ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 04/10/2021

הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות)(תיקון)(תיקון), התשפ"ב-2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) (תיקון) (תיקון מס' 2), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת3
ועדת החינוך, התרבות והספורט
04/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 17
מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט
יום שני, כ"ח בתשרי התשפ"ב (04 באוקטובר 2021), שעה 10:55
סדר היום
1. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות)(תיקון)(תיקון מס' 2), התשפ"ב-2021
2. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות)(תיקון)(תיקון), התשפ"ב-2021
נכחו
חברי הוועדה: שרן מרים השכל – היו"ר
סימון דוידסון – מ"מ היו"ר
אלון טל
מוזמנים
מימי פלצי - ממונה על חינוך מיוחד בבתי"ס, משרד החינוך

לירן שפיגל - ממונה ייעוץ משפטי ראמ"ה, משרד החינוך

אפרת אפללו - ד"ר מנהלת המחלקה לחינוך ולקידום הבריאות, משרד הבריאות

שלומית גרינפילד גילת - יועצת משפטית, משרד המשפטים

פרופ' חגי לוין - נציג איגוד רופאי בריאות הציבור, ההסתדרות הרפואית בישראל
משתתפים באמצעים מקוונים
אריה מור - סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר חירום, ביטחון ובטיחות, משרד החינוך
ייעוץ משפטי
תמי סלע
מנהלת הוועדה
יהודית גידלי
רישום פרלמנטרי
סמדר לביא, חבר תרגומיםהצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות)(תיקון)(תיקון מס' 2), התשפ"ב-2021

הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות)(תיקון)(תיקון), התשפ"ב-2021
היו"ר שרן מרים השכל
בוקר טוב לכולם. אני שמחה לפתוח את הדיון היום בעניין תקנות הקורונה שהגיעו אלינו. יש תקנה אחת שלמעשה מדברת על העבר, אני אתן ן ליועצת המשפטית כמה מילים על מנת להסביר את מה שהגיע לפתחנו.

תוך כדי אני אתחיל לדבר משום שיש לנו פה שלוש תקנות שונות ואנחנו נצטרך לדבר עליהן גם בנפרד ואנחנו נקריא אותן בנפרד. אז אנחנו נתחיל עם אותן תקנות וסמכויות שקיבלנו מה-24 בספטמבר, למעשה ההחרגה של ילדים בעלי מוגבלות. תמי, אם תרצי להציג את זה בפני חברי הוועדה לפני כן ואז אני אתן את רשות הדיבור למשרד הבריאות.
תמי סלע
אז רק מבחינת המסגרת, יש שני תיקונים שנמצאים על סדר היום שהם תיקונים שמתקנים הוראת שעה שכבר אינה בתוקף, זו הוראת השעה שקבעה את המבצע של אנטיגן 2, מה שאנחנו מכנים, של הבדיקות שנעשו עם החזרה ללימודים אחרי החופשות, ושני התיקונים, כן צריך לדון בהם, ליישר או להעיר, אבל הם רלוונטיים אולי למבצע האנטיגן הבא מבחינת המהות כי זה כבר לא בתוקף. גם דברים שעלו בדיון בוועדה, אז זה בעצם נותן מענה להערות שעלו פה, חלקם, אחד זה באמת הצורך בחריג לעניין ביצוע הבדיקות לילדים שיש להם קושי מפאת איזה שהיא מוגבלות, תיכף נקרא את זה, והדבר השני, בתיקון של ה-27, זה פשוט משלים. זה אותה תקנה, תקנה 11 לתקנות שקובעת את הוראת השעה. גם עלה פה שזה פחות הגיוני שזה יהיה רק יום אחד, שנכון יותר שזה יחול על יומיים, מועד החזרה של אוכלוסיות שונות ללימודים.
היו"ר שרן מרים השכל
כן, כי פשוט היו הורים שלא שלחו את הילדים ביום הראשון, שלחו אותם ביום השני.
תמי סלע
כן, ככה כדי לכסות את זה בצורה יותר טובה. גם דובר על צהרונים, הוחל גם על ילדים שחוזרים לצהרונים וגם הוסף חריג לגבי מחלימים, שהם לא צריכים לעשות את הבדיקה. אלה התיקונים שהובאו לעניין הוראת השעה. כמו שאמרתי, היא כבר לא בתוקף, אבל האישור הוא כן חלק מהמנגנון של הפיקוח הפרלמנטרי של הכנסת וחשוב שנדון בזה. אחר כך יש משהו אחר שנוסף לסדר היום, שהוא עדיין בתוקף ורלוונטי.

באופן כללי התקנות שאנחנו כרגע נמצאים בתוכן הן בתוקף עד ה-17 באוקטובר. אז אם יש דברים שכרגע הם לא על השולחן, והיו פה הרבה הערות שעלו פה בוועדה ביחס לתקנות האלה, אז יותר ההערות רלוונטיות לסט הבא ככל שתובא הארכה לתקנות הקיימות. אולי באמת נקרא את הנוסח.
היו"ר שרן מרים השכל
כן, אפשר להקריא את הנוסח. משרד הבריאות קודם אולי? אם אתם רוצים להעיר.
אפרת אפללו
זו איזה שהיא דרישה שעלתה והתייחסנו אליה מתוך הבנת הצורך וזהו, אין לי מה להוסיף. אני יודעת שמשרד החינוך אולי רוצה להוסיף.
תמי סלע
מה שכן, אולי בהתייחסות אחר כך גם להבין את הנתונים על המבצע הזה, על התועלת שבו, על ההצלחה שבו, ככל שתרצו לשמוע כי בכל זאת זה היה אמור, מבחינה בריאותית, שיתוף הפעולה, שינו גם את המתכונת, בפעם הראשונה כשעשו את זה זה היה רשות, זה היה וולונטרי, במתכונת הזו קבעו חובת בדיקה, שזה לא דבר פשוט וגם על זה היו הערות פה בדיון. המטרה הייתה כמובן להגביר את שיתוף הפעולה ואת היעילות של התוצאות של המבצע.
היו"ר שרן מרים השכל
כן, האם משרד החינוך יכול להציג לנו נתונים, או משרד הבריאות, על מספר הנדבקים או מאומתים?
אפרת אפללו
אני יכולה להגיד נתונים שקיבלנו ממשרד החינוך. הנתונים באופן מחשובי, קיבלנו אותם אתמול אחר הצהריים, את הנתונים הסופיים של המבצע, העברת המידע המחשובית, אבל קיבלנו מהם כבר ביום חמישי ושישי בבוקר מצגת מאוד מפורטת לגבי הנתונים שלהם, שהם אספו. אני יכולה להגיד שבערך סדר גודל של 600,000 ילדים נמשכו מכמעט 1,400,000 בדיקות, 600,000 דיווחו במערכת הממוחשבת, אני לא יודעת אם זה כולל רשימות ידניות או לא, צריך לשאול את משרד החינוך, והתגלו בערך 550 ילדים מאומתים, שזה 0.1%, זאת אומרת אחוז מאוד נמוך. שמעתי שמנכ"ל משרד החינוך אומר שזה מנע X בידודים, אני לא בדיוק עקבתי אחרי מה שהוא אמר, אני חושבת שכדאי שמשרד החינוך יציג.

אנחנו קיבלנו את הנתונים אתמול, אנחנו נעבוד עליהם, אנחנו רוצים לבדוק גם מבחינה מגזרית, מבחינת פילוח גיאוגרפי, לראות את ההיענות, את אחוז החיוביים, איפה. קיבלנו את זה רק אתמול אז אנחנו נעבוד על זה ונוכל אנחנו להציג את החלק שלנו בהמשך.
היו"ר שרן מרים השכל
אוקיי. משרד החינוך, יש תוספת לנתונים או הערות? אריה בזום? לא. אוקיי, אנחנו נקשיב לזה קצת מאוחר יותר.

רק הערה, שאמנם תקנות הסמכויות האלה מחריגות אך ורק ילדים עם מוגבלויות ואתם מפרטים פה את המוגבלויות המסוימות, הדבר הזה, אני לא יודעת אם זה מסורבל מדי, כלומר תעודת נכה זה משהו אחד, אבל תלמיד עם הצהרה חתומה על אפיון של מוגבלות כזו או אחרת, הפרעה נפשית, מוגבלות על רצף האוטיזם, מוגבלות שכלית, התפתחותית ותסמונות נדירות, איך הם מביאים אישור לזה? יש אישור שהוא אישור קבוע, תעודה כזו שצריך ללכת לרופא, להתחיל להנפיק? זו גם שאלה.
מימי פלצי
בוקר טוב. שמי מימי פלצי, אני מפקחת באגף לחינוך המיוחד במשרד החינוך. התלמידים שלומדים בחינוך הרגיל, בתי הספר מכירים אותם, על בסיס הזכאות והשירותים כתלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים.
היו"ר שרן מרים השכל
אז בית הספר כבר מכיר?
מימי פלצי
בית הספר מכיר אותם, הצוות יודע מי הם, בטח אלה עם המוגבלויות כפי שציינו.
היו"ר שרן מרים השכל
אני מתנצלת, יחליף אותי חבר הכנסת סימון דוידסון למספר דקות, אני עוד מעט אחזור.

(היו"ר סימון דוידסון)
תמי סלע
היינו בשאלה באמת לגבי איך מזהים ואני אוסיף עוד שאלה בהתייחסות שלך, עלתה השאלה שהגיעה אלינו לגבי עיכוב התפתחותי שהרבה פעמים זה דומה לאוטיזם, אותם קשיים, והאם יש הצדקה לאפשר את ההחרגה ופה לא. אני גם אשאל כמה ילדים הוחרגו בסך הכול כתוצאה מהחריג הזה.
מימי פלצי
אז אני אומר, בהתייחס להיכרות את התלמידים במערכת, הם גם מאופיינים במערכות המשרד, כלומר ניתן לזהות אותם, גם ברמת בית הספר, גם ברמה מערכתית מכיוון שהם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים. הם מסומנים במערכות על פי קוד, כך שמבחינה פנים ספרית התלמידים עם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים להבנתנו לא צריכים אפילו להגיע עם איזה שהוא נייר במוסד שהם לומדים בו, הם מוכרים כזכאים לשירות.

לגבי תלמידים שאינם זכאים לשירותי חינוך מיוחדים וכן מחזיקים תו נכה, במידה שיש כאלה, אני מניחה כדוגמה אדם עם מוגבלות נפשית שבחר לא לעדכן את בית הספר או לא לפנות לשירותי חינוך מיוחדים, אלה לא מאופיינים במערכות ומן הסתם הם עם תו נכה שהביטוח הלאומי הנפיק להם. אז יש בעצם שתי אוכלוסיות מרכזיות בעניין. זה לגבי הסוגיה הראשונה, איך מזהים אותם במערכות.

לגבי סוגי המוגבלויות, אני אדבר כרגע על עיכוב התפתחותי ובהמשך אני חושבת שאנחנו נרצה להרחיב את השיח ביוזמתנו אנו. לגבי עיכוב התפתחותי, אני אעשה הבחנה בין א' עד ג' לבין שלב הגן בעיקר. בשלב הגן בגני החינוך המיוחד אלה תלמידים שהם או בשלבי בירור או שזה האפיון שלהם. הם מאוד מגוונים מבחינה תפקודית, בין מוגבלות מאוד מאוד קלה שבהמשך מתבהרת כתלמיד עם לקות למידה, חלקם אף לא זכאים בהמשך לשירותי חינוך מיוחדים ולומדים בחינוך הרגיל. זאת אומרת זה מין שלב בירור ולנו זה נראה גורף מדי להכליל אותם, אנחנו מרגישים אחריות גדולה והסיפור של המידתיות בעינינו הוא מאוד לנגד עינינו. פעם אחת צרכי הילד וההורים, להקל איפה שאפשר – דרך אגב אנחנו גם מעבירים מסרים שהפטור הוא לשימוש במידה שהוא נחוץ, זאת אומרת אם לא חובה והילד משתף פעולה ואפשר לקיים איתו את האנטיגן אנחנו מאוד מעודדים את זה ואני חושבת שזה מסר שחשוב בכל במה להשמיע אותו. לגבי העיכוב ההתפתחותי אנחנו חושבים שזה לא נכון להכליל אותם באופן גורף.
היו"ר סימון דוידסון
אני רוצה להבין דבר אחד. אני נמצא גם בוועדת חוקה, ועדת חוקה אישרה לכל מי שהוא בעל תו נכה בגילאים שלוש עד 12 כניסה ללא תו ירוק.
תמי סלע
פה הרחיבו מעבר, מעבר לתעודת נכה.
מימי פלצי
לא בהכרח. נכון, הרחיבו במערכת החינוך, להבנתנו גם אלה עם תו הנכה, אני אומר שהייתה על זה חשיבה תוך כדי התהליך שהיה בנקודת הזמן ואנחנו היינו מציעים לחשוב פעם נוספת על ההכללה של תו נכה מכיוון שלדוגמה תלמיד עם עיוורון או תלמיד עם לקות שמיעה שיכול להיות עם תו נכה, מקצועית אנחנו לא בהכרח מסכימים עם זה שאוטומטית הוא אמור לקבל פטור. אנחנו מציעים לבחון את זה פעם נוספת ולעשות חשיבה על הפרדה לא רק על פי סוג המוגבלות אלא על פי סוג המסגרת. כלומר תלמידים עם המוגבלויות שסימנו, שלומדים בכיתות חינוך מיוחד, בגני חינוך מיוחד ובבתי ספר לחינוך מיוחד, להכליל אותם בפטור, התלמידים שלומדים בחינוך הרגיל, אנחנו חושבים שזה שם את זה במקום מאוד מאוד מורכב, במיקום שלהם בכיתה, בהתייחסות. אני חושבת שכדאי להרהר בזה פעם נוספת.
תמי סלע
מתי יש כוונה, כבר חושבים על עוד - - -
לירן שפיגל
אנחנו לא יודעים על כוונה, אנחנו נעשה חשיבה. ככל שיחליטו לתקן בעתיד את התקנות ולהחזיר את הדרישה לבדיקת אנטיגן אז אנחנו נחזור ונבחן מחדש את הנושא הזה של האוכלוסייה שצריכה לקבל פטור מבדיקה כי יש קשיים כאלה ואחרים שמצדיקים לפטור אותם.
תמי סלע
עלו פה בוועדה עוד שאלות לגבי סיטואציות שמסיבות לוגיסטיות או משפחתיות אחרות, שלא קשורים למוגבלויות, שהילד לא מגיע עם הצהרה חתומה על עריכת בדיקה ובאמת הקושי שהוא לא ייכנס למסגרת מהסיבה הזאת שבעצם לא תלויה בו, היו קשיים כאלה? זאת אומרת התעוררו מצבים, נתקלתם? היו לזה כבר פתרונות, כהערה, שאולי יהיו גם כמה ערכות בבית ספר שאפשר יהיה לעשות למישהו בדיקה?
לירן שפיגל
עוד פעם, כדי לעשות בדיקה צריך הסכמה של ההורים. נתחיל מהסוף, אני לא מכיר מקרים, אני לא יודע לענות על נתונים של מקרים שתלמידים הגיעו בלי בדיקה כי המשפחה שלהם לא רצתה לבדוק או שיש איזה קושי אחר משפחתי שבגללו תלמיד לא נבדק, אבל מראש צריך מנגנון של הסכמה, כלומר בית ספר לא יכול לעשות בדיקה לתלמיד בלי שההורים מלכתחילה הסכימו. זו נקודה שלא יהיה לה פתרון במובן הזה שבית ספר לא יבדוק כי המשפחה לא הסכימה והמשפחה לא בודקת ואז פשוט נצטרך לתת פתרון לתלמיד. בית הספר מכיר את התלמידים ויודע לתת את הפתרונות.


(היו"ר שרן השכל)
היו"ר שרן מרים השכל
איפה אנחנו?
תמי סלע
רק תקציר הפרקים, דובר על הזיהוי, שאין קושי בעניין הזה.
היו"ר שרן מרים השכל
סיימנו את ההחרגה?
תמי סלע
כן, על החלק הזה, ועל העיכוב ההתפתחותי שזה מכליל יותר מדי ילדים וגורף ואולי אם תהיה שוב כוונה לקבוע חובה או מבצע כזה של בדיקות אנטיגן יצטרכו להמשיך ולבדוק את החריג הזה של מוגבלויות על סמך המסקנות של הפעם הזו והילדים שהוחרגו.
לירן שפיגל
אני רק אומר שאריה מור נמצא בזום.
היו"ר שרן מרים השכל
אוקיי, אתה יכול להעלות לנו את אריה מור, בבקשה? אנחנו נשמח לקבל קצת נתונים. בוקר טוב, אריה.
אריה מור
בוקר טוב. לשאלה הקודמת ששמעתי לגבי בדיקות האנטיגן. כן, יש אירועים, אבל הם מטופלים בדיוק על פי הנוהל, בצורה רגישה, באחריות, עם הילד, עד שמאפשרים לילד, אבל זה היה אירוע חד פעמי. אני רק רוצה להגיד שאנחנו כרגע בתהליך יחד עם משרד הבריאות ומשל"ט קורונה לרכש של 32 מיליון ערכות ויהיו לכל תלמידי ישראל בבית ערכות לחודש שלם קדימה, לכל סיטואציה ואנחנו ככה ננהל ביעילות בעתיד. זה בתהליך.
היו"ר שרן מרים השכל
יש עוד נתונים מעבר למה שמשרד הבריאות שיתף אותנו? 550 מאומתים, 600,000 בדיקות שנעשו, יש חידוש בנתונים?
אריה מור
מה זה חידוש בנתונים? אנחנו כרגע עומדים על 20,000 מאומתים, הירידה במשק בכמות המאומתים ניכרת גם אצלנו. לא מעט מאומתים הם במגזר הלא יהודי, אז אנחנו מתמקדים, 50% מהמאומתים אצלנו הם במגזר הלא יהודי, זו גם בעיה שאני מניח שמשרד הבריאות רואה אותה ברמה ארצית וזה בהחלט משקף את הנתונים.

אנחנו כרגע בפרויקט של 400 בתי ספר, התחלנו אתמול, שמשתתפים בפיילוט כיתה ירוקה בארבעה מודלים שונים, מגן חינוך, דיגום בבית הספר ובדיקות אנטיגן בבית.
היו"ר שרן מרים השכל
בכמה כיתות מדובר במודל הכיתה הירוקה? אמרת 400 בתי ספר, כמה כיתות?
אריה מור
כל כיתות בית הספר. 400 בתי ספר מחולקים לארבעה מודלים שונים, התחילו לעבוד כבר וכל חולה מאומת שמתגלה באחד מבתי הספר האלה, באחת הכיתות, נכנס למודל. שאר הכיתות, אם אין בהן תחלואה הן לא בתוך המודל כי אין צורך לעשות שום דבר. כל כיתה שתיווצר שם היא תיכנס למודל של כיתה ירוקה ואנחנו כל יום עושים סטטוסים ומתחילים לנהל את האירוע הזה, חולקו אנטיגנים לילדים הביתה בכל אותם 400 בתי ספר, אתמול הובלנו מאות אלפי ערכות אל בתי הספר שחילקו לילדים.
היו"ר שרן מרים השכל
אם אני מבינה אותך, זאת אומרת שהתלמיד שנמצא מאומת בכיתה, בתוך הכיתה מחולקים להם בדיקות ביתיות ובכל יום אותו תלמיד עושה את הבדיקה הביתית, במידה שהוא נמצא שלילי הוא יכול להגיע לבית הספר, במידה שהוא נמצא חיובי הוא צריך לעבור PCR?
אריה מור
בעיקרון זה הכיוון, אבל זה ארבעה מודלים שונים. חולקו לילדים שתי ערכות אנטיגן, לכל ילד מכל אותם 400 בתי ספר. כל תלמידי בית הספר שמשתתפים בפיילוט הם עם ערכות שהן לא בשימוש לצורך העניין. בלילה נודע לאחד מההורים דרך קופת החולים או זה נודע למנהל בית הספר או באמצעות מגן חינוך, כי חלק מהפיילוט זה גם מגן חינוך, שיש אריה מור בכיתה ד'2 חולה מאומת. כבר כולם יודעים ומכינים את עצמם, מנהל בית הספר, פיתחנו גם מערכות שהם יראו את הנתונים, הכשרנו והדרכנו את כל המנהלים בכמה ימים האחרונים, הם מודיעים לכיתה מה הם צריכים לעשות.

אז יש ארבעה מודלים, כיתה אחת עושים PCR, זה מודל אחד, שיש בו רבע מבתי הספר, עושה בדיקת PCR בקהילה וממתין לתשובה ואחרי שהוא מקבל את התשובה הוא עושה בדיקת אנטיגן ומגיע לבית הספר וכל יום עושה בדיקת אנטיגן ומגיע לבית ספר. במודל השני של הבחינה, אז הם לא צריכים לחכות לתשובה, הוא עושה PCR, לא צריך להמתין לתשובה, עושה אנטיגן ומגיע לבית הספר. במודל השלישי אנחנו מביאים ניידת דיגום לבית הספר ובמודל הרביעי זה בקרה שזה מתנהל כרגיל. מודל חמישי זה מגן חינוך שכל שבוע מגיעות הניידות לבצע בדיקות לכל בית הספר ואם מתגלים שם חולים מכניסים אותם לכיתה הירוקה.

בקיצור יש פה מבצע לוגיסטי ארגוני שמעורבים בו 400 בתי ספר, מנהלים ותשתיות שלמות. כל מי שנכנס לכיתה הירוקה כבר יש לו בבית, אז אין בעיה להודיע לו שיעשה בדיקה ואז הוא מגיע לבית הספר ולבית הספר יש פול של ערכות לחלק להם לטובת שאר הימים, שבעת הימים הנוספים עד בדיקת ה-PCR האחרונה. אם תרצו נשלח לכם את המצגת הזאת. אני מעריך שתוך שבועיים יהיו נתונים, כל יום עכשיו נאספים הנתונים ומטופלים האירועים וממש צוות סטטיסטיקאים של משרד הבריאות יושב על זה כדי לנתח את הנתונים כל יום.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אריה, יש לי שאלה. הרי הנושא של הפיילוט של הכיתה הירוקה התחיל כבר, לדעתי, לפני יותר מחודש בחברה הערבית, בבתי ספר מסוימים, האם יש לכם נתונים לגבי הפיילוט הזה שהחל לפני חודש בחברה הערבית?
אריה מור
כן, יש נתונים, אבל זה היה רק באבו גוש. היום הכנסנו גם בבתי הספר שנכנסו אתמול כשהתחלנו את כל הפרויקט הגדול, האמיתי, אז יש שם גם לא מעט מהמגזר הערבי. רק בית ספר אחד, מספר כיתות שהיו שם, לא מספק את הנתונים, לכן בתוך המודל, ב-400, יש את מג'ד אל כרום ומראר ושפרעם.
סימון דוידסון (יש עתיד)
לא, האם יש לכם נתונים לגבי הפיילוט שהיה באבו גוש?
אריה מור
יש נתונים, אבל בפני עצמם הם לא רלוונטיים, צריך להסתכל על זה בכמות הגדולה ובסטטיסטיקה ובמודלים של כולם ביחד.
היו"ר שרן מרים השכל
אוקיי, בסדר גמור. תודה רבה לך, אריה, ומאוד מעריכים את העבודה שאתה עושה למען תלמידי ישראל. אנחנו נתחיל בהקראת התיקונים.
תמי סלע
התיקון הראשון מ-24 בספטמבר.
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות)(תיקון) (תיקון), התשפ"ב–2021

תיקון תקנה 11
1.
בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) (תיקון), התשפ"ב–2021, (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 11(ג), בפסקה (2)(ב) אחרי תקנת משנה (ב), המובאת בה, יבוא:
"(ב1) תקנת משנה (ב) לא תחול לגבי –
(1) תלמיד שהוצגה לגביו הצהרה חתומה שיש לו תעודת נכה; לעניין זה "תעודת נכה" – שהנפיק המוסד לביטוח לאומי;
(2) תלמיד שהוצגה לגביו הצהרה חתומה שהוא תלמיד שנקבעה לו זכאות לשירותי חינוך מיוחדים בוועדת זכאות ואפיון עקב אחת או יותר מהמוגבלויות המפורטות להלן, לפי סעיף 7(א)(1) חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988: הפרעות נפשיות, מוגבלות על רצף האוטיזם/ASD, מוגבלות שכלית התפתחותית ומחלות ותסמונות נדירות;"זה סט אחד.
היו"ר שרן מרים השכל
אנחנו נצביע בנפרד ואנחנו נקיים דיונים נפרדים. אני מעלה את התקנות להצבעה. מי בעד? נגד?

