ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 21/07/2021

הצעת תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (בעלי תפקידים לעניין קבלת מידע לפי סעיף 32 יח לחוק), התשפ"א- 2021

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים