ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 02/08/2021

צו רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הארכת תוקף הוראות שעה), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכלכלה
02/08/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 6
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ד באב התשפ"א (02 באוגוסט 2021), שעה 13:45
סדר היום
הצעת צו רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הארכת תוקף הוראת שעה) (מס' 2), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
מיכל שיר סגמן
חברי הכנסת
יצחק פינדרוס
מוזמנים
לנה גרשקוביץ - כלכלנית בכירה במינהלת התנועה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ספיר דדון - הלשכה המשפטית, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

ניתאי סטט - עוזר לשרת התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

חוה ראובני - סגנית בכירה ליועץ המשפטי, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
משתתפים באמצעים מקוונים
רון מלכה - מנכ"ל חן מוטורס, יבואן כלי רכב
ייעוץ משפטי
מרב תורג'מן
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
אור שושניהצעת צו רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הארכת תוקף הוראת שעה) (מס' 2), התשפ"א-2021
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני מתחיל את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא הצעת צו רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הארכת תוקף הוראת שעה). אני אבקש מאנשי המקצוע במשרד התחבורה להציג אותו. בבקשה.
ספיר דדון
כיום פרק ד' לחוק רישוי שירותים ובכלל זאת סעיפים 41, ו-47 עד 50, מטיל על היבואנים הישירים חובות שונות ביחס לכלי רכב מתוצר שמיובא על ידם לישראל. במסגרת הוראת השעה צמצמנו בעבר את החובה הזאת ביחס לכלי רכב רק מסוג (M) ו-(N), ואנחנו רוצים להאריך אותה בשישה חודשים. הוראת השעה מצומצמת לקבוצות קטנות של כלי רכב, היא חלה היום רק לגבי כלי רכב מסוג (L), (O) ו-(T), או במילים פשוטות, אופנועים, גרורים, טרקטורים ומכונות ניידות. זה הכול.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה. התייחסות של הייעוץ המשפטי שלנו. בבקשה.
מרב תורג'מן
מדובר בצו שהותקן מכוח חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב. הסעיף המקורי שחוקק ב-2016 קבע תחילה נדחית לארבע שנים והסמיך את השר להאריך בצו את מועד התחילה. התאריך הזה כבר נדחה פעם אחת, בחצי שנה, ולמעשה הוא היה אמור לפקוע באפריל 2021, אבל בגלל שהכנסת יצאה לפגרות אז מכוח סעיף 38(א) לחוק יסוד: הכנסת, כל חיקוק שעומד לפקוע שלושה חודשים לפני הבחירות או שלושה חודשים אחרי הבחירות, יעמוד בתוקפו עד 6 ביולי. למעשה יצא שההוראה המהותית בחוק נכנסה לתוקף כבר ב-6 ביולי, ולכן פנינו למשרד התחבורה בבקשה לבחון את תחילת ההוראה באופן רטרואקטיבי, כך שזה יחול החל מ-7 ביולי, כדי שלא יהיה איזשהו פרק זמן שבו יש חובות על העוסקים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ואת מתואמת מלא עם משרד התחבורה והכול מקובל על כולם?
מרב תורג'מן
הנוסח שמונח בפני חברי הכנסת מקובל עלינו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אני שמח שנשארת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כמי שהיה חבר בוועדת הכלכלה בכנסת הקודמת, בישיבה הראשונה ביקשתי מיושב-ראש הוועדה להקים תת-ודעה בנושא של רגולציה על רכב והבאת רכבים. משרד התחבורה אז, בהארכה שהייתה בסוף 2020, הציג שחלק גדול מהיעדים לא קרה. למשל, אחוז הרכבים שמיובאים ביבוא מקביל הוא לא האחוז הרצוי, או למשל הבעיות שרשות המיסים עושה. יש גם את הנושא של מוסכי ההסדר, שנכון שהוא לא חלק מהתקנות אבל הוא מעיב על החוק הזה ועל המציאות של המוסכים.

לכן אני מציע לך, אדוני יושב-ראש הוועדה, על אף שהאופוזיציה עוד לא איישה את הוועדות, שתקים תת-ועדה שבשלושת החודשים הקרובים תעבוד צמוד למשרד התחבורה, כי לטעמי האינטרסים שלנו הם אותם אינטרסים ואני לא חושב שיש חילוקי דעות בעניין הזה. גם משרד התחבורה רוצה להגביר את היבוא המקביל, שזה רכבים יותר זולים; גם משרד התחבורה רוצה שגם מי שלא נמצא במוסכי ההסדר ייכנס פנימה; גם משרד התחבורה רואה עין בעין את זה שפעם זו בעיה ברשות המיסים, פעם זו בעיה בחברות הביטוח, פעם זה בעיות בשמאויות וכו'. השרה הקודמת התחילה לעסוק בנושא של השמאות, לעשות איזשהו שינוי שעלה בדיונים הקודמים. אני חושב שהוועדה תעשה טוב אם היא לא תחכה לבחירות הבאות אלא תקים תת-ועדה שתעסוק באינטנסיביות בחודשים הקרובים ותבדוק מה החוק הזה השיג מ-2016 עד היום, במה הצלחנו ובמה לא הצלחנו - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני אגיד לך איך אני תופס את הסוגיה של ועדות המשנה. כבר קיבלתי שבע בקשות לוועדות משנה מחברי הכנסת. מצאתי לנכון שאם נקים ועדות משנה זה יהיה אחרי שנראה את כל החומר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
או שתקימו צוות ייעודי של הוועדה לנושא הזה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
הוועדה הזאת מטפלת בעשרה משרדי ממשלה, אז הלוגיקה אומרת שידיה עמוסות ויש מקום לבזר סמכויות. אבל הדיון על ועדות משנה יתקיים אחרי שנדע שיש חוק הסדרים ויש תקציב ושנראה חברי כנסת נוכחים וחרוצים. אם אפשר לעשות צוות עבודה - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כן, צוות עבודה זה גם אפשרות. אני לא מחפש הגדרה של ועדת משנה.
עידית חנוכה
צוות ועדה זה לא מושג שקיים. חברי כנסת יכולים להתכנס עם המשרדים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אני רוצה שתדייק בהצעה שלך.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
שתיקח שני חברי ועדה מעבר ליושב-ראש הוועדה, אחד מהקואליציה, אחד מהאופוזיציה, והם ישבו יחד באינטנסיביות מול אנשי המשרד בחודשים הקרובים ויראו באיזה יעדים עמדו ובאיזה לא. שיהיה איזשהו צוות עבודה שיעשה עבודה מולם ויראה איך מתקדמים, כדי שלא נתחיל להתווכח כשיביאו את החוק בעוד שישה חודשים ואז נדחה את זה לעוד שישה חודשים. הרי יש פה משהו אמיתי. ב-2016 עשו חוק שהיה צריך לפקוע כי היינו צריכים לבדוק איפה עמדנו ביעדים ואיפה לא. אז בוא נעשה את זה יחד בצורה בריאה ונורמלית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חבר הכנסת פינדרוס, קודם כול תודה על העצה שלך. דבר שני, נלמד את החוק, אבל הוא לא בא לפה לדיון היום, אלא אנחנו דנים פה במשהו מאוד ממוקד. אחרי שנשמע את הייעוץ המשפטי ננסה לבנות את המושג הזה צוות עבודה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אז לסיכום אני רק רוצה לומר את שלושת הנושאים שצריך לשים לב אליהם. הנושא של היבוא המקביל, האם זה הצליח או לא, בעיקר במכוניות היותר קטנות. צריך לבחון מה היעד הממשלתי. היעד של ישראל כץ היה יעד מאוד שאפתני, ולא עמדנו בו. דבר שני, הנושא של מוסכי ההסדר, והדבר השלישי, שכבר התחילו לטפל בו, הנושא של המחירון. אלה שלושת הנושאים.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
משרד התחבורה, קיבלתם פה דגשים לנתונים שצריך להציג. נניח שתוך חודש תציגו לנו את תמונת המצב במה שחבר הכנסת פינדרוס הציג, על אף שזה לא הנושא היום.

אנחנו יכולים לעשות הקראה לתיקונים של היום? רגע, יש בקשה לרשות דיבור. רון מלכה, מנכ"ל חן מוטורס, יבואני כלי רכב, בבקשה. אבל זה רשות דיבור רק על הנושא שנדון עכשיו, לא לגלוש למקומות אחרים.
רון מלכה
אני מבין שהיום אנחנו מדברים על הנושא של הארכת צו השעה ליבוא רכב משומש - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
לא, לא, תסבירו לו על מה מדברים היום.
חוה ראובני
סעיף הרכב המשומש הוארך בהסתייגות שהכניסו חברי הכנסת בדיון שהיה בתיקון 7 לחוק, שנדון בחודש שעבר. בסעיף 253(א) תקופת ארבע השנים הוארכה לשש שנים, בעקבות הסתייגות של חברי הכנסת בדיון בוועדה, אחרי שאנחנו באנו עם בקשה מצומצמת רק להאריך את תוקף צווי הפיקוח כד שנוכל להשלים את התקנת התקנות, שצפויות להגיע לפה לוועדה במושב החורף. הן כבר מוכנות ועכשיו אנחנו נמצאים בהליך של לקבל הסכמות של שרים אחרים, כי מה שנעשה בכנסת הקודמת צריך להיעשות מחדש.

עכשיו אנחנו מדברים רק על סעיף 253(ב), הוראת שעה להגבלת יבוא - - -
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
את יכולה להקריא את הנוסח ונצביע?
ספיר דדון
צו רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב (הארכת תוקף הוראת שעה), התשפ"א-2021

בתוקף סמכותי לפי סעיף 253(ד)(1) לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, התשע"ו-2016 (להלן – החוק), ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הארכת תוקף הוראת שעה
1.
תוקפה של הוראת השעה שבסעיף 253(ב) לחוק מוארך לתקופה נוספת של שישה חודשים, עד יום ה' בשבט התשפ"ב (7 בינואר 2022).

תחילה
2.
תחילתו של צו זה ביום כ"ז בתמוז התשפ"א (7 ביולי 2021).
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ובשים לב להערת היועצת המשפטית שאנחנו הולכים רטרואקטיבית בגלל מה שהיה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אכן בצירוף ההערה של היועצת המשפטית של הוועדה. מי בעד הצו?

הצבעה

אושר.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
פה אחד. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:55.

קוד המקור של הנתונים