ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 03/10/2021

פרק י' (שונות), סעיפים 32-30 ו-34 (רשות הטבע והגנים, השכר הממוצע וביטוח לאומי מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכספים
03/10/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 96
מישיבת ועדת הכספים
יום ראשון, כ"ז בתשרי התשפ"ב (3 באוקטובר 2021), שעה 12:30
סדר היום
פרק י' (שונות), סעיפים 32-30 ו-34 (רשות הטבע והגנים, השכר הממוצע וביטוח לאומי מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: אלכס קושניר – היו"ר
ולדימיר בליאק
מאיר יצחק-הלוי
ג'ידא רינאוי-זועבי
נירה שפק
חברי הכנסת
ינון אזולאי
משה גפני
מוזמנים
עמית שטראובר - סגן היועץ המשפטי, משרד האוצר

אריאל פרץ - לשכה משפטית, משרד האוצר

טל שחם - רפרנט ממשל, משרד האוצר

נדב דישון - ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים

שאול גולדשטיין - מנכ"ל, רשות הטבע והגנים

אופיר בר טל - יועמ"ש, רשות הטבע והגנים
ייעוץ משפטי
לירון אדלר מינקה
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
יפעת קדםפרק י' (שונות), סעיפים 32-30 ו-34 (רשות הטבע והגנים, השכר הממוצע וביטוח לאומי מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021, מ/1443
היו"ר אלכס קושניר
הנושא הבא על סדר היום: הצעת חוק התייעלות כלכלית, פרק י' (שונות), סעיף 30 (רשות הטבע והגנים).
אריאל פרץ
אנחנו מדברים על חוק הגנים הלאומיים שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (התשנ"ח-1998). זה החוק שמסדיר את הפעילות של רשות הטבע והגנים. רשות הטבע והגנים מורכבת היום משני גופים היסטוריים שפעלו בעבר - רשות שמורות הטבע ורשות גנים לאומיים. הם אוחדו לכדי רשות אחת בשנות ה-90. מה שקרה זה שבמסגרת החוק החדש והמאוחד לא הוכנס סעיף שמסדיר את התקצוב של הרשות. כמעט לכל הגופים הסטטוטוריים שמקבלים תקצוב מהמדינה יש סעיף מסמיך שמדבר על מקור התקציב שלהם, אבל במקרה שלנו התברר לפני תקופה מסוימת שאין סעיף כזה בחוק. הוא סעיף חשוב שבלעדיו יש בעיה מינהלית בהעברת הכספים.
משה גפני (יהדות התורה)
סידרנו בחוק גוף שנקרא רשות הטבע והגנים. מותר לממשלת ישראל לקבל החלטה שאת הגוף הזה, שהוא גוף חוקי שאושר, שאוחד, כמו שהצגת את זה יפה, היא רוצה לתקצב בכך וכך כסף. אני לא מבין מה הבעיה. אם הממשלה החליטה לתקצב אותם, שתתקצב אותם. מה זה נוגע עכשיו - - ?
היו"ר אלכס קושניר
הם רוצים שזה יהיה בחוק.
משה גפני (יהדות התורה)
מה יהיה בחוק? הממשלה לא יכולה לקבל החלטה שהיא מתקצבת גוף שעוסק בנושאים האלה?
אריאל פרץ
התקצוב הזה מתקיים מאז ומעולם, רק חסרה הסמכה בחוק.
משה גפני (יהדות התורה)
זה מתוקצב כל השנים, זה דבר שכולנו מסכימים לו. יש ויכוחים לגבי דברים אחרים.
אריאל פרץ
אני לא חושב שיש איזה שהוא ויכוח בינינו לבין איזה שהוא גורם אחר או משרד אחר. הרשות, כמובן, תומכת במהלך. גם המשרד להגנת הסביבה תומך. זאת פשוט טעות טכנית שחשבנו שנכון וצריך לתקן.
משה גפני (יהדות התורה)
יכול להיות שאם לא הייתם מעלים את העניין הזה היינו עכשיו מדברים על התקצוב של מעונות היום של הציבור החרדי שאתם אלה שהייתם צריכים להתנגד להחלטה של הממשלה ולא התנגדתם.
שאול גולדשטיין
כמו שחבר הכנסת גפני אומר, עקרונית זה מובן מאליו, רק שבימינו המובן מאליו הופך להיות לא מובן מאליו וכל מיני אנשים מחפשים מתחת לשטיח איך לנגח כל מיני דברים שקורים. יש אנשים שהמקצועיות שלהם היא לחפש מתחת לשטיח לקונות, לכן אנחנו רוצים להסדיר את הלקונה הזאת. חשוב לנו שהסעיף הזה ייכנס בחוק ושלא יוכלו לחפש אותנו מתחת לשטיח. התקן שעבר כל השנים ימשיך לעבור בצורה מסודרת בלי שיתבעו אותנו.
נדב דישון
תאגידים סטטוטוריים יכולים לפעול רק לפי סמכויות שהוקנו להם בחוק, לכן את מקורות ההכנסה אנחנו מקפידים לכתוב בחקיקה. תקציב המדינה, אם הוא מקור הכנסה של תאגיד סטטוטורי, צריך להיות מעוגן בחוק.
משה גפני (יהדות התורה)
למה נזכרתם בזה עכשיו? למה לא זכרתם את זה מתי שאיחדו את שני הגופים?
טל שחם
בביקורת פנימית שנעשתה אצלנו במשרד האוצר נמצאה הלקונה הזאת.
משה גפני (יהדות התורה)
אבל אתם הייתם בתוך העניין כשאיחדו את שני הגופים, ואז היו שאלות משפטיות שהיה צריך התערבות אם לאשר או לא לאשר. למה אז לא אמרתם את זה? מה נזכרתם עכשיו? לא מאחדים עכשיו גופים, עכשיו הדיון הוא על תקציבים אחרים שהם לא תקציבים ישירים של הממשלה. מה נזכרתם עכשיו?
נדב דישון
עדיף מאוחר מאשר לעולם לא.
עמית שטראובר
אין טענה מצידך, חבר הכנסת גפני, שזה מונע כרגע את הוועדה מלהחליט?
משה גפני (יהדות התורה)
אתה יודע כמה עולה למשלם המיסים הישראלי ישיבה של ועדת הכספים של הכנסת?
עמית שטראובר
לכן ניסינו לעשות את התיקון מאוד מאוד רזה, מאוד חד משמעי, עם דברי הסבר קצרים.
ינון אזולאי (ש"ס)
עד עכשיו עברתם על החוק?
טל שחם
עד עכשיו לא הייתה הסמכה של הממשלה להעביר תקציב לרשות.
ינון אזולאי (ש"ס)
עד עכשיו העברתם כסף?
טל שחם
כן.
ינון אזולאי (ש"ס)
איך העברתם כסף? בניגוד לחוק?
טל שחם
העברנו במסגרת חוק התקציב.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה אומר שזה לא נכון ולא חוקי להעביר ככה. לפי מה שנשמע מכם, עברתם על החוק. אם לא עברתם על החוק, תמשיכו בזה, אבל אם עברתם על החוק, זה כבר עניין אחר, צריך לבדוק מי עבר על החוק, מי חתם.
אריאל פרץ
בעבר, לפני שהגופים אוחדו, לגוף המתוקצב שהיה רשות שמורות הטבע היה סעיף הסמכה. כשהגופים אוחדו ונוצר חוק חדש לא שמו את הסעיף הזה.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה קרה מאז?
אריאל פרץ
המשיכו עם התקצוב, הפעילות של הגופים נמשכה.
ינון אזולאי (ש"ס)
כלומר, בתקופת התפר הזאת עברו על החוק.
היו"ר אלכס קושניר
זאת פעם ראשונה בהיסטוריה של הכנסת שמתקנים איזו שהיא לקונה? זה אירוע מכונן בתולדות הכנסת ובתולדות ועדת הכספים?
ינון אזולאי (ש"ס)
אם עברו על החוק, זה בסדר, רק שיגידו שמותר להם לעבור על החוק.
היו"ר אלכס קושניר
הם אמרו לך שהייתה לקונה שהם רוצים לתקן.
משה גפני (יהדות התורה)
שלא תהיה טעות, אני לא מתנגד לזה, אבל התפקיד שלנו הוא לשאול את אנשי המשרדים איפה הם היו עד היום. אם צריך את זה – טוב, ואם לא צריך את זה, למה הם מביאים היום.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
אני הבנתי שהייתה בקשה לפטור את הרשות מהיטלים של הרשויות המקומיות. מה קורה עם זה?
משה גפני (יהדות התורה)
הייתה בקשה כזאת שהייתי מעורב בה. יש כרגע אי הסכמות בין הרשות לבין השלטון המקומי. הם ימשיכו להתדיין ויביאו את זה לשולחן הוועדה.
משה גפני (יהדות התורה)
מה שאתה מעלה לא מצריך חקיקה.
היו"ר אלכס קושניר
כן צריך איזה שהוא תיקון חקיקה בזה.
משה גפני (יהדות התורה)
מה שהבנתי זה שהלשכה המשפטית טענה שהיות ומדובר על גוף שהממשלה מתקצבת צריך שיהיה סעיף הסמכה. הסעיף הזה של התקציבים הנוספים, שעל זה יש לרשות הטבע והגנים הרבה מה לומר וגם יש על זה ויכוח, הוא לא הסעיף הזה, הוא משהו אחר.
היו"ר אלכס קושניר
נכון, זה סעיף אחר לגמרי. יש בחוק פטור שפוטר את הרשות מארנונה, או נותן הנחה בארנונה. מבקשת הרשות שהסעיף הזה יחול גם על היטלי השבחה. כרגע יש אי הסכמות בין הרשות לבין השלטון המקומי. דיברתי בשבוע שעבר עם השלטון המקומי, ניסיתי להבין מה הסטטוס של הדבר הזה. כרגע יש אי הסכמות. במידה ויגיעו להסכמות נראה מה אנחנו עושים עם זה, אבל זה כן תיקון חקיקה.
עמית שטראובר
הנושא לא עלה בממשלה, הוא לא נדון במסגרת משרדי הממשלה, והעמדה הממשלתית כרגע - -
היו"ר אלכס קושניר
זה גם לא נידון כאן בוועדה.
משה גפני (יהדות התורה)
זה לא מחויב המציאות, אדוני היושב-ראש.
היו"ר אלכס קושניר
אני יודע. אם אני אגיע להסכמה עם השלטון המקומי, עם הרשות ועם כולם, נוכל לשקול את זה. בשלב הזה יש כל כך הרבה פערים שאין מה לדון בזה בכלל.
משה גפני (יהדות התורה)
אם תגיע למסקנה אחרי שתדבר עם השלטון המקומי וכו' שצריך להוסיף את זה בחקיקה, תוסיף את זה בחקיקה, אפילו שהוא יגיד שהממשלה לא דנה.
לירון אדלר מינקה
אני מקריאה מתוך פרק י': שונות.

30. בחוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998 –

(1) בסעיף 9(ג), במקום "כהכנסתה" יבוא "כהכנסה";

(2) בסעיף 12, אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) התקציב השנתי לפעילותה של הרשות ימומן מתקציב המדינה ומאגרות
המשתלמות לפי חוק זה.

(א2) חלקו של התקציב השנתי שימומן מתוך תקציב המדינה, בהתאם להוראת
סעיף קטן (א1), ייקבע בתוך התקציב השנתי של המדינה."
משה גפני (יהדות התורה)
אני תומך בזה, אדוני היושב-ראש, ואני אוסיף גם הסתייגות שאני מבקש להכפיל את התקציב.
היו"ר אלכס קושניר
מועד ההצבעה על הסעיף הזה ייקבע כנראה בשבוע הבא, לכן כל מי שרוצה להגיש הסתייגויות זה הזמן.


הישיבה ננעלה בשעה 12:46.

קוד המקור של הנתונים