ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 04/10/2021

הגדלת מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת, מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת , הצעה להקמת שלוש ועדות מיוחדות נוספות, לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת, בראשות סיעות האופוזיציה ובתיאום עמן., המלצה לבחירת יושבי ראש הוועדות הבאות, לפי סעיף 106 לתקנון:1. ועדת העליה, הקליטה והתפוצות.2. הוועדה לענייני ביקורת המדינה.3. ועדת המדע והטכנולוגיה., סדרי הדיון בישיבת פתיחת המושב השני של הכנסת ה-24, לפי סעיף 20 לתקנון הכנסת, קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות הבאות:1. ועדת הכלכלה;2. ועדת הפנים והגנת הסביבה;3. ועדת העבודה והרווחה;4. ועדת החינוך, התרבות והספורט;5. ועדת הכספים;6. ועדת מיזמי תשתיות לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים;6. הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון., הקמת ועדה משותפת לתקציב הכנסת, לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, הצעה להוספת חבר מסיעות האופוזציה לוועדת העבודה והרווחה , חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון), התשפ"ב-2021, חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (תיקון מס' 3), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת40
ועדת הכנסת
04/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 19
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, כ"ח בתשרי התשפ"ב (04 באוקטובר 2021), שעה 10:30
סדר היום
1. סדרי הדיון בישיבת פתיחת המושב השני של הכנסת ה-24, לפי סעיף 20 לתקנון הכנסת.
2. בקשת יושב ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (תיקון מס' 3), התשפ"א–2021 (מ/1400), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
3. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"ב–2021 (מ/1449), בכל הקריאות.
4. הגדלת מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת, החלטה לפי סעיף 10 לחוק הכנסת.
לתשומת לבכם
החלטה בעניין זה מחייבת רוב של שלושה רבעים מחברי ועדת הכנסת.
5. המלצה לבחירת סגנים ליושב ראש הכנסת, לפי סעיף 2 לתקנון הכנסת.
6. המלצה לבחירת יושבי ראש הוועדות הבאות, לפי סעיף 106 לתקנון:
1. ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות;
2. הוועדה לענייני ביקורת המדינה;
3. ועדת המדע והטכנולוגיה.
7. הצעה להקמת שלוש ועדות מיוחדות נוספות, לפי סעיף 108 לתקנון הכנסת, בראשות סיעות האופוזיציה ובתיאום עמן.
8. הצעה להוספת חבר מסיעות האופוזיציה לוועדת העבודה והרווחה.
9. הקמת ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת.
10. קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות הבאות:
1. ועדת הכלכלה;
2. ועדת הפנים והגנת הסביבה;
3. ועדת העבודה והרווחה;
4. ועדת החינוך, התרבות והספורט;
5. ועדת הכספים;
6. ועדת מיזמי תשתיות לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים;
7. הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
איתן גינזבורג
שרן מרים השכל
בועז טופורובסקי
יבגני סובה
עידית סילמן
רם שפע
חברי הכנסת
יעקב אשר
בנימין זאב בגין
מאיר פרוש
מוזמנים
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
שמרית גולדנברג - עו"ד מח' ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אלכס קושניר - יו"ר ועדת הכספיםרשימת הנוכחים על תואריהם מבוססת על המידע שהוזן במערכת המוזמנים הממוחשבת. ייתכנו אי-דיוקים והשמטות.
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוקא. סדרי הדיון בישיבת פתיחת המושב השני של הכנסת ה-24, לפי סעיף 20 לתקנון הכנסת
היו"ר ניר אורבך
בוקר טוב, חורף בריא. אני שמח לפתוח את הישיבה הראשונה של ועדת הכנסת במושב השני של הכנסת ה-24. היום יום שני, כ"ח בתשרי תשפ"ב, ה-4 באוקטובר 2021. לפני שאני אעביר את רשות הדיבור לירדנה על הסעיף הראשון בסדר-היום, אני רוצה לדבר פה על הנושא של התו הירוק של חברי הכנסת.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
רציתי הצהרה מדינית שלך, שבזמנך זה לא יהיה. על מה דיברת?
היו"ר ניר אורבך
כן, אבל אני פה - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
בוא תחמם את הלב קצת. לא, בנוכחות כולם.
היו"ר ניר אורבך
אם תרצה, הרב פרוש, אני אחרי זה אתן הצהרה מדינית.

כדי להדגים את חשיבות הנושא אני רוצה לצטט מהתלמוד הבבלי, מסכת שבת דף קי"ד עמ' א'. כתוב שם: ואמר ר' חייא בר אבא, אמר ר' יוחנן: כל תלמיד חכם שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה. אז כמובן שיש את הפירוש הפשוט של בגד שהוא מלוכלך, אבל אני חושב שבהקבלה לתלמידי חכמים בתקופת התלמוד - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אתה יודע מה האדמו"ר מקוצק אמר על זה? על דבר אחד הוא חייב מיתה, צריך שיהיה הרבה דברים.
היו"ר ניר אורבך
אז אני חושב שהיום בהקבלה נבחר ציבור הוא דמות ציבורית שאמור לשמש דוגמה אישית לאזרחי המדינה. "נמצא רבב על בגדו" – אנחנו יכולים כמובן לפרש את זה באופן הפשוט, אבל גם אפשר לפרש את זה בדוגמה שהוא משמש בהתנהגות שלו. תלמיד חכם, נבחר ציבור, צריך להתנהג בצורה הנקייה ביותר ולתת דוגמה אישית לכל אזרחי המדינה. ואני מאמין שכנבחרי ציבור זה מה שמצופה מאיתנו. כמו שמצופה מאיתנו להתנהג בהתנהגות אתית וממלכתית, אז אנחנו צריכים לשמש דוגמה גם בשלל הנושאים שעומדים על סדר-היום.

אני חושב שהתו הירוק שנופל ממש בגדר של ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אז אנחנו כחברי כנסת צריכים לשמש דוגמה אישית. ברשותכם, אני מציג כאן את התו הירוק שלי, ובעזרת השם אני גם אעביר אותו למשמר הכנסת, כדי שכל פעם שאני אכנס אז גם אשמח להיבדק.

ברשותכם, מאחר שאנחנו הולכים על הנושא החיובי, אז אני גם מרשה לעצמי להקריא את רשימת חברי הכנסת שהציגו את התו הירוק ברשתות החברתיות. ואני מראש מבקש סליחה מכאלה שאולי פספסתי, וכמובן מחברי כנסת שלא יכולים מכל מיני סיבות לעבור או את החיסון או את הקבלה של התו הירוק. אז זה חברי הכנסת והשרים יאיר לפיד, מיקי לוי, אלכס קושניר, גלעד קריב, צחי הנגבי, יום טוב כלפון, שירלי פינטו, ולדימיר בליאק, רם בן ברק, יוראי להב, רון כץ, טטיאנה מזרסקי, ענבר בזק, משה טור פז וסימון דוידסון. וגם כמובן יושבת-ראש הקואליציה עידית סילמן, שהריצה ברשתות ומול חברי הכנסת את הנושא הזה.

ועכשיו נעבור לעניינים שעל סדר-היום.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
רק נוסיף, כל סיעת יש עתיד עם תו ירוק, מציגה בכניסה לכנסת.
היו"ר ניר אורבך
מעולה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, תודה רבה. חשוב מאוד. אז אני מצרף את כל סיעת יש עתיד.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מה צריך להראות פה עכשיו? את התו הירוק? עוד לא הנפקתי חדש, אבל יש לי.
היו"ר ניר אורבך
מצוין. אז אני מציין גם את חבר הכנסת הרב פרוש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מה החידוש?
היו"ר ניר אורבך
לא חידוש. הרב פרוש, על פי החסינות שיש לנו אנחנו לא אמורים להיבדק. אני חושב שיהיה טוב אם נחרוג מהחסינות בנושא הזה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הבעיה שאם אין לך את זה אתה עוד מעט מנוע מלהסתובב במדינה. אז יש לנו.
היו"ר ניר אורבך
מדברים כרגע על פה.

טוב, נרד לעניינים השוטפים. הצענו הצעה, שתעמוד פה גם על סדר-היום מול האופוזיציה. בסופו של דבר אנחנו גם מציעים להוסיף נציג בוועדת העבודה והרווחה, שהיא אחת הוועדות החשובות בכנסת. היא נוגעת בכלל אזרחי ישראל ברמה היומית.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הינה, תו ירוק שלי גם כן. עד ה-31 בדצמבר 2021.
היו"ר ניר אורבך
מצוין. אני מוסיף אותך לרשימה בשמחה.
רם שפע (העבודה)
אתה יכול להוסיף גם את תעודת המחלים שלי.
היו"ר ניר אורבך
כן, ונמצא איתנו פה חבר הכנסת רם שפע. ברוך רופא חולים. חזר אלינו אחרי שנמצא חיובי.
רם שפע (העבודה)
תודה.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו מציעים פה על הקמת שלוש ועדות, בשיתוף עם חברי האופוזיציה – אני מדגיש בשיתוף – זה לא שאנחנו מחליטים לבד אלא בשיתוף. אנחנו יושבים יחד על הנושאים שבוערים לעם ישראל, אזרחי ישראל, ואנחנו רוצים לתת להם מענה: ניצולי השואה, נוער בסיכון, קידום פריפריה, זהירות בדרכים, שגם פה חבר הכנסת בועז טופורובסקי מתעסק בזה ברמה היום-יומית. ובאמת יש הרבה נושאים שצריך לעבוד עליהם, להעמיק בהם, ולנסות למצוא פתרונות חקיקה, ולצערי האופוזיציה כרגע בחרה שלא לשחק בהם.

צריך להעמיד את הדברים על דיוקם, אנחנו כרגע עומדים בוויכוח על הוספת חבר נוסף לוועדת הכספים. זה חשוב, אבל זה לא הכי חשוב, יש דברים יותר חשובים, וחבל שאנחנו כרגע לא נמצאים בהתנהלות השוטפת הרגילה של הכנסת.

אני קורא שוב כאן לחבריי באופוזיציה: בואו נמצא את הדרך לעבוד ביחד, נקים את הוועדות.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מבקש לומר משהו.
היו"ר ניר אורבך
בוודאי. ניתן לוועדות של הכנסת לעבוד ולשרת את אזרחי מדינת ישראל ונתחשב בצרכים שלהם. האופוזיציה עושה את שלה, מנסה לעשות את שלה, וזה בסדר, אבל לא להשתתף בוועדות - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
הגישו עתירה לבג"ץ היום עוד פעם.
היו"ר ניר אורבך
היום ראיתי שהם ביקשו מבג"ץ לזרז את הפסיקה.
ארבל אסטרחן
לתת פסק דין.
היו"ר ניר אורבך
אני מאוד מצטער שהייתה פנייה לבג"ץ דווקא על ידי חברים שכל הזמן מדברים על הנושא של התערבות יתר של בג"ץ בעבודת הכנסת. אני חושב שזה דבר לא בריא. אני חושב שגם בדברים קיצוניים לא צריך לפנות לבג"ץ. הכנסת מספיק בוגרת ומספיק מכובדת ומספיק אחראית בשביל לטפל בבעיותיה שלה, וכל פנייה לבג"ץ מחלישה את עבודת הכנסת. אני גם מאוד מקווה ומניח שהשכל הישר יגבר ובג"ץ יחליט שלא להתערב בדבר הזה.

אני פונה שוב לאופוזיציה: לא להשתתף בוועדות, לזלזל בעבודה הפרלמנטרית במשך תקופה כל כך ממושכת, אז באמת זה מוזיל את מוסד הכנסת, מזלזל באזרחי ישראל ובבוחרים שבחרו בכם. אני קורא שוב לחבריי באופוזיציה: בואו תגלו אחריות ותצטרפו לוועדות, תמסרו את השמות שלכם, נחדש את העבודה השוטפת של הכנסת.

חבר הכנסת פרוש, אני נותן לך להתייחס. אם עוד מישהו רוצה להתייחס, להירשם אצל נועה, ואחר כך מזכירת הכנסת תתחיל את סדר-היום.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
על התקן של יושב-ראש קואליציה, יושב-ראש אופוזיציה, אז אני מייצג פה את האופוזיציה כבודד. אנחנו 120 חברי כנסת, כמובן שמזה נוצרת קואליציה ויש אופוזיציה. הקואליציה היא זו שנהנית ממה שקרוי, למרות שאני מתכחש לזה, מנעמי השלטון. לקואליציה הזו יש קרוב ל-30 שרים, יש לה יושבי-ראש ועדות, יש לה סגני שרים. ביחס של החלוקה חברי כנסת וחברי כנסת, החלק הזה של קואליציה הוא ממש מדושן עונג, הייתי אומר. מדושן עונג. מלא תפקידים. מה נשאר כבר לאופוזיציה? היא לא יכולה לקבל שום דבר שלא שלה על פי דין. היא לא יכולה לקבל להיות שר, היא לא יכולה להיות סגן שר. פשוט לא. זה החלק של הקואליציה.

ממך לא ציפיתי כחבר כנסת – אתה יושב-ראש ועדה, אבל לא ציפיתי ממך שתגיד שאתה פונה לאופוזיציה, מספיק לשחק את הברוגז הזה. הקואליציה היא מדושנת עונג, עם בערך 40 או 50 תפקידים. מ-60 חברי הכנסת שיש לה, כמעט לכולם יש תפקידים. מה יש לאופוזיציה? היא מבקשת פשוט את חלקה. אז אתה אומר לי: מתווכחים. אני רוצה לראות שמפלגת העבודה או יש עתיד או כל מפלגה אחרת ויתרה על חלקה בחלוקת העוגה. גם יאיר לפיד, שהיה ראש הדוברים נגד הנורבגי או נגד ממשלה מעל 18 שרים ויתר על משהו?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כן.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אז הוא קיבל משהו אחר שאנחנו עוד לא יודעים ונדע.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
יש לנו 17 חברי כנסת, רשות ועדה - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אתה יודע מה, אני חוזר בי ממה שאמרתי על יאיר לפיד. הקואליציה היא מדושנת עונג עם מלא תפקידים. מה יש לאופוזיציה? היא רוצה את חלקה. לא מקובל שכך יחלקו את ועדת הכספים, או לא מקובל שהקואליציה תאמר לאופוזיציה איזה ועדות היא נותנת לה, והיא נותנת לסיעה שנמצאת באופוזיציה והיא מסדרת לה את העניינים. ההתנהלות של הקואליציה היא לא התנהלות יפה ביחס של חברים, במה שצריכים לחלק לפי תוצאות בחירות.

לכן הפנייה שלך היא במקום, סליחה שאני אומר לך. היא לא במקום. אתה צריך למשוך אותה. מה שמגיע לאופוזיציה צריכים לתת לאופוזיציה. סיימתי.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. עוד מישהו רוצה להתייחס? אז אנחנו נעבור לנושא הראשון של סדר-היום: סדרי הדיון בישיבת פתיחת המושב השני של הכנסת ה-24, לפי סעיף 20 לתקנון הכנסת. מזכירת הכנסת ירדנה, בבקשה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
תודה רבה. בוקר טוב, חורף טוב ובריא. היום אנחנו נפתח את המושב השני של הכנסת ה-24, נשיא המדינה יהיה נוכח, ידבר, ראש הממשלה ימסור את הודעתו. וכשיש בפתיחת מושב גם הודעה של ראש הממשלה וגם הצעות אי-אמון, ויש כאלה, של האופוזיציה, אז אנחנו מקיימים דיון משולב. וזו הייתה הבקשה שהפניתי לוועדה המכובדת, ופשוט לקבוע את סדרי הדיון. אני רוצה להגיד שהדיון הסיעתי, בשנה שעברה כשנפתח המושב הייתה אותה בקשה, והוועדה החליטה על ארבע דקות לסיעה, כי זו הייתה גם על הודעת ראש הממשלה וגם על האי-אמון, אבל אתם סוברנים להחליט. אז זו הבקשה. תנחו אותנו.
היו"ר ניר אורבך
אני מציע לאמץ את מה שהיה בכנסות הקודמות – דיון סיעתי משולב עם זמן של ארבע דקות.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר-הורוביץ
לכל סיעה.
ארבל אסטרחן
זה גם הודעת ראש הממשלה וגם - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה זה גם? בסוף זה אותו דבר, מצד אחד. מצד שני, אני לא רואה שהאופוזיציה פה – יש חוקים, והם מעבירים אותם עד 01:00 לפנות בוקר ו-02:00 ו-03:00 לפנות בוקר, וכל דקה היא זהב.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
דבר ברור, אני לא שומע מה אתה אומר לאופוזיציה.
רם שפע (העבודה)
מה הטענה - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
שהם לא חוסכים מהכנסת את זמני המליאה. זה מה שאני אומר. ממילא מדובר פה על הודעת ראש הממשלה ואי-אמון, שזה כמעט אותו דבר. לכן הייתי חוזר לשלוש דקות, אבל אם אדוני יחליט ארבע אז אני מכבד את אדוני, אבל אני חושב שבמסגרת האופן שבו מתנהלת האופוזיציה ולא מאפשרת למליאה להתנהל - - -
רם שפע (העבודה)
שלא כמנהגי, בניגוד לאיתן, אני חושב שאם יהיו ארבע דקות לכל אחד אז העולם - - -
ארבל אסטרחן
לכל סיעה.
רם שפע (העבודה)
לכל סיעה, כמובן.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
רם, כי אתה שמעת אותי ואיתן לא שמע אותי.
רם שפע (העבודה)
אני פשוט הקשבתי. גם איתן הקשיב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא הייתי פה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אפשר לסגור על 3.5.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יאללה, ארבע דקות.
היו"ר ניר אורבך
אני מכבד את העמדה של חבר הכנסת גינזבורג, גם יש בה היגיון, למרות מה שאמר חבר הכנסת פרוש. אבל אני חושב שמאחר שגם מדובר בדיון סיעתי ולא דיון אישי, וגם זה הנוהג שהיה לפחות בכנסות האחרונות, אז אני מציע כן לאמץ את ארבע הדקות כמסגרת הזמן של הדיון הסיעתי המשולב. אז אנחנו נעבור עכשיו להצבעה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
על מה אנחנו מצביעים?
היו"ר ניר אורבך
שלום לך, חבר הכנסת סובה.
רם שפע (העבודה)
אתה יכול להצביע איתנו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה שעושה פרוש – תעשה הפוך.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
פרוש לא יכול לעשות כלום.
רם שפע (העבודה)
פרוש לא יכול להצביע. פרוש, אתה רוצה שאצביע בשבילך?
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים להצבעה. חבר הכנסת סובה, תצטרף אלינו. מי בעד ארבע דקות לדיון הסיעתי המשולב? ירים את ידו.
נועה בירן - דדון
חמישה בעד.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
שיירשם כאילו אני מצביע נגד. שיירשם.

הצבעה

אושר.
היו"ר ניר אורבך
אני מנסה עוד לעכל מה זה אומר, אבל בסדר.

ג. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"ב–2021 (מ/1449), בכל הקריאות
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-היום. יש פה את בקשת יושב-ראש ועדת הכספים, רק אני רציתי שהוא יגיע הנה. אז רומן הלך להביא אותו. אנחנו נעבור בינתיים לסעיף ג': בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"ב–2021 (מ/1449), בכל הקריאות. בבקשה, עו"ד גולדנברג, תסבירי לנו.
שמרית גולדנברג
מדובר בהוראת שעה. תקופת הוראת השעה תסתיים ב-14 באוקטובר. מכוח הוראת השעה הזאת פועלת היום בשירות בתי הסוהר יחידה מנהלית ייעודית שלמעשה דנה בבקשות לשחרור על תנאי של אסירים שנידונו לתקופות מאסר קצרות, ככלל תקופות של עד שנה. ואנחנו מבקשים בהצעת החוק להאריך את הוראת השעה בשנתיים נוספות. נוצר כאן למעשה סד זמנים עד למועד הפקיעה ולכן מאוד חשוב בעינינו שהצעת החוק תשלים את הליכי החקיקה עד למועד הפקיעה, כך שתהיה רציפות והיחידה תמשיך את הפעולה שלה.

אני כן אציין שמצב שבו הדבר הזה לא יקרה, יש לו משמעות עם פוטנציאל של פגיעה בזכויות של אסירים. לאסירים אין זכות להשתחרר על תנאי ממאסר, יש להם זכות שהבקשות שלהם לשחרור על תנאי יידונו במועד. והמשמעות של תום הוראת השעה מבלי שהיא חודשה היא חזרה להסדר המשפטי שנהג קודם לכן, שבו אסירים שנדונו לעונשי מאסר של שלושה עד שישה חודשים עניינם נדון בפני נציב בתי הסוהר, אסירים שעונשי המאסר שלהם הם שישה חודשים ועד 12 חודשים עניינם נדון בפני ועדות השחרורים.

החזרה למצב המשפטי הקודם, יש לו משמעויות נכבדות, במיוחד בתקופה הקרובה, בכל מה שקשור ביכולת לקיים את הדיונים כסדרם במועד ביחס לכל אותם אסירים שיצטרכו לחזור לסמכות של ועדת השחרורים או נציבת בתי הסוהר. לכן אנחנו רואים דחיפות וחשיבות בהשלמה של הליכי החקיקה האלה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
למה זה מגיע רק עכשיו?
היו"ר ניר אורבך
רגע, חבר הכנסת גינזבורג. קודם כול תודה רבה. אני עושה פה הפסקה בדיון הזה ונחזור אליו תכף. פשוט ביקשתי מיושב-ראש ועדת הכספים אלכס קושניר לבוא לפה כדי להציג את הבקשה שלו. הוא יצא באמצע דיון מוועדת הכספים והוא אמור לחזור אליה, אז ניתן לו עכשיו להציג את זה. מי שירצה להתייחס גם לדבריו של חבר הכנסת קושניר יתייחס, ואז נעבור להצבעה, ואחר כך נחזור חזרה לנושא הזה.
ב. בקשת יושב ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (תיקון מס' 3), התשפ"א–2021 (מ/1400), לפני הקריאה השנייה והשלישית
היו"ר ניר אורבך
אז אנחנו עוברים כרגע לסעיף ב' בסדר-היום: בקשת יושב ראש ועדת הכספים להקדמת הדיון בהצעת חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (תיקון מס' 3), התשפ"א–2021 (מ/1400), לפני הקריאה השנייה והשלישית. חבר הכנסת קושניר, בבקשה.
אלכס קושניר (יו"ר ועדת הכספים)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני חושב שכולכם שמעתם על קרן העושר, וכולכם שמעתם שקרן העושר פשוט לא מצליחה להתמלא וסוף סוף לקום. והסיבה לכך נעוצה בכמה גורמים, אבל אחד הגורמים המשמעותיים זה עיכוב בתשלומי המס. תשלומי המס שאמורים להגיע לקרן העושר אלה תשלומי המס מרווחי היתר של חברות למשאבי הטבע וחברות הנפט. מה שאנחנו באים לתקן כאן בחוק הזה זה בעצם להגדיר שבמידה ויש מס במחלוקת, אז 75% מהמס הזה משולם לרשות המיסים, עובר לקרן ביניים ואחר כך יעבור גם לקרן העושר.

המשמעות של זה זה זירוז ההליכים להקמת קרן העושר וזירוז ההליכים לצבירת הסכום הזה של מיליארד שקלים. לכן זה מאוד מאוד דחוף, כי אנחנו מחכים באמת הרבה מאוד זמן, שמענו הרבה מאוד הבטחות סרק על הנושא הזה, באנו פה לעשות את השינוי הזה, והינה אנחנו עושים אותו. לכן אני מבקש מהוועדה לקבל פטור מחובת הנחה מתוקף דחיפות הנושא. תודה רבה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס?
רם שפע (העבודה)
רק להבין מה הפרקטיקה שתקרה מחר בבוקר? יעבור החוק, מה יהיו ההשלכות המיידיות?
אלכס קושניר (יו"ר ועדת הכספים)
יש היום הרבה מאוד תיקים שמתנהלים בין רשות המיסים לבין אותן חברות שמנצלות את משאבי הטבע, לא רק שלנו אלא בעיקר של הילדים שלנו. והפרקטיקה היא שהולכים לבתי משפט ומנהלים תיקים מאוד - - - של הרבה מאוד זמן.
רם שפע (העבודה)
מזרזים מולם הליכים - - -
אלכס קושניר (יו"ר ועדת הכספים)
המטרה היא לזרז את התהליכים, להוריד את התמריץ מאותן החברות ללכת לבתי המשפט, ולהגיע להסכמות כמה שיותר מהר, ולהעביר את הכסף לקרן העושר כמה שיותר מהר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אבל מה הדחיפות? זה קשור לתקציב?
אלכס קושניר (יו"ר ועדת הכספים)
אין לזה שום קשר לתקציב. זה קשור לזה שהבטיחו לנו עשר שנים שקרן העושר תתמלא, והיום חשבנו שהיא ב-700 מיליון, לפני שבועיים שמענו שזה בכלל 400 מיליון, ואנחנו לא מצליחים לגרד את המיליארד. אחת הסיבות לכך זה שהשומות פשוט לא מגיעות. תשימו לב לדבר אחד, הקדמת תשלום המס כאן היא לא על מס החברות והיא גם לא על שום מס אחר אלא על מיסים על רווחי היתר, ולכן זה מאוד מאוד חשוב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני אגיד אמירה: אני בעד החוק הזה, זה חוק שכחול לבן דחפו אותו בממשלה הקודמת, השרה אורית פרקש הכהן, גם בממשלה הנוכחית וגם בממשלה הנוכחית. החלנו על זה דין רציפות ואנחנו תומכים בחוק הזה בכל מאודנו. פרקטית אני לא חושב שזה כל כך חשוב, הדיון הזה עכשיו של הקדמת דיון, כי זה לא יעלה היום לדיון במליאה. וממילא אם זה לא יעלה לדיון במליאה אז זה מתייתר, מכיוון - - -
אלכס קושניר (יו"ר ועדת הכספים)
זה נמצא בסדר-היום.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז בוא נצביע בעד. אבל אני לא חושב שזה יעלה היום.
אלכס קושניר (יו"ר ועדת הכספים)
בוא לפחות ניתן לזה הזדמנות, איתן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בסדר.
אלכס קושניר (יו"ר ועדת הכספים)
ואגב, אתה מאוד מאוד צודק. מי שעומד מאחורי החוק הזה ודחף אותו, והיא דיברה איתי וביקשה לקדם אותו מהר ככל שניתן, זו השרה אורית פרקש הכהן. היא צריכה לקבל הרבה מאוד קרדיט על הדבר הזה. מגיע לה.
רם שפע (העבודה)
הרבה מלחמות היא ניהלה עבור הנושא הזה בשנים שלפני שהיא הייתה בכנסת, צריך לומר.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. עוד מישהו רוצה להתייחס?

אנחנו נעבור להצבעה, מתוך הנחה שזה מופיע בסדר-היום. מי בעד הקדמת הדיון לפני הקריאה השנייה והשלישית? ירים את ידו.
נועה בירן - דדון
חמישה בעד.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד?
הצבעה

אושר.
היו"ר ניר אורבך
חברים, תודה רבה.ג. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"ב–2021 (מ/1449), בכל הקריאות
היו"ר ניר אורבך
אנחנו נחזור לדיון על סעיף ג'. איתן, כן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
למה חיכיתם עד עכשיו?
שמרית גולדנברג
קודם כול ההיערכות לתום מועד הוראת השעה החלה כבר לפני חודשים ארוכים. היה כאן תהליך כמובן של איסוף נתונים, בחינת המשמעויות שלהם. תוך כדי העבודה התעוררו גם שאלות שונות שנוגעות למתווה. זאת אומרת, לא היו ספקות של ממש לגבי המודל בפני עצמו, אבל כן התעוררו שאלות לגבי היבטים מסוימים משמעותיים. באמת שניסינו לסיים את הדיונים האלה בתקופה של הוראת השעה. נערכה בחינה מאוד מאוד משמעותית ורצינית. אבל חלק מהשאלות הן שאלות שיצריכו בחינה משמעותית יותר.

הגענו גם למסקנה שבהתחשב בעובדה שחלק מהתקופה של הוראת השעה זו התקופה של הקורונה, שגם לה יש השפעה, נכון יהיה להמשיך את איסוף הנתונים. כל התהליך הזה ארך זמן. גם קבלת העמדות, אצל כל אחד מהגורמים היה שיקול הדעת שלו והתהליכים הפנימיים שעברו אצלו, הבחינה הפנימית. וגם הדברים האלה השפיעו על המועדים, והגענו למעשה לתקופה של הפגרה, החגים וכדומה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אם אנחנו לא נאשר את זה, אז אחרי 14 באוקטובר זה אוטומטית יפוג, או כמו שהיו לנו כאן מספר הוראות שעה שלא אישרנו, והתברר שאפשר היה להמשיך אותן, שיש איזשהו אלמנט? אני אגיד לך למה. פשוט אנחנו בעומס מאוד מאוד גדול עד אישור התקציב, ואנחנו מנסים להבין מה באמת דחוף, כי מהממשלה הכול דחוף כל הזמן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתם באים שבוע וחצי לפני תום המועד, הרבה ברירות אתם לא משאירים לנו, זה קצת כמו אקדח ברקה, ואנחנו עוד אחראיים.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
ואנחנו צריכים עוד ראשונה, שנייה, שלישית.
שמרית גולדנברג
אז אני אגיד שאני לא מכירה את הוראות השעה שהזכרת, ואני לא מכירה את האפשרות הזאת. מה שאני כן יכולה לומר לגבי הוראת השעה הזו, שהמשמעות היא שביום שבו הוראת השעה מסתיימת, אנחנו חוזרים להסדר המשפטי, להבנתי, שקדם להוראת השעה, קרי אסירים של שלושה עד שישה חודשים – הסמכות לנציבת בתי הסוהר; שישה חודשים ומעלה – לוועדות השחרורים. הדבר הזה מצריך את המערכות האלה להתארגן בהתאם.

אבל זה לא רק שאלה של התארגנות, כי בשביל הלוגיסטיקה לא הייתי שמה על זה את הדגש. אני חושבת שבסופו של דבר יש כאן פוטנציאל לפגיעה באסירים. אם בגלל שכדי להיערך לדיונים שהם שונים במאפיינים שלהם, כדי להיערך לדיונים בוועדות השחרורים, צריך לעשות כאן איזושהי היערכות – איסוף של חוות דעת - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ומה ההסדר הקבוע עכשיו? שלושה עד שישה למי הולכים?
שמרית גולדנברג
שלושה עד שנה, ליתר דיוק, בהסדר הקיים עכשיו בהוראת השעה הולכים ליחידה לשחרור ממאסרים קצרים, למעט שני סוגים של אוכלוסיות: אחד זה אסירים ששפוטים לשישה עד 12 חודשים, שנדרשות לגביהם חוות דעת מיוחדות – עברייני מין, אלימות במשפחה וחולי נפש – לגביהם נדרשות חוות דעת מיוחדות והם הושארו בסמכות ועדת השחרורים. בנוסף, קטינים שמרצים עונשי מאסר שמעל שישה חודשים, גם הם בסמכות ועדת השחרורים. גם שם המחשבה הייתה שנכון יהיה לקיים דיון בוועדת השחרורים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אין פה באמת אבל פגיעה, כי גם שלושה עד שישה חודשים, אז לא תהיה אותה ועדה, אלא לנציבת שב"ס תהיה את הסמכות.
שמרית גולדנברג
נכון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז אין פה פגיעה. מישהו אחר ידון בזה.
שמרית גולדנברג
הסיבה שבגללה הוראת השעה הזאת נקבעה - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
שנייה, אנחנו לא כופרים בצורך בהצעת החוק. אבל אני מתחבר למה שאמר חבר הכנסת טופורובסקי, שאומר שאם הצעת החוק לא עוברת בשבוע הקרוב, או לכל היותר לא עוברת בקריאה הראשונה, אלא נגיד עוברת שבוע הבא בקריאה הראשונה, ונניח ועדת החוקה לא תסיים את עבודתה עד ה-14, היא תיגרר עד ה-18 או עד ה-20, אז כל מה שיקרה, שהסמכות עוברת מאותה ועדה לנציבת שירות בתי הסוהר.
שמרית גולדנברג
אז אני אנסה להסביר למה זה לא מדויק. זה נכון, הסמכות עוברת, אבל יש לדבר הזה משמעויות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
צריך לקבוע לנציבה זמן שהיא צריכה לדון בזה. משמעות.
שמרית גולדנברג
נכון, בסדר, אבל לא לזה אני מכוונת. קודם כול, הדיון בפני היחידה לשחרור ממאסרים קצרים הוא דיון על יסוד הכתב, הוא לא דיון בהשתתפות צדדים והאסיר. הוא מגיש בקשה, יכול להגיש את הטעמים שלו, היחידה דנה. זו יחידה מנהלית, היא לא מקיימת דיון שהוא אדברסרי. ועדת השחרורים מקיימת דיון כזה. יהיו אסירים למשל שיעברו מהסמכות של היחידה לסמכות ועדת השחרורים, ואולי ירצו ייצוג על ידי עורך דין, אולי ירצו מינוי של סנגור, מה שביחידה לא נדרש, והם ייפגעו כמובן.

עכשיו, חשוב לי להדגיש, מדובר באסירים שתקופות הרישיון שלהם הן תקופות קצרות, בין חודש לארבעה חודשים בסופו של דבר. כל עיכוב הזה, המשמעות שלו - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא, אמרת שבין שלושה לשישה הולך לנציבה.
שמרית גולדנברג
לא. זה אם חוזרים להסדר המשפטי שהיה קודם. בהסדר היום שלושה חודשים עד שנה הולכים ליחידה. אלה תקופות מאוד קצרות. אחת הסיבות שהיחידה הזאת הוקמה זה בגלל שביחס לאסירים שתקופות המאסר שלהם קצרות מאוד קשה ההתארגנות הזאת, איסוף החומר שנדרשים מוועדת השחרורים, ובגלל תקופת הרישיון הקצרה לא תמיד יספיקו לדון בעניין שלהם במועד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תודה.
היו"ר ניר אורבך
מישהו עוד רוצה להוסיף?

אז אנחנו נעבור להצבעה על בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר בכל הקריאות.
נועה בירן - דדון
רגע, אני חושבת שאין לנו קוורום. חסר לנו חבר קבוע, אי-אפשר להצביע.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני בכפילות, הרב פרוש הוא הנציג. אני באתי רק לשאול אם אבו מאזן שלח לך גם איזה מסר.
היו"ר ניר אורבך
אני משובץ.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ביקשתי בתחילת הדיון. צריכים לבוא בהתחלה כדי לשמוע. הייתה הצהרה מדינית. הייתה דממה של דקה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בוא נעבור לסעיף הבא.
היו"ר ניר אורבך
כן, אנחנו נעבור לסעיף הבא. את ההצבעה נעשה עוד מעט. נעבור לסעיף הבא.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
למה אתה מתלונן רק על הקואליציה שהיא מפריעה לכם?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
היא לא מפריעה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא, אמרת שאתה לא רוצה לתת לנו ארבע דקות, שלא מגיע לנו על ההתנהלות שלנו.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו נעבור לשלושה האחרונים. אני עוד מקווה שיגיעו שמות של חברי האופוזיציה ביחס לוועדות, ואז נוכל להצביע על סעיפים ד', ה', ו' וז'.ט. הקמת ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת
היו"ר ניר אורבך
כרגע אני עובר לסעיף ט': הקמת ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת. אני אקריא את ההודעה שאני ארצה אחר כך גם להקריא במליאה: בהתאם לסעיף 11(ב) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, וסעיף 110(א) לתקנון הכנסת, החליטה ועדת הכנסת על הקמת ועדה משותפת לוועדת הכנסת ולוועדת הכספים לתקציב הכנסת. הוועדה המשותפת תהיה בת עשרה חברים, חמישה מכל ועדה, לפי ההרכב הבא: מטעם ועדת הכנסת – אני יושב-ראש, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, חבר הכנסת איתן גינזבורג, נציג סיעת הליכוד ונציג סיעת הציונות הדתית; מטעם ועדת הכספים – חברי הכנסת אלכס קושניר, אימאן ח'טיב יאסין, נעמה לזימי, נציג סיעת ש"ס ונציג סיעת יהדות התורה. מי בעד? ירים את ידו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כמה לליכוד יש?
קריאה
אחד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אחד מתוך עשרה? יפה מאוד. פרופורציה בהחלט - - -
נועה בירן - דדון
חמישה בעד.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד?

הצבעה

אושר.
היו"ר ניר אורבך
ההרכב אושר. אנחנו סיימנו כרגע את סעיף ט'.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אנחנו לא הצבענו. הוא לא אושר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
- - - יכולים להצביע.
היו"ר ניר אורבך
שאלנו מי נגד. אתה היית עסוק בלספור כמה נציגים יש בליכוד.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא, פעם אחת ביקשנו ממך היום לרשום את הנגד שלנו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כל עוד שאנחנו לא יכולים להצביע אתה לא צריך להעלות נושאים.
היו"ר ניר אורבך
איך אתה רוצה שזה יתבצע, חבר הכנסת פרוש? הנגד, איך אתה רוצה?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כאיש אופוזיציה אנחנו נגד. אמרתי כבר קודם.
היו"ר ניר אורבך
מאה אחוז, נגד. עכשיו זה לא להירשם כאילו, עכשיו זה נגד ממש.י. קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות הבאות: ועדת הכלכלה; ועדת הפנים והגנת הסביבה; ועדת העבודה והרווחה; ועדת החינוך, התרבות והספורט; ועדת הכספים; ועדת מיזמי תשתיות לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים; הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון
היו"ר ניר אורבך
טוב, אנחנו נעבור לסעיף י': קביעת ממלאי מקום קבועים בוועדות הבאות - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מה זה הדבר הזה?
היו"ר ניר אורבך
- - ועדת הכלכלה; ועדת הפנים והגנת הסביבה; ועדת העבודה והרווחה. הסיעות ביקשו שיהיו ממלאי מקום קבועים, אנחנו נענים לבקשתם.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
בעבר זה גם היה?
קריאה
כן.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
רק בחוץ וביטחון, לא?
קריאה
לא.
היו"ר ניר אורבך
אני כבר אקרא את זה עם השמות.

בוועדת הכלכלה ממלאי המקום הקבועים הם חברי הכנסת: מטעם סיעת כחול לבן – איתן גינזבורג; מטעם סיעת יש עתיד – יסמין פרידמן; מטעם סיעת ישראל ביתנו – שרון רופא אופיר.

בוועדת הפנים והגנת הסביבה ממלאי המקום הקבועים הם: מטעם סיעת יש עתיד – חברות הכנסת יסמין פרידמן ומירב בן ארי.

בוועדת העבודה והרווחה, בוועדת החינוך, התרבות והספורט, ממלאי המקום הקבועים: מטעם סיעת יש עתיד – חברת הכנסת יסמין פרידמן.
בוועדת הכספים
מטעם סיעת הרשימה המשותפת – חבר הכנסת אוסאמה סעדי.

בוועדת מיזמי תשתיות לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים ממלאי המקום הקבועים: חבר הכנסת גלעד קריב, שיכהן כממלא מקום על מכסת סיעת מרצ.
בוועדה המשותפת לתקציב הביטחון
מטעם ועדת הכספים ממלאי המקום הם: חבר הכנסת מאיר יצחק הלוי יכהן כממלא מקום של חברת הכנסת יעל רון בן משה, חברת הכנסת נירה שפק תכהן כממלאת מקום של חבר הכנסת ניר אורבך; מטעם ועדת החוץ והביטחון ממלא המקום יהיה חבר הכנסת איתן גינזבורג, שיכהן כממלא מקום של חבר הכנסת צבי האוזר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה?
היו"ר ניר אורבך
זה מה שכתוב לי. אני מקבל מהסיעות את זה.
נועה בירן - דדון
מטעם ועדת החוץ והביטחון.
היו"ר ניר אורבך
אני הייתי מציע, פה יש את יושב-ראש סיעת כחול לבן - - -
רם שפע (העבודה)
- - -
היו"ר ניר אורבך
אתה חושב שזה לא נכון? אני אוריד את זה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא שמעתי מה אמרת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אתה ממונה במקומו של צבי האוזר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבקש לפרט, אני לא הבנתי.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו נבין ואז - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אה, אתם כקואליציה לא מבינים עוד?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני לא שמעתי. היה פה רעש. מדברים פה מאחוריי ואני לא שומע.
היו"ר ניר אורבך
אז קודם כול בוועדת הכלכלה אתה גם כן - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה הבנתי.
היו"ר ניר אורבך
זה בסדר? יופי. בוועדת החוץ והביטחון תהיה ממלא מקום של חבר הכנסת צבי האוזר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
איפה?
ארבל אסטרחן
במשותפת לתקציב הביטחון.
היו"ר ניר אורבך
איתן, אתה רוצה עוד לחשוב על זה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
איתן, אל תקבל החלטה. זה דבר חשוב.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו נעבור להצבעה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, מי יחליף את מיכל רוזין אם תהיה לה עוד פעם ישיבה אצל אבו מאזן? מי יחליף אותה בוועדות?
היו"ר ניר אורבך
אנחנו על זה. אנחנו נעדכן אותך.

אנחנו עוברים להצבעה על ממלאי המקום הקבועים בוועדות. מי בעד? ירים את ידו.
נועה בירן - דדון
שבעה בעד.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא יעלה על הדעת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם הייתה לנו אפשרות כנציגות - - -
היו"ר ניר אורבך
איך לרשום את זה? מי נמנע?

הצבעה

אושר.
היו"ר ניר אורבך
בסדר, עברה ההחלטה הזו גם כן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
עברה עאלק. זה לא עברה. זה משחק מכור.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אתם מוזמנים להירשם - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתם מוזמנים לנהוג בצורה מכובדת והגיונית.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אנחנו נהגנו בצורה מכובדת. בדיון שהלכתם לבג"ץ כך גם בג"ץ קבע.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן, בג"ץ אתכם, תהיי רגועה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת יעקב אשר, אני אתן לך זכות דיבור.ג. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"ב–2021 (מ/1449), בכל הקריאות
היו"ר ניר אורבך
אני רוצה לחזור לסעיף שעסקנו בו כשלא היית, רק להצבעה. סעיף ג': בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק שחרור על-תנאי ממאסר (תיקון מס' 17 – הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"ב–2021 (מ/1449), בכל הקריאות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש קוורום?
היו"ר ניר אורבך
יש קוורום.

מי בעד? ירים את ידו.
נועה בירן - דדון
שבעה בעד.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אפשר לבקש רוויזיה או שאין לנו זכות?
היו"ר ניר אורבך
מי נגד? אפשר לבקש רוויזיה.

הצבעה

אושר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אפשר לבקש רוויזיה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אפשר, אפשר.
היו"ר ניר אורבך
לא אתה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
למה הוא לא? גם רוויזיה תיקחו לנו? מה עוד תיקחו לנו?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אם צריך, אני אבקש במקומך.
היו"ר ניר אורבך
הוא יכול לבקש רוויזיה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יכול לבקש. כל חבר כנסת יכול לבקש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אפשר להצביע. ויתרתי על הרוויזיה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
נועה, אפשר להגיד משהו? בגלל שהייתי בוועדת הכלכלה – הישיבה ממשיכה, נכון?
היו"ר ניר אורבך
כן, כן.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני רציתי להגיד פה כמה דברים גם לפרוטוקול ולבדוק את העניין.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לגבי הפגישה עם אבו מאזן?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מה אני קשור?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, זה הנושא.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יעקב, הקואליציה מורכבת משמונה סיעות, אבל אנחנו בצד השני, לא בצד הזה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פרוש ביקש ממני הצהרה מדינית, אמרתי לו שזה יהיה בסוף. את כל הדברים המדיניים נשאיר לסוף.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, את המורכבות של הקואליציה צריך להסביר לו בנפרד.

אדוני היושב-ראש, יש לי שאלה קטנה: כבר למעלה משלושה חודשים אתה, יושבת-ראש הקואליציה, מנהלים פה שיח עם האופוזיציה בעניין איוש הוועדות.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא היית בתחילת הישיבה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בדיוק אמרתי את זה, שהייתי בוועדת הכלכלה ולא הייתי בתחילת הישיבה, אז למה אתה קוטע אותי, פרוש? בדיוק אמרתי, בגלל שהייתי בוועדת הכלכלה אז פספסתי.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
היושב-ראש, תרשום אותי לדיון.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אדוני היושב-ראש, שבוע הבא אנחנו מציינים את יום העלייה. ולי באופן אישי כואב שוועדת העלייה והקליטה, שאני אמור להיות חבר בה וגם ביקשתי להיות חבר בה – אומנם אני עולה חדש עם ותק של 24 שנים, אבל אני חושב שזה נושא סופר חשוב, ונושאים שהם מעבר לנושאים של העולם, גם נושאים של תוכניות שהיו, כמו למשל תוכניות "תגלית", סל"ע, "מסע". הנושאים האלה בדרך כלל נידונים בוועדת העלייה והקליטה.

עכשיו, אני מבין ששלושה חודשים שהאופוזיציה לא מעבירה שמות – ויש להם את השיקולים שלהם, אני לא נכנס לשיקולים שלהם, אני לא מתווכח איתם – ואגב, זו ועדה שאמורה להיות בידיה של האופוזיציה, אז מי שנפגע אלה אותם אנשים שאמורים לקבל את הטיפול והסיוע של ועדת העלייה והקליטה.

עכשיו, אני יודע שזה נשמע מופרך, אבל בואו נחשוב אולי להקים ועדה זמנית או יושב-ראש זמני של ועדת העלייה והקליטה. אם הם לא רוצים, אז לא צריך, אז בואו נקים את זה, בוא נעשה את זה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
קחו את הכול.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
שהוועדה הזאת תתחיל לפעול, כי זה לא הגיוני שוועדה כל כך חשובה, שמדינת ישראל מתבססת על עלייה, לא תפעל. ואני חושב שזו גם זכות גדולה להיות חבר בוועדת העלייה והקליטה. תמיד מתייחסים לוועדה הזאת כאילו זו ועדת נישה, אפילו יושבים למטה בקומת קרקע בממ"ד.

אני חושב שזו אחת הוועדות החשובות בכנסת. בואו נשקול אפילו להוציא את זה מהשיח הכללי, ולחשוב אולי אנחנו נוכל לתפעל את הוועדה הזאת, שהיא ועדה סופר חשובה, בטח לאור שבוע העלייה שאנחנו נציין כאן בכנסת שבוע הבא. יש לך תשובה אולי בעניין של ועדת העלייה והקליטה?
היו"ר ניר אורבך
עוד רגע אחד, חברת הכנסת סילמן. חבר הכנסת סובה, קודם כול תודה רבה. לפני שאני מעביר את רשות הדיבור ליושבת-ראש הקואליציה - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני ביקשתי.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פרוש, בסדר, היא פשוט נרשמה לפניך.

- - אני מאוד מזדהה עם מה שאתה אומר, רק אני אומר גם כלפי עצמנו, בסוף עבודת כנסת תקינה היא ודאי גם אינטרס של הקואליציה. וגם אם אנחנו צודקים, אנחנו צריכים במשקל האיזונים לראות שאנחנו גם חכמים, לא רק צודקים. אני חושב שאנחנו הגענו מבחינתנו, כך אני מרגיש, למיצוי של העבודה העצמאית, נקרא לזה ככה, ואנחנו כולנו מחכים שתהיה התעשתות כללית פה. וכמו שאמרתי בתחילת הישיבה, אני מאוד מקווה שברגע שהדיונים בבג"ץ וכל הנושא הזה יוסר מסדר-היום, גם נוכל חזרה לחזור לשולחנות משותפים ולהתחיל לעבוד.

חברת הכנסת סילמן, יושבת-ראש הקואליציה, אני אשמח אם תאמרי כמה דברים. בעיקר אנחנו כרגע מתייחסים לסעיפים ד', ה', ו' וז' על סדר-היום, שזה הצעות של הקואליציה לאופוזיציה. ואני רוצה גם שתתייחסי לסעיף ח', שמדבר על הוספת חבר מסיעות האופוזיציה לוועדת העבודה והרווחה, שבכל מקרה היום נקבל החלטה בכל פורום שהוא.
עידית סילמן (ימינה)
שלום לכולם, תודה רבה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה נעשה באופן וולונטרי, לא בגלל הבג"ץ.
עידית סילמן (ימינה)
וולונטרי לחלוטין.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אין ספק. עם שמונה מירכאות. כן, בבקשה.
היו"ר ניר אורבך
זה ברור שהקואליציה היא אידאולוגית נטו והקואליציה רק פוליטית. בסדר?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני חולק - - -
עידית סילמן (ימינה)
ניהלנו תהליך של משא ומתן בין הקואליציה לאופוזיציה. שמענו את דרישותיה של האופוזיציה להגדלת מקומות בוועדת הכספים, הגדלת מקומות בוועדת החוץ והביטחון, עוד ועדות משנה שהיה חשוב להם. כל מה שיכולנו ללכת מבחינתנו, מבחינת הקואליציה, דרך לטובת העשייה המשותפת, התקינה, של ניהול הכנסת בין קואליציה לאופוזיציה עשינו.

נכון שנותרנו חלוקים בנושא ועדת הכספים, כשאנחנו ביקשנו לעצמנו פלוס שתיים והאופוזיציה מבקשת שנרד לפלוס אחד, והסברנו שבזה אנחנו נוכל להיות גמישים, אבל בדברים אחרים – כמובן עוד ועדות מיוחדות, עוד ועדות משנה בחוץ וביטחון, בכלל מקום בוועדת העבודה והרווחה – וכן אם נגיע לידי הסכמה בהסכמה ניתן גם מקום בחוקה, ועוד דברים נוספים, גם הנושא של סגני יו"ר הכנסת. כל מה שיכולנו לעשות מבחינתנו, ואנחנו רוצים גם לעשות.

ולכן אנחנו מביאים את זה היום פה לוועדה לאישור. לא ייתכן שיהיו ועדות כנסת שכרגע לא יעבדו כי לא נותנים שמות, סגני יושב-ראש. וחבל, כי יש הרבה קולות מתוך האופוזיציה שרוצים לקחת חלק פעיל בוועדות, ושגם מגיעים לוועדות ומשמיעים את קולם. והיינו שמחים שהם יוכלו גם להצביע בוועדות. זו הצורה התקינה שבה הכנסת אמורה להתנהל.

האופוזיציה לטעמנו, וגם לטעמי, צריכה להיות עניינית, צריכה לבוא, צריכה להביע את עמדתה. אני כל הזמן אומרת, כשחבר הכנסת אורי מקלב, וגם אתמול חבר הכנסת איתמר בן גביר, מגיעים לוועדות שלנו, ומביאים נקודות מבט נוספות ואחרות שלא תמיד מביאים אותן לשולחן, זה חשוב, זה הכרחי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
רק שישאירו את האצבע בבית.
עידית סילמן (ימינה)
והנושא של פלוס אחד או שניים בוועדת הכספים בעייני נכון שהוא חשוב אבל הוא לא חזות הכול. ואם יש דברים שהקואליציה כקואליציה שהרכיבה ממשלה - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אם הוא לא חזות הכול אז למה אתם מתעקשים?
עידית סילמן (ימינה)
- - ומעבירה תקציב אחרי יותר משנתיים וחצי, כמעט שלוש, שלא היה כאן תקציב, אז כן, נכון לעכשיו הפלוס שתיים בוועדת הכספים הוא קריטי והכרחי לנו.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כמה היה חסר כדי שאת תאמרי: ממשלה כזו מוטב שלא תוקם? כמה היה חסר?
עידית סילמן (ימינה)
זה לא קשור ל"מוטב שלא תוקם".
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כמה מהחברים שלך אמרו: מוטב שלא תוקם כזו ממשלה? "קמה הממשלה" – איזו ממשלה קמה?
עידית סילמן (ימינה)
אני כרגע אומרת היכן אנחנו נמצאים, ואיפה אנחנו נשמח שאתם תבואו לקחת חלק.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מרגשת אותי.
עידית סילמן (ימינה)
ולכן אנחנו מביאים את הסעיפים האלה לכאן, לוועדת הכנסת, כדי שנוכל למנות, בשותפות כמובן, זה הדבר שהכי היינו שמחים בו והכי היינו רוצים בו. ואם יש בקשות נוספות, אנחנו תמיד ענייניים לשמוע אותן, כמו שכשהביאו אותן לפתחנו אכן נתנו, ועוד נהיה מוכנים לתת בהסכמה, כמו שנאמר פה, מקום בחוקה וכדומה. תודה רבה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה לך. חבר הכנסת פרוש, בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
דווקא הייתי רוצה שחברת הכנסת סילמן - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אה, את הולכת עוד פעם? את זורקת והולכת. גמרת את ההצגה. את מדברת כמה מרגש אותך לשמוע את דעתם של הח"כים מהאופוזיציה.
עידית סילמן (ימינה)
נכון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
את באה, שולחת דברים לפרוטוקול.
עידית סילמן (ימינה)
אני כרגע מנהלת דיון בנושא של - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז עם כל הכבוד, תמתיני לשמוע את הרב פרוש.
עידית סילמן (ימינה)
אבל הם כרגע מחכים לי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שיהיה לך קצת כבוד לקולגות שלך.
עידית סילמן (ימינה)
אני אעלה בשמחה עוד כמה דקות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אה, עוד כמה דקות. לא למדתם את הדברים הבסיסיים של הבניין הזה.
עידית סילמן (ימינה)
- - - יוצאת לדיון בנושא סרטן השד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
חשבתי שאבו מאזן קורא לך.
עידית סילמן (ימינה)
לא, לשם אני גם לא אלך.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אל תתחייבי. התחייבות זה לא הדבר החזק שלכם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תגידי בלי נדר.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פרוש, בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
בעצם היא מייתרת את הרצון שלי לדבר, כי רציתי שהיא תשמע. היא זו שמנהלת משא ומתן, שלא תבוא אלינו בדרישה שאנחנו נוותר, כשהיא, חבריה, כל הגוש הזה מדושן עונג עם כל התפקידים שיש לכם.

