ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 28/07/2021

צו עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש - הוראת שעה - תיקון מס' 21) (הארכת תוקף הוראת שעה) (מס' 2), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת5
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
28/07/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 4
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, י"ט באב התשפ"א (28 ביולי 2021), שעה 10:00
סדר היום
הצעת צו עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש- הוראת שעה - תיקון מס'21) (הארכת תוקף הוראת שעה) (מס'2) , התשפ"א - 2021
נכחו
חברי הוועדה: אפרת רייטן מרום – היו"ר
אלינה ברדץ' יאלוב
יוראי להב הרצנו
מופיד מרעי
חברי הכנסת
שירלי פינטו
עאידה תומא סלימאן
מוזמנים
גאולה צמח - עו"ד, לשכה משפטית, זרוע העבודה, משרד הכלכלה והתעשייה
משתתפים באמצעים המקוונים
מאיר דוד - מנהל מינהל הסדרה ואכיפה, משרד הכלכלה והתעשייה

שירי לב רן לביא - הממונה על זכויות עובדים זרים, משרד הכלכלה והתעשייה

נוי דגן - מנהלת תחום תוכניות עבודה ורגולציה, משרד הבינוי והשיכון

אפרת לב ארי - ממונה עובדים זרים ופלסטינים, הלשכה המשפטית, רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול

איציק גורביץ - סמנכ"ל התאחדות בוני הארץ

ואאיל עבאדי - הסתדרות עובדי הבניין, ההסתדרות החדשה

רוני פלי - עו"ד, האגודה לזכויות האזרח בישראל

אלעד כהנא - עו"ד, 'קו לעובד'
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
גל כהן - מתמחה
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים

הצעת צו עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש- הוראת שעה - תיקון מס'21) (הארכת תוקף הוראת שעה) (מס'2) , התשפ"א - 2021
היו"ר אפרת רייטן מרום
בוקר טוב. אנחנו מבקשים להתחיל בדיון. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, היום ה-28 ביולי 2021, י"ט באב תשפ"א והשעה היא 10:05 בבוקר. אנחנו נדון עכשיו בהצעת צו עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מספר 21) (הארכת תוקף הוראת שעה) (מספר 2), תשפ"א-2021.

נמצאים איתנו חברי הוועדה והנציגים, בוקר טוב, נציגה אחת שהגיעה בכבודה ובעצמה אלינו כאן הבוקר, עורכת הדין גאולה צמח, נכון?
גאולה צמח
נכון, מזרוע העבודה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הלשכה המשפטית של זרוע העבודה במשרד הכלכלה והתעשייה. ואיתנו עוד, אני מבינה, נציגים ממשרדים אחרים שכולם נמצאים בזום, אולי אפשר לראות אותך ואז נראה מי הגיע ומי גם ירצה להגיב ולהסביר לנו. אז מי שירצה לדבר כמובן אנחנו נשמח לשמוע, גם נפנה אליכם אולי כאן בשאלות, אבל היות שאנחנו בדיון ראשון בנושא הזה של הוועדה וחבריה הם חדשים, אז אולי דווקא ברשותך, עורכת הדין גאולה צמח, תיתני לנו איזה שהיא מסגרת ומבוא לצו ובעצם לחוק.
גאולה צמח
הצו, מטרתו להאריך הוראת שעה שהותקנה בהתחלה באוגוסט 2020, הוראת השעה באה להסדיר חובה של מתן מגורים הולמים וביטוח רפואי לעובדים פלסטינאים שעד להסדרת הנושא בהוראת השעה הם בשגרה מוחרגים בחוק עובדים זרים, המעסיקים לא מחויבים לתת את הזכויות האלה לעובדים פלסטינאים בגלל שהם מוגדרים כעובדים יומיים כי הם נכנסים ויוצאים, חוזרים לבתים שלהם בסוף כל יום, וברגע שהתחילה הקורונה והתחיל הסגר שר הביטחון הוציא צו שלא אישר להם להיכנס והאפשרות היחידה שהוסבר לנו שניתן יהיה לאפשר להם להיכנס זה רק אם הם ילונו בישראל.
היו"ר אפרת רייטן מרום
זאת אומרת מתוך כורח הנסיבות של הסגרים והיות שכבר היה פועלים פלסטינים שבדרך כלל עבדו יומית עלה צורך כן לתת להם זכויות שלא היו קיימות לפני כן.
גאולה צמח
כן, בגלל שהם בעצם נדרשו ללון בישראל לצורך עבודה פה אז היה צריך לדאוג להם למגורים הולמים ולביטוח רפואי ולכן היה צורך להסדיר את זה בחגיגה בגלל, כפי שהסברתי, שהם מוחרגים בחוק. בהתחלה זה הוסדר באמצעות תקנות שעת חירום ולאחר מכן זה תוקן באמצעות חקיקה של הוראת שעה.

הוראת השעה הייתה בתוקף עד ה-5 בנובמבר, לאחר מכן היא הוארכה שוב בשל העלייה בתחלואה ולאור המלצות המשרדים השונים, לאחר מכן היא הוארכה עד ה-5.2 ולאחר מכן היא הוארכה באופן אוטומטי באמצעות סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, עד ה-6.7. למעשה הוראת השעה לא בתוקף מה-6.7.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ואנחנו מבקשים עכשיו לדון בה בגלל החשש שאנחנו הולכים להגיע לסגר נוסף?
גאולה צמח
אנחנו ביקשנו את עמדות המשרדים ומה שנמסר לנו ממשרד הבריאות שבשל העלייה בתחלואה ואי הוודאות אז עדיף לפעול להארכת הצו ובכל מקרה הארכת הצו היא רק למקרה שבו יהיה סגר והעובדים יידרשו שוב ללון בישראל. למעשה מה-30.8 הם חזרו למתווה של כניסות יומיות ללא לינה בישראל.
היו"ר אפרת רייטן מרום
חברי הכנסת, אתם רוצים לשאול שאלות?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני רק אגיד, גברתי יושבת הראש, שאני הייתי בדיון של הוועדה בכנסת הקודמת שאישרה את זה, היה דיון ארוך סביב התנאים של השהייה כאן בישראל ואני חושב שזה לובן היטב אז, אז אני לא מוצא לנכון להוסיף.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי, אני אשמח כן לשמוע מכם, הואיל ובאמת, כמובן זה מבורך לתת זכויות לעובדים ולשמור עליהם כשהם באים ועובדים כאן בארץ, אם זה בענף החקלאות, התעשייה והבנייה, וגם אני ראיתי את התקנות המפורטות ואת הסעיפים, בין היתר ארבעה מטרים ומטבח וכו' וכו' וכו', והשאלה שלי היא האם באמת הלכתם לבדוק והיה פיקוח כמו שצריך על כך שהזכויות האלה אכן ניתנות וממומשות והעובדים עצמם מודעים לזכויות האלה שלהם.
גאולה צמח
אז קודם כל לגבי המודעות של העובדים, כל המשרדים פרסמו באתרים של המשרדים, באתרי האינטרנט.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ואיך זה מגיע לפועל?
גאולה צמח
מתפ"ש אם אני זוכרת נכון, הוא פועל מול העובדים הפלסטינאים והוא שלח להם גם הודעה מפורשת והממונה על זכויות העובדים הזרים הוציאה איגרת שהייתה צריכה להימסר להם בכניסה שלהם לישראל, כך שהעובדים כן היו מודעים לזכויות האלה ובאמת היו המון פניות לממונה על העובדים הזרים, אז ידענו שהם יודעים על הזכויות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא הבנתי, מה זאת אומרת היו המון פניות?
מופיד מרעי (כחול לבן)
סליחה, אני יכול לדבר?
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, כרגע היא באמצע משפט, אנחנו תיכף נפנה אליך באופן מסודר כדי שנוכל לנהל כאן דיון.
גאולה צמח
פניות בקשר לזכויות המדוברות כי הם בדרך כלל לא מקבלים את הזכויות האלה, אז הם פנו אליו בשאלות של מה מגיע להם ומה המעסיק צריך לתת להם, שאלות בנוגע לניכויים, האם מותר למעסיק לנכות או לא לנכות מהשכר שלהם בגין הזכויות הללו והם קיבלו מענה. לגבי האכיפה, במסגרת ההסדר הוסמכו מפקחים של המשרדים המקצועיים, משרד הבינוי והשיכון - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
כמה מפקחים, את יודעת?
גאולה צמח
אני לא יודעת להגיד מספרים, אנחנו תיכף אולי נפנה למשרדים המקצועיים.
מאיר דוד
אני יכול לענות על זה?
היו"ר אפרת רייטן מרום
רק דקה, אנחנו רוצים, גאולה, שתסיימי את התשובה ואז נעשה את השיחה באופן מסודר, בבקשה.
גאולה צמח
משרד העבודה ורשות האוכלוסין וההגירה הם בעצם הגורמים שמוסמכים לעשות את האכיפה בנושאים הללו לפי חלוקה ביניהם, רשות האוכלוסין וההגירה עושה את הפיקוח על ביטוח רפואי ומגורים הולמים ומשרד העבודה על הניכויים בגין מתן הזכויות הללו. בהסגר, בשל כך שהייתה בעיה במשרדים המקצועיים שמוסמכים מבחינת כמות של המפקחים לעשות את האכיפה אז מונו לשם כך מפקחים מטעם המשרדים המקצועיים. כמות אני לא יודעת להגיד לך, משרד העבודה ורשות האוכלוסין וההגירה העבירו הכשרות למי שהיה אמור לפקח, כמויות אני לא יודעת להגיד לך. מאיר דוד, שהוא מנהל מינהל הסדרה ואכיפה בזרוע העבודה יוכל אולי לפרט יותר בעניין.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, אז אנחנו עוברים למר מאיר דוד.
מאיר דוד
בוקר טוב לכולם. כפי שציינה גאולה, אנחנו עשינו את ההכשרות למשרדים הרלוונטיים, לכלכלה, למשרד השיכון ולמשרד החקלאות, כל משרד שלח מפקחים בהתאם למספר העובדים ומספר המעסיקים שהוא היה אמור לפקח עליהם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
באיזה מפתח?
מאיר דוד
לא היה מפתח קבוע למספר מעסיקים אל מול זה, פשוט לקחו מפקחים שהיו להם בנמצא, אלה שהיו להם זמינים ונגישים, זה לא היה לפי איזה שהוא מפתח מסוים. אנחנו קיבלנו דיווחים ממשרד הכלכלה על ביקורות שנעשו ושם לא נמצאו הפרות, הם עשו בדיקות כמעט בכל הענף, בכל המקומות שבהם היו מועסקים בענף התעשייה. ממשרד השיכון והחקלאות לא קיבלנו דיווח כמה ביקורות נעשו, אבל שם גם בביקורות שנעשו לא היו ממצאים בנושא של ניכויים על מגורים מהשכר.
מופיד מרעי (כחול לבן)
כמה פקחים הוכשרו?
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא להפריע, בבקשה, רבותיי.
מופיד מרעי (כחול לבן)
שנדע כמה פקחים הוכשרו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אנחנו נפנה אליך, אני לא יודעת אפילו עם מי אני מדברת, אז אני מבקשת לא להתפרץ, תיכף אנחנו ננסה להבין ביחד את הכול.
מאיר דוד
אני אומר, מהדיווחים שהועברו אלינו מהביקורות שנעשו במשרדים לא היו ניכויים מהשכר בגין המגורים והביטוח, המעסיקים לקחו את הניכויים האלה על עצמם במקומות שנבדקו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הבנתי, אז אם אני אסכם את הדברים שאתה אומר אתה אומר שאתם פעלתם כראוי, היו לכם מספיק מפקחים, הם עברו מספיק הכשרות, הגיעו לכל המקומות ולא היו דיווחים, הכול עבד פיקס.
מאיר דוד
לא, אני לא אמרתי שהגענו לכל המקומות, אמרתי במקומות שנבדקו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מה זה אומר?
מאיר דוד
היו מקרים חריגים, אליי הגיע אירוע חריג שאנחנו טיפלנו בו באופן נקודתי בנושא המגורים ביחד רשות האוכלוסין, שזה היה מקרה חריג שהגיע אליי ואנחנו טיפלנו בו באופן אישי, אבל מעבר לזה אנחנו לא קיבלנו דיווחים על חריגות בנושא המגורים ובנושא הניכויים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני רוצה לשמוע את חברי הכנסת.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
בוקר טוב. קודם כל ברכות. אני פעם ראשונה אצלך בוועדה, ברכות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אני הייתי מעוניינת להבין, זה לא הדברים שלי, אבל עכשיו, אם כבר הוא מדבר, שיגיד לנו כמה מפקחים היו מכל משרד מעורבים בתהליך הזה, איזה סוג של פיקוח הם עשו, כלומר מה בדיוק, הם הלכו ורק דיברו עם המעסיק?
היו"ר אפרת רייטן מרום
איך בוצע הפיקוח.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
איך בוצע הפיקוח וכמה פעולות פיקוח כאלה עשו, אנחנו לא מבינים. להגיד לך את האמת, אנחנו יודעים, כבוד היושבת ראש, מדיונים קודמים, גם בוועדה הזו וגם בוועדות אחרות, שהפיקוח במשרדי הממשלה הוא לקוח, אין להם מספיק מפקחים בתוך המשרדים וגם סוג הפיקוח, אנחנו יודעים שהוא לא - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, לא ראוי.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אז רק שנבין מה הפעולות שנעשו.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני רוצה להוסיף לדבריה של עאידה, אני לא מכיר את מהות הפיקוח שבוצע ולכן אני אשמח להבין נתונים, כמה מפקחים יש, כמה ביקורות בוצעו, האם לא נמצאו כלל ליקויים בכל הביקורות הללו, האם יש דוח שמסקר כל ביקורת, אולי הוא יכול לשתף את חברי הוועדה בדוחות הללו, זאת אומרת נתונים, לא הכול עשינו והכול טוב.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בהחלט, מר דוד, אתה יכול לענות על זה?
מאיר דוד
אני לא יכול לענות בשם המשרדים ובשם המשרדים שביצעו את הפיקוח, איך הם ביצעו את הפיקוח ומה הם בדקו, אני יודע מה אנחנו דרשנו מהם לבדוק.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז ממי אני צריכה לבקש את הנתונים?
מאיר דוד
מהמשרדים המקצועיים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כלומר, משרד הכלכלה והתעשייה הוא לא הכתובת, אני צריכה לדבר עם מי? עם משרד החקלאות, הבינוי, רשות האוכלוסין?
מאיר דוד
הכלכלה והתעשייה בהיבט של ענף התעשייה כן צריכים לתת את הנתונים לגבי הפיקוח בכלכלה, אבל הבינוי והשיכון לגבי הבינוי, ענף הבנייה, ומשרד החקלאות לגבי החקלאות וגם רשות האוכלוסין. שוב פעם, המשרדים המקצועיים הם שמינו את המפקחים והם אלה שביצעו את הפיקוח בשטח והם צריכים לענות מה הם בדקו בפועל וכמה מפקחים הם היו לנו פה.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אז על סמך מה דיווחת לוועדה? אם כל הנתונים האלה לא נמצאים אצלך, על סמך מה אתה מופיע בוועדה ונותן את הדיווח?
מאיר דוד
אני אמרתי לוועדה, עם השיח שלנו עם המשרדים, עם מה שהם העבירו אלינו, דיווח שהם ביצעו ביקורות, הם לא הביאו לי מספרים וכמויות. מביקורים שביצעו לא נמצאו הפרות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אבל זה לא נראה לך, ככה אתה יודע, אנחנו עדיין לא מכירים היטב, אבל נדמה לי שזה לא יומך או השבוע הראשון שלך בתפקיד או במקצוע ולא היה נראה לך תמוה שאתה מקבל דוח כל כך נקי, שלא קורה, שאין שום דבר?
מאיר דוד
לא קיבלתי דוח כתוב מאף משרד, אנחנו היינו איתם בקשר ובשיח יומי וביקשנו ואמרנו שאיפה שיש חריגות תדווחו לנו ולא דווחו לנו הדברים. אני מניח שמהבדיקות שלהם לא נמצאו חריגות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ואלה המעסיקים שבאים לדווח?
מאיר דוד
מדובר על תקופה קצרה שהיה פיקוח, פיקוח בתקופה קצרה שזה היה בתוקף וגם ממה ששמענו מהשטח, שמעסיקים כן לקחו את הניכויים על עצמם ולא ניכו לעובדים הפלסטינאים מהשכר בתקופה הזאת שהעובדים לנו בישראל, לפחות בהיבטים שאנחנו בדקנו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
טוב, אתה מבין שזה נשמע לנו קצת תמוה. נדמה לי שגם אתה, אני שומעת את הטון שלך, אתה מציג אמנם את הדברים האלה בצורה לכאורה סדורה, אבל גם אתה מבין שאין מאחוריהם שום נתונים שאתה יכול לבוא ולהתחייב.
מאיר דוד
אני לא יודע לדבר על נתונים שלא קיבלתי. יש גם את רשות האוכלוסין שאמורה לעשות את הביקורת של המגורים ויכולה אולי להוסיף בנושא של המגורים, אני לא קיבלתי נתונים, אני אומר מה היה השיח שלי עם המשרדים ומה - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
מאה אחוז, זאת אומרת אתה מציג לי תמונה שהציגו לך, אבל לא מגובה בנתונים. אני רוצה רגע לשמוע את חבר הכנסת מופיד.
מאיר דוד
אמת, אני מציג לך את התמונה שהציגו לי המשרדים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הבנתי, כן ברור.
מופיד מרעי (כחול לבן)
כן, פתחתי בדברים, אחרי זה חברת הכנסת עאידה ויוראי גם השלימו, אתה מציג לנו נתונים חסרים, רק דבר אחד שהוא בתחום שלך שאתה לא יודע להציג אותו, אמרת שאתם הכשרתם את הפקחים. כמה פקחים הכשרתם? כמה, בכמות, אתה יכול להגיד לנו? זה בתחום שלך, לא בתחום שלך? אני כרגע מדבר על התחום של ההכשרה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תשובתך, מר דוד?
מאיר דוד
שוב אני אומר, אנחנו הכשרנו את מנהלי היחידות שלהם, את המנהלים של היחידות ואני יודע שבמשרד הכלכלה היו שלושה מנהלים שהשתתפו בהכשרה, במשרד השיכון היו שניים, במשרד החקלאות היו שניים, אבל מדובר על המנהלים שלהם, על המנהלים של צוותי האכיפה, לא על המפקחים עצמם. לא הכשרנו את הפקחים עצמם ישירות, העברנו את ההכשרות למנהלים של היחידות.
מופיד מרעי (כחול לבן)
אתה לא מצליח לשים לנו נתונים על השולחן, מזה אנחנו לא יכולים להסיק מסקנות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בוודאי. אז יש לנו כאן נציגים אחרים שרוצים כן לתת לנו תמונה יותר טובה?
גאולה צמח
קודם כל אני רק רוצה לציין הבהרה, כל הנושא של הפיקוח נעשה רק כאשר יש סגר והעובדים נדרשים ללון בישראל, כלומר מה-30.8, ברגע שהם חזרו למתווה של כניסות יומיות, לא היו את החובות האלה, אז לא היה נדרש לעשות פיקוח.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז בשלושת הסגרים, היו שלושה, אם אני לא טועה, ובכל שלוש התקופות את יודעת שנעשו בדיקות כמו שצריך ופיקוחים כמו שצריך?
גאולה צמח
אז זה מה שאני מסבירה, שרק בסגר הראשון הם נדרשו ללון בישראל, אבל מה-30.8, גם אחרי שהיו שני סגרים נוספים הם עדיין היו נכנסים במתווה של כניסות יומיות ולא נדרשו ללון בישראל ולכן לא היה צורך - - -
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אבל עד כמה שידוע לי, ואני עקבתי אחרי הנושא הזה כשהייתי יושבת ראש הוועדה הזמנית אז, וזה היה הסגר הראשון, עוד לא היה חוק שהסדיר את כל העניין של הלינה שלהם וחובת הפיקוח ומי שעשה את הפיקוח אז זה היה הקרן הזו של ההסתדרות עם איחוד הקבלנים והם אלה שעשו, כמעט לא היה פיקוח אמיתי מצד המשרדים כי אז לא התארגנתם, עד אז.
גאולה צמח
בסגר הראשון?
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
כן, בסגר הראשון. אני זוכרת, קיימתי על זה דיונים, אני זוכרת טוב מאוד מה שהיה, והפיקוח היה יותר על צורת הלינה שלהם, אם מסופק להם מה שהיו צריכים הקבלנים לספק, אם הם נמצאים באמת בתוך הארץ בתנאים המתאימים.
גאולה צמח
אז מה שאני יכולה להוסיף, כדי לקבל נתונים על פעולות חקירה או ביקורות שנעשו בסגר, כשהם נדרשו ללון, זה אולי אנחנו נפנה למשרדים המקצועיים כי הם יוכלו לתת לנו את הנתונים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מאה אחוז. עוד קודם למשרדים המקצועיים אני כן רוצה לשמוע נציגים, אם יש כאן, של האגודה לזכויות האזרח או 'קו לעובד'.
ואאיל עבאדי
יש של ההסתדרות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בוא נתחיל בבקשה איתך, מי נמצא איתנו?
ואאיל עבאדי
עורך דין ואאיל עבאדי, מנהל חטיבה ארצי, אחראי על העובדים הפלסטינאים באיגוד עובדי הבניין בהסתדרות העובדים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
שלום לך, עורך דין עבאדי. בבקשה.
ואאיל עבאדי
בוקר טוב לכולם קודם כל. במהלך הסגרים אנחנו, כמו שאמרה חברת הכנסת עאידה תומא, בשיתוף עם הקרן אנחנו עשינו ביקורים ועשינו בדיקות, המצב לא היה כל כך טוב ולא היו מפקחים של המשרדים הממשלתיים, אני לא נתקלתי בהם, לא במעברים ולא באתרי הבנייה או באתרי העבודה. אני אישית הייתי כמעט בכל יום מתייצב במעבר אחר, מנסה להסביר במידת האפשר את מה שמגיע, מה לא מגיע, מבחינת הזכויות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
עם מי היית? היית פוגש את הפועלים בשטח ואתה היית מסביר להם?
ואאיל עבאדי
כן, את הפועלים הפלסטינאים במעברים, כשהם יוצאים מה - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
האם אתה התרשמת שהם מודעים לזכויות שלהם?
ואאיל עבאדי
לא כל כך. אני הייתי מדבר איתם, גם הפרסום בשפה הערבית לא היה מספיק טוב ויהיה צורך, חייבים להגביר אותו עוד הפעם. אני יצאתי לטלוויזיה במגזר שלנו פעמיים-שלוש, אבל עדיין זה לא מספיק, צריך שהמשרדים יפרסמו יותר טוב את הדברים האלה בשפה שלהם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז הנה כבר נקודה ראשונה שכבר חשוב לשים לפניכם, אם וכאשר או חלילה נגיע לסגר נוסף, יש פה נקודה חשובה מאוד שאני מבקשת שכבר כל מי ששומע יפיק את הלקחים בנושא הזה. בבקשה, אדוני, תמשיך.
גאולה צמח
הפרסומים נעשו, גם בשפה הערבית.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הוא אומר שהיו פרסומים, אבל הוא אומר שהם לא היו טובים.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
איך נעשו? איפה נעשו?
ואאיל עבאדי
פרסומים בטלוויזיה. יש לי תוכנית טלוויזיה, כל יום ראשון מארבע עד חמש, אני יכול להעלות, רק תנו לי נתונים ואני אציג אותם בטלוויזיה בשפה המובנת להם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי, נקודה חשובה.
ואאיל עבאדי
את לא יכולה לפרסם את זה בעברית כשהם לא מדברים עברית.
גאולה צמח
זה פורסם גם בערבית.
ואאיל עבאדי
איפה? אני לא ראיתי אותו.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
איפה? את מצפה מעובדים פלסטינים, פועלים פלסטינים, שיצפו בטלוויזיה הישראלית? נו באמת. רוצים להגיע אליהם ולפרסם להם? אז צריך לפרסם באמצעים שהם כן עוקבים אחריהם ושכן מגיעים אליהם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, יש משהו שהוא באמת אבסורדי.
ואאיל עבאדי
נכון, יש לי גישה לערוצים שלהם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אדוני, רק שנייה, מה שאני אומרת, גאולה, זה שהרי כולנו כאן מאוחדים סביב המטרה והכוונה הנכונה של הצו הזה, כולנו מודעים לכך שיש צורך אמיתי והכוונה היא טובה, להעניק את אותן זכויות חשובות לפועלים, אבל אם יש בעיה בין הפרסום והתיווך והמימוש והמיצוי של הזכויות, זה דבר שאתם צריכים להקשיב, לא לבוא עכשיו באיזה מתקפת נגד. באים כאן הקולות מהשטח, אנשים שהיו שם, מעירים הערות, אני חושבת שכדאי להקשיב להם ואולי להפיק פה לקחים. כן, אדוני, אתה רוצה לומר עוד מילה, לסכם?
ואאיל עבאדי
כן, לכן אני מציע, ברגע שתתקבל החלטה, למסור לנו העתק מההחלטה, אנחנו נעלה לתקשורת במגזר הערבי, בשפה הערבית, ואנחנו נסביר להם. יש לי גישה לכלי התקשורת שלהם, גם ברשות הפלסטינאית, אני יכול לעלות שם באזור שלהם ולהסביר להם, מה מגיע להם, מה וכמה ואיך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ברור, ההערה שלך נרשמה, אדוני.
גאולה צמח
אני אשמח אם יהיה אפשר לתת לממונה על זכויות עובדים זרים להתייחס לנקודה הזאת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
למי, שירי לב רן?
גאולה צמח
כן.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
חברת הכנסת אפרת, יושבת הראש, כדאי אולי לפני שיורד הנציג של ההסתדרות שידבר על היוזמה שהם מנסים לקדם עכשיו בהסתדרות לכלול את הפועלים הפלסטינים כחברים בהסתדרות. עד היום הם גבו חברוּת מהפלסטינאים, חלקה הלך לארגוני פועלי הבניין בשטחים וחלק הלך להסתדרות, והאמת, לא ראינו כל כך עבודה מסיבית של ההסתדרות כדי לייצג את הפועלים האלה ואת הזכויות שלהם. עכשיו הם הולכים ועושים את כל התהליך הזה מבלי שאף אחד ידון בזה. אני חושבת שהגיע הזמן לשים את זה על השולחן ולהגיד מה פתאום הסתדרות העובדים בישראל, מה זה, סיפוח זוחל, גם בעניין האיגוד המקצועי? אני חושבת שכדאי מאוד שנשמע גם על היוזמה הזו.
ואאיל עבאדי
אולי תרשו לי לענות על הגב' עאידה? אני לא יודע מאיפה היא מביאה את הנתונים או מאיפה היא משמיצה את ההסתדרות בדרך הזו.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
אני לא השמצתי, אני העליתי שאלות, אני מבקשת וביקשתי תשובות.
ואאיל עבאדי
אני לא התערבתי בדברים שלך, אל תתערבי בדברים שלי.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
לא, לא, לא, אתה לא תגיד לי את זה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
סליחה, אדוני, אני מבקשת קודם כל לשמור על תרבות דיבור, מותר לחברת הכנסת ורצוי ואני מבקשת ממנה להביע כאן ביקורת ולהביע את עמדתה ואין לך שום זכות להביע ככה בצורה כזו את עמדתך השונה. אתה רוצה לדבר אליה בנימוס, בבקשה, אתה רוצה לענות או לא לענות? זה משהו אחר. אם אתה לא רוצה לכבד את הכללים של הדיון הזה זה גם בסדר.
ואאיל עבאדי
בסדר, סליחה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז אם תרצה להגיב במילה וחצי אתה מוזמן, ואם לא, אנחנו עוברים הלאה.
ואאיל עבאדי
גברתי, במשפט וחצי. אני ניהלתי את חדר המצב של ההסתדרות והייתי אחראי על העובדים הפלסטינאים, הם קיבלו את כל השירות הראוי והמגיע להם, אנחנו עשינו להם הכשרות בבית צפאפא.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בסדר, אז אנחנו נבחן את הנושא הזה בדיון אחר, תודה רבה. כן, רצינו לדבר עם שירי לב רן, נכון?
גאולה צמח
כן.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בבקשה, עורכת הדין הממונה על זכויות העובדים הזרים במשרד הכלכלה והתעשייה, שלום.
שירי לב רן לביא
שלום, בוקר טוב. אני רק רציתי להגיד לגבי הנגשת המידע, אנחנו דאגנו מיד עם התקנת התקנות לוודא שאנחנו יכולים להפיץ את המידע, לא בעברית אלא כמובן בערבית, ודאגנו להפיץ את זה בערוצים שאנחנו מכירים, זאת אומרת בין אם זה באתר האינטרנט שלנו, בין אם בעזרה של מתפ"ש, בין אם זה באמצעות העזרה של המשרדים הרלוונטיים. אנחנו דאגנו להפיץ את המידע פלוס פרטי קשר איתנו כאשר אפשר לתקשר איתנו גם דרך מייל, גם דרך ווטסאפ, טלפון נייד, טלפון נייח.
היו"ר אפרת רייטן מרום
שירי, אין לי ספק שניסיתם לעשות את העבודה הטובה ביותר שאתם יכולים, אבל אם יש פער בין הנתונים בשטח לבין הכוונה אז אני חושבת שיש כאן מקום לבדיקה חוזרת.
שירי לב רן לביא
בהחלט.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אם אנחנו שומעים קולות בשטח שהכוונות שלכם והפרסומים לא הגיעו למקומות שהיו צריכים להגיע או לא באופן מספיק, אז אני חושבת שצריך לעשות פה איזה שהוא שיתוף פעולה נוסף, לעשות כאן איזה שהן בדיקות. אחד הדברים שלי מציקים זה שכשאני מקבלת דוח כל כך נקי, שהכול בסדר, אז כנראה משהו לא בסדר ואני שמה את הדברים פה על השולחן בצורה ברורה.
שירי לב רן לביא
אני מקבלת את הדברים, רק היה לי חשוב להבהיר לגבי הנגשת המידע שהמידע הזה הועבר ושאנחנו יודעים גם להגיד שהמידע הזה הגיע ליעדו, לא יודעת להגיד אם באופן מוצלח, אבל הוא כן הגיע ליעדו כי עם פרסום האיגרת אנחנו קיבלנו הרבה מאוד פניות, בעיקר דרך הווטסאפ, בעיקר בקשות לקבלת מידע, אבל גם בקשות לקבל עזרה, לטיפול. אותו מקרה שמאיר דיבר עליו מקודם זה מקרה שהגיע אלינו באמצעות עובדים. זאת אומרת אני לגמרי מקבלת את הדברים, צריך לעשות בדיקה, צריך לטייב הרבה יותר את העבודה, אבל בהחלט אנחנו יכולים להגיד שהנגשת מידע נעשתה כאן בצורה שאנחנו - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
מצוין. אגב, אני חושבת שזו הזדמנות מאוד מאוד טובה, כשאנחנו נמצאים בתקופה כזו, כשאין עלינו סגר, אנא תעשו בדק בית ותבדקו באמת איפה הדברים עומדים והאם, חס וחלילה, שוב אני אומרת, ככל שיתרחש עלינו סגר נוסף, כדי שנהיה יותר ערוכים ונוכל לבצע את הדברים בצורה מיטבית.

האם נמצא איתנו גם עורך דין של האגודה לזכויות האזרח או 'קו לעובד'? מישהו מהם שרוצה לדבר?
רוני פלי
שנינו נמצאים, גם אלעד וגם אני, אני מהאגודה ואלעד מ'קו לעובד'.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תציגי את עצמך, בבקשה.
רוני פלי
שמי רוני פלי, אני עורכת דין ביחידת שטחים של האגודה לזכויות האזרח. אני רוצה לומר שכאשר התחילה המגפה והתחילו הסגרים 'קו לעובד' ואנחנו הגשנו עתירה שרק במסגרתה ורק בעקבותיה הצו הזה נכנס לתוקף ובעצם התחיל. יש איתו הרבה בעיות ביישום, אבל המצב כרגע, בטח בגדה וגם בתוך ישראל, אנחנו רואים איזה שהיא התפרצות ואני רוצה קודם כל לבוא ולבקש להאריך את הצו, תאריכו את תוקפו, זה מאוד חשוב, זה קריטי כרגע כי אנחנו מדברים גם על זה שכרגע – צריך להבין, אמנם המעברים פתוחים וזה, אבל יש, ואני רוצה להוסיף פה, יש גם לא מעט עובדים שלנים בישראל עם היתרי לינה, המספר שלהם הולך ועולה ובכלל הפיקוח על תנאי הלינה וביטוח רפואי עבורם הוא מאוד משמעותי. אמרתי את זה ועדיין אני אומרת שכרגע הארכת הצו היא העניין הדחוף ביותר.

אנחנו כן מכירים ליקויי פיקוח, אנחנו כן ראינו ונתקלנו בסיטואציות, ואלעד ירחיב בזה יותר, של עובדים שהתלוננו אלינו על תנאי לינה בלתי אפשריים, לינה בתוך אתרי בנייה, במקומות מסוכנים ממש, במקומות פתוחים גם בחורף, ללא סניטציה, מזרונים בתוך אתר בנייה. נכון, אלעד, היו לכם המון מקרים כאלה?
היו"ר אפרת רייטן מרום
אם אלעד יושב לידך, אז אולי באמת שירחיב.
אלעד כהנא
אני אלעד כהנא, עורך דין ב'קו לעובד'. אני כמובן גם כן מצטרף למה שעורכת דין פלי אמרה, אנחנו גם חושבים שצריך להאריך את הצו הזה ואני רק אגיד שמבחינתנו, עובדים פלסטינים שנשארים בישראל בהיתרי לינה צריכים לקבל מגורים הולמים וביטוח רפואי לא רק בתקופת הקורונה, זאת אומרת יש אנשים שמקבלים היתרי לינה בלי קשר לקורונה, אבל אני אתמקד בתקופת הקורונה. אני לא יכול לתת נתונים או מספרים - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
בצו אנחנו מדברים על הקורונה ולינה, אני רק מזכירה וממסגרת את הדיון.
אלעד כהנא
אנחנו נתקלנו, דרך אנשי השטח שלנו, בהרבה הפרות של שתי הסוגיות הרלוונטיות, להבנתי, גם מגורים הולמים וגם ביטוח רפואי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בהרבה?
אלעד כהנא
גם חובת מגורים הולמים, אנשים שלא ניתנו להם מגורים הולמים, כמו שעורכת דין פלי אמרה, במיוחד בענף הבניין, הם שוכנו באתרי בנייה, על כל הסכנות שנלוות לכך, מעבר לזה שאתר בנייה הוא לא מקום מגורים הולם, לא תמיד זה בא במסגרת תלונות של עובדים כי עובדים לא תמיד יודעים מה מגיע להם וגם אם הם יודעים מה מגיע להם הם לא תמיד יתלוננו, מחשש שיתנכלו להם, שיפטרו אותם. ופה אנחנו חושבים שצריך פיקוח אקטיבי, לא רק תלוי תלונה, אני תיכף אתייחס למה שאנחנו יודעים על פעולות הפיקוח, אבל ראינו הרבה הפרות וחשוב להגיד שכמדובר בהפרה של אתר אחד לא מדובר בהפרה ביחס לעובד אחד, הרבה פעמים זה קבוצות עובדים גדולות שמולנות ביחד בתוך אותו אתר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הרי אנחנו מדברים עקרונית, ואנחנו תיכף נתקדם עם הנקודה הזו מכיוון שהזמן שלנו קצר, אבל אנחנו מדברים על תקופת הסגר שאתם הלכתם ועשיתם בחינה של תנאי הלינה, למשל, כמו שעכשיו אתה דיברת, ואתה מדבר איתי על כמה, על עשרות אתרים? על מאות אתרים? על מאות עובדים?
אלעד כהנא
אין לי את ההערכה המספרית, אין לנו את היכולת ללכת ולעשות ביקורים בשטח.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, אבל מה הגיע אליכם?
אלעד כהנא
הגיעו אלינו הרבה תלונות, אני לא יכול לתת את המספר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ניסיתי להבין מה זה הרבה, אבל אני לא בטוחה שיש לי עוד תשובה.
אלעד כהנא
אני רוצה גם להגיד שלצד חובת המגורים ההולמים יש גם את חובת הביטוח הרפואי. לפחות נכון לפברואר, גם אצלנו וגם בעמותת רופאים לזכויות אדם, כשווידאתי את הדברים גם איתם, אנחנו כמעט שלא נתקלנו, אפשר לומר, באנשים שניתן להם ביטוח רפואי. עד כמה שאני זוכר דברים, ויכול להיות שכבר עבר זמן, אבל לקח זמן למדינה גם להתקשר עם חברת ביטוח שתיתן את הביטוח, למיטב זיכרוני מדובר על חברת מנורה, ונכון לחודש פברואר אנחנו והמשרדים הרלוונטיים עוד ניסינו גם להבין איך אפשר ליצור עם מנורה, גם כשמעסיק מעוניין לתת ביטוח רפואי, איך אפשר לקבל אותו, הבנו שיש איזה שהיא סוכנות מאוד מסוימת באלעד, זה בפברואר השנה. זאת אומרת גם בהיבט של ביטוחים רפואיים אנחנו כמעט לא נתקלנו בזה.

עכשיו אני אגיד על מה אנחנו יודעים שנעשה מבחינת המדינה לצורך ביטוח. אני נסמך פה על נתונים שניתנו לנו בפברואר ממספר משרדי ממשלה, אני לא מדבר דווקא על משרד העבודה והרווחה, שמהם שמענו עד עכשיו, שבאמת הפיקוח שלהם רלוונטי לסוגיות מאוד מאוד ספציפיות ולא להיבטים האלה. להבנתנו רשות האוכלוסין וההגירה, זה מה שהם מסרו לנו, לא עושים את הפיקוח, גם ברגיל אנחנו יודעים שלא נעשה כל כך פיקוח ביחס לעובדים פלסטינים. רשות האוכלוסין וההגירה מצפה ששלושת המשרדים האחרים שהוסמכו מכוח חוק יבצעו את הפיקוח ויעבירו אליה את הממצאים לצורך נקיטת הליכים.

נכון לחודש פברואר הרשות עצמה פתחה בשלוש חקירות בלבד ביחס למעסיקים, גם על מגורים הולמים וגם על ביטוח רפואי, ובמישור המנהלי נקטה בסנקציה אחת בלבד ביחס להגבלת היתר, אפילו לא נשלל היתר, הגבלת היתר בכפוף להפקדת ערבות. זה ביחס לרשות האוכלוסין וההגירה.

שאר המשרדים להבנתנו, ביחס לביטוח רפואי, הם מסרו לנו תשובות שלנו נראו מאוד מטרידות. משרד החקלאות מסר לנו שעל פי הצהרת מעסיקים לא היו בעיות בביטוח רפואי, ברור שמעסיק לא יטען שהייתה בעיה בביטוח הרפואי. משרד הבינוי והשיכון מסר שהוא בכלל לא אחראי על זה, אלא הרשות, שטוענת שהיא לא אחראית על זה. משרד התעשייה מסר לנו שהוא עשה בדיקות ביולי-אוגוסט, להבנתנו לא כל כך היו אז עובדים שלנו בישראל.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא היו סגרים?
אלעד כהנא
אני לא זוכר מה היה אז, אני הבנתי שלא היה אז סגר, אבל יכול להיות שאני טועה. שאלו פה על מפקחים, נתנו לנו בפברואר את מספר המפקחים. משרד הבינוי והשיכון הסמיך בסך הכול שלושה מפקחים לכל הענף ביחס לעובדים פלסטינים, שזה מעט מאוד, משרד התעשייה הסמיך ארבעה ומשרד החקלאות הסמיך שישה, אבל רוב העובדים הם בענף הבנייה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אלה נתונים שאתה קיבלת מהמשרדים עצמם?
אלעד כהנא
כן, בחודש פברואר, יכול להיות שהיו שינויים מאז.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מאה אחוז, אלעד, נסתפק בדברים האלה, ואני חושבת שהטענות שלך הן מאוד מאוד ברורות, אולי כדאי שגם התאחדות האיכרים, מי שנמצא איתנו, אולי מהאיחוד החקלאי, מי נמצא איתנו כאן?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אולי שהרגולטור ייתן את דעתו כי שמענו שהכול בסדר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, אני רוצה לשמוע, מי עונה?
איציק גורביץ
אם אפשר בבקשה, אני סמנכ"ל התאחדות הקבלנים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
יופי, כן, אני אשמח לשמוע אותך, תודה רבה.
איציק גורביץ
כפי שהוסבר קודם, במועד ההכרזה של לינת הפועלים במסגרת הקורונה הוקמה סיירת לינה מטעמנו ביחד עם הקרן לעידוד וביחד עם ההסתדרות והסיירת פעלה במשך תקופה של חודשיים, אפילו יותר, כולל סיורים במספר אתרים מדי יום ותיעוד מלא של הסיורים ותקלות ובעיות, ואם תרצו אני יכול לשתף אתכם במלא דוחות כאלה שבהם ראינו אם ישנן בעיות באתרים מסוימים, הכול מתועד.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז רק דקה, איציק, תן לי רגע להבין. יש לכם ממש דוח מסודר של חודשיים של מספר אתרים יום יום שהלכתם עם הסיירת ומבחינתכם הייתם אם ככה, בחישוב מהיר, במאות אתרים לפחות.
איציק גורביץ
היינו במאות אתרים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
והכול עובד כמו שצריך? לא היו בכלל תקלות?
איציק גורביץ
לא, היו תקלות, היו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז איפה הן? למה הן לא באות לידי ביטוי בנתונים שאנחנו מקבלים מהמשרדים?
איציק גורביץ
אני לא ראיתי את הנתונים של המשרדים וגם אם יש תקלות אני לא צריך שמישהו יגיד לנו שיש תקלות אנחנו יודעים לאתר את התקלות ולפעול כדי לתקן אותן, לא נחכה שיגידו שיש פה תקלות כי אנחנו מדברים על עובדים שהם חשובים לנו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הבנתי, וראיתם מפקחים גם מטעם המשרדים שמגיעים בכל הביקורים הרבים שלכם?
איציק גורביץ
אני לא יודע, אני צריך לשאול את האנשים שהשתתפו בסיירת, אני אבדוק.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא שמעת על איזה מפגש.
איציק גורביץ
אני מניח שהיו, אבל לא רוצה להגיד. בכל מקרה, אנחנו התייחסנו לסוגיה הזאת באופן מלא, ואני אומר, מה שאתם רואים פה זה דוח אחד מתוך מאות דוחות שהפצנו מדי יום כדי לראות אם היו חוסרים באתרים, כמו מדי חום, שמיכות, אם אתרים לא היו ראויים התרענו על כך מול הקבלנים ושינינו. גם פרסמנו באופן מאוד מאוד מסודר רשימה של אתרים שאפשר להלין, אני אוכל להביא לכם מידע, כולל בתי מלון ששימשו לטובת הלנת הפועלים, כולל אכסניות נוער ששימשו להלנת הפועלים וכו'. בכל אירוע שנתקלנו שהמעסיק לא נתן את התנאים המתחייבים, ואנחנו פה מדברים עוד לפני שהייתה פה חקיקה ותקנות, אנחנו התרענו על כך.

אני אומר, אם האירוע הזה יחזור אנחנו שוב נפעיל את אותה סיירת, הדוחות שלנו פתוחים, גלויים, כולל תיעוד של כל האתרים וכו', ויש לנו, אם תרצו - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני מבינה את הסיפור ובהחלט את היוזמה על הסיירת שלכם, שנשמעת ראויה, רעיון טוב, והנה מקודם שמענו מ'קו לעובד' על סיפורים שנשמעים לי על פניו מסמרי שיער, על מזרון על פיגומים.
איציק גורביץ
אגב, באמת מזרון על פיגומים זה אירוע לא תקין בהחלט.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז איך קורה דבר כזה?
איציק גורביץ
תראי, אני לא יכול לתת תשובה על משהו שנאמר ועוד לא ראיתי, אם זה קורה ואנחנו נדע מי הקבלן או אם היינו יודעים שזה קורה בפירוש זה לא היה עובר אצלנו בשקט.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אתם עושים את הסיירת שלכם, דווקא עכשיו שנמצאים פה בדיון הזה נציגים של כל המשרדים, אני חושבת שבתור אחד שאומר שאתה נמצא בשטח אולי תביא אתה איזה שהוא מסר למשרדים השונים ותפקידם המתבקש.
איציק גורביץ
א', המסר המרכזי, והיינו מעורבים, לפחות כששוחחו איתנו בנושא של חידוש התקנות, הקושי האמיתי זה בנושא של הביטוח הרפואי, יש רק חברה אחת שמוכנה לעשות את זה. כשאנחנו פעלנו מול אותה חברת ביטוח כדי לחייב לבטח את העובד חברת הביטוח נענתה לנושא הזה, בפועל המדינה ברגע שהפסיקה את הלינה ולא היה רצף הדבר הזה הפך ללא כדאי כלכלית מבחינת אותה חברת ביטוח כי אנחנו לא יכולים להבטיח תקופה. מאוד היינו רוצים שהחברה הזאת תבטח את העובדים שלנו לאורך כל השנה ללא קשר לקורונה או לא ואז היינו נותנים גם את השירות הזה וזה אחד מהדברים שאנחנו שוקלים כרגע.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, ואני מבינה שיש חברות ביטוח או כל חברות הביטוח לא מוכנות לבטח פועלים לבניין?
איציק גורביץ
לא מוכנות, אני זה שמצאתי את החברה הזאת לאחר שחפרתי מול כל החברות. בנוסף, אם תרצו, אני אעביר לכם מידע על כל הלינות שהיו, יש מידע מרוכז מה הם האתרים, איך מתחלקים האתרים בבתי מלון, בניין וכו'.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בסדר גמור, תודה.
איציק גורביץ
רק הערה אחת, בבקשה, האמירה שהלינה באתר בנייה היא פסולה, אז אני רוצה להגיד לכם שיש פה - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, אני לא חושבת שמישהו אמר את זה ככה, אני חושבת ש - - -
איציק גורביץ
לא, פה נאמר - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, לא, אף אחד לא בא בטענות והדברים הם מאוד ברורים. כשמדובר על לינה באתר בנייה יש לזה הסדרים והיתרים, זה ברור לגמרי. אין לנו בכלל שום ויכוח על זה.
איציק גורביץ
לא, רק - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, לא, רק שנייה, חבר הכנסת יוראי.
איציק גורביץ
רק מבחינת קוריוז, חלק מהפועלים זכו ללון בווילות שהבעלים עוד לא קיבלו אותם.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
נו, כמה כאלה? כמה כאלה היו?
היו"ר אפרת רייטן מרום
בסדר, זה היה בשביל הקוריוז, תודה רבה.
איציק גורביץ
אז אני יכול להעביר מידע.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מאה אחוז, תודה, איציק. כן, בבקשה חבר הכנסת.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
כן, אני לא זוכר מה - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
שכחת מה רצית להגיד? בגלל הקוריוז?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא, אני פשוט לא זוכר בדיון הקודם, כי לא שיערתי שלא יאכפו את מה שהחלטנו, מה הכלים שיש למדינה כנגד, זאת אומרת יש עיצומים כלכליים, יש הגבלה של יכולת להעסיק עובדים? מה הכלים שיש בצד אי עמידה בהוראות שנקבעו פה?
נעה בן שבת
ההוראות של לינה ושל ביטוח רפואי אלה תנאים שחייבים לעמוד בהם וזה יכול להיות גם אפילו פלילי, אני חושבת, וזה גם מאפשר לנקוט באמצעים מנהליים של אי חידוש רישיון או צעדים של - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
אבל לא קרה דבר כזה.
גאולה צמח
זה יותר באחריות רשות ההגירה, אז אני לא יודעת לענות בשמם. אנחנו אחראים על הנושא - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
הם נמצאים איתנו, רשות האוכלוסין וההגירה? יש לנו נציג?
גאולה צמח
לדעתי עורכת דין אפרת לב ארי.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
כי אני אגיד לך מה, אם ההוראות שאנחנו קובעים לא מיושמות ואין שום פיקוח אז מה הטעם להאריך אותן?
היו"ר אפרת רייטן מרום
שאלת תם, אבל כל כך ברורה ונכונה. מי נמצא מרשות האוכלוסין וההגירה?
גאולה צמח
למיטב ידיעתי אפרת לב ארי אמורה להיות כאן.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אפרת לב ארי, ממונה על עובדים זרים ופלסטינים בלשכה המשפטית איתנו?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
החוקים האלה נהדרים, אבל אם לא אוכפים אותם אז מה הטעם?
היו"ר אפרת רייטן מרום
אפרת, את איתנו? לא שומעים אותך. תנסי להתחבר ממקום אחר. מה עם ענבר? שושנה שטראוס? נמצאים איתנו? בוא נראה, ניתן לזה עוד דקה. לא, אני לא רואה אותם. בינתיים, משרד השיכון נמצא גם איתנו? הוא אמור היה להיות איתנו.
נוי דגן
כן, שלום, נעים מאוד. שמי נוי דגן, אני מנהלת תחום תוכניות עבודה ורגולציה במשרד השיכון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז הרבה מאוד טענות קשות נשמעו כאן על עניין הפיקוח והיעדר נתונים וסיירת אחרת שלא מטעמכם עובדת לכאורה בשטח.
נוי דגן
אוקיי. אז שלום לכולם. אני קודם כל אדגיש שהמשימה על פיקוח על תנאי עובדים זרים, עד כמה שהנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב למשרד, כי לא המשימה העיקרית של המשרד, ואנחנו נקלענו פה למצב חירום, כמובן בהרבה מאוד היבטים, גם משקיים וגם לא משקיים, וכמובן נקראנו למשימה ונעתרנו. אני אזכיר גם שזה צו שהמשרד קידם, משרד הבינוי והשיכון קידם.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מגיע לכם כל הקרדיט, כל הכבוד, אבל בואי נהיה פרקטיים.
נוי דגן
לא, זה לא עבור קבלת הקרדיט כמובן, אלא באמת כדי לשמור על תנאי השהייה והלינה של המועסקים כי אנחנו באמת, כמו שציינתי קודם, רואים את החשיבות העמוקה של זה. אני רוצה להגיד שאמנם כוח האדם שהוקצה למשימה, כפי שנאמר פה מקודם, עמד על שלושה מפקחים, אבל זאת לאור כל מיני קשיים ומגבלות משפטיים שבעצם אפשרו רק לעובדים מסוימים שעברו קורס פיקוח בכלל בנושא אחר שהמשרד מבצע עליו פיקוח, בנושא של רישום קבלנים, ולכן זה כוח האדם שיכולנו להקצות למשימה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אבל מה זה שלושה פקחים על כל אתרי הבנייה? זה לעג לרש, זה כלום.
נוי דגן
אז, כאמור, זה איזה שהוא קושי משפטי שאנחנו – זו הדרך - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
לפני רגע דיברת כל כך יפה ואמרת: אנחנו קידמנו ולנו זה חשוב חיי אדם וזכויות וכו' וכו' וכו' ובסוף עם שלושה פקחים ואתם לא מרימים דגל אדום ולא באים ואומרים שהנה, אתם רוצים ו - - -
נוי דגן
אז אנחנו הרמנו והצענו אפשרויות נוספות, כמו למשל הפעלה של חוקרים פרטיים שעומדים לרשות המשרד בתחומי פעילות אחרים. זה נתקל בקשיים משפטיים ולא הצלחנו לקדם את זה שם. אנחנו עשינו ככל שיכולנו, באמת - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז אתם לא יודעים, למעשה, אם בעצם העבודה הנפלאה שלכם בכלל מביאה לאיזה שהם הישגים מינימליים כי אין להם נתונים ואין לכם פיקוח.
נוי דגן
אני כן אדגיש את זה, זה כן הביא לאיזה שהם הישגים, את כל הממצאים שמצאנו בדוחות העברנו לרשות האוכלוסין וההגירה, שהם הגוף שמוסמך לטפל בממצאים האלה, כאמור הכול היה במעין חקיקה שנדרשה התאמה מיידית למצב החירום שקרה, העברנו את כל הממצאים - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
את יכולה לתת לי ממש נתונים בכמה מקומות הייתם וכמה הפרות מצאתם?
נוי דגן
אני אוכל להעביר לוועדה - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
אין לך את זה עכשיו?
נוי דגן
אני צריכה רק לסדר את זה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
טוב, היא צריכה לסדר, בסדר. חברת הכנסת עאידה סלימאן, בבקשה.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
כבוד היושבת ראש, אני חושבת שנגעת בנושא מאוד חשוב, במיוחד עכשיו כאשר מרחיבים את מספר הפועלים הפלסטינים לפי ההצעה הקיימת בממשלה ואני חושבת שאם לא מסדירים את העניין הזה אנחנו ממשיכים במצב שיש בו עוול נוראי כלפי הפועלים עצמם וכלפינו אנחנו כמי שאמונים על באמת לפקח על עבודת הממשלה ועל מה שקורה במשק הישראלי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
חד משמעית.
עאידה תומא סלימאן (הרשימה המשותפת)
בנושא הזה, בדרך כלל פועלי הבניין סובלים מחוסר הגנה אמיתי, כולנו רואים את המגפה של תאונות העבודה, כולנו יודעים שהמפקחים של משרד העבודה והרווחה לא מצליחים גם לפקח בעניין של אכיפת חוקי ההגנה והביטחון והבטיחות של העובדים, עוד יותר כאשר הפועלים הם פלסטינים מהשטחים הכבושים. הפועלים האלה הם ללא גב והם ללא אף אחד שירים את זעקתם ואת המצב בתעסוקה שלהם.

יש מצב אבסורדי, המדינה חוקקה בתקופת הקורונה, היא עשתה את הצו, ונכון, אני זוכרת טוב מאוד, כפי שאמרתי בהתחלה, כשהייתי יושבת ראש הוועדה, כשחברת הכנסת, השרה היום, יפעת שאשא ביטון, כשהיא הייתה שרת השיכון, היא דאגה לעניין הביטוח הרפואי, אבל אני אומרת לך, הביטוח הרפואי נכנס לפה אחרי שנגמר הסגר כי לקח הרבה זמן לחוקק אותו, אף אחד לא נהנה מזה, אנחנו שומעים, כי הם מתקשים.

דבר שני, כל העוולות שנעשות לעובדים שנזרקים בלי הזכויות שלהם, בלי מה שהם צברו לאורך השנים, בלי שיקבלו את הטיפול הרפואי, היו מקרים, כאשר חלו בקורונה, זרקו אותם מעבר לגבול. יש מצב אבסורדי, העניין של הפיקוח, המדינה לא לקחה עליו אחריות, היא הטילה אותו לידיים של הקרן, שהיא שיתוף פעולה בין ההסתדרות לאיחוד הקבלנים, תראי את ניגוד האינטרסים, איחוד הקבלנים בעצמו מפקח על איך הוא ממלא את החוקים. יש מצב אבסורדי, המדינה צריכה להזדעק, רוצים להגביר, אנחנו מאוד מברכים על זה, אבל שלא ידרסו את הפועלים הפלסטינים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הדברים ברורים, אנחנו צריכים להתקדם הלאה. אני חושבת שכולם תמימי דעים לגבי תוקפם ולגבי המשך הכוונות בתקנות האלה וחשוב לי שאנחנו כן עכשיו נקריא אותן ונוכל להגיע להצבעה בעניין הזה.

אבל רגע לפני שאנחנו עושים את זה, אני רוצה להגיד כבר עכשיו שעניין הפיקוח חשוב לנו והוא בדמנו וזה חלק מהתפקיד של הוועדה הזאת ואני כבר אומרת שני דברים שיקרו כאן, אחת, לא היו לנו כאן נתונים, לא יכולנו באמת לראות את הדברים, אנחנו נוציא מכאן מכתבים בשם הוועדה למשרדים הרלוונטיים, גם לקבל את הנתונים וגם להעיר פה באמת את ההערות שלנו כדי שאפשר יהיה להגביר את הפיקוח ולהאיר את הסיטואציה הזאת. זה מה שאני אומרת שאנחנו נעשה ואנחנו נקבע דיון נוסף כדי לשמוע איזה נתונים כי לא היה לנו כאן שום דבר, מאף משרד לא היו פה נתונים נורמליים, אני חושבת שהיחידים אולי שבאו עם נתונים מסודרים היה 'קו לעובד'.
איציק גורביץ
אפשר בבקשה להתייחס?
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא, אנחנו כרגע מוכרחים לסיים מפאת קוצר הזמן, אבל לגבי נתונים וכו', היות שאין לנו כאן מחלוקת לגבי התקנות עצמן ואורכן, אני רוצה שאנחנו נתקדם.
אפרת לב ארי
גברתי היושבת ראש, אני רוצה להתייחס רק לנושא האכיפה והנתונים, להשלים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני מצטערת.
אפרת לב ארי
כי ביקשת קודם, פשוט התחברתי מחדש.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני מצטערת, פשוט לאור שאנחנו חייבים – אנחנו עכשיו רוצים להקריא ולהצביע על התקנות.
גל כהן
צו עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש- הוראת שעה- תיקון מס' 21) (הארכת תוקף הוראת שעה) (מס' 2), התשפ"א- 2021


בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש- הוראת שעה- תיקון מס' 21), התש"ף-2020 (להלן- החוק), ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

הארכת תוקף הוראת שעה
1.
התקופה האמורה בסעיף 1 לחוק מוארכת בזה מיום פרסומו של צו זה עד יום א' חשוון התשפ"ב (7 באוקטובר 2021) או עד תום תקופת ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף- 2020, לפי המוקדם.
נעה בן שבת
אני רק רוצה להעיר משהו לגבי הצו הזה, הצו הזה מוחל מיום פרסומו למשך תקופה של שלושה חודשים ממועד סיום תקופת הוראת השעה הקודמת, כפי שהוסבר פה, מכוח ההארכה לפי סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת ובתקופת הביניים, יש לנו איזה פער של תקופת ביניים, שבה הוא לא היה בתוקף.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אבל גם לא היו סגרים בתקופה הזאת.
נעה בן שבת
גם לא היו סגרים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז אנחנו רוצים לעבור להצבעה. מי בעד הצו? שירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
בעד – 5
נגד – 0
נמנע - 1
אושר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
קודם כל אושר צו עובדים זרים, הארכת תוקף הוראת שעה, תשפ"א-2021, ורק תני לי את התוצאות של ההצבעה.
ענת כהן שמואל
חמישה בעד, אחד נמנע.
היו"ר אפרת רייטן מרום
עכשיו באמת מילה אחת לסיום, אני רק רוצה לומר שאנחנו נאלצים להפסיק את הדיון בשעה הזאת מכיוון שיש לנו הצבעות כרגע במליאה ואנחנו נדרשים, על פי כללי הכנסת, להיות שם ולכן הדיון נקטע, אבל כמו שהבנתם, הנושא הזה הוא חשוב לנו, הוא חשוב לכם, אנחנו יכולים לעשות כאן שיתוף פעולה עם כל הגורמים כדי באמת להיטיב את הדברים. לכולם זה חשוב וכולם רוצים שהצו, התקנות, הזכויות האלה אכן יגיעו ויתבצעו בשטח ויגיעו לאנשים הרלוונטיים, אז אנחנו, כמו שאמרתי, נוציא את המכתב ונקיים דיון המשך.

מילה אחרונה שלך, מופיד, רצית?
מופיד מרעי (כחול לבן)
רציתי להגיד שאיך שזה נראה זה תוהו ובוהו, תוהו ובוהו מה שיש פה, מה שקורה עם העובדים זה מצב רע מאוד. אני מציע ומבקש וחושב גם שזו דרישה לקיים דיון מעמיק כדי לטפל בפיקוח, לא רק בפיקוח, גם בענישה על עבירות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
סנקציות. תודה רבה על ההערות, אנחנו נועלים את הדיון, המשך יום טוב לכולם.הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים