ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 26/07/2021

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת23
ועדת הכספים
26/07/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 66
מישיבת ועדת הכספים
יום שני, י"ז באב התשפ"א (26 ביולי 2021), שעה 16:00
סדר היום
הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: אלכס קושניר – היו"ר
ולדימיר בליאק
ג'ידא רינאוי-זועבי
נירה שפק
חברי הכנסת
אופיר כץ
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
ענת מימון
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומיםהצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021, מ/1429
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו חוזרים חזרה להצבעות על דיון מחדש על הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי, תיקון מספר 6. היועצת המשפטית, בבקשה.
נעה בן שבת
כן, אנחנו כרגע בדיון שנקבע להצבעות בלבד אחרי שהסתיים הדיון בישיבה הקודמת, לכן כרגע אם יש הצבעות הן לא נדחות בהתייעצות סיעתית וזאת לפי סעיף 114(ב) לתקנון הכנסת.
אופיר כץ (הליכוד)
לא הבנתי, זו פעם ראשונה שאני שומע את מה שאת אומרת עכשיו.
נעה בן שבת
כך כתוב בסעיף 114, הוא אומר: 'נקבע בסדר היום כי בנושא מסוים תהיה הצבעה בלבד לאחר שהדיון הסתיים בישיבה קודמת ולא התקיים דיון מהותי בנושא בישיבה שנקבעה להצבעה, לא תידחה ההצבעה לצורך התייעצות סיעתית'.
אופיר כץ (הליכוד)
מה זאת אומרת לא דיון מהותי? אם אני מגיש הסתייגות מהותית למה זה לא דיון מהותי?
היו"ר אלכס קושניר
אבל זה כבר לא הסתייגויות.
נעה בן שבת
עכשיו זה רביזיות, כי הסעיפים בעצם כבר אושרו, ההסתייגויות כבר אושרו, לא ייפתח סעיף - - -
אופיר כץ (הליכוד)
אבל אני הגשתי עכשיו הסתייגות מהותית, נכון? יש הצבעה, הפסדתי בהצבעה, אני עושה רביזיה, נכון? אז מה לא מהותי בזה?
נעה בן שבת
אז עושים רביזיה.
אופיר כץ (הליכוד)
מה שונה בין הרביזיה לבין ההצבעה עצמה?
נעה בן שבת
בסדר, אבל כרגע הדיון הוא להצבעות, רק הצבעות על הרביזיות. כרגע זה רק ההצבעות. אם זה ייפתח מחדש, אם הדיון ייפתח מחדש אז הוא ייפתח מחדש.
היו"ר אלכס קושניר
אם הרביזיה תתקבל.
נעה בן שבת
אם הרביזיה תתקבל, אבל אם הרביזיה עצמה לא תתקבל אז בהצבעות על הרביזיה אין התייעצות סיעתית.
אופיר כץ (הליכוד)
מה ההבדל בין עכשיו לבין מקודם?
נעה בן שבת
כי עכשיו זה דיון שהוא כולו יועד להצבעות.
אופיר כץ (הליכוד)
והדיון מקודם מה היה?
נעה בן שבת
היה גם דיון, המשכנו אותו ברצף מהדיון.
אופיר כץ (הליכוד)
סיימנו את הדיון, הוא הצביע על החוק ועברנו להסתייגויות, מה ההבדל? אני לא זוכר שבין הסתייגות להסתייגות ניהלנו איזה שהוא דיון מהותי.
נעה בן שבת
בסדר היום הדיון הזה נקבע רק למטרת הצבעות ולא כמו שהיה הדיון בבוקר, שהוא היה דיון ולאחריו עברנו להצבעות.
אופיר כץ (הליכוד)
רגע, בין ההצבעות שעשינו על ההסתייגויות היה איזה שהוא דיון באמצע שהפך אותו לדיון שאפשר להצביע?
היו"ר אלכס קושניר
לא, אבל הדיון בבוקר היה דיון מהותי וזה נמשך.
אופיר כץ (הליכוד)
בסדר, אבל סיימנו עם הדיון ועברנו להצבעות, נכון? אז מה ההבדל בין ההצבעות מקודם להצבעות עכשיו?
היו"ר אלכס קושניר
אופיר, הדיון נמשך. זה הסעיף, עזוב, 114(ב).
אופיר כץ (הליכוד)
לא, זו פעם ראשונה שאני שומע את זה, אני לא מכיר.
היו"ר אלכס קושניר
טוב, אני רוצה להתחיל להתקדם, קדימה.
ענת מימון
אז הגענו לרביזיה להסתייגות 14.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? אופיר, מי בעד?
אופיר כץ (הליכוד)
לא, אני לא יכול להמשיך ככה, אני פעם ראשונה שומע דבר כזה. מה זה הדבר הזה?
היו"ר אלכס קושניר
תברר בינתיים. מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
הרביזיה לא התקבלה.
אופיר כץ (הליכוד)
אני מבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר אלכס קושניר
לפי התקנון אי אפשר.
נעה בן שבת
לא, הדיון הזה, שהוא מיועד כולו להצבעות, לא תידחה הצבעה לצורך התייעצות סיעתית.
היו"ר אלכס קושניר
כן, ממשיכים.
ענת מימון
הסתייגות 15. רביזיה על הסתייגות 15.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבלה.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 16.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
אופיר כץ (הליכוד)
מתי זה היה הפעם האחרונה שעשית את הדבר הזה שאת עושה עכשיו?
נעה בן שבת
אצלנו בוועדת עבודה, רווחה ובריאות בדרך כלל - - -
אופיר כץ (הליכוד)
שאת אומרת סעיף בתקנון שפתאום מפרידים בין ההסתייגויות, פתאום יש דיון, פתאום אין דיון.
נעה בן שבת
בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות - - -
אופיר כץ (הליכוד)
אני אמנם לא הרבה זמן פה, אני שנתיים וארבעה חודשים, פעם ראשונה אני נתקל בדבר כזה.
נעה בן שבת
בסדר, אנחנו יודעים שוועדת חוקה גם נוהגת ככה.
אופיר כץ (הליכוד)
כשאני הייתי בקואליציה לא שמעתי שיש סעיף כזה שאפשר להפריד.
נעה בן שבת
לשון התקנון מדברת בעד עצמה.
אופיר כץ (הליכוד)
כשאני הייתי בקואליציה לא זכור לי שבאמצע ההסתייגויות של קושניר, למשל, אמרו: לא, פה יש דיון ופה אין דיון. איך זה צץ פתאום?
נעה בן שבת
בוועדת עבודה, רווחה ובריאות יש מעט הסתייגויות, הן הסתייגויות ענייניות בדרך כלל, הן נידונות בסדר, בדרך כלל יש דיון והמשך, אפילו במהלך הדיון נידונות ומוצבעות ההסתייגויות, הנוהל הוא אחר, כאן אנחנו מדברים על דיון שכולו נקבע להצבעות ויש את סעיף 114(ב).
אופיר כץ (הליכוד)
מתי הפעם האחרונה שהשתמשתם בסעיף הזה?
נעה בן שבת
אני יודעת שוועדת חוקה משתמשת בסעיף הזה.
היו"ר אלכס קושניר
קדימה, ממשיכים.
ענת מימון
הסתייגויות לחילופין לסעיף 16, גם עליהן היה רביזיה.
אופיר כץ (הליכוד)
לא יאומן שיתוף הפעולה שהולך פה.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 17.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה לחילופין לסעיף 17. היה שם מקבץ.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
על הסעיפים נצביע בסוף, נכון?
נעה בן שבת
כן.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 18.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 19.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד.

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 20.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 21.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 22.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 22.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
הסתייגות 23.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבלה.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 25.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבלה.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 26.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
מקבץ לחילופין להסתייגות 26.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
אופיר כץ (הליכוד)
רק אני מודיע. כל החוקים שהביאו בהתחלה, בסיבוב הקודם, לא הגשתי התייעצות סיעתית, הנה אני מודיע, כל הצבעה שתהיה תהיה פה התייעצות סיעתית, לא משנה כמה הסתייגויות יהיו. כל הצבעה, כל דיון שיגיע לוועדה, כל חוק שיגיע, התייעצות סיעתית אחת אם להוריד, רק על התרגיל המסריח הזה שאתם עשיתם עכשיו.
היו"ר אלכס קושניר
זה לא תרגיל, זה התקנון.
אופיר כץ (הליכוד)
זה תרגיל מסריח. פתאום בארבע באים ואומרים: אתם לא יכולים להגיש התייעצות סיעתית כשלפני עשר דקות עשינו את זה? מה זה הדבר הזה?
היו"ר אלכס קושניר
מה לעשות?
אופיר כץ (הליכוד)
בסדר, 'מה לעשות'. כשאתה תבוא אליי שאני אוריד את ההתייעצות, את ההסתייגויות, תקבל אותה תשובה, מה לעשות?
היו"ר אלכס קושניר
אין בעיה, אופיר. הכול בסדר. בסדר, קדימה.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 27.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 28.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה למקבץ של הלחילופין ל-28.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 29.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה ללחילופין ל-29.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 30.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה ללחילופין לסעיף 30.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבלה.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 31.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבלה.
ענת מימון
רביזיה ללחילופין ל-31.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 32.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבלה.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 33.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 34.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 35.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה ללחילופין להסתייגות 35.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 36.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה ללחילופין לסעיף 36.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבלה.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 37.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה ללחילופין להסתייגות 37.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 38.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
לחילופין להסתייגות 38.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 39.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה ללחילופין להסתייגות 39.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבלה.
ענת מימון
רביזיה להסתייגות 40.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבלה.
ענת מימון
ורביזיה ללחילופין להסתייגות 40.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
זהו.
נעה בן שבת
סעיף 15 בכלל לא הוצבע.
היו"ר אלכס קושניר
כן, צריך להצביע על סעיף 15 וצריך להצביע על הרביזיה של התוספת של ההסתייגות שהתקבלה.
אופיר כץ (הליכוד)
גם על הסעיף אני מבין שאי אפשר התייעצות סיעתית, נכון?
נעה בן שבת
על מה?
אופיר כץ (הליכוד)
גם על הסעיף עכשיו אי אפשר?
היו"ר אלכס קושניר
לא, כי דנו בו, זה רק הצבעה.
נעה בן שבת
זו רק הצבעה על סעיף 15.
אופיר כץ (הליכוד)
תעדכנו אותנו רק. יום אחרי ההצבעות תעדכנו אותנו מה הנוהל.
נעה בן שבת
תסתכל, כתוב. זה גם סעיף 114(א) אומר: בתום הדיון בנושא מסוים בוועדה ולפני הצבעה עליו. הדיון נגמר, אנחנו לפני הצבעה ויש את ההוראה של סעיף קטן (ב) שאומרת שאם נקבע כי תהיה הצבעה בלבד לאחר שהדיון הסתיים אז אנחנו - - -
אופיר כץ (הליכוד)
בסדר, ראינו שחיפשתם פתרונות לסיטואציה הזאת. בסדר, היום מצאתם, מחר לא יהיה לכם.
נעה בן שבת
אני לא מצאתי - - -
היו"ר אלכס קושניר
טוב, אני מעלה להצבעה. יש את הרביזיה על ההסתייגות על נשים בהיריון, עליה צריך להצביע.
נעה בן שבת
על ההסתייגות, הצבענו עליה והיא נכנסה.
ענת מימון
היא נכנסה, מישהו הגיש על זה רביזיה?
היו"ר אלכס קושניר
כן, אני הגשתי רביזיה. אז אני מבקש להצביע על הרביזיה הזאת. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל. ועכשיו מצביעים על סעיף 15. מצביעים על סעיף 15 כנוסח הוועדה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה
אושר.
אופיר כץ (הליכוד)
רביזיה מותר לי או שגם את זה הורדתם?
נעה בן שבת
מותר לך.
היו"ר אלכס קושניר
מותר לך רביזיה.
נעה בן שבת
מותר לך ואז עוד חצי שעה צריך לקבוע. עכשיו אתם רוצים להצביע על הרביזיות לסעיפים האחרים?
היו"ר אלכס קושניר
כן, אז בואו נצביע על הרביזיות.
ענת מימון
רביזיה לסעיף 1 הוצבעה, אז יש לנו רביזיה לסעיף 2.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד הרביזיה לסעיף 2? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה לסעיף 3.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה לסעיף 4 להצעת החוק.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה לסעיף 5.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה לסעיף 6.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבלה.
ענת מימון
רביזיה לסעיף 7.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה לסעיף 8.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה לסעיף 9.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה לסעיף 10.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה לסעיף 11.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבלה.
ענת מימון
רביזיה לסעיף 12.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה לסעיף 13.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
רביזיה לסעיף 14.
היו"ר אלכס קושניר
מי בעד? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
לא התקבל.
ענת מימון
15, יש עכשיו רביזיה.
היו"ר אלכס קושניר
טוב. יש רביזיה על סעיף 15.
נעה בן שבת
15 ועל ההוספה.
היו"ר אלכס קושניר
לא, על ההוספה כבר הצבענו, הורדנו. זאת אומרת נשארה רק רביזיה אחת, מצביעים, והחוק? אוקיי. אז אנחנו ניפגש ב16:40.

(הישיבה נפסקה בשעה 16:10 ונתחדשה בשעה 16:40.)
היו"ר אלכס קושניר
אנחנו הולכים להצביע על הרביזיה לסעיף 15 לחוק. מי בעד הרביזיה? מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
היו"ר אלכס קושניר
הרביזיה לא התקבלה. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכל מי שהשתתף בדיון הזה, הצעת חוק תכנית הסיוע הכלכלי (נגיף הקורונה החדשה) (הוראת שעה) (תיקון מספר 6), התשפ"א-2021, מ/1429, אושר בוועדת הכספים ומוכן לקריאה שנייה ושלישית במליאה.

אני רק רוצה לסכם ולהגיד כמה מילים על החוק הזה כדי שכולנו נזכור על מה התחלנו לדבר ואיך אישרנו אותו. אז קודם כל ההורים שנכנסו לבידוד בגלל הילדים שלהם יקבלו את השיפוי הרטרואקטיבי החל מתחילת שנה. אני חושב שזו בשורה מאוד מאוד משמעותית. הדבר השני, צמצמנו את כמות הימים שמנוכים לעובד בגין מחלה מארבעה ימים לשלושה ימים. אפשרנו למעסיקים להגיש בקשה לשיפוי, הגדלנו את הטווח מ-60 יום ל-90, והדבר הנוסף זה דמי הבידוד בעקבות נסיעה לחו"ל לעובד שנשלח על ידי מעסיק, שבעצם כל עובד שנשלח לחו"ל ויצטרך להיכנס לבידוד בעקבות ההוראות של הממשלה יקבל פיצוי מלא על ימי הבידוד האלה לפי אותו הסדר שקבוע בחוק.

אז תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:43.

קוד המקור של הנתונים