ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 12/10/2021

פרק י"ט (אסדרה), למעט סעיפים 21, 28 ו-30 המוצעים בסעיף 92 להצעת החוק, מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת3
ועדת החוקה, חוק ומשפט
12/10/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 78
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שני, ה' בחשון התשפ"ב (11 באוקטובר 2021), שעה 12:20
סדר היום
פרק י"ט (אסדרה), למעט סעיפים 21, 28 ו-30 המוצעים בסעיף 92 להצעת החוק, מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: גלעד קריב – היו"ר
זאב בנימין בגין
סימון דוידסון
שרן מרים השכל
גבי לסקי
חברי הכנסת
אלון טל
שמחה רוטמן
מוסי רז
מוזמנים
גל ברנס - רפרנט תעשייה ומסחר באגף תקציבים, משרד האוצר

גלעד גושר - עו"ד בלשכה המשפטית, משרד האוצר

אסף וסרצוג - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

דוד ימין - ממונה לשכה משפטית מדיניות רגולציה, משרד ראש הממשלה

עמיחי פישר - ראש אגף בכיר מדיניות רגולציה, משרד ראש הממשלה

דנה נויפלד - יועצת משפטית, משרד הבריאות

לירן שפיגל - ממונה ייעוץ משפטי ראמ''ה, משרד החינוך

יובל רויטמן - ראש אשכול רגולציה, משרד המשפטים

אלעד מקדסי - עו"ד, רשות ההגבלים העסקיים

ענת פילצר סומך - יועמ"ש, איגוד החברות הציבוריות

אביעד הומינר-רוזנבלום - מנהל מדיניות - קרן ברל כצנלסון

דרור שטרום - ראש המכון לתכנון כלכלי

נילי אבן-חן - מנכלית רווח נקי, עמותת רווח נקי

מרב דוד - סמנכ"לית, לובי 99

שלומי לויה - איגוד לשכות המסחר

איריס האן - מנכלית, החברה להגנת הטבע

אלעד מלכא - מנכ"ל, ארגון האינטרס שלנו

עדנה הראל פישר - עמיתת מחקר וראש תוכנית, המכון הישראלי לדמוקרטיה

עינת עובדיה - מנכלית, מכון זולת לשוויון וזכויות אדם

הדס תגרי - מנהלת הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשיה
ייעוץ משפטי
גור בליי; נעמה מנחמי
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי


פרק י"ט (אסדרה), למעט סעיפים 21, 28 ו-30 המוצעים בסעיף 92 להצעת החוק, מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
היו"ר גלעד קריב
צהריים טובים לכולם. אני מתנצל על העיכוב. לפעמים במהלך דיונים מתגלות עובדות ומתעוררים נושאים שמצדיקים את המשך הדיון. אנחנו נמצאים בדיון נוסף בפרק י"ט בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2021 ו-2022) בסוגיית ההסדרה. תודה לכל מי שטרח ובא לחדר הוועדה לטובת הדיון. צהריים טובים לחברי הכנסת מוסי רז ואלון טל. אני מניח שחברים וחברות נוספים יצטרפו אלינו.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
וגם חרבונה זכור לטוב.
היו"ר גלעד קריב
חבר הכנסת בני בגין, מעולם לא שכחנו. זה לא זכור לטוב. אתה בטוב. חבר הכנסת בני בגין איתנו, ונוספים ונוספות יצטרפו בעקבות שינוי כללי הקורונה והבקשה שאנשים שרוצים לתרום לדיון יהיו כאן. מכיוון שרבים וטובים איתנו לא נעשה סבב של כל הנוכחים כפי שאנחנו עושים בישיבות מצומצמות יותר. כל מי שיבקש רשות דיבור יציין זאת בפנייה למנהל הוועדה.

אנחנו סיימנו את הדיון העקרוני בהצעות החוק ועברנו לקריאת הסעיפים. כמובן, גם בקריאת הסעיפים מתעוררים הרבה מאוד דיונים חשובים. רוב הדיונים החשובים יהיו במסגרת קריאת הסעיפים אבל אנחנו סיימנו את השלב של הצהרות הפתיחה. המטרה שלנו היא לראות האם אנחנו סומכים ידינו על ניסוח הצעת החוק כפי שהוא או בתיאום עם הממשלה אנחנו מגיעים לניסוחים אחרים או אנחנו מציעים כמה אפשרויות שמועלות על-ידי חברי כנסת, ובסופו של דבר נגיע למעשה הבסיסי והדמוקרטי – להצביע איזו מן ההסתייגויות לנוסח תתקבל. אין לנו אלא לעבור ולעבוד גם ברצינות אבל גם בנחישות כדי להתקדם עם החוק. אנחנו לא נפסח על אף דיון מהותי, אבל אני מודיע מראש שלא מתכוון לאפשר מעבר מרמת הדיון בסעיף קונקרטי לחזון כללי. רבים וטובים הביעו את עמדתם. כל גורם ציבורי אחר שרוצה להביע את עמדתו מוזמן להגיש את עמדתו בכתב. הדברים מופצים לחברי הוועדה אבל אנחנו כבר בתוך תהליכי העבודה על החוק עצמו.

אני אציין שביקשנו בדיונים הקודמים ממספר גופים התייחסויות לסוגיות שונות. ביקשנו בקשה מהמ.מ.מ, ביקשנו מרשות התחרות להציג את עמדתה לגבי האפשרות שגורמים בעלי עוצמה כלכלית יעשו שימוש במנגנונים של החוק דווקא כדי להגן על ריכוזיות או להטות סיטואציה של תחרות. היום עומדות לרשותנו שלוש שעות לדיון; ביום חמישי הקרוב אנחנו הולכים לקיים דיון ארוך מאוד בחוק הזה. אני אומר מראש: הדיון ייפתח בשעות הבוקר ויסתיים בשעות אחר הצהריים. שם אנחנו נעצור לפרקים בין סעיפי החוק ונבקש התייחסויות של הגופים השונים. אנחנו נודיע מראש איזה דברים נבקש לשמוע בכל דיון. אני מזכיר שנשמע גם את עמדתו של נגיד בנק ישראל על החוק. אנחנו עובדים איתו על תיאום המועד ומתחשבים גם בלוח הזמנים העמוס שלו, אבל בקרוב מאוד – ביום חמישי או בדיון שאחריו – נשמע את נגיד בנק ישראל. ככל שיהיו גורמים בעלי משקל שתרומתם לדיון היא סגולית אנחנו נעצור את הדיון בסעיפים ונשמע את התייחסותם.

אנחנו נמצאים בתחילתו של הדיון בסעיף המטרות. אני מזכיר שהוועדה כבר עמדה על כך שנפריד את הסעיף הזה לסעיף של מטרה ואז לסעיף של עקרונות האסדרה. נכנסנו כבר לסעיף הראשון ולסעיף השני ותכף נגיע לשלישי. אבל בואו נחזור על דברים שאמרנו בסעיף הראשון והשני. היה דיון בשאלה מהו אינטרס מוגן, תפקיד מאסדר על-פי דין. אני הבעתי את עמדתי שהסיפא לא צריכה להיות לאחר בחינת חלופות לכך אלא תוך בחינת חלופות לכך. אסדרה לא תמיד צריכה להיתפס כמוצא אחרון, לפעמים היא צריכה להיתפס כמוצא ראשון. לכן צריך לבחון חלופות. אבל סדר הדברים הוא לא שגמרתי לפסול את כל החלופות האחרות, ועכשיו נכנסים לעולם האסדרה. אנחנו נקבל תשובה מהממשלה על כל ההצעות שלנו לנוסח – על מה הם מסכימים ומה לא. לכן אני לא חוזר ופותח את הדיון עכשיו.

דיברנו על סעיף 2 בעקרונות האסדרה - -
גור בליי
פה עצרנו.
היו"ר גלעד קריב
לא, היינו בעיצומו של הדיון לגבי סעיף 2. כבר אמרנו דברים חשובים על סעיף 2.
גור בליי
- - - בנוסח עדיין.
היו"ר גלעד קריב
אני חושב שכן כי לא סיימנו. אבל אני רוצה להזכיר שקיימנו דיון איפה ראוי להכניס שיקולים נוספים שראוי שהמאסדר ישקול. הייעוץ המשפטי של הוועדה הציע שזה יהיה בסעיף 8 שנגיע אליו. אני דווקא חושב שזה לא נכון בסעיף 8 כי, לדעתי, יש לגיטימציה שמערכת השיקולים - -

הבנתי. טוב, מתקנים אותי פה. זה פשוט ה- long covid מבלבל אצלי את הדיונים. היועץ המשפטי מזכיר לי שזה בדיון בינינו. תראה כמה אני מעריך אותך שמבחינתי בדיון בינינו אפשר - -
גור בליי
זה היה גם עם נציגי הממשלה.
היו"ר גלעד קריב
זה לא היית צריך לגלות. גור, מה יהיה? זה טוב שאנחנו מדברים עם נציגי הממשלה.

אנחנו מגיעים עכשיו לסעיף 2. התייחסות קצרה של היועץ המשפטי של הוועדה לסעיף הזה שאני רואה בו חשיבות מאוד גדולה, ואז נעלה רעיונות ומחשבות שלנו ונשמע את עמדת הממשלה ואת חברי הכנסת השונים.
גור בליי
(2) האסדרה נקבעת במטרה להביא למרב התועלת למשק ולחברה, תוך איזון בין האינטרס המוגן, לבין עלות הציות לאסדרה וההשפעות הכלכליות והחברתיות הנובעות מקביעת האסדרה או מאי־קביעתה, וככלל, על בסיס ניהול סיכונים;

בסעיף הזה יש גם המטרה – להביא את מרב התועלת למשק ולחברה; והאיזון בין האינטרס המוגן מצד אחד לבין עלות הציות וההשפעות הכלכליות והחברתיות מהצד השני והאמירה שהכול צריך להיעשות על בסיס ניהול סיכונים. השאלות שאנחנו העלינו פה לדיון ומופיעות גם במסמך שלפניכם זה, קודם כול, האם נכון להסתכל על הדבר הזה כאיזון, מאזניים ששוקלות את הדברים אחד מול האחר בהתעלם מהעובדה שבסוף לרגולטור יש פונקציית מטרה מסוימת לקדם את האינטרס המוגן שעליו הוא מופקד. לכן אולי השימוש במונח "איזון" פחות מותאם פה.

הנושא השני שדיברנו עליו הוא להוסיף התייחסות, לפי המלצות מדיניות הרגולציה של ה-OECD להוסיף כפי שכתוב בעמ' 4 במסמך שלפניכם: "האסדרה נקבעת במטרה להביא למרב התועלת למשק ולחברה כך שיקודם האינטרס המוגן בהתחשב בעלות הציות לאסדרה ובהשפעות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות הנובעות מקביעת האסדרה ומאי קביעתה וככלל על בסיס ניהול סיכונים".
היו"ר גלעד קריב
אני מבקש להתייחס לעניין. הערת הייעוץ המשפטי הראשונה מקובלת עליי מאוד. יש מדרג מה המאסדר צריך לשקול. המאסדר הוסמך על-ידי המחוקק הראשי או המשני לקדם אינטרס מוגן מסוים. לכן חובתו הראשונה היא לקדם את האינטרס המוגן. עכשיו השאלה היא איך הוא עושה את זה. לכאן נכנסים השיקולים הנוספים שאנחנו מצפים ממנו לקחת בחשבון כשהוא מקדם את האינטרס המוגן. אבל אין סיטואציה שהמאסדר מאזן בין חובתו לקדם את האינטרס המוגן לבין הדברים האחרים. חובתו לקדם את האינטרס המוגן לא נתונה לשיקול דעת. זאת ההוראה שהוא קיבל מהמחוקק הראשי והמשני. עכשיו הדיון שאנחנו דנים בו הוא מה הדרך שהוא מקדם את האינטרס המוגן כאשר הוא שוקל שיקולים שונים שחלקם הם גם איכות האסדרה והשיקולים של התועלת המשקית. לכן ההערה הזאת מאוד מקובלת עליי, לפחות.

אני רוצה להוסיף: קודם כול, מבחינת סדר הדברים צריך לכתוב "למרב התועלת לחברה ולמשק" ולא "למשק ולחברה". קודם כול, עסקינן בחברה הישראלית, באזרחי מדינת ישראל. משק תוסס, פעיל, איכותי, תחרותי לרוב תומך בתועלת החברתית. קודם כול, מתחילים בטובתם של אזרחי ישראל וזה גלום במילה "חברה" ואז נעבור למשק.

מקובלת עליי האמירה שזה לא איזון, אלא הנוסח שהציעו כאן חבריי אבל אני רוצה לומר כך: לגבי סוגי ההשפעות שצריך לקחת בחשבון אני מציע, כמובן, להוסיף את המילה "סביבתיות" אבל אני גם מציע להוסיף את המילה "מגדריות", ולכתוב: "ההשפעות הכלכליות, החברתיות, המגדריות והסביבתיות" - -
אלון טל (כחול לבן)
אפשר להוסיף עוד 3-2 מילים - - -
היו"ר גלעד קריב
בסדר, אבל אז השאלה אם זה המקום או המקום הוא בעיקרון אחר. אבל, בוודאי, סביבתיות. אנחנו נמצאים בעידן שהנושא הסביבתי עומד כבר כמערכת שצריך להתייחס אליה בזכות עצמה ולא לקפל אותה בתוך המונח "חברתי". אני חושב כך גם לגבי העניין המגדרי. לדעתי, סדר הדברים צריך להיות קצת שונה. אני אציע: "האסדרה נקבעת במטרה להביא למרב התועלת לחברה ולמשק כך שיקודם האינטרס המוגן", כפי שהציעה הלשכה המשפטית, "בהתחשב בהשפעות חברתיות, כלכליות סביבתיות" – ונראה אם נוסיף כאן גם את העניין המגדרי – "הנובעות מקביעת האסדרה או מאי־קביעתה, ועלות הציות לאסדרה, וככלל, על בסיס ניהול הסיכונים". זה, בעיניי, המדרג: קודם כול, השפעות חברתיות, כלכליות, סביבתיות ומגדריות, אחרי זה עלות הציות בתוך המערכת. זאת הצעתי, ועוד מעט נראה מהי עמדת הממשלה.

חבר הכנסת אלון טל, חבר הכנסת בני בגין, המטרה שלנו לרוץ היום על הרבה סעיפים - -
אלון טל (כחול לבן)
בלי נאומים.
היו"ר גלעד קריב
בדיוק. הצעות או כפירה בהצעות אחרות שעלו כאן.
אלון טל (כחול לבן)
חסכת לי את הצורך להפוך את הסדר בין חברה לכלכלה. אני גם מציע להוסיף - - - אסדרה שמבטיחה את האינטרסים של הדורות הבאים. פעם היה חוק כזה, ויש צורך לחשוב לטווח ארוך. אנחנו לא עושים את זה מספיק. יחד עם זאת אני מציע להוסיף גם בריאות וצמצום אי שוויון. יש לי תחושה שאנחנו מתייחסים לשיקולים כלכליים רק כהגדלת התל"ג, ואנחנו יודעים שיש בעיה של צדק חלוקתי בארץ. צריך להיות גם צדק - - -
היו"ר גלעד קריב
אני אענה רק על העניין הזה: כשנעבור היום על סעיף המטרות הנושא של בריאות, בטיחות, ביטחון הציבור – יש פה שורה ארוכה של שיקולים, ואנחנו צריכים לראות איפה אנחנו ממקמים אותם בתוך מערכת המטרות.
אלון טל (כחול לבן)
אם ממקמים "מגדרי" הייתי שוקל את הדורות הבאים וגם את נושא הצדק החלוקתי שאיכשהו הוזנח.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. חבר הכנסת בני בגין, בבקשה. אחריו חבר הכנסת מוסי רז.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
אנחנו נמצאים פה בתווך בין אמרות עתיקות: "כל המרבה הרי זה משובח" לעומת "כל המוסיף גורע". לא תמיד קל להבחין בין שתי ההמלצות האלה וליישם אותן במצב נתון. אביע את דעתי בעניין זה – המוסיף גורע. אני מציע להסתפק באמירות כלליות מפני שכל תוספת גוררת – אפילו בעניין הסביבה – היא גוררת הצעות ואולי גם דרישות להתחשבות בגורמים נוספים – כולם חשובים. אני כבר שמעתי הצעות רבות או לא מועטות, ואי אפשר להתווכח עם אף אחת מהן. כולן טובות וראויות אבל לא קמו. זאת אומרת אנחנו צריכים לשאול, לדעתי, על הקו שהוא היסוד לדבר החקיקה הזה. לכן אולי מתוך ראייה רחבה של צורכי הציבור – איזושהי אמירה שמחייבת להסתכל לא רק על האינטרס של המאסדר, אף שהוא מופקד עליו, אלא על דברים נוספים. אם אנחנו נפתח ברשימה אז אנחנו צפויים לדיון - - -
היו"ר גלעד קריב
אני רק אומר שאחת הסיבות לפתיחת הרשימה היא שבמקום אחר בהצעת הנוסח הממשלתית יש פתיחת רשימה שהיא כולה לכיוון אחד. תכף נראה את זה בסעיף 8.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
- - - אם כבר.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. הדחף לומר שצריך יתר פירוט נובע מיתר הפירוט שלשיטת חלק מחברי הכנסת נוטה לאינטרס ציבורי אחד, חשוב ככל שיהיה, אבל אחד.
גור בליי
רק הערה אחת: בעיניי, הנושא הסביבתי שונה איכותית מאחרים גם כי הוא לא נכלל בהכרח בכלכלי חברתי וגם מכיוון שהמלצות ה-OECD ומדינות אחרות מונות אותו במפורש: כלכלי, חברתי וסביבתי זה טריו שבא יחד. במובן הזה יכולים להיות עוד הרבה מאוד ערכים אחרים חשובים מאוד אבל ל"סביבתי" יש גם במבט ההשוואתי מעמד אחר יחסית לאחרים.
היו"ר גלעד קריב
חברים, יש עכשיו סבב של חברי כנסת לעניין הצעות לנוסח הסעיף והתייחסות אליו. חבר הכנסת רז, בבקשה.
מוסי רז (מרצ)
ראשית אני מסכים עם הערת היושב-ראש לגבי הנוסח החלופי שהצעת - -
היו"ר גלעד קריב
לא אני הצעתי. הלשכה הציעה.
מוסי רז (מרצ)
הנוסח החלופי שהוצע. מהסיבות שנאמרו קודם צריך רשימה, גם אם היא לא תהיה בסעיף הזה, זה לא קשור היכן היא תהיה. וכן, צריך להוסיף שוויון, כולל שוויון מגדרי, זכויות אדם, בטיחות זכויות עובדים. כיוון שהוגשה רשימה מצד אחד חייבים לאזן אותה מצד שני. צריך גם לקחת בחשבון את עלות הציות. צריכה להיות גם עלות אי ציות.
היו"ר גלעד קריב
לא, עלות אי האסדרה, לא עלות אי ציות.
מוסי רז (מרצ)
עלות אי האסדרה. תודה על תיקון הניסוח. אבל זה חייב לבוא אחד מול השני.
היו"ר גלעד קריב
אם כי חייבים לומר שגם הצעת החוק הממשלתית אומרת שבתוך השיקולים אתה שואל מה ההשפעה הכלכלית, החברתית – ואנחנו נוסיף גם פה – של אי קביעת האסדרה. הרעיון הזה מופיע כאן.
מוסי רז (מרצ)
לא רק ההשפעה, גם העלות.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. חברת הכנסת לסקי וחבר הכנסת דוידסון אחריה.
גבי לסקי (מרצ)
תודה רבה. יש שיקולים רבים שכבר נאמרו פה אז אני לא אחזור עליהם. אבל שני עניינים: אני מציעה נוסח כזה: "אסדרה נקבעת במטרה להביא" – במקום: "למרב תועלות למשק ולחברה" לכתוב: "למרב התועלות והרווחה המצרפית". זאת אומרת שאנחנו מסתכלים על העניין המצרפי ושחברה לא פחות חשובה מכלכלה; "תוך שקילת מכלול השיקולים", ואז לשים שם את רשימת השיקולים הסביבתיים, הבטיחותיים, השוויון. ב-OECD גם מדברים על צדק חלוקתי. הדורות הבאים – אני מסכימה; ושהנושא של התועלות הכלכליות או של הציות יהיה חלק מאחד השיקולים ולא שיקול נוסף של כל השיקולים האחרים מולו, אלא עוד אחד מהשיקולים ולא לתת לו מעמד על. שאלה שלא דיברנו עליה: "ובכלל על בסיס ניהול סיכונים" – זאת שאלה מאוד גדולה ואף אחד לא מדבר על זה, ואין לנו על זה שום פרמטר. האם המסדיר רוצה לקחת סיכונים גדולים בנוגע לסביבה? כמה סיכונים סביבתיים אני מוכן לקחת – גם זה משהו שאנחנו צריכים לצמצם. כלומר אנחנו צריכים לכתוב מינימום לקיחה של סיכונים סביבתיים ובריאותיים. כדי להרוויח הרבה כסף אני מוכנה לקחת המון סיכונים אבל אני מעדיפה להיות יותר שמרנית בניהול הסיכונים שלי כדי להיות בטוחה יותר שלא אפגע בסביבה. לכן זה פתוח מדי, בעיניי.
היו"ר גלעד קריב
זה עניין של מדיניות. חבר הכנסת דוידסון, בבקשה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
בוקר טוב. קודם כול, אנחנו צריכים להתחיל מהסוף להתחלה. המטרה של כל הרגולציה היא להפחית את הרגולציה.
היו"ר גלעד קריב
- - - לטייב איתה. לאו דווקא הפחתה. לא חוזרים לדיון העקרוני, חברים, אני לא אאפשר את זה.
סימון דוידסון (יש עתיד)
תיטיב, בסופו של דבר, עם הצרכן הסופי. ברגע שאנחנו נכניס לפה את כל העקרונות של כל אחד ואת הרצון של כל אדם לא נצא מזה. אנחנו מדברים פה על נושא מגדרי אז נתחיל להכניס את נושא הנשים ונכניס את החברה הערבית ואת איכות הסביבה ונכניס ונכניס, ובסוף מכל החוק הזה לא ייצא שום דבר וזה יהיה יותר גרוע.
היו"ר גלעד קריב
טוב.
סימון דוידסון (יש עתיד)
אני רוצה להביע את הדעה שלי.
היו"ר גלעד קריב
ודאי.
סימון דוידסון (יש עתיד)
כמו שהקואליציה הזאת מורכבת מהרבה מאוד דעות והרבה מאוד מחשבות והרבה מאוד פילוסופיות אישיות ומפלגתיות, בסופו של דבר, אנחנו צריכים גם להבין שאי אפשר להכניס הכול לחוק הזה. גם היושב-ראש העלה את זה וחברי הכנסת העלו את זה. בסוף אנחנו צריכים להגיע לפתרון טוב עם החוק עצמו אבל אי אפשר להכניס את כל הדברים. זה פשוט בלתי אפשרי.
היו"ר גלעד קריב
תכף נפנה אל נציגי הממשלה ונשמע מה עמדתם, ואז אם יהיו הערות קונקרטיות לסעיפים משתתפים אחרים יוזמנו.

לא ציינתי את חברי הכנסת האחרים שמשתתפים איתנו בדיון: חבר הכנסת רוטמן, חבר הכנסת בני בגין, חבר הכנסת פרופ' אלון טל, חבר הכנסת סימון דוידסון, חברת הכנסת גבי לסקי, חבר הכנסת מוסי רז, ונוספים יצטרפו. ברוכים הבאים.

מכיוון שאנחנו בתחילת הדיון מטבע הדברים עולות סוגיות שיכול להיות שפתרונן יהיה בהמשך. אז שום דבר לא יימחק אבל חשוב לנו להתקדם בניסוח.

עלתה כאן הצעת הלשכה המשפטית לדיוק בניסוח. תכף הממשלה תתייחס לעניין הזה, האם היא מקבלת או לא. ואז אנחנו נמצאים בשתי שאלות עקרוניות: אחת, האם אנחנו נשארים עם התיבה של "השפעות חברתיות וכלכליות" – מה מוסיפים שם? סביבתיות? האם מסתפקים בזה?
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
אם מוסיפים.
היו"ר גלעד קריב
זה מה שאמרתי. אם מוסיפים, האם מוסיפים את המילה "סביבתיות", למשל; והדיון השני שנראה תכף איך הוא מתכתב עם סעיפים אחרים – האם יש מקום בחוק הזה גם לפירוט של אינטרסים ציבוריים רחבים שהם לא האינטרס המוגן של ההסדרה ולא האינטרסים של קידום התחרות והורדת יוקר המחיה.

חבר הכנסת דוידסון, צריך לומר שיש לנו כבר הסכמה מהדיון הקודם שהפחתת נטל הרגולציה זאת לא המטרה הבלעדית או המרכזית של החוק. את זה כבר סיכמנו עם הממשלה בדיון הקודם. יש פה טיוב רגולציה, יש פה הבטחת איכות האסדרה החדשה; וגם עוד מטרה – הסרת נטל רגולציה עודף. את זה כבר עברנו. ברור לנו שיש כמה תכליות לחוק. נציגי הממשלה, התייחסות שלכם לשאלה של הנוסח שהציעה הלשכה המשפטית עם ההסבר שאני נתתי לעניין. עורך הדין יובל רויטמן, משרד המשפטים, בבקשה.
יובל רויטמן
בוקר טוב. קודם כול, הערה: אמנם כבודו מנהל את הדיון, אבל יכול להיות יותר פרודוקטיבי אם נוכל להגיב לפני הדיון של חברי הכנסת כדי שהם יוכלו לשמוע מה יש לנו לומר לפני שהם מתבטאים בסוגיות, ויוכלו לקחת את זה בחשבון. זה לשיקול דעת היושב-ראש, אבל מבחינתנו זה יכול לסייע.
היו"ר גלעד קריב
זה יכול לצמצם את זמן ההתייחסות שלכם להערות של חברי הכנסת. בסדר.
יובל רויטמן
אני רק אדייק את ההצגה בהתחלה: האמירה "השפעות כלכליות וחברתיות" שאנחנו התייחסנו אליהן מתייחסות גם להשפעות כלכליות וחברתיות שתומכות באסדרה וגם להשפעות חברתיות וכלכליות שהרגולציה פוגעת בהן. זאת אומרת זה משחק לשני הצדדים, זה לא מצטרף לאיזון לצד של עלות הציות לאסדרה, אלא זה דבר שצריך לאזן בין כל הדברים.
היו"ר גלעד קריב
אם זאת הכוונה אז הניסוח הנוכחי מבלבל. נטפל בזה.
יובל רויטמן
אנחנו מתנגדים להצעה של הלשכה המשפטית. לדעתנו, באופן שבו רגולטור פועל הוא צריך לאזן בין השיקולים השונים. אנחנו לא חושבים שהוא צריך להעדיף שיקול אחד על פני השיקולים האחרים. אם יש לו חלופת מדיניות שמקדמת אינטרס ציבורי מוגן בשיעור מסוים אבל עלותה מאוד גבוהה, ולעומת זאת חלופה ב' שמקדמת את אותו אינטרס בשיעור פחות אבל עלותה הרבה פחות גבוהה, אני לא רוצה שהרגולטור יעדיף בהכרח את החלופה הראשונה בגלל שהוא יגיד שהוא צריך לקדם קודם כול את האינטרס המוגן. לדעתנו, הדבר הנכון שהרגולטורים צריכים לעשות, ואת הדבר הזה כתבנו כאן – וצריך לזכור, צריך גם להסתכל גם על סעיף המטרה – אנחנו רוצים שהרגולטורים ייקחו בחשבון גם את האינטרס המוגן. זאת נקודת המוצא שלנו, אנחנו כותבים את זה. אבל לצד זה גם את ההשפעות החיוביות והשליליות של הרגולציה שהם קובעים ובמסגרת האמור גם את עלות הציות, ויאזנו בין כל הדברים האלה. בסוף יקבלו איזון בין כלל השיקולים, ומהאיזון הזה הם יבחרו. בחוק הזה אנחנו לא אומרים להם איך לבחור אבל הדבר הבסיסי כשהם יעשו איזון הם לא יגידו - - -
היו"ר גלעד קריב
עורך דין רויטמן, רק בעיה אחת: הנוסח שלכם לא מציע איזון בין השאלה האם לקבוע אסדרה, ואיזו אסדרה, לקידום האינטרס המוגן לבין יתר השיקולים. אולי לזה התכוונתם. אבל הניסוח כרגע אומר שהחוק מטיל על מאסדר חובה להגן על אינטרס מוגן, ואתם אומרים לו עכשיו שלמרות שהמחוקק קבע שזאת אחריותך, אתה מאזן בין האחריות הזאת – זאת לא אמירה נכונה. האינטרס המוגן לא יאוזן עם דברים אחרים מכיוון שהמאסדר קיבל תפקיד לקדם את האינטרס המוגן. צריך לאזן בין השאלה האם נכון לקבוע אסדרה ספציפית כדי לקדם את האינטרס המוגן לבין יתר השיקולים. אבל האינטרס המוגן שהופקד בידי המאסדר על-ידי המחוקק הוא לא עניין לאיזון. אני מצטער. לא האינטרס המוגן הוא זה שמאוזן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
גלעד, אני חייב לומר שאני לא מבין את הטענה שלך. כל רשות מחויבת לכל הסל, מה שנקרא – גם של עקרונות המשפט המנהלי, גם של זכויות אדם – כולם מחויבים לכול. בסופו של דבר אם יש לי מאסדר שאחראי להגנת הסביבה שיכין רגולציה ולא יאזן את האינטרס המוגן שזה הגנת הסביבה עם העלות הכלכלית ולא יאזן עם הפגיעה בחופש העיסוק אז האסדרה שלו לא תהיה טובה. אבל הוא לא מאזן את האסדרה, הוא מאזן את האינטרס. כשהוא מכין את האסדרה הוא מאזן את האינטרס עם דברים אחרים.
היו"ר גלעד קריב
בעיניי, הוא בוחן את נקודת האיזון - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה שבפועל הם לא רואים לפעמים את הדברים מסביב וזאת תקלה, זאת אנומליה. אבל הוא אמור לעשות את זה.
אלון טל (כחול לבן)
- - -
היו"ר גלעד קריב
חבר הכנסת טל, אני קטעתי את עורך הדין רויטמן, אז אני מתנצל.
יובל רויטמן
רק להשלים את המשפט. מה שאנחנו ביקשנו לומר בסעיף הזה, שאופן קביעת האסדרה ייעשה תוך כדי האיזון בין השיקולים השונים. אנחנו לא חולקים. ברגע שהמחוקק קובע חובה צריך לקיים את החובה. אבל באופן שאני מקיים את החובה הזאת חייב להיעשות באיזון בין השיקולים השונים בנוסח שהוא ניטרלי, להבנתנו; לא נוסח שאומר לו, תעדיף עכשיו אינטרס מסוים על אינטרס אחר. להבנתנו, הנוסח המוצע כאן הוא נוסח לא ניטרלי, אלא נותן עדיפות לצד אחד של המשוואה על פני הצדדים האחרים. זה דבר שחותר תחת התכליות של ההסדר.
היו"ר גלעד קריב
אז תישאר פה מחלוקת משום שחד-משמעית – כן. בראש ובראשונה מאסדר סביבתי חייב לתת עדיפות לאסדרה הסביבתית. אבל הוא צריך לעשות את זה באופן מידתי ומדוד. המחשבה שמאסדר סביבתי לא צריך לתת עדיפות לאינטרס הסביבתי – בוודאי, לכן הוא מאסדר סביבתי. כל החוק הזה אומר שאם עד היום נתת 100% משקל לאינטרס הסביבתי באסדרה – אנחנו לא מבקשים ממנו לא לתת יותר עדיפות לשיקול הסביבתי. זה תחום אחריותו. בשביל זה מינינו אותו. הוא צריך להבין שהוא ימצא בין החלופות – דוקטרינת המידתיות: הוא יצטרך למצוא את החלופה שפגיעתה באלמנטים האחרים שהחוק הזה מגדיר היא הכי פחותה. הוא יצטרך למצוא איזו חלופה מבין החלופות שמקדמות את האינטרס המוגן מקדמות תחרות והורדת יוקר מחיה. אבל לבוא ולומר: אתה עכשיו, המאסדר הסביבתי, צריך לשקול לתת אותה רמת חשיבות לשיקול הסביבתי ולשיקול הכלכלי – מאיפה בא הרעיון הזה?
גור בליי
יובל, אפשר להסתכל על זה כעניין של רמות. בראש ובראשונה חוקקו חוק והסמיכו מאסדר כי הוא צריך להסדיר אינטרס מסוים כדי להגשים את אותו אינטרס מוגן. עכשיו בכל אסדרה ספציפית הוא צריך לאזן.
גבי לסקי (מרצ)
אם אתם לא חושבים ככה החוק הזה לא יכול לעבור. חד-משמעית. אם אתם לא חושבים שהמאסדר לא צריך מעמד לנושא שהוא מטפל בו: בריאות, סביבה, ואז לשקול גם את עלות הציות אז החוק הזה לא יעבור.
היו"ר גלעד קריב
עורך הדין רויטמן.
יובל רויטמן
אנחנו כתבנו בחוק הזה שהמטרה של החוק הזה לקדם אסדרה מיטבית שנועדה להגשים אינטרס ציבורי על זכות יסוד. הדבר הזה ברור לנו ואנחנו לא חולקים עליו. אלא שאנחנו חושבים שכשבאים לקבוע אסדרה ספציפית שבאה לממש, כמובן, את האינטרס המוגן, צריך לאזן. זאת דוקטרינת הזהירות – צריך לקחת את כל השיקולים ולאזן ביניהם. האמירה שכשיהיו לי כלל השיקולים אני אגיד שאני מעדיף שיקול מסוים על פני אחרים – לאמירה הזאת אנחנו מתנגדים.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. יש פה מחלוקת עקרונית. שמענו את עמדת הממשלה. אנחנו נביא את הצעת הלשכה המשפטית להצבעה. התייחסות שלכם הממשלה למונח "השפעות כלכליות, חברתיות" – האם אפשר להוסיף לו בכלל? האם אפשר להוסיף לו את הנושא הסביבה? האם מעבר לנושא הסביבתי יש מקום להוסיף עוד משהו?
יובל רויטמן
גם אנחנו בעמדתו של חבר הכנסת בגין שכל המוסיף גורע, אבל לגבי השפעות סביבתיות אמרנו שאנחנו עדיין בוחנים את התוספת הזאת.
היו"ר גלעד קריב
חברים, היום אנחנו דנים בסעיף.
יובל רויטמן
נצטרך לחזור לעניין הזה.
היו"ר גלעד קריב
אני מקבל את עמדת הממשלה. עמדת הממשלה תוצג על-ידי דובר אחד. אחרי זה אם אנשים רוצים להעיר, תעירו. אני לא מנהל שיג ושיח עם שלושה משרדים במקביל. אתם תחליטו, משרדי הממשלה, מי מציג את עמדת הממשלה, ואז אם אנשים ירגישו שהם חייבים להוסיף משהו כדי לתרום לעמדה של הממשלה, בבקשה. יש רק עמדת ממשלה אחת לטובה ולרעה. לפעמים זה לרעה. עדיף היה שיהיו כמה עמדות ממשלתיות, ואנחנו נבחר ביניהן.

מה עמדתכם לגבי עצם הציפייה שבמקום כלשהו בחוק יוזכרו אינטרסים ציבוריים? חבר הכנסת בגין נתן להם את הכותרת הכללית שהוא מציע להסתפק בה, של ראייה רחבה של צורכי הציבור. חברי הכנסת האחרים הציעו לפרט כמה דברים ואינטרסים דומים אחרים או יעדים נוספים אחרים. פה זה לאו דווקא לגבי סעיף 2. האם הממשלה רואה במקום כלשהו את ההיגיון ואת הצורך לפרט רשימה מסוימת של אינטרסים?
אלון טל (כחול לבן)
אני יכול לחדד את השאלה, אדוני היושב-ראש. יש כלל בפרשנות - - - ברגע שיש בחוק דגש די ברור לשיקולים כלכליים לציבור הרחב יש תחושה שאינטרסים אחרים עלולים לא - - -.לכן זאת השאלה: האם אתם באמת חייבים להדגיש את היעילות הכלכלית? שזה לגיטימי ובהחלט שיקול טוב. אבל למה שיקולים אחרים הם פחות - - - לפחות לפי השיחה שלנו לקראת קריאה ראשונה.
היו"ר גלעד קריב
התייחסות שלכם לנקודה הזאת.
יובל רויטמן
אני לא בטוח שהבנתי. אם הכוונה היא באופן כללי לגבי הצורך של מאסדר לקחת בחשבון שיקולים שונים אז לדבר הזה התייחסנו באמירה של השפעות. כשאתה מקיים רגולציה אתה צריך לקחת בחשבון השפעות כלכליות וחברתיות, ועלתה כאן הצעה להוסיף לדבר הזה גם דברים נוספים, ולזה התייחסתי כשאמרתי שבאופן כללי אנחנו לא חושבים שצריך להרחיב את זה. המונחים האלה חובקים בתוכם - -
היו"ר גלעד קריב
מבחינתכם אינטרסים כלליים של בטיחות, של בטחון הציבור, של בריאות – אני שואל - -
יובל רויטמן
אנחנו חושבים שברגע שכתוב "אינטרס ציבורי" - -
היו"ר גלעד קריב
אבל זה האינטרס הציבורי הספציפי. יש אינטרס ציבורי מוגן – זה האינטרס שהמאסדר מופקד עליו; יש שיקולים משקיים כלכליים שאנחנו רואים שמפורטים בסעיף 8; עכשיו יש אינטרסים ציבוריים כלליים: בריאות, רווחה, קידום שוויון הזדמנויות, שהם עקרונות יסוד של השיטה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
ברגע שאנחנו מכניסים אחד אנחנו לא נסיים אחד.
היו"ר גלעד קריב
זאת עמדה שהציג חבר הכנסת בגין. אני שואל את הממשלה, האם בחקיקה, מכיוון שירדנו גם לפירוט לא הסתפקנו בתועלת משקית; בסעיף 8 פירטנו: יוקר מחיה, תחרות, ואמרנו בשיחה פנימית שאולי צריך לתת פה עדיפות כתובה לעסקים קטנים – יעדים כלכליים שראוי לכתוב. האם כנגדם, לאו דווקא באותו סעיף – אולי לא כנגדם, אלא איפשהו בחוק – הרי בסופו של דבר למרות שכל אחד יכול לתרום פה, אם נעשה עכשיו תרגיל ואני אבקש מכם לכתוב את האינטרסים הציבוריים המרכזיים הכלליים, אחד יגיע לחמש, השני יגיע לשבע. זה לא שיהיו פה שבעים.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אבל בסוף תסיים עם רשימה של 40.
היו"ר גלעד קריב
לא, לא. אני חושב שנגיע לשישה, שבעה. אבל אני שואל את הממשלה ברמה העקרונית.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
אולי שמונה כי לא דיברנו על אינטרסים של הקשישים.
היו"ר גלעד קריב
יכול להיות. לכן אני שואל את הממשלה האם, לשיטתכם, יש מקום לפרט את זה בחוק, כן או לא?
יובל רויטמן
העמדה של הממשלה היא שההצעה כפי שהובאה משקפת את האינטרסים שרצינו לציין.
גבי לסקי (מרצ)
למה הורדתם זכויות אדם?
יובל רויטמן
התייחסנו לזה בסעיף המטרה.
היו"ר גלעד קריב
נושא הזכויות החלוקות דווקא מופיע כאן. אני מבקש הערות קצרות.
יובל רויטמן
להערתה של חברת הכנסת לסקי לגבי ניהול סיכונים, הכוונה הייתה להבדיל ממצב של איון סיכונים, כלומר הרגולטור אומר שהוא לא מוכן לקחת שום סיכון. התפיסה הרווחת היום היא של ניהול סיכונים, ואז בתוך ניהול סיכונים רגולטור יכול להחליט על מדיניות ניהול הסיכונים שלו. הוא יכול לקחת כל מיני סוגים של מדיניות כזאת. גם הדגשנו שזה ככלל כי יש מצבים חריגים שבהם לא נוקטים ניהול סיכונים אלא עושים איון סיכונים. זה מצבים חריגים מאוד. אבל הגישה המקובלת אומרת שרגולטור לא אומר שהוא לא לוקח שום סיכון.
גבי לסקי (מרצ)
איך אני יודעת שהרשות לא תתערב בשיקול הדעת שלו לגבי הסיכונים?
יובל רויטמן
זה מופנה לרגולטור, ומי שמופקד על ניהול הסיכונים ברמה הראשונה והמידית זה הרגולטור. הוא צריך לנהל את הסיכונים שלו בצורה ראויה. כל מה שהסעיף הזה נועד לומר הוא שבמצב הרגיל ככלל הוא לא צריך לאיין סיכונים.
היו"ר גלעד קריב
יש פה שאלה האם זה צריך להיות כאן או בסעיף אחר.

אנחנו מיד ניתן לנציגים שרוצים לדבר מהארגונים האזרחיים, אבל זה רק בהתייחס לניסוח הזה בקצרה.
דוד ימין
אני עורך דין דוד ימין ממשרד ראש הממשלה, מדיניות רגולציה. לגבי האלמנטים הסביבתיים – אנחנו לא מתנגדים לנושאים של סביבה אבל הנימוק הוא שחברתי לא כולל סביבה ולא כפי שהוצג – וזה בסדר להציג את זה ככה – כאילו לסביבה יש מעמד אחר מאשר כל היתר. גם בהמלצות ה-OECD הסביבה לא מקבלת מעמד מיוחד. לצד הסביבה יש עוד רשימה, כמו שאמרנו של המון אינטרסים נוספים. לכן אנחנו מוכנים להכניס את הסביבה - -
היו"ר גלעד קריב
ולמה לא את האינטרסים האחרים שקיימים ב-OECD?
דוד ימין
אני מתייחס רק לאופן שמוצג. ההתייחסות שלי היא סופר-נקודתית. אני מתייחס לאופן שהוצג הוספת האינטרס הסביבתי - -
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. תודה.
דוד ימין
- - כאילו לאינטרס הסביבתי יש מקום נפרד משל עצמו והוא פשוט לא נכנס.
היו"ר גלעד קריב
אנחנו נשמע הערות. חברת הכנסת שרן השכל, לא דיברת. אני אמרתי בדברי הפתיחה שסיימנו את ההתייחסות הכללית לחוק. כרגע אנחנו עוסקים בניסוח. אנחנו בסעיף מטרה מס' 2. נשמע את התייחסותך, ואחר כך נעשה סבב קצר של התייחסויות של ארגונים. בבקשה, חברת הכנסת השכל.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
תודה. בסופו של דבר יש לנו רגולטורים במדינת ישראל וכל אחד אמון על התחום הזה. כנ"ל לגבי המשרד להגנת הסביבה שאמון על הרגולציה ועל האינטרס הציבורי הסביבתי, והוא אמור להילחם גם בממשלה, גם בכנסת כדי להביא בפנינו את הדברים. אם אנחנו נתחיל עם רשימת מטרות מפה ועד מחר, כמו שדיבר נציב הדורות הבאים: הדור הבא, הסביבה, המגדר, הקשישים אנחנו לא נסיים עם זה ונרוקן לחלוטין את הדבר הזה מכל המטרה שלו. אם כל אחד רוצה להוסיף את האינטרס הציבורי האידיאולוגי שלו בואו נוותר לחלוטין על סעיף העקרונות ונשאיר את זה כמו שזה. המטרה פה היא להוסיף משהו שלא קיים היום במדינת ישראל, וזה רגולציה מטורפת שאף אחד לא מייצג את האינטרס הציבורי הכלכלי, מה שמושת על האזרחים עצמם. זאת המטרה של החוק עצמו.
היו"ר גלעד קריב
אבל חברת הכנסת השכל - -
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
- - - להביא לפה איזשהו סטנדרט רגולטורי - - - האינטרס הכלכלי. אני מציעה להשאיר את זה כפי שזה הובא לנוסח. אם לא אני מבקשת להסתייג בעניין הזה ולבקש להסיר את הסעיף הזה.
היו"ר גלעד קריב
בסדר. חברי הכנסת שהם גם לא חברי ועדה יוכלו להציג הסתייגויות אם לא נגיע לנוסח מוסכם עם הממשלה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אני חברת ועדה.
היו"ר גלעד קריב
גם אם את לא חברת ועדה את יכולה להציע הסתייגויות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הוא התכוון אליי כשהוא דיבר על מי שלא חבר ועדה.
היו"ר גלעד קריב
חבר הכנסת רוטמן, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מחזק את מה ששרן אמרה ואומר שגם מה שכתוב כרגע מפריע לי. אני כן מדבר על עלות ציות לאסדרה כי מה שנקרא סמכות ללא אחריות כסף, ועלות זה גם מונח שלאו דווקא שמדבר על כלכלה. כלומר יש הרבה עלויות. גם סביבה זה עלות. עלות זה מונח מאוד כולל. אז אני אומר לבן אדם, כשאתה מקבל החלטה אל תסתכל רק על האינטרס שלך, תסתכל על התוצאות, תעשה זום אאוט, זה בסדר, זאת אמירה כללית. בשנייה שאתה מכניס השפעות כלכליות, חברתיות, אפילו לפני שהגענו להשפעות סביבתיות אני כבר בבעיה כי השאלה היא מי מגדיר מה זה כלכלי ומי מגדיר מה זה חברתי. הרגולציה שלך כן חברתית מספיק, כן חברתית מספיק; אני נכנס לדיונים – לא שקלת את כל השיקולים הרלוונטיים. אני בעצם מכניס לפה לא עניין של סבירות שלא איזנת, אלא עניין של אי שקילת שיקולים רלוונטיים מבחינת העילה המנהלית כי אתה לא שקלת מספיק את העלות החברתית שאני מגדיר את האינטרס החברתי.

לגבי השפעות סביבתיות – סביבתיות זה אירוע נפרד כי כל רשות שלטונית חייבת לשקול פגיעה בזכויות אדם. זה קיים בכל מקרה ויש סל שלם. למה הסביבה מקבלת, למשל, מעמד על מעמד המשפחה בישראל? למה הסביבה מקבלת מעמד על זהותה היהודית של מדינת ישראל? אני עושה עכשיו רגולציה על מכירת בשר, ובחדר אחר דנים על רגולציה על כשרות – צריך לשקול את זהותה היהודית של מדינת ישראל או לא? זהותה היהודית מופיעה כערך בחוק יסוד. כל זכויות האדם צריכות להישקל לפי זהותה היהודית של מדינת ישראל, כך אומר חוק היסוד. אבל רגולציה לא. אנחנו מגיעים לאבסורד. הסביבה גם נשקלת פעמיים כי אם אתה עושה רגולציה סביבתית אז פעם אחת אתה עושה רגולציה כי זה האינטרס המוגן שלך ופעם שנייה - - -
אלון טל (כחול לבן)
- - -
היו"ר גלעד קריב
אני מבקש, חבר הכנסת טל, תודה. מותר לחבר הכנסת רוטמן להציע את ההצעה שלו לסעיף.

סבב קצר לכל ארגון. יש דקה לכל ארגון לגבי נוסח הסעיף. מי שיחרוג לתפיסות כלליות על חוק האסדרה נאלץ להעביר את זכות הדיבור לדובר הבא. בבקשה.
ענת פילצר סומך
עורכת הדין ענת פילצר סומך, יועצת משפטית וסמנכ"לית החברות הציבוריות. יש לי יותר שאלות. לא הצלחתי להבין מהדברים של גור בתחילת הדיון האם הדיון שהתחלנו בפעם הקודמת לגבי הגדרת האינטרס המוגן הוכרעה. זאת אומרת האם הרפרנס הוא רק לגבי אינטרסים שמוגנים בדין או שהדיון הוא דיון כללי. חשוב שתבהירו את זה כי זה יהיה שזור כחוט השני בהמשך הדיונים.

שאלה שנייה שיש לי – אני לא בטוחה שירדתי לסוף דעתכם באמירה לגבי האיזון. אם אנחנו מעמידים את הערך המוגן ברף עליון או במעמד עליון, והתועלות מקידומו מכומתות ברמה של 2 אז לגרסת הנוסח, אם אני עכשיו שוקלת שיקולים אחרים, ואני רק אמורה לבחור בין מחיר עלות של 9 או 8, גם אם התועלת היא 2 בקידום הערך המוגן, אני עדיין אקדם אותו? גם אם המחיר הוא 9 או 8 אני אצטרך לבחור ב-8?
היו"ר גלעד קריב
לא. זאת לא דוקטרינת המידתיות שקיימת ממילא. זה לא שאתה מחויב לקיים את האסדרה. אתה מחויב לדאוג לאינטרס המוגן אבל לאו דווקא לקדם את האסדרה. תודה על ההערות.

פרופ' צביקה אקשטיין ממכון אהרון, התייחסות שלך לסעיף. אני רוצה לומר משהו: אני אומר מראש – אני לא בטוח שאני אמשיך לאורך כל דיוני הוועדה לאפשר השתתפות של דוברים בזום מסיבה פשוטה שיש גם זמן שעובר ומעביר. אנחנו עם חוק מאוד עמוס. אני שב ואומר, מי שרוצה ליטול חלק בהתקנת החוק זה החדר שמותקן בו החוק.

פרופ' אקשטיין, בבקשה.
צבי אקשטיין
אני מבקש את סליחתכם, אני אדבר דקה. בתור כלכלן הסעיף, לדעתי, הסעיף הזה מאוד חשוב. אני מציע שתי הצעות לממשלה ולכם בניסוח ואני גם מסכים שזה צריך להיות קצר: א', מרב התועלת החברתית-כלכלית. זה המושג שמשתמשים בו ואז הוא כולל את כל מה שדיברתם עליו. חברתית כולל גם את הסביבה, גם את המגדרים והכול. ו"כלכלית", לא "משקית". המילה "משק" היא משהו אחר. כלכלית זה הכול, זה גם החלק הפרטי וגם החלק הציבורי. לכן אני מציע לשנות את זה ל"מרב התועלת החברתית-כלכלית"; בחלק האחרון "על בסיס ניהול סיכונים", לדעתי צריך להוסיף: "על בסיס סיכונים מינימליים כוללים". בהרבה מאוד רגולציות יש ניגודים בין רגולטור אחד לרגולטור שני. רגולטור אחד אומר שהדלת צריכה להיפתח קדימה והשני אחורה. אותו דבר בנושאים סביבתיים של אנרגיות מתחדשות. יש רגולטור של הסביבה, יש רגולטור של הביטחון, יש רגולטור של החשמל. לכן צריך להיות ניהול סיכונים מינימליים כוללים. בהקשר הזה אני גם אומר מה שגם חבר הכנסת בני בגין אמר – זה צריך להיות מינימלי, ואחר כך הרשות המבצעת שתהיה הרשות הזאת תצטרך לפרש את זה במונחים כפי שזה בכל החוקים האחרים ובחוק ההגבלים העסקיים. מה זה תחרות, מה זה רווחה חברתית – מקורה שם. תודה.
היו"ר גלעד קריב
תודה רבה. אביעד הומינר מקרן כצנלסון, בבקשה.
אביעד הומינר-רוזנבלום
זה נכון שכל רגולטור אחראי ומתחשב באינטרס המוגן שלו אבל כמו שבסעיף 1(8) נכתב באופן מפורש שכל רגולטור יצטרך להתייחס לנושא הפחתת יוקר המחיה והתחרותיות, לדעתנו, יש עוד דברים שכל רגולטור צריך לקחת אותם בחשבון גם אם זה לא התחום המוגן הישיר שלו. גם רגולטורים בתחום האנרגיה, העבודה והרווחה צריכים לקחת בחשבון עקרונות סביבתיים; גם רגולטורים בנושא הסביבה צריכים לקחת עקרונות של השפעה על שוויון. יש עוד כמה עקרונות ושלחנו אותם לוועדה. הרעיון הוא שאם אנחנו מחייבים כל רגולטור לקחת בחשבון עקרונות ספציפיים כמו שנכתב בסעיף 1(8) זה צריך להיות יותר רחב מיוקר המחיה בלבד וגם תחרותי.
קריאה
אז אתה רוצה לבטל את החוק הזה.
אביעד הומינר-רוזנבלום
אני לא רוצה לבטל את החוק.
היו"ר גלעד קריב
תודה רבה, אביעד הומינר. הדס תגרי, בבקשה, לעניין נוסח הסעיף. היא בזום.
הדס תגרי
בוקר טוב. - - - אני רוצה לומר לנוסח של סעיף 1(2) לגבי שיקולים שמפורטים או לא מפורטים בנוסחת האיזון. לגבי השיקולים זה מאוד ברור שמה שמפורט לעומת מה שלא מפורט נותן הכוונה לגבי המשקל של דברים שונים - - - ואני שואלת את עצמי ומציעה לשאול את עצמנו, למה המונח "עלות ציות" מפורט כשהוא מקבל את הביטוי במפורש כאשר יש לנו הנוסחה הכללית של השפעות כלכליות וחברתיות. המשמעות של הדבר הזה היא שעלות ציות שבוודאי צריך לשקול עליה מקבלת עדיפות על פני אחרות.
היו"ר גלעד קריב
בקצרה, בבקשה.
הדס תגרי
אם אני - - - מהתחום שלנו אז - - - הרגולציה שנועדה לקדם בטיחות של עובדים, יש עלות ציות לרגולציה הזאת לעומת העלות לעובדים שנפגעים ולבני משפחותיהם ולאוצר המדינה. אז או שיש - - - חקלאית השפעות חברתיות וכלכליות, ואין מקום לפרט השפעות כלכליות או חברתיות לגבי - - - ספציפיים כאלה ואחרים - -
היו"ר גלעד קריב
תודה.
הדס תגרי
- - או שאנחנו מפרטים את העלויות שדומות לכל הגורמים - -
היו"ר גלעד קריב
תודה.
הדס תגרי
- - למי שהרגולציה אמורה להגן עליו - - - וכולי.
היו"ר גלעד קריב
תודה. הנקודה ברורה.
הדס תגרי
- - זה מסר מאוד ברור שיש מטרה - - -
היו"ר גלעד קריב
גברתי, תודה. אנחנו לא משתיקים.
הדס תגרי
היה פה דיון לגבי - - -
היו"ר גלעד קריב
גברתי, הסתיים. סיימנו.
הדס תגרי
אני מדברת על הנוסח.
היו"ר גלעד קריב
אני מבין. את מוזמנת לשלוח גם התייחסות בכתב. תודה.

איריס האן, התייחסות לסעיף הזה, בבקשה.
איריס האן
שלום, צהריים טובים, תודה על הזכות להתייחס. אני רוצה להתייחס לנושא הסביבתי. אני מבינה את הרצון לצמצם ולא להאריך את כל השיקולים, אבל כפי שצוין כאן קודם חברה, כלכלה וסביבה הם שלוש הרגליים של פיתוח בר קיימא. הוזכרו כאן קודם דבריו של היועץ המשפטי לוועדה על המקום של הסביבה גם בשיקולים של ה-OECD ומרגע שמוזכרים חברה וכלכלה, סביבה היא הרגל השלישית של אותה תפיסת עולם. אין כאן שום ויכוח על החברה והכלכלה, אבל משום מה ההתחשבות בשיקולים הסביבתיים נמצאת פה בסימן שאלה. אני מודה שאני פשוט לא מצליחה להבין למה. הנושאים הסביבתיים שנוגעים לבריאות שלנו ולקיום שלנו הם חלק בלתי נפרד מהשיקולים שצריך לשקול. ברגע שמזכירים חברה וכלכלה חייבים לציין את השיקולים הסביבתיים גם בנושא האסדרה וגם בנושא אי האסדרה.
היו"ר גלעד קריב
תודה.
איריס האן
אנחנו נמצאים במציאות של חסר ברגולציה סביבתית בישראל לעומת מדינות אחרות בתחומים סביבתיים רבים, והנושא הזה חייב להיות בשורה אחת יחד עם השיקולים האחרים - -
היו"ר גלעד קריב
תודה.
איריס האן
- - האינטרס הסביבתי הוא אינטרס חלש יחסית - -
היו"ר גלעד קריב
סליחה, אני מדגיש: אנחנו נגיע לרגע שבו אין יותר מערכת זום. זה היה צריך להיות בהצהרות הפתיחה שכל הארגונים הוזמנו אליהן. הקדשנו לזה חמש שעות ושמענו התייחסות. את אמרת שאת מציעה להוסיף סביבה בהשפעות חברתיות. אני מצטער, אבל אני פשוט יודע מה נמצא לפנינו. אנחנו אחרי דיון של שני סעיפים בחוק. זה לא מכוון רק אלייך.
איריס האן
אני אשמח להגיע.
היו"ר גלעד קריב
אתם מוזמנים להגיע.
איריס האן
אני הבנתי שיש מגבלה על הגעה.
היו"ר גלעד קריב
כבר לא. הודענו שכבר אין.
איריס האן
אז נגיע. זה מספיק חשוב, בעיניי. נימוקים נוספים למה סביבה חייבת להיות בשורה אחת עם חברה וכלכלה.
היו"ר גלעד קריב
חברים, תודה רבה. אני ממשיך הלאה. בעניין הזה יהיו פה כמה נוסחים. הממשלה תודיע האם היא מאמצת אחד מהם, ואז נראה. אם לא הדברים יגיעו להצבעה. נוסח אחד יהיה הנוסח הקיים ונוסח אחר יהיה לקבל את הצעת הלשכה המשפטית להבחנה בין האינטרס המוגן לבין הצורך לשקול גם את כל הדברים האחרים. יש לנו הסוגיה איפה אפשר להכניס עוד אינטרסים. אני מודיע שההצעה שלי לנוסח תכלול את המילה "סביבתיות".
גבי לסקי (מרצ)
- - - עוד אינטרסים.
היו"ר גלעד קריב
הבנתי. לכן אמרתי שחברי כנסת יכולים להגיש הסתייגויות ויכול להיות שהדברים האלה יהיו גם במקומות אחרים. תודה. אני מזמין את הממשלה לחשוב בצורה קצת יותר יצירתית על הצעת הלשכה המשפטית. היא לא מסכלת את הכוונה שלכם ומציגה טוב יותר את המדרג איך המאסדר צריך לעבוד. אתם תדונו בנושא הזה.

אנחנו עוברים לסעיף 3. בבקשה, אדוני היועץ המשפטי.
גור בליי
אני אקריא אותו. פה לא היו לנו הצעות לשינויים. אז אולי אני אקריא אותו ונציגי הממשלה יגידו מה הכוונה בכמה מילים.

(3) תהליך גיבוש האסדרה וקביעתה מתבסס במידה מספקת על נתונים הנוגעים לעניין, ונעשה בהתאם
לעיקרון השקיפות ותוך שיתוף הציבור במידה הנדרשת בנסיבות העניין;
היו"ר גלעד קריב
עורך הדין רויטמן, בבקשה.
יובל רויטמן
אלה עקרונות בסיס שנוגעים לאופן עיצוב האסדרה תוך הבנה שהנסיבות משתנות ממקרה למקרה. לכן יש גם "מידה מספקת" וגם "במידה נדרשת בנסיבות העניין". אבל זה דברי בסיס באופן עיצוב האסדרה.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. מישהו מחברי הכנסת מבקש להתייחס?
גבי לסקי (מרצ)
חשוב מאוד שנושא של שקיפות ואסדרה זה חלק מהחקיקה אבל זה קדימה. אני גם רוצה לראות שיש שקיפות ברשות, וזה לא נקבע בחוק.
היו"ר גלעד קריב
זה יהיה בחוק. דעתנו הובעה בעניין. זה יהיה בחוק, כולל פירוט כל הגורמים שפנו לרשות בכל תחום שביקשו את התערבותה. הכול בסדר.

מישהו מהארגונים מבקש להעיר לסעיף הזה? מרב דוד, נציגת לובי 99, בבקשה.
מרב דוד
בוקר טוב. אנחנו היינו רוצים להוסיף בסעיף הזה: "תוך שקילת חלופות הניתנות ליישום בשים לב למשאבי המאסדר, סמכויותיו ודרישות הפיקוח והאכיפה". הנושא הזה בא פחות לידי ביטוי בעקרונות, והשאלה האם כשאתה מציג רפורמה, תהיה לך יכולת ליישם אותה. אנחנו מכירים החלטות ואפילו חקיקה של הכנסת שלא יושמו בסופו של דבר. השאלה היא גם באיזו חלופה אתה בוחר. אני בשיח מאוד אינטנסיבי סביב הרפורמה בייבוא שנדונה כאן בחדר מקביל בוועדת הכלכלה, ואנחנו מאוד תומכים ברפורמה שמשרד האוצר הביא. אבל מצד שני שאלנו הרבה פעמים את השאלה האם תהיה יכולת לאכוף את העיקרון של האכיפה בשווקים שהוא העיקרון שעומד בבסיס הרפורמה הזאת כשאתה מוריד מגבלות על ייבוא. הנושא הזה הוא בלב הדרישות של הרפורמה הזאת. אז, לדעתנו, המשאבים, הסמכויות והיכולת אחר כך ליישם את הרפורמה זה משהו שצריך להסתכל עליו כבר בשלב - - -
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. תעבירו את זה, בבקשה, בכתב עם התייחסות.
מרב דוד
זה גם הועבר בכתב.
אסף וסרצוג
אני סגן הממונה על התקציבים. אני רק אגיד שכשהממשלה מקבלת החלטה לקחת על עצמה משימה מסוימת והיא מקבלת את זה בהחלטה אז היא יכולה להחליט שצריך תוספת משאבים, היא יכולה להחליט שהיא לא נותנת תוספת משאבים והמשרד יסתדר ממקורותיו, אבל בסוף זה חלק מאותה החלטה. לכן אני לא חושב שאפשר להתייחס לזה בחוק בצורה כזאת כי חזקה על הממשלה שכשהיא מקבלת החלטה אז היא מקבלת החלטה שהיא יודעת ליישם. נראה לי שזה קצת בעייתי לכתוב את זה בצורה כזאת.
עמיחי פישר
אני מאגף רגולציה במשרד ראש הממשלה. יותר מזה, אין בזה משהו מיוחד לרגולציה. כשמטילים כל חובת שירות שהיא המשאבים זה גם שיקול, כמובן; כשהכנסת מטילה חובות שקיפות על הממשלה גם צריך להתחשב. שאלת המשאבים היא נכונה לכל פעילות הממשלה באשר היא. אין משהו מיוחד בעניין הזה.
היו"ר גלעד קריב
הדבר היחיד שצריך לשאול היא אם בשיקולים שצריך לשקול מול עלות הציות של הציבור צריך לשאול גם על עלות האכיפה של המשרד. האם משרד אומר, אולי זאת אסדרה יותר טובה תחרותית, אבל אני אומר לך שאני לא יכול לקדם את זה ולאכוף את זה כי אין לי הכלים והמשאבים. האם זה לא שיקול הכרעה בין חלופות של אסדרה?
אסף וסרצוג
אבל זה בדיוק בשיקול כשהוא מגיע לקדם את האסדרה שלו.
היו"ר גלעד קריב
אין בעיה, זה מה שמדובר.
אסף וסרצוג
לא, יש הבדל. כשאתה מכניס את העלויות אתה אומר שבתוך העלויות של זה אתה צריך 1, 2, 3, 4. ואז זה חלק מהעלות של ציות לאסדרה.
היו"ר גלעד קריב
לא. יש לנו אינטרס שהמאסדר ישקול את העלות שמגולגלת אל הציבור אל מול עלות האכיפה.
גבי לסקי (מרצ)
זה לא, זה שני דברים נפרדים. התקציב שאני צריכה לאיכות הסביבה גם נכנס לעלות הציות? לא.
היו"ר גלעד קריב
לא, להפך, זה פוגע בכם כי אתם רוצים שעלות הציות יתייחס לנטל הנופל.
אסף וסרצוג
אני רק אזכיר לכולם שתקציב המדינה זה כסף של הציבור.
גבי לסקי (מרצ)
- - - כי זה הכסף של כולנו.
אסף וסרצוג
- - - עלות - - -
היו"ר גלעד קריב
זה אפילו לא עלות. בוא נאמר שיש לנו חלופה אחת שעומדת בפרמטרים טובים. אולי היא מגבירה קצת את התחרות יותר מחלופה אחרת, אבל המשרד הממשלתי אומר שמשמעויות האכיפה הן כאלה שנוכל פחות לאכוף את האסדרה. אז זה שיקול. משמעות יכולת האכיפה היא שיקול, וזה דווקא עובד לטובה, אנחנו רוצים שהם יחשבו. מה הבעיה להוציא עוד ועוד אסדרה כשאתה לא חושב אם אתה יכול לאכוף אותה? הספר כולל את הכול ואחרי זה אתה רואה שיש אסדרה שאין לה פקחים אז היה טוב שהיא לא הייתה יוצאת. היא גורמת לאי אמון – נכון, זה אתם אומרים.
אסף וסרצוג
הרפורמה בייבוא שמרב הזכירה זה בדיוק זה. הגיע שר הבריאות ואמר שכדי שאפשר יהיה ליישם את זה הוא צריך 1, 2, 3.
היו"ר גלעד קריב
אין בעיה, בסדר גמור.
מרב דוד
אבל, אסף, כמה רפורמות כאלה - - -
היו"ר גלעד קריב
זה מצוין. זה מה שאנחנו רוצים שהם ישקלו.
מרב דוד
אני הזכרתי את הרפורמה של הייבוא כדי להגיד שאתם עושים אותה לפעמים. אבל יש הרבה מקרים שיש רפורמות שאין להן - -
אסף וסרצוג
אני מתכוון שזה לא שיקול שקשור לרגולציה. זה שיקול שקשור לעבודת הממשלה.
היו"ר גלעד קריב
אבל זה שיקול שקשור לבחירה בין חלופות.
מרב דוד
אתם הזדעזעתם בשבוע שעבר כשאמרו לכם להנמיך את - - - בסל התרופות.
אסף וסרצוג
- - -
מרב דוד
אתה לא.
היו"ר גלעד קריב
אנשי האוצר לא קלים לזעזוע. זה אחד האתגרים שלנו איתם. כמה שאנחנו מתאמצים הם לא מזדעזעים.

חברים, סעיף 3 – יש לנו ההערות של לובי 99. אנחנו רושמים לפנינו את השאלה של יכולת האכיפה, עלות האכיפה, משמעות האכיפה.

סעיף 4, אדוני היועץ המשפטי.
גור בליי
(4) האסדרה נקבעת, ככלל, על בסיס כללים ואמות מידה מקצועיים שגובשו בארגונים בין־לאומיים,
המיושמים במדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים, או כללים ואמות מידה מקצועיים החלים
במדינות כאמור (להלן – כללים מקובלים במדינות עם שווקים משמעותיים), אלא אם כן מתקיימות
נסיבות המצדיקות אחרת;
אולי קודם תגידו בכמה מילים. פירטנו את הדברים גם במסמך בפניכם אבל אולי כדאי שתתייחסו לזה.
גל ברנס
אני מאגף תקציבים. הבסיס של הסעיף הזה אומר ש"ככלל" בהמשך למה שאמרה מרב בעניין הרפורמה בייבוא, יש ערך בזה שמדינת ישראל מתבססת על רגולציות במדינות מפותחות. זה מונע חסמי סחר ומפחית את יוקר המחיה; זה מאפשר להתבסס על רגולציה איכותית יותר שקבעו הארגונים עם משאבים גדולים יותר, כמו ה-FDA או כמו האיחוד האירופי במדינות שונות. אנחנו מתייחסים בסעיף הזה לשני סוגים: או ארגונים בין-לאומיים שזה יכול להיות, למשל, ארגון ISO של התקינה או ארגון FDA של מזון, ארגון הבריאות העולמי, או לרגולציה שאימצו מדינות שונות מפותחות עם שווקים משמעותיים כמו מדינות האיחוד האירופי: גרמניה, צרפת, אנגליה וכדומה.
היו"ר גלעד קריב
אין ספק שיש הרבה מאוד הצדקה ללמוד מניסיונן של מדינות אחרות. בפועל אנחנו גם עושים את זה – ה-FDA היא דוגמה מצוינת. אפרופו החודשים האחרונים ה-FDA הוא גם דוגמה מצוינת איך אתה רוצה את האפשרות לחרוג ממדיניות כדי לקדם אינטרס ציבורי מוגן.

אני אגיד מה אני מבקש להציע. לדעתי, הקביעה האפריורית שמאסדר ישראלי מחויב ככלל לאמות מידה שנקבעו לא במערכת השלטונית הישראלית היא קביעה מאוד בעייתית ברמה הנורמטיבית והעקרונית. במקום שבו יש אמנה בין-לאומית שמדינת ישראל רוצה לאמץ יש תהליך לאימוץ אמנה בין-לאומית. במקום שבו הצטרפות של ישראל לגוף בין-לאומי כוללת עצם ההצטרפות קבלה של כללים, למשל ה-OECD – רצינו להתקבל ל-OECD יש חוזה; רצינו סיוע מארצות-הברית היינו צריכים לטפל גם בהון שחור ובהלבנת הון אבל גם בסחר בנשים ובבני אדם. בסדר. במקום שאתה מחויב מכוח התהליך השלטוני הישראלי הריבוני זה בסדר. להכפיף בחוק את כל המאסדרים למשהו שנקבע או על-ידי הריבון של מדינה זרה ככלל או על-ידי ארגונים בין-לאומיים זה נראה לי קצת מרחיק לכת.

לדעתי, צריכים לעשות בניסוח שלושה דברים: א', צריך לומר: "האסדרה נקבעת תוך בחינת הכללים ואמות המידה המקצועיים". זאת לא קביעה נורמטיבית של "ככלל, על בסיס"; שנית, אני מצפה שיהיה פה הביטוי "בהתאמות הנדרשות". האופציה היא לא רק לחרוג מהכללים או לא, אלא גם לקחת את הכללים, לתת להם מקום, לעמוד בסטנדרט של החוק אבל גם לבצע את ההתאמות הנדרשות למשק הישראלי. אני מבקש שגם יודגש כאן: "ככל שקיימים כללים ואמות מידה". צריך להיות ברור שיכולתו של מאסדר לפעול לא תלויה בקיומם של כללים במדינות זרים ובארגונים. אם יש תחום שעוד לא הוסדר במקומות אחרים, למשל מדינת ישראל מתגלה שהיא הייתה חלוצה בתחום החיסונים – לא הייתה עוד מדיניות. אז ככל שקיימים צריך לבחון אותם ולקחת אותם בחשבון. יכול להיות שצריך לחזק את המילה "תוך בחינה", אז "תוך לקיחת א', ב', ג', ד' בחשבון" – נמצא את הניסוח. אבל לא מפנים בחוק רגיל הוראה כללית שכולנו מחויבים להחלטות של ריבון אחר.
אסף וסרצוג
יש לזה תקדימים.
היו"ר גלעד קריב
יש תקדימים. לא כל תקדים הוא טוב.

חבר הכנסת בגין, אתה רוצה להעיר?
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
לסעיף 4 דווקא פה יש לממשלה יתירות ואי בהירות. "האסדרה נקבעת ככלל על בסיס כללים ואמות מידה מקצועיים שגובשו בארגונים בין-לאומיים". אבל זה לא מספיק. יש עוד אמת מידה: "המיושמים במדינות מפותחות", אבל לא סתם מיושמים במדינות מפותחות, אלא "במדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים". בסופו של דבר מרוב דיוק אני לא חושב שהמאסדר יהיה קל לו לאבחן מהן המדינות המפותחות וביניהן אלה שיש להן שווקים משמעותיים. אני רואה כאן מרוב בהירות, אי בהירות. אני מציע לוותר. זה בהמשך מסוים לדברים של היושב-ראש אבל הניסוח הזה הוא קצת מוזר.
היו"ר גלעד קריב
חבר הכנסת טל ואז התייחסות מדינה.
אלון טל (כחול לבן)
לשם שינוי אני אחזק את חבריי שבאו מהממשלה.
היו"ר גלעד קריב
חבר הכנסת טל, זה משבר אמון. הם לא יידעו מה לעשות עם זה.
אלון טל (כחול לבן)
מדינת ישראל היא מדינה קטנה. האתגרים - - - אבל לא בכל תחום הם עצומים. לחשוב שאנחנו צריכים להמציא את הגלגל זה טירוף. במשך שנים שאנחנו מאמצים את תקני פליטות האוויר מגרמניה וזה היה הסדר נכון. אני מסכים עם יושב-ראש הוועדה שאולי באמת אפשר למתן את זה כך שהם יבחנו את זה, וזה יהיה מין ברירת מחדל שאפשר לחרוג ממנה. אבל, נכון, זאת חשיבה נכונה ובחרתם גם את המועדון הנכון שאליו אנחנו רוצים להשתייך.
גל ברנס
אני אתייחס. אני אתחיל מהסוף: יש פה פעמיים החלשה של אותה אמירה: פעם אחת אנחנו רואים "ככלל", זאת אומרת שמשתמע מזה שגם אפשר, כמובן, לא להתבסס, ובסוף גם פירשנו: "אלא אם כן מתקיימות נסיבות המצדיקות אחרת", ובדברי ההסבר גם פירטנו איזה נסיבות יכולות להיות. למשל, כשרות – אין דבר כזה בעולם רגולציה בכשרות. זה משהו ייחודי לישראל, וכמובן, אם יש לנו משהו ייחודי לישראל אז אני מתחבר לדברי יושב-ראש הוועדה, אז ברור שזאת סיבה מצדיקה אחרת. יש תחומים שבהם כל מדינה מגדירה רגולציה משלה, ואין איזשהו סטנדרט בין-לאומי מקובל. למשל, בתחום חוקי העבודה יש בדרך כלל שונות בין כל מדינה ואז גם פה אין משהו מקובל בעולם להתבסס עליו.
היו"ר גלעד קריב
זה לא נכון. אם הייתם כותבים רק שהחובה להתבסס ככלל היא רק במקרה שיש אמות מידה בין-לאומיות שמשותפות למדינות המתקדמות – בבקשה. אבל אתם הכנסתם גם אופציה שהיא "או כללים ואמות מידה מקצועיים החלים במדינות כאמור". אז מחר יש תחום שמוסדר רק בארצות-הברית, וכרגע הסעיף מנוסח כאילו די בזה שבמדינה אחת בעולם המתפתח כבר התקינו כללים שאני ישר נזרק לשם, ואני צריך הצדקה למה אני אומר שהשיטה האמריקנית לא מתאימה לנו. זה לא נכון. אם הייתם אומרים שעברנו את המסננת של התבונה הבין-לאומית הקולקטיבית - -
אסף וסרצוג
אבל יש לך פה מסננת בגלל שהוא בארגון בין-לאומי שמיושם במדינה מפותחת בעלת שוק משמעותי.
היו"ר גלעד קריב
לא נכון, חברים, תקראו מה כתבתם.
קריאה
יש עוד חלופה.
היו"ר גלעד קריב
לא. אם כתבתם: האסדרה נקבעת ככלל על בסיס כללים ואמות מידה מקצועיים שגובשו בארגונים בין-לאומיים ומיוסדים – זה בסדר; אבל אתם אומרים: או כללים ואמות מידה מקצועיים החלים במדינות האלה. מחר תגידו, שדי לנו שבארצות-הברית יש הרגולציה הזאת, בבקשה – אתה המאסדר, תצדיק למה לא הלכת על-פי ארצות-הברית.
גל ברנס
- - - חבר הכנסת טל, ברגע שיש רגולציה שנקבעת במדינה אחת, מה שמבוקש מהמאסדר זה להגיד בכלל הוא חושב שנכון להסדיר ברגולציה למה אם זה לא נהוג בעולם.
גור בליי
אבל השאלה היא האם די במדינה אחת. השאלה אם לא צריך לכתוב משהו כמו: "החלים באופן נרחב" או "חלים באופן מקובל". זאת אומרת משהו שמבטא שזה פרקטיס נפוץ, ולא שיש מדינה אחת.
היו"ר גלעד קריב
נכון, גם אם זה לא בין-לאומי. לא יהיה. אני שמעתי יותר מדי פעמים מאסדרים פיננסיים שכשאתה מבקש מהם דוגמאות מהעולם הם אומרים – ארצות-הברית; אתה מבקש עוד דוגמה הם אומרים – בריטניה; אתה אומר עוד דוגמה הם אומרים – ארצות-הברית. ואז הם מספרים לך שיש 50 מדינות בארצות-הברית אז הם מדלגים אתך בין מדינה למדינה בתוך ארצות-הברית.

אז, חברים, או שהולכים על זה שהסטנדרט הבין-לאומי במדינות מתפתחות הוא קריאת הכיוון, ואז בסדר. אם אתם רוצים לרדת לרזולוציה של שתי מדינות בתוך העולם – וזה מה שקורה. אנחנו גם מכירים את השיחה, בייחוד בתחום הפיננסי והמשקי – ארצות-הברית זה הוול-סטריט שהוכיח את יכולת התפקוד שלו. בעשור האחרון הוא המכה לאסדרה הפיננסית. אז אני אומר שוב, או שתחלישו – כי אתה אומר למאסדר שהוא נציג הריבון הישראלי. די שבמדינה אירופית קבעו סטנדרט, ואתה מיד צריך להסביר למה אתה חורג מהסטנדרט הזה. מה זה הדבר הזה מבחינת הריבונות הישראלית? אז, א', צריך לומר. תראה מה ההבדל. לדעתי, כשהמאסדר אומר לעצמו שהוא מאמץ את הסטנדרט האמריקני – שזה דבר לגיטימי עם הוא בדק – חייב להיות שלב מובנה שהוא שואל את עצמו, האם יש התאמות נדרשות לישראל.
גל ברנס
לעניין ההתאמות הנדרשות יש כמה מובנים: א', התאמות נדרשות זה בדיוק מה שיוצר את חסמי - - - כשבא איזשהו בעל עניין ומציע רק תיקון קטן – בוא נהפוך 2 ס"מ ל-3, והופ – שוק שלם יכול להיות מיוצר רק בישראל. יוקר המחיה פה עולה דרמטית בתחרות בכלל. זה בדיוק מה שציינה מרב ביחס לרפורמות: ברגע שעושים התאמות נדרשות צריך להבין מה המשמעויות של אותן התאמות נדרשות. אבל אמרנו: "האסדרה נקבעת ככלל על בסיס". לא כתוב פה "האסדרה מאמצת". כתוב: "נקבעת ככלל".
היו"ר גלעד קריב
אני אוותר על התאמות בהנחה שזה נכלל בסיפא של הסעיף. האמירה הנורמטיבית: "נקבעות ככלל על בסיס" – א', אין לה משמעות. חבר'ה, זה לא ספר תאוריה. זה הנחיות למאסדר, יש פה הוראות נורמטיביות. מה זה "נקבעות ככלל על בסיס"? ב', אם אתם מתכוונים למה שאני חושב שאתם מתכוונים זה לא מקובל. "תוך התחשבות", "תוך לקיחה בחשבון" – זה בבקשה. אתם בעצם החלטתם שהמאסדר, נציג הריבון הישראלי, במקום לבצע קודם כול שיקול דעת עצמאי, ריבוני, הוא מחייב את עצמו במקום שמדינת ישראל לא חתמה על אמנה, לא התחייבה לפני ארגון בין-לאומי, ודי בכך שבכמה מדינות, שלשיטת הרשות, אולי צריך לחקות אותן, אז תסביר לנו – אתה לא בסדר, למה לא אימצת את הדגם הבריטי? לא. יש ריבון במדינת ישראל.
אסף וסרצוג
כל התקינה הייחודית במדינת ישראל נובעת מזה שיש התאמות נדרשות שלקחו אותן לעולם שבו יצרו תקינה ייחודית רק לנו.
היו"ר גלעד קריב
כשמשרד האוצר יחשוב שהסטנדרט במדינת ישראל בתחום הרווחה צריך להיות כמו המקובל במדינות ה-OECD ולא להפעיל שם את המנגנון של ההתאמות הנדרשות כי פה יש מערכת ביטחון גדולה וכולי, אז נדבר על העיקרון הזה. אני כבר אמרתי לכם אלף פעמים: אתם רוצים לדמות את מצבנו לשווקים מתקדמים? - -
אסף וסרצוג
לדעתי יש הבדל - -
היו"ר גלעד קריב
לדעתך, יש הבדל. לדעתי, לא.
אסף וסרצוג
אבל, יושב-ראש הוועדה, יש הבדל בין תפיסת עולם שאתה אומר שהיא נכונה או אחרת נכונה לבין רגולציה.
היו"ר גלעד קריב
זאת לא תפיסת עולם. שאלת כמות המיטות בבתי-חולים לאזרחים זה לא תפיסת עולם, זה סטנדרט בסיסי.
אסף וסרצוג
אבל זה לא רגולציה.
היו"ר גלעד קריב
זה לא רגולציה. אתם רוצים שברגולציה אני אסתכל על ה-OECD אבל בכל התחומים האחרים זה לא נראה לא נראה לכם חשוב.
אסף וסרצוג
זה לא נכון שהמדינה משווה את עצמה. כשאתה בונה תקציב ואתה משווה את עצמך, בין היתר, ל - - - אתה משווה את עצמך בהרבה מאוד רבדים. בסוף זאת החלטה של ממשלה ואחרי זה כנסת.
היו"ר גלעד קריב
גם פה זאת החלטה של המאסדר שהוסמך.
אסף וסרצוג
בסדר גמור. אבל אתה אומר שאתה רוצה לעשות רגולציה על בקבוקים או רגולציה איך כותבים את זה, אז אתה אומר, אם כבר יש מדינות בעלי שווקים משמעותיים שעושים את הדבר הזה אז בואו נבין האם אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל. יש לזה הרבה מאוד יתרונות, במיוחד במדינה מאוד קטנה.
היו"ר גלעד קריב
אני מסכים איתך. לכן זה לא "ככלל על בסיס", אלא "תוך התחשבות".
אסף וסרצוג
בגלל זה אני לא מצליח להבין.
גור בליי
יש פה שלוש נקודות נפרדות: "תוך התחשבות" – הרף באיזו מידה אתה נסמך, זאת שאלה אחת; השאלה של ההתאמות הנדרשות – לפחות לפי מה שאתם אמרתם לנו בהכנה לדיון הזה אחרי ששאלנו על ההתאמות הנדרשות מבחינתכם, כי לגבי הרגולטורים הפיננסיים כתוב "התאמות נדרשות", אתם אמרתם. ואם זאת הפרשנות שלכם, אולי אפשר לחיות איתה, אבל זה שונה ממה שנאמר עכשיו: "אלא אם כן מתקיימות נסיבות המצדיקות אחרת" מכיל את ההתאמות הנדרשות.
היו"ר גלעד קריב
לא ברור לי לשונית איך זה מכיל.
גור בליי
הנסיבות המצדיקות יכולות להצדיק שתעשה התאמות נדרשות ויכול להצדיק שאתה בכלל תגיד שאתה עוזב את זה לחלוטין ומאמץ רגולציה אחרת.
גל ברנס
אני מקריא גם מתוך דברי ההסבר כדי להשלים את מה שהתחלתי להגיד קודם. כשמדברים על הסיפא של הסעיף אז כתבנו בדברי ההסבר שלוש סיבות אפשריות, והאחרונה שלא הסברתי היא שיכול להיות שבישראל יש תנאי אקלים שונים לכן בגללם נכון שתסטה מהכללים הבין-לאומיים ותגיד שעל אף שאירופה עשתה ככה לישראל יש מדבר והיא עושה ככה.
נעמה מנחמי
אז מה לגבי שפה? זה משהו שהוא לא חריג. התרגום לעברית של הוראות בטיחות של כל מכשיר שמגיע זה נחשב, בעיניך, התאמה או חריג?
אסף וסרצוג
זה התאמות מתחייבות. אנחנו נכנסים פה לרזולוציה. לדוגמה בתקינה יש לך התאמות מתחייבות. התאמה מתחייבת זה שאתה מגיע מארצות-הברית ויש שקע מסוים ופה צריך שקע אחר.
נעמה מנחמי
האם תרגום הוראות בטיחות לעברית נתפס - - -?
אסף וסרצוג
תרגום לעברית זה התאמות מתחייבות כי זה דבר שאתה חייב לעשות אותם. אבל הכוונה פה היא לא להתאמות מתחייבות. הכוונה היא שבסוף באים ואומרים שבקבוק בישראל לא יכול להיות כמו באירופה, צריך לייצר אותו משני סוגים של זכוכיות. ואז אתה נתקע. זאת הבעיה.
היו"ר גלעד קריב
מכובדיי, מבחינתי הוועדה תכריע אחת משתיים: אם אתם רוצים להישאר עם "ככלל על בסיס" אז אנחנו נשארים רק עם ארגונים בין-לאומיים. אתה בא ואומר, יש פה איזושהי נורמה בין-לאומית רחבה אז מדינת ישראל לא צריכה ככלל לשים את עצמה. המוח היהודי ממציא פטנטים – הישראלי, לא היהודי – בסדר, אבל יש נורמה בין-לאומית. אם אתם רוצים להישאר עם peak and choose של מדינות שמאן דהוא מגדיר אותן אז זה לא יהיה "ככלל על בסיס".
גור בליי
אדוני היושב-ראש, אופציית ביניים היא להשאיר את ה"ככלל על בסיס" אבל לצד הארגונים הבין-לאומיים לא להסתפק ב"כללים ואמות מידה מקצועיים החלים במדינות כאמור", אלא כמו שאמרתי קודם: "החלים באופן נרחב". ואז אתה לא צריך לעבור את המשוכה של ארגון בין-לאומי, אלא אתה אומר – זה מאוד רחב.

מה הוא הציע?
קריאה
מספר ניכר של מדינות.
גל ברנס
זאת הצעה שאין לנו התנגדות לה.
היו"ר גלעד קריב
הבנו מה אנחנו עושים כאן?
גור בליי
אנחנו משאירים את "ככלל על בסיס" ומוסיפים: "החלים במספר ניכר של מדינות כאמור". אז נותרה השאלה עדיין האם להוסיף גם ההתאמות הנדרשות.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
"במספר ניכר" של?
גור בליי
"מדינות כאמור". זאת אומרת מדינות מפותחות עם שווקים - -
היו"ר גלעד קריב
האופציה של ארגונים בין-לאומיים יחסית מקובלת עלינו כי זה משקף סטנדרט. אחרי זה אם אין סטנדרט בין-לאומי רשמי אז צריך להראות שהסטנדרט שעליו מבקשים להתבסס הוא במספר ניכר של מדינות מתקדמות. לא לוקחים מדינה אחת.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
במקור יש "מדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים".
היו"ר גלעד קריב
עדיין מדובר פה בעשרות מדינות.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
אני חשבתי שהניסוח הזה הוא יתר ויש בו דישון יתר.
גל ברנס
הרציונל הוא שנאמץ פה רגולציה של מדינות מפותחות. לא היינו רוצים לאמץ רגולציה של מדינות נחשלות. זה מונח מקובל בחקיקה, הוא נמצא בחוק התקנים, בחוק הבריאות (מזון), לדעתי. זה משהו שנהוג להשתמש בו כדי לא להגדיר מהי רשימת המדינות הזאת כי היא גם משתנה מעת לעת, אבל כן להגיד שאנחנו רוצים את הרגולציה הטובה בפרונט ולא איזשהו משהו שאומץ במדינה נחשלת. לא היינו רוצים להידמות למדינות הנחשלות. אנחנו רוצים רגולציה משמעותית.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
אבל לא רק. הן מפותחות וחוץ מזה היא המדינה עם שוק משמעותי.
גל ברנס
שווקים משמעותיים זה אומר שזאת מדינה מספיק גדולה, שזה לא משהו קטן וקיקיוני. יכול להיות שיש מדינות מפותחות מאוד קטנות ואז הן לא הרבה יותר טובות מישראל ביכולת שלהן לקבוע דברים. בעיקר לא רצינו להמציא מושג - -
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
מעבר לכך זה ביטוי איכותי שהרגולטור יצטרך לשקול האם שם השוק הוא יותר משמעותי או פחות משמעותי.
גל ברנס
אבל בעיקר לא רצינו להמציא מושג שיבלבל את הרגולטורים.
היו"ר גלעד קריב
חבר הכנסת בגין, יכול להיות שאנחנו עושים עכשיו אסדרה בתחום מסוים, ויש הרבה מאוד מדינות מפותחות אבל שהשוק שלהן בתחום האסדרה הוא לא שוק משמעותי. אנחנו רוצים וזה בסדר – אלה שני תנאים מצטרפים שאני בעדם כי אני רוצה שהיכולת של peak and choose בדוגמה שמצאנו באיזו מדינה – בוא תראה למה במדינה הזאת יש שוק משמעותי בתחום הרגולציה. לא מספיק שהיא חברה ב-OECD.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
- - - פחות או יותר מקובל עלינו, והוא מזוהה בשיח הציבורי עם OECD. בשוק משמעותי הרגולטור המסכן הזה יצטרך לתת דין וחשבון אם השוק שם הוא יותר משמעותי או היה משמעותי, מה זה משמעותי.
היו"ר גלעד קריב
חברים, מקובל עליי.
גלעד גושר
הרעיון הוא בדיוק להימנע מה-cherry peaking של אותם רגולטורים.
גור בליי
אני מבין שהקבלה ב"מדינות מפותחות עם שווקים משמעותיים" זה צרפת ולא לוקסמבורג או ליכטנשטיין. זאת הכוונה בסופו של דבר.
גל ברנס
אם בסוף אנחנו רוצים לאמץ רגולציה טובה ולקיים את אותם אינטרסים מוגנים אז אנחנו רוצים להתבסס על אותן מדינות שאנחנו סומכים עליהן שהן עושות את הרגולציה הטובה. אנחנו לא רוצים ליצור אי בהירות ביחס לפרשנות כי זה פשוט המונח המקובל בחקיקה בחוקים המקבילים שעוסקים ברגולציה.
היו"ר גלעד קריב
תשלחו לנו הודעה מסודרת באלו דברי חקיקה זה מופיע ואז נחליט.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
רגולציה מתקדמת בהתאם לסטנדרטים בין-לאומיים. אבל אם אני מתחיל לעלות לרזולוציה - -
היו"ר גלעד קריב
הרזולוציה המפורטת היא גבוהה יותר.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
להולנד יש שוק משמעותי, לדנמרק. אלה מדינות מפותחות אבל קטנות. אז איפה אנחנו ב"משמעותי"? השוק האירופי – כולם לוקחים אותם בבת אחת או כל אחת מהן?
גל ברנס
בדרך כלל הרגולציה של השוק האירופי היא אחידה.
היו"ר גלעד קריב
מכובדיי, חבר הכנסת בגין שהוא אביר הצמצום בדיונים על החוק הזה מעדיף פחות מילים. באמת הבאתם לנו מסה מאוד ארוכה בתחום הרגולציה. אנא, בדקו את העניין הזה. תחזרו אלינו עם תשובה ניסוחית. אם אתם טוענים שזה מופיע בחקיקה אחרת אז תראו לנו.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אני מסכימה. יש גם אפשרות להצמיד את זה לתקנות של ה-OECD.
היו"ר גלעד קריב
נכון. אבל אנחנו מסכמים את מה שדיברנו: במקום שיש סטנדרטים בין-לאומיים שגובשו בארגונים בין-לאומיים – בבקשה. אם זה במדינות זה צריך להיות במספר נרחב של מדינות. הסיפא לא מתכתבת עם הפרשנות המרחיבה שלכם מבחינה לשונית; כי בעצם אתם אומרים שכשיש נסיבות שמצדיקות אחרת אז הן מצדיקות אחרת, ולא להסתמך על אותה רגולציה. לא בדיוק משתמעת מזה היכולת לבוא ולומר, בנקודה הזאת – אבל בסדר.
גל ברנס
לעמדתנו, אפשר גם לא להתבסס על רגולציה בין-לאומית בכלל.
היו"ר גלעד קריב
אנחנו בעד להתבסס.
יובל רויטמן
אבל הביטוי "על בסיס" הוא המפתח. כי זה לא אומר שאתה צריך להעתיק אותו אלא אתה אומר שזה הבסיס.
היו"ר גלעד קריב
בסדר. תכניסו את העניין של מספר ניכר של מדינות ותבצעו התייחסות לנושא שהתייחס אליו חבר הכנסת בגין. יש לנו עוד משהו?
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
אדוני היושב-ראש, רק להערתך, ככה זה נשמע כאילו אימצתי איזו גחמה של צמצום.
היו"ר גלעד קריב
חס וחלילה, לא, לא.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
אני מזכיר את הביטוי "סוד הצמצום". לדעתי, ככלל מותר לצמצם.
היו"ר גלעד קריב
אנחנו זוכרים את הצעתך לחוק הלאום. הלוואי שהייתה מתקבלת.

בנימין זאב בגין (תקווה חדשה): <<דובר >>

זאת באמת דוגמה טובה.
היו"ר גלעד קריב
לטובת הנוכחים, חבר הכנסת בגין הציע חוק לאום של שורה אחת - -
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
משפט אחד.
היו"ר גלעד קריב
משפט אחד שמעניק למגילת העצמאות מעמד של חקיקת יסוד במדינת ישראל.
גור בליי
הייתה הערה נוספת שלך, אדוני היושב-ראש: "ככל שקיימים".
היו"ר גלעד קריב
כן, אבל אם אנחנו אומרים "מספר נרחב" - -
גור בליי
אז אנחנו נוריד את זה.
היו"ר גלעד קריב
ככל שהכללים האלה קיימים. אם הם לא קיימים אז ברור.
גור בליי
לכן מיותר להוסיף.
היו"ר גלעד קריב
אני רק לא רוצה שנהיה במקום שאתה אומר למאסדר, עזוב, העולם המתקדם עוד לא הסדיר את העניין הזה, למה אתה הולך? כשיהיה שם, תבוא לפה.
קריאה
אין כוונה.
היו"ר גלעד קריב
אין כוונה? אז נוסיף את המילים: "ככל שקיימים". במקום שהם לא "ככל שקיימים" ישראל אולי תהיה חלוצת האסדרה, אור לגויים.
גור בליי
אז נוסיף "ככל שקיימים"? בסדר גמור.
היו"ר גלעד קריב
סעיף 5, בבקשה.
גור בליי
עוד הערת נוסח בהקשר הזה שיכול להיות שדיברנו על זה: בגלל שהביטוי של "כללים מקובלים במדינות עם שווקים משמעותיים" מופיע כמה פעמים לאורך החוק – ושוב, כפוף לבדיקה שלכם בעניין הזה, במענה לשאלתו של חבר הכנסת בגין, נעלה אותו כהגדרה כללית.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור.
גור בליי
(5) האסדרה נקבעת, במידת האפשר, בהתחשב בסוג הגורמים שהיא חלה עליהם ומאפייניהם,
ובכלל זה גודלם, היקף פעילותם או מידת הסיכון הכרוכה באותה פעילות;
אני מבין שזה מכוון לעסקים קטנים במידה רבה.
גל ברנס
כן. זה בדיוק הסעיף שנועד להגיד שצריך לבחון רגולציה גם לאור מאפיינים שונים של העסק. עסקים קטנים יכולים להתאפיין בכמה דרכים: בגודל הפיזי, בהיקף הפעילות שזה המחזור והיכולת לציית לרגולציה ובמידת הסיכון הכרוכה בהן. אם אנחנו מדברים, למשל, על מוצרי מזון מכולת מוכרת הרבה פחות מוצרים מסופרמרקט וכמות הלקוחות שלה היא הרבה יותר קטנה, והסיכון שנשקף מזה שהיא תשגיח עליהם בצורה אחת או הסופרמרקט ישגיח עליהם בצורה אחרת הוא בהיקף שונה. הרגולטור צריך לבחון את זה. הוא יכול להחליט שגם לא, מן הסתם, אבל רק צריך לשים לזה לב.
גור בליי
דובר אולי על התייחסות ספציפית לנושא של עסקים קטנים?
היו"ר גלעד קריב
זה בסעיף 8.

הבנתי. אין עוד שיקולים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון בהקשר הזה?
גל ברנס
למיטב הבחינה שאנחנו עשינו, זה אמור לשקף את סוגי העסקים הקטנים למיניהם בהתאם לאסדרה הרלוונטית. זה תלות בסוג האסדרה. אם האסדרה קשורה לשטח היא תתחשב בשטח או במאפיינים פיזיים; אם היא קשורה לעניינים של עלויות היא תתחשב ביכולת של עסק קטן לציית לעלויות לעומת עסק גדול.
גלעד גושר
בגלל זה גם כתבנו "ובכלל זה". מבחינתנו יש גם גורמים אחרים רלוונטיים.
גור בליי
(6) האסדרה ברורה ונגישה לציבור הנוגע לעניין, ונקבעת כך שניתן ליישמה, ככל האפשר, באמצעים דיגיטליים;
היו לנו פה שתי הערות
האחת נוגעת ישירות לסעיף הזה ולגבי השנייה התלבטנו איפה נכון לשלב אותה. חשבנו לשלב אותה פה, אבל אפשר לשלב אותה גם במקום אחר. האחת, אם מדובר פה על יישום באמצעים דיגיטליים, האם לא נכון להתייחס גם למה שמופיע גם בהקשרים אחרים בחוק – לתת מענה לאוכלוסיות שאין להן גישה לאמצעים דיגיטליים. החברה הישראלית מתאפיינת בזה אולי אפילו יותר ממדינות מפותחות אחרות; הנקודה השנייה היא יציבות הרגולציה. ברור שאין פה קידוש של סטטוס קוו אבל הרעיון הוא לא לשנות כל יום את התקן של איזה צד אתה פותח את הדלת. זה להקל על המפוקחים בעניין הזה, אז חשבנו שבהקשר הזה זה ערך נוסף.
היו"ר גלעד קריב
אני לא מצליח להבין את הסיפא הדיגיטלית. יש סעיף מפורש בהמשך החוק שעוסק בנושא הזה.
גל ברנס
כל העקרונות האלה הולכים להיתרגם לפרקטיקה בחוק או במדריכי ה-RIA השונים.
היו"ר גלעד קריב
לא ברמה של סעיף ספציפי.
גל ברנס
"ליישמה באופן דיגיטלי" זה מה שאנחנו חושבים שבמאה ה-21 מדינת ישראל יכולה להתקדם אליו. הרעיון פה הוא לוודא שאני יכול ליישם. אחרי זה יש שאלה של חובת יישום. מדברים רק על הדברים החדשים בדיוק.
היו"ר גלעד קריב
לא, לא, חברים. כל אסדרה ניתן ליישם באמצעים דיגיטליים. יש במדינת ישראל קהלים גדולים ומגוונים שרמת הנגישות הדיגיטלית שלהם היא נמוכה היום. אתם מתעקשים על זה ברמה - -
גל ברנס
לא קיבלנו את מה שהציעה לנו הלשכה המשפטית. נציג נוסח לחדד אבל, כמובן, אין בחובה לוודא שזה מיושם באמצעים דיגיטליים משום רצון לפגוע באותן אוכלוסיות וצריך לוודא שהיא תהיה נגישה להן.
היו"ר גלעד קריב
יש הבדל בין סוגיה של הגשת טפסים. אם לזה אתם מתכוונים באמצעים דיגיטליים זה בסדר. אבל יכול להיות שנגיע לאסדרה שעצם האסדרה מבוצעת באמצעים דיגיטליים. אנחנו רוצים שתהיה בקרה על איכות מסוימת. אנחנו מטילים חובה על בעל מפעל במסגרת אסדרה לבדוק את הבטיחות של המוצרים שלו. כרגע הסעיף הזה אומר שהאמצעים הדיגיטליים הם גם על האופן שאתה בודק. זה מה שכתוב. אין הטיה מראש נגד עסקים קטנים, סדנאות מלאכה קטנות. אתם לא נותנים פה יתרון מובנה.
גל ברנס
אנחנו מקלים עליהם כי היום בלא מעט רגולציה אתה צריך לדעת להגיע לרגולטור במשרד הממשלתי, לדעת ליצור איתו את הקשר – כל מיני דברים כאלה. החוקים הקטנים הם האחרונים שהם יודעים. אנחנו רוצים להנגיש להם את היכולת לדעת.
היו"ר גלעד קריב
יש פה שתי סוגיות שונות: נושא האמצעים הדיגיטליים כשהוא בא בסעיף בדרך נגישה וברורה לציבור אז באמת הפרשנות בהתאם לרישא היא שאנחנו מדברים על הדיאלוג בין המאסדר לבין הגוף המפוקח. אנחנו רוצים שלא תרוץ להגיש את הטופס. אז צריך להבהיר שזאת הכוונה. כי את נושא האמצעים הדיגיטליים אפשר להבין כלא קשור כהוא זה לקשר עם המאסדר לעניין הנגישות והתקשורת, אלא לרגולציה עצמה. כשאתה כופה על כל עסק קטן להטמיע בתוך העסק שלו אמצעים דיגיטליים שמתאימים למפעל גדול אתה נותן עדיפות למי שיש היכולת הכלכלית לפעול. יכול להיות שזאת מטרה שאתם רוצים לקדם אבל אז אתם פוגעים בעסקים קטנים.
גל ברנס
זה כבר כל אסדרה בעצמה. אנחנו לא רוצים להגיד למאסדרים להגיד לעסקים - - -
היו"ר גלעד קריב
אז אתה לא מבקש ליישם את האסדרה באמצעים דיגיטליים.
גל ברנס
אני מבקש שהמאסדר עצמו יישם את האסדרה באמצעים דיגיטליים, אם הוא דורש טפסים, דיווחים, שיח.
היו"ר גלעד קריב
אז תטייבו פה את הניסוח. האסדרה מיושמת בראש ובראשונה על-ידי הגוף המפוקח, לא המאסדר.
גל ברנס
אנחנו גם מציעים להגיד אחרי "ככל האפשר": "ובשים לב למאפייני האוכלוסייה שעליה היא חלה", כך שיהיה ברור שאם יש אוכלוסיות רלוונטיות אז זה לא יהיה רק אמצעים דיגיטליים.
גור בליי
שני דברים: א', מדוע לא ללכת לפי ההצעה שלנו להבטיח את שתי החלופות האלה? ב', כהצעה פרקטית במענה לדברי היושב-ראש, נעדן את הניסוח אבל אפשר לדבר במושגים כך שהנגישות לציבור תיעשה ככל האפשר.
גל ברנס
בעולם הדיגיטציה שגם נדון פה בוועדה בדרך כלל נגישות דיגיטלית זה מונח שעוסק במשהו מאוד מוגדר, בכל מה שקשור לנגישות באתרים וכל מיני דברים כאלה. פשוט רצינו להתרחק מהמונח הזה כדי שיהיה ברור שלא בזה אנחנו עוסקים, אלא בהנגשה לאותם מאסדרים.
גור בליי
את זה אפשר לנסח.
היו"ר גלעד קריב
צריך לנסח. אבל ההערה המהותית – מה זה "להתחשב בסוג האוכלוסייה"? או שקובעים כאן כעיקרון שעד שמדינת ישראל תימצא בעידן אחר של נגישות דיגיטלית אין התייחסות בכלל; אבל אם רוצים לקדם נגישות דיגיטלית כרגע הדרך לעשות זאת זה גם וגם. זה מופיע גם בהצעת חוק הדיוור האלקטרוני שאתם מצפים מהוועדה הזאת לקדם.
גל ברנס
רגולציה חלה על המון סוגים שונים של מפוקחים. אם הרגולציה הספציפית הזאת חלה רק על עסקים שברור שאין להם נגישות דיגיטלית אז אין בכך צורך. אם משרד התחבורה עושה עכשיו רגולציה על רישיונות אז ברור שיש בכך צורך. אז הרעיון הוא להגיד שבמקום שיש צורך כדאי שיהיה גם וגם אבל לא צריך לחייב את זה כי אז יוצרים כפילות שהיא לעיתים מיותרת.
גור בליי
כתוב "ככל האפשר". זה אתם אומרים כל הזמן.
גל ברנס
"ככל האפשר" יכול להיות מצב שצריך להביא משהו לבדיקה אז ברור שאי אפשר לעשות את זה בצורה דיגיטלית. אבל הרציונל הוא שזה צריך להיות לפי העניין, אבל ככל שאתה יכול לבחור בין דיגיטלי ללא דיגיטלי תדאג לתת שירות דיגיטלי אבל אין סיבה לייצר את הכפילות במקרים שהיא לא נדרשת. צריך לייצר את הכפילות במקרים שהיא נדרשת.
היו"ר גלעד קריב
בסדר. אתם תצטרכו להביא ניסוח יותר מדויק.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
הערה לשונית לסעיף 6: מה שאמור להיות ברור ונגיש לציבור זה לא האסדרה אלא כלליה. כללי האסדרה ברורים ונגישים לציבור.
גל ברנס
לדעתי, זה יתחבר להגדרה של אסדרה שנגיע לדון בה ואז צריך להבין את המשמעויות.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
לי לא ברור מה זה "האסדרה ברורה". מה באסדרה? הצורך באסדרה? זה לא ברור. לא אכפת לך אם בעל העסק יבין את הרציונל של האסדרה. קבעת 70 כללים אז הוא צריך להבין את 70 הכללים האלה. רצוי שיהיו 32.
גל ברנס
האסדרה היא הוראה.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
איך שאתם רוצים.
היו"ר גלעד קריב
אני נשאר רגע בנושא ההנגשה. הבעיה שלנו היום היא שחלק גדול מהאסדרה לא מונגשת דיגיטלית. אז התפקיד שלנו הוא לחדד את הצורך להנגיש אותה גם דיגיטלית. בשלב הזה לא עברה הצעת חוק הדיוור האלקטרוני, אנחנו לא מכירים חובה של שימוש באמצעים דיגיטליים שהמדינה מטילה ברוב המקרים. זה לא יכול להיקבע בדרך הזאת. אני פה חד-משמעית עם עמדת הוועדה. זה בסדר שתאמרו שאסדרה צריכה גם אופציה דיגיטלית. אם אתם אומרים שאין סיבה לעשות פה לא דיגיטלי אז חובת ההוכחה היא על המאסדר שמוותר על הלא דיגיטלי.
גל ברנס
מה שאמרנו פה: "ונקבעת כך שניתן ליישמה". פה עדיין לא אמרנו כלום לגבי היישום שלה, רק אמרנו שאם מישהו ירצה - -
היו"ר גלעד קריב
אבל זה לא מה שאתם אומרים.
גל ברנס
זה מה שכתוב פה במפורש: "אסדרה ברורה ונגישה לציבור ונקבעת כך שניתן ליישמה".
היו"ר גלעד קריב
אז תוסיף את המילה "גם": "גם באמצעים דיגיטליים". אם אתם מסכימים איתי המילה "גם" פותרת את הבעיה.
גל ברנס
אני לא חושב שיש לנו בעיה.
היו"ר גלעד קריב
נהדר.
גור בליי
מה לגבי הנושא של היציבות של האסדרה שיכולה להיכנס לפה או למקומות אחרים? מה עמדתכם בעניין הזה?
גל ברנס
אני מסכים שזה עיקרון חשוב אבל פה זה לא נמצא בעקרונות.
היו"ר גלעד קריב
סעיף 6 מדבר על הדיאלוג, על התקשורת. יכול להיות שצריך להיכנס לפה עוד סעיף שאומר, כן, תחשוב לפני כמה זמן שיניתם את האסדרה. אנחנו לא רוצים שהמאסדר יגיד שיש לו רעיון טוב יותר ממה שהיה לקודמו לפני שלוש שנים.
גור בליי
אולי בפסקה 7.
גל ברנס
לנו אין משהו קונקרטי שחשבנו עליו. אם יש לוועדה הצעה אפשר יהיה להתייחס אליה.
היו"ר גלעד קריב
נחשוב על זה. אני פשוט חושב ש-6 לא מתאים.
גור בליי
התלבטנו לגבי זה. רצינו שזה יהיה על השולחן.
יובל רויטמן
יש גם אידך גיסא שהמאסדרים יגידו שלפעמים צריכים לשנות.
היו"ר גלעד קריב
לכן זה לא עיקרון חלוט. העקרונות אומרים שצריך לשקול את הדברים בכובד ראש. בכל עיקרון יהיה פה מרחב הכרעה למאסדר.
גור בליי
נראה איפה אפשר לשלב אבל רק אם נסכם: יהיה שינוי נוסח שידגיש שהגישה לציבור תיעשה גם באמצעים דיגיטליים ופשוט להבהיר שזה לא גורע מהצורך להתאים את זה גם למי שיש קושי במקרים המתאימים עם גישה באמצעים דיגיטליים והוא צריך לעשות את זה פיזית.

(7) האסדרה נקבעת, במידת האפשר, באופן שמקדם תיאום, שיתוף פעולה והעברת מידע בין מאסדרים
ומצמצם את הנטל הבירוקרטי, ואינה כוללת הוראות הסותרות אסדרה אחרת;
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
יכולים להסביר לי? יש בעיה בהעברת מידע בין מאסדרים? מה המקור?
יובל רויטמן
אחד הדברים שהתייחסנו אליו גם בדוח וזה קיים גם בארץ וגם בעולם זה שהמאסדרים פועלים כל אחד בתחום שלו ולא תמיד יש מספיק שיתוף פעולה בין מאסדרים בסוגיות משותפות. מדברים על מרחב רגולטורי משותף שבהם פועלים כמה רגולטורים. הסעיף הזה אומר שאנחנו שואפים שהמאסדרים יפעלו באופן שמקדם את התיאום ביניהם ואת שיתוף הפעולה בהעברת המידע ביניהם כדי לייצר התמודדות אחידה או מדויקת, אולי נכון יותר לומר, עם האתגרים שניצבים בפניהם במצבים שיש ריבוי רגולטורים שפועלים באותו תחום.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
יכול להיות תיאום בלי העברת מידע? אתה רוצה גם תיאום, גם שיתוף פעולה וגם העברת מידע. זה לא מובן מאליו. טוב, נו, בסדר, איך שאתם רוצים.
גל ברנס
כשאתה פוגש עסק העסק מכיר את המושג "ממשלה".
היו"ר גלעד קריב
מה שחבר הכנסת בגין רומז לכם זה שיש פה תחושה שהמעבר מדוח מדיניות ללשון הצעת חוק לא עבר דרך המסננות שבהן לרוב עוברות תפיסות, דוחות. לשון הריבוי הזאת – למה צריך גם תיאום וגם שיתוף פעולה? אין תיאום בלי שיתוף פעולה. כשמגיעים להצעת חוק צודק חבר הכנסת בגין.
גור בליי
אפשר לקצר? פעלתם פה בתקיפות, בנחישות ובעוצמה רבה.
גלעד גושר
אלה רמות שונות בסקלה של שיתוף פעולה.
היו"ר גלעד קריב
העברת מידע ותיאום זה עוד ניחא. תיאום ושיתוף פעולה זה באמת כפל לשון מיותר. אבל אם תוותרו לנו בזה לא נחשוב שוויתרתם לנו במשהו. אז זה בסדר. אז אל תחשבו שבזה אתם סוחרים איתנו.
גלעד גושר
אנחנו תמיד מעדיפים שיתוף פעולה. אבל שיתוף פעולה אבל שיתוף פעולה זה לא - - -
היו"ר גלעד קריב
אני רוצה לומר פה משהו ומיד נפנה לדוברים שרוצים להתייחס: איפה בתוך כל המערכת אנחנו מבקשים ממאסדר לשקול את האסדרה של מאסדרים אחרים באותו תחום?
גל ברנס
ממש כאן.
היו"ר גלעד קריב
זה לא מה שאתם אומרים כאן. לכן אני מעלה את זה כאן.
גל ברנס
הסעיף האחרון מתייחס ל"אינה כוללת הוראות הסותרות".
היו"ר גלעד קריב
אבל זה משהו אחר. ברור שאנחנו רוצים שכשמאסדר יודע שיש אסדרה לדלת פנימה או לדלת החוצה זאת דוגמה קלסית לזה. אבל אנחנו אומרים פה משהו נוסף: יכול להיות שכמה מאסדרים חולשים על תחום מסוים, ואם המאסדר יבחר את האסדרה שקיימת על-ידי מאסדרים אחרים בתחום הוא יאמר שחלק מהדברים שהוא רוצה לקדם הם side efect של אסדרות אחרות. שיתוף הפעולה והתיאום הוא ברור אבל יכול להיות שאנחנו לא מדברים מכאן והלאה. אנחנו רוצים שהוא יסתכל. אם היום אני קובע עוד נטל אסדרתי על בעל עסק לאטרקציות, ואתה מגלה שמאסדר אחר – משרד הבריאות ולא משרד הכלכלה – כבר טיפל שם בכמה דברים.
גל ברנס
בהיבט הזה יש שאלה של המידתיות כי זה נטל מאוד גדול על כל רגולטור לבחון את כל הרגולציה כדי לדעת האם הוא עקבי עם רגולציה אחרת. אז במובן של נטל על רגולטור שצריך ליישם כזה דבר יש שאלה מה היקף התחולה של כזאת הנחיה – האם עכשיו צריך לבחון את כל הרגולציה?
היו"ר גלעד קריב
זאת שאלה גדולה.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
זה מה שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו רוצים למנוע כפילויות. זאת המטרה שלנו.
היו"ר גלעד קריב
כי אחרת מה אתם יוצרים? אתם יוצרים בעוד עשר שנים את האמירה שלנו - - - הם לא תיאמו ביניהם.
יובל רויטמן
הסיפא אמורה - -
היו"ר גלעד קריב
הסיפא לא מנוסחת טוב במובן הזה. זה לא רק סתירה. להפך, אני לא מסתכל על מצב של סתירה. אני מסתכל על מצב שאם המאסדר היה בוחן בעיניים פקוחות את האסדרה שכבר קיימת בתחום הוא היה מגלה שהאסדרה שהוא צריך לעשות היא הרבה יותר מצומצמת בהיקפה. כי דברים כבר מטופלים גם אם על-ידי מאסדר אחר.
גל ברנס
אם אני מתייחס למה שקורה בפרקטיקה – התהליך הזה הולך להתארגן אחרי זה לתהליך פרקטי, והתהליך הזה כולל שיתוף הציבור ושיח עם משרדים אחרים. זה תכלול של כל מיני סעיפים אבל הפרקטיקה שאני צריך להיוועץ עם בעלי עניין, ובין היתר עם הרגולטורים המקבילים אליי בממשלה, אז אותם רגולטורים צפויים להגיד לי את הדברים האלה.
היו"ר גלעד קריב
אם זה ככה אז על אחת כמה וכמה אפשר להכניס את זה לעקרונות.
גל ברנס
אז זה איזשהו איזון מול הנטל על רגולטור שצריך ליישם.
היו"ר גלעד קריב
אנחנו שמחים שאתם חושבים על הנטל שייפול בעקבות החוק על המאסדר. זה לא ניכר בסעיפים אחרים. אבל טוב שאתם פה. אתם עוד חייבים לי תשובה מאוד ברורה מחוץ לחדר שהיא האור הירוק להצבעה על החוק. אולי אתם מחכים לתת הפתעה ביום האחרון הקובע של הדיון. אבל בלי התשובה הזאת החוק לא יעלה להצבעה. דרך אגב, מתי אנחנו מקבלים את הפירוט הכתוב של כל התשומות שעומדות היום למשרדי הממשלה בתחום האסדרה שהתחייבתם לתת לנו?
גל ברנס
היום.
היו"ר גלעד קריב
היום? נהדר. אז נדון בזה ביום חמישי.

בבקשה, גברתי.
ענת פילצר סומך
אני יועצת משפטית של איגוד החברות הציבוריות. אני רוצה להצטרף לאי הנחת שהביע חבר הכנסת בני בגין מהמילים "העברת מידע". אפשר להחליף את הצמד הזה במילה "הידברות" כי נוצרת תחושה של העברת מידע שיושב אצל מאסדר אחד למאסדר אחר שאולי לא היה זכאי להגיע לאותו מידע. אני מדברת דווקא על המפוקחים. זה חשוב. אמנם זה מוסדר על-ידי חוק הגנת הפרטיות או דברים מהסוג הזה אבל אפשר להשיג אותה מטרה של הידברות בין מאסדרים באמצעות השימוש במונח "הידברות" במקום "העברת מידע", ועדיין לשמור על פרטיות המפוקחים. זאת הערה לשונית אחת.
הערה כללית
תת הסעיף הזה הוא חשוב מאין כמותו. לא פעם ולא פעמיים גופים מפוקחים פשוט נדרסים תחת אי התיאום בין גופים מאסדרים. רק אתמול הייתה לנו ישיבה עם הרשות לניירות ערך בנושא. אסור, חלילה, לכרסם ברוחבו ובתכולתו.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור.
גור בליי
לנושא של העברת מידע יש סעיף 31 לקראת סוף החוק, אבל שם זה בין המאסדר לבין הרשות. אבל יכול להיות שככל שצריך יהיה לעשות שינויים ברוח מה שאת מדברת עליו יכול להיות שנוכל לעשות אותם כשנגיע לסעיף 31.
ענת פילצר סומך
זה כאילו סעיף חקוק שאומר שלכאורה יש לי מקור חוקי שמכוחו אני יכולה להעביר מידע מרגולטור מסוים לרגולטור אחר, כשהרגולטור האחר בדבר חקיקה מקביל בהיררכיה הנורמטיבית לא היה רשאי לקבל גישה לאותו מידע.
קריאה
במידת האפשר זה בטח - - -
היו"ר גלעד קריב
יש הוראות חוק מה מותר להעביר ומה אסור להעביר.
גור בליי
פה מדובר בעיקרון רך. בסופו של דבר הוא לא יכול לגבור על הוראה חקוקה.
היו"ר גלעד קריב
מאסדר ישב ועשה מחקר על תחום שהוא מאסדר. נשמע הגיוני שאם מחר מאסדר אחר צריך תוצאות מחקר אז לא מעבירים את המחקר?
ענת פילצר סומך
בוודאי שכן.
היו"ר גלעד קריב
זה העיקרון.
ענת פילצר סומך
אבל הכוונה היא לא לפגוע, חלילה, בפרטיות המפוקחים.
היו"ר גלעד קריב
אפשר לומר: "בהעברת מידע מותר על-פי כל דין בין המאסדרים" כדי לחזק. בסדר, אני מבין.
גל ברנס
אני חושב שברור - -
היו"ר גלעד קריב
אם ברור אז קל להוסיף. תורידו את שיתוף הפעולה ותישארו עם התיאום - פיניתם שתי מילים בסעיף, ותכניסו "על-פי כל דין".

התייחסויות קצרות לסעיף הזה, בבקשה. עורכת הדין נילי אבן חן, בבקשה.
נילי אבן-חן
אני רוצה לומר שהנושא של שיתוף פעולה בין מאסדרים זה אחד הדברים שנמצא בחסר רב במחקר שעשינו. המצב הוא עד כדי כך גרוע שהרבה פעמים בשיתוף הציבור בתגובות באתר חקיקה ממשלתית מאסדר אחד, רגולטור אחד, נותן את ההערות עם שיתוף הציבור לרגולטור השני.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. בזום נמצאים איתנו עינת עובדיה ממכון זולת ושלומי לויה מאיגוד לשכות המסחר. התייחסות שלכם לסעיף הזה, בבקשה. גברת עינת עובדיה, בבקשה.
עינת עובדיה
אחת הבעיות בסעיף הזה זה לא רק העניין שאין תיאום בין המשרדים המאסדרים, אלא שיש גם נקודות עיוורון של רגולטור אחד לגבי השפעה על כל מיני תחומים שעלולים להשפיע על רגולטור אחר, וכמובן, גם פגיעה בשוויון ובזכויות אדם. אני מציעה להכניס בסעיף הזה שתהיה התייחסות גם לתחומים שאינם מתחום עיסוקם הישיר של המאסדרים שעלולים לפגוע בשוויון ובזכויות אדם. כי הבעיה היא לא רק במשהו שמאסדר אחד עושה שמאסדר אחר כבר עושה, אלא במה שמאסדר אחד עושה שעלול לפגוע בשוויון מגדרי, בזכויות אדם ובדברים נוספים, ואז יש נקודת עיוורון; כי משרד הבינוי והשיכון לא רואה, לצורך העניין, זכויות עובדים. אז לדעתנו, צריך להכניס בשיתוף הפעולה ובהעברת המידע לרשות הרגולציה הזאת גם תפקיד של גורם מייעץ להציף בפני המאסדרים איזה דברים הם לא רואים בנקודת העיוורון שלהם. לכן בסעיף הזה מאוד חשוב להכניס את זה, במיוחד בעניין שוויון וזכויות אדם.
היו"ר גלעד קריב
נגיע לזה כשנדון בתפקידי הרשות. זה כבר עלה בשיח בינינו לבין הממשלה.
עינת עובדיה
תודה רבה.
היו"ר גלעד קריב
מר שלומי לויה, איגוד לשכות המסחר, בבקשה.
שלומי לויה
תודה רבה, אדוני. אני מאוד מתחבר לדברים שאמרת קודם לכן בעניין הבחינה של הרגולטורים – כשמציעים משהו רגולטורי, מה כבר קיים? אני אתן דוגמה מאוד קצרה שתבהיר עד כמה זאת אחת הדוגמות הכואבות והבעייתיות ביותר במגזר העסקי. בזמנו הייתה הוראה של משרד הבריאות, שלפיה, בנוגע לתרופות צריכים לציין הוראות בארבע שפות. לא ניכנס כרגע איזה שפות – הוראה כשלעצמה נכונה ומובנת, הכול בסדר. אבל כדי ליישם אותה היה צריך לשנות את האריזה של התרופות, להשבית קו ייצור ולבזבז הרבה מאוד זמן וכסף. עשו גם את זה כדי לעמוד בהנחיות של משרד הבריאות שבנוגע לתרופות מקפיד גם בנוגע לגודל האות. אבל אז מה מסתבר? שיש הוראה אחרת שחלה על רוקחים בבתי מרקחת שברגע שאתה מקבל תרופה צריך להוסיף מדבקה. אז הוסיפו מדבקה, ואת כל שינוי האריזה והשפות אף אחד לא רואה. פה מדובר בשני רגולטורים של אותו משרד. שלא לדבר על מצב שבו שולחים אותך לקבל אישור של רגולטור אחר בתנאי שתקבל אישור של מאסדר אחר. וכל אחד אומר – תפנה אליו. אם היה יותר תיאום, לו היו מבינים מה כבר יש ומה קיים, אפילו באותו משרד, המצב היה הרבה יותר טוב והיה פותר הרבה מאוד בעיות של המגזר העסקי, אדוני.
היו"ר גלעד קריב
אנחנו נראה את העיקרון הזה עם הנטל של המאסדרים. אבל הציפייה שהמאסדר יחשוב מה כבר קיים באסדרה – שוב, הוא לא צריך לעשות בזה דוקטורט ולתרץ למה הוא לא מסתפק באסדרה, אבל האסדרה חייבת להיות חלק ממרקם אסדרתי. זה כל הרעיון של הרפורמה.
גור בליי
אבל השאלה האם לא די בזה שכתוב שהאסדרה נקבעת במידת האפשר באופן שמקדם תיאום בין מאסדרים. כך אני קורא את המילה "תיאום" בהקשר הזה.
היו"ר גלעד קריב
הבנתי.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
אין עבודה מדעית שמתפרסמת בלי פרק עבודות קודמות. אי אפשר להתקדם ככה. זה א', ב'.
היו"ר גלעד קריב
לשון הסעיף מדברת על הדיאלוג בין המאסדרים ולא על המרקם האסדרתי. אבל, בסדר.

אנחנו מגיעים לסעיף 8. בסעיף 8 יש הערות משתי רמות.
גור בליי
אני אקריא אותו.
היו"ר גלעד קריב
בבקשה.
גור בליי
(8) האסדרה נקבעת, במידת האפשר, באופן שיש בו כדי לקדם את התחרות הענפית ולהביא
להפחתת יוקר המחיה.
היו"ר גלעד קריב
אנחנו נשמע מהממשלה. יש פה שאלות שהעלה צוות הייעוץ המשפטי: מה רמת ההפשטה של העקרונות? האם יש עקרונות יותר ספציפיים בתחומים האלה? בעיניי, יש פה שתי רמות של דיון. הרמה השנייה מתכתבת עם ההערה השנייה של הייעוץ המשפטי. ההערה הבסיסית יותר – האם אנחנו לא רוצים לציין פה במפורש את קידום העסקים הקטנים כנגזרת ספציפית מהתחרות? אמירה ברורה שאחד היעדים שלנו בתחום הרגולציה זה להבטיח בעזרת הרגולציה את הנושא של עסקים קטנים.

להיבט התחרות – אני חייב לומר שבתחום התחרות יש שני היבטים: היבט אחד הוא בין השחקנים הקיימים. הרבה פעמים הרגולציה מקשה על התחרות; ויש היבט אחר של תחרות שהוא כניסת שחקנים חדשים לשוק. אני שוב אומר – יכול להיות שהמילה "תחרות" כוללת את שניהם. אני מעלה את שאלת העסקים הקטנים. זאת שאלה אחת שאני אשמח לשמוע את התייחסות המדינה, וכמובן של הארגונים.

דבר שני, חבריי במשרד המשפטים, עוד שאלה שמחזירה אותנו לסעיף 2 וגם לדיון בין פירוט לאי פירוט: ברמה הנורמטיבית אנחנו מבקשים מהמאסדר לא להתייחס לשני עולמות, אלא לשלושה עולמות. העולם הראשון הוא האינטרס המוגן, והתפקיד שלו בתור מאסדר הוא על מה הוא צריך להגן; העולם השני הוא כל הדברים שציינתם פה: יעילות, הנטל הבירוקרטי וכדומה; אבל יש גם עולם שלישי שהוא ערכים משותפים שיש להם עיגון בחקיקה הישראלית. הדוגמה הכי טובה של זה היא שבאין-ספור פסיקות של בג"ץ אומרים שכל פעולה של רשות שלטונית מכוונת להשגת יעד קונקרטי צריכה להתבצע בהתאם למשפט המנהלי: שיקולים רלוונטיים, סבירות, בחינת עובדות, היעדר שיקולים זרים. אבל יש גם איזושהי מערכת של ערכים כלליים. בחוקי היסוד קראו לזה "תכלית ראויה שהולמת את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". זאת אומרת אתה כן רוצה שכל מעשה שלטוני יתמקד בפעולה עצמה אבל שלנגד עיניו של המחוקק או של הגורם השלטוני יעמדו גם ערכי יסוד מוכרים ומוגנים. אני לא מדבר על השקפות עולם שונות. אבל בסופו של דבר יש ערכי יסוד שכולנו מסכימים עליהם, והם גם חקוקים. אני לא מדבר על הוויכוח בין אקטיביזם שיפוטי או לא. כולנו נסכים שיש ערכים שמעוגנים בחקיקה של הבית הזה. מוסי רז וגבי לסקי, חברי הכנסת הנכבדים, וחבר הכנסת אלון טל אומרים: אם אתם בוחרים לפרט את הערכים הכלכליים איפה יש תזכורת למאסדר שיש לו העולם השלישי הזה? אז התשובה שלכם היא "השפעות כלכליות וחברתיות". אבל תודו שבשעה שיש פה פירוט קונקרטי מאוד של יעדים של יוקר מחיה ושל תחרותיות האמירה "השפעות כלכליות וחברתיות", אפשר לקחת אותה לכיוון ההפוך בדיוק מלהתחשב באותם ערכים מוגנים.

עורך הדין רויטמן הזכיר באחת מהערותיו שיש התייחסות לזכויות יסוד, אבל זה לא נכון. סעיף המטרה מדבר על העולם הראשון של האינטרס המוגדר שיכול להיות זכות יסוד חקוקה ויכול להיות אינטרס שהוא לא זכות יסוד חקוקה. אבל אין הסיפור הזה שדיברו עליו כאן. אז אני לא נכנס כרגע לשאלה של רמת הפירוט. חבר הכנסת בגין הציע לכתוב באחת המקומות את הביטוי "ראייה רחבה של צורכי הציבור" ואולי אפשר להוסיף שם: "זכויות יסוד מוגנות נוספות". חברת הכנסת גבי לסקי ויתר החברים רוצים רשימה לא סגורה אבל שיהיה שוויון מגדרי, בטיחות, ביטחון וסביבה. למה אתם טוענים שהתיבה "השפעות כלכליות וחברתיות" די בה כדי לדרוש מהמאסדר לזכור גם את העולם השלישי הזה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
יהפוך אותנו לעולם שלישי פשוט.
היו"ר גלעד קריב
ממש, מה זה. אין ספק, חבר הכנסת רוטמן, שיותר מדינות בעולם השלישי קרובות בערכים שלהן לעולם הליברלי מאשר לעולם השמרני. אין ספק, שרוב המדינות ששייכות לקטגוריה המשקית והכלכלית של העולם השלישי מתאפיינות בערכים ליברליים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אין ספק שלמדינת ישראל יש רגולציה של עולם שלישי.
היו"ר גלעד קריב
אולי בגלל שכוחות שמרניים נתנו בה את הטון יותר מדי זמן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ברור.
היו"ר גלעד קריב
אתם אומרים לי כל הזמן להסתכל על העולם ולחשוב על יעילות כלכלית. מה לעשות – כשמסתכלים על רוב המדינות המפותחות בעולם רואים שאלה מדינות שאוחזות בתפיסת עולם פחות שמרנית ויותר ליברלית. אבל, בסדר, זה כבר ויכוח שלא שייך לוועדה הזאת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
על עובדות אפשר להתווכח - -
היו"ר גלעד קריב
זה נכון.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל, לפי דעתי, אתה טועה.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. אני מבקש התייחסות שלכם. למה אתם משכנעים אותנו, תחרות ענפית ועסקים קטנים שנכניס לחוק – זה צריך פירוט, אבל כל הערכים החברתיים האחרים ששמחה ואני לא מתווכחים עליהם לא. שוויון זכויות האישה זה לא בג"ץ זה חוק של הכנסת, שוויון זכויות לאנשים מוגבלים זה לא בג"ץ זה חוק של הכנסת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני יכול להתייחס שנייה לפני שהם עונים?
היו"ר גלעד קריב
כן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
דווקא בגלל שאנחנו לא מתווכחים על עצם היותם של הערכים האלה וחלקם גם נמצאים בחוק - -
היו"ר גלעד קריב
גם תחרות נמצאת בחוק.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא. זה בדיוק העניין, שלא. גלעד, זה בדיוק העניין שלא.
היו"ר גלעד קריב
שמעתם על חוק ההגבלים העסקיים, למשל?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
חוק ההגבלים העסקיים הוא חוק מאוד מצומצם. אם חוק ההגבלים העסקיים מטיל חובה על כלל רשויות המדינה לדאוג לקיומה של תחרות במשק הישראלי – ואלה, אני מוותר על כל מה שאני אומר עכשיו. בוא נעצור כאן ועכשיו ונכניס תיקון.
היו"ר גלעד קריב
חבר הכנסת רוטמן, חופש העיסוק קיבל מעמד של חוק יסוד: חוקתי בפני עצמו. הוא לא מדבר על תחרות?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, לא.
גור בליי
בפסיקה הוא קיבל הרבה פעמים מעמד - - -
היו"ר גלעד קריב
חד משמעית.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רק שנייה. אני מאוד שמח ומאוד מקווה – תביע עמדות כאלה ואני לא רוצה להביע עמדה מוקדמת מה יידון בוועדה לבחירת שופטים, אבל אם יבוא בן-אדם לוועדה לבחירת שופטים ויביע עמדות כאלה שחוק יסוד: חופש העיסוק מטיל חובה, בעיניו, על כלל רשויות המדינה לדאוג לכמה שיותר צמצום רגולציה, הפחתת יוקר מחיה ועידוד תחרות ענפית אני אומר לו: ואלה, התקבלה. בינתיים לא נתקלתי באנשים האלה. בינתיים הרבה מאוד דברים שהתעסקו איתם באמצעות חופש העיסוק נתנו בדיוק מונופול ופחות תחרות. למשל, חוק ערוך 7 שבוטל בגלל חופש העיסוק הוא דוגמה קלסית למקום שבו הגבילו עיסוק אפילו כאשר המחוקק כבר התיר את העיסוק הזה. אבל, בסדר. בוא לא נריב. אני אומר דבר מאוד פשוט: אני לא מכיר חובה שמוטלת בחוק, ואם כן, יגיד לי היועץ המשפטי של הוועדה שאני טועה אני מוכן לחזור בי. אני לא מכיר חובה שמוטלת בחוק על רשויות מדינה לדאוג להפחתת יוקר מחיה, בוודאי לא באופן גורף; אני לא מכיר חובה בחוק על רשויות המדינה לקדם תחרות ענפית. לכן כאשר אתה מחוקק, אתה מחוקק את מה שחסר ולא את מה שלא חסר. חוק שיווי זכויות האישה כבר קיים, חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו – כבר קיים, חוק יסוד: חופש העיסוק – לא משנה איזו פרשנות אתה רוצה לתת לו – כבר קיים.
היו"ר גלעד קריב
יש לי שאלה אחרת. אני מקשיב למה שאתה אומר. אבל החוק הזה הוא לא החוק לעידוד התחרות. ממשלת ישראל יכולה ליזום חוק שעוסק בהיבטים של עידוד תחרות. לדעתי, עידוד תחרות הוא אינטרס ציבורי מוגן בחקיקה. אולי לא מספיק טוב, אבל גם שוויון זכויות האישה לא מוגן טוב מספיק בחקיקה. אבל, בסדר, יכול להיות שיש פה פערים שצריך למלא. יכול להיות שבעשורים האחרונים כשממשלות ישראל לסוגיהן הובלו על-ידי תפיסת עולם כלכלית חברתית שמדגישה את התחרות יכול להיות שהם היו רשלנים כי ראוי היה למצוא גם הסדרים חקיקתיים שיבליטו את זה. אבל כרגע אנחנו לא דנים בחוק לעידוד התחרות. אנחנו מנסים כרגע לאסדר בחוק מהם השיקולים שמאסדר צריך לשים לנגד עיניו. דווקא על-פי מה שאתה אומר אני הייתי יכול להבין שהיית אומר שמכיוון שלשיטתי ההגנה החקוקה על תחרות ענפית, על היעדר מונופולים, על יוקר המחיה, הסיפור הזה לא מבוצר דיו, ולכן אני מבקש מכם להשאיר את סעיף 8 כפי שהוא.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
יותר מזה – אני גם לא רוצה שיהיה "במידת האפשר". לדעתי, אסדרה שמעלה את יוקר המחיה צריכה מראש - - - אבל פה נתווכח.
היו"ר גלעד קריב
בזה יש לנו מחלוקת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני רק שם את עמדתי.
היו"ר גלעד קריב
הייתי מבין אם היית אומר לי שאנחנו צריכים להשאיר את סעיף 8 בפני עצמו כי אנחנו רוצים שבהינתן המצב הריכוזי, היעדר התחרות, הפגיעה בעסקים קטנים, עודף הרגולציה בתחומים נוספים – אנחנו רוצים תשומת לב מיוחדת של המאסדר על זה. אבל אין שום סיבה לבוא ולומר שאנחנו לא צריכים לקבוע בחוק שאומר איך עובד המאסדר, שהוא ישים לנגד עיניו גם את הזכויות האחרות המנויות בדין. כי אני מזכיר שאם תפתחו הרבה מאוד חוקים שמעגנים אינטרסים ציבוריים לא תמצאו בהם את ההוראה הזאת. מי שבא ואמר ששוויון זכויות מגדרי הוא זכות מוגנת בחקיקה בישראל, ולכן פשיטא שכל פעולה שלטונית טוב שתתייחס לזה, זה בית המשפט. בחוק שוויון זכויות האישה אין הוראה שאומרת לכל מאסדר להסתכל על העניין הזה. בחוקי הגנת הסביבה אין אמירה כזאת. אז, חבר הכנסת רוטמן, לך איתי בעניין הזה. הפשרה בינינו תהיה שהצד חובב התחרות בממשלה חשוב לו להדגיש כשיקול ייחודי את נושא התחרות הענפית, אבל שאין בינינו מחלוקת – לא עם הממשלה ולא עם חברי הכנסת – שאיפשהו בצורה ברורה יותר מהשפעות חברתיות כלכליות – כי הרי ברור לכם שהמטבע הזה הולך לשני הכיוונים.

אף אחד לא אומר שהמטבע של השפעה חברתית כלכלית צריך להתפרש כתשומת לב של המאסדרים לערכים מוגנים בחוק. אני לא יכול בכלל להבין את ההתנגדות. הוויכוח יכול להיות ביני לבין חבר הכנסת בגין אם אני אגיד לו שיש שבעה, שמונה – נקרא להם: ערכים ציבוריים, אינטרסים ציבוריים מוגנים שכדאי לפרט אותם ולומר: "אינטרסים דומים המוגנים בדין". אתה אומר, גלעד, אל תיכנס לפירוט, בוא נמצא ניסוח שהוא ראייה רחבה של צורכי הציבור. אבל לזה לא מספיק. זכויות יסוד וזכויות אחרות המוגנות על-פי דין, אינטרסים ציבוריים המוגנים על-פי דין – אז יבואו הארגונים האזרחיים ויאמרו לנו שנקודת הסיום היא לא טובה כי יוקר המחיה כתוב בהאי לישנא, ולגבי שוויון מגדרי יש רפרנס. אבל יש פשרות פוליטיות. אבל כל בר-דעת שייגש לפרש את החוק, ובראש ובראשונה המאסדר, יבין שהוא חייב להתעסק באינטרס המוגן בשיקולים המשקיים הכלכליים ובהם עידוד תחרות, אבל יש עוד מערכת של זכויות מוגנות שצריכה לחלוף במוחו. למה שתתנגדו לזה? אתה הרי מסכים איתי על העיקרון.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז אני אגיד לך בדיוק. אגב, אני לא יודע למה אמרת על שיווי זכויות האישה כמקרה מבחן את מה שאמרת כי חוק שיווי זכויות האישה אומר: דין אחד יהיה לאישה ולאיש בכל פעולה משפטית. כל הוראת חוק המפלה לרעה את האישה באשר היא אישה, אין נוהגים לפיה. לעניין סעיף קטן (א) - - - נפקא מינה אם ביסוד פעולה שתוצאתה היא אפליה הייתה כוונה להפלות או לא - -". זאת הוראה מאוד גורפת שחלה על כל - -
היו"ר גלעד קריב
שלא נוגעת לאסדרה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
היא חלה על כל פעולה משפטית. האסדרה היא פעולה משפטית, אדוני היושב-ראש?
היו"ר גלעד קריב
לא.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אדוני היועץ המשפטי, יש לי שאלה משפטית - -
היו"ר גלעד קריב
אבל תראה מה כתוב כאן. אנחנו עסוקים בהבניית שיקול הדעת של המאסדר. תסביר לי למה בהבניית שיקול הדעת של המאסדר הוא לא צריך לשים לב להוראה הזאת. אני פשוט לא יכול להבין. אנחנו מסכימים על העיקרון, ואתה לא רוצה לבטא אותו בחוק.
גור בליי
אני רוצה לחדד את הסיטואציה. אני לא נכנס לשאלה איזה ערכים צריך לכתוב או לא כי בהקשר הזה זה בדיוק ליבת שיקול הדעת של הרשות המחוקקת לקבוע בדיוק אלו ערכים צריך להדגיש. אני חייב להגיד שברור שאם אתה כותב אותם בהקשר הזה באופן מפורש הם מקבלים מעמד אחר. כי גם בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ובחוק יסוד: חופש העיסוק יש סעיפי כיבוד. אומרים: כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד זכויות - -
היו"ר גלעד קריב
נכון. לכן אני לא רואה צורך לחוקק את העקרונות שמופיעים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.
היו"ר גלעד קריב
אבל יש פה עקרונות להבניית שיקול דעת של המאסדר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל כל רשות מרשויות השלטון מחויבת להם בכל מקרה.
גור בליי
חבר הכנסת רוטמן, יש בהחלט בסיס בפסיקה לפרש את חופש העיסוק, כולל, למשל, גם את הזכות לתחרות. אחרי זה נטען שאם חוסמים אותי אז פוגעים. אבל ההנחה היא, לדעתי, שגם בפרקטיקה אין די בכך, בחובת הכיבוד פלוס חופש העיסוק כי התפיסה, עד כמה שאני מבין, היא שמאסדרים לא נותנים בפועל דגש מספיק משמעותי לשיקולים של תחרות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
נכון. לתחרות זה בסדר.
גור בליי
אותו דבר בהחלט יכול להיטען בנוגע לשיווי זכויות האישה. בסוף ברור לגמרי שאם אתה כותב פה ערכים ספציפיים אתה עושה להם high lite ואתה אומר למאסדר שאתה מבקש לשים עליהם דגש מיוחד, ובין היתר זה בא מתוך תפיסה של הוועדה איפה יש בעיה. עד כמה שאני מבין בנושא התחרות התפיסה היא שיש בעיה.
היו"ר גלעד קריב
הוויכוח – ולדעתי, זה משקף את דעת רוב חברי הקואליציה – יהיה בין רמת פירוט גבוהה של ערכים חוקתיים וערכים מוגנים לבין פירוט רזה. אבל, להערכתי, ואני אומר את זה פה לחבריי כדי שהם יהיו שותפים לפעולת הניסוח, החוק הזה לא יוכל להתקדם בלי רפרנס שאומר למאסדר בעקרונות האסדרה: אינטרס מוגן, תחרות, יוקר מחיה וכולי ועולם שלם – שאולי לא נפרט את כולו – של ערכי יסוד מוגנים. התיבה "השפעות חברתיות כלכליות" ואולי "סביבתיות" תהיה בחוק בכל מקרה אבל היא לא ממצה את הנקודה. היא עוסקת בסוגיה אחרת, ואתם מנסים לתלות עליה את מה שאנחנו מדברים עליו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני רק אענה לך.
היו"ר גלעד קריב
נשמע אחר כך את מר דרור שטרום ונעשה סבב קצר כי זאת סוגיה חשובה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
דבר ראשון אם יש פירוט אז כמו שאתה אומר – בעיניי, רגולציה במדינת ישראל לא לוקחת בחשבון כמו שצריך את זהותה היהודית של מדינת ישראל, את הערכים של חוק הלאום - -
היו"ר גלעד קריב
זה כתוב.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, זה לא כתוב.
היו"ר גלעד קריב
אבל אם נעשה רפרנס לכל הערבים, בסדר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז אם נעשה רפרנס לכל הערכים אז אפשר להעתיק את כל ספר החוקים של מדינת ישראל לתוך הפרק הזה בחוק ההסדרים.
היו"ר גלעד קריב
לא, אבל אתה רק עושה רפרנס בשיקולי האסדרה. אני לא מבין למה אתה אומר את זה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני שוב: אם אנחנו מדברים על מה שכתוב כפוף להוראות כל דין או בלי לפגוע בכל זכות אחרת הקבועה בדין – זאת אמירה כללית; אם אנחנו אומרים פירוט כלשהו אז הפירוט צריך לכלול הרבה ערכים שנפגעים היום, בעיניי, על-ידי רגולציה לא זהירה.
היו"ר גלעד קריב
הטענה שהעלית – אני מקפיד לשגר לעברך מחמאה פעם בשבוע, ולא יותר - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה היום?
היו"ר גלעד קריב
כנראה, כי עד היום לא נתתי לך, ואין לי תכניות למחר ומחרתיים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
יש מחר. מחר יהיה חוק יסוד: ההגירה.
גור בליי
מחר יש מליאה ב-11:00.
היו"ר גלעד קריב
אני אבזבז את המחמאה הקבועה שלי היום. אני באמת חושב שהנקודה שהעלית כאן על זהותה היהודית של המדינה צריכה לעמוד לנגד הקולות הליברליים שנשמעים כאן בוועדה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה סותר, אבל בסדר.
היו"ר גלעד קריב
אתה יודע את עמדתי בעניין. לא, באיזה מובן? החברים צריכים להבין שכשרוצים את פירוט הערכים המוגנים שאי אפשר להחליט שעוצרים את הערכים המוגנים באיזשהו מקום. אם הולכים על הערכים המוגנים של מדינת ישראל ומפרטים אותם ברשימה אז לגיטימי שחברת הכנסת גבי לסקי תדבר על איכות הסביבה, וחבר הכנסת שמחה רוטמן ידבר על הערכים שמעוגנים בחוק הלאום, עד כמה שאני לא אוהב אותו. לכן בעניין הזה אני הולך יותר בנתיבו של חבר הכנסת בני בגין, ולדעתי, בחוק חייב להיות רפרנס שלפיו, בשיקולי האסדרה המאסדר חייב לשקול את ההשפעה של האסדרה. כי זה לא מופיע בכל החוקים. פה אנחנו עסוקים בפעם הראשונה במה שהמאסדר צריך לשקול. אז המאסדר צריך לשקול את ההשפעה של האסדרה על ערכי היסוד המוגנים ועל אינטרסים ציבוריים רחבים של הציבור הישראלי, והתיבה "השפעות חברתיות כלכליות" לא מספקת בעניין הזה. יכול להיות שחבריי לא יסכימו.
גור בליי
אדוני היושב-ראש, הוועדה, כמובן, יכולה להחליט כך או אחרת. אבל צריך לקחת בחשבון שאם מעלים לרמת הפשטה מאוד גבוהה אז הפסקה הזאת לא מגשימה את מה שאתה חושב לעשות. או שאתה מונה דברים ספציפיים – אחד, שניים, עשר, עשרים – או שאתה מוריד.
היו"ר גלעד קריב
למה? אני אשאל פה את אדוני היועץ המשפטי. הרי פה בסוף תהיה פשרה פוליטית שהיא פשרה אידיאולוגית. אני לא אומר איפה היא צריכה להיסגר כי חשוב לי לשמוע פה את הארגונים האזרחיים. חבר הכנסת רוטמן אומר את הדבר הבא: להערכתי, במדינת ישראל הנושא של תחרות ושל עידוד עסקים קטנים אינו מבוצר מספיק בחקיקה. לכן גם מתוך ראייה מפוקחת מה קורה היום בתחומי האסדרה אני רוצה לתת תשומת לב מיוחדת של המאסדר לשיקולים הכלכליים. דרך אגב, עשינו את זה. עובדה שהכנסת את המטבע "עלות הציות".
גור בליי
אגב, זה שיקולים כלכליים ספציפיים. יש לנו גם פדיון, תעסוקה, צריכה.
היו"ר גלעד קריב
נכון, נכון. חבר הכנסת רוטמן אומר שתשומת הלב לערכים הללו קיימת בדפיציט. הממשלה הזאת רוצה לקדם את הערכים הללו, ולגיטימי שמדינה מדגישה ערכים מסוימים בחקיקה ספציפית. האם אמירה שהיא לא בהתאם להוראות כל דין, אלא אמירה בסגנון אמירתו של חבר הכנסת בגין, שהמאסדר חייב גם לשקול זכויות וערכים? לדעתי, המטבע של זכויות לוקח אותנו לכיוון הנכון – זכויות ואינטרסים ציבוריים המוגנים בחקיקה שהיא לא החקיקה הספציפית הזאת שהוא פועל מכוחה, ולשקול בראייה רחבה את צורכי הציבור הישראלי כולו. האם זה לא מספיק כעוגן שאומר שמאסדר שלבו גס לחלוטין בערכים של הגנת הסביבה, של בטיחות בעבודה, של שוויון מגדרי, לא עשה את עבודתו?
קריאה
אני רוצה להוסיף עוד שכבה לטיעון.
היו"ר גלעד קריב
לפני כן נשאל אם אתם גם מסכימים שצריך להיות רפרנס, ואז נשמע את הארגונים החברתיים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, הפניתי שאלה ליועץ המשפטי ואז התחיל דיון צדדי שהוא חשוב, אבל אני רוצה לסיים בקצרה את מה שאמרתי. אני לא אקח הרבה מזמנך.

אמרתי דבר אחד. אני שמח על הדברים שאמרת. אני באמת חושב שאמירה כללית יותר היא פחות בעייתית. רק להגיד עוד שתי נקודות: נקודה אחת – בעוד שכל אחד מהשיקולים, בוודאי ברמה של פירוט, אבל כל אחת מהזכויות נוגעת למאסדר בנפרד, זאת אומרת לא כל מאסדר נתקל בזה. יש מאסדרים שקובעים רגולציה של ניירות ערך וקשה לי לראות איך השפעה סביבתית קיימת כשמגישים דוחות כספיים. אולי מספר הדפים. אבל אני באמת לא רואה איך שיקולים סביבתיים הם רלוונטיים. אני כן רואה שיקולים כלכליים חברתיים שנוגעים בכל סוג של רגולציה שאני יכול לדמיין, שיקולים של עלויות נוגעים בכל סוג של רגולציה, אבל שיקולים סביבתיים – יש כר רחב של רגולציות שפשוט לא מגיעות אליה. לכן כשאתה עושה משהו שצריך להסתכל ברמת המקרו צריך להסתכל מה קיים בכל רגולציה באשר היא, ואז אתה צריך ללכת לרמת הפשטה. גם משפט שהציע חברי חבר הכנסת בגין גם הוא נוגע לכל סוג הרגולציות בגלל הכלליות שלו. לכן אין איתו בעיה, ובשנייה שאתה יורד לרזולוציה אתה גורם לרשות לניירות ערך להעסיק יועץ לשוויון מגדרי בעוד הם קובעים מה מתכונת הדיווח בדוחות כספיים. זה די מגוחך. כי אם אתה מופיע משהו בחוק בסופו של דבר ישאלו אותך כשהרגולציה תיתקף בבג"ץ או כשהיועץ המשפטי האם שקלת שיקולים של שוויון מגדרי, ואתה תענה, לא יודע, אני לא מומחה לשוויון מגדרי – נביא יועץ. זה מעלה ומייקר את הרגולציה ועושה צרות. ככה אני משאיר למאסדר את החופש הרלוונטי להחליט איזה מתוך סל השיקולים הרחב, כלכליים חברתיים או האינטרס הכללי של הציבור או כל מילה כללית אחרת, רלוונטיים לרגולציה שעליה הוא דן. זאת אמירה אחת.

אמירה שנייה – וזה תמיד הפיל שבחדר שלנו: בסופו של דבר כאשר אתה מכניס מונחים עמומים, רחבים לחוק אתה מזמין פרשנות. זה הכלל. ככל שהמונח יותר עמום ויותר רחב אתה מכניס יותר פרשנות. בסופו של דבר, בעולם שבו אנחנו נמצאים – כן, כרגיל, בג"ץ, יועץ משפטי – אתה בעצם אומר לו שבכל רגולציה אתה תוכל לבוא ולהגיד שהוא לא שקל את השיקול הזה, זה וזה שהוא מאוד כלול איכשהו - -
היו"ר גלעד קריב
שמחה, אי אפשר למשכן את כל פעולת הרשות המחוקקת והרשות המבצעת לפחד הקיומי הזה מהאקטיביזם השיפוטי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מסכים. לכן צריך לבטל את - - -
היו"ר גלעד קריב
אז תטפל בזה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מטפל. בטיפול. זאת הערה שחשוב שתיאמר.
היו"ר גלעד קריב
שמחה, אני מבין את מה שאתה אומר אבל גם אם הייתי שותף לדעתך שיש במדינת ישראל אקטיביזם שיפוטי משתולל – ואתה יודע - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז פה אני מודאג יותר - - -
היו"ר גלעד קריב
- - שדעתי הפוכה מדעתך.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אגב, פה אני יותר מתרגש מאקטיביזם ייעוצי.
היו"ר גלעד קריב
זאת לא שיטה טובה לנהל את ענייניה של הרשות המחוקקת. צריך לבחור בקפידה את הרגעים שבהם אנחנו אומרים שצלו של בג"ץ מחשיך את חדרי הוועדות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה לא קשור לצלו של בג"ץ. חבר הכנסת קריב, לא כדאי להגחיך את העמדה הזאת.
היו"ר גלעד קריב
אני לא מגחיך אותה. יש פה ויכוח ענייני. בכל הצעת חוק שמנסים לקדם פה השאלה הראשונה של הימין זה, איך בג"ץ - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז אני אומר לך עניינית: ככלל, בכל חוק שאי פעם יצא לי אי פעם בוועדה לדבר עליו הן כחבר כנסת והן לא כחבר כנסת אני תמיד אומר באמירה קבועה: להימנע, ככל הניתן, ממה שנקרא מונחי שסתום. אני חושב שזאת פרקטיקת חקיקה גרועה וכדאי להימנע ממנה.
היו"ר גלעד קריב
אז יש לנו בזה מחלוקת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה מזמין - -
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. אז הוא בעד לפרט - -
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
אבל אם אתה מצמצם ברשימה אתה נשאר עם משהו כללי שניתן לפרשנות בג"ץ.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני רק אסביר את דבריי: יש דרגות. אני חושב שהיית פה בפעם הקודמת לפני שרצתי לעוד שתי ועדות ואמרתי שאני מעדיף שלא יהיה כתוב כלום. אני הייתי מעדיף שיהיה כתוב שהמאסדר ישקול את שיקולי האסדרה שלך – במינוח הכי צר ורזה שאפשר לדמיין. אם הולכים למינוח אז הסיטואציה הכי גרועה זאת רשימת מכולת גם מכיוון שהיא לא תיגמר וגם מכיוון שכל אחד מהדברים האלה ייקר את עלות הרגולציה, וההצעה שלך היא פשרה שאני מבין את היתרון בה. אני, בוודאי, הייתי מעדיף שגם היא לא תהיה.
היו"ר גלעד קריב
ברור. נעשה סבב קצר של ארגונים. מר דרור שטרום, בבקשה.
גל ברנס
אני רק רוצה להציג מה הביא אותנו להציע את הסעיף.
היו"ר גלעד קריב
יש פה שאלה מקדמית לסעיף. כרגע, לדעתי, היושבים כאן לא כופרים בעצם הרעיון שאפשר לתת בולטות לממדים כלכליים מסוימים. השאלה המקדמית היא איך מאזנים. ככל שאנחנו נדע מה יש בצד השני, החששות מסעיף 8 אצל חלק מחברינו יפחתו, לדעתי.

דרור שטרום, בבקשה.
דרור שטרום
תודה רבה, אדוני. קודם כול, אני חייב להודות על הדיון המרתק שיש לכם פה, האם החוק הזה יהפוך להיות מיני קונסטיטוציה של רגולציה או לא. אבל כמו שאמר פעם אדם שאני לא בטוח שהיום היה עובר את הוועדה לבחירת שופטים, אוליבר ונדל הולמס: "החיים של המשפט הנכון היו ניסיון ולא היגיון". בעניין הזה מותר לנו ללמוד, כמו שאמר קודם חבר הכנסת בגין, מעבודות קודמות – מה יש בפועל בשטח. נדמה לי, ואני אומר את זה בענווה, שזה אולי צריך להדריך את הוועדה בחקיקת חוק כזה כי החוק הזה הוא לא חוק שבא לייצר ארכיטקטורה של עקרונות על, אלא בא לפתור בעיות בשטח של עסקים קטנים שהזכרת, של בעיות יוקר מחיה שנאנקים תחתיהן. לכן אני מציע לחזור לנקודה העיקרית.
עולות פה שלוש שאלות
הראשונה היא למה דווקא תחרות ויוקר מחיה מכלל הערכים האחרים? השאלה השנייה היא האם צריך גם להזכיר עסקים קטנים בנקודה הזאת. לי יש תשובה מאוד נקודתית על כך אז אני אקצר בזה; והשלישית היא האם יש מקום לערכים אחרים שאף אחד לא חולק על מקומם כערכי יסוד. כבר כיום מאסדרים מתחשבים בחופש הביטוי ובחופש התנועה. אני הייתי מאסדר מספר לא מועט של שנים. כשאתה מייצר רגולציה אתה נותן את הדעת על כל הערכים - -
היו"ר גלעד קריב
אם היית בדיון הקודם היית אולי - -
דרור שטרום
אני לא צריך דיון קודם, פשוט יש לי שנים של עיסוק בנושא הזה.
היו"ר גלעד קריב
לא בדיון הקודם של החוק הזה, הדיון הקודם היום בוועדה.
דרור שטרום
אין מצב שהיועץ המשפטי שלך או אתה כמאסדר לא באים ואומרים – האם מערך הרגולציה כחקיקת משנה שאתה מייצר כאן מתחשבים בערכי יסוד? זאת בחינה שנעשה. אולי היא לא נעשית, לטעמו של אדוני, במידה מספקת או בעומק המספיק.

אני אתייחס, קודם כול, לשאלה הראשונה. השאלה הראשונה: למה תחרות ויוקר מחיה? התשובה היא מאוד פשוטה: כור מחצבתו של החוק הזה הוא בכשל שוק רגולטורי רוחבי אמפירי, לא מתודולוגי, לא רעיוני, לא בתיאוריה. נעשתה עבודה באותו צוות שדיברתי על אודותיו בפעם הקודמת שסרקה את כל מערכי הרגולציה לפני עשר שנים, והגיעה למסקנה, שאני לא רוצה לחזור עכשיו על הציטוט המלא שלה, אבל המילים הפשוטות שבהם נכתב דוח שאומץ פה-אחד על-ידי כל ממשלת ישראל שאומר במפורש שקיומם המתמשך של בעיות ריכוזיות, חסמי כניסה ותחרות הם יציר כפיה של מערכת רגולציה כלכלית שסובלת מאותם כשלים. זאת אומרת מה אני בא לחלץ מכאן? זה דבר מאוד פשוט, מאוד נמוך, מאוד מצומצם: בסך הכול יש לנו כאן בעיה לרוחב שוק הרגולציה שהחוק הזה אומר שבהינתן שיש כשל שוק רוחבי אמפירי באין-ספור שווקים, בואו ניתן את הדעת כדי לתקן את הדבר הזה.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור.
דרור שטרום
זה בלי הצורך לתת את הדעת לשאלה האם צריך חוק יסוד: תחרות או שהוא כבר נכלל, כי הדיון לא נועד לשמש איזה חוקת משנה לחקיקת משנה. זאת לא המטרה שלו.

השאלה השנייה שאדוני הציג אותה בצורה מאוד ברורה: לי אין ספק – ואני בא מארגון אזרחי, אני לא מחייב אף אחד – שיש מקום לנקוב ספציפית בנושא של עסקים קטנים מהטעם שכל פעם שבאנו לייצר חקיקה או חקיקת משנה או החלטה שדואגת לתחרות כערך היולי ערטילאי, בסופו של דבר מי שנהנה ממנו לא היו העסקים הקטנים. לכן כדי שאותם רגולטורים מאסדרים יידעו לתת לדבר הזה את החשיבות המלאה חייבים לקרוא ברחל בתך הקטנה לנושא של עסקים קטנים.
היו"ר גלעד קריב
תודה רבה.
דרור שטרום
על השאלה השלישית אני לא אשמיע את דעתי כי אני לא מומחה לעניינים של מיני קונסטיטוציה.
היו"ר גלעד קריב
תודה רבה. אנחנו נעשה סבב קצר בסוגיה הזאת בין הדוברים הנוספים. ראשית אלעד מקדסי מרשות התחרות, בבקשה. אני מבקש בקצרה.
אלעד מקדסי
צריך לנתק בין שתי השאלות. יש פה דיון שהתפתח סביב סעיף 8 על שיקולי תחרות ודרכו נפתח הדיון לגבי שיקולים נוספים. אז לגבי שיקולים אחרים, הוועדה צריכה לחשוב אם להזכיר אותם או לא. אנחנו ברשות התחרות אין לנו עמדה לכאן או לכאן. זאת שאלה מחוץ למגרש שלנו. זאת שאלה נפרדת. השאלה של סעיף 8 הוא עניין אחר. מה שאני רוצה לומר הוא שסעיף 8 ושיקולי התחרות קשורים קשר הדוק גם למטרה המוצהרת של החוק, והם חלק מהליבה של החוק הזה. כי ברגע שאין לנו ספק – וזה כתוב בסעיף 2 – ששיקולי עלות עודפת הם חלק מהחוק גם לא צריך להיות ספק שחלק מהשיקולים הם גם שיקולי תחרות. יש לזה שני שיקולים מרכזיים, לדעתי: הראשון הוא המהות של השיקולים. הרי למה אנחנו רוצים להפחית את העלות העודפת? אנחנו לא סתם רוצים לעשות את זה. אנחנו רוצים להפחית את העלות העודפת כדי שאותה הפחתה תתגלגל לצרכן בדמות של מחירים יותר זולים, שירותים טובים יותר. הדברים האלה קורים רק כשיש תחרות. כלומר כשיש תחרות בשוק אותה הפחתה מתגלגלת לצרכן במידה רבה. כשיש שוק מונופוליסטי וריכוזי אז אותה הפחתה בעלות לא תתגלגל לצרכן. לכן מבחינת מהות השיקול שני השיקולים האלה הולכים יחד.

השיקול השני, שלטעמי, צריך להביא את הוועדה לסבור שזה חלק מליבת החוק הוא שהאיזון הטיפוסי שאנחנו רואים ברוב המוחלט של המקרים בין האינטרס שעליו הרגולטור מופקד לבין השיקולים הכלכליים הוא איזון של אינטרס בריאותי, בטיחותי, סביבתי; ומצד שני עומדים שיקולי העלות והתחרות. הרבה פעמים אנחנו מבינים שכדי להבטיח את האינטרס הסביבתי או הבטיחותי אנחנו צריכים להטיל עלויות על השוק, ואולי גם צריכים לפגוע בתחרות בשוק. אבל האיזון הוא כזה שאנחנו צריכים לנסות – וכרשות החברות אנחנו עושים את זה הרבה פעמים בדרך של ייעוץ למשרדי ממשלה שבאים אלינו מרצונם – הוא איזון שאומר, בואו תראו איך אתם מבטיחים את האינטרס הזה שהוא אינטרס חשוב במחיר המינימלי גם בעלות וגם בפגיעה בתחרות. אנחנו מוכנים אפילו להכיר בפגיעה בתחרות ולהכיר בצורך שבמקרים מסוימים התחרות תיפגע אם צריך להבטיח אינטרס אחר. מהבחינה הזאת של רוחב היריעה – וגם דרור נגע בזה – הרוחב שהשיקול הזה מתפרס על פני כל החלטה של רגולטורים זה שיקול שצריך להנחות בנוגע למרכזיות של הנושא הזה.
היו"ר גלעד קריב
תודה רבה. מר אלעד מלכא, בבקשה. אני יודע שעדיין לא דיברת באופן כללי. עוד יגיע יומך אבל כרגע אנחנו בעניין סעיף 8.
אלעד מלכא
אני סומך על הבטחתך.

אני מהארגון "האינטרס שלנו", לובי ציבורי. אני אתייחס בשתי נקודות לסעיף: א', לכל רגולטור יש חוק מסמיך שמסביר לו בדיוק מה הוא אמור לשקול שם. החוק הזה אומר שהרגולטורים נצמדים חזק מאוד לחוקים המסמיכים שלהם ולא לוקחים מספיק בחשבון את הצד הכלכלי בצד השני. לכן הוא צריך לאזן. כשבאים לאזן לא צריך שיהיה ברי לשמא; צריך שיהיה ברי לברי או שמא לשמא. אם רוצים לתקן את כל החוקים המסמיכים של כולם ולהכניס שיקולי תחרות זה אפשרי. אם זה לא מה שעושים אז מה שנכון זה להשאיר פה, לטעמנו, רק את נושא התחרות.

נקודה שנייה שהיא פרקטית וחשוב להבין אותה לא פחות: מה שיקרה אם יתחילו לפתוח עוד ועוד סעיפים שייכנסו לכאן אנחנו נהיה בסיטואציה שבה יהיה בלתי אפשרי לבקר אף רגולטור. כשנבקר רגולטור כגופי חברה אזרחית יגידו: לא, זה בגלל השיקול הזה, לא זה בגלל השיקול הזה, ויש להם אין-סוף שיקולים שהם יכולים להיתלות בהם מלכתחילה ובדיעבד. לכן זה אומר, אתם אף פעם לא אחראים, אתם אף פעם לא טועים – יש לכם פשוט אלף - - - וזאת בעיה - - -
היו"ר גלעד קריב
פה מזכיר לנו חברנו דרור שטרום שבסופו של דבר מרכז הכובד של החוק הזה הוא לא בהארכה אלא באופן יישומו במנגנונים שהוא מיישם. החוק הזה נועד לטייב את תהליכי שיקול הדעת של המאסדרים ולקיים עליהם מערכת של בקרה מידתית על-ידי גוף מרכזי של הממשלה. התשובה למה שאתה אומר היא שאנחנו מניחים שהמאסדרים מקפידים בהגנה על האינטרס המוגן שלהם. אני מסכים איתך שגם הרבה פעמים הם שוקלים את השיקולים הכלכליים פחות מדי. אני לא בטוח בהנחת המוצא שלך שהם תמיד שוקלים גם שיקולים שהם לא האינטרס המוגן בחוק המסמיך אבל הם אינטרס מוגן בחקיקה אחרת.
קריאה
העולם השלישי.
היו"ר גלעד קריב
נכון. למשל, סוגיית הסביבה – אין ספק שיש פה דוקטרינה חדשה, יש פה שפה חדשה. זה לא שלבם של המאסדרים בשנות ה-90 היה גס בסביבה. יש הבנה חדשה של העולם. אז לצאת מנקודת הנחה שכל מאסדר שם לבו לעניין באופן חד-משמעי – טוב, בסדר. אפשר למצוא פה פשרה אפקטיבית שמצד אחד מאפשרת לחדד את תשומת הלב להשפעות הכלכליות המשקיות על נושא התחרות, ועדיין להניח את דעתם של מחוקקים אחרים שלא נפגעת החובה של המאסדר להסתכל על אינטרסים ציבוריים וזכויות יסוד מוגנות. אני גם לא חושב שיש פה מחלוקת מהותית. יש פה ניסיון של כל אחד למשוך קצת את החבל לכיוונו ולהכריז. אני מקווה שאף אחד כאן לא חושב שמאסדר יכול לפטור את עצמו מלחשוב על מרחב גדול מאוד של שיקולים מעבר לאינטרס הציבורי שהוא בא להסדיר. חבר הכנסת רוטמן צודק שעל-פניו בנוגע לזכויות אדם מוגנות זה גם בסתירה להוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. אבל מה לעשות שלא בכל האינטרסים הציבוריים המוגנים הכלליים מעוגנים בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. הזכות לסביבה בריאה לא מעוגן מספיק בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו; יש גם חופש ההפגנה וההתאגדות שדיברנו עליו לא מנויים בחוק הזה. אז לא נרחיב את מושג כבוד האדם מעבר למה שכבר עשה בג"ץ.

עדנה הראל פישר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, בבקשה.
עדנה הראל פישר
תודה שאתם נותנים לי את ההזדמנות. סליחה שאני לא נמצאת פיזית, אני אגיע בהמשך. אני אמשיך הערה עקרונית שהערנו: אנחנו מבקשים להפנות את תשומת הלב שפסקה 8 מדברת על קידום שני האינטרסים שעליהם הוועדה דנה: קידום התחרות הענפית ולהביא להפחתת יוקר המחיה; בעוד שלגבי ההשפעות הכלכליות, החברתיות והסביבתיות שהיושב-ראש מזכיר, מדובר על שקילתה. בעניין הזה יש פער. נדמה לי שגם חוקי היסוד לא מחייבים את כל המאסדרים לקדם את אותם נושאים. הם מחייבים אותם להימנע מלפגוע.
היו"ר גלעד קריב
נכון.
עדנה הראל פישר
לכן בהקשר של הרפרנס שמציע היושב-ראש, גם אם הוא יישאר בתור רפרנס כללי נדמה לי שכדאי לקדם את הזכויות ברפרנס.

בהקשר הזה אני רוצה להפנות את תשומת הלב לעוד נקודה אחת: העקרונות האלה באים לידי ביטוי בהמשך בסעיף 18 ובסמכויות של הרשות לבקר את אופן ביצוע הערכת השפעות הרגולציה על-ידי המאסדר. לכן עוד לפני שאנחנו מגיעים לאקטיביזם של בית משפט אנחנו עשויים לעמוד מול אקטיביזם אפשרי של הרשות שאולי תטען שלמאסדר אין סמכות לקדם צמצום פערים, אלא רק את האינטרסים המוגנים ואת התחרות הענפית.
היו"ר גלעד קריב
תודה על האמירה. אני כבר אומר את דעתי לממשלה, עורך הדין רויטמן: התיבה "השפעות חברתיות, כלכליות" – אני בעד להוסיף "סביבתיות" כי צריך לשקול. אבל זה לא הענף שעליהם ייתלה העולם השלישי של השיקולים. אם לא בהסכמה של הממשלה תהיה פה הצעה שלנו להגדרה מאוד ברורה של קידום זכויות יסוד מוגנות, אינטרסים ציבוריים מוכרים – נמצא את השפה. יכול להיות שרוב חבריי יהיו בעד פירוט. נראה.

עמותת רווח נקי, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רק שאלה בקשר למה שאמרה שעדנה אמרה: מה מסמיך רגולטור במשרד להגנת הסביבה להיות אחראי לצמצום פערים בחברה הישראלית?
היו"ר גלעד קריב
מה הסמיך אותו לקבל - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, שנייה. להתחשב - -
היו"ר גלעד קריב
הנה, החוק הזה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא. אתה מבין? אז עכשיו החלטתי שאדם שההכשרה שלו היא בתחום הסביבה יסתכל ויחליט שצריך לצמצם פערים ולכן הוא מטיל רגולציה כבדה מאוד על עסקים שהמחזור שלהם הוא מעל 500 מיליון שקלים ולא על חמישה מיליון שקלים. יכול להיות שבשיקולים של עסקים קטנים זה מצוין, אבל בשיקולים של צמצום פערים? מה הופך אותו למומחה בזה?
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הוא בהחלט לא מוסמך לשקול שיקולים של צמצום פערים כשהוא מטיל על הרגולציה מצד הגנת הסביבה. זה לא האינטרס שהוא אמון עליו, צמצום פערים של ביטוח לאומי.
היו"ר גלעד קריב
אני קצת לא מסכים איתך כי, לדעתי, הסעיף שאתה הקראת, למשל, בהקשר של מגדר כן מתכתב עם זה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, אני חושב שחלה עליו חובה לא לפגוע בשוויון מגדרי. אבל להגיד שהוא חייב לצמצם פערים באופן אקטיבי זה משהו אחר לחלוטין. אסור לו לפגוע בשוויון מגדרי – זה חוק שיווי זכויות האישי; להגיד שהוא חייב לצמצם פערים זה אירוע אחר לחלוטין מבחינת החוק המסמיך.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
צריך לתת לאדם סמכות שמתאימה לכלים שיש לו.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור.

נילי אבן-חן, בבקשה. אחריה אביעד הומינר.
נילי אבן-חן
אני לא ארחיב. אני רק מצטרפת לכל מה שנאמר פה בשבח הכנסת שיקולי תחרות. אני אגיד רק שני דברים: א', ממצאים של 80 דוחות RIA שבחנו מראים שכל נושא קידום התחרות כמעט לא נמצא בפוקוס של המאסדרים. כלומר גם אם יש שני פתרונות שמביאים לאותה תוצאה, ואחת מקדמת תחרות על פני השנייה, זה בכלל לא יעבור ברדאר של המאסדר להחליט שהוא מעדיף פתרון אחד שנותן אותה תוצאה על-פני השני.

לגוף הסעיף הייתי מציעה למחוק את המילה "ענפית". לדעתי, צריך לקדם תחרות באופן כללי. ראינו את זה גם בחוק הריכוזיות. יש פרק שלם שמדבר על הריכוזיות הכלל-משקית. יש לנו תחרות, ואנחנו רוצים לקדם תחרות לא רק באותו ענף אלא בהסתכלות כללית של התחרות במשק. לכן, לדעתי, המילה "ענפית" רק מצמצמת ופוגעת בקידום כללי של נושא התחרות.
היו"ר גלעד קריב
תודה. מר אביעד הומינר, בבקשה.
אביעד הומינר-רוזנבלום
קודם כול, מקובל במדינות רבות ב-OECD שיש בהן חוקים דומים שחוקקו מטעמים דומים, כן לפרט ולחייב רגולטורים לקחת בחשבון גם שיקולים מפורטים. דוגמה שכבר הוזכרה בוועדה, ביידן וגם הנשיאים הקודמים לפניו, פרסמו צווים שבהם מחייבים רגולטורים להביא כל מיני שיקולים בחשבון – אגב, שיקולים מאוד רחבים. זאת רשימה גדולה של שיקולים.

אני מבין את החשש של חלק מחברי הכנסת והממשלה מזה שהסיפור הזה יגביל את הפחתת עודף הרגולציה אבל לפעמים זה גם הפוך. אני אתן דוגמה: בממשלה הקודמת עברו תקנות חוק הפיקוח על מעונות יום, ושם גדולי המתנגדים בכנסת היו חברי הכנסת החרדים. הם טענו שזה יפגע במעונות שלהם בגלל שאלה מעונות שמן הסתם להורים יש פחות כסף לממן אותם, ועלויות נרחבות יותר יפגעו בהם. אז לחייב רגולטורים של זרוע העבודה, לדוגמה, לקחת בחשבון השפעה על אוכלוסיות מוחלשות זה דבר חשוב. במקרה הזה הרגולטור היה אומר שזה באמת השפיע על חרדים וערבים בצורה ניכרת אבל שמירה על זכויות ילדים חשובה יותר. וזה בסדר. בסך הכול המטרה של השיקולים המפורטים היא לחייב את הרגולטור להתייחס לזה. לדעתי, אם נעשה את זה בשיקול כללי מדי לא בטוח שזה ימלא את המטרה שלו. זה לא באמת יגרום להם לעשות את זה, ובסוף צריך לזכור שההחלטה היא בידי הרגולטור והשיקול של האיזונים נשארים בידיו. בסך הכול אנחנו רוצים להגיד לרגולטור – תיקח את השיקולים האלה בחשבון ותגיד למה, לדעתך, זה תקף או לא תקף כאן.
היו"ר גלעד קריב
אני הייתי שמח לעשות את הרשימה. השאלה אם נצליח להוציא תחת ידינו כקואליציה רשימה מוסכמת. בסופו של דבר אנחנו מגיעים פה לשאלה הפוליטית.
אביעד הומינר-רוזנבלום
גם להגיד על ישראל "מדינה יהודית ודמוקרטית", כמו שחבר הכנסת רוטמן רצה – לא ייפלו השמים.
היו"ר גלעד קריב
לא, בסדר, אבל ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית זה בדיוק אותה רמת כלליות כמו הזכויות המוגנות בחקיקת היסוד.

אתה העלית עוד שאלה – הנשיא ביידן, ראש הרשות המבצעת בארצות-הברית, הוא לא ראש הרשות המחוקקת. זאת שאלה טובה שאתה מעלה כאן, האם, למשל, השאלה מחליטה עכשיו שהיא רואה כרגע בפערים הכלכליים ובפערי התשתיות במגזר הערבי או החרדי קיום אסטרטגי. האם החוק הזה מאפשר לממשלה, לא לרשות הרגולציה, למליאת הממשלה, לומר שבהחלטת ממשלה מבקשים מכל המאסדרים לשקול באסדרה גם את השאלה של הפערים בין המגזר הערבי ליהודי. השאלה אם החוק כמו שהוא מנוסח כרגע מאפשר את זה, למשל. זאת שאלה שעוד נתעסק בה אבל יכול להיות שזאת האמירה האקוויוולנטית לצו הנשיאותי של ביידן ולא רמת האסדרה בחוק.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
אבל אני יכול ללמוד מהדוגמה שלי, היושב-ראש, שמוטב לצמצם ברשימה כי תמיד עלול להיות עוד עניין שצץ; אם כי העניינים האלה איתנו כבר שנים רבות, והממשלה פתאום תמצא שאין לה כלים והיא מנועה כי זה לא כתוב בחוק.
היו"ר גלעד קריב
ברור. אבל החשש של הצד שאני נמנה איתו יותר הוא שכשאתה מפרט עולם אחד לפרטי פרטים: יוקר מחיה, סיוע לעסקים קטנים ואת העולם השני אתה משאיר ברפרנס כללי אז גם החשש הזה ברור. נצטרך לראות איך מתקדמים אבל המסר לממשלה הוא החשוב, אם אתם שותפים שלנו בהטבת הנוסח. אנחנו רוצים שהממשלה תבוא לדיון הבא אולי גם עם הצעות שלה. התיבה "השפעות חברתיות כלכליות" לא מספקת, לטעמי, את רוב חברי הוועדה עם זכות ההצבעה לשאלה של ההתחשבות בערכי יסוד ואינטרסים ציבוריים מוגנים נוספים. תביאו לנו רעיונות אם אתם רוצים; אם לא אנחנו נעשה את העבודה לבדנו. תודה.

ברשותכם, אנחנו נצא מאזור סעיף 2. אנחנו עוברים למה שיהיה סעיף 3, סעיף ההגדרות. ניגש לסדר או לסוגיה הבוערת? לסדר, בסדר.

רק להפנות את תשומת לבכם, בעניין הזה יש כבר מסמך עמדה שלישי. כדאי למספר אותם.
קריאה
באתר הוועדה?
היו"ר גלעד קריב
כן. באתר הוועדה יש מסמך מיום 11 באוקטובר 2021. הכותרת שלו היא "סעיף 2 – הגדרות". זה המסמך המלווה שלנו לדיון בסעיף ההגדרות. גם בו יש עניינים גדולים, אפילו גדולים יותר מסעיף העקרונות כי הוא כל סעיף החריגים למיניהם.

אדוני היועץ המשפטי לוועדה, בבקשה.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
עד מתי אנחנו יושבים, אדוני היושב-ראש?
היו"ר גלעד קריב
אנחנו יושבים עד 15:00. ב-15:00 מתחיל עוד דיון. ניקח חמש דקות הפסקה, ונחזור לחדר ביום חמישי בעניין האסדרה למרתון ארוך. תביאו כיבוד.
גור בליי
אנחנו נכנסים לסעיף ההגדרות של החוק שיוצר את התשתית הבסיסית שעליה נסמכות הרבה מההוראות האופרטיביות בהמשך החוק, ובמיוחד ההגדרות שתכף נדבר עליהן של "אסדרה" ושל "מאסדר". היום נדבר בעיקר על אסדרה. הן קובעות על אלו גופים ואלו הוראות יחולו ההוראות השונות של החוק: חובת ההיוועצות ב-RIA, חובת הפרסום במאגר האסדרה וכולי.

אנחנו נתחיל עם ההגדרה הראשונה שהיא הגדרה של "אישור אסדרתי". מוצע לכתוב כך:

"אישור אסדרתי" – הרשאה, ובכלל זה אישור, רישיון, זיכיון, היתר, או כל מסמך דומה אחר אף אם כינויו שונה (בסעיף זה – אישור), הנדרשת לפי חוק לצורך ביצוע פעילות או פעולה בידי אדם לרבות הרשאה כאמור הניתנת לגבי מכשיר או מוצר, שנתן מאסדר, תאגיד ציבורי או מאסדר פיננסי;

יש לנו פה הערת נוסח בלבד: במקום "שנתן מאסדר" נראה לנו מדויק לכתוב: "שניתנת על-ידי מאסדר" או "שנותן מאסדר". אבל מעבר לזה אולי כדאי שנציגי הממשלה יציגו.
היו"ר גלעד קריב
אבל אתם כתבתם פה שתי שאלות לדיון של שתי סוגיות שדורשות הבהרה.
גור בליי
זה בהמשך. זה על האסדרה. אנחנו בראשון.
היו"ר גלעד קריב
אה, בסדר, הבנתי. סליחה.

עורך הדין רויטמן, בבקשה.
יובל רויטמן
זאת הגדרה פרטנית מהו אישור אסדרתי: מה שהוא רישיון רגולטורי. זה נסמך על חוק הארכת תקופות (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (אישורים רגולטוריים). אם יש שאלות אפשר להתייחס.
קריאה
מה לגבי "נתן"?
יובל רויטמן
אין לנו התנגדות.
היו"ר גלעד קריב
אם אין הערות מהותיות נוספות אז ניגש לדיון מה זה "אסדרה". אדוני היועץ המשפטי, בבקשה. זאת הזדמנות טובה להודות שוב לצוות הלשכה המשפטית שבחוק הזה עושה לילות כימים לאפשר לנו להתקדם בקצב מהיר.
גור בליי
תודה.

ההגדרה מבוססת על הגדרה יסודית של "אסדרה" ואחר כך חריגים רבים להגדרה. נתחיל עם ההגדרה עצמה ואחרי כן נדבר על החריגים.
החלק הראשון – מהי "אסדרה"
"אסדרה" – הוראה שהיא אחת מאלה, שנקבעה לצורך הסדרת פעילות כלכלית או חברתית, אשר
ניתנת לאכיפה פלילית או מינהלית בידי רשות ציבורית, תאגיד ציבורי או מאסדר פיננסי:
(1) הוראה שנקבעה בחיקוק;
(2) הוראה הקובעת כלל התנהגות שהוא בעל אופי כללי, ובכלל זה הוראה כאמור שנקבעת בהנחיה, נוהל, חוזר, גילוי דעת או בהוראה מסוג דומה אף אם כינויה שונה, או הוראה כאמור שנקבעת באישור אסדרתי;
והכול למעט הוראה כמפורט להלן
- אלה החריגים שנגיע אליהם אחר כך.
.....
לעניין הגדרה זו, "אכיפה מינהלית" – לרבות אי מתן אישור אסדרתי;

אני מציע שנציגי הנציגה יציגו אותה, ואחרי שהם יציגו אנחנו נעלה את שתי הנקודות לדיון שיהיו לנו בהקשר הזה. אני מציע שיציגו מה הייתה התפיסה שלהם ואז אנחנו נציג את השאלות שלנו ואת ההצעה שלנו.
היו"ר גלעד קריב
בבקשה. אנחנו כרגע רק בשלב ההגדרה. שימו רגע בצד את החריגים. מה, לשיטת הממשלה, נכנס תחת מטבע הלשון הזאת של אסדרה, ומה לא נכנס תחת מטבע הלשון הזאת?
יובל רויטמן
כמו שכבר התעורר בשיח מה שהחוק הזה נועד להסדיר זה פעילות של המדינה בכובע הרגולטורי – מדינה כמאסדר, להבדיל מכובעים אחרים שיש למדינה. באופן היסטורי המדינה הייתה מעורבת ישירות בפעילות במשק, במה שמכונה "מיסוי והוצאה". זאת אומרת המדינה גבתה מיסים, ובאמצעותם סיפקה שירותים ישירות לציבור הרחב. שורה של תופעות, בין היתר תופעות של הפרטה, הביאו לכך שלמדינה יש כובע נוסף שהוא שונה מהתפקיד לספק שירותים במישרין, וזה כובע הרגולטור, כובע המאסדר. התפקיד הרגולטורי תמיד היה אבל הוא הלך והתרחב. כובע המאסדר זה מצבים שבהם המדינה מפעילה כללים על פעילות פרטית כדי להסדיר את אותה פעילות ולהגן על אינטרס ציבורי מסוים. הפעילות הפרטית הזאת נתפסת כפעילות רצויה, אבל יחד עם זאת היא יכולה להיות כרוכה בסיכונים שונים שמצדיקים התערבות של המדינה כדי להגן על אותם אינטרסים ציבוריים שהם חלק מאותה פעילות. דוגמה לזה זה רישיונות עסק, כמובן. הפעילות של הקמת עסקים היא אפשרית ורצויה. אבל יחד עם זאת כדי להתמודד עם סיכונים שעסקים מסוימים משתפים אנחנו מגבילים את הפעילות, דורשים רישיון במצבים מסוימים וקובעים תנאים מסוימים להפעלת העסק.

הקושי שהתעורר ברחבי העולם, ובין היתר הביא לגישת הרגולציה המיטבית היא העובדה שהמדינה קובעת כללים אבל מי שנושא בעלות של אותם כללים הם הגופים המפוקחים. למעשה, עלתה טענה בהרבה מאוד מדינות שצריך לבחון את האופן שבו המדינה עושה רגולציה וצריך לטייב את האופן שבו המדינה קובעת כללים לאותם גופים פרטיים, בין היתר, כדי להפנים את אותן עלויות שמוטלות על המגזר הפרטי; להבדיל מפעילות אחרת של המדינה שמספקת במישרין באמצעות תקציבה. נגיע לזה כשנגיע לפטורים.

אז ההגדרה מכוונת בדיוק לפעילות מהסוג הזה. הפעילות נקבעה לצורך אסדרת פעילות כלכלית או חברתית. ההגדרה הזאת איננה חלה על פעילות פלילית מובהקת. המשפט הפלילי, כמובן, מכוון התנהגות אבל מדובר בפעולות שהחברה אינה רוצה בקידומן באופן כללי – עבירות של הריגה, גנבה וכולי. ההגדרה הזאת לא מיועדת לחול עליהם.
גור בליי
מה שנקרא Mala per se.
יובל רויטמן
אפשר להסתכל על זה דרך ההבחנה. זה לא חד-חד-ערכי אבל ההבחנה בין Mala per se לבין Mala prohibita.
היו"ר גלעד קריב
אני מבקש. ראשי תיבות כבר פסלנו בוועדה, עכשיו אתם מביאים לפה לעז?
יובל רויטמן
בעצם אנחנו מדברים על פעילות רצויה שהמדינה מאסדרת אותה כדי לשרת אינטרס ציבורי מסוים. זה דבר אחד שחשוב לומר לגבי ההגדרה הזאת שלא חלה על המשפט הפלילי המובהק. יש, כמובן, רגולציה שהאכיפה שלה מתבצעת באמצעים פליליים. אבל אז יש הסדר מהותי שנקבע במסגרת הרגולציה שנועד להסדיר פעילות מסוימת, והדרך לאכיפה היא באמצעות כלי המשפט הפלילי. בעבר זה היה יותר נפוץ, והיום עולים כלים אזרחיים של אכיפה כמו הכלי של עיצומים כספיים, ויש הבנה שצריך להרחיב את הכלים האלה.

הדבר השני שההגדרה הזאת לא חלה עליו זה כללים של המשפט האזרחי שלא נתפסים כרגולציה. הדבר הזה נתפס דרך העובדה שכתבנו: "שניתנת לאכיפה פלילית או מנהלית" ולא באמצעות בתי משפט בין שני צדדים. החקיקה האזרחית קובעת את הכללים שמחייבים את הצדדים והם אוכפים אותם באמצעות בית משפט.
עוד נקודה שאני מניח שתעלה
סעיף קטן (2): הוראה הקובעת כלל התנהגות שהוא בעל אופי כללי, ובכלל זה הוראה כאמור שנקבעת בהנחיה, נוהל, חוזר, גילוי דעת או בהוראה מסוג דומה". בהחלטת הממשלה משנת 2014 דובר על הוראה שנקבעה בחיקוק – בחוק או בתקנה, ולגביו הוחלה חובת RIA. הייתה שאלה לגבי הוראות הסדרתיות שנקבעו בנורמות ברמה נמוכה יותר. זה תוקן להחלטת הממשלה השנייה משנת 2018, והתפיסה אומרת שצריך לקיים את הליך ה-RIA ולהחיל את חובות הרגולציה המיטבית גם על אסדרה שנקבעת ברמה הנורמטיבית הנמוכה יותר. אולי, גור, תתייחס להערה שלכם ואז נשיב להערה הפרטנית שעלתה.
צריך להדגיש שאנחנו מדברים רק על הוראות כלליות, אנחנו לא מדברים על הוראות פרטניות, ואנחנו לא מדברים על הוראות ספציפיות שניתנו למפוקח כזה או אחר. זה לא נכלל במסגרת האסדרה, למעט מצבים שבהם קובעים הוראה כללית שהדרך לעגן אותה היא באמצעות עיגון ברישיונות פרטניים שחוזרים על עצמם והם זהים זה לזה ולא נוגעים ספציפית למפוקח כזה או אחר, אלא זה תחליף לקביעת הוראה כללית בחוק, בתקנה או בנורמה מהסוג הזה. כתחליף לדבר הזה קובעים את אותה הוראה באופן רוחבי כללי שחוזר על עצמו באישור אסדרתי. הדבר הזה אמור לתפוס גם את הסיטואציה הזאת.
גור בליי
יש לי שתי שאלות ועוד שאלה נוספת שעלתה מהשאלה שלך, יובל, לגבי הנושא הפלילי. השאלה הראשונה שהייתה לנו בהקשר הזה: בניסוח שלכם בהיבט הזה אתם מתייחסים בחלופה השנייה לכללי התנהגות שנקבעו בהנחיה, נוהל וכן הלאה בנוסף לחוק ותקנה, ואתה רואה שזה משקף את המציאות הקיימת שבה הרבה מהרגולציה נקבעת בצורה כזאת. אבל יש פה חשש מבחינתנו שבאופן שבו ניסחתם אתם נותנים לגיטימציה או הכרה במשתמע כשאתה יכול לעשות רגולציה והוראות כלליות בלי הסמכה בחקיקה, והדבר הזה הוא בעייתי. גם אם אתם אומרים שאתם משקפים את המצב הקיים, בהחלט אחרי שמעגנים דבר כזה בחוק יכולה לעלות טענה שמכירים בכך במשתמע. הדבר הזה הוא בעייתי, בעינינו.

דבר שני שבניסוח שלכם מתאפשר לעקוף את תחולת ההגדרה אם אתה אומר שאתה לא מפרסם איזשהו כלל אלא רק פרשנות, שאלות ותשובות ודברים עוקפים כאלה שבאמצעותם אתה יכול לעשות רגולציה בלי לקרוא לזה רגולציה.

לכן הצענו נוסח שמופיע בעמוד 3 לפניכם שמכפיף את הכול לשאלת ההסמכה. ההצעה מעבירה למעלה את כלל ההתנהגות שהוא בעל אופי כללי:

"אסדרה" – הוראה הקובעת כלל התנהגות שהוא בעל אופי כללי שמתקיימים בה כל אלה:
(1) היא נקבעה לצורך הסדרת פעילות כלכלית או חברתית;
(2) היא ניתנת לאכיפה פלילית או מינהלית בידי רשות ציבורית, תאגיד ציבורי או מאסדר פיננסי;
(3) היא נקבעה בחיקוק או בהנחיה, נוהל, חוזר, גילוי דעת או בהוראה מסוג דומה אף אם כינויה
שונה שנקבעו מכוח הסמכה או בחיקוק / בדין או באישור אסדרתי;
והכול למעט הוראה כמפורט להלן
. . . . .
לעניין הגדרה זו, "אכיפה מינהלית" – לרבות אי מתן אישור אסדרתי;

ואז זה אומר שאם הדבר הזה לא נקבע מכוח ההסמכה אז הוא לא חוקי. אתה לא נותן לו לגיטימציה. זאת אומרת ההפרדה הזאת שאתם עושים, כמו בחוזה בלתי חוקי, אתם אומרים – אני לא נכנס לשאלה אם יש לזה הסמכה אבל תעשה לזה RIA. לדעתנו, הדבר הזה בעייתי.

נקודה שנייה שלא עולה בכתובים אבל עולה קצת זה ההיבט הפלילי בהגדרה. "פעילות כלכלית ניתנת לאכיפה פלילית". אני מבין שרוצים להחריג דברים שכולנו נסכים שהם לא רגולציה – קבלת דבר במרמה בחוק העונשין. אבל גם שם השאלה אם זה לא נכנס להגדרה הזאת בטעות אם זה היה, למשל, אסדרה במקרים של אנשים שהורשעו בעבר כשקיבלו במרמה אישור לעסקאות - - -בדיני חברות. אז יש פה איזושהי אסדרה של דיני חברות, והייתה איזושהי אכיפה פלילית באמצעות חוק העונשין. בהקשר הזה זאת שאלה ניסוחית יותר. אני חושב שכולם מסכימים שזה לא ייחשב רגולציה אבל השאלה היא האם לא בטעות זה ייכלל בגדר הרגולציה בהקשר הזה, כי ברור שברגולציה רגילה אתה הרבה פעמים אוכף באמצעות עברות פליליות. אז קו הגבול עלול להיות קצת מטושטש. זאת שאלה נוספת שלא כתבנו אבל עלתה מהדברים שלך.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני רוצה לחדד את השאלה. לפי מה שאתה מדבר עליו, אי מתן אישור אסדרתי – אם זה נחשב אכיפה מנהלית – אגב, הייתי מוציא את זה ומוצא לזה הגדרה נפרדת ולא כולל את זה בתור אכיפה פלילית או מנהלית. כי אכיפה פלילית זה עונש פלילי, אכיפה מנהלית זה הוראות שלמות: חוק העברות המנהליות וכל הכללים האלה; ואי מתן אישור אסדרתי – הייתי עושה לו רובריקה משלו. ואז כאשר האכיפה המנהלית כוללת את המילים: "אי מתן אישור אסדרתי" אז בוודאי ובוודאי יש לכך הסמכה מפורשת בחוק כי הסמכה מפורשת של חוק הפרשנות: הסמכות לתת רישיון בהגדרה, כוללת את האפשרות להתנותו בתנאים. אז יש לך הסמכה. אז הייתי יוצר סעיף חלופי: "היא נקבעה לצורך הסדרת פעילות כלכלית או חברתית אשר ניתנת לאכיפה פלילית ומנהלית", ובנוגע לאכיפה פלילית או מנהלית הייתי עושה את הגדר הזה. כי אי מתן אישור אסדרתי – בהגדרה מותר לך לקבוע כביכול הכול, כולל גם בשיקול דעת, כולל גם בשיקול דעת לא כתוב. זאת בעיה בפני עצמה.
גור בליי
אבל לעניין ההצעה שלנו – אני שם בצד את האישור האסדרתי – זה גם - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בוודאי, בוודאי.
היו"ר גלעד קריב
יש לכם איזו התנגדות?
יובל רויטמן
אני אתייחס לזה בצורה מסודרת. לגבי ההערה הראשונה המציאות בפועל היא שנקבעת אסדרה בכל מיני סוגים של מסמכים שאם אנחנו נגדיר מכוח הסמכה וחיקוק זה יהיה מצומצם מדי כדי לתפוס אותם. זאת אומרת כתבנו בצורה מפורשת בדברי ההסבר שאנחנו לא מתכוונים לשנות את הדין הקיים ביחס לתקנה בת פועל תחיקתי. מה שאנחנו מנסים לעשות במסגרת ההגדרה הזאת זה לשקף את המציאות הקיימת שיש בה הוראות כלליות שנקבעות בכל מיני סוגי מסמכים, חוזרים, נהלים וכולי. לגבי ההצעה הקונקרטית לקבוע מכוח הסמכה בדין שראינו בהצעה הזאת אנחנו רוצים לחשוב.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. תביאו אתם את הניסוח. אין פה ויכוח דרמטי. מצד אחד אי אפשר לומר שכל רגולציה מקורה באמירה מפורשת של חוק ושל תחיקה. מצד שני המבנה כאן לא מקובל. אי אפשר להגיע למצב שהמחוקק אומר, תפדלו, תעשו אסדרה. זה בדיוק הדבר שאנחנו מנסים למנוע באמצעות החוק הזה.
יובל רויטמן
אין כוונה לקבוע פה הסמכה. הרי החוק הזה - - - על מי שהוא פועל. הכוונה היא לתפוס את אותן סיטואציות שמישהו קובע במסגרת חוזר או נוהל - - -
היו"ר גלעד קריב
בוא נדבר על הפרקטיקה. אין מה להיכנס לדיון על איכות הרגולציה שאין לה מקור הסמכה. הפעולה שהממשלה צריכה לעשות במקרה כזה היא לא לטייב את החוזר, אלא להודיע לגורם שהוציא אותו שאין לו סמכות. בוא לא תצא תקלה על-ידינו שיצרנו פה בפעם הראשונה איזשהו זיז להיתלות עליו. אני מסכים שהוא לא זיז חזק, אבל בכל זאת הוא זיז שאומר שכיוון שהמחוקק הסדיר בחוק הזה את שיקול הדעת של הוצאת הנחיה אז לא צריך מקור הסמכה כל עוד אני עומד בפרמטרים האלה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אגב, אתם לא מבחינים בין אסדרה שחלה על גורמים פנים ממשלתיים לבין אסדרה שחלה על - - -
היו"ר גלעד קריב
כן, כן, כן. כל הפנים ממשלתי הוא מחוץ לזה.
גור בליי
פנים ממשלתי הוא בחריגים. תכף נדבר על זה. זאת אחת השאלות שהעלינו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתמול ישבנו על כללי הדיווח של תאגידים שהוקמו על-פי דין. זאת רגולציה ויש לה השלכות. לפעמים יש לה השלכות כלכליות. למה לא מחריגים את זה?
היו"ר גלעד קריב
לדעתי, זה יהיה ליבת הדיון ביום חמישי. אנחנו מאוד מתמקדים בהחרגות למאסדרים הפיננסיים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתה משאיר אותנו כאן גם שבתות וגם שעות ביציאה.
היו"ר גלעד קריב
נכון. תאמר תודה שאנחנו לא עובדים בשבת מטעמי פיקוח נפש.

הרי אם אין החוק הזה מדינת ישראל מתמוטטת. אתה לא יודע שזה עניין של פיקוח נפש? לכן הביאו את זה בחוק ההסדרים כי זאת סוגיה של פיקוח נפש.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
- - - כשרות.
היו"ר גלעד קריב
כבר אמרתי את זה. דרך אגב, גם על הכשרות אני מוכן לומר את זה. דעתי על חוק ההסדרים ידועה. ואז כדי להרגיע אותנו אומרים שהמדינה עבדה על החוק הזה שלוש שנים, אבל שהכנסת תרוץ בשלושה שבועות.
גור בליי
לפרוטוקול: חלק מדברי היושב-ראש נאמרו בציניות.
היו"ר גלעד קריב
לא את דעתו על חוק ההסדרים. אבל אין ספק שכל אלף דפיו של חוק ההסדרים צועקים פיקוח נפש. מדינת ישראל קורסת אם לא נאשר בחוק הסדרים איך הדוחות הכספיים של תאגידים ציבוריים צריכים להיראות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אין ספק.
היו"ר גלעד קריב
רגע של הסכמה דרמטי בין הקואליציה לאופוזיציה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני שומר את המחמאות למחר.
היו"ר גלעד קריב
אתם מבינים את הבעיה. תציעו לנו נוסח.
דוד ימין
ההסבר המתודולוגי שנתנו לעצמנו הוא שגם כמו שתקנות, שאין ספק שיש סמכות להתקין, לפעמים מותקנות בחוסר סמכות יכול לקרות - -
היו"ר גלעד קריב
ואז מה עושים איתן?
דוד ימין
עשינו הפרדה בין זה שאמרנו שאם זה הותקן בתקנות זה לא אומר שכל התקנות כשרות. זה אומר שאנחנו עושים הפרדה בין התהליך המתודולוגי האם הפתרון נכון בדיוק בגלל הבעיה הזאת. מכיוון שלא רצינו שיברחו לנו עם נהלים, שיגידו לנו שאת הנהלים האלה עשיתי בלי סמכות מחוק אלא מאיזשהו מקום אחר, ולכן אני גם לא מחויב ב-RIA- -
היו"ר גלעד קריב
אני מבין מה רציתם אבל זאת מחשבה עקומה כי אתה לא מבין שמה שאתה עושה זה להנשים את הנהלים - - - על מה אתם מדברים?
דוד ימין
אנחנו מודעים לזה לגמרי, והאיזון של זה הוא לגמרי לא פשוט.
גור בליי
לכן בעקבות העניין הזה עידנו את הנוסח ובמקום לכתוב "הסמכה בחיקוק" אנחנו מציעים "הסמכה בדין". כי הסמכה בדין זה משהו יותר רחב - -
היו"ר גלעד קריב
בוודאי.
גור בליי
- - ואם הדברים יתפרשו בצורה כזאת בפסיקה - -
היו"ר גלעד קריב
אתם תביאו את הדיוק.
דוד ימין
אני יכול לתת דוגמאות.
היו"ר גלעד קריב
אני יודע, אבל הדוגמאות האלה נתקלות בחומה לא של עולם המעשה אלא של הנורמה. לא יכול להיות שממשלה תקיים מנגנונים של בחינת איכות ההחלטה אם ההחלטה היא אולטרה וירס. אין דוקטרינה כזאת בעולם בשלטון החוק. התשובה היחידה של מנגנוני הבקרה של הממשלה לאסדרה שנקבעה בחוסר סמכות זה "לא אכפת לנו איזו אסדרה גאונית זאת", כי היא נקבעה בחוסר סמכות. יבוא השר האחראי והמשרד המאסדר ותעשו תהליך של הסדרה בחוק של מקור הסמכות – הסדרה ב-ה', לא ב-א' – ואז תחזרו ותביאו את האסדרה הגאונית. מה שאתם עושים כאן זה אור ירוק למסלול מקביל.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
גלעד, אני רק רוצה להזכיר – זה נכון, אבל לדוגמה מה שהתרחש פה בוועדה בכנסת במשך הרבה מאוד שנים ועדיין לא הושלם: כאשר בית המשפט מתח ביקורת ואמר שדרך תקנות שעת חירום הוסדרו המון דברים שבכלל לא היו צריכים צווים ותקנות לשעת חירום והוסדרו המון דברים שאין להם קשר למצב חירום, למשל, רגולציה על מספר כדי הדבש שמותר להסיע ברכב מסוים, נמתחה על זה ביקורת ונאמר שיש פה בעיה של הסמכה, של חוסר סמכות, של התאמה וכדומה. התהליך של בניית הרגולציה מחדש והתאמה וחקיקת חוק מסמיך או חוק השב"כ או כל מיני דברים כאלה – לקח המון זמן, ובינתיים כן השאירו גם עם זה את הרגולציה הקיימת. השאלה אם בפרק הזמן שלוקח להסדיר את הדבר הזה – כי אתה מקביל את רשות הרגולציה במידה מסוימת – להגיד, נמק או בטל?
היו"ר גלעד קריב
אני אגיד לך מדוע לא. אנחנו לא שואלים כאן את השאלה האם עמדת הרשות המבצעת במקרה כזה תהיה לומר, תראו, צריך לטפל פה במקור ההסמכה אבל זה לא יכול להיעשות תוך 24 שעות, ולכן אנחנו מטפלים בעניין.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לפעמים גם תוך 24 שעות.
היו"ר גלעד קריב
בסדר גמור. אבל להגיע למצב שאתה מבצר את מעמדה - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, לא, אני מציע פתרון. אתה מייצר סיטואציה שאתה לא מגביל באמת את הרשות המאסדרת. עד היום היא צפצפה על החוק – או שהיא תצפצף או לא תצפצף על החוק. אתה כן מגביל את היכולת לצמצם או לבטל את הרגולציה עד שתבנה את בית המקדש.
היו"ר גלעד קריב
חברים, בואו נהיה ריאליים: כרגע במצב הזה שאין סמכויות קצה כל מה שאפשר לעשות זה לעסוק בטיוב הרגולציה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני נותן לך דוגמה מהחיים, אני לא מדבר איתך על תאוריות. אני מדבר איתך על הפרקטיקה.
היו"ר גלעד קריב
אז אני עונה לך פרקטית, שבינתיים הממשלה לא תשקיע עוד זמן לטיוב רגולציה שנולדה בחטא גם אם היא עומדת בתוקפה עד אסדרת מקור הסמכה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
פה, לדעתי, זאת טעות כי אני אומר דבר כזה: אם נושא הדבש מוסדר באמצעות תקנות שעת חירום. אני לא יודע אם כבר תיקנו את זה או לא - -
היו"ר גלעד קריב
את זה עדיין לא הצלחנו לתקן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני סתם אומר משהו שהתרחש - -
קריאה
אין סיכוי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
פעם זה היה. אני צודק?
היו"ר גלעד קריב
חברים, יש לנו עוד חצי שעה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
נושא הדבש הוסדר באמצעות צו פיקוח מצרכים ושירותים שתלוי בקיומו של מצב שעת חירום. הוא דורש חקיקת חוק חדש. חקיקת חוק חדש תקועה מסיבות פוליטיות, חברתיות וכדומה.
גור בליי
אז זה לא אולטרה וירס.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
נניח שזה היה אולטרה וירס, ואגב, לדעתי, זה אולטרה וירס.
היו"ר גלעד קריב
יש לנו דוגמאות טובות יותר מהקורונה.
קריאה
זה בבג"ץ כרגע.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
- - -
קריאה
- - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
או, מזל. זה בבג"ץ כרגע על שאלת סמכות. לא ידעתי. ניבאתי ולא ידעתי מה אני מנבא. עכשיו בג"ץ, בעזרת ה', יפסוק נכון כמו שאני חושב ויגיד, אין סמכות. בסדר? אבל הוא יגיד – הוראת מעבר, בינתיים אל תבטלו. הוא נותן לממשלה - -
היו"ר גלעד קריב
שנה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שייתן. אני לא אוהב שהוא מקציב זמנים לכנסת אבל עשה מה שעשה ונתן שנה. חלק מההוראות הללו הן הוראות מעבר לאיך שאני מסדיר אותן בחוק ותולה אותן על הקולב הנכון, המגבלה על שישה ליטר דבש היא מגבלה הזויה, אין בה שום צורך.
היו"ר גלעד קריב
שמחה, יש רק בעיה אחת במה שאתה אומר, ואני לא חושב שיש פה ויכוח מהותי. גם אם אתה אוהב את זה וגם אם אתה לא אוהב את זה – זה לא דיון במשפט חוקתי – כשבג"ץ - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא התלוננתי עכשיו על בג"ץ. הוא פסק בסדר.
היו"ר גלעד קריב
רגע, תקשיב שנייה. במשטר המשפטי הנוכחי שלנו כשבג"ץ פסק הוראת מעבר לכנסת, ולדעתי זה לממשלה, שתתקן את החוק תוך שנה בג"ץ העניק את מקור ההסמכה - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
או-הו.
היו"ר גלעד קריב
אני יודע. אוזניך כואבות. אבל זה המשפט הנוהג. המושג "תיבת דין" במדינת ישראל כולל גם את הפסיקה המחייבת של בית המשפט העליון, לא של כל בית משפט. לכן מבחינתי באותם מקומות שיהיה איזשהו תוקף ממקור דין שהוא במדינת ישראל חוק, תחיקה, והוא דין של בית המשפט העליון.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ואם בג"ץ לא ייתן והיועץ המשפטי לממשלה סתם יחשוב שיש פה טעות שאפשר - - - בחקיקה?
היו"ר גלעד קריב
אז אני מציע שכשהיועץ המשפטי לממשלה קובע לא שיש פה בעיה עם מקור ההסמכה, כמו עם חוק הקורונה, או אתגר פרשני, התו הירוק - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אם אתה לא תוכל לטייב את התו הירוק כי אין לו מקור סמכות אתה מבין את האירוע?
היו"ר גלעד קריב
אבל זה ההבדל.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הוויכוח לשיטתך.
היו"ר גלעד קריב
שמחה, אי אפשר לקבוע בחוק, ושיהיה חוק חשוב, איזשהו זיז שאפשר לתלות עליו את התוקף. ככל שאתה עוסק בהנחיה אתה מעניק לה גם חיות: עברה רגולציה וכדומה. לא. עיקרון היסוד של שלטון החוק הוא שאם הממשלה חושבת שאחד מפקידיה פעל בחוסר סמכות אז זה בסדר שיש לממשלה כלים לא להותיר אותנו בלקונה כי יש פה אינטרסים מאוד יסודיים. אבל לייצר מסלול מקביל כשאומרים שהיצור הזה לא היה צריך לבוא לעולם אז עכשיו אני גם מתחיל – לא. אז נקפיא את המצב. זה בדיוק מה שקורה: אני מקפיא את המצב, מטפל כמה שיותר מהר במקור ההסמכה ואז שייכנס דרך המלך.
גור בליי
לדעתי, אין פה ממש חשש כי דווקא בסיטואציה שדיברת עליה הוא לא יזנח. אם יש עתירה לבג"ץ - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אם יש עתירה. כשאין עתירה?
גור בליי
- - אם - - - שנה - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הבעיה היא שאתה רוצה לעודד את הרשות לפעול גם בלי בג"ץ. אבל, בסדר. הנקודה ברורה. אם אפשר לפתור את הבעיה אני אשמח.
היו"ר גלעד קריב
דרך אגב, הדרך הכי טובה לא לעודד פנייה לבג"ץ זה לגרום לכך שפקידים יפעלו מכוח החוק של הכנסת או תחיקה, ולא ימציאו המצאות. כי תמיד יהיה מישהו שירוץ לבג"ץ ויאמר מה מקור הסמכות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הלוואי שאתבדה.
היו"ר גלעד קריב
ככל שנקפיד יותר בעקרון ההסמכה ולא נותיר פה חללים ריקים שבהם פקידים שפועלים לטובה אבל לא מכוח הסמכה מפורשת אז יהיו פחות פסיקות בג"ץ.

כן, בבקשה.
ענת פילצר סומך
אני רוצה לומר דבר אחד: הדיון באשר לקיומו של מקור כוח חוקי או לא הוא לא דיון חד-משמעי. הוא דיון שיכול לא רק להתנהל לאורך זמן אלא לעורר הרבה מאוד מחלוקות. יש לנו עכשיו דיון עם הרשות לניירות ערך, ובעינינו הוצאה הוראה שהיא אולטרה וירס לעניין הנגשת דיווחים מידיים במערכת - - - אנחנו כבר שלושה, ארבעה חודשים בדיון עם הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ועם משרד המשפטים.
היו"ר גלעד קריב
אבל אנחנו בסיטואציה אחרת, גברתי. אנחנו לא בסיטואציה שיש ויכוח. הסיטואציה שאנחנו דנים בה היא אחרת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
למה? אתה כן. כל פעם שיש ויכוח הרשות לא תוכל להתערב.
גור בליי
אני יכול לתת מענה? לכן אנחנו ניסחנו את הדברים כפי שהם נוסחו במובן הזה שהם אומרים שאתה מכניס אותם למסגרת שצריך RIA וצריך טיוב וכן הלאה אם הם נקבעו מכוח החיקוק. אז מה הסיטואציה שאנחנו מדברים עליה? שהרגולטור יגיד שהוא לא צריך RIA כי הוא עשה את זה בלי הסמכה? הוא לא יגיד שהוא עושה משהו בלי סמכות.
היו"ר גלעד קריב
החוק הזה עוסק בתהליכי עבודה פנים ממשלתיים. זה שאת חושבת – ויכול להיות שיתברר בסוף שאת צודקת – שאין מקור הסמכה לפעולה של רשות לניירות ערך לא אומר שצריך להגביל את פעילותה של הרשות לניירות ערך לפעול על-פי החוק הזה במקום שהיא חושבת שאת טועה. זה בסדר. הדיון שקיימנו כרגע הוא אחר – האם יכולה להיות סיטואציה שהרשות המבצעת חושבת שיש בעיית מקור הסמכה, ועדיין זרוע אחרת שלה עסוקה בלטייב את הרגולציה הזאת במקום להרים כרטיס אדום, לבטל אותה או לפחות להקפיא אותה עד מקור הסמכה. זה הדיון. זה שיש ויכוחים אם יש מקור סמכות או לא. ברגע שהממשלה והיועץ המשפטי לממשלה אומרים שאין הסמכה להוראה הרגולטורית הזאת והיא אחת משתיים: או מתה ומתפוגגת באוויר או שאם קיים אינטרס ציבורי דרמטי מקפיאים אותה. לא נותנים לה להמשיך.
נילי אבן-חן
זה לא מה שקורה בפועל. הסיפור הזה הוא גם בהגדלות הרמטכ"ל וגם בדבש.
היו"ר גלעד קריב
זה בדיוק מה שצריך בגינו לפנות לרשות שמפקחת על פעולות הרשות המבצעת ולרשות שמבקרת את שתי הרשויות האחרות. אבל מה אתם מבקשים כאן? שתהיה פה הנשמה מלאכותית של נורמה שהממשלה עצמה חושבת שהותקנה בחוסר סמכות?

עכשיו בואו נדבר על דינמיקה. ככל שהממשלה יותר עסוקה בנורמה – מטייבת אותה, עוסקת בה – היא נותנת לה חזקת הסמכה. אני חייב לומר שבמידה רבה זה מה שקרה לנו בקורונה. לדון בשאלת ההסמכה של התו הירוק בתחילת הדרך יותר קל מלדון בשאלת מקור ההסמכה של התו הירוק אחרי שכבר שנה הוא מהווה אבן ראשה של המדיניות הממשלתית בקורונה. מה לעשות? יש איזושהי דינמיקה ארגונית, לא משפטית. המערכת מתרגלת, לא רק הרשות המבצעת. אפילו הרשות השופטת. לדעתי, אם העתירות נגד התו הירוק היו מגיעות יותר מוקדם לפני שזה היה מתבסס ככלי מרכזי יכול להיות שבג"ץ היה אומר יותר מוקדם שיש פה בעיית סמכות – תתכבדו, תתקנו את החוק. כמו שתיקנו את החוק הזה עשרים פעם אבל לא נגעו בתו הירוק. בית המשפט בעצם אמר, די לי בהסמכה מאוד כללית כי אנחנו כבר שנה בתוך האירוע. אז מה פתאום לתת חיות לזה? רוצו לבג"ץ שהרי - - - לא עושה את חובתה לטפל באולטרה וירס הזה.
ענת פילצר סומך
הפריץ ימות עד שנגיע לבג"ץ.
היו"ר גלעד קריב
לא, לא, את זה אני ממש לא מקבל. כמי שהיה עסוק עשרים שנה בריצה לבג"ץ אפשר לומר הרבה על הליכים משפטיים בערכאות אחרות. בג"ץ נותן מענה מהיר במקומות שצריכים לתת מענה מהיר.

עורך הדין רויטמן, התייחסות שלכם לסוגיה הזאת, בבקשה.
יובל רויטמן
לסוגיה הזאת התייחסתי.
דנה נויפלד
- - -
היו"ר גלעד קריב
חבר'ה, יש פה רגע דרמטי בחדר הוועדה. יועצת משפטית של משרד מאסדר הצטרפה אלינו לדיון.
דנה נויפלד
מההתחלה.
קריאה
היא הייתה פה מההתחלה.
היו"ר גלעד קריב
זה הדיון הראשון שיש לנו נציגות של משרד מאסדר.
דנה נויפלד
הייתה פה עוד - - -
היו"ר גלעד קריב
נשמח לשמוע אותך.
דנה נויפלד
לא, אמרתי לך שאני לא מגיבה.
היו"ר גלעד קריב
אה, את אומרת לי שאת לא מגיבה? אה, אני כבר חשבתי שאת רוצה לומר משהו על חוק האסדרה.
קריאה
- - -
היו"ר גלעד קריב
שהיא לא אומרת שום דבר על התו הירוק. זה בסדר, אתם לא צריכים לומר שום דבר על התו הירוק. תחזיקו בעמדתכם, והוועדה תטפל במקור ההסמכה של חוק הקורונה. הכול בסדר.

עורך הדין רויטמן, תביאו לנו נוסח שפותר את העניין? נוסח הלשכה המשפטית הוא פתרון ראוי, בעיניי.
יובל רויטמן
אנחנו שותפים לשני הרכיבים. אני מקווה שאנחנו שותפים לשניהם: רכיב אחד שאנחנו לא רוצים ליצור עוגן, זיז, יתד או שום דבר שיאפשר את הדבר הזה ומצד שני אנחנו רוצים שבכל מצב שנעשית אסדרה היא תיעשה כשעושים לגביה RIA.
היו"ר גלעד קריב
כולל אם היא באולטרה וירס? גם אז אתה רוצה שהיא תיעשה ב-RIA?
יובל רויטמן
כשהיא אולטרה וירס היא צריכה להיפסל מחמת אולטרה וירס, כמו שגם שאמר יושב-ראש הוועדה. אבל המציאות יותר מורכבת.
היו"ר גלעד קריב
אז היא לא אסדרה. חברים, אין בעיה שהטיפול בה יותר מורכב, אבל היא לא אסדרה.
קריאה
אבל עד שהיא תיפסל.
היו"ר גלעד קריב
לא, לא. ממש לא. עד שהיא תיפסל נתייחס אליה כאילו היא אסדרה לגיטימית, ונטייב אותה.
דוד ימין
לא נטייב אותה. לפחות שתעבור ביקורת.
היו"ר גלעד קריב
לא, ממש לא. דוקטרינת פירות העץ המורעל תשאיר לנו למשפט הפלילי. אל תדחוף אותו למשפט המנהלי.
דוד ימין
אנחנו חייבים להבין שאנחנו מגיעים לזה מאותו כיוון בדיוק.
היו"ר גלעד קריב
אני יודע. אבל אני לא מצליח להבין איך אתם מציעים להעניק חיות והנשמה – לא הנשמה מלאכותית, תהליכי שיקום – למשהו שלא היה צריך להיוולד.
דוד ימין
אבל בצד השני של זה הוא בסוף היתקלות לא הגיונית שאנחנו עוברים שש שנים - -
היו"ר גלעד קריב
חברי, אתה יודע מה צריך להיות בצד השני? שתעשו את העבודה שלכם כמו שצריך ותודיעו למאסדר שזה אולטרה וירס וזה לא בתוקף.
ענת פילצר סומך
זה לא קורה בזמן אמת ואז במקום הרע - - - במיעוטו חיים עם הרע בכללותו.
נילי אבן-חן
אני יכולה לספר על יש שש עתירות שאנחנו שנים שם ובג"ץ לא - -
היו"ר גלעד קריב
אני לא מבין, אתם רוצים לתקן עוול שלטוני בעוול שלטוני? אתם רוצים להזמין בעתיד עוד רגולציה שהיא בחוסר סמכות? אתם יכולים להסתכל על ההשפעה ארוכת הטווח של ההצעה הזאת?
ענת פילצר סומך
אני מבינה את הכשל הלוגי, אני רק אומר שבפועל בסופו של דבר אין מה לעשות – יש עיוותים שהם נחלתנו. ואז בסוף במקום למזער נזקים אני אומרת, טוב, באופטימום זה לא היה אמור לקרות אז אני לא אטפל בזה בכלל.
היו"ר גלעד קריב
אז בואו ניתן אקמול כשאנחנו יודעים שהאקמול הזה יסבך את החולה במחלות הרבה יותר כרוניות.
ענת פילצר סומך
אתה צודק אבל החיים יותר חזקים.
היו"ר גלעד קריב
יש גם היגיון. ועדת חוקה לא תוציא תחת ידה הוראת חוק שבעצם אומרת שכשבעל סמכות פועל בחוסר סמכות נתעסק אם הוא בחן את זה מול הכללים במדינות אחרות.
ענת פילצר סומך
אז אולי נגיד: "עד להסדרת העיוות"?
היו"ר גלעד קריב
לא, זה לא החוק הזה. חברים, זה לא החוק הזה. רוצו לבג"ץ, דברו עם היועץ המשפטי לממשלה. החוק הזה מדבר על תהליכי אסדרה ממשלתיים. כרטיס הכניסה בכלל לחוק הזה זה הפעלת סמכות כדין על-ידי המאסדר. זה א'-ב' של שלטון חוק. לא הפעלת כדין – נציבות שירות המדינה צריכה לטפל בך.

חברים, אין לנו עוד הרבה זמן. יש לנו עוד כמה דקות ואני מתלבט אם אנחנו רוצים להיכנס לשאלת החריגים או לפתוח בזה ביום חמישי.
גור בליי
הייתה עוד הערה שעורך דין רויטמן לא התייחס אליה בנוגע לנושא הפלילי.
יובל רויטמן
אני אתייחס רק במשפט אחד לגבי הדיון הקודם. כמובן, רשויות המדינה פועלות כדין, זה המצב הרגיל. אנחנו מנסים להתמודד עם המורכבות אבל שני ההיבטים שהבהרתי הם מוכרים וידועים. אנחנו נראה את הצעת הייעוץ המשפטי של הוועדה ונחזור אליכם. אבל, כמובן, נקודת המוצא היא שגורמי המדינה פועלים כדין.

בנוגע לנושא הפלילי – זה נושא שהעסיק אותנו לא מעט מבחינת אופן ההגדרה כי, לדעתנו, החוק הזה לא אמור לחול ולא תהליך הערכת השפעות רגולציה על חקיקה פלילית מובהקת. הפתרון שמצאנו הוא הפתרון של הניסוח כרגע. עסקנו בזה לא מעט. חשבנו שהביטוי "אסדרת פעילות כלכלית או חברתית" מחדד שאנחנו לא מתעסקים עם מצב שאנחנו רוצים לאסור פעילות כשלעצמה, אלא יש פעילות חברתית או כלכלית שאנחנו חושבים שיש בה ערך ואנחנו מסדירים את אותה פעילות; ודבר נוסף – האסדרה הזאת ניתנת לאכיפה פלילית או מנהלית. זאת אומרת זה מתלבש על אותה אסדרה. יש לי פעילות כלכלית או חברתית ואני יוצר לאותה פעילות כלכלית או חברתית אסדרה, ואת הדבר הזה אני יכול לאכוף או במישור הפלילי או במישור המנהלי בידי רשות ציבורית. חשבנו שזה מחריג את החקיקה המובהקת וגם התייחסנו לזה בהרחבה בדברי ההסבר.
גור בליי
בדיוק. זה מה שהיה חשוב לי גם למען הפרוטוקול. ברור לגמרי שעברות בחוק העונשין לא נכללות במסגרת זו.
יובל רויטמן
אז כתבנו מפורשות מה כוונתנו, ואני גם אומר את זה לפרוטוקול: "להוציא מגדרו הוראות הקובעות עברות פליליות בהקשרים שאינם אסדרתיים, הוראות האוסרות על התנהגויות שהחברה כלל אינה מעוניינת בקיומן", ופירטנו: עברות שמעוגנות בחוק העונשין, חוק מאבק בארגוני פשיעה, חוק איסור הלבנת הון וחקיקה נוספת שמפורטת בדברי ההסבר. אני מניח שיהיו מצבים מורכבים שנצטרך להתמודד איתם, אבל זה הקו הכללי שאנחנו מבקשים.
היו"ר גלעד קריב
אנחנו נחתום עכשיו את הדיון. אני רוצה לומר כמה דברים לסיכום הדיון הזה. אנחנו ניפגש שוב ביום חמישי ליום ארוך.

לא נעבור על כל הדברים שדיברנו עליהם היום. חלק מהדברים מוסכמים על-ידי הממשלה, והייעוץ המשפטי יטמיע אותם בנוסח. יש פה דיון גדול על שאלת אותו עוגן בחקיקה בפרק העקרונות והמטרות שמפנה את תשומת הלב של המאסדר למרחב של זכויות היסוד, אינטרסים ציבוריים מוגנים שהם לא האינטרס הציבורי של האסדרה עצמה. הייתי אומר שאני חושב שרוב חברי הוועדה בעלי זכות ההצבעה חושבים או יחשבו שיש מקום לעוגן כזה. מה היקפו ומה נוסחו – קיימת פה מחלוקת. אני אישית נוטה להסכים שיש הצדקה להשאיר את סעיף 8 באופיו הכלכלי כסעיף שעומד בפני עצמו, ואת העוגן הזה לעשות בסעיף אחר. אבל יש פה גם דעות אחרות. זאת, בעיניי, הסוגיה הגדולה שנותרה לנו מתחום המטרות. יש שאלות נוספות קטנות על עסקים קטנים – האם יש עוד ערכים כלכליים אחרים שנכון היה לשים בסעיף 8. אבל על זה נשמח לקבל את הצעות המדינה.

התחלנו את הדיון בסעיף ההגדרות, ופה יש לנו עד כה הסכמות. ביום חמישי נמשיך את סעיף ההגדרות, והמטרה תהיה לסיים את סעיף ההגדרות, ומבחינתי גם לסיים או להתקדם מהותית בפרק ב' שעוסק ברשות האסדרה ובמליאת הרשות. אני כבר אומר לחברים ולחברות כאן שאנחנו הצפנו בפני משרדי הממשלה את אי הנוחות שלנו ממה שעולה מהחוק שטריטוריות שלמות של אסדרה פיננסית, אסדרה כלכלית, או לא נכללות בהגדרת האסדרה או מבחינה מוסדית הן מחוץ לפיקוח של הרשות. אנחנו נמתין לשמוע כאן הצעות מצד הממשלה. אם לא, נביא הצעות שלנו.

ביום חמישי בצד המשך הדיון בסעיפים אני מקווה שגם נשמע את נגיד בנק ישראל; וגם אני אבקש מהממשלה ביום חמישי במהלך הדיון להציג את נושא תשומות הטיוב של פעולת הרגולציה שניתנו בשנים האחרונות למשרדים. אני ממתין למסמך שמפרט את התקנים ואת הכספים שניתנו למשרדים כדי לבצע טיוב – איזה תקנים קיימים היום ברזולוציה של כל משרד. אני מתכוון להזמין ליום חמישי נציגים של משרדים מאסדרים לא כדי להתייחס להצעת החוק אבל כדי לספר לנו מה קורה אצלם היום עם המשאבים הקיימים; האם יש להם המשאבים הקיימים, לשיטתם, לבצע רגולציה ישנה. לזה הם, כמובן, לא רק יכולים להתייחס, אלא חייבים להתייחס. אנחנו נשתדל להביא לפה מנכ"לים, יועצים משפטיים ומומחי הרגולציה שקיימים במשרדים. את שתי הסקירות האלה נשמע ביום חמישי ונעבוד על יתר סעיפי ההגדרות ועל פרק ב'. עד כאן. המון תודה לכולם: לנציגי הממשלה, לחברות ולחברי הכנסת, וכמובן, לכל הארגונים האזרחיים שתורמים תרומה גדולה. תודה, יום טוב. הדיון נעול.


הישיבה ננעלה בשעה 14:50.

קוד המקור של הנתונים