ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 26/07/2021

בחירת יושב ראש ועדת הכלכלה בהתאם לסעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכלכלה
26/07/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 1
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י"ז באב התשפ"א (26 ביולי 2021), שעה 13:01
סדר היום
בחירת יושב ראש הוועדה בהתאם לסעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: מיכאל מרדכי ביטון – היו"ר
בועז טופורובסקי
רון כץ
לימור מגן תלם
יבגני סובה
מיכל שיר סגמן
חברי הכנסת
איתן גינזבורג
ווליד טאהא
אלון טל
יעקב מרגי
מופיד מרעי
יעל רון בן משה
רם שפע
מוזמנים
יושב ראש הכנסת מיקי לוייושב ראש ועדת הכנסת ניר אורבךמזכירת הכנסת ירדנה מילר הורוביץ
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
א.ב., חבר תרגומים

בחירת יושב ראש הוועדה בהתאם לסעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת


יושב ראש ועדת הכנסת ניר אורבך

צוהריים טובים, אני שמח לפתוח את הוועדה המיוחדת של ועדת הכלכלה למינוי יושב-ראש, אחת הוועדות החשובות בכנסת, ואנחנו בעזרת השם ממנים את אחד מחברי הכנסת החשובים לתפקיד, מיכאל, שקטונתי מלומר בשבחו. כולנו מכירים אותו גם בתפקידים שלו בכנסת וגם בממשלה, אז אנחנו נעבור עכשיו, נעשה את זה מהר ואז אני אוכל לפנות את מקומי. אני אקרא את ההודעה ואנחנו נצביע על המינוי. בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדת הכלכלה לבחור בחבר הכנסת מיכאל ביטון כיושב-ראש הוועדה. מי בעד? ירים את ידו. מיכאל, אתה יכול להצביע. אני מניח שמי שלא מצביע לא חבר ועדה. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – פה אחד

הוועדה בחרה בחבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון לעמוד בראשה

נפנה לך בשמחה את המקום.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
טוב, אני מאוד נרגש מהיום הזה ואני אשא דברים, אבל מקדמים בברכה את יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש ועדת הכנסת, מזכירת הכנסת, חברי הכנסת, צוות הוועדה על תחומיו שנפרט בהמשך. נקבל את ברכת היושב-ראש.
יו"ר הכנסת מיקי לוי
תודה רבה. באמת אחת הוועדות היותר חשובות. היו כאן אנשים שהם הטביעו כאן את חותמם, מרגי ואיתן ואתי היועצת המשפטית המיתולוגית. ישבת לידה הרבה זמן, אתה יודע את כל הטריקים והשטיקים בוועדה הזו ולא חסר.

(ח"כ יעקב מרגי נכנס לדיון)

בדיוק הזכרתי אותך בהחלט לטובה כמי שניהל את הוועדה הזו ביד רמה. הוועדה הזו בדרך כלל טיפלה בתהליכים שהם תהליכים ארוכי טווח, תהליכים מאוד כבדים, מהותיים הן בחברה הישראלית והן בכלכלה הישראלית. אני מנוע מלהזכיר את כל המכובדים שאמרת לפני כן, אז את כל מי שהזכרת.

ראינו דחיפות להקים את הוועדה הזו. אני אומר עוד פעם, אני מצר על כך שבאמת לא הגענו לכדי הסכמות. מאוד הייתי רוצה. זה מאוד מפריע לי, מדיר שינה מעיניי, אמרתי את זה גם בבוקר, שלא הגענו להסכמות בהקמת הוועדות. עדיין כולי תקווה שהוועדות האלה יקומו בהסכמה. חבר הכנסת מרגי, אתה חבר בוועדה הזו, מתוכנן להיות?
יעקב מרגי (ש"ס)
מיועד.
יו"ר הכנסת מיקי לוי
אוקיי, מיועד זה מתוכנן להיות. אין לי בכלל ספק שהניסיון של חבר הכנסת מרגי יהיה לך לסיוע רב. אני רוצה לאחל לך בשמי, בשם חברי הכנסת הצלחה בכל אשר תלך הוועדה הזאת. ככל שתצטרך, גם עובדי הכנסת, גם מנגנון הכנסת יהיה לך לסיוע ככל שנידרש. יש כאן אנשים ותיקים שמכירים את כל הטריקים, את כל החפירות של הוועדה הזו ויש חפירות בוועדה הזו. איך מישהו אמר לי? דווקא חבר כנסת מש"ס שקלטתי אותו וחנכתי אותו במשך שנתיים.
יעקב מרגי (ש"ס)
תגיד את השם שלו.
יו"ר הכנסת מיקי לוי
הסטודנט עלה על רבו ואמר, כשבאים בטענות, תורידו הסתייגויות, תפסיקו עם הרביזיות, תפסיקו עם נושא חדש, תפסיקו עם זה. אז הוא אומר, לכו למיקי לוי, הוא לימד אותנו.

הוועדה הזו באמת צברה ניסיון רב ואני מאחל לך בהצלחה רבה מכל הלב. הצלחתך-הצלחתנו, לך ולכל צוות העובדים הוותיקים כאן. אנחנו קטונו לידכם, אז בהצלחה מכל הלב.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה רבה יושב-ראש הכנסת. אדוני יושב-ראש הכנסת, יושב-ראש ועדת הכנסת, חברות וחברי הכנסת, אני מאוד שמח שנמצאים איתי חברי סיעתי, חברי הקואליציה, ועוד יותר שמח שחברי האופוזיציה פה, כי הם חבריי לא פחות, ושותפיי, ומרגי עשה פה עבודה ונפגשנו ללמוד ונתן עצות. אני שמח שאתם פה מיכל ומרגי, וכל חברי האופוזיציה ירגישו פה בבית, משפיעים ושווים בוועדה הזאת. מזכירת הכנסת, מנהלת הוועדה והצוות, דובר הוועדה, היועץ המשפטי לוועדה. איפה היועצת המשפטית לכנסת? הייתה פה.
קריאה
היא הייתה, כן.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
צוות אגף המחקר והמידע של הכנסת. אומר קהלת, "ושבתי אני ואראה את כל העשוקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם ומייד עושקיהם כוח ואין להם מנחם", כתב שלמה המלך, ומשורר אחר, רוני סומק כתב: "כאילו אפשר למתוח קו ולומר, מתחתיו העוני. הנה הלחם שבצבעי איפור זולים נהיה שחור, והזיתים בצלחת קטנה על מפת השולחן באוויר, עפו יונים במטס הצדעה לצלילי הפעמון שביד מוכר הנפט בעגלה האדומה. והיה גם קול הנחיתה של מגפי הגומי באדמה הבוצית. הייתי ילד בבית שקראו לו צריף בשכונה שאמרו עליה מעברה. הקו היחיד שראיתי היה קו האופק ומתחתיו הכול נראה עוני".

דמעת העשוקים שאין לה מנחם והקו הזה הדמיוני, השקוף שעליו מדבר רוני סומק, הם המחזות שראיתי מול עיניי כאשר התבקשתי לעמוד בראש הוועדה הזאת. הקו הזה שאינו מפריד רק בין מי שיש לו למי שאין לו, אלא גם בין מי שקולו נשמע בעוז למי שקולו חנוק בעמל היום-יום ודמעתו אינה נראית. הקו שמתחתיו נמצאים כל האנשים הפשוטים שעמלים לפרנס את עצמם ואת משפחותיהם, שנאבקים על הזכות לתנאי פתיחה שיאפשרו להם לממש את עצמם ואת יכולותיהם, את חלומותיהם כפי שביקשו הוריי בירוחם של שנות ה-60' כאשר גרו במעברה ואחר כך בחצי בית צנוע וצפוף בדיור הציבורי.

על כן, שלושה ערכים מרכזיים הם שינחו אותי בוועדה כפי שהנחו אותי בכל דרך שבה צעדתי עד כה: אחד, דאגה לשגשוגה ופיתוחה של ישראל ולחוסנה הכלכלי עם כלכלה מרחיבה, משתפת, ברת קיימא. שניים, כלכלה שיש בה גם ובעיקר דאגה לאדם הקטן ולאוכלוסיות המוחלשות. שלוש, צמצום הפערים בין הפריפריה למרכז. עשינו את זה בירוחם. אף אחד לא האמין שנצא ממשבר כלכלי, מגירעונות והלוואות לצמיחה ושגשוג לצד יציבות כלכלית. אפשר וצריך לעשות את כל זה גם במדינת ישראל כולה.

כל אחד מהערכים הללו, בוודאי כולם יחדיו אינם ערכים של חסד אלא של צדק. יותר מכך, אלו הם הערכים שבמשקל נכון יובילו לשגשוג חברתי ושגשוג כלכלי. חברה שיש בה פערים גדולים, חברה שבה החלשים מוחלשים, חברה שבה לא רואים את האדם הקטן היא חברה בסכנה. מדינה שבה האנשים הקטנים נראים, המוחלשים מתחזקים והפערים בה מצטמצמים היא מדינה משגשגת שכולם שותפים ותורמים להצלחתה ונרתמים ממנה ונתרמים.

מפני שכך, נושאי הליבה שבהם נעסוק למען אזרחי ישראל הם אלה שבהם מצוי עוול ותיקונו, שנשזר בערכי היסוד שעליהם דיברתי ואלו הן: יוקר המחיה ועלות הקיום במיוחד עבור מעמד הביניים והמעמד הנמוך, הקרטלים והמונופולים, הדיור הציבורי, דיור בר השגה ושכירות לטווח ארוך במחירים שפויים במיוחד לצעירים, העסקים הקטנים והבינוניים שכורעים תחת הנטל והחזרת המשק לאחר הקורונה להיקף תעסוקה ראוי, צמיחה ראויה לכולם ופרנסה בכבוד לכל ישראלית וישראלי. לא נירתע מלפעול אל מול הכוחות החזקים ביותר במשק שפעמים רבות מדי עושים לביתם ולכיסם בצורה לא הוגנת וספק חוקית בלי להקדיש ולו לרגע מחשבה על האזרח הקטן שנאנק תחת הנטל.

אני מאמין בצמיחה מכלילה, במדיניות של תעשייה וחקלאות נרחבת ומקיפה שמספקת תעסוקה ראויה לאזרחי ישראל, בתעשיית הייטק שפירות הצמיחה והפריון המופלאים שלה מגיעים לאוכלוסיות נוספות, לערבים, לחרדים, לדרוזים, לתושבי הפריפריה הרחוקה. זה לא מספיק שיש הייטק בקריית גת. זה מרכז הארץ. זה לא מספיק שיש הייטק ביוקנעם. זה כמעט מרכז הארץ. צריכים הייטק בקריית שמונה, חצור, שלומי, נהריה, במצפה רמון, באופקים, בדימונה, בירוחם, בערבה התיכונה, באילת. זאת הפריסה הגיאוגרפית לצד הפריסה של האוכלוסיות שהזכרתי קודם. זה נכון חברתית וזה נכון כלכלית להרחיב את הייצור בישראל, להעלות את שיעורי הפריון, להגדיר ולפזר אותם בחברה הישראלית כולה לטובת הצמיחה של כולנו. אדם הוא תבנית נוף מולדתו ואיש ציבור הוא תבנית נוף ביתו.

ביתנו היה בראשיתו מעברה ולאחר מכן דירת עמידר, על כן מצב הדיור הציבורי המחפיר ואי עמידת הממשלות ביעדים שהציבו לעצמם לביסוסו והרחבתו, לתחזוקתו הראויה, מחייבת דיון עומק ומעשים. אני מאמין שלכל אדם מגיע לחיות תחת קורת גג ראויה ומיטיבה שמימונה אינו מביא אותו לסף קריסה. נקדם פתרונות של דיור בר השגה ודיור הוגן לכל אזרחי ישראל ובמיוחד לצעירים שלנו הרוצים וזקוקים לכך.

הוועדה הזאת דרמטית לעבודת הממשלה. בצילה ותחת פיקוחה חוסים משרדי מפתח, אולי הכי הרבה משרדים בהיקף הכי גדול בממשלה: משרד הכלכלה והתעשייה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד הבינוי והשיכון, משרד האנרגיה, משרד התקשורת, משרד הפריפריה והגליל ומשרד התיירות.

שרים, מנכ"לים ופקידי ציבור שיהיו קשובים לכנסת כריבון העם, יקבלו מהוועדה תמיכה וסיוע בכל תוכנית שירצו להוציא לפועל למען המוחלשים ביותר. כך גם להיפך. משרדי ממשלה שלא יהיו קשובים לכנסת ולזעקת העם, ידרשו לתת דין וחשבון בוועדה הזאת באופן נוקב ללא הבדלים בין ימין לשמאל, ללא הבדלים בין קואליציה ואופוזיציה. יש לנו שליחות משותפת, שליחות שוויונית לעשות את הדבר הנכון בזמן הנכון.

טובת הכלל וטובת היחיד היא היחידה שלנגד עינינו. לא נסתפק בדיבורים אלא נחפש את האחראים ונוביל לחקיקה מחייבת ומתמרצת. כאן בוועדה נאפשר לכולם לדבר, לדבר קצר ולדבר לעניין בניגוד לנאום הזה, אבל אני מבטיח בעתיד להיות קצר. לומר מעט ולעשות הרבה. לא נאפשר שיח פוגעני ורמיסת כבודם של אישי ופקידי ציבור. על כך אקפיד ביותר.

אלה ימי קורונה, ימי כלכלה במשבר, ימים שהוועדה חשובה מאין כמותה. הוועדה תעמוד על תחומיה ועל סמכויותיה, לא תאפשר מסלולים עוקפים לנושאים שאמורים להגיע אליה. היא תפעל ביעילות ובמהירות בכל מה שמיטיב עם האזרחים. נשאל שאלות קשות ונעמול על מנת לספק תשובות עומק ראויות.

תודתי נתונה ליושבי-ראש הוועדה בעבר שפגשתי ושיתפו אותי בניסיונם הרב: איתן כבל, יעקב מרגי שנמצא איתנו, אבישי ברוורמן ורבים אחרים. עם כניסתי לתפקיד פגשתי צוות ועדה מקצועי ויוזם, בראשם ד"ר עידית חנוכה וצוותה, היועץ המשפטי לוועדה, איתי עצמון וצוותו, דובר הוועדה ליאור רותם, צוות אגף המחקר והמידע שרבים עובדים איתנו שם, שיעבוד בצמוד אלינו בהובלת הודיה קין. סמוך ובטוח כי יחד נפעיל וניצור ועדה משפיעה בכנסת ישראל.

אני מודה על הזכות שניתנה בידי לעמוד בראש הוועדה הזאת, ועל מנת לסגור מעגל כפי שפתחתי בשיר, אני אסיים בשיר. הפעם בשיר שכתב ארז ביטון, שעבודת המחקר הראשונה האקדמית שלי ב-1995 הייתה על שירתו לפני שקיבל את פרס ישראל. הוא היה משורר נידח. לא ידעו מי זה ארז ביטון ב-95' ו-96'. יש לו שיר שאומר: "בואו מן הפינה אל בימת הבמות", אז גם אותו אנחנו מביאים עכשיו אל בימת הבמות.

"על סף חצי בית בארץ ישראל עמד אבי". אתם מבינים למה. חצי בית זה ביחס לדיור הציבורי והמעברה, ולעזוב ארצות. "על סף חצי בית בארץ ישראל עמד אבי, מצביע לצדדים ואומר: בהריסות האלה נבנה פעם מטבח לבשל בו זנב לוויתן ושור הבר, ובהריסות האלה נקים פינת תפילה למצוא מקום למקדש מעט. אבי נשאר בסף ואני כל ימיי מציב פיגומים אל לב השמיים". שנציב פיגומים, נבנה בתים ונממש את הזכויות של אזרחי ישראל בוועדה. תודה רבה לכולם.
יו"ר הכנסת מיקי לוי
בהצלחה. אני נאלץ לרוץ, יש לי עוד ועדה. אין לי בכלל ספק, כראש עיר מצטיין תעשה פה רבות, ולצעירים שעוד לא מכירים, יש סרט "להיות קצין". אתם לא מכירים. הוא היה אחד השחקנים הראשיים בבה"ד 1.
יעל רון בן משה (כחול לבן)
ברור, שנת 91'.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
חברי הכנסת, עמכם הסליחה. היושב-ראש נאלץ לצאת ואנחנו עכשיו נמשיך את הדיון ונאפשר לחברי הכנסת לדבר.

חברת הכנסת יעל רון.
יעל רון בן משה (כחול לבן)
תודה רבה. אני ביקשתי לדבר ראשונה גם מכיוון שחשוב לי מאוד לברך את היושב-ראש וגם כי אני מתנצלת מראש אבל אני צריכה ללכת להצביע בוועדת כספים, ממתינים לי, אז תודה שאפשרת לי.

היושב-ראש היקר שבאמת כפי שציין יושב-ראש הכנסת, בשנת 91' השתתף בסרט התיעודי "להיות קצין". מי שלא ראה את זה עוד, אז מומלץ. אני הייתי אז תלמידה בכיתה ז'. גרנו בנהריה ואז אני ידעתי שאני רוצה להכיר את האיש הזה, וכעבור שנים נפגשנו גם במסגרת השלטון המקומי וגם בעוד מסגרות, ולא במקרה אחר כך נפגשנו גם במסגרת חוסן לישראל, כחול לבן, ואני מעריכה אותך מאז. למדתי ממך רבות. הראשון שקיבל אותי פה בכנסת כשעוד לא הייתי שום דבר. למדתי ממך המון. אני מקווה ללמוד ממך גם בהמשך.

במעמד הזה אני מאחלת לך המון בהצלחה, איש ארץ ישראל שיודע גם אנגלית וגם לדבר בשפות נוספות, ומכיר את הנגב והגליל ובאמת את כלל החברה הישראלית, גורם לי להתרגש. הרבה פעמים כשאנחנו נפגשים, מכיר את ילדיי, מארח אותם פה. זכות גדולה להיות איתך ועם הצוות שלך. אני שמחה שאתה במקום הזה. כתבתי לך אתמול, האיש הנכון במקום הנכון. אני מאמינה בכך בכל ליבי, מאחלת לך המון הצלחה עם צוות הוועדה, עם הצוות שלך. הצלחתך-הצלחתנו-הצלחת מדינת ישראל והחברה הישראלית. בהצלחה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה, יעל, ואת הנציגה האותנטית של הגליל ועכשיו יש פה עוד נציגים חדשים, ולא פחות חשוב שתהיה את הברית הזאת של נגב וגליל שעובדים יחד. תודה רבה.

חבר הכנסת וחברי, איתן גינזבורג.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תודה רבה אדוני. לא ארחיב במילים מדי. אין לי ספק שהוועדה זכתה ביושב-ראש מיוחד, ביושב-ראש בעל רגישות חברתית מאוד גבוהה עם אינטליגנציה רגשית מאוד גבוהה ועם ידע עצום ועשיר. כל המסע שאתה סוחב על כתפיך לאורך חייך הוא מסע מרתק, הוא מסע שהוא חוצה את החברה הישראלית. אין לי ספק שיבוא לידי ביטוי פה בוועדה הזאת.

אני באופן אישי תמיד אהיה נכון ומוכן לסייע בכל דרך ובכל אופן, עומד לרשותך ואין לי ספק שאזרחי ישראל זכו ביושב-ראש ועדת כלכלה כמוך, אז המון הצלחה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה אחי ורעי.

בבקשה, חברת הכנסת לימור מגן.
לימור מגן תלם (ישראל ביתנו)
תודה. אנחנו לא מכירים. אנחנו נכיר לדעתי בצורה אינטנסיבית, אבל אני חייבת לומר שמאוד התחברתי לדברי ברכה שלך, לכל הנושא של צמצום פערים בפריפריה, צמצום פערים בין הפריפריה למרכז, לקדם את הכלכלה. אני אישית מאוד שמחה להיות בוועדה הזו. אני מאמינה שתהיה פה עשייה גדולה ואני רוצה לקוות שתהיה פה עשייה גדולה. אני רק רוצה לברך אותך שיהיה לך הרבה בהצלחה, וההצלחה שלך היא ההצלחה של כולנו.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה רבה, לימור.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
צריך לדעת שלימור באה מהשלטון המקומי.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
שמח שאת איתנו.
לימור מגן תלם (ישראל ביתנו)
הייתי יועצת משפטית של עיריית מגדל העמק 20 שנה, של הוועדה המקומית.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
אז יש לך ידע. את יודעת. אנחנו, יש לנו ברית. את רואה, כל השורה הזאת, זה היה ראש עיר ואיתן היה ראש עיר ואני ראש עיר ואת מכירה את המוניציפאלי. אלה אנשי מעשה.
לימור מגן תלם (ישראל ביתנו)
אנחנו נשמח לתרום.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
טוב לראות אותך איתנו. תודה.
לימור מגן תלם (ישראל ביתנו)
תודה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
ידידי ורעי, חבר הכנסת מופיד מרעי.
מופיד מרעי (כחול לבן)
השמחה כפולה כי אתה היית ראש העיר ירוחם בפריפריה, והשמחה השנייה שאתה גם מכחול לבן, אז אני מברך אותך גם כחבר כנסת מכחול לבן וגם כקולגה לשעבר, ראש העיר.

להיות יושב-ראש ועדת הכלכלה יש הרבה משמעות במיוחד לאיש שמגיע מהשטח, מהעוני כמו שאתה אמרת, שגדל מלמטה, מכיר, מבין, חווה והרגיש את כל הבעיות ואת כל תלאות החיים עד שהגעת לכאן. זה זכות גדולה שאתה מגיע לכאן, זכות גדולה להיות חבר שלך, זכות גדולה להיות גם בסיעה שלך. אני מאמין מההיכרות שלי איתך הקרובה משני הכובעים, גם כראש העיר בירוחם ואני כיושב-ראש פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, ומכיר את קווי החשיבה שלך, אז אין לי ספק שאתה תצליח, וממקומך כיושב-ראש ועדת הכלכלה אתה תהיה ברכה לעם ישראל כי זה מה שהם מצפים. תודה.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה אחי ורעי. תודה רבה.

חבר הכנסת רון כץ, בבקשה.
רון כץ (יש עתיד)
כמי שבא מהמוניציפאלי ובטח היה ראש עיר, יודע מעבר להתפלפלות ומעבר לדבר, יודע גם לעבוד תכל'ס, והוועדה הזאת חייבת מישהו שיודע לעבוד תכל'ס. אחת הסיבות המרכזיות שאני ביקשתי להיות פה, זה כי אתה יושב-ראש. כבר אמרתי לך את זה אבל אני אומר את זה לפרוטוקול. אני חושב שאתה האיש הנכון בזמן הכי נכון להוביל את הוועדה המאוד חשובה הזאת גם לגבהים וגם להישגים אמיתיים, שפה אנחנו נקבל החלטות אמיתיות ונהיה אוזן קשבת למי שצריך אותנו, כי בסופו של דבר בשביל זה אנחנו פה. כמי שבא מהמוניציפאלי גם, אני מאוד מאמין בקשר האישי ובאמת בסיוע למי שצריך עזרה, כי מי שלא צריך עזרה, לא צריך אותנו פה ומי שצריך עזרה, ידע לפנות אליך וידע לפנות אליי ואני בטוח שיידע לפנות לעוד חברים פה. אני מאמין באמת בלב גדול שאנחנו נעשה פה עבודה אמיתית ורצינית, אז אני מאחל לך באמת הצלחה גדולה ואני לשירותך בכל דבר ובכל עניין, ונעשה ונצליח.
היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
תודה, רון, זה מרגש מה שאמרת וממש אני רואה שבונים שותפות פה באמת של אנשי מעשה לתיקון ושיפור החברה הישראלית ולתת הזדמנויות ולתקן עיוותים, אז זה תענוג. תודה רבה לך.

יש לנו עוד חברי כנסת? מחר כבר יש ישיבה ראשונה, לידיעתכם. יכולים לגלות להם מה הנושא? משהו מפתיע, קורונה, אז מוזמנים מחר. אנחנו נפרסם סדר-יום.
רון כץ (יש עתיד)
אולי כדאי לפתוח איזו קבוצת וואטסאפ?
נ היו"ר מיכאל מרדכי ביטון
נעשה. יש חברי כנסת מהליכוד שהם רק מיועדים, אבל מי שוודאי איתנו, אנחנו נכניס אותו לקבוצה ונכניס את כולם לעניינים.

תודה רבה לכולם.


הישיבה ננעלה בשעה 13:26.

קוד המקור של הנתונים