ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 05/07/2021

סקירת מ"מ הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מר יוגב גרדוס

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים