ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 04/08/2021

חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הפנים והגנת הסביבה
04/08/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 7
מישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה
יום רביעי, כ"ו באב התשפ"א (04 באוגוסט 2021), שעה 8:30
סדר היום
הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: סעיד אלחרומי – היו"ר
זאב בנימין בגין
איתן גינזבורג
רון כץ
יוראי להב הרצנו
שירלי פינטו קדוש
מוסי רז
חברי הכנסת
ענבר בזק
איתמר בן גביר
ווליד טאהא
אחמד טיבי
אלון טל
יום טוב כלפון
יוליה מלינובסקי
מיכאל מלכיאלי
יעקב מרגי
אוסאמה סעדי
יצחק פינדרוס
יואב קיש
שלמה קרעי
שמחה רוטמן
נירה שפק
מוזמנים
אפרת ברנד - יועצת משפטית, משרד הפנים

דלית זילבר - מנכ"לית מינהל התכנון

סיגלית בודנהיימר בארי - מתכננת הוותמ"ל, מינהל התכנון

מתן יגל - רכז מקרקעין והגנת הסביבה, אגף התקציבים, משרד האוצר

יובל שמחוביץ - יועץ משפטי, משרד הבינוי והשיכון

טל זקס - לשכה משפטית, המשרד להגנת הסביבה

רות אפריאט - רשות מקרקעי ישראל

מניה לייקין - יועצת משפטית, רשות מקרקעי ישראל
ייעוץ משפטי
תומר רוזנר
רעות בינג
מנהלת הוועדה
לאה קריכלי
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומיםהצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2021, מ/1438
היו"ר סעיד אלחרומי
בוקר טוב לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת הפנים והגנת הסביבה לדיון בהצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התשפ"א-2021, מ/1438, הכנה לקריאה שנייה ושלישית, דיון והצבעות.

אני חייב כמה מילים לפני שאנחנו ניגשים להקראת הסיכום האחרון שהיה אתמול. במשך השבוע, מתחילת השבוע, מיום ראשון, אנחנו עשינו גם דיונים רשמיים בוועדה וגם דיונים מחוץ לוועדה, עם כל הגורמים הרלוונטיים, עם החקלאים, עם המושבים, וגם עם החברה הערבית, כל הקבוצות שאליהן נוגע החוק, ואני שמח לבשר לכולם שהגענו להסכמות עם כולם למרות הקשיים שנתקלנו בהם, אבל בסופו של דבר סיכמנו ועכשיו הסיכום האחרון שהיה יקריא אותו תומר, הייעוץ המשפטי, ונתחיל בדיון על הסתייגויות והצבעות.

כולי תקווה שאנחנו נסיים את זה ונעביר את זה למליאה בהקדם האפשרי. זו בשורה לאזרחי המדינה מכל השכבות ומכל המגזרים. בבקשה, תומר.
תומר רוזנר
בוקר טוב לכולם. אנחנו ניסחנו את כל ההסכמות שהוצגו באופן עקרוני בוועדה בישיבות הקודמות וטרם הוקראו, לכן אנחנו מבקשים להקריא בפני הוועדה ולקבל את אישורה לניסוחים שאנחנו ניסחנו לגבי אותן הסכמות. בנוסח שנשלח לקראת הדיון הזה הניסוחים שאנחנו עומדים להקריא מסומנים בצהוב ורעות תקריא אותם לפי סדרם. אם יהיה צורך אנחנו גם נסביר.
רעות בינג
זה מבוסס בעצם על דברים שדיברנו עליהם.
תומר רוזנר
בדיוק, על דברים שכבר סוכמו.
יואב קיש (הליכוד)
רק שאלת הבהרה, תומר. מתי נשלח הנוסח הזה? כי אני לא ראיתי אותו.
תומר רוזנר
אתמול בשעות הערב.
יואב קיש (הליכוד)
מתי, אתה יודע להגיד?
תומר רוזנר
שעה? 11.
היו"ר סעיד אלחרומי
בסביבות עשר וחצי, כן.
יואב קיש (הליכוד)
כי אני חושב שאנחנו התייחסנו להסתייגויות לנוסח הקודם, אז יש פה אירוע לא נכון מבחינת לוחות זמנים, כי את ההסתייגויות שלנו, כשנותנים נוסח ב-11 בלילה ומבקשים הסתייגויות עד שמונה וחצי בבוקר, שהמליאה הייתה עד אחת בלילה, אני חושב שזה לא תקין ואני מבקש לתת לנו זמן עכשיו להגיש הסתייגויות. אני לא ידעתי על כל הנוסח הזה ואני מבקש לתת לנו זמן להגיש הסתייגויות רלוונטיות.
נירה שפק (יש עתיד)
חבר הכנסת קיש, מי שהיה כאן - - -
יואב קיש (הליכוד)
אין שום בעיה, אני לא מתווכח בעובדות - - -
נירה שפק (יש עתיד)
לא, אני אומרת רק שמי שהיה כאן - - -
יואב קיש (הליכוד)
הגישו נוסח ב-11 בלילה, כשהמליאה עד אחת בבוקר, כשביקשו עד שמונה הסתייגויות, התייחסנו לנוסח הקודם, אני מבקש - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
אז בוא אני אסביר.
יואב קיש (הליכוד)
בבקשה, ואני רוצה את התייחסות היועץ המשפטי.
היו"ר סעיד אלחרומי
תיכף היועץ המשפטי התייחס. אנחנו דאגנו, ואני התקשרתי ליועץ המשפטי של הוועדה ודאגנו שהנוסח יחולק לחברי הוועדה, הנוסח הסופי, למרות שבמשך השבוע היו חברי כנסת כאן ודנו ועסקנו בחוק הזה, אבל דאגנו לשלוח אותו לפי לוח הזמנים הקבוע בחוק שיגיע לחברי הוועדה, מה גם שחברי הוועדה נשארו פה עד אחת וחצי, אז היו ערים כולם כשהגיע אליהם שעתיים-שלוש לפני סיום המליאה ואנחנו עכשיו מתחילים את הדיון בשמונה וחצי בבוקר. אבל בכל זאת אני מעביר את זה לתומר שיגיד מה שיש לו להגיד בנושא.
יואב קיש (הליכוד)
אני רק, ברשותך, אתייחס לדבריך. אני קודם כל לא באתי לזלזל ולא להקטין במאומה מהדיון הרציני שהיה פה, אני גם לא הייתי פה בשעות הדיון, אני גם לא אומר שהייתי, ממש לא. אני מתייחס לתהליך ולהתנהלות.
היו"ר סעיד אלחרומי
הטכני, אתה מדבר.
יואב קיש (הליכוד)
לא, זה לא טכני, כי כשמגישים נוסח לחוק ב-11 בלילה ואני הייתי במליאה, מצטער, אולי היו פה חברים שהיה להם זמן לעסוק בדברים אחרים, אני עד אחת בבוקר הייתי במליאה והלכתי לישון ולא ידעתי שמגיע נוסח חדש בעניין הזה ואז מה שקרה זה שההסתייגויות שהגשנו חלקן לא רלוונטיות בגלל שינויי נוסח ולבוא ולקבוע שמונה וחצי ואני בעצם רק עכשיו מבין שיש נוסח חדש זה נראה לי לוחות זמנים - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, זה לא נוסח חדש.
יואב קיש (הליכוד)
זה נוסח חדש שהוצג אתמול ב-11 בלילה.
היו"ר סעיד אלחרומי
זה הסיכום שהיה כאן. זה הוקרא בוועדה וניסחו אותו.
יואב קיש (הליכוד)
בסדר, אבל בסוף מגיע נוסח להתייחסויות והנוסח החדש הזה מגיע לפה ב-11 בלילה, בשמונה וחצי בבוקר אנחנו מזומנים ל – לא הספקתי הרבה, אני מודה, קמתי בשבע, שבע וחצי, ארוחת בוקר, צחצוח שיניים ובאתי לפה.
היו"ר סעיד אלחרומי
זה חשוב.
יואב קיש (הליכוד)
אפילו ראיתי את תומר יחד איתי במלון, אמרנו שלום אחד לשני.
תומר רוזנר
לא לגלות סודות.
יואב קיש (הליכוד)
עכשיו, מה שקרה מהאירוע הזה שאני מבקש דחייה נוספת לטובת הגשת הסתייגויות בעקבות השינויים שנעשו בנוסח האחרון.
היו"ר סעיד אלחרומי
תודה, יואב. בבקשה, תומר.
תומר רוזנר
חברי הכנסת, חברי הוועדה שהיו בדיונים יודעים שכל הדברים שמופיעים בנוסח עכשיו הם דברים שסוכמו והוצגו בצורה מאוד מפורטת בוועדה כשנאמר שהניסוחים של אותם דברים שכבר סוכמו הם אלה שיובאו בוועדה והצגת הנוסח תהיה לפי אותם סיכומים.
היו"ר סעיד אלחרומי
זהה לחלוטין.
תומר רוזנר
השינויים הם לא רבים ובהסתייגויות שכבר הוגשו אין כל התייחסות לנוסח הקודם, אין שום קשר בין ההסתייגויות לבין הנוסח, ההסתייגויות לא מתייחסות לשום דבר שיש בנוסח.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, יש מספר הסתייגויות שכן מתייחסות לנוסח.
תומר רוזנר
אני לא ראיתי אחת כזו.
שלמה קרעי (הליכוד)
תיכף אני אקריא.
יואב קיש (הליכוד)
אז תן לי להתייחס לפחות לשינויים שעשית, אני לא אגיש הסתייגויות שלא קשורות לשינויים שנעשו.
תומר רוזנר
רק דקה. לגבי אותם השינויים אלה לא שינויים שעכשיו אנחנו מציגים אותם לראשונה, חברי הוועדה, שומה עליהם להיות בדיונים בוועדה ואם הם רוצים להגיש הסתייגויות לשינויים שסוכמו וצוינו כאן בצורה מפורטת יכולים היו לעשות זאת.
היו"ר סעיד אלחרומי
היה להם זמן להגיש.
תומר רוזנר
יחד עם זה ניתן גם זמן, לדעתנו, זמן מספיק לגבי הניסוח של אותם שינויים שהוצגו. לכל המאוחר אתמול אחר הצהריים , בסביבות השעה שלוש, הוצגו העקרונות שסוכמו בצורה מפורטת בוועדה, הוצגו לכל המאוחר אתמול אחר הצהריים ואפשר היה להתייחס אליהם. בנוסף לכך היה, לדעתנו, זמן מספיק, מהשעה שבה נשלח הנוסח לגבי אותם שינויים שכבר היו ידועים עד לשמונה בבוקר אפשר היה, אם היה רצון, להגיש הסתייגויות לגביהם ולכן אנחנו סבורים שקיבלתם זמן מספיק להתייחסות.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני רוצה, ברשותך, אם אפשר, להתייחס. קודם כל אתם מכירים את האירוע שאין חברי ועדה קבועים של האופוזיציה בגלל אירוע שלא קשור לוועדה הזו, אלא אירוע כלל כנסת, נקרא לו, זה אחת, שתיים, אפשר גם לשבת בחדר ולראות את הדיון, וגם הייתי, כמובן שהיה חשוב לי כי כל נושא, דווקא מהכיוון של החקלאים, היה לי מאוד חשוב ובדברים האלה כל הזמן הייתי בקשר עם האנשים למרות שלא נכחתי פה פיזית, ושלוש, אני מזכיר לך שגם אתמול הכנסת הייתה פעילה, כל הדיונים האלה, חלקם נעשו בזמן – אני לא יודע בדיוק, זה הסתיים בדיוק לפני כניסת המליאה, מארבע אני במליאה באופן פעיל עד השעה 11, אפילו עד אחת בבוקר, ומה שאתה אומר לי עכשיו, אני הולך לקחת את זה תקדים לכל החקיקה בכנסת כשביום מן הימים אנחנו נחזור לשלטון ונחליף את האנשים.

אתה אומר לי כזה דבר ואני רוצה שזה יובהר על ידי כולם ויאושר כנכון, סיום דיון בשלוש אחרי הצהריים, עם שינויים, שהיו בהסכמות, אבל עם שינויים, שמגיעים בנוסח ב-11 בלילה כאשר יש דיון מליאה מארבע אחרי הצהריים, המליאה פעילה עד אחת וחצי בבוקר, ואתה אומר לי שעד שמונה להגיש הסתייגויות לדבר הזה קביל לחלוטין, אין עם זה שום בעיה וזו הציפייה מחברי הכנסת לעמוד בלוחות זמנים שכאלה.
היו"ר סעיד אלחרומי
תודה, חבר הכנסת קיש. חבר הכנסת יוראי.
נירה שפק (יש עתיד)
אני רוצה, בבקשה - - -
יואב קיש (הליכוד)
לא, אני רוצה את התשובה של תומר לשאלה שלי.
היו"ר סעיד אלחרומי
אני חושב שתומר נתן תשובה - - -
יואב קיש (הליכוד)
לא, אני רק רוצה שיגיד לי כן, זה הכול. שיגיד לי כן, שיגיד לי כן.
היו"ר סעיד אלחרומי
תומר נתן תשובה מאוד ברורה.
יואב קיש (הליכוד)
יושב ראש הוועדה, אני הייתי גם יושב ראש הוועדה, אני זוכר שלוחות זמנים כאלה מעולם אני לא עשיתי, אולי לא הגעתי למצב עם כנראה הדחיפות הזו - - -
נירה שפק (יש עתיד)
רגע, אבל רוצה גם להתייחס.
יואב קיש (הליכוד)
תתייחסי, בסדר, אני רוצה לדבר.
היו"ר סעיד אלחרומי
יואב, דיברת, אני נתתי לך זמן.
יואב קיש (הליכוד)
אז רק ביקשתי תשובה מתומר, היועץ המשפטי.
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי, אתה תקבל תשובה, אין בעיה.
יואב קיש (הליכוד)
תודה.
היו"ר סעיד אלחרומי
יוראי, בבקשה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני מוכרח לומר, חבר הכנסת קיש, אתם בחרתם לא להיות כאן, זאת בחירה שלכם. ייאמר לזכות היושב ראש שהיו כאן דיונים שעות על גבי שעות במהלך הימים האחרונים יחד עם נציגי הקואליציה, יחד עם נציגי האופוזיציה שכן הגיעו, אוסאמה סעדי ואחמד טיבי היו כאן לאורך כל הזמן. הסיכומים הם לא חדשים לאף אחד מהחברים שבחרו להגיע לכאן. יש לנו צוותים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה לא היית כאן לאורך כל הזמן, יוראי, לא זכור לי שכשאני הייתי - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
הוא היה, רוב הזמן.
נירה שפק (יש עתיד)
הוא היה לאורך כל הזמן.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
ראיתי אותך נכנס ויוצא, אבל אתם לא יכולים גם להחליט שאתם לא מגיעים ולוקחים חלק בדיונים וגם מלינים על כך שאתם לא מכירים את הסיכומים.
יואב קיש (הליכוד)
טוב, אני אגיד לך, בוא אני אספר לך סוד, יוראי - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
יוראי, אני חושב שהנקודה ברורה.
יואב קיש (הליכוד)
אני רוצה להגיד סוד ליוראי, סוד, אנחנו יושבים בחדרים, רואים את הדיונים, נכנסים דרך האפליקציה - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
וואו איזה סוד, סוד כמוס הסוד הזה.
יואב קיש (הליכוד)
ופשוט לא באים כי כרגע יש החלטה גורפת, אנחנו באים רק להסתייגויות בלבד.
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי, בסדר, יואב, תודה. נירה, משפט אחד.
נירה שפק (יש עתיד)
כן, קצר. אני רוצה לומר, אני לא חברה בוועדה הזאת, אבל מכיוון שהיו לי הסתייגויות בחרתי לא לבוא בסוף, ויודעים כל השורה שיושבת כאן שלא עשיתי חיים קלים, בשבוע שעבר הגעתי לדיונים, ולדיון עם השרה, כשהיא עשתה דיון פתוח והתייעצות, וביום ראשון רצתי כאן בין שלוש ועדות כי היה חשוב לי להיות כאן ודאגתי להתעדכן מאנשים מה קורה פה ולשים הסתייגויות ולהיפגש עם יושב ראש הוועדה כולל לעשות אמבוש במעלית, וזה בעיניי לא פחות עבודה פרלמנטרית. אז אפשר ללכת לקטע של אופוזיציה קואליציה ואפשר להגיד חבר'ה, יש לנו משימה.
יואב קיש (הליכוד)
כל הכבוד.
נירה שפק (יש עתיד)
כן, תודה, אני שמחה - - -
יואב קיש (הליכוד)
אני מחזק אותך על פעילותך הפרלמנטרית.
נירה שפק (יש עתיד)
אני שמחה. אז היה לך לא כמה שעות, אלא את אותם שלושה-ארבעה דברים, אותם שלושה-ארבעה סעיפים שדנו בהם פה, מיום ראשון הם עלו והייתה הזדמנות לבוא ללמוד, לא ביום ראשון, לא ביום שני, לא ביום שלישי והיום אנחנו ביום רביעי.
יואב קיש (הליכוד)
אני בסך הכול מבקש את אישורו של תומר להתנהלות הזו, זה הכול, כדי שלפעם הבאה שאנחנו נהיה שם נוכל לעשות את אותו דבר.
היו"ר סעיד אלחרומי
בחיאת יואב, אני מבין אותך, בסדר, תומר התייחס, אבל הוא יתייחס שוב.
תומר רוזנר
לא, אני רק אומר, בנסיבות המקרה הספציפי שאנחנו מדברים בשבוע של סיום מושב, בהינתן כל הדברים שכבר אמרתי אנחנו סבורים שניתן זמן סביר לחברי הכנסת - - -
יואב קיש (הליכוד)
מעולה, תודה רבה, מעכשיו זה תקדים.
היו"ר סעיד אלחרומי
תודה.
תומר רוזנר
בנסיבות המקרה המיוחד.
היו"ר סעיד אלחרומי
אנחנו מתחילים בהקראת הסיכומים שהיו שדיברנו עליהם אתמול בוועדה כאן, אבל הניסוח - - -
תומר רוזנר
בימים האחרונים.
היו"ר סעיד אלחרומי
כן, בימים האחרונים. בבקשה, רעות.
רעות בינג
כן, אנחנו בתיקון סעיף 3 בעמוד 4. זה מודגש, אבל אני בכל זאת מפנה.

בסעיף קטן (ב) –
(1) בפסקה (1), במקום "עד (3) לפחות" יבוא "עד (4) לפחות", ובסופה יבוא "ובהכרזה לפי סעיף קטן (א)(1) גם לאחר ששוכנע כי הקרקע שאינה מקרקעי ישראל הנכללת במתחם נחוצה למתחם מבחינה תכנונית וראויה להיכלל בו;";
תומר רוזנר
זה סעיף שהועבר מקום. סעיף שהיה קיים גם קודם והועבר, כפי שהוועדה ביקשה, הוא עבר דירה לחוות הדעת של מתכנן הוועדה. הוא הופיע קודם בסעיף אחר וזה תיקון שהוא טכני במהותו.
רעות בינג
אני עוברת לעמוד 6, סעיף (ב3).

(1) בהכרזה כאמור בסעיף קטן (א) הכוללת שטח משבצת, היקף שטח המשבצת שיוכרז לא יעלה על הקטן מבין אלה:
(1) 30% מכלל שטח המשבצת במועד תחילתו של תיקון מספר 7;
(2) 1,050 דונמים.
(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו –
(1) אם היישוב החקלאי הסכים לכך;
(2) עד תום שנה כהגדרתה בסעיף (ב1)(2) – על עד ארבעה מתחמים מועדפים.
(3) כללה תוכנית מועדפת לדיור שאושרה או הופקדה עד למועד תחילתו של תיקון מספר 7 שטח משבצת (להלן – הגריעה הקודמת) יבוא שטח המשבצת שנכלל בתוכנית כאמור בחשבון לעניין סעיף זה; ואולם, בלי לגרוע מהאמור בפסקה (ב3)(2)(א), החל מהשנה השנייה ואילך מהמועד האמור בסעיף קטן (ב1)(2) שטח המשבצת שניתן יהיה לכלול בהכרזה לפי סעיף זה בתוספת שטח הגריעה הקודמת לא יעלה על 40% מכלל שטח המשבצת במועד הגריעה הקודמת, וזאת על עד שלושה מתחמים מועדפים בשנה.
יואב קיש (הליכוד)
איזה עמוד זה?
רעות בינג
בעמוד 7 למעלה.
יואב קיש (הליכוד)
את קוראת רק את השינויים?
רעות בינג
כן.
היו"ר סעיד אלחרומי
הסיכומים.
יואב קיש (הליכוד)
סיכומים או שינויים בנוסח?
תומר רוזנר
שינויים בנוסח כפי שהם - - -
יואב קיש (הליכוד)
את קוראת מהנוסח, לא? אני לא טועה? מה מקריאים, תומר?
תומר רוזנר
אנחנו מקריאים את הדברים שסוכמו ברמה העקרונית בישיבות הקודמות וביקשו מאיתנו לנסח אותם והדברים כפי שסוכמו מובאים פה.
יואב קיש (הליכוד)
אבל לא מקריאים את החוק?
תומר רוזנר
הוא הוקרא כבר.
יואב קיש (הליכוד)
לא, עם השינויים מהנוסח של 11 בלילה הוקרא?
תומר רוזנר
אני לא מבין את השאלה. כל החוק הוקרא כבר.
יואב קיש (הליכוד)
אבל - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
הוקרא החוק, הוכנסו כל השינויים.
יואב קיש (הליכוד)
לא, השאלה היא, היושב ראש, אם אתה הולך להקריא את החוק או שבזה שהקראת את הסיכומים נגמרה ה - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, אנחנו יומיים הקראנו את החוק.
יואב קיש (הליכוד)
אבל עכשיו הגיע נוסח ב-11 בלילה, הנוסח הזה הוקרא או לא?
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, לא.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני מבקש להקריא את הנוסח.
היו"ר סעיד אלחרומי
מה שלא הוקרא מקריאים עכשיו.
יואב קיש (הליכוד)
אז לא, הם מקריאים את הסיכומים. את הנוסח של החוק שעליו הולכים להצביע אני יכול לבקש שיקריאו?
תומר רוזנר
לא, הנוסח הזה כבר הוקרא.
היו"ר סעיד אלחרומי
הוקרא, הוקרא כבר יומיים.
יואב קיש (הליכוד)
אבל יש שינויים שהוצגו ב-11 בלילה.
תומר רוזנר
אז אלה השינויים.
היו"ר סעיד אלחרומי
אלה השינויים.
תומר רוזנר
ועכשיו מוצגים אותם - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
אלה השינויים שמוקראים עכשיו בפני הוועדה, הנוסח הסופי שלהם.
תומר רוזנר
אני אסביר לחבר הכנסת קיש, עכשיו מוקראים אותם שינויים בנוסח שעדיין לא הוקראו, אבל סוכמו ברמה שאינה ניסוחית. כל הסיכומים היו סיכומים מאוד מדויקים שהוצגו בוועדה והתקבלו על דעתה. אנחנו עכשיו רק מקריאים את אותם סיכומים כפי שנוסחו בהצעת החוק. כל שאר הסעיפים שכבר הוקראו אין בהם שינוי.
יואב קיש (הליכוד)
אין לי בעיה, אבל האם למשל אתה אומר עכשיו שבסעיף 4(ב1) 'על מתחם משמעותי לדיור' נמחק. זה משהו שאתה הולך להגיד עכשיו במסגרת ההקראה, או שאתה מתייחס לסיכום ככללי?
תומר רוזנר
לא. הדוגמה שאתה אמרת זה דבר שהוקרא.
יואב קיש (הליכוד)
אוקיי, אז אני פשוט לא ראיתי את הנוסח ב-11 בלילה, אמרתי, אני רואה אותו רק עכשיו. אז משהו מהשינוי של נוסח של 11 בלילה, כל מה שנכנס להצעת החוק, אתה מקריא אותו כהצעת החוק, לא כסיכום?
תומר רוזנר
נכון, בוודאי, הסיכום כבר הוקרא בוועדה.
יואב קיש (הליכוד)
אוקיי.
תומר רוזנר
רק לנוחותך, השינויים שאותם אנחנו הולכים להקריא מסומנים בצהוב.
יואב קיש (הליכוד)
תודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תומר, אגב, הסתייגויות 95 והלאה של הקובץ שלי אלה הסתייגויות שנוגעות לניסוח של החוק ויש שם בהחלט דברים - - -
תומר רוזנר
בסדר גמור, תודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה שנעלם ממך, אז למיטב הבנתי מצאתי בשבילך.
רעות בינג
אני רק אדגיש שההגדרות הן בהמשך ואותם הקראתי.
תומר רוזנר
הן לא משתנות.
אפרת ברנד
אני רק מבקשת לדייק את נוסח הסעיף, כך שייכּתב בו ששטח משבצת שנכלל בתוכנית שאושרה או הופקדה עד ליום התיקון תבוא במניין ה-30%, כלומר בסעיף (ב3)(א) ולא - - -
יואב קיש (הליכוד)
אני לא רואה את זה, אולי אני מסתכל על נוסח ישן. על מה אנחנו מדברים?
אפרת ברנד
עמוד 7, סעיף (3), ששטח המשבצת יבוא במניין ה-30% ולא במניין ה-1,050, כאשר כמובן שהכרזה חדשה תצטרך לעמוד בשני התנאים וזה כדי לאפשר גם הכרזה במקרה שבו אושר שטח של 1,050 אבל הוא באחוז מאוד קטן משטח המשבצת ולכן נכון להשלימו עד 30%.
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי, זה מה שסוכם אתמול.
תומר רוזנר
תומר רוזנר: מה שאמרת עכשיו לא מקדם אותנו לשום מקום, זה משאיר את הנוסח כפי שהוא.
אפרת ברנד
לא, הנוסח עכשיו מפנה לשני תנאי הסעיף, אנחנו מבקשים לדייק שזה יהיה רק לעניין ה-30%.
היו"ר סעיד אלחרומי
בסדר.
תומר רוזנר
רק שלא יחול התנאי השני על הפקדות ישנות.
אפרת ברנד
נכון.
יואב קיש (הליכוד)
איפה זה, בסעיף (4) שטח המשבצת, על מה את מדברת?
אפרת ברנד
בסעיף (3).
יואב קיש (הליכוד)
אני רוצה להבין מה נאמר, אפשר?
היו"ר סעיד אלחרומי
כן.
יואב קיש (הליכוד)
כן, בבקשה, אתה יכול להסביר מה היה הסיכום עכשיו?
תומר רוזנר
הסיכום הוצג כבר, אני רק - - -
יואב קיש (הליכוד)
לא, היא ביקשה הבהרה לגבי שטח המשבצת, נכון?
תומר רוזנר
כן, שהיא תסביר מה שהיא ביקשה.
יואב קיש (הליכוד)
בבקשה.
אפרת ברנד
הסעיף מתייחס למקרה שבו כבר - - -
יואב קיש (הליכוד)
רגע, אפשר להקריא אותו? מישהו יכול להגיד על מה מדברים?
היו"ר סעיד אלחרומי
הוא הוקרא. חבר הכנסת קיש.
יואב קיש (הליכוד)
לא, זה מהנוסח החדש, הוא לא הוקרא. עם כל הכבוד, הסעיף הזה - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת קיש, אני רוצה להגיד - - -
יואב קיש (הליכוד)
יו"ר הוועדה, אבל זה סעיף שלא הוקרא.
היו"ר סעיד אלחרומי
תאמין לי, הייתי שנים במועצה לעומתית - - -
יואב קיש (הליכוד)
אני צודק שזה סעיף שלא הוקרא?
היו"ר סעיד אלחרומי
אני מכיר את כל הטריקים והשטיקים האלה - - -
יואב קיש (הליכוד)
לא, אני לא עושה שום - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
אבל אני רוצה להגיד משהו.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
אתה רוצה להביא כאן דברים בלי להקריא?
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, לא, הקראנו את החוק. החוק הוקרא במשך יומיים.
היו"ר סעיד אלחרומי
החוק לא הוקרא, קיבלנו נוסח אתמול ב-11 בלילה.
קריאה
בסדר, בסדר.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
אל תגיד 'בסדר, בסדר' - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
החוק הוקרא, יש אנשים שישבו כאן מעל 20 שעות בשלושת הימים האחרונים, גם נציגי הממשלה, גם חברי הכנסת בדיונים, גם בוועדה, גם מחוץ לוועדה.
יואב קיש (הליכוד)
בסדר גמור.
היו"ר סעיד אלחרומי
כל ההסכמות והכול הוקרא. אז אני מבקש, הייעוץ המשפטי, תקראו את הנוסח לפי הסיכומים ובואו נתקדם.
תומר רוזנר
ביקש חבר הכנסת קיש, בכל זאת אני מציע שעורכת דין ברנד ממינהל התכנון - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
תסבירי לחבר הכנסת.
יואב קיש (הליכוד)
איתמר, הם לא הקריאו את הנוסח הזה, זה שינויים שנעשו ב-11 בלילה - - -
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
יושב ראש הוועדה, יש כללים.
היו"ר סעיד אלחרומי
תנו ליועצת המשפטית - - -
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
רגע, רגע, שנייה, אני רוצה להעיר. יש כללים ואתה יודע את הכללים יותר טוב מכולם כאן, אני אומר דבר מאוד פשוט, אם תיקנתם אתם צריכים להקריא את זה, את הכול.
היו"ר סעיד אלחרומי
זה לא תיקון, זה הסכמות שהיו בוועדה. הקראנו את זה אתמול - - -
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
אין בעיה. אנחנו רוצים עכשיו לדעת - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
דיברנו על זה אתמול כאן, בוועדה, רק הניסוח.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
מצוין, אנחנו רוצים לדעת אבל את הנוסח עכשיו.
היו"ר סעיד אלחרומי
ועכשיו מקריאים את זה, מקריאים את הניסוח.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
מקריאים את זה?
היו"ר סעיד אלחרומי
מקריאים את הניסוח, את החלק של הניסוח.
יואב קיש (הליכוד)
סעיד, זה מה שאני ביקשתי, להקריא את השינויים בצהוב. הקריאו את זה.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
אגב, הטענה שלנו לא כלפיהם, לא כלפי הנציגים של הרשות ושלכם.
היו"ר סעיד אלחרומי
בבקשה, תומר.
תומר רוזנר
חבר הכנסת קיש, אם אתה היית בחדר הזה לפני - - -
יואב קיש (הליכוד)
עכשיו, רק להבין, השינויים בצהוב באיזה עמוד הם מתחילים? כי לא הייתי פה לרגע, יצאתי.
היו"ר סעיד אלחרומי
כן, היא הקריאה את זה.
תומר רוזנר
חבר הכנסת קיש, אם היית פה, כנראה שיצאת ואני לא ראיתי.
יואב קיש (הליכוד)
נכון, הייתי צריך גם לדבר עם חברי כנסת.
תומר רוזנר
אז כנראה שבזמן שיצאת הדברים הוקראו.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני שואל מאיפה זה מתחיל, לדעת.
תומר רוזנר
התיקון הראשון היה בעמוד 6, ועכשיו אנחנו בעמוד 7.
יואב קיש (הליכוד)
תודה. עכשיו אנחנו בעמוד 7 סעיף (3).
תומר רוזנר
וזה כבר הוקרא. לאחר שזה כבר הוקרא ביקשה עורכת דין ברנד ממינהל התכנון הבהרה מסוימת, אתה ביקשת שהיא תסביר אותה שוב כי התקשית להבין אותה, אז היא תבהיר אותה.
יואב קיש (הליכוד)
נכון. אז תקריאי בבקשה ותגידי מה.
אפרת ברנד
מה שאנחנו מבקשים לקבוע שוב, הבהרה בהתאם להסכמות שהתקבלו אתמול זה שאם אושרה או הופקדה תוכנית מועדפת לדיור קודם לתיקון בשטח משבצת אז השטח שהיא כללה יבוא במניין - - -
יואב קיש (הליכוד)
זאת אומרת חדש, את מדברת על חדש.
אפרת ברנד
תוכנית ישנה שאושרה או הופקדה לפני התיקון הזה.
יואב קיש (הליכוד)
לפני התיקון, זאת אומרת זה אמור להיחשב חלק מה-30.
אפרת ברנד
בשטח של משבצת. סעיף (ב3) אומר שסך שטח המשבצת צריך להיות עד 30% ולא יעלה על 1,050 דונם. סעיף קטן (3), מה שהוקרא עכשיו, מתייחס לסיטואציה שבה קודם לתיקון כבר אושרה או הופקדה תוכנית בשטח משבצת. מה שאנחנו מבקשים להבהיר זה שאם כך נעשה אז התוכנית הזאת תבוא במניין 30% שכתובים בסעיף (ב3)(א).
תומר רוזנר
ולא יחול - - -
אפרת ברנד
ולא יחול סעיף קטן (ב).
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי, זה הסיכום אתמול.
אפרת ברנד
נכון, זה הסיכום, הבהרה.
היו"ר סעיד אלחרומי
בבקשה, אז בואו נתקדם.
יואב קיש (הליכוד)
היושב ראש, אני שמעתי את עמדתו של היועץ המשפטי לגבי כל השינויים האלה, אמרתי שאני מקבל אותה בלית ברירה כי אני לא אתחיל פה להתווכח על העניין הזה, רק אמרתי שזה תקדימי, אבל לאור העניין אני מבקש, למרות שהשעה הייתה שמונה בבוקר, להוסיף לי הסתייגות שהמשמעות שלה ביטול כל השינויים שנעשו בנוסח החדש. אחת על הכול, זה הכול.
היו"ר סעיד אלחרומי
בסדר, אין בעיה.
יואב קיש (הליכוד)
זה כדי שלפחות יהיה לי - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי, תגיש. בסדר, מקובל.
יואב קיש (הליכוד)
אז את ההסתייגות הזו נוסיף, תודה.
נירה שפק (יש עתיד)
בהקשר של מה שאמרת זה גם ארבעה מתחמים של עד 40% סך הכול.
יואב קיש (הליכוד)
תומר, אני צריך להגיש לך או שאתה כותב את זה?
היו"ר סעיד אלחרומי
יואב, כותבים.
תומר רוזנר
לפנים משורת הדין.
היו"ר סעיד אלחרומי
לפנים משורת הדין כותבים.
מוסי רז (מרצ)
אבל אתה יודע, יואב, זה בסדר, אבל זה בניגוד ל - - -
יואב קיש (הליכוד)
אני יודע הכול. יש פה עמדה עקרונית.
מוסי רז (מרצ)
אני חושב שזה לגיטימי מה שאמרת.
היו"ר סעיד אלחרומי
חברים, בואו נתקדם.
רעות בינג
אנחנו בעמוד 8 סעיף (ב2).

(ב2) הוראות סעיף 3(ב2) ו-(ב3) יחולו על הכרזה לפי סעיף זה; ואולם סך המתחמים שיוכרזו לפי סעיף 3(ב3)(2)(ב) ו-(3) וסעיף זה לא יעלה על האמור בסעיפים אלה.

זה בעצם החלה של ההסדר שדיברנו עליו גם ביחס למטרו, למתחמים לפיתוח מוטה תחבורה.
יואב קיש (הליכוד)
אני עוד פעם אומר, אני פעם ראשונה רואה את הנוסח הזה, אני מבין את הסיכומים, אני פשוט רוצה להבין, כשכותבים לי, ואני לא יודע אם אני אשאל אפילו את ותיקי הישיבה, כולל נירה, אם היא יודעת מה המשמעות של סעיף 3(ב3)(2)(ב) ו-(3).
נירה שפק (יש עתיד)
בוודאי. הייתי פה, יודעת גם וידאתי וענתה לי.
יואב קיש (הליכוד)
אוקיי, בוודאי, זוכרת בעל פה.
נירה שפק (יש עתיד)
לא, אני גם מתכוננת.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני מבקש רק להסביר טיפה יותר לעומק, שלא נצטרך לעבור ל - - -
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
אולי תסבירי לנו.
היו"ר סעיד אלחרומי
תומר יסביר לנו ונתקדם הלאה.
תומר רוזנר
זה מאוד פשוט.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
תסביר, אנחנו רוצים גם לדעת.
נירה שפק (יש עתיד)
בוודאי שאני יודעת, אני נותנת שיעורים פרטיים בחדר 206.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
נשמח.
תומר רוזנר
אגב, בפני חברי הכנסת מונח, אמור להיות מונח, אני מקווה שהוא מונח, הנוסח המשולב של החוק שאפשר לראות את אותם סעיפים בצורה נוחה. מכל מקום מה שמדובר כאן זה שאותם הסדרים שחלים על מסלולי התוכניות לדיור, ההכרזות לדיור, שעניינן מסירת חוות דעת של ראש הרשות המקומית לפני ההכרזה וכן ההסדר שנוגע למשבצות החקלאיות, כפי שחלקו הוקרא עכשיו, חלים גם במסלול של התוכניות עבור המטרו.
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי, באיזה עמוד אנחנו עכשיו?
רעות בינג
אנחנו בעמוד 12 בתיקון סעיף 5, זה סעיף 9, פסקה (3).

(3) בסעיף קטן (א)(12) אחרי "התכנון" יבוא "ובלבד שלפחות אחד מהם הוא ראש רשות מקומית שהיא יישוב של בני האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית".
שלמה קרעי (הליכוד)
למה שיניתם? ראיתי שלפני כן יש הגדרה שמחקתם את 'לרבות הדרוזית והצ'רקסית' וכתבתם 'כהגדרתה' במשהו.
תומר רוזנר
לא, הפוך. בנוסח הקודם היה כתוב הגדרה של מה שמכונה יישוב מיעוטים, ביקשו חברי הכנסת להחליף את ההגדרה יישוב מיעוטים בהגדרה יישוב של האוכלוסייה הערבית לרבות הדרוזית והצ'רקסית.
רעות בינג
אתה בעצם מסתכל על הנוסח שהוא מתייחס להחלפת מונח שבתחילת ההצעה. יש סעיף שהוא החלפת מונח שהוא בעצם חל גם על ההגדרה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז בהגדרה יישוב מיעוטים מחקתם את - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
במקום 'יישוב מיעוטים', 'של החברה הערבית'.
תומר רוזנר
אני הבנתי, אני אסביר. זה תיקון טכני לחלוטין. מה שקרה, בשביל לא לחזור על המחיקה וההוספה כל פעם, אז אם אתה תראה, בתחילת החוק עשינו סעיף שמרכז את כל השינוי הזה שמופיע כמה פעמים בחוק בסעיף אחד של החלפת מונח.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
בלי למצמץ, מהמקפצה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אוקיי, תודה.
רעות בינג
(4) בסעיף קטן (ג) במקום "יהיה משקיף" יבוא "ונציג שר הרווחה והשירותים החברתיים, מקרב עובדי משרדו, יהיו משקיפים".

התיקונים האלה נוגעים להרכב הוועדה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יש נציג של משרד הבריאות.
תומר רוזנר
אני אסביר תיכף, רק לגבי השינויים, השינויים שהוועדה ביקשה הם שאחד מנציגי הרשויות המקומיות מקרב חברי הוועדה יהיה נציג של רשות מקומית של האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית והצ'רקסית, והשינוי השני הוא שהוסף משקיף מטעם משרד הרווחה. לשאלתו של חבר הכנסת טיבי, נציג משרד הבריאות הוא ממלא מקום קבוע בוועדה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
למה לא חבר? למה ממלא מקום?
תומר רוזנר
כי זה המצב, ביקשו לא לשנות אותו.
היו"ר סעיד אלחרומי
הממשלה רצתה ככה.
רעות בינג
עמוד 16. 27, תיקון סעיף 26 פסקה (2). אחרי סעיף קטן (א) יבוא:

"(א1) ביצועה של תוכנית מועדפת לפיתוח מוטה תחבורה יחל בתוך ארבע שנים מיום אישורה או בתוך שלוש שנים מיום מתן היתר ראשון לתחנת מערכת תחבורה עתירת נוסעים שהתוכנית האמורה סובבת אותה לפי המאוחר; לעניין סעיף זה יראו ביצוע בפועל של 25% מכלל עבודות התשתית המתוכננות בשטח התוכנית כתחילת ביצועה של תוכנית; שר הפנים רשאי לקבוע כללים בדבר אופן החישוב של שיעור עבודות התשתית כאמור."
תומר רוזנר
זה הנושא שסוכם כפי שסוכם שלגבי המטרו תחילת הביצוע נחשבת ביצוע 25% מעבודות התשתית תוך שלוש שנים מיום מתן ההיתר הראשון לתחנת המטרו או ארבע שנים מיום אישור התוכנית, לפי המאוחר.
רעות בינג
התיקון האחרון הוא בעצם בסעיף האחרון, שזה הוראת המעבר, 33.
יואב קיש (הליכוד)
אתם לא מקריאים את מה שהורדתם בסעיף (2) הרי גם חלק בוטל, נכון?
תומר רוזנר
באיזה עמוד?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא, לא מקריאים מה שהורידו.
יואב קיש (הליכוד)
אז אפילו להגיד שהורד.
תומר רוזנר
צריך להגיד. איזה עמוד, אדוני?
יואב קיש (הליכוד)
תיקון סעיף 26, 27 לחוק, עמוד 16.
תומר רוזנר
כן, מה השאלה?
יואב קיש (הליכוד)
יש שם מחיקה גם, המחיקה היא מעכשיו, צריך לציין שזה ירד.
רעות בינג
זה בעצם מחליף את מה שהיה.
יואב קיש (הליכוד)
אז צריך להגיד, זה הכול.
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי, בסדר.
תומר רוזנר
לא, מה שעכשיו הוקרא זה מה שמחליף את מה שנמחק.
היו"ר סעיד אלחרומי
נכון.
רעות בינג
זה מחליף את הארבע שנים מיום אישורה, זה בעצם אומר, במהות זה מתייחס לאותו נושא.
תומר רוזנר
הנוסח שהוקרא מחליף את הנוסח שאתה רואה אותו מחוק כרגע ולכן הוא הוקרא.
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי, תיקון אחרון.
רעות בינג
אנחנו בסעיף האחרון, עמוד 20, זה הוראות המעבר.
יואב קיש (הליכוד)
שנייה רגע, אפשר להגיע לזה? עמוד 19, המחיקה, הוקרא?
רעות בינג
19, זה מרקור שהוא לא – את זה בעצם הורדנו אתמול.
יואב קיש (הליכוד)
לא, בצהוב, בעמוד 19 יש בצהוב.
רעות בינג
זה לא רלוונטי, זה מרקור שלא רלוונטי.
יואב קיש (הליכוד)
אז למה זה בצהוב? טעות מרקור?
תומר רוזנר
כן.
יואב קיש (הליכוד)
אני עוד פעם אומר, זו פעם ראשונה שאני רואה את הנוסח המעודכן ולכן אני חושב שאנחנו - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זו פעם ראשונה שאתה רואה את החוק בכלל, זו האמת.
יואב קיש (הליכוד)
לא, זה שקר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זו האמת.
יואב קיש (הליכוד)
אני גם נלחמתי יחד איתכם עם החקלאים ועשיתי פה שינוי, רק לא באתי למליאה, לוועדה הזו, כשאתם דורסים אותנו בכל הוועדות, את זה אני לא אעשה פה. אני לא אהיה פה בובה שלכם, כשהליכוד מקבל פה שני נציגים ו'תקווה חדשה' מקבלת פה שני נציגים. איך אתה לא מתבייש? אני יושב ונלחם יחד איתך בשביל החקלאים.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
הם רוצים בובות. איתן מחפש בובות.
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת קיש - - -
יואב קיש (הליכוד)
לא, אני לא אקבל ממנו הטפות מוסר, מי הוא בכלל?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אתה כנראה לא יודע מה זה ההגדרה של הטפת מוסר.
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת קיש, אתה היית יושב הראש של הוועדה הזאת ולכן אנחנו בנפש חפצה וברצון טוב ענינו על כל השאלות וכל ההבהרות.
יואב קיש (הליכוד)
נכון, פתחתם תקדימים שיהיו פה לדורות.
היו"ר סעיד אלחרומי
אנחנו רוצים להתקדם הלאה.
יואב קיש (הליכוד)
נכון, נושא התקדים אכן חשוב.
היו"ר סעיד אלחרומי
אנחנו רוצים לגשת להסתייגויות, חברים.
תומר רוזנר
יש עוד תיקון אחרון.
יואב קיש (הליכוד)
רגע, המחיקה בסעיף (ה) היא גם טעות?
היו"ר סעיד אלחרומי
התיקון האחרון, חברים.
יואב קיש (הליכוד)
רגע, סליחה, המחיקה בעמוד 19 ב-(ה) זה גם טעות? כי אמרתם ש-(ד) המרקור בצהוב זו הייתה טעות, אז אני שואל אם המרקור ב-(ה) גם טעות?
רעות בינג
אותה טעות.
יואב קיש (הליכוד)
אותה טעות. אוקיי, אז בוא נמשיך משם.
תומר רוזנר
התיקון האחרון.
רעות בינג
עמוד 20, הסעיף האחרון. הוראת מעבר, (ב).

(3) ההחלטה על הכרזה לפי פסקה (1) תעמוד בתוקפה גם אם אינה עומדת בהוראות סעיף 3(ב3)(1) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 3(4) לחוק זה; ואולם שטח המשבצת שנכלל במסגרת הכרזה כאמור יבוא בחשבון חישוב האחוזים לעניין סעיף 3(ב3)(1)(א) בהכרזה לפי סעיף 3(א) וסעיף 3א(א) שתינתן לאחר תחילתו של חוק זה
אפרת ברנד
אם אפשר, תומר, רק בקשה לשתי הבהרות, ממש דיוקים. לגבי פרסום המתחמים על ידי מנהלת מינהל התכנון אנחנו רק מבקשים להוסיף - - -
תומר רוזנר
רק תפני קודם כל לסעיף שאת מדברת, שחברי הכנסת יידעו על מה את מדברת.
אפרת ברנד
סעיף 13א בעמוד 14. אנחנו רק רוצים בסוף שלא ניתן יהיה לשנות אותה, כלומר שהרשימה מתפרסמת והיא לא תהיה ניתנת לשינוי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה זה?
אפרת ברנד
הרשימה של המתחמים.
נירה שפק (יש עתיד)
המתחמים, היא מדברת על המתחמים המוסכמים, אבל זה מובן מאליו, למה לא לעשות עוד שינוי?
תומר רוזנר
אני חושב שזה מובן, אין צורך.
היו"ר סעיד אלחרומי
בואי, אין צורך.
טל זקס
זה עלה בדיון, אדוני היושב ראש, נציגת המשרד ביקשה הבהרה והיועץ המשפטי של הוועדה הבהיר שבאמת הנוסח לא מבהיר את זה וצריך להוסיף לעניין הזה הבהרה, זה מה שאנחנו מבקשים שיתווסף. זה דובר, זה עלה, זה סוכם, זה לא שינוי. זו הבהרה בנוסח.
תומר רוזנר
הבנתי, אנחנו נבהיר בנוסח שהרשימה מוקפאת ליום ה - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי. יאללה.
אפרת ברנד
בדיוק, מצוין, ורק דבר אחרון, בעמוד האחרון בסעיף קטן (1) אם אפשר לומר שהיא לא תבוא במניין 18 המתחמים וגם לא במניין ארבעת המתחמים שבעצם גוברים על הוראת ה-30% וה-1,050 דונם בשנה הראשונה, כיוון שארבעת המתחמים נוגעים להכרזות חדשות ולא להכרזות עבר.
נירה שפק (יש עתיד)
לא, לא, לא, לא הבנתי את ההערה הזאת שנכנסה עכשיו.
אפרת ברנד
סעיף (1) בעצם מותיר הכרזות שכבר ניתנו בעבר ואומר שההכרזות הישנות לא יבואו במניין המגבלה של 18 המתחמים שאפשר להכריז, כי אלה הכרזות עבר ו-18 הכרזות זה הכרזות חדשות. זה קבוע היום.
היו"ר סעיד אלחרומי
אני חושב שזה מובהר ומוסכם. אני לא רוצה לעשות שום דבר ממה שחולק לחברי הכנסת, שום דבר, שום פסיק.

בואו נתקדם. הייעוץ המשפטי, בבקשה, אנחנו צריכים להתחיל בהסתייגויות, אנחנו מתחילים בהסתייגויות לפי סדר הגשתן, מי שהגיש ראשון אנחנו מתחילים בהסתייגויות שלו. מי הגישו?
תומר רוזנר
הוגשו הסתייגויות על ידי כל סיעות האופוזיציה למעט הרשימה המשותפת שהצטרפה רק לשתיים מהן, מי שהגיש אותן בשם האופוזיציה היה חבר הכנסת קרעי, הוגשו לנו חתימות של כל חברי האופוזיציה לגביהן, למעט הרשימה המשותפת שהצטרפה רק לשתיים מהן.
יואב קיש (הליכוד)
להסתייגויות של קרעי מי הצטרף?
תומר רוזנר
כל סיעות האופוזיציה.
שלמה קרעי (הליכוד)
כל סיעות האופוזיציה חוץ מהמשותפת.
נירה שפק (יש עתיד)
חוץ מהמשותפת שהצטרפה רק לשתיים.
תומר רוזנר
כל סיעות האופוזיציה הגישו חתימות לגבי כל ההסתייגויות למעט הרשימה המשותפת שהצטרפה להסתייגויות 3 ו-4 בלבד ובנוסף לכך חבר הכנסת טיבי וסעדי הגישו הסתייגויות נפרדות. מי מבקש לנמק את ההסתייגויות? אתה מעוניין לנמק את ההסתייגויות אחת אחת?
היו"ר סעיד אלחרומי
אחת אחת או שנעשה את זה בקבוצות? איך שאתה רוצה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מבחינתי הייעוץ המשפטי - - -
תומר רוזנר
אפשר, בהסכמתך, כמובן, יש כאן מקבצים, המקבץ הראשון נוגע לסעיפי מטרה, שיש לגביו סדרת הסתייגויות, אם אתה מסכים לנמק את כולן ביחד זה בסדר. כמה זמן אתה צריך לנמק את ההסתייגויות האלה?
שלמה קרעי (הליכוד)
סעיפי המטרה יש בסך הכול עשר הסתייגויות כאלה, בוא נתחיל עם עשר דקות.
תומר רוזנר
עשר דקות לנמק את ההסתייגויות האלה? בבקשה.
היו"ר סעיד אלחרומי
בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני יושב הראש. באמת ההתנהלות שבגללה מה שקורה כאן, שאנחנו מנועים מלהשתתף בוועדה ומנועים מלבוא באמת להיות נוכחים בדיונים, למרות שמי שמכיר ויודע אנחנו יושבים עשרות שעות דיונים, ישבנו בכנסות הקודמות בוועדות בדיונים מאוד אינטנסיביים, אנחנו לא מפחדים מדיונים והיינו מאוד רוצים להשתתף וליטול בהם חלק.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אז תיטלו.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אנחנו לא ניטול חלק בדורסנות, מה אתה מעמיד פני תם, חבר הכנסת הרצנו.
היו"ר סעיד אלחרומי
חברים, תנו לחבר הכנסת קרעי להמשיך, אלה הסתייגויות מאוד חשובות ומאוד קריטיות.
מוסי רז (מרצ)
מי שמחרים את הכנסת זה כמו מי שמחרים התנחלויות, רק יותר גרוע, כי הוא מחרים את המוסד הנבחר של ישראל.
שלמה קרעי (הליכוד)
חבר הכנסת מוסי רז, אני מניח שאתה מוכן גם להצטרף לדיון של ה - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת יוראי, אני רוצה לשמור על חבר הכנסת קרעי להגיד את דברו ואלה דברים מאוד חשובים וענייניים.
מוסי רז (מרצ)
לצערי אני לא יכול להצטרף, אבל החרמה היא החרמה של מדינת ישראל.
שלמה קרעי (הליכוד)
ההחרמה היא החרמה שלכם, של אזרחי מדינת ישראל. כשבא חברך לסיעה, לא מתבייש, ואומר שהערים במדינת ישראל מבחינתו הם לא במדינת ישראל בכלל, אתם מחרימים פה - - -
מוסי רז (מרצ)
מי?
שלמה קרעי (הליכוד)
יאיר גולן, אמר שהערים אריאל ומעלה אדומים הן מבחינתו לא ערים במדינת ישראל.
מוסי רז (מרצ)
בוודאי שהן לא ערים במדינת ישראל, מה להן ולמדינת ישראל?
שלמה קרעי (הליכוד)
אז תראה איך אתה אומר משפטים כאלה ואתה לא מסמיק - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מוסי, מוסי, מוסי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אתה לא מסמיק מבושה.
מוסי רז (מרצ)
רק בשבוע שעבר דחינו את ההצעה שלכם - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
בכל מקרה, אדוני היושב ראש - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת מוסי רז, תנו לחבר הכנסת קרעי להציג את עמדתו ולנמק את הסתייגויותיו. בבקשה, חבר הכנסת קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אגב, הערה לתומר, כותב לי היועץ אלעד שהוא צירף את כל האופוזיציה רק להסתייגויות 3 ו-4.
תומר רוזנר
נכון, אני מתקן, אתה צודק, אני הסתכלתי עכשיו בדיוק במה ששלחתם, ההצטרפות של כל האופוזיציה, חשוב שזה ייאמר לפרוטוקול, היא להסתייגויות 3 ו-4, למעט הרשימה המשותפת, לכל שאר ההסתייגויות ביקש ממני חבר הכנסת קיש להצטרף לכל ההסתייגויות ויש הסתייגויות נפרדות של הרשימה המשותפת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אוקיי. אז אני אומר, כאשר אנחנו לא משתתפים בוועדות בגלל הדורסנות הזו, שלא מאפשרים לנו לייצג, הרי אתה, סעיד, יושב ראש כיושב ראש הוועדה כדי לייצג את הציבור שבחר בך. אתה קיבלת ייצוג מתאים, אפילו מעבר לכך, הרבה מעבר לכך מבחינת התקציבים שחולקו לטעמנו, אבל זה בסדר, זכותכם, אתם מסובבים את הממשלה הזו על האצבע הקטנה שלכם.

אתה קיבלת את הייצוג שמתאים לך, ואנחנו, אופוזיציה שמייצגת חצי מהעם מקבלים בוועדות המרכזיות, לא סתם ועדות מרכזיות, אלה ועדות שהוכחנו שכאשר הוכחנו שכאשר יש לנו נציגות מספיק טובה בהן, כמו ועדת הכספים, אנחנו גם יודעים לדרוש שינויים והשינויים נכנסים בסוף כמו עם החל"ת ועם החוק ששר האוצר הביא לוועדת הכספים, רצה לדרוס את המובטלים בני 67, רצה לדרוס יולדות, רצה לדרוס הרבה אחרים, ובזכות זה שהיינו שם מספיק חזקים בתוך הוועדה השגנו את השינויים לטובת הציבור שבחר בנו ולטובת כלל הציבור. לכן כשאתם - - -
נירה שפק (יש עתיד)
זה לא שאתם – כאילו היולדות והכול זה היה עבודה משותפת של - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
נירה, נירה, תנו לחבר הכנסת קרעי להמשיך את דבריו.
נירה שפק (יש עתיד)
מי הביא את ההסכמות האלה? עם כל הכבוד לך, לא, כאילו - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
- - - זו הממשלה שלכם, ו-ב' - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
אלה דברים מאוד חשובים.
נירה שפק (יש עתיד)
מאוד, בגלל זה אני אומרת, מי שהוביל, מי שהיה בוועדה, מי שהלך, מי שקצת - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
סליחה, חברת הכנסת נירה, תני לחבר הכנסת קרעי להמשיך.
נירה שפק (יש עתיד)
אבל ביחד, כדאי ללמוד.
שלמה קרעי (הליכוד)
בוודאי ובוודאי חברי הכנסת שנמצאים כאן על תנאי, ללא שיקול דעת, שאין להם שום תעוזה לצאת נגד הממשלה או נגד הקואליציה, וברגע שהם יעשו את זה, ואמר את זה חבר הכנסת כלפון מהקואליציה: אם הייתי מצביע נגד העמדה לא הייתי בכנסת. יש כאן מצב שיש כנסת מסורסת עם קרוב ל-30 חברי כנסת שאין להם כמעט שיקול דעת, לא בוועדות ולא במליאה.

כשאנחנו באים לייצג ורוצים לדרוש דברים עבור הציבור שבחר בנו ואתם מסרסים את הכוח שלנו גם כן, אז זה מונע מאיתנו להשתתף בדיונים האלה ולכן אנחנו גם באים ומגישים הסתייגויות שאולי יש כאלה שיאמרו שהן פחות ענייניות, בלשון המעטה, אבל המטרה שלהן, הנה תקראו למשל את הסתייגות סעיף 1, מטרת חוק זה הינה לנסות לזהות תהליכים במשרד הכלכלה באמצעות מתן ג'וב שמן למזהה התהליכים הידוע ולעוד שמונה עוזרים בכירים ממקורביו.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
אילו הייתם כאן בכוח כמו שאתם הייתם רוצים ודאי הוועדה הייתה מקבלת את ההסתייגות. זה מה שאני צריך להניח, נכון?
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מוכן שתקבלו את ההסתייגות - - -
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
זו אחת ההסתייגויות הטובות ביותר שלך. ראיתי אחרות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא בטוח שכל מה שראית זה שלי, אבל זאת בהחלט שלי.
יואב קיש (הליכוד)
איזה מספר?
היו"ר סעיד אלחרומי
כן, אלה דברי חוכמה ודברים מאוד חשובים של חבר הכנסת קרעי ואני נהנה לשמוע אותם.
שלמה קרעי (הליכוד)
אלה דברים שהמטרה שלהם, אדוני יושב הראש, זה להציב מראה לממשלה שבאה ומשחדת, משחדת, אם היה פה מישהו מהימין שעושה את הדברים היו נפתחים תיקים על ימין ועל שמאל, אבל מנדלבליט, שמאתרג את כל הקבוצה הנכבדה שיושבת היום בקואליציה לא נוגע בכם ואנחנו יודעים את זה. אז אנחנו מנסים להציג תמונת מראה בכל חוק שאתם מנסים להעביר, כי החוקים האלה, אנחנו לא סומכים עליהם שאתם באמת לשרת באמת את הציבור, כי כשאנחנו רואים והציבור רואה איך שאתם נותנים שוחד לאנשים שרק לפני מספר חודשים זעקו בכל במה ובכיכרות ובזמבורות ובאו עם תחפושות ואמרו ממשלה מושחתת - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
שלוש דקות.
שלמה קרעי (הליכוד)
עוד שלוש דקות? אני רק בהסתייגות הראשונה.
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, שלוש דקות, זה לפי סיכומים, אני לארג' איתך.
יואב קיש (הליכוד)
רק מה הסיכומים היו?
היו"ר סעיד אלחרומי
הסיכומים של עשר דקות לעשר ההסתייגויות הראשונות, מצביעים ומתקדמים, עושים את זה בקבוצות.
יואב קיש (הליכוד)
על כל עשר הצבעה אחרי ה - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
אחרי הנימוק.
תומר רוזנר
לא, זה תלוי בהסכמה שתהיה ביניכם
היו"ר סעיד אלחרומי
אם הוא ירצה אחרת אני – תלוי בהסכמה.
יואב קיש (הליכוד)
מה זה אחרת? אפשר הצבעה בסוף על הכול?
היו"ר סעיד אלחרומי
כן.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, לא, לא.
תומר רוזנר
אם אתם מסכימים אפשר.
היו"ר סעיד אלחרומי
אם אתם מסכימים אפשר, תנמקו ונצביע בסוף.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, שהם יישבו ויקשיבו.
יואב קיש (הליכוד)
הבנתי.
תומר רוזנר
אם אתם מסכימים שתהיה הצבעה בסוף - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
אין לנו בעיה עם זה, זה בסדר.
יואב קיש (הליכוד)
לא, לא, לא.
שלמה קרעי (הליכוד)
מספיק הנוהל של שגית כמעט דרס אותנו לגמרי בהמון נושאים, לפחות את זה, היא כן שמרה על זכותנו, שיישבו כאן חברי הקואליציה ויקשיבו למה שיש לנו לומר.
היו"ר סעיד אלחרומי
וגם אני שומר עליכם היום, זה חשוב מאוד.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מכבד ומעריך את זה מאוד, אדוני היושב ראש.
היו"ר סעיד אלחרומי
בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני מעביר את שלוש הדקות האחרונות - - -
יואב קיש (הליכוד)
לא, לא חייב, אפשר גם לסיים.
היו"ר סעיד אלחרומי
שתי דקות. תסיים עם זה, הנגלה הבאה, הקבוצה הבאה ידבר קיש. אם אתה מסיים, אני מצביע.
יואב קיש (הליכוד)
אפשר התייעצות סיעתית לפני הצבעה?
היו"ר סעיד אלחרומי
תראו, כמה אתם רוצים, שתי דקות? שלוש דקות.
יואב קיש (הליכוד)
לא, חמש דקות התייעצות סיעתית.
היו"ר סעיד אלחרומי
שלוש דקות אני נותן לכם.
תומר רוזנר
אתה חייב חמש.
יואב קיש (הליכוד)
מה זה שלוש? חייב חמש. תפסיקו להמציא חוקים פה בכנסת, הכול אתם רוצים לעשות? אתה יודע מה? בוא נלך בכלל, תישארו פה בכנסת, תעשו מה שאתם רוצים.
היו"ר סעיד אלחרומי
קחו חמש דקות.
יואב קיש (הליכוד)
אה תודה באמת. חמש דקות התייעצות.
היו"ר סעיד אלחרומי
יאללה, חמש דקות ואחר כך חוזרים להצבעה ב-9:23.

(הישיבה נפסקה בשעה 09:19 ונתחדשה בשעה 09:24.)
היו"ר סעיד אלחרומי
אנחנו מחדשים את הישיבה. תקראו לחברים בחוץ. חברים, אנחנו מצביעים על ההסתייגויות של חבר הכנסת שלמה קרעי על הצעת החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים, תיקון מספר 7, מ-1 עד 10.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
איפה חבר הכנסת קרעי? הוא לא פה.
היו"ר סעיד אלחרומי
איפה קרעי?
יואב קיש (הליכוד)
הוא לא לבד, כל הסיעה רשומה על כל ההסתייגויות.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אם הוא לא פה - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת קיש הוא אחד מהמסתייגים.
יואב קיש (הליכוד)
אני גם רשום על ההסתייגויות.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד ההסתייגות? אחד. מי נגד ההסתייגות? ההסתייגות לא התקבלה.
יואב קיש (הליכוד)
כמה? אפשר תוצאה?
היו"ר סעיד אלחרומי
קבוצת ההסתייגויות לא התקבלה.
יואב קיש (הליכוד)
כמה היו בעד וכמה נגד?
היו"ר סעיד אלחרומי
אחד בעד, שבעה נגד.

הצבעה
בעד – 1
נגד – 7
נמנעים – אין
לא אושר
היו"ר סעיד אלחרומי
וההסתייגות לא התקבלה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
בטח התבלבלת ביחסים.
יואב קיש (הליכוד)
לא, צריך להיות שמונה, זה מה שאני שואל. איתן, לא ספרו אותך. אני נלחם שהקול שלך ייחשב ואתה בא בטענות. אבל מפה והלאה, לא רק עכשיו.
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת קיש, אתה מולי בשאר ההסתייגויות.
יואב קיש (הליכוד)
כן, בבקשה.
תומר רוזנר
אנחנו בקבוצת ההסתייגויות 11 עד 46.
היו"ר סעיד אלחרומי
זה אותו סוג של - - -
תומר רוזנר
זה מקבץ הסתייגויות. אתה מסכים לנמק אותן יחד, אתה רוצה אחד אחד?
יואב קיש (הליכוד)
כן, אני רוצה אחד אחד אם אפשר.
תומר רוזנר
תקצוב חצי דקה לכל הסתייגות.
היו"ר סעיד אלחרומי
בסדר.
יואב קיש (הליכוד)
אז כמה זה יוצא?
יואב קיש (הליכוד)
אתה רוצה שגם כל הסתייגות תוצבע בנפרד?
יואב קיש (הליכוד)
כן. כן.
היו"ר סעיד אלחרומי
תראה, אנחנו דיברנו עם קרעי שנעשה את זה בקבוצות.
יואב קיש (הליכוד)
אתה יודע מה? בוא נעשה ככה, תן לי חמש הסתייגויות, אני אסביר, אני אדבר על ההתנהלות ואחרי זה נמשיך, אז יהיה לי מספיק זמן. חמש הסתייגויות כמה זמן?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, אבל אתה כבר נימקת את ההסתייגויות שלך.
יואב קיש (הליכוד)
לא.
היו"ר סעיד אלחרומי
יואב, אני דיברתי עם קרעי ואנחנו רוצים לעשות את זה בקבוצות, כך הוא הסכים בהתחלה.
יואב קיש (הליכוד)
אז הוא הסכים על כל עשר שיהיה עשר דקות, עכשיו אתה רוצה להכניס לי 40 ביחד.
נירה שפק (יש עתיד)
לא, הוא לא אמר דבר כזה.
יואב קיש (הליכוד)
זה מה שאני הבנתי, אז אם לא הבנתי - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
הקבוצות מטרה. חבר הכנסת יואב קיש, אני נותן לך 20 דקות על 11 עד 46, בסדר?
יואב קיש (הליכוד)
לא, לא, לא, תעשה את זה עשר עשר. תעשה את זה כמו שעשיתם עד עכשיו.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אז בוא נצביע אחד אחד ונוריד את זה.
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, לא, לא.
יואב קיש (הליכוד)
אין לי בעיה לנמק אחד אחד.
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, לא.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
הוא כבר נימק את ההסתייגות שלו.
יואב קיש (הליכוד)
לא, לא נימקתי אף הסתייגות, יוליה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אז מי נמק הסתייגויות?
היו"ר סעיד אלחרומי
חברת הכנסת יוליה - - -
יואב קיש (הליכוד)
היא לא מבינה, אתה רוצה להסביר לה?
היו"ר סעיד אלחרומי
הסיכום עם קרעי שאנחנו עושים את זה לפי הסתייגויות בקבוצות של סוגי הסוגיות על הסעיפים השונים. למשל על מטרות החוק היו עשר הסתייגויות, דיברנו עשר דקות. עכשיו יש לנו את הקבוצה השנייה, מ-11 עד 46, אני נותן לך 20 דקות, זה זמן מתאים.
יואב קיש (הליכוד)
לא, יש שתי אפשרויות. אני רוצה דקה להסתייגות, אם אתה - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, דקה אני לא יכול.
יואב קיש (הליכוד)
אז נצביע אחת אחת, תן לי לנמק אחת אחת.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אז הנמקה של כל ההסתייגויות חמש דקות והצבעה אחת.
יואב קיש (הליכוד)
לא.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
קיש, אתה לא תעשה פה - - -
יואב קיש (הליכוד)
יוליה, מה את רוצה? תעשי מה שאת רוצה, מה? אני מסביר עוד פעם - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
ודאי שאני אעשה מה שאני רוצה, מה אתה חושב? ברור.
יואב קיש (הליכוד)
תשמע, אתה נתת על עשר הסתייגויות עשר דקות עכשיו.
היו"ר סעיד אלחרומי
כי זה על ההתחלה וזה במטרות החוק ונתתי לזה זמן מתאים. תאמין לי, גם ב – חבר הכנסת קרעי, בוא אליי שנייה.
יואב קיש (הליכוד)
בוא בוא לפה, קרעי, בוא.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
למה אתה לא שולח אותי לשתות? כמו אבוטבול אתמול? הייתה יציאה יוצאת מן הכלל אתמול.
יעקב מרגי (ש"ס)
של מי? מה קרה? בוקר טוב.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
של אבוטבול.
יעקב מרגי (ש"ס)
מה קרה?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, סתם.
יעקב מרגי (ש"ס)
אה, נהייתם רגישים, זה טוב, יוליה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אתה יודע מה? להיפך, אני ממש לא רגישה.
יעקב מרגי (ש"ס)
כי במריצות לא הייתם רגישים.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
יוליה, את עוברת לשכונה שלנו?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
איזה? אני לא יודעת.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
במליאה, במקום - - -
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אני עוד לא יודעת, אני טוב לי איפה שאני.
יואב קיש (הליכוד)
שלמה, אל תסגור שום דבר לפני שאתה מדבר.
היו"ר סעיד אלחרומי
בואו נתקדם, חברים.
יואב קיש (הליכוד)
אני אמרתי על כל הסתייגות דקה, נתת על עשר הסתייגויות עשר דקות, עכשיו הם רוצים – כמה הסתייגויות אמרת?
היו"ר סעיד אלחרומי
מ-11 עד 46 אני נותן 20 דקות.
יואב קיש (הליכוד)
כמה הסתייגויות יש לנו סך הכול?
שלמה קרעי (הליכוד)
36 הסתייגויות.
היו"ר סעיד אלחרומי
כן, זה 36, זה בסדר, הוגן.
יואב קיש (הליכוד)
לא, אני רוצה דקה להסתייגות או אחת אחת.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אחת אחת - - -
יואב קיש (הליכוד)
בסדר, לא צריך, יוליה רוצה אחת אחת.
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, לא, עזוב, עזוב.
יואב קיש (הליכוד)
יוליה, הנה, אני מסכים לבקשתה של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי.
היו"ר סעיד אלחרומי
לפי הסיכום עם חבר הכנסת קרעי אנחנו נעשה את זה בקבוצות.
יואב קיש (הליכוד)
לא, היא ביקשה אחת אחת, היושב ראש.
היו"ר סעיד אלחרומי
עזוב, היא לא מנהלת הישיבה.
יואב קיש (הליכוד)
יוליה, את לא מנהלת הישיבה.
היו"ר סעיד אלחרומי
היא לא מנהלת את הישיבה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
בסדר, אבל אני אנהל - - -
יואב קיש (הליכוד)
אבל היא אומרת שהיא מנהלת, היושב ראש.
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי, חבר הכנסת קיש, בוא הקבוצה השנייה.
יואב קיש (הליכוד)
אחת אחת, היא ביקשה אחת אחת.
היו"ר סעיד אלחרומי
הקבוצה השנייה, איך אתם רוצים, עד 46 או עד - - -
יואב קיש (הליכוד)
דקה לכל הסתייגות. אם לא אז נצביע אחת אחת וננמק אחת אחת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני יושב הראש, בוא נתחיל עם ההסתייגויות 11 עד 30, עשר דקות ועשר דקות. נתקדם.
יואב קיש (הליכוד)
11 עד 30, 20 דקות.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן.
יואב קיש (הליכוד)
20 דקות.
היו"ר סעיד אלחרומי
תתקדם, יאללה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אתם השתגעתם?
יואב קיש (הליכוד)
אתה רוצה עשר דקות ל-11 - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
עשר עשר. אתה עשר - - -
יואב קיש (הליכוד)
20 דקות, עשר אליו ועשר אליי, 11 עד 30.
היו"ר סעיד אלחרומי
מ-11 עד 21 עשר דקות, בבקשה, יאללה, בוא נתקדם.
יואב קיש (הליכוד)
תודה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
מה זה? גינזבורג, חמש דקות לכל ההסתייגויות ונגמר הסיפור, הצבעה אחת אחת ושלום על ישראל.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא הדיקטטורה של ליברמן, יוליה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
ושלום על ישראל.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה לא הדיקטטורה של ליברמן.
היו"ר סעיד אלחרומי
חברים, אל תפריעו לחבר הכנסת קיש.
תומר רוזנר
תגיד לו שהזמן שלו רץ.
היו"ר סעיד אלחרומי
בבקשה, חבר הכנסת יואב קיש, יאללה.
יואב קיש (הליכוד)
תודה, היושב ראש. אני מתחיל לנמק - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
סעיד, אני פה לעזור לך אם יש בעיות.
יואב קיש (הליכוד)
אני מתחיל לנמק. יוליה, אבל למה? את לא רוצה לשמוע את הנימוק להסתייגויות?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
להקשיב לשטויות שלך - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
סעיד, היושב ראש, הכעסת אותה.
היו"ר סעיד אלחרומי
זה מהזמן שלך, יואב.
יואב קיש (הליכוד)
בסדר, אבל הכעסת אותה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
יאללה, תתחיל, תתחיל.
יואב קיש (הליכוד)
אני לא צריך, התחלתי כבר, אני רק אומר שהוא הכעיס אותך. רגע, אז מי מנהל את הישיבה, יוליה או סעיד?
שלמה קרעי (הליכוד)
ליברמן, ליברמן.
יואב קיש (הליכוד)
מי מנהל את הישיבה, יוליה או סעיד?
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אתה עכשיו מתווכח על חשבון הזמן שלך.
היו"ר סעיד אלחרומי
בבקשה. יוליה, יוליה.
נירה שפק (יש עתיד)
אני נורא רוצה לשמוע את מה שאתה אומר, כל כך התאמצת - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
יוליה, יוליה. שתי דקות עברנו, יואב.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
כבר שתי דקות בזבזת בוויכוח הזה.
נירה שפק (יש עתיד)
אני נורא רוצה להעשיר את עצמי.
יואב קיש (הליכוד)
אני אבקש, אם לא יפריעו, אז אני אסביר.
נירה שפק (יש עתיד)
אנחנו ממש כולנו קצרי רוח.
היו"ר סעיד אלחרומי
בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
תודה. אני בעיקר רוצה להפנות את דבריי, אני מודה, אני מצטער שאני לא זוכר את שם המשפחה, חברת הכנסת נירה.
נירה שפק (יש עתיד)
שפק. שלוש אותיות.
יואב קיש (הליכוד)
נירה שפק, מיש עתיד, אני לא טועה?
נירה שפק (יש עתיד)
מקיבוץ כפר עזה, יש עתיד, נשואה, אמא לשלושה, סבתא לאחד.
יואב קיש (הליכוד)
אני לא רוצה – יש לי במליאה, חברת הכנסת שפק - - -
נירה שפק (יש עתיד)
אלוף משנה במילואים, עושה מילואים כל שנה.
יואב קיש (הליכוד)
חברת הכנסת שפק, כבוד גדול. אני נותן לך - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
זה מהזמן שלך, יואב. אתה מנצל את הזמן שלך.
יואב קיש (הליכוד)
זה הזמן שלי, אני לא בא בטענות.
נירה שפק (יש עתיד)
כן, הוא עושה לי ריאיון.
יואב קיש (הליכוד)
היושב ראש, הגענו לסיכום, רק שלא יפריעו לי, זה הכול. אני מבין שזה הזמן שלי, רק שלא יפריעו לי. אני אומר, יש לי במליאה פינת 'הכר את הח"כ'. במסגרת הפיליבסטר אני מדבר על הח"כים החדשים, אז עכשיו אתם עושים לי 'הכר את הח"כ' בוועדה. חברת הכנסת נירה שפק, כל הכבוד, אני מעריך אותך על שירות המילואים שלך, אני גם עשיתי הרבה שנים מילואים, אבל עכשיו בואו נשים את זה בצד.

אני רוצה לדבר איתך על משהו, שעם כל הכבוד לשירות המילואים שלך את לא מכירה ואת לא יודעת איך הכנסת הזו עבדה לפני שהגעת למליאה הזו. את במליאה הזו, כמה? חודש בערך?
נירה שפק (יש עתיד)
לא, למה אתה מזלזל?
יואב קיש (הליכוד)
חצי שנה? כמה?
נירה שפק (יש עתיד)
כמה אתה נותן?
יואב קיש (הליכוד)
לא יודע, אני לא באתי לעשות – אני מדבר ברצינות. אז את תקופה קצרה, בואי נסכם - - -
נירה שפק (יש עתיד)
אני גם מדברת ברצינות. אני אשמח שתלמד אותי דברים רלוונטיים.
יואב קיש (הליכוד)
בואי נסכם שאת תקופה קצרה במליאה.
נירה שפק (יש עתיד)
נכון.
יואב קיש (הליכוד)
וככה, אני אומר לך, כנסת לא צריכה להתנהל. בואי נצא מהנחה שמה שאת חווית עד היום זה לא ככה צריך לעבוד, עכשיו למה אני מתכוון?
נירה שפק (יש עתיד)
זה כולל גם את הדיבורים? כאילו השפה הלא יפה?
יואב קיש (הליכוד)
זה כולל הכול.
יעקב מרגי (ש"ס)
נירה, השפה הלא יפה היא הדדית.
נירה שפק (יש עתיד)
לא, לא, הוא מלמד אותי, אני לא אומרת - - -
יואב קיש (הליכוד)
חברת הכנסת שפק, את מפריעה לי.
נירה שפק (יש עתיד)
אני מסכימה, אני לא מדברת על - - -
יואב קיש (הליכוד)
סליחה, עכשיו היא מפריעה לי וגוזלת מזמני, אני מבקש תוספת זמן.
נירה שפק (יש עתיד)
לא תהיה תוספת זמן, שאלת אותי, עניתי.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני כן דיברתי ברצינות אלייך עכשיו, חברת הכנסת שפק.
נירה שפק (יש עתיד)
אני גם.
יואב קיש (הליכוד)
ואני מבקש שתקשיבי לפחות לדבריי בזמן שמיועד לי, כי גם ככה חוץ מהזמן שמוגן כאילו אין לנו הרבה זכויות פה בבניין הזה.
נירה שפק (יש עתיד)
בוא נקשיב.
יואב קיש (הליכוד)
ועכשיו אני רוצה להגיד, כן, היה פה את חבר הכנסת מוסי רז - - -
מוסי רז (מרצ)
אני פה עדיין.
יואב קיש (הליכוד)
הוא אפילו יותר ותיק ממני, הייתה תקופה שהוא לא היה פה, הוא חזק, הוא יודע למה אני מתכוון כשאני אומר שככה כנסת לא צריכה להתנהל. למה אני מתכוון? אופוזיציה, אנחנו פועלים בכלים הכי לוחמניים, כמובן פרלמנטריים, שיש לנו, בגלל שאנחנו עם הגב לקיר, בגלל שכל מה שאנחנו היינו זכאים לזה בעבר, בהסכמות, בנוהג, בנוהל, רוסק לחלוטין בבית הזה. זה הופך אותנו למצב שאנחנו פועלים בצורה לא רציונלית. אני מסכים, אני לא בא בטענות למי שאומר לי: יואב, איך אתה מתנהג ככה? אני אומר בצורה מאוד ברורה, ההתנהגות שלנו היום היא לא רציונלית בגלל שמרסקים את הזכויות הבסיסיות שלנו באופוזיציה, ולמה אני מתכוון?

אנחנו יושבים פה בוועדת הפנים, הליכוד בחוסר ייצוג משווע בכל הוועדות החשובות. דרך אגב, פה עוד יחסית פחות. אני אתן לכם דוגמה, בוועדת חוקה יש לליכוד עם 30 מנדטים שני נציגים, לתקווה חדשה עם שישה מנדטים שני נציגים ועוד נציג שהם לקחו מליברמן כי הם החזירו לו בכספים. זה פשוט לא יאומן שהגענו למקום הזה.

אני אומר לכם, היה ויכוח בסיעת הליכוד האם ללכת לבג"צ ולהגיש בג"צ על הדבר הזה ובגלל שיש הרבה אצלנו, דרך אגב גם אני ביניהם, שחושב שבג"צ לא צריך להתערב בכנסת, נאמר שלא נלך ברמה הסיעתית וכן היו ח"כים שהלכו לדיון פרטני בעניין הזה, אני חושב שזה בשבוע הבא.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
זה תקדים רציני.
יואב קיש (הליכוד)
זה תקדים נוראי, ומה שקרה פה, חבר הכנסת בני בגין, שבוודאי לדעתי אתה ותיק חברי הכנסת פה מסביב, לא יכול להיות, אני אומר לך את זה בצורה הכי פשוטה, שבוועדת כספים עם 15 או 17 חברים שהוצעו, מציעים שניים לליכוד ובוועדה למעמד האישה או בוועדה לזכויות הילד, ועדות חשובות, אני לא מזלזל בהם, לוקחים את החברים שאמורים להיות בליכוד בוועדת הכנסת ובוועדת כספים ובוועדת חוקה ונותנים אותם על חשבון, לשמור את היחסיות, חבר הכנסת בגין, כדי שיוכלו להגיד שמתוך 200 מקומות לחברי כנסת בוועדות 96 באופוזיציה, 104 לקואליציה, אנחנו בסדר, רק שלקחנו את הקולות ושמנו אותם בוועדות הלא חשובות, באופן מקצועי, כספים, מי שקורא לזה, אני אומר עוד פעם, יש כאלה שאולי יבחרו אחרת, הניהול הפוגעני הזה בזכויות - - -
מוסי רז (מרצ)
פנים הכי חשובה.
יואב קיש (הליכוד)
בזכויות של בחירת הציבור, בוודאי כשאתה לקראת תקציב.
יעקב מרגי (ש"ס)
אני לא מבין איך מרב מיכאלי הפקירה את הוועדה למעמד האישה לרוב לליכוד.
יואב קיש (הליכוד)
חבר הכנסת מרגי, אני מדבר על נושא רציני.
יעקב מרגי (ש"ס)
לא, אני אומר, באמת.
יואב קיש (הליכוד)
הם הגיעו למצב שהם הבינו שהם עשו טעות כי היה לנו רוב בוועדות האלה ולא היינו ממנים להם יושב ראש. אתה מבין את האבסורד? הם אפילו לא שמו לב לטעויות שהם עשו בעצמם.
יעקב מרגי (ש"ס)
אז אני אומר, נושאת דגל המגדר הפקירה את הוועדה למעמד האישה.
יואב קיש (הליכוד)
עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, איך יכול להיות שאפילו נותנים הצעה, בסוף הבנתי שזה שונה, אבל אני אתן לכם את הדוגמה להתנהלות, לוקחים את ועדת העבודה, הרווחה ובריאות, מפצלים אותה לוועדת בריאות, כשהייעוץ המשפטי אומר שאסור, לא נכון לעשות את זה, היא צריכה להיות ועדת משנה, אל תפצלו, אומר הייעוץ המשפטי, שגם הוא מוטה באופן טבעי למנהלי הוועדות, בסדר, אבל הוא אומר לה לא לעשות את זה, עושים את זה ורוצים למנות לאופוזיציה שישה, כך הייתה ההתחלה, ושלושה לקואליציה. זה נראה לכם הגיוני שאנחנו כאופוזיציה עכשיו, מה אנחנו אמורים לעשות? אני שואל אתכם, אתם הייתם עד לא מזמן שם, מה הייתם עושים?
יעקב מרגי (ש"ס)
ללטף, הם מצפים שנלטף.
יואב קיש (הליכוד)
אז אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, הכול בסדר, ותבואו לישיבות הוועדה. נירה, חברת הכנסת שפק, אני אחרון הח"כים שאת יכולה לומר עליו שלא בא ועושה עבודה יסודית, ואני אומר לך שגם בחוק הזה, אני לא הייתי פה בדיונים, אבל עקבתי, כי חשוב לי, היו פה הרבה מאוד בעלי אינטרסים, לגיטימי, וראיתי שברוך ה' גם מסתדר, כי אחרת אני אומר לכם היינו עושים, מה שאנחנו עושים פה זה באמת רק בשביל לסמן את האירוע העקרוני.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
תרשה לי משפט?
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, יוראי.
יואב קיש (הליכוד)
לא, אני רוצה לגמור את הזמן שלי ואחרי זה. כמה זמן יש לי עוד להסתייגות?
היו"ר סעיד אלחרומי
יש לך שתי דקות.
יואב קיש (הליכוד)
ולכן אני אומר לכם, בסופו של דבר, לצערי, כל חברי הכנסת החדשים, מה שאתם רואים בכנסת הזו, דיברנו ארוכות על האופוזיציה, כדי שלא תגידו שאני מקטין מפעילות האופוזיציה. לא, האופוזיציה פועלת פה כמו שלא – אני לא ראיתי כזו אופוזיציה כשאני הייתי בקואליציה, בסדר? אבל אני גם לא ראיתי קואליציה כזו שרומסת, אני אומר לכם בצורה הכי ברורה, את בחירת העם, מנצלת לרעה את הרוב הקטן שיש לה פה.

אתם יודעים, בכנסת הקודמת יכול להיות שעשו גם דברים לא תקינים, אבל היה 76 נגד 40 ו-, לא יודע, זה ככה התחיל, אולי אחרי זה ירד. 76, זה היה רוב מובהק. יש פה רוב שתלוי על בלימה ושכנראה, אני מניח, שבגלל החולשה של הרוב הזה, אין לי הסבר אחר, יש פה התנהלות דורסנית שלא הייתה בבית הזה.

עכשיו, ובזה אני אסכם, מה עצוב לי בכל העניין? שאפילו שאני בא ואומר שזה כואב לי, אני לא רואה דרך שזה חוזר. זה נגמר, האירוע הזה של כנסת שאני הכרתי אותה, חבר הכנסת מרגי, חבר הכנסת בני בגין, לא תחזור. אתה יודע למה היא לא תחזור? כי ברגע שאנחנו נהיה בשלטון אנחנו נעשה את אותו דבר ואולי אפילו יותר גרוע, כי ככה לימדתם, ככה למדנו כולנו.
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי, תודה, חבר הכנסת קיש.
יואב קיש (הליכוד)
אני מסיים, באמת זה חשוב לי להבהיר. לכן הכאב האמיתי שלי, בסוף בסוף, זה שאיבדנו את הרשות המחוקקת.
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי. תודה. אנחנו מצביעים על הסתייגויות מ-11 עד 21. מי בעד?
יואב קיש (הליכוד)
רגע, אפשר להצביע?
היו"ר סעיד אלחרומי
כן, מי בעד? שניים בעד. מי נגד?
לאה קריכלי
שמונה.
היו"ר סעיד אלחרומי
ההסתייגויות לא התקבלו.

הצבעה
בעד – 2
נגד – 8
נמנעים – אין
לא אושר
היו"ר סעיד אלחרומי
מ-22 עד 46.
יואב קיש (הליכוד)
לא, סיכמת עד 30 עם קרעי לפני רגע.
היו"ר סעיד אלחרומי
בסדר, עד 46 אני אתן עשר דקות.
יואב קיש (הליכוד)
לא, לא.
תומר רוזנר
אז תגיד לו אחד אחד ורק - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
אז אחד אחד ורק הקראה.
יואב קיש (הליכוד)
מה זה רק הקראה? לא הבנתי.
תומר רוזנר
על פי הנחיית היועצת המשפטית לכנסת ובמקרה של - - -
יואב קיש (הליכוד)
אני לא שומע, תומר, אתה צריך או לדבר יותר חזק או לקרב את המיקרופון.
תומר רוזנר
על פי הנחיית היועצת המשפטית לכנסת, במקרה של הסתייגויות מהסוג הזה שהן הסתייגויות שאינן קשורות לחוק ותוכנן לא קשור כל כך למה שמוצע ומדובר בסדרה ארוכה של הסתייגויות, אפשר לבקש מהמציע רק להקריא אותן או לנמק בזמן הדרוש להקראה, אם אתה רוצה לאו דווקא להקריא אלא לנמק בזמן שדרוש להקראה.
היו"ר סעיד אלחרומי
אני מציע שתיקח את עשר הדקות, עדיף לך.
תומר רוזנר
אם אתה רוצה אחד אחד. אני חושב שמבחינתך יהיה יותר נוח, אבל זה כמובן תלוי בהסכמתך, לנמק את כל 26, 25 ההסתייגויות בזמן של - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
של עשר דקות, זה בסדר.
יואב קיש (הליכוד)
לדעתי לפני רגע היה סיכום עם חבר הכנסת קרעי שעד 30, נדמה לי, או 31, עד 20 אני, אחרי זה הוא עשר דקות. אם אתה רוצה אני אקצר את זה לחמש דקות ונעשה על העשר הבאות חמש דקות.
היו"ר סעיד אלחרומי
חמש דקות בסדר.
יואב קיש (הליכוד)
עד 30?
היו"ר סעיד אלחרומי
עד 31.
יואב קיש (הליכוד)
עד 31, כולל.
היו"ר סעיד אלחרומי
עד 32.
יואב קיש (הליכוד)
לא, אמרת 30, זה היה או 30 או 31.
היו"ר סעיד אלחרומי
עשר הסתייגויות, מ-22 עד 32.
יואב קיש (הליכוד)
טוב, בסדר. עד 32 חמש דקות.
היו"ר סעיד אלחרומי
כן.
יואב קיש (הליכוד)
אני רוצה לדבר רגע על חוק הוותמ"ל ואני רוצה לומר דבר אחד שכן חשוב לי לומר אותו, הוא חוק שמערב בתוכו הרבה מאוד גופים, גורמים, ואני מתלבט אם אני אזכיר את שמך, חברת הכנסת שפק, כי את יושבת לידי - - -
נירה שפק (יש עתיד)
לא, בכיף, תרגיש חופשי להזכיר את שמי כל הזמן, אני חדשה, זה עוזר לי.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני מכיר את החוק הזה - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
תפנה קצת שמאלה, יש לך את בני בגין.
יואב קיש (הליכוד)
נכון, הוא יותר ותיק, אז אני נהנה ללכת לצד ה – אני גם רק ימינה מסתכל.
נירה שפק (יש עתיד)
אני יכולה לבקש ממך למסור בוקר טוב לנכד שלי גפן.
יואב קיש (הליכוד)
אבל בהסתייגות הבאה.
בנימין זאב בגין (תקווה חדשה)
אין יותר ימינה מכם.
מוסי רז (מרצ)
אתה רוצה למצוא את ימינה תסתכל שמאלה.
יואב קיש (הליכוד)
אבל אני כן רוצה לומר על חוק הוותמ"ל, ונמצאים פה גם הרבה מאוד אנשים שהיו שותפים להרבה מאוד שעות שלי של דיונים פה בוועדה, בכנסת ה-20 הייתי יושב ראש ועדת הפנים בעצמי והוותמ"ל הגיע, חברת הכנסת שפק, בגלל זה אני אומר שאני מכיר את זה היטב, הוותמ"ל הגיע גם לשולחני לטובת הארכת תוקף. מי שהיה אחראי על החוק היה כחלון שבעצם הוא זה שהניע את זה לראשונה והיה דיון סוער, גם לגבי הארכה של שנה והרבה מאוד דברים שאני חושב שהצלחתם להגיע לסיכומים טובים, אולי דרך אגב בזכות ניסיון העבר שאפשר להבין ליותר אנשים מה היתרונות ומה החסרונות של המנגנון הזה של הוותמ"ל.

וכן, המנגנון הזה חייב רסן, חייב להיות מוגבל, הוא לא יכול להיות כפי שהוא היה בהתחלה, פרוץ לחלוטין לכוח כמעט לא מבוקר לשלטון וזה הפך להיות, במקומות מסוימים גם פגע, אני חושב, לצערי, בתכלית שלו.

לכן אני אומר עוד פעם, אני כן שמח שיש פה את ההגדרה על ה-30% משבצת ואני מבין שנאלצו לתת את ה-40% למקרי עבר, אני מבין את כל האירועים האלה ובסופו של דבר אני גם מברך על ההסכמות, אבל כל זה לא קשור למה שנימקתי קודם והיה לי חשוב לנמק עוד.
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי.
יואב קיש (הליכוד)
יש לי עוד זמן, לא?
תומר רוזנר
כן, יש לך עוד זמן.
יואב קיש (הליכוד)
כמה?
היו"ר סעיד אלחרומי
דקה.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני כן רוצה לנצל את הזמן הזה ולומר שאני חושב שלאור ניסיון העבר, אני גם זוכר את ההתנגדות הגדולה של ההארכה של שנה שכמעט ואני לא העברתי את זה, היה ויכוח מאוד קשה ובסוף החלטנו, נדמה לי שרצו שנתיים, או לא יודע מה, קיצרנו את זה לשנה וזה מה שנתן לזה את אורך החיים, אבל אני חושב שכן נכון להעביר את החוק הזה.

אני אומר לך בצורה מאוד ברורה, ובזה אני מסכם, כי אני לא אאריך, לא נכון להעביר אותו כפי שעשיתם אותו מאתמול להיום. זה דבר שבעיניי פוגע בעבודת הכנסת, זה דבר שמייצר פה תקדימים מסוכנים ורעים, ואני, לא יודע, תהיה לי הרגשה של דז'ה-וו ויכול להיות שאני אשב באיזה שהוא מקום, לא יודע מה, ואני אגיד לכם, לחברי הכנסת פה, שאומרים, בצדק, הנוסח עבר והזמנים וזה, אני אגיד להם: הנה, אתם רואים? אתם אמרתם שזה בצדק ויש לי הרגשה שהגלגל הזה מתי שהוא יתהפך על עצמו.
היו"ר סעיד אלחרומי
תודה, חבר הכנסת יואב קיש.
נירה שפק (יש עתיד)
כבוד היושב ראש, אני רוצה לבקש משהו מחבר הכנסת קיש.
היו"ר סעיד אלחרומי
אחרי ההצבעה. אנחנו מצביעים על ההסתייגויות מ-22 עד 32 כולל. מי בעד?
לאה קריכלי
שניים בעד.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי נגד?
לאה קריכלי
שישה נגד.
היו"ר סעיד אלחרומי
ההסתייגויות לא התקבלו.

הצבעה
בעד – 2
נגד – 6
נמנעים – אין
לא אושר
היו"ר סעיד אלחרומי
אנחנו מ-33 עד 46. חבר הכנסת יואב קיש, אתה מולי?
נירה שפק (יש עתיד)
אני רוצה לבקש ממנו משהו, זה קשור. אני רוצה לבקש ממך משהו, בשעות אלה, ממש בדקות אלה, בוועדת כספים, לא רחוק מכאן, מתקיים דיון מקביל ומשלים ולא פחות חשוב על משבר הדיור במדינת ישראל, מציגים שם עכשיו כל הגופים את המשמעויות איך לתת פתרונות, אני רואה את זה ככפיים שהולך ביחד, אני אבקש ממך לבחון את זה מתוך כוונה שנבוא ונלמד גם שם לנסות להכניס כמה קבוצות סעיפים ביחד, ולאפשר לכולנו, אני מזמינה אותך - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי, תודה, חברת הכנסת נירה.
יואב קיש (הליכוד)
אני רק יכול לענות לה ולומר שבכנסת נורמלית זה כנראה היה קורה ובכנסת הזו זה לא יכול לקרות. בינתיים. אם יהיה שינוי ב - - -
נירה שפק (יש עתיד)
זה שיקול דעת שלך.
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת, אתה מולי?
יואב קיש (הליכוד)
אני מולך, כן.
היו"ר סעיד אלחרומי
תוך כדי גם תענה לה, ההסתייגויות מ-33 עד 46. חמש דקות אני נותן.
יואב קיש (הליכוד)
סליחה, מה? לא שמעתי.
היו"ר סעיד אלחרומי
מ-33 עד 46.
יואב קיש (הליכוד)
לא, מה פתאום? תראה, אתה רוצה לקבל את הסכמתי זה דקה להסתייגות.
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, לא, זה לא דקה להסתייגות.
יואב קיש (הליכוד)
זה סדר הגודל.
היו"ר סעיד אלחרומי
חמש דקות לעשר הסתייגויות, אני זורם איתך עד הסוף.
יואב קיש (הליכוד)
לא, לא.
היו"ר סעיד אלחרומי
אז אנחנו מקריאים את ההסתייגויות.
יואב קיש (הליכוד)
אז בוא נקריא. איפה אנחנו, באיזה מספר?
היו"ר סעיד אלחרומי
אנחנו ב-33.
תומר רוזנר
בבקשה, שיקריא.
היו"ר סעיד אלחרומי
תקריא את ההסתייגויות.
יואב קיש (הליכוד)
אתם רוצים? תקריאו גם אתם. אתם עושים את הכול, תקריאו גם.
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, לא, תקריא.
יואב קיש (הליכוד)
אתה רוצה שאני אקריא?
היו"ר סעיד אלחרומי
ההסתייגות שלך.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני אקריא, אבל אל תתלונן על ההקראה גם.
היו"ר סעיד אלחרומי
33, כן.
יואב קיש (הליכוד)
הסתייגות מספר 33, בסוף סעיף 23, יבוא: סעיף זה ייכנס לתוקף כאשר תעבור בקריאה שלישית, לא בממשלה, סליחה, בכנסת, הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון) – איך זה נקרא? קו אמצעי, מקף? איך זה נקרא?
היו"ר סעיד אלחרומי
כן.
תומר רוזנר
אין צורך להקריא סימני פיסוק.
יואב קיש (הליכוד)
לא, אני לא יכול, כך אני קורא. אמרתי, אם אתם רוצים - - -
מוסי רז (מרצ)
מקף.
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
אתה יכול להוסיף בשפת סימנים.
יואב קיש (הליכוד)
איך עושים בשפת סימנים? איך עושים מקף?
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת קיש, אני מעלה את זה להצבעה.
יואב קיש (הליכוד)
לא, תן לי לסיים לקרוא, סליחה. אתה ביקשת שאני אקרא.
היו"ר סעיד אלחרומי
אני לא, לא - - -
יואב קיש (הליכוד)
אתה מתחרט?
היו"ר סעיד אלחרומי
בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
לא, או שאני קורא או שאני באמצע הסעיף.
היו"ר סעיד אלחרומי
תמשיך את ההקראה.
יואב קיש (הליכוד)
להמשיך, אוקיי. אז היינו ב: (תיקון) – הנה, תסתכלי עליי. יפה. (תיקון), ביטול ממשלת חילופין. מ' או נ'? מה צריך להיות?
היו"ר סעיד אלחרומי
טוב, מי בעד?
יואב קיש (הליכוד)
סליחה, סליחה, לא סיימתי.
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, סליחה, חבר הכנסת קיש.
יואב קיש (הליכוד)
סליחה, סגור סוגריים, פ/186/24. סיימתי. תודה.
מוסי רז (מרצ)
איזה קו נטוי? יואב, איזה קו - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? חבר הכנסת, אתה לא מצביע עם ההסתייגות?
יואב קיש (הליכוד)
לא שמעתי. התחלת הצבעה?
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד?
לאה קריכלי
שניים בעד.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר סעיד אלחרומי
34.
יואב קיש (הליכוד)
אפשר להקריא?
היו"ר סעיד אלחרומי
כן, בבקשה.
רון כץ (יש עתיד)
אולי אני אקריא בשבילו? זה יהיה יותר מהר.
יואב קיש (הליכוד)
לא, אני רוצה להקריא, הוא נתן לי אישור. אתה רוצה להקריא? לא אכפת לי, אם הוא רוצה אני מוכן.
היו"ר סעיד אלחרומי
זה מהזמן שלך, דקה.
יואב קיש (הליכוד)
לא, מה זה דקה? אמרנו שזה - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
אם אתה לא רוצה להקריא - - -
יואב קיש (הליכוד)
אם אתה איתי בדקה להקראה, אין בעיה, אז אני ארכז כמה ביחד.
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, אם אתה לא רוצה להקריא אני מצביע.
יואב קיש (הליכוד)
לא, אין לי בעיה, אני מקריא. אבל אמרת שאתה רוצה דקה, תן לי דקה ל – מה ביקשתי? דקה להסתייגות. עכשיו, אין פה אלפי הסתייגויות.
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת קיש, אני רואה שאתה לא רוצה להקריא בצורה נורמלית אז אנחנו נקריא ונתקדם.
יואב קיש (הליכוד)
לא, חס וחלילה. תקשיב, סליחה, עם כל הכבוד, יש לנו פה בסך הכול 128 הסתייגויות, ביקשתי דקה להסתייגות, אתה את זה לא מוכן לתת לי, העברת אותי - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
אני נותן לך חצי דקה להסתייגות.
יואב קיש (הליכוד)
רק שנייה, סליחה, תן לי לסיים את דבריי. העברת אותי להקראת הסעיף, הקראתי אותו בצורה קצת מגוחכת ומלעיגה כדי להסביר לך שאתה קצת לא בכיוון.
היו"ר סעיד אלחרומי
לא מתאים לך, חבר הכנסת קיש.
יואב קיש (הליכוד)
אני מבקש דקה להסתייגות, ואני מוכן במרוכז כל עשר הסתייגויות.
היו"ר סעיד אלחרומי
דקה זה המון זמן.
יואב קיש (הליכוד)
זה לא המון זמן.
היו"ר סעיד אלחרומי
אז אנחנו נקריא את ההסתייגויות ונתקדם.
יואב קיש (הליכוד)
אתם רוצים להקריא במקומי?
היו"ר סעיד אלחרומי
כן.
יואב קיש (הליכוד)
אז הצעתי לך, למה אמרת לא?
היו"ר סעיד אלחרומי
בבקשה, רעות. הסתייגות 34. אנחנו מקריאים ומצביעים.
רעות בינג
בסוף סעיף 24 יבוא: סעיף זה ייכנס לתוקף כאשר תעבור בקריאה שלישית בכנסת הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון), סמכויות ועדת חקירה פרלמנטרית, פ/25/24.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
תומר רוזנר
הסתייגות 35.
רעות בינג
בסוף סעיף 25 יבוא: סעיף זה ייכנס לתוקף כאשר תעבור בקריאה שלישית בכנסת הצעת חוק יסוד: ההתגברות, תיקוני חקיקה, פ/254/24.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
רעות בינג
36. בסוף סעיף 26 יבוא: סעיף זה ייכנס לתוקף כאשר תעבור בקריאה שלישית בכנסת הצעת חוק הפרטת גלי צה"ל, התשפ"א-2021.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר סעיד אלחרומי
37.
רעות בינג
בסוף סעיף 27 יבוא: סעיף זה ייכנס לתוקף כאשר תעבור בקריאה שלישית בכנסת הצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון), בחירה ישירה לראש הממשלה וחלוקת מנדטים בסיעות הקואליציה, פ/277/24.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? שניים. מי נגד? שישה. ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
בעד – 2
נגד – 6
נמנעים - אין
לא אושר.
יואב קיש (הליכוד)
שאלה רגע. אני רוצה רק להבין שעל ההסתייגויות האלה גם חבר הכנסת מלכיאלי חתום?
תומר רוזנר
לא.
יואב קיש (הליכוד)
לא? רק הליכוד?
תומר רוזנר
לא, רק אתה וחבר הכנסת קרעי.
רעות בינג
הסתייגות 38. בסוף סעיף 28 יבוא: סעיף זה ייכנס לתוקף כאשר תעבור בקריאה שלישית בכנסת הצעת חוק העונשין (תיקון), גזר דין עונש מוות למורשע ברצח בנסיבות טרור, התשפ"א-2021.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? מי נגד? חמישה נגד. ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
בעד – 2
נגד – 5
נמנעים - אין
לא אושר.
היו"ר סעיד אלחרומי
39.
רעות בינג
בסוף סעיף 29 יבוא: סעיף זה ייכנס לתוקף כאשר תעבור בקריאה שלישית בכנסת הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון), ביטול ארגון סטודנטים יציג, התשפ"א-2021.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
בעד – 2
נגד – 6
נמנעים - אין
לא אושר.
יואב קיש (הליכוד)
רק שנייה, כמה הצביעו נגד? שישה נגד?
היו"ר סעיד אלחרומי
כן.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כבוד היושב ראש, אנחנו מפסידים פה בכל הצבעה, זה לא לעניין, בואו נעשה איזה שהוא דיל בינינו.
היו"ר סעיד אלחרומי
הצעתי את זה, אבל - - -
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
אתם גם מצביעים נגד כמונו.
היו"ר סעיד אלחרומי
הסתייגות 40, בבקשה, רעות.
רעות בינג
בסוף סעיף 30 יבוא: סעיף זה ייכנס לתוקף כאשר - - -
יואב קיש (הליכוד)
אני ביקשתי דקה להסתייגות. היושב ראש, אין לנו 6,000 הסתייגויות.
היו"ר סעיד אלחרומי
שנייה, אני מאוד רציני בסיפור הזה. נתתי הזדמנות לנמק, להגיד, לעשות פיליבסטר, אבל חלאס, אני - - -
מוסי רז (מרצ)
- - - לדבר בטלפון - - - את ההסתייגות שלך.
יואב קיש (הליכוד)
אני מנהל את ההצבעה, אני רוצה שיבואו עוד ח"כים.
היו"ר סעיד אלחרומי
אני מקריא ומצביעים. 40, בבקשה, רעות.
רעות בינג
בסוף סעיף 30 יבוא: סעיף זה ייכנס לתוקף כאשר תעבור בקריאה שלישית בכנסת הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון), ביטול הגבלת רישיון נהיגה, התשפ"א-2021.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? שניים בעד. מי נגד? שישה נגד. ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
בעד – 2
נגד – 6
נמנעים - אין
לא אושר.
היו"ר סעיד אלחרומי
41.
רעות בינג
בסוף סעיף 31 יבוא: סעיף זה ייכנס לתוקף כאשר תעבור בקריאה שלישית בכנסת הצעת חוק החלת ריבונות בישראל בשטח בקעת הירדן וצפון ים המלח, התשפ"א-2021.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר סעיד אלחרומי
42.
רעות בינג
בסוף סעיף 32 יבוא: סעיף זה ייכנס לתוקף כאשר תעבור בקריאה שלישית בכנסת הצעת חוק הכנסת, ועדה לפיקוח על רשויות פיקוח פיננסיות, התשפ"א-2021.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר סעיד אלחרומי
43.
רעות בינג
בסוף סעיף 33 יבוא: סעיף זה ייכנס לתוקף כאשר תעבור בקריאה שלישית בכנסת הצעת חוק שלילת זכויות למעורב בטרור ולבני משפחתו, תיקוני חקיקה, התשפ"א-2021.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר סעיד אלחרומי
44.
רעות בינג
בסוף הצעת החוק יבוא: חוק זה ייכנס לתוקף כאשר תעבור בקריאה שלישית בכנסת הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון), רישיון מיוחד לישיבת ביקור, התשפ"א-2021.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? מי נגד?
יואב קיש (הליכוד)
רגע, סליחה, היה פה בלבול. אתה אל תצביע פעמיים.
היו"ר סעיד אלחרומי
ההסתייגות לא התקבלה.
יואב קיש (הליכוד)
לא, לא, תישאר - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר סעיד אלחרומי
מתקדמים, 45.
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
אי אפשר עם הבלגן הזה ככה, כל אחד מצביע על משהו אחר.
יואב קיש (הליכוד)
הייתה פה הצבעה כפולה, אבל לא ראינו. מהיום נקרא לרון אביר קארה.
רעות בינג
בסוף הצעת החוק יבוא: חוק זה ייכנס לתוקף כאשר תעבור בקריאה שלישית בכנסת הצעת חוק - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
חברים, תקשיבו, אלה הסתייגויות מאוד מאוד חשובות, תקשיבו ותפנימו.
רעות בינג
התשפ"א-2021.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר סעיד אלחרומי
46.
רעות בינג
בסוף הצעת החוק יבוא: חוק זה ייכנס לתוקף כאשר תעבור בקריאה שלישית בכנסת הצעת חוק הדחת נציג ציבור התומך במאבק מזוין נגד מדינת ישראל, תיקוני חקיקה, התשפ"א-2021.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת קיש, מ-47 עד 51 זה אותה קבוצה, אתה רוצה שתי דקות ונצביע על הכול ביחד?
יואב קיש (הליכוד)
לא, או שאתה מצביע אחד אחד, או שאתה נותן לי דקה להסתייגות.
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, אז אנחנו מקריאים. 47.
רעות בינג
בסוף הצעת החוק יבוא: חוק זה ייכנס לתוקף שש שנים לאחר שהצעת חוק יסוד: השפיטה (תיקון), מינוי שופטים לבית המשפט העליון וקציבת כהונתם, פ/1511/24 תיכנס לתוקף.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? מי נגד?
יואב קיש (הליכוד)
לא פעמיים, נו באמת.
היו"ר סעיד אלחרומי
ההסתייגות לא התקבלה.
יואב קיש (הליכוד)
יוראי, לא פעמיים. אני גם לך אקרא אביר קארה?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר סעיד אלחרומי
48.
רעות בינג
בסוף הצעת החוק יבוא: חוק זה ייכנס לתוקף שבע שנים - - -
יואב קיש (הליכוד)
רק שנייה, עצרו, יש פה אירוע.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
הסכימו שנקים את ועדת האתיקה.
היו"ר סעיד אלחרומי
יוראי.
יואב קיש (הליכוד)
ניסיתי לעצור אותך, ניסיתי, ניסיתי.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
בכולם נטפל.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
לא אושר.
יואב קיש (הליכוד)
כמה היו נגד? אפשר לדעת תוצאות? אני לא שומע תוצאות.
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
כולל זה שגם, חבר הכנסת יואב קיש, גם אתה מצביע פעמיים פה, או מצביע הפוך, אז תזכיר גם את זה.
יואב קיש (הליכוד)
אני?
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
כן, כן, תרשום גם את עצמך בוועדת האתיקה.
יואב קיש (הליכוד)
סליחה, יש פה אירוע, אני רוצה ועדת חקירה פרלמנטרית. טוענים שהצבעתי פה בטעות כפול, אני חושב שלא היה, אי אפשר לבוא רטרואקטיבית, אני תופס אותם כשזה קורה. את צריכה לתפוס אותי כשזה קורה, לא להגיד לי: הצבעת.
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת יואב קיש.
יואב קיש (הליכוד)
אני תפסתי אותם על חם.
היו"ר סעיד אלחרומי
הסתייגות 49, מקריאים.
יואב קיש (הליכוד)
לא שומע, סליחה, לא שומע.
היו"ר סעיד אלחרומי
כי אתה מפריע.
יואב קיש (הליכוד)
לא אני, אני לא הפרעתי, אני מקשיב.
היו"ר סעיד אלחרומי
49, מקריאים.
רעות בינג
בסוף הצעת החוק יבוא: חוק זה ייכנס לתוקף שמונה שנים לאחר שהצעת חוק יסוד: השפיטה (תיקון), מינוי שופטים לבית המשפט העליון וקציבת כהונתם, פ/1511/24, תיכנס לתוקף.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
בעד – 2
נגד – 6
נמנעים - אין
לא אושר.
יואב קיש (הליכוד)
לא, כמה כמה? אני מבקש להקריא כל הצבעה - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
שתיים על שש, הכול.
יואב קיש (הליכוד)
לא, סליחה, אתה לא יכול להגיד - - -
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
זה לא מספרים גדולים, אתה יכול לספור, זה לא כזה הרבה.
יואב קיש (הליכוד)
סליחה, היושב ראש, אתה לא יכול להגיד שההסתייגות לא התקבלה לפני ששמעת ממנהלת הוועדה את התוצאות, גם אם אתה בטוח.
תומר רוזנר
היא אומרת לו.
היו"ר סעיד אלחרומי
כן, היא אומרת את זה.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני מבקש, דברי למיקרופון, כי זכותי לדעת מה התוצאות של ההצבעה.
היו"ר סעיד אלחרומי
כן, בבקשה. תגידי למיקרופון. 50.
רעות בינג
בסוף הצעת החוק יבוא: חוק זה ייכנס לתוקף תשע שנים לאחר שהצעת חוק יסוד: השפיטה (תיקון), מינוי שופטים לבית המשפט העליון וקציבת כהונתם תיכנס לתוקף.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? מי נגד? ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
בעד – 2
נגד – 6
נמנעים - אין
לא אושר.
היו"ר סעיד אלחרומי
51.
רעות בינג
בסוף הצעת החוק יבוא: חוק זה ייכנס לתוקף עשר שנים לאחר שהצעת חוק - - -
יואב קיש (הליכוד)
רגע, אמרת עד 47, לא? איך המשכת?
היו"ר סעיד אלחרומי
שנייה, אנחנו ב-51. הצבענו.
יואב קיש (הליכוד)
אבל למה אתה רוץ בלי ל-? אמרת עד 47. עכשיו אתה רץ 51.
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, הצבענו על הכול. 51, תקריאי.
לאה קריכלי
היא הקריאה.
היו"ר סעיד אלחרומי
הקריאה. מי בעד 51? שניים. מי נגד? חמישה. ההסתייגות לא התקבלה.

הצבעה
בעד – 2
נגד – 5
נמנעים - אין
לא אושר.
יואב קיש (הליכוד)
אתם רואים שיש גם שינויים בהצבעה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אנחנו אופוזיציה אחראית, כל דבר לגופו של עניין.
היו"ר סעיד אלחרומי
הסתייגות 52.
יואב קיש (הליכוד)
עכשיו, היושב ראש, סליחה - - -
תומר רוזנר
לא, מקבץ 52 עד 57, תציע ל - - -
יואב קיש (הליכוד)
היושב ראש, סליחה, אמרת עד 47, ואז רצת לי עד 52.
היו"ר סעיד אלחרומי
יואב, לא, הצבענו - - -
יואב קיש (הליכוד)
לא, אתה לא אמרת, אתה רצת - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
יש לך עוד הזדמנות, יש עוד תחנה, מ-52 עד 57, אם אתה רוצה לנמק בשתי דקות.
יואב קיש (הליכוד)
לא, חמש דקות. מה זה שתי דקות?
היו"ר סעיד אלחרומי
אני נותן לך אם אתה רוצה לנמק. זה לטובתך, תאמין לי.
יואב קיש (הליכוד)
לא, חמש דקות, או שאנחנו נמשיך במצעד המצחיק הזה.
היו"ר סעיד אלחרומי
כמה אתה רוצה, שלוש?
יואב קיש (הליכוד)
חמש דקות, דקה ל – אני, כשאתה רוצה לעשות איתי דיל, כל דיל, תראה, אם הייתי פה עם 6,000 הסתייגויות הייתי מבין אותך.
היו"ר סעיד אלחרומי
52.
יואב קיש (הליכוד)
רק שנייה, אני אגיד. אם הייתי פה עם 6,000 הסתייגויות הייתי מבין אותך, אני יושב פה עם בסך הכול 100 ו-, תיכף אני אגיד לך בדיוק.
תומר רוזנר
47.
יואב קיש (הליכוד)
לא, איזה 147. 128.
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת יואב קיש, אני מוכן - - -
יואב קיש (הליכוד)
אני יושב פה עם 128 הסתייגויות, אתה אפילו לא מוכן לתת לי דקה להסתייגות.
היו"ר סעיד אלחרומי
אני מוכן חצי דקה להסתייגות, קח את הקבוצה, אחרת אנחנו מקריאים ומצביעים. בבקשה, רעות.
יואב קיש (הליכוד)
אני אגיד לך עוד דבר, גם זה תקדים, למה? אני אומר לך עוד פעם, זה לא אירוע של 6,000 הסתייגויות, זה אירוע של 128 הסתייגויות, אנחנו כבר בהסתייגות 51, אתה מתווכח איתי על חצי שעה, זה מה שאתה עושה כרגע, אני ביקשתי דקה להסתייגות, בזה שאתה לא נותן דקה להסתייגות זה תקדים. אני מבקש מהייעוץ המשפטי לומר שזה לגיטימי לא לתת דקה להסתייגות וקדימה נרוץ עם זה לכל הכנסת.
היו"ר סעיד אלחרומי
כמה יש עוד הסתייגויות? עוד 100?
תומר רוזנר
לא, לא עוד 100, סך הכול 100.
רעות בינג
עוד 50.
תומר רוזנר
בסך הכול 100 יש.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כן, אבל 50 כבר מאחורינו.
היו"ר סעיד אלחרומי
נשאר 50?
תומר רוזנר
כן, תן לו חצי שעה.
יואב קיש (הליכוד)
לא, אני לא ארד לפחות מדקה להסתייגות, לא יקרה. תצביע אחד אחד.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יואב, יש כאן הסתייגויות עמוקות מאוד.
היו"ר סעיד אלחרומי
יואב, אני נותן לך 50 דקות. יאללה. 50 הסתייגויות נשארו, אני נותן לך 50 דקות.
יואב קיש (הליכוד)
אני רוצה דקה להסתייגות.
היו"ר סעיד אלחרומי
אני נותן לך דקה להסתייגות, 50 נשארו, קבל 50 דקות.
יואב קיש (הליכוד)
לא, יש יותר מ-50.
תומר רוזנר
אני אסביר. ברשימה יש אכן יותר, אבל יש הסתייגויות שהן לא מותרות לפי ההנחיה ולפי הדין, שאנחנו נמחק אותן, ולכן נשארו לך עוד כ-50 נוספות.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני אבקש על כל סעיף מעבר התייעצות סיעתית.
תומר רוזנר
לא, אתה לא יכול.
יואב קיש (הליכוד)
למה לא? לא כל הצבעה, כל החלפה בין סעיף.
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, לא, לא.
תומר רוזנר
לא, אתה לא יכול, כי זה אותו נושא.
היו"ר סעיד אלחרומי
זה אותו נושא.
יואב קיש (הליכוד)
אני יכול רק התייעצות סיעתית אחת על כל ההצבעות האלה?
תומר רוזנר
על כל נושא, כן.
יואב קיש (הליכוד)
אז כמה נושאים יש לנו?
תומר רוזנר
אם אתה רוצה הסתייגויות על כניסה לתוקף, אתה יכול לבקש התייעצות סיעתית על מועד כניסת החוק לתוקף.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני, בשביל לשקול את החלטת היושב ראש, מבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר סעיד אלחרומי
קח חמש דקות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה החלטות כבדות משקל, חבר'ה.
היו"ר סעיד אלחרומי
ב-10:05 אנחנו מתכנסים שוב.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:00 ונתחדשה בשעה 10:05.)
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה. לפי הסיכום שעשינו אתה מדבר עכשיו או מחלק את הזמן שלך עם אחד מהחברים 50 דקות על כל שאר ההסתייגויות של הקבוצה הזאת, בבקשה, תתחיל.
יואב קיש (הליכוד)
לא, לא, אני ביקשתי דקה להסתייגות, אנחנו - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, דיברנו על 50.
יואב קיש (הליכוד)
לא, אתה אמרת, אני - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
כי יש 50.
תומר רוזנר
זה אותו דבר, יש 50 הסתייגויות 50 דקות.
יואב קיש (הליכוד)
סליחה, כמה הסתייגויות נשארו לי?
תומר רוזנר
כ-50, כן.
יואב קיש (הליכוד)
אז בסדר, אם זה ככה. רגע, מלכיאלי, אתה רוצה? יש לי 50 דקות, 50 דקות יתחלקו, אבל מחלקים בין שניהם.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
הוא לא הגיש.
היו"ר סעיד אלחרומי
רק מי שהגיש.
תומר רוזנר
הוא יכול לבקש מחבר כנסת אחר.
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
תהיה לנו אפשרות לבקש התייעצות סיעתית בסיום ההנמקה?
יואב קיש (הליכוד)
50 דקות, תדברו ביניכם.
היו"ר סעיד אלחרומי
בבקשה, חברים, יש לך 50 דקות ואחר כך מצביעים על כל ההסתייגויות של האופוזיציה, חוץ מההסתייגויות של הרשימה המשותפת שעדיין לא – יאללה, מתחילים, בבקשה, חברים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אדוני היושב ראש, בוקר טוב. קודם כל אני רוצה לפתוח בזה שאני מאוד שמח לבוא להשתתף בוועדה שבראשותך, כי אני עוד לא יצא לי, כי יש אי אילו הבנות בין מרכיבי הכנסת, בין הקואליציה לאופוזיציה, ולכן אנחנו באופוזיציה לא כל כך רואים בעין יפה את מה שמרכיבים מסוימים בקואליציה הנוכחית עושים ולכן אנחנו פחות משתתפים בוועדות.

אבל לך באופן אישי אני רוצה לאחל בהצלחה גדולה, אני יודע שאתה יש לך כישרון רב ואתה מכיר גם את הנושא בעומק ובידיעה ואין לי ספק שאתה תוכל לנהל את הדיון הזה בצורה הטובה, המיטבית והחכמה ביותר. אני חושב שיש סוגי ועדות ששם לא בהכרח ההצבעות צריכות להיות קואליציה אופוזיציה, אלא באמת דיונים מאוד מאוד ענייניים. אני חושב שבוועדות הפנים גם בקדנציות הקודמות היו הרבה הצעות חוק שעברו ובצורה אחידה, לא הכול זה קואליציה אופוזיציה, באמת בצורה אחראית, ואני בטוח שאתה תוכל לנווט את זה למקום הזה.

עכשיו, לפני שאני רוצה לנגוע בחוק עצמו אני רוצה להקדים כמה דברים, בסוף זה גם יהיה קשור לחוק. זה לא סוד שיש לנו ביקורת מאוד מאוד קשה על הממשלה הזאת בכל הנוגע להתנהלות שלה בנושא הקורונה. אני בהמשך גם אסביר איך זה קשור לחוק הוותמ"ל, כי יש לזה קשר הדוק וקשר שאי אפשר להפריד ביניהם. כשאנחנו היינו בקואליציה בקדנציה הקודמת אז הממשלה הקודמת קיבלה החלטות נכונות, החלטות קשות אפשר לקרוא לזה, מול אופוזיציה מאוד מאוד לוחמת שהייתה חלקה גם סדורה במשנתה נגד קיום של סגרים במדינת ישראל. חשבו שלטובת המערכת הכלכלית של מדינת ישראל זה לא נכון שנעשה סגרים לתקופות ארוכות, זה מזיק לכלכלה של מדינת ישראל. כמו שיש תחזיות מאוד מאוד קודרות והבנות שיש באוצר שיש גירעונות מאוד מאוד קשים בכלכלת הישראלית, נמצאים פה נציגי האוצר, בטח הם גם יוכלו לאשר את זה, בגלל הסגרים, אבל לא הייתה ברירה כי בסופו של דבר התחלואה וחיי אדם והחולים הרבים שהיו כאן בסוף זה עמד למקבלי ההחלטות מול סגרים כאלה או אחרים.

