ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 09/08/2021

הצעת חוק מימון מפלגות התשל"ג-1973

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכספים
09/08/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 75
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, א' באלול התשפ"א (09 באוגוסט 2021), שעה 13:35
סדר היום
הצעת חוק מימון מפלגות התשל"ג-1973
נכחו
חברי הוועדה: אלכס קושניר – היו"ר
ניר אורבך
ולדימיר בליאק
ג'ידא רינאוי-זועבי
נירה שפק
חברי הכנסת
ינון אזולאי
מוזמנים
חנה רותם - מנהלת אגף, משרד מבקר המדינה

הידי נגב - עו"ד, מנהל מחלקת מדיניות וחקיקה, התנועה למען איכות השלטון בישראל
משתתפים (באמצעים מקוונים)
מיכל שמואלי - עו"ד, רשמת המפלגות, רשות התאגידים

מאור חמו - רואה החשבון של המפלגה, הליכוד
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבתהצעת חוק מימון מפלגות התשל"ג-1973
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו מחדשים את הדיון ועוברים לסעיף השלישי בסדר היום: הארכת מועדים לפי חוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973.

חלק מן המפלגות הגישו בקשה להאריך את המועדים להגשת הדוחות לבחירות לכנסת ה-24. הוועדה פנתה למבקר המדינה. קיבלנו תשובה ממבקר המדינה, שאני מבין שחנה רותם היא הנציגה שלו כאן. היא תציג את עמדת מבקר המדינה ואז אנחנו כאן בוועדה נצטרך לקבל החלטה האם אנחנו מאשרים את הבקשה או לא. בבקשה.
שלומית ארליך
אולי קודם ניתן לסיעות להציג את הבקשה שלהן.
היו"ר אלכס קושניר
יש פה נציגי סיעות שמוכנים להציג את הבקשה שלהן?
ניר אורבך (ימינה)
אני אציג.
היו"ר אלכס קושניר
חבר הכנסת ניר אורבך, יושב-ראש ועדת הכנסת, בבקשה.
ניר אורבך (ימינה)
באופן טבעי להכין דוח של מפלגה זה מאוד מאוד מורכב, כל הנושא של עבודה מול ספקים ועבודה מול מועצות מקומיות, כל החומר בשוטף – מורכב מאוד להביא אותו. המפלגות נקלעו לחמש מערכות בחירות שוטפות, אם אני לא טועה, והן נכנסנו למעין סחרור. כפי שקרה לנו גם עם תקציב המדינה, היה סחרור של חוסר יכולת להגיש את החומרים בזמן. לכן הוגשה בקשה לדחות את מועד הגשת הדוחות. אם אני לא טועה הן קיבלו כבר דחייה אחת וזה הגיע פה לוועדה.
שלומית ארליך
של הבחירות לכנסת ה-24 – לא.
ניר אורבך (ימינה)
אני חושב שזה גם גורר את 21 ו-22.
שלומית ארליך
אולי נתאר בקצרה את ההיסטוריה.

לפני כן, אגיד עוד מילה על החוק. בהתאם לסעיף 10 לחוק מימון מפלגות, נציגי סיעה או רשימת מועמדים צריכים למסור למבקר המדינה את החשבונות לתקופת הבחירות בתוך 16 שבועות מיום שבו פורסמו תוצאות הבחירות, ובתוך 22 שבועות לאחר שהמבקר מקבל את החשבונות האמורים הוא צריך למסור ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות.

בנוסף, על נציגי סיעה או רשימה למסור גם את החשבונות בגין המימון השוטף לא יאוחר מיום 1 במאי שלאחר תום כל שנת כספים. זה בהתאם לחוק. ובשנה שבה מתקיימות בחירות יראו אותה כמסתיימת בתום החודש שבו פורסמו תוצאות הבחירות והחשבונות יימסרו ביחד עם החשבונות לתקופת הבחירות.

המבקר מוסר ליושב-ראש הכנסת דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות הללו לא יאוחר מיום 1 באוקטובר בכל שנה, ובשנת בחירות – ביחד עם הדין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות לתקופת הבחירות.

