקבל הוראה מאיזה שהוא נותן אישור שהיא לא נמצאת בתור המפרט האחיד, והיום אני פונה לראש הממשלה, אני בוכה להם, אני אומרת להם בבקשה תתערבו ואין להם כוחות היום להתערב.

אני צריכה היום שלוועדה המאסדרת ולשר תהיה יכולת להתערב ותהיה לו סמכות על אותו נותן אישור, לבוא להגיד לו ,הגזמת זה לא יקרה. אין היום שום גורם שיכול לקחת את כל התהליך הזה ותכלול אותו. עכשיו, לבוא להגיד שזה יהיה רק על מפרטים אחידים? מבחינתי זה אומר שאותו נותן אישור יבוא מחר בבוקר יחליט משהו אחר, ולי אין שום יכולת לפנות לוועדה המאסדרת.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי. אוקיי. בסדר גמור. בהמשך גם נתייחס ספציפית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה בסעיף 3.
היו"ר ווליד טאהא
כן.
ישראלה מני
נכון.
היו"ר ווליד טאהא
אז נהיה יותר ממוקדים. בסדר גמור. תקריאי לירון.
לירון אדלר מינקה
כן. אני מקריאה בעצם את הפסקה הראשונה בסעיף 7. בנוסח המשולב זה נמצא בעמוד 22. בסעיף 7.1א סעיף קטן א' האמור - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
איפה את? איך הגעת לסעיף 7?
היו"ר ווליד טאהא
היא בעמוד 2.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רואה כן. סעיף 7. כן, כן.
לירון אדלר מינקה
עמוד 2 בנוסח שאני מקריאה בנוסח המשולב זה בעמוד 22.
מעין ספיבק
תסתכל לפי הדף לא לפי הטאבלט.
לירון אדלר מינקה
בטאבלט אני מקריאה את הנוסח הרשמי.
מעין ספיבק
עמוד 22.
לירון אדלר מינקה
יש נוסח משולב שהוא לא רשמי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני קורא את מה שאת קוראת פה אני בעמוד 2.
מעין ספיבק
כן.
לירון אדלר מינקה
בסעיף 7-

(1א) בסעיף קטן (א), האמור בו יסומן "(1)" ואחריו יבוא:

"(2) על-אף האמור בפסקה (1), לעניין עסקים שלפי הוראות חוק זה יש לקבוע לגביהם מפרט אחיד, תהא הסמכות להתנות תנאים כאמור באותה פסקה במפרט האחיד, נתונה לשר הממונה על רשות האסדרה, בהתאם להוראות סעיף 7ג1 ובסייגים האמורים בו;

(3) אין בהוראה האמורה בפסקה (2) כדי לגרוע מסמכותם של נותני האישור לפי חוק זה להתנות ברישיון או בהיתר לעסקים כאמור תנאי מוקדם, את תנאי רישיון או תנאי נוסף ברישיון, אם ניתנה להם סמכות כאמור בהוראות לפי חוק זה"
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני פה אדוני היושב ראש.
היו"ר ווליד טאהא
כן. בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
גם בסעיף 3 אני אקפוץ בכוונה לעמוד הבא שיש פה עוד מעט שני סעיפים שנוגעים. נשאר פה איזהשהו באלאנס מאוד יפה. אבל השאלה באה מבחינה פרקטית. אם לשר הממונה על האסדרה יש את הסמכות, עכשיו יבוא לצורך העניין השר הממונה על הכיבוי, בסדר? השר הממונה על ההסדר אמר צריך בכיבוי שני מטפים.
לירון אדלר מינקה
כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
קם בבוקר השר הממונה על הכיבוי הוציא הוראה שצריך שלושה.
תומר רוזנר
הוא לא יכול. הוא לא יכול.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם הנושא הוא שבסוף יש שר שממונה, שומע את מקבל את העמדה ונמצא בוועדה אצלו השר הממונה על הכיבוי, ונמצא אצלו בוועדה השר הממונה על החיידקים כן? השר הממונה על אין בעיה. אבל בסוף מי מקבל החלטה? מה שאתה אומר פה,אין בהוראה האמורה בפסקה 2 כדי לגרוע מסמכותם של נותני האישור לפי חוק זה להתנות ברישיון וזה וזה והוא נותן להם סמכות כאמור בהוראות. עכשיו אני אומר זה עוד יותר חזק.

אם תשימו לב. מגיע אחר-כך בעמודים הבאים, שהשר בעצם יכול פתאום לחזור בו ולהגיד לא, לא מתאים לי הסיפור הזה. אני הבנתי, רשות האסדרה לא קיבלה את מה שאני אמרתי אז אני עכשיו אוציא הנחיה מפה. אז אנה אנו באים? אז לא עשינו כלום. עכשיו, אם אני הייתי השר זה מה שהייתי עושה הייתי אומר לרשות האסדרה תמשיכו לדון.

תקבלו החלטה ואני מוציא הנחיה.
היו"ר ווליד טאהא
אבל פינדרוס, מה אתה מבקש? מה אתה מבקש לחדד?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שזה פוטו מורגנה. בגלל שאם אני יכול בסוף אחרי שאתם החלטתם לא לעשות כן, אז אני אמתין בסבלנות אתן לשר הממונה להגיד שלא אני אגיד שכן.
שי עגמי
שמי עג'מי מאגף רגולציה, אני אשמח שנייה להתייחס כדי להבהיר נקודה אם אפשר.

באופן רוחבי. הסעיף הזה הוא סעיף שנועד להבנתי לתת את העיקרון, בסדר? העיקרון אומר שהשר הממונה על האסדרה הזו, שקובע את המפרט האחיד. סעיף 3 אומר שככל שניתנה סמכות פרטנית ספציפית שעוד מעט נגיע אליה בהמשך, לשרים נותני האישור, לשר הממונה על החיידקים להוסיף תנאי כזה או אחר, אז יש לו את האפשרות הזו. זאת אומרת זה נועד לבוא להגיד את המסגרת. עקרונית השר הממונה על האסדרה קובע את המפרט. איפה שהחוק קובע סמכות פרטנית נקודתית שנתנה לשר נותן האישור אפשרות להתערב במקרה דחוף.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
למה הוא לא חוזר לרשות האסדרה?
שי עגמי
עוד שנייה נגיע לזה. בהמשך אני אגיד דוגמא למשהו כזה, שאם נניח התעורר מקרה דחוף שמייצר סכנה אנחנו לא רוצים שזה יגיע לפרוצדורה של הוועדה. זה לוקח זמן ובינתיים צריך לטפל בסיכון שנוצר. אז חוק נותן במקומות מסוימים סמכות ספציפית לעשות התערבות או לדוגמא מקרה אחר.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
שר אסדרה?
שי עגמי
לא, לא. לשר נותן האישור.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שר האסדרה זו הבעיה.
שי עגמי
זאת אומרת אם נקבע מפרט.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
איפה הבאלאנס בין השר נותן האישור לשר האסדרה?
שי עגמי
שנייה. הבאלאנס העקרוני.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
איפה הבאלאנס הזה?
שי עגמי
הבאלאנס העקרוני נמצא בסעיף של עבודות האלו שעוד לא הגענו אליהם. כרגע הסעיף הזה קובע באופן עקרוני את הדברים. יש את המפרט שהוא הדרישות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זאת אומרת אתה אומר שיש יוצאי דופן שאנחנו נראה אותם אחר-כך.
שי עגמי
נכון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה מציע לי להמתין.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
נחכה.
היו"ר ווליד טאהא
נכון.
שי עגמי
בדיוק.
שקד כסלו
אני אשמח רגע לחדד.
היו"ר ווליד טאהא
אבל כדאי לרשום את ההערות. בהמשך, אם יהיו תשובות להערות ,אז אוקיי. אם לא, אז נחזור לדון בזה.
שקד כסלו
אני אשמח רק להשלים את ההתייחסות. המפרט האחיד קובע את התנאים הכלליים העקרוניים לאותו סוג עסק. אנחנו מקבלים את זה שיש מצבים שבהם בעסק ספציפי בגלל המאפיינים מיוחדים של העסק הספציפי, צריך לקבוע לאותו עסק ספציפי תנאים, למרות שהוא סוג עסק שיש לו מפרט אחיד.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מציע, אני עוד לא ראיתי את הסעיף הזה.
שקד כסלו
לא.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מציע שהסעיף, סעיף 3 אין בהוראה בפסקה 3.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
יופיע אחרי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יהיה מוגבל בזמן.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תתני לו 60 יום.

אז זה יחזור לרשות האסדרה. כי אם לא, אני אומר לך, אם אני הייתי השר ואני לצורך העניין עכשיו רוצה לקדם את אג'נדת החיידקים הייתי עושה דבר פשוט מאוד. אני הייתי נותן לאסדרה לזרום, אז מוציא הוראה חד-משמעית - - -
שי עגמי
אבל אז נראה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לכן הייתי מגביל את זה בזמן.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
בסוף זה מגביל את זמנו. יכול להיות שזה היה צריך להיות בתהליך בסוף. לעכשיו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שהוא חייב לחזור לרשות האסדרה.
שקד כסלו
זה לא הכוונה . הכוונה בסעיף - - -
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
כאילו לא ברור.
שקד כסלו
הסעיף הזה מפנה להסדרים אחרים שיש בחוק. הוא לא קובע את ההסדרים בעצמו.
תומר רוזנר
מיד אתם תראו. אנחנו מיד מגיעים.
שקד כסלו
סעיף 3 אומר רק אם אין סמכות אחרת.
תומר רוזנר
מיד אנחנו מגיעים. שנייה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני אומר, אני הייתי מגביל את זה בזמן.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אבל יש ספציפית.
שי עגמי
יש הגבלות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נתקדם.
תומר רוזנר
אני אבקש מלירון תכף להקריא את הסעיף. מיד אנחנו מגיעים לדוגמא למקרים בהם עדיין משמרים את הסמכות של השרים נותני האישור או של גורמים מטעמם לקבוע תנאים פרטניים למרות שיש מפרט אחיד.

מקרה ראשון הוא מקרה כפי שהוזכר פה כבר כרגע, הוא המקרה שבו יש נסיבות מיוחדות מסוימות לעסק ספציפי מסוים, למשל אני אתן לכם דוגמא. אנחנו מדברים על מסעדה שמיקמו אותה מעל מפעל לייצור חומרים מסוכנים. צריך כנראה לאותו מקום, לקבוע תנאים מיוחדים כדי להבטיח שהסועדים לא יתפוצצו. אוקיי? לא חשבו על זה במפרט האחיד כי המפרט האחיד הוא כללי לכל הארץ כל מקום כל זמן וכל חפץ.

אז הסעיף הראשון שאתם תראו פה מתייחס לאותה אפשרות לקבוע תנאים מסוימים מיוחדים לעסק מסוים. הסמכות הזו נשארת בידי אותם גורמים ארציים של המשרדים נותני האישור. זו אפשרות ראשונה.

אפשרות שנייה, שיש מצבים בהם נקבע מפרט אחיד למשל ועכשיו התעורר צורך דחוף בשינוי התנאים. למשל דוגמא שכולנו לצערנו חווינו, יש עכשיו גל פיגועים והמשטרה צריכה לשנות את מערך האבטחה באופן דחוף למסעדות ודורשת עכשיו, מה שלא היה עד היום, להציב שומר. אם היא תצטרך ללכת במתכונת הרגילה של קביעת המפרט, זה ייקח בערך כמה חודשים עד שיבואו למפרט וישנו וזה. צריך לתת אפשרות לתת הוראות דחופות במקרים מסוימים, זאת הדוגמא שתכף תראו בנוסחים. אם תקראו בנוסח המשולב אתם תראו, תבינו באותם סעיפים (א2), (א4), זה סעיפים שבעצם משמרים את הסמכויות של נותני האישור לקבוע תנאים פרטניים למרות שיש מפרט אחיד.

הניסיון של המחוקק לעשות כאן הוא בעצם לתחום ולגדור את הסמכויות האלה, למצבים מאוד מוגדרים וספציפיים כדי שלא ייווצר מצב שבעצם המפרט יעמוד כאיזושהי המלצה אלא רק באותם באמת מקרים מאוד מוגדרים וספציפיים יוכלו לעשות את זה ובתנאים שהחוק מגדיר אותם.

אז אני מציע שלירון תקריא את הסעיף ואז ננסה לפרט אותם.
לירון אדלר מינקה
בסעיף 7-

(1) בסעיף קטן (א1)-

(1) ברישה, במקום "בדרך הקבועה בסעיף 7ג3" יבוא "במפרט רשותי" ובמקום "או עם גורם מוסמך ארצי קבע תנאי כאמור בהתקיים אחד מאלה" יבוא "ואולם רשאי גורם מוסמך ארצי לקבוע תנאי כאמור לעסק מסוים אם נוכח כי התקיים אחד מאלה";

(2) בפסקה (2), אחרי "לגבי העסק" יבוא "המסוים" והמילה "דחוף" תימחק;

(3) אחרי פסקה (2) יבוא: "(3) מתקיימות בעסק המסוים, במבקש או בבעל הרישיון או ההיתר נסיבות מיוחדות שבשלהן נדרש לקבוע תנאי כאמור, ובכלל זה נסיבות הנוגעות למבנה בו פועל העסק או למיקומו.

(2) בסעיף קטן (א2), אחרי "בהחלטה מנומקת ובכתב" יבוא "מצא גורם מוסמך ארצי כי תנאי כאמור נדרש באופן דחוף לעניין שיעור ניכר של עסקים מאותו סוג (בחוק זה- תנאי אחיד)-יקבע את התנאי לתקופה שלא תעלה על שנה מיום תחילת תוקפו, אלא אם כן התנאי נקבע עד המועד האמור בחיקוק או במפרט האחיד או בהתאם להוראותיו.";

(3) בסעיף קטן (א3), אחרי "תנאי נוסף לעסק" יבוא "מסוים", ואחרי "לתקופה שיורה" יבוא "בכפוף לאמור בסעיף קטן (א2).";

(4) אחרי סעיף קטן (א3) יבוא:

"(א4) תנאי אחיד כאמור בסעיף קטן (א2) אשר מחייב שינוי במבנה בו פועל העסק, לא ייקבע אלא באישור הוועדה לאסדרה; לא השיבה הוועדה בחלוף 30 ימים מיום שהועבר לאישורה תנאי כאמור, יראו את התנאי כאילו אושר על-ידה; סירבה הוועדה לאסדרה לאשר תנאי כאמור, תודיע על סירובה לשר הממונה על רשות ההסדרה";


"(א5) אחת לשישה חודשים יעבירו כל רשות רישוי ונותן אישור הודעה לוועדה לאסדרה שבה יפרט את התנאים שקבע גורם מוסמך ארצי מטעמו לעסק מסוים, בגין הנסיבות המפורטות בסעיף קטן (א1)".
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אדוני היושב ראש, אני רוצה להתייחס כאן למה שבעצם אמרתי קודם, שפה הוא חוזר על עצמו ביתר תוקף. א' בסעיף ב' בסעיף קטן (א2) השר בסופו של דבר נכנס לאיזה שהוא ויכוח עם ועדת האסדרה ועם השר לענייני אסדרה 'דבר ראשון נתתי לו שנה, לקבוע תנאי. שנה זה המון זמן שנינו מבינים ואחרי השנה הזו הוא יכתוב אותה שוב עוד פעם לשנה. בעצם אתה מעקר את הוועדה המסדרת.

זאת אומרת צריך להיות כתוב כאן אני אגיד כל מה כן. צריך להיות כתוב פה שבסוף אם ועדת האסדרה קיבלה מאיזו שהיא סיבה שהיא, שהיא לא מקבלת את התנאי הזה, אני לא מחכה לא שנה ולא חודשיים ולא יום, מבחינתי לא רלוונטי. זאת אומרת, זה אין פה מסלול עוקף את ועדת האסדרה. זה אחד.

שתיים, פה אני סתם מתפלא. לא השיבה הוועדה בחלוף 30 ימים מיום שהועבר לאישורה תנאי כאמור, יראו את התנאי כאילו אושר על-ידה. אני עברתי הלאה, קראתי גם הלאה, בסופו של דבר אתה נותן 30 יום להערות הציבור, 30 יום להערות המשרדים.
תומר רוזנר
לא, לא. זה לא קשור.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ואת אותם 30 יום הוא עכשיו קיבל את ההערות. היה לו 30 יום לקבל הערות כי זה מה שכתוב הלאה, הוא ב- 30 יום האלה ברור שלא יענה כי אם השר הממונה יענה פחות מ-30 יום לפני שהוא קיבל הערות, הוא לא עשה את תפקידו. כי תפקידו הוא לבדוק. אתה אומר, ככה, 30 יום זה אותו יום. תגיד 30 יום לבדוק ו-30 יום לענות בעצם אתה אומר הוא חייב לענות 30 יום מיום שהועבר לאישורו, את אותם 30 יום הוא בדק עם הציבור וחוזר אליו שוב. לכן אני מרגיש שבסוף אנחנו רוצים טוב אבל באיזה שהוא מקום אפשר להיתקע עם זה, אם אני הייתי בצד השני אני מנסה להציג את עצמי אם אני הייתי בצד השני
שקד כסלו
התנאי האחיד לא עובר את המסלול הרגיל, שעובר המפרט האחיד. כלומר, אין את ה- 30 יום להערות הציבור ברור שמדובר על תנאי שצריך לקבוע אותו בדחיפות לכן הוא לא עובר את המסלול הרגיל של המפרט האחיד.


אין את ה- 30 יום להערות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אז תכניסו לפחות הערה שאם הוא עבר את ועדת ההסדרה ולא אושר אז לא אושר.
שי עגמי
אני אנסה להציג.
שקד כסלו
אנחנו חושבים שזה מה שכתוב.
לירון אדלר מינקה
מבחינתנו זה אמור ברור. אם זה לא ברור - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
גם בהערת היועץ המשפטי של הוועדה, כוונתי לדעת גדולים כותב על הערה ואתה והיועץ המשפטי של הוועדה, הערה מאוד יפה.
שקד כסלו
כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נדרש מנגנון הכרעה שנותן האישור רוצה לקבוע תנאים הוועדה מסרבת. כי זה בולט בעין. בסוף - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בעצם יש לו מסלול עוקף ועדה.
תומר רוזנר
נכון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לשנה.
תומר רוזנר
אנחנו חשבנו אנחנו חשבנו שבמסגרת הזו צריך לקבוע כדי שבאמת זה לא יהפוך להיות מנגנון עוקף ועדה. צריך לקבוע באמת איזה שהוא מנגנון שאומר, שאם רוצים להפוך את זה לחלק לא משהו קבוע שיהיה קבוע באופן כזה, אז צריך לקבוע איזה שהוא מנגנון, שבעצם השר ואפילו לא הגורם המוסמך הארצי אלא השר שהוא נותן אישור הוא הדרג המדיני בעניין הזה, הוא חייב לנקוט פעולה מיד. לא לחכות את השנה הזו.
שקד כסלו
לגמרי.
תומר רוזנר
זאת אומרת הוא צריך לפנות לוועדה המאסדרת שתטפל בעניין הזה בתוך תקופה מסוימת. אנחנו הצענו איזה שהוא - - -
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
כמה זמן הצעתם?
תומר רוזנר
אנחנו הצענו 45 יום אבל אפשר לחשוב על זמנים אחרים. שהוא בעצם
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
כתבתם את זה?
תומר רוזנר
לא, לא. לא כתבנו.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
זה סוכם?
תומר רוזנר
זה עוד לא סוכם ואנחנו מציעים את זה, כמשהו שבעצם נביא בפני הוועדה. אם הוועדה תרצה אנחנו נוכל לפרט. אנחנו הצענו את המנגנון שאומר ככה כדי שזה לא יהפוך להיות מנגנון עוקף של הוועדה. קודם כל אם נקבע תנאי כזה על-ידי גורם מוסמך ארצי שזה מה שנקרא תנאי רוחבי, הוא חייב לדווח על כך לוועדה המאסדרת תוך 7 ימים ולא להמתין. אם השר חושב שזה תנאי שצריך להיות חלק מהמפרט האחיד ומשהו באופן קבוע, הוא צריך לפנות לוועדה המאסדרת ולבקש שהיא תטפל בעניין הזה, ותחליט אם להכניס את זה לפרט אחיד או לא, תוך 45 יום ממועד שבו נקבע אותו תנאי. אם לא בסופו של דבר השאלה שאתם צריכים לחשוב עליה היא בעצם מה שקורה במצב שבו בעצם יש מחלוקת בין השר בין הוועדה המאסדרת.
היו"ר ווליד טאהא
מעיין.
תומר רוזנר
במצב שבו השר כן פנה לוועדה המאסדרת וביקש להכניס משהו במפרט והוועדה המאסדרת אומרת לו לא, כמו שאמר חבר הכנסת פינדרוס צריך לראות כפי שכתבנו בהערות שציינו.
רון כץ (יש עתיד)
מה אתה מציע במקרה כזה פה תומר?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
החוק אמור להיות שהוועדה המאסדרת היא הסמכות.
שקד כסלו
חבר הכנסת רון כץ תגיד לנו בעצם מה אתה מציע.
תומר רוזנר
אנחנו מציעים איזה שהוא אנחנו נציע, אם הוועדה תרצה אנחנו נציע איזה שהוא מנגנון אנחנו צריכים לחשוב על מנגנון זה לא כל-כך פשוט לראות איך מטפלים בהתנגשות הזו כי זה בהחלט התנגשות שיכולה לקרות. אבל צריך לחשוב על איזה שהוא מנגנון שמכריע את הדבר הזה. אני חייב לציין שבמקרה אחר הממשלה הציעה בהצעת החוק מנגנון הכרעה, במצבים הפוכים. זאת אומרת שהשר הממונה רוצה לעשות משהו והשר נותן האישור לא מסכים. הממשלה הציעה מנגנון בהשוואה פונים לממשלה להכרעה, ואם הממשלה לא מכריעה אז השר נותן האישור בעצם הוא יכול לפרסם את המפרט שלו. ואם הוא אבל המילה האחרונה נתונה לשר הממונה שיכול לחזור בו מהיוזמה. אתם תראו את זה בהמשך זה מפורט.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בסוף צריך להיות שר.
היו"ר ווליד טאהא
חברת הכנסת שרון רופא בבקשה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אין מחלוקת שאנחנו חייבים להסדיר את הנושא של רישוי העסקים ולהעביר אותו למסלול פשוט, וקל בהרבה ונהיר בהרבה. כדי שבאמת יגרום לבעלי העסקים להבין שפנינו אליהם, אבל אם אנחנו כחברי הוועדה לא כל-כך מצליחים להבין, זה עושה רושם שרצינו לברר - - -
היו"ר ווליד טאהא
כן. לא לגמרי ברור. כן.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
וסרבלנו הרבה יותר את התהליך.
היו"ר ווליד טאהא
כן.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
זאת אומרת אני לא מרגישה שהוא מפושט. אם אנחנו לא לגמרי מבינים אותו אז משהו פה כנראה לא ברור לגמרי. אז קודם כל, את זה תיקחו לתשומת לבכם.
היו"ר ווליד טאהא
שבעל העסק לא ייפול בין מי צריך לקבל את ההחלטה ומי מבטל אותה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
נכון. אני עדיין לא סיימתי. אני רוצה להגיד עוד משהו.
היו"ר ווליד טאהא
כן.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אז קודם כל, שזה באמת יהיה מאוד-מאוד ברור. אולי היה קל בהרבה אם הייתם מביאים אלינו איזה שהוא דף, תתייחסו אלינו רגע כבעלי עסקים ותביאו לנו את הדף מה היה שונה? מה יש היום? מה יהיה מחר?

יש לי עוד שאלה לשאול. אם אני מבינה נכון כל המנגנון כאן שתהיה פה רשות חדשה לרגולציה שתזרז הליכים.
מוסי רז (מרצ)
זה רישוי עסקים.
תומר רוזנר
זה רישוי עסקים. כן.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
שזה חלק מהעניין. שאתה מוציא רישיון עסק יש לך לעתים 6 גורמים שאתה צריך להתנהל מולם.
רון כץ (יש עתיד)
אם לא 8.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אם לא 8. מישהו פה צריך לעשות סדר בבלגן. אז אני שואלת למה בעצם צריך שזה יחזור לשר הממונה אם גם אתה תוכל להתייחס, וגם אתם. למה זה צריך לחזור לשר הממונה? למה שזה לא צריך להיות מראש, בידיים של מי שעומד בראש הרשות הזו? או בראש מי שמקצר את ההליך הזה? אותה ועדה או אותו שר שיעמדו בראש אותה רשות. זאת אומרת אם אנחנו כבר הולכים להסדרה קצרה ומהירה למה פה אנחנו נופלים בפלפולי פלפולים?
תומר רוזנר
לא.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
יחזור לשר יחזור בחזרה לשר.
שי עגמי
אני רוצה להציג את המורכבות כי אתם נוגעים בליבת העניין.

אנחנו כרגע דנים איך מגבשים איך המפרט האחיד. בסדר? מה שעשינו עכשיו אנחנו מנסים לייצר איזונים בין העולם שבו נותן האישור היה כותב את המפרט האחיד בעצמו באופן בלעדי, בין מנגנון שמייצר עכשיו איזונים. ובעצם האיזון שאנחנו הצענו פה זה שבאופן עקרוני בדרך המלך מי שקובע את המפרט זו היא הוועדה על כלל חבריה במנגנון שנראה בהמשך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אין אוטומטית. אין בלנקו. שר רוצה לא עובר את רשות ההסדרה הולכת בחזרה מוציא לבד אחר-כך משהו אחיד.
שי עגמי
אז בעצם ליבת העניין פה זה פה מייצרים את האיזונים הנדרשים. ההצעה שכאן באופן עקרוני אני אומר בהצעה הזו לאו דווקא בסעיף הספציפי הזה, זה שכדרך המלך הוועדה וכלל חבריה כי זו שממליצה לשר הממונה והוא זה שחותם. מתוך הבנה שבוועדה יהיה איזון של כלל האינטרסים שנמצאים בפני הוועדה. מהצד השני, כדי לאפשר לשרים הרלוונטיים האחראים על ההסדרה והאחראים על היישום לתת להם את האפשרות להתנהל בשטח מול דברים שקורים באופן מקומי ולא לקחת להם את הכוח במקומות האלה כדי שהם לטפל בדברים באופן נדרש.

לכן נוצר המנגנון הזה. כדרך המלך הולכים עם הוועדה, במקרים יוצאי דופן הולכים עם פרוצדורה מול השר נותן האישור, כדי לאפשר את הכלים להתמודד עם המציאות שנוצרה. אז המצבים האלה זה כמו שנאמר פה זה מקרה דחוף. מה לעשות הוועדה לא תוכל לדון בזה אלא צריך מישהו בקצה שיבוא ידע לטפל בזה. דבר שני זה מקרה פרטני של עסק.

משה מרחוב וייצמן יש לו מקרה ספציפי שהבניין לידו זה גן ילדים הוועדה לא תוכל לדון בזה. זה לא יוכל לקרות. המקום השלישי יוצא הדופן זה מקום שיש בו פטור ממפרט שבו הוועדה בוודאי לא קובעת והשרים האחראיים הם אלו שעושים את זה. זו הבעיה הרעיון האיזוני בין דרך המלך למקרים הפרטניים. זו ההצעה שלנו עכשיו זה הפרטים שלה שאפשר לדון אם צריך לדווח אחרי 7 ימים או 21 יום וכאלה אבל זו ההצעה ששמנו.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
הבנתי. תומר תוכל להתייחס לזה גם בבקשה?
תומר רוזנר
כן אני רוצה להתייחס. אני מבין את התסכול של חברי הכנסת, אבל צריך להסתכל על התמונה המלאה. בעצם מבחינת הרפורמה הזו פחות היא נוגעת בסופו של דבר לבעלי עסקים כמובן אבל בעל העסק לא יזדקק לכל מה שכתוב כאן. בסופו של דבר בעל העסק יראה מפרט אחיד שהוא צריך לעבוד לפיו. כאן אנחנו מדברים על הקומה העליונה שהיא קומת קביעת המפרט האחיד, לגבי בעל העסק הרפורמה כבר נעשתה ב-2018 ונקבעו המסלולים המהירים לרישוי עסקים שזה מסלול באמצעות הגשת תצהיר, מסלול באמצעות מסלול מזורז שמחולק לשני מסלולי משנה.

אבל זה לא משנה. מבחינת בעל העסק הרפורמה החשובה כבר נעשתה. זאת אומרת יש הרבה מאוד עסקים שבעצם התהליך שהם עוברים הוא תהליך מאוד-מאוד פשוט, שמגישים תצהיר לרשות המקומית אומרים אנחנו עומדים במפרט האחיד הנה התצהיר. אנחנו פותחים. זאת אומרת מבחינת בעלי העסקים - - -
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
זאת אומרת אין פה בשורה לבעלי העסקים?
תומר רוזנר
לא. לא. לא. עכשיו אני אסביר מה הבעיה. הייתה הבעיה.

כל התהליך שנקבע לגבי בעלי העסקים התבסס על כך שיהיו מפרטים אחידים.

אבל עכשיו המפרטים האחידים לא נעשו כמו שצריך, ואנחנו עכשיו מדברים על איך אנחנו מתקנים את הקומה העליונה. הקומה העליונה זה הקומה שבעלי העסקים לא נחשפים אליה ביום יום. זאת אומרת בעל עסק ביום יום לא מגיע לשר הזה והשר ההוא ולוועדה המאסדרת וכו' וכו'. זאת אומרת אנחנו - - -
שקד כסלו
רוצים לסדר את עבודת הממשלה.
תומר רוזנר
בדיוק. הרעיון הוא לסדר את עבודת הממשלה שהייתה אמורה להניב מפרטים אחידים ברורים ופשוטים.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אבל זה בסוף יפגוש בקצה את אותו שולמן את אותו בעל עסק.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שולמן יתפוס ההוראה בסוף של אותו משרד רלוונטי שנותנים לו עכשיו סמכות.

זה שצריך גם בסעיף יוצאי דופן כי תמיד מכל כלל יש יוצא דופן ואדוני היועץ המשפטי אני חושב שזה חשוב מאוד, שבסופו של דבר ייכתב שלוועדה המאסדרת גם בהחלטה חדשה, גם במשהו זמני, גם משהו זה, יש לוועדה המאסדרת את הסמכות לא ביקשתי תמיד, הוא לא חייב להפעיל את זה. יש לו סמכות בתוך 30 יום 60 יום, להודיע רבותיי עם כל הכבוד לא צריך 3 מטפים מספיק 2.

בדרך שהוא יודע להפנות.

אחר-כך נסדיר אותו. אבל שלוועדה המאסדרת בסוף בסוף יש לו את הסמכות העליונה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
זו הסמכות האחרונה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
היא השר.

