ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 14/07/2021

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021 , הצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 29), התשפ"א-2021, חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 10), חוק העונשין (תיקון מס' 140 – הוראת שעה), התשפ"ב-2021, חוק לתיקון פקודת המכרות (מס' 13), התשפ"ב-2021, קביעת סדרי דיון מיוחדים, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת, בקריאה השנייה והשלישית בהצעות החוק הבאות: 1. הצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 29), התשפ"א-2021 (מ/1417). 2. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 10) (מ/1410) , הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) (תיקון), התשפ"ב-2022 , חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת24
ועדת הכנסת
14/07/2021


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 2
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, ה' באב התשפ"א (14 ביולי 2021), שעה 9:00
סדר היום
1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א–2021 (מ/1429), לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.
2. קביעת סדרי דיון מיוחדים, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת, בקריאה השנייה והשלישית בהצעות החוק הבאות:
0. הצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 29), התשפ"א-2021 (מ/1417).
0. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 10) (מ/1410).
נכחו
חברי הוועדה: ניר אורבך – היו"ר
מירב בן ארי
איתן גינזבורג
בועז טופורובסקי
יבגני סובה
חברי הכנסת
ענבר בזק
ווליד טאהא
עידית סילמן
מאיר פרוש
שלמה קרעי
רם שפע
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
ירון קוונשטוק
1. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א–2021 (מ/1429), לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר ניר אורבך
בוקר טוב, אני פותח את ישיבת ועדת הכנסת, יום רביעי, ה' באב תשפ"א, 14 ביולי 2021. הנושא הראשון על סדר-היום: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א–2021 (מ/1429), לשם הכנתה לקריאה השנייה והשלישית. יש לנו כאן את המלצת הלשכה המשפטית, שההצעה תידון בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות. כמו כן, ניתנו הצעות במליאה להעביר את ההצעה לוועדת העבודה, הרווחה והבריאות ולוועדת הכספים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש.
היו"ר ניר אורבך
כן, חבר הכנסת פרוש, מיד אני אתן לך לדבר. אנחנו נדון פה עכשיו.
ארבל אסטרחן
מה אתה מציע?
היו"ר ניר אורבך
אני מציע שנגיע להסכמות. אני צריך לברר מה העמדה גם של שאר הסיעות בקואליציה. חבר הכנסת פרוש, בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כחבר בוועדה לבינתיים, אתמול והיום, אני מתבקש למסור הודעה בשם סיעות האופוזיציה – אני רק לא יודע אם הם תיאמו את זה גם עם המשותפת, או שהמשותפת היא בקואליציה? על כל פנים, בשם הליכוד, ש"ס, יהדות התורה והציונות הדתית, אני מוסר את ההודעה דלהלן: לנו מתברר שלממשלה אין שום כבוד לכנסת. אין גם שום איזון בין הקואליציה לאופוזיציה בוועדות החשובות, ובוודאי שלא בוועדה חשובה זו, ביחס האמיתי שקיים בכנסת, כאשר יש לנו קואליציה של 61 מול 58, וכאן בוועדה זה הולך ביחס של תשע לקואליציה ושש לאופוזיציה. ואתם עושים את זה כדי להביא החלטות דורסניות ללא שום היגיון, כמו הדבר שאתם מבקשים לאשר היום, את הפעלת סעיף 98, ואני חושב שזאת תהיה פעם שישית או שביעית, לא תוך חודש, אלא תוך שבוע או עשרה ימים, ועל חוקים לא דחופים.

כאשר זו ההתנהלות, כאשר ככה אתם מתנהגים, ואתם רוצים לדרוס כל מי שרוצה רק לומר משהו אחר ממה שאתם חושבים, אין לנו שום עניין להשתתף בהצגה הזו. אתם יכולים לקבל החלטות לבד, ואני יכול להקל עליך, היושב-ראש, שלא להטריח את כולם. אתה יכול גם בבית שלך לדבר לעצמך, תחליט את ההחלטות האלה, אנחנו לא נתנגד, לא נהיה איתכם כל עוד המצב הזה נשאר. אל תזמנו אותנו, וממילא גם לא תצטרך לגייס חברים, אתה תוכל לעשות את זה לבד. הצעה להתייעלות. ארבל, רק נשמח לקבל התייחסות בכתב של המחלקה המשפטית – ואני אומר בכתב – ואתם תשחקו בהצגה הזו לבד, בלעדינו.

כולנו יודעים שהכנסת בעצם הפכה להיות חסרת משמעות. זה בולט בעיקר כאשר השרים אינם נמצאים, בגלל החוק הנורווגי המורחב שהופעל. סעיף 98, שאני זוכר עוד לפני 15 שנה, היה ויכוח גדול אם אפשר להפעיל אותו, וכשרוני בר-און היה יושב-ראש ועדת הכנסת היה ויכוח שלם, האם אפשר להפעיל את 98? ובתקציב, כשהיו צריכים לאשר את התקציב לפני ה-31 בחודש, אז התווכחו. בסוף הפעילו את סעיף 98 98 בגלל ההסתייגויות הרבות של האופוזיציה.

אבל פה, כמו שאמרתי קודם, סעיף 98 מופעל בסיטונאות. אף אחד מכם לא לוקח גם אחריות על ההתנהלות הזו. כשאנחנו שואלים שאלות: למה? מי עומד מאחורי הדבר הזה? מי עומד מאחורי הניירות האלה? מי עומד מאחורי ההחלטות האלה? סעיף 98 מופעל בסיטונאות על דברים שהם חסרי כל דחיפות. ברור לכולם שהרכב הוועדות מעוות לגמרי, וכתוצאה מכך נפגע כל העיקרון הדמוקרטי שהכנסת אמורה לשקף גם את בחירת העם, מה העם הרצה ואת מי הוא שלח כנציגיו לכאן לכנסת.

לכן לנו אין כל טעם להשתתף בהצגה הזו. האופוזיציה לא תתייצב לוועדות. היא תשלח בכל ועדה נציג, כדי שיהיה ברור שמה שנעשה הוא לא לגיטימי. ההתנהלות רומסת את האופוזיציה, את הכנסת ואת הדמוקרטיה, ולנו אין צורך להשתתף בהצגה הזו. כמו שאמרתי קודם, היושב-ראש, אם ירשו לך, אתה יכול גם לקיים את הישיבה הזו בבית שלך ותחליט מה שאתה רוצה.

בעינינו העובדה שכך הדבר הזה יכול להתנהל מהווה כישלון מחפיר של הייעוץ המשפטי, שהוא היה צריך עם דגל שחור ולקבוע שאי-אפשר להקים ועדות בהרכב מעוות, ואי-אפשר להשתמש סתם כך ובתדירות כזו בסעיף 98. אני מבקש, עומד על כך, שהיועצת המשפטית של הוועדה, תעביר בכתב עמדה מפורשת בכל מה שמתרחש כאן בוועדה, ואם היא תכשיר את זה אז גם היא תישא באחריות לחיסול הכנסת. תודה.
היו"ר ניר אורבך
תודה, חבר הכנסת פרוש. חבר הכנסת קרעי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, אדוני היושב-ראש. אני מצטרף לכל מילה שאמר חברי חבר הכנסת פרוש. גם אני לא כאן כדי להשתתף בדיוני הוועדה, אנחנו נותנים לכם לעשות ככל העולה על רוחכם. אבל אני רוצה לומר אמירה כללית, בעיקר בסעיף ב' שעומד על סדר-היום, בנושא של השימוש בסעיף 98. ארבל, ככל הידוע לך, אנחנו משכנו, כל האופוזיציה, את רוב ככל ההסתייגויות שהיא הגישה לשני החוקים שעומדים כאן על סדר-היום. השארנו מספר הסתייגויות מצומצם.
קריאה
כמה?
שלמה קרעי (הליכוד)
שהזמן הכולל של כל חברי האופוזיציה ביחד זה בין עשר דקות לרבע שעה בממוצע, בין שתיים לשלוש הסתייגויות לכל אחד. חוק הדיינים, לפי החישובים שעשה גור, זה בערך 11 שעות ומשהו; וחוק-יסוד: הממשלה מגיע ל-15 שעות. אנחנו לא מכונת חוקים כאן, אין פה דד-ליין של העברת תקציב. האופוזיציה היא אופוזיציה גדולה, וכל אחד מבקש להביע את עמדתו במליאה לקראת קריאה שנייה ושלישית.

ואני חושב, אני רוצה גם לקבל את זה בכתב, אם אתם תחליטו לאשר להם להשתמש בסעיף 98, גם במקרה כזה שבו צמצמנו את ההסתייגויות עד כדי בין עשר דקות לרבע שעה לכל אחד, כשמדובר גם בחוק יסוד משמעותי שבא לדרוס ולרמוס ולשנות פה סדרי עולם, אני רוצה חוות דעת בכתב שזה על דעתכם ושאתם מאשרים את זה. אני חושב שזה יהיה ביזיון לכנסת הזאת אם אתם תאפשרו להם אפילו בשעת דחק לאשר סעיף 98 לשני החוקים האלה.
שוב, אני חוזר ואומר
משכנו את אלפי ההסתייגויות, נשארו בערך 100–120 הסתייגויות בסך הכול לכל חוק, עם רשות דיבור של אחרים, בין עשר דקות לרבע שעה לכל חבר כנסת מהאופוזיציה, לחוקים שאחד מהם הוא חוק היסוד, כאשר אין שום דד-ליין, אין תאריך יעד כמו בתקציב להעברתו. אני חושב שאסור בשום פנים ואופן להפעיל סעיף 98 במקרים האלה. אלה לא מקרים חריגים, לא מקרים קיצוניים. שוב, אני לא אשתתף בדיון הזה, אני לא אשתתף בהצבעה, אבל אני חושב שזו מלאכתכם, של הייעוץ המשפטי בכנסת, לא לאפשר לדורסנות הזו לחרוג מכל הגבולות. יש גבולות אדומים ואתם צריכים לשים אותם. תודה.
היו"ר ניר אורבך
תודה, חבר הכנסת קרעי. חבר הכנסת סובה, בבקשה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, בגלל שלא השתתפתי אתמול בדיון הראשון, אז אני רוצה לבקש לברך אותך. אנחנו הכרנו בכנסת הזאת, ואין ספק שאתה תצליח בתפקיד היושב-ראש. אני גם משוכנע שאתה כבר היום, אבל גם תמשיך להיות, בורג חשוב בישיבות הנהלת הקואליציה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא בורג, גורם.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה צודק. כולנו ברגים, אבל ניר יהיה גורם. אז אני מאחל לך באמת הצלחה. אני רוצה שאתה תדע שאנחנו נתמוך, ונשתדל באמת לעשות הכול בשביל שהקואליציה תצליח. ולחברינו מהאופוזיציה שיצאו עכשיו, אני רוצה להגיד – אני מניח שהם ישמעו גם את דבריי ואני משמיע את זה בכל פורום אפשרי – נכון, במדינת ישראל, מדינה דמוקרטית, יש מקום לאופוזיציה. לאופוזיציה ולא להטרלה. מי שחושב שאפשר לעשות הטרלה בכנסת ישראל, אז הוא כנראה יפגוש גם אותנו מוכנים לקרב הזה.

אני ככתב פוליטי לשעבר סיקרתי פה כמעט 15 שנה את עבודת הכנסת, ויש פה אנשים שיותר זמן ממני במשכן הזה, והם לא זוכרים דבר כזה, שאופוזיציה עושה מכל דבר show, ואחר כך באים בטענות ואומרים: למה אתם מפעילים חוקים וסעיפים 98 כאלה ואחרים?
אז אני אומר ככה
אני חושב שכן צריך להגיע לדיאלוג עם האופוזיציה, אני חושב שכן אפשר לסכם איתם וחשוב לסכם איתם, אבל כשאין רצון מצד האופוזיציה לסכם, ויש רק רצון כל הזמן לעשות הטרלות וכל הזמן לטנף ולגדף ולדבר דברים שאני לא שמעתי פה במשכן הזה – רמאי, נוכל, שקרן, ממשלת ששת המנדטים ולא לגיטימיים, חוקים לא לגיטימיים – זה בכלל פעם ראשונה אני שומע דבר כזה. אני חשבתי שלגיטימי וחוקי זה כמעט אותו דבר.

אז אני חושב שהאופוזיציה צריכה להבין, שיש לה מקום בשיח הדמוקרטי ויש לה מקום בכנסת ישראל, אבל אנחנו כקואליציה לא נאפשר הטרלות, משום שהחוקים שאנחנו בחודש הראשון מעבירים, זה החוקים שממשלת נתניהו לא הצליחה להעביר מסיבות שונות. ולכן אם הם מוכנים, אנחנו גם נהיה מוכנים, וכמובן נוכל לקיים דיונים רציניים, ובטח ובטח בוועדת הכנסת, שאמורה להיות הוועדה הכי רצינית מבחינה פרלמנטרית ומבחינת קידום החוקים.

אז שוב, בהצלחה רבה. תדע לך שתמיד יש לך פה כתף, ואנחנו נשתדל לעשות את המקסימום בשביל שהקואליציה הזאת תצליח. תודה רבה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת סובה, תודה רבה. חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני מבקש להתייחס לסוגיית קביעת סדרי הדיון המיוחדים לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת. מה שמנסה האופוזיציה לעשות אנחנו מבינים כולם. כבר לא לעשות פיליבסטר, אלא לצמצם אותו ככל הניתן מצד אחד, מצד שני עדיין לגרום לכך שהחוקים האלה לא יעלו לכדי הצבעה בימי הכנסת שנותרו השבוע. הם מבקשים על חוק אחד, כפי שאמר פה חבר הכנסת קרעי, לדון בו 11 שעות, ואז להצביע על נניח 100 הסתייגויות – הוא דיבר על שתיים-שלוש הסתייגויות – בין 100 ל-150 הסתייגויות לכל חבר כנסת. וכך גם על חוק-יסוד: הממשלה.

עכשיו, אני פונה ליועץ המשפטי ואומר, שסעיף 98 מדבר על סדרי דיון מיוחדים, וצריך להתייחס גם לאופן שבו חברי הכנסת עושים שימוש בכלי שנקרא הסתייגויות. אין פה שינוי סדרי עולם בחוק-יסוד: הממשלה. ממש לא. מדובר על שינוי סעיף לדעתי פרטני אחד, אם אני לא טועה, שרוצים לעשות בו שינוי קל.

עכשיו, לגבי האם זה מצדיק 17 שעות דיון או לא מצדיק 17 שעות דיון, זו כבר סוגיה סובייקטיבית אחרת. אבל אין ספק שביחס שבין השינוי שמבקשים לעשות לבין כמות ההסתייגויות – הינה, יש לנו פה ארבעה סעיפים, שהן באמת עניין של מילים קלות. השימוש במוסד ההסתייגויות כדי לצבור זכות דיבור – שזה בסדר, אלה הכלים הפרלמנטריים שעומדים בפני אופוזיציה – אבל רק כדי למנוע את ההצבעות, צריכים לחשוב על זה.

זה שקבעו 12 שעות דיון או 17 שעות דיון, אני לא בטוח שזה מונע מוועדת הכנסת לא לקיים את סעיף 98. אין פה סוגיה עקרונית, אין פה סוגיה משמעותית, שבגינה צריך להגיש כל כך הרבה הסתייגויות. והם עושים שימוש בכלי פרלמנטרי עד הקצה, ולכן כשהם עושים שימוש במוסד ההסתייגויות רק כדי למנוע מהכנסת לפעול, מהממשלה לפעול, אז יש סמכות לוועדת הכנסת להפעיל את סעיף 98.

ולכן המטוטלת הולכת לשני הצדדים. כשיש כמות סבירה של הסתייגויות וכמות סבירה של זמן דיבור, אז באמת אין צורך להפעיל סעיף 98. אבל 17 שעות דיבור או 12 שעות דיבור על ארבעה סעיפים? לא נראה לי סביר. זוהי דעתי, אדוני.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, חבר הכנסת גינזבורג. חברת הכנסת סילמן, בבקשה.
עידית סילמן (ימינה)
בוקר טוב. חבר הכנסת ניר אורבך, בהצלחה רבה בתפקיד.
היו"ר ניר אורבך
תודה תודה.
עידית סילמן (ימינה)
אני בטוחה שתעשה אותו על הצד הטוב ביותר. אני רוצה לומר, שאנחנו נמצאים בניסיון למשא ומתן מול נציגים של האופוזיציה, גם בנוגע לשעות הארוכות שאנחנו אמורים לשבת כאן. אני מצטרפת למה שאמר חברי חבר הכנסת איתן גינזבורג, בסופו של דבר אנחנו יודעים שלא נוכל להכיל את השעות הארוכות האלה ולהגיע איתן עד כניסת השבת. אין באמת טעם לכך.

אני כן רוצה לומר לעניין הקדמת הדיון גם בנושא של הדיינים: חוק קביעת הדיינים קובע בסוף מינוי - - - דברים נוספים. זה כן דבר שמעכב. אנחנו יודעים ששבוע הבא אי-אפשר להביא דברים שהם לא נמצאים תחת הסכמות.

ולכן אני חושבת שלמנוע מאיתנו להפעיל סעיפים אחרים אם לא נגיע להסכמות, ויש לנו רצון להגיע להסכמות וצריך לשים את זה פה על השולחן, אז אני חושבת שזה יהיה בעייתי, ובכך אני מצטרפת לאיתן. מה גם שהחקיקות האלה הן לא חקיקות בעייתיות, זאת אומרת אלה דברים שקשורים באמת לפריטטיות של הממשלה הנוכחית, ואני חושבת שהסעיפים בהם הם לא רבים. ולכן אין טעם לגרור אותנו לשעות כל כך ארוכות. תודה.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה. לפני שנעבור להצבעה על הסעיף הראשון – מישהו עוד רוצה לדבר?
רם שפע (העבודה)
כן, אני רוצה להתייחס.
היו"ר ניר אורבך
כן, חבר הכנסת שפע, בבקשה.
רם שפע (העבודה)
קודם כול, בהצלחה, ניר, כיף לראות אותך פה. מצטרף לחבריי החכמים והמלומדים. יש ניצול ציני בעיניי של מוסד ההסתייגויות כדי לטעון אחרי זה טענות כלפי הקואליציה. נראה לי שבאופן כללי מתישהו נצטרך לחשוב, ביחד עם האופוזיציה, ביחד עם הייעוץ המשפטי של הכנסת, איך מסדירים את הנושא הזה, שהוא יישאר ענייני ככלי משמעותי לאופוזיציה, אבל לא הופך להיות משהו שפשוט מייתר את המהות של הרעיון של הסתייגות.

לגבי הסעיף הראשון של קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק סיוע כלכלי – ספציפית של תיקון שעוסק בעניין של תשלום על ימי הבידוד, רק חשוב לי להגיד: אנחנו נאשר כקואליציה את העברתו לוועדת הכספים, אבל בדין ודברים משותף של ועדת הכספים וועדת העבודה והרווחה, רק רצינו פה להגיד לפרוטוקול, שהתיקון הזה, כל מה שקשור בפרק ו' ותיקון מספר 3, נדון בפעמים הקודמות בוועדת העבודה והרווחה. מכיוון שלצערנו, אפרופו מה שדנו פה בדקות האחרונות, עוד לא הצלחנו להקים את ועדת העבודה והרווחה, אנחנו כמובן לא רוצים מתוקף האחריות שלנו שהחוק הזה עכשיו ייתקע פה אני לא יודע כמה זמן וייצור בעיות.

ולכן אנחנו כמובן סומכים ומוקירים את יושב-ראש ועדת הכספים. הם עשו שם עבודה מצוינת והכול בסדר, רק בפעמים הבאות שחוקים מהסוג הזה יגיעו, כמובן שהם יגיעו ליעדם בוועדת העבודה והרווחה. אז רק רציתי שהפרוטוקול יכיר בזה. יש פה פירוט שלם, אני אחסוך מכם את ההקראה של כל הפעמים שזה נדון בעבודת העבודה והרווחה, אבל היה חשוב להכיר את זה.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אתה שם. תפקח.
רם שפע (העבודה)
אני שם, ונפקח גם משם, זה נכון.
היו"ר ניר אורבך
אנחנו נעבור להצבעה
ארבל אסטרחן
התוכנית לסיוע כלכלי זה נושא של ועדת העבודה, שנחקק בוועדת העבודה. אני מבינה שכרגע אין עוד יו"ר לוועדת העבודה, למרות שהוועדה קמה, אבל נאמר לי שיש גם סעיפי רטרואקטיביות, זאת אומרת גם אם ייקח כמה ימים עד שהדבר הזה יעבור זה בסדר. ולכן המלצתנו החמה היא להעביר את זה לעבודה ולא לכספים.
קריאה
אין לנו ועדה.
ארבל אסטרחן
יש ועדה, אין יושב-ראש.
רם שפע (העבודה)
כן, אישרנו הקמה של ועדה, עוד לא בחרנו יושב-ראש.
היו"ר ניר אורבך
להערכתנו, עד שלא יהיה יושב-ראש לוועדות הן לא יפעלו.
ארבל אסטרחן
יש פה ממש דיני עבודה וזכויות עובדים.
רם שפע (העבודה)
אפשר לחשוב על זה ביחד – רומן, אתה גם פה מאחוריי – בכל מקרה לא הייתי - - -
קריאה
בוא נעשה התייעצות סיעתית.
היו"ר ניר אורבך
התייעצות סיעתית. חוזרים ב-09:25.

(הישיבה נפסקה בשעה 09:20 ונתחדשה בשעה 09:26.)
היו"ר ניר אורבך
חזרנו לישיבה. חבר הכנסת שפע, בבקשה.
רם שפע (העבודה)
אני אתן לחבר הכנסת גינזבורג להגיד, כי אני כבר אמרתי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
תודה, חבר הכנסת שפע. אני רוצה להצטרף לדברים שנאמרו על ידי חבר הכנסת שפע, ולהצטרף גם לדבריה של היועצת המשפטית: אין ספק שמדובר בחוק שצריך להיות נדון בוועדת העבודה והרווחה. אבל לאור העובדה שאנחנו יודעים שטרם מונתה היושבת-ראש לעבודה ורווחה ואיננו יודעים מתי זה יקרה, והממשלה רוצה לגמור את הצעת החוק הזאת, וזה חשוב כדי שאנשים יוכלו להתחיל לעבוד על פי החוק הזה, יש הסכמה שמדובר בהעברה חריגה, לא משהו שבשגרה. מכיוון שוועדת הכספים היא ועדה שכבר קמה ועובדת, אז להעביר את זה באופן חריג לוועדת הכספים כדי שידונו בזה באופן המהיר ביותר, כדי שזה כבר שבוע הבא יבוא לדיון והצבעה במליאה. וכמובן שכל המשך החוקים שיבואו בתחומים האלה שנוגעים לעבודה ורווחה, זכויות עובדים וכו', חייבים להמשיך לעבור לוועדת העבודה והרווחה. זו תהיה עמדתי גם להבא.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת גינזבורג, תודה רבה.
רם שפע (העבודה)
אני מחזק, כולנו מסכימים. והחריגות לא תהווה דוגמה להמשך החוקים.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. אנחנו נעבור להצבעה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אם יהיו חריגים זה רק בהסכמה. אנחנו מוכנים לחריגים בעתיד, אבל רק בהסכמה, ואני מצטרף לדברים שנאמרו על ידי חבריי.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור.

אנחנו עוברים להצבעה. מי בעד להעביר לוועדת הכספים? ירים את ידו.
נועה בירן-דדון
שישה בעד.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.
היו"ר ניר אורבך
ההחלטה עברה פה אחד.

אנחנו נצא כרגע להפסקה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני מבקש רוויזיה.
היו"ר ניר אורבך
חבר הכנסת סובה ביקש רוויזיה. אנחנו נחדש את הישיבה ב-10:00, ונשלח סדר-יום מעודכן במהלך ההפסקה. אנחנו גם רוצים לנסות למצות את המשא-ומתן לגבי ההסכמות. הרוויזיה תתקיים בשעה 10:00.

(הישיבה נפסקה בשעה 09:29 ונתחדשה בשעה 10:02.)הצעת חוק לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א–2021 (מ/1429) – רוויזיה
היו"ר ניר אורבך
אני מחדש את הישיבה. אנחנו נעבור כרגע לסדרת הצעות חוק, שעברו לוועדות השונות. קודם כול יש רוויזיה על הנושא של הצעת החוק לסיוע כלכלי, שעברה לוועדת הכספים. חבר הכנסת סובה, בבקשה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כן, אני מוותר על הנימוק, אז אני מציע ישר לעבור להצבעה.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור.

מי בעד הרוויזיה? מי נגד?
נועה בירן-דדון
פה אחד. חמישה.

הצבעה

בעד – אין
נגד – 5
לא אושרה.
היו"ר ניר אורבך
הרוויזיה נדחתה, והחוק עובר לוועדת הכספים.
הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשפ"א–2021 (מ/1405)
היו"ר ניר אורבך
הצעת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום – המלצת הלשכה המשפטית זה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
למה זה פנים ולא חוקה?
קריאה
בעבר זה היה פנים, אבל בגלל שכרגע פנים ייקח זמן - - - וחקירת עצירים פלסטינים - - -
היו"ר ניר אורבך
אז זה חוקה. אוקיי.
קריאה
חוץ וביטחון.
היו"ר ניר אורבך
חוץ וביטחון?
קריאה
כן.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא חוקה?
היו"ר ניר אורבך
אתה בטוח?
קריאה
זה מה שארבל אמרה - - -
קריאה
נדלג על זה - - -
קריאה
אסירים. עצירים זה שב"ס, כלא עופר.
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (שינוי מתכונת האסדרה בתחום הבזק), התשפ"א–2021 (מ/1404)
היו"ר ניר אורבך
נדלג לסעיף 4: הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (שינוי מתכונת האסדרה בתחום הבזק), התשפ"א–2021 (מ/1404), כשההצעה זה להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הכלכלה. מישהו רוצה להתייחס.

אז נעבור להצבעה. מי בעד?
נועה בירן-דדון
חמישה בעד.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
תראה, רק נהיית יושב-ראש הוועדה. זה לא פייר.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד?
נועה בירן-דדון
עבר פה אחד.

הצבעה

אושר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לדעתי על הכול תרצה להגיש רוויזיה, לא?
היו"ר ניר אורבך
כן. החוק עובר לוועדת הכלכלה.הצעת חוק לתיקון פקודת המכרות (מס' 13), התשפ"א–2021 (מ/1403)
היו"ר ניר אורבך
נעבור לסעיף 5: הצעת חוק לתיקון פקודת המכרות (מס' 13), התשפ"א–2021 (מ/1403).

גם פה ההצעה היא להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת הכלכלה. מי בעד? מי נגד?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
זה פשוט לא פייר.
רם שפע (העבודה)
אחי, אל תדאג, זה ישתנה. נביא את האופוזיציה.
נועה בירן-דדון
חמישה. פה אחד.

הצבעה

בעד – 5
נגד – אין
אושר.
היו"ר ניר אורבך
הצעת החוק עברה לדיון בוועדת הכלכלה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני נגד, לא בעד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אין, כבר עברה ההצבעה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אה, כבר עבר? זה לא פייר.
היו"ר ניר אורבך
טוב, מה נשאר?
נועה בירן-דדון
אם אפשר לתת פטור מחובת הנחה להצעות החוק. איתן ינמק.
היו"ר ניר אורבך
רגע, ונחזור אחרי זה? יש שתי הצעות שעוד לא - - -

הצעת חוק העונשין (תיקון – עונש מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי), התשפ"א–2021 (פ/55/24), של חה"כ שרן מרים השכל
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עוברים לסעיף א'3: הצעת חוק העונשין (תיקון – עונש מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי), התשפ"א–2021 (פ/55/24), של חברת הכנסת שרן מרים השכל.

ההצעה היא להעביר את הצעת החוק לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט. מי בעד?
נועה בירן-דדון
פה אחד. שישה.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד?
מירב בן ארי (יש עתיד)
טוב שבאת, סילמן.

הצבעה

בעד – 6
נגד – אין
אושר.
היו"ר ניר אורבך
הצעת החוק עוברת לדיון בוועדת החוקה, חוק ומשפט.

נשאר לנו רק את סעיף א'2.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
את הצעת לוועדת הפנים קודם.
ארבל אסטרחן
זה ועדת הפנים. בתוך פנים, אגב, זה משהו ששייך לנושא של ביטחון פנים, שלא קיים עדיין.
קריאה
זה דחוף מאוד למשרד המשפטים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אפשר לחוץ וביטחון?
קריאה
שר המשפטים ממש מבקש באופן דחוף.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כל דבר דחוף לשר המשפטים.
היו"ר ניר אורבך
איפה הוא מבקש, בחוץ וביטחון? מה הוא מבקש?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
למה לא חוקה? זה מה שאני לא מצליח להבין.
מירב בן ארי (יש עתיד)
הוא רוצה שכשתקום הוועדה לביטחון הפנים – אבל אין.
קריאה
לא, מירב, זה דחוף להם.
מירב בן ארי (יש עתיד)
בסדר, אבל אני בכל מקרה ביקשתי שבוועדת הפנים ישימו אותי ממלאת מקום. צריך להצהיר את זה?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מציע - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני אסביר לכם מה נעשה. אני רוצה להגיד לכם, שכל ענייני ביטחון פנים בוועדת הפנים, עד שתוקם ועדת ביטחון פנים אני אטפל. כבר סגרתי את זה עם סעיד, אל תגיד לי.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מה תטפלי?
מירב בן ארי (יש עתיד)
המטרה היא להצהיר לפרוטוקול כאן שאני אהיה ממלאת מקום קבועה בוועדת הפנים, בגלל שיש לנו שני נציגים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
מירב, זה דחוף לשר - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
ועדת הפנים תוקם מחר?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
לא.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מתי ועדת הפנים תוקם? אז תעביר לחוץ וביטחון. הכול טוב, הבנתי אותך. חשבתי שאנחנו הולכים להקים ועדה.
היו"ר ניר אורבך
לצערנו עוד לא.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אנחנו לא הולכים להקים ועדות?
היו"ר ניר אורבך
בגלל שיש לנו מחלוקת על - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
מתי מקימים ועדות?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
הלוואי וידעתי. חוץ וביטחון.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אוקיי. הבנתי אותך. חשבתי.
היו"ר ניר אורבך
אוקיי, אנחנו בסעיף 2, כאמור.

בהיעדר ועדת הפנים, אנחנו כרגע מציעים להעביר את זה לוועדת החוץ והביטחון. מי בעד?
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אבל מה הקשר לחוץ וביטחון?
נועה בירן-דדון
חמישה בעד.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד?
נועה בירן-דדון
אחד.

הצבעה

בעד – 5
נגד – 1
אושר.
היו"ר ניר אורבך
טוב, ההצעה עברה לדיון בוועדת החוץ והביטחון.ב. קביעת סדרי דיון מיוחדים, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת והקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה השנייה והשלישית:

1. הצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 29), התשפ"א-2021 (מ/1417).

2. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 10) (מ/1410).
היו"ר ניר אורבך
אנחנו עכשיו עוברים לסעיף ב' על פטור מחובת הנחה. חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
ארבל, אני רוצה לשאול שאלה לגבי סעיף 98: הקואליציה מדברת על כך שיכול להיות שאנחנו נוותר על סעיף 98. ארבל, אנחנו שוקלים לוותר על סעיף 98. אנחנו רק שואלים, על פי התקנון, בכל הנוגע לסיפור הזה שעכשיו כל ההצבעות יהיו הצבעות שמיות למשל. איך זה בא לידי ביטוי?
ארבל אסטרחן
נכון. יש זכות לפי התקנון לבקש הצבעות שמיות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
על 100 הסתייגויות?
עידית סילמן (ימינה)
אני הייתי רוצה להגיד גם שאולי אם ככה זה לחייב אותם לדבר לפי התקנון על ההסתייגויות – הסתייגות הסתייגות ודובר דובר – בלי לחבר זמני דיבור. אני רוצה לברר שזה באמת מתקיים.
ארבל אסטרחן
אז אני אגיד: לגבי ההסתייגויות - -
עידית סילמן (ימינה)
לפי סדר ההסתייגויות גם.
ארבל אסטרחן
- - קובע סעיף 90, שהסתייגויות ינומקו לגבי כל סעיף של הצעת החוק בנפרד, לפי הסדר שבו נרשמו בנוסח שהונח על שולחן הכנסת; ואולם, רשאי יו"ר הישיבה, בהסכמת המסתייג, לקבוע כי מסתייג ינמק את כל הסתייגויותיו במרוכז.

זו החלטה של יו"ר הכנסת. ולכן יו"ר הכנסת יכול לא לאשר את זה, וללכת לפי הנוהל שקבוע בתקנון, שזה הסתייגות לכל סעיף לפי הסדר. אז לשאלה של חברת הכנסת סילמן.

לגבי השאלה של הצבעות שמיות – נכון, כמו כל הצעת חוק שיש לה הסתייגויות, אפשר לבקש על כל הצבעה והצבעה הצבעה שמית.
קריאה
נהיה פה עד יום שישי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
זה נראה לך הגיוני?
קריאה
כן, זה נראה לי מאוד הגיוני.
קריאה
ביום שבת בטוח נהיה רוב.
מירב בן ארי (יש עתיד)
זה לא קשור, יש כאן עובדי כנסת. אנחנו לא לבד פה בבניין.
קריאות
- - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני הייתי מציע להצביע כרגע על הקדמת דיון, ואת הסיפור של סעיף 98 לדחות את ההחלטה למועד אחר במהלך היום, אם נידרש לכך.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור. אנחנו מאמצים את הצעתו של חבר הכנסת גינזבורג, להצביע כרגע רק על הנושא של הקדמת דיון.
נועה בירן-דדון
אז שאיתן אולי ינמק - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אז התבקשתי על ידי יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, לנמק את הצורך בהקדמת דיון בשתי הצעות החוק – חוק הדיינים וחוק-יסוד: הממשלה. הנושא הזה נדון בוועדת החוקה, חוק ומשפט, הסתיימו הדיונים שם. אחרי שנעשתה עבודה גם מול דרישות האופוזיציה בכל הנוגע למשל לחוק הדיינים, והחוק עבר רוויזיה ועבר שינוי, וגם בחוק-יסוד: הממשלה נערכו שינויים והחוקים המוכנים. על מנת לא להעביר את החוקים האלה לשבוע הבא, שבו החוקים לא יוכלו לעלות כי עולים רק חוקים בהסכמה, אנחנו רוצים לסיים את הליך החקיקה עוד השבוע.

ולכן אנחנו מבקשים את אישור ועדת הכנסת להקדמת הדיון, ולשבץ את הצעות החוק הללו כבר היום בסדר-יומה של הכנסת, כדי שנוכל להצביע ולסיים את החקיקה עד סוף השבוע, כדי שהממשלה תוכל להתחיל לעבוד, גם למנות דיינים על פי ההצעה החדשה וגם לעבוד על פי הצעת חוק-יסוד: הממשלה החדשה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אז אתה רוצה להביא - - -
איתן גינזבורג (כחול לבן)
להקדים.
מירב בן ארי (יש עתיד)
למה אתה מקדים?
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כי שבוע הבא יש הצעות חוק רק בהסכמה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
זאת אומרת שאין הצעות חוק.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אין הצעות חוק שיעלו ללא הסכמה. וזה ידחה את זה רק בעוד שבועיים, וזה כבר יותר מדי זמן. החוקים מוכנים, סיימו כבר אתמול לדון בהם. ולכן מבקשים להקדים את הדיון להיום.
היו"ר ניר אורבך
תודה רבה, חבר הכנסת גינזבורג.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
- - - להירשם לדיבור? לא, סתם, זה צריך לקחת חמש שעות, זה לא עובד ככה.
היו"ר ניר אורבך
מישהו עוד רוצה להתייחס, לפני שאנחנו עוברים להצבעה?
נועה בירן-דדון
אם יש הסכמה, אפשר להשביע על שתי ההצעות.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
רק להקדמת דיון.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור.

אנחנו כרגע מצביעים על הקדמת דיון בהצעות החוק הבאות: הצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 29), התשפ"א–2021 (מ/1417), והצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 10) (מ/1410), הצבעה אחת על שתי ההצעות. מי בעד?
נועה בירן-דדון
חמישה.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד? מי נמנע?
היו"ר ניר אורבך
ווליד לא איתנו היום.

הצבעה

אושרו.
היו"ר ניר אורבך
אושרו הקדמות הדיון בהצעות החוק כאמור.

לגבי הנושא של סעיף 98 – ניתן אפשרות שוב למצות משא ומתן, ובמידת הצורך נתכנס שוב בהמשך היום לדון בזה.
הארכת החלטת ועדת הכנסת בדבר השתתפות חברי כנסת בישיבות ועדה בדרך של היוועדות חזותית בתקופת התפשטות נגיף הקורונה
היו"ר ניר אורבך
נשאר הסעיף האחרון: הארכת החלטת ועדת הכנסת בדבר השתתפות חברי כנסת בישיבות ועדה בדרך של היוועדות חזותית בתקופת התפשטות נגיף הקורונה.
ארבל אסטרחן
אני אסביר את זה אולי?
היו"ר ניר אורבך
כן. אנחנו גם רואים את זה בפועל, שזה קורה.
ארבל אסטרחן
בחודש אפריל 2020 קיבלה הוועדה המסדרת החלטה בעניין השתתפות חברי כנסת בישיבות ועדה בדרך של היוועדות חזותית לאור התפשטות נגיף הקורונה. באותו זמן היה דיון ער בשאלה: האם לאפשר לחברי כנסת בכלל להשתתף בזום כמו מוזמנים אחרים? האם לאפשר הצבעה? האם לאפשר לכל חבר כנסת שרוצה או רק בהתקיים תנאים מסוימים? ובסופו של דבר ההחלטה שהתקבלה הייתה שחברי כנסת יוכלו להשתתף, לא להצביע. הוועדה סברה, וגם אנחנו, שבשביל לאפשר הצבעה מרחוק צריך תיקון חקיקה, זה עניין מורכב מאוד שצריך לבחון אותו, אבל להשתתף ולדבר אפשר. אבל לא בכל מקרה אלא רק אם מתקיים אחד משלושה תנאים: או שחבר הכנסת חולה קורונה, או שהוא נמצא בבידוד על פי הדין, או נקבע איזשהו הסדר לגבי מישהו שנמצא במצב רפואי קשה.

והנוסח שנקבע זה שרופא הכנסת אישר שהוא סובל ממחלה קשה או דיכוי חיסוני כרוני, ונמצא בסיכון חריג להידרדרות מסכנת חיים במצבו הרפואי הכללי בקשר למחלה הנגרמת על ידי נגיף הקורונה, וכן מתקיים בו אחד מאלה: הוא אושפז בשנה האחרונה לפחות פעמיים או סובל ממחלת רקע – בקיצור, קבעו פה הסדר לחבר כנסת שנמצא במצב קשה מאוד, הוא מקבל טיפול כימותרפי, ונדרש אישור רופא הכנסת למצב הזה. רק בהתקיים התנאים האלה – חולה, מבודד או ח"כ במצב קשה, כאמור – הוא יכול להשתתף בזום.

החלטה זו נקבעה מלכתחילה כהוראת שעה לתקופה מוגבלת. היא אחר כך הוארכה ביולי 2020, הוארכה פעם נוספת בדצמבר 2020, ופקעה לאחרונה. ובאמת מוצע להאריך אותה. חוק הסמכויות, כידוע, הוארך לאחרונה עד סוף נובמבר. ניתנה גם הכרזה חדשה של הממשלה לפי החוק. ולכן ההצעה כרגע היא להאריך את אותה החלטה קודמת עד ה-30 בנובמבר 2021.
רם שפע (העבודה)
אדוני היושב-ראש, יש לי הערה קטנטנה. זה אולי רלוונטי לימים הקרובים, אבל כרגע על פי ההנחיות של משרד הבריאות גם אם מישהו שהה ליד חולה קורונה הוא לא צריך בידוד. לצורך העניין, אם מחר יש דיון ומישהו רוצה להשתתף, הוא לא בבידוד והוא לא חולה. נראה לי ששווה לנו את הפרצונת הזו גם לאפשר או לפחות רגע לחשוב על זה.
ארבל אסטרחן
אני לא בטוחה שזו פרצונת.
רם שפע (העבודה)
אוקיי, קודם כול לא יודע. אבל תהיה בקרוב איזושהי הנחיה של משרד הבריאות: מה אתה עושה אם אתה שוהה ליד חולה. כרגע אתה לא צריך בידוד, אבל אנשים זהירים, אז הם הולכים הביתה. אם אתה מחוסן, כמובן. ואז אנשים לא יוכלו להשתתף בדיון.
ארבל אסטרחן
זה בעיניי שינוי משמעותי. זה משהו שהוא אפשרי. כי רק היום למשל נמסר שיש חבר כנסת חולה. אז זה פותח פתח - - -
רם שפע (העבודה)
דווקא לכן אני אומר. אז אם אנשים לא יבואו הם לא יכולים להשתתף. אולי זה לא נורא - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
איך חולה קורונה מצביע?
ארבל אסטרחן
כאן לא מדובר על הצבעה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני יודע. אבל יש לי שאלה: יש הסדר הצבעה לחולה קורונה?
ארבל אסטרחן
זה לא היה משהו שעבר בהחלטה הזאת. לדעתי עשו איזשהו הסדר, שאפשר להצביע מאחורי הזכוכית בקומה 4 – בוועדה לא.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
גם אם הוא חולה? בוועדה אין, אני מבין.
ארבל אסטרחן
אמר מקודם חבר הכנסת גינזבורג שהוא זוכר שהגיע חבר כנסת חולה להצביע ולא רק מבודד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני טעיתי, זה היה מבודד.
קריאה
לא היה מצב כזה.
רם שפע (העבודה)
שייאמר לפרוטוקול: חבר הכנסת גינזבורג טעה. זה נדיר.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לאחר שכולנו נוכחנו לדעת שחבר הכנסת גינזבורג טעה, עדיין חשוב מאוד למצוא פתרון, אני יודע שזה לא קל, אבל אנחנו חייבים למצוא פתרון, אני גם פניתי למנכ"ל הכנסת, בגלל שאנחנו קואליציה של 62, 61, תלוי באיזה יום אנחנו קמים, אז אנחנו צריכים לוודא שחולי קורונה יוכלו להצביע במידת הצורך, בהנחה שהם כמובן מסוגלים.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זו חובתה של הכנסת, של מינהל הכנסת, לאפשר לכל חברי הכנסת להצביע. זה בכלל לא קשור לתקנון או לפרוטוקול, זה קשור לזה שמנכ"ל הכנסת, לטעמי, חובתו ליצור סיטואציה שבה יהיה מקום - -
רם שפע (העבודה)
זה גם הפררוגטיבה שלו בלבד, את זה צריך להגיד.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
- - שחולה קורונה יוכל להיות שם בצורה בטוחה לעצמו ולסביבה ולממש את זכותו להצביע. אין דבר כזה שאי-אפשר להצביע בכנסת ישראל.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
לשם שינוי אתה צודק.
ארבל אסטרחן
אז השאלה אם רוצים להאריך את זה as is או שרוצים להכניס את - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
As is. הנושא של מי שנחשף – נעשה את זה בהחלטה הבאה.
רם שפע (העבודה)
לא, אפשר לוותר על זה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
ממילא זה רק יעשה טוב לוועדות, שהם לא יבואו.
ארבל אסטרחן
נקווה שזה באמת יהיה לזמן קצר.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כמה זמן אתם מבקשים?
ארבל אסטרחן
כרגע מוצע כל עוד תוקף חוק הסמכויות הוארך, ה-30 בנובמבר. אפשר יהיה גם בזמן ההארכה לשקול שינוי כמובן.
רם שפע (העבודה)
אפשר לצמצם אולי קצת? אני תמיד אוהב לצמצם הארכות כאלה.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
כל עוד החוק קיים.
רם שפע (העבודה)
אבל זה אקוויוולנטי לחוק, בסדר.
היו"ר ניר אורבך
מי בעד הארכת התוקף?
נועה בירן-דדון
ארבעה בעד.
היו"ר ניר אורבך
מי נגד?

הצבעה

בעד – 4
נגד – אין
אושר.
היו"ר ניר אורבך
הוחלט פה אחד להאריך את התוקף עד יום כ"ו בכסלו תשפ"ב, 30 בנובמבר 2021.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
אני מבקש רוויזיות על כל ההצבעות.
היו"ר ניר אורבך
בסדר גמור.
נועה בירן-דדון
למעט - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אז דיון ברוויזיות ב-10:40.
היו"ר ניר אורבך
הרוויזיות יתקיימו בשעה 10:50.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:20 ונתחדשה בשעה 10:50.)

(הרוויזיות נמשכו.)


הישיבה ננעלה בשעה 10:50.

קוד המקור של הנתונים