אבל אני כן רוצה לפנות לחבר הכנסת סובה, שמבקש בדחיפות לקיים פורום שקוראים לו ועדת העלייה והקליטה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ועדה, למה פורום?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אמרת, אם לא ועדה, בוא נעשה משהו במקום.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, אמרתי: בוא נעשה יושב-ראש זמני, שיוכל לנהל את הוועדה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני רוצה לומר שאני לפחות – אני חושב שגם חבריי, אבל אני יכול לבטא את מה שאני מרגיש – אתה עולה 23 שנים?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תוסיף עוד שנה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
24 שנים. דרך אגב, בחוק אחרי שבע שנים אתה כבר לא נחשב לעולה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא אמרתי שאני עולה. הרב פרוש, עולה אתה נשאר כל החיים, רק יש עולה חדש ועולה ותיק.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
תודה רבה על הסיפה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה רוצה גם לבדוק תעודת לידה שלי? אולי יהדות שלי?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה לא מבין למה הוא חותר, חכה רגע.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, אני כבר התחתנתי, ברוך השם.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
תדע לך, ותדעו לכם אתם, אני יושב פה כי אני רוצה להביע מחאה. אני גם עולה. 24 שנים? – 48 שנים, אולי 69 שנים, אבל אנחנו עולים. כשעלינו פה לארץ, ידענו שכאן נוכל לקיים את התורה, לקיים את ההלכות. רצינו שארץ ישראל תנהג לפי ההלכה, בתפיסה שלנו. אני לא יכול לחייב אותך לעשות את זה, אבל תן לי לפחות לקיים את אורח החיים שלי. אורח החיים שלי הוא שונה משלך או של אחרים פה בבית הזה. אני כעולה מבקש להגן על הזכויות שלי.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני מקשיב לך בקשב רב. אם אתה מטיף לי מוסר, אז אני - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא מוסר, אני נמצא פה כדי לבקש עבור אותם עולים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מספר לך את הצרות שלו, מה מוסר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
איך זה קשור לניהול ועדת העלייה והקליטה? איך זה קשור עכשיו?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת סובה, אני גם חושב שאני מבין את - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ולמה חשוב לך להקים את ועדת העלייה? כדי לדון באותם עולים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אמרתי לך, שבוע הבא יש יום העלייה בכנסת, וזה מגוחך שהכנסת מציינת את יום העלייה בלי ועדת הקליטה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת סובה, תן לו, אני מבקש.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, היה פה טיעון טכני לגמרי.
היו"ר ניר אורבך
אני אתן לך.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
שנים הכנסת מציינת את יום העלייה, והוועדה שמובילה את יום העלייה זו ועדת העלייה והקליטה. ואמרתי שזה נשמע לי מגוחך שבגלל האופוזיציה ועדת העלייה והקליטה לא יכולה לציין את יום העלייה בכנסת.
היו"ר ניר אורבך
יבגני, תן לחבר הכנסת פרוש.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
הוא התחיל עם התורה והיהדות. אתה מבין?
היו"ר ניר אורבך
תן לו לסיים. ואם תרגיש שאתה רוצה לענות - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
באופוזיציה יש עולים. הם לא מצביעים ישראל ביתנו, הם מצביעים יהדות התורה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
הבנתי אותך.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת סובה, תן לו לסיים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני נותן לו לסיים, לא חייב להקשיב.
היו"ר ניר אורבך
תן לו לסיים, אני אתן לך לענות לו.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הם מצביעים. ש"ס. הם עלו מצפון אפריקה, עלו ממרוקו, הם עלו מכל המקומות האלה. הם עלו לכאן. הם מרגישים שמבקשים פשוט לקחת מהם את הזכויות. תאר לך שאתה יודע על העלייה שאתה מייצג אותה שרוצים לקחת לה את הזכויות, אני צריך ועדת העלייה והקליטה?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני מבקש אחר כך לקבל התייחסות של היועצת המשפטית.
היו"ר ניר אורבך
אני אתן לך.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בסדר, הוא מדבר לא לעניין, לא על זה דיברתי בכלל. הוא מגיב לדברים שאני לא אמרתי. אפשר לקבל ייעוץ משפטי?
היו"ר ניר אורבך
לא, רגע אחד. חבר הכנסת פרוש, שנייה. אני מבקש שתיתן לו. יכול להיות שהוא מדבר על דברים אחרים. תן לו לסיים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אין בעיה. אני לא מפריע לו.
היו"ר ניר אורבך
אם תרצה להגיב, אני אתן לך גם זמן להגיב.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא רוצה להגיב.
היו"ר ניר אורבך
אז תן לו לסיים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא ביקשתי להגיב גם לדבריו.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מתפלא עליך. אתה אומר שאני לא מדבר לעניין? אתה כאינטליגנט, למה אתה לא מבין - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
עכשיו אתה מחלק גם ציונים. יש לך זמן, תגיד. לא ביקשתי שתיתן לי ציון, לא לאינטליגנציה שלי - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
תפסיק להפריע לו.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
די. די.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אתה חבר כנסת. תבין את זה, שישנם פה בבית חברים שעלו בעלייה הראשונה, השנייה, השלישית והרביעית. הם נמצאים פה מתוך אמונה ומתוך זה שהם ידעו שכאן בארץ ישראל - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אכן כך.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ניר, אתה מבין מה שרציתי לומר. הוא גם מבין. הוא לא נותן לי לדבר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אמרתי: אתה צודק. גם פה אני מפריע?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הוא לא נותן לי לדבר.
היו"ר ניר אורבך
יבגני, אני מבקש ממך. תן לו לסיים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בסדר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אתה עוד מתיישב לידי. מה התיישבת פה?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
עכשיו אתה תגיד לי גם איפה לשבת.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא, כי ישבת שם תמיד.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת סובה, סליחה, הוא צודק, תן לו לסיים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ולכן אני אומר כך: חשוב מאוד לקיים את הוועדות, חשוב להקים אותן. הכול בסדר. אבל לא יכול להיות חבר בכיר בקואליציה שמבקש ממני שאקים – חשוב לו ועדת העלייה והקליטה, והוא רומס את הזכויות שלי פה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת פרוש, תודה רבה. חבר הכנסת אשר, שבאת היום רגוע, אני חייב לציין.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא חשבתי לדבר, אבל אני חושב שאולי, חבר הכנסת סובה, שאתה באמת בחור אינטליגנטי. ואף אחד לא תוקף אותך. כשמדברים אליך זה לא אומר שתוקפים אותך, אבאל'ה. תקשיב. מה שניסה להסביר לך הרב פרוש, אם אני הבנתי נכון - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תגיד לי, אתה חוזר על דבריו?
היו"ר ניר אורבך
נו, עכשיו מה - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אבל אל תפנה אליי. דבר עם הוועדה. אגב, אני מבקש התייחסות של היועצת המשפטית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מותר לו להתייחס אליך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה שרצה להגיד לך חבר הכנסת פרוש – אתה יודע מה? לא לך.
היו"ר ניר אורבך
תדבר אליי, נו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה שרצה להגיד חבר הכנסת פרוש ליושב-ראש, ולהעביר את זה באמצעותו אליך, היה כדלקמן: אתה מעלה נקודה שהיא נכונה, באמת יש ועדה, ועדה שצריכה לטפל בקליטה ובעלייה, חבל שהיא לא מתכנסת. אבל כשאנחנו מרגישים שמעוותים את הכוח של ציבורים ענקיים – אגב, 59 ח"כים מתוך 120 – כשמעוותים את רצונם של הבוחרים של 59 מנדטים כאן - - -
היו"ר ניר אורבך
58.
יעקב אשר (יהדות התורה)
58. אה, שיקלי אצלך עדיין? טוב. אתה יודע מה, עוד אמת מופרכת שלכם. אתם חיים בשקר הרי.

וזה מה שהוא ניסה להסביר. תבין, המחאה שלנו היא על זה שלא נותנים לנו את הכלים – איך אמרה יושבת-ראש הקואליציה? אני אומר לך, היא יכולה לעבוד בחנות פרחים, היא מחלקת פרחים בלי סוף לכולם. גם מרגש אותה ההשתתפות שלנו והכול. רק מה? תבואו נכים בלי אצבע. אצבע לא. תבואו, תרגשו אותנו, תעירו הערות. הכול בסדר. להצביע לא. זה מה שניסה להסביר הרב פרוש, ואני רק מחרה מחזיק אחריו, שגם כאלה שעלו לפני 60 שנה יש להם פה ילדים ונכדים והם רוצים לשמור על הדברים שחשובים להם. ואם אתם, הקואליציה הדורסנית, הלא-לגיטימית הזאת במעשים שלה, לוקחים לנו את הכוח הזה, אל תלינו על שום דבר, גם אם הוא נכון ויש בו היגיון.

אני אומר דבר אחד. אני אולי מנצל את ההזדמנות הזאת, ואני שואל אותך, יושב-ראש הוועדה, ואת חברת הכנסת סילמן, שהיא מצוינת בלזרוק דברים ולברוח. אגב, גם בוועדה זה היה קורה, שהיא הייתה אומרת משהו, היינו עונים לה, ואז היא בטלפון. לא משנה, יכול להיות שזה לא בגלל יחס לאופוזיציה, אולי זה סתם.

אבל אני רוצה לשאול אתכם שאלה: אתם – אתם – חלמתם בחיים שתגיעו למצב הזה, שבו עורכי הדין שלכם בענייני כשרות המזון בארץ זה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, שאני מאוד מעריך, וחבר הכנסת בליאק? אתם חלמתם ששרים בממשלה, כשסוף סוף יש לנו ראש ממשלה ימני עם כיפה – ימני וכיפה – שרים אצלו יפתחו קו מוניות שירות למוקטעה? האם זה מה שאתם חלמתם? האם חלמתם שהמכון המשפטי באבו כביר יצטרך לעבוד בשבת לבקשת רע"מ, והעובדים היהודים יעבדו עבורם בשבת?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כדי לכבד את הדת המוסלמית.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא חלמתם, לא חשבתם. אתם חיים בהכחשה. אני כבר לא תולה תקוות ביושרה שלכם, כי אתם בלחץ, מלחיצים אתכם. אבל זה לא מה שרציתם, לא זה מה שרצו הבוחרים שלכם, ולא זה מה שרוצה רוב עם ישראל. תודה רבה, אדוני.
היו"ר ניר אורבך
תודה, חבר הכנסת יעקב אשר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני יכול משפט?
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
חבר הכנסת אשר, גם אם הם לא האמינו שזה מה שיקרה - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
עוד פעם אשר? יעקב. אנחנו חברים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
- - אבל גם אני לא האמנתי שאתם תפזרו את הכנסת אחרי 29 יום ולא תכבדו את תוצאות הבחירות; גם אני לא האמנתי שלא תעבירו תקציב; גם אני לא האמנתי שתעשו כל כך הרבה דברים כנגד המדינה, והינה אנחנו נמצאים בסיטואציה הזאת. אז גם אני לא האמנתי שהרבה מאוד דברים קרו.
רם שפע (העבודה)
מה עם כל הערבויות?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כן, הערבויות. אז בוא לא נדבר על האמונות של האחרים, קודם כול לפני שמאשימים בוא נבדוק את השאלות שצריכות להיות מופנות אל עצמנו. תודה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אגב, אני חייב להגיד שהם דווקא כן נמצאים בוועדות, הם כן עובדים. פה אני נותן לך מחמאה. הח"כים של ש"ס ויהדות התורה כן באים לוועדות. הבעיה שיש מרכז אופוזיציה ובאופוזיציה לא מעבירים שמות, מבזים את הכנסת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני קורא לך, יעקב ידידי, ולך, חבר הכנסת פרוש, אתם סיעה נפרדת, אתם סיעה עצמאית. פעם התנהלתם כך. היום אתם שבויים בידיו של אדם אחד. כרתם את עתידכם והתנהלותכם הפוליטית בידיו של אדם אחד, אפילו לא מפלגה. אני קורא לכם להתחיל לפעול בצורה עצמאית, כסיעה עצמאית, כפי שנהגתם לאורך שנים ארוכות, ולהיות שותפים בתוך התהליך הדמוקרטי במעשה הפרלמנטרי בתוך כנסת ישראל, ולא לפעול על פי חליל של אנשים אחרים. תודה רבה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת גינזבורג, תודה רבה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
רגע, ביקשתי לענות.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יש התייחסות - - -
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת סובה, עוד שנייה אתן לך גם.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא צריך, רק ביקשתי התייחסות של היועצת המשפטית לנושא של קביעת יושב-ראש זמני לוועדה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
זה לא על סדר-היום.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מותר לי לבקש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
זה לא על סדר-היום. הוא מבקש.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מותר לי לבקש או לא? או שגם אסור לבקש?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
דבר איתה. זה לא על סדר-היום.
היו"ר ניר אורבך
רגע אחד. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה להגיד לאיתן ידידי: אני לא יכול לחלוק עליך על טעויות שנעשו אולי כך או אחרת בקדנציה הקודמת. אני לא נכנס לזה עכשיו, יש לנו מספיק זמן לדבר על זה. אבל אני רוצה רק לומר לך דבר אחד: אנחנו לא עובדים אצל אף אחד, אנחנו עובדים רק אצל מי ששולח אותנו. ואני רוצה לספר לך סודות מישיבת ראשי הסיעות של האופוזיציה בעניין הזה. מי שהיו אפילו יותר קיצוניים בעניין הזה, שאם אין לנו את הייצוג הנכון והאמיתי שלנו אז אנחנו לא צריכים לרקוד לפי החליל שלכם, נעשה את העבודה שלנו עד כלות אבל לא נשחק את המשחק הצבוע הזה שמבקשים מאיתנו לעשות, היום במיוחד לאור בג"ץ, דווקא אנשי הסיעות החרדיות היו אפילו הרבה יותר קיצוניים, יש פה כמה אנשים שיושבים בישיבות האלה ויגידו לך: זו הייתה דעתנו חד משמעית. אם דעתנו הייתה אחרת סביר להניח שהיא גם הייתה מתקבלת. אף אחד לא אומר לנו מה לעשות.

אני רוצה לומר לך: מחברי סיעת יהדות התורה וש"ס יש פה אנשים שהם יותר ותיקים מהרבה מהליכוד גם כן, ויודעים הלכה אחת או שתיים בהלכות הכנסת. אנחנו יודעים שמה שקרה בכנסת הזאת לא קרה באף כנסת בצורה הזאת. אתה יודע, שנינו היינו ראשי ערים, ואתה יודע שאדם חזק נמדד בזה שהוא יודע גם לחלק את הסמכויות והוא לא מפחד מהמציאות. אדם חלש לוקח לעצמו כל יום שלייקעס – שניים בוועדת כספים, עוד אלף ניסיונות מאוחרים שהיו פה לאחרונה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
או מפזר את הכנסת אחרי שלא הצליח להקים ממשלה, ומוציא אותנו לטירוף שעד היום משלמים עליו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תודה שאתה מאפשר לי לסיים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
שם התחיל הטירוף. שם התחיל הטירוף. לא היום, לא בקואליציה הזאת – שם, ב-29 באפריל 2019.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תודה, איתן. לכן, אדוני היושב-ראש, אנחנו נעמוד על הזכות שלנו – זו לא זכות, זאת חובה שלנו כלפי הבוחרים שלנו. ואתם צריכים להתעשת. ואני יודע שאתם מחכים לאיזושהי החלטה של בג"ץ, כי ברמזים של בג"ץ זה טוב רק כשהימין בשלטון, רמזים ברורים מאוד.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אנחנו לא פנינו לבג"ץ. אתם פניתם לבג"ץ, לא אנחנו. אתם פניתם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן, אפילו לרמזים אתם לא שועים, כי אתם מפחדים. אז תמשיכו ככה ואל תבואו בטענות - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
נראה לי שאתם לא משתתפים במשחק הדמוקרטי כי אתם מפחדים.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת אשר, אני חייב להגיד לך, שמעתי שעידית ריגשה אותך, גם אתה מרגש אותי, אני חייב להגיד לך. באמת. הדברים שלך מרגשים. עכשיו, חבר הכנסת סובה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אותה אמת כמו עידית?
היו"ר ניר אורבך
לא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אה. אם זה לא, אז זו אמת. זו אמת.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת סובה, בבקשה תשאל את הייעוץ המשפטי.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני רק שאלתי שאלה, אם יש תשובה משפטית לבקשה שלי – אני מבין שזה לא בסדר-היום, כי כמו שאמרתי, פספסתי את תחילת הדיון – בהיעדר הסכמת האופוזיציה לשתף פעולה בנושא של ועדות, אותן ועדות שהאופוזיציה אמורה לנהל, האם יש דרך למנות יושב-ראש זמני – אני מדגיש: זמני – על מנת שהוועדה תוכל לכהן כמו כל ועדה אחרת שלא פועלת? כי אנחנו יודעים שיש נושאים שכן חשוב להעביר דרך הוועדות. זו השאלה המשפטית שנשאלה אלייך, היועצת המשפטית של הוועדה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, לפני שהיא עונה, אם היא הולכת לענות בעניין הזה, אז אני רוצה להעיר משהו.
היו"ר ניר אורבך
כן, בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני חושב שכאשר הנושא הזה נמצא בבג"ץ, והוא נמצא בבג"ץ בנוסח מסוים, במציאות מסוימת – הכנסת מתנהלת כך ומתנהלת כך, ויש אופוזיציה שמחרימה וכדומה, אחת, שתיים ושלוש, וזו התמונה שיש בפני בג"ץ – בא חבר הכנסת סובה ומבקש להפוך את הסיפור עכשיו. הוא אומר, כשנבוא לבג"ץ אז מה יגידו בקואליציה? הכנסת לא משותקת. הינה, היועצת המשפטית שלנו מצאה פתרון, איך אפשר לקיים ועדת העלייה והקליטה גם כשהאופוזיציה – לא קרה אסון, המדינה לא משותקת, הכול עובד. אני חושב שעכשיו אם את באה להמליץ ולומר שאפשר זו תמונה חדשה לגמרי. אז תחשבי על מה שאת עושה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, חבר הכנסת פרוש. ארבל, בבקשה.
ארבל אסטרחן
במישור הטכני צריך לומר שאין דבר כזה של יו"ר זמני. זאת אומרת, יו"ר ועדה נבחר, בהתאם לסעיף 106 לתקנון, בהמלצה של ועדת הכנסת, ואז הוועדה בוחרת. ויש גם אפשרויות אחר כך להחליף את - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אבל בכספים היה, לא?
ארבל אסטרחן
נכון. בכספים ובחוץ וביטחון החוק קובע שעד להקמת הוועדות הקבועות כל הוועדה היא זמנית. מי שבוחר אותה זו הוועדה המסדרת, זו לא מליאת הכנסת, ושם באמת יש הסדר קבוע בחוק. המונח הזה לא קיים בשוטף ברגע שקמו הוועדות הקבועות, והוועדה בעצם קמה. מה שאי-אפשר לעשות זה למנות לה יושב-ראש בגלל ההתחייבות וההחלטה, שהיא גם צודקת, שבראשה יעמוד - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כי אף פעם לא נתקלנו במצב ש-60 יום לא היו שמות לוועדות. זו פעם ראשונה בכנסת מזה 70 שנה, נכון? זו השאלה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זו פעם ראשונה שדורסים את זכויות - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
90 יום כבר אין ועדה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
היושב-ראש אפילו התרגש ממה שאמרתי.
ארבל אסטרחן
הוועדות קמו ב-12 ביולי. ולכן, היות שההחלטה היא שבראשות הוועדה יעמוד חבר אופוזיציה, וסיעות האופוזיציה לא נתנו שמות, אז לא ניתן למנות יושב-ראש לוועדה בשלב הזה.
היו"ר ניר אורבך
טוב, תודה רבה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
נרגעתי.ח. הצעה להוספת חבר מסיעות האופוזיציה לוועדת העבודה והרווחה
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לסעיף האחרון בסדר-היום. לצערי, שוב, נדלג על סעיפים ד', ה', ו', ז', כי אין לנו פה קוורום מתאים ואין לנו גם שמות מהאופוזיציות.
אנחנו עוברים לסעיף ח'
ההצעה להוספת חבר מסיעות האופוזיציה לוועדת העבודה והרווחה. אני אקרא את ההצעה.

אני מתכבד להציג את הצעת ועדת הכנסת להגדיל את מספר חברי ועדת העבודה והרווחה – זו ההודעה שאני אקרא, בעזרת השם, ברגע שיאושר במליאה – להגדיל את מספר חברי ועדת העבודה והרווחה מ-14 ל-15. כיום יש 14 חברים בוועדת העבודה והרווחה: 8 חברים לקואליציה ו-6 חברים לאופוזיציה. אנחנו מציעים להוסיף חבר אחד מסיעת הליכוד בוועדה ולהגדיל את מספר חברי האופוזיציה בוועדה ל-7. מי בעד? ירים את ידו בבקשה.
נועה בירן - דדון
שניים בעד.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד?

הצבעה

אושר.
היו"ר ניר אורבך
גם סעיף ח' עבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבקש שיירשום בפרוטוקול: מעט מדי, מאוחר מדי.
היו"ר ניר אורבך
ואנחנו מוסיפים חבר אחד מסיעות האופוזיציה לוועדת העבודה והרווחה. אנחנו נודיע על זה היום, בעזרת השם, במליאה.
נועה בירן - דדון
לא, נצביע.
ארבל אסטרחן
זו הצבעה.
היו"ר ניר אורבך
נצביע על זה במליאה.

ירדנה, תודה רבה. תודה רבה לכם, חברי הכנסת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
רגע, סקירה מדינית.
היו"ר ניר אורבך
זה לא במסגרת הוועדה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, כל העיתונאים פה כבר.
היו"ר ניר אורבך
אז אני אלך לעיתונאים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה הולך אליהם לפני שאתה נותן לנו, חברי הוועדה?
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה לכם. אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:34.

קוד המקור של הנתונים