ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 26/07/2021

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 40), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת27
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
26/07/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 2
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ז באב התשפ"א (26 ביולי 2021), שעה 12:00
סדר היום
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 40), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: אפרת רייטן מרום – היו"ר
מירב בן ארי
אלינה ברדץ' יאלוב
יוראי להב הרצנו
חברת הכנסת
שירלי פינטו קדוש
מוזמנים
עפרה חבקין - סגנית ראש שירותי בריאות הציבור, משרד הבריאות

טל פוקס - עו"ד, לשכה משפטית, משרד הבריאות

גאל עזריאל - מחלקת ייעוץ וחקיקה, משרד המשפטים
משתתפים באמצעים מקוונים
דנה רוטשילד - משרד המשפטים

שושי פרידמן-סומך - משרד המשפטים
ייעוץ משפטי
יעל סלנט
תרצה ברמה – מתמחה
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 40), התשפ"א-2021
היו"ר אפרת רייטן מרום
צוהריים טובים, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא היום זה צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 40), התשפ"א-2021. התאריך היום הוא 26.7.2021, י"ז באב התשפ"א והשעה היא 12:00, כאמור. אנחנו רוצים לדון היום בצו, צו בריאות העם, כאמור, ואנחנו נפתח קודם כל עם הגורמים המקצועיים שהגיעו לכאן כדי לתת לנו הסבר על הצו עצמו. אני אומר לפרוטוקול שזאת הישיבה הראשונה שלנו בראשותי, אז ההתרגשות עדיין רבה. זה לא אומר שהחיים שלכם יהיו מאוד מאוד קלים. אחרי ההתרגשות, ככה נתחיל לצלול יותר לשאלות. תודה רבה לכם שהגעתם וגם כמובן לחברי הוועדה.

הגיעו אלינו מוזמנים ממשרד הבריאות וגם בזום יש לנו נציגים עד כמה שאני מבינה, ואולי נבדוק את זה באמת, נציגים של ההסתדרות הרפואית. יש לנו בזום? עדיין לא. יש לנו נציגים אחרים בזום? משרד המשפטים?
דנה רוטשילד
אני נמצאת כאן ממשרד המשפטים.
גאל עזריאל
גם אנחנו כאן ממשרד המשפטים. אני כבר מתנצלת, שושי סומך ואני נצטרך לעזוב בעוד כחצי שעה כי יש גם דיון על נושא מאוד קרוב בוועדת החוקה, שנקבע כבר לפני כמה ימים, אבל נהיה פה בהתחלה וחברתנו דנה רוטשילד תמשיך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מאה אחוז, תודה רבה לך. יש עוד נציגים שעכשיו נמצאים איתנו בזום? לא. מצוין, אז אנחנו נפתח באמת עם נציגות משרד הבריאות. ד"ר עפרה חבקין נמצאת איתנו? בואי באמת תיתני את ההגדרה של תפקידך ושמך לפרוטוקול.
עפרה חבקין
אני סגנית ראש שירותי בריאות הציבור.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ואת תסבירי לנו על הצו, צו הבריאות שאנחנו עכשיו רוצים להאריך אותו ולתקן אותו למעשה, וגם המצגת שהכנת לנו לדיון, אז אולי תיתני קודם כל בכמה מילים.
טל פוקס
את ההקדמה אולי ייתן משרד המשפטים, את המסגרת, ואז נצלול - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
לפרטים של המצגת?
טל פוקס
כן, פשוט מסגרת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מאה אחוז, בסדר גמור. משרד המשפטים, רק תאמרי לי בקשה את שמך ואת התפקיד.
גאל עזריאל
אני ממשרד המשפטים, מחלקת ייעוץ וחקיקה.

פקודת בריאות העם היא אחד החיקוקים שמאפשרים להתמודד כיום עם נגיף הקורונה. מדובר בחיקוק בעצם שמלכתחילה זה חיקוק מנדטורי שסעיף 20 בו מקנה למנכ"ל משרד הבריאות סמכויות במצב חירום כאשר יש מחלה מדבקת, וזה בעצם הכלי העיקרי ששימש את הממשלה עם תחילת המגיפה. בשלב מסוים הבינו שהאיומים והאתגרים יותר מדי גדולים כדי שהפקודה תוכל לתת את כל המענה. הכנסת אז לא פעלה, היו תקנות שעת חירום. לאחר מכן נחקק חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה שהתקנות מכוחו מגיעות לוועדות שונות בכנסת לצורך פיקוח פרלמנטרי, כאשר התקנות מכוח חוק סמכויות מיוחדות מגיעות אחרי החלטת ממשלה לכנסת לדיון שאפשר לעשות אותו מראש תוך 24 שעות. אם הוועדה לא יכולה להתכנס, לא מסיימת את הדיון תוך כדי הזמן הזה, היא צריכה לאשר את התקנות בדיעבד.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כל זה הרקע והמסגרת, ואנחנו נתקדם באמת קדימה.
גאל עזריאל
עוד דקה על המסגרת. לעומת חוק סמכויות מיוחדות, בפקודת בריאות העם מלכתחילה לא היה סעיף שקבע הסדר מיוחד שמתאים למצב חירום ובכל זאת מאפשר פיקוח פרלמנטרי בשים לב לדחיפות של הצורך להתקין את ההוראות, ולכן הוא תוקן לפני כמה חודשים בכמה סעיפים רבתיים שנוספו לסעיף 20, שקובעים שאם נקבעת עבירה פלילית שיש בה החמרה ביחס למצב הקיים, אז היא צריכה להגיע לאישור של ועדת העבודה והרווחה שהיא הוועדה המפקחת על פקודת בריאות העם, וזה המצב כרגע בעצם. זה מה שקרה עוד פעם בימים האחרונים, שהממשלה נאלצה להוסיף עוד כמה מדינות למדינות שברשימת המדינות באזהרת מסע חמורה, שמסוכן לצאת אליהן אבל עדיין אין איסור לצאת אליהן, ומדינות שאסור לצאת אליהן נקבעות בתקנות איסור יציאה, שעוד חצי שעה יהיו בדיון בוועדת חוקה. המדינות שיש עדיין סכנה אבל קצת פחותה, מי שחוזר מהן צריך להיות בבידוד. כרגע מנכ"ל משרד הבריאות הוסיף עוד כמה מדינות והדברים נמצאים על שולחן הוועדה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז רק לסכם באמת, אנחנו מדברים על הוראת שעה ואנחנו בעצם מדברים על מדינות נוספות שיכנסו לצו.
גאל עזריאל
הן כבר נכנסו.
עפרה חבקין
נכנסו אור ל-23.7.
גאל עזריאל
לוועדה ניתנו 72 שעות לדון מראש. בעצם ה-72 שעות האלה כבר עברו ולכן הדחיפות לצו כבר פורסם, נכנס לתוקף ביום שישי האחרון אם אני לא טועה.
טל פוקס
כן, בחצות בין חמישי לשישי.
גאל עזריאל
וכרגע עדיין דיון בדיעבד שחשוב שגם לגביו, גם אם זה בדיעבד, שהוועדה תקבל החלטה בעניין.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ברור לגמרי, אז זו באמת המסגרת החוקית לכן אנחנו דנים בוועדת העבודה והרווחה בעניין הספציפי הזה.
יעל סלנט
אם אפשר רק להשלים את מה שגאל אמרה, בבקשה. אם הוועדה תחליט לא לאשר, אז כמובן שזה בטל, כלומר זה שזה בתוקף זה לא אומר שום דבר. זה יהיה בטל וגם הקנסות אם הוטלו וככל שהוטלו, גם הם יהיו בטלים. היום זה למעשה היום האחרון שבו הוועדה יכולה לאשר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
היום זה היום האחרון. עברו כבר שבעה ימים - - -
יעל סלנט
כן, כי זה הוגש ב-19 והיום ה-26.
גאל עזריאל
ככל שהוועדה לא תקבל החלטה, זה יועלה למליאת הכנסת.
יעל סלנט
אבל אם הוועדה תחליט להתנגד, אז כמובן - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
אתה רוצה, יוראי, איזושהי שאלה לפרוטוקול?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
כן. זו שאלה גם לפרוטוקול אבל גם שאני אבין.
מירב בן ארי (יש עתיד)
הכול לפרוטוקול.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לכמה זמן תקפות ההוראות לגבי המדינות הללו?
גאל עזריאל
אין הגבלת זמן מראש בפקודה, אבל מבחינת המידתיות והסבירות, בגלל שהמצב בעולם משתנה כל הזמן, אז דווקא רשימת המדינות, הוסכם שזה יהיה לתקופה של שבועיים כל פעם. זה מתעדכן עם צורך להארכה לפעמים. אם מנכ"ל משרד הבריאות יסבור שיש צורך להאריך את אותה הגבלה או את אותה חובת בידוד לגבי אותן מדינות שכבר אושרו בוועדה, זה לא מובא שוב לדיון הוועדה כי זאת לא החמרה לפי מה שכתוב בחוק.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אנחנו נרכז את השאלות, אולי באמת נקבל איזושהי הבהרה כללית ואז אחר כך נשמע. בבקשה, ד"ר חבקין.
עפרה חבקין
אפשר להעלות את המצגת בבקשה?
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן.
עפרה חבקין
קודם כל הכותרת, אני כבר אגיד, כתוב חובת בידוד בחזרה ממדינות בסיכון מרבי. הדבר הכי משמעותי פה, שזה גם למחוסנים ומחלימים. מחוסנים ומחלימים לא חבים בבידוד גם אם - - - של חולים, ולגבי התיקון הזה, מדינות בסיכון מרבי זה אותן ארצות שגם אסור לנסוע אליהן ללא אישור חריג. מדינות באזהרת מסע חמורה, אפשר לנסוע אליהן, ומשתי הקטגוריות האלה, כל החוזרים כולל מחוסנים ומחלימים, חבי בידוד.
היו"ר אפרת רייטן מרום
וזה שונה מהצו הקודם?
עפרה חבקין
בצו הרגיל מחוסנים ומחלימים לא חבי בידוד.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לא רק כמות המדינות בעצם הורחבה אלא מדובר כאן על שינוי מהותי בחובת - - - ?
יעל סלנט
לא. גם ברשימת המדינות שנמצאות כרגע בצו הקיים מכוח הסעיף הזה - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
גם המחוסנים והמחלימים.
יעל סלנט
גם המחוסנים. אנחנו פשוט מוסיפים מדינות לרשימה הזאת, למעט מי שהיה בשדה התעופה עד 12 שעות בלבד.
מירב בן ארי (יש עתיד)
כמה ימים הבידוד?
עפרה חבקין
הבידוד הוא על פי הבידוד, 14 יום וניתן לקיצור. היום זה כבר לשבעה ימים ניתן לקצר אם עושים בדיקה ביום השביעי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא הבנתי. שבעה ימי בידוד למחוסנים ומחלימים?
עפרה חבקין
לכולם.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אבל אמרו שההחלטה הזאת לא עברה בממשלה.
עפרה חבקין
השבעה ימים?
מירב בן ארי (יש עתיד)
כן. מה קורה כאן?
היו"ר אפרת רייטן מרום
לכן אני מציעה שנתחיל דווקא בהתחלה וננסה לעשות איזשהו סדר, ותיכף באמת נשאיר איזשהו מקום לשאלות.
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא, אבל זה המהות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני מבינה את השאלה שלך.
טל פוקס
אני רוצה איזושהי הבהרה. במקור, בשנה ומשהו האחרונות מחלימים ואז גם נוספו מחוסנים, לא היו חייבים בידוד לא במגע עם חולה מאומת ולא בחזרה ממדינה מחוץ לישראל. לפני כחודשיים התחלנו ליצור רשימות של מדינות מסוכנות במיוחד שרק מהן גם מחוסנים ומחלימים יצטרכו בידוד ולא רק לא מחוסנים ולא מחלימים. זו הרשימה שבצו. היא התעדכנה אחת לשבועיים ובעצם תיקונים קודמים אושרו במליאה ולא כאן כי עוד לא הוקמה הוועדה. כעת הוקמה הוועדה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מירב, רצית עוד משהו?
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא, אני לא מצליחה להבין. את אומרת לי שמהמדינות האדומות הממשלה אישרה שבעה ימי בידוד?
עפרה חבקין
לא מהמדינות. הבידוד המלא הוא 14 יום.
מירב בן ארי (יש עתיד)
עזבי, כבר ממזמן זה שבעה ימים.
עפרה חבקין
היה שלב שניתן היה לקצר לעשרה ימים, מי שנבדק בתחילת הבידוד וביום התשיעי, אם הוא יצא שלילי. עכשיו הבידוד המלא הוא שבעה ימים.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אז תשחררי את ה-14, זה כבר לא רלוונטי.
עפרה חבקין
לא. מי שלא יעשה בדיקות צריך להישאר 14.
היו"ר אפרת רייטן מרום
וחשוב שהציבור ידע את זה, מירב.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אין בעיה, אז עשו בדיקות ואת אומרת שהממשלה אישרה שבעה ימי בידוד למי שחוזר שהוא מחוסן?
עפרה חבקין
לכל מי שעושה בדיקה בתחילת הבידוד וביום השביעי. אם הוא פעמיים שלילי, הבידוד שלו מסתיים אחרי שבעה ימים, וזה נכון לחוזרים מחו"ל כמו לכל שאר המבודדים.
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
סליחה, אני גם רוצה להבין. אני הבנתי ש-24 שעות למי שמחוסן.
עפרה חבקין
לא, זה משהו אחר. לא למדינות האלה. בשאר המדינות התוספות הנוספת לחוזרים מחו"ל היא לשהות עד 24 שעות בבידוד עד לקבלת התשובה מהבדיקה שנלקחת בשדה התעופה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הבאת מצגת, היא אמנם די ארוכה.
עפרה חבקין
לא, ממש לא.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לי, לפחות מה שיושב לי כאן זה לא מעט עמודים.
עפרה חבקין
חמישה שקפים.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אין בעיה, נשאל אחרי זה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מה שאנחנו רוצים להבין, היות ובאמת אנחנו קודם כל מדברים על ההרחבה של המדינות, אני רוצה קודם כל שבאמת תיתנו לנו איזשהו הסבר איך נבחרו המדינות האלה.
עפרה חבקין
אז יש את זה במצגת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
לכן אני חושבת שבואו נתחיל בזה ואחר כך נשאיר מקום באמת לשאלות.
עפרה חבקין
אנחנו כל בוקר עושים הערכת מצב.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מה רואים? ממש בקצרה.
עפרה חבקין
זה מה שאנחנו רואים. בכתום זה מספר המאומתים ב-24 שעות האחרונות. מה שאנחנו רואים פה, את העלייה שאנחנו כעת חווים במספר החולים. בשני, בתכלת זה החיוביים שהתגלו מאלה שנמצאים בארץ ובצהוב חיוביים מחוזרי חו"ל. זאת אומרת, אם היה ב-24.7 967 מאומתים, 830 היו מהארץ ו-137 מחוזרי חו"ל.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
מדובר היום בחצי אחוז ממי שחוזר מחו"ל מאומת?
טל פוקס
לא, רגע, זה בשקף הבא.
עפרה חבקין
אלה אחוז המאומתים מכלל הנכנסים. אנחנו ראינו סדרי גודל של 0.03%, 0.09%, 0.06% מהחוזרים. אנחנו עומדים כעת כבר על 0.53% שזה עלייה בשיעור של מאומתים מקרב חוזרי חו"ל.
היו"ר אפרת רייטן מרום
שזה מכלל הארצות.
עפרה חבקין
מכלל הארצות. כלל חוזרי חו"ל.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ולא עשיתם פילוח כשאתן מסתכלות - - -
קריאה
יש, יש.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני רק רוצה להבין שאני קורא נכון. אתם מדברים על 0.5% אחוז מאומתים מכל מי שנכנס לישראל חזרה.
עפרה חבקין
נכון.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
שזה הרבה בעינייך.
עפרה חבקין
זה מאוד משמעותי כי כמעט כל היוצאים לחו"ל הם מחוסנים. אנחנו רואים פה תחלואה במחוסנים ויש חדירה של וריאנטים, זאת אומרת אנשים, החדירה של וריאנטים שנכנסו לארץ, כל הווריאנטים נכנסו באמצעות חוזרי חו"ל. כל פעם הגילוי הראשון של וריאנט היה אצל מישהו שהוא חוזר חו"ל.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
שהוא מחוסן.
עפרה חבקין
כרגע יש תחלואה של בין 70% ל-80% מחוסנים מהמאומתים. זה שינוי דרמטי במה שחווינו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
זאת אומרת, יש לכם את כל הנתונים של גם היוצאים לחו"ל שהיו מחוסנים.
עפרה חבקין
נכון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ואז אתם יכולים לעשות השוואה אל אלה שנכנסים, ואתם מוצאים את המאומתים ושרשרת ההדבקה על ידי גם אותם אנשים שהיו מחוסנים קודם לכן ואתם יכולים לעשות השוואה של נתונים, ואתם מוצאים שהנתונים הם לא קלים לפי מה שאת אומרת.
עפרה חבקין
כן, עלייה דרמטית במחוסנים מלא, מה שמוגדר מחוסן מלא שתי מנות, בהידבקות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי.
עפרה חבקין
איך אנחנו מגדירים את המדינות בסיכון? בעצם אנחנו צריכים מספר תנאים. התנאים הם מספר החולים שחזרו משם ושיעורם, מצב התחלואה במדינה והימצאות של וריאנטים מסוכנים במדינה הזאת.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ואנחנו מדברים על המדינות שביקרו בהן כמובן.
עפרה חבקין
כל השלושה יחד, כאשר לגבי מספר החולים והשיעור שהם מהווים, אז יש לנו שלוש מדרגות. 50 חולים הגיעו מהמדינה הזאת ומהווים 0.3% מהחוזרים. 40 חולים חזרו ומהווים 0.4%. עשרה חולים חזרו ומהווים 0.5%.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מה זה 0.5%?
עפרה חבקין
0.5% מכלל החוזרים מאותה מדינה, המאומתים שחזרו - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
אוקיי, את יודעת כמה יצאו נגיד לגיאורגיה, נגיד יצאו 100 וחזרו 30 מאומתים.
עפרה חבקין
נכון, אז זה 30%.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אוקיי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז זה מדובר על 0.5%.
עפרה חבקין
0.5% עם עשרה מאומתים. עם 50 מאומתים תראו את המדרגה השנייה, 0.3%.
טל פוקס
זה בחודש האחרון.
עפרה חבקין
בחודש האחרון. הבדיקה היא לגבי החודש האחרון. כל הארצות בחלק האדום זה מדינות שמוכרזות סיכון מרבי שגם אסור לצאת אליהן וגם השבים חייבים בבידוד כולל מחוסנים. בחלק הכחול זה מדינות שאנחנו מגדירים אותן אזהרת מסע חמורה. זה מדינות שמאוד קרובות להגיע למצב של סיכון מרבי ובעצם ההגדרה הזאת של אזהרת מסע חמורה שלא אוסרת יציאה אבל מחייבת בידוד בכניסה, זה מעין הערת אזהרה למי שיוצא. תראו תוך כמה ימים או תוך שבועיים יכול המצב להשתנות, אתה יוצא עכשיו לשם, מותר לך. יכול להיות שכשתחזור המצב של המדינה הזאת כבר יהיה - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
כלומר בעצם המגמה של השינוי הוא הדבר שמבחינתם הוא התמרור האדום.
עפרה חבקין
כן.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ולפיו לקחתם את ההחלטה.
עפרה חבקין
נכון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
השתמשתם בקריטריונים כדי להגיע בסופו של דבר לאותם דברים שאת דיברת עליהם, חולים, מצב התחלואה וכו', אבל בעצם אתם מסתכלים אם אני רואה נכון לפי השקף הזה, את המגמה עצמה וזה מה שמדאיג אתכם ואתם עושים השוואה גם - - -
עפרה חבקין
לא, לא. אמרתי, כל שלושת הקריטריונים נלקחים בחשבון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ברור. השקלול שלהם.
עפרה חבקין
השקלול.
היו"ר אפרת רייטן מרום
שוב אני אומרת, הרי אתם מסתכלים על זה יום אחרי יום.
עפרה חבקין
אנחנו מסתכלים יום אחרי יום, הכרעות פעם בשבועיים כי צריך לתת טווח, והמספרים שאני מציינת פה זה בחודש האחרון. בפירוש רואים מגמה ולא תמונה רגעית.
היו"ר אפרת רייטן מרום
והמגמה מבחינתכם היא זו שמצדיקה כמובן את השינוי שלנו בהנחיה.
עפרה חבקין
נכון. זה בעצם הרציונל למה החלטנו לעשות את זה, כי בדקנו וראינו שאחוז החולים ממדינות שברגע מסוים הן בסיכון מרבי, הוא 1.66% לעומת 0.1% במדינות ללא שום אזהרה, 0.16% באזהרת מסע רגילה ו-0.46% באזהרת מסע חמורה, זאת אומרת, אנחנו רואים שאשר יגורנו בא. באמת היכן שיש יותר תחלואה, יותר וריאנטים מסוכנים, הסיכון של מי שיוצא לשם, להידבק, לחזור מאומת, הוא גדול יותר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הוא גבוה יותר. שוב, אנחנו מדברים על נתונים שאתם אוספים אותם ולא מהמדינות האחרות וכו'.
עפרה חבקין
לא, לא. זה נתונים שאנחנו אוספים לגבי החוזרים. לגבי הנתונים לגבי כל מדינה, אנחנו לוקחים גם את הנתון של המדינה וגם נתון לפי מפתח בין-לאומי, זאת אומרת לא רק את הנתונים שלנו.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי, אז בשורה התחתונה תסכמי לי את השקף הזה.
עפרה חבקין
שאנחנו רואים שככל שיוצאים למדינה שבה הסיכון גבוה יותר, יש יותר נדבקים ויותר מאומתים חוזרים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי. נתקדם לשקף הבא.
עפרה חבקין
השקף הזה, אני לא אעבור עליו, אני רק אציין שיש קריטריונים כמו שאמרתי, לכניסה לרשימה ויש קריטריונים ליציאה מהרשימה. שינויים הם גם הוספת מדינות אבל גם הורדת מדינות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ויצאו לנו מדינות בזמן האחרון?
עפרה חבקין
כן.
היו"ר אפרת רייטן מרום
איזה מדינות יצאו?
טל פוקס
רק להסביר למה זה לא לפניכם. השינויים שהם לא הוספת מדינות בעצם לא מגיעים לאישור שלכם. הקלות אנחנו עושים ללא אישור וגם הארכות, לכן זה לא לפניכם אבל יצאו מדינות. יצאו חמש מדינות בתיקון 39 ולפני זה גם יצאו מדינות גם מרשימת סיכון מרבי. אתיופיה למשל יצאה, תורכיה לתקופה. עכשיו היא כבר חזרה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי.
עפרה חבקין
רק מה שציינתי קודם זה הקריטריונים, אז כמה חולים נכסנו, איזה אחוז הם מהווים והתחלואה בקריטריוני יציאה. מה שרואים פה, IHME ו- ICLזה הקריטריונים שאמרתי של המדינות עצמן וקריטריונים בין-לאומיים שאנחנו לוקחים בחשבון גם בכניסה כמובן וגם ביציאה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
קפריסין, 19,000 ישראלים נכנסו לקפריסין?
עפרה חבקין
חזרו מקפריסין.
מירב בן ארי (יש עתיד)
89 חולים. על זה סגרתם את קפריסין?
עפרה חבקין
שזה 0.47%.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
הם לא סגרו.
מירב בן ארי (יש עתיד)
בטח סגרו.
עפרה חבקין
אזהרת מסע חמורה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
זה ארבע מדינות שהכנסתם השבוע - - -
עפרה חבקין
כי הם עברו מאזהרת מסע חמורה לסיכון מרבי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מקבלים קנס של 5,000 שקל?
טל פוקס
זה לא התקנות שמונחות על שולחן הוועדה הזאת. זה התיקון שבוועדת חוקה עוד חצי שעה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני חושבת שצריך באמת אולי להבהיר. אנחנו אמורים להיות בקיאים בנושא הזה ואם אנחנו לא כל כך בקיאים בזה, אני לא רוצה לדמיין את האזרח בבית שבאמת קשה לו להבין גם בגלל שההחלטות משתנות אבל גם בגלל שיש בלבול במושגים וצריך להבהיר אותם, כי כמו שבאמת העירה לי כאן היועצת המשפטית, יש מדינות שאסורה אליהן היציאה, נכון?
עפרה חבקין
מוגדרות סיכון מרבי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
זה אלה?
גאל עזריאל
אלה החדשות שנוספו בתיקון - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
זה מדינות שאסור לצאת אליהן?
עפרה חבקין
זה היו באזהרת מסע חמורה ועלו דרגה לסיכון מרבי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני חושבת שאנחנו ניתן פה באמת דקה אחת אבל ממישהו שיכולה לתת כאן איזשהו הסבר של מסגרת, שוב אני חוזרת, להגדרות ולקריטריונים כדי שאפשר יהיה להבין ולפלח את מה שאנחנו רואים, כי זה קצת מורכב.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
של הכול.
טל פוקס
של הכול.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בואי נתחיל עם סיווג המדינות, אוקיי?
טל פוקס
אני אתחיל ואומר שלמעשה התחיל יחס דיפרנציאלי למדינות לפני כחודשיים. התחילו להפעיל כל מיני כלים שהמטרה שלהן היא באמת לנטר מדינות שהן יותר מסוכנות, להתייחס אליהן אחרת, לאנשים שיוצאים ונכנסים מהן. הרעיון המסדר הכולל הוא חשש מכניסה של וריאנט שהוא עלול להיות מסוכן יותר, עלול להיות פחות עמיד לחיסון.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אלה הנימוקים למה הגדירו מדינה מסוימת כאחת שלא נוסעים אליה בכלל?
טל פוקס
זה באופן כללי. זה על כל מדינות העולם. משרד הבריאות מסתכל על כל מדינות העולם ומנסה לבדוק לגביהן כל מיני פרמטרים ולהחיל עליהן כלים של יחס שונה שהמטרה שלו היא באמת לצמצם את הסיכון שנשקף מהחוזרים מהן כדי שכמה שפחות יהיה סיכוי שהם יביאו לכאן תחלואה ויביאו להתפרצות.

הכלים שמופעלים, אז יש את סט תקנות כניסה - - -
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
רק אם אני יכולה לשאול כמה קטגוריות חולקו? תני לנו בפשטות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
הנימוקים הם ברורים. כולנו רוצים להיזהר מהווריאנטים ומהווירוסים. אני חושבת שאנחנו צריכות רגע להתמקד באיזושהי הבהרה. מדינות שהן מסווגות כמדינות שאין אליהן בכלל נסיעה, יש דבר כזה?
עפרה חבקין
המוגדרות כסיכון מרבי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז על אלה אנחנו מדברים ואיתם אנחנו מתבלבלים כאן.
טל פוקס
יש לנו ארבע קטגוריות.
היו"ר אפרת רייטן מרום
בואי תאמרי בקצרה על כל הארבע.
טל פוקס
הקטגוריה הראשונה היא קטגוריה של מדינות בסיכון מרבי. זאת קטגוריה של מדינות שמופיעה גם בתקנות יציאה שנידונות בוועדת חוקה ואסור לצאת אליהן, ואותה רשימה של מדינות מופיעה גם אצלנו ברשימה כמדינות שחייבים בידוד בחזרה מהן. זאת הדרגה הכי מסוכנת.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
לא ניתן לנסוע אליהן בשום צורה? אין ועדת חריגים?
טל פוקס
באישור ועדת חריגים. אחרי זה יש קטגוריה נוספת של מדינות שנקראת אזהרת מסע חמורה, מדינות שאין צורך באישור ועדת חריגים כדי לנסוע אליהן, ובחזור כן יצטרכו בידוד. הן גם רשימה של מדינות שמופיעה אצלנו בצו באותה רשימה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
במדינות הספציפיות האלה, כמו שאמרתם בתחילת הישיבה, גם מחוסנים וגם מחלימים צריכים להיות בבידוד.
טל פוקס
נכון מאוד.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
של שבעה ימים.
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
והם אצלכם באותה קטגוריה עם אלה שאסור לטוס.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מותר לטוס.
טל פוקס
בעצם בצו בידוד מופיעות שתי הרשימות, גם מדינות שאסור לטוס אליהן. אם תיסע בכל זאת בגלל שיש לך אישור חריג, תצטרך בידוד בחזרה, ועוד רשימה של מדינות שאליהן מותר לטוס, אבל אם תחזור תצטרך בידוד.
היו"ר אפרת רייטן מרום
מה שנקרא מדינות אזהרת מסע חמורה. זה הקטגוריה השנייה.
טל פוקס
אזהרת מסע, אין לה נפקות משפטית. המטרה שלה היא רק להזהיר שיתכן שהן יכנסו לרשימות הבאות בקרוב, ומדינות שאין להן שום סיווג.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כמו למשל? תנו לי דוגמה.
טל פוקס
איטליה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אין בעיה לצאת. תסבירי לי רק על קפריסין. אסור לצאת לקפריסין?
עפרה חבקין
בסיכון מרבי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אסור לצאת?
עפרה חבקין
נכן.
מירב בן ארי (יש עתיד)
סגרתם את קפריסין. 19,090 איש חזרו, על זה נסגרה קפריסין?
עפרה חבקין
זה לא רק זה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
ועוד זה מדינת אי, שאת יודעת שלארצות הברית נגיד, ממדינת אי מותר להיכנס לארצות הברית אבל מיוון נגיד אסור.
עפרה חבקין
אבל אנחנו יודעים שהתחלואה שם מאוד גבוהה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני יכול להבין משהו? יש את החמורה שזה שבעה ימי בידוד ויש את כל היתר שזה 24 שעות בידוד.
טל פוקס
זה בדיוק מה שרציתי להשלים, שזה לא 24 שעות, זה עד תוצאה או 24 שעות, לפי המוקדם.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אוקיי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ואם אני מבינה גם, כמו שבאמת קיבלתי, את רוצה לומר על זה?
יעל סלנט
אני חושבת שבאמת כמו שאת הסברת. יש מדינות שממש אסור לטוס אליהן.
מירב בן ארי (יש עתיד)
לארבעת אלה אסור לטוס, נכון?
יעל סלנט
גם כמו שגאל הסבירה, יש מדינות שאסור לטוס אליהן אלא אם יש אישור של ועדת חריגים. אלה תקנות שנידונות בכלל בוועדת חוקה. זה לא התקנות האלה, אבל כן יש הלימה כי אם המדינות הוגדרו ככאלה שאסור לנסוע אליהן, אז בהכרח אלה שנסעו מתוקף אישור ועדת חריגים, יצטרכו לשוב לבידוד גם אם הם מחוסנים או מחלימים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון, אז ההחלטה לגבי המדינות היא לא נמצאת אצלנו כאן.
יעל סלנט
לגבי האיסור נסיעה, זה בוועדת חוקה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא, אלה גם בידוד וגם אסור לנסוע אליהן בכלל.
היו"ר אפרת רייטן מרום
כן, אבל לא נדון אצלנו הנושא הזה כאן, אלא רק עניין הבידוד עצמו.
מירב בן ארי (יש עתיד)
הבנתי. אני פשוט בהלם.
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
לי יש רק שאלה כי את אמרת שבידוד 24 שעות או עד תוצאה שלילית, המוקדם מביניהם. זה אומר שאם בן אדם, בדיקת קורונה שלו מתעכבת ועוברות 24 שעות, הוא יכול לצאת?
עפרה חבקין
נכון מאוד.
היו"ר אפרת רייטן מרום
טוב לדעת את זה. אנחנו נמשיך בשקפים. תודה, טל. ד"ר חבקין.
עפרה חבקין
כן, אני שואלת אם להיכנס. זה עוד פעם המדדים. אני חושבת שאפשר להמשיך.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אז ראינו כאן את המדינות. חברי הכנסת, אמנם שאלתם הרבה שאלות אבל אני אשמח אם תשאלו עוד.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני אשמח להבין על מה אנחנו מצביעים, כי הצו או ההרחבה שלו שעכשיו אנחנו מצביעים מדבר על הוספה של עוד מדינות.
עפרה חבקין
אלה הארבע שהוספו. יש עוד מדינות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני מדבר על מה שאנחנו מצביעים עליו כרגע. אנחנו מדברים פה על הרחבה של עוד מ-28 עד 40 כאשר אתם, יש לכם את הסמכות מכוח מה שאנחנו מצביעים להחליט האם הם מרביות ואז אוסרים אליהן את הכניסה לחלוטין או שהן בסיווג חמור ואז ניתן להחיל עליהן את הכלל של שבעה ימי בידוד.
עפרה חבקין
קודם נעשה הסיווג איזה מדינות צריכות להיכנס לרשימה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
זה לא מופיע כאן בצו.
תרצה ברמה
כי הצו לא עושה הבחנה בין המדינות לפי ההבחנות שלהן. הצו שלנו הוא אחד לכל המדינות שחייבים בידוד.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
זה מה שאני שואל שוב. הסיווג לא מופיע לנו כאן. אנחנו מצביעים על המסמך שמופיע, בלי סיווג ואתם אחרי זה על בסיס מה שאנחנו מאשרים לכם, מחליטים מה הוא מרבי.
טל פוקס
לא, החלטנו כבר ואנחנו יכולים לומר.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אוקיי, אז אני אשמח לשמוע על מה אני מצביע.
טל פוקס
אז קודם כל אני רק אתקן שאמנם לפי המספרים שלפניכם זה 40 אבל בפועל נמחקו מדינות כמו שאמרנו קודם. זה שיטה של נוסח אבל בכל אופן שתדעו שיש 32 מדינות כאלה שכרגע נמצאות ברשימה. מתוך ה-32 מדינות האלה, 14 מדינות נמצאות גם בקטגוריה של סיכון מרבי ואיסור יציאה ועוד 18 מדינות נמצאות רק בקטגוריה של אזהרת מסע חמורה, כלומר רק בידוד בחזור ללא איסור יציאה.
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
אני מצטרפת לשאלה של יוראי, על מה בדיוק אנחנו מצביעים?
טל פוקס
אנחנו מצביעים על הוספה של 13 מדינות, מתוכן ספרד, תורכיה, קפריסין וגיאורגיה ובריטניה נוספו גם לרשימה של סיכון מרבי, כלומר לאיסור יציאה, וכל השאר הן רק באזהרת מסע חמורה אבל מבחינת האישור שלכם זה לא רלוונטי הסיווג הזה כי אתם מאשרים בידוד מהמדינות האלה, שזה גם לסיכון מרבי וגם אזהרת מסע חמורה.
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
אז אנחנו מצביעים בגדול על החבילה ואז אתם מחליטים - - -
טל פוקס
לא, אנחנו החלטנו את זה כבר אבל זה פשוט לא בא לידי ביטוי בצו הזה אלא בתקנות אחרות.
גאל עזריאל
הסמכות של הוועדה כוללת גם אפשרות להחליט לא לאשר חלק מהמדינות כמובן.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אנחנו לבידוד על ההחלטה על המדינות זה ועדת חוקה?
טל פוקס
כן.
מירב בן ארי (יש עתיד)
וועדת חוקה אישרה את זה כבר?
גאל עזריאל
שני תיקונים לתקנות היציאה נמצאים היום על שולחן ועדת החוקה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
רגע, אז ועדת חוקה בכלל לא אישרה את ארבע המדינות אבל את רוצה שאנחנו כבר נאשר בידוד למרות שעוד לא אישרו בכלל להכניס אותן?
גאל עזריאל
אנחנו פועלים לפי החוק. הגשנו על צו הבידוד כמו שהגשנו - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
קודם כל שוועדת חוקה תאשר אותן כמדינות אדומות.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
מירב, לכן אני שואל על מה אנחנו מצביעים, כי אני לא מצליח להבין.
מירב בן ארי (יש עתיד)
טוב מאוד שאתה שואל.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
במידה ואנחנו מאשרים את זה כרגע וועדת חוקה לא מאשרת הוספה של ארבע מדינות, אז הכלל הוא שהן חמורה, לא מרבית.
טל פוקס
בדיוק, נכון מאוד, לכן יש משמעות - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
רק שנייה, אני רוצה לתת פה ליעל היועצת המשפטית להסביר כמה דברים. זה מאוד חשוב שאנחנו ניישר פה קו. נדמה לי שגם אתם לא עד הסוף בכל מה שקורה פה בכנסת ברגעים אלו.
יעל סלנט
אז בואו נסביר מה עומד בפני הוועדה. אחרי זה גאל תסביר מה עומד בפני ועדת חוקה. הדבר היחיד שעומד פה בפני הוועדה זה מדינות שהחוזרים מהן גם אם הם מחוסנים או מחלימים, חייבים בחובת בידוד. זה מה שהוועדה כרגע מאשרת. אנחנו יודעים שחלק מהמדינות כמו שאמרה טל, אין איסור יציאה אליהן, מותר לצאת אליהן ועדיין השבים מהן חייבים בחובת בידוד. זה מה שהוועדה מאשרת מתוקף הוראות פקודת בריאות העם, למעט כמובן מי שהוא מחוסן או מחלים והיה רק עד 12 שעות בשדה התעופה והוא לא היה בחובת בידוד. זאת רשימת המדינות שכרגע נמצאת על שולחן הוועדה, חלקן אסורה היציאה אליהן בכלל, חלקן אפשר לצאת אליהן רק שהחוזרים חייבים בבידוד. מונחת על שולחן ועדת חוקה, גאל, את רוצה לתת לנו?
גאל עזריאל
כן, אני אוכל להסביר. כמו שהסברתי בתחילת הדיון, התקנות מכוח חוק הסמכויות נדונות בוועדות אחרות, בעיקר ועדת חוקה אבל יש עוד ועדות, כל אחד בתחומו. למשל תקנות התעופה בוועדת הכלכלה, תקנות החינוך בוועדת החינוך. התקנות שמגבילות יציאה מישראל בשל הפגיעה החמורה בזכות לצאת שהיא זכות מוגנת ומעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, נידונות בוועדת החוקה.

כרגע יש שני תיקונים על שולחן ועדת החוקה, אחד מהם כבר נדון שבוע שעבר אבל בשל ההסכמות בין הקואליציה לאופוזיציה שבוע שעבר שלא לערוך הצבעות, לא הייתה הצבעה בסוף הדיון אבל כן היה דיון. כרגע יש שני תיקונים על שולחן הוועדה. הם אמורים לעלות לדיון ממש בדקות הקרובות. הדיון היה צריך להתחיל ב-12:30 ואני מבינה שהוא קצת מתעכב, לכן אנחנו עדיין אתכם פה כדי לסייע בכל שאלה.

שוב, יש ארבע קטגוריות כמו שטלי הסבירה, שבהן יש סכנה שהיא לא עולה על הסכנה בישראל. אין הגבלות בכלל חוץ מזה שמי שלא מחוסן ולא מחלים צריך להיות בבידוד וכל מי שחוזר מחו"ל, לא משנה מאיפה, לא משנה מה, צריך ב-24 שעות הראשונות או אם הוא קיבל לפני כן את תוצאת הבדיקה שהוא חייב לעשות כשהוא מגיע לארץ. בואו נזכור שכל מי שמגיע לארץ, לא משנה באיזה מעבר, יבשתי, ימי או אווירי, חייב לעשות בדיקה והמדינה מארגנת בדיקות כאלה ממש במעברי הגבול השונים. עושים בדיקה כשמגיעים. יש חובת בידוד לכולם כדי בדיוק לנטר את הווריאנטים האלה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
עד קבלת התשובה או 24 שעות.
גאל עזריאל
נכון, לפי המוקדם. לגבי רוב המדינות, פוטנציאל ההדבקה והעברת וריאנטים הוא קטן מאוד ולכן אין הצדקה להגביל את האנשים מעבר לכך. אנשים שמגיעים ממדינה לא מסוכנת, קיבלו את התוצאה, בעזרת השם יצאו שליליים והם חוזרים לחיים הרגילים שלהם, לעומת זאת מי שלא מחוסן ולא מחלים. בכל זאת כל מי שמחוסן ומחלים וחוזר מחו"ל, חייב בבידוד כאילו שהוא היה במגע הדוק עם חולה בישראל.

בנוסף לזה, מי שמגיע ממדינה עם סכנה מיוחדת באזהרת מסע חמורה, זה מה שעומד בעיקר על שולחן הוועדה, חייב בבידוד כאילו שהוא היה במגע הדוק עם חולה בישראל, גם אם הוא מחוסן או מחלים, לעומת מי שמחוסן או מחלים בישראל שיהיה במגע הדוק עם חולה, שלא צריך להיות בבידוד עדיין היום, בגלל הסכנה המיוחדת לווריאנטים.

השלב ביותר חמור, שוב, זה המדינות שמופיעות גם בצו הבידוד וגם בתקנות היציאה, כאשר בגלל הסכנה המאוד מיוחדת שם להיווצרות של וריאנטים ולהבאתם לארץ, יש כיום איסור יציאה או הגבלה משמעותית ליציאה למדינות האלה, אבל אין הגבלת כניסה. אזרח ישראלי ותושב ישראל יכול חופשי לחזור למדינה. כמובן שאדם זר, אין לו זכות קנויה לחזור לישראל וההסדרים לא קבועים בתקנות לפי החוק.
היו"ר אפרת רייטן מרום
נכון, אבל באמת במסגרת הצו אולי זה גם מה שקצת בלבל בתחילת הישיבה, הצו שמדבר על הבידוד, החובה היום להימצא בימי בידוד חלה על שני סוגי הסיווגים של המדינות שאתם סיווגתם באופן שונה וכולל את אותן מדינות שאסור לנסוע אליהן אבל עדיין חוזרים מהן אנשים כי הם קיבלו אישורים בוועדת חריגים. מבחינת הצו זה לא משנה כי הדין חל על שתי הקטגוריות באותה מידה והאנשים שחוזרים מהמדינות מחויבים בימי הבידוד, ואנחנו מדברים על הרחבה של רשימת המדינות.
גאל עזריאל
נכון.
מירב בן ארי (יש עתיד)
ישראלי שגר בלונדון, הגיע לפה לפני שבוע-שבועיים, לא מכירה, סתם אני אומרת. עכשיו הוא רוצה לחזור ללונדון, הוא צריך ועדת חריגים?
גאל עזריאל
אז אנחנו מדברים על תקנות היציאה אבל בכל זאת - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני לא בטוחה שזה רלוונטי לדיון שלנו.
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא, אני רוצה להבין. אותו מחלים מקורונה שחזר עכשיו ממדינה כמו קפריסין, שתסלחי לי, הנתונים האלה מגוחכים בעיניי. אגב, כמה ימים זה ה-90 האלה?
עפרה חבקין
חודש.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אז חזר המחלים או המחוסן מקפריסין בחודש הזה אחרי שיצאו 19,000. הוא חזר לפה, הוא מחלים או מחוסן והוא נכנס לבידוד של שבעה ימים?
גאל עזריאל
הוא נכנס לבידוד של 14 ימים אלא אם בנוסף לבדיקה שהוא עשה בנתב"ג ביום הראשון כמו כל מי שנוחת בישראל והוא יחליט לעשות עוד בדיקה ביום השביעי, ועם קבלת התוצאה השלילית - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
למה הוא לא יכול לעשות בדיקה ביום השלישי?
גאל עזריאל
לפי הבחינה של משרד הבריאות, היום הרלוונטי כדי לצמצם את - - -
עפרה חבקין
זה לא בנוהל הזה.
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
ביום השביעי הוא עושה בדיקה, הוא מקבל תוצאות עוד יומיים כי זה בדרך כלל לוקח 48 שעות. זה אומר שהוא יושב בבידוד תשעה ימים, לא שבעה ימים. אני מבינה נכון?
גאל עזריאל
הוא ישוחרר מבידוד עם קבלת התוצאה, אבל משרד הבריאות יוכל להסביר את הנתונים. בזמן האחרון הבדיקות עובדים מאוד חזק על צמצום הזמן לקבלת תוצאה מהבדיקות ובדרך כלל זה פחות מ-24 שעות.
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
נכון לרגע זה, זה בדרך כלל 48 שעות.
עפרה חבקין
12 שעות ברוב המקרים, בממוצע.
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
לא קרה לאף אחד ממי שאני מכירה.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אני רוצה לשאול שאלה לגבי ימי הבידוד והחשש שגורר אותם. אנחנו מוטרדים או אתם מוטרדים בעיקר מווריאנט הדלתא, אני מבין.
עפרה חבקין
היום וריאנט הדלתא הוא השכיח. הבעיה היא שגם יש דלתא פלוס וגם עלולים להכניס וריאנטים חדשים.
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
אז השאלה שלי היא האם יש לכם התפלגות לפי הווריאנטים? האם כל מי שמגיע לארץ עובר ריצוף גנטי?
עפרה חבקין
כן. כל חוזרי חו"ל המאומתים עוברים ריצוף. 97% וריאנט דלתא.

רציתי רק להגיד לחברת הכנסת מירב, ב-24.7 לדוגמה, בשבת הזאת, חזרו מקפריסין עשרה חולים, עשרה מאומתים רק ביום אחד.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מתוך - - -
עפרה חבקין
לא, זה נתונים שעליהם עשינו את ההחלטה, עד 19 ביולי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
עשרה, בסדר. כמה יצאו? אם יצאו 20, זה מטריד. אם יצאו 5,000 - - -
עפרה חבקין
זה עדיין מטריד, עשרה חולים ביום.
מירב בן ארי (יש עתיד)
שבעה ימים בידוד זה קטסטרופה. זה לבן אדם שיש לו משפחה, ילדים, עסק, זה קטלני בעיקר או שהוא מחוסן או שהוא מחלים, בעיקר שאנחנו יודעים שגם זן הדלתא הוא בעיקר יוצר תסמינים, לא מחלות קשות. עד היום יש לנו 17 מונשמים ו-90 חולים קשה במדינה של כמעט עשרה מיליון תושבים. שבעה ימי בידוד, ובטח יש פה מספיק שעברו בידוד, זה משהו שבעיקר אם אתה מחוסן או מחלים מקורונה. אנחנו יודעים כמה נוגדנים יש למחלימים מקורונה. זה קטלני.
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
אני מסכימה עם חברת הכנסת
מירב בן ארי (יש עתיד)
אנשים יושבים בבית, מאבדים את הפרנסה שלהם. אין מסגרות לילדים. אני לא מצליחה להבין. הנה אני אומרת לך, יש בדיקה בשדה למחוסן/מחלים. אחרי שלושה ימים יודעים אם הוריאנט קיים. הוסיפו כאן שלפעמים זה מגיע לתשעה ימים. מה זה? למה כל החיסונים?
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני מבינה את השאלה של מירב ואני חושבת שהשאלה צריכה להיות האם בדקתם את כל האלטרנטיבות הקיימות? האם לקחתם החלטה שהיא החלטה לחומרה כאשר באמת אפשר היה לקחת החלטות שהן יותר מקלות כדי לקחת בחשבון את הפן הזה שעליו מירב מדברת, ואני אשמח לתשובה. אחרי זה אני חושבת שאנחנו ניכנס להצבעה, אז רק תשובה שלך.
עפרה חבקין
התשובה מתחלקת לשניים. קודם כל אני רוצה לענות לך על זה שאת אומרת שהמחלה קלה. אני מסכימה איתך. אנחנו יודעים שיש לנו בגל הזה תחלואה יותר קלה, פחות חולים קשים. יחד עם זה, אותו מאומת, אם הוא יסתובב, את לא יודעת עם מי הוא במגע, את מי הוא יכול להדביק, שזה יכול להיות הסבא והסבתא או אנשים עם מערכת חיסון מוחלשת ולכן המטרה של הבידוד הוא הגנה גם על הסביבה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
למרות שהיום יצא מחקר שהראה שמחוסנים ומחלימים מדביקים הרבה פחות. אני רק אומרת, השיקולים אל מול הפגיעה באותו אדם - - -
עפרה חבקין
זה דבר אחד. דבר שני, בשדה, המאומתים שמגיעים מחו"ל זה 50% מכלל המאומתים בקרב חוזרי חו"ל כאשר בכל יום נוסף יכולים להתגלות עוד מאומתים בימים שניים, שלוש, ארבע, חמש אחרי החזרה, כי לפעמים בן אדם בדגירה ואז בנחיתה הוא עוד לא חיובי. רק 50%.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ה-50% זה מנתונים שיש לכם?
עפרה חבקין
כן, כן.
היו"ר אפרת רייטן מרום
50% מהאנשים שחוזרים מחו"ל הם מאומתים?
עפרה חבקין
כבר בנתב"ג.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ואתם אומרים שאחר כך בבדיקות הבאות מתגלים עוד.
עפרה חבקין
בבדיקות הבאות יש עוד התווספות כאשר אחרי היום השביעי זה כבר דועך, עוד 1% אחוז או 2% ויש גם ביום התשיעי, יש גם ביום ה-14.
מירב בן ארי (יש עתיד)
יש ביום השלישי גם, את יודעת את זה.
עפרה חבקין
אבל זה מה שאני אומרת.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אנחנו צריכים כוועדה לאזן בין השיקולים של להכניס בן אדם לבידוד של שבעה עד תשעה ימים לבין להבין שגם ביום השלישי ברוב המקרים אני אדע אם הוא מאומת או לא. זה מה שאני אומרת.
עפרה חבקין
ברוב המקרים תדעי כי אין חובת בדיקות.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אז תעשי את זה.
עפרה חבקין
יש חובה בנחיתה. פרט לזה אין במדינה הזאת חובת בדיקות. כשאני אומרת 14 יום, כי אין חובת בדיקות. אם מישהו רוצה לקצר, ילך להיבדק.
אלינה ברדץ' יאלוב (ישראל ביתנו)
אי אפשר לקצר את זה לחמישה ימים? יש 14 יום אבל אתם דורשים בדיקה שנייה בשביל לצאת ביום השביעי.
עפרה חבקין
אז אני אומרת, בגלל שעדיין ביום השני, שלישי, רביעי, חמישי ושישי מתגלים חולים מקרב חוזרי חו"ל - - -
היו"ר אפרת רייטן מרום
טוב, אנחנו רגע גולשים למחוזות שהם לא מטרת הדיון ולא במסגרת - - -
עפרה חבקין
לא, אני מסבירה למה יש רציונל של שבעה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אני מבינה וזה חשוב מאוד ההסברים האלה כי כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד דברים שהם באמת לא מובנים, אבל באמת אני רוצה שכן אנחנו נתרכז במהות הצו הספציפי הזה שמדבר על הרחבת מספר המדינות. זה מהות הצו. אני חושבת שבאמת אפשר לדון על זה הרבה מאוד ואולי נעשה על זה עוד דיונים כאן בשמחה, אבל עוד קודם לכן נדמה לי שחברת הכנסת פינטו רצתה לומר עוד מילה.
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
רציתי רק להתייחס בקצרה למה שחברת הכנסת מירב אמרה. אנחנו מדברים פה על אוכלוסייה מאוד מגוונת. יש מחוסנים, מחלימים, ולכפות עליהם שבוע אחרי שזה כבר קיצור, זה נוראי למשפחה, לעסק, כמו שאמרו כאן לפניי. באמת אני חושבת שכדאי לבדוק אולי בדיון נוסף לקצר את זה לשלושה ימים עוד בדיקה. אם זה היה לפני שנה כשלא היו מחוסנים, זה היה מוצדק, אבל היום זה כבר באמת מוגזם.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני רוצה עוד שאלה אחת. ביום השביעי שנבדקו, כמה מצאתם חיוביים?
טל פוקס
אני כן רוצה לומר ולהזכיר שהבידוד התחיל כבידוד מלא של 14 ימים. הוא קוצר לפני די הרבה זמן, כמעט שנה ל-12 ימים. אחרי כמה חודשים קוצר לעשרה ימים ועכשיו לאחרונה קוצר, בדיקה ביום השביעי. היה אפשר להיבדק מהיום התשיעי לפני זה כדי לקצר בידוד. עכשיו אפשר להיבדק מהיום השביעי כדי לקצר בידוד, אז בעצם כל הזמן עושים את האיזון הזה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
יש לך תשובה, ד"ר חבקין?
עפרה חבקין
כן, בוודאי. ביום השביעי עוד 5% חיוביים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אמנם הנתונים האלה והשאלות האלה הן סופר חשובות ובאמת אנשים מאוד מוטרדים, אבל שוב, מספר ימי הבידוד הוא לא הנושא שאנחנו דנים עליו עכשיו ואני אשמח שאנחנו נרחיב על זה - - -
עפרה חבקין
אבל גם התשובה היא שנכון, זה בגלל שאנשים מחוסנים, זה שבעה. כשלא היו מחוסנים זה היה 14.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אבל בשביל זה עשינו את החיסון. בשביל עוד פעם להכניס אנשים לבידוד? למה?
עפרה חבקין
אנחנו היינו שמחים אם מחוסנים לא היו נדבקים.
היו"ר אפרת רייטן מרום
ברשותכם, אנחנו כן רוצים לעבור להצבעה. היועצת המשפטית תקריא לנו בבקשה את הצו.
תרצה ברמה
צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש)(בידוד בית והוראות שונות)(הוראת שעה) (תיקון מס' 40), התשפ"א-2021בתוקף סמכותי לפי סעיף 20(1)(ב) ו-(ג) ו-2(א) וסעיף 20ז לפקודת בריאות העם, 1940 [ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות/ ולאחר שהתקיים האמור בסעיף 20ז(א)(2) לחוק], אני מצווה לאמור:

תיקון סעיף 2
1.
בצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התשפ"א-2021, בסעיף 2(י), בסופו יבוא:
"(28) אוגנדה;
(29) בריטניה;
(30) גאורגיה;
(31) ליבריה;
(32) מונגוליה;
(33) מיאנמר;
(34) פיג'י;
(35) פנמה;
(36) קמבודיה;
(37) קניה;
(38) קפריסין;
(39) תורכיה;
(40) ספרד."

תחילה
1.
תחילתו של צו זה, ביום י"ד באב התשפ"א (23 ביולי 2021).
היו"ר אפרת רייטן מרום
רק אני אציין לפרוטוקול שמי שהקריאה זו הייתה המתמחה של הוועדה, תרצה, שמסיימת עכשיו את ההתמחות שלה וקיבלה את הכבוד להקריא את הצו. תודה ובהצלחה, תרצה. אנחנו נעבור להצבעה?
יעל סלנט
מבחינת הסמכות של הוועדה. הוועדה יכולה לאשר את הצו כולו או חלקו, לא לאשרו או לשנות את תקופת תוקפו, לקבוע שהוא יהיה יותר קצר.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אנחנו עוברים להצבעה לאישור הצו. מי בעד אישור הצו, שירים את ידו. מירב, את חברה בוועדה?
מירב בן ארי (יש עתיד)
נראה לי, יש לכם רוב גם בלעדיי.
היו"ר אפרת רייטן מרום
אוקיי. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר

הצו התקבל, צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 40)

אני רק רוצה לומר משהו שהיה חשוב לי במיוחד כי זאת הישיבה הראשונה שלי. שמחתי לקבל את המצגת שהכנתם. באמת קיצור הזמנים ולחץ הזמנים היה בעוכרנו וקיבלנו את זה די מאוחר וזמן קצר לפני תחילת הישיבה, אז א' אני אודה ואשמח שאנחנו נקבל את זה כמובן קודם לכן, וגם באמת להתרכז בנתונים ובאלטרנטיבות. אני חושבת שהאלטרנטיבות זה דבר שהוא סופר חשוב כאן לחברי הכנסת, בעיקר כי אנחנו מייצגים את הציבור כמו שמירב הטיבה באמת להציג את זה קודם, ציבור שלא מבין וציבור שנפגע מאוד מההחלטות, והרבה פעמים אתם בטח מרגישים את זה כמשרד הבריאות כמי שמאוד דומיננטי בשנה וחצי האחרונות בכל ניהול המאבק. מאוד מתרעם על החלטת שנראות שרירותיות. אני חושבת שככל שתבואו עם הסברים יותר מפורטים ויותר פשוטים להבנה, כך ייטב לכולנו, אז תודה לכם והישיבה נעולה.
שירלי פינטו קדוש (ימינה)
אני רק רוצה דקה לסיום לברך את יושבת-ראש הוועדה בכמה מילים. לצערי בבוקר נמנעתי מלהגיע. אני רוצה לברך את אפרת רייטן, חברת הכנסת על מינוי הוועדה. אני חושבת שזה חשוב לוועדה, ושהוועדה הזאת תוביל את החברה הישראלית למקום יותר טוב, יותר בריאה, יותר מכילה את כולם ונגישה כמובן. יש לנו הרבה עבודה ביחד. רוצה לאחל לך הרבה מזל טוב על המינוי, ולכל חברי הוועדה, שנעשה את הכי טוב. בהצלחה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
תודה רבה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
בהצלחה.
היו"ר אפרת רייטן מרום
עכשיו הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 12:54.

קוד המקור של הנתונים