ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 14/07/2021

חוק שמירת הניקיון (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2021

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים