ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 12/07/2021

הצעה בדבר הרכב הוועדות הקבועות ויושבי הראש שלהן , קביעת סדרי דיון מיוחדים בקריאה השנייה והשלישית, לפי סעיף 98 לתקנון הכנסת, בהצעת חוק תכנון משק החלב (תיקון מס' 4), התשפ"א-2021 (מ/1414), מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021 (מ/1429), בכל הקריאות., הארכת החלטת ועדת הכנסת בדבר השתתפות חברי כנסת בישיבות ועדה בדרך של היוועדות חזותית בתקופת התפשטות נגיף הקורונה, חוק לתיקון פקודת המכרות (מס' 13), התשפ"ב-2021, חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76), התשפ"ב-2022

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת51
הוועדה המסדרת
12/07/2021


מושב ראשון

פרוטוקול מס' 23
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, ג' באב התשפ"א (12 ביולי 2021), שעה 8:30
סדר היום
1. הצעה בדבר הרכב הוועדות הקבועות ויושבי הראש שלהן.
2. מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת.
3. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021 (מ/1429), בכל הקריאות.
4. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות, לשם הכנסתן לקריאה השנייה והשלישית:
1. הצעת חוק לתיקון פקודת המכרות (מס' 13), התשפ"א-2021 (מ/1403).
2. הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 76) (שינוי מתכונת האסדרה בתחום הבזק), התשפ"א-2021 (מ/1404).
5. הארכת החלטת ועדת הכנסת בדבר השתתפות חברי כנסת בישיבות ועדה בדרך של היוועדות חזותית בתקופת התפשטות נגיף הקורונה.
נכחו
חברי הוועדה: עידית סילמן – היו"ר
מירב בן ארי – מ"מ היו"ר
ניר אורבך
יעקב אשר
דוד ביטן
מאי גולן
איתן גינזבורג
גלית דיסטל אטבריאן
שרן מרים השכל
ווליד טאהא
בועז טופורובסקי
אלון טל
עופר כסיף
אופיר כץ
מיכאל מלכיאלי
אבי מעוז
יעקב מרגי
יבגני סובה
אורית מלכה סטרוק
שלמה קרעי
מיכל רוזין
שמחה רוטמן
אפרת רייטן מרום
קטי קטרין שטרית
רם שפע
חברי הכנסת
דוד אמסלם
ולדימיר בליאק
קרן ברק
אורי מקלב
מופיד מרעי
אוסאמה סעדי
מנסור עבאס
יצחק פינדרוס
מאיר פרוש
יסמין פרידמן
יעל רון בן משה
יוסף שיין
מוזמנים
משתתפים באמצעים המקוונים: אורי כץ - עו"ד, ייעוץ משפטי, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
ס.ל., חבר תרגומים
1. הצעה בדבר הרכב הוועדות הקבועות ויושבי הראש שלהן.
2. מינוי סגנים ליושב ראש הכנסת.
3. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021 (מ/1429), בכל הקריאות.
היו"ר עידית סילמן
בוקר טוב לכולם. סליחה על האיחור בשתי דקות, אבל כיבוד הורים קודם לכול, נכון? זה מה שחשוב.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כל מנהלות הוועדות יושבות כאן.
היו"ר עידית סילמן
אז זה דיון חגיגי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל יש החרמה? מחרימים, משהו?
היו"ר עידית סילמן
למה מחרימים? אנשים אמרו שמונה וחצי, למה להגיע אם ההצבעות גם ככה ב-11:00, תן להם לדבר בנחת. מי שחשוב לו נמצא כאן.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
המשותפת ודאי מחרימה.
היו"ר עידית סילמן
למה?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
היא מחרימה. לאור ההתפתחויות היא מחרימה.
היו"ר עידית סילמן
אנחנו מתחילים עם החלוקה לוועדות. על סדר היום הצעה בדבר הרכב הוועדות הקבועות ויושבי הראש שלהן. אחר כך אנחנו נמשיך בנושאים של מינוי סגנים וכדומה על סדר היום. אז יום שני, ג' באב, תשפ"א, 12 ביולי 2021 למניינם. אנחנו פותחים את הישיבה.

אני אקריא בפניכם, יש לכולם אל מול העיניים את חלוקת הוועדות, ועדות קבועות שאנחנו מצביעים עליהן. אני גם אגיד את השמות של הוועדות, אתם תראו את השמות של הוועדות, אתם תראו את ההרכבים שלהן ובראשות מי הוועדה, מי יעמוד בראשה, ואחר כך נערוך דיון. יש לנו ועדות קבועות שהולכות להתפצל ואתם תוכלו לראות אותן ואני אעבור אחת אחת.

אז נתחיל. הוועדות הקבועות, ועדת הכנסת, יעמוד בראשה ניר אורבך ממפלגת ימינה. ועדת הכנסת, שימו לב, תכלול 15 חברים, שישה חברים לאופוזיציה ותשעה חברים לקואליציה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אם אפשר במסגרת הדיווח הזה לציין מה הם הדברים שבתקנון הכנסת יש עליהם מספר ויש פה שינוי, או שאין כזה דבר בכל הטבלה הזו?
היו"ר עידית סילמן
ברמת העיקרון אין פה איזה שהם שינויים דרמטיים.
ארבל אסטרחן
המספר הוא מקסימלי בתקנון.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אבל אני יודע שכספים, חוץ וביטחון, נדמה לי, שכתוב את המספר 17.
ארבל אסטרחן
מקסימלי. 17 מקסימלי.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
פה זה לא כך.
ארבל אסטרחן
לא, זה מספר מקסימום, זה יכול להיות גם פחות. יתר הוועדות זה 15 וועדת הכנסת אינה מוגבלת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ולא חייב להיות מספר זוגי או לא זוגי?
ארבל אסטרחן
לא, אין התייחסות לזה. תזכור שמשותפות למשל הן תמיד זוגיות, ועדות משותפות הן בהגדרה תמיד זוגיות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ואיך החליטו 15 או 17? למה?
היו"ר עידית סילמן
אנחנו לקחנו על פי מפתח. אני אסביר רגע, אני אתן את הרציונל בכלל שתוכלו להבין, כל הוועדות ביחד מונות 191 חברים ובמדד שאנחנו מקבעים - - -
ארבל אסטרחן
את יכולה להסביר שזה כולל גם את השלוש שצפויות.
היו"ר עידית סילמן
כן, זה כולל גם את השלוש, תסתכלו בסוף, שאמורות להיות מפוצלות, הבט"פ, שירותי דת יהודיים ופרויקטים לאומיים ובריאות, אלה שלוש העמודות הסופיות. אז זה 191 חברים וכשאנחנו מקבעים את המדד על 120 חברי כנסת אנחנו עושים 191 חלקי 120 כפול גודל הסיעה ויוצא לנו כמות החברים בוועדות.

אני רק אגיד את כמות החברים פחות או יותר בוועדות שתדעו, יש עתיד תמנה 27 חברים בכל הוועדות, כחול לבן 13, עבודה 11, ביתנו 11, ימינה 11, תקווה חדשה עשר, מרצ עשר, רע"מ שש. זה בקואליציה. באופוזיציה הציונות הדתית 11, הליכוד 46 מקומות, על מפתח של 29 חברים, הציונות הדתית המפתח הוא שבעה חברים, ש"ס 14, יהדות התורה 11, משותפת עשר, וזה כמות המקומות בקואליציה ובאופוזיציה שמונות 191 וזה המפתח.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
והמפתח אחיד לכולם?
היו"ר עידית סילמן
כן, המפתח הוא אחיד ולפי זה הוא נקבע. גודל הוועדות כמובן מקרין על המדד ולכן ככה, ועדת הכנסת מונה 15 חברים, אתם יכולים לראות שזה תשעה קואליציה, שישה אופוזיציה. ועדת הכספים בראשות אלכס קושניר מישראל ביתנו מונה 16 חברים, שבעה חברים לאופוזיציה ותשעה לקואליציה. אנחנו נגדיר גם כמה מכל סיעה, אנחנו נגיד את זה לפרוטוקול.

אז נחזור שוב. ועדת הכנסת, בראשה יעמוד חבר הכנסת ניר אורבך מימינה, יש עתיד יקבלו שניים, כחול לבן אחד, העבודה אחד, ישראל ביתנו אחד, ימינה שניים, תקווה חדשה אחד, מרצ לא מקבלים מקום פה, רע"מ אחד. סך הכול לקואליציה תשעה מקומות. בליכוד שניים, ש"ס אחד, יהדות התורה אחד, הציונות הדתית אחד, המשותפת אחד, סך הכול לאופוזיציה שישה חברים. ביחד זה 15 חברים בוועדת הכנסת שבראשה ניר אורבך.

ועדת הכספים, בראשה יעמוד אלכס קושניר מישראל ביתנו, יש עתיד שניים, כחול לבן אחד, העבודה אחד, ביתנו אחד, ימינה אחד, תקווה חדשה אחד, מרצ אחד, רע"מ אחד, סך הכול לקואליציה תשעה חברים. הליכוד שניים, ש"ס אחד, יהדות התורה אחד, הציונות הדתית אחד, המשותפת שני חברים, סך הכול לאופוזיציה שבעה חברים. המפתח הוא 16 חברים. ממלאי מקום קבועים, שישה ממלאי מקום יהיו בישראל ביתנו על חשבון סיעות הקואליציה, למעט ביתנו ויש עתיד שלהן ממלא מקום מהסיעה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא הבנתי, שישה ממלאי מקום מישראל ביתנו?
היו"ר עידית סילמן
כן, על חשבון חברי הקואליציה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אבל כל המפלגה שלהם היא שבעה חברים ויש שני שרים.
דוד ביטן (הליכוד)
מכרתם את ועדת הכספים, מה?
היו"ר עידית סילמן
לא, זה ממלאי מקום, יש אפשרות לאפשר להם במידה ש - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אבל ממלא מקום יכול לבוא ולהצביע.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
יש להם שבעה חברים, שניים הם שרים, אז רק חמישה יכולים להיות חברים.
היו"ר עידית סילמן
השרים התפטרו ויש להם חברים בנורבגי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בקיצור יכולה לשבת ועדת כספים כשכל המקומות בה מאוישים על ידי אנשי ישראל ביתנו. מה שנקרא ביקורת פרלמנטרית על משרד האוצר, שגם שם יושב נציג ישראל ביתנו.
היו"ר עידית סילמן
בוא נגיד את האמת, אין רצון לעשות דבר כזה. במידה שיצטרכו, כי לנו, לסיעות האחרות, יש גם ממלאי מקום במקומות אחרים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, זה מה שנקרא ביקורת פרלמנטרית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה בסדר מבחינה משפטית, ארבל? זה סביר? חוקי, הכול בסדר, הכול כשר, אבל אני שואל - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אם זה לא סביר זה לא חוקי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, אז אני שואל מה הסבירות? זה חוקי, אבל השאלה אם זה סביר.
דוד ביטן (הליכוד)
לא היה דבר כזה אף פעם.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה גם לא חוקי, אוסאמה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
האם זה מידתי שוועדת כספים, ששר האוצר, ששר במשרד האוצר, יו"ר ועדת כספים ושישה חברים מאותה סיעה ממלאי מקום קבועים? את יודעת מה זה? שהם יבואו ויצביעו כולם ביחד, שישה, סיעה אחת, שישה מתוך תשעה?
דוד ביטן (הליכוד)
עזוב, זה בושה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
שישה מתוך תשעה? זה סביר?
דוד ביטן (הליכוד)
איך אתם נותנים לדבר כזה, הלשכה המשפטית, כשמדובר על ממלאי מקום?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ועוד יו"ר ועדה.
היו"ר עידית סילמן
אנחנו רושמים את כל ההערות.
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא הסיבה שנתנו ממלאי מקום.
היו"ר עידית סילמן
הערותיכם נרשמות.
דוד ביטן (הליכוד)
נתנו ממלאי מקום מאותה סיעה. פה ושם, פעם ביובל, אמרו הנה, ניתן עוד ממלא מקום לסיעה מסוימת, אבל פה, יש פה השתלטות עוינת על ועדת הכספים, ממש.
ארבל אסטרחן
טוב, זה בהנחה שכל חברי הוועדה - - -
היו"ר עידית סילמן
זה בהנחה שחברי הוועדה לא נמצאים, אין שום סיבה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ברגע שאת שמה את זה, ברגע שאת כותבת את זה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
למה הם לוקחים את זה? זה השתלטות עוינת.
היו"ר עידית סילמן
אבל אין שום סיבה, חבר הכנסת דוד ביטן, ברמת העיקרון שחברי ועדת הכספים לא יגיעו, בסדר?
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא סתם הוא לוקח את זה. מה, נראה לך שאיווט סתם לוקח את זה? בגלל שהוא מצפה ל - - -
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אז למה זה כתוב?
היו"ר עידית סילמן
אני רק אומרת שברמת העיקרון - - -
דוד ביטן (הליכוד)
בחייך, נו.
היו"ר עידית סילמן
אין בעיה, אנחנו רושמים את כל ההערות, בסדר?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מה שטוב זה בייחוד הסוגריים שכתובים פה, שישה ממלאי מקום מישראל ביתנו למעט ישראל ביתנו.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
יעני שיש להם שבעה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
את מבינה? זה מראה את האבסורד. תסתכלו מה אתם כותבים, אתם בעצמכם כותבים את האבסורד של הדבר הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, זה בדיחה. קודם כל זה לא - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מי אחראי על הנייר הזה?
דוד ביטן (הליכוד)
אתם הגעתם לשיאים חדשים, באמת אבל. אלה דברים שב-70 שנה לא עשו אותם בכנסת.
היו"ר עידית סילמן
אני רושמת.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
את האחראית על הנייר הזה?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
הכול כתוב, האבסורד כתוב.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
היושבת ראש, את אחראית על הנייר הזה? את עומדת מאחורי הנייר הזה?
היו"ר עידית סילמן
כל הקואליציה. כן, הקואליציה עומדת מאחורי הנייר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא, אבל אני שואל בקואליציה מי אחראי על זה, מי הנפיק את זה?
היו"ר עידית סילמן
הקואליציה.
דוד ביטן (הליכוד)
תרשמי שזה השתלטות עוינת על ועדת הכספים.
היו"ר עידית סילמן
רושמת את הערותיך, חבר הכנסת.
דוד ביטן (הליכוד)
עכשיו אני יכול להתייחס?
היו"ר עידית סילמן
בטח.
דוד ביטן (הליכוד)
אפשר? אני צריך יותר משתי דקות.
היו"ר עידית סילמן
בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
אין לך בעיה, כי אף אחד לא פה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
למה ועדת הכנסת זה רוב של שלושה לקואליציה וועדת הכספים זה רוב של - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא, זה דבר שמקובל כל השנים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שלושה?
היו"ר עידית סילמן
כן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
היו שניים.
דוד ביטן (הליכוד)
היו מקרים עם שלושה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה בהסכמה. שנייה, דוד.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, רגע, אני מבקש שוועדת הכנסת, לדעתי מכיוון שוועדת הכנסת מנהלת את הכנסת מבחינת הקואליציה תמיד היה רוב.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
דוד, יש הבדל מאוד משמעותי, וזו נקודה שחייבים לשים לב אליה. כשמגיעים בהסכמה אפשר לעשות הכול, כשמגיעים בהסכמה לחלוקה אפשר להחליט שייקחו ועדה שלמה. כשיש הסכמה קואליציה אופוזיציה הכול בסדר, אם לא מגיעים להסכמה צריך איזה שהוא יחס בין מה שהולך בין החוק - - -
דוד ביטן (הליכוד)
שניים היה עדיף.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
צריך איזה שהוא יחס בין מה שכתוב על פי חוק לבין ההצעה שלהם. להגיד שפעם בהסכמה הגעתם להחלפת ועדה מול ועדה ולבודד משתנים, להגיד שפעם היה ועדת הכנסת רוב כזה, נכון, אבל הייתה תמורה, התקבלה תמורה. פה לבוא ולהגיד לא, אנחנו גם ניקח את ועדת הכנסת, גם את ועדת כספים, גם את ועדת חוקה ואז נבודד מקרים. אסור להסתכל על זה ככה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, מה שאני אומר, מותר להם לעשות את זה, אבל הם צריכים להביא לנו באמת תמורה במקום אחר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, זה בדיוק העניין.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל לא בוועדת המדע.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אין 'מותר להם'.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אני רוצה לשאול, כשהיה רוב כזה מצומצם בין קואליציה לאופוזיציה, יש פה 62 ו-58, אז היה שלושה הפרש?
דוד ביטן (הליכוד)
אני יכול להראות לך. אני אסביר.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
61-59? היה שניים הפרש, לא שלושה הפרש.
היו"ר עידית סילמן
חבר הכנסת דוד ביטן, אתה באמצע דבריך. בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני עוד לא התחלתי.
היו"ר עידית סילמן
כן.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אומר קודם כל כל-הכבוד שבאמת אמרת לנו שאנחנו קיבלנו 46 הליכוד וכו', אבל אם אנחנו רואים את המפה, רואים פתאום שבוועדת המדע קיבלנו שמונה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
שישה.
היו"ר עידית סילמן
נכון, יש שם מפתח גדול יותר.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
הליכוד שישה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
דוד, אני אגיד לך למה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הליכוד, דיברת על הליכוד.
דוד ביטן (הליכוד)
לא הליכוד, אני מדבר בשביל כל האופוזיציה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
דוד, אתה היית יו"ר ועדת הקליטה, מכיוון שעשית עבודה מצוינת שם נתנו לכם שם שישה.
היו"ר עידית סילמן
האמת שזה נכון.
דוד ביטן (הליכוד)
זה נכון, אבל בלי קשר אני אומר דבר מאוד פשוט, זה שבוועדת המדע ובוועדת הקליטה ובוועדה למעמד האישה נתנו לנו פתאום כמות אדירה על מנת לאזן את ה – את איתי, ארבל?
היו"ר עידית סילמן
אנחנו איתך.
דוד ביטן (הליכוד)
הפעם את מאוד חשובה בדיון הזה, אנחנו נצפה ממך - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
היא כל פעם חשובה, אבל הפעם ביתר שאת.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל הפעם במיוחד. התקנון לא מדבר על מצב שאתם תיתנו לנו כמויות אדירות בוועדות שוליות שאפילו לא מחוקקות כמעט ותדפקו אותנו מה שנקרא, במרכאות, בוועדות חשובות. לכן זה שעשיתם איזון מלאכותי זה לא שווה אפילו את הנייר שאתם הגשתם לנו. אני יכול לתת דוגמה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מה אתה רוצה? בבריאות יש לך שישה חברים.
דוד ביטן (הליכוד)
כן, זה ממש מצוין.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
שיהיה לך בריאות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, בבריאות יש שלושה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אתן לכם דוגמה. אתם תמיד משווים לפעם הקודמת, לכנסת ה-23 או 22, אנחנו באיזה כנסת?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אנחנו 24.
דוד ביטן (הליכוד)
כבר התבלבלתי מרוב בחירות, אבל הדוגמה הכי טובה הייתה בכנסת ה-20 ששם היה 61-59 והיום אנחנו 62-58, שזה לא ממש מדויק 62, הם כופפו את שיקלי והרגו אותו, איימו עליו וכו', אבל בוא נגיד שזה עניין של זמן שהוא לא יהיה איתם. שם, אני מזכיר לך, ארבל, יש לנו את הנתונים של 61-59, נתנו בוועדת הכלכלה רוב לאופוזיציה. בוועדת הכלכלה, ארבל, לא בוועדת הקליטה. ברוב הוועדות היה הפרש של אחד, כולל, אני חושב, בוועדת הכספים היה הפרש של אחד. אני לא מדבר על ראשות ועדות, שנתנו ועדות מאוד חשובות לאופוזיציה בזמנו וכל ועדה חדשה שהוקמה נתנו חצי לאופוזיציה והקמנו אז בתחילת הקדנציה ארבע ועדות, כולל שקיפות, ונתנו שניים ושניים.

פה מה קורה? אני לא מדבר על היחס שהוא יחס זוועתי, גם ועדות חדשות מוקמות פה ואם יש 12 קבועות אנחנו פתאום מגיעים ל-20 ועדות, מתוכן נותנים לאופוזיציה שלוש כולל הרשימה המשותפת. יותר מזה, אתם קובעים לנו, לאופוזיציה, מה אנחנו נקבל, זאת אומרת סגרתם עם המשותפת שיקבלו את הנשים ועכשיו נתתם את היתרה ליתרת האופוזיציה.

יוצא שאנחנו מקבלים ועדות קבועות, על כל 26 ח"כים מקבלים ועדה. אנחנו קיבלנו שתיים, ועדת ביקורת שהם חייבים לתת לנו ממילא. הם לא עושים לנו טובה עם ועדת ביקורת, חבל שלא נתתם את ועדת הביקורת גם לבנט, הייתם נותנים לו במסגרת ההסכם הקואליציוני. עכשיו מה? על כל 26 אנחנו מקבלים ועדה קבועה, עזבי שעכשיו מציעים לנו ועדות קיקיוניות. החוצפה היא שלא רק שמציעים לנו ועדות קיקיוניות, הם עוד רוצים שאם הביקורת שלנו על הקמת הוועדות, שאנחנו אומרים שזה בזבוז, הם אומרים שאנחנו נקים משל עצמנו שלוש ונחלק אותן. זאת אומרת פה הרצחת וגם ירשת מה שנקרא.

לכן אני אומר שפה צריכה להיות התערבות משפטית. אנחנו דורשים במפורש שהיחס בכל הוועדות יהיה, קודם כל נתחיל מזה, לפי 61-59, זאת אומרת לכל היותר לקואליציה הפרש של אחד, כמו שהיה בכנסת ה-20 כי שם זה יותר דומה מאשר בכנסת האחרונה שההבדל היה 73 או 74 מול 50 ומשהו. יש הבדל כשהקואליציה היא באמת קואליציה רחבה יותר מאשר קואליציה מצומצמת.

לכן אנחנו אומרים שכל החלוקה הזאת, אני לא רוצה לעשות לכם מה שהרצוג עשה באו"ם, לקרוע לכם את זה עכשיו, כי אני לא עושה הצגות, אנחנו חושבים שזה לא מידתי, זה לא סביר, זה לא חוקי, לא לפי התקנון גם וגם לא לפי מה שמקובל בכנסת, גם הרכב הוועדות וגם יושבי הראש. לכן, לצערי הרב, נצטרך להתנגד להצעה הזאת, היא גם לא הוגנת, אנחנו נתנגד לזה, הליכוד ולדעתי כל האופוזיציה תתנגד להצעה.

אני מציע לכם באמת, תתעשתו קצת. הטענה שלכם שאתם חילקתם את כל הוועדות בהסכמים הקואליציוניים היא לא טענה, מה זה הטענה הזאת? אתם ישבתם, נתתם את כל הוועדות בהסכמים ועכשיו אתם באים אלינו, האופוזיציה, ואומרים: אין לנו ועדות לחלק לכם, כי נתנו אותם. אני מציע לכם, תפסיקו לדרוס את האופוזיציה, אבל יש דברים שאני מצפה מהיועצים המשפטיים של הכנסת להביע את דעתם, לתת לנו חוות דעת. אני אומר לך שחוות הדעת שלכם מאוד מאוד חשובה.
היו"ר עידית סילמן
בסדר גמור, אני רק - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל יש עוד ועדה, לא?
דוד ביטן (הליכוד)
איזה ועדה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ועדת הגז.
דוד ביטן (הליכוד)
אין, זה לא ועדה.
היו"ר עידית סילמן
לפני שאנחנו נוסיף התייחסויות אנחנו נסיים להקריא את כל ה - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני צריך ללכת לחוקה ואני אשמח להתייחס לפני שאני הולך.
היו"ר עידית סילמן
אז תן לנו לסיים להקריא את הכול כדי שיהיה לכם ואז תוכל להתייחס.
דוד ביטן (הליכוד)
דרך אגב, הם עשו עוד תרגיל - - -
היו"ר עידית סילמן
לא, אין תרגילים, חבר הכנסת ביטן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, מה פתאום.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
לא, אין תרגילים. הכול תרגיל אחד גדול.
דוד ביטן (הליכוד)
כל הוועדות הם עשו אותן זוגיות על מנת לתת להם רוב של שניים ולא אחד.
היו"ר עידית סילמן
לא, זה על חשבון חוץ וביטחון.
דוד ביטן (הליכוד)
היה מקובל שהוועדות לא היו זוגיות כמעט אף פעם, הן אי זוגיות, אבל עשו זוגי ובזוגי פתאום ה-61-59 נהיה הפרש של שניים כי זה זוגי.
היו"ר עידית סילמן
בואו נעבור רגע על הכול, נשים את ההתייחסויות ואז כל אחד יוכל לדבר כמה שהוא רוצה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני מסכים, נכון שצריך רוב לקואליציה - - -
היו"ר עידית סילמן
בהחלט, דוד ביטן, זה לא משהו שעשינו, למדנו משנים עברו.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אבל הפרש של שניים הוא הפרש בסדר גמור.
היו"ר עידית סילמן
אז אני אעבור על שאר הוועדות בקריאה אחת ואז תוכלו להתייחס כמה שאתם רוצים. אנחנו בוועדת חוץ וביטחון כאשר בראש שלה יושב רם בן ברק מיש עתיד. יש עתיד שלושה מקומות, כחול לבן מקום אחד, העבודה מקום אחד, ביתנו מקום אחד, ימינה מקום אחד, תקווה חדשה מקום אחד, מרצ מקום אחד, לרע"מ אין חבר בוועדה, סך הכול בקואליציה תשעה חברים. הליכוד חמישה חברים, ש"ס אחד, יהדות התורה אחד, הציונות הדתית אחד, משותפת אין חברים. סך הכול באופוזיציה שמונה חברים. סך הכול חברי הוועדה 17. ממלאי מקום קבועים, ממלא מקום לכל חבר כפי שתציע כל סיעה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני חוזר על מה שאמרתי, שבוועדת כספים מה שאתם עושים זו השתלטות עוינת על ועדת הכספים.
היו"ר עידית סילמן
נרשם.
דוד ביטן (הליכוד)
זה דבר שיירשם בהיסטוריה, בספרי השיאים של גינס.
היו"ר עידית סילמן
רשמתי את ההערה.
דוד ביטן (הליכוד)
מי המציא את זה?
היו"ר עידית סילמן
רגע שנייה, חבר הכנסת דוד ביטן, אנחנו נקריא את הכול לפרוטוקול ואז יהיה מספיק זמן של התייחסויות. ועדת חוקה, בראשות חבר הכנסת גלעד קריב מהעבודה, יש עתיד שני חברים, כחול לבן חבר אחד, עבודה חבר אחד, ביתנו חבר אחד, ימינה חבר אחד, תקווה חדשה שני חברים, מרצ חבר אחד, לרע"מ אין חברים בוועדה. בקואליציה תשעה חברים בסך הכול. הליכוד שלושה חברים, ש"ס חבר אחד, יהדות התורה חבר אחד, הציונות הדתית אחד, משותפת אחד. סך הכול האופוזיציה שבעה חברים. סך הכול הכללי בוועדה 16 חברים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
סופרים את המשותפת בתור אופוזיציה?
היו"ר עידית סילמן
ודאי, מה זאת אומרת?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל אתם עושים איתם מקח וממכר כמו קואליציה.
היו"ר עידית סילמן
אורית, זו ההגדרה, הם באופוזיציה. נציג של תקווה על חשבון ישראל ביתנו, ממלאי מקום קבועים לביתנו, ממלא מקום מביתנו, לליכוד ממלא מקום מהציונות הדתית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עידית, תתייחסי בבקשה להערה שלי.
היו"ר עידית סילמן
התייחסתי. הם באופוזיציה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, לא התייחסת.
היו"ר עידית סילמן
התייחסתי, הם באופוזיציה, אורית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתם עשיתם עם המשותפת, ותסתכלי בבקשה - - -
היו"ר עידית סילמן
ועדת חוקה, אני רק מדגישה בפניכם - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עידית.
היו"ר עידית סילמן
רגע, אורית, את מפריעה לי, אני אסיים את הדברים שלי ויש לך זמן התייחסות, בסדר? אני קודם כל אסיים להקריא את הוועדות, אחרי שאני אסיים כל אחד בתורו, את רשומה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל תתייחסי ל - - -
היו"ר עידית סילמן
נועה בירן-דדון, את יכולה לרשום את חברת הכנסת סטרוק?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עשיתם איתם - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אורית, הם כבר לא ממש עם המשותפת, הם נתנו לרע"מ את כל הדרישות שלהם. יש רשימה ארוכה - - -
היו"ר עידית סילמן
ועדת חוקה, אני מזכירה לכם, כבר נבנתה וקיימת. ועדת כלכלה בראשות מיכאל ביטון.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
היא נבנתה בניגוד לחוק, אגב. רק הערה, שהיא נבנתה ניגוד לחוק.
היו"ר עידית סילמן
למה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כי היא נבנתה באופן חורג מאוד מהמנהג בכנסת, היא נבנתה באופן שאיננו מתקף את ההרכב היחסי של הסיעות ובניגוד לכל הפעמים הקודמות היא הורכבה לבד ולא כחלק מההצעה הכוללת.
היו"ר עידית סילמן
אוקיי, הערתך נרשמה. אנחנו בוועדת הכלכלה בראשות חבר הכנסת מיכאל ביטון.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אבל, עידית, אני לא מבינה מה את אומרת. בכספים - - -
היו"ר עידית סילמן
לא, אורית, את נכנסת אחרי שכבר עברנו את כספים, אז תמתיני.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה לא משנה את העובדה שבכספים נתתם שניים למשותפת - - -
היו"ר עידית סילמן
אנחנו נסיים את כל הוועדות ותהיה לך אפשרות להתייחס. יש עתיד שני חברים, כחול לבן חבר אחד, העבודה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל אנחנו רוצים להתייחס ועדה ועדה.
היו"ר עידית סילמן
העבודה אין חברים, ישראל ביתנו שני חברים, ימינה אין חברים, תקווה חדשה חבר אחד, מרצ אין חברים, רע"מ חבר אחד. סך הכול הקואליציה שבעה חברים. הליכוד שלושה חברים, ש"ס אחד, יהדות התורה אחד, הציונות הדתית אין חברים בוועדה, משותפת אחד. סך הכול - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל רגע, עידית, איך כלכלה אין לכם חברים? אמרת הם לא כלכלה, הם לא עובדים. לא מעניין.
דוד ביטן (הליכוד)
כי הם שישה מנדטים.
היו"ר עידית סילמן
סך הכול האופוזיציה שישה חברים. בסך הכול הכללי 13 חברים.
קריאה
יש לנו במקום זה סגן שר.
היו"ר עידית סילמן
כן, יש לנו סגן שר עם סמכויות מורחבות, אנחנו נמצאים בוועדת כספים, הכול בסדר. בינתיים את הרפורמות ברגולציה אנחנו מתחילים להחיל.
דוד ביטן (הליכוד)
אה הבנתי.
היו"ר עידית סילמן
ועדת הפנים בראשות סיעת רע"מ, סעיד אלחרומי. יש עתיד שני חברים, כחול לבן חבר אחד, עבודה אין חברים, ביתנו חבר אחד, תקווה חדשה חבר אחד, מרצ חבר אחד, רע"מ חבר אחד. סך הכול הקואליציה שמונה חברים. הליכוד שלושה חברים, ש"ס חבר אחד, יהדות התורה חבר אחד, הציונות הדתית חבר אחד, משותפת חבר אחד. סך הכול האופוזיציה שבעה חברים. המפתח הוא 15 חברים.

ועדת העבודה והרווחה בראשות אפרת רייטן ממפלגת העבודה. ליש עתיד שני חברים, לכחול לבן חבר אחד, לעבודה חבר אחד, לישראל ביתנו אין חברים בוועדה, לימינה חבר אחד, לתקווה חדשה חבר אחד, למרצ חבר אחד ולרע"מ חבר אחד. סך הכול הקואליציה שמונה חברים. לליכוד שני חברים, ש"ס חבר אחד, יהדות התורה חבר אחד, הציונות הדתית חבר אחד, המשותפת חבר אחד. סך הכול האופוזיציה שישה חברים. מפתח של 14 חברים בוועדה. הנציג של ביתנו על חשבון תקווה חדשה, ממלא מקום קבוע לתקווה חדשה מסיעת תקווה חדשה.

ועדת החינוך בראשות חברת הכנסת שרן השכל מתקווה חדשה. יש עתיד שני חברים, כחול לבן חבר אחד, עבודה חבר אחד, ביתנו חבר אחד, ימינה חבר אחד, תקווה חדשה חבר אחד, למרצ אין חברים בוועדה, לרע"מ חבר אחד. סך הכול לקואליציה שמונה חברים. לליכוד שלושה חברים, לש"ס חבר אחד, ליהדות התורה חבר אחד, הציונות הדתית חבר אחד, משותפת חבר אחד. סך הכול האופוזיציה שבעה חברים. מפתח של 15 חברים בוועדה.

ועדת הקליטה בראשות חבר הכנסת יאיר גולן ממרצ. יש עתיד אחד, כחול לבן אחד, העבודה אחד, ישראל ביתנו אין חברים בוועדה, ימינה חבר אחד, תקווה חדשה אין חברים בוועדה, מרצ חבר אחד, רע"מ אין חברים בוועדה. סך הכול חמישה חברים. לליכוד שישה חברים, ש"ס חבר אחד, יהדות התורה אין חברים - - -
אופיר כץ (הליכוד)
למה רק שישה?
היו"ר עידית סילמן
דקה. הציונות הדתית חבר אחד, משותפת אין חברים. סך הכול לאופוזיציה שמונה חברים. מפתח של 13 חברים בוועדה. ביתנו יהיו על חשבון העבודה. זו ההערה.

ועדת הביקורת, יעמוד חבר אופוזיציה לבחירתכם. אתם יכולים לתת לנו את השם, אתם יכולים להחליט שלא. לאופוזיציה יעמוד חבר. יש עתיד שני חברים, כחול לבן חבר אחד, העבודה חבר אחד, לביתנו אין חברים, ימינה אין חברים, תקווה חדשה אין חברים, למרצ חבר אחד, לרע"מ אין חברים. סך הכול חמישה חברים בוועדה. לליכוד שלושה חברים, לש"ס חבר אחד, ליהדות התורה אין, הציונות הדתית אין, משותפת אין. סך הכול לאופוזיציה ארבעה חברים. תשעה חברים זה המפתח.

בוועדת המדע יעמוד גם בראשות האופוזיציה, יו"ר יינתן על ידכם. יש עתיד חבר אחד, כחול לבן אין חברים, עבודה חבר אחד, ביתנו חבר אחד, ימינה אין חברים, תקווה חדשה אין חברים - - -
דוד ביטן (הליכוד)
האמת שבמדע יש לנו בעיה לאייש, אתם גנבתם לנו ארבעה.
היו"ר עידית סילמן
מה מה מה?
דוד ביטן (הליכוד)
גנבתם לנו ארבעה מנדטים.
היו"ר עידית סילמן
איפה?
דוד ביטן (הליכוד)
בליכוד, אז אין לנו את מי לאייש.
היו"ר עידית סילמן
אה, בהתפלגות אתה אומר?
דוד ביטן (הליכוד)
מה יהיה?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
איזה נדיבות הם גילו.
היו"ר עידית סילמן
רע"מ אין חברים. סך הכול הקואליציה שלושה חברים. לליכוד שישה חברים, לש"ס חבר אחד, ליהדות התורה חבר אחד, לציונות הדתית אין חברים, למשותפת אין חברים. סך הכול שמונה חברים לאופוזיציה. מפתח של 11 חברים לוועדה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה, כל המדע אצל הליכוד?
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אנחנו ניתן לכם אחד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לערבים אין מדע?
היו"ר עידית סילמן
למה אתה אומר? יש להם חברים בכל הוועדות. ואגב, חבר הכנסת ביטן, דיברנו על זה כבר שהמדע היא ועדה משותפת להרבה ועדות סטטוטוריות משותפות אחרות.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל אתם לא נותנים לנו לחוקק שם.
היו"ר עידית סילמן
למה לא?
דוד ביטן (הליכוד)
זאת אומרת הם ידפקו אותנו פעמיים, גם נותנים לנו ועדה - - -
היו"ר עידית סילמן
למה אתה אומר שלא ניתן לך לחוקק? למה אתה חושב שלא ייתנו לחוקק כלום?
דוד ביטן (הליכוד)
אה בחייך.
היו"ר עידית סילמן
למה אתה אומר?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
גברתי, כמו שקרה אתמול.
היו"ר עידית סילמן
הוועדה לקידום מעמד האישה, גם בראשות - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, גברתי היושבת ראש, אני חושב ש - - -
היו"ר עידית סילמן
דקה דקה.
שלמה קרעי (הליכוד)
טוב, סיימי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מה שאת עושה זה קצת מצחיק כי אנחנו יודעים לקרוא. הנייר נשלח לכל חברי הוועדה, אנחנו יודעים לקרוא והעובדה שאת אומרת - - -
היו"ר עידית סילמן
אבל אני צריכה לקרוא את זה לפרוטוקול.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז מצמידים נייר לפרוטוקול.
היו"ר עידית סילמן
לא, זו בקשה. נסיים את זה ובכיף אנחנו נתייחס עם כל ההתייחסויות. חבר הכנסת דוד ביטן, בסדר? אפשר להמשיך?
דוד ביטן (הליכוד)
יש לי עוד הערה קטנה. בוועדת כספים אתם יודעים, 30 מנדטים, אתם לא רגילים לדבר כזה, יש לכם רק שישה - - -
היו"ר עידית סילמן
29, כן? אתם פחות אחד.
דוד ביטן (הליכוד)
נתתם לנו שני חברים ולרשימה המשותפת שני חברים.
היו"ר עידית סילמן
אבל הרשימה המשותפת, דיברנו על זה אתמול, מקבלים על חשבון חוץ וביטחון שהם לא נמצאים שם.
דוד ביטן (הליכוד)
אבל זה לא צריך להיות על חשבוננו.
היו"ר עידית סילמן
בסדר, אני לא אומרת שזה על חשבונכם.
דוד ביטן (הליכוד)
ברור שזה על - - -
היו"ר עידית סילמן
זה לא על חשבונכם, ממש לא.
אופיר כץ (הליכוד)
על חשבוננו כי הם בונים לעשות עסקים איתכם, בגלל זה חשוב להם לשים שניים.
דוד ביטן (הליכוד)
ודאי, הם אמרו, נתנו לכם - - -
אופיר כץ (הליכוד)
אל תבנה על זה, מנסור לא ייתן להם.
היו"ר עידית סילמן
אגב, דוד ביטן, אתמול ישבנו על הנושא של ועדת כספים ודיברנו על תיקון חקיקה והגדלה ל-20 חברים לשני חברים בכל צד.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עידית, זה קשקוש בלבוש מה שאת אומרת. באמת. זה קשקוש מה שאת אומרת, סליחה, כי כשאת מגדילה את מספר החברים ואת לא מצמצמת את הפער בין הקואליציה לאופוזיציה אז לא עשית כלום חוץ מלתת לאנשים כל מיני כיבודים. זה שטויות במיץ עגבניות.
היו"ר עידית סילמן
זה לא כיבודים, זה מקום בוועדה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה שאתם עשיתם בנייר הזה זה שאתם עיוותּם את הפער המספרי האמיתי שיש בכנסת הזאת בין קואליציה לאופוזיציה וזה עוד לפני העובדה שהמשותפת היא בכלל עובדתית בקואליציה כי אתם מצ'פרים אותם ונותנים להם כל מיני הטבות והם בעצם סוג של קואליציה.
היו"ר עידית סילמן
אני לא אחראית על מה את חושבת לגבי המשותפת.
שלמה קרעי (הליכוד)
עידית, ראינו את זה בשבוע שעבר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתם עיוותּם את הפער המספרי.
היו"ר עידית סילמן
אמרנו שאחר כך יש אפשרות להערות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
סליחה, אתם עיוותּם את הפער המספרי.
היו"ר עידית סילמן
הבנתי, אחר כך יש אפשרות להערות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, לא הבנת, תקשיבי לי טוב, עיוותּם את הפער המספרי בין הקואליציה לאופוזיציה.
היו"ר עידית סילמן
לא, אורית, אני אסיים להקריא את הכול לפרוטוקול ותוכלי להגיד את ההערות שלך. אני מבינה את ההרגשה שלך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זרקתם ים של מנדטים של האופוזיציה לוועדות - -
היו"ר עידית סילמן
זה לא ים, ממש לא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - הלא חשובות שבהן אי אפשר להשפיע על כלום ושם כביכול נתתם לאופוזיציה השפעה שלא קיימת, יצרתם ועדות שהן זוגיות במקום אי זוגיות כמו שהיה מאז ומעולם, שוב, כדי לעוות את היחס.
היו"ר עידית סילמן
לא, לא היה מאז ומעולם, ממש לא, אנחנו עברנו על זה היסטורית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כדי לעוות את היחס בין קואליציה לאופוזיציה.
היו"ר עידית סילמן
אנחנו לא עשינו משהו שאתם לא עשיתם בעבר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שקר וכזב, עידית. עידית, את משקרת ואת יודעת את זה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
איינתם לחלוטין את ה - - -
היו"ר עידית סילמן
בסדר, אז אנחנו נסיים ואחר כך - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
את משקרת ואת יודעת את זה.
היו"ר עידית סילמן
לא, לא להגיד משקרת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, אני אגיד מה שאני רוצה, את משקרת ואת יודעת את זה.
היו"ר עידית סילמן
אתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
את משקרת, עידית יקירתי. איינתם לחלוטין, עיוותּם לחלוטין את הפער האמיתי שקיים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל זה אופנתי אצלכם במפלגה לשקר ולדעת את זה אז זה בסדר, מה שנקרא זה הנורמה החדשה.
היו"ר עידית סילמן
אתה יכול לקבל - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אנחנו עשינו השוואה למה שקרה בכנסות קודמות כשהיה 61, אין דבר כזה מה שאתם עשיתם. אתם פשוט עיוותּם את הכול וכדי להעמיד פנים שאתם נותנים לנו זרקתם אותנו לכל מיני ועדות מפוצלחות שאין להן שום משמעות.
היו"ר עידית סילמן
הבנתי, אמרת את זה מקודם, אורית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ואני אגיד את זה שוב.
היו"ר עידית סילמן
בסדר, אז אני רוצה עכשיו לסיים לפרוטוקול את ההקראה של הוועדות ואז ניתן להתייחס.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ואל תעמידי פנים כאילו עשיתם פה משהו הוגן כי עשיתם את הדבר הכי לא הוגן בעולם.
היו"ר עידית סילמן
הוועדה לקידום מעמד האישה בראשות האופוזיציה גם כן. אתם תביאו יושב ראש. יש עתיד חבר אחד, כחול לבן אין חברים, עבודה חבר אחד, ביתנו אין חברים, ימינה אין חברים, תקווה חדשה אין חברים בוועדה, למרצ חבר אחד, לרע"מ אין חברים. סך הכול שלושה חברים מהקואליציה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לכל הפמיניסטים אין להם חברים בוועדה לקידום.
היו"ר עידית סילמן
מהאופוזיציה, לליכוד חמישה חברים, ש"ס אין חברים, יהדות התורה אין חברים, לציונות הדתית חבר אחד, למשותפת חבר אחד. סך הכול האופוזיציה שבעה חברים. מפתח של עשרה חברים.
דוד ביטן (הליכוד)
באמת איך יכול להיות שמפלגת העבודה ויתרה על מעמד האישה?
שלמה קרעי (הליכוד)
איך יכול להיות שמרב מיכאלי ויתרה על חברות בוועדה לקידום מעמד האישה?
היו"ר עידית סילמן
רגע רגע, אני מסיימת להקריא. הוועדות הבאות שאתם רואים הן שלוש הוועדות, בטחון פנים, שירותי דת יהודיים ופרויקטים לאומיים ובריאות. הוועדות האלה הן ועדות שיפוצלו בהמשך מהוועדות הקבועות שלהם. בט"פ ושירותי דת יהודיים ופרויקטים לאומיים יפוצלו מוועדת הפנים והבריאות תפוצל מוועדת העבודה והרווחה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מה הקשר בין שירותי דת יהודיים - - -
היו"ר עידית סילמן
היום אנחנו לא מצביעים על זה, עליהן יהיה תיקון תקנון נפרד, אבל אתם יכולים לראות את המבנה שלהם.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מה הקשר בין שירותי דת יהודיים ופרויקטים לאומיים? זה קשור?
היו"ר עידית סילמן
זה חלק מהפנים ולכן אנחנו הפרדנו את זה לוועדה משל עצמה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
לא, אבל השאלה, שני הנושאים האלה קשורים?
היו"ר עידית סילמן
כן, פרויקטים לאומיים שמגיעים למעלה - - -
אבי מעוז (הציונות הדתית)
הם קשורים?
היו"ר עידית סילמן
שנייה, אני אסיים להקריא אותם ואז אנחנו נתייחס.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבי, יש להם פרויקט לאומי, להרוס את שירותי הדת היהודיים.
היו"ר עידית סילמן
בט"פ תפוצל בהמשך מהפנים. יש עתיד מקום אחד, כחול לבן מקום אחד, ביתנו מקום אחד - - -
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אבל תסבירי לי רגע, מה הקשר בין שירותי דת יהודיים - - -
היו"ר עידית סילמן
תיכף נתייחס לכול. לימינה אין מקומות בוועדה, תקווה חדשה מקום אחד.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
איפה נשארים שירותי הדת המוסלמים והנוצריים? איפה הם נשארים?
היו"ר עידית סילמן
מרצ מקום אחד.
שלמה קרעי (הליכוד)
אוסאמה, איפה שירותי הדת המוסלמיים?
היו"ר עידית סילמן
לא, מרצ אין חברים בוועדה, רע"מ אין חברים בוועדה. חמישה חברים לקואליציה. לאופוזיציה, לליכוד חבר אחד, ש"ס חבר אחד, אין חברים ליהדות התורה, חבר אחד לציונות הדתית וחבר אחד למשותפת. ארבעה חברים לאופוזיציה. סך הכול תשעה חברים בוועדה. יוליה מלינובסקי תעמוד בראשות הוועדה לשירותי דת יהודיים ופרויקטים לאומיים שתפוצל בהמשך מוועדת הפנים.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מה הפשר של הוועדה הזאת?
היו"ר עידית סילמן
יש עתיד שני חברים, כחול לבן חבר אחד, לעבודה אין חברים בוועדה, ישראל ביתנו חבר אחד, ימינה אין חברים, תקווה חדשה אין חברים, מרצ חבר אחד, רע"מ אין חברים.
דוד ביטן (הליכוד)
איזה ועדה?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
לא יודעים.
היו"ר עידית סילמן
סך הכול חמישה חברים בוועדה. לליכוד חבר אחד, ש"ס חבר אחד, יהדות התורה חבר אחד, הציונות הדתית חבר אחד, למשותפת אין חברים.
דוד ביטן (הליכוד)
רגע, אני מוחה, מה זאת אומרת לליכוד חבר אחד? יש שמונה.
היו"ר עידית סילמן
סך הכול לאופוזיציה ארבעה חברים במפתח של תשעה חברים בוועדה. ועדת הבריאות בראשותי, עידית סילמן מימינה, יש עתיד שני חברים, כחול לבן חבר אחד, העבודה אין חברים, ביתנו חבר אחד, ימינה חבר אחד, תקווה חדשה אין חברים, מרצ חבר אחד, רע"מ אין חברים בוועדה. סך הכול שישה חברים בקואליציה. הליכוד חבר אחד, ש"ס חבר אחד, יהדות התורה חבר אחד, אין חברים לציונות הדתית ואין חברים למשותפת. סך הכול שלושה חברים לאופוזיציה במפתח של תשעה חברים. נציג המשותפת יהיה על חשבון נציג של יש עתיד.

זוהי הטבלה כולה של הוועדות הקבועות כפי שאתם רואים. אני שוב אומר שהמפתח היה 191 חברים. חבר הכנסת שלמה קרעי, אני - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, רק יש פה דורסנות לא סבירה בעליל.
אופיר כץ (הליכוד)
לא הבנתי, אתם נותנים להם בבריאות מקום על חשבונכם?
היו"ר עידית סילמן
על חשבון יש עתיד.
אופיר כץ (הליכוד)
אז למה זה רשום ש - - -
היו"ר עידית סילמן
לא, יש, נציג המשותפת על חשבון נציג של יש עתיד, ליש עתיד יש שני נציגים.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אבל למשותפת אין נציג פה.
היו"ר עידית סילמן
נכון, הנה, כתוב למטה, יש הערה, נציג המשותפת על חשבון יש עתיד.
אופיר כץ (הליכוד)
למה אתם נותנים להם את זה?
היו"ר עידית סילמן
יש עתיד נותנים להם מקום, זכותם של יש עתיד.
אופיר כץ (הליכוד)
ווליד אישר את זה?
היו"ר עידית סילמן
מה זאת אומרת?
אופיר כץ (הליכוד)
ווליד טאהא אישר את זה?
היו"ר עידית סילמן
הקואליציה מביאה לאישורכם - - -
אופיר כץ (הליכוד)
אני דואג לכם, לטובתכם.
היו"ר עידית סילמן
תודה על הדאגה.
אופיר כץ (הליכוד)
תבדקו עם ווליד, כי אם לא - - -
היו"ר עידית סילמן
לאופוזיציה ככלל הוצעו שלוש ועדות מיוחדות נוספות, שלוש ועדות קבועות, נכריז את זה לפרוטוקול. אם ירצו לחזור לאותו מימוש התחייבות אנחנו מוכנים ואין שום בעיה. אנחנו מוכנים להקים שלוש ועדות מיוחדות בשיתוף פעולה עם האופוזיציה, צריך לומר שזה שיפור משמעותי מול הכנסת הקודמת שזה לא היה ככה. נעשו ניסיונות להגיע להסכמות של הידברות, משא ומתן, ישבנו ישיבה ארוכה גם אתמול, צריך לציין שבאמת ציינתם גם נושא של ראשי ועדות, גם פערים וניסינו לגשר על הפערים. התקיים דיון עם דוד ביטן וגם עם יריב לוין, דברים שהתקדמו, אחרי שיחה ארוכה עם יריב שצריך לומר שהוא אמר שהמבנה הגיוני וראשי האופוזיציה לא מוכנים - - -
אופיר כץ (הליכוד)
אז רגע, זה מוסכם על האופוזיציה?
היו"ר עידית סילמן
הוא אמר שראשי האופוזיציה האחרים שהוא בא איתם בדין ודברים סירבו לשבת ולדבר.
אופיר כץ (הליכוד)
אז לפי מה שאת אומרת מה שיש פה זה מוסכם על האופוזיציה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא מוסכם בשום אופן.
היו"ר עידית סילמן
ולכן אנחנו ניסינו לשבת - - -
אופיר כץ (הליכוד)
גברתי יושבת הראש, לפי מה שאת אומרת זה מוסכם על האופוזיציה?
היו"ר עידית סילמן
רגע שנייה. ניסינו לשבת ולהגיע לנוסחה קבילה על ידי הסיעות של האופוזיציה והנציגות שלהם גם אתמול ביחד עם יושב ראש הכנסת מיקי לוי, ההצעה מבחינתנו השתפרה מספר פעמים והיא הייתה גם על דעת הייעוץ המשפטי.
אופיר כץ (הליכוד)
מה ההבדל בין הטבלה הזאת לטבלה של אחרי הפגישה הזאת?
היו"ר עידית סילמן
אני רק אגיד שביקשו להגדיל את חוץ וביטחון ואת כספים בחקיקה והסכמנו, אבל גם עם זה עדיין לא חזרתם להסכמה כוללת כדי להגדיל אותם ביחד עם כל ההסכם כולו.
שלמה קרעי (הליכוד)
תשתפי אותנו ב - - -
היו"ר עידית סילמן
גם הנושא של חוץ וביטחון, ביקשתם ועדות משנה.
שלמה קרעי (הליכוד)
עידית, את מדברת לפרוטוקול ואין לנו מושג על מה את מדברת.
היו"ר עידית סילמן
דקה. אני אומרת שבחוץ וביטחון ובכספים האופוזיציה ביקשה להגדיל את הוועדות ואמרנו שבמידה שזה יגיע בהסכמה לכלל הדבר הזה אין שום בעיה מבחינתנו - - -
אבי מעוז (הציונות הדתית)
לא, אבל שלוש הוועדות - - -
היו"ר עידית סילמן
רגע, רגע, אני אסביר רגע את הכול. גם בחוץ וביטחון ביקשתם ועדות משנה וארבע ועדות משנה ונאמר שיהיה אפשרות ורם בן ברק, וחבר הכנסת דוד ביטן היה אתמול בשיחה, בא לקראת ואמר שלא תהיה בעיה במידה שתרצו להגיע להסכם כולל, אבל זה לא הגיע לכדי - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא עושים דבר כזה, דיברנו על כל מיני אופציות - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
דוד, אני מציע שתקרא לנו, חברי האופוזיציה, תגיד לנו על מה דיברת איתם אז אני אדע איך אני מתייחס לדבר הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
דיברנו על כל מיני אופציות, מה את עושה? הבאת את ההצעה המקורית שלך ועכשיו את אומרת דיברנו ואמרנו ואמרנו, זה לא הולך ככה. לא עושים דבר כזה, זה לא ההצעה, ההצעה היא מה שאתם הגשתם.
אופיר כץ (הליכוד)
זה הגשתם לפני הדיון והשארתם את זה אותו דבר. אז את מציירת את זה עכשיו כאילו - - -
היו"ר עידית סילמן
לא, חבר הכנסת דוד ביטן, ישבנו איתך אתמול ועדיין לא הושגו איזה שהן הבנות.
אופיר כץ (הליכוד)
אז את לא יכולה להציג את זה כאילו עכשיו אנחנו הגענו להסכמה ואתם מגיבים.
היו"ר עידית סילמן
אני מציינת את הדברים – רגע שנייה, לא לצעוק.
אופיר כץ (הליכוד)
אתם לא מגיבים, אתם עדיין רומסים.
היו"ר עידית סילמן
אני מציינת את הדברים שנעשו ניסיונות מבחינתנו וחבר הכנסת דוד ביטן, היית איתנו אתמול וניסינו להגיע לכל ניסיון אפשרי בנושא הזה.
דוד ביטן (הליכוד)
מה זה? כן, ישבנו, אבל לא הגענו לשום סיכום ולכן לבוא ולהגיד כל מיני הצעות זה לא בסדר.
היו"ר עידית סילמן
אני רק אומר לפרוטוקול - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, עידית, את לא יכולה כל הזמן להגיד לפרוטוקול שקרים, יש גבול. יש גבול כמה אפשר לשקר.
היו"ר עידית סילמן
חבר הכנסת דוד ביטן, לשאלה שלך בכספים זה שישה ממלאי מקום מישראל ביתנו על חשבון סיעות הקואליציה, אבל למעט רע"מ ויש עתיד שלהם יש ממלא מקום מהסיעה, בסדר? זה שלהם.
דוד ביטן (הליכוד)
באמת, מזל שאין להם שמונה.
היו"ר עידית סילמן
אנחנו נעבור עכשיו לדברים, חבר הכנסת שמחה רוטמן לא כאן, חבר הכנסת מאיר פרוש, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בבקשה לשמור לשמחה רוטמן את רשות הדיבור שלו, יש לו הרבה דברים חשובים להגיד.
היו"ר עידית סילמן
בבקשה, נשמע. חבר הכנסת מאיר פרוש, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ובבקשה, בשביל שהדיון יהיה באיזה שהיא רמה מינימלית הוגן אז אני מבקשת ממך, עידית, אנחנו ישבנו אתמול שעות לנתח את העוולה שעשיתם פה, שזו עוולה שצריכים לנתח אותה ולהסביר איך היא בנויה כעוולה, בבקשה לא להגביל את רשות הדיבור ולאפשר להסביר לפחות לפרוטוקול את גודל העוולה שעשיתם. זהו.
היו"ר עידית סילמן
חבר הכנסת מאיר פרוש, בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
תודה על רשות הדיבור. כחבר בוועדה המסדרת אני חושב שמגיע לי, מגיע לחברים, אבל אני מבקש בשבילי לדעת, מאחר שאני ידעתי מערב שבת שהישיבה אתמול הייתה צריכה להיות ב-12 וחצי ונדמה לי שבמוצאי שבת הודיעו שזה יהיה בשש וחצי ולקראת ערב הודיעו לנו שזה לא יהיה בשש וחצי, זה יהיה הבוקר, ואני מברך על הישיבה היום. אני יוצא מתוך הנחה שהדחיות האלה לא היו בגלל הישיבות עם חלק מהאופוזיציה, שלך אני אומר, דוד, אני הייתי צריך לשמוע מה הדרישות שלך, מה הם הדברים שהיו ויכול להיות שהצגת את הדברים של כולם, אבל אני מתאר לעצמי שלא בגלל זה נדחתה הישיבה של הוועדה המסדרת פעמיים. כולנו היינו במתח אתמול מההודעות של רע"מ - - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
מהמשחק.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני הייתי במתח. מה אכפת לך שאני במתח בשבילך?
דוד ביטן (הליכוד)
זה לא הסתיים איתם.
שלמה קרעי (הליכוד)
הנה הוא אמר עכשיו, ווליד אמר, זה לא יהיה המשבר הקואליציוני האחרון. המשבר השיג את שלו, מחכים כבר למשבר הבא.
אופיר כץ (הליכוד)
ואחרי שהוא גילה שנתתם נציג של המשותפת בוועדה של עידית סילמן.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
תנו לי לדבר. ההודעות של רע"מ התייחסו לשני דברים, א', הם נפגעו מכך שנותנים יחס, מבחינתם יחס עודף, למשותפת, כאילו המשותפת שותפה בהישגים שיכולים להיווצר כתוצאה מלחץ של הנציגות הערבית, ושתיים זה מנהלת הבדואים. עכשיו, דוד, אולי אתה יכול לתקן אותי, לעזור לי. אני ביקשתי לראות את ההסכם הקואליציוני בין רע"מ לקואליציה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש, מה, אתה לא ראית אותו?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
שם כתוב בקשר למנהלת הבדואים?
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה רק להגיד לך - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
רק רגע, תן לי לשאול.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כתוב, פרוש, כתוב.
מיכל רוזין (מרצ)
זה מפורסם. חבר'ה, תקראו את ההסכמים. הכול מפורסם לציבור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כחול על גבי לבן.
היו"ר עידית סילמן
לא היה משהו שלא כתוב.
מיכל רוזין (מרצ)
אבל עדיף לא לקרוא ולבוא ולהתלונן.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
יש שם את מנהלת הבדואים?
היו"ר עידית סילמן
מנהלת הבדואים זה משהו שכתוב בתוך ההסכמים הקואליציוניים.
אופיר כץ (הליכוד)
אמרתם את זה לשיקלי כשהעברתם את חוק האזרחות? זה נראה שהוא לא היה כזה מעודכן.
היו"ר עידית סילמן
הדברים, אופיר, מעט התעכבו וזה לא בסדר, אבל עשינו את זה בסוף.
אופיר כץ (הליכוד)
- - - שאתם עושים ככה קוסמטיקה.
היו"ר עידית סילמן
בסדר.
דוד ביטן (הליכוד)
כל פעם זה משתנה.
היו"ר עידית סילמן
אני לא אחראית על מי ש - - -
אופיר כץ (הליכוד)
אין כמו האמת. תדעו לכם שאין כמו האמת.
מיכל רוזין (מרצ)
אהה, למדנו מביבי.
אופיר כץ (הליכוד)
ראינו בהצבעה איך למדתם, ראינו בהצבעה את ה - - -
היו"ר עידית סילמן
כן, ולכן מה שהבטחנו בהסכמים הקואליציוניים אנחנו מקיימים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה שחשוב זה לא איפה רשות הבדואים, הדרישה של כל הציבור הבדואי הערבי בנגב הייתה בכלל לבטל ולא משנה איפה תהיה, במשרד העבודה, במשרד הכלכלה. מה שצריך, צריך להפסיק את כל ההתנכלויות ואת כל הריסות הבתים.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, הם לא רוצים שזה יהיה אצל בנט.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה?
דוד ביטן (הליכוד)
למה העבירו את זה ממשרד ראש הממשלה למשרד הרווחה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לא, זה היה במשרד הכלכלה.
קריאה
מעבירים את זה כל הזמן.
היו"ר עידית סילמן
רגע, שנייה, אבל זה הזמן של חבר הכנסת מאיר פרוש. מאיר פרוש, בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כן, אבל אני יכול לדבר? אני לא יכול לדבר ככה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
זה עובר כל פעם לפי אינטרס.
היו"ר עידית סילמן
אל תפריעו לחבר הכנסת מאיר פרוש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני אשתדל לקרוא את זה, נראה אם אני אמצא את מנהלת הבדואים. אני חושב שיש לנו פה מושג של חמאס ישראלי, בעיניי חמאס הכוונה לחמסן, חמסן, חומס כספים. ליברמן מתנהג עם כל הקופה של המדינה - - -
מיכל רוזין (מרצ)
אוי, מה נהיה ממך? מה נהיה ממך?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ליברמן מתנהג עם הקופה של המדינה כאילו חמאס ישראלי, חמסן.
מיכל רוזין (מרצ)
עצוב לי, עצוב לי.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הוא יושב ראש ועדת הכספים, יש לו, חוץ משישה ממלאי המקום של הסיעות האחרות הוא לבד גם נמצא, זאת אומרת יש לו שבעה חברים בוועדת הכספים.
דוד ביטן (הליכוד)
כן, הוא יכול לשבת שבעה בוועדה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
שבעה חברים בוועדת כספים. אני הייתי נותן לו את ההגדרה החמאס הישראלי, החמסן הישראלי. הוא השתלט - - -
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
למר פרוש יש שפה שאני לא למדתי אף פעם את השפה הזו, אבל אני החלטתי כשאני הגעתי לוועדה הזאת - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כדי ללמוד.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
רגע, מר פרוש, תרשה לי, לא דיברתי אף פעם בוועדה הזאת. אתה מדבר מה שנקרא בעברית בלי סוף ואני רוצה לומר, יש שפה, אפשר לדבר בשפה, שר האוצר ליברמן הוא איש יקר - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
בריון, הוא בריון.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
ולכן אני אומר – אתה יכול להגיד כל דבר ואני גוזר עליי שתיקה למול השפה כפי שאמר נשיא המדינה, אם לא נשתמש בשפה הנכונה אז ימשיכו לצעוק. אין שום בעיה, הצעקות לא עושות כלום.
אופיר כץ (הליכוד)
חלק מהשפה הנכונה זה גם לא להתפרץ לדברים של מישהו אחר.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
תודה רבה, איי רסט מיי קייס. אנחנו לא מתפרצים לשום - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אוקיי, אז אני מבקש שוב לומר - - -
דוד ביטן (הליכוד)
הוא לא אמר משהו מיוחד.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
עזוב, בחייך, חמאס?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אמרתי שיש חמאס ישראלי.
דוד ביטן (הליכוד)
אה, על החמאס?
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
ביטן, אתה יודע בדיוק מה שהוא אמר ולכן אתה, שאני מסתכל עליך ולומד ממך, ואתה יודע שאני לומד ממך ומתייעץ איתך כמי שמכיר את אושיות הכנסת, אני באתי פרופ' למדעי המדינה, לומד ממך, פשוט תלמיד שלך, אתה חייב לרסן את השפה הזאת, זו לא שפה שמכבדת אותנו, זו לא שפה שמקדמת אותנו.
שלמה קרעי (הליכוד)
תרסנו את הפעולות שלכם, תפסיקו עם השנאה, אל תלכו להרעיב ילדים קטנים על חשבון ממשלת הג'ובים המנופחת שלכם. זה הרבה יותר חשוב מהקשקושים והשיח יפה הנפש פתאום שאתה מרצה לנו פה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
קרעי, לא אמרתי שהוא איש חמאס - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אבל תבין, זו השתלטות עוינת על הוועדה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
דוד, דוד.
היו"ר עידית סילמן
כן, חבר הכנסת מאיר פרוש, בואו ניתן לו לסיים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא אמרתי שהוא איש טרור, חמאס, אמרתי שהוא חמסן ישראלי.
שלמה קרעי (הליכוד)
כי מלאה הארץ חמס.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מה זה חמס? חומס כסף.
שלמה קרעי (הליכוד)
נכון.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הוא חמסן ישראלי, הוא החמס הישראלי, זה מה שאמרתי, לא אמרתי שהוא איש טרור. קודם כל הוא שר אוצר, שולט על משרד האוצר, אחר כך יש לו יושב ראש ועדת כספים, הוא שולט על הוועדה, אם יש מצב שלרגע רוצים לצאת מהישיבה אז יש לו שבעה חברים בוועדת כספים. אתה יודע מה זה שבעה חברים? זה נקרא חמס ישראלי, חמסן ישראלי.
שלמה קרעי (הליכוד)
הרב פרוש, חמסן זאת מילה טובה, כי 'חמסן יהיב דמי'. אתה יודע, חמסן חוטף ממך בכוח, אבל משאיר כסף על מה שהוא לקח. ליברמן לא משאיר גם כסף.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
בסדר, אני חושב שהוא ישאיר כמה אגורות בשביל הרוסים.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אתה יודע מאיפה בא המונח גזבר, מר פרוש?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
בהלכות שבת יש מושג של גזבר.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
מאיפה הוא נובע?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
תסתכל ב'אורח חיים', הלכות שבת, יש שם מושג על גזבר, פשוט חבל לתת את הזמן.
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
אז תקרא איפה כל העסק התחיל.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני מצטרף למה שחבריי מהאופוזיציה אמרו. אני חושב שזו בושה, זה ביזיון לקואליציה, לאנשים שמכבדים את עצמם - - -
דוד ביטן (הליכוד)
תיכף אני אספר לכם בדיחה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
על התימני או על הרוסי?
היו"ר עידית סילמן
ביטן, אם לא הבאת סוכריות עם הבדיחה אז –
דוד ביטן (הליכוד)
לא, סוכריות יש לי, אבל אני אספר לכם בדיחה.
היו"ר עידית סילמן
שנייה, בואו ניתן לחבר הכנסת פרוש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני חושב שזה ביזיון של התנהלות מקואליציה לחברי כנסת מהאופוזיציה. כאשר נותנים לאופוזיציה רוב בוועדת מדע או רוב במעמד האישה, מספר חברים רב, של שישה חברים, ארבעה חברים, זה מראה על כך שהקואליציה מזלזלת באופוזיציה ולא נותנת לה שום אפשרות של השפעה כאן בכנסת. אז כמובן שיכול להיות חבר פה או חבר שם, אבל זה ללא כל השפעה. אם אנחנו רואים שליברמן מבין שאם הוא רוצה השפעה הוא לוקח שבעה חברים בוועדת כספים - - -
היו"ר עידית סילמן
לא חברים, ממלאי מקום.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ממלאי מקום, הוא יגיד לכולם: תצאו החוצה כי אם לא, אני לא אתן לכם הטבות.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
ממלאי מקום קבועים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ליברמן יגיד למי שלא ירצה לפנות את מקומו בשביל ממלא המקום הקבוע: אם אתה לא מסדיר לי את העניינים אני לא אקדם לך את העניינים בקופת חולים כללית או מאוחדת או מכבי או לאומית. את לא יודעת איך שעובדים הדברים האלה? אז הוא לוקח ממלאי מקום קבועים. זאת אומרת ליברמן, שהוא יודע מה המשמעות להיות ממלא מקום - - -
דוד ביטן (הליכוד)
בוועדת בריאות למה לא לקחת ממלאי מקום?
היו"ר עידית סילמן
תבוא לבריאות, ביטן.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, למה לא לקחת ממלאי מקום?
אופיר כץ (הליכוד)
את אומרת לכולם לבוא, בסוף נתת לנו מקום אחד.
היו"ר עידית סילמן
אה, זה מקום אחד?
אופיר כץ (הליכוד)
אנחנו מאוד רוצים לבוא, נתת מקום אחד.
היו"ר עידית סילמן
אפשר לבוא גם בלי להיות חבר, בלי להצביע, מה שחשוב זה להשפיע על בריאות הציבור באמת.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו בבריאות שמים את ידידנו אופיר כץ.
היו"ר עידית סילמן
אין עליו, עושה עבודה מעולה בבריאות. נכון, אופיר? הוא יהיה בכספים ובבריאות. חבר הכנסת דוד ביטן, אני מבקשת לדאוג לו.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אולי היושבת ראש תיתן לחבר הכנסת פרוש להשלים את דבריו?
היו"ר עידית סילמן
בכספים ובבריאות.
דוד ביטן (הליכוד)
עד הסוף ניתן לו - - -
היו"ר עידית סילמן
למה? הוא עובד הרבה בבריאות, צריך להגיד את האמת. בין חברי הכנסת היחידים במשכן שבריאות הציבור חשובה להם, שנלחמים למען בריאות הציבור, מתוך 120 חברים יש כאן כמעט - - -
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אולי היושבת ראש תיתן לחבר הכנסת פרוש להשלים את דבריו?
היו"ר עידית סילמן
בבקשה, חבר הכנסת פרוש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני אומר שזה בושה לקואליציה שכך היא מתנהגת עם חברים. אפשר גם לא לתת לגמרי, אני לא חושב שהליכוד היה נפגע אם הוא לא היה מקבל במעמד האישה חמישה חברים או במדע שישה חברים. אל תיתנו כלום, למה לתת ולבזות? לומר אתה חבר כנסת, ניתן לך במדע, ניתן לך במעמד האישה. הרי אנחנו רואים מליברמן, כשליברמן רוצה השפעה הוא לוקח ממלאי מקום קבועים לא במעמד האישה, לא במדע, הוא בוועדת הכספים מתביית, גורם לכך שרק מה שהוא יאמר, ואם תהיה לו העדפה לקופת חולים מאוחדת אז יהיו שם הטבות למאוחדת ולא לכללית ולא למכבי ולא לאומית. זה הטיפוס, זה דרך העבודה שלו. כולנו יודעים את הדבר הזה. תשאלי את חבר הכנסת אבידר, תבינו במה מדובר היום, כולנו יודעים את ההתנהלות שלו.

אז מעבר לשאלה המשפטית שתשאלו את הלשכה המשפטית על המושג הזה שסיעה אחת הולכת להיות עם שבעה חברים, חלקם הגדול ממלאי מקום קבועים בתוך ועדת הכספים, ההצעה לאופוזיציה היא ביזיון, בושה, זו התנהלות לא עניינית. לא מדבר על חברית כי אנחנו לא חברים, אתם חברים בקואליציה רעה, בממשלה רעה, אבל זה לא ענייני, ההצעה שלכם היא לא עניינית. תודה.
היו"ר עידית סילמן
תודה רבה. חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
עידית, אני מבקש כי אני צריך ללכת לוועדה אחרת.
היו"ר עידית סילמן
בבקשה, חבר הכנסת שמחה רוטמן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל דיברת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, לא דיברתי.
היו"ר עידית סילמן
הוא דיבר בקטנה, הוא עשה קדימון.
דוד ביטן (הליכוד)
שמחה, לפני שאתה מתחיל אני אספר בדיחה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רק ברשות היושבת ראש כמובן.
היו"ר עידית סילמן
תן לו בדיחה, שקצת יהיה לנו מרענן על הבוקר.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אומר לכם, מכיוון שתקפו אותי התימנים על הבדיחה הקודמת אז החלטתי לספר בדיחה על מרוקאים כי אני מרוקאי, בסדר?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כי לא הסתבכת מספיק.
דוד ביטן (הליכוד)
הסתבכתי, אז הפעם אני אסתבך עם המרוקאים. שוטר מרוקאי, אתם זוכרים את הרנו 4 שהיה לנו בצבא כשהיינו צעירים יותר?
יוסף שיין (ישראל ביתנו)
הם לא יכולים לזכור את זה.
דוד ביטן (הליכוד)
אז הוא עצר רנו 4 ואומר לו: תביא את הניירת, תביא מהר את הניירת. הוא אומר לו: מה עשיתי? לא עשיתי כלום, נסעתי על 60, אותתי, עצרתי בעצור, מה אתה רוצה ממני? אומר לו: זה רנו 4? צריך ארבעה אנשים באוטו ואתה רק אחד. הוא אומר לו: מה, זו הטענה שלך? אתה לא מתבייש? השוטר איבד את הביטחון, רץ מהר הצדה, צלצל לחבר שלו, שוטר מרוקאי גם כן, אומר לו: ז'וז'ו, תגיד לי, ברנו 4 צריכים להיות ארבע או לא? הוא אומר לו: עזוב אותי כבר עם השאלות שלך, לי יש אאודי 80.
היו"ר עידית סילמן
טוב. חבר הכנסת דוד ביטן, בוקר טוב גם לך. חבר הכנסת רוטמן, בבקשה. אתה יכול גם להתחיל בבדיחה אם יש לך משהו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני חושב שהתחלנו בבדיחה ומפה עכשיו נתקדם.
היו"ר עידית סילמן
בסדר, גם טוב, שמחה, אתה מתקדם.
דוד ביטן (הליכוד)
סילמן, אני לא מספר סתם, אתם הכנסתם לנו את כל החברים בוועדת המדע, זה כמו האאודי 80.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בפעם הבאה שאתה אומר בדיחה תגיד את הפאנץ' בסוף.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני חושב שפה ב - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
סיפרת על המרוקאים?
היו"ר עידית סילמן
בוקר טוב, חבר הכנסת יעקב מרגי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
חבר הכנסת מרגי, אתה מפריע לי.
יעקב מרגי (ש"ס)
איך את מרשה להתבדח? זה גובל בסכנת נפשות.
היו"ר עידית סילמן
תדע לך שחיפשנו בדיחות הבוקר, אין כאן רבות, אתה יכול לחשוב על אחת.
יעקב מרגי (ש"ס)
כל הבדיחות זה לא בדיחות, זה אמת.
היו"ר עידית סילמן
כן, הוא אמר את זה כבר, חבר הכנסת שמחה רוטמן, נרשם לפרוטוקול.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
טוב, דבר ראשון, יש פה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
רק שתדעו שהבדיחה הבאה זה על מועצת יש"ע.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הבדיחה על חשבון כולנו גם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שמחה, אני לא מרשה לדבר על מועצת יש"ע רעות, מועצת יש"ע פיטרה את בנט.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אנחנו מבקשים שכולם ילמדו ממועצת יש"ע ויפטרו את בנט. עכשיו, דבר ראשון - - -
היו"ר עידית סילמן
תעשה דיון לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, תודה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
נכון, בדיוק, אנחנו רואים שהמספרים פה הם מאוד ענייניים. סעיף 102(א) לתקנון אומר כך, וצריך להבין את הרקע, אפשר להביא דוגמאות מהעבר מכאן ועד להודעה חדשה, כל הדוגמאות כמעט פשוט לא רלוונטיות מכיוון שכאשר מגיעים בהסכמות בין קואליציה לאופוזיציה ועושים סחר מכר אפשר לקבוע מה שרוצים, אף אחד לא מתווכח – שנייה, חשוב לי מאוד שארבל תקשיב, אם ארבל לא תקשיב אני לא אוכל לדבר.
היו"ר עידית סילמן
ארבל.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אם מגיעים בהסכמות אז אפשר להגיע בהסכמות לכול ואפשר לעשות סחר מכר ולהחליף חברים בוועדות ולקבוע הכול. אם פועלים בכפייה או בהצבעת רוב בוועדת הכנסת, מה לעשות, יש במדינת ישראל חוק, יש במדינת ישראל תקנון, גם חוק יסוד בהקשר הזה כי נוהג הוא חשוב, אבל נוהג צריך לדעת מה נהגו. זה שבפעם בהסכמה החליפו וקואליציה הסכימה שתהיה לוועדת הכנסת רוב גדול יותר לקואליציה, אבל בתמורה לזה קיבלה רוב גדול יותר בוועדות אחרות שהיא בחרה להסכמתה והייתה מרוצה מזה זה לא תקדים, ולכן נכון אמר חבר הכנסת ביטן, בעבר היו מקרים, ועדת הכנסת ככה, אבל זה לא משנה כי קיבלו תמורה. מה שקורה פה זה שאתם מכתיבים גם את הסחורה וגם את התמורה וזה דבר שהוא מנוגד, גם לחוק, גם לתקנון וגם לכללים.

אז עכשיו בואו נראה מה אומר התקנון, ויבורכו, ואני חושב שזה גם חלק מעבודתה של ארבל, כותבי התקנון ועורכיו ששמו מתחת לסעיף 102(א) בתקנון, בעמוד 128, פסק דין שמדבר על כך שההכרה בזכות הייצוג היחסי מחייבת לאפשר למיעוט לבחור את נציגיו. בחירה של נציג המיעוט על ידי הרוב שוללת את זכותו של המיעוט להתוות את הדרך בה הוא רוצה להשמיע את קולו, והם גם כותבים שמציאות לא ראויה היא מצב בו סיעת אופוזיציה, קטנה ככל שתהיה, תהיה מודרת לחלוטין מוועדות החובה. ספרתי כמה וכמה מקרים שזה מה שהחלטתם לנו, שסיעות מהאופוזיציה יהיו מודרות. דרך המלך היא כי על הרוב באופוזיציה להביא לכך שנציג האופוזיציה לא יהיה ממונה תמיד על ידי הסיעה הגדולה ביותר. זה גם בתוך המערכת היחסים בתוך האופוזיציה, בינה לבין עצמה, ולסיעות האופוזיציה הקטנות תינתן ההזדמנות להיות שותפות בעשייה של הרשות על קשת פעולותיה. זה גם במערכת היחסים בין הקואליציה לאופוזיציה, שאתם לא יכולים להכתיב לנו מי יהיה הנציג בכל מיני מקומות, וגם יחסי עבודה בתוך האופוזיציה.

זה פסק דין שהובא בתקנון, אבל קודם כל בואו נדבר על העיקרון. העיקרון מדבר על כך שהכנסת תקבע את ההרכב הסיעתי של הוועדות הקבועות ותבחר את חברי הוועדות. אני מדלג, כי הוא מפנה לכל מיני סעיפים, בהתחשב בהרכב הסיעתי של הכנסת ובגודל הסיעות. כלומר הנחת המוצא היא שכשמקימים ועדה קבועה הוועדה צריכה לשקף את ההרכב הסיעתי של הכנסת ואת גודל הסיעות. עכשיו, זה נכון שכשעושים סלט שלם מכל הוועדות, עושים איזה שהוא ערבוב, אבל אחד מכלי העבודה המשפטיים, וארבל בוודאי יודעת, הוא ההיקש. כאשר המחוקק בחר להקים ועדה מיוחדת, נפרדת, הנחת המוצא שלו היא שכל ועדה בפני עצמה משקפת.

נכון, יכולות להיות חריגות בהסכמות בין ועדה לוועדה, אבל למשל הוועדה שהוקמה בעניין הוועדה לפיקוח על קרן לאזרחי ישראל, אז לא באו ואמרו הוועדה שתוקם על ידי הקרן, הרכב הוועדה ייקבע בהתחשב בהרכב הסיעתי של הכנסת ובגודל הסיעות ומה קרה בוועדות האחרות, אלא הוקמה ועדה, ועדה נפרדת, רצו לבנות אותה כמו ועדה קבועה ואמרו שההרכב שלה ישקף את ההרכב הסיעתי של הכנסת. וכך כל ועדה ככלל אמורה לשקף.


שוב, אם נגיע להסכמות ולסחר מכר בין ועדות ותביאו לי נציג פה ונציג שם, לגיטימי, זה גם בהחלט בהתאם לנוהג וזה לא פוגע בעיקרון, אבל כל זמן שלא הגענו להסכמה ההצעה הזאת פה לא עומדת בתנאי החוק הבסיסיים ביותר, היא לא עומדת בתנאי התקנון הבסיסיים ביותר. לא ייתכן שאתם תגידו לנו שבוועדת הכנסת שאמורה לשקף את יחסי הכוחות בכנסת לקואליציה יהיו תשעה ח"כים ולאופוזיציה שישה, גם בהנחה שאתם סופרים את המשותפת בקואליציה, ולעומת זאת בוועדת המדע, איפה שמתם אותנו? בוועדה למעמד האישה, יש שבעה חברים לאופוזיציה ושלושה לקואליציה. א', זה מראה מה אתם חושבים על מעמד האישה, אבל מעבר למה שזה מראה מה אתם חושבים על מעמד האישה, אתם תחליטו, אתם תחליטו לנו? אז עכשיו אני שואל את ארבל - - -
היו"ר עידית סילמן
מעמד האישה לא מקודם רק בוועדה למעמד האישה, את מעמד האישה מקדמים בכל ועדה וועדה, בשיח בכנסת ובכלל.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הבנתי, אז את אומרת שגם הוועדה הזאת לא חשובה?
היו"ר עידית סילמן
חשובה מאוד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גם בטלוויזיה מקדמים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז את אומרת שהוועדה הזאת גם לא חשובה?
היו"ר עידית סילמן
חשובה מאוד ואני בטוחה שכל מי שיהיה חבר בוועדה הזאת יתאמץ ויעשה כן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
עכשיו אני אגיד יותר מזה, יש סעיף בתקנון שנועד מלכתחילה לייצר סיטואציה שוועדת הכנסת היא המחליטה לסטייה מדרכי הפעולה בכנסת, סעיף 142 - - -
היו"ר עידית סילמן
בוועדת הכנסת יש תמיד רוב - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
נכון, רוב, אין בעיה, אבל סעיף 142 אומר שצריך החלטה פה אחד בוועדת הכנסת. לכאורה לא צריך את הסעיף הזה, הסעיף הזה מיותר, יבוא הרוב של הקואליציה ויגיד שבוועדת הכנסת יהיו חברים רק נציגים מהקואליציה, בהחלטה חד צדדית, 100% חברים בקואליציה, אפס חברים באופוזיציה, זה מחזיק אותו היגיון כמו שבע שלוש מול תשע שש, אותו היגיון לחלוטין, אותו היגיון מספרי, אותו יחס כוחות, ואז - - -
היו"ר עידית סילמן
זה מה שהיה גם בעבר בכנסת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מה שהיה בעבר, זה לא נכון, עידית, כי מה שהיה בעבר היה בהסכמות, בלי הסכמה לא היה דבר כזה.
היו"ר עידית סילמן
ממש לא.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כן נכון, אני מבקש שתבדקו. מה שהיה בעבר היה בהסכמות כאשר היה סחר מכר, לא כאשר אתם הכתבתם. אז באותה מידה יכול לבוא הרוב הקואליציוני, לקבוע שכל החברים בוועדת הכנסת הם רק מהקואליציה ואז סעיף 142 הוא פשוט מבטא הסכמה קואליציונית.
היו"ר עידית סילמן
תודה רבה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שנייה, אני עוד לא סיימתי את הפגמים בהצעה שלכם, עידית. עכשיו, ההצעה הזאת גם לגבי ועדת הכנסת, גם לגבי ועדת הכספים, גם לגבי ועדת חוקה, לא משקפת במאומה את הרכבי הסיעות. נתנו פה דוגמאות קודם, לא ייתכן שלליכוד, שיש 29 חברים, יהיו בוועדת כספים אותו מספר כמו המשותפת. זה פשוט לא הגיוני, זה לא עובד, זה לא מסתדר מתמטית עם אף אחד, לא הגיוני שלמשותפת יהיה יותר מאיתנו. מילא הליכוד וזה, זה מספר שלם, אז חייבים לעשות איזה שהיא חלוקה, אבל לנו יש יותר ח"כים ואנחנו מקבלים פחות נציגים, על בסיס מה? מכוח מה?
היו"ר עידית סילמן
מה, לאופוזיציה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, סיעה.
היו"ר עידית סילמן
אה, אני לא אחראית על איך האופוזיציה מחלקת את קולותיה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, להיפך, אתם חילקתם, זה לא נכון. בהצעה שלך - - -
היו"ר עידית סילמן
אתם יכולים תמיד לדון ביניכם.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ציונות דתית אחד, אתם שניים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איפה, באיזה ועדה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ועדת הכספים.
היו"ר עידית סילמן
אתם תמיד יכולים לדון ביניכם ולחלק את זה אחרת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בכספים, אבל אנחנו אין לנו בביטחון.
היו"ר עידית סילמן
אין להם בביטחון.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז את מתערבת לאופוזיציה או לא?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה את אומרת? אז דווקא בכספים את נותנת להם?
היו"ר עידית סילמן
לא, לכן הם הלכו - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא הבנתי, אז את כן מתערבת?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא מצאת מקום אחר לצ'פר אותם?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה מה שאכפת לכם עכשיו? למה המשותפת מקבלת שניים? על כל זה אתם לא מתווכחים, רק על המשותפת?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בטח, כי הממשלה הזאת עושה שירקס עם המשותפת.
היו"ר עידית סילמן
רגע, אורית, אל תצעקי באמצע הדברים של שמחה רוטמן.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אצעק - - -
היו"ר עידית סילמן
אז תצעקי. את רוצה לצעוק תצעקי, מה לעשות? עניין שלך איך את בוחרת לנהל דיונים בכנסת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
טוב שיש את המשותפת בכספים, כי אלה הנציגים היחידים של כל סיעות הבית בוועדת הכספים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בסדר גמור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לפחות קונטרה לישראל ביתנו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
גם בחוקה וגם בכספים - - -
היו"ר עידית סילמן
שמחה רוטמן, אנחנו צריכים לעבור הלאה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני יודע, אבל מה לעשות שבהצעה שלכם הארוכה, שלקח כמעט שעה להקריא אותה, צריך לדבר על הפגמים החוקיים שבה ואני באמת אשמח, ארבל. עכשיו, מעבר לזה, קודם כל כל זמן שלא נגיע להסכמות אין אפשרות לעשות חילופים בין ועדות, בטח לא על הגב שלנו, זה לא עובד ככה. אתם צריכים שכל ועדה קבועה תשקף את הרכב הכנסת לפי הסיעות. אם נגיע להסכמות נוכל לשחק משחקים, אחרת אין את הדבר הזה.

דבר שני, מה שעשיתם בוועדת כספים הוא מנוגד לכל בסיס של פיקוח פרלמנטרי. בית המשפט העליון, שוב, לא חושב שהוא זה שאמור להכתיב את הרכב הוועדות, אבל כן בהחלט כדאי להבין את העקרונות הבסיסיים של שיטתנו הפרלמנטריים כפי שהוא כתב: תפקידו של יושב ראש ועדה בכנסת – אני מקריא מתוך 132 בתקנון שלנו - - -
היו"ר עידית סילמן
חבר הכנסת שמחה רוטמן, אנחנו חייבים לעבור הלאה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה אנחנו חייבים?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אנחנו חייבים?
היו"ר עידית סילמן
לבן אדם הבא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
למה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
קשה לך לשמוע את החוק?
היו"ר עידית סילמן
לא, יש רשימה של אנשים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
יכול להיות, אבל את צריכה לנהל דיון על פי חוק.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עידית.
היו"ר עידית סילמן
סליחה, אורית, אל תתערבי, תודה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני ועוד איך אתערב.
היו"ר עידית סילמן
לא, תחכי לתורך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מי אחריו?
היו"ר עידית סילמן
אתה, אבי מעוז.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אז אני נותן לו, כמה יש לי לדבר?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ובפרט תפקידו של יושב ראש ועדת הכספים, אומרת הנשיאה נאור בפסק הדין, נשיאה לשעבר: קשה להתקנא ביושב ראש ועדת הכספים, הוא המופקד על תקינות הליכי החקיקה המתקיימים במסגרת הוועדה מחד גיסא, אך מאידך גיסא יושב ראש ועדת הכספים הוא איש הקואליציה המחויב לה ולממשלה המכהנת מכוחה ותפקידו מורכב וקשה.

מה שאתם עושים עכשיו זה שהתפקיד שלו, שיש לו מחויבות קואליציונית מצד אחד, אבל מצד שני הוא צריך לדאוג לתקינות ההליכים, אתם עכשיו עושים אותו לא רק קואליציוני אלא הוא מפלגתי. מפלגה אחת ויחידה ששולטת בוועדת כספים. הדבר הזה מנוגד ל – פגם שיורד לשורשו של ההליך הדמוקרטי במדינת ישראל, פגם שיורד לשורש מרקם החיים בכנסת.

עכשיו, אני מאוד מבקש לדעת האם עורכת דין ארבל אסטרחן, עורכת הדין של הוועדה, אישרה את ההצעה הזאת שעומדת בכללי החוק, האם היא הגישה עליה חוות דעת כתובה? ואם לא הגישה אני מבקש שהיא תגיש, ואם הגישה אני מבקש שכולנו נראה אותה.
היו"ר עידית סילמן
אוקיי, אז ארבל תתייחס בסוף.
שלמה קרעי (הליכוד)
אנחנו מבקשים לשמוע את ארבל לפני הסוף.
היו"ר עידית סילמן
לא, היא תתייחס בסוף לכל ההערות.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אבל זה לא רציני, נתת פה שעתיים וחצי - - -
היו"ר עידית סילמן
רציני מאוד, הקראתי את הכול, אמרתי את כל הדברים, את כל הסייגים - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
את הקראת, את בזבזת באמת זמן כי הזמן מונח לפנינו.
היו"ר עידית סילמן
כולל זה ששיבוץ הוועדות המתמטי לפי אותו מדד באופן שכל סיעה מקבלת את מה שמגיע לה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, את בזבזת זמן כי הדף שלך מונח בפנינו.
היו"ר עידית סילמן
צריך לומר, הרוב שאנחנו מבקשים שיהיה לנו בוועדות הוא בסדר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
את שוב משקרת. חבל שאת שוב משקרת.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל את מה שארבל חושבת אנחנו לא יודעים.
היו"ר עידית סילמן
היועצת המשפטית אמרה ונתנה את האישור שלה לדברים האלה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אה, היא נתנה את האישור?
היו"ר עידית סילמן
כן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ארבל, את נתת את האישור?
היו"ר עידית סילמן
אפילו עשינו התאמות בהתאם הרוב בעקבות ההערות של היועצת המשפטית. יפה, אז אנחנו ממשיכים הלאה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ארבל, עידית אומרת שנתת פה אישור. אז אנחנו נשמח לראות את האישור הזה.
היו"ר עידית סילמן
בסדר, בסוף תהיה התייחסות לכל מה שתרצו. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
עידית, את נתת שעתיים וחצי בלי הצבעות כדי שהדיון יהיה פורה, כל חברי הוועדה שיושבים כאן - - -
היו"ר עידית סילמן
נכון, אני רוצה לתת לכולם לדבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, אבל הדיון לא פורה כשאת לא מאפשרת שאלה ותשובה.
היו"ר עידית סילמן
הוא יהיה פורה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תני לארבל לדבר ונוכל לדעת איפה אנחנו עובדים.
היו"ר עידית סילמן
חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
נתת אישור לתת לנו בוועדות שוליות מספר אסטרונומי?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
תודה רבה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבי, אולי תיתן את הזמן שלך לארבל שתדבר.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אל תחלקו את הזמן שלי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מה זה לתת את הזמן? שארבל תדבר. יש פה טענות.
היו"ר עידית סילמן
חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
עידית, אני רוצה להגיד לך משהו, שאגב גם החלטה של ועדת האתיקה, על האופן שבו יושב ראש אמור לנהל דיון. הדיון צריך להגיע למטרה מסוימת. מאחר שהועלו נקודות על ההצעה - - -
היו"ר עידית סילמן
אנחנו אוספים את כל הנקודות וארבל תתייחס אליהן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, אל תאספו את כל הנקודות מאחר שהדוברים הבאים צריכים להתייחס - - -
היו"ר עידית סילמן
לא, אתה לא קובע.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
צריכים להתייחס, אולי ארבל תגיד משהו שיגרום לי לשנות את דעתי? אבל אם את תאספי את כל הנקודות - - -
היו"ר עידית סילמן
אז תמתין כי אנחנו עוברים על האנשים שיושבים כאן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, אם תאספי את כל הנקודות וארבל תדבר רק בסוף הדיון לא יגיע למטרתו.
היו"ר עידית סילמן
ארבל תתייחס להערות שלכם.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
התפקיד של ניהול ישיבה הוא לא לסמן וי - - -
היו"ר עידית סילמן
תודה, חבר הכנסת שמחה רוטמן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
את רוצה שאני אקריא לך מהחלטת ועדת האתיקה על תפקידה של יושבת ראש ועדה שלא נותנת לנהל דיון?
היו"ר עידית סילמן
לא, אל תקריא לי. לא, לא.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז תנהלי את הדיון בצורה ש - - -
היו"ר עידית סילמן
אבל אתה מפריע לאבי מעוז.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז תנהלי את הדיון בצורה שיוכל להגיע לאיזה שהיא מטרה.
היו"ר עידית סילמן
אל תלמד אותי איך לנהל דיון, אני יודעת איך לנהל דיון.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, כנראה שאת לא יודעת.
היו"ר עידית סילמן
כנראה שאני כן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כנראה שאת לא.
היו"ר עידית סילמן
אז כנראה שאני כן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כנראה שאת לא יודעת לנהל את הדיון מאחר שהדיון איננו פורה.
היו"ר עידית סילמן
שמחה, אני לא מתווכחת איתך.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ובאופן קבוע כאשר את מנהלת את הדיונים הם לא פוריים.
היו"ר עידית סילמן
חבר הכנסת שמחה רוטמן - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בבקשה תיתני לארבל להתייחס.
היו"ר עידית סילמן
חבר הכנסת שמחה רוטמן, ארבל תתייחס אחרי כמה הערות של חברי הכנסת. קדימה, חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
תודה רבה. לגופו של עניין אני בסוף אגדיר את מה שנתתם לנו בנייר הזה בשתי מילים, אבל אני רוצה להשאיר את זה לסוף, אני רוצה קודם לדבר על הדברים הטכניים שבלשון המעטה אני חושב שאינם הוגנים ומטריחים את חברי הוועדה לחינם. בשבוע שעבר אנחנו ביקשנו ויושבת הראש הזמנית של הוועדה רשמה בפניה ואמרה שההערות נכונות. אם אתם יודעים מראש, בייחוד אני מדבר על ישיבה שנקבעה לאחר שתי דחיות שבאו אלינו לקראת סוף המועד שבו היינו אמורים להתכנס, היינו אמורים להתכנס אתמול ב-12:00 ואז קיבלנו הודעה שהישיבה נדחית לשש וחצי וקרוב לשש וחצי אמרו שהישיבה נדחית להיום בבוקר והיום בבוקר קיבלנו את המועד רק בשעות הערב אתמול. אני חושב שזה לא תקין, אתם סתם משחקים עם הוועדה הזאת וסתם משחקים בנו, חברי הוועדה.

הדבר השני שרציתי להעיר, אם את יודעת, גברתי היושבת ראש, שאת עושה הצבעות לא לפני השעה 11:00 אנא ממך, אנחנו כולנו אנשים עסוקים, יש לנו דברים אחרים לעשות שקשורים בעבודתנו בכנסת, תודיעי לנו לפני - - -
היו"ר עידית סילמן
הודעתי.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מה, בתחילת הישיבה.
היו"ר עידית סילמן
לא, כתבתי את זה אתמול כמה פעמים.
אופיר כץ (הליכוד)
לא, היא כתבה את זה אתמול.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מצטער. אוקיי.
יעקב מרגי (ש"ס)
הוא לא חבר בקבוצה שלכם.
היו"ר עידית סילמן
זה גם נאמר על ידי - - -
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אוקיי. גם אני לא חבר בוועדה. בסדר גמור, מאה אחוז.
היו"ר עידית סילמן
כתבנו לכולם וכל מי ששאל.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אני מקבל את זה, תודה רבה לך.
היו"ר עידית סילמן
לא יהיו הצבעות לפני השעה 11:00 כפי שכתבנו.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
בסדר גמור, אני מקבל את זה וסליחה על ההערה הזאת.
היו"ר עידית סילמן
לא, זה בסדר גמור.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אני רוצה להתייחס לדף הזה בשתי מילים וכל המוסיף גורע, מה שיש פה בדף הזה והדיון שאנחנו מנהלים היום בוועדה זה עלבון לאינטליגנציה. תודה.
היו"ר עידית סילמן
חבר הכנסת אופיר כץ. תודה רבה, חבר הכנסת אבי מעוז.
דוד ביטן (הליכוד)
תני לו את הזמן כי הוא בא מעפולה.
קריאה
אתה יכול לקחת את הזמן שלי.
אופיר כץ (הליכוד)
תודה רבה. קודם כל לפני שאני אתייחס לחלוקה, גברתי יושבת הראש, אני שוב רוצה להסב את תשומת לבך, מדאגה, ממקום טוב אני אומר את זה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אבל ארבל אישרה את זה? אתה יודע?
אופיר כץ (הליכוד)
החלפת נציג שלכם בוועדת הבריאות, שנתתם נציג לרשימה המשותפת על חשבון יש עתיד, אני רק מודיע, ווליד הגדול צופה, תיזהרו. עכשיו תעשו עם זה מה שאתם רוצים.

לגבי החלוקה שאנחנו רואים פה, זו חלוקה שהיא רומסת את האזרח הישראלי, את הבן אדם שהלך לקלפי, כי מה שאתם עושים, אתם קובעים לאיזה ועדות יילכו חברי כנסת שנשלחו לפה על ידי הציבור, אין פה חלוקה מאוזנת, אין פה חלוקה צודקת, כן בניגוד גמור למה שהיה בעבר למרות שאתם חוזרים ואומרים שזה בסדר ואולי נשמע גם את ארבל מתי שהוא מביעה את עמדתה על הדבר הזה. זה עיוות של רצון הבוחר, לקחת בוועדה שיש בה עשרה חברים, חמישה מהליכוד, בוועדה למעמד האישה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא, הם צריכים לאזן.
אופיר כץ (הליכוד)
<< דובר > >

בוועדת המדע 11 חברים שישה לליכוד, בוועדת קליטה 13 חברים שישה חברים לליכוד. ואז כשאני הולך לוועדות שהן כן יותר משמעותיות, בוועדת הכנסת 15 חברים פתאום אנחנו יורדים, רק שניים לליכוד. בוועדת כספים 16 חברים, זאת אומרת יותר חברים, פחות לליכוד, שני חברים לליכוד.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
הם מפחדים. אתה לא מבין את הכיוון? הם מפחדים.
אופיר כץ (הליכוד)
זה ברור מה הכוונה שלכם, זה ברור מה אתם - - -
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
הפחד הורג אותם, משתק אותם.
יעקב מרגי (ש"ס)
בקשר לאופוזיציה, היא צריכה לחלק בעצמה, בינה לבין עצמה את ה - - -
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
זה לא יאומן.
אופיר כץ (הליכוד)
זה ברור מה אתם עושים וזה שהחלוקה הזאת לוועדות המשמעותיות יותר, זה ששמים פחות, אני לא יודע, ארבל, איך זה לא מדליק אצלך נורה אדומה, זה פשוט מעוות את רצון הציבור ששלח אותנו לפה, שלח אותנו כליכוד עם 30 מנדטים ובסוף מגיעה קואליציה והיא מנתבת את המנדטים שלנו איך שהיא רוצה, לא איך שזה אמור להיות בחלוקה הוגנת ומאוזנת, לפי מה שהבוחר הישראלי בחר, זה לא לפי מה שזאב אלקין קובע איפה יילכו הוועדות. זה פשוט עיוות מטורף, זה רמיסה של הכנסת, רמיסה של הדמוקרטיה ואתם בעצם מעלימים פה את האופוזיציה, מעלימים את האופוזיציה ממוקדי כוח שהם כן אמורים להיות, שכן אמור להיות ביטוי לאופוזיציה. זה עצוב לראות שמבחינת הייעוץ המשפטי זה עובר ככה, הרמיסה הזאת של האופוזיציה.

גם לגבי ועדות בעבר, כשהוקמו ועדות מיוחדות על ידי הקואליציה, האופוזיציה גם קיבלה, כמו ועדת הרפורמות מול ועדת השקיפות. פה מה אתם אומרים? יש לנו הסכמים קואליציוניים, אותנו לא מעניין שיש אופוזיציה במדינת ישראל, יש לנו הסכמים קואליציוניים, התחייבנו אחד לשני, אבל שכחתם דבר פשוט, עידית, במסגרת ההסכמים הקואליציוניים כשהקמתם ועדות לא חשבתם שיש אופוזיציה, שתצטרכו לתת גם להם בצורה מאוזנת?
היו"ר עידית סילמן
כן.
אופיר כץ (הליכוד)
כן, חשבתם על זה ובכל זאת עשיתם? גברתי יושבת הראש, זו הייתה שאלה. לשאלה שלי יש תשובה?
היו"ר עידית סילמן
לא, לא.
יעקב מרגי (ש"ס)
חוץ מהפרוטוקול אף אחד לא מקשיב לך, אופיר.
היו"ר עידית סילמן
לא, לא נכון.
אופיר כץ (הליכוד)
בסדר, אין לי בעיה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
הציבור מקשיב, אל תדאג.
אופיר כץ (הליכוד)
עשיתם הסכמים קואליציוניים, לא חשבתם שיש אופוזיציה בישראל, זה ברור מי מנווט אתכם ככה מלמעלה.
יעקב מרגי (ש"ס)
או מלמטה, הוא לא מלמעלה. אל תייחס כוחות עליונים, הוא מלמטה.
אופיר כץ (הליכוד)
אתה יודע מה? אתה צודק.
יעקב מרגי (ש"ס)
הוא במקום נמוך מאוד.
אופיר כץ (הליכוד)
אתה צודק.
דוד ביטן (הליכוד)
אני אמרתי להם אתמול: חבל שלא מיניתם חמישה ראשי ממשלה חליפי, אז הקואליציה הייתה מאוד יציבה, היה להם גם את גנץ ראש ממשלה חליפי - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
מי אמר לך שאין חמישה? אתמול גם ווליד טאהא נהיה ראש ממשלה, לא רק מנסור עבאס.
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא סגן ראש הממשלה.
דוד ביטן (הליכוד)
אז הם היו ממש - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
רחת' פלסטין, אוסאמה, ווליד טאהא כבר עבר אתכם.
דוד ביטן (הליכוד)
גם את אחמד טיבי היו ממנים לראש ממשלה חליפי.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אבל אתה חייב להגיד כל הכבוד לווליד, איזה פחד הם כולם חטפו, מיד ביטלו, מיד זה.
יעקב מרגי (ש"ס)
אוסאמה, אתם עושים - - -
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אין, אין, תותח.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל מה הוא עשה? זה היה זלזול ב - - - וזה היה הסכם.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם תצטערו על מה שקורה היום.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
לא יאומן, אבל תראה באיזה פחד, ביטלו את הוועדה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
איזה ועדה? אבל זה חלק מההסכם.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
הייתה אמורה להיות הוועדה המסדרת אתמול, היינו בדרך לכאן.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה חלק מההסכם.
קריאה
מה, יש לכם הסכם עם הממשלה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
של רע"מ, לא שלנו.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
הם לא רצו להצביע, הוא אמר שהוא לא יצביע בוועדה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אוסאמה, יש הרבה הסכמים שמבטלים, אבל יש ח"כ אחד שיודע לדרוש שהם יתקיימו.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם תצטערו, תאמין לי. מה שאתם עושים עם עבאס, אתם תצטערו על זה. רק התחלתם לקבל כמה מיליונים כבר הוא עשה ווטו.
יעקב מרגי (ש"ס)
ויו"ר ועדה שקיבלו? קיבלו גם יו"ר ועדה, לא רק מיליונים.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אני מדבר עליהם.
יעקב מרגי (ש"ס)
עליהם, קיבלו גם יו"ר ועדה.
דוד ביטן (הליכוד)
שלא שיתפו איתם כמה - - - עבאס עשה - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
הרי כל הביקורת שלכם, דוד, כלפי ההסכם הזה שהמשותפת מקבלת יותר, אז בסדר.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, זה לא הביקורת שלנו.
דוד ביטן (הליכוד)
מה קיבלת פה? לא, בכספים קיבלת. תגיד לי, אתה והליכוד בכספים אותו דבר? אנחנו 30 מנדטים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אנחנו כמו הליכוד, מה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה זאת אומרת, אני לא מבינה, יש לו 30 מנדטים, לא? ביטן, יש לו 30 מנדטים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
בכוח היחסי.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
מה זה, לפי הכוח שיש זה 60 מנדטים, לא 30.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יש לו 30 מנדטים, אתה לא מבין? תספור, תסתכל.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
דוד, זה לא במספרים, זה באיכות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בדיוק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כוח סגולי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בדיוק, כוח סגולי.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה אומר שאתה באיכות יותר טובה מ - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אין מה להשוות, מה אתה מדבר?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוא אומר שיש לו כוח סגולי ללחוץ על בנט כמו 30 מנדטים.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
לא יאומן.
היו"ר עידית סילמן
אופיר כץ, עוד משהו?
אופיר כץ (הליכוד)
אני רוצה להמשיך - - -
היו"ר עידית סילמן
טוב, אז אל תפריעו לו יותר. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, בוקר טוב. הספקת עם הטוסטים הבוקר? אחלה. תדע לך, זה רק בשבילך הוועדות בשעה 11:00 כדי שהבנות שלך חס וחלילה לא יגיעו לבית הספר או לגן ללא הטוסטים של אבא שלהם. בפעם הבאה תבוא להכין גם לשלי, היא גם תשמח.
אופיר כץ (הליכוד)
גם בעניין של הסגנים של הנשיאות אתם גם מעוותים את החלוקה שאמורה להיות. גם בכנסת האחרונה, שאתם משווים אותה כל הזמן, אל תשכחי שהיו 74, היחס היה הרבה יותר גדול מקואליציה לאופוזיציה. פה היחס הוא הרבה הרבה יותר קטן ועדיין הקואליציה פה רוצה לקחת לעצמה יותר. יש פה דברים באמת תקדימיים.

ושוב, היועצת המשפטית, לא צריך להסתכל על זה כאל ליכוד או קואליציה, צריך להסתכל על רצון הבוחר. הבוחר שלח אותנו לפה, 30 מנדטים, וזה לא הגיוני שמה שהאזרח הישראלי שם בקלפי יבוא זאב אלקין והוא יקבע שרוב המסה תלך לוועדת המדע ומעמד האישה. איפה מה שהבוחר הישראלי רוצה?
דוד ביטן (הליכוד)
ואתם נותנים הסכמה לזה? זה בהתאם לתקנון, נכון?
אופיר כץ (הליכוד)
דוד, שנייה. לא חשוב לכם בייעוץ המשפטי רצון הבוחר?
דוד ביטן (הליכוד)
מה קורה לך, ארבל?
אופיר כץ (הליכוד)
כשאנחנו היינו בקואליציה כל הזמן אמרתם לנו את זה, עכשיו כשאנחנו באופוזיציה אתם זורקים את זה? מה, הם יקבעו למי שבחר ליכוד באיזה ועדות הנציגים שלו יהיו? אני מבקש התייחסות לזה, אם אין משמעות לרצון הבוחר.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, היא אומרת שהיא מסכימה לחלופה הזו.
אופיר כץ (הליכוד)
בסדר, אבל אני רוצה לדעת.
ארבל אסטרחן
אני לא אמרתי כלום.
דוד ביטן (הליכוד)
היא אמרה.
שלמה קרעי (הליכוד)
היא עוד לא אמרה כלום, חכה.
אופיר כץ (הליכוד)
יש פה רמיסה של רצון הבוחר, זה מה שקורה פה.
דוד ביטן (הליכוד)
היא אמרה ואת נדנדת בראש. אז מה אני צריך להבין?
אופיר כץ (הליכוד)
הפתק של הבוחר הישראלי לא רלוונטי לכנסת ישראל.
דוד ביטן (הליכוד)
במקום לתת חלוקה יחסית נכונה לפי היחס הם נותנים לנו במדע, בנשים וזה?
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
ארבל, אם הם לא היו נותנים שישה בוועדות שוליות כמו מדע וקליטה, נותנים כזאת כמות, הייתי אומרת, את יודעת מה? אין בעיה, רוצים לחסל את הליכוד בוועדות שווה בשווה. אבל כשאת רואה שאין איזון בין הוועדות הקריטיות שמנהלות את המדינה הזו ושאנחנו כמפקחים אמורים לפקח על העבודה אז הייתי אומרת מילא, אבל זה כל כך שקוף.
יעקב מרגי (ש"ס)
תרומה למדע, זה כמו לתרום את הגוף למדע.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
איך אמר לי אתמול ראש עיר מסוים? משתינים מהמקפצה. ואין אף אחד שאומר מילה וחצי מילה. זה לא יאומן.
יעקב מרגי (ש"ס)
באולפנים, למה? הפרשנים עם המוגבלות באולפנים לא תקפו את זה?
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
עזוב אולפנים, יש קצת גם עניין של יושרה. בן אדם נשבע להיות יועץ משפטי, יש גם עניין של יושרה, זה לא הגיוני שזה עובר ככה באופן כזה חלק מבלי שאף אחד אומר מילה וחצי מילה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הם לא מכירים את המילה הזאת, קטי.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
לא, זה לא יאומן. תקשיבי, זה לא יאומן.
היו"ר עידית סילמן
רגע, שנייה, חבר הכנסת אופיר כץ, סיימת?
אופיר כץ (הליכוד)
כן, תודה רבה.
היו"ר עידית סילמן
תודה. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, גברתי יושבת הראש. אני רוצה להצטרף קודם כל לדברים שאמר קודם שמחה רוטמן וגם לדברים שאמר חברי אופיר כץ – לא שמעתי מה שאמרת, אבל אני מצטרף גם אליך. גברתי יושבת הראש, אני מבקש שתכבדי את זמן הדיבור שלי ותאזיני לי בקשב.
היו"ר עידית סילמן
אני מכבדת, אני מאזינה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מעבר לכל הבעיות המשפטיות שהעלו כאן ולדורסנות הבאמת קיצונית הזאת לי יש שאלה אחת מאוד פשוטה, ארבל, היועצת המשפטית, איפה עובר הגבול? מה יהיה אם עכשיו הקואליציה תבוא ותגיד: אנחנו שמים ועדות עודפים, הקואליציה תבחר לעצמה כמה חברים באיזה ועדה שהיא רוצה, את כל היתר, כדי לשמור על האיזון נדחף אתכם לוועדת עודפים.
דוד ביטן (הליכוד)
בניגוד לתקנון.
שלמה קרעי (הליכוד)
כן, איפה עובר הגבול? למה תשע-שש או תשע-שבע זה בסדר ו-16 אפס זה לא בסדר?
יעקב מרגי (ש"ס)
אני אתמול התקשרתי לפרופ' אומן שיעזור לי לפענח את הטבלה הזאת.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא הצליח.
יעקב מרגי (ש"ס)
אין שום רציונל.
שלמה קרעי (הליכוד)
אין רציונל.
יעקב מרגי (ש"ס)
לא הצליח.
שלמה קרעי (הליכוד)
ארבל, זה משהו שהוא לא משקף את יחסי הסיעות בכנסת.
יעקב מרגי (ש"ס)
תרשי לי לא להיות מנומס, ארבל. אני נהגתי כשהיה יועץ המשפטי שישב לימיני או לעתים ישבה לשמאלי, תלוי באיזה ועדה, היא רק הייתה ממצמצת שהיא רוצה להתבטא המסלול היה מתפנה ונתתי רשות דיבור. מעולם לא עלה בדעתי שזכות הדיבור של יועץ משפטי בוועדה תלויה בהסכמתו של ראש הוועדה.
ארבל אסטרחן
לא, אני אדבר, אני שומעת את ההערות, אני רושמת את ההערות.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה להגיד לך, ארבל - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
אנשים מחכים, זה חוזר כחוט השני, רוצים לשמוע את דעתך.
דוד ביטן (הליכוד)
אני הייתי בסדר כשהייתי יושב ראש ועדת הכנסת, לא?
ארבל אסטרחן
בסדר גמור.
יעקב מרגי (ש"ס)
הנה, יעידו פה מנהלות הוועדה אם אני דיברתי אמת או לא.
דוד ביטן (הליכוד)
עכשיו אני רואה שאני הייתי בסדר.
יעקב מרגי (ש"ס)
הייתי רגיש אפילו לתזוזות, לתנועות.
שלמה קרעי (הליכוד)
מרגי, זהו, הערת ביניים זה כמה שניות.
יעקב מרגי (ש"ס)
סליחה, שכחתי. בבקשה, סליחה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
זה לא יאומן.
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי יושבת הראש, אני רוצה להבין איפה עובר הגבול בין מה שאתם מכנים כהצעה סבירה, כמו שאתם אומרים, לבין מה שנקרא דורסנות. אני בעיניי כאשר הרוב שלכם הוא 99-92, זה יחסי הכוחות בהתאם למספר של כל החברים בכל הוועדות, לפי יחסי הכוחות האלה אמורות להיות לכם שבע ועדות שבהן יהיה לכם רוב אחד וכל שאר הוועדות יהיה תיקו, או נוכל עם רוב של אחד לנו, רוב של אחד לכם, להגיע לאיזה שהוא הסדר מסוים שכזה. אבל לקבל רוב בכספים, בכנסת, בחוץ וביטחון, בחוקה, רוב דורסני, רוב כזה שלא משאיר, בעבודה ורווחה, בכל הוועדות המהותיות שמחוקקות, שמקבלות החלטות גורליות על גורל המשק ואזרחי ישראל, אתם לוקחים רוב, ובכלל שלא נדבר על ליברמן שלקח לעצמה שישה ממלאי מקום בוועדת הכספים. מה זה אומר? שהוא יכול לקבל כל החלטה שהוא רוצה.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא משתלט על ועדת הכספים.
שלמה קרעי (הליכוד)
לגמרי. יש לו כמעט רוב לבד בוועדת הכספים.
יעקב מרגי (ש"ס)
אפילו על הקואליציה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אפילו על הקואליציה, בוועדה.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא יגיד להם לא להיכנס ואז הוא ישתלט.
גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד)
הוא ראש ממשלת האוצר.
יעקב מרגי (ש"ס)
פוטיניזציה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ממש פוטיניזציה. בוועדה שמפקחת עליו, בוועדה שמפקחת על עצמו. זו לא סתם ועדה בכנסת. אז אני חושב שהגבול - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
צריך להבין שאלכס קושניר, שהוא יושב ראש הוועדה, הוא לא יעז לעשות דברים דרך ליברמן, זה סכנת – לא פשוט.
שלמה קרעי (הליכוד)
במיוחד לאור התהליכים שאנחנו רואים שמתחילים לקרות בשבוע האחרון.
יעקב מרגי (ש"ס)
זה כמו הספורטאים באולימפיאדה שלא היו חוזרים אם הם לא היו מביאים מדליה. בלי מדליה הוא לא חוזר הביתה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
במידה שהוא יילך נגד ליברמן צריך לערב את יוסי גריף.
שלמה קרעי (הליכוד)
זה ח"ל, חייב לעבור. מה שליברמן אומר כותבים שם ח"ל.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
במידה שקושניר יילך נגד ליברמן צריך לערב את קצין הכנסת, זה לא פשוט.
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי יושבת הראש, אני חושב שהצעה סבירה, אתם יכולים להביא הצעה ללא הסכמות, אבל בהתאם לתקנון, בהתאם להנחיות, בהתאם למה שמקובל ליחסי הכוחות בכנסת. לא ייתכן שבאף ועדה כאן, שום ועדה, לא חוקה ולא אף ועדה אחרת, יהיה יותר מעודף של אחד לקואליציה זה אחת.

שאלה שנייה, אני רוצה לשאול אותך דווקא, זה לארבל, על בג"צ אני לא סומך, אבל עדיין על היועצים המשפטיים של הכנסת, שהיא הרשות העליונה יותר בעיניי מבין שלוש הרשויות, הרשות הנבחרת, הרשות המכוננת והמחוקקת, אני מאמין שליועצים המשפטיים כאן צריכה להיות יותר עצמאות ולפחות לקבוע שלא תהיה כאן בריחה מכל מינהל תקין וכל כללים אחרים שהונהגו כאן לאורך שנים בכנסת. גברתי יושבת הראש, יש לי שאלה אלייך, פורסם היום שרשימת הדרישות של רע"מ, כפי שווליד טאהא הציג אותה למזכיר הממשלה, היא מימוש מיידי של הסדר איחוד משפחות מול השרה שקד, קביעת סטנדרטים לדיור מוזל לצעירים ערבים, הקמת הוועדה שתביא הכרה ביישובים בלתי מוכרים נוספים, מנגנון שישפר ויסדיר את הקשר של חברי הכנסת של רע"מ עם השרים ומשרדי הממשלה בלי קשר לאופי השר, זאת אומרת רע"מ קובעים לכל שר במשרדי הממשלה, הפסקת מתן קנסות והתראות בנייה ביישובים שהם יחליטו ומנגנון שאמור להגביר אישורים להקמת פרויקטים במגזר. אני רוצה לדעת מה מתוך רשימת הדרישות הזו, גברתי היושבת ראש - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
זה עדיין בבדיקה של היועץ המשפטי לממשלה. הכול כפוף ליועץ המשפטי לממשלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, עזוב. פרוש, אתה באמת כזה תמים? אתה חושב שמנדלבליט לא חתם מראש על דפים ריקים ונתן להם כשהקימו את הממשלה הזאת?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
תשמע, ארבל עובדת מכוחו של מנדלבליט.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, היא לא מכוחו של מנדלבליט, היא ממשלה, היא כנסת.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אם אתה סומך על ארבל - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, הוא ממשלה והיא כנסת, הכנסת מעל הממשלה.
דוד ביטן (הליכוד)
הודעה של לפיד ובנט, רע"מ לא סוחטים אותו. ראיתם את זה?
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי יושבת הראש, אני מבקש לדעת מה הסיכומים שעשיתם גם עם רע"מ וגם עם המשותפת בהתאם לרשימה שהצגתי כאן. עופר, לא קיבלתם דברים? למה נעלמתם מהמליאה בשבוע שעבר?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
מי נעלם מהמליאה?
שלמה קרעי (הליכוד)
נעלמתם מהמליאה, אחרת הם היו מושכים את החוק לבעיטת רע"מ מהממשלה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
איזה קשקושים, כמה קונספירציות יש לך.
שלמה קרעי (הליכוד)
איזה קונספירציות? מעניין שרק ארבעה חברי כנסת יכולים להתפצל, למה דווקא ארבעה, אתה יודע? יש לך תשובה אחרת?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
שלושה מאיתנו הצביעו נגד.
שלמה קרעי (הליכוד)
ושלושה נעלמו, כדי שהחוק יעבור.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אף אחד לא נעלם, לא ב-א' ולא ב-ע'.
שלמה קרעי (הליכוד)
אה, היו לכם כאבי בטן?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
לי אין כאבי בטן.
שלמה קרעי (הליכוד)
למדתם משקד.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
לי אין כאבי בטן מזה, למרות שהיא גדולה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אגב, כל החבר'ה שמדברים פה על רע"מ כל הזמן, קרעי, חבר הכנסת גנאים ל-12: לא סחטנו את בנט, אנחנו לא ש"ס. אתה מבין? רע"מ. אנחנו לא ש"ס, גנאים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מלכיאלי, הם צריכים ללמוד מכם, מה זה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש לנו עוד 200 שנה ללמוד מהם. איפה גנאים?
היו"ר עידית סילמן
אין שום הסכמים כאלה. מה שהוסכם בהסכמים הקואליציוניים זה מה שאנחנו מבצעים.
שלמה קרעי (הליכוד)
אז את אומרת, גברתי היושבת ראש, שאתם לא תמלאו אחר רשימת הדרישות שהציג ווליד טאהא?
היו"ר עידית סילמן
מה רשימת הדרישות?
שלמה קרעי (הליכוד)
מה שהקראתי עכשיו.
היו"ר עידית סילמן
אני לא יודעת מה הקראת, אני יודעת שאנחנו - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
הוא הציג רשימת דרישות למזכיר הממשלה.
היו"ר עידית סילמן
אני יודעת שאנחנו, מה שהוסכם בהסכמים הקואליציוניים, אותו אנחנו נבצע.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
לא, כמו שאלקין אמר: לפי מה שידוע לי אין הסכם.
היו"ר עידית סילמן
הלאה. סיימת, חבר הכנסת?
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, משפט אחרון. ווליד טאהא עכשיו ברדיו נאס, זה לא יהיה המשבר הקואליציוני האחרון, המשבר השיג את שלו, מחכים כבר למשבר ולהישגים הבאים. ווליד טאהא ברדיו נאס.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אפשר עוד קצת טיפה לימון לסחוט, עוד קצת.
היו"ר עידית סילמן
תודה רבה, חבר הכנסת שלמה קרעי. חברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
לא יאומן, נשאר עוד קצת מיץ בלימון.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בוקר טוב. עידית, קודם כל אני רוצה להגיד לגבי סדרי הדיון. אנחנו דנים דיון מאוד מהותי, הניסיון, ניסיון שכנראה יצליח, כן? כי אתם יכולים הרי לדרוס אותנו בקלות, בטח אחרי כל ההטבות שנתתם למשותפת.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
למשותפת או לרע"מ?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, לרע"מ זה לחוד, גם למשותפת.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אוה, סוף סוף מבינים שלא כל הערבים אותו דבר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אתם בעצם עושים פה ניסיון שיצליח, לדרוס את הדמוקרטיה ורף המינימום, עידית, יהיה שאת תנהלי פה דיון שבו יש הקשבה ולא סותמים לאנשים את הפה.
היו"ר עידית סילמן
ולא צורחים, אורית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ולא קוצבים להם זמן ומאפשרים להם לנמק את כל הנימוקים שלהם כי הנושא הזה בהחלט עוד יש סיכוי שהוא גם יגיע לבג"צ. אז זה קודם כל, זה בשביל הפרוטוקול וגם בשביל האוזניים שלך. זה דבר ראשון. עכשיו, עידית, אני רוצה להזכיר משהו מההיסטוריה המשותפת שלנו.
יעקב מרגי (ש"ס)
היסטוריה משותפת של מי?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שלי ושל יושבת הראש.
דוד ביטן (הליכוד)
על מועצת יש"ע?
היו"ר עידית סילמן
אני לא הייתי במועצת יש"ע עדיין. אני עזרתי להם, אני עוזרת להם, אבל לא הייתי.
דוד ביטן (הליכוד)
היא הייתה יחד עם בנט, את מבינה?
היו"ר עידית סילמן
כן, לא הייתי יושבת ראש שם עדיין.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני גם עוד מעט אגיד משהו על מועצת יש"ע, כי ביטן - - -
דוד ביטן (הליכוד)
הם גידלו אותו, עכשיו הם מגדלים את דגן.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אגיד פעם אחת ולתמיד לפרוטוקול - - -
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
לא, אבל זה לא ביטן, אורית.
היו"ר עידית סילמן
חברים, אפשר להתקדם?
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
יש בעיה, בכל רשות שאנחנו הולכים ראשי הערים של הליכוד מאוד כועסים. אני אומרת לך, צריך לנסות לראות איך אפשר לסדר את זה.
היו"ר עידית סילמן
שנייה, אנחנו יכולים להתקדם בדיון? תודה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
קטי, אני אגיד לך משהו, זה לא לדיון, אבל בגלל שבאופן סיסטמתי מכפישים את מועצת יש"ע פה, סביב השולחן הזה - - -
היו"ר עידית סילמן
מי מכפיש את מועצת יש"ע?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הרבה מאוד אנשים סביב השולחן הזה. סביב השולחן הזה, גברתי היושבת ראש, נאמרו כבר מספר פעמים טענות כנגד מועצת יש"ע, אז אני רוצה פעם אחת ולתמיד להכניס לפרוטוקול, פשוט רק בשביל שיהיה סדר, זה לא קשור לדיון, אבל זה קשור לכבודה של מועצת יש"ע.
היו"ר עידית סילמן
זה חשוב לך, בשמחה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ביטן, אני מבקשת שאתה גם תקשיב.
דוד ביטן (הליכוד)
אני שמעתי את זה אתמול.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מי שיש לו כעסים על נפתלי בנט שלא יאשים את מועצת יש"ע כי מועצת יש"ע הייתה הגוף הראשון שפיטר את נפתלי בנט בגלל שהוא חבר אז לשמאל.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מתי זה היה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה היה במחאה של האוהלים של רוטשילד.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מתי? שנה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אורית, לחיאני מה איתו? אתם גם מפטרים אותו?
דוד ביטן (הליכוד)
את לחיאני למה אתם לא מפטרים?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עכשיו אני מדברת על בנט.
דוד ביטן (הליכוד)
הבנת?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
במחאה של האוהלים של רוטשילד, כשנפתלי בנט, כדאי שגם את תשמעי את זה, גברתי היושבת ראש - - -
היו"ר עידית סילמן
בבקשה. רגע, אפשר להגביר לה את המיקרופון?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
וואו, זה יהיה חסד גדול מאוד.
היו"ר עידית סילמן
אז, אורית, תתקרבי טיפה. אורית, אני חושבת שכדאי לך להחליף מקום, תעברי למקום ששמחה רוטמן ישב.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז אני רק אומרת, אני מבקשת שייכנס לפרוטוקול, שכבר במחאה של אוהלי רוטשילד - - -
היו"ר עידית סילמן
המחאה החברתית דאז.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
שנקראה המחאה החברתית והיא הייתה המחאה השמאלנית, כי ראינו מאוד יפה לאן הגיעו אחר כך ראשי המחאה הזאת, הם לא הגיעו לשום מפלגת ימין, רק למפלגות השמאל הכי קיצוניות, וכשנפתלי בנט אז חבר אליהם מועצת יש"ע פיטרה אותו מתפקידו כמנכ"ל מועצת יש"ע, ולכן אני מבקשת מאוד להפסיק להאשים את מועצת יש"ע.
יעקב מרגי (ש"ס)
ומאז הוא עבר לפורום קהלת.
היו"ר עידית סילמן
מאז הוא ראש ממשלה.
יעקב מרגי (ש"ס)
אחרי זה.
היו"ר עידית סילמן
הם לא בכנסת, החברים האחרים, אבל לא משנה, אנחנו לא קטנוניים.
דוד ביטן (הליכוד)
הנה, הוא בעד אביתר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז זה קודם כל לעניין מועצת יש"ע.
היו"ר עידית סילמן
אנחנו לא קטנוניים, הכול בסדר, כל אחד במקומו ועשו עבודה טובה, אקטיביסטים.
דוד ביטן (הליכוד)
הנה, את רואה את האצבע? הרוח של האצבע, ככה יהיה שם יישוב.
היו"ר עידית סילמן
מה מה מה?
דוד ביטן (הליכוד)
הרוח שמזיזה את האצבע, היא יכולה להזיז את האצבע שלי?
היו"ר עידית סילמן
נו באמת, דוד, תן לאורית סטרוק לסיים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עכשיו אני רוצה לדבר על הנושא החלוקה לוועדות.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
וואו, 423 מאומתים?
דוד ביטן (הליכוד)
באביתר זו הייתה הצגה. הצגה, יחסי ציבור, גם של דניאלה וייס, פתאום היא נכנעה, עושה הצגות שיש שם יישוב. איזה יישוב יש שם? עוד פעם עזרתם לבנט ולאורבך ולכולם.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עכשיו מה אתה רוצה ממני?
דוד ביטן (הליכוד)
כי זה החבר'ה שלך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה זה החבר'ה שלי?
היו"ר עידית סילמן
ייאמר לפרוטוקול שחבר הכנסת דוד ביטן חושב שאביתר הוא לא היה יישוב?
דוד ביטן (הליכוד)
לא יהיה יישוב שם.
היו"ר עידית סילמן
לא יהיה יישוב שם? לא היה יישוב?
יעקב מרגי (ש"ס)
לא, לא יהיה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא יהיה יישוב, לא אמרתי לא היה.
היו"ר עידית סילמן
טוב. כן, חברת הכנסת אורית סטרוק.
דוד ביטן (הליכוד)
זה שהצבא תפס עמדה הוא לא צריך את דניאלה וייס, הוא יכול לתפוס עמדה בלי קשר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אם ביטן ימשיך להפריע לי בעוד נושאים אני אצטרך להגיב על עוד נושאים.
היו"ר עידית סילמן
אני שומרת על כבוד הדיבור שלך, חברת הכנסת אורית סטרוק.
דוד ביטן (הליכוד)
אני נותן לך דקה.
היו"ר עידית סילמן
חבר הכנסת דוד ביטן, מספיק, אם אין לך בדיחה טובה די.
דוד ביטן (הליכוד)
אה, את רוצה בדיחה?
היו"ר עידית סילמן
אחר כך, תן לאורית לדבר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה לא קשור לזמן דיבור, כי סיכמנו שאין הגבלת דיבור, אני מדברת על זה שאתה מעלה נושאים ו - - -
היו"ר עידית סילמן
אורית, קדימה, נו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
טוב, עכשיו אני רוצה לדבר על נושא הוועדה המסדרת.
דוד ביטן (הליכוד)
אין בעיה, ואני אחשוב על בדיחה.
היו"ר עידית סילמן
נו, למה אתה מפריע לה כל הזמן, נשמה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כדאי שתשמע.
דוד ביטן (הליכוד)
את מספרת בדיחה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה כמעט בדיחה, זה דומה לבדיחה. כשעידית סילמן נבחרה פעם ראשונה לכנסת, בכנסת ה-21, אז היא התבקשה לייצג את הסיעה שלה בוועדה המסדרת.
היו"ר עידית סילמן
נכון.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ומכיוון שהיא לא הכירה את התנהלות הכנסת אז היא ביקשה שאני אבוא איתה ובאתי איתה.
היו"ר עידית סילמן
נכון, אשרייך, אין כמוך, את צודקת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מכיוון שמי שעמד בראש הוועדה המסדרת אז - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
תראי מה עשית.
היו"ר עידית סילמן
מה זה מה עשיתי? היא הייתה נהדרת, היא באה, היא עזרה, כמו שכולם פה עוזרים לי היום. גם אתה עוזר לי היום. מספיק.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מכיוון שמי עמד אז בראש הוועדה המסדרת היה זאב אלקין אז אנחנו פתחנו קבוצת ווטסאפ וברוך ה' נשמרו לי הדברים שהיו כתובים, לקבוצה קוראים 'זאב עידית אורית'.
היו"ר עידית סילמן
אני הולכת לחפש את הקבוצה. שנייה, ברשותך, אורית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כן.
דוד ביטן (הליכוד)
איך מפזרים הפגנה של תימנים?
היו"ר עידית סילמן
די, נו, חבר הכנסת דוד ביטן, מספיק עם הבדיחות, וכל הזמן בדיחות על תימנים, מה יש לך?
דוד ביטן (הליכוד)
שמים קופת צדקה באמצע.
היו"ר עידית סילמן
איך קוראים לקבוצה, אורית?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
'זאב עידית אורית'.
היו"ר עידית סילמן
יאללה, אני מחפשת.
יעקב מרגי (ש"ס)
הפעם האחרונה שהתכתבת באמצע דיון זה לא היה טוב.
היו"ר עידית סילמן
עכשיו אני מחפשת. היא אמרה, היא לא יכולה להגיד שיש לנו קבוצה ואני לא אמצא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עכשיו, אז לפי הקבוצה הזו אני יכולה לדעת מה היה נחשב בעיני זאב אלקין הוגנות.
היו"ר עידית סילמן
'זאב עידית אורית', נמצאה הקבוצה, אורית. קדימה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עכשיו אני יודעת לפי הקבוצה הזו מה זאב אלקין דאז כשהיה בליכוד, לפני שהוא הפך את עורו, לפני שהוא הקים ממשלה עם רע"מ, לפני שהוא החליט לרמוס אותנו, מה הוא חשב, איך הוא חשב שזה הוגן לסדר את החלוקה לוועדות, כי אז הוא היה נחשב לחבר כנסת הגון, אחד הבקיאים ביותר, נכון?
היו"ר עידית סילמן
אני איתך על הקבוצה, אני קוראת, כן, אורית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ביטן, תאשר לי, נכון שאלקין היה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
מאשר. אבל לא שמעתי, אבל.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אלקין היה נחשב אז בתור אחד שמבין בעבודת הכנסת.
דוד ביטן (הליכוד)
כן.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יפה. אז מה הוא אמר? הוא אמר ככה: יש חלוקה לשלוש רמות של ועדות.
היו"ר עידית סילמן
נכון. לא, את שאלת אותו: אתה רוצה לקבל בימים הקרובים, אתה מחלק את הוועדות לארבעה מדרגים או שלושה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יש שלושה מדרגים, וככה הוא אומר: מדרג ראשון, ועדות של 17 חברים. אני מבקשת שייכנס לפרוטוקול. מדרג ראשון, אמר זאב אלקין בימים שהוא היה הגון, ועדות של 17 חברים, חוץ וביטחון, כספים, כנסת, חוקה. אלה הוועדות - - -
היו"ר עידית סילמן
כן, זה דאז דעתו, כשהוא היה במפלגת השלטון דאז. בסדר, צריך לציין.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
היום אין מפלגת שלטון?
יעקב מרגי (ש"ס)
אורית, את נתת את התשובה, בימים שהוא היה הגון.
היו"ר עידית סילמן
לא, צריך לומר את האמת. מפלגת הליכוד עשתה כל מה שהיא רצתה בתקופה הזו.
שלמה קרעי (הליכוד)
להיפך, הוא אומר שיש מדרג, שאי אפשר להסיט ממדרג למדרג.
היו"ר עידית סילמן
כן, נו נו נו, כן?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בדיוק, הוא אמר לנו, הוא הקפיד איתנו מאוד, עידית, מאוד, שאנחנו לא נעביר ממדרג למדרג, הוא הבהיר לנו חד משמעית - - -
היו"ר עידית סילמן
ברור, הוא דאג לקואליציה כל הזמן, מה את רוצה?
שלמה קרעי (הליכוד)
להיפך, עידית, להיפך. תגידי - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עכשיו אני בזכות דיבור ואת בזכות הקשבה, זו זכות גדולה, תלמדי להקשיב.
היו"ר עידית סילמן
אני מקשיבה לך, אל תגידי דברים, אני גם רואה את הקבוצה, בואי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
את יכולה לקרוא. אם את יודעת לקרוא אז תקראי בשקט, אני מדברת, את מקשיבה.
היו"ר עידית סילמן
אני קוראת, אל תגידי דברים לא נכונים רק.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני לא אומר דברים לא נכונים, הכול כתוב. הכול מתועד. אמר זאב אלקין שארבע הוועדות החשובות ביותר האלה הן הוועדות בראש העדיפויות, בכל אחת מהן חייב להיות 17 חברים. שימי לב, בבקשה, מה אתם עשיתם עם זה. אתם צמצמתם את ועדת הכנסת ל-15, אתם צמצמתם את ועדת הכספים ל-16, שזה מספר אי זוגי, שזו בעיה בפני עצמה, כשיש אי זוגי זה מגדיל את הפערים.
שלמה קרעי (הליכוד)
זוגי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתם צמצמתם את - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
את חוקה לזוגי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
את חוקה ל-16 גם כן, שזה עוד הפעם אי זוגי.
שלמה קרעי (הליכוד)
זוגי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זוגי, סליחה. זה דבר שאצל זאב אלקין בימיו ההגונים לא היה עובר. כמובן שאתם גם נתתם לנו מספרים מצומצמים יותר של חברים בוועדות האלה שזאב אלקין, בימים שהוא היה אדם הגון, הדגיש שאלה הוועדות החשובות ושצריכה להיות קודם כל - - -
היו"ר עידית סילמן
הסתכלנו על העבר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז בוועדות החשובות צמצמתם אותנו מאוד. יותר מזה, בזמן שאתם מודים, אתם מודים, כן? שבוועדת הבריאות אתם נתתם למשותפת מקום על חשבון יש עתיד בוועדת הכספים אתם נתתם למשותפת משקל שאין דומה לו, המשותפת שישה חברים, פחות מאיתנו, פחות ודאי מיש עתיד, פחות ודאי וודאי מהליכוד ובאופן מופלא המשותפת מקבלת שניים, כמו הליכוד. זה חלק מהפוילישטיק, מהשירקס שאתם עושים, תעזרו לי קצת עם האידיש, שאתם עושים עם המשותפת.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אלקין יודע אידיש?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני לא יודעת, האמת, ברוסיה יודעים אידיש?
קריאה
לא יודע אלקין, ליברמן יודע.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
על כל פנים זה חלק מזה שאתם בעצם הפכתם את המשותפת לחלק מהקואליציה ולכן צ'יפרתם אותם בכספים וכל ההסתכלות על הטבלה הזאת צריכה להיות הסתכלות מתוך הבנה שהמשותפת, בהיבט של האמת, היא חלק מהקואליציה, כי אתם כל פעם תיתנו להם כל מיני צ'ופרים כדי שהם יצביעו איתכם וכבר אתם נותנים להם היום. זה א'.

אחר כך אמר זאב אלקין, מדרג שני, הוא אמר ככה, ועדות של 12 עד 13 חברים, פנים, חינוך. אני מקריאה מהדברים של זאב אלקין בימים שהוא היה חבר כנסת הגון.
יעקב מרגי (ש"ס)
תשמרי את זה לבג"צ.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
הוא אמר ככה, פנים, חינוך, כלכלה, עבודה ורווחה, ביקורת. שם צריכים להיות 12 עד 13 חברים, מה אתם עשיתם? הפכתם את היוצרות.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מה זה הם עשו? אלקין עשה את זה. הם רק משרתים את אלקין.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
נכון, נכון, לא, אבל היא קצת עוזרת לו.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הם משרתים את אלקין, אלקין עשה את זה.
יעקב מרגי (ש"ס)
הפוליטבירו החליט.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אלקין, בסדר, אני מוכנה לקבל את ההערה של חבר הכנסת פרוש. אז מה עשה חבר הכנסת – הוא כבר לא חבר כנסת, נכון? הוא התפטר. מה עשה אלקין, לא משנה, דהיום? אותו אלקין, רק פשוט החליף את פניו, אז מה הוא עשה? הוא עשה ככה, פנים במקום 13-12 חברים 15, עבודה ורווחה במקום 13-12 זה 14, שוב, זה מספר זוגי, שזה בעייתי בפני עצמו, חינוך במקום 13-12 זה 15, בסדר. רגע, מה עוד היה לנו? כלכלה, שם הוא כן שם 13, נכון.

אני רוצה רגע להגיד במאמר מוסגר על ועדת כלכלה, אני ארחיב עוד מעט על ועדת כלכלה, שזה אירוע בפני עצמו, בסדר? אז מה הוא עשה? הוא כאילו, בשביל להראות שוויון הוא דוחף לנו חברים בוועדות של דרג ב' - - -
דוד ביטן (הליכוד)
מראית עין.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כן, מראית עין.
שלמה קרעי (הליכוד)
של דרג ג'.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עכשיו שימי לב לדרג ג', עכשיו הגענו ל-ג'. ממש מזל שאני תיעדתי את הבן אדם.
דוד ביטן (הליכוד)
זה כמו במועצת יש"ע, אתם שמים שם הרבה, כל ראש מועצה של 2,000 איש שמתם אותו חבר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תקשיב, ביטן, אני לא מוחקת ווטסאפים, למזלי.
דוד ביטן (הליכוד)
אוהה, שלחתי לך שלשום.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כן, לא מוחקת, הכול שם.
שלמה קרעי (הליכוד)
אורית, אגב, דרג ב' ודרג א' זה כמעט אותו יחס, דרג א' יותר גרוע, זה 36 להם 28 לנו, דרג ב' זה 36 להם ו-30 לנו.
היו"ר עידית סילמן
רגע, חבר הכנסת שלמה קרעי, אל תפריע, אתה גוזל מזמנה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הוא מחדד את העוול.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני מרשה לחברי הטוב, חבר הכנסת שלמה קרעי, להשלים אותי מכיוון שהוא חזק יותר במתמטיקה ממני, הרבה יותר ממני. אני רוצה להגיד לך, עידית, שאני סיימתי מתמטיקה בשישית, בתיכון שאני לימדתי הרשו לנו לא לעשות בגרות במתמטיקה.
היו"ר עידית סילמן
את לימדת מתמטיקה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
למדתי בתיכון הכי יוקרתי בירושלים.
היו"ר עידית סילמן
איך שמו?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
התיכון שליד האוניברסיטה. שם הרשו לנו לא לעשות בגרות במתמטיקה אלא הרשו מי שרוצה שיעשה פיזיקה. אז אני מרשה לשלמה קרעי להשלים אותי.
היו"ר עידית סילמן
אז את עשית פיזיקה, אורית?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני עשיתי פיזיקה. מאוד אהבתי.
היו"ר עידית סילמן
רצינית את. זה לא ידעתי עלייך.
יעקב מרגי (ש"ס)
את רואה, הגיעה לכור הגרעיני פה.
היו"ר עידית סילמן
למה אתם אומרים ככה? זה כבוד. תקשיבו, חבל על הזמן, דברים שלא ידענו על אורית סטרוק. ידעת, חבר הכנסת פינדרוס? הוא עוד לא התעורר, תיכף תיכף.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני לא מבין בזה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
חבר הכנסת פינדרוס, אמרנו הצבעות ב-11:00 אז תנו לו עוד לנוח קצת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עכשיו המדרג השלישי, חברתי עידית, בקבוצה המשותפת שלנו.
היו"ר עידית סילמן
אורית, יש עוד משהו שלא ידענו עלייך, מעניין?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
המון, בלי סוף, אני אספר.
היו"ר עידית סילמן
אוקיי, כל פעם תביאי איזה משהו קטן.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
קיבלתי 10, אגב, בבגרות בפיזיקה.
היו"ר עידית סילמן
באמת?
קריאה
אף אחד לא חשב אחרת.
היו"ר עידית סילמן
אם אפשר לציין לפרוטוקול, חברת הכנסת אורית סטרוק עשתה בגרות בפיזיקה וקיבלה 100.
יעקב מרגי (ש"ס)
רק לידיעה, כמה שכר הלימוד שנתי בליד"ה באותה תקופה?
היו"ר עידית סילמן
יקר, לא?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ההורים שלי קרעו את עצמם כדי - - -
היו"ר עידית סילמן
יקר, יקר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה נכון. ואחרי כל זה לא הלכתי לאוניברסיטה, תארו לעצמכם איזה עוגמת נפש הייתה להם.
היו"ר עידית סילמן
עשית עוגמת נפש להורייך אחרי ה-100 במתמטיקה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כי חזרתי בתשובה, שמתי בצד את תעודת הבגרות המצוינת והלכתי ללמוד במכללה.
היו"ר עידית סילמן
ויצאת חברת כנסת, מה רע?
גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד)
אורית, את אומרת דברים קשים, מאוד מאוד קשים, שנוגעים בלב ליבה, אל תתלוצצי איתה. זה מה שהיא רוצה, את מאבדת את העוקץ ממה שאת אומרת ומה שאת אומרת הוא איום ונורא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
גלית, נכון. אני מגיעה לעיקר. אומר חבר הכנסת אלקין, והוא חייב אותנו, הוא אמר: תראו, יש ועדות שהן מה שנקרא הוועדות הפושטיות ואתם חייבים לשים שם חברים, אין דבר כזה, תהיה חלוקה הוגנת בוועדות הפושטיות האלה.
שלמה קרעי (הליכוד)
עשיתי לך, זה הסיכום, תסתכלי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
המדרג השלישי, זה עוד לפני שעשיתם כל מיני ועדות, כל מיני חלוקה, כל מיני זה, המדרג השלישי, הוא אומר, קליטה, מדע ומעמד האישה, שם זה ועדות של תשעה חברים. מה אתם עשיתם? לקחתם את קליטה, עשיתם 13 חברים בקליטה, צריך כנראה הרבה מאוד חברים כדי לקלוט את העולים, אחר כך לקחתם את מדע, עשיתם 11 חברים ומעמד האישה עשיתם עשרה חברים ושם אתם צ'יפרתם אותנו בענק, קחו, שיהיה לכם, שיראו שיש שוויון בין קואליציה לאופוזיציה.

גברתי יושבת הראש, אצל זאב אלקין ההגון הדבר הזה לא היה עובר בחיים. יש דברים שלא כתובים פה בקבוצת הווטסאפ, אבל הוא אמר לנו בפגישה של שלושתנו, הוא הסביר לנו שחייבת להיות חלוקה הוגנת. הוא אמר, אתם לא תוכלו למלא את הוועדות החשובות ולהגיד שאתם לא שולחים לוועדות הפחות חשובות, אין דבר כזה. את זוכרת שהוא הסביר לנו את זה בפגישה משולשת של שלושתנו?
היו"ר עידית סילמן
כן, אוקיי, אני לא זוכרת, אבל אני מקשיבה לך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז זה קודם כל.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
'ופרח לו איש האמת', כתוב.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עד כאן שלב א' לגבי הזיכרונות משכבר הימים. עכשיו אנחנו הלכנו אחורה לבדוק מה היה בכנסת ה-20. לפני שליברמן הצטרף לקואליציה היו 61, שזה בעצם אמור להיות תמונת מראה של מה שיש היום, כי אתם קואליציה קטנטנה, אתם 61, לפעמים אפילו 60, לפעמים אפילו 59, תלוי על איזה רגל קם שיקלי ועל איזה רגל קם אלי אבידר ועל איזה רגל ווליד טאהא. את לא מקשיבה לי, גברתי היושבת ראש. את לא מקשיבה לי.
היו"ר עידית סילמן
כן.
יעקב מרגי (ש"ס)
אורית, יש לך הווה אמינא שהיא תשנה משהו? זה לא תלוי בה בכלל.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, אני רוצה שהיא תקשיב לי. אני נאלצתי להקשיב לה כשהיא הקריאה דף שכל ילד בגנון יודע לקרוא, אז היא תקשיב לי.
היו"ר עידית סילמן
נכון, צריך להקריא לפרוטוקול, מה לעשות? היועצות המשפטיות ביקשו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז את תקשיבי לי גם כשאני אומרת דברים.
היו"ר עידית סילמן
אני מקריאה, אני הקראתי לפרוטוקול.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני גם אקריא, הריני להקריא.
היו"ר עידית סילמן
יפה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
קודם כל דעי לך שבכנסת ה-20, כשהיה פער דומה להיום - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
תראה מה קרה בבלגיה, אין בלגים, בצרפת אין צרפתים, יש רק מוסלמים. אתם רוצים לעשות מוסלמים - - -
מיכל רוזין (מרצ)
מוסלמים הם לא צרפתים? יהודים הם לא צרפתים?
יעקב מרגי (ש"ס)
לא עומדת לך זכות עמידה בבית המשפט היום כי הם נכנסו לרחם של האישה החרדית ושתקת.
מיכל רוזין (מרצ)
אני שתקתי?
יעקב מרגי (ש"ס)
אתמול לא שמעתי אותך.
מיכל רוזין (מרצ)
אז תקשיב לרדיו.
יעקב מרגי (ש"ס)
אז אני חוזר בי.
מיכל רוזין (מרצ)
ותקרא את הפוסטים שלי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יעקב, בנט אמר שהערבים הם החרדים של הממשלה הזו.
יעקב מרגי (ש"ס)
בצרפת אין כבר צרפתים, בבלגיה אין כבר בלגים. רוצים לחסל את המדינה בצורה אחרת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
גברתי היושבת ראש, אני ממתינה שאת תקשיבי לי.
היו"ר עידית סילמן
כן, בבקשה. אנחנו חייבים לעבור הלאה. אורית סטרוק, בבקשה. אורית סטרוק, את מדברת כבר המון זמן, מעל רבע שעה להבנתי, אז קדימה. אנחנו צריכים להתכנס לסיום.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אף אחד לא יכול היה לגלות מה אמר אלקין בימים שהוא היה הגון לולא שאני שמרתי את הדברים, מה לעשות?
היו"ר עידית סילמן
אז יש עוד רשימה של אנשים, אני מבקשת ממך לסיים, תודה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עכשיו ככה, בכנסת ה-20, כשהפערים היו דומים למה שהיום, אבל פחות דומים כי אצלכם אפילו 61 אין, זה תלוי על איזה רגל קם ווליד טאהא, על איזה רגל קם שיקלי, על איזה רגל קם אלי אבידר, נכון? אז מה עשו בכנסת ה-20? בכנסת ה-20 האופוזיציה קיבלה שלוש ועדות, כלכלה, שזו ועדה במדרג השני, נכון? ביקורת, שזה חובה ומעמד האישה, זה מה שהיא קיבלה. עכשיו אני בדקתי את ועדת הכלכלה, לאורך כל ההיסטוריה של הכנסת תמיד ועדת הכלכלה הייתה בידי האופוזיציה, מלבד במקרים, אני אגיד מלבד באיזה מקרים, מלבד בשמונה מקרים שבהם הקואליציה הייתה ענקית.
היו"ר עידית סילמן
שמונה? מלבד?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
כן.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, כשהקואליציה הייתה ענקית, מה אתם רוצים, כשיש אופוזיציה של 20 גם ייתנו את כל הוועדות לאופוזיציה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
פינדרוס, אל תעזור לי, תן לי להקריא עכשיו לפרוטוקול. בממשלה ה-14 הקואליציה מנתה 104 חברים לכן ועדת הכלכלה הייתה בידי הקואליציה. בממשלה ה-15 היא מנתה 102 חברים לכן ועדת הכלכלה הייתה בקואליציה. בממשלה ה-18 - - -
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ארבל מקשיבה?
היו"ר עידית סילמן
ארבל מקשיבה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
היא הכשירה את השרץ, לפחות שהיא תשמע.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ארבל לא מקשיבה אז נעשה מהתחלה.
היו"ר עידית סילמן
לא, לא, אורית, תתקדמי, בבקשה. יש לך עוד שתי דקות ואנחנו עוברים הלאה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא.
היו"ר עידית סילמן
כן, כן, כן, יש כאן עוד דוברים.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, אתם לא תעשו פה גנבה.
היו"ר עידית סילמן
אם יהיה זמן אנחנו נחזור אלייך כי את מעל רבע שעה ויש גבול לכל זה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, אתם לא תעשו פה גנבה.
היו"ר עידית סילמן
לא, לא, ממש לא. אורית, תמשיכי, בבקשה. אורית, יש לך עוד שתי דקות ואני אעמוד על זה כי יש כאן עוד דוברים. את לא יכולה לשבת ולדבר דיון לבד. בבקשה, יש שעת הצבעה, שעה 10:20, אנחנו מתקדמים.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
תני כבוד לאחת שכיבדה אותך ו - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתם לא יכולים - - - את הדמוקרטיה.
היו"ר עידית סילמן
לא, אי אפשר לדבר כמה זמן שרוצים ולחכות כל הזמן לאנשים. אנחנו נותנים כבוד. קדימה, אורית, בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
תני כבוד לאחת שבאה בשמונה וחצי ונתנה לך את הזכות לשבת בראש ועדה. תני לה כבוד.
היו"ר עידית סילמן
חבר הכנסת מאיר פרוש, אתה מפריע.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
נו, לקרוא לי לסדר?
היו"ר עידית סילמן
בבקשה, אתה מפריע.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
תני כבוד למי שמכבד אותך.
היו"ר עידית סילמן
אתה מפריע.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
היא באה לפה בשמונה וחצי.
היו"ר עידית סילמן
אתה מפריע.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
בשמונה וחצי היא באה, נותנת לך כבוד כדי שתוכלי לנהל ועדה, כדי שיהיה לך עם מי לדבר. עכשיו - - -
היו"ר עידית סילמן
תודה, אתה מפריע. חבר הכנסת מאיר פרוש, פעם ראשונה אני קוראת אותך לסדר, תודה. קדימה, כן, חברת הכנסת אורית סטרוק.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אוה, עוד פעם.
היו"ר עידית סילמן
כי אתה מפריע.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
עוד פעם.
היו"ר עידית סילמן
אתה מפריע, מספיק.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
עוד פעם, נו תקראי עוד פעם.
היו"ר עידית סילמן
מספיק, אתה מפריע. מאיר פרוש, זה לא נעים. לא נעים לי להעיר לך, זה לא מכבד אותך. כן, אורית.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני לא רוצה לומר מה שבגין אמר פעם, אחרי זה יגידו שאני פוגע בנשים.
היו"ר עידית סילמן
אתה פוגע בעצמך עם הדיבור הזה, לא בנשים. נשים לא נפגעות מזה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עידית, אני ישבתי אתמול שעות להכין את הטיעונים שלי לדיון הזה.
היו"ר עידית סילמן
כן, אבל את בינתיים מדברת על הרבה דברים אחרים ולא רק על זה. אנחנו נותנים לך את הכבוד לדבר ואת לא מדברת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני מבקשת שהיועצת המשפטית תקשיב. היועצת המשפטית, ועדת הכלכלה הייתה תמיד בידי האופוזיציה מלבד המקרים הבאים, בממשלה ה-14, כשהקואליציה מנתה 104 חברים, בממשלה ה-15 כשהיא מנתה 102 חברים, בממשלה ה-21 כשהיא מנתה 97 חברים, בממשלה ה-22 כשהיא מנתה 96 חברים, בממשלה ה-23 כשהיא מנתה 97 חברים, בממשלה ה-32 וה-35 כשהיא מנתה 74 חברים, ובממשלה ה-18, כשהקואליציה מנתה 62 חברים בלבד, ועדת הכלכלה הייתה בידי הקואליציה, אבל האופוזיציה פוצתה בוועדת הפנים. כך שמה שאתם עשיתם כאן עם ועדת הכלכלה הוא לא תקין בכל קנה מידה, אליבא דימי הכנסת.

עכשיו אני חוזרת אחורה למצב של 61 ח"כים בקואליציה שבו החלוקה לוועדות אמורה לשקף את יחסי הכוחות בכנסת וכפי שאמר אלקין בימיו ההגונים, בהתייחס לחשיבות הוועדות ולמדרגים שלהם. אתם לא יכולים לזרוק את כל חברי הכנסת של האופוזיציה לוועדות שאלקין הגדיר אותן כוועדות זניחות ולהשאיר לנו רק שמה חברים ולהגיד כאילו שזה שווה. זה לא שווה, זה עוול, זה מעוות את רצון הבוחר. אתם לא יכולים לקחת את המשותפת, שהיא למעשה מן המניין בקואליציה שלכם, שאתם פעם בפעם נותנים להם בקשיש כזה או אחר, ולספור אותה כאילו שהיא הייתה אופוזיציה. אתם לא יכולים, מה שדיברו פה מקודם על ועדת הכספים.
היו"ר עידית סילמן
אורית, יש לך עוד דקה וזהו. תודה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ואני אגיד בדקה הזו.
היו"ר עידית סילמן
כן, את יכולה להגיד מה שאת רוצה בדקה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
את זו שאמרת שאי אפשר לחלק את ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, את זו שמחלקת אותה.
היו"ר עידית סילמן
לא אמרתי שאי אפשר, מי אמר שאי אפשר? אני בחיים לא אמרתי דבר כזה. אל תגידי את זה. השאיפה שלי תמיד הייתה לפצל את ועדת הבריאות מהעבודה והרווחה וברוך ה' ואשרינו שהצלחנו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
את זו שתנהלי את ועדת הבריאות ואת זו שבחוסר חברות משווע וגועלי משאירה את חברת הכנסת מיכל וולדיגר שבאה לכנסת בשביל הבריאות מחוץ לוועדת הבריאות.
היו"ר עידית סילמן
למה מחוץ לוועדת הבריאות? יש להם חבר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה חוסר לויאליות מהדרגה הכי מכוערת.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אין להם, את לא יודעת לקרוא אפילו את הטבלה שלך יש?
היו"ר עידית סילמן
אז הם יכולים לעשות החלפה, אין שום בעיה. הם יכולים להגיע להסכמות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה זה לעשות? רגע, אני יכול לקבל מהמשותפת?
היו"ר עידית סילמן
אל תצעק.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
תקבעי לי עם מי כן ועם מי לא.
היו"ר עידית סילמן
אל תצעק.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
את קובעת לאופוזיציה עם מי אני יכול לעשות ועם מי לא?
היו"ר עידית סילמן
כן, אתם יכולים להחליט איך אתם מחלקים את הקולות שלכם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אז גם עם המשותפת אני יכול לעשות בוועדת הכספים החלפה?
היו"ר עידית סילמן
אתם יכולים להחליט איך שאתם מחלקים את הקולות שלכם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אה, גם עם המשותפת אני יכול לעשות?
היו"ר עידית סילמן
אתם יכולים להחליט איך אתם מחלקים את הקולות שלכם.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אני יכול לחלק מהכספים? את אומרת את זה לפרוטוקול?
היו"ר עידית סילמן
אתם יכולים להחליט איך אתם מחלקים - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
כולל המשותפת? תאמרי לפרוטוקול.
היו"ר עידית סילמן
סליחה, אני לא חייבת לך כלום.
יעקב מרגי (ש"ס)
את לא חייבת לי כלום.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כולל המשותפת או לא?
יעקב מרגי (ש"ס)
את תהיי חייבת בבג"צ.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)