ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 11/08/2021

המלצה בדבר הקמת הוועדות הקבועות הבאות ויושבי הראש שלהן: 1. ועדת ביטחון פנים 2. ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים. 3. ועדת הבריאות

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכנסת
11/08/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 13
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ג' באלול התשפ"א (11 באוגוסט 2021), שעה 16:00
סדר היום
המלצה בדבר הקמת הוועדות הקבועות הבאות ויושבי הראש שלהן:
1. ועדת ביטחון פנים;
2. ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים;
3. ועדת הבריאות
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
מירב בן ארי
שרן מרים השכל
יבגני סובה
עידית סילמן
חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי
אבתיסאם מראענה
אלכס קושניר
שרון רופא-אופיר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
אור שושניהמלצה בדבר הקמת הוועדות הקבועות הבאות ויושבי הראש שלהן: 1. ועדת ביטחון פנים; 2. ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים; 3. ועדת הבריאות
היו"ר ניר אורבך
אני פותח את ישיבת הוועדה. היום יום רביעי, ג' באלול התשפ"א, 11 באוגוסט 2021. על סדר היום המלצה בדבר הקמת הוועדות הקבועות ויושבי-הראש שלהן: 1. ועדת ביטחון פנים; 2. ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים; 3. ועדת בריאות. אני אקריא את הרכבי הוועדות וההמלצות לבחירת יושבי-ראש ואחרי זה נעבור להצבעה על שלוש הוועדות ביחד.

המלצת ועדת הכנסת בדבר הרכב הוועדות הקבועות החדשות לאחר תיקון תקנון הכנסת מיום ג' באלול התשפ"א, 11 באוגוסט 2021 –

ועדת ביטחון הפנים. בוועדה תשעה חברים וחברות, לפי הסדר הזה: לליכוד חבר אחד, ליש עתיד חברה אחת, מירב בן ארי, לש"ס חבר אחד, לכחול לבן חברה אחת, רות וסרמן לנדה, לימינה חבר אחד, יום טוב חי כלפון, לעבודה חבר אחד, לציונות הדתית חבר אחד, לרשימה המשותפת חבר אחד, לתקווה חדשה חבר אחד, מאיר יצחק הלוי. סך הכול תשעה חברים וחברים. הוועדה ממליצה שיושבת-הראש תהיה חברת הכנסת מירב בן ארי.

ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים. גם בוועדה הזו תשעה חברים וחברות, כך: לליכוד חבר אחד, ליש עתידה שני חברים, חברי הכנסת ולדימיר בליאק ומשה טור פז, לש"ס חבר אחד, לכחול לבן חברה אחת, חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, ליהדות התורה חבר אחד, לישראל ביתנו חברה אחת, יוליה מלינובסקי, לציונות הדתית חבר אחד, ולמרצ חבר אחד, מוסי רז. סך הכול תשעה חברים וחברות. מוצע כי יושבת-ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת יוליה מלינובסקי.

ועדת הבריאות. גם בה חברים תשעה חברים וחברות. לליכוד חבר אחד, ליש עתיד שניים, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי ונציג מהרשימה המשותפת על חשבון יש עתיד, לש"ס חבר אחד, לכחול לבן חבר אחד, חבר הכנסת אלון טל, לימינה חברה אחת, חברת הכנסת עידית סילמן, ליהדות התורה חבר אחד, לישראל ביתנו חברה אחת, חברת הכנסת אלינה ברדץ' יאלוב, למרצ חבר אחד, חבר הכנסת עלי סלאלחה. בסך הכול תשעה חברים וחברות. ממלאי מקום קבועים: למרצ חבר אחד, נציג סיעת העבודה על חשבון סיעת מרצ. מוצע כי יושבת-ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת עידית סילמן.

יש מישהו שרוצה להתייחס? אז אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד ההצעה שהקראתי?
נועה בירן - דדון
חמישה בעד.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

אושר.
היו"ר ניר אורבך
עבר פה אחד. הוועדה מאשרת את ההמלצה על קביעת הרכב הוועדות וקביעת יושבי-הראש. אנחנו נעלה את זה להצבעה במליאה ואחרי זה נעשה סיבוב למינוי יושבי-ראש הוועדות. אני מתכבד לנעול את ישיבת הוועדה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:05.

קוד המקור של הנתונים