ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 26/07/2021

מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת , הצעה לסדר היום בנושא: "מצבו המחריד של המרכז לבריאות הנפש "מזור" בעכו", המלצת יושב ראש הכנסת וסגניו בדבר מועדי המושב הראשון של הכנסת ה-24 ופעילות הכנסת בפגרה, הקמת ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום, הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - צמצום פערים בין הפריפריה למרכז), התשפ"א-2021, חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' 15), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת הכנסת
26/07/2021


23/11/2021
14:41
מושב ראשוןפרוטוקול מס' 5
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ז באב התשפ"א (26 ביולי 2021), שעה 10:17
סדר היום
א. המלצת יושב ראש הכנסת וסגניו בדבר מועדי המושב הראשון של הכנסת ה-24 ופעילות הכנסת בפגרה.
ב. מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת.
ג. המלצה למינוי יושב ראש לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי.
ד. הקמת ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום .
ה. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות לשם הכנתן לקריאה ראשונה:
1. הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון – שמירת דגימה פורנזית של נפגעי עבירת מין לצורך הפקת דנ"א ללא הגבלת זמן), התשפ"א-2021, (פ/993/24) של ח"כ מירב בן ארי.
2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – צמצום פערים בין הפריפריה למרכז), התשפ"א-2021 (פ/432/24), של חה"כ יעל רון בן משה.
ו. ו. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא: "מצבו המחריד של המרכז לבריאות הנפש 'מזור' בעכו"
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
מירב בן ארי
שרן מרים השכל
בועז טופורובסקי
יבגני סובה
חברי הכנסת
מיכל וולדיגר
רות וסרמן לנדה
אחמד טיבי
אופיר כץ
מוזמנים
מזכירת הכנסת עדנה מלר הורביץ
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים


א. המלצת יושב ראש הכנסת וסגניו בדבר מועדי המושב הראשון של הכנסת ה-24 ופעילות הכנסת בפגרה.
ב. מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת.
ג. המלצה למינוי יושב ראש לוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי.
ד. הקמת ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום .
ה. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות לשם הכנתן לקריאה ראשונה:
1. הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - שמירת דגימה פורנזית של נפגעי עבירת מין לצורך הפקת דנ"א ללא הגבלת זמן), התשפ"א-2021, של ח"כ מירב בן ארי.
2. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – צמצום פערים בין הפריפריה למרכז), התשפ"א-2021 (פ/24/432), של חה"כ יעל רון בן משה.
ו. הצעה לסדר היום בנושא: "מצבו המחריד של המרכז לבריאות הנפש "מזור" בעכו"
היו"ר ניר אורבך
בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת, יום שני, י"ז באב תשפ"א, ה-26 ביולי 2021. לגבי הנושא של סדר היום, קודם כל סעיף ג' יורד מסדר היום על פי בקשת הרשימה המשותפת, נעלה אותו כנראה בשבוע הבא.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
או מחר או מחרתיים.
היו"ר ניר אורבך
גם בנושא א' אנחנו לא נדון כרגע, אנחנו מחכים לישיבת נשיאות ונדון אחריה. אנחנו מתחילים בסעיף ב', כרגע אנחנו גם לא מביאים את כל מינוי הסגנים, אנחנו עדיין מחכים, מנסים לאפשר להגיע להבנה עם האופוזיציה על הנושא הזה. אנחנו כן נעלה את מינויו של חבר הכנסת אחמד טיבי כסגן יושב ראש זמני.

אני מעלה את זה כרגע להצבעה, אני אקרא את ההצעה: הצעה למינוי סגן זמני נוסף ליושב ראש הכנסת. בהתאם לסעיף 2 לתקנון הכנסת אני מביא בפניכם הצעה לבחור בחבר הכנסת אחמד טיבי כסגן זמני נוסף ליושב ראש הכנסת. כהונתו תסתיים עם מינויים של סגנים קבועים ליושב ראש הכנסת. מי בעד? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר.
היו"ר ניר אורבך
בהצבעה ברוב קולות אנחנו ממנים את חבר הכנסת אחמד טיבי כסגן זמני נוסף ליושב ראש הכנסת. בהצלחה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה רבה.
היו"ר ניר אורבך
המלצה זו תובא לאישורה של הכנסת. חבר הכנסת.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה רבה. האמת היא שאני נהנה, וזה בלשון שלילה, מההשעיה של דוד ביטן. השעייתו גרמה ללחץ כבד על הסגנים והיושב ראש ולכן הם דוחפים אותי לסגנות בטרם עת ואז אני אוכל אותה השבוע בהרבה תורנויות, כבר הודיעו לי. אני יותר מעשר שנים סגן. אגב אני פעמיים בחודשים האחרונים סירבתי להיות סגן יושב ראש בהצעות ועדה מסדרת בעסקאות, אבל היות שהמינוי הזה הוא מינוי זמני, שמקובל גם על האופוזיציה ועל הקואליציה, אני מודה לכם על האמון. תודה רבה. אני אייצג את הרשימה המשותפת.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, חבר הכנסת. מישהו עוד רוצה להגיד משהו בנושא הזה? לברך?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בהצלחה. שאר הסגנים אנחנו נעשה?
היו"ר ניר אורבך
אנחנו מחכים לראות אם אפשר יהיה להגיע להבנה עם האופוזיציה ובהתאם לזה אנחנו נעלה את זה לכאן.

אני עובר כרגע לסעיף ד' בסדר היום, הקמת ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון וועדת חוק, חוקה ומשפט לעניין הכרזה על מצב חירום. אני קיבלתי מכתב מחבר הכנסת רם בן ברק, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, אני אקריא אותו ואחרי זה מי שירצה להתייחס ניתן זמן להתייחס ונעלה להצבעה.
ארבל אסטרחן
צריך אולי להגיד מה זה הוועדה הזאת. זו ועדה שאם יש בקשת ממשלה להאריך את מצב החירום אז לפי תקנון הכנסת הבקשה הזאת לא מוגשת ישירות למליאה אלא מוגשת לוועדה משותפת של ועדת חוץ וביטחון וועדת החוקה. כאשר מקימים ועדה משותפת יו"ר הוועדה צריך להיות מהוועדה הראשונה שנזכרת בהוראה שמקימה את הוועדה, לכן היו"ר צריך להיות מוועדת חוץ וביטחון וצריך להקים את הוועדה הזאת במספר שווה משתי הוועדות לאחר התייעצות עם יושבי ראש הוועדות.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, ארבל. אנחנו קיבלנו פה את המכתב גם עם שישה חברים מומלצים מוועדת חוץ וביטחון ושישה חברים מומלצים מטעם ועדת חוקה, חוק ומשפט. אני מקריא כרגע את המכתב.
הנדון
הקמת ועדה משותפת לעניין הכרזה על מצב חירום. אחת, ביום כ"ה בתמוז תשפ"א, 5 ביולי 2021, פנה מזכיר הממשלה ליושב ראש הכנסת בבקשה לקיים דיון בהצעת הממשלה לחזור ולהכריז על מצב חירום לפי סעיף 38 לחוק יסוד הממשלה.

שתיים, בהתאם להוראות סעיף 69 לתקנון הכנסת החלטת הכנסת להכריז על מצב חירום לא תתקבל אלא לאחר המלצה של ועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת חוקה, חוק ומשפט, משכך יש צורך בהקמת הוועדה המשותפת.

