ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 03/10/2021

פרק ז' (שכירות מוסדית), רק סעיף 46 (חוק התכנון והבנייה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת35
ועדת הפנים והגנת הסביבה
03/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 17
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום ראשון, כ"ז בתשרי התשפ"ב (03 באוקטובר 2021), שעה 15:00
סדר היום
פרק ז' (שכירות מוסדית), רק סעיף 46 (חוק התכנון והבנייה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: ווליד טאהא – היו"ר
סמי אבו שחאדה
מוסי רז
חברי הכנסת
איתן גינזבורג
מאיר יצחק הלוי
יצחק פינדרוס
יסמין פרידמן
שלמה קרעי
מוזמנים
בנימין ארביב - עו"ד, ממונה בכיר, חקיקה, מינהל התכנון

יעל לינדנברג - רכזת שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

יפתח עשהאל - רפרנט שיכון, אגף התקציבים, משרד האוצר

תום פישר - עו"ד, משרד המשפטים

יובל סימחוביץ' - עו"ד, הלשכה המשפטית, משרד הבינוי והשיכון

אליסה פרוכט - יועצת לשר הבינוי והשיכון
משתתפים באמצעים מקווניםחיים פייגלין - סגן נשיא התאחדות בוני הארץ
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
אהובה שרון, חבר תרגומים


פרק ז' (שכירות מוסדית), רק סעיף 46 (חוק התכנון והבנייה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו בדיון שני לקראת הצבעות. נראה אם יהיו הצבעות. על סדר היום פרק ז' (שכירות מוסדית), רק סעיף 46 (חוק התכנון והבנייה) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021.

האוצר, מי מציג את הנושא? קודם כל, האם באתם עם תשובות לשאלות של הוועדה לנושאים שהייתם צריכים לחזור עם תשובות?
יעל לינדנברג
כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לחזור בתשובה אתן.
היו"ר ווליד טאהא
מי שידבר, יציג את עצמו.
יפתח עשהאל
אגף התקציבים, משרד האוצר. בדיון הקודם עלו כמה דברים. אחד מהם נגע לעניין של ועדה מקומית שאינה עצמאית. התיקונים עליהם דיברנו לפני כן בהגדרת הסמכויות היו לוועדה מקומית עצמאית. דיברנו כן לעשות תיקון של ועדה מקומית שאינה עצמאית. היום יש לה סמכות ל-20 אחוזים.
היו"ר ווליד טאהא
זאת אומרת, לכל ועדה.
יפתח עשהאל
לכל ועדה. היום יש לה סמכות ל-20 אחוזים, להגדיל את זה דבר ראשון ל-30 אחוזים, מ-20 ל-30 אחוזים, זאת אומרת, שיהיה לה יותר סמכות להוסיף זכויות בנייה לפרויקטים להשכרה. דבר שני, לאפשר לעשות את זה לא רק בפרויקטים של קרקע מדינה. זאת אומרת, היום יש התניה בחוק שמאפשרת לה לעשות את זה רק במקרקעין שהם מקרקעי ישראל. ההצעה היא להוריד את ההגבלה הזאת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רוצה להבין. בוועדה עצמאית – אני מתנצל, אדוני היושב ראש, אני פשוט רוצה להבין – כמה אחוזים היא יכולה להוסיף? אתה אומר כאן 30, כמה ועדה עצמאית יכולה?
יעל לינדנברג
200 אחוזים כפי שהיום מופיע בהצעת החוק.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אתה אומר שהם יכולים להוסיף 15 אחוזים מוועדה עצמאית.
יעל לינדנברג
כן. זו האמירה. כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ווליד, אני חושב שאתה שמעת כמוני את התשובה ואת השאלה.
היו"ר ווליד טאהא
כן. כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני רק רוצה שנהיה על אותו דף.
יועץ משפטי
הם מסכימים להעלות מ-10 אחוזים ל-15 אחוזים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא. הוא מקבל 200, הוא מקבל 30. במילים פשוטות של מי שלמד בחדר, זה אומר (תרגום מיידיש) שאחד ועוד אחד זה שתיים. במילים פשוטות, זה 15 אחוזים ממה שיכולה ועדה עצמאית.
יועץ משפטי
היום במצב הקיים, הם יכולים עד 20 אחוזים עד 20 אחוזים, שזה 10 אחוזים שאלה 10 אחוזים, ממה שיהיה לוועדה מקומית עצמאית. היום ועדה מקומית רגילה יכולה להגדיל ב-20 אחוזים, שזה 10 אחוזים ממה שתוכל ועדה עצמאית והם מסכימים להגדיל ל-15 אחוזים ממה שתוכל ועדה מקצועית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני מקווה שיושב ראש הוועדה הבין.
היו"ר ווליד טאהא
הוא יודע למה הוא שואל. בדיון הקודם היו רק הוועדות העצמאיות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
גם בדיון הזה, זה רק ועדות עצמאיות. אני מחדד את זה. הוסיפו שני אחוזים לוועדות הלא עצמאיות והשאירו 200 אחוזים. זאת אומרת, ועדה עצמאית יכולה להוסיף 200 אחוזים, ועדה לא עצמאית יכולה להוסיף 30 אחוזים. לא נשמע הגיוני. זה נשמע כאילו זרקנו לכם עצם.
יפתח עשהאל
דבר נוסף שעלה זה עניין הוראת המעבר. אנחנו הרי מציעים בתיקון הקודם שדיברנו עליו להחיל חוזים, לשנות את התוספת השישית מול הדייר עצמו, את ההתקשרות בין היזם לדייר וליצור ודאות יותר גדולה לדייר, של חמש פלוס חמש שנים. בוועדה היה דיבור על הוראת המעבר, מתי להחיל את זה וההצעה שלנו היא להחיל את זה מהחוזה הבא של היזמים כי אין כאן כל פגיעה בכדאיות הכלכלית של היזם. היזם חייב להחזיק את הבניין לאותה תקופה. השאלה שאנחנו מתקנים היא רק ההתקשרות בין היזם לדייר עצמו. חשוב לנו ליצור את הוודאות הזאת לדייר ואפשר להחיל את זה מרגע שיקום הפרויקט, בעצם מההתקשרות הבאה של היזם שחלה עליו התוספת השישית, מהחוזה הבא שהוא עושה, חייב להיות חוזה של חמש שנים פלוס חמש שנים, כמו שההצעה שלנו מדברת על תיקון התוספת השישית.

הייתה התייחסות ליצירת מלאי לדיור להשכרה לצמיתות. כפי שאמרנו, בטווח הארוך אנחנו כן רואים את שוק ההשכרה המוסדי כשוק שמדבר על השכרה לצמיתות לחלוטין. כרגע כן יש פרויקטים כאלה ממוקדים. לדוגמה, פרויקטים בקרקעות חומות של עיריות, מקודם בעיקר בעיריית תל אביב שעשתה מספר פרויקטים ויהיו גם פרויקטים באזור שדה דב. כרגע מבחינת הכדאיות הכלכלית של פרויקטים כאלה באופן נרחב הוא חסר. זאת אומרת, אכן בטווח הארוך אנחנו רואים את השוק, זה עדיין שובר - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
למה לא ליצור אותו כבר עכשיו?
יפתח עשהאל
כי בראייתנו זה יגרום לכך שלא יהיו פרויקטים בטווח הקצר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
למה?
יפתח עשהאל
אם אנחנו נגביל את זה לצמיתות, התשואה להשכרה בישראל היא נמוכה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תנו להם הטבות מס. בקומה השלישית.
יפתח עשהאל
נותנים גם הטבות מס.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא. אני מדבר על הטבות מס משמעותיות למי שעושה לצמיתות.
יעל לינדנברג
בקומה השלישית, כרגע ביקשו מאתנו להוריד את זה מ-15 שנים, שזו הצעתנו, לחמש שנים.
קריאה
לא שמענו את הבקשה הזאת.
יעל לינדנברג
גם בדיון הקודם זה נאמר כאן על ידי התאחדות הקבלנים.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, יעל, מה שביקשנו זה לא לבטל את המסלול של חמש השנים.
יעל לינדנברג
בסדר. אני רק עונה לחבר הכנסת גינזבורג.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה שקורה, אם אנחנו רוצים ליצור מוצר שנקרא דיור להשכרה ארוכת טווח ואז אחרי 20 שנים אתם אומרים לאותו גוף מוסדי שבנה את הבנייה וקיבל את ההטבות הללו שהוא רשאי מעכשיו, אחרי 20 שנים, למכור את הדירות לשוק החופשי, אתם הרגתם את המוצר הזה שנקרא דיור להשכרה ארוכת טווח כי אתם בעצם לא מייצרים כאן דיור בר קיימא עתידי. אתם מאפשרים 20 שנים ולמחרת השוק חופשי. אז, במצב כזה, לא יהיה כאן באמת שוק.
יעל לינדנברג
ברמה הכלכלית והמשקית אני לגמרי מסכימה אתך שהמטרה הייתה ליצור שוק שהוא כמה שיותר ארוך טווח עם שאיפה לצמיתות. המודלים הכלכליים, ככל שבחנו אותם ושיחקנו עם הטבות המס, לא עומדים במודל שכזה. לכן אנחנו מצד אחד רוצים שיהיו פרויקטים ומצד שני - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
איך את מסבירה שיש פרויקטים כאלה בקרקעות ציבוריות?
יעל לינדנברג
אני אומרת שהמודלים שקיימים לצמיתות, יש אפשרות לעשות את זה לצמיתות בקרקעות של רשות מקומית וגם הם בקושי קיימים. כלומר, היום יש לך אפיק פעולה מסוים בקרקע של רשות מקומית שיהיה בכל מיני תנאים, שכירות ארוכת טווח.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זה מפריע שפרויקט שהיה להשכרה 20 שנים יימכר? אני חולק על נקודת המוצא שלכם. פרויקטים ימשיכו להיות עוד שנה ועוד שנתיים ועוד חמש שנים. זה ימשיך אבל בנית פרויקט להשכרה ואנשים יצטרכו לגור בדירה, או בדירה מושכרת או בדירה פנויה. אז אחרי 20 שנים שגרו בשכירות, יקנו את הדירה שלהם. מה זה מפריע לנו?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה לא בהכרח אליהם. לא בהכרח הם קונים.
שלמה קרעי (הליכוד)
בסוף אנשים יצטרכו לגור בדירות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
השאלה אם אתה יוצר כאן את המיטב. האם אתה מייצר כאן מוצר שנקרא שכירות ארוכת טווח או לא.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מייצר מנגנון שמאפשר להקים פרויקטים כאלה לאורך כל השנים. בעוד חמש שנים ייבנו עוד פרויקטים ובעוד 10 שנים ייבנו עוד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
גורעים לך מהשוק את הדירות האלה. דירות שנגרעות לך מהשוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון וכל הזמן מתווספות גם דירות אחרות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל הן נגרעות. אתה לא מייצר מצב שבו אתה מגדיל שוק. אתה אפילו מצמצם אותו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא רואה בזה בעיה.
יפתח עשהאל
עוד נקודה. הייתה בקשה להוריד את הסעיף של תוספת יחידות הדיור בטענה שכבר היום ועדה מקומית לא מוגבלת בתוספת של יחידות הדיור ולכן הוספה של סעיף שמגביל אותה, רק יגביל אותה ובעצם יכול לעשות איזשהו הסדר שלילי לשאר הסעיפים בסמכויות ועדה מקומית. קיבלנו את הצעת הוועדה בנושא הזה, להוריד את הסעיף הזה שמגביל את כמות יחידות הדיור שוועדה מקומית יכולה להוסיף לתוכנית של ועדה מחוזית עד 200 אחוזים.

עלה נושא של פנייה בנושא קריטריונים למקצועות ספציפיים. משרד המשפטים כאן. בעניין הזה בעבר ניתנה חוות דעת משפטית שבעצם קבעה שלייחד מקצועות ספציפיים זה בעצם יוצר אפליה, אלה לא קריטריונים שהם שוויוניים ולכן משרד המשפטים הוציא לזה בעבר התייחסות מפורטת לזה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זו לא הייתה ההצעה. ההצעה הייתה לדבר על הזכאויות. דיברנו על מבחני הכנסה. הייתה דוגמה של מקצועות מועדפים, לא אמרנו שזה מה שאנחנו רוצים, אמרנו שזאת דוגמה. זה קורה במדינות אחרות. אתה החלטת לתת תשובה רק לסיפור הזה שבו משרד המשפטים התנגד. אם זה קורה במדינות נאורות דמוקרטיות אחרות, למה בישראל זה לא יכול להיות? תכף נשמע גם את משרד המשפטים. בכל הנוגע לזכאות על בסיס מבחן הכנסה. אם יש שכר דירה מופחת, ויש שכר דירה מופחת בפרויקטים כאלה, ראוי שעניין הזכאות יתייחס למבחני הכנסה ולא ייווצר מצב שבו – כמו שהיה למשל במחיר למשתכן – אנשים שמרווחים הרבה מאוד כסף הצליחו לרכוש דירות בגלל אזורי ביקוש כי המחיר המופחת של הדירה היה לפי שווי הקרקע.

מה שאתם עושים כאן, וגם לכם זה ברור, שגם החוק הזה הוא חוק תל אביבי וגם החוק הזה הוא חוק שמדבר בעיקר על מרכז הארץ שבו מחירי השכירות יהיו יחסית גבוהים, שבו מחירי השכירות יהיו נגזרת מהגדרות שמאי של שווי קרקע, השכירויות יהיו גבוהות, מי שייהנה מהן אלה בעלי הכנסות גבוהות ולא אנשים בהכנסות נמוכות ודווקא אלה שזכאים לתמיכה וצריכים דיור בשכירות כי לא יכולים לרכוש דירה, הם יקבלו מימון ממשרד השיכון בשווי של 1,000 שקלים, 3,000 שקלים ואחרים יקבלו שכירות בהנחה מסוימת כי הם עומדים בקריטריונים נורא פלואידים שלא קשורים למבחני הכנסה.

גם אתם מכירים, אני מכיר, אנשים שרכשו דירה במחיר למשתכן למרות שהם לא הזוגות אליהם כיוון המחוקק. לכן אני חושב שהסיפור של טיב הזכאות חייב להיות מתוקן. ועדת הפנים בעבר עת הייתה כאן מירי רגב, הכניסה סוגיות כאלה של זכאויות וכולי, דיור לשכירות ארוכת טווח ואני חושב שאנחנו צריכים - - -
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אבל הרגע אמרתם לי שיש קריטריונים.
יפתח עשהאל
כן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
את הקריטריונים קובעת רמ"י, מועצת מקרקעי ישראל. אלה קריטריונים שכל אחד כאן יכול לעמוד בהם. מדובר ברווקים עד גיל 35, שום מבחן הכנסה, שום דבר של מעמדות. אנשים עשירים יכולים לקבל דיור לשכירות ארוכת טווח ואנשים שהפרוטה פחות מצויה בידם, ימשיכו ליהנות מקיבוץ נדבות.
היו"ר ווליד טאהא
הכול עובד לטובת העשירים. אף אחד לא יעזור.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
אני מסכימה עם איתן.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מסכים עם איתן, אדוני היושב ראש.
יסמין פרידמן (יש עתיד)
כולנו מסכימים עם איתן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
צריכים לקבוע תבחינים כלכליים וחברתיים, רק לאלה שבשכר דירה מופחת כמובן. לא לכל הדירות המושכרות. דירות מושכרות במחיר מופחת, הקריטריונים חייבים להיות לזכאים באופן פרוגרסיבי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
איפה יש לך מחיר מופחת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש.
יפתח עשהאל
בתוספת השישית. סעיף 63(ג).
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אפשר לקבוע בחוק התכנון והבנייה הזה זכאות, גובה הכנסה, עשירון חמישי, עשירות שישי.
היו"ר ווליד טאהא
מה אתם אומרים על ההערות?
תום פישר
אני ממשרד המשפטים. אני אומר כמה דברים.
קריאה
כבר לא טוב. כשאין לאחרים מה לומר, שולחים את המשפטנים.
היו"ר ווליד טאהא
הקריטריונים לזכאות באים מהמשפטנים. לא?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אדוני, אם הוועדה הזאת תקבע בסוף בחוק הזה זכאות – זאת תהיה הבשורה הכי גדולה לחברה הישראלית כי עד היום הממשלות לדורותיהן נמנעו מלעשות זאת. אם יש הזדמנות לקבוע זכאות למי שמגיע לשכר דירה מופחת, זה יעשה מהפך ענק ובשורה גדולה ברמה החברתית.
היו"ר ווליד טאהא
בואו נראה מה אומר משרד המשפטים.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא התחיל ואמר שיש כמה דברים. סימן שזה לא, כי אם זה היה כן, זה היה אחרת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
האמירה שמי שקובע את הזכאות זה משרד השיכון ומקרקעי ישראל, אני כופר בה. מי קבע שהם צריכים? אפשר לקבוע את זה בחוק.
היו"ר ווליד טאהא
אני אפתיע אותך. רמ"י, רשות מקרקעי ישראל, אין בה אפילו נציג ערבי אחד, קובעת עבור היישובים הערביים את אחוז הזכאות לבני מקום. היא לא מכירה לא את תרבות הדיור, היא לא מכירה כלום בהתנהלות של החברה הערבית ובכל זאת אותה רמ"י, בלי נציגים ערביים, קובעת את הזכאות לבני מקום ליישובים הערביים. אז זאת לא השטות הראשונה שהם עושים. בסופו של דבר צריך לנסח קריטריונים לזכאות. אי אפשר להשאיר את זה ככה פתוח ללא שמגדירים בצורה מסודרת את הסעיפים האלה.

משרד המשפטים, תמשיך.
תום פישר
קודם כל, ההגדרה זכאי היום בתוספת השישית, זה נכון שהיא מפנה להחלטת מועצת מקרקעי ישראל אבל גם יש אפשרות לשר, יש לו סמכות מפורשת בסעיף 15(ב) לתוספת השישית, לקבוע בתקנות, ואני מקריא.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש מדינה שמחוקקים בה את זה?
יעל לינדנברג
השר הוא שר השיכון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש מניעה משפטית לכך שהמחוקק יקבע את הזכאות הבסיסית למשל?
תום פישר
אני לא יכול להגיד שיש מניעה משפטית. לגבי מבחני הכנסה, אני לא חושב שיש בעיה ולזה נדרשנו בעבר. לגבי הבחנה בין מקצועות לבעלי מקצוע, אנחנו חושבים שיש כאן בעיה בהיבט של פגיעה בשוויון ולהבחין בין אנשים לפי המקצוע שלהם, זה מעלה סוגיות שאנחנו עדיין לא מכירים היום.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתם דנתם בזה מתי שהוא? זה לא דבר שעלה לאחרונה.
תום פישר
אני לא הייתי. הייתה פנייה כזאת מעיריית תל אביב שהיא מנהלת הרבה דיור בהישג יד והיא ביקשה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אגב, היא עושה את זה.
תום פישר
אנחנו יודעים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בזכאות שהם מעניקים, הם בהחלט נתנו עדיפות למקצועות שונים כמו הוראה, כמו אחיות, כמו כיבוי אש, לא אנשים מהעשירונים העליונים של המדינה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אם יש מתאם בין הכנסה לבין מקצועות אפשר להשתמש בפרמטר אחד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מאה אחוז. אני בעד הכנסה. אם אתה רוצה לעודד מקצועות מסוימים, לתת להם הטבות ולקדם אותם.
קריאה
אגב, כמו עבודה מועדפת לביטוח לאומי.
תום פישר
זה רק בכסף ולא במשאב מוגבל של דירות. גם את זה צריך לציין.
היו"ר ווליד טאהא
אני רוצה לשאול לגבי הוועדות המקומיות והתוספת שניתנה להן. מה זה אומר בפרקטיקה?
קריאה
לא יותר מדי.
היו"ר ווליד טאהא
מה זה אומר?
יפתח עשהאל
סמכות ועדה מקומית להוסיף?
היו"ר ווליד טאהא
כן.
יפתח עשהאל
זה גם לוועדה עצמאית.
היו"ר ווליד טאהא
את זה הבנו. התלוננו שהזכות ניתנת רק לוועדות עצמאיות, שיש להן עד 200 אחוזים. עכשיו באת ואמרת גם ועדות מקומיות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל 30 אחוזים. לא 200.
קריאה
במקום 20 שהיה מותר להן.
היו"ר ווליד טאהא
מה זה אומר בתכל'ס?
יפתח עשהאל
הכוונה היא שכאשר ועדה מחוזית מאשרת תכנית, היא תכנית בסמכות מחוזית. אנחנו כאן מדברים על הסמכות של ועדה מקומית לשנות ולתקן דברים בתוך התכנית שאישרה הוועדה המחוזית. ועדה מקומית בהיותה מדרג נמוך יותר מוועדה מחוזית, היא מוגבלת בכוח שלה לשנות תכניות שאושרו בוועדה מחוזית.

בדיור להשכרה, בגלל שוועדה מקומית יש לה ידע נרחב על האזור שלה ואנחנו רוצים לקדם כאן פרויקטים להשכרה וגם לתת כלים לרשות המקומית ולוועדה המקומית לקדם דיור להשכרה, אנחנו רוצים לאפשר לה להגדיל זכויות והיא תוכל בתכנית שאישרה כבר ועדה מחוזית לדון ספציפית בפרויקטים להשכרה ולשנות מעט את התכנית ולהגדיל את הזכויות. זאת הכוונה בתכל'ס.
יעל לינדנברג
זה אומר שבמקומות שיש ועדה מקומית, היא תוכל להגדיל באופן מוגבל והיא תהיה תלויה בוועדה המחוזית כדי להגדיל בשיעורים גבוהים יותר.
היו"ר ווליד טאהא
זה ברור. ברור שזה כך אבל לטעמי זה לא מעבר מלצאת ידי חובה. בגלל שחברי הכנסת נתנו הערות על הקטע של מדוע רק העצמאיות עושות זאת, אז עכשיו כאילו אנחנו עושים משהו לטובת הוועדות המקומיות. בתכל'ס זה לא רציני.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אם אני יכול להגן עליהם לרגע, אבל רק לרגע, כי התפיסה שלהם אומרת שוועדה עצמאית אחרי שעברה את מסכת האישורים שנדרשת, יש לה סמכות של ועדה מחוזית והיא יכולה לאשר תב"ע בסמכותה. ועדה מקומית רגילה שהיא לא עצמאית, לא עברה את כל הקריטריונים והמבחנים ועוד לא קיבלה את ההסמכה הזאת, היא לא יכולה לקבל את הסמכויות של ועדה מחוזית ולכן נותנים לה סמכות להוסיף מעט, לא הרבה, כי היא עוד לא קיבלה את כל הכלים. אין לה את כל הכלים. היא לא הוכיחה שהיא עומדת בסטנדרטים מקצועיים כאלה ואחרים של ועדת תכנון.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
איתן, אני יכול לשאול אותך, עם יד על הלב. אני רוצה לשאול אותך שאלה אמיתית. נראה לך סביר שמתוך 215 רשויות, 140 רשויות שמוסמכות כוועדה מקומית, יש רק 24 רשויות שמתנהגות בסדר.
היו"ר ווליד טאהא
22, לא.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כן. 22. התשובה היא לא. זו בושה וחרפה למינהל התכנון. זו בושה וחרפה למשרד המשפטים ולמשרד הפנים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם כן, למה אתה נותן לזה חותמת כאן?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני לא נותן חותמת. אני הסברתי מה התשובה. אמרתי אני מגן לרגע. לא אמרתי שאני בעד. אני חשבתי שאחרי תיקון 101 יהיו כאן מה שנקרא לפחות 100 ועדות עצמאיות. זה היעד של הממשלה הקודמת שנכשלה בכך. שר הפנים, לא זוכר מי היה, נכשל בכך. שר המשפטים נכשל בכך וזה.

אני הייתי מבטל את כל הסעיף הזה. את כל החוק הזה. מה זה קשור? אבל אם אתה נותן סמכויות לוועדות עצמאיות, תכתוב בחוק הזה עכשיו איך אתה מקדם את אותן ועדות מקומיות כעצמאיות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מדינת ישראל רוצה לקדם. יש כאן נושא שמדינת ישראל רוצה לקדם.
היו"ר ווליד טאהא
איתן ופינדרוס, הרגזתם את בני מינהל התכנון. הוא מסמן שהוא רוצה לענות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הוא צודק. ירושלים לא קיבלה מעמד עצמאי כי ניר ברקת לא רצה שתקבל. בסדר? אתה רוצה לשמוע את זה? אני גם אגיד את זה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל הוא רצה עוד סגנים וקיבל.
בנימין ארביב
אני רוצה לחזור על דברים שאמרתי. אני חושב שהדברים חשובים וחשוב שיישמעו שוב. אפשר לנהל דיון על הסעיף.
היו"ר ווליד טאהא
מה זאת התוספת? לעבוד עלינו? אפשר היה לנו שאלה רק ועדות עצמאיות.
בנימין ארביב
אדוני היושב ראש, ברשותך, אני אסביר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אגב, לכמה הגדלנו לעצמאיות?
היו"ר ווליד טאהא
ל-200.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מ-25 ל-200. גם כאן צריך להגדיל.
היו"ר ווליד טאהא
במקומיות מ-20 ל-30. שיגידו תודה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
גם 200 אדוני זה לא מידתי, זה יותר מדי.
שלמה קרעי (הליכוד)
לפחות ל-50.
בנימין ארביב
אפשר לנהל דיון על הסמכת ועדות, זה דיון חשוב ואם אדוני היושב ראש רוצה, נקיים על זה דיון. זה בסדר גמור. אבל הקביעה של המחוקק מתיקון 101, יש בה הרבה הגיון, שסמכויות לוועדה מקומית רגילה שהיא לא ועדה עצמאית הן סמכויות תכנון מינוריות. קרי, התכנון מתבצע על ידי הוועדה המחוזית. זו הקביעה. ללא שום קשר לדיור בהישג יד. אם ועדה מקומית רגילה רוצה להגדיל זכויות למגורים רגיל או למסחר או לתעסוקה או למשרדים, הסמכויות שלה אפסיות. אפשר לקרוא את הסעיף. היועץ המשפטי כאן יגיד לכם. הסמכויות של ועדה מקומית רגילה אפסיות. לכן זה בכלל לא הוגן ולא לעניין לדעתי לדבר על דיור בהישג יד. אם אתם רוצים להגדיל את הסמכויות של ועדה מקומית רגילה, בואו נדבר על זה. בואו נדבר על מה ההבדל בין ועדה מקומית רגילה לבין ועדה מקומית עצמאית.
היו"ר ווליד טאהא
אבל מה הקשר? אנחנו מדברים על הנושא הזה, על החוק הזה. בחוק הזה הייתה הצעה להגדיל מ-25 ל-200. חברי הכנסת התלוננו מדוע רק זה ואז הגיע התיקון.
קריאה
המצחיק.
היו"ר ווליד טאהא
המצחיק. רציתי לומר מילה יותר קשה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה בעצם 200 כמובן מאליו. ה-200 זה משוגע.
היו"ר ווליד טאהא
אז הנושא הוא לא דיון ספציפי בסמכויות של הוועדות, שדרך אגב זה נושא ראוי.
בנימין ארביב
נכון. נושא ראוי. מה שהתכוונתי להגיד, אני אומר שוב במשפט. אין שום סמכות לוועדה מקומית רגילה היום, אם נסתכל על סעיף 62(א), אין לה שום סמכות להגדיל זכויות בנייה ב-30 אחוזים. אין לה. לכל אורך הסעיף אין לה. יש שם 20 פסקאות, לא זוכר כרגע כמה, הסמכויות שלה חמישה אחוזים, שבעה אחוזים. אלה הסמכויות שיש לה. כאן לראשונה, בתיקון 101 דיברו על 20 אחוזים ועכשיו אנחנו מגדילים את זה ל-30 אחוזים. נכון שביחס לוועדה מקומית עצמאית שמציעים כאן 200 אחוזים, זה נראה יחס... אבל אני אחדד שוב. השאלה היא איזו סמכויות תכנון נכון לתת לוועדה מקומית רגילה. זו השאלה ולא ההשוואה של ועדה מקומית רגילה לעומת ועדה מקומית עצמאית כי גם היום ועדה מקומית עצמאית, יכולה לאשר 100 אחוזים.
היו"ר ווליד טאהא
לא. סמכויות היא המילה הנכונה. מה זה השוואה? זה בסמכויות. לא משווים במספר החברים. מדברים על סמכויות.
תומר רוזנר
אני רוצה להוסיף שאלה למינהל התכנון. גם בהצעת החוק וגם בתשובה היום אתם די זורקים מספרים. מאיפה הגעתם למספר 30? מאיפה הגעתם למספר 200? מה ההיגיון מאחורי המספרים האלה? מה ההיגיון התכנוני? מה ההיגיון הכלכלי? האם מישהו עשה כאן איזושהי עבודה שמגדירה ש-200 הוא מספר נכון ולא 100? מאיפה באו המספרים האלה?
היו"ר ווליד טאהא
אולי 20 עדיף על 30?
בנימין ארביב
המספר 200, אני מניח שנעשתה עבודה כלכלית.
תומר רוזנר
אתה מניח לא נכון.
יעל לינדנברג
השיקולים הם שיקולים שבסוף - גם הצגנו את זה במקביל בוועדה המקבילה – אנחנו רוצים לייצר פרק גדול של הכלי הזה שנקרא שכירות מוסדית. זה כלי שאנחנו חושבים שהוא הכרחי בתקופה של עליית מחירים למוביליות חברתית, לוודאות לשוכרים.
תומר רוזנר
כן, אבל למה לא 70? למה לא 150? מאיפה מגיע המספר 200?
יעל לינדנברג
אני לא אומרת ש-200 יותר נכון מ-180 או 210 אבל כן 200.
היו"ר ווליד טאהא
הוא מדבר על הרעיון.
יעל לינדנברג
אני אומרת ש-200 זה משהו שאנחנו יודעים שהוא איזשהו רף עליון שיש פרויקטים שיכולים להגיע ל-200. אנחנו מניחים, זה בשיקול דעת, שיהיו הרבה פרויקטים שוועדה מקומית תגיד ש-200 זה יותר מדי ובמרחב התכנוני שלנו זה לא מתאים. יש מקומות ש-200 כן יתאים. כלומר, זה לא מודל כלכלי אחוד שאומר שכל הפרויקטים צריכים להיות 200. זה איזשהו רעיון שאומר שיש מקומות ש-200 כן יתאפשר. במקומות האלה, אני רוצה לאפשר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כמה מקומות כאלה יש?
יעל לינדנברג
זה לא משנה כמה מקומות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אנחנו רוצים לדעת. אתם לא משנים כאן סעיפי חוק במובן הפשטני של העניין. אתם מוסיפים אחוזי בנייה. אתם מתערבים בתכנון.
בנימין ארביב
בתוכנית.
יעל לינדנברג
אנחנו מאפשרים לוועדה מקומית שהיא מוסד תכנון להגדיל את היקף זכויות שהיא נותנת בתוכנית.
בנימין ארביב
זו דרך המלך.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מבין ועדיין תוספת משמעותית.
יעל לינדנברג
תוספת משמעותית במידה ומוסד התכנון הרלוונטי ילך בתוכנית ויאשר את הדבר הזה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה שאני אוהב אדוני היושב ראש זאת המנגינה שאתה שומע בישיבה הזאת לעומת המנגינה ששמעת בשעה 9:00 בבוקר או ב-10:00 בבוקר והמנגינה הזאת בדיוק הפוכה ביחס לוועדות המקומיות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
נכון. זה פשוט מאוד. ברגע שאתה פותר בעיות של דיור, כאשר ראשי הרשויות מוכנים לעזור בעניין הזה, אני איתם. כשהם לא רוצים לעזור לעניין, אני נגדם. אני מאוד ענייני. אני קשור למאכערים של שלטון מקומי? גם אצה לא. אני בטוח לא. אני בטוח שלא. אני אומר לך גם היום שיש שני דברים וצריך לעזור לשלטון המקומי להתקדם. צריך לעזור לבעיית הדיור. לא יכול להיות שמקום כמו ירושלים או מקום כמו טייבה או מקומות שיש צורך בדיור להשכרה ויש אפשרויות, שהם לא יהיו בתוך הסיפור הזה. זה הכול. גם טייבה וגם כפר קאסם יכולות להיות בתוך הסיפור הזה וגם ירושלים. בירושלים יש לך אלפי יחידות דיור ומסיבות פוליטיות לא תהיה לך שם תכנית מתאר בעשור הקרוב ואתה יודע את זה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
יש עוד שאלה מהישיבה הקודמת שלא ענו עליה. עירוב שימושים. אנחנו שאלנו למה אתם מאפשרים תוספת יחידות דיור לשכירות ארוכת טווח באזורי תעסוקה ואתם לא מאפשרים תוספת תעסוקה באזורי מגורים שמיועדים לשכירות ארוכת טווח. בפעם שעברה אני הצעתי להוסיף שאם אתם בעד – אני חוזר לדיון הקודם אבל זה קשור – להוסיף יחידות דיור מעל שטחי תעסוקה, תאפשרו להוסיף שטחי תעסוקה ומסחר בתוך אזורי מגורים שגם זה דבר נדרש.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
עוד פעם בניגוד לבוקר, אני אהיה אתך.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תודה.
יפתח עשהאל
אני אענה. כבר היום החוק מאפשר לוועדה מקומית את הסמכות הזאת להמיר מגורים לתעסוקה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא להמיר. תוספת. לא רוצה המרה. כאן אתם מוסיפים. אתם לא ממירים.
יפתח עשהאל
כאן אני צריך את העזרה של בני. אני לא מכיר את החוק לעומק בנושא הזה, אם זו הסבה או תוספת.
בנימין ארביב
זו המרה. סמכות של ועדה מקומית היא להמיר 25 אחוזים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל זה להמיר.
בנימין ארביב
נכון. זה להמיר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כאן אתם מוסיפים. אני מבקש להוסיף לוועדה המקומית את האפשרות להוסיף אחוזי בנייה למסחר ותעסוקה באזורי מגורים שמיועדים לשכירות ארוכת טווח. כמו שאתם מאפשרים את זה באזורי תעסוקה, כך תאפשרו גם באזורי מגורים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הייתי מוסיף ואז עושה את מה שעשיתי הבוקר, מחזיר את זה לשכירות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני אומר להוסיף כי אנחנו מדברים על עירוב שימושים היום, אז צריך להוסיף אזורי מסחר באזורי מגורים, מה שבעבר לא היה קיים והתכנון שמינהל התכנון אישר והוועדות המחוזיות תכננו שכונות שלמות בלי אזור מסחר, בלי חנויות, בלי מכולת, בלי חנות פרחים, בלי שום דבר. יש אזורים שלמים במדינה שהם רק בניינים בלי שום מרכז מסחרי או אזור תעסוקה אפילו מקומיים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אולי את אזורי התעסוקה תעשה בשכירות ארוכת טווח.
בנימין ארביב
אני רק אציין שלוועדה מקומית עצמאית יש סמכות כזאת להוסיף מסחר, גם שימושים וגם שטחי בנייה לצורך מסחר שהוא נלווה לתעסוקה עד 20 אחוזים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל זה מסחר נלווה תעסוקה.
בנימין ארביב
אני יודע. אני רק מציין את הסעיפים שקיימים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כן, אבל הוא לא רלוונטי.
תומר רוזנר
לפי מיטב זיכרוני יש אפשרות לוועדה מקומית רגילה, במסגרת ההגדלה לדיור ארוך טווח, באותו סעיף של הדיור ארוך הטווח, יש אפשרות להגדיל 25 אחוזים למסחר מתוך המוגדל. אם אני לא טועה.
בנימין ארביב
באותה פסקה (14). ניתן להוסיף עד 20 אחוזים שטחי בנייה ועד 25 אחוזים מהשטח המוגדל. זאת אומרת, אותה תוספת של 20 אחוזים - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל 20 אחוזים זאת התוספת.
תומר רוזנר
25 אחוזים מהתוספת.
בנימין ארביב
לא. מהסך החדש. היה לך 100, הגדלת ל-120, 25 אחוזים מ-120.
יעל לינדנברג
בסוף אתה מאשר הגדלה יותר גדולה, אז גם ה-25 אחוזים הופכים להרבה יותר משמעותי. אני אזכיר שהתיקון הזה נועד לייצר את השוק הזה שנקרא שוק שכירות מוסדית ארוך טווח. כדי לתת בדיוק את כל התועלות החברתיות עליהן דיברנו. זו המטרה. לכן לשאול למה לא הכנסתם דברים אחרים, כי זה לא קשור.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה אומר בני? שמתוך ה-130 האלה שהגדלנו הוועדה המקומית יכולה להרשות 25 אחוזים מתוכם למסחר?
יעל לינדנברג
זה תיקון שקיים.
היו"ר ווליד טאהא
אני רוצה לעבור לחיים פייגלין. תגיד בדקה אחת את מה שאתה רוצה לומר.
חיים פייגלין
עשה לי טובה, תן לי כמה דקות.
היו"ר ווליד טאהא
אי אפשר כמה דקות.
חיים פייגלין
הקבלנים כמובן תומכים, התאחדות הקבלנים תומכת בעמדת האוצר שאפשר להרחיב את הזכויות כדי לייצר שכירות ארוכת טווח. אני רוצה להרגיע גם את חבר הכנסת איתן גינזבורג. הוועדות המקומיות העצמאיות והלא עצמאיות יקבלו את הסמכויות, הן לא ישתמשו בסמכויות האלה, אנחנו מכירים את זה מצוין, לא יקרה עם זה שום דבר. אנחנו מציעים להוריד את המספרים מ-200 אחוזים, מהמספרים המטורפים האלה, להוריד אותם אפילו ל-50 אחוזים ואולי ל-25 אחוזים לוועדה לא עצמאית אבל לקבוע את זה כמינימום מחייב ומשם להקנות שיקול דעת לוועדות המקומיות.
היו"ר ווליד טאהא
אתה אומר 200 אחוזים ללא שימוש, זה לא שווה.
חיים פייגלין
מעבר לזה, להקנות להן שיקול דעת להגיע גם עד ל-200 אחוזים אבל עם מינימום מחייב, עם איזשהו מינימום מחייב שיהיה מינימלי משום שאחרת הם לא ישתמשו בכלום ופשוט יצא מזה אפס.

אנחנו תומכים בהצעת האוצר.

בין היתר גם רוצים לא לשנות את המצב הקיים של חמש שנים שכירות חוזה. לא לשנות אותו ל-10 שנים כפי שרוצים כאן בהצעה הזאת. להשאיר גם חמש שנים. חמש שנים זה הרבה זמן לשכירות.
היו"ר ווליד טאהא
חמש שנים עם אופציה לעוד חמש שנים. מה הבעיה?
חיים פייגלין
כתוב כאן מינימום עשר.
תומר רוזנר
מה זה משנה לך? אתה בכל מקרה צריך להשכיר ל-20 שנים.
חיים פייגלין
זה משנה.
תומר רוזנר
תסביר. אנחנו רוצים להבין. אולי יש משהו שאנחנו לא יודעים.
חיים פייגלין
אנחנו חושבים שבסך הכול חמש שנים תחלופה, זה זמן ארוך. לפעמים גם משכיר יכול לבקש מדייר - שאיננו ראוי =- להתפנות אחרי שחמש שנים הוא סבל אותו בשקט. אולי הוא פגע בדירה.
תומר רוזנר
אם הוא מפר את החוזה, בוודאי שאתה יכול לפנות.
חיים פייגלין
אנחנו חושבים שאחרי חמש שנים גם שוכר שאיננו ראוי, אפשר לפנות אותו.
תומר רוזנר
מה זה איננו ראוי?
חיים פייגלין
יש כאן הגדרה של בניינים. עד היום החוק הגדיר בניינים מינימליים של שש דירות ואנחנו כאן מנסים להגדיל את זה ל-20 דירות. אנחנו חושבים שבסך הכול השוק, גם של שש דירות, צריך להשאיר אותו.
תומר רוזנר
זה לא קשור לחוק הזה.
היו"ר ווליד טאהא
חיים, תודה רבה.
תומר רוזנר
יש נושא אחד שהם עדיין לא ענו עליו. נושא שהעלה חבר הכנסת גינזבורג בישיבה הקודמת. זה הנושא של תכנית כוללנית. שאל חבר הכנסת גינזבורג מה קורה אם ועדה מחוזית שקדה יחד עם הוועדה המקומית על תכנית מתאר כוללנית שזה עתה אושרה ועכשיו הוועדה המקומית תוכל להגדיל ב-200 אחוזים את הזכויות בהינף יד. ביקש חבר הכנסת גינזבורג תשובה בעניין הזה.
יעל לינדנברג
העמדה כפי שהוצגה בישיבה הקודמת היא שאנחנו חושבים שגם במקומות שיש כוללנית, יש לאפשר את תוספת הזכויות הזאת. זאת העמדה הראשונית שהממשלה הגישה ואנחנו חוזרים עליה. אנחנו כן חושבים – שוב, זה שיקול דעת – ואם בתכנית הכוללנית לא ניתן דגש או לא התייחסו לסוגיית השכירות המוסדית, עדיין תהיה לוועדה המקומית אפשרות לתת תוספת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל זה לא קשור למוסדית או לא מוסדית. זה קשור לזה שזה ייצור מצב שבו שוב יהיה תהליך עוקף תכנון. בסוף תכנית כוללנית עשתה את המסטר פלן של הישוב. היא אמרה מה גבולות הגזרה. רוצים לצמוח עד ככה, יש את יעדי גידול אוכלוסייה, יש לה ראייה שלמה. היא רואה את התחבורה וכולי וכולי. אני מבין שזה הכול בתכניות. אני מבין אבל עדיין גם התוספת בתוך התכנית הכוללנית, גם היא בתכנית. בתכנית מקומית. גם תוספת הבנייה במסגרת אותה תכנית כוללנית, היא עדיין בתכנית.

מה שאתם עושים כאן, אתם אומרים שזה גם יהיה בתכנית אבל תכנית שתפרוץ את המסטר פלן. אז מה הנפקות של המסטר פלן? מה הנפקות של הכוללנית? אתם אומרים בחקיקה שלא סופרת בכלל את התכנון ובכלל לא סופרת את הדברים האלו. ואנחנו חורגים ממה שקבעה הכוללנית. 200 אחוזים זה לא דבר של מה בכך.
שלמה קרעי (הליכוד)
בטח שהיא סופרת כי בלי ועדת תכנון, זה שהחוק מאפשר 200 אחוזים לא אומר שהוועדה תאשר אותם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כן, אבל אפשר לערער לוועדה המחוזית והיא תאפשר להם את זה.
יעל לינדנברג
אנחנו חושבים שהערך והמטרה של שכירות מוסדית ומה שאנחנו רוצים לייצר כאן, כן, אנחנו רוצים לאפשר אותו במידה ובתכנית. כמובן שהתכנית הכוללנית כנראה התייחסה לזה באופן מוחלט. הוועדה המקומית תגיד. יש לזה מענה בתכנית הכוללנית. אם קרה מקרה וה-... לא התייחסה לסוגיית השכירות, אני רוצה שתהיה אפשרות לוועדה מקומית. אנחנו חושבים שהמטרה היא מספיק חשובה כדי לאפשר לוועדה המקומית לתת את תוספת הזכויות הזאת גם בהינתן קיום של תכנית כוללנית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מציע שכאשר יש תכנית כוללנית מאושרת, יינתן עד גובה הזכויות המותרות במסגרת התכנית הכוללנית.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
יש לי רעיון. לאשר רק לוועדות לא עצמאיות. אז זה פותר את הבעיה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תנו להן עוד 30 אחוזים מעבר. בתכנית הכוללנית.
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו הולכים להקריא את הנוסח עם התיקונים. אם אתם רוצים להציע עוד תוספות ותיקונים, אפשר לעשות זאת עכשיו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה אנחנו מקבלים? מה אנחנו מחליטים?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שאלה יהיו רק ועדות לא עצמאיות. אז זה לא פוגע בתכנית כוללת.
תומר רוזנר
אנחנו נציג את הדברים ואתם תאמרו לנו.
היו"ר ווליד טאהא
אתם רוצים להוסיף? להעיר? לגנוז?
בנימין ארביב
אנחנו רק רוצים להבין מה החלטת הוועדה לגבי כוללנית.
תומר רוזנר
הוועדה לא קיבלה החלטה. גם לגבי הנושאים האחרים, הוועדה בעצם צריכה להנחות אותנו מה ההחלטה שהיא רוצה שניישם בנוסח. נעבור נושא נושא ואתם תגידו מה ההחלטה שלכם.

הצעת הממשלה המתוקנת כרגע היא להגדיל בוועדה מקומית רגילה ל-30 אחוזים בלא הגבלה על סוג הקרקע, למרות שכיום מדובר על 20 אחוזים ורק בקרקעות של מקרקעי ישראל.

מה בקשת הוועדה?
היו"ר ווליד טאהא
אתה אומר 20 אחוזים, מגדילים ל-30. זה לא היה בנוסח.
בנימין ארביב
בנוסח המקורי זה לא היה.
תומר רוזנר
זה יהיה גם בקרקע שאינה של המינהל.
היו"ר ווליד טאהא
זה חדש. זה היה רק לגבי העצמאיות.
חיים פייגלין
גם על קרקע פרטית.
בנימין ארביב
נכון. זאת הצעת הממשלה כרגע.
היו"ר ווליד טאהא
ללא הגבלה על סוג קרקע.
בנימין ארביב
כן. אתם מקבלים את זה?
היו"ר ווליד טאהא
כן. תמשיך.
תומר רוזנר
אנחנו נקריא.
יועץ משפטי
לגבי הסעיף הזה – זה למעשה התיקון הראשון - מה שמופיע כ-1(א), במקום מה שכתוב שם, יהיה כתוב:

בחוק התכנון והבנייה, בסעיף 62א(א)(14):

(1) ברישה, במקום "על 20 אחוזים" יבוא "על 30 אחוזים".

(2) פסקאות משנה (א) ו-(ב) – יימחקו.

זאת בעצם ההגבלה של קרקע מדינה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה לגבי הזכאות, אדוני היושב ראש?
היו"ר ווליד טאהא
זה נושא שלדעתי צריך לעבוד עליו. הם לא ייתנו על זה תשובה. אנחנו יכולים לסיים את כל הנושאים ולהשאיר את הנושא הזה לחשיבה ואולי יבואו עם הצעות. מקסימום לא נצביע היום על הכול. נראה. בינתיים תמשיך עם הסעיפים.
יועץ משפטי
הסעיף הבא, לגבי פסקה (2). בהתאם למה שאמרה הממשלה וזה מה שהצענו בדיון הקודם, אנחנו מורידים את ההתייחסות למספר יחידות הדיור ולכן הסעיף ייקרא כך:

בסעיף 62א(א)(1) –

(1) בפסקה (2)

1. בפסקת משנה (א) – המשפט הבא יימחק.

אני מקריא את הנוסח שיהיה בסעיף (א):

במקום הסיפה החל במלים "בקרקע שמתקיים בה האמור בפסקת משנה (ב)" יבוא "ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) השטח הכולל המותר לבנייה למגורים לא יוגדל ביותר מ – כרגע זה 200 אחוזים ואם תחליטו משהו אחר, כמובן נשנה את זה – מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש לפי התכנית האמורה בפסקת משנה זו – תוספת השטח.

(2) פסקה (2) נמחקת בעקבות השינוי שדיברנו עליו עכשיו.

(3) נקבע בתכנית כי הוראות התוספת השישית יחולו על תוספת השטח.

בלי סוף הפסקה.

(4) מתקיימות הוראות סעיף 63(ג).

2. פסקת משנה (ב) – תימחק.
היו"ר ווליד טאהא
נמשיך.
יועץ משפטי
השינוי הבא שאנחנו מציעים, כבר הקראנו. זה לגבי מה שתומר עכשיו דיבר עליו, לגבי פסקה (2), העניין של ההחרגה מתכנית כוללנית או אי החרגה. אתם צריכים לומר לנו מה אתם מחליטים לגבי זה.
תומר רוזנר
אנחנו חושבים, בעקבות הערות חבר הכנסת גינזבורג - שאנחנו חושבים שיש בהן טעם רב – שצריך בהחלט לגבי המצב שיש בתכנית הכוללנית, לאפשר חריגה של עד 25 אחוזים כמו שהיה לפני התיקון המוצע. הגדלה של 200 אחוזים אחרי שכבר יש תכנית כוללנית שראתה את כל הראייה הכוללת של הישוב - היא באמת מרחיקת לכת מאוד, אבל כמובן שאתם יכולים להחליט כך, אם אתם רוצים.
היו"ר ווליד טאהא
ה-25 אחוזים היו כאשר הייתה תכנית כוללנית.
תומר רוזנר
נכון. לכן אנחנו אומרים את זה לשמר.
היו"ר ווליד טאהא
זאת אומרת, העיקרון היה קיים.
תומר רוזנר
נכון. ההנחה – כמי שהיה בזמן חקיקת החוק – היה הצורך לאזן בין הרצון לעודד דיור בהישג יד מצד אחד לבין השימור של התכנית הכוללנית מהצד השני והתפיסה הייתה שתוספת של 25 אחוזים זכויות בנייה למגורים במסגרת מה שכבר אושר בתכנית כוללנית. קחו לדוגמה במקרה את תכנית 5,000 של תל אביב שמאפשרת זכויות נדיבות מאוד, זכויות בנייה. תוספת של 25 אחוזים זכויות בנייה למגורים בתוספת לתכנית הכוללנית נראה בזמנו לחברי הכנסת כמשהו שהוא סביר כדי לעודד את הנושא של דיור בהישג יד.

לתת אפשרות לתת 200 אחוזים אחרי שכבר נדונה ואושרה תכנית כוללנית שראתה ראייה כוללת את הישוב ואת מרחב התכנון, נראה באמת מרחיק לכת מאוד.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני גם לא חושב שזה יגביל משהו, אם זה 25 אחוזים מתוך תכנית כוללנית. הרי לא מדובר על כך שכל הישוב נבנה עכשיו, כולו מרוצף בניינים להשכרה לטווח ארוך.
תומר רוזנר
המשמעות לאפשר 200 אחוזים היא להגדיל את הישוב כולו פי שלוש שזה לחלוטין לא סביר.
יעל לינדנברג
ההצעה של ה-25 אחוזים היא בעצם לא לשנות מהמצב הקיים ובאחוז ניכר להשאיר את המצב על כנו. המצב על כנו הוא מצב לא מספק. אנחנו רוצים לעודד שכירות ארוכת טווח. בעולם שבו הוועדות גם הולכות מקום שברוב המקומות יש תכניות כוללניות שזה כמובן מבורך, אנחנו לא יכולים לוודא שבאמת יש שכירות מוסדית ארוכת טווח במקומות האלה. לכן אנחנו רוצים באמצעות הדבר הזה כן לאפשר לוועדה מקומית לחרוג. אני שומעת כאן שאומרים ש-200 אחוזים זה הרבה מאוד בעולם של תכנית כוללנית. אולי אפשר לדבר על מספר אחר. אני כן אומר ש-25 אחוזים זה לא מהווה מענה.
תומר רוזנר
אני מציע שתבדקו קודם כל לכמה ועדות מתוך הוועדות העצמאיות יש תכנית כוללנית.
יעל לינדנברג
בדקנו.
תומר רוזנר
למיטב ידיעתי יש לבודדות.
יעל לינדנברג
יש הבדל בין הטווח עכשיו, כלומר, מה יש עכשיו ומה יקרה בהמשך.
תומר רוזנר
לא.
היו"ר ווליד טאהא
לא. היכן שאין תכנית, אין לך בעיה עם ה-200 אחוזים.
תומר רוזנר
מה שיקרה בהמשך זה שייקחו בחשבון את התיקונים. אנחנו מדברים על מה המצב הקיים.
יעל לינדנברג
כולנו תקווה שייקחו את זה בהמשך.
תומר רוזנר
לשם כך יש מוסדות תכנון.
יעל לינדנברג
השאלה היא מה קורה אם גם לא לוקחים את זה בחשבון.
תומר רוזנר
אנחנו כנראה סומכים על מוסדות התכנון שהם יודעים לעשות את העבודה.
יעל לינדנברג
אנחנו לגמרי סומכים. אנחנו אומרים מה אם התגלה לאחר מכן על ידי הוועדה המקומית שזה ערך חשוב שהיא רוצה לקדם ואנחנו חושבים שזה נכון.
יפתח עשהאל
עד היום לא הוגדר דיור להשכרה בתכניות כוללניות. זה משהו שכן צריך להתאים את התכנון אליו.
תומר רוזנר
לכן אנחנו אומרים. צריך לשמר את המצב הקיים שבו מדובר ב-25 אחוזים. אני מציע שתיקחו הפסקה חמש דקות, שבינתיים מישהו יברר לכמה ועדות יש תכנית כוללנית ומה היקף הגדלת זכויות הבנייה בהן לעומת המצב לפני התכנית.
היו"ר ווליד טאהא
אתם יכולים לברר תוך כדי.
יעל לינדנברג
לפי הנתונים הועברו אלינו אז - אלה נתונים שהגיעו ממינהל תכנון - זה היה כשמונה. אולי בני יביא נתונים אחרים.
תומר רוזנר
תנו לנו פירוט, חוץ מתל אביב שאנחנו יודעים.
תום פישר
במסגרת הסמכת ועדה מקומית יש חובה בדין שאותה ועדה מקומית מוסמכת תגיש תכנית כוללנית תוך חמש שנים ולשר הפנים יש אפשרות להאריך את זה. המחוקק שהוא בא להסמיך ועדות, הוא רואה לנגד עיניו שתוך שבע שנים תהיה להם תכנית כוללנית. אם לא, הסמכויות שלהן כוועדה מוסמכת, נשללות.
היו"ר ווליד טאהא
תתחיל להקריא את הניסוח כולל התיקונים.
תומר רוזנר
לא צריך להקריא שוב את הניסוח. אין צורך להקריא שוב.
יועץ משפטי
כבר הקראנו את הנוסח.
היו"ר ווליד טאהא
בכל זאת צריך להתייחס להערות שנאמרו היום וגם לתשובות.
תומר רוזנר
הקראנו. הקראנו עכשיו.

נושא אחרון שנשאר ואתם צריכים להחליט בו ולתת לנו הנחיה זה לגבי הנושא שהועלה לגבי כללי הזכאות לדיור במחיר מופחת.
יעל לינדנברג
היושב ראש, אתה רוצה שנצא כפי שהומלץ להתייעצות קלה ונחזור אליכם עם תשובות?
היו"ר ווליד טאהא
אתם יכולים לעשות את ההתייעצות שלכם. אנחנו רוצים לדבר על ההסתייגויות. אתם לא רלוונטיים לקטע של הסתייגויות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אולי כן. יש שם הסתייגויות שהם כן רלוונטיים.
היו"ר ווליד טאהא
חמש דקות הפסקה ונחזור לדבר על ההסתייגויות.

