ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 16/08/2021

תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) (תיקון), התשפ"ב-2021, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשפ"ב-2021, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על–תיכונית) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשפ"ב-2021, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשפ"ב-2021, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשפ"ב-2021, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021 , צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשפ"ב-2021, צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשפ"ב-2021, תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשפ"ב-2021, תקנות הנכים (טיפול רפואי) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021, צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשפ"ב-2021, צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך) (הוראת שעה), התשפ"ב-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת4
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
16/08/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 12
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, ח' באלול התשפ"א (16 באוגוסט 2021), שעה 10:00
סדר היום
1. הצעת תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשפ"א-2021
2. הצעת תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשפ"א-2021
3. הצעת תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית) (תיקון), התשפ"א-2021
4. הצעת צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשפ"א-2021
5. הצעת צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשפ"א-2021
6. הצעת תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשפ"א-2021
7. הצעת תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשפ"א-2021
8. הצעת צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשפ"א-2021
9. הצעת תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשפ"א - 2021
נכחו
חברי הוועדה: אפרת רייטן מרום – היו"ר
אלינה ברדץ' יאלוב
מאזן גנאים
יוראי להב הרצנו
מופיד מרעי
מוזמנים
פזית תדהר - יועמת משפטית, אגף שיקום, משרד הביטחון

ריקי מורד - אגף משפחות והנצחה, משרד הביטחון

דיטה חולדר - חשבת אגף כספים, משרד הביטחון

יונתן פלורסהיים - רפרנט, אגף תקציבים, משרד האוצר

דן נימני - רפרנט, אגף תקציבים, משרד האוצר

עידן קליימן
אבנר גולן


יו"ר ארגון נכי צה"ל
ארגון נכי צה"ל

רות פרמינגר - ארגון נפגעי פעולות איבה
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
יעל סלנט
תרצה ברמה – מתמחה
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
הילה לוי


1. הצעת תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השכלה כללית או מקצועית) (תיקון), התשפ"א-2021
2. הצעת תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשפ"א-2021
3. הצעת תקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על-תיכונית) (תיקון), התשפ"א-2021
4. הצעת צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי תגמולים), התשפ"א-2021
5. הצעת צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואין ליתום) (תיקון), התשפ"א-2021
6. הצעת תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע) (תיקון), התשפ"א-2021
7. הצעת תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשפ"א-2021
8. הצעת צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך), התשפ"א-2021
9. הצעת תקנות הנכים (טיפול רפואי) (תיקון), התשפ"א - 2021
היו"ר אפרת רייטן מרום
בוקר טוב לכולם, אנחנו מתכבדים לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה של הכנסת. אנחנו נדון הבוקר בעדכון התגמולים לנכי צה"ל ולמשפחות השכולות, עבור השנים 2021-2020. שלום לכל המצטרפים חברי הוועדה, בוקר טוב. לפני שנתחיל לדון בנושא שלשמו התכנסנו, חבר הכנסת יוראי להב, רצית לומר משהו.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
כן. רציתי להציע הצעה קצרה לסדר. לגבי ההנגשה של מבני ציבור לאנשים עם צרכים מיוחדים ולקשישים, הממשלה מבקשת להביא הצעה לדחייה נוספת בחובת ההנגשה של מבני ציבור. לפי חוק אנשים עם מוגבלויות, המדינה הייתה צריכה להנגיש 1,330 מבני ציבור, בתוכם מרפאות קהילתיות ובתי חולים ציבוריים עד סוף שנת 2018. לקראת המועד הזה היא ביקשה הארכה לסוף 2019, ולקראת סוף 2019 ביקשה הארכה נוספת. בסמכות שר המשפטים להאריך את הצו הזה, בכפוף לאישור ועדת העבודה והרווחה. מאחר והוועדה שלנו לא הייתה קיימת כשצו ההארכה הוצע, לא נתנו את הדעת לדחייה נוספת. כעת מבקשים להאריך פעם נוספת.

יושב-ראש נגישות לישראל יובל וגנר, העלה את הנושא הזה גם בפניי וזה גם פורסם לאחרונה בהארץ. חשוב לי לומר פה שהנגישות למבני ציבור, ביניהם מרפאות קהילתיות ובתי חולים ציבוריים, לאנשים עם צרכים מיוחדים ולקשישים, זה לא צ'ופר. זאת היכולת שלהם לקבל שירות שמגיע להם, שירות בסיסי. משכך, אני אשמח אם נעלה את זה לסדר-היום שלנו, עוד לפני שחוק ההסדרים יבוא לכאן לדיון, על מנת לתת את דעתנו על הצו שלא אושר, ונותן דחייה בצורה רטרואקטיבית.
היו"ר אפרת רייטן מרום
זה עדיין לא קיבל תוקף להארכה נוספת?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
הוא נכנס לתוקף מאחר ולא הייתה ועדת עבודה ורווחה. אני אשמח אם משרד האוצר ומשרד המשפטים יגיעו לכאן ויסבירו, מה יותר דחוף ברמה התקציבית, ברמת סדר העדיפויות, מלהנגיש מבני ציבור, וביניהם שירותי בריאות לאנשים עם צרכים מיוחדים. יכול להיות שיש סדרי עדיפויות אחרים, שנכיר ונוכל לתת עליהם את דעתנו.

גם אם נאשר להם את ההארכה, בעיניי היא צריכה להיות הארכה קצובה בזמן, ומצומצמת, כזאת שכוללת לצידה מנגנוני בקרה ופיקוח, כדי שנבין איך נגיע לסוף 2022 ולא יבקשו מאיתנו הארכה נוספת. כרגע מדובר, להבנתי, ב-20% מתוך המבנים שעדיין לא הונגשו לציבור, מעל 260 מבני ציבור. זאת חובתנו וזה חשוב.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אנחנו מכירים את עניין ההארכות השבות ונשנות בכל מה שקשור לתקנות הנגישות למיניהן. אנחנו מכירים את העלות הגבוהה ואת המורכבות בעשייה, ומצד שני, האינטרס הציבורי הוא תמיד שיקול. לא סתם נכתבו ונחקקו החוקים והתקנות הספציפיות האלה במיוחד. אנחנו נקבל את ההצעה שלך, חבר הכנסת יוראי. אנחנו ננסה לבדוק אם נוכל לקיים דיון תוך כדי, או לפני הדיונים.
רותי פרמינגר
הייתי בהליכים בנושא חוק הנגישות והמדינה אכפה את זה בצורה בלתי מתפשרת על הסקטור העסקי, אבל על עצמה היא לא החילה את זה. צריך לראות את השוני הזה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה על ההערות, ואנחנו יכולים לעבור לנושא שאנחנו רוצים לדון בו, והוא, כאמור, עדכון התגמולים לנכי צה"ל ולמשפחות השכולות. משרד הביטחון, אני רוצה לקבל הסבר על העדכון. פזית תדהר, היועצת המשפטית של אגף השיקום, נמצאת איתנו בזום.
פזית תדהר
בוקר טוב, אנחנו מבקשים את אישור הוועדה ל-18 צווים ותקנות לעדכון התגמולים לנכי צה"ל ולמשפחות השכולות, ואני אתן איזשהו רקע קצרצר על ההליך של עדכון התגמולים.

חוקי השיקום – חוק הנכים וחוק משפחות חיילים שנספו במערכה – קובעים את סמכותו של שר הביטחון לעדכן את התגמולים בצווים ובתקנות, שטעונים חובת התייעצות עם שר האוצר, ואישור הוועדה. החוקים לא קובעים איך יעודכנו התגמולים, ולפי איזה מדד. הנושא הזה מוסדר בהסדר משנת 86', שנחתם עם ארגון נכי צה"ל, והוחל בהמשך גם על המשפחות השכולות. לפי ההסדר הזה, התגמולים צמודים למדד השכר בסקטור הציבורי הקהילתי, והם אמורים להיות מעודכנים פעמיים בשנה, לפי מדדי אפריל ואוקטובר בכל שנה. אלה העדכונים שאנחנו מביאים בצורה שגרתית לאישור הוועדה.

הייחוד בצווים הנוכחיים, הוא שבעצם סטינו מההסדר מ-86'. מדד השכר בסקטור הציבורי הקהילתי וגם מדד השכר הממוצע עלו בעקבות הקורונה בצורה מאוד משמעותית, של כ-14%, דבר שלא משקף באמת עליית שכר במשק, אלא בעקבות ההוצאה לחל"ת והפיטורים. הממשלה קידמה הצעת חוק להקפיא את השכר הממוצע לתקופה של שנה, ובמסגרת המגעים שהיו סביב הצעת החוק הזאת, הוחלט להחריג את אוכלוסיית נכי צה"ל והמשפחות השכולות מתוך הייחודיות והמעמד שיש לאוכלוסיות האלה.

בהסדרים פרטניים נקבע כי במהלך השנים 2021-2020, לגבי נכי צה"ל והמשפחות השכולות לא תחול הקפאה של עדכון התגמולים, והתגמולים יעודכנו בשיעור של 2.45% לכל שנה, עבור 2020 ועבור 2021. איך הגענו ל-2.45? כי זה היה הממוצע של עליית התגמולים בשנים שקדמו לכך, בשנים 2018 ו-2019.

בדצמבר 2020 חתמנו עם כל הארגונים היציגים על הסדרים פרטניים, סוג של הוראת שעה בעקבות הקורונה, שקובעים, כאמור, את העדכון של 2.45%. בהתאם, נוספו הצווים והתקנות. אנחנו מדברים על 18 צווים ותקנות, ש-9 מהם בגדר הוראת שעה, שתחול מה-1 באפריל 2020 עד 31 במרס 2021. כאמור, העדכון יהיה של 2.45%. הסט השני של הצווים, עוד 9 צווים, יחול מה-1 באפריל 2021 ואילך, וגם הוא מעדכן את התגמולים בשיעור של 2.45% נוספים.

במסגרת חובת ההתייעצות קיבלנו את אישור שר האוצר כבר לפני כמה חודשים, וזה היה אישור של שר האוצר הקודם. בעקבות חילופי הממשלה, נדרשנו וביקשנו לקבל אישור משר האוצר הנוכחי. קיבלנו אותו בשבוע שעבר, ומייד העברנו את הצווים לאישור הוועדה. זהו הליך טכני במהותו, ואנחנו מבקשים את אישור הוועדה. תודה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה לך, פזית, היועצת המשפטית של אגף השיקום. אני מבינה שהעדכון הזה בא על רקע הפגישות והעדכונים שנעשו בין הצדדים ועם היועץ המשפטי של אגף השיקום, ארגון נכי צה"ל ומשרד האוצר. כולם מרושתים בעדכונים של התגמולים האלה. יונתן, אתה רוצה להגיד משהו בעניין?
יונתן פלורסהיים
אין מה להוסיף.
היו"ר אפרת רייטן מרום
זה הצליח, אחרי שישבנו פה לפני כשבועיים.
יונתן פלורסהיים
זה משהו מאוד טכני, כמו שאמרנו גם לפני שבועיים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני שמחה שיכולנו לחבר את הקצוות מכל האגפים. כמו שהבנו, באמת היה מדובר במשהו טכני, שנתקע איפשהו באחד השולחנות.
יונתן פלורסהיים
אני מסכים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני שמחה שיכולנו להרים את הכפפה, ולגרום לזה לקרות תוך שבוע-שבועיים.

מישהו בזום רוצה לדבר? ארגון נכי צה"ל? אבנר, בבקשה.
אבנר גולן
בדקנו את הצווים, כפי שאמרה פזית. העבירו אותם בדצמבר 2020, ובדקנו את תקינותם. אנחנו אישרנו אותם וממליצים לוועדה לאשר אותם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
זה הרושם שקיבלנו. תודה רבה לך, אבנר.
יעל סלנט
אנחנו נעבור לקרוא את הסכומים. אני רק אומר שבאים כל שנה לוועדה ומאשרים את הסכומים, וזה תהליך שקיים עכשיו. בעתיד, כשנתקן את כל ההטבות ונעלה אותן לחוק, נצטרך לתת את דעתנו, כמו שנתנו גם בכנסת העשרים, למנגנון אוטומטי.
אבנר גולן
אנחנו עובדים על זה גם היום, יחד עם ראשת האגף החדשה.
יעל סלנט
זה כדי שלא נצטרך להטריח את הוועדה, וגם כדי שהנכים יקבלו בזמן ובמועד את כל מה שמגיע להם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא רטרואקטיבית, ולא ייתקעו העדכונים בכל מיני מקומות.

יעל, איך את מתמודדת עם 18 צווים?
יעל סלנט
אני אקריא את המספרים של הוראת הקבע. הכוונה למספרים שיהיו מה-1 באפריל 2021. אחרי כן אני אגיד גם את המספרים של הוראת השעה, שיחולו בתקופה של ה-1 באפריל 2020, עד ה-31 במרס 2021. נעשה את זה בצורה זריזה, ואני רק אציג את המספרים.

"צו הנכים (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי השכר הקובע והתגמול לנכה מחוסר פרנסה ונצרך)". נוותר על ההקדמות.

"שיעור השכר הקובע – השכר הקובע, כאמור בסעיף 1 לחוק, יהיה 179.3, ובהוראת השעה הוא יהיה 175, מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה, שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ושאין משתלמת לו תוספת למשכורתו בזכות בן משפחה."

הסעיף הבא הוא נכה מחוסר פרנסה.

"תגמול מחוסר פרנסה כאמור בסעיף 6(ג) ו-(ד) לחוק יהיה –

(1) לנכה שדרגת נכותו מ-10% עד 18% - 70.9% מהדרגה הקובעת, ובתקופת הוראת השעה – 69.2%; ואם יש לנכה ילד – 103.6% מהדרגה הקובעת, ובתקופת הוראת השעה – 101.1%.

(2) לנכה שדרגת נכותו מ-19% עד 39% - 103.6% מהדרגה הקובעת, ובתקופת הוראת השעה – 101.1; ואם יש לנכה ילד – 147.7% מהדרגה הקובעת, ובתקופת הוראת השעה – 144.2%.

(3) לנכה שדרגת נכותו מ-40% עד 100% - 147.7% מהדרגה הקובעת, ובתקופת הוראת השעה – 144.2%; ואם יש לנכה ילד – 191.5% מהדרגה הקובעת, ובתקופת הוראת השעה – 186.9%.

התגמול לנכה נצרך כאמור בסעיף 7(א) לחוק יהיה 218.6% מסך כל המשכורת המשתלמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 22 של הדירוג המינהלי, ובתקופת הוראת השעה – 213.4%; ואם יש לנכה ילד – 242.7% מהדרגה הקובעת, ובתקופת הוראת השעה – 236.9%.

תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת כאמור בסעיף 7ד לחוק לא תעלה על 135.3% מן המשכורת המשולמת לעובד המדינה שדרגת משכורתו היא 17 של הדירוג המינהלי, ובתקופת הוראת השעה – 132.1%.
נעבור לצו הבא
צו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (העלאת שיעורי התגמולים).

התגמול החודשי לעניין סעיף 8(ב) לחוק, הוא 306.67% מהדרגה הקובעת, ובתקופת הוראת השעה – 299.34.

תגמול לשכולים. התגמול החודשי לעניין סעיף 10(א) לחוק, הוא 122.83%, ובתקופת הוראת השעה – 119.89%.

דין גרושה שיש איתה יתומים של הנספה. התגמול החודשי לעניין סעיף 13ב(1) לחוק הוא 160.93% מסך כל המשכורת הנהוגה אותה שעה לגבי עובד המדינה שדרגת משכורתו היא 19 של הדירוג המינהלי ושאינה משתלמת לו תוספת שכר בזכות בן משפחה, ובתקופת הוראת השעה – 157.08%.

אני עוברת לצו משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (מענק נישואים ליתום).

סכום מענק הנישואין. קצין תגמולים ישלם ליתום לפי סעיף 29(א) לחוק מענק נישואין בסכום 155,382 שקלים חדשים, ובתקופת הוראת השעה - 151,666 שקלים חדשים.

בתקנת הנכים (טיפול רפואי), בתקנה 14א(א)(1), במקום 140.8% יבוא 147.7%, ובתקופת הוראת השעה – 144.2%. ובמקום 182.4% יבוא 191.5%, ובתקופת הוראת השעה – 186.9%.

בתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (לימודים לרכישת מקצוע), בתקנה 17א(3), בפסקת משנה (א), במקום 67.5% יבוא 70.9%; ובתקופת הוראת השעה – 69.2%. ובמקום 98.7, יבוא 103.6, ובתקופת הוראת השעה – 101.1%.
2. בפסקת משנה (ב), במקום 98.7%, יבוא 103.6%, ובתקופת הוראת השעה – 101.1%; ובמקום 140.8, יבוא – 147.7, ובתקופת הוראת השעה – 144.2%.

בפסקת משנה (ג), במקום 140.8%, יבוא 147.7%, ובתקופת הוראת השעה – 144.2%; ובמקום 197.2, יבוא 206.9, ובתקופת הוראת השעה – 202%.

בתקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (תוספת למימון צרכים מיוחדים), התשס"ג-2003, בתקנה 1, בהגדרה משקולת, במקום 90.48%, יבוא 94.97%, ובתקופת הוראת השעה, 92.7%.

בתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (הקלות ליתומים להשתלמות במוסדות להשכלה על תיכוניים), התשי"ט-1959, בתקנה 10א(3), במקום 67.91%, יבוא 71.27%, ובתקופת הוראת השעה – 69.57%.

בתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (חינוך יתומים לשם רכישת מקצוע או השלכה כללית או מקצועית), התשי"ט-1959, בתקנה 11א(4), במקום 67.91%, יבוא 71.27%, ובתקופת הוראת השעה – 69.57%.

בתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים) (תיקון), התשפ"א-2021, בתקנות משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תשלום למימון צרכים מיוחדים), התשמ"ד-1984, בתקנה 1, במקום הטבלה יבוא:

סעיף 7 – 414, ובתקופת הוראת השעה – 404.1

סעיף 8(ב) – 794.2, ובתקופת הוראת השעה – 775.21.

סעיף 8(ג) – 794.2, ובתקופת הוראת השעה – 775.21, בתוספת 508.59, ובתקופת הוראת השעה – 496.43 בעד כל יתום שלאחר הראשון.

סעיף 8(ד) – 414, ובתקופת הוראת השעה – 404.10

סעיף 9(א) – 508.59, ובתקופת הוראת השעה – 496.43.

סעיף 13(ב)(1) – 508.59, ובתקופת הוראת השעה – 496.43.

סעיף 13(ב)(2) – 508.59, ובתקופת הוראת השעה – 496.43, בתוספת 508.59 בעד כל יתום שלאחר הראשון, ובתקופת הוראת השעה – 496.43.

לאלמנה של נספה, הזכאית לתגמול לפי סעיף 8(ב) ו-8(ג), והיא אם ליתום של הנספה, שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 21 שנים – 508.59, ובתקופת הוראת השעה – 496.43.

לאלמנה של נספה, הזכאית לתגמול לפי סעיף 8(ד), והיא אם ליתום של נספה, שמלאו לו 21 שנים, וטרם מלאו לו 24 שנים – 1,257.81, ובתקופת הוראת השעה – 1227.73, בתוספת 842.65 בעד כל יתום שלאחר הראשון, ובתקופת הוראת השעה – 822.50.

לאלמנה של נספה, שטרם מלאו לו 60 שנה, הזכאית לתגמול לפי סעיף 8(ד), והיא אם ליתום או ליתומים של הנספה, שמלאו להם 24 שנים ויותר, 1,326.39, ובתקופת הוראת השנה – 1,294.67.

תיקון תקנה 1(א). בתקנה 1(א) לתקנות העיקריות –

1. בתקנת משנה (א), במקום 735.75, יבוא – 772.25, ובתקופת הוראת השעה – 753.78. בתקנת משנה (ג)(8), במקום 714.14, יבוא 749.57, ובתקופת הוראת השעה – 731.64. ובמקום 571.32, יבוא 599.66, ובתקופת הוראת השעה – 585.32.

תיקון תקנה 1(ב). בתקנה 1(ב) לתקנות העיקריות –

במקום 21,421, יבוא 22,484, ובתקופת הוראת השעה – 21,946.

תיקון תקנה 1(ג). בתקנה 1(ג) לתקנות העיקריות –
בתקנת משנה (א), במקום 1,488, יבוא 1,561, ובתקופת הוראת השעה – 1,524.


כמובן שכל הסכומים, גם של הוראת הקבע וגם של הוראת השעה, מונחים על השולחן, ואלה הסכומים הקובעים, אם הייתה איזושהי בעיה בהקלדה. על זה אנחנו נצביע.
היו"ר אפרת רייטן מרום
האם יש הערות או תגובות? אין. מנכ"ל ארגון אלמנות ויתומי צה"ל, שנמצא איתנו גם בזום, מבקש לדבר. הוא יצא כבר, אז אולי בהמשך.

נדרש אישור של ועדת העבודה והרווחה, ולכן אנחנו מצביעים על הצווים האלה. מי בעד, מי נגד, נא להצביע.

הצבעה

הצווים אושרו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
יש הסכמה בפה מלא. מדובר בעדכון שגרתי מידי שנה, שקצת התעכב.
רותי פרמינגר
אני מבקשת לומר קודם כול תודה רבה, וזה לא מובן מאליו. אני שמחה על השלב הזה, ורק רוצה להגיד שיש לנו עוד דרך מאוד ארוכה, ואני מאחלת לשיתוף פעולה עם משרד האוצר, שהוא מבחינתי הדבר המשמעותי והקובע. אני מודה לכולכם, ואני מקווה שלאט-לאט נשיג את כל מה שעבדנו עבורו בכנסות הקודמות, ולצערי לא הצלחנו להשיג. תודה רבה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה גם לך. בנקודה הזאת הרמת לי להנחתה למשרד האוצר. יונתן, אנחנו רוצים לקבוע פגישת מעקב, כמו שדיברנו בדיון הקודם. הבטחנו לכל מי שהשתתף כאן, שמידי חודש נקיים ישיבת מעקב של כשעה, כדי להבין איפה הדברים עומדים. אולי נמצא עוד כמה דברים שנופלים בין הכיסאות, ונוכל להרים אותם. אתם תקבלו זימון מסודר, אבל כבר תרשמו לכם ביומנים שב-14 בספטמבר אנחנו מבקשים לקיים כאן דיון מעקב על הדברים שאתם דנים בהם. באיזה שלב הדיון ביניכם לבין אגף השיקום וארגון נכי צה"ל? האם אתם מדברים ביניכם?
יונתן פלורסהיים
בוודאי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
איך אתם מתקדמים?
יונתן פלורסהיים
אנחנו עדיין מנהלים שיח.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הייתה התקדמות מאז הישיבה הקודמת?
יונתן פלורסהיים
הייתה התקדמות. אנחנו מנהלים שיח גם עם משרד הביטחון, גם עם נציגי ארגון הנכים ועם נציגים נוספים.
אבנר גולן
בשבוע הבא אמורה להתקיים פגישה איתם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ב-14 בספטמבר נבקש לקבל עדכונים, ובעזרת ה' גם בשורות טובות על דברים שממשיכים לצאת לפועל. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 10:24.

קוד המקור של הנתונים