ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 05/07/2021

תיקון החלטת הכנסת בדבר הסמכת ועדה לדיון בהצעת הממשלה להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להקדמת הדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון מס' 133 – הוראת שעה) (תיקון) (הארכת תוקף), התשפ"א-2021 (מ/1409), לפני הקריאה השנייה והשלישית, ד. בקשת יושב ראש הוועדה הזמנית לענייני כספים להקדמת הדיון בהצעת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס' 6) (הפיכה להוראת קבע), התשפ"א-2021 (מ/1421), לפני הקריאה השנייה והשלישית, חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021, חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 10)

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת10
הוועדה המסדרת
05/07/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 20
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, כ"ה בתמוז התשפ"א (05 ביולי 2021), שעה 9:00
סדר היום
א. הסמכת ועדה לדיון בהצעת הממשלה להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003 - הצבעה בלבד
ב. קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות, לשם הכנתן לקריאה השנייה והשלישית:
1. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 10) (מ/1410)
2. הצעת חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021 (מ/1419)
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – מ"מ היו"ר
עידית סילמן
ניר אורבך
יעקב אשר
זאב בנימין בגין
דוד ביטן
מירב בן ארי
מאי גולן
גלית דיסטל אטבריאן
שרן מרים השכל
מכלוף מיקי זוהר
ווליד טאהא
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
אלון טל
עופר כסיף
אופיר כץ
רון כץ
יוראי להב הרצנו
מיכאל מלכיאלי
אבי מעוז
יעקב מרגי
יבגני סובה
חוה אתי עטייה
אלכס קושניר
שלמה קרעי
מיכל רוזין
שמחה רוטמן
אפרת רייטן מרום
קטי קטרין שטרית
רם שפע
חברי הכנסת
מאיר יצחק-הלוי
רות וסרמן לנדה
מאיר פרוש
יסמין פרידמן
מוסי רז
יוסף שיין
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
יפעת קדםתיקון החלטת הכנסת בדבר הסמכת ועדה לדיון בהצעת הממשלה להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003
הצעת חוק-יסוד
הממשלה (תיקון מס' 10), מ/1410
הצעת חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021, מ/1419
היו"ר איתן גינזבורג
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המסדרת, היום יום שני, כ"ה בתמוז תשפ"א – 5 ביולי 2021. אני רוצה להתנצל בפני החברים על ההמתנה.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא, לא, לא, אנחנו רוצים לדעת מה הסיבה.
היו"ר איתן גינזבורג
הייתה היוועצות.
דוד אמסלם (הליכוד)
תקומו בבוקר מוקדם ותיוועצו.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא יודע מה איתך, אבל אני הייתי פה כל הלילה.
דוד אמסלם (הליכוד)
תיוועצו מוקדם.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו מתחילים בסעיף של קביעת ועדות לדיון בהצעות החוק הבאות, לשם הכנתן לקריאה שנייה ושלישית.
שלמה קרעי (הליכוד)
איתן, רק אתמול בוועדת חוקה אמרת שאנחנו עושים שימוש לרעה בכלים הפרלמנטריים שלנו, אבל אתם לא מפסיקים להשתמש - -
דוד אמסלם (הליכוד)
אנחנו לא מסכימים להתנהלות שלכם, אתם חצופים.
היו"ר איתן גינזבורג
הבנו. זה שתחזור על זה שלוש פעמים או חמש פעמים לא יהפוך את זה לנכון יותר או לנכון פחות.
דוד אמסלם (הליכוד)
בעשרה לתשע הגעתי לפה.
היו"ר איתן גינזבורג
מאה אחוז.
דוד אמסלם (הליכוד)
אל תגיד מאה אחוז.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת אמסלם, לא שמעתי אותך מתמקח ככה בישיבות הממשלה שהתחילו שעתיים אחרי.
דוד אמסלם (הליכוד)
לא קשור לממשלה, אנחנו בכנסת.
גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד)
איתן, קח אחריות על האיחור, תתנצל יפה, ונגמור את זה.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה לא שמעת, אבל התנצלתי.
דוד אמסלם (הליכוד)
חבר שלך עוד אומר לי פה לסתום את הפה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רוצה להתחיל עם קביעת ועדות לדיון בהצעות חוק הבאות: הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס' 10) (מ/1410). ההצעה מיועדת לעבור לוועדת חוקה, חוק ומשפט. במליאה נשמעו הצעות להעביר את הצעת החוק לוועדה הזמנית לענייני כספים. בקשה נוספת היא ביחס להצעת חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים בתקופת התפשטות נגיף הקורונה. הלשכה המשפטית הציעה שהיא תידון בוועדת חוקה, חוק ומשפט.
דוד אמסלם (הליכוד)
ארבל, תסבירי לנו מה זה החוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
בוועדת חוקה הצביעו עכשיו על חוק הכנסת, זאת אחרי שטענו נושאים חדשים לאורך כל הלילה. הם הצביעו על החוקים עכשיו בוועדת חוקה. אני מבקש לבטל את ההצבעות שם עד שלא יידונו כאן הנושאים החדשים שטענו במהלך הלילה.
ארבל אסטרחן
הצביעו על החוק למרות שהיו נושאים חדשים?
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו בקואליציה נמשוך את הנושאים החדשים, אבל הם לא יכולים לדון כשיש נושא חדש ולהצביע.
ארבל אסטרחן
הם לא יכולים להצביע על החוק. אני לא יודעת מה היה שם.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו מושכים את הנושאים הרגישים האלה, אבל אתם צריכים לתת הוראה לבטל את ההצבעות האלו.
ארבל אסטרחן
אני אדבר עם היועץ המשפטי של הוועדה.
דוד ביטן (הליכוד)
איזה מן דבר זה? אני לא מבין, הוא עושה מה שהוא רוצה? יש ייעוץ משפטי או אין ייעוץ משפטי פה?
ארבל אסטרחן
אני אדבר עם היועץ המשפטי. אני לא יודעת מה היה שם.
היו"ר איתן גינזבורג
אני רוצה להתחיל לקיים את הדיון ביחס לקביעת הוועדה בנוגע להצעת חוק-יסוד: הממשלה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני לא יודע איך הולכת הרוטציה בין יושבי ראש הוועדה, אבל כל פעם כשמישהו מהם בורח מהביקורת, הם מבקשים ממך, הם מנצלים את האופי הבדרך כלל מאוד מאוד חיובי שלך כדי שתעמוד ותתמודד מול הזעם של האנשים, שזו צביעות וחוסר חברות מדרגה ראשונה, ואני אומר את זה כחבר שלך כאן בכנסת. אתה לא צריך לקחת על עצמך את החוסר אלגנטיות, את החוסר בדבר בסיסי של התנהלות, ולא רק בתוך ועדה בכנסת, גם סתם בין אנשים. יש לנו קבוצה. אני מציע לך לעבור על מה שנכתב אתמול בקבוצה. שוחתי אישית עם יושבת–ראש הוועדה, אמרתי לה שאולי בשם האנושיות היא תודיע שאנחנו מתחילים את הישיבה ב-09:00 ושההצבעות יהיו קצת יותר מאוחר. לאורך כל הדרך היה סירוב לעניין הזה.
עידית סילמן (ימינה)
נכון, כי אנחנו לא יודעים מתי יהיו הצבעות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
איתן, ידידי, היינו ימים ולילות בבניין הזה. לא יכול להיות שייקוב הדין את ההר. אמרתי ליושבת ראש שתודיע רבע שעה לפני ההצבעה, אם היא רוצה לעשות הצבעה. כולנו היינו פה בחמישה לתשע. זה לא שלא היו אף פעם איחורים, אבל לא אחרי כזאת התכתבות.
היו"ר איתן גינזבורג
אי אלו איחורים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לילה שלם יושבת-ראש הוועדה מתעקשת לא לכתוב שהיא לא מתחייבת שב-09:00 תהיה כאן ישיבה. איתן, כנראה שאתה צדיק גדול שאתה לוקח על עצמך את כל מה שהם עושים, אבל הם פשוט לא מתרוממים שנייה מלהסתכל קצת איך מנהלים ועדה בכנסת, איך רוחשים אמון. אני בז להתנהלות הזאת, אני בז להתנהגות הזאת, למרות שהיא באה לא רק מגברים, גם מנשים.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת מלכיאלי, בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני רוצה להצטרף למה שאמרו חבר הכנסת יעקב אשר וחבר הכנסת דוד אמסלם. אני רוצה גם להסביר במה מדובר. אני היום הערתי את הילדים שלי מוקדם יותר. כמו שאמרתי בהתחלה, הטוסטים שלהם יצאו לתלמוד תורה הרבה פחות שרופים מכל יום. זירזתי אותם היום, ולו בשביל שאני אוכל להגיע לפה וחלילה לא יעשו פה איזה שהוא מחטף ב-09:00. אני חושב שבשביל שיהיו יחסי עבודה תקינים בין הקואליציה לאופוזיציה, קודם כל הגיע הזמן שחברי הכנסת ינהלו את הדיון בכנסת. אם יש אנשים במקומות אחרים שמתזזים אותם מה לעשות, הדבר הזה לא יכול להתקיים. כשקובעים זמן זה זמן, אלא אם כן מודיעים על איחור. כל הדרך לפה פקוקה, לכן יצאנו מוקדם. כשיושבת אופוזיציה שלמה ומחכה לאדונים מהקואליציה שיבואו ויואילו בטובם להגיע, וכשהם מגיעים הם גם לא פותחים את סדר היום כפי שנקבע - - כשהילדים יגיעו לבית הספר, לתלמוד תורה, וישאלו אותם למה הטוסטים נראים ככה, מה הם יגידו? אבא מיהר? תמיד אני אומר להם להקשיב לרב, למורה, לא לצאת החוצה. כשהילד בא ואומר לי: "אבא, למה הוציאו אותך החוצה", אני לא יודע מה לענות. בשביל שנהיה דוגמה מופתית לילדים שלנו הזמן צריך להיות זמן, וגם אבא לילדים לא צריך להוציא החוצה, יש לזה השלכות.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
אני רוצה להתנצל בפני כל חברי הוועדה ובפני כל מי שהגיע בזמן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מוטב מאוחר מאשר לעולם לא.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
כפי שרשמתי לכם בלילה, הרעיון היה שעל ההתחלה תהיה הצבעה. הסברנו לכם שיכול להיות שיהיו כל מיני סיבות שיעכבו אותה. כשראינו שזה מתעכב, והייתה ביני לבין עידית אי הבנה, אני לוקח עלי את האחריות, ביקשתי מנועה שתודיע שיש עיכוב של רבע שעה. עוד פעם אני מתנצל. גם אם הממשלה עוד לא הגיעה להבנות שהיא ציפתה להגיע, מבחינתנו אפשר להעלות את זה להצבעה ברגע שתקבעו כאן שעה שמוסכמת על כולם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לילה שלם ביקשתי.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
ברגע שניסינו לראות מה קורה וראינו שאין הבנה, אמרנו שזה לא לעניין שהבאנו את כולכם בשעה הזאת. כרגע אני אומר למי שמנהל את הישיבה, לאיתן, ששעת ההצבעה שתחליטו עליה תהיה מקובלת עלי.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו מקבלים את ההתנצלות שלך.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני אחד מחברי הכנסת הוותיקים. בדרך כלל בימי שני מזמינים קצת יותר מאוחר, אבל היות והזמנתם ב-09:00 אז כל חברי הוועדה, לרבות חברי האופוזיציה, התייצבו בזמן. לא רק שהתייצבו כאן בזמן, גם חלקם, ואני הייתי פה, היו רבע שעה לפני הזמן. למה זה קורה? כי יש פקקים ולוקח לחלק גדול מאיתנו שעתיים-שלוש כדי להגיע לכאן בבוקר. לגיטימי לפתוח בסעיף אחר שהוא לא סעיף אחד, אבל לא לגיטימי שתלכו להתייעצות במשך 20 דקות כשאנחנו מחכים פה.
דוד ביטן (הליכוד)
הוא התנצל. שימו לב מי לא התנצלה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זאת התייחסות לא מכבדת לחברי הוועדה, לכל מי שהגיע מהקואליציה ומהאופוזיציה. יש חבר כנסת שאמר "סתום את הפה" לחבר הכנסת דוד אמסלם. אני מציע לו להתנצל. הדברים האלה חוזרים על עצמם בוועדה הזאת פעם אחר פעם אחר פעם. אי אפשר להמשיך עם היחס המזלזל הזה והלא מכבד לחברי הוועדה, לכן טוב שהתנצלת. ראוי שמי שאחראי גם יתנצל.
דוד אמסלם (הליכוד)
אני מקבל את מה שאמר בועז. אפשר לפתוח את הישיבה, לדון בסעיף ב', ושאתם תתווכחו בחוץ על סעיף א', אין שום בעיה, אבל מה שהרגיז והוציא אותי מדעתי זה שאתם אפילו לא התנצלתם, חשבתם שאנחנו איזה מטרד. אני יושב פה מעשרים לתשע. יצאתי מהבית ב-07:15 כי לא רציתי לאחר. אני בכנסת כבר עוד מעט שבע שנים. אני לא זוכר דבר כזה. איתן, אתה שנתיים פה, שנתיים איומות שהיו פה. אתה חושב שככה מתנהגים? לא. היה פה כבוד שאחד נתן לשני. כשאני פעם אחת איחרתי בחמש דקות, כמעט רציתי להרוג את עצמי. איחרתי בגלל איזה ראיון בערוץ 1 בבוקר ולכן לא הלכתי מאז יותר לתכניות בוקר. אתם נכנסים לפה כאילו אנחנו פה איזה מטרד. טוב שזה היה 20 דקות ולא שעתיים. זה שאתה פוגע בחברי הכנסת הרתיח אותי, לא משהו אחר.
דוד ביטן (הליכוד)
אתמול שאלתי בקבוצה של הוועדה מתי תהיה הצבעה. אפשר להגיד שההצבעה ב-10:00, אין שום בעיה, אבל אמרו: "לא, כתבנו 09:00, זה יהיה ב-09:00". איפה ההצבעה?
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא יו"ר הוועדה, אני רק מנהל את הישיבה. יחד עם זאת, עוד לפני שהספקתי להגיד בוקר טוב כבר הבעתי התנצלות. כולם הגיעו להסכמה שצריך לנהל שיח מכבד גם כשאין הסכמות. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
תודה. כמובן שאני מצטרף לכל הדברים שנאמרו פה, לדברים על הכבוד והשיח המכבד, אבל כמו שאמרה חברתי חברת הכנסת סטרוק, גם הלו"ז צריך להיות מכבד. מאיפה מגיעה המילה "איחור"? איחור זה משורש א.ח.ר. הדיבר השני בעשרת הדיברות זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. חז"ל אומרים - למה זה נקרא אחרים? מפני שמאחרים את הטובה לבוא לאור העולם. כלומר, האיחור הוא דבר של גנאי. אם אדם גונב במעשיו לאחר את הטובה מלבוא לעולם, אז האיחור הוא דבר של גנאי. אני מציע שאנחנו ניקח את זה ונשתדל לא לאחר. אם קובעים שבתחילת הועדה יש סעיף שהוא רק להצבעה בלבד, צפוי שיעשו מאמצים להגיע בזמן ולא לאחר את זה. אם יש צורך לאחר, אני מציע, אדוני היושב-ראש, שתקבע מועד שלפני שעה מסוימת לא תהיה הצבעה על סעיף א'. ברגע שתקבע את זה, זה ישחרר את כל הלחץ פה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. חבר הכנסת פרוש, בבקשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אני ביקשתי לראות את הצעת חוק יסוד: הממשלה. ניסיתי לרענן את זכרוני בנוגע למה שכתוב פה, בנוגע למה שאנחנו מתבקשים היום לאשר, אבל כשאני קורא את דברי ההסבר אני מקבל חלחלה.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת פרוש, אנחנו לא מאשרים את החוק, אנחנו רק קובעים איזו ועדה תדון בחוק.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הצעת החוק הזאת מדברת על כך שתקבע הממשלה מנגנון הצבעה שלפיו כוח ההצבעה של כלל השרים יהיה שווה לכוח ההצבעה של כלל השרים בעלי הזיקה לחליפי. אני חושב שזה ביזיון להניח חוק כזה כאן. מה זה משנה לי איך הוא ידון על זה? עדיף שבכלל לא ידון על העניין הזה. אפשר לבקש מראש הממשלה ולבקש מהחליפי שלו ששניהם יתיישבו ויחליטו ביניהם. מה אנחנו בכלל בעניין הזה? אם כבר הולכים על החוק הזה, הייתי מציע שנבטל בכלל את ההצבעה של חברי הכנסת. בואו נגרום לכך שלקואליציה יהיה אחד שיצביע בעד כולם ולא נצטרך לבוא כל כך מוקדם. נקבע שמרכז האופוזיציה יצביע בשביל כולם ומרכז הקואליציה יצביע בשביל כולם. בושה להניח חוק כזה.
היו"ר איתן גינזבורג
חברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רוצה להגיד, חברתי עידית סילמן, שלא נכנסתי לבקר את בתי היולדת בבית החולים כי את אמרת שצריך להיות כאן ב-09:00.

לעניין החוק שאנחנו עוסקים בו, חוק הממשלה הפריטטית. קיבלתי עכשיו ציטוט מדברים שאמר ניר אורבך בגל"צ על חוק הממשלה הפריטטית וחוק האזרחות. ביחס להתנגדות של מרצ לחוק, אומר חבר הכנסת ניר אורבך כך: "אני מכבד את העמדה שלהם - -
ניר אורבך (ימינה)
אל תוציאי דברים מהקונטקסט.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
"הם נמצאים בקואליציה מורכבת. יחד עם זאת, יש פה עניין של משמעת קואליציונית". האם אתם מתכוונים להטיל משמעת קואליציונית בחוק האזרחות? עד עכשיו לא שמעתי. "נניח", אומר חבר הכנסת אורבך, "שגם אנחנו נאלץ להתפשר בנושאים מסוימים בקרוב". וכאן הבן שואל - מה הם הנושאים המסוימים שתאלצו להתפשר עליהם בקרוב.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת ביטן, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
שיהיה לחברת הכנסת עידית סילמן את הכבוד הראוי לנהל את הישיבה שהיא היושבת-ראש שלה ולא להביא כל פעם מישהו אחר שיעשה לה את העבודה. פעם בועז נכנס והוציא את כולנו לשתי דקות, עכשיו אתה נכנסת ואמרת את מה שאמרת. אני אתמול התעקשתי שתגידו שעת הצבעה, אבל לא כתבתם. אחד יכול לאחר דקה, אחד יכול לאחר 10 דקות, אחד יכול לאחר 20 דקות. אם תגידו 09:30, 09:45, כולם ידעו מתי יש הצבעה. ברגע שקבעת מועד להצבעה בסדר יום או בהחלטה אתה לא יכול כיושב-ראש לשנות אותה.
רם שפע (העבודה)
זה כתוב בתקנון?
דוד ביטן (הליכוד)
בדרך כלל מקובל שכשקובעים שעת הצבעה אי אפשר לשנות אותה. יש יתרון למי שמנהל את הישיבה בעניינים האלה. גם אני עשיתי את זה כשהייתי יושב-ראש ועדת הכנסת, הסתכלתי אם יש לי רוב או אין לי רוב, כדי לדעת אם לעשות הצבעה או לא לעשות הצבעה. זה היתרון של הקואליציה. החיסרון זה שאם קבעת שעה, אתה חייב לעמוד בה. זה החיסרון של הקואליציה ברגע שהיא קובעת שעת הצבעה. ניסיתי כל הזמן לבקש שיכתבו את השעה, אבל אף אחד לא התייחס לעניין הזה. בשביל מה יש קבוצה? אם יש קבוצה שכולם נמצאים בה, אפשר ללבן את הדברים בקבוצה, לא צריך להגיע לפה ולריב. אפשר לכופף ידיים בלי הפסקה, אין שום בעיה, אבל אפשר גם להגיע להסכמות. הגענו ביום רביעי להסכמה מסוימת. לפי ההסכמה הזאת הוועדה הזאת תדון חמש שעות בלבד בסדר היום שקבוע פה. זה סדר היום היחיד שאפשר לעשות היום בוועדה המסדרת, קחו את זה בחשבון, אל תסבכו את סדר היום הזה.
היו"ר איתן גינזבורג
ההצבעה על חוק האזרחות תהיה ב-10:20. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני רוצה להתייחס לסעיף שאנחנו הולכים להצביע עליו בעוד 20 דקות. אלקין עומד בראיונות ואומר שהאופוזיציה נגד המדינה, שלאופוזיציה לא אכפת ממדינת ישראל. אתם בעצמכם בניתם את הקואליציה שלכם בתוך ביצה של טרור, בתוך ביצה של חברים אנטי ציוניים שטובת מדינת ישראל לא חשובה להם. אם אתם אומרים שכשאנחנו מצביעים נגד אנחנו פוגעים בביטחון המדינה, מה זה אומר על הקואליציה שחבריה יצביעו נגד? שהקואליציה הזאת והממשלה הזאת היא נגד המדינה.

לגופו של עניין, אדוני היושב-ראש. החוק הזה, הוראת השעה הזאת היא מחוררת, היא כמו פלסטלינה, היא כחומר ביד היוצר. הידיים של זה שהוראת השעה הזאת תהיה כדי ליישם אותה, הן הידיים שיקבעו מה המטרה שלה. אם זה ממשלת ימין שתיישם את זה לטובת ביטחון מדינת ישראל, זה בסדר, אני מצביע בעד, אבל אם זאת ממשלת שמאל שמתנגדת למדינת ישראל, שחלק מהחברים שלה לא מכירים בזכות קיומנו וברור שהוראת השעה הזאת תשמש אותם לעשות מה שהם רוצים בוועדות חריגים, זה יהיה נגד ביטחון מדינת ישראל. גם לגופו של עניין אין שום סיבה להצביע בעד הוראת שעה שהיא רק פלסטר, שהיא רק לכסות על הערווה של הממשלה הזאת שלא מסוגלת להגן על ביטחונה של מדינת ישראל. כאופוזיציה אנחנו לא ניתן לכם חבל הצלה כדי לצאת מתוך הביצה שנכנסתם אליה, לכן אני ממליץ לחבריי להצביע נגד הממשלה בכלל.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת סובה, בבקשה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
ממתי ישיבות הליכוד מתחילות בזמן? אם תגיד לי שפעם אחת הישיבה התחילה בזמן, אני מוריד את הכובע ומתנצל 20 פעם על כל דקה של איחור.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
עד מתי תסתכלו עלינו? למה כולם מסתכלים מה קורה בליכוד?
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
למה אני רוצה להסתכל עליכם? כי 12 שנים לא קידמתם את חוק יסוד ההגירה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
בגלל איילת שקד, בגלל אבי ניסנקורן.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
רוב המפלגות הצביעו בעד הוראת שעה.
דוד ביטן (הליכוד)
אגב, עכשיו יש לנו רוב לחוק מוות למחבלים שהגשתם.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מכיוון שיש פה עניין ביטחוני, אפשר גם להתייחס למה שאומרים גורמי הביטחון ולהניח את הפוליטיקה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
גורמי הביטחון טענו שהממשלה הזאת מסוכנת.
שלמה קרעי (הליכוד)
הסברתי עכשיו שיש הבדל.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אחרי שהבהרנו את זה, אני מקווה שבפעם הבאה הישיבות יתחילו בזמן.
שלמה קרעי (הליכוד)
הקול הוא קול שקד, אבל הידיים הם ידי מנסור עבאס והתנועה האסלאמית.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אני רוצה לחדד את מה שאמר חבר הכנסת טיבי לגבי השעה. אני הגעתי הרבה לפני 09:00, כי ב-08:30 היה לי ראיון. מכיוון שידעתי שבאיזה שהוא קטע מהבית שלי לכאן אין קליטה, הגעתי לפני כן. אם יש לכם בעיה ואתם צריכים התייעצות, יכולתם לכתוב שההצבעה תהיה בשעה 10:00. אנחנו לוקחים בצורה מאוד מאוד רצינית את התפקיד שלנו, אנחנו מבצעים אותה בצורה הכי טובה. בועז, כל הכבוד, עברת איזה שהוא תהליך מבורך. אני מציעה לחברים שלך בקואליציה גם לעבור את התהליך הזה. מדברים פה על ביטחון המדינה ועל אחריות. הקואליציה הקודמת שהייתה דאגה ל-12 השנים הטובות ביותר למדינת ישראל, אם בהישגים כלכלים, אם בטיפול בקורונה, אם בניהול המדינה הזאת. חוצפה לבקש מאיתנו להוות איזה שהוא מגן, כי הרי אתם ממשלת שמאל, לא ממשלת ימין. אל תבקשו מאיתנו, חברי הכנסת שנמצאים במחנה לאומי, לשמש עבורכם עלה תאנה בדברים האלה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
גם כשאני ניהלתי את הוועדה המסדרת הייתי מאחר לישיבות, אבל אז היינו דואגים להודיע על עיכוב בישיבה. גם אם הדיון היה מתעכב, הוא בטח לא היה מתעכב מכיוון שקבענו הצבעה בסעיף הראשון על סדר היום. הגישה כרגע מצד הקואליציה לא רק פוגעת במצב הנוכחי, היא גם תפגע במערכת היחסים בעתיד. גם אם מחר בבוקר יהיה איזה שהוא מפץ פוליטי כזה או אחר ואנשים ירצו לשתף פעולה אחד עם השני, בגישה הזאת שיש כרגע זה יהיה מאוד קשה. אני שומע כל הזמן את הטענות נגדנו - שאנחנו לא משתפים פעולה עם האופוזיציה, שאנחנו לא מצביעים איתם, שאנחנו לא הולכים איתם. איך אתם מצפים מאיתנו, כשאנחנו פה מקבלים יחס משפיל, מזלזל באופן כזה שאנחנו רואים את הדורסנות יתר הזאת, שאנחנו נשתף פעולה עם הקואליציה? זה לא עובד ככה. כשהייתי יושב ראש הקואליציה ורציתי להגיע להסכמה עם האופוזיציה, הייתי מדבר עם האופוזיציה, מנהל איתה מו"מ ומגיע או לא מגיע להסכמות. היה שיח מכבד. כרגע זה לא המצב, ואני לא נוקב בשם של יושבת ראש הוועדה, אני מדבר באופן כללי. מצופה מראשי הקואליציה, שזה יאיר לפיד, נפתלי בנט, גדעון סער זאב אלקין, להוביל מדיניות חדשה בניהול השיח מול האופוזיציה, כי כרגע הם מובילים לפילוג בעם, לשסע בעם. אני רוצה להגיד לך, איתן, שהשסע והפילוג בעם מתחילים מהמנהיגים שלו. לפני שבאים בטענות אלינו, אתם בעצמכם צריכים להסתכל במראה ולראות אם הגישה שאתם נוקטים בה היא הגישה הנכונה.
דוד אמסלם (הליכוד)
תראה, איתן, אנחנו מספר שנים בכנסת, קצת יותר ממך. בשנים האחרונות שהיית הייתה כנסת לא טובה.
היו"ר איתן גינזבורג
היו כנסות לא טובות.
דוד אמסלם (הליכוד)
מה שהרגיז אותי זה לא רק חוסר ההצבעה, זה הזלזול שלכם. יש פה חבר'ה חדשים שבאו אתמול ולא מבינים איך מתנהגים. הם מזלזלים בי כבן אדם, לא כחבר כנסת. אתם הורסים את הכנסת, אתם פשוט לא מבינים מה יקרה בעתיד. הרי זה לא יישאר ככה כל הזמן, כי יום אחד מישהו אחר ישב שם ויקדם את זה קצת קדימה, עוד 20 צעדים. אני לא יודע אם אני אשאר בכנסת או לא, אבל בסוף הכנסת זה מוסד שצריך להתנהל, וכאן זה המקום לעשות דיונים. קבעתם שעה שיכולתם להפוך אותה. יכולתם לקבוע אתמול שההצבעה תהיה בשעה 11:00.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מנהל את הישיבה, לא את הוועדה.
דוד אמסלם (הליכוד)
מכאן ולהבא אני מציע שהצבעות קריטיות תעשו יותר מאוחר, כדי שאנשים לא יצאו בבוקר מוקדם ויגיעו לכאן, יחכו וסתם ייפגעו.

ארבל, הייתי מבקש לקבל ממך חוות דעת אם יושבת ראש הוועדה יכולה להתמנות על פי חוק יסוד: הכנסת להיות יושבת ראש הוועדה המסדרת. אני הבנתי שמי שיכול לשמש כיושב-ראש הוועדה המסדרת זה מישהו שעליו הטיל ראש הממשלה את המינוי.
עכשיו לגבי הצעת חוק יסוד
הממשלה. אני מבין שאם ראש הממשלה רוצה ל"בנטט" את השני, שניהם יוצאים מהמשחק. אני מבין שאם אחד מחליט לפרוש או לעבור צד, אז אותו אחד לא יכול להיות ראש ממשלה. אני חושב שההצעה הזאת היא הצעה לא חוקית. עוד מעט הם גם יבקשו ערבויות כספיות. אני חושב שזה לא חוקי בהגדרה. במערכת הפוליטית אין מצב מהסוג הזה, בוודאי לא בחקיקה. הרעיון זה שאם מישהו עובר ברמה האידיאולוגית, לא חשוב למה, לצד אחר, בוודאי בחקיקה אי אפשר לעצור את זה. יש פה דבר הזוי, מוזר. עוד מעט הם גם יכניסו בחוק ערבויות בנקאיות שהם נותנים אחד לשני.
ארבל אסטרחן
לגבי הדבר הראשון, אני יודעת שהגיעה אתמול בערב פנייה ליו"ר הכנסת וליועצת המשפטית לכנסת. אלי היא לא נשלחה. אני אבדוק את העניין ואתייחס לזה.

לגבי הדבר השני, בשלב הזה של קביעת ועדה לדיון אנחנו לא נוהגים לתת חוות דעת חוקתיות. העמדה של הלשכה המשפטית תימסר ככל שהדבר יידרש בוועדה שאליה תועבר הצעת החוק לדיון.
היו"ר רם שפע
חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה.
יעקב מרגי (ש"ס)
חבריי, אני לפני כשבועיים יצאתי מהקבוצה של הוועדה המסדרת. יש חברים שתהו למה. פשוט אשתי אמרה לי: "אל תכעס יותר בכנסת". להיות חבר בקבוצה זה מכעיס. ההתנהלות בוועדה המסדרת מבישה. ביקשתי לצאת מהוועדה המסדרת, אבל לא שחררו אותי. אני אומר לכם, לא היה כדבר הזה. קורה שמאחרים. יו"ר ועדה יכול לאחר בגלל פקקים. אתם יודעים מה, אל תבוזו לו, יכול להיות שהשעון המעורר גם לא הקפיץ אותו. פשוט משאירים הודעה בקבוצה שהישיבה נדחתה ל-09:30. התחושה הזאת שיושבים כולם ומחכים זה מבזה, זה משפיל את חברי הכנסת. אחר כך מתרגשים מאמירות או מסגנון דיבור. זו לא ועדת חינוך, אז תפסיקו לחנך פה אנשים. הפרלמנט נועד לדבר ולדון. התופעה הזאת של למה מדברים, למה מתרגשים מכל משפט, למה מעירים - רבותיי, מה לעשות, הגענו מ-70 גלויות. אל תחנכו. ניסו לעשות פה כור היתוך, אבל לא הצליחו. כשחבר כנסת אומר "סתום את הפה", הוא עוקר את המהות של הבית הזה. אני מציע לו, כפי שהציעו לו אחרים, להתנצל. לא יהיה כדבר כזה. לאזרח אסור לסתום את הפה, אז לחבר כנסת? הוא ימעל בתפקידו אם הוא יסתום את הפה. אני מרגיש כמו ברכבת הרים. למה? פעם מורידים אותנו לרמות נורמאליות של הידברות, פעם מנתקים את הסגנון. כשנקטו באמצעים של הידברות היו הישגים. אם תתמידו בקטע של הידברות הקואליציה רק תרוויח.
רם שפע (העבודה)
קיבלנו. אני חושב שגם בועז וגם איתן התנצלו על האיחור.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
חברים, אני מצטער, בעקבות לחץ מתון אני מבקש לדחות את ההצבעה ל-11:20.
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי היועצת המשפטית, האם זה ניתן?
היו"ר רם שפע
מאי גולן, זכות הדיבור שלך.
מאי גולן (הליכוד)
לעומת שאר המפלגות בקואליציה החדשה הזאת, אנחנו עם מעל 120,000 מתפקדים בליכוד. אני יודעת שהתרבות בחוץ זה לא להבין איך אנחנו הולכים לחתונות, לבר-מצוות. קשה להבין שאנחנו משפחתיים, שורשיים ומחוברים. קטי, אני ודוד היינו אתמול באירוע בחדרה עד 02:00 לפנות בוקר. ישנו הלילה שעה וחצי בממוצע. אמרו לנו להיות פה בצורה מדויקת ב-09:00 בבוקר. בי"ז בתמוז, בצום, ביקשנו לדחות את הדיון בשעה, אבל היושבת ראש החדשה, עידית סילמן, לא הסכימה לדחות בשעה כשרוב רובה של האופוזיציה צמה. זה כבר גובל ברוע. ולמה אני אומרת את זה? כי חלק מחברי הקואליציה הזאת נהנים להתעלל בחברי האופוזיציה. זה שאתם מביאים אותנו לפה בשעות לא שעות, בלי שינה בלילות לבנים, זה גובל ברוע. כשאנחנו נחזור לשלטון זה יתנקם בכם, כי אנחנו נדע למשול בצורה שגם תדרוס. לא תהיה אותה הכלה שהייתה קודם. מה שהיה לא יהיה, למדנו את הלקח שלנו. כשנחזור לשלטון תגלו מה זה כשהליכוד לא אנושי, כי כרגע אתם לא אנושיים. ככה לא מתנהלת דמוקרטיה, ככה לא מתנהלת פעילות הכנסת, וזה גם לא יחסי אנוש בין אנשים.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
מי עושה לילות לבנים? מי גורם לאנשים לשבת פה כל הלילה? הקואליציה?
היו"ר רם שפע
חברת הכנסת גלית דיסטל, בבקשה.
גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד)
אני רוצה להמשיך את הדברים של מאי ולתת לכם איזו שהיא הצצה על מה שעובר עלינו הבוקר. אני חושבת שמה שקורה בחדר הזה זה סוג של ייקום מקביל ומצומצם למה שקורה בחוץ. הבוקר פתחתי את הפייסבוק שלי וראיתי שאני מתויגת בתמונה, ועל התמונה יש כיתוב שאומר: "איזה באסה שנשארו שאריות של אוסנת מארק בכנסת". הדבר היחיד שאני יכולה לחשוב שמאפיין אותי ואת אוסנת מארק זה ששתינו נשים מזרחיות. ממש באותה נשימה אני מציצה בסלולר של דודי אמסלם ואני רואה שמישהו מתייג אותו לצד קוף. לפני כמה ימים אני רואה שעל אחיי החרדים אומרים שאצלם הקורונה חוזרת, אבל זה לא נכון, היא לא חוזרת ביישובים החרדים. עזבו את הטוקבקיסטים, את הגזענות שאני, מאי, קטי ודוד וביטן חוטפים כל הזמן רק כי לא באנו מהתפוצה הנכונה ולכן משווים אותנו לקופים. הלוואי ומישהו היה קורא לי תינוקת, זה היה באמת תחושה של שחרור מהקללות האיומות שאני חוטפת. רשתות טלוויזיה מובילות בכל ידיעה על קורונה – בום, תמונה של חרדי. מה שקורה כרגע בכנסת זו תמונת מראה למה שקורה במציאות: אנחנו מושתקים, אנחנו מודרים, אנחנו נלעגים. העובדה שאנחנו היינו צריכים, כל אחד בתורו, לטוס לפה בהתקף חרדה ולהיות ב-08:40 כי אלקין, האיש של האח הגדול ששולט בכל, שמרחף מעל הכל ונותן הוראות איך להתנהג בנו בזלזול ובשנאה, זה כמעט לא אנושי. מה שקורה כאן בכנסת קורה גם בחוץ. כשאנחנו נחזור, אנחנו נחזור רעבים יותר, נחושים יותר, חכמים יותר, ואנחנו נדע לנהוג בכם בדיוק כמו שאתם נוהגים בנו.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אין שום דרישה של הגאונים במשרד הבריאות לסגרים. ערים שלמות לא חרדיות הופכות לצהובות. כשאנחנו היינו מתחלים להבהב באדום, כל הגאונים צעקו: "סגר לחרדים". פתאום עכשיו אין סגרים, אין שום דבר.
היו"ר רם שפע
גם לי מפריע שמצמידים תמונות של חרדים בהקשר לקורונה בכל מיני אתרים. אני חושב שזה לא מוצדק.
גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד)
וכשמשווים מזרחי לקוף זה לא מפריע לך?
היו"ר רם שפע
חד-משמעית. חבר הכנסת כסיף, בבקשה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. נאמרו פה דברים שאני לא אחזור עליהם לגבי האיחור, לגבי הזלזול בחברי הכנסת, שאני מקבל את כל זה, אבל יש דבר אחד שנראה לי צבוע. מדברים פה, ובצדק, נגד הגזענות האנטי מזרחית והאנטי חרדית, ואני הראשון שחותם על זה שקיימת גזענות כזאת וצריך להילחם בה. אני גם חושב שמי שמכיר אותי קצת יודע שאני נלחם בה יום ולילה. כשמדברים על הגזענות הזאת, על ישראל השנייה, אסור להתעלם מהגזענות הקשה נגד הציבור הערבי. אתם אלה שבכנסות ובממשלות הקודמות הובלתם את הגזענות נגד ערבים, נגד מזרחים ונגד חרדים. אני מציע שאחד הדברים הראשונים שנעשה זה נדאג שבבית ראש הממשלה יאפשרו ליוצאי אתיופיה לעלות לקומה השנייה. בואו נתחיל מזה, אחר כך נמשיך לדבר על ישראל השנייה וכן הלאה.
היו"ר רם שפע
חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה, זה הזמן שלך.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
היום בבוקר שמענו מאלקין, אחד מהשושבינים, אומר: "אנחנו מנהלים את השיח על חוק האזרחות רק בתוך הקואליציה, רק עם מנסור".
דוד אמסלם (הליכוד)
רק עם תומכי המחבלים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בדיוק. אומרים לנו: תצביעו למען טובת המדינה, תתעלו מעל שיקולים של קואליציה-אופוזיציה, תצביעו לפי העניין. הבוקר כבר שמענו על הפשרה של השר עיסאווי פריג' שאומרת לקצר לחצי שנה ובזמן הזה להגיע להסכמות. מה שמבקשים מאיתנו בקואליציה זה להצביע נגד האידיאולוגיה שלנו, לטובת האילוצים הקואליציוניים. זה באמת מהפכני שקואליציה באה ואומרת לאופוזיציה: בואו נצביע הצבעה פוליטית לטובת הקואליציה. האידיאולוגיה שלנו היא להצביע רק בעד חוק יסוד: ההגירה, לתת פתרון קבע לכל הנושא הזה, כשם שאיילת שקד הבטיחה. עכשיו אומרים לנו: תנו לנו איזה אורך נשימה. אם זה לטובת ההסדרה האידיאולוגית, ניתן לכם אורך נשימה. בנימין נתניהו הציע לתת אורך נשימה לטובת אידאולוגיה. אומרים לנו: תנו לנו אורך נשימה כדי שאנחנו ומנסור עבאס נכניס ערבים עם עגלות. אתם רוצים חרדים בעגלות החוצה, ערבים בעגלות פנימה. אני חושב שעופר דיבר נכון ואמר שיש פה איזו שהיא גזענות. ראינו את זה גם אתמול ביחס לפיצולי הסיעות, שרוצים לייצר ארבעה כדי להעיף את רע"ם. ניצלתם את רע"ם להקמת ממשלה, עכשיו אתם רוצים להוציא אותה. יש במדינת ישראל אזרחים. אם אתם רוצים להתייחס אליהם כאזרחים, תתייחסו אליהם כאזרחים, ואם אתם רוצים להתייחס אליהם כפוטנציאל להקמת ממשלה, תדאגו שהם לא יתמכו בטרור. אל תעשו לנו ממשלת ישראל הראשונה שמדירה את כל הציבורים שלא בדיוק בנויים לפי הקו והתפיסות שלכם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אין דבר כזה ממשלה שמיד בהתחלה אומרת: בזה ובזה נסתמך על האופוזיציה. מה זה הדבר הזה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הם רוצים שנהיה רשת הביטחון שלהם, כדי שהם יוכלו להמשיך ולתת הקלות והטבות בזכות השיבה. זה דבר שעליו התפוצצו הסכמי שלום. כשאמרו לאנשים, שכבר היו מוכנים לתת את ירושלים, את כל יהודה ושומרון, חילופי שטחים והכל, לתת זכות שיבה סמלית, הם אמרו "לא". עכשיו הם אומרים: תנו לנו שנה, בשנה הזאת נעשה הרבה יותר מזכות השיבה הסמלית הזאת בהסכמות שקטות עם מנסור עבאס. כמו שאומרים, היה לא תהיה.
דוד אמסלם (הליכוד)
מה שמנסור עבאס ירצה הוא יקבל.
היו"ר רם שפע
אנחנו עוברים לנושא של היוועדות חזותית. האפשרויות הן: ועדת חוקה, ועדת כספים, הוועדה למעמד האישה, ועדת הפנים והגנת הסביבה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
הקורונה הסתיימה אחרי מאבק קשה של הממשלה הקודמת. אין היגיון שנדבר על דבר שלא הסברתם למה אתם צריכים אותו. אני בטוח שלבנט יש איזה פתרון שאומר שמחר אין קורונה ואז לא צריך את החוק.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
חבר הכנסת יעקב אשר העביר את החוק בקדנציה הקודמת. חשבנו שהוא חוק טוב שנכון להאריך אותו.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
איך אתם מבקשים מאיתנו לקדם חוק כשביזתם את נתניהו ואת כל הקואליציה על זה שאנחנו מביאים קורונה? נתניהו סיים את תפקידו בלי קורונה. איזה מזל רע יש לבנט ולפיד. רק הם הגיעו וכבר יש קורונה, יש 300 חולים ביום.
היו"ר רם שפע
חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני זוכר את ישיבת השבעת הממשלה שבה יאיר לפיד הכין נאום מאוד מאוד מעניין. הוא עלה לבמה ואמר: "אימא שלי מבוגרת, רואה את מה שקורה פה, אני לא רוצה לנאום בגלל השיח המתלהם, בגלל הגישה הזאת, הפילוג". ועכשיו אני שואל את עצמי, איפה הוא כשהוא רואה את חבריו לקואליציה מתנהגים בדיוק אותו דבר. חבר מפלגתו אומר "תסתום את הפה" לחבר הכנסת דוד אמסלם. איפה לפיד היה כשהוא אמר את זה? איפה לפיד היה כשבועז טופורובסקי ניהל פה דיונים וזרק אנשים החוצה באופן הכי ברוטאלי שיש? איפה הוא היה כשחברו נפתלי בנט הציב את עידית סילמן כיושבת ראש הוועדה שעשתה ככל העולה על רוחה מבלי לכבד את חברי הוועדה? אף אחד לא מדבר, אף אחד לא מצייץ. הדבר הזה אומר שיש פה צביעות לשמה, שיש פה גישה לא אובייקטיבית. אני חושב שהגישה הזאת תתנקם בכם לא רק כשנחזור להנהגת המדינה, כמו ששמענו חברי כנסת אחרים אומרים, אלא גם על ידי הציבור. הציבור עוקב אחרי ההתנהלות שלכם, וההתנהלות שלכם היא התנהלות לא טובה. אני חושב שאתם תראו מהר מאוד כבר בסקרים איך הציבור נוטש את כל המפלגות שמובילות את הקואליציה הנוכחית, ואני מדבר על מפלגתו של יאיר לפיד, על מפלגתו של גדעון סער, על מפלגתו של נפתלי בנט וכל החברים האחרים. הגישה הזאת לא משרתת אתכם.
היו"ר רם שפע
חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, תודה רבה. אני רוצה דווקא הפעם לדבר על החוק. כולם יודעים שהצעת החוק שמונחת בפנינו קשה לעצירים. אם העצירים לא באים לאולם בית המשפט, הם לא יכולים לייצג כראוי את מה שהם טוענים. זאת הצעת חוק שמפלה את כל העצירים. אמנם הקורונה מתחילה לעלות, אבל הממשלה לא הטילה שום הגבלה נוספת. מעבר למסכות בחללים הסגורים, הממשלה לא הטילה שום הגבלה נוספת על הציבור. לא בערים אדומות, לא בערים הכתומות. אני חושב שאין מקום לקדם את החוק הזה. אני חושב שהחוק הזה מגדיר את כל העצורים, שזאת אוכלוסייה חלשה, כאוכלוסייה שמסוכנת לציבור, כאוכלוסייה שיכולה להפיץ את הקורונה יותר מאחרים. אין שום הבדל, במצב הקורונה של היום כשהממשלה החליטה לא להטיל הגבלות נוספות, בין עצירים לכל אדם אחר. כמו שיש זכות לכל אדם להציג את דברו בבית המשפט, כך יש מקום לעצירים לבוא לבית המשפט ולהציג את דבריהם לא בהיוועדות חזותית. אני חושב שזה עוול לעצורים. אני מציע לעצור את קידום החוק הזה, לעצור אותו פה, כדי שלא נכתים את אוכלוסיית העצירים, שהיא חלשה גם ככה, בכתם נוסף כאילו הם מפיצי המחלה של הקורונה. אין הגבלה על הציבור – אין הגבלה על עצירים, לכן אני מציע לעצור פה את קידום החוק הזה.
היו"ר רם שפע
חברת הכנסת גלית דיסטל, בבקשה.
גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד)
אני חשה גאווה עצומה להיות שייכת למפלגה עם דודי, ביטן ומיקי. כשהגעתי לכאן הועדה המסדרת הייתה בראשותו של מיקי. הוא ניהל אותה בהמון המון חן, במינימום אנטגוניזם. הייתה לו החוכמה לא להתנגש, הייתה לו החוכמה להכיל. התחושה פה היא שכל הזמן יש שתי משאיות שמתנגשות חזיתית אחת בשנייה. גם כשמיקי ניהל את הוועדות, לצד השני היו המון הערות, המון כעסים. איכשהו זה לא התפוצץ. מתוך איזה שהוא רצון לייצר נוכחות נוצר פה משהו מאוד כוחני, לא פרופורציונאלי, מיותר לחלוטין שמפספס את המטרה של כולנו. אני חושבת שכדאי לכם להקשיב לחבר'ה שיושבים כאן, הם מנוסים מאוד. ביטן היה יו"ר הקואליציה המיתודולוגי בכנסת. הדברים שהוא עשה פה ידועים לכולם. לא יקרה כלום אם תיקחו עצות מהאנשים האלה ולא תזלזלו אלא תקשיבו. ניסיון זה דבר חשוב, בטח ניסיון כמו שיש לג'נטלמנים היקרים פה שיושבים לידי. עד שהליכוד יחזור להיות בשלטון אני מציעה שנשמור על רוח ספורטיבית, אנושית, על כבוד הדדי. יש פה מאסטרים שיכולים להעביר שיעורים, אני בטוחה שיש להם את הרצון הטוב לעשות את זה.
היו"ר רם שפע
חברת הכנסת שרן השכל, בבקשה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
חבר הכנסת פרוש טען שלפני שאנחנו היינו לא הייתה קורונה ועכשיו יש קורונה. חשוב להבין, המדדים הם שונים בגלל החיסונים. אנחנו מסתכלים על מספר המתים ועל מספר החולים קשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מי הביא את החיסונים?
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אם אנחנו מסתכלים לפני השבעת הממשלה, על ה-9 ביוני, יש לנו 33 חולים במצב קשה, 19 מונשמים ו-6,428 מתים מתחילת המגפה. אם אנחנו מסתכלים יום אחרי ההשבעה של הממשלה, יש לך 30 חולים קשים ו-20 מונשמים. אם אנחנו מסתכלים על נתונים מאתמול בלילה, אתה רואה 35 במצב קשה ו-16 מונשמים. ברור שאנחנו מסתכלים על נתוני התחלואה, אבל התחלואה היא לא תחלואה קשה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
איך קורה שאחרי שבועיים מהקמת הממשלה יש 300 חולים ביום? זאת הפקרות.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אנחנו מנסים לייצר את האמצעים הנכונים, אם מבחינת ניטור, אם מבחינת הפרדה של מדינות אדומות ממדינות ירוקות בהגעה לשדה התעופה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מי שרת התחבורה? מירי רגב?
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אנחנו מטפלים בעניין הזה. כמו שאתה רואה, הנתונים לא שונים ממה שהיה תחת נתניהו בחודש האחרון.

אני לא מתלוננת על האופוזיציה, אתם עושים עבודה טובה, אבל חלק מהדברים שאתם עושים כאן הם בגדר שריפת אסמים. יש לנו נושאים שהם מבחינה אידיאולוגית נושאים משותפים. מה שהכי חשוב בסוף זה דרך ואידיאולוגיה. כשאתם רואים שאנחנו עושים עבודה טובה, וואלה, אתם יכולים לא לשרוף את האסמים. אם אני רואה שבעניין של היישוב אביתר, שאלה דברים שנתניהו לא היה עושה, אתם באים ומתסיסים את מרצ, אז זה שריפת אסמים, כי אתם דואגים שהדבר הזה לא יקרה. אם יש דברים טובים, תשבו בשקט, לא צריך ללכת ולשרוף אסמים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
את הדברים הרעים אתם תקדמו, ואת הדברים הטובים נקדם לכם.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
חוק האזרחות הוא נושא ביטחוני. אין לי בעיה שתטרידו את הקואליציה ואפילו תוסיפו סעיפים יותר מרחיקי לכת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה מה שביקשו.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
אתה לא מבקש חוק יסוד.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
הם ביקשו תוך שבוע לחוקק חוק יסוד.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
במקום להביא הישג לאופוזיציה לתוך החוק הנוכחי שהוא אפילו יותר מרחיק לכת, מה אתם עושים? אתם שורפים את האסמים, אתם יוצרים סיטואציה שבה החוק הזה לא יעבור, מה שיסכן את ביטחון ישראל. דבר כזה בתוך התרבות הפרלמנטרית לא היה. כשהיה מבצע "שומר חומות" אמרנו שנעמוד מאחוריכם. בנושאים ביטחוניים ובנושאים של יחסי חוץ לא שורפים את האסמים.
דוד ביטן (הליכוד)
תגיעו לסיכומים בקואליציה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
נגיע איתם לסיכומים, הכל בסדר, אבל תדעו שאתם מותחים פה קווים אדומים שלא נעשו.
גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד)
אנחנו חיים עם זה בשלום רב מאוד. יכולתם לשבת עם הימין.
שלמה קרעי (הליכוד)
הקול הוא קול שקד, הידיים הם ידי מנסור עבאס.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שרן, בחלק א' של דברייך את טועה ומטעה. חודש לפני שהממשלה הזאת קמה היו 48 או 50 חולים, ואז זה ירד והגיע ל-30. כשבאה הממשלה החדשה זה ירד אפילו עוד קצת, ל-24. מאז זה גדל ל-36, ל-38. זה בדיוק מראה את מגמת הגידול. את פשוט שמה פלסטר על המספרים.

שרן, את מדברת על שריפת אסמים. לא יכול להיות שתעשו כל דבר רע עם השותפים שלכם ותבואו אחר כך לאחרים. יש ראש ממשלה, אבו עלי לא קטן, שלא יודע לשלוט, שלא יודע להשתלט. תראו איך הוא לא משתלט על הצבעה אחת של הקואליציה. זה ראש ממשלה פייק שמחזיקים אותו בגרון עם חוק יסוד. זאת ממשלת שריפת אסמים, זאת ממשלת פייק, זה שקר, זו דרסנות, זאת ממשלת טרלול. אומרים לאנשים לבוא ב-09:00 להצבעה מאוד חשובה, אבל הם מגיעים ב-09:30. זאת בושה וחרפה, גם אם אתם עושים את זה עם חיוך.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה.
דוד אמסלם (הליכוד)
כשאתם תהיו באופוזיציה, וזה יקרה די מהר, ישבו כאן שרים שלכם שלא יבינו מה אנחנו עושים, וכל זה בגלל שאתם שתלתם את הזרעים האלה. אני מציע לכם להתעשת על עצמכם ולנהוג בכבוד בחברי הכנסת, לא משנה מאיזו מפלגה. איתן, דיברתי איתך וכעסתי מאוד. ישב פה חבר הכנסת ולדמיר בליאק, שאני אפילו לא יודע מאיזו מפלגה הוא, ואמר לי: "סתום את הפה".
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כי קראת לו חתיכת חצוף.
דוד אמסלם (הליכוד)
כשהוא אמר לי "סתום את הפה", אני אמרתי לו שהוא חתיכת חצוף. איך אמר לפיד? "דודי אמסלם, למה אתה מדבר ככה?", ואני אגיד: "ולדמיר, למה אתה מדבר ככה"?
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עוברים להצבעה. הסעיף הראשון שיעלה להצבעה הוא הסמכת ועדה לדיון בהצעת הממשלה להאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003. אני מזכיר שחוק האזרחות קובע שהממשלה רשאית באישור הכנסת להאריך את התוקף לתקופה שלא תעלה על שנה. ביולי 2016 החליטה הכנסת כי הסמכות לדון בהארכת תוקף החוק תהיה בסמכות הוועדה המשותפת של חוץ וביטחון ופנים, בראשות חוץ וביטחון. תוקפו של החוק עומד לפוג ב-6 ביולי 2021 בהתאם לסעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת. טרם הוקמו כל ועדות הכנסת הקבועות בכנסת ה-24, בהן ועדת הפנים, ועל כן לא ניתן להקים את הוועדה המשותפת. כל עוד לא הוקמה ועדת הפנים סמכויות הוועדה המשותפת בעניין הדיון להארכת תוקף חוק האזרחות יהיו נתונות לוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון שהקימה הוועדה המסדרת לפי סעיף 2א(ה) לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994. מי בעד העברת חוק האזרחות לדיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – 14
נגד – 17
נמנעים – אין
לא אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
ההצעה לא התקבלה. לאור הבקשה אנחנו עוברים להתייעצות סיעתית.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:26 ונתחדשה בשעה 11:31.)
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו עוברים להצבעה על קביעת ועדה להצעת חוק יסוד: הממשלה (תיקון מס' 10). ההצעה היא להעביר את הצעת חוק יסוד: הכנסת לוועדת חוקה, חוק ומשפט. מי בעד העברת חוק יסוד: הממשלה לוועדת חוקה, חוק ומשפט, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – 17
נגד – 16
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
אני קובע כי הצעת חוק יסוד: הממשלה עוברת לדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים. ההצעה היא להעביר את הדיון לוועדת חוקה, חוק ומשפט. מי בעד, ירים את ידו? מי נגד, מי נמנע?

הצבעה

בעד – 17
נגד – 16
נמנעים – אין
אושר.
היו"ר איתן גינזבורג
אני קובע כי גם הצעת החוק הזאת תעבור לדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
רביזיה.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו יוצאים להפסקה, הרביזיה תהיה בשעה 12:45.


הישיבה ננעלה בשעה 11:45.

קוד המקור של הנתונים