(הישיבה נפסקה בשעה 16:24 ונתחדשה בשעה 16:37.)
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו מחדשים את הישיבה. תנו לנו את העדכונים. נשמע את העדכונים האחרונים. מי מוסר לנו את העדכונים?
יעל לינדנברג
אני. לגבי הנקודה שעלתה מה קורה במקרה שיש תכנית כוללנית. אנחנו מבינים שבאמת שהוועדה המחוזית כבר נתנה מה שנקרא מסטר פלן ולכן הצורך בתוספת יחידות של 200 אחוזים אולי הוא יורד. לכן אנחנו מציעים את ההצעה הבאה: במקום שאושרה תכנית כוללנית, ועדה מקומית תהיה מוסמכת לתת תוספת של 75 אחוזים במקום 200 אחוזים, ו-150 אחוזים בהינתן אישור של הוועדה המחוזית.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה שוק. אנחנו רוצים 100-50.
יעל לינדנברג
תמיד אפשר לבקש פחות אבל בסוף אנחנו רוצים עוד יחידות דיור.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, אבל זה מכל הישוב.
יעל לינדנברג
מה זה מכל הישוב?
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זה 50 אחוזים? מהתכנית הכוללת של הישוב.
יעל לינדנברג
זה ביחס לפרויקט.
היו"ר ווליד טאהא
בכל זאת זה שינוי לעומת ההצעה המקורית. זה שינוי מבורך. אנחנו רוצים לגשת להסתייגויות. יש לנו מסתייג סדרתי.
יובל סימחוביץ'
מתי אדוני רוצה לדבר על העניין של הזכאות? הקריטריונים?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
עכשיו.
היו"ר ווליד טאהא
כן, עכשיו. נכון.
יובל סימחוביץ'
הלשכה המשפטית, משרד הבינוי והשיכון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
היית כאן כל הזמן?
יובל סימחוביץ'
הייתי מהבוקר. כן. רצינו רק להזכיר שכל הנושא של קביעת הזכאות הוא בעצם בסמכות שר הבינוי והשיכון וזה תהליך שנעשה במועצת מקרקעי ישראל. יש עבודה מקיפה.
היו"ר ווליד טאהא
לאותו שר יש את הסמכות על הזכאות לבני מקום?
יובל סימחוביץ'
כן.
היו"ר ווליד טאהא
כנראה נביא אותו לדיון זכאויות.
יובל סימחוביץ'
אני רוצה לומר שיותר נכון כאשר אנחנו קובעים קריטריונים לזכאות, לא לעשות את זה בחוק אלא כן לאפשר את הגמישות ולהשאיר את המצב כמו שהוא היום. לאפשר למועצת מקרקעי ישראל לדון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא. אנחנו לא רוצים את זה. מה דעתך שנקבע בתוספת השישית את הסיפור הזה של זכאות לדיור בר השגה, כלומר שכירות ארוכת טווח.
יובל סימחוביץ'
במחיר מופחת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
במחיר מופחת. כמובן. שהשר יהיה רשאי לקבוע זכאי ובלבד שחלק מהזכאות יהיה מבחן הכנסה.
יובל סימחוביץ'
כל השאלה היא מה החשש, למה לתת סמכות מצד אחד ומצד שני להגדיל אותו ולצמצם אותו לאיזשהו תחום מסוים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כי זה נושא שמדברים עליו שנים והממשלה לא עושה את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
איתן, תן לי את ההסתייגות, אני אכניס אותה. מה ההסתייגות?
היו"ר ווליד טאהא
לא הבנתי מה הוא מציע.
תומר רוזנר
לא לשנות.
היו"ר ווליד טאהא
לא לשנות ומה? או לא לשנות נקודה?
יובל סימחוביץ'
השאלה למה לא לתת לגורמי המקצוע להביא הצעה ולבדוק את זה במועצת מקרקעי ישראל ולגבש כללים בשים לב למה שקורה. אם צריך לקבוע מבחני הכנסה, ייקבעו מבחני הכנסה.
היו"ר ווליד טאהא
אבל למה זה צריך להיות סוד צבאי? למה לא להביא קריטריונים ולעגן אותם ולדעת היכן הבעיה?
יובל סימחוביץ'
כל השאלה איפה עושים את זה, אם עושים את זה כאן בחוק או עושים את זה באופן גמיש שמאפשר יותר גמישות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
העניין הוא שבחיים לא עושים את זה. לא איפה עושים. פשוט לא עושים.
היו"ר ווליד טאהא
איתן, אני באמת רוצה לדעת איפה יותר גמיש. נגיד אני בקטע של זכאות לבני מקום, אני לא יודע מה זה גמיש. אם כן, איפה גמיש?
יובל סימחוביץ'
כשאנחנו אומרים גמיש, אנחנו מדברים על היכולת לקבוע קריטריונים ועם הזמן לראות כמה הם יעילים.
היו"ר ווליד טאהא
אבל איפה לקבוע אותם?
יובל סימחוביץ'
במועצת מקרקעי ישראל.
היו"ר ווליד טאהא
אותו מקום שממש לא גמיש.
יעל לינדנברג
אם אני אחדד מה שהם הציעו, זה עדיין להשאיר את הסמכות לשר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
נכון. לשר תהיה הסמכות. הוא יחליט.
היו"ר ווליד טאהא
איתן, אני מציע שהקטע של הזכאויות, גם הזכאות לבני מקום וגם הזכאות למחיר מופחת וכל מיני זכאויות, נעשה על זה דיון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
החוק הזה דן והוא מתקן סעיף שכבר קיים בחוק התכנון והבנייה.
היו"ר ווליד טאהא
נכון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הסיפור של זכאות למחיר מופחת קיים היום בחוק.
היו"ר ווליד טאהא
קריטריון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא. אני אקריא לך מה כתוב בסעיף. בהגדרה זכאי בחוק.
היו"ר ווליד טאהא
קרעי יטען נושא חדש.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא. הפוך. אני הוספתי. הגשתי תיקון נוסח א מה שאיתן מבקש.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
קרעי יצביע בעד למרות שהוא לא יכול להצביע.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מבקש ממך אדוני היושב ראש שבחוק התכנון והבנייה בפרק שמדובר על זכאי לשכירות מופחת, זה מה אנחנו עוסקים בו, כתוב כאן שזכאי הוא מי שעומד בתנאים נוספים שקבע השר בתקנות. אני מבקש לקבוע שזכאי הוא מי שעומד בתנאים נוספים כפי שקבע השר בתקנות ובלבד שיהיו שם מבחני הכנסה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הנה, תראה מה כתבתי. זה הנוסח שכתבתי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
פשוט מאוד.
תומר רוזנר
זה יחייב אותו להביא תקנות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כן. נכון. הוא יצטרך להביא תקנות.
תומר רוזנר
תוך כמה זמן?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
חצי שנה.
יפתח עשהאל
שוחחתי עכשיו עם מי שליווה את התוספת השישית והוא אמר שגם אז הייתה בקשה כזאת.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
נכון. אני הייתי בדיונים גם אז.
יפתח עשהאל
הוא אומר שהסיבה שלא בחרו אותה, זה היה על הסיבה שאתה מעלה על קריטריון שקיים היום, בעלות של דירה שלכאורה אתה לא צריך להיות אדם שאין לו אבל אין לך דירה ואתה תהיה זכאי. גם מבחן הכנסה, אם למשל אני מגיע ממשפחה מאוד מאוד אמידה, אני לא צריך לעבוד, במבחן ההכנסה אני אהיה זכאי.
קריאה
לא חייבת להיות הכנסה ממשכורת. יכולים לקבוע, כפי שעשו במקומות אחרים - אנחנו יודעים לצערנו במבחני הסיעוד ובמבחנים לניצולי שואה – מתחשבים גם בנכסים. אז זה נכון, זה לא פשוט, צריך לעשות קריטריונים ברורים אבל אם רוצים – אפשר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתם יודעים למה קוראים לסעיף הזה? הרי היו יכולים לכתוב בחוק דיור לשכירות ארוכת טווח, אבל לא, לא כתוב כך. איפה כתוב? כתוב דיור בהישג יד. למה? כי במקור בתיקון 101 יושבת ראש הוועדה מירי רגב רצתה דיור בהישג יד, שאנשים יוכלו לרכוש דירות במחיר מופחת אבל אז הממשלה התנגדה, עיקמה קצת ואמרה דיור בהישג יד יהיה דיור לשכירות ארוכת טווח. בגלל זה קוראים לזה כך. היא שמה כותרת אחת וקבעה משהו אחר.
יובל סימחוביץ'
יש כאן שתי הגדרות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לכן על הפרק הזה הוא לא באמת לדיור בר השגה. הוא לדיור שכירות ארוכת טווח וראוי שבמקום הזה יהיו מבחני הכנסה כי הם הכי הרבה צריכים את העזרה הזאת של שכירות מופחתת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב ראש, את מה שאיתן ביקש הכנסתי במשפט אחד.
היו"ר ווליד טאהא
תנוח דעתך.
יעל לינדנברג
אני אשמח להתייחס. מבחני הכנסה בהרבה מקומות שם יש מבחני הכנסה במשרדי הממשלה השונים – מעונות יום וכולי – באמת נוגעים למשהו נקודתי. כלומר, כמה השתכרת בשלושת החודשים האחרונים ועל פי זה נקבע אם אתה זכאי או לא זכאי.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא בהכרח.
היו"ר ווליד טאהא
זה לצד כל הקריטריונים שהשר יכניס.
יעל לינדנברג
אני אגיד מה ההצעה. אני מסכימה אבל אני אומר מה ההצעה. להגיד מבחן הכנסה זה משהו מאוד מפורש. בעולמות של רכישת דירה, הרבה פעמים בן אדם שמשתכר משכורת בגובה של 8,000 שקלים, זה לא אומר שהוא לא מגיע עם הון עצמי מהוריו שבדרך כלל הם אלה שעוזרים לו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל זאת שכירות. זאת לא רכישה.
יעל לינדנברג
בסדר. זה לא משנה. אני אומרת שהוא לא מגיע עם איזשהו הון עצמי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
שהשר יקבע בתקנות.
יעל לינדנברג
לכן אני מציעה אמירה, לא שקוראים לה מבחני הכנסה כי המנוח מבחני הכנסה בתרגום שלה יכול להיות על משהו מאוד צר, אלא לכתוב אמירה של משהו כמו איתנות כלכלית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא צריך עכשיו להתחיל לחקור כל אדם אם יש לו או אין לו.
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו רוצים להכניס את ההערה הזאת. מה עמדת הממשלה?
יעל לינדנברג
אנחנו נשמח אם במקום אמירה – משרד השיכון יתקן אותי - של מבחני הכנסה תהיה אמירה של איתנות כלכלית או אפשר לחשוב על משהו אחר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אי אפשר להבין את זה.
יעל לינדנברג
איתנות כלכלית.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה את בודקת? את אבא שלו? את סבא שלו? אם הסבר שלו מיליארדר?
היו"ר ווליד טאהא
את שואלת על הזאות למחיר מופחת.
יעל לינדנברג
אני אומרת שבסוחף אם הבן אדם הזה משתכר 8,000 שקלים אבל יש לו הכנסות ממקומות אחרים או יש לו איזה הון עצמי - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז אמרנו מבחני הכנסה.
יעל לינדנברג
זה לא נלקח בחשבון.
היו"ר ווליד טאהא
בואו נשמע את משרד השיכון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בטוח זה יותר טוב ממה שיש היום. גם אם יהיו שם כמה עשירים שיקבלו כמו שהרבה קיבלו במחיר למשתכן, יש כאלה עם בעלי הון, שיקבלו אבל הרוב יהיו כאלה שמשתכרים משכורות נמוכות יותר.
יפתח עשהאל
זה בדיוק היה החשש. לא רצינו את הקריטריון הנמוך הזה של חסר דירה כי לא רציתם שעשירים ייהנו מהזכות הזאת. כאן, כפי שהסבירה יעל, יכול להיות מצב מאוד פשוט שבא מישהו שהוא עם הכנסה מועטה אבל יש לו הון עצמי מאוד גבוה ואנחנו חוזרים לאותה נקודה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אבל אתה מצמצם את הקבוצה.
היו"ר ווליד טאהא
אני שואל אחרת. בקריטריונים של השר, איך הוא מבטיח שהעשירים לא יקבלו את זה? איך הוא יודע? תשתף אותנו בידע.
שלמה קרעי (הליכוד)
יעל, אני כתבתי שבין היתר זה יכלול גם מבחני הכנסה. זה בסדר? בין היתר יכלול מבחני הכנסה.
יעל לינדנברג
בין היתר, לדעתי זאת פרשנות משפטית.
שלמה קרעי (הליכוד)
בין היתר אומר שאת יכולה להוסיף עוד קריטריונים.
יובל סימחוביץ'
חייבים לכלול את זה.
היו"ר ווליד טאהא
משרד המשפטים יכול לומר מה זה אומר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
משרד השיכון, אני לא מבין. תראה איך אנחנו לארג'ים כלפי הממשלה. אנחנו מבינים שאי אפשר לסגור את כל הקבוצה. אנחנו מבינים את זה אבל אתה מצמצם מאוד. ברגע שאתה אומר שאתה קובע מבחני הכנסה, אתה בודק כמה רמת ההשתכרות של אותו אדם, גם אם יש לו עורף כלכלי, יכול להיות שיש לו, אבל על פי רוב זו משכורתו, אתה מצמצם עוד את הקבוצה וברור לכולם שהכיוון הוא כיוון שאלה אותם אנשים שמשתכרים בשכר לא מאוד גבוה. אם יש לו עזרה, שיחק אותה אבל רובם לא יהיו כאלה. אתה אומר שאין היום בכלל, אז אני אגיד: לא, אני לא אאשר את זה כי אולי עשירים יכולים להרוויח. אבל מה היום?
מוסי רז (מרצ)
היום אין בעיה. אם אתה יודע לבדוק עורף כלכלי, תבדוק.
יובל סימחוביץ'
זה בדיוק העניין. כולנו מבינים שמי שצריך שלאוכלוסייה שצריך לעזור, לה צריך לעזור אבל שהעניין הזה, הדרך לבדוק למי צריך לעזור, זה משהו שהוא מורכב.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה יקל עליכם. אתם משלמים היום מיליוני שקלים לזכאים של שכירות, כ-1,000 שקלים, 3,000 שקלים בחודש כשכאן הם יכולים לקבל שכירות מופחתת.
היו"ר ווליד טאהא
חברי הכנסת, אני חושב שמספיק. מיצינו את הוויכוח. אנחנו נוסיף שבין יתר הקריטריונים שהשר קובע, יהיו גם מבחני הכנסה.
אליסה פרוכט
אני יועצת השר. התכתבתי כרגע עם מנכ"ל המשרד אביעד פרידמן. החשש שלנו הוא שהגדרת קריטריונים של הכנסה יפיל את העסק הזה מכיוון ששום - - -
היו"ר ווליד טאהא
לא. הגדרת קריטריונים של הכנסה בין היתר ליד כל השיקולים, הקריטריונים והתבחינים שהשר ישתמש בהם – יהיו גם תבחיני הכנסה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב ראש, אפשר לכתוב בהתחשב במצבו הכלכלי.
אליסה פרוכט
זה עדיין לא פותר לנו את הסוגיה. הצמצום של האוכלוסייה שתוגדר כאוכלוסייה שיכולה לקבל את זה, תגרום ליזמים לא ללכת על פרויקט כזה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה? זה רק על שכירות מופחתת.
אליסה פרוכט
נכון.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה רק 25 אחוזים מהפרויקט.
קריאה
לא יהיה להם איפה לשלם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
היום בפרויקטים שכבר קיימים, אנחנו יודעים בדיוק מי האנשים שהגיעו לשם. רואים אותם בעיניים. אני יודע. אני מכיר את הפרויקט ים האלה, לפחות אחד מהם. אבל רואים. לא מדברים על כל הפרויקט. רוב הפרויקטים הולכים לשוק החופשי והקונים יוכלו להשכיר את זה למי שהם רוצים ובאיזה מחיר שהם רוצים. את ה-25 אחוזים הם ייתנו את זה למי שיש לו מבחן הכנסה יותר נמוך.
יובל סימחוביץ'
אני חושב שברור לכולם שצריך לעזור לאותה אוכלוסייה שצריכה את העזרה, אבל השאלה אם מה שאנחנו עושים היום, אנחנו מכניסים כל מיני משפטים או קריטריונים.
שלמה קרעי (הליכוד)
הסכמנו בהתחשב במצבו הכלכלי.
מוסי רז (מרצ)
אבל איך תקבע איזו אוכלוסייה צריכה את העזרה? החוק עוזר לך לקבוע מבחנים. היה את הדיור למשתכן, שטות אדירה והגיע הזמן לעשות משהו נורמלי.
היו"ר ווליד טאהא
לטעמי הוויכוח מיותר. אנחנו אומרים לצד הקריטריונים בהם משתמש השר, הוא גם ייקח את ההיבט הכלכלי בין יתר החישובים שלו. איפה הבעיה כאן? זה צריך להיות מוסכם עליכם.
יעל לינדנברג
אני חושבת שהנוסח שהוצג כאן על ידי חבר הכנסת קרעי הוא מוסכם. אפשר ללכת על נוסח של בהתחשב במצבו הכלכלי.
היו"ר ווליד טאהא
להתחשב במצבו הכלכלי?
יעל לינדנברג
כן.
תומר רוזנר
יגידו שהוא חסר דירה וזה מספיק טוב.
קריאה
להתחשב בין היתר במצבו הכלכלי.
תומר רוזנר
לא, לא הייתי ממליץ.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אין כמו מבחן הכנסה או רמת השתכרות. אדם שיש לו משכורת מסוימת, ברור כמה הוא מקבל. גם אם יש לו עורף כלכלי, גם אם יש לו הרבה כסף בבנק, זה לא רלוונטי. הרי היום גם כך הוא מתקבל. היום הזכאות היא כלום. אין כלום בזכאויות. אנחנו יודעים את זה. חברי כנסת כאן קיבלו מחיר למשתכן. אנחנו לא יודעים את זה? הם היום משכירים את זה לאחרים.
היו"ר ווליד טאהא
משכירים לעוזרים שלהם.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני אומר אין כמו מבחן פשוט כמו הכנסה. אתה משתכר הרבה? תשכור דירה אבל לא במחיר מופחת. אתה משתכר מעט? יש לך זכאות.
יובל סימחוביץ'
אני חושב אדוני היושב ראש שלאור מה שאנחנו שומעים כאן, אנחנו כן נאפשר דווקא לגורמים הרלוונטיים במועצת מקרקעי ישראל כן לעשות עבודת מטה, כל לחשוב על הקריטריונים, לאור הדברים שנשמעו כאן. אנחנו נוכל גם לעדכן את הוועדה בעוד חצי שנה או כמה זמן שהוועדה תרצה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא. אנחנו מצביעים.
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו רוצים להוסיף את זה לנוסח כדי להצביע. לפני שעתיים הייתה לנו התנסות לא טובה. הקואליציה עשתה דיל נגד עצמה ודחינו את ההצבעה.
מוסי רז (מרצ)
לא קשור אליו.
היו"ר ווליד טאהא
לא. עכשיו אנחנו רוצים שזה יצליח.
יובל סימחוביץ'
אני חושב שגם אנחנו היינו רוצים שזה יצליח. כל השאלה היא באיזו דרך.
שלמה קרעי (הליכוד)
אם אנחנו כותבים בין היתר בהתחשב במבחני הכנסה, זה אומר שאתם יכולים להוסיף. אם אתם רוצים להוסיף עוד קריטריונים, תוסיפו.
היו"ר ווליד טאהא
זה ליד. זה לא אם הם רוצים. אנחנו אומרים שיש להם את הקריטריונים וגם זה. איפה הבעיה?
יובל סימחוביץ'
אז ניכנס לשאלה איזה קריטריון צריך לתת לו יותר משקל.
היו"ר ווליד טאהא
בסדר. תיכנס לשאלה. אז מה?
שלמה קרעי (הליכוד)
משאירים את זה לשיקול דעתו של השר. בשביל זה הוא שר. הוא הזרוע המבצעת.
היו"ר ווליד טאהא
זה בסדר שתיכנס לשאלה. בסדר, תיכנס לשאלה. מה יקרה?
יובל סימחוביץ'
אם אנחנו משאירים את הנוסח כמו שהוא, אנחנו נותנים את האפשרות לבחון את זה בלי שיש לנו כל מיני דברים שמנחים אותנו איך יותר נכון לפעול. אנחנו עושים בחינה אמיתית.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל עכשיו אין לכם שום דבר מנחה.
היו"ר ווליד טאהא
רגע. אתה רוצה שנדחה את ההצבעה ואתם תיקחו זמן לחשיבה? אתה רוצה שנחזור בעוד רבע שעה?
קריאה
בשבוע הבא.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני כבר רואה את הצינון שיהיה כאן.
יובל סימחוביץ'
אנחנו נשמח לכמה דקות. כן.
היו"ר ווליד טאהא
עכשיו השעה 16:55. בשעה 17:10 נתכנס שוב.

(הישיבה נפסקה בשעה 16:55 ונתחדשה בשעה 18:18.)
היו"ר ווליד טאהא
אנחנו מחדשים את הישיבה. יש עוד פרטים לגביהם לא הגענו להסכמות. יש מעט חילוקי דעות לגבי כמה התנסחויות, כמה סעיפים, אחוזים למיניהם. אם כן, לא הגענו לסיכום. נקיים ישיבה במועד אחר כדי להגיע לניסוח מוסכם וכדי לקיים הצבעות על ההסתייגויות ובכלל על החוק.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אדוני, הייתה התקדמות והשגת הרבה במסגרת הדברים עם האחוזים והוועדות. הייתה התקדמות.
היו"ר ווליד טאהא
כן. בוא נראה את זה מנוסח על דף חדש עם כל הנתונים שהיו עד עכשיו. לגבי שאר הדברים שבמחלוקת, יש שינוי. צריך לומר שהיה שינוי אבל עדיין מתווכחים כמובן לטובת זה שיצא חוק יותר טוב ויותר צודק. זו הכוונה של כולם.

בני, מה בפיך?
בנימין ארביב
לצערי אנחנו מתנגדים.
היו"ר ווליד טאהא
על מועד הצבעות ודיון נוסף, לאה תודיע. תודה רבה לכולכם.


הישיבה ננעלה בשעה 18:20.

קוד המקור של הנתונים