אחרי השר בסוף.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אתם מציעים לנו - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כמו שאמרת יש פיגועים. גם הוועדה המאסדרת וגם השר הממונה יודעים שיש פיגועים. מגיע השר לביטחון פנים לצורך העניין, ולא בשביל לפגוע באנשי המשטרה שיושבים פה ואומר אני רוצה 3 שומרים. בסוף יש לו 60 יום יש לוועדה 60 יום להגיב על זה. יש 60 יום להגיב על זה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
זאת אומרת לתחום את זה בזמן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נראה לנו לא נראה לנו.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לתחום את זה בזמן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם לא זה הפתח תאמינו לי זה הפתח הכי קל. אני יודע את זה במשרד החקלאות.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
טוב.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כל מיני דברים מוצאים איזה מומחה לאיזה חיידק.
תומר רוזנר
אז יש פה שני - - -
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא סתם אמרתי ממונה על החיידקים.
תומר רוזנר
נכון.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
נכון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אז אתה עומד בתור ואין לך עם מי לדבר. אתה מדבר לקיר. בסוף צריך להיות מישהו עם סמכות.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
מה התייחסותכם, תומר?
תומר רוזנר
יש פה 3 מנגנונים שעל אחד מהם אציע להרחיב יותר בעקבות ההערות שנשמעו כאן. קודם כל אנחנו נציע שאת מנגנוני הדיווח יחולו גם על תנאים מסוימים שקובעים. כדי שבאמת הוועדה המאסדרת תוכל לקבל תמונה על אותם תנאים ספציפיים שנקבעים. שלא נעשה פה איזה שימוש שנרחב מדי, באותם תנאים ספציפיים שנקבעים לבעלי עסקים. זה מה שאני מציע לממשלה.
מעין ספיבק
תנאים ספציפיים לא על תנאי אחיד?
תומר רוזנר
נכון. גם על תנאים ספציפיים, כדי שבאמת תתקבל תמונה. כי הרי אחת הטענות של בעלי העסקים שקובעים להם התנאים ספציפיים בבקשה המפקח וקובע להם התנאים ספציפיים.
מעין ספיבק
אוקיי.
תומר רוזנר
אז שידווח על זה, קודם כל שידווח על זה.

אם הוא חושב שמוישלה מגן הילדים זה תנאי ספציפי אז יכול להיות שהוועדה המאסדרת תקבל את זה, תגיד זה בסדר אם יש גן ילדים ליד הפלאפל אז באמת צריך לעשות גדר יותר גבוהה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
כן.
תומר רוזנר
אני לא יודע או משהו כזה.
היו"ר ווליד טאהא
נוהל.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אז זה בהיבט הזה.
תומר רוזנר
בהיבט הזה קודם כל שתהיה חובת - - -

(היו"ר שרון רופא אופיר)
היו"ר שרון רופא אופיר
מבחינת מניין הימים?
תומר רוזנר
מבחינת מניין הימים מה שמוצע כאן, זה שיש פה כרגע בהצעה יש שתי מגבלות זמן. אם זה נקבע על-ידי המפקח המחוזי במחוז יש לו 60 יום שהוא יכול לעשות.
היו"ר שרון רופא אופיר
אז יש 60 יום באמצע.
תומר רוזנר
רגע. מעל זה יש את הממונה הארצי שהוא ממונה, קובע יכול לקבוע תנאי שתוקפו - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
שם כמה זמן?
תומר רוזנר
עד שנה.
היו"ר שרון רופא אופיר
אז אולי צריכים להוריד את פרק הזמן של עד שנה.
תומר רוזנר
לא. רגע. זה כבר שאלה שאתם צריכים לדון בממשלה.

ויש פה דבר נוסף שהוא יותר חשוב לטעמי. הם אומרים אם התנאי שאותו גורם ארצי רוצה לקבוע הוא בלתי הפיך במובן זה שהוא דורש השקעה ממונית כזו שהיא לא ניתנת לביטול, מה שנקרא שינוי במבנה למשל, את הדבר הזה הוא חייב לקבל אישור של הוועדה להסדרה תוך 30 יום.

אז זה נכנס. זו ההצעה כרגע של הממשלה.
היו"ר שרון רופא אופיר
טוב. בואו נתקדם. חבר הכנסת רון כץ בבקשה.
רון כץ (יש עתיד)
תודה רבה. אז באמת רישוי עסקים זה אחד התחומים הסבוכים ביותר הקשים ביותר ויש עסקים שלא פותחים את העסק שלהם בגלל שעודף הרגולציה שקיימת במדינה הזו כמעט בלתי אפשרית. מה שאנחנו יוצרים פה היום היא אבל שהוועדה הזאת לא מבינה איך העסק הזה אמור לפעול בשביל מה להתנהל, המטרה שלנו זה משהו שחשוב כל פעם להזכיר לעצמנו שאנחנו דנים בנושא הזה, היא איך אנחנו מפשטים את תהליך פתיחת העסק, איך אנחנו מקלים על עסקים במדינת ישראל איך אנחנו יחד כולנו כל מי שיושב סביב השולחן הזה חושב איך פותחים יותר עסקים במדינת ישראל ועושים את המדינה יותר נגישה לכל מיני סוגים של עסקים.

אני לדוגמה יושב ראש שדולת ההיי-טק, אני שומע על חברות בין-לאומיות שלא מוכנות לבוא לישראל בגלל רוצים - - ורישוי עסקים של מדינת ישראל. זו מצב הזוי. עכשיו מה אנחנו מבקשים לעשות פה? לוקח לנו אנחנו יושבים כבר 10 דק' מנסים להסביר אם השר הוא זה שיחליט או הוועדה שמייעצת לשר תחליט שהשר יבין ואם השר לא מחליט זה יחזור לוועדה ואם הוועדה תחליט לא להחליט זה יחזור בחזרה לשר איזה בעל עסק ואיזה חברה בין-לאומית רצינית תיקח את הסיכון שבמדינת ישראל ככה מתנהל פתיחת עסק? בטח עסק גדול. בואו חבר'ה, אין בעיה להגיד רגע קחו את הזמן. תעשו לנו אפילו בתור ועדה אני רוצה לדעת אני רוצה לדעת להסביר את זה גם הלאה. תזרים איך פותחים עסק במדינת ישראל.
היו"ר שרון רופא אופיר
כן. אני מסכימה.
רון כץ (יש עתיד)
עכשיו בן-אדם פותח עסק, לדוגמה הוא רוצה עכשיו לפתוח מכבסה, מה השלב הבא, מה השלב הבא אחריו ומה השלב הסופי? והוא צריך להיות מהיר הוא צריך להיות נכון הוא צריך להיות טוב. כי עודף הרגולציה הזו מביאה את זה שהעסקים הטובים עוברים לחו"ל, עסקים טובים לא נפתחים במדינת ישראל ומי שכן פותח עסק במדינת ישראל, כל מי שיושב פה בוודאי מכיר את זה, מסתייע או בעורכי דין שמקדמים את זה. אני באתי ברשות מקומית אני לא רוצה להסביר לכם איזה טיפוסים מסתובבים ברישוי של רשויות מקומיות בשביל לפתוח עסק במדינת ישראל. למה זה צריך להיות ככה? למה שלא נפשט את הדבר הזה?
היו"ר שרון רופא אופיר
תוך כמה זמן יהיה לך? אמרת שאתם עובדים על מסמך כזה?
תומר רוזנר
כן. חברת הכנסת רופא אני מזכיר שביקשת את זה כבר בישיבה הקודמת.
היו"ר שרון רופא אופיר
נכון. ביקשתי את זה פעם קודמת.
שי עגמי
אני רק לחדד, אני חושב שיש פה משהו שחוזר על עצמו.
היו"ר שרון רופא אופיר
תודה רבה.
שי עגמי
יש משהו שחוזר על עצמו אני חושב במטרת מה שמונח לפנינו. בסדר? מה שמונח לפנינו זה לא התהליך שבעל העסק עובר. אוקיי? התהליך שבעל העסק עובר כדי לקבל רישיון עסק הוכרע ברפורמה ב-2018 שזה בעצם הרפורמה של המסלולים המקוצרים על-בסיס תצהיר. בעל העסק מגיע לרשות המקומית ברוב המקרים, עם תצהיר שהוא עומד בתנאי המפרט האחיד. ואז הגלגל עובר למשרדי הממשלה ורשויות מקומיות לבדיקה, הרבה פעמים הוא יכול להיות להתחיל לעבוד אחרי 21 יום.
רון כץ (יש עתיד)
פה הבעיה. הגלגל שהוא עובר והבדיקה זה הזמן שהוא הבעייתי.
שי עגמי
רגע. זה לא מה שמונח בפנינו.
היו"ר שרון רופא אופיר
אז מה מונח?
שי עגמי
אז מה שמונח בפנינו זה איך הממשלה מחליטה מה יהיה כתוב במפרט. היינו, האם יהיה שם שני ספרינקלרים או ספרינקלר אחד זה הדוגמה שכולם אוהבים.
רון כץ (יש עתיד)
לא, אז למה זה לא מראש? אם אנחנו עכשיו דנים - - -
מעין ספיבק
אני רוצה רגע להוסיף, בעצם, אמר תומר בישיבה אחרת שהיינו בדיון, אם חוק רישוי עסקים היה מסמך שעסקים צריכים להתמצא בו בשביל לפתוח עסק עבדנו זה ברור. אנחנו לא מתקנים את מה שהעסק צריך לדעת להתמצא בו אנחנו מתקנים את מה שאנחנו צריכים לדעת לעבוד לפיו.
רון כץ (יש עתיד)
אבל זה אותו דבר.
מעין ספיבק
רגע.
רון כץ (יש עתיד)
זה ביצה ותרנגולת.
מעין ספיבק
לא. זה לא היה. עבודת הממשלה. עכשיו שאנחנו מסתכלים על סעיף 7 קטן א' 1 אנחנו רואים שכיום כבר נמצא בתוך המנגנון, נמצאת האפשרות של נותני האישור לתת תנאים ייחודיים. הדבר הזה אנחנו באים לתקן את הפרצה הזו, שאנחנו מכירים שיש איתה היום הרבה מאוד בעיות לכן יש פה התייחסות ספציפית למצבים בהם אפשר לתקן ואפשר לדרוש תנאי איכותי. ואנחנו מגדירים פה כמה דברים שמגדרים את האפשרות.
היו"ר שרון רופא אופיר
אבל אני רוצה לשאול. אתם אומרים אתם פתאום שמתאם הספוט על עבודת הממשלה ואני מבינה אבל האם זה לא כמו שאמר רון כץ, זה ביצה ותרנגולת.
מעין ספיבק
לא, לא. אני אסביר - -
היו"ר שרון רופא אופיר
כי הרי בסוף שעבודת הממשלה תתייעל יותר הצרכן שזה אותו בעל עסק שרוצה לקבל רישיון, יקבל עבודה יותר טובה, ומהירה יותר.
רון כץ (יש עתיד)
בדיוק.
מעין ספיבק
אני אגיד ככה חברת הכנסת.
היו"ר שרון רופא אופיר
אני מבינה נכון?
מעין ספיבק
יכולנו לכתוב משהו מאוד פשוט, יכולנו לכתוב שאסור להם לתת כל תנאי ויכולנו לכתוב שמותר להם לתת כל תנאי וזה היה הרבה יותר פשוט. מה לעשות? אנחנו לא יכולים לכתוב לא את האפשרות הזו שאסור להם לתת שום תנאי כי אז אנחנו לא מתייחסים למצב שבו מתגלה משהו חדש לגבי גורם זיהום סביבה או בריאות, ואנחנו לא יכולים להגיד שמותר בכל תנאי. לצערנו אנחנו נדרשים לקבוע מנגנון, שהוא מורכב אולי להבנה, אבל בתקווה יהיה פשוט ליישם אותו. עכשיו מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, תנאי ייחודי שנדרש הוא חייב להיות דחוף.
רון כץ (יש עתיד)
מעיין איך זה משנה את התנאים של בעל עסק?
מעין ספיבק
רגע אחד וצריך לנמק למה הוא דחוף. ומהבחינה הזו זו התשובה אליך.
רון כץ (יש עתיד)
אני רוצה לדעת מה בעל עסק איך אנחנו מייעלים ומקלים עליו.
היו"ר שרון רופא אופיר
לחלוטין.
מעין ספיבק
בסוף בעל העסק צריך לדעת מה מותר ואסור לדרוש ממנו. הוא צריך לקבל לצורך העניין
רון כץ (יש עתיד)
אבל אנחנו לא אומרים לו את זה עכשיו.
מעין ספיבק
אני רוצה להגיד. קודם כל, תומר קודם התייחס לזה שהוא אמר שאנחנו רוצים ככל שנותן אישור דורש תנאי ייחודי הוא לא יוכל לדרוש את זה משום מקום. אני גם חושבת וזו יכולה להיות ההחלטה של הוועדה, שאם עסק מקבל תנאי שהוא מחוץ לתנאים שהם מחויבים על-פי המפרט, יידרש נימוק. בתוך רישיון עסק יהיה כתוב קבוע.
היו"ר שרון רופא אופיר
אוקיי. בסדר.
מעין ספיבק
נימוק למה זה נדרש.
היו"ר שרון רופא אופיר
זה כתוב?
מעין ספיבק
אז בעצם אנחנו קודם כל מאפשרים - - -
רון כץ (יש עתיד)
לדעתי זה נדרש. זה לא נדרש?
מעין ספיבק
אז בעצם אנחנו מאפשרים לו קודם כל הבנת המצב.
היו"ר שרון רופא אופיר
אם זה קיים אז מצוין.
מעין ספיבק
אוקיי. אז זה דבר אחד.

דבר שני, יש פה סוגיית ערעור אפשרות ערר אל הוועדה שגם היא בעצם, מאפשרת לבעל העסק להגיד - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
תוך כמה זמן?
מעין ספיבק
אנחנו נגיע לזה בהמשך אבל דרשו ממני דרישה שהיא לא לפי המפרט האחיד.
היו"ר שרון רופא אופיר
אוקיי. מצוין.
מעין ספיבק
אז ברגע שאנחנו נותנים לעסק שתי האמירות האלה אתה קודם כל שתי אמירות האלה קודם כל אתה תדע למה דורשים את זה ממך ולכן אם יש לך גן ילדים ליד מפעל.

ליד בתים תהיה לך דרישה אחרת אבל אתה תבין למה זה, ואם לא קיבלת את זה את זה אתה אמור להיות סגור והמפרט האחיד הוא מה שרלוונטי. אז זה מבחינת איך שזה ייראה בסוף לעסק. עכשיו מבחינת איך אנחנו סוגרים את המנגנון? זה מה שאנחנו דנים בו כרגע. באיזה מצבים אנחנו נאפשר לנותני האישור בכלל לדרוש דרישה חדשה? אנחנו סוגרים את המנגנון הזה, אנחנו מצמצמים את האפשרויות. מה יהיה המקום של הוועדה המאסדרת הוועדה להסדרה כן להגיד מקובל לא מקובל, התייחסנו באופן פרטני לתנאים שהם תנאים מבניים שמהבחינה הזו יש לה גם עלות יותר גבוהה וגם במהות שלהם הם לא זמניים ולכן אנחנו לא מאפשרים שינויים מבינים באותו המנגנון. אוקיי?
היו"ר שרון רופא אופיר
אוקיי. עכשיו זה נשמע כבר - - -
רון כץ (יש עתיד)
זה מתקרב.
היו"ר שרון רופא אופיר
כן. זה נשמע כבר יותר ברור. תודה מעיין.
מעין ספיבק
בסדר?
רון כץ (יש עתיד)
כן.
לילך דחוח
לילך דחוח קצינת ציות בשופרסל.

אחד הדברים שרציתי להגיד על הסעיף הזה, למרות שזה כבר נאמר והתקיים דיון, אבל כן חשוב לנו לחדד. הדבר הראשון שרצינו להגיד שאנחנו באמת חוששים מכך שזה יהיה איזו שהיא דרך כי אנחנו חיים את הפרקטיקה. אני מאוד מבינה את הדיון כאן גם היינו בדיון ברפורמה, תמיד הדיונים פה הם דיונים עם כוונות טובות אבל בסוף שכל מיני משרדים או כל מיני גורמים אחרים באים ליישם את אותם הדברים, הדברים מאוד רחוקים מהדיונים המאוד טובים שמתקיימים בכנסת ולכן מאוד חשוב שהדברים יקבלו ביטוי מדויק בחוק, כדי להבהיר בסוף למי שנותן את התנאים ומי שקובע אותם שלא כל תנאי הוא יכול להיות לקבוע. הגם שלשיטתו ואני רוצה לחדד את מה שמעיין אמרה.

זה שיש כאן איזו שהיא חובת נימוק לא תמיד גם זה עוזר. צריך להבהיר אולי שצריכות להתקיים איזה שהן נסיבות מיוחדות כדי לתת את אותו תנאי. לא סתם לנמק כי הרבה פעמים הגורמים מנמקים את זה במשפט כללי שזה גורם לאיזה שהוא יש חשש לפגיעה בבריאות הציבור בלי להבהיר את הנסיבות הספציפיות והמיוחדות שהם בשלם חושבים.
היו"ר שרון רופא אופיר
אולי את יכולה לתת לנו איזו שהיא דוגמה איפה זה פוגש אתכם? תני לי דוגמה מהשטח.
לילך דחוח
רוני נמצא בוועדה.
היו"ר שרון רופא אופיר
איפה זה פוגש אתכם?
לילך דחוח
יכול להיות שרוני יכול לתת דוגמאות ספציפיות על המקרים האלה. כי נתנו הרבה מאוד דוגמאות למקרים שפוגשים אותנו בשטח בהקשר של מפרט רשותי וזו הייתה ההערה השנייה מכיוון שהסעיף הזה נותן גם סמכות ותתקנו אותי אם אני טועה כאן תומר, בניסוח שלכם. שלא רק השר או המשרד הרלוונטי שנותן אישור שאגב זה מה שנקבע בחוק רישוי עסקים ברפורמה אז, שמי שקובע את המפרט האחיד יהיה המשרד שממונה על זה אלא יש כאן מונח שנקרא מפרט רשותי וזה אומר שגם רשויות יוכלו לקבוע תנאים כאלה, ואז זה לא ברור גם איך זה נכנס בתוך איזה שהוא תהליך של בחינת אני לא יודעת שיקולים, הוגנים מדתיים ראויים. כי אנחנו היום נמצאים במצב שבו אנחנו נמצאים גם מול נותן אישור ארצי, גם מול רשויות מקומיות, לא תמיד יש בהירות אחידות בוודאי שאין.
היו"ר שרון רופא אופיר
כן.
לילך דחוח
יש לנו הרבה מאוד דוגמאות בהקשר הזה. וכן יש לנו בעיה. אני חושבת שפה אמנם הדיון הזה טיפונת מקדים את עצמו אבל הוא כבר כאן הוא נמצא פה בסעיף הזה.
היו"ר שרון רופא אופיר
אוקיי.
לילך דחוח
כי זו הפרקטיקה ואני אשמח אם רון יוכל להדגיש דוגמה.
היו"ר שרון רופא אופיר
מי זה רון? רון נמצא איתנו?
רוני סורקיז
צהריים טובים, התחלנו בבוקר כן. ראשית אני רוצה להבהיר משהו מאוד-מאוד חשוב לטעמי מכיוון שנוקטים פה כל הזמן ותומר נקט במיוחד בעובדה והאמירה שהמפרט האחיד הוא מפרט כללי. אז אני חייב לומר שאני קראתי את המפרטים האחידים שיצאו עד עכשיו על-ידי נותני האישור השונים, הם מפרטים עומסים, מורכבים מאוד-מאוד רחבים מכילים באמת את כל הקשתות האפשריות של הגנה ושל סגירת מעגלים כאלה או אחרים, כך שאני לא יכול לבוא לומר, ואני נמצא שנים רבות בענף הזה של רישוי עסקים ושל תחומים אחרי. שהושמטו דברים. מעבר לזה, אני חייב לומר - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
אתה מדבר על מפרטים שאושרו כבר ב-2018.
רוני סורקיז
אני מדבר על המפרטים האחידים וזו רוח המפרטים. אני דרך אגב מבין את נותני האישור.
היו"ר שרון רופא אופיר
נציגי הממשלה יוכלו להביא לנו לדיון הבא לראות איך נראה מפרט כזה? כדי שנבין? נתרשם?
רוני סורקיז
אני חושב שזה כדאי מאוד.
היו"ר שרון רופא אופיר
יש?
רוני סורקיז
דרך אגב אני חושב שהמפרטים האחידים מה שחשוב לומר זה לא מפרט אחיד לצורך העניין את יודעת לאטליז לבוא לומר.
היו"ר שרון רופא אופיר
אוקיי.
רוני סורקיז
אלא זה מפרט לאטליז שמפנה גם לחוקים אחרים לתקנות אחרות ולהנחיות אחרות, ודברים אחרים שדרך אגב, זה יצא בגלל סיבות כאלה או אחרות כמו תמיד אצלנו בנושא של הרגולציה.
היו"ר שרון רופא אופיר
אוקיי.
רוני סורקיז
כך שבדרך כלל המפרטים האחידים לכאורה הכלליים מאוד-מאוד ממצים. זה דבר ראשון. צריך לבוא לומר את זה. לכן, אני חושב שיש מקום לבוא לשים מוסרות מאוד חזקות על-גבי האפשרות להעלות משהו מעבר למפרט האחיד. לגבי תנאים ספציפיים של נותני האישור בוודאי שכן. ואני קשה לי לקבל את האמירה שמישהו אומר, פתאום מגלים שליד בית אוכל יש מפעל כימי כזה או אחר. לא. כי הגופים שאחראים בעצם על התחומים האלה הן סביבה והן בריאות - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
זאת אומרת אתה אומר שלא יכולות להיות הפתעות.
רוני סורקיז
הם מבקשים תכנית סביבתית.
היו"ר שרון רופא אופיר
כן.
רוני סורקיז
הם מבקשים בעצם את הפרטים האלה מבעוד מועד .
היו"ר שרון רופא אופיר
אז מה אתה אומר בעצם, שמה היית רוצה?
רוני סורקיז
אז מה שאני אומר זה שצריך להיות מאוד-מאוד זהיר עם הדבר הזה, ועם מתן האפשרויות ומתן כוח לנותני האישור מעבר למה שהם קיבלו.

אני כן מבין את הצורך שלהם לפקח.

אבל צריך לשים על זה באמת אותה ועדה היא ועדה מבורכת.

מבורכת, ואני חושב שהיה צריך למצות את הנושא של הוועדה והמפרטים האחידים ואחר-כך, בכלל לבוא לדבר על דברים אחרים כי אנחנו רואים היום - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
100 אחוז. כן
רוני סורקיז
הבדלים בין רשות לרשות, בין מחוז למחוז, בין נפה לנפה. בכל התחומים.

לכן הבקרה חייבת להיות מאוד הדוקה.
היו"ר שרון רופא אופיר
תודה רבה.
רוני סורקיז
דוגמאות יגיעו אחר-כך.
היו"ר שרון רופא אופיר
נמצאת איתנו בזום דוקטור ליהי שחר.
ליהי שחר ברמן
כן. אני דוקטור ליהי שחר ברמן, מנכ"לית איגוד ערים מפרץ חיפה להגנת הסביבה. אני מדברת היום בשם 7 מנכ"לי איגודי ערים במדינה כולם חתומים על מכתב שנשלח לוועדה בנושא של הוועדה המאסדרת ושל השינויים בחוק רישוי עסקים. קודם כל, בהמשך לדיון שהיה כאן קודם אני רוצה לתת כמה דוגמאות חשובות לאותם מפרטים אחידים מילה גדולה שאנחנו לא בטוחים מה היא חובה. אז למשל מפרט אחיד של מוסכים מפרט אחיד של מוסכים מסדיר את הטיפול בשמנים, מסדיר פינוי מסודר של מצברים.

נגריות שיוצרות הרבה פעמים מפגעים של הרבה חלקיקים אז מפרט אחיד של נגריות מסדיר את התנאים של פליטת חלקיקים. מכבסות בדיון הקודם הייתה התייחסות למכבסות והמפרט האחיד של מכבסות. אז בישראל חשוב שתדעו יש שימוש בחומר שנקרא פרק שזה חומר מאוד-מאוד מסרט שנאסר לשימוש בניו-יורק כבר בשנות ה-80 בישראל הוא עדיין בשימוש אז במפרט האחיד של מכבסה, אתם תראו את הטיפול בחומר הזה. את העובדה שאפשר להשתמש במכונות ייבוש רק במכונות ייבוש חדשות.
היו"ר שרון רופא אופיר
מה את רוצה לומר לנו? מה את רוצה לומר לנו בעצם? ליהי בואי נחדד את זה.
ליהי שחר ברמן
אני רוצה שתבינו את המשמעות של אותם מפרטים אחידים שכאשר אתם אומרים - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
שהם בעייתיים? את אומרת במילים אחרות שהם בעייתיים?
ליהי שחר ברמן
לא. אני אומרת שהתוכן שלהם הוא תוכן מקצועי שנוגע לסביבה בריאות ובטיחות. ושבדיון הקודם של הוועדה דיברנו על אכסניה שאכסניה לוקח לה הרבה מאוד זמן לקבל רישיון עסק כי היא נדרשת לעמוד במפרט אחיד שהוא עב כרס מה שנקרא.
היו"ר שרון רופא אופיר
כן.
ליהי שחר ברמן
עכשיו אנחנו מבינים למה. כי אם למשל אותה אכסניה מחזיקה מכבסה, אז היא צריכה את אותם תנאים שמטפלים באותו חומר מסרטן מצד שני היא מחזיקה בר משקאות אז בהיבט גם לשמור את האלכוהול בצורה מסודרת, שאף ילד בן 12 לא יגנוב בקבוק וודקה באמצע הלילה.
היו"ר שרון רופא אופיר
ליהי סליחה. סליחה, רגע ברשותך, ברשותך אעצור אותך רגע. אני רוצה לדייק אותך. מה בעצם את רוצה לומר? המפרטים הם לא מפרטים טובים? הדיון כרגע לא עוסק במפרטים הוא עוסק בהסדרת עבודת הממשלה כדי להקל אותה ועדיין המפרטים לא טובים? מה את אומרת?
ליהי שחר ברמן
הדיון לא. אני אומרת שיש הבדל גדול בין תוכן המפרטים לבין פעולת הממשלה. אני אומרת שתוכן המפרטים עצם העובדה של הניסוח - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
אז זו הרפורמה.
ליהי שחר ברמן
נכון.
היו"ר שרון רופא אופיר
אז לכן יש רפורמה.
ליהי שחר ברמן
אז אני אומרת הרפורמה של 2018 היא רפורמה מבורכת.
היו"ר שרון רופא אופיר
ועכשיו?
ליהי שחר ברמן
שבמסמך אחד בעל עסק לא צריך לעבוד מול הרבה מאוד כפילויות של אנשים גורמים שונים.
היו"ר שרון רופא אופיר
אוקיי. ועכשיו?
ליהי שחר ברמן
כאן מה שאנחנו מנסים לעשות בתיקון מס' 34 בחוק רישוי עסקים, זה ליטול את הסמכויות של הרגולטורים, כל רגולטור בתחומו שזה הגנת הסביבה, בריאות, כיבוי אש.
היו"ר שרון רופא אופיר
למה ליטול סמכויות?
ליהי שחר ברמן
עסק ומשרד החקלאות. כי הסמכויות - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
להיפך להסדיר אותן.
ליהי שחר ברמן
לתקן את אותם מפרטים אחידים, הסמכות לתקן את אותו מפרט אחיד שזה גם כולל לשנות מפרטים קיימים. זה מאפשר לבטל מפרטים קיימים. זה הסמכות לחתום על מפרטים חדשים, עוברת לגורם אחר, שהוא גורם כלכלי. שזו אותה וועדה המאסדרת, מי שעומד בראש רשות ההסדרה.
היו"ר שרון רופא אופיר
אני לא חושבת.
מעין ספיבק
הדברים פה לא מדויקים.
תומר רוזנר
היא מתנגדת.
היו"ר שרון רופא אופיר
הבנתי. בסדר. בסדר. 100 אחוז.
ליהי שחר ברמן
לא, לא. אני לא אומרת. שנייה. אני רוצה להגיד אנחנו בעד רפורמות שיקלו על בעלי עסקים אבל אני אומרת שאי-אפשר להשתמש בקושי של אותם בעלי עסקים ועוד לקדם אותן ויש פה המון-המון קולות שאומרים אנחנו רוצים מעבר לאותם מפרטים אחידים. מה שאנחנו רואים שכבר קורה כאן שיש משחקי חתול ועכבר, שהרגולטור ימצא לעצמו כל מיני דרכים ותקנות בשביל לעקוף את המפרטים האחידים שנשללו ממנו ואז תבוא אותה וועדה המאסדרת ותסתום את אותן פרצות. הדיון כאן הוא על פרצות כשבעצם המהות עצמה היא שהעבודה של הגנת הסביבה, של בריאות, של כיבוי אש צריכה להיות בידיים של אנשי המקצוע. ובדיון קודם נציגת אגף תקציבים מעיין, אמרה שעם הזמן לאותה וועדה המאסדרת יהיה את הניסיון ואת הידע, והם יוכלו לתת מענה במפרטים אחידים באותם כל מגוון הנושאים. אז אני אומרת לא יכול להיות שאנחנו מייתרים את הפעילות של אותם רגולטורים ונותנים את הסמכות לאותה וועדה המאסדרת ומאפשרים גם מדרון חלקלק לכיוון של תשתיות נוספות ותקנות וחוקים. אנחנו צריכים - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
את אומרת את זה - - -
ליהי שחר ברמן
אני בטוחה שאף אחד כאן בישיבה לא היה רוצה שבמפרט אחיד לא יהיו כל התנאים ששומרים על בריאות הציבור ובריאות של הילדים שלו, באף אכסניית נוער לא יהיה אחסון של חומרי הדבר בצורה לא מסודרת. אלו החיים עצמם. אלו הדברים שמופיעים באותם מפרטים אחידים ואסור לזלזל בזה.
היו"ר שרון רופא אופיר
אבל את אומרת, ליהי, את אומרת את הדברים למרות שבוועדה ישבו נציגים של המשרד להגנת הסביבה? ונציגים של משרדים שונים?
ליהי שחר ברמן
לא ישבו נציגים. ישב נציג אחד.
תומר רוזנר
שניים.
היו"ר שרון רופא אופיר
לא.
ליהי שחר ברמן
נציג של משרד אחד.
היו"ר שרון רופא אופיר
ישבו שניים.
ליהי שחר ברמן
יהיו 6 נציגים.
היו"ר שרון רופא אופיר
קודם כל ישבו שניים.
ליהי שחר ברמן
אוקיי.


אבל יהיו ששה נציגים שונים של משרד ראש הממשלה של אגף תקציבים של משרד המשפטים.
היו"ר שרון רופא אופיר
ליהי סליחה רגע ברשותך. כשאת אומרת זה יהיה מנוהל כי גורמים כלכליים תדייקי, שני גורמים מהמשרד להגנת הסביבה, זה לא גורמי כלכליים. זאת אומרת שאת מסתכלת על זה את מסתכלת בעיניים מפוקחות?
ליהי שחר ברמן
אז אני אדייק. אז נכון יהיה גורם אחד או שניים אני ראיתי גורם אחד. אבל שני נציגים של הרגולטור, האחראי זה יכול להיות כיבוי אש זה יכול להיות משרד הבריאות זה יכול להיות המשרד להגנת הסביבה. לא כולם. אבל שאר חברי הוועדה, שזה רוב מוחלט.

ואנחנו יודעים איך מתקבלות החלטות הכוח הוא בעיניים כלכליות שאני מאוד מעריכה, אבל אני אומרת שהוועדה הזאת שהיא חשובה צריכה לטפל בהליך עצמו, ודווקא לקחת את אותם מפרטים אחידים ולהנגיש אותם ולפשט אותם ולבאר אותם לאותם בעלי עסקים שבהחלט אוכלים חצץ.
היו"ר שרון רופא אופיר
אבל זו המטרה.
ליהי שחר ברמן
לא. המטרה היא לא להנגיש. המטרה היא לכתוב את אותם מפרטים אחידים, להגיד מה יהיו התנאים. שני מתזים או שלושה מתזים. לבדוק אטימות לתחנות דלק.


שנה שעברה כמעט היה פה אסון בחיפה על תחנת דלק שלא היה לה מיכל אטום.
שרון רופא אופיר
אנחנו נתכנס לסיום כי יש פה עוד הרבה אנשים שרוצים לדבר. אז משפט אחרון.
ליהי שחר ברמן
אז משפט אחרון. אתם דנים פה כרגע על פרצות אני מדברת על המהות עצמה. והסמכות להגנה על הסביבה, על בריאות ובטיחות צריכה להיות בידיים של הרגולטורים ואותה וועדה המאסדרת שאני מברכת עליה צריכה להנגיש את אותם מפרטים אחידים לבעלי עסקים ולא ליטול את הסמכות מהרגולטורים שאחראים על הנושאים האלה היום.
שרון רופא אופיר
מסכימה לחלוטין.
ליהי שחר ברמן
תודה.
שרון רופא אופיר
ליהי תודה רבה. אנחנו נעבור לשי ברמן מאיגוד המסעדות. שי איתנו?
שי ברמן
שלום. אהלן. שי ברמן מנכ"ל איגוד המסעדות. אין לי קשר ממשפחתי לדוברת הקודמת דוקטור ליהי ברמן. ככל שידוע לי כן. ואני גם לא מסכים עם דבריה.

בעצם אנחנו מייצגים בערך 14 אלף עסקים שפשוט כורים תחת נטל הרגולציה. זה כבר נהיה בלתי נסבל. ואנחנו היינו שחקנים אני חושב מאוד משמעותיים, גם ברפורמה הקודמת. ואני רוצה להצטרף גם לדברים של שי עג'מי ממשרד ראה"מ וגם לדברים של מעיין ממשרד האוצר. הרפורמה הקודמת עסקה בקונסטרוקציה. היו שם דברים מאוד-מאוד חשובים שנגעו בתהליך לקבלת רישיון עסק.

היו שם הישגים גם חשובים. המסעדות היום יכולות לקבל רישיון עסק ל- 10 שנים, במקום ל- 3 שנים. כלומר, התהליך הזה, צריך לעבור אותו פעם אחת ב- 10 שנים ולא פעם אחת ב- 3 שנים. והיו עוד הישגים גדולים, וחשובים, אבל כמו שנאמר פה בוועדה בישיבה הקודמת, בסופו של דבר בעלי העסקים מצבם בהשוואה ל- 2018 שהרפורמה יצאה לדרך, מצבם היום הרבה יותר גרוע. ואני רוצה להסביר למה. וזה בדיוק, המהות של הדיון הזה שאתם מדברים עליו ששי ומעיין הזכירו, זה עניין המפרטים. התוכן בסופו של דבר, זה המפרט. זה המפרט הוא ואיום ונורא. הוא פשוט ואיום ונורא.
היו"ר שרון רופא אופיר
את זה אנחנו מנסים לתקן. אז אתה מחזק את הרפורמה.
שי ברמן
אז אני יודע אז אני רוצה לתת דוגמה, בגלל שביקשת דוגמה.

אני רוצה להגיד לוועדה וחשוב מאוד שתדעי מה קרה למה זה נהיה יותר גרוע? לפני 3 חודשים, פרסם משרד הבריאות, את המפרט שלו למסעדות. לפני שלושה חודשים זה קרה. מי החליט על המפרט הזה?
קריאה
זה לא נכון.
שי ברמן
החליט עליו בן-אדם אחד במשרד הבריאות.
קריאה
זה לבתי קפה.
היו"ר שרון רופא אופיר
אבל שי, שי.
שי ברמן
אני לא בא אליו אפילו בטענות.
היו"ר שרון רופא אופיר
שי ברשותך. הרי בדיוק על זה אנחנו דנים. זה מה שמונח על שולחננו. יש פה רפורמה, הממשלה מבינה את המצוקה שלכם, רוצה ליעל את התהליך וזה הדיון שמתנהל כאן כרגע בוועדה. האם יש לך איפה השקל תרומה שלך לטובת הדיון למה לדייק את זה יותר.
שי ברמן
אז אני אשמח לדייק את עצמי.
היו"ר שרון רופא אופיר
מה ימהר את זה יותר.
שי ברמן
אני אגיד מה את הזה. מכיוון שנשמעים פה דעות לכאן ולכאן, אני חייב להגיד גם לתאר את המצב בשטח. ולתאר את מה שקורה עם המפרט של משרד הבריאות. ואני שמח שביקשת לראות את המפרט הזה של משרד הבריאות. אני מפנה אותך גם שאת מסתכלת על המפרט הזה, תבקשי גם את המפרט של משרד הבריאות האוסטרלי. תביני את הכול. באותו רגע.
היו"ר שרון רופא אופיר
בהקשר של מסעדות?
שי ברמן
למסעדות כן. תראי מפרט שהוא 2 עמודים. ותסתכלי אחרי זה על המפרט של משרד הבריאות, של מה שהוא דורש פה ממסעדות ותביני את הטירוף. זה פשוט טירוף. אני היום קיבלתי הודעה, הנה דוגמה, מסעדה, כיור, רוצים 7 כיורים. הוא צריך לפתוח עסק לכיורים. לא מסעדה. תשטוף את הכלים בזה, תשטוף את זה את הירקות רק בכיור אחד. תשטוף את הדגים רק בכיור אחר.

זה פשוט מטורף זה הזוי. זה המצב וזה קורה כי קבע את זה בן-אדם אחד. ובסופו של דבר הוועדה המאסדרת שהיא ועדה שהיא צריכה לקום וצריך להיות בה נציג של הרשויות המקומיות של נותני האישורים וצריך להיות שם גם נציג של בעלי העסקים לא ייתכן שלא נהיה שם. ייתכן שלא ישמעו את קולנו. אנחנו יודעים הכי טוב. לא כי אנחנו יודעים חכמים, יכול אנחנו חיים את זה ביום יום. אנחנו יום מה קורה. אז לא תקשיבו לנו? אל תתנו לנו להחליט. אנחנו יודעים שאנחנו לא נחליט. אנחנו יודעים שבסוף המשקל יהיה של משרד הבריאות ושל משרדי הממשלה השונים. אבל לפחות תנו לנו להשמיע את קולנו. אנחנו יודעים מכירים את כל האבסורדים.

אז זה הדבר המשמעותי שאני מבקש שתשימו לב אליו. שהקמת הוועדה המאסדרת היא תהיה כזו שתשמע גם את הקול של בעלי העסקים. היא תשמע גם את הקול של אילת וסרמן, ושל נפתלי קייקוב או של כל נציג של הרשות המקומית שהם בסופו של דבר אחראים לנושא הזה.
תומר רוזנר
הוועדה מאוד קשובה לנושא הזה.
מעין ספיבק
הוא הופץ אליכם עכשיו.
היו"ר שרון רופא אופיר
עכשיו הופץ אלינו המפרט? לבקשתי? שי תודה, דברים חשובים, שמחנו לשמוע אותך.

הילה דוידיאן מרמי לוי איתנו? אבל אני מבקשת התייחסות לסעיף שדנו בהם עכשיו , לא באופן רוחבי לרפורמה והתכנית. התייחסות ממוקדת.
הילה דוידיאן
קוראים לי הילה דוידיאן אני מנהלת איכות של רשת חנויות רמי לוי.

קודם כל אנחנו מברכים על הוועדה הזו היא חשובה לנו מאוד. המציאות שאנחנו מתמודדים איתה, היום, בנושא של רישוי עסקים גם אחרי המפרטים קשה מאוד. יש חשיבות שהוועדה תדון במפרטים גם ואם יש כמו בסעיף שאנחנו דנים בו עכשיו, אם משרד מסוים רוצה להוסיף איזה שהוא סעיף או המפרט הרשותי שאנחנו גם נדון בו עוד פעם חשוב מאוד שגם יעלה לעניין הוועדה.

אני רוצה לתת לכם דוגמה פשוט קטנה כדי להמחיש את המצב וכל העמיתים שלי פה יוכלו לתת דוגמאות נוספות. אני באחד הסעיף שלנו שיניתי מיקום של מקרר גיבוי שהעלות שלו היא כמה עשרות אלפי ש"ח, 3 פעמים בשנתיים האחרונות. עברתי במשרד הבריאות שני מחלקות שונות, בגלל שינוי פריט רישוי ושילוב של העירייה והשירות הווטרינרי גרם לנו להוצאות לא מבוטלות שבסוף חזרנו גם למצב הראשוני. אנחנו רשת שספגנו את זה, שבעל עסק קטן לא יוכל לספוג את זה. הסמכויות שהיום יש והמפרטים שלא באמת מציגים את התנאים, מפרט אמור להיות נורא ברור. זה מותר זה מותר זה אסור זה מה שנדרש.
היו"ר שרון רופא אופיר
הילה ברשותך אני רוצה לפקס אותך רגע. אנחנו לא מדברים בדיון הזה על מפרטים. בדיון הזה אנחנו מדברים על רפורמה של עבודת הממשלה. אם יש לך התייחסות לטובת הנושא הזה נשמח לשמוע אותך.
הילה דוידיאן
אוקיי.
תומר רוזנר
בנושא הספציפי.
הילה דוידיאן
אנחנו נמשיך ובהמשך הסעיף אנחנו נתייחס.
היו"ר שרון רופא אופיר
אני ממתינה. כן בבקשה. בהמשך. 100 אחוז תודה. אז אנחנו לאיילת וסרמן ואני רוצה שוב לחדד, אם אתם רוצים להתייחס לסעיף שאנחנו דנים בהם כרגע לא לעניין המפרטים של שנת 2018. למה שכרגע מונח על השולחן אז בבקשה איילת.
איילת וסרמן
תודה. אני כאן.

איילת וסרמן אגף רישוי עסקים עיריית תל-אביב. סמנכ"לית רגולציה באיגוד רישוי עסקים ארצי. יו"ר האיגוד דיבר במושב הראשון, ואמר שאנחנו בעד ההסדרה הזו.

אנחנו בעד הקמת ועדה. אנחנו חושבים שהגיע הזמן לקחת את ההליך הזה ואני כן מדברת על המהות של הוועדה ולעטוף אותו במשהו אחר. להסדיר אותו קודם כל תהליכית. שימו רגע את הסמכויות בצד. להסדיר אותו תהליכית. לכתוב אותו נכון שיהיה ברור. לא יכול להיות שבעלי עסקים יצטרכו להתמודד עם מפרט של דפי זהב. אי-אפשר להבין את זה. גם אני לא מבינה את זה. הגיע הזמן שנעבור ל- 4 עמודים מכוונים. עכשיו, החשש באמת אני חושבת שבסוף - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
מעיין פניכם לשם?
מעין ספיבק
אני אגיב לזה עוד מעט.
היו"ר שרון רופא אופיר
אוקיי. תגיבי לזה אני אשמח.
איילת וסרמן
שבסוף החשש אני חושבת שהוא יהפוך למשהו שמח. אני חושבת שגם המשרדים שבאמת, נאבקים לכל אורך השנים האחרונות לכתוב מפרטים טובים והם חברים שלנו, וגם להם קשה, גם להם יש חוסר במשאבים כדי לכתוב את המפרטים האלה פתאום תהיה להם ועדה שישבו שם אנשים שיכולים גם לסייע להם. להביא להם חומר מהעולם לעזור להם לטייב. לעשות ריא. עד היום אף משרד יכול להיות אני טועה יכול להיות שחלק מהנושאים כן עושה, צריך לעשות ריא של עלות תועלת. יכול להיות שכל דרישה היא חשובה. השאלה היא מה העלות שלה, עד כמה תועלת היא מניבה. איך הופכים מפרטים לתבנית אחידה.

זה החלק החשוב, עכשיו אני כן אני אגיד משהו אחד קטן בנוגע למפרטים שדרך אגב יהווה דוגמה הרפורמה הזו שגם שי דיבר עליה וגם הקודמים, שסומכה לאחרונה שהיא רפורמה טובה בעינינו אוקיי? היא קבעה שינוי מסלולי רישוי מקוצרים. במאי 2021 עכשיו, לפני 4 חודשים, 5 חודשים, אם אני סופרת לא נכון, קבעו מפרט אחיד חדש לבתי קפה. הרפורמה - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
מי קבע את המפרט האחיד החדש לבתי קפה?
איילת וסרמן
המשרדים.
היו"ר שרון רופא אופיר
משרד הבריאות.
איילת וסרמן
כולם. זה הרי מפרט שכולל את כל המשרדים.
מעין ספיבק
לא, לא את כולם.
היו"ר שרון רופא אופיר
משרד הבריאות.
איילת וסרמן
זה פורסם ברשומות.
מעין ספיבק
משרד הבריאות. כבאות.
איילת וסרמן
פורסם ברשומות. נכון.

המסלול המקוצר הזה שמאפשר לבית עסק הזה לבית קפה להוציא רישיון עסק, תוך 21 ימים מחולק ל- 2 מסלולים. עד 150 מטר ו-150 מטר הוא כבר במסלול המחמיר יותר. בואו נסתכל רגע על המפרט שנכתב עכשיו לא לפני שנים. עכשיו. הוא לא מחלק את המסלולים ל- 2. אז מה?
תומר רוזנר
לא הבנתי לא הבנתי.
איילת וסרמן
בעל בית קפה קטן של 40 מטר מרובע צריך לעמוד באותן דרישות של בית קפה של 300 מטר מרובע?
היו"ר שרון רופא אופיר
זאת אומרת שלפני כן זה כן היה מחולק ל- 2 ועכשיו לא?
איילת וסרמן
לא, לא.
היו"ר שרון רופא אופיר
לא. כי את אומרת שהיה.
איילת וסרמן
לא חולק בכלל.
היו"ר שרון רופא אופיר
היה סייג עכשיו לא?
איילת וסרמן
באה רפורמה חדשה שחילקה ל- 2 מסלולים מקוצרים.
היו"ר שרון רופא אופיר
ועכשיו הם טרפו את הקלפים וזה לא חולק?
איילת וסרמן
המפרט שעכשיו נכתב עכשיו ופורסם ברשומות לא עסק בשני מסלולים.

כלומר, מה בעל עסק מבין? שהוא צריך לעמוד בדרישות של 300 מטר מרובע?
היו"ר שרון רופא אופיר
אוקיי. אז אני חושבת ואני אשמח - - -
איילת וסרמן
אותו דבר המספרות. המסעדות ששי דיבר עליהן.
היו"ר שרון רופא אופיר
אוקיי.
איילת וסרמן
מדובר על עב כרס מסמך עב כרס שנכתב ב-2015.
היו"ר שרון רופא אופיר
זה עדיין מסמך עב כרס?
איילת וסרמן
עדיין. זה המסמך. אם אנחנו - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
אוקיי. אז מעיין ושי.
איילת וסרמן
עוד דבר הכי חשוב ברשותך. עוד משפט אחד. הנוכחות של נציגי האיגודים העסקיים בוועדה הזו כדי להגיד קול אחר כדי להגיד מה קורה בשטח, הוא חשוב מאין כמוהו. לנו מאוד חשוב שהם יהיו שם. ולנו מאוד חשוב להיות שם.

כמו שאתם שומעים אותנו ככה בוועדה נלחמים על הדברים החשובים שיהיו ככה אנחנו גם נהיה בוועדת ההסדרה כדי שכולם בסוף יצאו מרוצים. כי יכול להיות שגם בסוף לילי - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
איזה נציג יכול להיות מטעמכם?
איילת וסרמן
הגנת הסביבה. נציג של שלטון מקומי.
היו"ר שרון רופא אופיר
מישהו מטעם השלטון המקומי, אבל את זה כבר ביקשנו בסעיף הקודם.
תומר רוזנר
כן. נגיע לסעיף הזה.
היו"ר שרון רופא אופיר
עוד לא הגענו.
תומר רוזנר
לא.
היו"ר שרון רופא אופיר
אבל אני רוצה זה עלה אנחנו ביקשנו שיהיה. אני רוצה את ההתייחסות שלכם. נכון, שהדיון פיקסתם אותנו לעניין הפרמטרים והתנהלות הממשלה אבל כמו שאתם רואים, נושא המפרטים שב ועולה ושב ועולה גם מצידנו כחברי הכנסת וגם מצד האנשים. בואו כן תעשו פה איזה סדר. איך זה הולך לעבוד? איך זה יכול להיות שבאמת פנינו לרפורמה אבל לפני חודשיים הגישו מפרט חדש? איך זה יעבוד פה עכשיו? מה יהיה שונה? מה הבשורה החדשה?
מעין ספיבק
אני קודם כל לגמרי בסופו של דבר אנחנו מתכוונים שהמפרטים ודרישות מהעסקים יהיו יותר סבירות. זה כן בסוף צריך להתגלגל לזה. זה שני הדברים שאני רואה אותם כדברים נפרדים. אחד שהדרישות עצמן יראו את העולם העסקי שבו העסקים חיים ומה בעצם זה דורש מהם דבר שני שהוא יהיה יותר ידידותי למשתמש. עכשיו דוגמה לקחה איילת שגודל שעסק יכול להוות סיבה לדרוש דברים מסוימים ודברים אחרים לא לדרוש.

נניח נדמיין אבל שבו אני רוצה לפתוח עסק בית קפה אני נכנסת לאתר שמסביר לי מה אני צריכה. אז יהיה לי איזה שהוא שאלון ששואל אותי על הדברים העקרוניים ואחרי שהוא מוודא איתי אם אני מגישה גם מוצרים שדורשים טיפול יותר מדוקדק וגם מוצרים יותר פשוטים, ואיזה גודל אני אגיד אם כך אלו הם הדברים שאת צריכה לדרוש.
היו"ר שרון רופא אופיר
הרפורמה מתייחסת לזה?
תומר רוזנר
כן.
מעין ספיבק
כן. הרפורמה מתייחסת.

קודם כל לדיגיטציה וחוץ מזה באמת לתוכן מבחינת זה, שכל סוגיה תישקל יידרשו כמה חלופות והן יישקלו לאור המשמעויות הכלכליות שלהן. ותידרש גם השוואה בין-לאומית. אלו דברים שהיום משרדים מסוימים כן בדברים מסוימים עשו את זה. בדברים רבים לא בשל היעדר משאבים, כוח אדם, עומס, חוסר פוקוס. מגוון של דברים. עכשיו אני אומרת בסוף אנחנו רוצים שהוועדה גם תעשה את הדברים האלה תדרוש אותם וגם תדע להגיד אלו הן החלופות שבחנו וזה מה דרשנו.

דוגמת הכיורים היא דוגמה מצוינת בזה שכנראה מי שבא ודרש את זה, ראה לנגד עיניו איזו שהיא איזה שהוא תהליך סטריליזציה חשוב. אבל מאוד חשוב לבדוק אם יש דרכים אחרות שאפשר להגיע לאותה מטרה, בדרך שאולי תהיה יותר זולה או אפילו להציע כמה חלופות לבעלים עסק כדי שהוא יוכל להחליט אם הוא מעדיף מבני או שהוא מעדיף טיפול יום יומי יותר אינטנסיבי. אז כן, אלו ממש הדברים שהוועדה אמורה לטפל בהם. לסוגיית אורך המפרט אני אגיד בהגינות גם בהגינות כלפי המשרדים נותני האישורים שעובדים בזה. יש נושאים שהם מורכבים. זה אין מה לעשות אם אתה עסק של - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
אז למה הנושאים המורכבים האלה יכולים להיות בעלי שני עמודים באוסטרליה כמו שהוא נתן דוגמה? אצלנו פחות חכמים?
מעין ספיבק
אז אני אגיד, רגע. אני אגיד שבמהלך עבודתנו לקראת הרפורמה נכנסנו לכמה דוגמאות ממדינות נוספות וראינו שבנושא בתי קפה ומסעדות המפרטים הם הרבה פעמים כן ארוכות ומורכבים.
תומר רוזנר
הוא כל הזמן מנסה לדבר.
מעין ספיבק
סליחה. אין בעיה. אחזור רק על המשפט האחרון, כן במהלך העבודה שלנו לקראת הרפורמה נכנסנו ובחנו מפורטים או דרישות מעסקים מבתי קפה מסעדות מקומות אחרים וראינו שגם שם יש דרישות שיכולות להיות ארוכות ומפורטות.

יש מצבים שבהם זה נכון.
היו"ר שרון רופא אופיר
יש כאן נציג של משרד הבריאות? אולי שיוכל גם להתייחס? עמיר? כן.
מעין ספיבק
אז אני אגיד רק שיש מצבים שבהם זה נכון. אבל באמת צריך להבין איך מנגישים את זה בכל זאת בצורה הכי ידידותית ורואים את העלויות לעסקים ורואים אותן בדרישות .
היו"ר שרון רופא אופיר
אוקיי. עמיר בבקשה. נציג משרד הבריאות.
עמיר יצחקי
אני צר לי אבל יש נטייה לעשות לומר כל מיני דברים אני קורא לזה בהשמצות בלי שבאמת מראים ומוכיחים את הדברים. מפרט אם אנחנו מדברים על בית אוכל מדובר על מפרט מורכב מכיוון שבעצם, יש בתוכו את סל הדרישות לכל הסיטואציות האפשריות. אם אתה מחליט להכין סוג מסוים של מזון, או שאתה מכין מגוון רחב התפריט שלך מאוד-מאוד רחב. וזה משפיע על ההנחיות שאתה צריך כאילו לעמוד בהן. מי שמכיר את התקינה והחקיקה בעולם, היא בסדר גודל אחד יותר גבוהה הדרישות הן הרבה יותר חמורות קודם כל יש דרישה - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
זאת אומרת אתה אומר שאנחנו פה במשרד הבריאות הישראלי פחות מחמיר?

מה שם רוצים 14 כיורים?
עמיר יצחקי
אנחנו אני לא מדבר על כיורים אני מדבר על - - -
רון כץ (יש עתיד)
לא, לא. אני אשמח בגלל שאני מכיר את התחום טוב. אני אשמח לרדת לרזולוציות על מה אתה מדבר. כי אני נכנסתי למטבחים לחו"ל ראיתי איך נראים מטבחים בחו"ל איך נראים מטבחים בארץ ואנחנו הרבה יותר מחמירים מכל העולם אבל בוא תסביר לנו במה אנחנו פחות מחמירים. בוא נלך הפוך. לא בסיסמאות. במה אנחנו פחות מחמירים.
עמיר יצחקי
אנחנו, אני אתן לך במה קודם כל אנחנו פחות מחמירים. בהכשרה המקצועית של העובדים. קודם כל, בעולם המערבי יש דרישה שהעוסקים בתחום יעברו הכשרה בתחום - - -
רון כץ (יש עתיד)
בוא תנסה לענות לי. מבחינת בינוי.
עמיר יצחקי
סליחה. אז גם יהיה להם קל הם יכירו את המושגים, יבינו על מה - - -
רון כץ (יש עתיד)
לא, לא. אני אומר הפוך.
היו"ר שרון רופא אופיר
אנחנו ניתן לו רגע רון.
רון כץ (יש עתיד)
אין בעיה. אבל אני אומר בואו נשאל לגבי הבינוי.
היו"ר שרון רופא אופיר
שנייה. בואו ניתן לו לסיים, הוא יסיים את דבריו ואז ניתן לחבר הכנסת כץ.
רון כץ (יש עתיד)
לא, לא. זה דברים כאלה - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
תרשום לך.
רון כץ (יש עתיד)
אני חי את זה כבר 10 שנים.
היו"ר שרון רופא אופיר
אני מבקשת שאנחנו לא ננהל פה דיאלוג.
רון כץ (יש עתיד)
בסדר גמור.
היו"ר שרון רופא אופיר
תרשום לך את ההערות בצד. כן. בבקשה אתה יכול להמשיך.
עמיר יצחקי
אז אני אומר שבעולם המערבי יש דרישה מבעל העסק לערוך הערכת סיכונים בעסק שלו. כל מסעדה, בית קפה, צריך לבצע מסמך של הערכת סיכונים בעסק שלו לבצע בקרה עצמית בעסק שלו. יש מגוון רחב. ויש שונות במדינת ישראל שהיא שונות היא לא קשורה למשרד הבריאות.
היו"ר שרון רופא אופיר
של מה?
עמיר יצחקי
שונות כתוצאה מהכשרות, יש הפרדה בין חלב לבשר.
היו"ר שרון רופא אופיר
זה מייצר הכבדה במפרטים?
עמיר יצחקי
זה לא נוגע במפרט של משרד הבריאות.
היו"ר שרון רופא אופיר
אז איפה זה פוגש אותנו במשרד הבריאות?
עמיר יצחקי
אבל זה גורם לזה שמישהו בא לראות מטבח במדינת ישראל, לעומת מטבח אחר, אז יש הפרדה כאילו יש חלק מהדברים כפולים.
היו"ר שרון רופא אופיר
זאת אומרת אתה אומר 7 כיורים זה עדיין לא מתחלק כי זה לא זוגי. כי צריכים 2 בשרים 2 חלבי.
עמיר יצחקי
לא, לא. שוב.
רון כץ (יש עתיד)
או בנפרד דגים נפרד בשר.
עמיר יצחקי
זה תלוי מה אתה עושה.
רון כץ (יש עתיד)
נפרד פירות נפרד ירקות איך זה קשור לכשרות? אבל אני אשמור את השאלות.
היו"ר שרון רופא אופיר
בסדר. כן. בבקשה.
עמיר יצחקי
אני לא אוסיף כי אני רואה פה כאילו את הגישה. תאמין לי - - -
רון כץ (יש עתיד)
מה זה את הגישה? בוא אנחנו - - -
עמיר יצחקי
הגישה. אני לא מצפה - - -
רון כץ (יש עתיד)
תשמע, אני במשך 8 שנים הייתי חבר מועצה ברשות מקומית סגן ראש עיר ממלא מקום ראש עיר. הגיעו אליי אלפי עסקים שלא הצליחו לפתוח כי דרישות של משרד הבריאות זה כיור מיוחד לירקות אין קשר לכשרות. לירקות בנפרד לדגים בנפרד לפירות בנפרד.
עמיר יצחקי
נכון.
רון כץ (יש עתיד)
לבשר בנפרד.
עמיר יצחקי
הנה. אבל זה פרקטיקה מקובלת בעולם.
רון כץ (יש עתיד)
אין בזה שום היגיון. זה לא מקובל בעולם. אנחנו מחמירים.
היו"ר שרון רופא אופיר
רגע.
רון כץ (יש עתיד)
אנחנו מחמירים פי כמה וכמה.
עמיר יצחקי
בוודאי שזה מקובל.
רון כץ (יש עתיד)
לא רק באוכל.
היו"ר שרון רופא אופיר
רגע. סליחה. חברים אנחנו לא מנהלים ככה את הדיון. אתה סיימת לומר את מה שרצית לומר?
עמיר יצחקי
כן.
היו"ר שרון רופא אופיר
בבקשה. סליחה. חבר הכנסת כץ.
רון כץ (יש עתיד)
תודה. תודה. פשוט באמת הנושא הזה זה נושא שמי שהגיע גם גברתי פה מכירה את זה, שמי שהגיע יודע כמה קשה וכמה נאבקים ומנהל אגף רישוי דווקא בעירייה שלי הוא סופר משתף פעולה סופר מנסה לעזור הוא גם באיגוד ואני מאוד מעריך הזה שכן סוף-סוף רוצה ללכת צעד אחד קידום ואת רשות הרגולציה וכל מי שלוקח חלק בעוול הזה שנגרם לבעלי עסקים במדינת ישראל שסוף-סוף יש פה ממשלה שרוצה לשנות את זה. כי עד עכשיו אף אחד לא התעסק בזה וזה לא עניין אף אחד וזה היה בעל העסק נגד מדינת ישראל. זה לא צריך להיות ככה.

מדינת ישראל צריכה לעודד פתיחת עסקים צריך להקל ברגולציה ומשרד הבריאות שהוא אחד הגורמים החשובים ביותר בפתיחת עסק, חייב להבין מה זה לפתוח עסק. יושבים אנשים שמעולם לא פתחו עסקים ומעמיסים דרישות כאילו דרישות וממשיכים עם זה. ובואו אני רוצה לתת לך דוגמה אתה יודע כמה זמן לוקח למפקח של משרד הבריאות לבוא לפתוח עסק? מישהו פה בשולחן הזה יודע? יש פה נציגים של רישוי עסקים אז הם יודעים. כמה קשה לתאם. אתה יודע כמה פעמים ביקשו ממני לעשות טובה לבקש מאותו נציג של משרד הבריאות רק להגיע?
קריאה
צריך לחזק את משרד הבריאות.
רון כץ (יש עתיד)
אני בעד לחזק. אני בעד לחזק.
עמיר יצחקי
כי אין במשרד הבריאות תקנים של - - -
רון כץ (יש עתיד)
אבל להוריד רגולציה. לא יכול להיות שיש לנו רגולציה - - -
עמיר יצחקי
אתה צודק. אתה צודק.
רון כץ (יש עתיד)
לא יכול להיות שיש לנו רגולציה כל-כך כבדה על עסקים לא משמעותיים. אתה יודע מה צריך לעשות בשביל איך אפשר מכבסה? מכבסה, אני לא מדבר על אוכל. מכבסה במדינת ישראל יותר קשה לפתוח מכבסה במדינת ישראל מאשר בית חולים בארצות הברית. זה לא הגיוני הדרישות של רישוי עסקים במדינת ישראל. עוד פעם אני אומר - - -
מוסי רז (מרצ)
אין היבטים שיש - - -
רון כץ (יש עתיד)
נכון. עוד פעם אני אומר - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
אגב ברפורמה - - -
רון כץ (יש עתיד)
זה לא נכון. זה לא נכון. כי מי שפתח עסק במדינת ישראל - - -
מוסי רז (מרצ)
מה לא נכון?
רון כץ (יש עתיד)
יודע שזה בלתי אפשרי לעשות את זה.
היו"ר שרון רופא אופיר
רגע. רגע, חבר הכנסת רז, תכף אתה תתייחס.
רון כץ (יש עתיד)
אין שום בעיה שתתייחס.
היו"ר שרון רופא אופיר
זה נושא מאוד אמוציונאלי אני מבינה.
רון כץ (יש עתיד)
אין בעיה לשמוע פה את כולם. אבל השורה התחתונה יש פה בעלי עסקים שנאבקים וחבל שסגן השר קארה לא פה ואני אשמח לייצג אותו תמיד בכל דיון כזה כי הוא צודק. חייבים להוריד את הרגולציה חייבים לעזור לבעלי העסקים. יש לנו מטרה אחת בשולחן הזה, מי שבסופו של דבר מניע את הכלכלה במדינת ישראל - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
זה העסקים.
רון כץ (יש עתיד)
ודואג שכולנו נשב פה ונוכל לדבר - זה העסקים של מדינת ישראל, הגיע הזמן לעזור להם. תודה.
היו"ר שרון רופא אופיר
תודה חבר הכנסת כץ. אגב רק הערת אגב ברפורמה הקודמת כן נכנס שאם מפקח מטעם משרד הבריאות לא מגיע הוא מקבל את האישור אוטומט.
רון כץ (יש עתיד)
אבל זה לא עובד. במציאות זה לא קיים.
היו"ר שרון רופא אופיר
כי עוד לא הפעילו את זה. ואנחנו פועלים שעכשיו זה יופעל. זה חלק מהעניין.
רון כץ (יש עתיד)
נכון להיום נכון להיום אני אומר לך שיש עסקים שמדברים איתי שמחכים חודשים רבים לרישיון עסק ולא מקבלים אותו. הזוי
היו"ר שרון רופא אופיר
אם אני מבינה נכון, לטובת מי שמאזין לנו, אני מניחה שיש רבים שמאזינים ואני מקבלת המון תגובות, בעצם מה שבסוף התהליך הזה יקרה יש פה איזה שהוא שילוב בין הרפורמה שהייתה לרפורמה של עכשיו, כדי שהדברים ינועו ויעבדו כמו שצריך.
רון כץ (יש עתיד)
דרך אגב רק משפט אחרון. אני לא מדבר על עסקי מזון.
היו"ר שרון רופא אופיר
בכלל.
רון כץ (יש עתיד)
אני מדבר על כל עסק באזורים רגישים.
היו"ר שרון רופא אופיר
באופן רוחבי. כן. חבר הכנסת רז.
מוסי רז (מרצ)
רק שוב תראו הרפורמה הזו היא חשובה והרצון לעשות עסקים במדינת ישראל צריך לעזור לעסקים ולקבל רישיון עסק כמה שיותר מהר בצורה מיטבית. אבל מסגנון הדברים ששמעתי קודם קודם כל האמירה שיש לנו רק מטרה אחת שיהיה קל לעשות עסקים האמירה שנאמרה הייתי מציע שיתחמק מהפרוטוקול.
רון כץ (יש עתיד)
לא . אני לא מסכים.

אני עומד מאחוריה. המטרה שלנו שיהיה קל לעשות עסקים במדינת ישראל.
היו"ר שרון רופא אופיר
עסקים קטנים ובינוניים הם מנוע צמיחה.
רון כץ (יש עתיד)
נכון.
היו"ר שרון רופא אופיר
עם זה אתה מסכים?
מוסי רז (מרצ)
אנחנו לא - - -
רון כץ (יש עתיד)
מוס בוא אני ישבתי אתמול עם פורום ראשי קהילת ההיי-טק של מדינת ישראל אתה צריך לשמוע אותם עסקים בין-לאומיים לא מגיעים לפה בגלל רגולציה.
מוסי רז (מרצ)
אתה לא היחיד שמדבר עם אנשים.
היו"ר שרון רופא אופיר
כן.
מוסי רז (מרצ)
אני רוצה להגיד בשום פנים ואופן זה לא המטרה היחידה. זה מטרה חשובה. הבריאות מטרה חשובה אפילו יותר. הסביבה מטרה חשובה אפילו יותר.
רון כץ (יש עתיד)
זה לא סותר.
היו"ר שרון רופא אופיר
למה זה לא צריך לעמוד בהלימה?
מוסי רז (מרצ)
זה סותר.
רון כץ (יש עתיד)
זה לא סותר.
מוסי רז (מרצ)
סליחה. לא הפרעתי. אתה סתרת בזה שאמרת שיש לנו רק מטרה אחת.
היו"ר שרון רופא אופיר
לא, לא.
מוסי רז (מרצ)
אנחנו הכנסת של מדינת ישראל, צריכים לשמור בריאות התושבים.
רון כץ (יש עתיד)
מוסי זה לא סותר.

אתה נתת דוגמה של ארצות הברית שבה תוחלת החיים של גבר ירדה ל- 74. שש שנים פחות מאשר - - -
רון כץ (יש עתיד)
אבל זה לא קשור. מה זה קשור לעסקים?
מוסי רז (מרצ)
זה קשור כי אתה אמרת שיש רק מטרה אחת.
היו"ר שרון רופא אופיר
מה בעצם אתה אומר?
מוסי רז (מרצ)
ואין רק מטרה אחת.
היו"ר שרון רופא אופיר
אבל בוא תתייחס לגופו של עניין.
מוסי רז (מרצ)
יש הרבה מטרות. אנחנו צריכים לשמור על האיזונים.
רון כץ (יש עתיד)
אבל אנחנו מדברים על רישיון עסק.
היו"ר שרון רופא אופיר
חבר הכנסת רז.
מוסי רז (מרצ)
בוא זה אני לא יודע.
רון כץ (יש עתיד)
אני שואל.
מוסי רז (מרצ)
יש לנו מטרה שיהיה קל לעשות עסקים.
היו"ר שרון רופא אופיר
אוקיי.
מוסי רז (מרצ)
אבל זה בשום פנים ואופן לא מטרה אחת בלבד.
היו"ר שרון רופא אופיר
לא, אבל אתה חושב שיש איזונים?
מוסי רז (מרצ)
והסגנון של הדקות האחרונות, הוא סגנון בלתי מתקבל על הדעת. גם ההפרעה לנציג משרד הבריאות. גם הזלזול בבריאות. אני לא שותף לזה.
רון כץ (יש עתיד)
אף אחד לא מזלזל. אני בן של רופא ואח של מתמחה.
מוסי רז (מרצ)
זלזלת מאוד.
רון כץ (יש עתיד)
אף אחד לא מזלזל.
מוסי רז (מרצ)
זלזלת מאוד.
רון כץ (יש עתיד)
בוא מוסי. מוסי בוא.
מוסי רז (מרצ)
מאוד.
רון כץ (יש עתיד)
אני חי את רישוי העסקים כבר 10 שנים.
מוסי רז (מרצ)
אבל בסדר. אבל אני לא רוצה למות - - -
רון כץ (יש עתיד)
אני לא יודע מתי התעסקת עם ללוות
מוסי רז (מרצ)
בגלל שאתה חי את רישוי העסקים.
רון כץ (יש עתיד)
לא, לא. אף אחד לא מת מזה, זה לא סותר אחד את השני.
מוסי רז (מרצ)
לא, אז תדבר בצורה יותר מאוזנת. ולא כל-כך קיצונית.
רון כץ (יש עתיד)
מוסי תאמין לי את האיזון אני מכיר. אני עבדתי בזה 10 שנים.
מוסי רז (מרצ)
אז תדבר בצורה יותר מאוזנת.
רון כץ (יש עתיד)
אני אומר לך אני עבדתי בזה 10 שנים. בוא אני לא רוצה להתחיל מי מה.
מוסי רז (מרצ)
שמעתי אז תמשוך את הדברים שלך.
רון כץ (יש עתיד)
להיפך אני עומד מאחורי הדברים שלי ואני אומר הנה עוד פעם ועוד 10 פעמים ורשות הרגולציה פה שומעת.
היו"ר שרון רופא אופיר
טוב. חברים.
רון כץ (יש עתיד)
תלכו קדימה.
היו"ר שרון רופא אופיר
אני מציעה ככה, בואו רגע נרגיע את הדיון. נחזור שנייה אחת אם אתם עדיין חוזרים את הסיפור של חדרי כושר. אנחנו ביקשנו התייחסות.

אל תדאג העניינים יחזרו להיות לוהטים. פה אגב, קודם כל ברוך הבא. העניינים פה בוועדה בוועדת הפנים תמיד מעניינים ולוהטים.
קריאה
זה בהחלט אירוע צריך לשמור לציין שמישהו מהליכוד משתתף.
היו"ר שרון רופא אופיר
לא. כבר השתתף חבר הכנסת דוד ביטן. אנחנו שמחים גם בבואך. אבל אני רוצה לאפשר דקה אחת. כי אנחנו ביקשנו נציגה מטעם משרד התרבות והספורט. הדס פרבר איתנו או קודם תמר? אז תמר מרסקי ממש כמה דק'. אחרי זה הדס. ומוסי אל תברח כי אנחנו תכף חוזרים לדיון הזה.
מוסי רז (מרצ)
לא, לא בורח. אני אחרי זה צריך ללכת.
היו"ר שרון רופא אופיר
אז תחכה עוד מס' דקות. תמר איתנו? אתם זוכרים מה היה הנושא עם חדרי כושר? או שכבר שכחנו בלהט הדיון?
תמר מירסקי
היי. צהריים טובים.
היו"ר שרון רופא אופיר
אז תמר תחזיר אותנו. כן. בבקשה התייחסותך לעניין שעלה כאן.
תמר מירסקי
כן. לגבי הנושא של מכוני הכושר עשינו ביחד תיקון בחוק בשיתוף פעולה בין משרדי לגבי הנושא של הביטוח במכוני הכושר. מכוני הכושר היו מחויבים לעשות לכל המתאמנים שלהם ביטוח תאונות אישיות. זה מה שהיה בחוק. זו הדרך נוצר שהם צריכים לעשות ביטוח תאונות אישיות שזה יחסית דרגה גבוהה של ביטוח? אחרי שהם מכוסים גם בצד ג' וגם בביטוח ממלכתי.
היו"ר שרון רופא אופיר
כן.
תמר מירסקי
ביטוח בריאות של מדינת ישראל.
היו"ר שרון רופא אופיר
למה גם וגם?
תמר מירסקי
זה בעקבות תיקון שהיה לפני כמעט 30 שנה שמה שעמד מאחוריו שמי שמתאמן במכון כושר יש לו סיכון גבוה מאוד ולכן הוא יבוטח כמו שספורטאי מבוטח על הפעילות שלו. עכשיו, היום אנחנו הרבה שנים אחרי זה, היום מכוני כושר זה משהו שהרבה אנשים עושים. אוכלוסייה גדולה עושה הרבה אנשים עושים את זה גם במכוני כושר ולעתים עושים את זה גם בגנים ציבוריים ומתקנים שהעירייה עושה לה בחוץ. עושים פעילות דומה.
היו"ר שרון רופא אופיר
נכון.
תמר מירסקי
לכן היום ההבנה שמכון כושר הוא ספורט עממי, הוא לא ספורט מקצועי. לכן השכבה של הביטוח של תאונות אישיות יכול להיות שהוא כבר לא נכון להיום.
היו"ר שרון רופא אופיר
זאת אומרת את אומרת צד ג' כן תאונות אישיות לא.
תמר מירסקי
לכן גם על ההסכמה על זה, סליחה?
היו"ר שרון רופא אופיר
את אומרת צד ג' כן תאונות אישיות לא.
תמר מירסקי
כן. צד ג' הם עושים וגם ביטוח ממלכתי, והגענו להסכמה הרחבה של כל המשרדים שאכן באמת ניתן היום, זה כבר ניתן להוריד את השכבה הזו של הביטוח.

וזה התיקון שנעשה לחוק רישוי עסקים.
היו"ר שרון רופא אופיר
חברי הכנסת רוצים לשאול משהו? זה ענה על שאלתנו? אני מבחינתי זה ענה על השאלה. חבר הכנסת כץ?
רון כץ (יש עתיד)
לא.
היו"ר שרון רופא אופיר
לא? זה בסדר? אז תודה רבה, תודה תמר.
תמר מירסקי
בבקשה. תודה.
היו"ר שרון רופא אופיר
הבא בתור בהקשר הזה, הדס פרבר.
הדס פרבר אלמוגי
עורכת דין הדס פרבר אלמוגי, יועצת משפטית משרד התרבות והספורט.

אנחנו מלווים את הנושא של ביטוח חדרי כושר מזה תקופה ארוכה. הייתה הסכמה די רחבה שאכן הביטוח הזה הוא מיותר. עשינו בזמנו בירור עם רשות שוק ההון שגם היא סברה.
היו"ר שרון רופא אופיר
ביטוח תאונות אישיות נכון?
הדס פרבר אלמוגי
כן.
היו"ר שרון רופא אופיר
את מדברת עכשיו על ביטוח תאונות אישיות?
הדס פרבר אלמוגי
כן. לא צד ג.
היו"ר שרון רופא אופיר
לא צד ג. אוקיי.
הדס פרבר אלמוגי
אני לא אכנס כרגע לנימוקים. אבל זו הייתה השורה התחתונה לכן אנחנו שמחנו גם שזה נכנס לחוק רישוי עסקים ואנחנו ביקשנו ביטול שהוא בפועל ביטול מידי. אנחנו חושבים שגם שזה מגזר שנפגע מאוד-מאוד קשה בקורונה.
היו"ר שרון רופא אופיר
בהחלט. בהחלט.
הדס פרבר אלמוגי
לכן גם אנחנו מבקשים לעשות פה איזו שהיא הקלה בשבילם. אנחנו לא חושבים שזה יפגע בצרכנים. כלומר, מי שרוצה יכול לעשות ביטוח תאונות אישיות לעצמו באופן פרטי.
היו"ר שרון רופא אופיר
אוקיי, כן.
הדס פרבר אלמוגי
כמובן יש את הכיסוי הסטנדרטי הרגיל של קופות חולים. הביטוחים המשלימים שמכסה גם אם מישהו נופל לו משקולת על הרגל בחדר כושר.
היו"ר שרון רופא אופיר
כן. וללא קשר גם יש ביטוח צד ג'.
הדס פרבר אלמוגי
כן.
תומר רוזנר
שהוא וולונטרי כמובן.
היו"ר שרון רופא אופיר
כן. אבל הוא וולונטרי ביטוח צד ג'.
הדס פרבר אלמוגי
הוא כרגע וולונטרי. אפשר כמובן לחשוב - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
אז אולי אפשר לחשוב על כן לחייב ביטוח צד ג'.
הדס פרבר אלמוגי
כן.

שזה משהו שצריך לחשוב עליו במסגרת תנאי הרישוי החדשים במסגרת התקנות החדשות שיותקנו מכוח החוק הזה.
היו"ר שרון רופא אופיר
אוקיי. תרצו לשאול משהו? ברור לנו הנושא? משהו בהקשר הזה שאתה רוצה לומר?
מוסי רז (מרצ)
בהקשר שדיברנו לפני.
היו"ר שרון רופא אופיר
לא, לא. רגע. רגע. אני מודה לך מאוד.
הדס פרבר אלמוגי
תודה רבה.
היו"ר שרון רופא אופיר
תודה הדס. תודה.

אנחנו חוזרים לנושא הסוער שלנו נרגענו קצת. נשמנו אוויר. הכול בסדר. חבר הכנסת כץ אתה רוצה לתת את ההסבר שלך לדברים שחבר הכנסת רז העלה?
רון כץ (יש עתיד)
כן. קודם כל תוך כדי אני מקבל את ההבדלים בין מדינת ישראל לשאר מדינות העולם ברגולציה, עוד מעט אני אקרא את זה. אתם תתפלאו שיש דברים שאפילו אני לא ידעתי כמה אנחנו מחמירים במדינת ישראל. אבל זה לא ה- Issue. הנושא המרכזי אני באמת לא נכנס לאיזונים שאנחנו עושים מול דברים אחרים כי אני בטוח שאנחנו עושים את זה בצורה נכונה ושקולה. אבל צריך להגיד אבל גדול. מה שטוב לאיחוד האירופאי ומה שטוב לארצות הברית גם צריך להיות חבר הכנסת למדינת ישראל. אין שום סיבה בעולם שדווקא אנחנו מדינה קטנה שאין לנו פה משאבי הנה עמוס יסכים איתי, משאבי טבע אדירים בשביל להתקיים ממנה, חייבים - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
אין לנו גם קרן עושר עדיין ממשאבי הטבע. עם זה הוא בטוח יסכים איתך.
רון כץ (יש עתיד)
כן.

חייבים לעודד את העסקים הקטנים הבינוניים וכן גם הגדולים, להשקיע במדינת ישראל לפתוח עסקים במדינת ישראל, להתפתח במדינת ישראל. ואחד הדברים המשמעותיים ביותר בלפתוח עסק הוא לבדוק את הרגולציה באותה מדינה. עסקים קטנים ובינוניים כנראה לא יבדקו את הרגולציה כי הם נמצאים פה ולא ילכו למקום אחר. עסקים גדולים שמדינת ישראל מתקיימת מהם ולא מספיק מדברים על זה לאט-לאט אנשים לא שמים לב לזה. לא פותחים פה עסקים.

רק שלשום ישבתי בנשיאות איגוד ההיי-טק של מדינת ישראל. יושבים שם חברות ענק כמו אינטל, ופיליפס. החברות הכי גדולות בעולם אומרים הבורדים לא מגיעים לישראל, בגלל עודף רגולציה. אתם שומעים מה אנחנו עושים לעצמנו? בקרוב מאוד אם לא נתאפס על עצמנו הצעירים שלנו יתחילו לעבור לחו"ל. הצעירים המוצלחים שמובילים את התחום הזה יעברו לחו"ל כי שם עסקים יפתחו. ואיפה ממה מדינת ישראל תישאר? זה רק תחום אחד שאני נוגע בו וזה היי-טק. אנחנו מדברים על זה גם על חדרי כושר וכל תחום אחר. אין שום סיבה בעולם שלא נתפתח חוק רישוי עסקים הוא חוק עתיק הוא חוק ישן הוא חוק שצריך לשנות אני אומר לכם מי שחי את זה ברשות מקומית יודע ומבין את זה.

לפתוח עסק במדינת ישראל, צריך שילוו אותך עורכי דין, אנשים שיעזרו לך הרבה רצון טוב ושלטון מקומי שרוצה לעזור לך, אחרת אין שום סיכוי שתפתח עסק חוקי עם רישיון. אתה תפתח עסק במדינת ישראל אבל לא יהיה לו רישיון, יהיה לו רישיון זמני, לא יהיה לו טופס. כל הדברים הזמניים ילוו אותך במשך הרבה מאוד זמן. זה לא צריך להיות ככה. צריך להיות מאוד קל לפתוח עסק במדינת ישראל. אנחנו מדינה צעירה מדינה חכמה. מדינת ההיי-טק. בירת אנחנו צריכים להיות בירת העסקים של העולם. פה צריך להיות הכי קל לפתוח עסקים בעולם.

קחו את זה לתשומת לבכם. אני מבין שזה לא אתם אשמים בזה, וזה משהו שאנחנו סוחבים איתו הרבה מאוד שנים, אבל דווקא עכשיו זה המקום שלנו, כל אחד שיושב פשוט לעשות את השינוי. בואו נהיה חלק מההיסטוריה. תודה.
היו"ר שרון רופא אופיר
כן תודה רבה חבר הכנסת כץ. בבקשה חבר הכנסת יברקן. רצית להשיב לו?
מוסי רז (מרצ)
לא. אגב כמה שהוא אמר עכשיו אני כן מסכים.
היו"ר שרון רופא אופיר
אתה כן מסכים.
מוסי רז (מרצ)
מה שהוא אמר עכשיו כן.
היו"ר שרון רופא אופיר
אז קודם כל ראיתם מה שקרה, בזכות ה- 5 דק' הגענו להסכמה. כן. בבקשה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
לא. הם הסכימו לא להסכים על הפרק הקודם.
מוסי רז (מרצ)
אני מצטער.
היו"ר שרון רופא אופיר
אתה חייב ללכת בסדר.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
קודם כל אני חייב להגיד שחבר הכנסת מוסי רז כנראה היה צריך את חבר הכנסת כץ - - -
מוסי רז (מרצ)
אני מקשיב לך.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
כנראה היה צריך את חבר הכנסת כץ שאתה ואני נסכים על כמה דברים. אני בהחלט מסכים - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
תראו מה קורה פה היום.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
מה?
היו"ר שרון רופא אופיר
מצוין.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אני מסכים איתך עם ההערות שלך בתחילת דבריך.
רון כץ (יש עתיד)
אנחנו מזמינים אותך אלינו לחזור הביתה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אני בבית. מה שחשוב אני קודם כל רוצה להגיד שבעניין של הרפורמות אני מסכים עם המהות. שכן חייבים לעשות רפורמה. הרפורמה הזו היא מאוד חשובה. אם היא לא הייתה חשובה היא לא הייתה עולה לדיון. אבל יש לי בעיה עם הסגנון של הדבר הזה.
היו"ר שרון רופא אופיר
מה זאת אומרת?

מה? עם הסגנון שמציגים את הרפורמה?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
כן. קודם כל אני שומע עכשיו את חבר הכנסת כץ כאילו היום מדינת ישראל הוקמה. הוא אומר כאילו עד היום לא היה שום דבר.
רון כץ (יש עתיד)
משתפר.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
הגיעה ממשלה.
רון כץ (יש עתיד)
מדינת ישראל משתפרת.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
כאילו אתם מגלים את אמריקה.
היו"ר שרון רופא אופיר
להיפך. הוא לא אומר שלא היה שום דבר. הוא אומר שמה שהיה היה עקום.
רון כץ (יש עתיד)
נכון. זה בדיוק מה שאני אומר.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אני מבין ששניכם מדברים באותו לשון אבל תנו לי להסביר לכם למה אני חושב.
רון כץ (יש עתיד)
אתה רואה מה זה קואליציה? מסכימים.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
בלי לדבר אפילו.
רון כץ (יש עתיד)
אתה רואה מה זה?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אתה בעד רישוי עסקים, אבל הצבעתם נגד על הטבות לעסקים קטנים ואנשי עסקים.
רון כץ (יש עתיד)
לא. הצבענו נגד חוק פופוליסטי שהעליתם שאין לו שום אחיזה למציאות, שום עבודת מטה, ואנחנו נביא חוק הרבה יותר טוב בהקדם.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
בוודאי.
רון כץ (יש עתיד)
בעזרת שר האוצר.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אני לא רוצה לקחת אותך לפוליטיקה, אני רוצה לדבר איתך על המהות.
רון כץ (יש עתיד)
בסדר.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
מהות אני חושב שזה לא מכובד ולא מכבד, לא את הכנסת ולא אותנו במקרה הזה, לבוא לתקוף את עובדי ציבור נאמנים שמגיעים להשמיע את דעתם המקצועית.
רון כץ (יש עתיד)
אף אחד לא תוקף.
היו"ר שרון רופא אופיר
אבל מי תקף?
רון כץ (יש עתיד)
אף אחד לא תוקף.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
סליחה. איך שאתה דיברת, הוא לא סיים את דבריו ואתה כבר תוקף אותו.
רון כץ (יש עתיד)
אף אחד לא תוקף. רק אתה הבנת את זה. אבל אף אחד לא תוקף. אמרנו את זה גם בשביל שלא בטעות ישתמע משהו אחר, אנחנו כולנו בעד מטרה אחת לשפר את עשיית העסקים במדינת ישראל.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
כדי לשפר את עשיית העסקים תעשייה גם צריך לשפר את הסגנון. אתם רגילים לגדף לרמוס ופה עכשיו גם זה מה שאתם עושים עכשיו לעובדי ציבור מסורים. אני אומר אני בעד הרפורמה. אני חושב שהרפורמה צריכה להיות.
היו"ר שרון רופא אופיר
אז מה בעצם אתה רוצה לומר?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אבל לא יכול להיות שרק לכם יש סגנון כזה בוטה, ואת חושבים אתם מורמים מהעם ומדברים על המדינה בסגנון כזה.
קריאה
על מה אנחנו מדברים לא הבנתי?
רון כץ (יש עתיד)
אני לא הבנתי מה זה קשור? חוץ מדף מסרים מה זה קשור לרישוי עסקים?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אנחנו בינתיים - -
רון כץ (יש עתיד)
אנחנו מדברים על רישוי עסקים.
קריאה
גברתי יושבת ראש אמרו לי ניגשתי לישיבה ברפורמה לרישוי עסקים. עד עכשיו לא הבנתי על מה מדברים.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
בדיוק. אני מסכים איתך. גם אני לא הבנתי על מה מדברים.

אז אם אפשר להשלים מילה.
היו"ר שרון רופא אופיר
אבל אני אשמח שתתייחס עניינית לרפורמה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
זה מה שאני מתייחס.
היו"ר שרון רופא אופיר
אנחנו מחכים לשמוע אותך.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
זה לעניין שדיברתם לא עניינית?
היו"ר שרון רופא אופיר
שבינתיים אתה מתייחס עניינית לחבר הכנסת כץ.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
תציגו את הרפורמה, טוב, לא טוב, נצביע עליה אין בעיה. אבל למה לתקוף את עובדי המדינה?
היו"ר שרון רופא אופיר
הנקודה הזו הובנה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
בסדר.
היו"ר שרון רופא אופיר
מה אתה רוצה לומר בהקשר לרפורמה?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
וגם עוד טעות שלך שאתה ניסית להסביר עכשיו - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
אם אתה רוצה להעמיד את חבר הכנסת כץ על הטעויות שלו - - -
רון כץ (יש עתיד)
כן.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
גברתי היושבת ראש, מותר לי להגיד מה שאני רוצה. אם את לא יודעת את זה אני מציע לך - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
אבל אנחנו מבקשים להתקדם.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אז אני אדבר על מה שאני רוצה.
היו"ר שרון רופא אופיר
שיש פה תמימות דעים.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אז תרשי לי להשלים.
היו"ר שרון רופא אופיר
חבר הכנסת יברקן.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
לא, לא.
היו"ר שרון רופא אופיר
יש פה תמימות דעים שאנחנו רוצים לקדם את הרפורמה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אז תרשי לי להשלים את המשפט.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
בבקשה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
תנאי להפקדת התכנית לזרוק סיסמאות באוויר כאילו אתם בקמפיין פוליטי זה לא נכון. הוא בא ואומר שהוא נפגש עם אנשי עסקים מהטופ שבטופ בהיי-טק. המדינה מתערבת רגולציה לכן אנשי עסקים לא מגיעים. בוקר טוב, מדינת ישראל פורחת בהיי-טק. אם יש פה משהו שמדינת ישראל לא מתערבת בו זה ההיי-טק.
רון כץ (יש עתיד)
אני בדיוק מקבל הודעות מהם. אני בדיוק מקבל הודעות מהם.

אתה רוצה לראות אותן?
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
עזוב. עזוב. מה אתה חושב?
רון כץ (יש עתיד)
יש ארגון. ארגון מייצג.
היו"ר שרון רופא אופיר
לא, לא. סליחה. אני מצטערת. אני רוצה להפסיק את הדיון הזה.
רון כץ (יש עתיד)
אני חייב לחדד. יש ארגון מייצג שלהם.
היו"ר שרון רופא אופיר
אנחנו צריכים להתקדם.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אתה פשוט מדבר - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
תסלח לי. אני אבקש להוציא אותך.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
מילים ללא קשר.
היו"ר שרון רופא אופיר
אני אבקש להוציא אותך. אתה מפריע לי בניהול הדיון.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
מותר לי לדבר.
היו"ר שרון רופא אופיר
סליחה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
מותר לי לדבר.
היו"ר שרון רופא אופיר
מותר לך בהחלט לדבר.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
את רוצה להוציא אותי אני אצא.
היו"ר שרון רופא אופיר
מותר לך.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אני חבר בוועדה הזו.
היו"ר שרון רופא אופיר
מותר לך.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אני רוצה להגיד את דעתי.
רון כץ (יש עתיד)
זה סקופ.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
את תשמעי אותה גם אם טוב לך ולא טוב לא. בסדר?
רון כץ (יש עתיד)
יש בליכוד סוף-סוף שיבוצים.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
בסדר? אני אגיד את מה שאני רוצה להגיד.
היו"ר שרון רופא אופיר
אז אני, אני - -
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
את לא תשתילי לי מילים לפה. אני אגיד מה שאני רוצה להגיד.
היו"ר שרון רופא אופיר
אף אחד לא רוצה, אף אחד - - -
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
זה שאתם מתנהלים פה כפיל בחנות חרסינה - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
אתה תקשיב לי רגע.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
גם לחברי הוועדה.
היו"ר שרון רופא אופיר
סליחה אדוני חבר הכנסת.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
גם לעובדי הממשלה.
היו"ר שרון רופא אופיר
אתה תקשיב לי.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
זו בעיה שלך לא שלי.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אני פעם ראשונה - - -
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
זה שאתם - -
היו"ר שרון רופא אופיר
אני קוראת אותך לסדר פעם ראשונה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אז תקראי לי פעם שלישית גם.
היו"ר שרון רופא אופיר
אתה תהיה - - -
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
תקשיבי למה שאני אומר.
היו"ר שרון רופא אופיר
אתה תהיה רגע אחד בשקט.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
את רוצה לנהל את זה לבד.
היו"ר שרון רופא אופיר
אני מבקשת שתצא מהדיון.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
ככה את רוצה לעשות את זה?
היו"ר שרון רופא אופיר
אני מבקשת שתצא מהדיון.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
בוודאי שאני אצא.
היו"ר שרון רופא אופיר
תודה.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
זה הדבר היחיד שיש לכם לעשות.
היו"ר שרון רופא אופיר
אנחנו ממתינים.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
פשוט בוטות וחסרי אחריות.
רון כץ (יש עתיד)
לא אמרת כלום. דיברת פה על רישוי עסקים ולא אמרת כלום.
היו"ר שרון רופא אופיר
אמרת ש- - לא, אנחנו לא- -
רון כץ (יש עתיד)
עזוב לא משנה. חבל על הדיון.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אני דואג לבריאות הציבור.
רון כץ (יש עתיד)
חבל על הדיון.
דסטה גדי יברקן (הליכוד)
אתה מגיע לפה - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
חבר הכנסת, אחד אני מבקשת שתצא. שתיים אני אשמח שתחזור אחרי שתשב עם עצמך 5 דק' ותשב ותדבר על הרפורמה כל מה שאתה רוצה לומר. נשמח לשמוע את דבריך החכמים. תודה רבה אדוני חבר הכנסת. כן. אנחנו מתקדמים. יש איתנו בזום את חגי לוין?

(חבר הכנסת דסטה גדי יברקן יצא ממליאת הוועדה)
חגי לוין
אני כאן כנציג ההסתדרות הרפואית, איגוד רופאי בריאות הציבור. תראו קודם כל, אנחנו כפי שגם הראינו בתקופת הקורונה, אנחנו חושבים שהפעילות של העסקים הקטנים ובינוניים קריטית למשק וגם לבריאות. ולכן נלחמנו לפעמים גם כנגד משרד הבריאות, בעד הפתיחה שלהם. בכל מיני אירועים. אבל כפי שדרשנו שגם שיש אירוע חמור של סכנת מגיפה, נמשיך לשמור על הכלכלה ועל העסקים כך כדי להגן על העסקים, צריך גם לשמור על הבריאות שמפעילים אותה.

וגם אם המטרה היא לעזור לעסקים וזו בהחלט מטרה ראויה שאנחנו תומכים בה, אי-אפשר לבוא בגישה שזו המטרה היחידה זו טעות איומה שתפגע בעסקים. אם אנחנו לא נשמור העסק והעסק בסוף יגרום להרעלת מזון או להרעלת מים או לסיכון חמור לבריאות הציבור, הוא יצטרך לשלם והציבור יאבד אמון באותו עסק. לכן אנחנו חייבים מקצועיות ואיזון. ולצערנו ההצעה שמוצעת כאן אין בה איזון. היא מוחקת לחלוטין ומפקירה, את בריאות הציבור. לא ייתכן אין את זה במדינות אחרות.

זה לא דבר מקובל.
היו"ר שרון רופא אופיר
אתה יכול בבקשה חגי, לדייק במה היא פוגעת בבריאות הציבור?
חגי לוין
תראי, אנחנו היום מדברים על גישה של בריאות בכל מדיניות. למשל דיברנו עם חברינו בנורבגיה, יש בנורבגיה בכל רשות מקומית רופא בריאות הציבור. אז שמקבלים החלטה יש עם מי להתייעץ מבחינה מקצועית.
היו"ר שרון רופא אופיר
לא. אבל אתה יכול להתייחס עניינית.
חגי לוין
אצלנו אין - -
היו"ר שרון רופא אופיר
למה שמונח בפנינו?
חגי לוין
עניינית.
היו"ר שרון רופא אופיר
עכשיו אנחנו לא הולכים למנות רופא לבריאות הציבור.
חגי לוין
עניינית שיש ועדה - - -
היו"ר שרון רופא אופיר
אני מדברת על הרפורמה.
חגי לוין
ועדה שאמורה להסדיר. ועדת ההסדרה.
היו"ר שרון רופא אופיר
ובוועדת ההסדרה אין נציג של משרד הבריאות?
חגי לוין
איפה הבריאות שם?
היו"ר שרון רופא אופיר
אין?
חגי לוין
צריך להיות בכל דיון נציג ציבור שעוסק בבריאות הציבור ונציג משרד הבריאות. זה לא קיים. אז איך אפשר לדאוג לבריאות, אם אין בכלל מי שישמיע את הקול של הבריאות?
היו"ר שרון רופא אופיר
זה לא נכון. אם אנחנו הבנו נכון יש נציגים של משרד הבריאות.
תומר רוזנר
שניים.
היו"ר שרון רופא אופיר
יש שני נציגים של משרד הבריאות.
חגי לוין
בכל דיון בכל נושא, או רק אם זה - - -
היו"ר שרון רופא אופיר