הצבעה
בעד – 2
נגד – 0
אושר.
היו"ר שרן מרים השכל
אני קובעת שהתקנה עברה. תודה רבה. אני מקווה שנתראה במבצע אנטיגן 2 בעניין התקנות האלה.
תמי סלע
גם הסט השני נוגע להוראת השעה של מבצע אנטיגן ודיברנו על העניינים שנכללים בו. אני אקרא ואם יהיו עוד הערות אז – זה תיקון מספר 2.
תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות)(תיקון) (תיקון מס' 2), התשפ"ב–2021

תיקון תקנה 11
1.
בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך והוראות נוספות) (תיקון), התשפ"ב–2021, (להלן – התקנות העיקריות), בתקנה 11 –
(1) בתקנת משנה (ג) –
(1) במקום הרישא יבוא:
"בתקופה שמיום כ"ג בתשרי התשפ"ב (29 בספטמבר 2021) עד יום כ"ד בתשרי התשפ"ב (30 בספטמבר 2021), יראו כאילו-";
(2) בפסקה (2)(ב) –
(1) בתקנת משנה (ב) המובאת בה אחרי "חינוך יסודי" יבוא ", או למקום פעילות של צהרון לתלמידים אלה במופעל במוסד כאמור או המופעל במקום אחר על ידי הרשות המקומית או מי מטעמה";
(2) בתקנת משנה (ב1) המובאת בה, אחרי פסקה (2) יבוא:
"(3) תלמיד שהוצג לגביו אישור "תו ירוק".";
(2) אחרי תקנת משנה ג) יבוא:
"(ד) מי שקיים את האמור בתקנת משנה (ג) ביום כ"ג בתשרי התשפ"ב (29 בספטמבר 2021) פטור מלקיים את האמור ביום כ"ד בתשרי התשפ"ב (30בספטמבר 2021).".תלמיד שהוצג לגביו אישור תו ירוק, שזה ההחרגה של ילדים מחלימים או שיש להם תו ירוק מסיבה אחרת, מה שלא אמור להיות עד גיל 12 כי הם עוד לא יכולים להתחסן, אז זה רק מחלימים שהם לא נדרשים לבדיקה.
היו"ר שרן מרים השכל
זה בעצם התיקון שמעביר את זה לפעמיים, כלומר ליומיים.
תמי סלע
זה חל יומיים, אבל מי שעשה ביום רביעי לא צריך גם ביום חמישי, כלומר מספיק פעם אחת בחזרה ללימודים, כל אחד לפי המועד שהוא חזר.
סימון דוידסון (יש עתיד)
את יכולה את הנושא של הצהרון להסביר יותר ברור?
תמי סלע
בהתחלה ההוראה הייתה רק בהגעה לגנים ולכיתות בתי ספר יסודי עד גיל 12, ואז החילו את זה, מי שלמשל לא בא בבוקר לבית הספר אבל מגיע לצהרון גם צריך לבוא עם הצהרה שהוא עשה בדיקה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אבל ילד שמגיע בבוקר לבית ספר, הביא הצהרה, הכול בסדר, יכול להגיע לצהרון, לא צריך עוד בדיקה.
תמי סלע
זו אותה הצהרה. הוא יביא את אותה הצהרה, פעם אחת הוא עושה את הבדיקה והוא מביא את ההצהרה בצהרון. פשוט כדי לכסות את זה בצורה יותר מלאה, שלא יהיו פרצות. זה הסט השני.
היו"ר שרן מרים השכל
אנחנו נעלה גם את זה להצבעה. מי בעד? נגד?

הצבעה
בעד – 3
נגד – 0
אושר.
היו"ר שרן מרים השכל
ההצעה עברה. התקנות עברו.


הישיבה ננעלה בשעה 11:25.

קוד המקור של הנתונים