מול הקואליציה ההיא עמדה אופוזיציה שבראשותה היו כמה מרכיבי אופוזיציה שהייתה להם דעה מאוד מאוד ברורה נגד קיום של סגרים ויותר מזה, לא רק שהם היו נגד סגרים, הם גם נימקו את זה בזה שזה מזיק לכלכלה ובסוף גם לבריאות של מדינת ישראל. אנחנו כמובן דחינו את ההאשמות שלהם, אבל תמיד אמרתי לעצמי מעניין אם אותם אנשים יהיו בעמדת מקבלי ההחלטות, מה תהיה ההחלטה ואיך הם יוכלו למגר את המגפה הנוראה הזאת. קרה מה שקרה ואותם אנשים בדרך כזו או אחרת, לא ישרה כל כך, אבל לא זה הדיון עכשיו, אנחנו בסך הכול בדיון בוועדת הפנים בנושא חוק הוותמ"ל, קיבלו את ראשות הממשלה. לא סתם ראשות ממשלה, גם עומד בראשות הממשלה אדם שגם חיבר ספר בנושא הקורונה.

עכשיו, צריך להבין, זה לא שהוא רק מבין בקורונה, הוא חיבר ספר, נתן עצות לממשלה, רץ מאולפן לאולפן, צעק וכל מערכת הבחירות שלו הייתה על זה. טוב, אמרתי לעצמי, כשהאדם יגיע לראשות הממשלה אני פשוט מרחם על הקורונה, איך שהוא יצליח למגר אותה, בעולם יבואו ללמוד מאיתנו איך ממגרים קורונה. טוב, הוא נהיה ראש ממשלה, כמו שאנחנו מכירים את ההסכמים הקואליציוניים, השיירה של האאודי נמצאת בראשותו, הוא בסוף נקרא ראש הממשלה, יושבים לצדו מנסור עבאס יחד עם יאיר לפיד ועוד כמה אנשים - - -
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
מה יש - - -
מוסי רז (מרצ)
בדיוק, מה רע במנסור עבאס?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, מנמקים למה הוותמ"ל קשור למה שקורה בזמן הזה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
תהיה חיובי, מלכיאלי, תנמק חיובי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, התחלנו בחיובי, לא היית פה. אני לא קרעי שהכול נגד, אנחנו ענייניים מאוד מאוד. בקיצור, מה שקרה זה שאותו ראש ממשלה קיבל לצדו מספר ראשי ממשלה מאוד מאוד מעניינים. למשל שר החוץ שלנו נסע לארצות הברית, נתן שם הבטחה שלא תהיה תקיפה באירן בהפתעה, ככה הוא החליט. עכשיו, על פי פרסומים, מסכן ראש הממשלה שלנו מרעננה, הוא אפילו לא עודכן שיש כזה סיכום בין ישראל לארצות הברית, הוא קיבל את זה בחדשות פתאום. עכשיו תבינו, תקיפה כן או לא, לא משנה, כל פעולה מול אירן, זה יכול להיות הצלת נפשות, אבל שר החוץ לא עדכן את ראש הממשלה בעניין הזה. זו דוגמה אחת.

דוגמה שנייה, שר האוצר המוכשר שלנו קיבל החלטה, הנה, יושבים פה נציגי האוצר, והם יודעים בתוך תוכם כמה ההחלטה לא לממן את המעונות לילדים החרדים, כמה היא מזיקה לכלכלה בסוף, למה? כי בסוף אלפי נשים לא יילכו לעבוד, אבל שר האוצר, שלא מתייעץ עם הדרג המקצועי, ובשונה מהשר הקודם שעשו עליו עליהום הוא מקבל חיבוק תקשורתי והוא לא עדכן את ראש הממשלה בעניין הזה, לא עדכן אותו. אז אני שואל את עצמי במה הוא ראש הממשלה אם לא מעדכנים אותו בדברים האמיתיים?

עוד דוגמה. שר האוצר בריאיון בטלוויזיה, מאוד מאוד מעניין, לא יודע מה זה רב קו. הילד שלי בן שמונה אומר לי: אבא, תן לי את הרב קו, הוא יודע מה זה רב קו, אבל שר האוצר שלנו, המוכשר, שחיסל את הנייה ב-48 שעות ועוד דברים טובים, דאג לשער הרובל ועוד כל מיני דברים טובים בעולם, לא יודע מה זה רב קו.
מוסי רז (מרצ)
הוא חשב שזה גם עוד רב שצריך - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בדיוק, מוסי צודק. מי יודע, אני רוצה לקרוא לכם, נציגי האוצר, הבוס שלכם, למה הוא דיבר נגד הרב קו? זה התחיל ברב, הוא היה בטוח שזה שייך לחרדים, לכן הוא היה נגד, הוא לא ידע שגם הרבנים הרפורמיים שייכים לרב קו הזה. אז לכן הוא בא ואמר לעמית סגל: זה לא אנשים כמוך משתמשים, הוא פשוט לא ידע.

עכשיו, אני אזרח תמים, באמת, אתה יודע, לא כל כך מבין הרבה, לא למדנו ליבה, באנו מהישיבה, הפילו אותנו לפה, ואז אני יודע ששר האוצר מקבל החלטות למשל בנושא חקלאות, רפורמה בחקלאות, ואז הוא בא לכאן לספר שהם ישבו והעמיקו. אני לא מבין, מאז שהוא נהיה שר אוצר עד היום איך הוא הצליח גם לנהל את הממשלה, בסוף הוא ראש הממשלה פה, גם ללכת כל היום נגד הציבור החרדי וגם ללמוד כל כך הרבה רפורמות, אלא מה? ברור מה היה שם, לא הייתי שם, יושבים המוכשרים כמותכם, מה שנקרא פקידי האוצר, שבאמת אתם לא אנשים פוליטיים, אתם אנשים נטו מקצועיים, נטו מקצועיים, אגב, אני לא אומר את זה בציניות, ברצינות, ואתם, הדבר היחיד שיש לכם –

אני יודע, אדוני היושב ראש, אתה שואל מה זה קשור בוותמ"ל, אני רואה בעיניים שלך, כבר אני מאחד את הכול, יושבים האנשים ושואלים, רגע, אנחנו התפקיד שלנו, בחוזה העבודה שלנו כתוב לדאוג לכסף הציבורי. הם מכינים תוכניות, תוכניות שהם יודעים שלחלק גדול מהם אין ישימות פוליטית, ככה בקורסים שלימדו אותנו, שבכל חוק צריך ללמוד על הישימות הפוליטית שלו, ידעו שאין לזה ישימות פוליטית, פתאום בא שר אוצר פראייר, הם אמרו: רגע, רגע, הוא לא לומד, איך אני יודע שהוא לא לומד? כי הוא לא יודע מה זה רב קו, נפיל עליו עומס של רפורמות, הוא יסתובב עם כוס יין כמו שהוא סיפר לנו שהוא מסתובב, אומר הכול גן עדן, נעבוד עליו, נשקר אותו שזה טוב לכלכלת ישראל. איך אני יודע? כי הוא מספר שהרפורמה בחקלאות, למשל, עוזרת לכלכלת ישראל. אלפי חקלאים הולכים לאבד את מקום העבודה שלהם, עשרות אלפי דונמים יהיו מופקרים לבנייה, אנחנו לא יודעים למה, כי אף אחד לא יעבד אותם, והולך שר האוצר מתוך גאווה ישראלית פוליטית, אומר: אני דואג לכלכלת ישראל.

אגב, צריך להבין שהממשלה הזאת היא לא ממשלה כמו הקודמת, שעושים מינויים של ליכודניקים, המינויים שלהם מקצועיים. למשל רואים את שר האוצר, כל חברי יש עתיד נהיו שגרירים. כל אחד שרוצה עבודה בשגרירות, מקום כזה, יעל גרמן שגרירת ישראל בצרפת, כולם שם נהיו שגרירים, בלי אף ניסיון ביחסי ישראל עם כל מדינה שהם שולחים אותם. והיום מתפרסם, אני לא יודע אם זה נכון, ששר האוצר ממנה ראש מטה שיש לו קשרים כאלה או אחרים, אני לא יודע אם זה נכון, צריך לבדוק את זה, עם יצרני הביצים באוקראינה. האם זה נכון או לא? אני לא יודע, צריכים לבדוק את זה, ככה פורסם. צריך לבדוק את זה.

זאת אומרת בסוף אנחנו צריכים לשאול את עצמנו – אני אופוזיציה, תראו, אני פעם סיפרתי במליאה, יו"ר הוועדה היה מנסור עבאס, פעם אחת היה, תשמע, סעיד, אתה תיהנה מהסיפור הזה - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
אני מקשיב בקשב רב לדברי החוכמה ולדברים שהם מאוד חשובים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אוקיי, פעם היה יהודי אחד, הגיע לכותל, הוא רואה מישהו שמגיע לכותל, צועק, צועק: ריבונו של עולם, פנצ'ר, פנצ'ר, הוא שואל אותו: תגיד לי, מה פנצ'ר? הוא אומר: אלוקים, אני רוצה פנצ'ר. אני לא מכיר אדם שרוצה פנצ'ר, בקיצור הוא שואל אותו: תגיד לי, מה קרה? הוא אומר לו: תראה, פעם אמרו לי שהעולם הוא גלגל, יוֹם עַסַל יוֹם בַּסַל, הוא אומר: היום המצב שלי הכי טוב, אני נמצא למעלה, אני רוצה פנצ'ר, תשאיר את זה ככה, שלא יהיה גלגל.

אז אני אומר, אנחנו נמצאים עכשיו באופוזיציה, פעם היינו קואליציה והיום אנחנו באופוזיציה, היום אנחנו ביום הבַּסַל, עוברות כאן הצבעות נגדנו, יש כאן ממשלה שמתנהלת נגדנו. זה התפקיד שלנו, מי שלא יודע להיות באופוזיציה לא יידע בחיים להיות בקואליציה. זה התפקיד, שלחו אותנו גם להיות פה באופוזיציה. אגב, הלכנו לאופוזיציה בראש מורם, בגאווה גדולה, לא זרקו אותנו לאופוזיציה, אנחנו אמרנו שאנחנו לא מוכנים להיות שותפים של רמאים ונוכלים. יעקב אבינו לימד אותנו שמי שהולך לעשות שידוך עם לבן הארמי אנחנו רואים מה הולך שם בסוף, משקרים אותו. אנחנו לא היינו מוכנים, בידיעה מוחלטת, להיות חבר של רמאי, זו הייתה ההחלטה המושכלת שלנו וכך היה, לכן אנחנו באופוזיציה בראש מורם.

צריכים להבין שכשאדם עושה הסכם קואליציוני כמו שנעשה שם, עם פרטים ואם תפטר אותי אני אהיה ראש ממשלה ואני אוכל למנות סגנים, אוהו, אתה מבין שמולך עומד רמאי. אני למשל, כשאני עושה עסק עם מישהו שמוצא חן בעיניי, אני לא עושה לו כאלה תתי הסכמים, אלא מה? יושבת קבוצת אנשים שלא מאמינים אחד לשני והם מנהלים את הממשלה. עכשיו, איך זה קשור לוותמ"ל? חוק הוותמ"ל, המהות שלו - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
אוה, זה חשוב מאוד.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני רואה שתומר גם דרוך.
תומר רוזנר
עכשיו אני נדרך.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אוה. חבר'ה, תדעו לכם שתומר, יש לי ידידות גדולה מאוד איתו והוא מרומם והוא משפר את איכות הוועדה לעילא ולעילא. תומר, תזכור לי את זה אחרי זה.
תומר רוזנר
בוודאי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עכשיו, חוק הוותמ"ל בעצם, התפקיד שלו, הוא נועד לזרז הליכים. הליכי התכנון במדינת ישראל לוקחים המון המון זמן. מי שהוציא פעם תב"ע, בוודאי במחוזות הגדולים, יודע שזה שנים שנים. אני הייתי חבר ועדת תכנון ובנייה בירושלים כמה שנים, הכרתי אנשים שהיו צריכים לעבור ועדה מחוזית, זה פשוט ייסורים שאי אפשר ל – זה זמן, הבירוקרטיה ברשויות המקומיות, זה לוקח המון זמן.
קריאה
אתה משמיץ את הוועדות המחוזיות?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, הגעת בחלק ה – לא, בזמן הלא טוב. אני אומר שהליכי התכנון במדינת ישראל לוקחים המון זמן, אתה מגיש תוכנית ולוקח זמן. עכשיו בא חוק הוותמ"ל, נתנו מין כביש 6 כזה לקצר הליכים והוא הוכיח את עצמו במשך כל השנים. זאת אומרת חוק הוותמ"ל בעצם נוכח לעקוף, תקני אותי אם אני טועה, הרבה בירוקרטיה, הרבה סבל של אנשים, יזמים, בעצם להציף את השוק ביותר דירות וזה הוכיח את עצמו.

בעצם חוק הוותמ"ל משתווה לחוק ההסדרים. חוק ההסדרים, התפקיד שלו גם להכניס הרבה הרבה דברים בהליך מאוד מאוד מהיר על מנת לקצר הליכים של הבירוקרטיה בכנסת ישראל. שר האוצר, הוא הרי מאוד מאוד חושש מהכנסת, כי הוא יודע שבקואליציה שלו העסק מאוד שברירי, אין שם 61 בנק, יש שם דעות לכאן, כי בסוף יושב שם אלקין עם מרב מיכאלי, זה מורכב, צריך לדעת את זה, זה לא כמו הקואליציה הקודמת שהיא הייתה פחות או יותר אחידה בדעותיה, הקואליציה הזאת מורכבת מדברי המשנה, במסכת סנהדרין, שהמשנה אמרה כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות. יש שם המון המון דעות, אין אחידות שם. עכשיו בא שר האוצר, על מנת לרומם ולהצליח את כלכלתה של מדינת ישראל, מביא חוק הסדרים מאוד מאוד מורכב וטעון, שהוא אפילו לא מכיר אותו, כמו שדיברתי מקודם על הרב קו, וכל סעיף שם בסוף מביא השלכה מאוד מאוד חמורה על האזרחים.

עכשיו את הולכת, את תחזרי חזרה ולא תביני את ההקשר. יעדכנו אותך, אבל תעדכנו את כל ההקשר.

עכשיו, אנחנו בסוף מתנגדים לחוק ההסדרים מאותה סיבה שפשוט אי אפשר להעמיס על עבודת הכנסת בפרק זמן כל כך קצר כל כך הרבה רפורמות שאין קשר בין אחת לשנייה והן לא בהכרח מיטיבות עם כלכלתה של מדינת ישראל, ואני חייב להביא עוד דוגמה לסיום.

בסוף אני מייצג את הציבור החרדי, אתם יודעים את זה, לא רק חרדי, הציבור המוחלש, בפריפריה, ציבור מזרחי וגם ציבור חרדי. לי מאוד מאוד חשוב זהותה היהודית של מדינת ישראל. חשוב לי. למשל, בשונה מראש הממשלה שלנו, שהוא עושה הכול, הכול, בחודשיים שהוא היה כאן, למחוק את זהותה היהודית של מדינת ישראל. הרב קוק, זכר צדיק וקדוש לברכה, מתהפך בקברו כשהוא יודע שאנשים שכאילו נושאים את שמו לוקחים ובונים רפורמות שהן הרס הרבנות הראשית. לקחת מהרבנים את היכולת שלהם בהחלטה בכשרות, לתת לכל גלעד קריב את האפשרות לגייר אנשים, תחשבו מה יהיה. הרי אני בבית שלי לא אכניס משהו שהוא לא כשר, אבל יש אדם, לא כל אחד יודע, יראה בשר או ופל, לא משנה, עם בד"צ – למשל יוראי להב הרצנו, הוא, אני יודע, אוכל רק כשר בבית שלו, אבל הוא לא יודע את כל הניואנסים, הוא יודע את המעטפת. יום אחד הוא יראה בקבוק סודה, יראה חותמת מאוד מאוד יפה, כשר למהדרין מן המהדרין, עם תמונה של הכותל באמצע, בראשות הרב גלעד קריב. במקרה יוראי הוא בחור פיקח, הוא יתקשר ונגיד לו שזה לא טוב, אבל הרבה אנשים אחרים יחשבו שזה כשר למהדרין מן המהדרין והדבר הזה חלילה יכול להוות תקלות. זו אחת מהרפורמות שאין לה שום קשר לכלכלה של מדינת ישראל, להביא כסף למדינה, ההיפך הגמור.

הנה עוד בורות של הממשלה. מתן כהנא, שהוא איש יקר, אבל מה הוא אומר? שהחרדים נבהלים מזה כי זה גורע להם מהכסף. בדיוק הפוך, הבד"צים יתעשרו מהרפורמות האלה, למה? כי לא יהיו חייבים את הרבנות, ואף על פי כן הרבנים של הבד"צים מזדעקים נגד הרפורמה, זה מזיק להם בכסף.

לפני שאני מעביר את רשות הדיבור לידידי חבר הכנסת קרעי, ואני רוצה להודות לך, אדוני היושב ראש, שהבאת לי לדבר לפניו, למה? כי אם הוא היה מדבר לפניי אף אחד לא היה מקשיב לי בכלל. אחרי שאני דיברתי ראשון, אמרו, טוב, אולי זה המקסימום שאפשר לדבר, אז הקשיבו לי.
היו"ר סעיד אלחרומי
אתה יודע שאני ארבעה ימים שמרתי טוב מאוד על האוכלוסייה החרדית במסלול הזה? נלחמתי על זה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לכן ההקדמה שלי הייתה, לא מן השפה ולחוץ, קשה לי לפרגן לקואליציה ועשיתי את זה הפעם ואיך אומרים? פי וליבי היו שווים בעניין הזה. אז אני רוצה להודות לכולם על ההקשבה, יש המשך, רק אני אעשה את זה בהזדמנות אחרת, אם יש שאלות על מה שאמרתי אפשר בפרטי.
היו"ר סעיד אלחרומי
תודה, חבר הכנסת מלכיאלי. בבקשה, חבר הכנסת קרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, תודה, אדוני יושב הראש. אדוני יושב הראש, אתה שם לב שאני אומר יושב הראש, טיבי שלוש פעמים שמע אותי ולא שם לב, תיקן אותי, יושב הראש, אבל בסדר.

אדוני יושב הראש, בוועדה כאן ליד, שתי קומות מעלינו, יש דיון עכשיו, מתנהל ברגעים אלה, הייתי שם כמה דקות וחזרתי לכאן בגלל חשיבות הדיון כאן, דיון שכולו מוסר כפול וצביעות. באים לשם אנשים שלא חסכו את שבט לשונם מכל אמירה גזענית, אפילו כמעט אנטישמית, פשיסט, טרוריסט, אמירות מאוד מאוד קשות, ועכשיו חלק מהמקהלה הזאת שמנסה לסתום את הפיות, שאגב, חלק מהעניין, כמו שהזכרתי קודם, שאנחנו לא משתתפים בוועדות זה בגלל סתימת הפיות הפרלמנטרית שלנו שלא מאפשרים לנו לעשות את העבודה שלנו בוועדות בגלל תת ייצוג של האופוזיציה והם מנסים בכל מיני חזיתות. הם מבינים שיש כאן אופוזיציה מאוד לוחמת שיש מאחוריה, כנראה, את רוב העם, כי חלק מהעם, גנבו את המנדטים שלו והלכו והקימו את הממשלה הזאת, ולכן הם מנסים בכל דרך, התקשורת ומערכת המשפט בידיים שלהם וזה לא מספיק להם, הם מנסים לפגוע גם בעבודה הפרלמנטרית שלנו כאן וגם עכשיו לבוא במצעד איוולת של מוסר כפול וצביעות ולנסות לחנך אותנו איך להתנהג.

אז בא יושב ראש הכנסת ואומר: נכון, טעינו, חטאנו, אשמנו, אבל מעכשיו. באה מיכל רוזין ואומרת: נכון, בעידנא דריתחא אמרתי אמירות מאוד קשות, אבל, תשמע מה היא אומרת: אנחנו כשאנחנו אומרים אמירות פוגעניות זה בעידנא דריתחא, אבל אתם, הימין, זה שיטתי, אתם כל הזמן מקללים. הניסיון הזה של לשים אותנו בצלו של ברברים כאלה, חבורה כזאת שבשיטתיות הם רק מקללים ורק משמיצים, זה חלק מתוך מערך כולל של ניסיון לסתום לנו את הפיות, כמו שאמרתי גם בעבודה הפרלמנטרית ואפילו בשליטה על הסוגרים, שנאמר רק את מה שמוצא חן בעיניהם.

אדוני יושב הראש, אני מכבד את הבקשה שלך, באופן חריג אני לא רוצה למשוך אותך סתם בעניין הזה ולכן אני אקצר את הדברים שלי בנוגע להסתייגויות האחרונות שנשארו. בקשר למה שיהיה אחר כך במליאה אנחנו נעדכן, תומר, אותך ואת היושב ראש, אולי נמשוך חלק מההסתייגויות, אולי לא, יש עוד זמן עד שזה – בכל מקרה אם אנחנו לא מושכים את ההסתייגויות אתם בטח תלכו לסעיף 98 כי יש כאן שעות דיבור שהן מעבר ליומיים שיש לפנינו עד היציאה לפגרה ולכן אנחנו ניקח את הזמן עד שתזמנו דיון בוועדת הכנסת ואני מניח שעד אז נוכל לבוא עם החלטה האם אנחנו מקצרים או אנחנו נותנים לכם באמת ללכת עם הסעיף הדורסני שהוא מיועד למקרים מאוד חריגים וקיצוניים, אבל כאן, בקואליציה הזו, הכול הפך להיות חריג וקיצוני ולכן מבחינתי אפשר לעבור להצבעה על ההסתייגויות.
היו"ר סעיד אלחרומי
תודה. אני יוצא להפסקה של חמש דקות ואחרי חמש דקות אנחנו נצביע.


(הישיבה נפסקה בשעה 10:27 ונתחדשה בשעה 10:36.)
היו"ר סעיד אלחרומי
חברים, אני מחדש את ישיבת הוועדה ואנחנו מתחילים להצביע על ההסתייגויות שכבר נומקו. אני נותן לתומר כי יש חלק שיימחקו ואחר כך נשמע את הנימוק של הרשימה המשותפת.
יואב קיש (הליכוד)
רק שנייה, מילה, היושב ראש, פתחת את הדיון?
היו"ר סעיד אלחרומי
פתחתי את הדיון, כן.
יואב קיש (הליכוד)
אני מבקש לטעון נושא חדש על הרכב הוועדה ועל התיקון של ה-40%.
תומר רוזנר
אתה מבין את המשמעות?
יואב קיש (הליכוד)
כן, אני מבין את המשמעות.
מוסי רז (מרצ)
הוא מבין, הוא מבין, לכן הוא טוען.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זאת הברקה. אני נגד מה שאתה עושה, אבל זאת הברקה.
תומר רוזנר
איזה סעיפים, איזה הסתייגויות?
יואב קיש (הליכוד)
על הנושא של הרכב הוועדה והנושא של התיקון של ה-40%.
היו"ר סעיד אלחרומי
איזה סעיף?
יואב קיש (הליכוד)
אני יכול לבדוק לך. זה הכול הרי ראיתי אתמול ב-11 בלילה. לא ראיתי, הכול ראיתי בבוקר, זה נושא חדש שראיתי אותו בנוסח שהגיע ב-11 למרות שהיה בסיכומי הוועדה ואני רוצה לטעון עליו נושא חדש.
תומר רוזנר
אתה טוען על הסעיף עצמו?
יואב קיש (הליכוד)
כן, אני אפתח לך. ייקח לי דקה, אני אפתח ואגיד לך.
תומר רוזנר
כן, בסדר, אנחנו צריכים לרשום פשוט.
יואב קיש (הליכוד)
אז רק שנייה, אם אתם יכולים לעזור לי אני אשמח, זה אפילו לא עובד פה האייפד.
היו"ר סעיד אלחרומי
אתה סתם מעכב את זה, יואב. אז אנחנו הולכים להצביע על ההסתייגויות.
יואב קיש (הליכוד)
רגע, מה עם נושא חדש?
היו"ר סעיד אלחרומי
בסדר.
יואב קיש (הליכוד)
מתי נדון בו?
תומר רוזנר
על מה?
יואב קיש (הליכוד)
אני אגיד לך את הסעיפים, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
יואב, לא דנים בו כאן, זה עובר לוועדת הכנסת.
יואב קיש (הליכוד)
אני יודע, לוועדת הכנסת.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אנחנו נצביע על כל ההסתייגויות ואחר כך - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
נצביע קודם כל על ההסתייגויות ואחר כך נתקדם. בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
רק רגע, הוא ביקש לדעת על איזה סעיף. בעמוד מספר 7, סעיף (3), אני לא יודע אם זה קטן, על ה-40%. לזה אני קורא נושא חדש. והרכב הוועדה מופיע בעמוד 12, סעיף 9. התיקונים שנעשו לסעיף 9, (3) ו-(4).
תומר רוזנר
רשמנו.
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי, רשמו את זה. בבקשה, תומר.
תומר רוזנר
אנחנו נעבור להצבעה על ההסתייגויות שנומקו לפי הסדר. אנחנו נצביע על הסתייגות 52 עד 66 כולל.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי בעד? מי נגד?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רגע, איזה הסתייגויות אלה?
היו"ר סעיד אלחרומי
שבעה נגד. ההסתייגויות לא התקבלו.

הצבעה
בעד – 3
נגד – 7
נמנעים – אין
לא אושר.
תומר רוזנר
חבר הכנסת טיבי, יש לך את ההסתייגויות?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שלי יש לי.
תומר רוזנר
לא, של קבוצת קרעי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
יש לי במחשב. אבל איזה מספר זה?
תומר רוזנר
עכשיו הצבעתם על הסתייגויות 52 עד 66. הסתייגויות 67 עד 72 נמחקות, הן הסתייגויות שאינן מותרות כיוון שהן עוסקות בנושא שאינו קשור כלל לחוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, לא, לא, אני דיברתי עם שגית אתמול, היועץ המשפטי, כל עוד לא כתוב במפורש תיקון חוק אחר, אלא כתוב 'על אף האמור בכל דין', זה שינוי נוסח שאין לכם סמכות לבטל לנו.
תומר רוזנר
לא, אז זה לא שינוי נוסח, מכיוון שמדובר בנושא אחר שלא קשור לחוק הזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא משנה.
תומר רוזנר
מבחינתנו ההסתייגויות האלה יימחקו.
יואב קיש (הליכוד)
אבל הוא אומר לך שהוא סגר את זה עם שגית.
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, דיברנו על זה מקודם, חברים.
שלמה קרעי (הליכוד)
תומר, לא, אז אתה יודע מה? קודם כל אני רוצה רביזיה על כל ההצבעות שהיו כאן עכשיו ואני מצטרף לטענת נושא חדש של קיש. אם אתם משחקים איתנו - - -
יואב קיש (הליכוד)
ברור שהם משחקים.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, תומר, אין לכם סמכות להחליט בשבילנו איזה שינויי נוסח אנחנו רוצים.
יואב קיש (הליכוד)
גם את ההסתייגויות - - - וסגרנו את זה עם הייעוץ המשפטי מראש.
שלמה קרעי (הליכוד)
שגית אמרה לי בפירוש, אם אני כותב 'על אף האמור בכל דין' ואני לא כותב 'תיקון חוק יסוד: הממשלה' או חוק הכנסת אין לכם סמכות לבטל את זה.
תומר רוזנר
כיוון שזה לא קשור לחוק הזה, אני יכול להקריא מתוך ההנחיה שפורסמה.
יואב קיש (הליכוד)
אז תבדוק איתה רגע, בבקשה.
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, אנחנו - - -
יואב קיש (הליכוד)
זה בניגוד להנחיה שלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
גם שגית בעצמה כשהיא ישבה בוועדת הכספים, אתה זוכר, קיש? כשהכניסו את ה-5% מס רכישה? הביאו את זה בתוך חוק אחר, הייעוץ המשפטי התנגד, אבל זה עבר ונכנס לספר החוקים. אתה לא יכול לטעון טענת נושא חדש.
היו"ר סעיד אלחרומי
תנו לתומר להסביר את זה ואנחנו נמשיך בהצבעה.
יואב קיש (הליכוד)
תומר, אני מציע שתדבר עם שגית, כי אם היא אישרה אתה לא יכול לפעול בניגוד להמלצה של היועצת של הכנסת. הרי לא פעלנו סתם, הוא מסביר לך שהוא דיבר איתה.
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי, בסדר, הנה הוא מגיב, תומר.
יואב קיש (הליכוד)
לא, אבל אתה רוצה שלא נצביע על זה, אנחנו לא מוכנים.
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, אנחנו נצביע לפי ההנחיות של היועץ המשפטי של הוועדה ונתקדם עם זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני יושב הראש, תראה איזה כוח - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
אם יש טענה לנושא חדש, בבקשה, זכותכם.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אז תטענו נושא חדש, אבל אל תמחק את ההסתייגויות.
היו"ר סעיד אלחרומי
תנו לחבר הכנסת – יועץ המשפטי לוועדה להסביר את זה.
שלמה קרעי (הליכוד)
בדיוק, הפכת אותו לחבר כנסת, הוא מחליט איזה הסתייגות נכנסת ואיזה לא.
היו"ר סעיד אלחרומי
לא, לא. בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא יותר מכולנו, גם בלי הצבעה.
היו"ר סעיד אלחרומי
בבקשה, תומר.
תומר רוזנר
ההסתייגויות הבאות שעליהן יש להצביע הן הסתייגויות 73 עד 78. אתם מסכימים להצבעה אחת, אני מניח.
היו"ר סעיד אלחרומי
73 עד 78.
יואב קיש (הליכוד)
לא, הצבעה על כל סעיף.
תומר רוזנר
על כל הסתייגות? בבקשה.
היו"ר סעיד אלחרומי
על כל הסתייגות. 73, מי בעד?
יואב קיש (הליכוד)
ורביזיה על כל ההצבעות עד עכשיו.
היו"ר סעיד אלחרומי
הסתייגות 73, מי בעד?
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב ראש, אתם מחקתם - - -
יואב קיש (הליכוד)
רגע, מחקתם אבל?
שלמה קרעי (הליכוד)
הם מחקו, הם מחקו.
יואב קיש (הליכוד)
מחקתם לנו עד 73? תומר?
תומר רוזנר
עד 72.
יואב קיש (הליכוד)
למה?
תומר רוזנר
אני הסברתי.
יואב קיש (הליכוד)
אבל, סליחה, אני מבקש התייעצות סיעתית. מותר לי עכשיו?
היו"ר סעיד אלחרומי
בבקשה.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
לא, לא מותר לך.
שלמה קרעי (הליכוד)
מותר, לפני כל הצבעה מגיע לנו התייעצות סיעתית.
יואב קיש (הליכוד)
לא שאלתי את מנהלת הוועדה יוליה מלינובסקי, שאלתי את מנהל הוועדה סעיד אלחרומי.
שלמה קרעי (הליכוד)
התייעצות סיעתית.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
התייעצות סיעתית כבר היה לכם, אנחנו באמצע הצבעות.
יואב קיש (הליכוד)
מותר?
היו"ר סעיד אלחרומי
כן.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
אתה באמצע הצבעות, אסור להם. אין דבר כזה.
יואב קיש (הליכוד)
עד מתי?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יוליה, אנחנו סיעה שחייבים הרבה התייעצויות.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה לאל שאת לא קיבלת ועדה.
היו"ר סעיד אלחרומי
חמש דקות, חוזרים ב-10:47.
יוליה מלינובסקי (ישראל ביתנו)
8.
היו"ר סעיד אלחרומי
48, קיבלת.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:43 ונתחדשה בשעה 10:48.)
היו"ר סעיד אלחרומי
טוב, אנחנו מצביעים על ההסתייגויות מ-73 עד 78. מי בעד?
יואב קיש (הליכוד)
רק שנייה, סליחה, אתה יכול לחזור?
היו"ר סעיד אלחרומי
הסתייגויות מ-73 עד 78, מי בעד?
לאה קריכלי
שלושה בעד.
היו"ר סעיד אלחרומי
מי נגד? ההסתייגויות לא התקבלו.

הצבעה
לא אושר.
שלמה קרעי (הליכוד)
רביזיה.
תומר רוזנר
הסתייגויות 79 עד 94 נמחקות כיוון שהן הסתייגויות לא תקינות. אפשר להצביע על הסתייגויות 95 ואילך, עד 128, ויש הסתייגויות נוספות, תיכף אני אגיד אותן, אבל כרגע ההסתייגויות הכתובות בפניכם 95 עד 128 ואתם מסכימים להצבעה אחת?
היו"ר סעיד אלחרומי
כן. 95 עד 128, מי בעד? מי נגד? תודה. ההסתייגויות לא התקבלו.

הצבעה
לא אושר.
תומר רוזנר
עכשיו יש לנו שש הסתייגויות של חבר הכנסת קיש בעקבות הדיון שהיה בבוקר. אנחנו נקריא אותן ואז תוכלו להצביע.
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת קיש, אנחנו מקריאים את ההסתייגויות שלך ומצביעים.
יואב קיש (הליכוד)
על איזה מספר?
היו"ר סעיד אלחרומי
החדשות, של הבוקר. נתנו לך אפשרות להגיש הסתייגויות בבוקר, נכון?
יואב קיש (הליכוד)
כן.
רעות בינג
הוספנו אותן, אז אני מקריאה.
תומר רוזנר
כיוון שההסתייגויות האלה הוספו מהבוקר אז אנחנו נקריא לכם.
היו"ר סעיד אלחרומי
נתתי לך אישור מיוחד בשביל זה. אז תקריאי אותם.
רעות בינג
בסעיף 3, פסקה (3), הקטע החל במילים 'ובסופה יבוא' יימחק. הסתייגות נוספת, בסעיף 3, בפסקה (4), סעיף קטן (ב3), המובא בה יימחק. בסעיף 4, סעיף 3א(ב2), המובא בו יימחק. בסעיף 9, פסקאות (3) ו-(4) יימחקו. בסעיף 27, פסקה (2) תימחק. בסעיף 33, סעיף קטן (ב)(3) יימחק.
היו"ר סעיד אלחרומי
אוקיי. מי בעד ההסתייגויות של חבר הכנסת קיש?
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, התייעצות סיעתית.
יואב קיש (הליכוד)
התייעצות סיעתית.
היו"ר סעיד אלחרומי
בבקשה, חמש דקות.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני יושב הראש, כשאתה תיתן ליועץ המשפטי לדרוס אותנו מבחינת היכולת שלנו להגיש הסתייגויות ה - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
חמש דקות. ב-56 אנחנו מתכנסים שוב.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:51 ונתחדשה בשעה 10:56.)
היו"ר סעיד אלחרומי
אני מחדש את ישיבת הוועדה. אנחנו מצביעים על ההסתייגויות שהגיש חבר הכנסת יואב קיש. מי בעד? ארבעה בעד. מי נגד?
יואב קיש (הליכוד)
לא, לא ארבעה. חבר'ה, אי אפשר גם לא לספור אותנו, באמת. לא, זה לא עובד, או שתעשה את זה אחד אחד, אבל זה לא – אפילו את הקולות שלנו אתם לא סופרים.
היו"ר סעיד אלחרומי
כן. מי נגד? שמונה נגד. ההסתייגויות לא התקבלו.

הצבעה
בעד – 4
נגד – 8
נמנעים – אין
לא אושר.
היו"ר סעיד אלחרומי
אני נותן עוד הפסקה של חמש דקות עד שחבר הכנסת טיבי, נותנים לו הזדמנות לבדוק את עצמו. אני נותן עוד חמש דקות הפסקה, אם הוא יגיע כן, אם לא, אז אנחנו נתקדם הלאה.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא לא יגיע עוד חמש דקות כי המליאה עוד לא התחילה בכלל.
תומר רוזנר
אלא אם כן שייתן למישהו אחר.
היו"ר סעיד אלחרומי
נותנים לו עוד חמש דקות, הפסקה של חמש דקות.


(הישיבה נפסקה בשעה 10:57 ונתחדשה בשעה 11:09.)
היו"ר סעיד אלחרומי
חברים, אנחנו מחדשים את ישיבת הוועדה. חבר הכנסת טיבי, יש לך 15 הסתייגויות, כמה זמן אתה רוצה לנמק?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מה שסוכם.
יואב קיש (הליכוד)
כמה זמן נימוק יש עכשיו?
היו"ר סעיד אלחרומי
לחבר הכנסת טיבי אני נותן דקה על כל הסתייגות כמו שעשיתי עם כולם, זה בסדר.
יואב קיש (הליכוד)
הייתי צריך להילחם איתך, לא עשית את זה. אני רבתי איתך ואתה לא היית מוכן, חצי דקה.
היו"ר סעיד אלחרומי
אני לא יכול להפלות אותו אם כבר סיכמתי איתך משהו.
תומר רוזנר
וגם ההסתייגויות שלו מהותיות.
היו"ר סעיד אלחרומי
ויש לו הסתייגויות מעניינות.
תומר רוזנר
רק לפני שחבר הכנסת טיבי מתחיל אני רוצה להפנות את תשומת ליבו לכך שהסתייגות 6 לעניין שינוי המונח יישוב מיעוטים כבר הוטמעה בהצעת החוק ולכן - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אנחנו לא שומעים.
היו"ר סעיד אלחרומי
הסתייגות מספר 6, כבר הכנסנו אותה.
תומר רוזנר
הסתייגות מספר 6, חבר הכנסת טיבי, שעניינה שינוי המונח יישוב מיעוטים כבר הוטמעה בהצעת החוק על פי החלטת הוועדה אז אפשר לבטל את ההסתייגות הזו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אין בעיה.
תומר רוזנר
הסתייגות 14 ו-15 אלה תיקונים עקיפים לחוקים אחרים, אנחנו לא יכולים לאשר אותן מכיוון שזה נושא שלא נידון בוועדה כלל ואי אפשר ל - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
איך? עוד פעם. 14?
תומר רוזנר
14 ו-15, הם עניינים שבכלל לא נידונו בוועדה ואינם קשורים לחוק הזה בשום דרך שהיא ולכן לא נכנס - - -
היו"ר סעיד אלחרומי
של קמיניץ ושל הקנסות המנהליים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
איזה הסתייגות?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה קשור, מה לא קשור?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
איזה הסתייגויות אושרו?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
ותמ"ל וקמיניץ זה אותו דבר.
תומר רוזנר
זה חוקים אחרים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
חוקים אחרים, אבל אותו נושא.
תומר רוזנר
לא, זה לא אותו נושא.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
מה זאת אומרת?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
היושב ראש, באיזה הסתייגויות אנחנו נמצאים עכשיו?
היו"ר סעיד אלחרומי
אנחנו בהסתייגויות של חבר הכנסת טיבי, הרשימה המשותפת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה אירוע שלכם, תסתדרו ביניכם.
היו"ר סעיד אלחרומי
הסתייגות מספר 6 כבר הוטמעה בחוק ואין טעם שנחזור עליה, והסתייגויות 14 ו-15 נמחקות על ידי היועץ המשפטי לוועדה.
תומר רוזנר
את ההסתייגויות האחרות הוא צריך לנמק.
היו"ר סעיד אלחרומי
חבר הכנסת טיבי, הורדנו שלוש, יש לך 12 דקות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אדוני, אני מערער על ההחלטה של היועץ המשפטי. קמיניץ וקנסות מנהליים זה תכנון ובנייה, ותמ"ל זה תכנון ובנייה, מה יותר נורמלי מהקו המשיק בין שני החוקים האלה?
תומר רוזנר
אמרנו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זה לא אותו חוק, אבל זה אותו נושא. למשל זה כמו להגיד שאסור להשתמש בדחפורים וחברה של דחפורים זה בחוק אחר, אבל זה באותו נושא.
תומר רוזנר
לא, בעינינו זה לא אותו נושא.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב ראש, אני רוצה לנמק.
היו"ר סעיד אלחרומי