ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 12/10/2021

פרק ט"ו (תקשורת), למעט סעיפים 80-79 ו-81(2) (בעניין מתקן שידור לתקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת23
ועדת הכלכלה
12/10/2021


מושב ראשון
פרוטוקול מס' 46
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שלישי, ו' בחשון התשפ"ב (12 באוקטובר 2021), שעה 9:00
סדר היום
פרק ט"ו (תקשורת), למעט סעיפים 80-79 ו-81(2) (בעניין מתקן שידור לתקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021 (מ/1443)
דיון בסעיף 81(1) – תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, פריסת סיבים אופטיים – ישיבה זו תוקדש להסתייגויות והצבעות
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
סמי אבו שחאדה
מאזן גנאים
רון כץ
לימור מגן תלם
מיכל שיר סגמן
חברי הכנסת
קרן ברק
מוזמנים
עופר רז-דרור - מנהל מינהל כלכלה, משרד התקשורת

בת שבע נחמיה-מיכאלי - ממונה ייעוץ משפטי לשכת היועץ המשפטי, משרד התקשורת

שי שלף - עו"ד בלשכה משפטית, משרד האוצר

ספיר איפרגן - רכזת תקשורת, תיירות ומדע באגף תקציבים, משרד האוצר

נעם שרלו - רפרנט תקשורת, אגף תקציבים, משרד האוצר

נועה סרברו - עו"ד, מח' ייעוץ וחקיקה אזרחי, משרד המשפטים

נועם כהן - מתמחה במחלקה למשפט אזרחי ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

אמיר וייס - מנהל אגף מדיניות ממשלתית של רשות המיעוטים, המשרד לשוויון חברתי

משה לאו - ראש צוות תקשורת, רשות התחרות

אביעד כדורי - כלכלן, רשות התחרות
משתתפים (באמצעים מקוונים)
אסף פינק - עו"ד, חבר ועד, עמותת הצלחה,
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
אביגל כספי
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אושרה עצידהפרק ט"ו (תקשורת), למעט סעיפים 80-79 ו-81(2) (בעניין מתקן שידור לתקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443

דיון בסעיף 81(1) – תיקון חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, פריסת סיבים אופטיים – ישיבה זו תוקדש להסתייגויות והצבעות
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בוקר טוב. אנחנו שמחים להמשיך את ישיבות ועדת הכלכלה במסגרת חוק ההסדרים כהכנה לתקציב המדינה. היום הוא יום חג בוועדה, אנחנו מביאים סוף סוף חוק ראשון להצבעות, ואנחנו נביא את כל החוקים שלנו להצבעות. על סדר-היום: פרק ט"ו (תקשורת), למעט סעיפים 80-79 ו-81(2) (בעניין מתקן שידור לתקשורת), מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022.

אנחנו מקדישים את הישיבה הזו להסתייגויות ולהצבעות. קיבלנו שלוש הסתייגויות, ואני לא רואה שהמסתייגים נמצאים. היועץ המשפטי ינחה אותנו איך להתקדם. קדימה.
איתי עצמון
כן. למעשה, הוועדה סיימה את הדיון בסעיפים האלה. בהנחייתך אנחנו קצבנו מועד להגשת ההסתייגויות עד אתמול בשש, אם אינני טועה, ואכן קיבלנו כמה הסתייגויות. העיקרון או הכלל המנחה בדיון הזה הוא שהמסתייג מציג את הצעתו, מנמק אותה, ולאחר מכן הוועדה מצביעה על ההצעה. אם ההצעה איננה מתקבלת, חבר הכנסת המסתייג יכול לבקש לצרף אותה כהסתייגות, ואז ההכרעה עוברת למליאת הכנסת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אוקיי. בואו נתחיל.
איתי עצמון
עו"ד אביגל כספי תנחה אותנו ותגיד לנו בדיוק מה הסעיף שעומד להצבעה והאם הוגשו לגביו הסתייגויות. ככל שלא הסתייגויות, ניתן להצביע כמובן.
אביגל כספי
אוקיי, אבל יש עוד סעיפים שלא הוקראו, ונגיע אליהם.
איתי עצמון
מה זאת אומרת? הוועדה סיימה את הדיון.
נ אביגל כספי
נכון, אבל יש דברים ש - - -
איתי עצמון
מבחינת נוסח? אפשר להקריא אותם. מבחינת נוסח, אבל המהות - - -
אביגל כספי
טוב, נדבר עליהם כשנגיע.
איתי עצמון
לפי הסדר.
אביגל כספי
בסדר. אבל מה קורה עם חברי הכנסת?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי שלא בא, לא בא. בואו נעבוד.
איתי עצמון
כמו שאמרתי, באופן כללי חבר הכנסת המסתייג צריך להציג את הצעתו, אלא אם כן הוא הגיש את ההצעה בכתב לפני הדיון ויושב-ראש הוועדה אישר להציג את ההסתייגות ללא נוכחותו. זה שיקול שלך, אבל אם הם לא מגיעים, אתה לא חייב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו קיבלנו את זה בכתב, מצביעים. אם היה מגיע, היה מציג. לא הגיע, לא מציג. חבל על הזמן, בואו נעבוד.
איתי עצמון
בסדר גמור.
אביגל כספי
אוקיי, אבל לא נדרשת הקראה, פשוט מצביעים על הסעיפים כמו שהם.
איתי עצמון
רק תגידי את הסעיפים. אם יש צורך להקריא את השינויים, אולי נציגי הממשלה יקריאו אותם.
אביגל כספי
אוקיי. בסעיפים הראשונים אין שינויים. יש את פסקת (1) סעיף קטן (א)(ב2) - הקראנו את פסקאות (1) עד (2), ובסעיף קטן (ד) היה עניין של: חלפו 30 ימים, שזה קשור לתקופה של מתי אפשר לפנות למפקח. ההצעה היא שזה יישאר 30 יום, כמו בהצעת החוק המקורית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני לא מבין, האם אנחנו עושים דיון עכשיו?
איתי עצמון
לא, אנחנו רק מזכירים מה הסעיפים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סעיף והצבעה – לא סקירה היסטורית עכשיו.
אביגל כספי
אז אתה רוצה להצביע על פסקה (1) שלגביה לא היה. נצביע על פסקה (1)?
איתי עצמון
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
קדימה. מי בעד פסקה (1)?

הצבעה
אושרה פה אחד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אושרה פה אחד.
אביגל כספי
לגבי פסקה (2) – זה מה שהזכרתי, שבסעיף קטן (ד) כתוב שאם חלפו 30 יום ולא הוגשה תביעה למפקח, אפשר להתקדם עם פריסת הרשת. בהמשך אנחנו נגיע לזה שהוספנו הוראה שמדברת על סמכויות שיוקנו למפקח להארכת מועדים. אלו סמכויות שמצויות כיום בחוק התקשורת בסעיף אחר, והן נשאבו לפה. 30 הימים פה עומדים ללא שינוי, ואפשר להצביע על הסעיף בנוסח שפורסם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד סעיף (2)?

הצבעה
אושר פה אחד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
פה אחד.
איתי עצמון
אושר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן.
אביגל כספי
(3) – אותו הדבר, עניין 30 ימים שהסברתי כרגע מופיע גם פה, ואפשר להצביע על הסעיף בנוסח שפורסם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד סעיף (3)?

הצבעה
אושר פה אחד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
פה אחד.
אביגל כספי
פסקה (4) נדונה בוועדה. הוועדה יכולה להצביע עליה בנוסח שפורסם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד סעיף (4)?

הצבעה
אושר פה אחד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
פה אחד.
אביגל כספי
גם על פסקה (5) אפשר להצביע בנוסח שהוגש והונח בפני הוועדה.
עידית חנוכה
סמי אבו שחאדה ו - - -, ומיכל שיר בדרך.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה זה "בדרך"? אנחנו מצביעים, הם יוכלו להגיד מה היתה ההסתייגות שלהם ואם הם רוצים להשאיר את זה למליאה. באיזה סעיפים זה בכלל? כבר עברנו את הסעיפים האלה.
איתי עצמון
איפה ההסתייגויות של חבר הכנסת סמי אבו שחאדה?
אביגל כספי
את רובן עברנו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו עוברים. חבר'ה, אנשים ילמדו לבוא בזמן. יש עבודה בכנסת, אין לנו בזמן.
אביגל כספי
עכשיו אנחנו מצביעים על הדבר האחרון.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
איפה מופיע התיקון שאם הונח כבר קו אחד על ידי חברה, גם החברות האחרות יוכלו להיכנס? עשינו את התיקון הזה בנוסח הזה?
איתי עצמון
אפשר להצביע לפי החלטת הוועדה. תגידי מה התיקון. זה עיקרון שנדון בוועדה בישיבה הקודמת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן.
אביגל כספי
אולי רק נעשה לפי הסדר כי זה הדבר הבא. אם זה יתווסף, זה יתווסף בסעיף הבא. אולי רק נגמור את ההצבעה על פסקאות (5) ו-(6) ונגיע?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן.
אביגל כספי
בסדר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד סעיף (5)?

הצבעה
אושר פה אחד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אושר פה אחד.
נועה סרברו
רק לעניין סעיף (6), יש נושא שאמרנו שהוא יובהר. זו רק הערה קטנה לפרוטוקול.
אביגל כספי
זה הדיון עכשיו. הסעיף לא הוקרא בדיון הקודם, אקריא אותו עכשיו. הסעיף אומר כך: "הוראות פסקה (6) לסעיף 21ב(ב1) יחולו לעניין סעיף זה בשינויים המחויבים."

סעיף 21ב בחוק התקשורת מדבר על הנחת רשת שהיא רשת שאיננה מתקדמת. זהו אחד ההבדלים בין התיקון שלנו להוראות הקיימות בחוק. בפסקה (6) מדובר על הסמכויות של המפקח: המפקח רשאי מטעמים מיוחדים שיירשמו להאריך את התקופה האמורה בפסקאות (3) ו-(4) - זו אותה תקופה של 30 יום - להגשת הבקשה, ובלבד שבעל הרישיון טרם החל בביצוע הנחת הרשת.

כלומר, שואבים מפה הוראה של היכולת להאריך את התקופה של 30 יום, ולא את הנסיבות שקיימות בחוק התקשורת. סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) מדברים על הוראות סימן ד' לפרק ו' לחוק המקרקעין יחולו על הדיון בפני המפקח לפי סעיף זה. והוראת סעיף קטן (ג): אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בסמכויותיו של המפקח, לפי כל דין, לדון בסכסוך בין בעלי דירות, לרבות אגב הנחת רשת.

כל ההוראות האלה שחלות על הנחת רשת, יחולו גם לעניין הנחת רשת מתקדמת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר.
נועה סרברו
נועה סרברו, משרד המשפטים. הערה לפרוטוקול למען הסר ספק. הסמכות להאריך את המועד היא בתוך המסגרת של 30 הימים. אם בעל דירה הגיש בקשה להארכת מועד אחרי שחלפו 30 הימים, בהיעדר החלטה שיפוטית אחרת, בעל הרישיון יוכל לפרוס את הרשת. כלומר, הוא לא צריך להמתין רק מעצם זה שמישהו הגיש בקשה אחרי שכבר חלפו 30 הימים. מבחינת בעל הרישיון – הוא יכול כבר לפרוס, אלא אם כמובן ניתנה איזושהי הכרעה שיפוטית או צו מניעה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר גמור. סעיף (6) – מי בעד? אבו שחאדה, אתה בעד סעיף (6)?
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אדוני, אני מסתכל אם שמנו הסתייגויות לסעיף (6) או לא – שנייה אחת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אתה לא באת בזמן. אתם מגישים הסתייגות ואתם לא באים להציג אותה בזמן.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
נכון, איחרנו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו כבר הצבענו על הסעיף שההסתייגות שלך מתייחסת אליו. אני מוכן לפנים משורת הדין שתשמיע אותה. האם אנחנו יכולים לתת לו?
איתי עצמון
אבל אין לזה משמעות מעשית עכשיו, אפשר להשמיע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אין לזה משמעות. אתה יכול אולי להגיד אותה.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אדוני, אם אין לזה משמעות מעשית, אין בזה צורך. בסעיף (6) גם היתה לנו הסתייגות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ההסתייגות היא ל-(6)?
איתי עצמון
ההסתייגות שלו לפסקה (6)?
קריאה
לא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סמי, אין לך הסתייגות לסעיף (6) לפי מה שאומרים פה.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אה, זו הסתייגות מס' 6 – סליחה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אין לכם הסתייגות. האם אתם בעד איתנו, סמי?
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
לא, אני לא בעד איתכם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא בעד, בסדר. מי בעד? לימור מגן תלם. מי נגד?

הצבעה
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבו שחאדה, נגד?
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
לא, לא מצביע. לא משתתף.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא משתתף. לרשום: איננו משתתף בהצבעה. אני בעד כמובן.

הצבענו על כלל הסעיפים.
אביגל כספי
לא, לא. יש עוד שלושה סעיפים קטנים. אני חוזרת לבקשת היושב-ראש. רצית שנדון ב - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו אמרנו שנבחן לאפשר שמרגע שחברה אחת הניחה סיב אופטי, תינתן הזכות לכל החברות להניח באותו מקום כדי לא לפגוע בתחרות וכדי שלא יהיה מצב שחברות שומרות לעצמן נכסים ולא נותנות לחברות אחרות להיכנס. הרי מהות החוק זה התקשורת עם התושבים ועם בעלי הנכסים. ברגע שזה נפתר, ויש סיב אופטי אחד, הזכות היא של כל החברות להניח את זה שם כדי לייצר תחרות. זה גם מה שקורה באירופה.
נועה סרברו
אשמח להתייחס. אנחנו דנו בנושא הזה שעלה גם בתוך הממשלה. כמו שאתה אומר, כל ההסדר הזה נועד לקדם את הפריסה ולקדם את התחרות, ומבחינתנו, גם כמשרד המשפטים, היינו צריכים לעשות את האיזון מול זכויות הקניין כי בסוף המניעה של כניסה של חברה אחרת היא לא על ידי חברה שכבר נמצאת בבניין אלא על ידי בעלי הדירות עצמם, שהם בעלי הקניין, ולכל אחד מהם יש חלק מתוך הרכוש המשותף. אנחנו כן עשינו כאן הסדר שנועד באמת להסיר חסמים ולהקל על חברות, בעיקר על החברות הקטנות, להיכנס לשוק ולפרוס יותר בקלות. מבחינת האיזון הקנייני בין בעל הדירה שמבקש לבין בעל הדירה שלא מעוניין בהנחת הרשת מאיזושהי סיבה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תתייחסי להערה הספציפית שלי. אתם בעד שברגע שיש קו - - -
נועה סרברו
אנחנו רואים בזה בעיה מבחינת זכות הקניין למנוע אפשרות של בעל דירה שהוא בעל הקניין, להגיש התנגדות. ההתנגדות הזו היא לא איזה מכתב, זה ממש - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, שיגיש התנגדות. אבל אם חברה אחת הניחה כבר קו, הגיוני שאחרים יהיו זכאים לשים, אחרת איך תהיה תחרות?
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אדוני, מה קורה עם מי שהשקיע את ההשקעה הראשונית? נניח וחברה מסוימת עשתה את ההשקעה הראשונית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
קודם כול, בחוק יש אפשרות להתבסס על תשתיות של בזק כדי לשים קווים אחרים – זה כבר מוסכם בחוקים.
נועה סרברו
לא, אבל חברה אחרת זה יכול להיות גם לגמרי ארון תקשורת נפרד, עם כבלים נפרדים. כלומר, התשתית היא לא בהכרח באותו מקום.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל איך את מונעת אז את שמירת המונופולים האלה?
נועה סרברו
אנחנו לא מונעים. ההסדר הזה היום נועד להסיר חסמים, ככל האפשר כן לצמצם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בקיצור, אתם נגד.
נועה סרברו
אנחנו חושבים שההסדר היום באמת מתח לקצה את הצמצום של הזכות של מי שלא מעוניין שתיפרס הרשת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חבל, כי אני יודע את עמדת האוצר. האוצר פה? אתם בעד הדבר הזה ומשרד התקשורת בעדו, וגם חברי הכנסת בעדו. אני לא מבין.
נועה סרברו
זה עניין משפטי. זה ברור שמבחינה מקצועית כל הסרת חסמים היא רצויה בשביל ל - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אבל הכול הולך פה באיזה איזונים בין האינטרס הציבורי לתת שירות בסיסי כזה.
נועה סרברו
נכון, אנחנו רוצים לקדם באמת את התחרות ככל האפשר, וההסדר הזה אומר שבניגוד לדיני הבתים המשותפים, ומה שקורה בדרך כלל מבחינת זכויות קניין, שנדרשת הסכמה של בעלי הדירות בשביל לעשות איזושהי פעולה שמשנה את הרכוש המשותף, כאן אנחנו אומרים שלא צריך הסכמה, צריך רק לתלות שלט. כלומר, מספיק שאחד ירצה, הוא תולה שלט, או אפילו חברת התקשורת תולה בשמו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
את רוצה להסתפק במה שיש, את לא רוצה להוסיף את זה.
נועה סרברו
אני חושבת שזו תהיה פגיעה קשה מדיי בבעלי הדירות האחרים כי זה אומר שאנחנו מונעים מהם את האפשרות להביא את הטענות שלהם בפני הערכאה השיפוטית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לאיזה סעיף ההסתייגות של מיכל שיר? כבר הצבענו על הסעיף הזה, כבר אין. תבואו, המסתייגים, בזמן בפעם הבאה.

מי שם לנו שלטים? מה הבחור רוצה בדיוק? דבר, דבר. למה אתה עושה לנו הצגות? המיקרופון שלך סגור.
אסף פינק
כבוד היושב-ראש, אני ממש מודה לך. הגענו בזמן, הכנו את כוס התה, אמרו לנו לא להגיע לכנסת. הייתי מכבד את כבודו. אני עו"ד אסף פינק, אני מייצג את תושבי רהט.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה הטיעון שלך במשפט? אנחנו לא נותנים לאף אחד לדבר עכשיו בזום, אבל מה אתה רוצה להגיד?
אסף פינק
כבודו, אני רוצה לדבר קודם כול על הסעיף הזה, שעליו דיברתם עכשיו, של פגיעה בזכות הקניין והאם תהיה אפשרות לעוד חברות לפרוס.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה לא לדיון עכשיו, הדיון הזה כבר התקיים פה. זהו דיון של הצבעות עכשיו, היו פה דיונים על כל הסעיפים הללו. מה עמדתך במשפט וזהו?
אסף פינק
עמדתי היא מאוד מאוד פשוטה, כבודו. נתנו לבזק זכות לפרוס רק איפה שהיא רוצה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו יודעים את כל זה, וגם אמרנו את כל זה. אל תחזור על דברים שנאמרו פה.
אסף פינק
אני לא חוזר, אני מדבר איתך על הסעיף הזה, כבודו. לאחר מכן גם אגיד משהו כללי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אל תגיד משהו כללי, זה לא דיון. זוהי ישיבה שמוקדשת להצבעות. כל מי שרצה להגיד משהו כללי, קיבל הזדמנות בדיונים הקודמים. מה עמדתך במשפט? אני נותן לך לפנים משורת הדין להגיד משפט כי ראיתי אותך עושה לנו שלטים והצגות.
אסף פינק
אדוני, אני עושה שלטים כי מדובר פה על מצב שבו באים ואומרים שדווקא בפריפריה, שבה בזק לא הולכת לפרוס, יהיה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה לא נכון. במעלות ובירוחם ובעוד מקומות בזק פורסת.
אסף פינק
אדוני, במקום עם יותר ממיליון תושבים לא יפרסו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יש 16% שבזק לא פורסת - כן.
אסף פינק
נכון. באותם מיליון אנשים שלא יקבלו מבזק פריסה תהיה קרן תמרוץ. אחרי ארבע שנים תבוא חברת אחת ואולי - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אדוני, אתה לא מתייחס לסעיף. יש משפט אחד על הנושא.
אסף פינק
אדוני, אני אומר את המשפט.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, לא. תודה לך. אנחנו נתנו לך הזדמנות, אתה לא מיצית אותה. אנחנו מבינים מה אתה אומר כי מה שאתה אמרת, אמרתי רגע לפני שעלית לשידור.

האם אנחנו יכולים לאפשר את הדבר הזה שמרגע שיש קו אחד, ניתן לחברות האחרות גם לשים שם?
נועה סרברו
כמו שאמרתי, המצב הוא שבזק מטעמים היסטוריים, מאחר והיא היתה חברה יחידה ובאמת בעלי הדירות הסכימו שהיא תיכנס כי זו היתה הדרך היחידה שתהיה להם תקשורת, אז היום למעשה היא כבר פרוסה בכל הארץ. אם אנחנו מקבלים את התיקון הזה כמו שהוצע, אנחנו מייתרים את כל המנגנון שקבענו, כי בסוף - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אוקיי. היועצת המשפטית שלנו חשבה על איזה רעיון. בואו נשמע אותו ותגידו האם הוא מקובל עליכם.
אביגל כספי
הרעיון הוא שלא לעקוף את ההסדר שקבוע פה אלא שבמקרה שכבר פרוסה רשת והתהליך רץ, בהבדל יחיד, שכשבעל רישיון תולה את השלט צריך לפרסם ולהודיע שבמקום כבר פרוסה רשת של חברה אחרת. ברגע שאחד מבעלי הדירות מתנגד ופונה למפקח על הבתים המשותפים, אנחנו נציע לצמצם מעט את הסמכות של המפקח על הבתים המשותפים והוא יוכל להורות שלא לפרוס את הרשת רק אם יש נימוקים מיוחדים שיירשמו. כלומר, רק אם מתקיימים טעמים מאוד מאוד מסוימים, הוא יורשה לקבל את בקשת ההתנגדות ולא לפרוס את הרשת. זה גורם לזה שבעל דירה שמתנגד יצטרך לחשוב פעמיים, במקרה שכבר פרוסה רשת, האם כדאי לו להגיש התנגדות או לא כדאי לו להגיש התנגדות. הסיכוי של ההתנגדות שלו הוא יותר קטן, וזה מפחית את התמריץ שלו, ויכול להיות שהתנגדויות סרק לא יוגשו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה את אומרת?
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
כמה התנגדויות בכלל הוגשו?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה תהליך חדש, סמי. זה תהליך של השנה האחרונה והוא צובר תאוצה.
אביגל כספי
זו שאלה לנציגת משרד המשפטים. שאלתי אותה והיא אמרה לי ש - - - תיקים, אבל אני חושבת שעדיף לשאול אותה.
נועה סרברו
לפי בדיקה של רשות הרישום, שאחראית על כל המפקחים שדנים בסכסוכים, נכון להיום אין הרבה הליכים לפי הסעיפים הקיימים. אנחנו לא יודעים להעריך באמת מה תהיה ההשפעה של התיקון הזה. יכול להיות שזה באמת יצמצם את התמריץ להתנגדויות. כמו שאמרתי, ההתנגדות היא ממש הגשת תביעה, כולל תשלום אגרה של מאות שקלים, קרוב לאלף שקלים, וניסוח של כתב תביעה לכל דבר ועניין. זה מתנהל לפי סדרי הדין, זה לא משהו שכל אחד יעשה בקלות. מלכתחילה יחשבו יותר טוב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רעיון הפשרה אפשרי מבחינתכם?
נועה סרברו
זה שמשהו שהוא עדיין מאפשר לאדם להביא את דבריו בפני הערכאה, ולכן אני חושבת שזה כן איזון שאפשר ללכת איתו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אפשר ללכת איתו, אוקיי.
אביגל כספי
אני חושבת שלמשרד האוצר היתה הערה, אני יכולה להעיר אותה.
שי שלף
עלינו זה מקובל, ובלבד שרק יובהר שהמסלול הזה יופעל, זאת אומרת, סמכות המפקח תצומצם, בדיוק במקרים שבהם בעל הרישיון שמעוניין בפריסת הרשת פרסם בהודעה, ושזו לא תהיה הוראה קטגורית שבכל הודעה צריך לפרסם שקיימת רשת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז משפטים – מקובל, אוצר – מקובל, תקשורת – מקובל.
אביגל כספי
אתם רוצים שההודעה לא באופן קבוע תכלול את זה שקיימת רשת בבניין?
שי שלף
נכון, שלבעל הרישיון יהיה את שיקול הדעת להחליט האם הוא מעוניין להפעיל את ההקלה הנוספת שהוצעה על ידיכם או שלא. אם הוא רוצה להפעיל את ההקלה הנוספת, הוא יצטרך לרשום את זה. אם לא, הצמצום הזה יהיה חסום בפניו.
נעם שרלו
ככל שקיימת רשת והוא רשם את זה, אז - - -
אביגל כספי
כן, כן.
לימור מגן תלם (ישראל ביתנו)
ברשותכם, אני לא הבנתי את הצמצום ואת ההסתייגות שלכם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
היא אומרת שמי שירצה לפעול במסלול שקצת מקל כיוון שיש כבר סיב קיים, יכתוב את זה באופן שמקל עליו. אם הוא ירצה במסלול הרגיל, מבלי להתייחס האם קיים סיב או לא קיים סיב, תינתן לו הזכות לפעול במסלול הרגיל, בלי ההקלה. לפעמים הוא אומר: אני לא רוצה להתייחס לחברות אחרות, אני חברה חדשה ואני רוצה להציע לכם סיב. אני לא רוצה עכשיו טיעונים על מה שהיה פה קודם או להתייחס לזה. זה נראה לי סביר. הוא יוכל או להפעיל את ההקלה או ללכת במסלול המקורי של החוק.
אביגל כספי
כן. בהוראה המהותית שאומרת מה תכלול ההודעה, אנחנו נכתוב שאם פרוסה רשת לבעל רישיון האחר יש שיקול דעת האם לפרסם. כלומר, זה לא יהיה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
בסדר, זה מקובל על כולם, וזה יפה וטוב. תנסחו לנו את זה כדי שנצביע על זה.
אביגל כספי
אוקיי. זהו נוסח שהוא לא סופי: פנה המבקש לבעל רישיון בבקשה להניח רשת מתקדמת - כלומר, אם תהיה פנייה - ובבית המשותף הונחה כבר רשת מתקדמת על ידי בעל רישיון אחר, יחולו הוראות סעיפים אלה בשני שינויים עליהם דיברנו: השינוי הראשון – בעל הרישיון האחר יהיה רשאי לציין בהודעה את קיומה של רשת מתקדמת אחרת שהונחה בבניין, והשינוי השני יהיה: הוגשה תביעה למפקח, יתיר המפקח את הנחת הרשת המתקדמת, אלא אם כן שוכנע, סבר, שלא נכון לעשות כן, והוא יצטרך לכתוב נימוקים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שבעל הרישיון פרסם בהודעה את קיומה של רשת מתקדמת אחרת.
איתי עצמון
איזה בעל רישיון?
אביגל כספי
בעל רישיון החדש. כלומר, אנחנו נגדיר אותם כבעל רישיון קיים, בעל רישיון חדש.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
יפה. מי בעד?

הצבעה
אושר פה אחד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סמי, אתה איתנו?
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אני איתכם ולא משתתף.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא מצביע. פה אחד. האם יש עוד סעיפים להצבעה?
אביגל כספי
כן, יש עוד סעיפים של תיקונים טכניים. הם הוקראו בפעם הקודמת, והם שבכל מקום שכתוב רשת, יהיה כתוב גם רשת מתקדמת במקומות בהם זה נדרש, ועניינים של הפניות לסעיפים קטנים. זה הוקרא בישיבה הקודמת ולכן צריך להצביע על סעיף קטן (ב), (ג), (ד) ו-(ה).
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אוקיי. בואו נצביע. סעיף קטן (ב) – מי בעד?

הצבעה
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו בעד. רון, מה מצבך?
רון כץ (יש עתיד)
מה זה סעיף קטן (ב)?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תבואו בזמן.
רון כץ (יש עתיד)
כדי להגיע לפה בתשע מהמרכז צריך לצאת בשבע. זה היה מטורף. סימסתי לך.
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
היתה תאונה מטורפת.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני נשאר לישון פה בימים כאלו. לטובת חברי הכנסת שנכנסו עכשיו, תגידי מה זה סעיף קטן (ב).
אביגל כספי
אני אקריא אותו ואסביר: בסעיף קטן (ג) אחרי "הנחת רשת" יבוא "או רשת מתקדמת" ובמקום "סעיף קטן (ב1)" יבוא "סעיפים קטנים (ב1) או (ב2), לפי העניין.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
זה טכני.
אביגל כספי
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
גמרנו להצביע על החוק. נשארו סעיפים טכניים, תיקונים טכניים.
רון כץ (יש עתיד)
דיברנו כבר על התשתית?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן.
רון כץ (יש עתיד)
אז יש לי הסתייגות.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כתבת אותה?
רון כץ (יש עתיד)
כן, בטח.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הגשת אותה בזמן?
רון כץ (יש עתיד)
אני חושב שאנחנו נסתדר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, אין דבר כזה. יש חוק, מה זה? כתוב עד שעה שש. יש אנשים שלא הגישו הסתייגויות בזמן.
רון כץ (יש עתיד)
אז זה נושא חדש?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מה שאתה רוצה, אבל אני אומר שאנחנו - - -
רון כץ (יש עתיד)
בוא נראה, יש לנו איזשהו נושא.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
האם אתה מדבר על הסיב שקיים ולהוסיף?
רון כץ (יש עתיד)
כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
היתה פה הצעת פשרה.
רון כץ (יש עתיד)
כן, ישבנו עליה אתמול. השאלה מה הוחלט.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
קיבלנו את ההקלה הזו.
רון כץ (יש עתיד)
מה היא אומרת?
אביגל כספי
המסלול הירוק, כפי שהוא נקרא, יתנהל בשינוי אחד, שבעל רישיון החדש יצטרך לפרסם, זאת אומרת, זה יישאר לשיקול דעת, ואסביר בהמשך, האם כבר הונחה רשת מתקדמת בבניין.
רון כץ (יש עתיד)
מה זה "לפרסם"?
אביגל כספי
באותה הודעה שבה כתוב את שם בעל הרישיון, פרטי ההתקשרות איתו, המועד שבו - - -
רון כץ (יש עתיד)
לפרסם – זה בבניין?
אביגל כספי
כן. אני אעבור על התהליך. מי שמעוניין בהנחת הרשת פונה לבעל רישיון, ואז המבקש או בעל רישיון בשמו תולה מודעה בבניין או מחוץ לבניין או במקום בולט בתוך הבניין. בהודעה הזו מצוינים כל מיני פרטים: בעל הרישיון, פרטי התקשרות עימו, המועד שבו מתוכננת להיות מבוצעת הנחת הרשת, מיקום ארון התקשורת וכו'. באותה הודעה בעל הרישיון האחר יצטרך ליידע את הדיירים שבבניין פרוסה כבר רשת מתקדמת. במידה והוא עשה את זה, אז אם הוא הוגשה תביעה למפקח על ידי בעל דירה שמתנגד להנחת הרשת המתקדמת הנוספת, שיקול הדעת של המפקח יהיה מצומצם יותר. כלומר, הוא יתיר את הנחת הרשת. הוא לא יקבל את בקשת ההתנגדות, אלא אם יש נימוקים מיוחדים שיירשמו.
רון כץ (יש עתיד)
מה זה "נימוקים מיוחדים"?
קריאה
דייר אחד ולא קבוצת דיירים.
אביגל כספי
ההתנגדות בכל מקרה יכולה להיות מוגשת גם על ידי דייר אחד בלבד. אנחנו כבר יוצאים מהמתחם של הרוב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא היית פה, אבל משרד המשפטים אומר שזה רגיש, שזה פוגע בזכות הקניין, ועמדתו הכללית היתה נגד. היתה פה הצעת פשרה של היועצת המשפטית שלנו.
רון כץ (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, אני מכיר את זה, וגם בדרך דיברתי עם השר, והוא לא מכיר. אף אחד לא מבין למה מתנגדים לסעיף הזה כי אם רוצים להניח תשתית של סיבים, צריך לאפשר להניח תשתית של סיבים.
מיכל שיר סגמן (הליכוד)
- - - יותר גדולה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רגע, מיכל. למפקח לא תהיה סמכות פה לא לאשר את זה, למעט מקרים מיוחדים או נימוקים מיוחדים.
רון כץ (יש עתיד)
המפקח הוא פחות הבעיה. השאלה היא האם אפשר להשתמש בתשתית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן.
רון כץ (יש עתיד)
אם יש תשתית קיימת, אפשר על התשתית הקיימת לשים תשתית של חברה אחרת – זו השאלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, זה משהו אחר.
אביגל כספי
אלו כבר שאלות טכניות, אלו דברים שלא נידונים במסגרת הצעת החוק: האם ארון התקשורת יהיה אותו ארון תקשורת.
רון כץ (יש עתיד)
אני לא מדבר על ארון התקשורת, אני אומר לאמץ את התקן האירופאי כמו שהוא באירופה. יש תשתית של סיבים, חברה אחרת יכולה להשתמש בתשתית הסיבים. לא צריך להמציא את הגלגל כל פעם מחדש, כך זה עובד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אנחנו כמוך, ודיברנו על התקן האירופאי והצענו אותו. עמדת משרד המשפטים היא נגד, המשרדים האחרים בעד.
רון כץ (יש עתיד)
אבל זה שיקול הדעת של הוועדה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, אבל אם משרד המשפטים יגיד שזה לא חוק חוקי אז זה בעיה.
רון כץ (יש עתיד)
אין שום סיבה שזה לא יעבור.
נועה סרברו
אני ממשרד המשפטים, אני רוצה להבהיר שאנחנו לא נגד התקן האירופי. אני הסתכלתי על הסעיף של הדירקטיבה האירופית, אני לא חושבת שההסדר שלנו סותר אותו. כלומר, גם שם יש אפשרות להתנגד להנחת רשת.
רון כץ (יש עתיד)
אבל הדבר החשוב הוא לא ההתנגדות. לגבי ההתנגדות – ברור לי ששיקול הדעת של המפקח יהיה מצומצם יותר, וסביר להניח שזה לא יקרה. אבל אם באמת רוצים להניח סיבים, ואם באמת רוצים לעשות מהפכה אמיתית ולהביא את זה לכל המדינה, אז איפה שיש תשתית של סיבים, אין סיבה שלא להניח תשתית של חברה אחרת. אני לא מבין למה אנחנו מתעסקים בזה בכלל.
נועה סרברו
שוב, אנחנו לא מדברים על האיזון בין החברות כרגע.
רון כץ (יש עתיד)
אבל אני מדבר על זה, אני רוצה לפתוח את השוק. אני רוצה שהיכן שיש תשתית, אפשר יהיה להניח.
נועה סרברו
אבל זה לא בהצעה הזו.
רון כץ (יש עתיד)
זה בדיוק בסעיף הזה.
נועה סרברו
אולי משרד התקשורת יכול להתייחס מה החובות שמוטלות על חברה - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
רון, הסעיף הזה הוצבע ונגמר. הפשרה היתה טובה כי יכולנו להישאר בלי כלום.
רון כץ (יש עתיד)
אדוני היושב-ראש, אני חושב שאפשר לעשות אותו יותר טוב, וגם יש כלים לדון בזה שוב, אם צריך. אנחנו בהסכמות בוועדה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא. אני אומר לך שהסוגיה היא שמישהו יבוא ויגיד: אתה פוגע בקניין שלי.
רון כץ (יש עתיד)
אבל הוא לא יכול להגיד את זה. תשמע את משרד המשפטים ואת משרד התקשורת, כבר דנו. אני שלושה ימים דן בדברים האלה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הם אומרים את זה. הם אומרים שזה מעל האיזונים.
נועה סרברו
בסוף זה תשתית ברכוש משותף. אם הוא היה משתמש באותה תשתית והוא לא היה שום שינוי נוסף, אני מסכימה איתך שאין כאן שום פגיעה בתוספת. אבל זה לא המצב. היום הם כן מתקינים תשתית נוספת, מקימים ארון תקשורת נוסף, ואנחנו כן רוצים לאפשר לבעל דירה. עשינו כאן את האיזון מאוד מאוד נוטה לטובת מי שרוצה להניח את הרשת. יש לו מסלול ירוק, הוא לא צריך הסכמה של בעלי דירות אחרים.
רון כץ (יש עתיד)
אבל זה לא באמת מסלול ירוק – זה העניין. עדיין צריך את האישור מבעל הדירה. יש תשתית בבניין.
קריאה
לא, לא צריך אישור מאף אחד.
רון כץ (יש עתיד)
לא צריך אישור מאף אחד?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא. שמים מודעה. רק אם יתנגדו, ואז המפקח, ורק מנימוקים מיוחדים. ההתנגדות היא גם ממש עתירה, היא עולה להם אלף שקל. זה לא שאנשים סתם יטרידו.
רון כץ (יש עתיד)
נניח ויש תשתית של בזק ופלאפון רוצה לשים תשתית בבניין, מה הם צריכים לעשות?
נועה סרברו
צריך שיהיה בעל דירה אחד שמעוניין בשימוש דרך פלאפון, לצורך העניין, כדי שבאמת תהיה הצדקה לזה שהם נכנסים לתוך בניין - זו חברה עסקית. אבל מספיק שיש אחד שרוצה, הוא לא צריך הסכמה של אף אחד אחר, הוא גם לא צריך ליידע באופן אישי, ולא את הנציגות. אנחנו באמת ניסינו לשחרר את כל החסמים שאפשר בשביל לתת לו מסלול ירוק. הוא או חברת התקשורת צריכה לפרסם את ההודעה על הפריסה הצפויה, ואנחנו כן מאפשרים לבעלי הדירות האחרים להגיש תביעה. זו ממש תביעה אזרחית, והסברתי זאת קודם. זה תביעה כמו תביעה לבית משפט שלום. מבחינת העלויות אלו אגרות שמגיעות קרוב לאלף שקל, ואנשים לא יעשו את זה על כל דבר. אנחנו כן עדיין רוצים לאפשר את הזכות הזו לפנות לערכאות להביא את הטענות, ואנחנו הסכמנו שבמקרה שכבר קיימת רשת אנחנו נצמצם את העילות להתערבות במקרה הזה, וגם אצל המפקח זה סוג של מסלול ירוק, אלא אם כן יש באמת איזשהן נסיבות מיוחדות בבניין. לצורך העניין, הסכימו שבאותו שטח שבו רוצים להשתמש יש כבר איזשהו שימוש אחר שסיכמו עליו או שיש איזשהן נסיבות ספציפיות של בניין שאנחנו לא רוצים מראש עכשיו לשלול את האפשרות שהדברים האלה יידונו. אבל צריך להבין שאנחנו מעריכים, וגם המשרדים האחרים, שזה באמת בשוליים של השוליים.
רון כץ (יש עתיד)
אבל למשרד המשפטים זה לא בשוליים, זה העיקר.
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אני חושב שיש פה בעיה אחת לגמרי. למה האזרח עצמו ירצה להתנגד או להתנגד? כי הוא רוצה לחסוך 20 שקלים בחודש. ואז אנחנו אומרים לו: אם אתה רוצה לחסוך 20 שקלים בחודש, לך להליך משפטי. הוא יעלה לך הרבה יותר, וזה לא יהיה סביר, ותצטרך להשקיע גם מהזמן שלך וגם מהכסף שלך וזה לא ישתלם לך. קבל את המציאות שיש איזשהו מונופול אצלך באזור.

ידידי חבר הכנסת מציע פה משהו אחר. הוא אומר: אם אתה פותח את השוק כמו שצריך לתחרות, החברות יעשו את התחרות הזו ביניהן, האזרח לא יצטרך להסתבך עם זה. הוא לא יצטרך להביא עורכי דין מול עורכי דין של חברת בזק או הוט. זה יהיה הרבה יותר קל והרבה יותר סביר, ואז זה ייחשב תחרות. זה לא ייחשב תחרות בדרך בה אנחנו מדברים. גם העניין הזה של הדרך של ההודעה ואת זה שמישהו החליט. נניח ויש בניין של חמש, שלוש, עשר כניסות, ומישהו נכנס.
רון כץ (יש עתיד)
אני מוסיף סוגריים, גם על בנייני משרדים, כשכל הבניין יכול להיות מוחזק על ידי אדם אחד. הסוחרים שרוצים סיבים - - -
שי שלף
לא, אנחנו מדברים על בתים משותפים.
רון כץ (יש עתיד)
ואני מדבר גם על משרדים. האם החוק מדבר רק על בתים משותפים? האם אין בחוק משרדים? האם לא חשבנו על משרדים?
אביגל כספי
אני יכולה לומר, אני משערת שמשרד התקשורת יציג את זה. פרק ו' בחוק התקשורת עוסק בסמכויות הקשורות למקרקעין, ויש בו חלוקה בין סימן ב' שעוסק בפעולות בקרקע ציבורית לבין סימן ג' שעוסק בפעולות במקרקעין פרטיים. יש הוראה כללית לגבי הנחת רשת במקרקעין פרטיים, ואז יש את סעיף (ב) שאומר: היו המקרקעין הפרטיים בית משותף. כלומר, נכנסים לנושא של בתים משותפים. ואז (ב1) מדבר: על אף האמור בסעיף קטן (ב). שוב פעם חוזרים לעניין של הבתים המשותפים, וגם אנחנו נכנסים לתוך אותה משבצת כי אנחנו גם בתחילת התיקון כתוב: על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ב1). כלומר, אנחנו רק בפריזמה של בתים משותפים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אגב, הטענה היא שהמשרדים הם לא הבעיה בחיבורים.
רון כץ (יש עתיד)
למה לא?
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כי יש אינטרס, גם לחברות וגם למשרדים, להיות עם התשתית. כשלאדם יש נכס, בין אם הוא מנהל אותו או משכיר אותו, שואלים אותו האם יש לו בו סיב אופטי. לבעלי הנכסים, החיבור לעסקים ולמשרדים לא היה מגבלה, היא רצה יותר קדימה מהחיבור לבתים.
רון כץ (יש עתיד)
זה נכון, אבל גם שם מאוד קשה כי יש אחד ששולט בסיב של כל הבניין ואין להם שום אפשרות להתחרות איתו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
קודם כול, זה לא סוף הטיפול בנושא. הם הביאו לנו מה שהם מציעים, אנחנו כוועדה יכולים לעשות דיונים אחרי זה ולהוסיף מרכיבים ולדרוש תיקוני חקיקה נוספים. אבל אנחנו נשארים עכשיו במסגרת חוק ההסדרים. הם יתמקדו בבעיות שהם מציגים. הם אמרו שזה בעייתי כך סתם להיכנס במצב שכבר יש הרבה סיב כי זה לא רק להשתמש בתשתית הקיימת, שמים ארון נפרד, שמים דברים אחרים - זה בעייתי. פה אמרנו שכאשר יש כבר סיב, הסיכוי שיכירו בהתנגדות הוא אפסי כי זה מנימוקים מיוחדים, צריך לעתור וכו'. נראה לי שהיתה פה איזושהי הליכה לקראת של משרד המשפטים מעמדתם המקורית שלא הסכימה עם הרעיון הזה, וקיבלנו את הפשרה הזו והצבענו עליה. נשאר לנו להצביע על סעיפים טכניים, בואו נצביע עליהם.
אביגל כספי
הצגתי את סעיף קטן (ב) לבקשת חבר הכנסת רון כץ.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
כן. מי בעד סעיף קטן (ב)? רק חברי ועדה יכולים להצביע. בעד.

הצבעה
אושר פה אחד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
סמי, אתה חבר ועדה, נכון?
סמי אבו שחאדה (הרשימה המשותפת)
אני לא מצביע.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הוא לא איתנו. הוא דנידין עכשיו, הוא נוכח-נפקד. ארבעה פה אחד.
אביגל כספי
סעיף קטן (ג) הוא גם סעיף קטן שעוסק בהתאמות נוסח. אם יש צורך אני אקריא אותו, הוא הוקרא בדיון הקודם.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד סעיף קטן (ג)?

הצבעה
אושר פה אחד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
פה אחד.
אביגל כספי
סעיף קטן (ד) – אותו דבר, עניין ההתאמה של רשת ורשת מתקדמת. הוא הוקרא בדיון הקודם, אפשר להביא להצבעה בפני הוועדה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד?

הצבעה
אושר פה אחד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
פה אחד. מה עוד?
אביגל כספי
הסעיף האחרון הוא סעיף קטן (ה) – אותו דבר, עניין של התאמות לסעיפים קטנים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
מי בעד?

הצבעה
אושר פה אחד.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
פה אחד.

אנחנו שמחים שהחוק הזה עבר את אישור הוועדה. אנחנו מודים לאנשי המקצוע בכל המשרדים על הכנתו. שמעתם הערות כלליות של חברי כנסת שמתייחסות לסוגיות יסוד בנושא הסיב האופטי, הדאגה שאכן הסיבים יגיעו לכל בית בישראל, יגיעו לפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, וחסמים אחרים שעלו פה ועדיין לא קיבלו התייחסות בחוק הקיים. אני מבקש מרון להיות איתכם בקשר. אם תרצו להביא במהלך העבודה השוטפת של הוועדה תיקוני חקיקה נוספים ושיפורים לחוק הזה בהמשך, תעבדו ביחד ותביאו לנו רעיונות נוספים לשיפור המצב.

אנחנו כן נדרוש מכם דיווח בעוד חצי שנה מה התקדם בפריסה, איך הגעתם לפריפריה, איך אין ניצול של התשתית המקורית של בזק.
איתי עצמון
זה לא במסגרת החוק.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, לא במסגרת. זה רק קווים מנחים להמשך כי אנחנו פה מתייחסים למה שהממשלה מביאה בחוק ההסדרים, אבל לחברי הכנסת יש מבט רחב יותר על הנושא מעבר למה שהממשלה הציגה.

אנחנו שמחים שזהו החוק הראשון שעובר בחוק ההסדרים. הכנתו היתה טובה והתיאום בין המשרדים היה טוב. זה מקל על חברי הוועדה. רוב הזמן באתם מתואמים ועם עבודה מקדימה. אנחנו נמשיך לחוקים הבאים.
תודה רבה לכם. אני נועל את הישיבה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:40.

קוד המקור של הנתונים