ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 02/09/2021

הקמת ועדה משותפת לתקציב הביטחון, לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכנסת
02/09/2021


06/10/2021
10:23
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 16
מישיבת ועדת הכנסת
יום חמישי, כ"ה באלול התשפ"א (02 בספטמבר 2021), שעה 12:30
סדר היום
הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"א-2021 - רביזיה.
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
הדס צנוירט


הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשפ"א-2021 - רביזיה
היו"ר ניר אורבך
צהריים טובים. פותח את הישיבה. היום יום חמישי, כ"ה באלול התשפ"א, 2 בספטמבר 2021. הוגשו רביזיות על-ידי חברי הכנסת יעקב אשר, מיכאל מלכיאלי ובועז טופורובסקי, על הצעת חוק לעניין ועדות הכנסת, על ההצעה מטעם הוועדה ועל ההכנה לקריאה ראשונה. מאחר שאף אחד מחברי הכנסת לא הגיע – ההצעה מוסרת. הרביזיה נדחית.


הקמת ועדה משותפת לתקציב הביטחון, לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985
היו"ר ניר אורבך
הסעיף השני, בישיבה הקודמת של ההצעה למינוי חברים – בהצעה שהיתה לגבי הצגת החברים בוועדה המשותפת לחוץ וביטחון ולכספים, הוגשה רביזיה על-ידי. היא מדברת על זה שאיתן גינזבורג יכהן כממלא מקום בוועדה המשותפת. מי בעד הרביזיה – ירים את ידו.

הצבעה

בעד – פה אחד
התקבלה.
היו"ר ניר אורבך
עכשיו נצביע מחדש על כל ההצעה לגבי הנושא של המינויים בוועדה. נקריא את ההרכב שוב. הרכב הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985: הוועדה תהיה בת 12 חברים, 6 חברים מכל ועדה לפי ההרכב הבא – מטעם הקואליציה, מטעם ועדת הכספים אלכס קושניר יכהן כיושב-ראש, חברת הכנסת יעל רון ואני. מטעם חוץ וביטחון חברי הכנסת רם בן ברק, אמילי חיה מועטי, צבי האוזר ומיכל רוזין. בוועדה המשותפת יהיו חברים – 5 חברים מחברי האופוזיציה והחלוקה שלהם תימסר בהמשך. ממלא מקום קבוע חבר הכנסת איתן גינזבורג, מטעם סיעת כחול לבן, מטעם חוץ וביטחון. אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד – ירים את ידו .

הצבעה

בעד – פה אחד
אושר.
היו"ר ניר אורבך
הרכב הוועדה אושר פה אחד.

תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:35.

קוד המקור של הנתונים