ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 04/10/2021

פרק י"א (אנרגיה), למעט סעיפים 63-62 (משק הגז) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת11
ועדת הפנים והגנת הסביבה
04/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 18
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום שני, כ"ח בתשרי התשפ"ב (04 באוקטובר 2021), שעה 9:45
סדר היום
פרק י"א (אנרגיה), סעיפים 64 ו-65 (אנרגיות מתחדשות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית, הסתייגויות והצבעות
נכחו
חברי הוועדה: ווליד טאהא – היו"ר
זאב בנימין בגין
יוראי להב הרצנו
שרון רופא אופיר
מוסי רז
חברי הכנסת
ולדימיר בליאק
אלון טל
יצחק פינדרוס
מוזמנים
אודי אדירי - מנכ"ל משרד האנרגיה

דודי קופל - הלשכה המשפטית, משרד האנרגיה

דורית הוכנר - מנהלת אגף תכנון פיזי, משרד האנרגיה

אפרת ברנד - עו"ד, סגנית בכירה ליועצת המשפטית, מינהל התכנון

שני מנדל-לאופר - רכזת תשתיות ואנרגיה, אגף התקציבים, משרד האוצר

אפרת נחלון - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
לירון אדלר מינקה
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר תרגומיםפרק י"א (אנרגיה), סעיפים 64 ו-65 (אנרגיות מתחדשות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021 – הכנה לקריאה שנייה ושלישית, הסתייגויות והצבעות
היו"ר ווליד טאהא
בוקר טוב לכולם, אנחנו פותחים את הישיבה, הנושא פרק י"א, סימן ג', סעיפים 64 ו-65 (אנרגיות מתחדשות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443, הכנה לקריאה שנייה ושלישית, הסתייגויות והצבעות.
לירון אדלר מינקה
רק בתחילת הדיון, לפני שיציגו את ההסתייגויות, הקראנו כבר את הנוסח בדיון הקודם, אני רק אציג שני דברים קטנים. תיקון אחד בהגדרה של מתקן אגרו וולטאי. בעקבות ההערות שהושמעו ההגדרה תהיה מתקן פוטו וולטאי המוקם בקרקע שייעודה חקלאי באופן שמתקיים בה שימוש חקלאי מקביל. שיהיה ברור שתמיד יש גם את המתקן הפוטו וולטאי בשימוש חקלאי.
היו"ר ווליד טאהא
זה מוסי.
מוסי רז (מרצ)
זה מה שהיה בהתחלה.
לירון אדלר מינקה
כן, זה תיקון אחד. במתקן פוטו וולטאי, הנוסח שאנחנו הפצנו אחרי הדיון, הוספנו כאן להגדרה 'לרבות מתקן לאגירת אנרגיה', הבנו שזו באמת טעות ושזה לא מסתדר עם שאר הנוסח אז מחקנו את התיקון הזה.
מוסי רז (מרצ)
לא הבנתי, מתקן לאגירת אנרגיה נמחק?
לירון אדלר מינקה
לא, מתקן לאגירת אנרגיה יש הגדרה נפרדת. בעקבות ההערות שעלו כאן בוועדה על היטל השבחה על מתקן אגירה, בנוסח שהפצנו אחרי הדיון אנחנו הוספנו את המילים 'לרבות מתקן לאגירת אנרגיה' בתוך ההגדרה של מתקן פוטו וולטאי, אבל זה יוצר שם כל מיני עיוותים בתוך החוק כשמכניסים הגדרה לתוך הגדרה ולכן זה לא יהיה, אנחנו מוחקים את השינוי הזה.
מוסי רז (מרצ)
מאה אחוז, אבל מתקן לאגירת אנרגיה, יש הגדרה נפרדת.
לירון אדלר מינקה
כן, יש הגדרה נפרדת.
מוסי רז (מרצ)
ואף אחד לא יגיד שזה אסור על פי החוק.
לירון אדלר מינקה
לא, לא, לא, ההגדרה נשארה כמו שהיה בנוסח הקודם.
מוסי רז (מרצ)
כמו בנוסח המקורי.
לירון אדלר מינקה
כן.
היו"ר ווליד טאהא
מה אסור, שיהיה מתקן?
מוסי רז (מרצ)
תשמע, אצלנו הכול - - -
היו"ר ווליד טאהא
הכול יכול להיות אתה אומר.
לירון אדלר מינקה
זה נשאר כמו שהיה בהצעת החוק המקורית.
מוסי רז (מרצ)
אני כבר ראיתי הכול.
היו"ר ווליד טאהא
שני, זה יכול להיות?
שני מנדל-לאופר
חס וחלילה.
היו"ר ווליד טאהא
נו, אז היא אומרת חס וחלילה. בבקשה.
לירון אדלר מינקה
תיקון קטן אחרון שדובר זה גם תיקון נוסח, בסעיף 65 בפסקה (13)(א), כדי שלא יהיה כתוב רק רמפות, שזה מילה לא בעברית, אנחנו נכתוב 'מצויים כבשִׁים' ובסוגריים רמפות. זהו, אלו התיקונים בנוסח החוק.
היו"ר ווליד טאהא
רמפות זה מילה בעברית?
לירון אדלר מינקה
לא, אבל כדי שיבינו למה הכוונה.
היו"ר ווליד טאהא
אז באיזה שפה?
לירון אדלר מינקה
בלועזית.
היו"ר ווליד טאהא
צריכים שיעור בלשון, רמפות. אנחנו מכירים 'רמבו' מעולם אחר. תודה רבה, לירון. אני רוצה להתחיל, עם מי? עם האוצר או עם האנרגיה?
לירון אדלר מינקה
לנוסח עצמו כבר אין הערות בעצם, צריך רק להציג את ההסתייגויות.
היו"ר ווליד טאהא
בכל זאת נשמע מהם משפט ועוברים לצד של חברי הכנסת.
דורית הוכנר
אנחנו מסכימים לתיקונים.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי. אנחנו נעבור לחברי הכנסת. הוגשו פה הסתייגויות של חבר הכנסת שלמה קרעי, אבל הוא איננו. כיוון שהוא איננו אנחנו לא מעלים את זה ולא מצביעים על זה. זה לגבי ההסתייגויות של קרעי. פינדרוס, אתה הגשת הסתייגויות?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נכון, בהחלט כן.
היו"ר ווליד טאהא
אוקיי, אז חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני אמרתי את זה בישיבה הקודמת ואני רוצה לומר את זה גם עכשיו. יש לי תחושה מאוד מאוד מוזרה בעניין הזה. יסלחו לי החברים בקואליציה, אני לא תוקף את הקואליציה, אני תוקף את הממשלה בשנים האחרונות ולא רק בחודשים האחרונים. בעולם היום, לפחות בחלק גדול ממדינות העולם, ברוב מדינות העולם, נמצאים הרבה יותר מתקדמים מאשר מדינת ישראל, אנחנו עדיין תקועים אי שם מאחור. סין נמצאת במקום אחר, נורבגיה נמצאת במקום אחר ומדינות אחרות נמצאות במקום אחר, אפילו ארה"ב נמצאת במקום אחר, על אף האינטרסים.

יש לי תחושה שיש איזה שהוא ברקס במדינת ישראל על העניין הזה ואני לא מצליח להבין למה. אני לא יכול להגיד שאני לא מצליח להבין, אבל אני מבין שאנחנו לא פורצים ואני חושב שבהזדמנות הזאת, לבוא ולשים חוק שגם על דעת אנשי משרד האנרגיה, מנכ"ל משרד האנרגיה, במקרה הטוב ב-2030 אנחנו נגיע ל-30%, במקרה הטוב, אנחנו יודעים שכששמים עכשיו יעד שב-2030 זה יהיה 30% גם אם זה יהיה 20% זה יהיה המון. אנחנו נמצאים פה בוועדה, רואים תכניות. ראינו אתמול בדיון על האזבסט, היה צריך להיות ב-2021, אנחנו עכשיו רוצים להאריך בעשר שנים, אז ב-2030 נאריך ל-2040 ול-30%.

אני חושב שאנחנו צריכים לצאת מתוך הקופסה, אני לא יודע אם זה האינטרסים של חברות הגז במדינת ישראל לא לעשות שינוי, אני לא יודע של מי האינטרס, אני באמת לא יודע, אני לא אומר דברים מידע, אני אומר עובדה.
היו"ר ווליד טאהא
בין היתר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
בעולם יש פתרונות ואפשר למצוא פתרונות וצריך למצוא פתרונות ויש דרכים. אם אני הייתי מנהל מפעל והייתי צריך למצוא פתרון הדבר הראשון שהייתי עושה זה RFI, מציע לכל העולם: חבר'ה, בואו, תביאו לנו פתרונות. אתה עושה RFI, אתה אומר: חבר'ה, תציעו. אני הייתי ראש התנחלות, ראש עיר בבית"ר עילית והיו בעיות ביטחוניות, התחילה אינתיפאדת 2001 והדבר הראשון שעשיתי, אז עוד לא היה את כל המצלמות האלקטרוניות והגדרות האלקטרוניות, עשיתי RFI, קיבלתי הצעות מישראל ומכל העולם ובתוך שלושה חודשים חצי מהיישוב שלי היה מרושת עם מצלמות עם ראיית לילה ועם גדרות אלקטרוניות ועם הכול, בלי להסתבך.

יכול להיות שאם הייתי מחכה שמשרד הביטחון יגיד לי מה הפתרונות שלו הייתי מחכה עד היום. לא חיכיתי, עשיתי RFI. אני לא מבין למה המדינה לא עושה דבר פשוט מאוד, בודקת מה האפשרויות, מה הדברים שאפשר. אני לא מומחה, אבל אני כן יודע שיש פתרונות בכל העולם ואין שום סיבה בעולם שלא יהיו פה.

אני חושב שאנחנו צריכים לדרוש ממשרד האנרגיה לעשות מעשה ולהביא הצעות קצת יותר מתקדמות, קצת יותר רציניות מאשר קבורה של בטריות בשטחים חקלאיים. זה רעיון נחמד, זה בסדר, אבל בסוף צריך להביא איזה משהו שיהיה משמעותי הרבה יותר, בטח יותר מאשר במקרה הטוב 30% ב-2030. אז אלה שתי ההסתייגויות שלי, גם על 15 תכניות וגם על זה שהמשרד יביא פתרונות, לפחות רעיונות לוועדה לפתרונות לטווח הארוך, תודה.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה גם לך. ההסתייגויות נמצאות בפני חברי הוועדה וכל אחד רואה אותן. אנחנו לא נקרא את כל הסעיף, אבל אנחנו כן נצביע על ההסתייגויות לפי מספרים. מי בעד ההסתייגות של חבר הכנסת פינדרוס, הסתייגות מספר 1? אף אחד לא בעד. מי נגד ההסתייגויות? חמישה נגד ההסתייגות. היא לא עברה.

הצבעה
בעד – 0
נגד – 5
נמנעים - אין
לא אושר.
היו"ר ווליד טאהא
מי בעד הסתייגות מספר 2 של חבר הכנסת יצחק פינדרוס? אין אף אחד בעד. מי נגד ההסתייגות של חבר הכנסת יצחק פינדרוס? שישה נגד ההסתייגות של חבר הכנסת יצחק פינדרוס. גם היא לא עברה.

הצבעה
בעד – 0
נגד – 6
נמנעים - אין
לא אושר.
אודי אדירי
היושב ראש, אני רק אגיד לגבי ההערה של חבר הכנסת פינדרוס, אני אעדכן שמשרד האנרגיה לא רק שעושה RFI, אפילו אתמול פרסמנו קול קורא, ולא רק שאנחנו רוצים לשמוע, אנחנו משלמים, מוכנים לשלם למי שיביא רעיונות חדשניים, גם במחקרים, גם בפיילוטים. רק אתמול הוצאנו 20 מיליון שקל קול קורא, כל מי שיש לו רעיון חדשני לאגירת אנרגיה בכל אמצעי, לא רק שאנחנו פתוחים לשמוע, הוא יכול לקבל מאיתנו גם מענקים. אנחנו מאוד מאוד מנסים ויש המון רעיונות חדשניים שאנחנו עובדים עליהם, פשוט לא עשינו סקירת אנרגיה מתחדשת. אנחנו משקיעים באנרגיית גלים, אנחנו בוחנים רוח בים העמוק, רוח ביבשה, פוטו וולטאי בדו שימוש, המון המון טכנולוגיות ועושים מאמצים. אז תדע.
היו"ר ווליד טאהא
תודה, אודי. אנחנו עכשיו להסתייגות של חבר הכנסת יוראי להב. חבר הכנסת יוראי להב, הגשת הסתייגות, אתה ממשיך איתה? אומר כמה דברים לגביה ומושך אותה? אז בוא, תסביר לחברי הוועדה מה אתה מתכוון לעשות. אני מנסה לעזור לך איך להתנהל.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
תודה, אדוני, על הסיוע האדיב. אני סברתי, אדוני היושב ראש, שבגלל שאנחנו נמצאים במצב לא טוב ביחס לעולם וביחס לעצמנו בכל מה שקשור למעבר לאנרגיות מתחדשות, שעל ההצעה הטובה של משרד האנרגיה דרושים שינויים והרחבות על מנת להקל גם על היטלי ההשבחה ביחס למתקני האגירה וגם לבטל את התמריץ השלילי ביחס לקביעה של חמש שנים של פטור מהיטל השבחה, פשוט לבטל אותו. מאחר שאני מבין שיש התנגדות מצד משרד הפנים אני מושך את ההסתייגות.
היו"ר ווליד טאהא
ולא רק.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני מושך את ההסתייגויות על מנת לאפשר לחוק החשוב הזה לעבור כי אני באמת חושב שכרגע צריך לעשות את הצעד המשמעותי הזה קדימה. כמו שאמרתי בדיון הקודם, זה למען האוויר הנקי שאנחנו נושמים וזה למען עתיד הדורות הבאים ועל כן אני כמובן תומך נלהב בחוק הזה. חשבתי שהוא צריך להיות רחב יותר, כנראה שיהיה לזה עיתוי בהמשך, כרגע אני מסיר את ההסתייגויות.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה, חבר הכנסת יוראי. אז חבר הכנסת מסיר את ההסתייגות, אבל ההערות שלו ראויות באמת להירשם ולהיאמר, תודה רבה לך.

אנחנו עוברים להסתייגות האחרונה של חבר הכנסת אלון טל. חבר הכנסת, הגשת כמה הסתייגויות, שתיים.
אלון טל (כחול לבן)
הגשתי שתיים וההסתייגות הראשונה בעצם מורכבת משני חלקים. אז נתחיל מזה שבדומה לחברי יוראי אני גם סברתי שהגבלת הזמן על הפטור מהיטל השבחה זה טעות, אבל לאור התנגדות של משרד הפנים והרצון שלי באמת גם כן לא לעכב - - -
היו"ר ווליד טאהא
ולא רק. אני אומר, ולא רק משרד הפנים.
אלון טל (כחול לבן)
ולא רק. גם אני קיבלתי את עצתו של יושב ראש הוועדה, אני מושך אותה. לעומת זאת אני עומד על ההסתייגות הראשונה, שכפי שאמרתי, היא מורכבת משני חלקים. אני רוצה לומר לפני שאני מתחיל שאני מבקש שנציגי הממשלה וגם כמובן חבריי חברי הכנסת יבינו שהעולם נמצא במשבר אמיתי. אני מבקש שכל אחד ישאל את עצמו, במיוחד במינהל התכנון, אם הם באמת עושים את כל מה שאפשר מבחינת מדינת ישראל להיות חלק מהפתרון.
היו"ר ווליד טאהא
אני רוצה, אפרת, שתקשיבי כדי שתיתני תשובה.
אלון טל (כחול לבן)
ועכשיו לגופו של עניין. אני מציע שני דברים, הראשון, כנראה שאין על זה התנגדויות, וזה להוסיף את הסעיף הבא: על אף האמור בסעיף קטן זה יותר שימוש בקרקע חקלאית לייצר חשמל באנרגיה סולרית בתנאי שהייצור לא יפגע בפעילות החקלאית. פה אני מאמץ את גישתו של חבר הכנסת מוסי רז, לא רק שזה מיועד, אלא גם מבחינת בפועל, שלא נמצא את עצמנו עם פנלים סולריים על קרקע חקלאית במקום. אני מבין שאין לזה התנגדות ולא שמעתי התנגדות מנציגי הממשלה.
מוסי רז (מרצ)
לא, הנוסח החדש עונה על זה.
אודי אדירי
זה הנוסח שמטפל בזה. חבר הכנסת טל, אני גם לא יכול לטעון שזה לא יפגע, הרבה פעמים יש שילוב שהוא קצת פוגע בחקלאות ונותן הרבה סולרי.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אבל אמרנו שזה משולב.
אלון טל (כחול לבן)
אני מוכן גם להגיד שלא יפגע בפעילות חקלאית באופן משמעותי.
אודי אדירי
אז אמרו, יהיה קיום מקביל, כבר יש נוסח שהוצע והוא מקובל עלינו.
מוסי רז (מרצ)
הקרקע היא בקיום מקביל, היא מנוצלת גם לחקלאות וגם לייצור אנרגיה.
היו"ר ווליד טאהא
זה לא רק שלא יפגע, זה מיועד לדו שימוש.
מוסי רז (מרצ)
זה בסדר, זה יכול לפגוע במעט - - -
היו"ר ווליד טאהא
זה אסור שיפגע.
אלון טל (כחול לבן)
אוקיי, אז אם יש נוסח שמשלב את זה אז גם לא צריך לתקן.
היו"ר ווליד טאהא
אני חושב שהנוסח שנמצא עונה על זה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
הרי דנו בסוגיה הזאת, בדיוק על זה, ואז דייקנו את הנוסח הזה.
היו"ר ווליד טאהא
בדיוק, כן.
אלון טל (כחול לבן)
אם כך אני לא צריך להתעקש על זה, אבל על החלק השני אני מבקש שכן נקיים על זה דיון קצר. שמענו בדיון הקודם את זעקת היזמים, את הארגון שמייצג עשרות חברות שרוצות לפתח טכנולוגיות לאגרו וולטאי ולדעתי היכולת של ישראל היא לתת תרומה אמיתית במסגרת הטכנולוגיות, בעיקר בתחום החקלאי, אבל מה, הבירוקרטיה ובעיקר המגבלות על קבלת היתרים לפתח פיילוטים מונע מחברות שונות. עכשיו, אם אדוני היושב ראש יסכים יש במסגרת הזו יזם שישמח מאוד להציג את זה.
היו"ר ווליד טאהא
אני חושב שמיצינו את הדיון, אנחנו בשלב של ההצבעות.
אלון טל (כחול לבן)
ההצעה שלי הייתה ששר האנרגיה, בהתייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר ושר האוצר, יקבע כללים לפעילות ייצור סולרי לפי סעיף זה בתקנות שיתפרסמו בתוך שישה חודשים ממועד תחילת החוק. המטרה הייתה לאפשר לשר האנרגיה באמת לקחת אחריות על הפיתוח הטכנולוגי הזה ושהיא תוכל לקדם את זה ולא תהיה שבויה בידי מינהל התכנון שזה גוף מצוין, אבל יש לו הרבה מאוד תחומים אחרים שצריך לטפל בהם.

אני חושב שזה נכון וזה גם ממקד את החשיבות של האנרגיה האגרו וולטאי ולכן אני אבקש שהוועדה תשקול להוסיף את זה במסגרת 64(4). זה מה שאני חשבתי.
היו"ר ווליד טאהא
אפרת.
אפרת ברנד
אני רק רוצה קודם להתייחס למיקום שחבר הכנסת טל הציע במסגרתו להוסיף. למעשה המיקום כרגע של התיקון, הנגזרת שלו היא שלא יצטרכו את אישור הוולקחש"פ, הוועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים, לתכניות של מתקנים אגרו וולטאיים שמקודמים בקרקע חקלאית מוכרזת. לזה אנחנו לא יכולים להסכים. אני רוצה גם להסביר מדוע.

הוולקחש"פ, כמו שהיא מכונה, היא ועדה ייעודית שהוקמה על ידי המחוקק כדי להבטיח שמירה על שטחים פתוחים ועל קרקע חקלאית, תוספת שהתווספה מאוחר יותר. הוועדה הזאת, גם ההרכב שלה וגם החשיבה שלה באמת נתונים לשמירה על השטחים הפתוחים. לוועדה הזאת לפי החוק יש סד זמנים מאוד ברור ומוגדר, 30 ימים שהיא מחויבת להגיד אם התכנית טעונה אישור. אם הוולקחש"פ לא נותנת החלטה התכנית ממשיכה לרוץ ואם היא קובעת שכן, יש לה 60 יום להחליט בתכנית.

רק כדי לקבל אינדיקציה לגבי פעילות הוועדה אני יכולה להגיד שבעשרה החודשים האחרונים הגיעו 18 תכניות של מתקנים פוטו וולטאיים רגילים, לא אגרו וולטאיים, לוולקחש"פ, מתוכן רק תכנית אחת נדחתה על ידי הוולקחש"פ, כלומר אנחנו לא מזהים איזה שהוא חסם שהוועדה החשובה והמהותית הזאת גורמת בהקשרים של מתקנים פוטו וולטאיים. להיפך, היא רואה את המתקנים האלה כחשובים ביותר, רק שהיא נותנת את הדיוקים הנכונים.

בסוף המתקנים האלה, לצד היותם חשובים, ואני חייבת לומר לחבר הכנסת טל שמינהל התכנון רואה בהם חשיבות עליונה, מינהל התכנון עושה צעדים מאוד מאוד משמעותיים כדי לקדם את תחום האנרגיה המתחדשת. כמו שאמרתי בדיון הקודם, אושרה תכנית ממש בהליך מהיר ביותר למתקנים פוטו וולטאיים, בהליך של היתר אושרו למעלה מ-80 תכניות שבהן הוטמעו מתקני אגירה, אפשרות להקים מתקני אגירה, ויחד עם זאת צריך תכנון, כלומר אנחנו לא רוצים לשפוך את התינוק עם המים ושבסוף ייצא שכרנו בהפסדנו וחשוב שלצד החשיבות של מתקנים תהיה שמירה על השטחים הפתוחים והדברים ייעשו באופן נכון.

המתקנים האלה, בסוף יש להם חותם על הקרקע, והם, כמו שאמר גם אודי, משפיעים על החקלאות ולכן אין כמו ועדה כזאת שהתפקיד שלה לשמור על החקלאות כדי להבטיח שאם באמת יהיו תכניות מפורטות הם יעברו גם את מוסד התכנון הזה, שכמו שאמרתי, הוא לא מהווה חסם, הוא מטייב את התכנון של המתקנים האלה וייתנו אישור.

לצד זה אני רוצה להגיד שבמסגרת חוק ההסדרים אנחנו מבקשים לתקן את החוק כך שמתקנים אגרו וולטאיים יוכלו להיות מאושרים במסגרת תכנית מתאר ארצית תקנונית. מתקנים את סעיף 145(ח), תכנית מתאר ארצית לא נדרשת לאישור הוולקחש"פ והסיבה לזה זה שהיא מתאשרת על ידי הממשלה, היא נדרשת קודם כל על ידי המועצה הארצית ובהמשך על ידי הממשלה, ולכן לא נדרש מוסד תכנון ארצי נוסף שיאשר אותה.

לכן תמ"א כזאת, ושוב אני אומרת, אנחנו נקדם אותה בשיתוף מלא עם משרד האנרגיה ומשרד החקלאות, כבר התחילה חשיבה בנושא, לחלוטין זה לנגד עינינו, היא תקודם בהליך המהיר ביותר, התכנית עצמה לא תצטרך את אישור הוולקחש"פ והמועצה הארצית תקבע את כללי המשחק לגבי היתרים מכוחה. אני עוד לא יודעת להגיד מה היא תקבע, אבל התכנית עצמה לא תידרש לאישור הוולקחש"פ. לכן אני כן מבקשת מחבר הכנסת - - -
קריאה
אפשר להגיד שסטרטאפים לא יחכו שנתיים למינהל התכנון?
אפרת ברנד
מינהל התכנון לא מעכב שום תכנית. גם היום, גם לפני התמ"א הזאת שקובעת את כללי המשחק, יזמים יכולים לקדם תכניות. אני לא מכירה תכניות שמתעכבות - - -
קריאה
תכנית זה שנה וחצי.
אפרת ברנד
במדינת ישראל כך פועלים בהסדרת שימושים.
קריאה
את שולחת אותנו לחו"ל.
אפרת ברנד
גם הסדרת שימושים חשובים ביותר - - -
היו"ר ווליד טאהא
אני אסכם ככה, אז להצעה שלך, חבר הכנסת אלון טל, מינהל התכנון מתנגד, אבל מינהל התכנון מבין שהוא צריך לתרום את חלקו בקידום אנרגיות חלופיות בהמשך ואם אנחנו כחברי כנסת בהמשך נראה צורך להכניס תיקון לחוק שאנחנו הולכים להעביר בסוגיה זו שנראית לנו לא מתקדמת כמו שצריך אף אחד לא ימנע מאיתנו לעשות את זה.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
אולי אפשר, אדוני היושב ראש, כהצעת ייעול, גם לחוק זה וגם בכלל, מאחר שלא סתם אנחנו דנים כאן בחוקים, הרי אנחנו לא חותמות גומי שמקבלים את חוק ההסדרים - - -
היו"ר ווליד טאהא
נכון.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
זה מקובל על כולנו ואני מציעה שכהצעת ייעול החוקים שעברו כאן דרך הוועדה הזו יחזרו להידון לסקירה קצרה בעוד כחצי שנה, בעוד שנה, כדי שנראה מה התקדם, האם עמדתם במה שהתחייבתם.
היו"ר ווליד טאהא
אני אומר מעבר, אם לא רואים שהתקדם בשטח מה שכל אחד מאיתנו חושב שצריך שיקרה אפשר להביא הצעה לתיקון החוק.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לחלוטין, אז אפשר להכניס לתוך סדר יומה של הוועדה בעוד שישה חודשים מהיום - - -
היו"ר ווליד טאהא
זה מאתגר את מינהל התכנון, אתם צריכים גם לתרום את חלקכם באמת בקידום אנרגיה חלופית, אין מה לעשות.
אלון טל (כחול לבן)
אני מקבל את הצעת היושב ראש, אני מבקש רק שזה יהיה לפרוטוקול שאנחנו נקיים במסגרת הדיון הזה איזה שהוא עדכון מבחינת אותן חברות טכנולוגיות שבאמת אנחנו מעוניינים שהן יפתחו, שבמסגרת הדיון נשמע אם אכן יש אוזן קשבת במינהל התכנון.
היו"ר ווליד טאהא
אז, מנהלת הוועדה, מזכירות הוועדה, באמת נקודה ראויה, לרשום שאנחנו נערוך מעקב אחרי התקדמות העניין הזה בעוד שישה חודשים.
שרון רופא אופיר (ישראל ביתנו)
לא רק העניין הזה, בכלל, יש פה נושאים - - -
היו"ר ווליד טאהא
ואם נשתכנע, חבר הכנסת אלון טל, שלא התקדמו הרבה דברים אנחנו נעודד תיקון לחוק.
אלון טל (כחול לבן)
תודה רבה, אני מקבל את זה.
היו"ר ווליד טאהא
אתה מושך את ההסתייגות הראשונה?
אלון טל (כחול לבן)
משכתי את שתי ההסתייגויות, זה בסדר.
היו"ר ווליד טאהא
חבר הכנסת אלון משך את שתי ההסתייגויות. מכאן אנחנו - - -
קריאה
אדוני, אפשר לבקש רק שישמעו חברת חדשנות כזו?
היו"ר ווליד טאהא
אדוני, אתה דיברת, אני לא מכיר אותך, לא הצגת את עצמך. אנחנו מיצינו את הדיון, ההערות שלי אליהם ברורות מאוד, מאוד ברורות. אני תומך בהסתייגות שלו עקרונית ואם באמת יתברר שלא מתקדמים הנושאים בהמשך אנחנו נגיש הצעה לתיקון החוק, אף אחד לא ימנע מאיתנו לעשות זאת. זה קשור עכשיו בהתנהלות שלהם מול משרד האנרגיה. לשלב הזה אני חושב שזה היה שלב טוב, להמשך נמשיך לעקוב.

אז ההסתייגויות שהיו לא התקבלו, חלק מהן נשמעו. אני מעמיד להצעה את נוסח הסעיפים כפי שהוקראו בוועדה, כולל התיקונים שהוקראו. מי בעד נוסח הסעיפים? מי נגד? אין אף אחד נגד, החוק עבר.

הצבעה
אושר.
היו"ר ווליד טאהא
תודה רבה לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 10:11.

קוד המקור של הנתונים