ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 06/07/2021

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 5), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת2
ועדת החוקה, חוק ומשפט
06/07/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 14
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שלישי, כ"ו בתמוז התשפ"א (06 ביולי 2021), שעה 13:50
סדר היום
הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 5) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן – הארכת תוקף), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: גלעד קריב – היו"ר
ייעוץ משפטי
גור בליי
נעמה מנחמי
טטיאנה מזרסקי
מנהל הוועדה
אסף פרידמן
רישום פרלמנטרי
הילה לוי
הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 5) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן – הארכת תוקף), התשפ"א-2021
הכנה לקריאה שנייה ושלישית – הנמקת ההסתייגויות והצבעות
היו"ר גלעד קריב
צוהריים טובים, אנחנו מכנסים דיון קצר להצבעה על הרוויזיה, על החלטת הוועדה לאשר את הצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תיקון מס' 5) (הוראת שעה לעניין מינוי נאמן – הארכת תוקף), התשפ"א-2021.

הוועדה אישרה את הצעת החוק והעבירה אותה למליאה, לקריאה שנייה ושלישית. על כך הוגשה רוויזיה, ואני ניגש להצבעה.

מי בעד קבלת הרוויזיה, מי נגד.

הצבעה

בעד הרוויזיה – אין
נגד – 1
נמנעים – אין
הרוויזיה לא נתקבלה.
היו"ר גלעד קריב
הרוויזיה נדחתה.

אני נועל את הדיון, תודה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:51.

קוד המקור של הנתונים