ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 27/07/2021

הצעת חוק ליישוב תחת איום מיידי (הוראת שעה), התשפ"א-2021

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים