ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 05/10/2021

תכנון הקמת תחנות כח מבוססות גז וסולר באזור ראש העין, כפר קאסם וחדרה

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת3
ועדת הפנים והגנת הסביבה
05/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 24
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שלישי, כ"ט בתשרי התשפ"ב (05 באוקטובר 2021), שעה 13:10
סדר היום
תכנון הקמת תחנות כוח מבוססות גז וסולר באזור ראש העין, כפר קאסם וחדרה
נכחו
חברי הוועדה: ווליד ואהא
זאב בנימין בגין
יוראי להב הרצנו
שרון רופא אופיר
מוסי רז
חברי הכנסת
מאיר יצחק הלוי
אלון טל
מיכל שיר סגמן
מוזמנים
נאוה אלינסקי - מנהלת אגף תשתיות לאומיות, מינהל התכנון

דורית הוכנר - מנהלת אגף בכיר, תכנון, משרד האנרגיה

תומר מזרחי - יועץ מקצועי לשר האנרגיה

טל אבישי - יועצת למנכ"ל משרד האנרגיה

אילנה טלר - מנהלת תחום ארצי בכירה, בריאות סביבה, משרד הבריאות

רות קירו - ממונה איכות אוויר ושינוי אקלים, המשרד להגנת הסביבה

עידו מור - אגף התקציבים, משרד האוצר

שלום בן משה - ראש עיריית ראש העין

עומר שכטר - יו"ר ועדת איכות הסביבה, חבר מועצת העיר ראש העין

דפנה לביא - מנהלת מחלקת איכות הסביבה, עיריית ראש העין

דרוויש ראבי - מהנדס, יו"ר מועצה מקומית ג'לג'וליה

טל אליהו - נציג תושבים, חבר מועצת עיריית חדרה

עוגן יוחננוב - נציג התושבים, חדרה

חזי קוגלר - מנכ"ל קסם אנרגיה
משתתפים באמצעים מקוונים
תומר גוטהלף - מתכנן מחוז הדרום, מינהל התכנון

רן דרסלר - יועץ למינהל התכנון

עאדל בדיר - עו"ד, ראש עיריית כפר קאסם

אושרת גני גונן - ראש המועצה האזורית דרום בשרון

מיריי אלטיט - סגנית ראש עיריית אשקלון

ארז אריאב - יו"ר מטה מאבק תושבים נגד תחנת כוח נוספת בחדרה

יפה זפרני - יו"ר מטה המאבק בתחנת כוח קסם
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים

תכנון הקמת תחנות כוח מבוססות גז וסולר באזור ראש העין, כפר קאסם וחדרה
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו פותחים את הישיבה. על סדר היום תכנון הקמת תחנות כח מבוססות גז וסולר באזור ראש העין, כפר קאסם וחדרה. התכנון של הקמת התחנות מתקדם כאילו אין התנגדות של רשויות של אזרחים, של גופים אחרים. מינהל התכנון מתקדם עם התכנון. חלק מהתחנות אפילו אושרו. מה שנקרא תחנת השלום שזה מאות מטרים צפונית מכפר ג'לג'וליה. למעשה זה המקום היחיד דרכו הישוב יכול להתרחב, מזרחית יש את כביש 6, מערבית כביש 444, דרומית כביש 931 ורק צפונית יש מקום קטן שמאפשר אוויר ובו רוצים להקים תחנה. כנ"ל גם לגבי כפר קאסם. התושבים הקימו מטה מאבק משותף לראש העין וכפר קאסם. הקימו אוהל. אם רצית לראות שלום, יוראי, יכולת לבוא לשם.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לא צריך לנסוע עד אבו מאזן.
היו"ר ווליד טאהא
נכון למרות שגם לאבו מאזן טוב לנסוע אבל גם באוהל שהקימו היה אפשר לראות שלום. שרון, אל תאדגרי אותי. אני מבין שיש לנו נציגים מחדרה. יש לכם תחנה ומתכננים להגדיל אתכם.
קריאה
יש לנו שתיים.
היו"ר ווליד טאהא
רוצים להעצים אתכם ואתם מתלוננים.
קריאה
על הקיימות ועל הבאות שלא יבואו.
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו נרצה לשמוע את מינהל התכנון. אני רוצה לשמוע אותם ראשונים כדי לענות על שאלה שאני אעלה כפתיח לדיון. בהחלטת הממשלה המקורית על הקמת 16 תחנות מוגזות, פועלות גז וסולר, לפני שהפחיתו שני שליש מהכמות, נכתב שם איפה לא יוקמו תחנות. לא רק איפה יוקמו התחנות. הם לא אמרו היכן תוקמנה כי כנראה לא ידעו אבל אמרו איפה לא יוקמו התחנות, בין היתר - אני זוכר את זה מההצעה לסדר שעשיתי לפני שנה וחצי, הייתי חבר כנסת טרי – אני זוכר שכתוב שם לא תוקמנה תחנות בסמיכות לשכונות מגורים קיימות ו/או בתכנון. לא רק שלא תקומנה בסמיכות לשכונות מגורים קיימות, אפילו גם לא בתכנון לא תוקמנה תחנות סמוך לשכונות קיימות ולא בתכנון. שנית, נאמר שלא תוקמנה תחנות על שטח רגיש הידרולוגי.

אני זוכר את שני הסעיפים האלה מאוד טוב ואני מניח שיש להם עוד מכשולים משלהם שהיו צריכים למנוע מהם להתקדם בתכנון תחנות בקרבת האנשים ובתוכם. בסופו של דבר כנראה הקטע הוא כדי לחסוך בהולכה, בהובלה. הרכבת לא יכולה להעביר את החשמל מהדרום למרכז ולצפון, ואם מישהו רוצה לחסוך בעלויות, תשתיות, הולכה – שהאנשים ינשמו אוויר פחות נקי ומה יקרה? יסתדרו עם זה.

מינהל התכנון, מי אתנו כאן? רן דרסלר, יועץ למינהל התכנון. רן, צוהריים טובים. אני מניח שמעת את הפתיח, אולי גם לא אהבת אבל בכל זאת תנסה להשיב.
רן דרסלר
צוהריים טובים. תודה. בהחלטת הממשלה להסמכה של תחנות כוח פרטיות דובר על שטחי מגורים בנויים, קיימים ומתוכננים לפי תוכניות מפורטות ומאושרות. לא דובר על מרחקים שהם מרחקי הפרדה נדרשים. זה סוג הדברים שנבחנים בהליכי תכנון.
היו"ר ווליד טאהא
זאת אומרת, מישהו יכול להחליט שהמרחק הוא 20 מטרים?
רן דרסלר
לא מדובר על 20 מטרים. בכל מקרה, כל תחנת כוח נבחנת גם על פי תזכיר הגנת הסביבה ונבחנות כלל ההשפעות הסביבתיות הרלוונטיות.
קריאה
עד היום אין תזכיר כזה.
רן דרסלר
אני מוכרח לציין שהדיון סביב תחנות הכוח מוצא אותנו, את מינהל התכנון במצב ייחודי שכן הליכי התכנון עוד לא הסתיימו בתחנות האלה. אנחנו נמצאים במצב שהוא מעין שיפוטי, שתוכניות הופקדו להערות והשגות, הוגשו השגות על ידי חלק לא מבוטל מהנוכחים בדיון כעת. יש חוקרים לבחינת ההשגות וההערות לתוכניות ומליאת הוות"ל טרם הכריעה בהשגות האלה וטרם הכריעה לגבי התוכניות האלה. לכן במצב כזה התייחסות קונקרטית לתוכניות, היא בלתי אפשרית ואפילו הייתי אומר לא ראויה בשלב הזה כל עוד התוכנית עומדת בפני מוסד תכנון שהסמכות נתונה בידיו להכריע בתוכניות האלה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לא הבנו כלום.
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו ננסה להבין. בהמשך למה שאמר רן דרסלר, נמצאת אתנו נאוה אלינסקי, מנהלת אגף תשתיות לאומיות במינהל התכנון. לפני שאת מתחילה, האם מאגר מים הוא תשתית לאומית?
נאוה אלינסקי
יש הרבה תשתיות. כאשר מדברים על תשתית לאומית, הכוונה לסוגי התשתיות בהקשר לחוק התכנון והבנייה. הכוונה היא לתשתיות השונות שניתן לקדם במסלול של הוועדה לתשתיות לאומיות. אין כאן ויכוח מהותי האם הדבר הזה נחשב תשתית או האם הדבר הזה נחשב תשתית. גם מתנ"סים הם תשתית אבל לא זו הכוונה בתשתית לאומית. זה אומר תשתית פיזית שניתן לקדם במסלול של הוועדה לתשתיות לאומיות על פי חוק התכנון והבנייה.
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו מצד אחד מדברים על אספקת חשמל, אנרגיה, ומצד שני מי שקובע היכן ואיפה, זה מינהל התכנון. איך זה מסתדר?
נאוה אלינסקי
מינהל התכנון אמון - - -
היו"ר ווליד טאהא
כלומר, האם דעתם של אלה המופקדים על אספקת החשמל, האם נלקחת בחשבון? אנחנו יודעים שדווקא לא אהבו את הרעיון להקים את התחנות במקום הזה. איך מתקדמים בכל זאת? כאילו המשרדים הרלוונטיים לא קיימים. מתי עוצרים לעשות חושבים? לומר אולי המקום הזה לא נכון?
נאוה אלינסקי
בשיא הקיצור אני אנסה להסביר. יש במדינה המון תכניות מתאר שקובעות מה ניתן להקים והיכן. לגבי משק החשמל, יש גם סל של תכניות שמקודמות, חלקן על ידי המדינה וחלקן על פי החלטות ממשלה על ידי יזמים פרטיים שמנסים לקדם מתקנים לייצור אנרגיה. תחנות כוח בסוגים השונים. כדי שתקום תחנה, צריך שתהיה לה תוכנית ותוכנית עוברת מוסד תכנון ומוסד תכנון דן בתוכנית שמוגשת אליו. בפרויקט, ברעיון התכנוני שמוגש אליו. לא כל ההצעות שמוגשות עוברות. יש הצעות שנדחות בשלב מוקדם שאם ניתנת להם חוות דעת שלילית שזה לא מקום מתאים או כאן לא נכון לקדם – הן נופלות כבר בתחילת הדרך. יש פרויקטים שמתקדמים או תכניות שגם בשלב מאוחר יכולים לעזוב את מסלול הקידום אם הם נמצאו כלא מתאימים. פרויקטים שעברו את כל הליכי הפרויקט, כולל הערכה סביבתית וכל ההיבטים התכנוניים והקנייניים שנדרשים לעניין, ונמצאו כמתאימים, הם אלו שמקודמים ומגיעים לקו הגמר. חושבים לאורך כל הדרך לגבי כל פרויקט.
היו"ר ווליד טאהא
נשמע את ראש עיריית ראש העין. נבדוק מולו אם עושים חושבים או לא עושים חושבים.
שלום בן משה
צריך לומר קודם כל ברמה העקרונית שאנחנו מתנגדים בכל תוקף, גם בערים מסביב וגם תושבי העיר, לבנייה והרחבה של תחנות כוח שמופעלות על ידי גז שקוראים לו טבעי. הוא בכלל לא טבעי.
היו"ר ווליד טאהא
גם סולר.
שלום בן משה
אין תחנה שמופעלת על ידי גז טבעי שהיא יכולה לפעול עם הסולר. אתה מביא סולר לאזור במיליונים של ליטרים של קובים, אתה מביא אותם למקום, אתה שם גם צינור, ואם חס וחלילה יקרה משהו, יקרה אסון כפי שזה קורה בכל מקום אחר – הדרג המקצועי אצלי יציג לך כמה דוגמאות מהעולם – זה יהיה אסון קולוסאלי. לא הבנתי את האמירה שגם מתנ"ס הוא תשתית לאומית. מתנ"ס הוא לא תשתית לאומית. אלה מוסדות חשובים שעושים פעילות אבל האזור במקרה זה של צומת קסם, בו יש את המאגר הלאומי של מים לשעת חירום, ובכלל כל בארות המים שנמצאים שם והבאר של כפר קאסם שתכף ראש העיר ידבר עליה, 50 שנים היא מזינה אותו, נמצאת בדיוק במקום, היכן שהתחנה צריכה לקום. כבר מלכתחילה היו צריכים לומר, רבותיי, אין מה לדבר כאן בכלל. אבל ממשיכים לדון.

ידידיי חברי הכנסת, כל השרים הרלוונטיים המשמעותיים – שר האנרגיה שהוביל ב-2017, אבל כעבור שנתיים אמר שהוא מתנגד להקמת התחנות, גם צומת קסם וגם כפר קאסם. במפורש אמר. הנציג שלו התנגד בוות"ל. השרה להגנת הסביבה הקודמת והנוכחית מתנגדות בכל תוקף. שר הבריאות מתנגד. עד היום אדוני יושב ראש הוועדה העמדה של משרד הבריאות היא נגד הקמת התחנה בצומת קסם. היא נגד. במפורש. היא אומרת נגד. היא אמרה את זה בוועדה המחוזית, ראשית, כי זה אזור שיש בו תושבים קרובים מאוד. אמרת נכון אדוני היושב ראש, הבתים של כפר קאסם נמצאים במרחק של 50 מטרים. יש שם שכונה קיימת. אצלנו גם כן, 800 מטרים, שכונה של 1,200 יחידות ומרכז עסקים עצום שנמצא 250 מטרים משם, שהוא העוגן הכלכלי שלנו. אנחנו מדברים ומדברים ושום דבר. כמו שאומרים, הכלבים נובחים והשיירה ממשיכה לעבור, כאילו לא קרה שום דבר. אומר מקורות שהאזור הזה הוא קודש הקודשים של המים בישראל. אם יהיה אסון, זה המקום היחידי שאפשר לבנות אם יש אסון. ממשיכים הלאה כאילו לא קרה כלום. אנחנו מדברים ומדברים ולא קורה כלום. למה?

אני אומר משהו ברמה האישית. ההחלטה לתת ליזם פרטי היא החלטה שהממשלה זכאית כמובן להחליט עליו אבל היא צריכה להבין שמהרגע שיזם פרטי נמצא בתוך העניין, כל מה שמעניין אותו זה איך הוא מרוויח כסף יחד עם המשקיעים שלו ולא שום דבר אחר. הוא יספר לכם שאכפת לו על האנרגיה, שלא יגיע חשמל לאזור המרכז, כל ההסברים שהוא הסביר כל הזמן, שחשוב מאוד כי אחרת לא יהיה חשמל וכדומה – הכול כסף בלבד. כשיש מאחוריך משקיע רציני מאוד, אתה מביא את מיטב המומחים. אפילו במקרה הזה יש מומחה אחד שהוא בניגוד עניינים, הוא גם יועץ של החברה וגם יועץ של הוועדה. תכף נאמר לכם מה שמו. פשוט לא יאומן.

אנחנו ניסינו להזמין מומחים בדרך כזו או אחרת. אתה שואל את המומחים בדחילו ורחימו. אפילו הנציגים של המשרדים, של מקורות, של המשרד להגנת הסביבה, משרד הבריאות ורשות המים מדברים בשפה אחת כשהם נמצאים בוועדה ואחר כך הם אומרים שהם לא יכולים לעשות דבר וכי מעליהם יש ממונים וכדומה. למה? כי החטא הקדמון מתחיל בזה. שר האנרגיה בזמנו היה שר האנרגיה, התשתיות והמים. הוא אמר במפורש, רבותיי – אמר לרשות המים – אני רוצה שתמצאו דרך איך לקדם את העניין, אותי מעניין עכשיו הגז. אני עומד מאחורי המלים שאני אומר. אמרתי לוות"ל בתחילת הדרך שתדעו לכם, אתם ממשיכים לקדם עניין שבסוף תהיה ועדת חקירה כי זה יהיה אסון. אני אמרתי ואני אומר שאני ותושבי כפר קאסם והסביבה, אמרנו שעל גופנו תקום התחנה הזאת ואולי על גופותינו ביחד, הנבחרים והתושבים. אני אומר את זה בצורה הכי חד משמעית.
היו"ר ווליד טאהא
אני רוצה לשאול אותך שאלה. כראשי הערים שאמורים לקדם ולעודד אנרגיה מתחדשת ואנרגיה חלופית, מה אתם עושים כדי לא לתת להם את העילה להמשיך עם התחנות המוגזות כערים? אנחנו ניהלנו כאן דיונים על אנרגיות מתחדשות, ראשי העירית מגיעים ומתלוננים על זה שרוצים לפטור ממס השבחה שטח שאוגרים בו חשמל. אולי ראשי הערים יתחילו לתת סימנים שמעוניינים יותר בייצור חשמל אלטרנטיבי במקום הארובות, העשן והריחות. אלון טל, זה לא כך? אתה רצית להכניס לי הסתייגות שמדברת על פטור ממס השבחה וכמעט גרמת למשבר בתוך הקואליציה.
אלון טל (כחול לבן)
אם כבר משבר, זה למטרה טובה.
שלום בן משה
שאלת שאלה. אנחנו גם מדברים וגם עושים. אנחנו יצאנו בפרויקט שעכשיו הוא כבר בביצוע עם חברת החשמל לעשות לכל הגגות של מבני הציבור. זה כבר בעבודה. אני אמרתי לשרת האנרגיה החדשה שאני מוכן לעשות פיילוט על בית העלמין, על חלק מבית העלמין שלי, לעשות את כולו גגות סולריים. ראש עיריית כפר קאסם שתכף ידבר הציע שבמקום התחנה האיומה הזאת, שהיא שטח חקלאי של כפר קאסם ליד הבתים שלו, נעשה שם אזור של תחנה של סולריים. זאת אומרת, אנחנו לא רק מדברים. אנחנו נגד הקרבה האיומה הזאת שמסכנת אותנו.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה אדוני ראש עיריית ראש העין, שלום בן משה. אנחנו נרצה לשמוע את ראשי הרשויות. יש לנו כאן נציגים של משרד האנרגיה?
דורית הוכנר
מנהלת אגף בכיר תכנון פיזי במשרד האנרגיה.
היו"ר ווליד טאהא
נשמע אותך לפני שנשמע את נציגי הישובים. בבקשה, נציגת משרד האנרגיה.
דורית הוכנר
נעים מאוד. גם אתמול הייתי כאן. התפקיד שלנו בסופו של יום הוא לספק חשמל.
היו"ר ווליד טאהא
את יכולה להגיע לכאן יום יום. יש לך בית.
דורית הוכנר
אני אומרת שהייתי כאן אתמול כי אתמול היינו ביחד בקידום - - -
היו"ר ווליד טאהא
אבל היית מרוצה. לא?
דורית הוכנר
מאוד. אני מקווה שגם היום.
היו"ר ווליד טאהא
היום, לפני הדיון הזה, היית מרוצה. עכשיו את צריכה לגרום לכך שאנחנו נהיה מרוצים.
דורית הוכנר
בשמחה. הנה, אני אגיד לכם למה אתם צריכים להיות מרוצים. קודם כל, המשרד שלנו, התפקיד שלו הוא לדאוג לאספקת אנרגיה באמינות. אספקת אנרגיה באמינות אומרת שאנחנו צריכים לדאוג שלא תיפסק פה אספקת החשמל והיא תהיה סדירה במשך כל השנים. אם אנחנו מסתכלים – סליחה שאני לוקחת אתכם לאירופה – תראו מה קרה באירופה כשרצו מהר מאוד לעבור לאנרגיה מתחדשת, ואז פתאום היום יש בעיה של מחסור בייצור חשמל באמצעים קונבנציונאליים. אנחנו לא רוצים להיות במקום הזה. לכן אנחנו מנסים לעשות את זה בצורה מושכלת. מה זה צורה מושכלת? סליחה אדוני היושב ראש, אמרת להקים תחנות. אנחנו לא מקימים, אנחנו מתכננים.
היו"ר ווליד טאהא
בדרך כלל מתכננים במטרה להקים.
דורית הוכנר
אני אסביר. החלטת ממשלה 465 שאושרה באוקטובר 2020 דיברה על הגדלת חלקה בתמהיל הייצור של האנרגיות המתחדשות. היא אמרה בואו נגדיל את הייצור של האנרגיות המתחדשות מ-17 אחוזים ל-30 אחוזים ובכך נצמצם את הייצור באמצעות תחנות כוח בגז טבעי, אבל עדיין 70 אחוזים מהייצור יהיה בגז טבעי ב-2030. אז, בהמשך לאותה החלטה משרד האנרגיה אמר מספיק לנו מלאי תכנוני של 4,000 מגה-ואט של תוכניות. אלו יהיו תוכניות שחלילה פתאום יהיה לנו מה שקורה היום בחו"ל. אנחנו נוכל לקדם את התוכניות האלה. למה זה חשוב שיהיו לנו תוכניות? כי לקדם תוכניות לוקח לפחות שלוש עד שש שנים ולפעמים שבע שנים ועשר שנים.

אם אין לנו את התוכניות האלה, אנחנו עשויים לפגוע באמינות. אבל עדיין - אמרת לי היושב ראש שנהיה מרוצים - אין לנו שום כוונה לוותר על קידום האנרגיות המתחדשות, רק אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מושכלת. למה אנחנו צריכים שיהיה לנו מלאי תכנוני? כי הביקושים לחשמל עדיין גדלים, הם גדלים גם בגלל שאנחנו רוצים לעבור לטעינת רכבים חשמליים, הביקושים לחשמל גדלים כי אנחנו כאן יודעים שיש לנו שינויים במזג האוויר ולכן גם הביקושים לחשמל גדלים. לכן אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו בסופו של יום פוגעים באמינות האספקה.

4,000 המגה-ואט האלה הן אותן תוכניות שכרגע נמצאות בתהליך תכנון. אני חושבת שנתתי בגדול תשובה לשאלה שלך.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה הליך תכנון? מתי מתכוונים לעשות את זה? מתי מתכוונים לבצע את זה?
דורית הוכנר
בהחלטת הממשלה, הזכרת לי - שאלה מצוינת – כתוב 4,000 מגה-ואט מלאי תכנוני כאשר בתוך ההחלטה כתוב שאנחנו רוצים להקים תחנה אחת בטווח השנים הקרובות, ב-2023, ב-2025. זאת אומרת, נדרש לנו הספק של כ-1,400 מגה-ואט שזה בערך תחנה אחת או שתי תחנות נוספות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איזו תחנה מתוך הארבע?
דורית הוכנר
משרד האנרגיה ביקש את המלאי התכנוני וכמו שנאמר על ידי חברתי נאוה מהוות"ל, מוסדות התכנון, בהם יש נציגים של משרדי ממשלה וגופים נוספים, הם הגורמים שאמונים על קבלת ההחלטות בעניין הזה. אנחנו לא בוחרים איזה תחנות. אנחנו רוצים שיהיה לנו את המלאי הזה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מי בוחר?
דורית הוכנר
מוסד התכנון הוא זה שקובע את המיקומים הסופיים, מקבל החלטות לגבי התוכניות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני שואל מבחינת סדר העדיפויות בין ארבעת התחנות.
דורית הוכנר
ככל שיאושרו ארבע תוכניות, המדינה, רשות החשמל, תצא להליך - - -
היו"ר ווליד טאהא
אני אשאל אחרת. אנחנו יודעים שמתכננים להקים את זה. יש בתכנון גם חלופות או הולכים חד סטרי?
דורית הוכנר
יש חלופות. יש קודם כל תוכניות של תחנות כוח קיימות. בהתאם לסדר הפעולות של יחידות הייצור, אם יש יחידות ייצור ישנות יכול להיות שבשלב ראשון ישוחלפו היחידות האלה ביחידות חדשות ויאפשרו לנו הגדלת הייצור. יש אפשרויות בתוכניות שכבר אושרו, שהורחבו. יש תחנת כוח אחת שכבר הורחבה וגם היא אחת מהפוטנציאל הקיים. יש אפשרויות רבות. בסופו של יום מה שיקבע איזו תוכנית תוקם כרגע לפני שאושרו התוכניות, וגם בעתיד, בדרך כלל זה נעשה באמצעות הליכים מכרזיים כמו שמקובל במדינת ישראל.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אבל ההחלטה שציינת, 465, דיברה גם על הצורך להגיע ליעד הזה מבלי להקים תחנות כוח חדשות. נציג משרד האנרגיה ונציג המשרד להגנת הסביבה בישיבת הוות"ל התנגדו להפקדה של קסם ושל OPC חדרה, בדיוק בגלל הסיבות הללו וזה עבר ברוב של חברים בניגוד לעמדת המשרד שלך, שאת מייצגת כאן, ומשרד להגנת הסביבה. מדוע מתקדמים עם תכנון של תחנות כוח חדשות בניגוד להחלטת הממשלה?
דורית הוכנר
כמו שאמרה נאוה, אנחנו קצת בסיטואציה לא נוחה כאן כי התוכניות כרגע מופקדות ואני לפחות לא מתכוונת לדבר ספציפית על תחנה זו או אחרת אלא על העקרונות באופן כללי. עמדת המשרד תובא למוסד התכנון לכשתידון התוכנית אבל מוסד התכנון, אני חברה אחת מבין הרבה מאוד חברים שם, כאשר מבחינתי התוכניות שמקודמות – גם אם אני מתנגדת להן – הן בסופו של דבר סוג של פוטנציאל.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
תתייחסי בבקשה לרישא של הדברים שלי שהחלטת ממשלה לאורה אנחנו פועלים דיברה על הגעה ליעד של 4,000 מגה-ואט נוספים לא באמצעות הקמה של תחנות כוח חדשות.
דורית הוכנר
היא דיברה על מלאי תכנוני של 4,000 מגה-ואט. ממש חשוב לי לדייק את זה. מלאי תכנוני.
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
מנכ"ל משרד האנרגיה אמר בדיון פתוח ב-11 בינואר 2021 שכבר אושרו מספיק תחנות באזור המרכז ואין מחסור מהבחינה הזאת.
קריאה
אני אשמח לדייק.
היו"ר ווליד טאהא
רגע. יש לנו נציג של משרד הבריאות?
אילנה טלר
כן. אני מנהלת תחום ארצי בכירה במשרד הבריאות. לגבי שתי תחנות כוח שעומדות על הפרק ומקודמות בוות"ל, זאת תחנת ה-OPC בחדרה ותחנת קסם אנרגיה, המשרד הגיש השגה על התוכניות האלו. ההשגה היא בעצם התנגדות בשפה של הוות"ל, בהיבט של פגיעה בבריאות הציבור, מבחינת איכות מים ומבחינת איכות אוויר. בתחנת כוח קסם למעשה יש בה שימושים תעשייתיים שנמצאים באזור שהוא בעל רגישות הידרולוגית ויש שם קידוחי מי שתייה, קידוח ראש העין 5 וקידוח מיטלי. לגבי תחנת OPC חדרה, למעשה האזור נמצא כבר היום בחריגות של איכות אוויר, גם בהיבט של חלקיקים נשימים, PM2.5, וגם בהיבט של גופרית דו חמצנית. החריגות הן בשכונות בחדרה, בגני ילדים, בבית החולים הלל יפה.
היו"ר ווליד טאהא
איך זה מתורגם מבחינה בריאותית?
אילנה טלר
זה יכול להשפיע. אני לא מהתחום.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
נשימה. סרטן.
אילנה טלר
אני לא באה מהתחום האפידמיולוגיה אבל בוודאי שיש לזה השלכות, חריגה בערכי יעד. אני מדברת על חריגות בערכי יעד מחוק אוויר נקי שבוודאי הם יכולים להשפיע על תחלואה חדשה או על תחלואה קיימת והחמרה שלה. אנחנו מדברים על אזור שכבר היום יש בו חריגות של איכות אוויר ולמעשה התוכנית המוצעת של OPC מרעה את המצב.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איכות הסביבה נמצאים?
רות קירו
כן. המשרד להגנת הסביבה. אני ממונה איכות אוויר ושינוי אקלים.
היו"ר ווליד טאהא
את יודעת לענות על השאלה ששאלתי את נציגת משרד הבריאות?
רות קירו
אני אענה אבל אני אומר את האמירה הכללית שלנו. המשרד עשה עבודות עומק גדולות וגם התבסס על פי נתונים של רשות החשמל. אנחנו ראינו שאין צורך בהספק פוסילי נוסף לעומת מה שאושר. אנחנו כמדינה צריכים לומר שהכיוון שלנו הוא כיוון של מתחדשות ואגירה. לשם אנחנו צריכים לאותת, לשם אנחנו צריכים ללכת.

כל התחנות בהן מדובר, יש לנו מספיק הספק פוסילי ולפיכך העמדה שלנו, כפי שהצגנו אותה, שאין צורך בהספק נוסף.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
לפי התחזית, מספיק עד מתי? אם אני מתכנן היום, זה נגיד ל-2040, אז מה אופק התכנון שלכם?
רות קירו
תלוי מה יהיו היעדים. אנחנו מדברים כרגע על 2030, 2040.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
השאלה האחרת היא מה הן החלופות וקדימה, באופן התכנוני הזה. מה החלופות?
רות קירו
כיוון של משק אנרגיה שמבוסס על אנרגיות מתחדשות ואגירה וטכנולוגיות נוספות, מימן וטכנולוגיות חדשות לשם העולם הולך.
היו"ר ווליד טאהא
חברי הכנסת, אני מבין את הצורך לשאול שאלות ואני רוצה להודות לכם. בדרך כלל חברי כנסת לא מגלים איפוק אבל היום אתם מגלים איפוק.
מוסי רז (מרצ)
כל חברי הוועדה מאוחדים נגד הרעיון הזה.
היו"ר ווליד טאהא
כנראה. חברי הכנסת רוצים לתת כבוד למשתתפים, ואנחנו עושים את זה ביחד. אחרי ששמענו את משרד האנרגיה, הבריאות והגנת הסביבה, באנרגיה אמנם לא נאמר במפורש שהם בעד או נגד אבל אפשר היה להבין מה הם.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אם כולם נגד, מי בעד?
היו"ר ווליד טאהא
לא יודע. בפתיח שלי אמרתי איך זה שכולם נגד ובכל זאת מתקדם כאילו אף אחד לא נגד.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
זאת נקודה ששווה לבדוק אותה בוועדה נפרדת.
היו"ר ווליד טאהא
אני רוצה לתת לראש מועצת ג'לג'וליה, מהנדס דרוויש ראבי.
דרוויש ראבי
תודה רב אדוני היושב ראש. נבהלתי מנציגת משרד הבריאות שהזהירה משתי תחנות, קסם וחדרה ודילגה על התחנה שהיא צפונית לישוב ג'לג'וליה שהיא 800 מטרים ושם מתוכננת שכונת מגורים. הגשנו את זה בבקשה לוועדת גבולות והוועדה החליטה בדצמבר האחרון על התרחבות הישוב אבל אמרה שעל הקטע הזה שנמצא בצמוד לתחנה, אנחנו רשאים להגיש שם הרחבת ישוב והזזת גבולות. לכן זה מאוד חשוב לציין שתחנה כזאת שהיא מאוד צמודה ומאוד חונקת את הישוב, ישוב שאם נסתכל על המפות של כבישים באזור של ג'לג'וליה, מה שהזכיר היושב ראש, זה משולש שג'לג'וליה נמצאת בבסיס הדרומי שלו והתחנה נמצאת בקודקוד הצפוני.
קריאה
אתה מדבר על ריינדיר. כן?
דרוויש ראבי
כן. התחנה הזאת, ממערב לג'לג'וליה, כביש 444, ממזרח כביש 6 ומדרום הבסיס של המשולש שהוא כביש 531. לנו אין מקום אחר. אין אפשרות להתרחב וזה גם מעוגן בהחלטת משרד הפנים מדצמבר האחרון שאנחנו רשאים להגיש בקשה להתרחב באזור הזה. זה אומר לחנוק אותנו ונגמר הסיפור. זה דבר שמאוד חשוב.
היו"ר ווליד טאהא
אתה מדבר עכשיו על היבט התכנון.
דרוויש ראבי
כן.
היו"ר ווליד טאהא
הם מדברים עם על תכנון. אתה כאן תוקף את הסוגיה מהיבט התכנון של הישוב שלך.
דרוויש ראבי
נכון, בגלל שיש לנו את הפתח הזה של משרד הפנים, של הוועדה הגיאוגרפית שדנה בגבולות של ג'לג'וליה, נתנה לנו שם להגיש בקשה להתרחב באזור הזה.

בנוסף לזה אני רוצה לשאול את נציגת משרד האנרגיה. עד כמה שידוע לי, אנחנו קוראים את החדשות מהעולם, אנחנו יודעים שאירופה עד שנת 2050 צריכה להגיע ל-60 אחוזים אנרגיה מתחדשת ומשכירים שטחים בצפון אפריקה לצורך הקמת מתקנים של אנרגיה סולרית. אני לא יודע מאיפה הנתונים שאומרים ששם כבר מסתערים על אנרגיה מתחדשת. יש להם תוכניות ארוכות טווח ואני חושב שצריך להסתכל על זה בחיוב.

אנחנו כמועצה מקומית יצאנו במכרז לאנרגיה מתחדשת, לתוכנית סולרית, המכרז כבר באוויר, על מנת לייצר את החשמל ונוכל לתרום את חלקנו בנושא הזה. ידוע לי שבכפר סבא כבר מייצרים 53 אחוזים מצריכת האנרגיה, החשמל של כל העיר במוסדות ובתאורת רחובות. לכן כל הישובים באזור – גם ראש עיריית ראש העין דיבר על זה - כל ראשי העיריות וכל העיריות מתכננות להקים שם רחבות של חשמל סולרי בכל המוסדות ומוכנים גם בשטחים אחרים. יש לנו מחשבה להקים את זה במאגר מים שזה מגדיל הרבה את הצריכה, מאגר מים שהוא צמוד, בשטח שיפוט של דרום השרון ואנחנו מדברים על להקים שם תחנה סולרית. לכן הרצון שלנו לבוא לקראת, אנחנו עושים את זה בצורה מאוד מסיבית ובצורה מאוד רצינית ויש עובדות בשטח. בכפר סבא מייצרים, בדרום השרון מייצרים ובג'לג'וליה אנחנו במכרז באוויר. בכפר קאסם כמה שידוע לי, בחלק מייצרים ובתכנון. בכל הישובים זה הכיוון.

לכן צריך להסתכל על זה בצורה מאוד עניינית ולא להשאיר לנו מאגר תכנוני שהוא פוגע בתכנון שלנו. לא להשאיר. רבותיי, עם כל מה שנאמר כאן בקטע של החלטת הממשלה 465, מה השווי שלה כאשר מינהל התכנון ממשיך לתכנן ובמקביל יש החלטת ממשלה לבטל את זה. לא יודעים מי מחליט כאן. מי הריבון ומי רשאי להחליט. אני לא יודע אם מה שאמרה חברת הכנסת מיכל שיר, צריך לבדוק את הנושא.

ביום ראשון האחרון הייתי בבית משפט כדי להילחם על כניסה לג'לג'וליה. אני מבקש מרשויות התכנון ומכל המוסדות לשנות את התפיסה. לא יתכן להסתכל על הישובים – נלחמתי על כניסות לג'לג'וליה בגלל שמסתכלים על הישובים הערבים – מבחוץ ולא מבפנים. צריך להסתכל אורבנית מתוך הישוב החוצה לאן אנחנו רוצים להתחבר, איך אנחנו רוצים לשתף פעולה, איפה אנחנו רוצים להשתלב, לא בגזר דין מוות על התרחבות הישוב. תודה רבה.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה לך ראש מועצת ג'לג'וליה. עוד מעט נעבור לראש עיריית כפר קאסם ב-זום אבל לפני כן אוסאמה ביקש לדבר כי הוא חייב לצאת. תעשה את זה קצר.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אחרי כל מה ששמענו, אדוני היושב ראש, אני חושב שבהחלט אפשר לקצר. תודה לך על קיום הדיון החשוב בנושא החשוב הזה. גם אתה, כבן הישוב כפר קאסם וג'לג'וליה, היית והיינו ביחד במאבקים יחד עם ראש העין ועם חדרה. היינו במאבקים נגד תחנות הכוח, כבר מלפני שנתיים-שלוש, אז התחיל כל העניין הזה. המאבק הציבורי הוביל לכך שהיום כמעט כל משרדי הממשלה מתנגדים לתוכניות האלה, במיוחד משרד הבריאות. אני זוכר שקיימנו כאן דיון על שדה הפוספט בשדה בריף ומשרד הבריאות בא ואמר שהוא נגד כי יש כאן נזק בריאותי. אמרנו שאחרי שמשרד הבריאות אומר דבר כזה, מי יכול בכלל להתקדם בכיוון של המשך תכנון?
שלום בן משה
הוא אחראי על בריאות הציבור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בדיוק. שומעים את משרד הבריאות שאומר ברחל בתך הקטנה יש כאן נזק בריאותי. אז מה מלאי תכנוני ולא מלאי תכנוני וכל מכבסת המילים האלה? מלאי תכנוני פוגע בתכנון של ג'לג'וליה ושל כפר קאסם כי לוקחים בחשבון שזה יבוצע בהקדם. אנחנו רוצים לבטל את זה. הדרישה של התושבים של כפר קאסם, של ג'לג'וליה ושל ראש העין וחדרה וכל האזור שם היא דרישה צודקת והגיוני. לבטל את תחנות הכוח האלה. יש חלופות. אפשר למצוא חלופות. די, חלאס, לרדת מהעניין הזה.
היו"ר ווליד טאהא
על כן רציתי שמישהו ממינהל התכנון ישמיע לנו דעה על חלופות. תודה רבה חבר הכנסת אוסאמה סעדי.

אנחנו רוצים לעבור ל-זום, לראש עיריית כפר קאסם, עורך דין עאדל בדיר. שומע אותנו?
עאדל בדיר
אדוני היושב ראש, חבר הכנסת ווליד טאהא, חברי הוועדה והנכבדים. רואים שכולם נגד הקמת תחנות הכוח ובכל זאת יש התעקשות במינהל התכנון להמשיך כאילו כלום לא קרה. זה מה שאמר גם חברי ראש עיריית ראש העין, שלום. הוא אמר שזה מה שקורה כשנותנים ליזם פרטי לקדם תוכנית. נתנו ליזם פרטי ואז כולם מתיישרים עם הכיוון שלו בטענה שכל הזמן אנחנו מתכננים ועד שיהיה ביצוע, אללה קרים. אנחנו יודעים שאם ממשיכים בתכנון, רוצים להקים את התחנה.

כפי שאמר חברי שלום, התחנה בצומת קסם - דרך אגב, אנחנו מדברים על כל התחנות שאין צורך בהן אבל אני אתמקד בצומת קסם – לא תקום. נקודה. גבעת השלושה שנמצאת הרחק מהאזור הזה, לא יכול להיות שהיא תבוא ותקים דווקא במקום שהוא רגיש מאוד, נמצא ברדיוס מגן אחד מעל כל מאגר המים של מדינת ישראל, שם יש באר שהייתה מספקת מים במשך עשרות שנים לכפר קאסם והיום גם לאזורי תעשייה היא המקור היחידי באספקת מים שם וגם בחודשי הקיץ, זאת הברירה היחידה שאנחנו מקבלים מהבאר הזאת.

נמצאת שם שכונת מגורים שקיימת הרבה שנים והיא בשלבי תכנון ויש הסכמה עקרונית לתוכניות באזור שם כחלק וכתוספת לאזור התעשייה שם. בסופו של דבר גם הקרבה לשכונות שקיימות ומאושרות, אזור התעשייה של לב הארץ ושל ראש העין, שכונת המגורים שקיימת קרובה לראש העין, שכונת המגורים שמאושרת וקיימת גם בכפר קאסם, כל הסיבות האלה אומרות לא תקום תחנת כוח שם. כפר קאסם, מחצית מבנייני ציבור יש בהם אנרגיה סולרית. אנחנו יצאנו במכרז, החברה הכלכלית, ועכשיו ממשיכה את הפרויקט על שאר מבני הציבור. יש לנו שטח גדול בכפר קאסם של אזור התעשייה שמתוכנן, 2,500 דונם מתוכם לפחות 700 או 1,000 דונם יכולים לייעד אותם למטרה הזאת של אנרגיה מתחדשת. יש את כל הסיבות שבעולם לא להקים את תחנת הכוח בצומת קסם. יש החלטת ממשלה. נפגשנו עם כל השרים ועם כל משרדי הממשלה וכולם באותו כיוון ולצערנו מינהל התכנון או הוות"ל ממשיכה בדרכה ואומרים אללה קרים, כאילו יכול להיות שיאשרו ואחר כך לא יקיימו.

אנחנו אומרים שצריך לעצור את זה מיידית ולא להמשיך כי בסופו של דבר לא תקום תחנת כוח בצומת קסם.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה עורך דין עאדל בדיר, ראש העיר כפר קאסם. כמובן אתה הצגת את המבט של כפר קאסם בהיותך ראש העיר, בדיוק כפי שעשה ראש העיר ראש העין ובדיוק כפי שעשה ראש מועצת ג'לג'וליה. כל אחד מדבר על התכנון שהולך להיות אצלו וקרוב אליו. אנחנו נשמע גם את חדרה שגם הם מתלוננים על תכנון כזה. מחדרה הגיע אלינו טל אליהו, חבר מועצת העיר.
טל אליהו
אני רוצה קודם כל לומר לך תודה רבה על קיום הישיבה. אני חושב שכל נושא תחנות הגז מקבל תאוצה ואני חושב שהאווירה שיש כאן בחדר מלמדת אותנו יותר מהכול מה הדעה של האנשים, חברי הכנסת, הנציגים, ראשי הערים על הנושא הזה. זה צריך להדליק לנו נורה אדומה.
היו"ר ווליד טאהא
אתה בעצמך גר קרוב לתחנת הכוח.
טל אליהו
כמובן.
היו"ר ווליד טאהא
כמה זה קרוב?
טל אליהו
השכונה הכי קרובה, שכונת האוצר שהיא הכי קרובה לתחנה, היא במרחק של בין 200 ל-300 מטרים. זה פחות או יותר המספרים והמרחקים. ההצעה שאתה הצעת בעבר מדברת על הקרבה לשכונות והלכה למעשה זה לא בא לידי ביטוי במינהל התכנון כי בכל זאת לוקחים את התחנה בחדרה, את OPC 2 ושמים אותה "קרוב" לשכונות מגורים בחדר.

לכן יש כאן מספר בעיות שאני רוצה להציג אותן, מעבר לבעיות שכבר הוצגו ולא נחזור על דברים שנאמרו כאן אלא נביא דברים חדשים שאני חושב שצריך להביא אותם לידי ביטוי והם חשובים מהותית לנושא של OPC 2 בחדרה.

ראשית, אני רוצה לדבר על הבעיה הביטחונית. היום יש שתי תחנות בחדרה, רוצים לצרף תחנה שלישית, אנחנו הופכים להיות מוקד יירוט מרכזי עם שלוש תחנות במקום אחד, במרחקים מאוד קטנים, במקום צפוף ואז אנחנו הופכים להיות ממש מטרה נייחת. נפל בזמנו טיל בתחנת הכוח אורות רבין ולא ירחק היום שזה יכול לקרות גם בחדרה לאור התחנה הנוספת שתקום, מה שאנחנו כמובן רוצים למנוע את המשך התכנון שלה ואת המשך ההקמה.

אני רוצה לדבר תדמיתית על הנושא של חדרה בפרט כרגע, ויסלחו לי החברים שנמצאים כאן מערים אחרות. לא יכול להיות מצב שחדרה תהפוך להיות פח האשפה האחורי או הקדמי של מדינת ישראל. מתוכנן שם שדה תעופה בקרוב, רוצים להקים שם תחנת כוח, יש תחנת כוח קיימת ותכף נספר על הבעיות שלה בתחום הבריאות כפי שציינה הגברת. לא יכול להיות שחדרה תהפוך להיות פח האשפה של מדינת ישראל וכל דבר שרוצים לעשות ולהקים, מביאים אותו לחדרה. לא שמעתי אף אחד שאומר בוא ניקח את התחנה ונשים אותה בהרצליה, נשים אותה ברמת השרון, נשים אותה בכפר סבא, אולי ליד תל אביב. לא, חדרה, זה המקום המרכזי עכשיו? זה הטרנד. כל דבר רוצים להביא לחדרה.
היו"ר ווליד טאהא
אבל אנחנו מדברים על הרחקה מהשכונות. העיקרון הוא אותו עיקרון.
טל אליהו
אני מתכוון לזה שחדרה הופכת להיות היעד המרכזי ולא בוחנים יעדים נוספים.

כמו כן, האם לקחת את החלש ולהפוך אותו לחלש יותר? האם אנחנו המוחלשים הופכים להיות עוד יותר חלשים כשאנחנו הופכים להיות פח האשפה של המדינה.

אני רוצה לציין ש-OPC 1, התחנה שנמצאת כרגע בחדרה, שהיא 144 מגה-ואט, היא תחנה שהוקמה אד-הוק לנושא מפעלי נייר, כדי לספק חשמל למפעלי נייר, כעזרה לחברת חשמל על מנת לקיים אספקה. באים עכשיו ורוצים להוסיף עוד 700 מגה-ואט ב-OPC 2, רק בגלל של-OPC 1 יש תשתיות שמוכנות לטובת העניין. כפי שחברי אמר כאן, מדובר בעניין עסקי טהור. לא עניין של דאגה לחשמל למדינת ישראל או לתושבי המרכז. רוצים לקחת את התשתיות של OPC 1, להשתמש בהן ל-OPC 2. זה רק עניין נטו עסקי. האם אנחנו באמת רואים את המצב כפי שאני שומע כאן בחדר, את החברים, האם המצב העסקי גובר על כל עניין אחר שהוא עניין תכנוני, בריאותי, עניין תדמיתי, עניין ציבורי שהם הדברים החשובים? הופכים את העניין העסקי לדבר המרכזי כרגע בכל הנושא של החשמל. התהפכו היוצרות אדוני היושב ראש. ממש התהפכו היוצרות. כל דבר חשוב הופך להיות עניין עסקי. שום דבר ציבורי לא עומד על הפרק בנושאים האלה.

אני רוצה לציין את גברתי שדיברה בנושא הבריאות. היום חדרה, על פי המשרד להגנת הסביבה, לא נאי אמרתי את זה, הנה, הגברת נמצאת כאן, העיר המזוהמת השנייה במדינת ישראל היום. המזהמת. חברתי בטח גם יודעת ממשרד הבריאות. סרטן הריאות השני הגבוה ביותר היום במדינת ישראל, חדרה. זאת אומרת, כל הדברים המרכזיים האלה הופכים את המוחלש ואת החלש למוחלש עוד יותר ועוד יותר להוריד אותו לתהום. לכן צריך לעשות כאן חשיבה מחדש, האם באמת המקום הזה שנקרא OPC 2, לשים אותו בתוכנית שנקראת ח"ד/א/800 בחדרה, שלא לדבר על המצב התכנוני. היום ח"ד של 1,800, זה העתיד של חדרה מבחינת אזור התעשייה. לוקחים את התחנה, שמים אותה במרכז התוכנית צמוד למט"ש והורסים את אזור התעשייה של חדרה. המקור של ההכנסות מארנונה, אזור ההתפתחות, אזור הבילוי, אזור התרבות, והורסים אותו לגמרי.

לכן כל הדברים האלה ביחד, כל הנתונים האלה ביחד מביאים אותנו למצב שהתוכנית הזאת היא תוכנית שבחדרה תהפוך את העיר שלנו ממש למקום נחות וירוד.

אני רוצה לציין דבר נוסף. יש לנו מטה פעולה ונמצא כאן גם ארז חברי. בשנה האחרונה אנחנו מתנגדים בכל תוקף ובכל מקום, חבר הכנסת יוראי היה אתנו באחת ההפגנות ותודה רבה. חברי כנסת הצטרפו ובאו כדי היות חלק מהמאבק הזה כי זה מאבק אמיתי על עתיד העיר, על עתיד האזור ועל עתיד הילדים שלנו בחדרה ובאזור.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה לך.
עוגן יוחננוב
אני חלק ממטה המאבק, תושב חדרה, פעיל ציבור. אני גר בסמוך ל-OPC 1, 300 מטרים בקו אווירי. תנאי הרישיון של OPC 1 מחייבים אותה לבנות קיר אקוסטי בינינו לבינם. הקיר האקוסטי הזה כמובן לא קם. אף אחד לא אוכף את זה. את אף אחד זה לא מעניין באמת. כאשר מאפשרים להם לעבוד, מה שנקרא במסגרת הרצה ל-12 שעות או ל-24 שעות, מאות משפחות לא יכולות לישון בלילה, לא יכולות לשבת במרפסת ולדבר, מרחק שני מטרים אחד מהשני בלי לשמוע את רעש תחנת הכוח. אתה שומע כאילו מטוס מרחף מעליך.
היו"ר ווליד טאהא
יש רעש?
עוגן יוחננוב
אין איכות חיים.
היו"ר ווליד טאהא
מה עובד שם שמרעיש?
עוגן יוחננוב
אתה יכול לחשוב עכשיו אדוני היושב ראש שמסוק מתרומם מעל הראש שלך. זה הרעש במרחק 300 מטרים אווירי מתחנת הכוח. אגב, שוב אני מציין, היא לא עומדת בתנאי הרישיון. הם חייבים, OPC 1 בתנאי הרישיון שלהם, לבנות קיר אקוסטי, דבר שלא נעשה עד עתה ואנחנו מדברים על OPC 2. בואו קודם כל תחייבו אותם לעמוד בתנאים של OPC 1. איך הגענו ל-OPC 2? אנחנו לא יכולים לחיות שם כאשר הם בהרצה. מה יקרה כשהם יעבדו 24/7? אני לא מדבר על כל מה שטל ציין. אני לא רוצה לחזור על זה. רק רציתי שתבינו איך זה משפיע על התושבים בשכונה הצמודה לתחנת הכוח.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה לך. מישהו ממינהל התכנון ביקש לדבר כנראה ב-זום.
תומר גוטהלף
שלום רב.
היו"ר ווליד טאהא
אני רוצה לשאול אותך בהמשך לכל מה שנאמר כאן ונאמרו כאן דברים מאוד קשים. אתמול-שלשום היה כאן דיון לגבי אנרגיה חלופית. בדיון עלה שדווקא מינהל התכנון הגביל את שטח הקרקע שהוא מאפשר לשימוש בחשמל סולרי. הוא אמר עד 20 אלף דונם. אני תוהה, כי אם רוצים להבטיח איקס מגה-ואט חשמל עד שנת 2030, וכולם מדברים על הצורך לעבור לאנרגיה מתחדשת, אבל תכנונית אין לנו סימנים שזה מה שהולך להיות. אולי נדע אם באמת מתכוונים או לא מתכוונים. אם כן מתכוונים, למה לא נערכים תכנונית ולמה לא מציגים לנו חלופות מהעולם הזה של האנרגיה ולא רק חלופות של תחנות מוגזות שמרעישות מעל ראש התושבים וגורמות לנזק בריאותי ונציגי משרד הבריאות היו נחרצים לגבי הנזק הבריאותי שזה גורם לאנשים. כנ"ל גם נציגי משרד להגנת הסביבה. משרד האנרגיה לא אמר שהוא רוצה את זה. איפה הבעיה? בתכנון מתחשבים בעלות ההולכה? שיעשו את זה במקום רחוק בנגב ויישאו בעלות ההולכה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אפשר להעביר את זה יחד עם החוות של מה שקורה במפרץ חיפה.
היו"ר ווליד טאהא
בבקשה, תומר. תציג את עצמך ואת תפקידך.
תומר גוטהלף
אני מתכנן מחוז דרום. המחוז שלי משתרע מאשדוד עד אילת. שמענו כאן הרבה מאוד התנגדויות לתחנות כוח באזור המרכז. שאל כבוד היושב ראש בבוקר, הוא אמר מה הבעיה לעשות קווי הולכה, זה רק בעיה של מחיר. אני רוצה לומר שזאת לא בעיה של מחיר. יש לה השלכות מאוד מאוד קשות. באופן עקרוני, את החשמל צריך לייצר בקרבה לאזורי הביקוש ולא להרחיק אותו למרחק של עשרות ומאות קילומטרים מאזורי הצריכה כי אז אנחנו נדרשים למערכות הולכה מאוד ארוכות.
היו"ר ווליד טאהא
כשנדרשים לזה, איפה הבעיה, בעלויות?
תומר גוטהלף
לא. ממש לא. הבעיה היא במגבלות שמטילים קווי חשמל, כבוד היושב ראש. קווי חשמל, קווי 400 שנקראים קווי מתח על עליון וקווי מתח 161 שהם קווי מתח עליון, מטילים מגבלות של 25, 35 ולפעמים גם 50 מטרים מכל צד לאורך מאות קילומטרים. אצלנו במחוז דרום המגבלות הללו מטילות מגבלות על ישובים, על כסייפה, על סאווה, על ואדי אל נעם. לפעמים יוצא שעמוד חשמל נמצא גובל ולפעמים גם בתוך חצר של מישהו. זאת הסיטואציה במחוז דרום. באה חברת חשמל ואומרת שעכשיו אישרו עוד תחנות כוח בדרום, אז אני צריכה קווים יותר גדולים, יותר חזקים, להכפיל את הקווים ואנחנו סובלים ממגבלות חריפות מאוד. בתוך תל שבע עובר קו מתח עליון באמצע הישוב. זה משהו שלא יעלה על הדעת. באים ואומרים שבגלל שהוספנו תחנה מדרום לתל שבע והצריכה היא בראש העין, אז עכשיו צריך להכפיל ולעשות עוד קו באמצע החצרות בתל שבע.
קריאה
למה הקו לא עקף את תל שבע?
תומר גוטהלף
לא עקף כי היסטורית שמו שםץ
קריאה
בגלל שרוצים לחסוך.
תומר גוטהלף
כדי להסיט את הקווים דורשים מאות מיליוני שקלים.
קריאה
ולמה לא תת קרקעי?
תומר גוטהלף
הסיטואציה הזאת שהקווים מטילים מגבלות מאוד מאוד חריפות. אני אומר עוד דבר. כרגע, כיום, וחבל שלא הציגו את הנתונים האלה, תבקשו אותם ממשרד האנרגיה, כ-60 אחוזים מייצור החשמל בישראל מיוצר באזור הדרום למרות שנמצא שם רק 10 אחוזים מהביקוש. מה אתם רוצים לעשות, שיהיה 100 אחוזים מהייצוא ועל 10 אחוזים מהביקוש והכול ילך בהולכה? לא יהיה דרום ולא יהיה נגב. הכול יהיה מרושת במגבלות של קווי מתח עליו.
היו"ר ווליד טאהא
אתה הצלחת להרגיז את חברי הכנסת. עד עכשיו הם ישבו בשקט. אתה עושה לי בעיות. חבר הכנסת אלון טל רוצה לשאול אותך שאלה.
אלון טל (כחול לבן)
הוא היה סטודנט שלי אבל לא לימדתי אותו אנרגיה. היושב ראש, תומר גוטהלף הוא באמת מתכנן דגול אבל ברור שההשלכה של דבריו של תומר היא שאנחנו חייבים לבנות מערכת אנרגיה מבוזרת. נכון, צריך לייצר את החשמל ליד הביקוש באמצעות פאנלים סולריים על גגות ואגירה ולא על ידי תחנת כוח גדולות. אני מרגיש אדוני שהדיון הזה – ואני שמעתי גם את נציגת משרד האנרגיה – כמו שיש לך ילד שרוצה ללמוד לרכוב על אופניים ויש לו גלגלי עזר. תחנות הכוח מגז הן בעצם גלגלי העזר. אנחנו צריכים לעבור גמילה ולהגיד שנתחיל לסמוך על אגירה ועל הפיתוחים שהן בדרך אבל אם תמיד נתחיל להשקיע בתחנות כוח חדשות מגז, נהיה תקועים אתן לאורך זמן. זה בזבוז זמן וזה גם הייתי אומר שזה בניגוד למדיניות הממשלה, עם כל הכבוד.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה לחבר הכנסת אלון טל ותודה לתומר. אנחנו רוצים לעבור עכשיו לעם. עד עכשיו שמענו את נציגי העם, רשויות, כל מיני בעלי תפקידים. יש לנו גם נציגות ונציגים של מטות מאבק של תושבים שרוצים לנשום אוויר נקי ולשתות מים לא מורעלים.

נאפשר ליפה זפרני להתייחס.
יפה זפרני
אני נותנת את זכות הדיבור לארז. דיברו הרבה על קסם ופחות על חדרה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
דיברו הרבה על חדרה.
היו"ר ווליד טאהא
אני אומר משהו בעניין הזה. אנחנו כאן מדברים על העיקרון של הקמת תחנות כוח מוגזות. לא מדברים לא על קסם, לא על חדרה ולא על ראש העין. דברו מההיגיון הזה. שימו לב שלא באנו לדבר על תחנה אלא באנו לדבר על העיקרון. רוצים לחפש חלופות. מדברים על חלופות. לא נתמקד בתחנה ולא נתמקד בחדרה ולא בכפר קאסם.
יפה זפרני
עדיין יש כאן שתי תוכניות שהן בהליכי תכנון מאוד מתקדמים ולכל אחת יש את הייחוד שלה. אני חושבת שבסופו של דבר תצטרך להתקבל החלטה וההחלטה תצטרך אחר כך לעבור לאישור הממשלה, אם מוסד התכנון יחליט, ואני מקווה שלא.
היו"ר ווליד טאהא
נכון. כל החלטה צריכה את אישור הממשלה.
יפה זפרני
אנחנו רוצים להעלות מודעות לבעיות הספציפיות לשתי התוכניות וכמובן שיש עוד כמונו שגם צריכים לעבור למתחדשות במקום להקים אותן. בכל זאת הדיון הוא על חדרה וקסם.
ארז אריאב
יו"ר מטה המאבק נגד תחנת כוח נוספת, בדגש על נוספת, בחדרה. צהריים טובים אדוני היושב ראש, חברי כנסת ומוזמנים. אני נמצא כאן היום כראש מטה המאבק. המאבק שלנו הוא כפי מטה מאוד הטרוגני, יש בו גם נבחרי ציבור ממספר ישובים במתחם. זאת לא רק חדרה אלא זאת חדרה והאזור. מדברים על אזור שרון, כרמל, על 18 רשויות, על 700 אלף תושבים.

גרעין המטה הזה הוקם אי שם ב-2017 כנגד הקמת שתי תחנות כוח באזור, אחת בקיבוץ רגבים ואחת בקיבוץ משמרות. המטה הזה הצליח בוות"ל להוריד אותו. הפעילות המרכזית של המטה במהלך השנה האחרונה, מהרגע שנודע לנו על האיוולת שהולכים להקים לנו עוד תחנת כוח נוספת במרחב, לקח בחשבון להביא לתוכו את איגוד ערים שרון-כרמל. איגוד ערים שרון-כרמל, המנכ"ל ידבר אחר כך, הוציא תזכיר בנושא התחנה. פרסמנו עשרות כתבות והוצאנו. בפברואר האחרון יצאנו עם הפגנה, אפשר לראות את תמונתו של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. אני לא אריץ את הסרטון בו הוא מדבר באופן נוקב אבל אני אשמח מאוד שהוא יחזור על הדברים כאן בהמשך.

פנינו למשרד הבריאות וסיפרנו לו על הקרבה לשכונות הצפוניות של חדרה. אנחנו מדברים על 300, 400 מטרים. שכונות של אלפי תושבים, מאות בתי אב ומרחק של קילומטר מבית החולים המרכזי של האזור, הלל יפה. הלל יפה נמצא - מצד מזרח 0PC.
היו"ר ווליד טאהא
קילומטר אווירי.
ארז אריאב
קילומטר אווירי. OPC 2, ומצד מערב יש לנו את אורות רבין שזאת היום מוגדרת כתחנה המזהמת ביותר, המפעל המזהם ביותר בארץ. התשובה של משרד הבריאות, כמו שנשמעה כאן, היא נחרצת אבל מה שהפתיע אותי כבוד היושב ראש זה שמשרד הבריאות הוא רק משקיף בוות"ל. איך יתכן שמשרד כל כך מרכזי שאמון על בריאות הציבור, אין לו אפילו יכולת הצבעה בוות"ל. הוא רק משקיף. לכן אני מבקש מאדוני היושב ראש שהדבר הזה ישתנה. לא יתכן. משרד הבריאות לא נקב במספרים אבל אני הייתי בפגישות עם קברניטי העיר חדרה ואני אבקש גם לתת להם לדבר ב-זום כי גם הנהלת העיר חדרה רוצה לדבר. קרוב ל-250 מתים, ובשקף הבא, אם נעבור, נוכל לראות שיש גם פגיעה מאוד קשה במחלות לב-ריאה.

דבר שני שהייתי מבקש ממשרד הבריאות זה לתת תסקיר בריאותי לאזור, שנדע בדיוק ונוכל לאמוד את זה. אנחנו יודעים שיש לנו 250 מתים מאורות רבין. אני שומע את המספר הזה כל הזמן. אני רוצה תסקיר מקצועי של משרד הבריאות.
היו"ר ווליד טאהא
כרשות לא ביקשתם את זה? לא דאגתם לכך?
ארז אריאב
אני לא רשות. אני תושב פרדס חנה. אלה שני הדברים שהייתי רוצה לדבר עליהם.

מטה המאבק נפגש עם המשרד להגנת הסביבה, גם עם הממשל הקודם. לדאבוני טרם נפגשנו עם השרה הנוכחית. ביקשנו פגישה. היום ברכבת קיבלתי שיחת טלפון ואמרתי שמן הראוי שייפגשו אתנו. העמדה, גם של השלטון הקודם וגם של השרה הנוכחית, היא נחרצת והיא מופיעה למעלה במכתב שקיבלתי לפיו המשרד להגנת הסביבה מתנגד בכל תוקף להקמת תחנות פוסיליות. שמענו את זה.
היו"ר ווליד טאהא
חברים, המון אנשים ביקשו להתייחס. בואו נעשה את זה יותר קצר.
ארז אריאב
אני אנסה להתמקד.
היו"ר ווליד טאהא
כן. יותר ממוקד.
ארז אריאב
נושא הבטיחות כבר עלה. קרו מקרים. יש לנו כאן מקרה שקרה בתחילת העשור הקודם בשנת 2010, אסון מידלטאון בקונטיקט. במהלך תהליך ישוב, ניצוץ קטן הצית תחנת כוח שם, 10 הרוגים, 50 פצועים, מרחק הריקושטים עד 400 מטרים ממה שאני למדתי.

כולנו חווינו ניסיון פגיעה מדרום, באשקלון. כמובן לא ניסו לטווח את רוטנברג, אותם אויבים אכזריים שיש לנו, אבל הם כן פגעו במכל אחסון הדלק. המכל הזה הוצג במרחק של קילומטר עד קילומטר וחצי מאוכלוסייה. באותו יום גם משרד הבריאות וגם משרד להגנת הסביבה הוציאו הנחיה לכל התושבים להיכנס הביתה עקב הזיהום. OPC 2 נמצא במרחק של עד 400 מטרים מבתי הישוב וצמוד דופן לאזור המסחר והתעשייה של חדרה. צמוד דופן, רבותיי. זה אומר שיש שם גם אולמות אירועים, יש שם גם קניוניות, יש שם חנויות משחקים.
קריאה
וגני ילדים.
ארז אריאב
גני ילדים הם בשכונות. אני מדבר גם על אזור התעשייה הזה. תסקיר היזם לא דיבר בכלל על האזור הזה. אנחנו נראה אחר כך את הרצפטורים. הוא בכלל לא הגיע לשם. הוא יצא החוצה. בכלל לא נתן שם הדגשים על האזורים המסוכנים האלה. ראינו כבר הלכה למעשה את האסון שקרה בקונטיקט. אמנם שם אין אישור ואמרו לי שהיום כבר לא עושים את זה, אבל לנו, לצערנו, יש אויבים גם מצפון וגם מדרום. זה לא סוד רבותיי חברי הכנסת ואדוני היושב ראש שניסו לטווח אותנו, את חדרה, כבר קודם והנשקים הופכים להיות יותר מדויקים. דרך אגב, נציג משרד הביטחון צריך להיות בוות"ל ולתת את הדין על הדברים האלה. תשתיות לאומיות הם אזורים קריטיים שמהווים סיכון. אנחנו עדיין לא גרים בשוויץ.

פגיעה בערך נדל"ן.
היו"ר ווליד טאהא
תתכנס בבקשה.
ארז אריאב
פגיעה בערך נדל"ן עקב קרבה למקומות כאלה. זה יכול להגיע עד 20 אחוזים פגיעה בערך הנדל"ן. אז גם רצחת וגם ירשת. גם פגעת בהם בבריאות וגם הורדת להם את ערך הנדל"ן.

זכינו - כמו שאמרתי לך אדוני היושב ראש - במקום ראשון במפעל המזהם אורות רבין ועכשיו רוצים לתת לנו פרס, עוד תחנת כוח יותר מזהמת שתוסיף עוד זיהום. לפני כשלושה שבועות, תוכל לראות אדוני, מספר ראשון, מפעלים מזוהמים של ישראל, אורות רבין, זכה במקום הראשון. אני שואל מה מגיע לנו, שיורידו לנו תשתיות? אנחנו לא מדברים כאן על ... שיהיה ברור. זה בחצר האחורית שלנו. יש לנו מספיק. יש לנו את אורות רבין, יש לנו את אסדת הגז, יש לנו מתקני התפלה, יש לנו את OPC 1 ורוצים להעביר לנו גם את שדה התעופה מהרצליה. עוד שבועיים יש דיון בוות"ל. חבר'ה, איפה השוויון?

שרת האנרגיה ביקרה בתחילת ספטמבר ב-OPC 1 אצל היזם. לי ולמטה שלי נודע על כך והלכנו לבקר אותה, אמנם כמחאה רגעית. בתום הפגישה היא הוציאה ברשתות את האני מאמין שלה, איפה אמורות לקום תחנות כוח. אני יכול להזדהות אתה לגמרי. שלב אחד, היא אומרת, במקור הצריכה. כמה שיותר קרוב למקור הצריכה. אנחנו לא מקור צריכה. חדרה היא לא מקור צריכה. מצד שני היא אומרת שזה לא יהיה קרוב לאוכלוסייה, אז חדרה לא תופסת שם, אנחנו נמצאים 300-200 מטרים מבתי אב משני הכיוונים, עשרות אלפי תושבים בטווח, דיברנו על אזור תעשייה וההולכה, רק עכשיו שמענו, זה 50 קילומטרים לקחת דרומה.

לגבי המלאי התכנוני, אני לא אדבר אלא אתן בבקשה, ברשותך, לחדרה להציג את הנושא.
היו"ר ווליד טאהא
אני רוצה להודות לך ואני אתן את זכות הדיבור ולא אתה. אני באמת רוצה להודות לך. העברת את המסר חזק וברור.

אני רוצה לתת את זכות הדיבור לחברי הכנסת שישבו בשקט. מתחילים עם חברות הכנסת, עם שרון רופא אופיר. בבקשה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
תודה רבה אדוני היושב ראש. אני חושבת שאין מחלוקת שמדינת ישראל זקוקה לתחנות כוח. אנחנו צריכים תחנות כוח שייצרו חשמל לטובת הצרכנים. עד כאן מצוין. אבל אנחנו צריכים תחנות כוח שיותאמו למאה ה-21 ונדמה לי שמה שמוביל כאן מינהל התכנון שייך למאה ה-20 ואולי לסוף המאה ה-19. זאת התחושה שלי. יש לי כאן תחושה כתושבת קריית טבעון. אני עצמי גרה באזור שהוא אזור שחשוף מאוד לזיהום. דיברת כאן קודם, ראש עיריית חדרה, על נושא סרטן הריאות. אזור מפרץ חיפה לצערי מוביל כמקום מספר אחד בסרטן ותחלואה. הבית שלי יושב ממש מעל מכלי הדלק, שבעה מכלים ליתר דיוק, שמדברים עליהם היום. דיברו עליהם גם אז בתוכנית ממשלה, אותה ממשלה שעברה מן העולם, אבל דבר אחד טוב היא עשתה, היא דיברה על פינוי מפרץ חיפה, מה שעוד לא קרה. אני תמהה איך יכול להיות שיד אחת מדברת על פינוי מפרץ חיפה והיד השנייה מקבלת את החלטת הממשלה 2592 ביולי 2017 ומחליטה להקים בכפר קאסם, בג'לג'וליה, בחדרה, תחנות כוח. למה? כדי שעוד עשר שנים נשב כאן שוב בוועדת הפנים ונדבר על פינוי תחנות הכוח האלה? מפגעים בריאותיים. מפגעים ביטחוניים. בלבנון השנייה טיווחו כל הזמן גם את אזור תחנת הכוח של חדרה, גם את המכלים סמוך לבית שלי וגם את המכלים במפרץ חיפה. איך אמרת? מדינת ישראל זה לא שוויץ. אני מסכימה חד משמעית.

מעבר לזה, אזרחי מדינת ישראל, בריאות שלהם חשובה לנו מעל הכול. אנחנו לא יכולים כחברי ועדה לתת יד לדבר הזה. אני הייתי מבקשת לשמוע מה הן החלופות. אני שאלתי קודם ולא הבנתי בצורה ברורה מה הן החלופות, איך אפשר להקים תחנות חשמל אחרות שנותנות מענה אחר כי אנחנו זקוקים לתחנות כוח, ואיך גורמים לפרסה הזאת – זו פרסה, סליחה שאני אומרת – להסתיים. יושבים כאן כולם מסביב לשולחן למעט הגוף התכנוני, כולם נגד. אמרתי קודם שנצביע מי בעד. כולם נגד, אז לא חבל על הזמן היקר של כולנו? מה שנקרא, בואו נתקדם.
ארז אריאב
ברשותך, אני רוצה לענות לך.
היו"ר ווליד טאהא
לא. אתה לא עונה. תודה רבה חברת הכנסת שרון רופא אופיר. עוברים לחברת הכנסת מיכל שיר סגמן.
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
תודה רבה אדוני היושב ראש. אני אהיה מאוד קצרה ולא אחזור על דברים שנאמרו. בשנים האחרונות, בפרט בשנה האחרונה, פנו אלי תושבי ראש העין ומה שאני אומרת לא גורע ולא במעט מהמצוקה של תושבי חדרה.

אנחנו יודעים שיש סכנה למאגר המים הגדול ביותר בישראל. אנחנו יודעים שיש קרבה לשכונות מגורים, לזיהום אוויר ופגיעה בילדים, במשפחות ובנשים בהריון. הייתה קביעה של רשות המים ש-70 אחוזים משטח התחנה בקאסם עדיין נמצא באזור עם רגישות הידראולית גבוהה. מנכ"ל משרד האנרגיה בינואר 2021 אמר שאין צורך בתחנת קאסם. התנגדות של המשרד להגנת הסביבה והכי חשוב, התנגדות התושבים. ההתנגדות הנחרצת שבמשך שנים אנחנו שומעים את התושבים האלה שיש להם, אני מניחה, עוד עיסוקים בחיים והם רודפים אחרי עצמם ברוב המקרים ומתחננים שימנעו מהם את האסון הזה בהקמת תחנת הכוח הזאת.

בהמשך למה שחברתי חברת הכנסת רופא אמרה, פתרונות יש כשהמדינה רוצה. לדעתי, אם אתה שואל אותי אדוני היושב ראש, יש כאן איזשהו גורם שאולי לכאורה – אני אסייג את זה – לקח בחשבון שיש כאן מדינה שהשכם והערב נכנסת לבחירות, כנסת מתפזרת, עוד כנסת מתפזרת, משרד ממשלתי משתנה, שר כזה, שר אחר, ומנצל את המצב הזה על חשבון התושבים.

אני כאן כדי לומר שאנחנו כאן כדי להישאר. תחנת הכוח הזאת לא תקום ואנחנו נעשה על זה מעקב ובכל פעם שאיזשהו משהו יתקדם בנושא הזה, אנחנו נתקדם בחקירה למה. למה לא מצאו פתרונות אחרים. אף אחד לא רוצה את התחנה הזאת. היא נזק במיקום בו מתכוונים להקים אותה. זה ברמת המחדל שעדיין מדברים על זה. אנחנו באוקטובר 2021 ואני מוכנה לבדוק כמה פעמים קיימו על זה ישיבות. אדוני היושב ראש, לזה צריך לשים סוף. קודם כל בוא נוריד את זה מהשולחן, בוא נוריד את זה מסדר היום, ועכשיו בוא נפתח דיון חדש על תחנות כוח והיכן מקימים אותן במדינת ישראל. קודם כל בוא נוריד גיאוגרפית מסדר היום על מנת שאנשים מראש העין ומחדרה יוכלו לשוב ולישון בשקט כשהם יודעים שזה לא רובץ על ראשם. תודה רבה.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה חברת הכנסת מיכל שיר. נשמע את חבר הכנסת בני בגין אבל אני רוצה לבקש מהחבר'ה שאחראים על ה-זום. נמצאת אתנו סגנית ראש העיר אשקלון? אם כן, נרצה לדבר אתה עוד מעט.
קריאה
גם ראשת המועצה האזורית דרום השרון נמצאת ב-זום.
היו"ר ווליד טאהא
מעניין אותי לשמוע את סגנית ראש העיר אשקלון. לפני כן נשמע את חבר הכנסת בני בגין.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
תודה אדוני היושב ראש. אני דווקא רוצה להביא כדוגמה את המצב שתואר לגבי ג'לג'וליה. אנחנו – זה כל מי שעסק אי פעם בנושאים אלה – כבר 20 שנים, אולי 30 שנים, משתמשים במכשיר תכנון אמנם טכני, מאוד יעיל ומאוד מועיל, והוא מערכת מידע גיאוגרפית, GIS או בעברית המקובלת היום ממ"ד והוא מכשיר ראשוני שצריך לאפשר לנו התקדמות יעילה בתכנון כאשר הצעד הראשון בה הוא סינון של אותם אזורים שאינם מתאימים לתכנון ביעד מסוים.

מה צריך לעשות או מה עושים. לוקחים את כל המפות הקיימות, את כל התכנונים הקיימים, ומרכיבים אותם אחד על השני - אני מצטער שאני חוזר ליסודות – ובודקים את החפיפה ובודקים את הסתירה. אני חושב שזה היה מייעל את העבודה התכנונית והציפייה מתוך הדיון הזה או מתוך הנתונים היא שכבר בסינון הראשוני יש לנו מפה עם תכנון עתידי למשל של ג'לג'וליה או אזור ההתפתחות היחיד שאליו היא יכולה להתפתח, מלבישים עליו את רדיוס הסכנה, אם יש רדיוס סכנה מוגדר, של בעניין זה תחנת הכוח.
היו"ר ווליד טאהא
קראו לה תחנת השלום.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
אני לא נגד אדוני. אני בעד שלום. שלום, שלום בית ושלום בכנסת. הכול טוב. חס וחלילה שלא יובן.
היו"ר ווליד טאהא
דווקא אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר חבר הכנסת בני בגין. הרי הם קבעו את הקריטריונים היכן לא תוקמנה תחנות והם לא עובדים בהתאם לזה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
הם חורגים מההחלטה.
היו"ר ווליד טאהא
אתה מבקש סינון, אז הם קבעו ולא אנחנו קבענו והם מתכננים בניגוד למה שקבעו.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
לכן ההליך או המשך ההליך לא ברור לי. כמובן אם יש תכנון, כמו שאמרת אדוני היושב ראש, מתי שהוא הוא יתקדם לקראת ביצוע, בין השאר כי אנחנו שומעים שהחלופות מתמעטות ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר. אני מתקשה מאוד לראות איך אפשר לראות התקדמות בכיוון הזה שתשיג אחור ישובים בסביבה. תודה.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה חבר הכנסת בני בגין. אנחנו רוצים לשמוע עכשיו את מיריי אלטיט, סגנית ראש העיר אשקלון שנמצאת ב-זום.
מיריי אלטיט
תודה אדוני היושב ראש. אנחנו בין ארבעת התחנות שנדונו כל התקופה האחרונה. נקודת המפתח היא נושא הביזור. ביזור התחנות הקיימות. אדוני היושב ראש שאל בתחילת הדיון האם עושים חשיבה. אנחנו באים ואומרים איזו חשיבה באמת נעשית. כמות המיתקנים האסטרטגיים המזהמים בעיר אשקלון רק הולכת וגדלה - כל המכלול של קצ"א, תש"ן, כל הנקודה שהציג כרגע אחד הדוברים, תחנת רוטנברג ועוד.

אני רוצה לציין שבנפת אשקלון מיוצרים 30 אחוזים מצריכת החשמל במדינת ישראל כאשר נפת אשקלון, 15 אחוזים מתוך הצריכה הזאת. יתרה מכך, אני אומרת שאין שום סיבה שהצריכה לתושבי המרכז תהיה באשקלון או בסביבת אשקלון ותגיע לאזור המרכז מכאן. אנחנו עיר שמייצרת חשמל לכל תושבי ישראל על חשבון בריאותם ועל חשבון התושבים ועל חשבון התחלואה.

ציינו דוברינו קודם לכן את הנושא הביטחוני וראש העיר מציין זאת מעל כל במה. הנושא הביטחוני הוא נושא קשה, הוא נושא כאוב בעיר אשקלון. העיר אשקלון היא העיר המטווחת ביותר במדינת ישראל בכל הסבבים האחרונים. כשאנחנו מדברים על בריאות, ואני לא מגיעה עכשיו לנושא התחלואה, בנושא של המפעלים המזהמים, אני מדברת על המצב הביטחוני. אותם צווים מלווים בבריאות נפשית מתמשכת, פגיעות פיזיות, באבדות בגוף ובנפש של כל התושבים מילדים ועד מבוגרים. אם אנחנו מוסיפים למצב הזה את כל נושא התחלואה בעיר אשקלון, המצב של העיר אשקלון הוא מצב – אמר סגן ראש עיריית חדרה קודם פח אשפה אחורי - לפיו אנחנו טוענים שאנחנו החצר האחורית של מדינת ישראל.

לכן אנחנו אומרים שאין מקום לתכנן תחנות כוח פוסיליות נוספות בעיר אשקלון, בטח לא להגביל את המצב הקיים. אנחנו כל העת מנסים לעשות שינויים במצב ולהתמודד עם המצב הקיים היום כשאנחנו לא יכולים להתמודד אתו, הן מהמצב התחלואתי, הן מהמצב הבריאותי, הן מזה שעברנו רק בסבב האחרון עם הפגיעה של מכל קש"ן, תושבים שישבו בבית. אנחנו במשך שבוע וחצי לא יכולנו לנשום אוויר נקי בחוץ וכל ההשלכות האלה הן השלכות שמלוות אותנו במהלך כל יום. זה לא לחכות עכשיו לעוד תחנה. אנחנו כבר חיים בתוך הזיהום הזה. אנחנו כבר נושמים את האוויר הלא צח הזה. עם הים ועם הנופים של העיר אשקלון, התושבים באשקלון לא נושמים אוויר נקי. הראייה צריכה להיות ראייה כוללנית, עם ראייה של ביזור אותם תחנות במקומות באמת שצריך להקים אותן ולא סמוך למקומות שאנחנו כבר נמצאים בהם.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה. אני רוצה להודות לך כי יש לנו עוד הרבה מאוד דוברים. העברת את המסר. אני רוצה לעבור לאושרת גני גונן, ראש מועצה אזורית דרום השרון, שנמצאת ב-זום.
אושרת גני גונן
שלום לכולם. אני רוצה לספר לכם שבדרום השרון מתוכננות שתי תחנות כוח. שתי תחנות כוח מופעלות על גז, אחת כבר עברה את הוות"ל והוא לפני החלטת ממשלה, זה אורנדי, החלטה 91, עם 1,300, 1,400 מגה-ואט. תחנה ענקית. השנייה היא התחנה המדוברת כאן, קסם. 98. שתי תחנות כוח במרחק של ארבעה קילומטרים אחת מהשנייה עם הפקה עצומה שלא נבחנו בה כל ההיבטים של הזיהומים ודיברתם על זה רבות כאן ולא ארחיב על כך. אני רק אגיד שפשוט לא ברור לי איך לוקחים טכנולוגיה של אתמול. באף מקום בעולם לא מקימים במדינות המפותחות תחנות מונעות גז. באף מקום. זה ברור וידוע היום שתחנות מופעלות גז הן מזהמות. הן מזהמות אולי קצת פחות מהתחנות הפחמיות אבל הן מזהמות. לכן היום בעולם המודרני עוברים לתחנות אנרגיה. מדינת ישראל משופעת באנרגיה סולרית ואין שום סיבה בעולם שלא נהפוך את התחנות המתוכננת האלה לתחנות עכשוויות שעוברות את האנרגיה הסולרית.

אנחנו התארגנו במחוז שלנו, בשרון, כל הרשויות הסמוכות כי אין כאן חוקים באיכות הסביבה והקו הכחול של רשות כזאת או אחרת לא מונע את מעברי הזיהום ולכן אנחנו כאן כולנו ביחד, כל הרשויות, 17 רשויות בשרון ובשומרון, מתנגדים נחרצות להקמת תחנות האלה. אנחנו אומרים, קחו את השטחים, תעשו מה בהם תחנות אגירה, לכו על האנרגיה הסולרית הבריאה, הנכונה והזולה יותר שגם הפקת החשמל בה תהיה בריאה יותר, סביבתית יותר וזולה יותר לתושבי המדינה, בדיוק כפי שעושות כל המדינות המפותחות בעולם. לא יתכן שמדינת ישראל תהיה מאחור, הרחק מאחור, בנושא הזה, כלכלית, איכות סביבה, סביבתית ובריאותית. בריאות הציבור חשובה לא פחות מאשר כספי היזמים הפרטיים כי הרי מדובר כאן באמת על צעד יוצא דופן שהממשלה באפריל 2017 התירה ליזמים לבוא, להצביע על נקודה ולהתחיל לתכנן בה בניגוד לכל מה שאנחנו מכירים עד היום, שלוקחים תשתיות לאומיות ומתכננים אותן על פי כל הפרמטרים הנכונים של בריאות הציבור, הסביבה וכולי.

הממשלה כבר קיבלה החלטה נכונה והגיונית באוקטובר 2020 שאומרת שלא מתכננים יותר תחנות כוח חדשות מבוססות גז. לא עושים את זה יותר אלא הולכים כבר על תשתיות קיימות ומסדרים אותן. אם יש שם תחנות מזהמות, בואו נהפוך אותן לפחות מזהמות ונרחיב אותן שם או נמצא פתרונות באנרגיה מתחדשת שזה הדבר הנכון כי מדינת ישראל שמה לה יעד, לדעתנו יעד נמוך מדי, ב-2030 להגיע ל-30 אחוזים הנפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.

אנחנו כאן באים, 18 ראשי רשויות, ואומרים בואו, אנחנו כאן, כבר התחלנו לעשות את זה, את כל מבני הציבור שלנו אנחנו מסבים עכשיו לגגות סולריות ואנחנו נפיק כאן אנרגיה מתחדשת בריאה יותר, זולה יותר ונכונה יותר, סביבתית יותר, ולרדת מהתכנון הישן, הלא נכון והנוראי מבחינת מה שהוא יעשה לבריאות הציבור כאן ולסביבה. בטח לא תחנה – אנחנו מדברים כאן על תת"ל 98, שנמצאת על מאגר המים הגדול ביותר של מדינת ישראל. זה לא עולה על הדעת שלא נדבר על יתר ההיבטים הסביבתיים, הבריאותיים והביטחוניים שכבר הצגנו אותם במוסדות התכנון.

אני מבקשת מכל החברים שיושבים בוועדה שתפעילו את מלוא עוצמתכם והכוח שלכם כדי שתמומש כאן החלטת הממשלה הנכונה, המתייחסת לכך שאנרגיה מתחדשת, זו צריכה להיות המגמה והפוקוס של מוסדות התכנון. ללכת על זה ולא על אנרגיה ישנה, מזהמת ולא נכונה.

אם כן, אני כאן גם בשם דרום השרון, ששתי התחנות בתחומה, אבל גם בשם 18-17 ראשי רשויות בכל האזור.

אני מתנצלת מאוד, לא הייתי מתחילת הדיון וגם לא אמשיך בו כי אני באמצע דיון אחר במחוזי, בוועדה הגיאוגרפית, אבל היה לי חשוב מאוד לומר את הדברים ותודה רבה שהעליתם אותי.
היו"ר ווליד טאהא
אני רוצה מאוד להודות לך אשרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון. תודה רבה לך. אני רוצה לעבור לחברי הכנסת שישבו בצורה כל כך מכבדת עד עכשיו. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
תודה. אדוני היושב ראש, אני רוצה להודות לך על קיום הדיון החשוב הזה. אנחנו בלו"ז דיונים מאוד עמוס וזה לא חלק מחוק ההסדרים אבל זה מאוד חשוב שהבאת את זה לכאן ואתה שומע את הקונצנזוס.

החלטה 465 של הממשלה היא החלטה נכונה, של מעבר לאנרגיות חלופיות, של הפסקה הדרגתית ואחראית של התלות שלנו באנרגיות פוסיליות. אני מבקש לקיים אותה. ההחלטה הגדירה שאת המלאי או את 4,000 המגה-ואט שאנחנו צריכים לאגור או לאפשר, לא יבוצעו באמצעות הקמת תחנות כוח פוסיליות חדשות. אני רוצה לומר חד וחלק, לפחות מבחינת עמדתי, שאני מתנגד קטיגורית להקמת תחנות כוח פוסיליות חדשות בליבן של מקומות בהם גרים אנשים. אי אפשר לצפות שיקימו מרכזי אנרגיה מבוססים דלקים פוסיליים בלב שכונות מגורים ומרכזים עירוניים. אני שואל שאלה מאוד פשוטה, מה, הבריאות של תושבי כפר קאסם לא חשובה? הבריאות של תושבי ראש העין, כפר סבא, רעננה, לא חשובה? צריך אנרגיה. אף אחד לא אומר שלא צריך אבל צריך גם אנשים בריאים שיצרכו את האנרגיה הזאת.

שמענו כאן מנציגת משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה שיש סכנה ברורה מאותם מרכזי אנרגיה שיפזרו רעלים באוויר וזכותם של התושבים לחיות במקום שבו יש סביבה בריאה ונקייה.

אני אומר משהו אחר. אף אחד לא כופר בצורך באנרגיה אבל השאלה היא איך עושים את זה. החלטה 465 מגדירה שלא עושים את זה דרך הקמה של תחנות כוח חדשות. יש תשתיות קיימות שאפשר לפתח אותן, להרחיב את הדופן שלהן וזו השיטה להגדיל את מאגרי האנרגיה של ישראל. אני שם לזה כוכבית אחת. הייתי בחדרה יחד עם מטה המאבק, יחד עם חברי המועצה ואני שותף לדאגה שלהם כי חדרה, כמו שנאמר כאן, היא בית – אני לא רוצה להגיד חצר אחורית – ליותר מדי תשתיות מזהמות. לכן אני חושב שלא נכון, בנוסף לכוונה להעביר לשם שדה תעופה, בנוסף לתחנת כוח שכבר קיימת שם, תחנה להתפלת מים, להרחיב שם ולהוסיף עוד תחנת כוח שתייצר עוד זיהום ועוד רעלים.

לכן אדוני היושב ראש, אני חושב שמכאן צריכה לצאת קריאה ברורה להפסקת התכנון של תחנות הכוח החדשות בריינדיר ובקסם ולהפסקת התכנון בכל מה שקשור להרחבת תחנת הכוח OPC 2 שכבר יש שם יותר מדי תשתיות לאומיות מזהמות. זאת דעתי.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. חבר הכנסת מוסי רז.
מוסי רז (מרצ)
תודה רבה אדוני היושב ראש. גם אני רוצה להצטרף לתודה על שאתה מקיים את הדיון הזה. אנחנו עסוקים בחקיקה אבל זה מאוד חשוב.

ברור שבריאותם של תושבי כפר קאסם, ראש העין, חדרה, דרום השרון, ג'לג'וליה וכל מי ששכחתי – חשובה ביותר אבל אני לא מתכוון בזה שצריך להעביר את זה למקום אחר, את התחנות, ולפגוע במישהו אחר. צריך להימנע מהקמת התחנות האלה. אנחנו כמדינה החלטנו שאנחנו הולכים לאנרגיה מתחדשת. נכון, זה לא יבוא ביום אחד אבל – יש ויכוח איך סופרים את זה, נניח, נאמר שישה אחוזים, נאמר שבסוף השנה יתממשו התחזיות ונהיה ב-10 אחוזים אנרגיה מתחדשת – אנחנו הולכים להגדיל את האחוז הזה בכל שנה בתקווה שנגיע ל-30 אחוזים בשנת 2030 וגם אם לא, בטוח נתקרב לזה ואחר כך נמשיך לעלות לכיוון ה-100 אחוזים. אם אנחנו צורכים הרבה פחות גז, למה תחנות חדשות? זה לא קשור לא לבריאות, לא לראש העין, לא לכפר קאסם, אנחנו לא צריכים תחנות גז חדשות.

אני רוצה לשאול את משרד האנרגיה. מה יכולת הייצור היום, מה יכולת הייצור אליה הם מעוניינים להגיע, בגז? מה היכולת הזאת? האם הם מתכוונים להעלות את היכולת הזאת? כי אם לא מתכוונים להעלות, אז לא צריך תחנות חדשות. אם מתכוונים להעלות, זה סותר את כל מה שאמרתי קודם לגבי החלטת הממשלה והחלטות של העולם כולו ולא רק החלטת הממשלה.

אני רוצה לשאול עוד שאלה. האם אנחנו בכלל ויתרנו על נושא של התייעלות אנרגטית? אולי גם נצרוך פחות? כי זה דבר חשוב לא פחות מאשר מעבר לאנרגיות מתחדשות.

ברור שהיצע יוצר ביקוש. אנחנו לא נמצאים עכשיו כמו שהיה לפני 30 שנים אז בלימודי כלכלה אמרו שיש היצע ויש ביקוש. היצע יוצר ביקוש. כמובן שאם אנחנו נמשיך ליצור תחנות כל הזמן, אנחנו גם ניצור ביקוש לחשמל. אנחנו לא רוצים חשמל כזה. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים קמפיינים, לעבור להתייעלות אנרגטית, שנדע, כן, שנדע גם להגיד לציבור, תשמעו, אם לא תתייעלו אנרגטית, יכול להיות שב-6 בפברואר, ביום הכי קר בשנה, תהיה בעיה של החימום בלילה. כן. ממש ברמה הזאת. לא להגיד, תשמעו, זה בסדר גמור, תבזבזו ובאמצע אוגוסט, כשחם, אתם יכולים להדליק מזגן וגם לצאת מהבית כי זה סבבה, יש לנו רזרבה. לא. לא רוצים רזרבות. רוצים לדעת שאנחנו עוברים לאנרגיה מתחדשת באמת.

לכן הוועדה צריכה לקרוא לממשלה – אני לא מבין למה לקרוא לממשלה שהחליטה את זה – לקרוא למוסדות התכנון כולם, אין דבר כזה יותר תחנות גז חדשות. תחנות מוגזות חדשות. אין דבר הזה. עכשיו לכו ותסתדרו. עם כל הכבוד והאהבה, באמת לא מעניין אותי לא ראש העין, לא כפר קאסם ולא אף ישוב אחר שהוזכר. זה לא קשור בישוב כזה או אחר. זה קשור באזרחי ואזרחיות מדינת ישראל כולם.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה חבר הכנסת מוסי רז. אני כמובן חוזר על הדברים שאתה אמרת. אנחנו לא רוצים למנוע הקמת תחנה שתפגע בישוב איקס כדי לפגוע בישוב ואי. אנחנו נגד העיקרון של הקמת תחנות כוח מוגזות שמופעלות גם באמצעות מכלים גדולים של סולר. זה הרעיון ולא משנה מה שמו של הישוב. העיקרון הוא שאנחנו מבקשים למצוא לו חלופות ועל כן העליתי תהיות ושאלות איך זה שמצד אחד מדברים על ייצור חשמל באמצעות טכנולוגיות אחרות מאלה הקיימות ומצד שני לא רואים תכנון הולם החלטה. מגבילים את השימוש הסולרי של מספר הדונמים של שימוש סולרי וכל העולם ואשתו מתנגדים לדבר הזה, מתקדמים בתכנון כאילו אף אחד לא מתנגד לזה. באמת, אני כוועדת פנים ארצה להבין – מינהל התכנון שומע אותי – איך זה שכל העולם מתנגד ומינהל התכנון, למי הוא מתכנן? לא לאנשים האלה? לטובת מי הוא מתכנן? לטובת מי מקדמים תכנון? לא לטובת האזרחים האלה שאומרים לכם שאתם הולכים לפגוע בנו? קבלו תפיסת תכנון אחרת שמצדדת באנרגיה חלופית. תתחילו לקדם אנרגיה שלא פוגעת בבריאות אדם ולא גורמת לאדם שגר במרחק קרוב לחשוב שחס ושלום יקרה לו ולבן שלו רע בגלל הקרבה שלו לשם.

אני רוצה לתת את זכות הדיבור ליפה. תגידי בקיצור, בלי מצגות, כי אנחנו צריכים להתכנס.
יפה זפרני
אני יו"ר מאבק של מטה קסם בראש העין. זו תחנת כוח גדולה מאוד ללא הגבלת הספק או טכנולוגיה שמתוכננת במרחק – אני לא מראה אל המצגת אבל תאמינו שיש שם תמונות של בתים – 20, 50, 90 מטרים מהתחנה. אני מדברת על הכיוון של כפר קאסם בעצם התוכנית מתוכננת על הגבול שלה. אם הייתם רואים את המפה, הייתם רואים שזה ממש הגבול הטבעי של העיר כפר קאסם.

אני תושבת ראש העין פעילת מטה המאבק של ראש העין. התוכנית קרובה לאוכלוסייה מרחק של 250-200 מטרים ממרכז מסחר ובילוי של ראש העין שנמצא בשלבים לקראת סוף בנייה ושכונת מגורים רוויה עם 1,500 בתי אב שנקראת נוף הרים שמשום מה בתסקירים של היזם קצת דילגו עליהם. התסקירים של היזם מתייחסים קודם כל לתרחיש אחד. אם אנחנו מדברים על תחנת כוח לא מוגבלת, וזה מצוין בהוראות התוכנית, אפשר להקים שם יחידה אחת של ייצור, של 780 מגה-ואט, שזה בערך כמו של חדרה, אפשר שתיים, שלוש. הייתי מציגה לכם אבל אין לי מצגת. גם ללא הגבלת טכנולוגיה. בעצם נציגי מינהל התכנון כאן הולכים לחתום על איזושהי תכנית ריקה, דף ריק יהיה חתום מאושר ואחרי שהתוכנית תאושר, היזם, שהוא גם נמצא כאן, יחליט באיזה גודל, לא לבד כמובן אלא עם רשות החשמל. נחמד מאוד, עסק טוב, לא לנו התושבים אבל בטוח שיש כאלה שמאוד מרוצים.

אני אזכיר גם שבדיון על ההפקדה מנכ"ל משרד האנרגיה אודי אדירי אמר שיש כבר מספיק תכנון באזור המרכז ולא חייבים הכול באזור המרכז. אולי אני אציג את המצגת ואז נראה. הוצאתי מהתמליל את הדברים שהוא אמר. נציגת משרד האנרגיה, הפלא ופלא, הצביעה נגד. אולי אני טועה ואז תתקני אותי. הצבעת נגד התוכנית?
דורית הוכנר
אנחנו לא מתייחסים לתוכניות ספציפיות בדיון הזה את לא תגררי אותי לשם.
יפה זפרני
בסדר. אני לא אגרור אותך לשם. היא הצביעה נגד. כולם יודעים וזה גם פורסם בעיתונות. זה לא סוד כמוס.

משרד האנרגיה התנגד ועכשיו הוא מסתייג ולא כל כך גאה או לא יודעת למה הוא בעצם לא גאה כמו משרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות שאומרים את עמדתם בצורה מאוד ברורה. אולי הוא נסוג בו. אני לא יודעת בדיוק מה האינטרסים הסמויים כאן. מה שאני יודעת, וכבר ציינה את זה אושרת, ותודה רבה על הדברים שלה, שהתוכנית הזאת מתוכננת על מאגר מים אסטרטגי של מדינת ישראל. חברת מקורות הגישה התנגדות. אגב, כשאמרתי את זה בהתנגדות – אני הגשתי התנגדות כתושבת העיר - החוקר התעצבן עלי ולמה? כי התאריך שם היה תאריך של לפני ההפקדה. תאמינו לי שאני לא מכירה את כל החוקים, אני מתכנתת ואני לא משרד המשפטים, ופשוט צעק והפסיק את הדיבור שלי כי היה כתוב שם שזה תאריך אחר. באופן כללי היו המון תלונות, גם על ההליך הזה של ההשגות שאולי מינהל התכנון מתגאה בו אבל אני לא כל כך הרגשתי בנוח כשבאתי לדבר כי הפסיקו אותי והיו לא מעטים שכך נהגו כלפיהם.

התחושה שלי הייתה שהחוקר מוטה לטובת היזם. נראו חברים טובים. הוא גם אמר שהוא אישר תחנות מעבר לכביש. אני מציעה לכם לקרוא את התמלילים. אמרו לי שחלק פורסמו. מתגאים באישור תוכניות. הם מציגים כל הזמן את טימורים כתקדים. הקימו שם תחנת כוח גדולה מאוד. אני הייתי בקשר עם מי שעומד שם בראש מטה המאבק. הם סבלו שם מאוד. הקימו שם תשתיות בתוך הישוב למרות שזה לא היה אמור להיות. התושבים מכספם מימנו שם הפרדה בין התשתיות לבין הישוב כדי שהילדים שלהם לא ייפגעו בזמן שהבולדוזרים שם חופרים.

צריך איזון. אף אחד לא אומר שלא צריך חשמל ולא אמרנו להפסיק את התחנות הפוסיליות לגמרי אבל צריך שיהיה איזון.
היו"ר ווליד טאהא
תתחילי להתכנס לסיכום.
יפה זפרני
צריך שיהיה איזון בין צורכי החשמל לבין טובת ציבור ובריאות הציבור והיבטים של סביבה. לא דיברתי על אקלים אבל צריך למצוא את האיזון. ולכן לא רק משרד האנרגיה צריך להחליט. משרד הבריאות לא צריך להיות רק משקיף. הוא צריך להיות חלק מההחלטה וגם המשרד להגנת הסביבה. תודה רבה לכולם.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה ליפה זפרני. בבקשה, תציג את עצמך ותדבר.
עומר שכטר
אני יושב ראש ועדת איכות הסביבה, חבר מועצת העיר ראש העין. יושב ראש הוועדה ושכני היקר, אני לא אוסיף הרבה על הדברים שנאמרו כאן על ידי ראש העיר, על ידי יפה ושותפים שלי מהרשות וממטה המאבק, וגם נמצאת כאן דפנה לביא מנהלת מחלקת איכות הסביבה אצלנו. הסיבות המשפטיות, הסביבתיות, החלוקתיות הן ברורות לחלוטין. יש כאן קרבה מובהקת לאוכלוסייה, יש פגיעה אנושה באיכות הסביבה, האוויר והמים של התושבים. יש גם הליך תכנוני שלוקה לחלוטין בחסר. יפה ציינה כמה כשלים שהיו אבל יש עוד רבים אחרים. בעיקר בסופו של דבר יש כאן אינטרסים נוגדים בין טייקונים שרוצים לעשות רווחים לבין הבריאות של התושבים גם בראש העין אבל גם בכל הסביבה.

אני רוצה להתייחס למדיניות של הממשלה עצמה. רק לפני חודשיים, בסוף יולי, אישרה הממשלה לראשונה יעדי אקלים, שזה דבר מבורך ואנחנו באמת באמת מברכים על כך ואני באופן אישי חושב שזה דבר באמת נפלא. בין היעדים האלה יש הפחתה של פליטת גזי החממה בהיקף של לפחות 85 אחוזים ביחס לפליטות ב-2015. יעד ביניים בתוך היעדים האלה קובע הפחתה של 27 אחוזים בפליטות עד ל-2030. בנובמבר הקרוב מתקיימת גם פסגה בין-לאומית בה מדינות רבות בעולם מתחייבות אפילו לא רק ליעדים כאלה אלא ליעדים של אפס פליטות, הגעה לאפס פליטות מוחלטות כבר ב-2050. זאת המגמה העולמית ואנחנו גם רואים על רקע משבר האנרגיה, שהזכירה קודם הנציגה ממשרד האנרגיה, שכבר עכשיו באירופה ובעולם יש בעייתיות בהסתמכות על אנרגיות של פעם, האנרגיות הישנות כמו גז ופחם. בראש העין, כדוגמה אישית, אנחנו מבינים שצריך לתת דוגמה אישית, אנחנו מבינים שזאת לא חכמה רק להתנגד לאנרגיות מזהמות אלא גם צריך לעבור לאנרגיות ירוקות, ולכן בראש העין, אני אתן כמה דוגמאות ממה שעשינו עכשיו מתוך ההתנגדות שלנו למעבר הזה, לשימוש בדלקים מזהמים.

אנחנו העברנו את צי הרכב שלנו, כמעט את כל צי הרכב בעירייה - בהובלה של ראש העיר שנמצא כאן - לרכבים חשמליים. אנחנו מתקינים פאנלים סולריים ב-21 מוסדות ציבוריים, בגגות, בהיקף של למעלה מ-5 מגה-ואט שזה המון ביחס לעיר בסדר הגודל שלנו. אנחנו מעודדים התקנה של פנלים סולריים בבתים פרטיים. עשינו כנס לכל תושבי ראש העין לעידוד התקנת פנלים סולריים ואנחנו בימים אלה מתקינים 12 עמדות טעינה שיתופיות לרכבים חשמליים כדי לעודד מעבר לרכבים חשמליים.

העיר שלנו נותנת כתף ונכנסת מתחת לאלונקה במאמץ הממשלתי והלאומי במעבר לאנרגיה ירוקה והציפייה שלי כאן מכל הנציגים ממשרדי הממשלה השונים היא שגם הממשלה תיתן דוגמה אישית ותתמוך בנו במעבר הזה לאנרגיה ירוקה ותתמוך בעוד ערים, במקום לעודד תחנות כוח מזהמות כי יש פתרונות אחרים ואותם צריך לעודד. תודה.
היו"ר ווליד טאהא
תודה עומר שכטר, חבר מועצת ראש העין. אני חושב שהשמעתם את קולכם והבעתם את דעתכם. לא ראיתי שמישהו מהמשתתפים תומך בדבר הזה, ולא משנה באיזו עיר. כולם בעד ללכת לחלופות בעניין הזה. על כן מתוך הדברים שנאמרו וגם מהדברים שאני אמרתי, זה בגדול הסיכום של הדיון שמתקיים בוועדה.

אנחנו בוועדה רוצים להבין את היגיון התכנון. אם כולם מדברים ללכת לאנרגיה ירוקה, מה לא טוב למינהל התכנון להתחבר לרעיון? למה ממשיכים באותו תכנון כאילו לא כל העולם הזה מתנגד? כל הישובים מתנגדים. כולם. כאשר מדברים על תכנון, מגיע ראש רשות ואומר שהקמת הדבר הזה קוטלת אותו תכנונית. קוטל אותו. אם תכנון, אז אולי יביאו לנו היגיון תכנון, מה עדיף על מה, שאנשים יחיו וידעו להתקיים או לסגור עליהם לחלוטין תכנונית כל אופציה של חיים ושל התרחבות.

אני עדיין מדבר על תכנון. אנחנו באמת רוצים להבין את היגיון התכנון אחרי הדיון הזה, שהוא דיון שאנשים רצו אותו, ראשי רשויות רצו אותו, אזרחים רצו אותו, שותפים למטה המאבק בכל ישוב רצו אותו, פנו אלי גם לפני שהייתי יושב ראש הוועדה וגם אחרי. הנושא הזה מדאיג מאוד את האזרחים. לא משנה איזה ישוב – חדרה, ראש העין, כפר קאסם, ג'לג'וליה ויש עוד ישובים שאין להם ייצוג אבל גם הם מתנגדים. לא נמנה את השמות. אני רוצה באמת להודות לכל אלה שנמצאים ב-זום.
חזי קוגלר
אני מקסם אנרגיה, אדוני.
היו"ר ווליד טאהא
לא אמרת. ישבת בשקט. בכל זאת אני רוצה להודות לכל אלה שהיו ב-זום, המתינו אבל לא הצלחתי לתת להם את זכות הדיבור. נתנו שעתיים לדיון ואנחנו כבר גולשים מעבר לזמן.

תציג את עצמך בבקשה.
חזי קוגלר
אני מנהל משותף של קסם אנרגיה. נאמרו דברים רבים לגבי התוכנית. מטבע הדברים אני לא אוכל להגיב עליהם גם מקוצר הזמן וגם כפי שנאמר על ידי מינהל התכנון, התוכנית כרגע נמצאת בשלב שהוא מעין שיפוטי וזה לא המקום בנקודת הזמן הזאת להתייחס לגופם של דברים שנדונים עכשיו בפני הוות"ל.
היו"ר ווליד טאהא
כן אבל העמדה שלך בעניין הזה ידועה. לא משנה באיזה שלב תכנון נמצאים. לך יש מטרה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש לו אינטרס.
היו"ר ווליד טאהא
המטרה היא להגיע להקמת התחנה בכל אחד מהישובים. במקרה שלך, בקסם.
חזי קוגלר
יש מטרה אדוני, כפי שנדון ובצדק בוועדה הנכבדה הזאת.
היו"ר ווליד טאהא
מי שצריך ל-... אנרגיה, זו המדינה ולא אתה.
חזי קוגלר
ללא ספק. בשבועיים האחרונים, כולל היום, נדונו בוועדה הזאת התיקונים לחוק האסבסט ולא בכדי, על מנת לאפשר המשך הפעלה של התנה היחידה בכל גוש דן שהוקמה לפני כמעט 100 שנים.
היו"ר ווליד טאהא
אתה יודע למה. כי המדינה והגורמים האחרים לא עשו את אשר היו צריכים לעשות כדי שהיא לא תמשיך.
חזי קוגלר
נכון. הקשבתי קשב רב לדבריך אדוני באותם דיונים. אני מצטרף לכל מילה. אם כי לומר שהמדינה לא עשתה כלום ולא תכננה כלום, זה לא לחלוטין מדויק כי יש שורה של החלטות. התחנה המיושנת ברידינג שברור שהיא הולכת להיסגר, אדוני שמע מהגורמים האחראים על התכנון של משק החשמל שהם סמכו על האפשרות שיקימו עוד תחנה חדשה באותו מקום, שלא ניתן להקים אותה, בגלל פינוי שדה דב. גם הממשלה קבעה שהיא זקוקה לתוספת בכל המרחב של האזור של מרכז, ומדוע? המספרים שמאחורי המשבר שציירו בפני אדוני באותם הדיונים, הם מדברים על תוספת של חצי מיליון תושבים בגוש דן, הכפלה של האוכלוסייה בראש העין, הגדלה של הצריכה של החשמל ביותר מ-50 אחוזים בשבע השנים הקרובות.

אדוני, בזמנו הובלתי את ההחלטה של 10 אחוזים אנרגיה מתחדשת עד 2020. אני מאוד בקי בנושא הזה. אומרים אנשים שמתכננים את משק החשמל, לא ניתן, זה עניין שבעובדה, לספק את כל - - -
היו"ר ווליד טאהא
אתה אומר דברי טעם אבל דברים כאלה צריכים להביא את המדינה. אני הייתי רוצה להשתמש במקרה של רידינג דווקא נגד הטיעון שהולכים להקים תחנה מוגזת קרוב כי אני לא הייתי סלחן לממשלה בהצעה של רידינג. הקשיתי מאוד ואמרתי להם שאנחנו רוצים לוודא שהולכים לממש ולא הולכים לטאטא את זה עוד פעם ולהאריך כי מעניינת אותנו הבריאות של האזרחים גם שם.
חזי קוגלר
ובצדק.
היו"ר ווליד טאהא
אותו הגיון בדיוק. אני אומר שבמקום שהמדינה תעודד דרכים ליצירת אנרגיה ירוקה חלופית, היא עדיין ממשיכה בקו הזה של רידינג אבל במקומות אחרים.
חזי קוגלר
המדינה מעודדת אדוני. יש משהו שנשכח. כל האנרגיה המתחדשת שמיוצרת על ידי המיתקנים הסולריים או מרוח, בכל מקום במדינה, המדינה מחויבת לקנות את האנרגיה מאותם מיתקנים בכל מקום, לפני כל מקום אחר. כאשר הנציגה של משרד האנרגיה מדברת על מה שנקרא מלאי תכנוני, זאת הרזרבה. היה וכל אותם המיתקנים לא יהיו פנויים בזמן, לא יספקו את כל החשמל, לא ייתכן שהמשבר של החשמל של עשרות שעות של הפסקות חשמל בגוש דן שצפויות באמצע העשור הקרוב, אכן לא יספקו. חייבות להיות תוכניות וגם תחנות שיופעלו היה וכל השאיפות הללו לא יתממשו. על זה הם מדברים. אי אפשר לעשות את זה תוך יום אחד. לכן צריך לקדם חלק מאותן תחנות. אי אפשר אדוני מרחוק, לא רק בגלל סיבות שדיברו עליהן כאן אלא מפני שכל קווי החשמל קיימים מהדרום אל המרכז כבר עמוסים. כל תחנה מחוץ למרכז, מחייבת הקמה של עוד קווים.
היו"ר ווליד טאהא
כן, אבל פיזור מתקנים באמצעות אנרגיות אחרות, לא מצריך מובילים כמו שדיברו עליהם. זה רק מצריך כוונות טובות, ללכת לכיוון הזה ולעודד את הדבר הזה ולא להגביל.

אני רוצה להודות לך כי אנחנו לקראת סיום הדיון. בכל זאת אמרת את דבריך. תודה שהגעת הקשבת. אתה מכין שאנשים לא אוהבים את הרעיון שלך ולא רוצים שתתקדם עם זה כי זה פוגע בבריאות שלהם ובחיים שלהם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה לא רק האנשים. שמענו כאן כמעט את כל המשרדים הנוגעים בדבר. שמענו את משרד הבריאות שאומר שזה מסוכן לבריאות.
היו"ר ווליד טאהא
אני לא שמעתי אף גורם שתומך בהקמת הדבר הזה. למרות זאת זה מתקדם כאילו אף אחד לא מתנגד. על כן אני שואל מהו הגיון התכנון.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש יזמים אדוני היושב ראש.
היו"ר ווליד טאהא
אני רוצה להודות לך. הפסקתי אותך כי אנחנו חייבים לסיים את הדיון. אני רוצה להודות לכל אלה שהגיעו והשתתפו בדיון, אלה שהיו אתנו באולם ואלה שהיו אתנו ב-זום. לראשי הרשויות, לפעילות ופעילים, לכל מי שהגיע. תודה גם לצוות הוועדה המסור שמהבוקר הוא על הרגליים.

תודה רבה לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 15:10.

קוד המקור של הנתונים