ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 26/07/2021

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכנסת
26/07/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 6
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ז באב התשפ"א (26 ביולי 2021), שעה 15:45
סדר היום
פניית יושב ראש ועדת הכספים בדבר טענת נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021 (מ/1429).
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
חברי הכנסת
אלכס קושניר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומיםהצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021, מ/1429
היו"ר ניר אורבך
אנחנו פותחים את ישיבת הוועדה, יום שני, י"ז באב תשפ"א, 26 ביולי 2021. אנחנו פותחים אותה למעשה בחמש דקות איחור, נתנו אפשרות למי שהיה צריך להגיע שיגיע, כרגע אני רואה שמי שהגיש את הנושא החדש, חבר הכנסת שלמה קרעי, לא נמצא.
קריאה
והוא הוזמן? הוא יודע על הישיבה?
היו"ר ניר אורבך
והוא הוזמן וידע על הישיבה. היועצת המשפטית, תנמקי למה זה לא נושא חדש.
נעה בן שבת
טענת נושא חדש נטענה לגבי שינוי בנוסח שחל לעומת הנוסח בקריאה הראשונה. הנוסח שבקריאה הראשונה דיבר על כך שילדו של העובד מצוי בבידוד והנוסח תוקן ואומר שילדו של העובד שהיה בבידוד, בגלל חובת בידוד, בעצם המקור של השינוי היה רק תיקון נוסחי, אני לא חושבת שהייתה פה שאלה של מהות, לכן לדעתי לא מדובר בנושא חדש.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. בדקתם? אנחנו נחכה לו שתי דקות. אתה מחליף את יבגני?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אני בארבע צריך להתחיל.
היו"ר ניר אורבך
בסדר, אנחנו נחכה לקרעי עד חמישה לארבע, אני גם אגביל אותו בזמן מבחינת הנימוק ואז אנחנו נעלה להצבעה. אתה משתתף פה, אתה מחליף את חבר הכנסת סובה?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
כל עוד אין פה אף אחד.
היו"ר ניר אורבך
אז אנחנו נחכה עד חמישה לארבע. בינתיים אני אמסור הבהרה על שני דברים שהיו בישיבה הקודמת בבוקר. אני אקריא את ההבהרה. בישיבה הקודמת, כאשר הועלה נושא הקמת הוועדה המשותפת לעניין הכרזה על מצב חירום הקראתי כי נציג האופוזיציה מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט בנוסף לנציג הרשימה המשותפת יהיה נציג מהליכוד או מהציונות הדתית. מאחר שהסיעות לא מסרו את העדפתן הנציג יהיה מסיעת הליכוד.

כמו כן נפלה טעות סופר בסדר היום באשר להצעת החוק שמספרה פ/432/24 שהובאה בפני הוועדה לשם קביעת ועדה לדיון. ההצעה שהנוסח שלה היה מונח בפניכם היא תיקון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ולא לחוק הביטוח הלאומי. יתר הפרטים בשם ההצעה ובמספרה היו מדויקים. עד כאן ההבהרה.
ארבל אסטרחן
גם אפשר לומר ששתי ההצעות שייכות לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולכן החלטת הוועדה היא רלוונטית וגם ההצעה הייתה מונחת על השולחן בפני חברי הכנסת וגם ה-פ' נכון וגם השם היה נכון, למעט שתי המילים האלה.
היו"ר ניר אורבך
כן, טעות סופר, קורה.

אנחנו נחכה עוד קצת יותר מדקה ונעבור להצבעה.

(הישיבה נפסקה בשעה 15:52 ונתחדשה בשעה 15:54.)
היו"ר ניר אורבך
אנחנו נעבור כרגע להצבעה. מי בעד הנושא החדש? ירים את ידו. מי נגד?

הצבעה
לא אושר.
ארבל אסטרחן
נקבע שזה לא נושא חדש. התיקונים שחבר הכנסת קרעי ביקש לקבוע - - -
היו"ר ניר אורבך
כן, התיקונים שביקש חבר הכנסת קרעי לקבוע לא נופלים בהגדרת נושא חדש.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
רביזיה.
היו"ר ניר אורבך
רביזיה.
ארבל אסטרחן
ייקבע כשייקבע.
היו"ר ניר אורבך
אוקיי, רביזיה, אז אנחנו נקבע זמן לרביזיה.

נעלנו את הישיבה, תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 15:56.

קוד המקור של הנתונים