שלוש, אני מציע כי הרכב הוועדה יהיה כדלקמן: מטעם ועדת חוץ וביטחון: 1. חבר הכנסת רם בן ברק יש עתיד יושב ראש; 2. חברת הכנסת מיכל רוזין ממרצ. היום אנחנו גם נודיע על המינוי שלה לוועדת חוץ וביטחון במקומו של יאיר גולן שהתמנה לסגן שר; 3. חבר הכנסת אלי אבידר מישראל ביתנו; 4. חבר הכנסת ניר אורבך מימינה; 5. נציג סיעת הליכוד; 6. נציג סיעת ש"ס. מטעם ועדת חוקה, חוק ומשפט: 1. חבר הכנסת גלעד קריב, העבודה; 2. חברת הכנסת שרן השכל, תקווה חדשה; 3. חבר הכנסת איתן גינזבורג, כחול לבן; 4. נציג סיעת יהדות התורה; 5. חבר הכנסת אוסאמה סעדי מהמשותפת; 6. נציג סיעת הליכוד או נציג סיעת הציונות הדתית.

ארבע, ההרכב משקף ייצוג מיטבי לסיעות הבית ומתואם עם יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, חבר הכנסת גלעד קריב, ומקובל עליו.

חמש, הודע על כינוס ועדת הכנסת בדחיפות לשם אישור הרכב הוועדה המשותפת כדי שניתן יהיה לכנס את הוועדה המשותפת ולהביא את המלצתה בפני הכנסת עוד בטרם יציאתה לפגרת הקיץ.

מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס למכתב הזה? בסדר גמור, נעבור להצבעה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? תודה רבה.

הצבעה
אושר.
היו"ר ניר אורבך
הוועדה המשותפת אושרה.
אופיר כץ (הליכוד)
אנחנו לא משתתפים בהצבעה.
היו"ר ניר אורבך
בסדר. אנחנו עוברים כרגע לסעיף ו'. קביעת ועדה לדיון בהצעה לסדר היום בנושא מצבו המחריד של המרכז לבריאות הנפש 'מזור' בעכו של חבר הכנסת אופיר כץ ומיכל וולדיגר. ההמלצה להעביר את הנושא לוועדת הכספים. מישהו רוצה להתייחס לזה לפני שנעבור להצבעה?
אופיר כץ (הליכוד)
כן, אני אסביר למה. בתחילת יולי ביקרתי במרכז לבריאות הנפש 'מזור' בעכו ובאמת הזדעזעתי ממה שראיתי שם. בית החולים עצמו, יש שם חדרים שיושבים שבעה ושמונה מטופלים בחדר בצפיפות לא אמיתית, ראיתי מטופל ששוטף את הבגדים שלו, עושה כביסה בשירותים כי הכביסה לא עובדת ויש שם צוות רפואי ממש יוצא מן הכלל, אבל עם כל האיכויות של הצוותים הרפואיים והרצון שלהם יש שם כמה בעיות שאנחנו צריכים לסייע להם.

כיום קיים צו של בית משפט שקורא לפנות את בית החולים ועד עכשיו הם לא יודעים מתי הם אמורים להתפנות ולאן הם אמורים להתפנות. המצב המשפטי הזה גורם לכך שלא מאשרים לבית החולים תקציב לשפץ או לבנות מבנים חדשים והצפיפות שם רק עולה, מה שגורם גם להרבה מקרי אלימות. אנחנו צריכים לפתור את זה, גם מבחינה תקציבית, הם רוצים להרחיב, הם רוצים לשפץ, יש שם מבנים שאני באמת לא יודע איך יכולים לחיות שם, במיוחד האוכלוסייה החלשה הזאת, במקום שניתן להם תנאים טובים יותר יש שם תנאים שפשוט – היה צריך לראות את זה ולהבין במה מדובר, זה בלתי אפשרי שאנשים יחיו שם. אז אנחנו צריכים לסייע להם קודם כל דחוף מבחינה תקציבית, לשפץ ולהרחיב את המבנים, כי שמונה בחדר קטן כשהמיטות צמודות אחת לשנייה, כולם מבינים למה הדברים האלה יכולים להוביל.

אז יש פה שתי בעיות, בועז, בעיה אחת משפטית, שצריך להגיד מה קורה איתם. אם הם עוברים אז לאן הם עוברים ומתי, ואם לא, אז לאפשר להם לבנות ולאפשר להם להרחיב, וכמובן הנושא של התקציב, שהם צריכים אותו דחוף ובגלל זה ביקשנו ואנחנו חושבים שנכון יהיה להעביר את זה לוועדת הכספים. תודה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אני רוצה להוסיף. קודם כל אני רוצה להצטרף לכל מה שאמר חברי ולומר שזו פשוט שערורייה מה שקורה שם. בעוד אנשים, אנחנו עצמנו, נוכל לחיות בצפיפות כזו או אחרת, מדובר באנשים שגם ככה מאוד קשה להם, גם ככה הבלגן בתוכם פנימה הוא קטסטרופלי ואז מבפנים נורא ואיום ואנחנו מצפים שבחוץ נוכל לשים להם תנאים בסיסיים, אני מדברת על בסיסיים, וגם זה אין כי הצפיפות שם, בן אדם בלי כוונה זז ונוגע בשני ואז מתחילה אלימות ודברים מזעזעים שקורים שם.

אני כן רוצה לומר שמספר המיטות הפסיכיאטריות ל-1,000 נפש עומד במרכז על 0.48 למיטה ובצפון, אתם יודעים, אנחנו מכירים את הפריפריה בצפון, עומדת על -0.28, כלומר כמעט חצי, שזה פשוט נורא. אין שם מספיק מיטות, אין שום דברים בסיסיים שהם צריכים בשביל, אני לא מדברת על לקדם אותם, אני מדברת על להחזיק אותם כמו שהם. לכן אין מנוס אלא להעביר את זה לוועדת כספים כי מדובר פה בתקציבים שהם צריכים לקבל אותם. וכמו שאנחנו יודעים, נכון, עומד דיון בבית המשפט, אבל כמו שאני מכירה את מערכת המשפט, ואני כבר 30 שנה עורכת דין, אז דיונים כאלה יכולים להימשך כמה שנים ואין יותר קבוע מזמני. לכן בינתיים עלינו החובה, חובה על כל אחד ואחד מאיתנו להכניס יד לכיס ולעזור ואני ממש דורשת את זה. אני חושבת שאסור, אפילו לא עוד יום אחד, להזניח את המצב שם ב'מזור', ותודה לחברי שהעלה את הנושא הזה.
אופיר כץ (הליכוד)
תודה לך, מיכל.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
פשוט אני חושב, אני לא מספיק מכיר, אבל זה נשמע איום ונורא וצריך טיפול מהיר, כל דבר הוא כספי, אבל לא הכול נהיה בוועדת כספים. הרגע מינינו יושבת ראש לוועדת העבודה והרווחה, אנחנו כבר ביקשנו הצעת שינוי תקנון ופיצול להקמת ועדת בריאות מיוחדת, למה לא להעביר את זה עד הפיצול לוועדת העבודה והרווחה, שם היא אחראית על בריאות הנפש? ואחרי זה גם לוועדת הבריאות אם צריך, אבל גם כדי שיהיה טיפול מהיר יותר, ועדת הכספים עמוסה בדיונים ובמשימות ובבקשות ונראה לי פשוט לא יעיל וגם לא בהתאם לוועדה המקצועית.
אופיר כץ (הליכוד)
למה? גם אני בכנסת הקודמת העברתי הרבה נושאים של בתי חולים לוועדת הכספים והצלחנו להשיג שם תקציבים. אני לא רואה עם זה בעיה שזה יהיה בוועדת כספים.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
גם אני, ואני חושבת שזה עניין תקציבי בלבד, אין פה עניין מקצועי.
אופיר כץ (הליכוד)
כרגע הם צריכים, בועז, כסף דחוף.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
יש נתונים מאוד ברורים מה צריך, זה לא שזה עכשיו יעלה לדיון כמה מיטות צריך, יש ממש תוכנית ברורה מה צריך לעשות שם.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
גם תקציב בדרך כלל במשרד הבריאות נדון בסופו של דבר בוועדת העבודה והרווחה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אבל מכיוון שהיא עוד לא קיימת ו - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
היא קיימת, הרגע הצבענו על יושבת הראש, עכשיו הצבענו.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
ועד שהיא - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כשהגשתם הצעה לסדר לא הייתה ועדה, אבל היום אפשר להתברך בכך שקמה ועדה ולכן זה נושא שאמור להיות נדון שם, כך אני חושב.
אופיר כץ (הליכוד)
כל נושא שתביאו אותו תקציבי אתה יכול למצוא לו את המשרד המתאים או את הוועדה המקצועית האחרת, זה אותו דבר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אם היה לכם איזה שהוא סיכום עם יושבת ראש ועדת העבודה או יושב ראש ועדת הכספים אני מבין, אבל לפי הבנתי אין כזה סיכום, זאת אומרת זה נשמע לכם הגיוני? אני מנסה לעשות מה שהכי נכון.
אופיר כץ (הליכוד)
הכי נכון לי נראה ועדת כספים, אם אתה חושב שלא - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא, השאלה של בועז הייתה אם יש לכם סיכום, אין לכם סיכום עם יושב ראש ועדת הכספים בשביל להעביר את זה, ולפני עשר דקות קמה ועדת הרווחה אז מן הראוי שהדיון יהיה שם ואז יושבת ראש הוועדה, אם היא תרצה להעביר את זה היא תוכל לעשות את זה.
אופיר כץ (הליכוד)
אבל מן הראוי זה יכול להיות, גם מי שיגיד שזה צריך להיות בוועדת העבודה והרווחה זה נכון - - -
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
בסוף תעבירו לכספים.
אופיר כץ (הליכוד)
זה נכון גם ועדת העבודה והרווחה וגם כספים זה נכון.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בסדר, אבל דיון צריך להיות שם. הדיונים התקציביים גם מתקיימים בוועדת העבודה והרווחה, זה בסדר גמור.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
ואחר כך היא מעבירה את זה לכספים כדי שייתנו את האישור.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
לא, היא יכולה לזמן את הגורמים במשרד הבריאות.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
נכון, זה ברמה שלה.
היו"ר ניר אורבך
בואו נעשה את זה מסודר.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בטח, מיכל, כשאת אומרת שהכול מוכן, שיש תוכנית מוכנה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
ההיפך, זה ייקח פחות זמן משום שבוועדת כספים יש להם כזה עומס. ועדת העבודה, היא כרגע הוקמה, אין לה, היא יכולה לקיים את הדיון גם מחר או מחרתיים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
נכון.
היו"ר ניר אורבך
חברת הכנסת רות וסרמן, בבקשה.
אופיר כץ (הליכוד)
אין כזה עומס בוועדת הכספים, אני שם, הלו"ז הוא סבבה לגמרי. אנחנו לא קורסים שם.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת כץ, בואו נעשה את זה מסודר.
אופיר כץ (הליכוד)
אם אני שם את זה בשבוע הבא מה הבעיה?
היו"ר ניר אורבך
בואו נעשה את זה מסודר. חברת הכנסת וסרמן, בבקשה.
רות וסרמן לנדה (כחול לבן)
אני חושבת שהנושא שאתם מעלים הוא סופר חשוב, אין בכלל עוררין, מדובר פה באמת, מה שאתם מתארים, אין מילים והחובה המוסרית היא ברורה לחלוטין. גם לי נראה מאוד הגיוני שזה יעבור, למרות שהוויכוח הוא באמת עקר, כי חייבים לטפל בזה וכולנו תמימי דעים, אבל בעיניי זה חייב לעבור לוועדה הנושאית הרלוונטית שזה ועדת העבודה והרווחה וכמה שיותר מהר יותר טוב. תודה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
היום.
רות וסרמן לנדה (כחול לבן)
היום.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. נשמעו ההצעות במליאה להעביר את הנושא, או לוועדת כספים או לוועדת העבודה והרווחה. נעשה עכשיו התייעצות סיעתית, אנחנו חוזרים לפה ב-10:36 להצבעה. תודה.


(הישיבה נפסקה בשעה 10:31 ונתחדשה בשעה 10:36.)
היו"ר ניר אורבך
שתי ההצעות שנשמעו במליאה, אחת זה ועדת כספים והשנייה זה ועדת העבודה והרווחה, אנחנו נעלה להצבעה את שתי ההצעות ומי שתקבל את הרוב, לשם זה יעבור. מי בעד להעביר את ההצעה לוועדת הכספים? ירים את ידו. מי בעד להעביר את ההצעה לוועדת העבודה והרווחה?

הצבעה
אושר להעביר הנושא לוועדת העבודה והרווחה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
בוא נראה כמה זמן זה יידון שם.
אופיר כץ (הליכוד)
זה לא קשור בזמן, גם אם זה יותר מהר.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
לא, לקבל החלטה אני מתכוונת.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תאמינו לי זה יהיה יותר מהר.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
זה לא יותר מהר, זה חמישה מיליון שקל.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
זה יהיה יותר מהיר.
אופיר כץ (הליכוד)
ליו"ר ועדת כספים יש קצת יותר משקל על האוצר מאשר יו"ר ועדת העבודה והרווחה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אז תמצא דרך גם לדבר איתו.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
זה יהיה על המצפון שלכם שהחבר'ה האלה ממשיכים לשבת ואין פתרון טוטאלי.
היו"ר ניר אורבך
ברוב קולות הוחלט להעביר את ההצעה לוועדת העבודה והרווחה. תודה רבה.

אנחנו עוברים לנושא הבא בסדר היום.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
יש הרבה הצעות לסדר שלא מתקבלות על פי רצונם של היוזמים, אז לא קרה שום דבר.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
בסדר, אתם קואליציה ואנחנו אופוזיציה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
להיפך, אנחנו דווקא חושבים שזה נכון לעשות את זה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
בוא נראה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני מקווה מאוד. אמרנו שהנושא חשוב, צריך שיהיה גם ועדה מיוחדת לדון בזה, הוועדה שדנה בזה זו ועדת העבודה והרווחה.
היו"ר ניר אורבך
אתם מוזמנים להישאר להמשך הדיון, חברת הכנסת וולדיגר.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
בלאו הכי אני לא נספרת אז מה זה משנה?
היו"ר ניר אורבך
טוב. אנחנו עוברים לסעיף הבא בסדר היום, סעיף ה', קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות לשם הכנסתן לקריאה ראשונה. ההצעה הראשונה היא הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון – שמירת דגימה פורנזית של נפגעי עבירת מין לצורך הפקת דנ"א ללא הגבלת זמן), התשפ"א-2021, (פ/993/24) של חברת הכנסת מירב בן ארי. המלצת הלשכה המשפטית להעביר את ההצעה לוועדת חוקה, חוק ומשפט. אנחנו נצביע על זה כרגע. מי בעד? חברי הכנסת מהאגף הימני. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד החלטת הוועדה להעביר את הצעת החוק לוועדת חוקה, חוק ומשפט. בהצלחה, מירב.
מירב בן ארי (יש עתיד)
תודה.
היו"ר ניר אורבך
הסעיף השני זה הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – צמצום פערים בין הפריפריה למרכז), התשפ"א-2021 (פ/432/24), של חברת הכנסת יעל רון בן משה. המלצת הלשכה המשפטית להעביר את ההצעה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. טוב, אחרי הפיצול מן הסתם יוחלט בין שתי הוועדות לאן זה יועבר.
ארבל אסטרחן
לא, ביטוח לאומי אמור להישאר בעבודה ורווחה.
היו"ר ניר אורבך
בוועדת העבודה והרווחה. בסדר, אז אנחנו מדברים על ועדת העבודה והרווחה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה
אושר.
היו"ר ניר אורבך
פה אחד החלטנו להעביר את הצעת החוק לוועדת העבודה והרווחה.

בשלב הזה אני נועל את הישיבה וייתכן שנתכנס בהמשך לגבי הנושא של המלצת יושב הראש וסגניו בדבר מועדי המושב הראשון. תודה רבה לכם.


הישיבה ננעלה בשעה 10:40.

קוד המקור של הנתונים