ועדת הכספים מוסמכת בהתאם לחוק, בהסכמת המבקר, להאריך את כל אחד מן המועדים שעליהם דיברתי.

יש פה שני אלמנטים. לגבי המועד להגשת הדוחות לתקופת הבחירות לכנסת ה-24 והדוחות השוטפים לתקופה המקבילה, שזה 1 באפריל 2020 עד 31 במרץ 2021, הבחירות לכנסת ה-24 נערכו ביום 23 במרץ 2021 והתוצאות פורסמו ביום 31 במרץ 2021. 16 שבועות מן המועד הזה יוצא ה-27 ביולי 2021, כלומר לפני שבועיים וחצי.

ביום 22 ביולי פנו 14 סיעות בבקשה לדחות את המועד להגשת הדוחות. הם ביקשו לדחות אותם ב-14 שבועות, עד 31 באוקטובר 2021. זו הבקשה הראשונה. בזמנו הייתה איזו פנייה לגבי הכנסת ה-24 ביחד עם הדוחות הקודמים – המבקר לא נעתר לה. זו בעצם הבקשה שמונחת כרגע על השולחן. מן הפניות שלהם עולה שזה בעקבות הביקורת שנערכת בימים אלה על הדוחות לתקופת הבחירות ה-21 וה-22, שהיא גם תוצאה של הערכות קודמות בעקבות הנסיבות הייחודיות שהיינו בהן, של קיום חמש מערכות בחירות בשנתיים האחרונות, גם ברמה הארצית וגם ברמה המקומית, וזה גם במקביל לסגירת קמפיין הבחירות לכנסת ה-24 ובהתחשב בקורונה ובחופשת הקיץ ובחגים.
חנה רותם מייד תאמר
המבקר לפי המכתב שהוא הגיש לנו החליט להיעתר.
ינון אזולאי (ש"ס)
בעבר הוא לא נעתר לזה?
שלומית ארליך
בפעם הקודמת זה היה במקביל, הבקשה הוגשה ביחד עם ההארכה לכנסת ה-21, 22 ו-23, ואז שמנו בצד את הכנסת ה-24. הוא לא הסכים. אמרנו שעוד מוקדם מדי לבחון את זה, שנראה מה יקרה.
ינון אזולאי (ש"ס)
בפעם הקודמת את מתכוונת לסוף חודש מאי. נכון? ב-26 במאי 2021. כלומר עבר זמן רב מאז. מעניין מה קרה שהוא נעתר לזה הפעם.
שלומית ארליך
רק נאמר ברקע שבמקביל יש כאן גם בקשה של המבקר לגבי הארכת המועד להגשת דוח המבקר על תוצאות ביקורת החשבונות לכנסת ה-21 וה-22. זה ההחלטה הקודמת. ב-17 בנובמבר 2020, בהתחשב באותן נסיבות חריגות של קיום ארבע מערכות בחירות, עוד לפני המערכת של הכנסת ה-24, הוועדה החליטה להאריך את המועד לבקשת הסיעות.

כנגד אותה החלטה הוגשה בחודש דצמבר 2020 עתירה על ידי התנועה למען איכות השלטון, שטענה שההחלטה חרגה ממתחם הסבירות, התקבלה מבלי שנשקלו כלל השיקולים ותוך שחברי הכנסת היו נגועים בניגוד עניינים. עמדתנו הייתה שהוועדה פעלה בהתאם לסמכות שהוקנתה לה לפי החוק, שהתכלית שלה הייתה לאפשר גמישות בדיוק במצבים חריגים מסוג זה, שארבע מערכות הבחירות היו באמת מקרה יוצא דופן. בעצם מה שקרה עם העתירה הזאת בינתיים, נדרשנו מעת לעת לעדכן את בית המשפט. בהודעת העדכון האחרונה שהגשנו ב-7 ביולי 2021 עלה שהסיעות כבר הגישו את הדוחות ביחס לבחירות לכנסת ה-21, ה-22, ומרביתן אז גם לגבי הכנסת ה-23, ולכן הוחלט על מחיקת העתירה. בפסק הדין בית המשפט ציין שהארכות המועדים ניתנו נוכח מצב לא כשגרתו, שבו התקיימו מערכות בחירות רצופות לצד מגפת הקורונה ושנראה היה שלא היה מנוס מחריגה מלוחות הזמנים. יחד עם זאת, בית המשפט ציין שבימים כתיקונם ראוי להקפיד על קיום הוראות דיווח במועדים שקבועים בחוק ולהימנע ככל הניתן מפגיעה בשקיפות הציבור שכרוכה בדחיות שלא מחויבות המציאות. המשמעות של מתן הארכות היא דחייה בפרסום דוחות המבקר בדבר מימון הבחירות ומימון המפלגות בבחירות.

אם אתם רוצים להשלים כעת, הסיעות או חנה רותם.
היו"ר אלכס קושניר
נציגי הסיעות, אתם רוצים לומר משהו? מי נמצא איתנו בזום?
טמיר כהן
מאור חמו הוא משתתף קבוע בדיונים האלה בדרך כלל, הוא נציג הליכוד.
היו"ר אלכס קושניר
בבקשה, מאור חמו.
מאור חמו
קודם כול, שלום ותודה רבה על האפשרות להשמיע את הדברים.

אני נכחתי בכל הישיבות לאורך כל הזמן. ייסדנו גוף של בעלי תפקידים בכל המפלגות, שכולנו מדברים ביחד על הבעיות הקיימות. זה גוף מקצועי לחלוטין וא-פוליטי.

אסביר בקצרה. בימים אלה הסיעות המתמודדות מצויות בסגירות אחרונות של מערכת בחירות לכנסת ה-24 ואנשי הכספים והנהלת החשבונות של הסיעות מגויסים להבטחת ההתנהלות התקינה של הבחירות. במקביל אנחנו נמצאים תחת ביקורת של משרד מבקר המדינה על הדוחות הכספיים של הכנסת ה-21 וה-22, וכמובן התקופות הנלוות אליהן, שזה ארבעה דוחות שהוגשו בינואר–פברואר 2021, במקביל עם תחילת ביקורת מבקר המדינה לכנסת ה-23 ולתקופה השוטפת הנלווית אליה. אלה דוחות שהוגשו בסוף יוני השנה.

ההתמודדות המקצועית גם עם ביקורת על מספר דוחות יחד מול מבקר המדינה, במקביל לעבודה הנדרשת לסגירת מערכת הבחירות לכנסת ה-24, אינה אפשרית מבחינת הסיעות. לא רק מן ההיבט המקצועי אלא גם מבחינת ה- - - של הסיעות שהם מוגבלים.

בנוסף, כן חשוב, בהינתן שאנחנו כבר בפתחו של הקיץ מרובה החופשות, לאחר שנתיים שאנשים לא יצאו לחופשות עקב הקורונה, ועובדי הגזברות בכל הסיעות קבעו לעצמם חופשות עם המשפחות, ומייד לאחר תום אוגוסט, ממש בתחילת ספטמבר מתחילים חגי תשרי, לכן הבקשה הזאת הוגשה, קודם כול למשרד מבקר המדינה.

כולנו מבינים שהאוסף הבלתי נתפס של מערכות הבחירות והסגרים ומגפת הקורונה הביאו אותנו למצב הזה. למרות שכל פעם דחינו, והיה גם הליך משפטי, ועמדנו בזמנים, עם הדחיות המפלגות עמדו בזמנים, ורואים גם שקיימת מצוקה אצל משרד מבקר המדינה, שגם הוא כרגע מבקש דחייה לגבי הגשת הדוחות לגבי הכנסת ה-21 וה-22.

המפלגות בעד ביקורת, הן רוצות להביא את החומר לביקורת בצורה המיטבית והאיכותית ביותר ולכן הן גם מעוניינות שיבצעו עליהן ביקורת ראויה, שלא תהיה לא עניינית מפאת קוצר זמנים. אנחנו כן רוצים את הביקורת. זה גם גורם לנו כמפלגות וסיעות להשתפר.

