ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 04/10/2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת החוץ והביטחון
04/10/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 37
מישיבת ועדת החוץ והביטחון
יום שני, כ"ח בתשרי התשפ"ב (4 באוקטובר 2021), שעה 9:30
סדר היום
דיון והצבעה על הרכב ועדות המשנה.
נכחו
חברי הוועדה: רם בן ברק – היו"ר
ייעוץ משפטי
איילת לוי נחום
צוות הוועדה
דפנה סידס-כהן - ראש תחום (בכירה) לביטחון
רישום פרלמנטרי
חנה כהן


דיון והצבעה על הרכב ועדות המשנה
היו"ר רם בן ברק
בוקר טוב לכולם, אני מכריז שהישיבה פתוחה לפי סעיף 120(ב)(2) לתקנון הכנסת. בהמשך להודעה שנשלחה אליכם ביום 19 בספטמבר 2021 בנושא שבנדון, להלן פירוט השינויים:

1. חבר הכנסת רון כץ ישמש כממלא-מקום –

בוועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה במקום חבר הכנסת רם בן ברק;

בוועדת המשנה לפעילות משרד הביטחון ויחידותיו במקום חבר הכנסת רם בן ברק;

בוועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכוח במקום חברת הכנסת נירה שפק;

2. חברת הכנסת גבי לסקי תשמש כממלאת-מקום –

בוועדת המשנה לענייני איו"ש ומרחב התפר במקום חברת הכנסת מיכל רוזין;

בוועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכוח במקום חברת הכנסת מיכל רוזין.

עד כאן. מי בעד השינויים המוצעים? מי נגד? מי נמנע?

ה צ ב ע ה

ההצעה התקבלה.
היו"ר רם בן ברק
ההצעה התקבלה פה אחד. אני קובע כי השינויים ייכנסו לתוקף החל מרגע זה.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:45.

קוד המקור של הנתונים