ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 05/07/2021

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת6
ועדת החוץ והביטחון
05/07/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 27
מישיבת ועדת החוץ והביטחון הזמנית
יום שני, כ"ה בתמוז התשפ"א (5 ביולי 2021), שעה 13:00
סדר היום
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021.
נכחו
חברי הוועדה: רם בן ברק – היו"ר
אלי אבידר
ישראל אייכלר
רות וסרמן לנדה
אמילי חיה מואטי
אופיר סופר
נירה שפק
חברי הכנסת
מאיר פרוש
ייעוץ משפטי
איילת לוי נחום
מנהל הוועדה
שמואל לטקו
רישום פרלמנטרי
חנה כהן
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021, מ/1416
היו"ר רם בן ברק
חברים, אנחנו דנים בחוק שעבר בוועדה המסדרת. אני מבין שהורידו את טענת נושא חדש.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
יש פה התקזזויות או שאתה רוצה להמתין?
היו"ר רם בן ברק
לא, אנחנו יכולים להצביע. יש כאן שני חברים מהאופוזיציה - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אתה רוצה לומר קוורום? זה קוורום?
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הרב פרוש, פה זה דמוקרטיה, אנחנו לא מתחילים לפני שיש לנו רוב...
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
אל תדבר על דמוקרטיה, כי אם הייתה דמוקרטיה היית היום שר מכובד.
היו"ר רם בן ברק
רבותיי, אנחנו ממשיכים את הדיון מאתמול, למעשה את ההצבעה מאתמול. הדיון נגמר והיינו בשלב ההצבעות. לדעתי נשארו לנו עוד כ-40 הסתייגויות שאנחנו צריכים להצביע עליהן.
איילת לוי נחום
יש לנו עוד הסתייגויות שלא הוצבעו ויש הסתייגויות שנטען לגביהן טענת נושא חדש. אומנם טענת הנושא החדש הוסרה, למיטב הבנתי על-ידי כל חברי הכנסת שהגישו טענת נושא חדש שנוגע להסתייגויות, אך מאחר שהטענה הוסרה נצטרך להצביע עליהן מחדש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מה התוכנית? נניח שנצביע על זה היום, ואז מה קורה?
היו"ר רם בן ברק
ואז זה עובר למליאה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
כבר היום?
היו"ר רם בן ברק
או היום או מחר.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
בכל מקרה, מה שנופל פה, עולה למליאה, גם אם זה בקבוצות וגם אם זה של יחידים.
איילת לוי נחום
נתחיל בהסתייגויות שעליהן נטענה טענת נושא חדש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
תעשי את זה בקבוצות.
היו"ר רם בן ברק
יש חמש הסתייגויות שנטען לגביהן נושא חדש. נצביע קודם עליהן. אחרי זה יש עוד 40 שנצביע עליהן אחת-אחת, אם תרצו לעשות את זה בקבוצה – אני אשמח.
איילת לוי נחום
הקבוצה הראשונה שעליה נטענה טענת נושא חדש זה הסתייגויות מ-1 עד 182, יחד עם הסתייגויות 1 עד 17 בקובץ הקטן. מאחר שהצבענו עליהן ביחד, נצביע עליהן גם עכשיו.
ישראל אייכלר (יהדות התורה)
יש איזה בעיה, שבועז טופורובסקי גם ביקש נושא חדש. גם הוא הסיר?
איילת לוי נחום
למיטב הבנתי גם הוא הסיר.
היו"ר רם בן ברק
גם הוא הסיר. מי בעד ההסתייגויות? חבר הכנסת פרוש, אתה לא יכול להצביע.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
הוא מצביע במקומי.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
שלא תיחשב הצבעה כפולה...
היו"ר רם בן ברק
אוטוטו זה יכול להיות אירוע פלילי הדבר הזה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
בוא נראה איך מתקדמים שם עם הפלילי...

הצבעה

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר רם בן ברק
שניים בעד, ארבעה נגד, ההסתייגויות נפלו.
איילת לוי נחום
יש לה עתה סדרה של הסתייגויות, מהסתייגות 183 עד הסתייגות 192.
היו"ר רם בן ברק
אתם מבקשים להצביע בקבוצה?
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הם ביקשו בקבוצה.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר רם בן ברק
שלושה בעד, ארבעה נגד. ההסתייגויות לא נתקבלו.
איילת לוי נחום
יש הסתייגויות נפרדות – 200, 210, 551,553, 557 ו-559 – שהוגשה עליהן בקשת נושא חדש.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר רם בן ברק
שניים בעד, שלושה נגד, נמנע אחד, ההסתייגויות לא נתקבלו.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
מה זה ההסתייגויות האלה? לאפשר ליאיר גולן לזהות תהליכים? זה כאילו דאחקות? אני רוצה להבין.
איילת לוי נחום
ההסתייגויות הבאה הן מ-562 עד 595, למעט שתי ההסתייגויות האחרונות שהיו כפולות. אני מניחה שלא שמתם לב בקובץ, ולכן מצביעים על ההסתייגויות מ-562 עד 593.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר רם בן ברק
שניים בעד, ארבעה נגד, נמנע אחד. ההסתייגויות לא נתקבלו.
איילת לוי נחום
ההסתייגות האחרונה, הסתייגות מס' 135 בקובץ ההסתייגויות הקטן.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

ההסתייגויות לא נתקבלו.
היו"ר רם בן ברק
2 בעד, חמישה נגד, אין נמנעים.
איילת לוי נחום
אלה הן כל ההסתייגויות. עתה צריך להצביע על הצעת החוק.
היו"ר רם בן ברק
חברים, אנחנו מצביעים עכשיו על הצעת החוק כפי שנוסחה.
איילת לוי נחום
אני קוראת את החוק – הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021.

תיקון סעיף 3 – 1. בחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ב-2012, בסעיף 3,
ברישה, במקום "עד תום שלוש שנים מהמועד האמור" יבוא "עד יום כ"ה בסיון
התשפ"ד (1 ביולי 2024)".
היו"ר רם בן ברק
מי בעד הצעת החוק כפי שנוסחה?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני שם לב שמי שביקש את החוק הזה הוא אביגדור ליברמן ובשביל זה לבד אנחנו לא יכולים לתמוך.
היו"ר רם בן ברק
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

הצעת החוק נתקבלה.
היו"ר רם בן ברק
חמישה בעד, שלושה נגד, הצעת החוק עברה בוועדה ותעלה לקריאה שנייה ושלישית במליאה עם כל ההסתייגויות.

אני מודה מאוד למי שנטל חלק בעניין הזה. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 13:15.

קוד המקור של הנתונים