אלה הדברים ואנחנו מבקשים מן הוועדה לאשר את הדחייה האמורה, שתיתן לכולנו קצת אוויר אחרי התקופה המשוגעת מאוד שעברנו, בתקווה שמערכות הבחירות יחזרו להיות פעם בכמה שנים, מן הבחינה המקצועית אני מדבר, כפי שצריך, והכול יתנהל כפי שהיה עד לפני השנתיים האחרונות. תודה.
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה. ינון אזולאי, בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני בעד, כי כשהמפלגות מבקשות אז הן מבקשות.

לגבי רואה החשבון מן הליכוד, רק הערת ביניים: שבליכוד לא ישמעו שביקשת שזה יהיה לתקופה ארוכה. לא נראה לי שירצו שתמשיך לעבוד אצלם...

אני מבין שגם הפעם מבקר המדינה מבקש הארכה. יש לי שאלה: מה קרה הפעם? בפעם שעברה כשהצענו הארכה לא רצו, כן רצו. היה לנו שיג ושיח עם המבקר. אני בעד לתת לו, אבל היה ראוי, כאשר אנחנו מבקשים, להיות איתנו גמישים, אנחנו הסיעות, ולא להתעקש על דברים שאנחנו מכירים ויודעים. אגב, את לא חייבת לענות לי על זה. אני אומר את מה שיש בליבי. אני מעדיף להגיד מאשר לשמור אצלי, כך אני נעשה צעיר יותר. היה ראוי שגם אז המבקר היה איתנו. אבל אנחנו לא עושים את החשבונות הללו, אנחנו מסתכלים מקצועית. אני מאמין שמי שהצביע בפעם שעבר בעד יצביע גם עכשיו בעד, מי שהצביע נגד יצביע נגד וזה יעבור.
ולדימיר בליאק (יש עתיד)
תודה, אדוני היושב-ראש. אני חייב להגיד שאני לא מרגיש הכי נוח עם הבקשה החוזרת הזאת כי ראוי שהמפלגות יעמדו במועדים. כפי שהיועצת המשפטית ציינה, ערך השקיפות הוא גם ערך חשוב, וחשוב שאנחנו נתייחס אליו. יחד עם זאת, כמי שעסק בנושא הזה בפן המקצועי שנים רבות אני מבין את המורכבות ואת התקופה המיוחדת שאנחנו חווים. אני מציע להיענות לבקשה ולצפות מכל המפלגות לעשות את המאמץ המרבי להגיש את הדוחות בהקדם האפשרי. תודה.
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה. חנה רותם ממשרד מבקר המדינה, בבקשה.
חנה רותם
תודה. בנוגע לבקשת המפלגות, מבקר המדינה מודע לכל הקשיים שהמפלגות עוברות ושקל שוב את הבקשות שלהן. לכן הסכמתו הכתובה מונחת בפניכם. הוא ממליץ להיענות לבקשת הסיעות להאריך את מסירת הדוחות ל-31 באוקטובר.

יחד עם זאת, מונחת גם בקשתנו שהדוח על תוצאות אותה ביקורת יוגש ליושב-ראש הכנסת ב-9 ביוני, מכיוון שמדובר בביקורת מורכבת. זו עמדתו לגבי הדבר הזה.

בנוסף לכך, במכתב הזה יש גם - - -
שלומית ארליך
לגבי האלמנט הזה, עד היום אף אחת מ-14 הסיעות לא הגישה ולא נקנסה?
חנה רותם
אף אחת מן הסיעות לא הגישה דוח כספי לתקופת הבחירות לכנסת ה-24 ולתקופה השוטפת הנלווית. הבקשה פה היא של 14 מתוך הסיעות, שאני מניחה שרובן הצטרפו פה. הנסיבות אכן חריגות: בשנתיים האחרונות היו כאן חמש מערכות בחירות. לא קל להתמודד עם הדבר הזה וגם לעמוד בביקורת שלנו שנעשית במקביל. אנחנו מבינים את הדבר הזה והאינטרס של כולנו הוא שביקורת תהיה מהותית ומקיפה על מנת להביא את הנתונים הטובים ביותר לידיעת הציבור. לכן המבקר סבור בפעם הזאת שיש להיעתר לבקשת הסיעות בעניין הזה.
היו"ר אלכס קושניר
תודה רבה. נציג התנועה לאיכות השלטון, בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
הם כבר לא קיימים, לא ראינו אותם בחוקים האחרונים. איפה הם? זה התנועה לאיכות השמאל, זה לא התנועה לאיכות השלטון.
הידי נגב
חבר הכנסת אזולאי, אתה מוזמן להתייעץ עם חבר הכנסת משה ארבל, אולי תשמע ממנו על כמה דברים שעשינו לאחרונה.
ינון אזולאי (ש"ס)
יש דברים שבהם אנחנו חלוקים בינינו.
הידי נגב
תשמע על עתירות, תשמע על עוד דברים.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להציג את הבעיה. הרבה פעמים אנחנו נתקלים בשנה, שנה וחצי האחרונות בחוסר הבנה של מה הבעייתיות בסיפור הזה. הבעייתיות פה, יותר ממיליארד שקלים ניתנו על ידי המדינה למפלגות השונות. זה היה רק בשלוש מערכות הבחירות הקודמות, עכשיו התווספה עוד מערכת נוספת. בעצם יש פה כספים אדירים, למעלה מ-250 מיליון שקל לכל מערכת בחירות. אלה כספים אדירים ואין שום ביקורת ציבורית, למעט הביקורת שעורך מבקר המדינה. זאת אומרת, חוק חובת מכרזים, חוק שירות המדינה, חוק חופש המידע, שמאפשר לעמותות להגיע למסמכים – לא חל על המפלגות. לכן הביקורת היחידה כדי שאפשר יהיה להבין מה קורה עם כל הכספים האדירים האלה היא באמצעות הדוחות הכספיים. כאשר המפלגות לא מגישות את הדוחות הכספיים למבקר המדינה אין ביקורת. לכן כשדוחים את הגשת הדוחות דוחים את הביקורת. הציבור הולך לקלפי והוא לא יודע מה עשו המפלגות עם הכסף, מה עשו המפלגות שהוא רוצה לבחור בהן.

התכלית של חוק מימון מפלגות מדברת על שמירה על שוויון בין הסיעות. יש פה בעייתיות שאנחנו בכל פעם דוחים. לצורך העניין, ישראל ביתנו היא סיעה שמגישה את הדוחות או הגישה אותם בפעם האחרונה בזמן, סיעה שלא לוקחת הרבה הלוואות בגלל שהיא מבינה שחלים עליה עניינים ציבוריים ומדובר בכספים ציבוריים. לעומת זה, לסיעת הליכוד יש חוב של יותר מ-60 מיליון שקל בהלוואות, רק לכנסת, אני לא מדבר על ספקים. בכל פעם מבקשים להאריך את הגשת הדוחות הכספיים ואנחנו לא יודעים מה הם עושים עם הכספים האדירים האלה. אנחנו שומעים בתקשורת על כחול לבן והליכוד ששוכרים חוקרים פרטיים, כל מיני דברים כאלה, שהם אסורים לשימוש בכסף ציבורי. אין דין ואין דיין.

אדבר על החוק שקבע 16 שבועות ואשמח אם אחר כך יתייחסו לזה כי היה צריך להגיש את הדוחות עד 21, אנחנו קצת באיחור במובן הזה.
שלומית ארליך
לכן שאלתי וחנה רותם אמרה שאף אחת מן הסיעות לא הגישה ולא נקנסה.
הידי נגב
דיברתי לפני כן עם חנה רותם ואני שמח שהיא אמרה לי על כמה דברים שהם בודקים, אני שמח על כך.

החוק המקורי משנת 1973 קבע שמועד הגשת הדוחות הכספיים יהיה תוך שישה שבועות. אחר כך בשנת 1980 תיקן המחוקק לעשרה שבועות. בשנת 2005 זה תוקן שוב בתיקון מס' 27 ל-12 שבועות. בשנת 2012 תיקנו ל-16 שבועות.
שלומית ארליך
במועד שבו תיקנו ל-16 שבועות גם אמרו שיכול להיות שפרק הזמן הזה לא יספיק.
הידי נגב
יכול להיות, ואפשר להאריך בחודש–חודשיים. לכנסת ה-21 הארכנו ביותר משנה וחצי, לכנסת ה-23 הארכנו בשנה – אלה הארכות מטורפות. קשה לערוך ביקורת רלוונטית וטובה, שהיא הביקורת היחידה על המפלגות. אני עכשיו נכנס גם לנושא הזה שחפרנו עליו כבר, שזו הכנסת מחוקקת לעצמה. כאשר הכנסת מחוקקת לעצמה, זאת אומרת כשיש ניגוד עניינים בין חברי הכנסת וכאשר יש עניין שמנוגד לאינטרס הציבורי, צריכה להיות ביקורת וצריך להיזהר יותר בהארכות האלה ולשים לב שמדובר בכספים ציבוריים. תודה רבה.
נירה שפק (יש עתיד)
חשוב לי לומר לך שני דברים. גם לי לא נוח כל כך עם ההארכות. אמרת שני דברים שחשוב להתייחס אליהם. ראשית, בסוף מדובר לא בדברים שלא יעשו. אלה דברים שכבר נעשו והשקיפות תהיה. אף אחד לא אמר להוריד את זה מסדר היום אלא אמרו לדחות. כלומר לשני הטיעונים שלך, על הצגת הנתונים – אין חשש לפגיעה כי זה כבר נעשה, זה לא שעכשיו משנים דברים, ושנית, בסוף תהיה פה שקיפות לציבור.
הידי נגב
היא תהיה, אבל הביקורת פחות רלוונטית.
נירה שפק (יש עתיד)
היא רלוונטית מאוד כי בלוחות הזמנים האלה גם אם עכשיו יהיו בחירות עדיין היא תהיה רלוונטית. בהסתכלות על מה שהיה, לא נוח לי עם התהליך, אבל אני מבינה את המציאות. בסוף, כדי להישאר רלוונטיים, אפשר להשתמש בנימוקים – עם ישראל, האזרח הקטן יעשה את התהליך, יבדוק, יראה.
הידי נגב
תודה רבה חברת הכנסת. דיברתי על זה לפני כן גם עם גברת חנה רותם. הבעייתיות היא בפרסום דוח מבקר המדינה ארבע–חמש שנים לאחר אותו מועד בחירות. חלק מן המפלגות כבר לא קיימות, מפלגות התווספו, שהן רלוונטיות לבוחר, ומפלגות אחרות לא רלוונטיות. בדרך כלל הפרסום היה שנה אחרי בגלל שהייתה הגשת דוחות בזמן, או לכל הפחות הייתה הארכה מצומצמת עד שבעה חודשים, שלושה חודשים. אני מדבר על הכנסת ה-17 וה-18. עכשיו אנחנו מדברים על הגשת דוחות שנה וחצי אחרי הכנסת ה-21. אין מה לעשות אבל הפרסום של הדוח יהיה כל כך מאוחר שאני לא יודע אם הוא יהיה רלוונטי אפילו לבוחר.
נירה שפק (יש עתיד)
הוא תמיד יהיה רלוונטי.
היו"ר אלכס קושניר
יש עוד חברי כנסת שרוצים להתייחס? לא.

חשוב שנבין, אנחנו מדברים על בקשה להארכת מועד להגשת דוחות לכנסת ה-24 ולא לכנסות הקודמות. המועד היה 21 ביולי, וכרגע בעקבות ההמלצה של מבקר המדינה אנחנו דנים פה בהארכה של שלושה חודשים לכל היותר, כולל החגים באמצע. בפעם הקודמת כשדנו על הארכה של הדוחות לכנסת ה-23 דובר על כמעט שנה של הארכה ואז זה היה לא סביר ולכן אני אז כחבר ועדת הכספים הצבעתי נגד. היות ואנחנו נמצאים כעת בתקופה של חגים, על כמעט חודש ללא ימי עבודה באמצע, אני חושב שההארכה הזאת סבירה ולכן אני ממליץ לחבריי חברי הכנסת להצביע בעד ההארכה הזו, עד 31 באוקטובר 2021.

אני מצטרף לאמירה של מאור חמו, אני מקווה מאוד שהקואליציה הזאת תחזיק הרבה מאוד זמן.
ינון אזולאי (ש"ס)
תצטרכו לקחת אותו לעבוד אצלכם...
היו"ר אלכס קושניר
כדי שאנחנו באמת נוכל לייצב את המערכת הפוליטית, הכלכלית והציבורית ובבחירות הבאות להגיש את הדוחות בזמן.
ינון אזולאי (ש"ס)
אדוני היושב-ראש, שכנעת אותי, הייתי אמור להצביע נגד, בגלל האופן שהצבעת בפעם שעברה, אך הפעם שכנעת אותי, אני מצביע בעד ביחד אתך.
היו"ר אלכס קושניר
אני שמח מאוד לשמוע.
נירה שפק (יש עתיד)
הרגע היא אמרה שאף מפלגה, כולל שלך, לא הגישה דוחות.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני גם בפעם שעברה הצבעתי בעד.
היו"ר אלכס קושניר
נקרא את הבקשה.
שלומית ארליך
"בהתאם לסעיף 10(ו) לחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973, בהסכמת מבקר המדינה, מחליטה ועדת הכספים של הכנסת כמפורט להלן: להאריך עד יום כ"ה בחשוון".

הסעיף הראשון מתייחס להארכה שהתבקשה על ידי מבקר המדינה להאריך לגבי הדוחות של הכנסת ה-21 וה-22. זה מה שהידי נגב התייחס אליו, שמדובר ביותר בשנה. צריך לזכור שמדובר פה בנסיבות שהן באמת יוצאות דופן, שלא היו כדוגמתן, של חמש מערכות בחירות ברמה הארצית והמקומית, של מערכות ביקורת שנעשות במקביל ובשוטף, גם הגשת הדוחות וגם הביקורת על הגשת הדוחות, כשאותם אנשים עוסקים במלאכה. מתקיימות פה נסיבות שהן חריגות ויוצאות דופן.

הבקשה היא "להאריך עד ליום כ"ה בחשוון התשפ"ב, 31 באוקטובר 2021, את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת ה-21 ולתקופת הבחירות לכנסת ה-22, וכן את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום כ"ד בטבת התשע"ט, 1 בינואר 2019, והמסתיימת ביום כ"ה בניסן התשע"ט, 30 באפריל 2019, ולתקופה המתחילה ביום כ"ו בניסן התשע"ט, 1 במאי 2019, והמסתיימת ביום א' בתשרי התש"ף, 30 בספטמבר 2019."

הסעיף השני שאקרא מתייחס למועד הארכת הדוחות לסיעות לכנסת ה-24.

"להאריך עד יום כ"ה בחשוון התשפ"ב, 31 באוקטובר 2021, את מועד מסירת החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת ה-24 ואת מועד מסירת החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום ז' בניסן התש"ף, 1 באפריל 2020, והמסתיימת ביום י"ח בניסן התשפ"א, 31 במרץ 2021".

זה בעצם הארכה של 14 שבועות. צריך היה להגיש את הדוחות ב-21 ביולי 2021 ואנחנו מאריכים את זה מעכשיו, בהינתן שהדוחות לא הוגשו עד כה.

הסעיף השלישי והאחרון מתייחס לדוחות האלה של הכנסת ה-24 ולהארכה למבקר המדינה.

"להאריך עד יום י' בסיוון התשפ"ב, 9 ביוני 2022, את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת החשבונות לתקופת הבחירות לכנסת ה-24, וכן את מועד מסירת דוח מבקר המדינה לגבי תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים לתקופה המתחילה ביום ז' בניסן בתש"ף, 1 באפריל 2020, והמסתיימת ביום י"ח בניסן התשפ"א, 31 במרץ 2021."
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד
היו"ר אלכס קושניר
הבקשה אושרה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:00.

קוד המקור של הנתונים