ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 29/06/2021

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 29), התשפ"א-2021 (מ/1417), לפני הקריאה הראשונה – המשך דיון. , המלצה לבחירת יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט , חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 225 והוראת שעה), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת3
הוועדה המסדרת
29/06/2021

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת28

29/06/2021


מושב ראשון


פרוטוקול מס' 16
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שלישי, י"ט בתמוז התשפ"א (29 ביוני 2021), שעה 0:15
סדר היום
1. המלצה לבחירת יושב-ראש לוועדת החוקה, חוק ומשפט
2. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 225 והוראת שעה) (הוראות מיוחדות לעניין דמי אבטלה ודמי לידה), התשפ"א–2021, מ/1420
3. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 29), התשפ"א–2021 (מ/1417), לפני הקריאה הראשונה – המשך דיון
נכחו
חברי הוועדה: עידית סילמן – היו"ר
בועז טופורובסקי – מ"מ היו"ר
ניר אורבך
יעקב אשר
דוד ביטן
מירב בן ארי
איתן גינזבורג
שרן מרים השכל
מכלוף מיקי זוהר
ווליד טאהא
אלון טל
עופר כסיף
אופיר כץ
רון כץ
יוראי להב הרצנו
גבי לסקי
מיכאל מלכיאלי
אבי מעוז
יעקב מרגי
יבגני סובה
חוה אתי עטייה
אלכס קושניר
שלמה קרעי
מיכל רוזין
שמחה רוטמן
אפרת רייטן מרום
קטי קטרין שטרית
רם שפע
חברי הכנסת
משה אבוטבול
ינון אזולאי
ישראל אייכלר
אוריאל בוסו
יואב בן צור
רם בן ברק
קרן ברק
משה גפני
צבי האוזר
מיכל וולדיגר
יום טוב חי כלפון
אופיר כץ
פטין מולא
אופיר סופר
אורית מלכה סטרוק
יצחק פינדרוס
מאיר פרוש
יסמין פרידמן
יואב קיש
מוסי רז
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
אלון דמלההמלצה לבחירת יושב-ראש לוועדת החוקה, חוק ומשפט
היו"ר בועז טופורובסקי
שלום לכולם. באיחור של ארבע דקות, לבקשת יושבת-ראש הוועדה – אני מחליף אותה – אני פותח את ישיבת הוועדה המסדרת, ישיבה מס' 16, שנקבעה לעכשיו באישור יושב-ראש הכנסת ובזמן מוגדר כל עוד אין הצבעה. הסעיף הראשון על סדר-היום הוא המלצה לבחירת יושב-ראש - - -
ארבל אסטרחן
כל עוד אין הצבעה במליאה.
היו"ר בועז טופורובסקי
כל עוד אין הצבעה במליאה, נכון.
נועה בירן - דדון
כן.
היו"ר בועז טופורובסקי
הסעיף הראשון על סדר-היום הוא המלצה ליושב-ראש לוועדת החוקה, חוק ומשפט. אנחנו רוצים להמליץ על גלעד קריב, חבר הכנסת גלעד קריב. הוועדה נבחרה היום בכנסת, אושרה במליאה. אנחנו רוצים להמליץ על חבר הכנסת גלעד קריב ליושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט.
נועה בירן - דדון
ההמלצה תובא בפני ועדת החוק.
היו"ר בועז טופורובסקי
ההמלצה כמובן תובא בפני ועדת החוקה, אולי אפילו שתתכנס עוד מעט היום.
נועה בירן - דדון
עוד עשר דקות.
היו"ר בועז טופורובסקי
עוד עשר דקות?
נועה בירן - דדון
כן. לאחר האישור, אנחנו מכנסים את ועדת החוקה.
היו"ר בועז טופורובסקי
לאחר האישור. מאה אחוז. יש מישהו שרוצה להגיד משהו?
קריאה
רגע.
קריאה
כן.
רון כץ (יש עתיד)
הישיבה תתכנס - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
לא, שנייה. גלעד קריב, אנחנו מצביעים, בסדר?
יוראי להב הרצנו (יש עתיד)
כן, זה הרעיון.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני מעלה את זה להצבעה.
רון כץ (יש עתיד)
תעלה.
היו"ר בועז טופורובסקי
מי בעד?
רון כץ (יש עתיד)
פה אחד.
נועה בירן - דדון
פה אחד, ארבעה.
היו"ר בועז טופורובסקי
ארבעה הצביעו בעד. מי נגד? אף אחד. מי נמנע?


הצבעה

עברה.
היו"ר בועז טופורובסקי
יופי. הצבעה עברה. אפשר לזמן את ועדת החוקה, חוק ומשפט לקבוע יושב-ראש לוועדה.קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 225 והוראת שעה) (הוראות מיוחדות לעניין דמי אבטלה ודמי לידה), התשפ"א–2021, מ/1420
היו"ר בועז טופורובסקי
הסעיף השני על סדר-היום: קביעת ועדה – תדאגו לקוורום, בבקשה – לדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 225 והוראת שעה) (הוראות מיוחדות לעניין דמי אבטלה ודמי לידה), התשפ"א–2021, מ/1420. היו מספר הצעות.

אני מעלה להצבעה להעביר את זה לוועדת הכספים. יש מישהו שרוצה להגיד משהו?
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כן. אני רק רוצה להגיד שזה כמובן אמור להיות בוועדת העבודה והרווחה, לפי התקנות של הכנסת. אבל אנחנו מעבירים את זה – היות שהוועדה טרם הוקמה, אז אנחנו כמובן מסכימים לזה, אבל חשוב לי שזה יהיה בפרוטוקול.
היו"ר בועז טופורובסקי
נכון. הערתך נרשמה. תודה, חברת הכנסת רייטן. מי בעד?
נועה בירן - דדון
ארבעה. פה אחד.
היו"ר בועז טופורובסקי
מישהו נמנע, מתנגד?


הצבעה

עברה.
היו"ר בועז טופורובסקי
יופי. ההצבעה עברה, וזה הועבר לוועדת הכספים.

לסעיף השלישי, אני חייב סדר-יום בשביל להתחיל או להצבעה? יש קוורום? קוורום, אנחנו צריכים 11. אנחנו בסעיף שלישי. א' ו-ב' עברו.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מה זה א' ומה זה ב'?
היו"ר בועז טופורובסקי
אל תפריע. אנחנו התחלנו את הישיבה. רק סליחה, אין לנו את הקוורום? אני לא יכול לעשות את הדיון גם?
נועה בירן - דדון
אתה יכול לעשות את הדיון.
ארבל אסטרחן
אתה יכול לעשות את הדיון.
היו"ר בועז טופורובסקי
אין בעיות.בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 29), התשפ"א–2021 (מ/1417), לפני הקריאה הראשונה – המשך דיון.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני עובר לסעיף שלוש: בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 29), התשפ"א–2021 (מ/1417), לפני הקריאה הראשונה. הדיינים. אני עושה המשך דיון. עוד מישהו רוצה לדבר על זה לפני שאני מעלה להצבעה? כן, חבר הכנסת שמחה רוטמן. שתי דקות, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
גם אבי מאוד רוצה לדבר, אני מניח.
היו"ר בועז טופורובסקי
שתי דקות. תתחילו.
קריאה
- - -
היו"ר בועז טופורובסקי
סעיפים א' ו-ב' עברו. תיכנסו את ועדת החוקה, בבקשה. אנחנו בסעיף ג'.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתם, אני חושב - - -
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כמה עשר דקות יושבים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כן, כן. ברור. בסדר. לא נורא. בסדר גמור.
אפרת רייטן מרום (העבודה)
כתוב בהזמנה.
היו"ר בועז טופורובסקי
בבקשה, להיות בשקט. שמחה מדבר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מבקש לא להפריע לי. תודה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אפשר לקבל זכות דיבור?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני חושב שהביטוי "גנבים בלילה" מעולם לא היה מתאים יותר מאשר למה שמתרחש פה בחדר הוועדה.
היו"ר בועז טופורובסקי
אתם ניסיתים לגנוב הצבעה שם, לא הצלחתם. אנחנו התחלנו בחמש דקות איחור.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתם גנבים בלילה – אתה מפריע לי לדבר, אדוני היושב-ראש. אני יודע שנימוס זה קצת יותר מדי. הביטוי "גנבים בלילה" מעולם לא היה נכון יותר ומתאים יותר מאשר למה שמתרחש כאן בוועדה. בזמן שמתנהלת מליאה אתם קובעים דיון בנושא שאין בו שום דחיפות, בשעה 00:15. אין סדרי דיון, אין נוהל, אין כללים. אני מבקש חוות דעת של היועצת המשפטית, כולל תקדימים, מתי דבר כזה התרחש ובנסיבות שכאילו ובחוקים שאין בהם שום דחיפות. אני ראיתי שרוב חברי הקואליציה והאופוזיציה לא ידעו שהוועדה מתקיימת. ההתנהגות הזאת – אתם יכולים לעשות כמובן מה שאתם רוצים. יש לכם את הרוב, אתם יכולים להכשיר כל שרץ. את ההתנהגות הזאת, כאשר אתה היית באופוזיציה, אתה לא קיבלת. ואם דבר כזה היה מתרחש, היו צריכים פה שלושה מאבטחים ושומרים ממשמר הכנסת כדי לגרור אותך החוצה.

אני מקווה מאוד – אתה לא תזכור את הלילה הזה ואתה לא תתבייש בו כי כבר את הבושה איבדתם מהרבה מאוד רמות, גם בחוקים שמתנהלים כרגע במליאת הכנסת וגם בחוקים שמתנהלים כאן.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אנחנו מבקשים רוויזיה על ההצבעות שהיו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ואנחנו כמובן - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
רוויזיה תהיה בשעה 00:34.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתה מפריע לי לדבר, אדוני היושב-ראש.
היו"ר בועז טופורובסקי
הוא ביקש רוויזיה קודם, אז אני אומר לו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בסדר גמור, אבל אני באמצע לדבר ואתה מפריע לי.
היו"ר בועז טופורובסקי
בשעה 00:54, סליחה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני באמצע לדבר ואתה מפריע לי.

הנושא של חוק הדיינים – נו, באמת. הנושא של חוק הדיינים אין בו כל דחיפות. אם אתם מקיימים דיון באמצע המליאה - - -
צבי האוזר (תקווה חדשה)
אבל יש בו חשיבות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אין בו שום חשיבות. אתם עושים - - -
צבי האוזר (תקווה חדשה)
זה דחיפות וחשיבות.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת רוטמן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא דחוף ולא חשוב.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת רוטמן, תודה רבה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רק שנייה. לא דחוף ולא חשוב.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני רק רוצה לענות לך, ברשותך. אנחנו קבענו 00:15, נתנו חצי שעה קודם. ניסיתם לעשות תרגיל במליאה. לא הצלחתם.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
העובדה שהיושב-ראש אישר לכם דיון באמצע המליאה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אנחנו התחלנו את זה בארבע דקות איחור וההצבעה עברה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
העובדה שהיושב-ראש אישר לכם דיון בשעה 00:15 היא ביזיון שאין כדוגמתו בכנסת.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה רבה. מי הבא בתור?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ואני ביקשתי חוות דעת של היועצת המשפטית.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת מאיר פרוש, שתי דקות מתחילות עכשיו. מאיר פרוש – אתה אחרי זה – חבר הכנסת פרוש.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
רוויזיה על שתי ההצבעות הקודמות, כן?
יעקב מרגי (ש"ס)
התחילו דיוני תקציב? מה קרה? אי-אפשר לדחות למחר?
היו"ר בועז טופורובסקי
שתי הדקות שלך התחילו, חבר הכנסת פרוש.
מיכל רוזין (מרצ)
יש לך את כל הלילה להיות פה. מה לחוץ? מה אתה לחוץ? לאן אתה הולך?
צבי האוזר (תקווה חדשה)
המבשל דייסה אוכל אותה, לא?
היו"ר בועז טופורובסקי
בבקשה, לא להפריע.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני חושב שהמחטף שאתה עושה פה בדרך הזו הוא לא מכבד לא אותך, לא מכבד את כל הקבוצה שלכם. אתם פשוט לא מסוגלים לשלוט בצורה סבירה, נורמלית כמו בני אדם, ואתם מתנהגים כמו חיות.
מיכל רוזין (מרצ)
עוד פעם חיות?
היו"ר בועז טופורובסקי
עכשיו אנחנו חיות, אוקיי.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מתנהגים כמו אנשים שהם לא בני אדם.
מיכל רוזין (מרצ)
הפוסל במומו פוסל.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
במומו פוסל, במומו פוסל, בסדר. אין לי בעיה. רק שתבינו, כשכולם נמצאים במליאה, היושבת-ראש נמצאת במליאה, ואנחנו מבינים ששעה 00:15 זה יכול להיות גם באיחור של כמה דקות, כאשר אנחנו עומדים בפני הצבעה במליאה, אתם מבקשים ובאים פה במחטף – אנחנו צריכים לראות אתכם, ללכת ולברוח ולהגיע לכאן. אז הרווחתם בהצבעה הזו, אבל מה הרווחתם בתדמית שלכם? איך אתם נראים? איך אתם נראים בפני כל מי שרוצה להתחקות ולדעת?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא אכפת להם. זה לא אכפת להם. הרב פרוש, זה לא אכפת להם.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מותר לי אבל לומר להם את זה. מותר לי לומר להם איך נראים.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
הרב פרוש, אולי תדאג לתדמית שלך, ולא לתדמית שלנו?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אני לא מבקש ממך – אתה לא חייב לענות לי.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
תדאג גם לתדמית שלך - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
אתה לא חייב – איך אתם נראים?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כנראה שלא. כנראה שלא.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
עוד משהו כדי לומר עליכם שאתם מתנהגים כמו חיות. לא יותר מזה. ככה אתם מתנהגים. למה? להצעת חוק, כדי למנוע.
מיכל רוזין (מרצ)
עוד פעם חיות. כל כך הרבה חיות.
צבי האוזר (תקווה חדשה)
כבוד הרב, איך אתה נראה כשאתה נוקט בלשון כזאת, לשון ביבים? איך אתה נראה?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא - - -
צבי האוזר (תקווה חדשה)
לא, איך אתה נראה?
היו"ר בועז טופורובסקי
צביקה האוזר, תן לו לסיים. חברים, בבקשה, לתת לדובר לדבר.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
על מה אתם ממהרים? על חוק שאין בו שום צורך כרגע.
היו"ר בועז טופורובסקי
אין בעיות. תודה רבה, חבר הכנסת פרוש.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
שום צורך בחוק הדיינים כרגע.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני רק רוצה להדגיש - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
מה גם שהוא בא לפוגע במפלגות, בסיעות בכנסת פה, שלא יהיה להן ייצוג, שיש להן זיקה לנושא הזה.
היו"ר בועז טופורובסקי
חלילה. אני רק רוצה להדגיש שיש לנו עומס מטורף של חקיקה הן ממשלתית והן חקיקה שאנחנו חייבים להאריך בגלל שפג התוקף, ואנחנו מנסים לעמוד בזה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
- - - אבל אני לא רוצה שיביאו - - - חקיקה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
כי חשוב לנו שהמדינה תתנהל בצורה תקינה, ולא כמו שהיה קודם. חבר הכנסת אבי מעוז, בבקשה, זכות הדיבור שלך.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא נכון. תחבורה לא תחבורה וכל זה, תפסיקו. לא כל דבר – יש דברים שאתה לא חייב להעביר אותם עכשיו.
איתן גינזבורג (כחול לבן)
זה פג תוקף, מה יש לך? אין פה חוק שלא פג תוקף.
ינון אזולאי (ש"ס)
אתה מביא אותם במעמסה. יש לך גם - - -
צבי האוזר (תקווה חדשה)
לא, לא. לא ישנים על עניינו של הציבור.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת ינון אזולאי, אני קורא אותך לסדר בפעם הראשונה. אתה מפריע לחברך.
צבי האוזר (תקווה חדשה)
אנחנו נהגה בחוקים יומם ולילה.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת צביקה האוזר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה גם כן. זכות הדיבור היא של אבי מעוז, לא של אף אחד אחר.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
תודה רבה.
רם שפע (העבודה)
- - -
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת רם שפע, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. בבקשה, חבר הכנסת מעוז.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
תודה רבה. אני אצטרף לדברי קודמיי. אני חושב שהיה פה מחטף. ואני פשוט לא מבין את ההליך הדיוני. התחלנו את הדיון אחר הצוהריים בחוק הדיינים. הדיון הפוסק באמצע, הייתה רשימת דוברים. אני הייתי רשום גם ברשימת הדוברים. הדגשתם ואמרתם שזו הפסקה בלבד של דיוני הוועדה, ולא הסתיימו דיוני הוועדה. עכשיו התחלתם את דיוני הוועדה. הבאתם שני סעיפים קודמים. אנחנו לא היינו פה כי אנחנו חשבנו שעומדים ממש לפני ההצבעה. ולכן לא ירדנו לפה. אז חטפתם שני סעיפים.

הסעיף הזה של חוק הדיינים הוא לא פג תוקף. אין לו שום בעיה. הוא פג רק בהסכם הקואליציוני - -
קריאה
בפרנויה, בפרנויה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
לא. - - שהחלטתם שתוך 30 יום צריך להעביר את החוק הזה. זה כל פגות התוקף שלו. אין לו פג תוקף. אפשר לדון על זה בנחת יותר. לא אכפת לי לדון על זה בשעה 00:30, אבל קצת קצת להתחשב, לתת כבוד לחוק הזה.

לעצם גופו של עניין לגבי החוק הזה, תראה, אני ידוע כמי שכינו אותו בכל הכינויים – מִיזוֹגִין וכו' וכו' וכו', אני לא רוצה לחזור על זה. אני חושב שהצעת החוק הזאת היא לא פחות ממִיזוֹגִינית. אתם הלכתם, אתם לא מתחשבים בכל השרות שלכם. יש לכם תשע שרות בממשלה. אף שרה לא ראויה להיות חברה בוועדה למינוי דיינים. ועל החשבון השרות - - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
למה? אתה החלטת שהן לא ראויות?
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת קושניר, בבקשה, לא להפריע לדובר.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
רק רגע. כן, זו הצעת החוק. תקרא את הצעת החוק, אלכס. הצעת החוק אומרת שאף שרה לא ראויה להיות בוועדה למינוי דיינים.
היו"ר בועז טופורובסקי
אבי, נגמר לך הזמן. חבר הכנסת מעוז, נגמר לך הזמן.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
עוד שנייה. אני כבר מסיים. מה שזה אומר על חשבון חברי הכנסת. עכשיו אני לא יכול להיבחר לזה. אני לא יכול לוועדה למינוי דיינים. למה? מה חטאי? בגלל שאני גבר? מה הולך פה?
היו"ר בועז טופורובסקי
מאה אחוז. תודה רבה. חבר הכנסת מרגי, בבקשה.
יעקב מרגי (ש"ס)
תאמינו לי - - -
ניר אורבך (ימינה)
פה כיסא יותר טוב.
יעקב מרגי (ש"ס)
לא, לא. תן לי. לפום צערא אגרא.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
מרגי, אתה תשבור את הגב. תעבור כיסא. תעשה טובה.
יעקב מרגי (ש"ס)
לפום צערא אגרא, אני לא מתנצל על כל שנייה ורגע שאני מצטער בימים האלה של הקמת הממשלה. כל התארים שניתנו לה היא ראויה להם. ואתם מוכיחים זאת בהתנהלות שלכם. אני לא מבין. בדיוני תקציב, שזה תלוי תאריך, אנחנו מתנהלים ככה: מתכנסים בלילה ונותנים הפסקות בדיון. מה הבהלה? האם אצלכם הפחד הוא בסיס לתוכנית עבודה? כך אתם רוצים לקיים מדינה? כך אתם רוצים לנהל ממשלה, בפחד? מה המחטפים האלה? אז עוד יום. מה קרה? משנים סדר-יום, מבטלים יום אסירי ציון, מכניסים זה. מה הבהילות הזו?
רם שפע (העבודה)
- - -
יעקב מרגי (ש"ס)
רגע, רגע. אל תפריע לי, רם. אני משתדל להיות מכובד. ביקשתם שנהיה מכובדים.
היו"ר בועז טופורובסקי
נכון, נכון.
יעקב מרגי (ש"ס)
למה, הכבוד מכם והלאה.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת מרגי, תודה.
יעקב מרגי (ש"ס)
אני לא סיימתי את הדקות.
היו"ר בועז טופורובסקי
אתה צודק. לא, רק תסיים. תסיים. אתה צודק.
יעקב מרגי (ש"ס)
רבותיי, אני אומר את זה שוב. יש לכם את הרוב הרגעי הזה. הוא יעבור. אבל אתם מטיפים מבוקר עד ערב על כבוד הוועדה, כבוד הבית. אתם יודעים, באו אליי לחדר אנשים, הראו לי: בזמן שאני דיברתי, היושבת-ראש הייתה מסמסת, והראו לי את השעה המדויקת. ואתם יודעים עם מי הסתמסה. אתם יודעים ממי היא קיבלה מחיאות כפיים בקבוצה. היא לא התייחסה לנושאים מהותיים. זה ביזיון של דיון ועדה, שיושבת-ראש ועדה, בזמן שהיא צריכה להקשיב לי, משיבה למעריצות שלה בקבוצה מסוימת. זה ביזיון של הכנסת. זה ביזיון של הוועדה. ואם הייתה ועדת אתיקה, אני אומר לך, אני הייתי מגיש תלונה ומברר זאת, והייתי רואה מול מצלמות ומול שעות וסנכרון. אם מדברים על ביזיון של כבוד הבית הזה, זה הביזיון.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת מרגי, תודה רבה. אני רק רוצה להגיד לך שאני בהחלט מסכים שהבית הזה ראוי שתהיה קצת התנהלות יותר טובה בין האופוזיציה לקואליציה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
ולא כמו גנבים בלילה.
היו"ר בועז טופורובסקי
ואנחנו עובדים קשה בשביל לנסות להעביר זה.

00:55 זה הרוויזיה. 00:55 זה הרוויזיה.

חברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה.
רון כץ (יש עתיד)
יצא זימון אבל.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
גונבים בלילה. זה פשוט לא ייאמן. זו התנהגות?
רון כץ (יש עתיד)
יצא זימון אבל.
היו"ר בועז טופורובסקי
יצא זימון.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
זו התנהגות מתחת לכל ביקורת.
רון כץ (יש עתיד)
זימון כתוב.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
אני לא זוכר דבר כזה.
מיכל רוזין (מרצ)
נו, באמת.
היו"ר בועז טופורובסקי
חברת הכנסת אורית סטרוק, את מוותרת על זכות הדיבור?
מיכל רוזין (מרצ)
מתי - - -
צבי האוזר (תקווה חדשה)
גפני, והגית בם יומם ולילה.
היו"ר בועז טופורובסקי
אוקיי. חבר הכנסת ינון אזולאי.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
לא היה דבר כזה. אל תגידי לי.
מיכל רוזין (מרצ)
אוי, נו, באמת. היו הרבה דברים - - -
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
לא היה דבר כזה.
היו"ר בועז טופורובסקי
אורית – נידחה. ינון, בבקשה.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
אתם מרגשים שהעולם שלכם. העולם לא שלכם.
מיכל רוזין (מרצ)
הרבה דברים - - -
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
לא עשיתי אף פעם דבר כזה.
מיכל רוזין (מרצ)
אתה לא, אבל התלמידים שלך מהליכוד כן.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
בחיים לא היה דבר כזה.
רון כץ (יש עתיד)
הכול לטובה.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
אתם משקרים ממש.
רם שפע (העבודה)
כן, כן.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני רק רוצה, אני רק רוצה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
סליחה, אני מצטער. אני חייב לצאת להפסקה, כי יש הצבעה במליאה. זו התחייבות שלנו לצאת.
ינון אזולאי (ש"ס)
אבל לא. מה אתה עושה? פתאום יש הצבעה, פתאום אתה משנה את החוקים?
היו"ר בועז טופורובסקי
אנחנו נצא להפסקה ונחזור אחרי ההצבעה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מתי? מתי?
היו"ר בועז טופורובסקי
אנחנו נודיע מתי, תודה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא נחזור, חצוף.
היו"ר בועז טופורובסקי
בשעה 00:55 אנחנו חוזרים לרוויזיה.
ינון אזולאי (ש"ס)
מה, אתם כמו תגרנים בשוק מתנהגים.
היו"ר בועז טופורובסקי
בשעה 00:55 חוזרים לרוויזיה.

(הישיבה נפסקה בשעה 00:35 ונתחדשה בשעה 01:05.)
היו"ר בועז טופורובסקי
אני מחדש את ישיבת הוועדה. הנושא לסדר-היום – חבר הכנסת מיקי זוהר, אני נותן לך אחרי הרוויזיות לדבר. הנושא הראשון לסדר-היום זה הרוויזיות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני רוצה לנמק.
היו"ר בועז טופורובסקי
את הרוויזיה הגיש רק חבר הכנסת אבי מעוז.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הוא הסמיך אותי לדבר בשמו.
היו"ר בועז טופורובסקי
הוא הסמיך אותך, בבקשה. שמחה רוטמן, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תודה רבה. ואני כבר מבקש, כדי שלא יגידו שלא ביקשנו - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אני מבקש שקט, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
- - בסוף הרוויזיה התייעצות סיעתית.
היו"ר בועז טופורובסקי
מאה אחוז.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תודה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא צריך עכשיו להגיד את זה. אפשר - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, לא. אם אתה לא אומר את זה לפני, אז הוא חוטף עוד הצבעה. אז תן, למה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא. בין גנבים תהיה גנב. אין מה לעשות.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת יעקב אשר, מה שאתה אומר זה ממש לא לעניין. ואני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. כזאת שפה לא מתקבלת בוועדה הזו.
פטין מולא (הליכוד)
התחלנו? הלו, התחלנו?
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת רוטמן, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תודה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אמרתי את האמת, שהם גנבים.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת עקב אשר, אתה נקרא לך לסדר פעם שנייה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני חושב - - -
פטין מולא (הליכוד)
הלאה, הלאה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני חושב – נו, באמת. אני אשמח לשקט, אדוני היושב-ראש.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני מבקש מכל חברי הוועדה להיות בשקט. תודה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
קואליציה ואופוזיציה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני חושב שמוסד הרוויזיה איננו – אדוני היושב-ראש, נורא קשה לי. אני חושב שמוסד הרוויזיה, אני חושב שמוסד הרוויזיה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
רומן, בבקשה, שקט.
קריאה
סליחה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני חושב - - -
קריאה
מה קרה לכם?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא, רצו לגנוב משהו עכשיו, מה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני חושב שמוסד הרוויזיה איננו מתאים לסיטואציה שכזו של גניבת הצבעות.
פטין מולא (הליכוד)
- - - גנבו הצבעות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רק רגע. אני חושב - - -
פטין מולא (הליכוד)
תקרא לי לסדר פעם ראשונה, מה הבעיה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, נו, באמת אבל, בחיאת.
פטין מולא (הליכוד)
חבר מפלגה שלו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, אנחנו ביקשנו את חוות דעת של היועצת המשפטית על הנושא של ההצבעה תוך כדי דיונים במליאה כאשר חלק מחברי הוועדה הקבועים צריכים לדבר בזמן ההצבעה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא היה לי נאום בגלל זה.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת מלכיאלי, אתה נקרא לסדר פעם ראשונה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני הצבתי עובדה, מה. בגלל הדיונים שלכם, לא הצלחתי לנאום.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת מלכיאלי, אתה נקרא לסדר פעם שנייה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתה יכול - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
חחח.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת יעקב אשר, אתה נקרא לסדר פעם שלישית. צא, בבקשה. אני אקרא לך להצבעה. תודה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה היושב-ראש. תודה רבה לך. אני מודה לך.
היו"ר בועז טופורובסקי
לא. אם אתם לא מכבדים את מי שמדבר, זה מה שיהיה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, אנחנו לא מכבדים את ההתנהגות שלך, זה בסדר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה פחדן. אתה פחדן ושרלטן.
קריאה
לא, לא.
היו"ר בועז טופורובסקי
הרבה זמן לא קיללת והשתמשת בשפה רדודה. אה, אתה נהנה להשתמש בשפה ירודה. זה מכבד אותך מאוד. מכבד אותך מאוד, השפה הזאת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - - שפתיים.
דוד ביטן (הליכוד)
חבר הכנסת טופורובסקי, אני גם רוצה לדבר על העניין.
היו"ר בועז טופורובסקי
כל מי שרואה חושב שאתה מתנהג בשפה יפה מאוד.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא. הבעיה היא לא השפה, בועז. הבעיה היא ההתנהגות שלך.
היו"ר בועז טופורובסקי
יפה מאוד. מה זה אומר כשמישהו מדבר בשפה כזאת? מה זה אומר?
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - - מילים יפות, אינטליגנטיות - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
לא, לא מכבד את עצמך. עצוב. עצוב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, אתה אינטליגנט. אתה גנב אינטליגנט.

(חבר הכנסת יעקב אשר הוצא מהאולם)
היו"ר בועז טופורובסקי
גם גנב, גם שרלטן, מה עוד אמרת?
דוד ביטן (הליכוד)
טופורובסקי, אני רוצה לדבר על העניין של - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת רוטמן, יש לך עוד 30 שניות. בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אתה שמת לב כמה זמן היה לי לדבר בלי הפרעה? אדוני היושב-ראש, אני שואל.
היו"ר בועז טופורובסקי
בבקשה, חברי הכנסת, שקט.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, האם שמת לב כמה זמן היה לי דבר בלי הפרעה?
פטין מולא (הליכוד)
תישאר בחוץ. אל תיכנס. תישאר בחוץ, למה לך להיכנס.
היו"ר בועז טופורובסקי
יש לך עוד 30 שניות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אז אני מבקש – אתה יכול לדבר ברעש כזה? אני לא. אז אני מבקש שתיתן לי לדבר, בבקשה, את הזמן שלי.
פטין מולא (הליכוד)
כרטיס אדום לצמיתות. נו, חלאס, בשביל מה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
נו, באמת. הסיטואציה שבה תוך כדי – לא, אדוני היושב-ראש, אתה צריך לדאוג לשקט באולם כאשר אני מדבר.
היו"ר בועז טופורובסקי
עוד מעט יוצאים להתייעצות סיעתית.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, עוד מעט אתה תיתן לי לדבר. אתה יכול להמשיך בבריונות שלך. אתה מתנהג בבריונות ובגסות לאנשים שמדברים בצורה מנומסת. ואז אתה מתלונן שהם צועקים עליך. אני מבקש ממך שכאשר אדם מקבל את זמנו, תיתן לו לדבר ואל תתנהג בבוטות ובבריונות. כולנו חברי כנסת, אותו דבר.
היו"ר בועז טופורובסקי
סיימת, חבר הכנסת רוטמן?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כולנו חברי כנסת.
היו"ר בועז טופורובסקי
סיימת? סיימת?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא. אני אשמח שתיתן לי לדבר.

הסיטואציה שבה אתה קובע זמן, לא עומד בו, תוך כדי שמתנהל דיון במליאת הכנסת כאשר חלק מחברי הוועדה הקבועים צריכים לדבר, וזה הזמן להם, ואתה לוקח להם אותו, והם צריכים לנחש אם אתה מתקדם פה, לא מתקדם פה, רץ פה, גונב הצבעות או לא גונב הצבעות – לא מכבד את הקואליציה, לא מכבד אותך. והעובדה שאתה עושה את זה בצורה, כביכול שומר על פני פוקר, הדבר הזה – אני אומר, מעניין אותי מאוד מה חבר האופוזיציה בועז טופורובסקי היה אומר על התנהגות שכזו.
היו"ר בועז טופורובסקי
בחיים לא הייתי מתנהג ככה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, ברור שלא. מה פתאום.
היו"ר בועז טופורובסקי
אבל בשפה יפה ומכבדת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, לא.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא בשפה יפה ומכבדת. בוא נעשה אתגר – אם נמצא את השפה היפה והמכבדת שהשתמשת בה כאשר היו סיטואציות קצת - -
היו"ר בועז טופורובסקי
חפש, חפש.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
- - פחות נוראיות וקצת פחות פוגעניות - -
היו"ר בועז טופורובסקי
נו, הכול כאן מוקלט, כל הפרוטוקולים.
צבי האוזר (תקווה חדשה)
רגע, אתה לא האישו בפני עצמך?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
- - - מיקי לוי - - - מיקי לוי.
צבי האוזר (תקווה חדשה)
למה אתה? איך אתה היית מתנהג? איך אתה מתנהג? עם ישראל יושב, צופה.
היו"ר בועז טופורובסקי
אוקיי. תודה רבה. אנחנו יוצאים להתייעצות סיעתית. בשעה 01:15 חוזרים להצבעה.

(הישיבה נפסקה בשעה 01:11 ונתחדשה בשעה 01:15.)
היו"ר בועז טופורובסקי
- - - על הרוויזיה בנוגע להמלצה לבחירת יושב-ראש לוועדת החוקה, חוק ומשפט. אני מזכיר לכם שאנחנו המלצנו על חבר הכנסת גלעד קריב.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני מזכיר לכם שההצבעה הזו היא בושה וחרפה לקואליציה.
דוד ביטן (הליכוד)
- - - אחרי 24:00 פה. יאללה. איזה מין דבר זה.
היו"ר בועז טופורובסקי
מי בעד הרוויזיה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בושה וחרפה שאתה מביא את האיש הזה ליושב-ראש ועדה.
היו"ר בועז טופורובסקי
אף אחד לא בעד הרוויזיה? מי בעד הרוויזיה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בושה וחרפה לנוכל מרעננה שמביא אותו ליושב-ראש ועדת החוקה. בושה וחרפה.
היו"ר בועז טופורובסקי
לא מפריעים באמצע הצבעה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מפריעים. בכזו הצבעה מפריעים.
היו"ר בועז טופורובסקי
לא מפריעים באמצע ההצבעה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מפריעים.
היו"ר בועז טופורובסקי
גם את זה אתה זה?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בושה וחרפה.
היו"ר בועז טופורובסקי
מי נגד הרוויזיה, שירים יד?
יעקב אשר (יהדות התורה)
רגע. לא ספרת את כסיף, נועה.
פטין מולא (הליכוד)
איזו בושה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
האוזר, בושה וחרפה.
פטין מולא (הליכוד)
איזו בושה.
היו"ר בועז טופורובסקי
מי שנגד, להרים יד. סופרים.
פטין מולא (הליכוד)
איזו בושה.
דוד ביטן (הליכוד)
אתם עברתם כל גבול. רוויזיה חוזרת.
קריאה
חחח.
היו"ר בועז טופורובסקי
17 נגד. מי נמנע?

הצבעה

נפלה.
היו"ר בועז טופורובסקי
הרוויזיה נפלה. בעוד עשר דקות תתכנס ועדת החוקה, חוק ומשפט לבחור יושב-ראש.
רם שפע (העבודה)
אני מזמין את כולם לוועדת החוקה. זה יהיה מרגש.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בושה וחרפה. בושה וחרפה.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני עובר לרוויזיה על הסעיף הבא: קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי. גם כאן הגיש - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תתביישו לכם. נפתלי בנט הנוכל ששם את האיש הזה יושב-ראש ועדת החוקה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
בועז, לא שומעים אותך.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת מלכיאלי, זה ממש מפריע.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה לא מתאים לך, בועז. לא מתאים לך.
היו"ר בועז טופורובסקי
זה ממש מפריע.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתה מביא אותו לוועדה להצבעה?
היו"ר בועז טופורובסקי
אתה רוצה כאילו שאני - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא מתאים לך.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת אבי מעוז לא כאן. האם מישהו רוצה לנמק את הרוויזיה? חבר הכנסת שמחה רוטמן, הוא הסמיך אותך? בבקשה, שתי דקות. בהצלחה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תודה רבה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
חבר הכנסת רוטמן, תגיד משהו על האוזר שכרגע כינה את קטי - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כן, כן.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
המִיזוֹגִין, המִיזוֹגִין.
דוד ביטן (הליכוד)
רוטמן, רוטמן, תדבר על הנושא שאי-אפשר לכנס. הם עשו - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שמה?
דוד ביטן (הליכוד)
כל החלטות הן לא חוקיות.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני מבקש שקט באולם.
דוד ביטן (הליכוד)
ההחלטות היו לא חוקיות.
היו"ר בועז טופורובסקי
שקט באולם.
פטין מולא (הליכוד)
איזה שקט? לא יהיה לך שקט הלילה.
דוד ביטן (הליכוד)
אנחנו נכין בג"ץ.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש.
מירב בן ארי (יש עתיד)
בועז, זה כל הרעש פה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
שקט.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אבל לא שומעים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, אני מבקש שתדאג שיהיה שקט כאשר אני מדבר.
קריאה
רם שפע, תגנה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, אני מבקש שתדאג לשקט כאשר אני מדבר.
קריאה
תגנו את זה.
פטין מולא (הליכוד)
איזה נאום היה לשרן השכל היום. שרן, היה לך נאום - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
מה נעשה עכשיו?
פטין מולא (הליכוד)
יאללה, יאללה. נו, נו?
היו"ר בועז טופורובסקי
מי שבדבר עכשיו פשוט לא מכבד את חבר הכנסת שמחה רוטמן. בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני לא מדבר יחד עם כולם.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה לא מכבד אותנו, אם כינסת ישיבה אחרי 24:00 בזמן ההצבעות. אתה גנבת את ההצבעות. מה יש לך אתה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מבקש.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה לא מכבד אף אחד מחברי הכנסת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא. אדוני היושב-ראש, בבקשה, תדאג לי לשקט. תודה רבה.

גם ההצבעה הזאת כקודמתה היא תוצאה של גנבת ההצבעה שביצעת כאן, אדוני היושב-ראש. את התעלולים הללו אתה לא היית מקבל בתור חבר כנסת. העובדה שאתה מתנהג בצורה הזאת בשנייה שהשררה בידך מעידה יותר מכול עליך ועל חבריך. העובדה שתוך כדי קיום ישיבה במליאה, כאשר חלק מחברי הוועדה צריכים לדבר, אתם קבעתם ישיבה שעצם קביעתה היה לא חוקי. ואחר כך לא טרחתם לקיים אותה בזמן, לפי עדותך שלך, לא קיימתם אותה בזמן. רק חמש דקות לאחר הזמן הזה, אתם ביצעתם אותה. ואז גנבתם שתי הצבעות. היא מעידה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
ארבע דקות.
קריאה
חמש.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא היה חמש.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
היא מעידה – זה היה ארבע או חמש?
יעקב אשר (יהדות התורה)
עזוב, לא מאמין לגנבים האלה כלום.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
זה היה טינופת. מה זה משנה מה היה פה. טינופת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
היא מעידה על חוסר ביטחון עצמי וגם על חוסר כבוד בסיסי לכללי הבית הזה. אני לא מצליח להבין מדוע יושב-ראש הכנסת אישר לכם את קיום הישיבה תוך כדי הצבעה בנושאים שאין בהם כל דחיפות.
פטין מולא (הליכוד)
זה היה מתואם, מתואם. בסדר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני לא מצליח להבין כיצד יועצת המשפטית של - -
פטין מולא (הליכוד)
קומבינות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
- - הוועדה, למרות שביקשתי כמה וכמה פעמים את חוות דעתה בנושא הזה, לא נתנה את חוות דעתה. אולי אתה סותם את פיה כשם שניסית לסתום את הפה של האופוזיציה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
היא נתנה וזה לא מחמיא לקואליציה.
היו"ר בועז טופורובסקי
תן לו לסיים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
בסדר גמור.
אופיר כץ (הליכוד)
התייעצות סיעתית אחרי ההצבעה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
וכמובן שאנחנו מבקשים התייעצות סיעתית גם בנושא הזה.
היו"ר בועז טופורובסקי
מאה אחוז. התייעצות סיעתית - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שנייה. רק רגע. אני עוד לא סיימתי את המשפט. אדוני היושב-ראש, אני באמצע המשפט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
רגע. תן לו רק לגמור את המשפט.
דוד ביטן (הליכוד)
מה יש לך?
פטין מולא (הליכוד)
תן לו לדבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תן לו רגע.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מה יש לך? אתה ממהר לאנשהו?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אל תהיו כולם בנט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה יש לך?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש בנט אחד. לא כולם צריכים להיות בנט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
צריך לגנוב, כל רגע לגנוב?
היו"ר בועז טופורובסקי
- - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא מכובד, סליחה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, אתה מפריע לי. אתה קוטע אותי פעם אחר פעם אחר פעם. כן, אתה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תפסיק. תפסיק את הגנבות לכמה דקות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ואני מבקש ואני פונה אליך, יש לך את היכולת ואת הסמכות לחזור בך. תפנה בבקשה, תראה כיצד מבטלים את ההצבעות שעשית בגנבה. תקיים דיון כמו שצריך בנושאים הללו. אנחנו פה לרשותך כל הלילה, אל דאגה. אני יודע שאתה דואג. אנחנו פה לרשותך כל הלילה כדי שתוכל לקיים דיון ראוי בהליכים, בוודאי כאשר מדובר בהקמה של ועדה ובוודאי כאשר מדובר בהעברת נושא לוועדה שהעמדות השונות של הצדדים שנשמעו גם במליאת הכנסת לא נשמעו מעל שולחן הוועדה. תודה.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה רבה. התייעצות סיעתית. אנחנו חוזרים להצבעה ב-01:25. תודה.

(הישיבה נפסקה בשעה 01:21 ונתחדשה בשעה 01:25.)
היו"ר בועז טופורובסקי
אני חוזר לדיון, ברשותכם. אני מעלה להצבעה את הרוויזיה בעניין קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק ביטוח לאומי. אנחנו קבענו שזה יהיה בוועדת הכספים. הוגשה על זה רוויזיה.

מי בעד הרוויזיה? 13 בעד. מי נגד? 17. מי נמנע?


הצבעה

נפלה.
היו"ר בועז טופורובסקי
הרוויזיה נפלה. וזה עובר לוועדת הכספים. בהצלחה, חבר הכנסת קושניר.

אני עובר לסעיף השלישי. אני ממשיך את הדיון בנוגע לבקשת הממשלה להקדמת דיון בהצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 29).

עכשיו, תור ינון אזולאי. ינון אזולאי – אינו נוכח. יעקב אשר, בבקשה. יעקב, בבקשה, אבל בלי שפה – בבקשה. בלי לקלל, בבקשה.
פטין מולא (הליכוד)
יעקב, עכשיו הוא יעיף אותך החוצה.
דוד ביטן (הליכוד)
רגע, רגע, רגע.
פטין מולא (הליכוד)
רגע, רגע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בועז, בועז, הבטחת לי שאני אדבר, לא? הבטחת שאני אדבר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא. לא בנושא הזה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אתה רשום.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, הבטחת לי שאני אדבר לפני זה.
היו"ר בועז טופורובסקי
אה, במקום?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אמרת לו שאחרי הרוויזיה אתה תיתן לו לדבר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו לא ברוויזיה עכשיו.
היו"ר בועז טופורובסקי
בסדר. אבל זה בנושא הזה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, לא.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא. מה פתאום. על הנושא, על הצבעה הקודמת, הבטחת לי לדבר.
אופיר כץ (הליכוד)
הבטחת לו, בועז.
היו"ר בועז טופורובסקי
אין בעיות, אבל זה גם וגם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אמרת שיש לך מילה, לא?
היו"ר בועז טופורובסקי
מאה אחוז. אחרי יעקב אשר אתה מדבר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
למה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אין בעיות. חבר הכנסת מיקי זוהר, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני גם רוצה לדבר על חוק הדיינים.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
חוק הדיינים, תרשמי אותי.
דוד ביטן (הליכוד)
רגע, נועה, רשמת אותי?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אדוני היושב-ראש.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
דיינים לדיינים.
היו"ר בועז טופורובסקי
בבקשה, תנו לחבר הכנסת זוהר לדבר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תעשה שקט, נו.
פטין מולא (הליכוד)
תעשה שקט, נו.
דוד ביטן (הליכוד)
טופורובסקי, הלילה - - - לתת לנו עוד - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
חברים, בבקשה, תנו לחבר הכנסת זוהר לדבר. הרעש הזה מפריע לו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תודה. אם אפשר שקט. שקט. אפשר שקט? אני אעזור לו. שקט. נא להיות בשקט.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
שקט. מיקי זוהר רוצה לדבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גפני, גפני.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שקט. יעקב, אפשר רגע.
דוד ביטן (הליכוד)
מה? נרשמתי. אשר, הכנסנו, הכריזו אותך עוד הפעם?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שנייה, אתה אמרת שאני מפריע לך. אתה מפריע לי כל היום.
דוד ביטן (הליכוד)
יאללה, קדימה, קדימה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תודה. ראית, עשיתי לך שקט. תשמע, כל פעם שתצטרך את העזרה שלי, תבוא. תמורת מחיר הוגן, אנחנו נסייע גם בעניין הזה.

תראו, אני רוצה להגיד דבר כזה. אני הייתי במליאה. אני לא יודע מה אתכם. רשות הדיבור שלי הייתה ממש בתוך דקה או שתיים. היו שני דוברים לפניי, והחליטו לקיים פה דיון בוועדה. טוב, אני אומר להם: חברים, לא יכול להיות שתקיימו דיון בגלל שאני צריך לעלות לדבר תכף במליאה.
פטין מולא (הליכוד)
- - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני עולה לדבר במליאה. בזמן שאני מדבר במליאה כחבר הוועדה המסדרת, היו פה שתי הצבעות. עכשיו, תראו, הדבר הזה, עזבו שהוא חסר תקדים. הלכתי ליושב-ראש הכנסת, הוא לא היה מוכן לשמוע.

אני אומר דבר כזה: אנחנו נוציא מכתב ליושב-ראש הכנסת ונבקש ממנו לבטל את ההצבעות הללו, כדי שהעניין הזה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לעשות דיון חוזר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שהעניין הזה יקבל את הריפוי המשפטי הפרלמנטרי הדרוש. אני חושב שההצעה של חברי חבר הכנסת ביטן – ואני גם כמובן מאלו - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה לדבר על חוק הדיינים, בסדר?
פטין מולא (הליכוד)
אבל עשו מחטף.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה מצב שבו לא תהיה לנו ברירה. אנחנו נעשה את זה בצער רב, כי אנחנו מאמינים בהפרדת רשויות ואנחנו לא חושבים שצריך ללכת לבג"ץ על כל נושא.
דוד ביטן (הליכוד)
אין ברירה. אלה עושים מה שהם רוצים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל לא הותרתם ברירה. במקרה הזה לא תהיה ברירה. אנחנו נלך לבג"ץ. אם בג"ץ ייתן לכם סעד ויקבע שההתנהלות שלכם תקינה, אז יכול להיות מאוד שזה תקדים להמשך ונוכל להתנהל כך בהמשך.
פטין מולא (הליכוד)
נכון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אם בג"ץ יקבל את עמדתנו ויגיד שההתנהגות שלכם באמת חצתה כל גבול - -
פטין מולא (הליכוד)
אבל הוגש בג"ץ, מה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - זה משהו שאתם בסופו של דבר - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא, עוד להוסיף משהו. על כל דבר נלך לבית משפט.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בהחלט.
פטין מולא (הליכוד)
על כל דבר.
דוד ביטן (הליכוד)
לא רק על הנושא הזה.
פטין מולא (הליכוד)
חברים - - - שרן השכל – עבר את התור שלה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אתה רואה למה חשוב שבג"ץ יהיה חזק ועצמאי?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ולכן - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אני מסכים איתך. חשוב שבג"ץ יהיה חזק ועצמאי, שאם, חלילה, אנחנו פועלים כאן בניגוד לחוק, הוא ידע לתקן את זה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אולי זה יזרז אתכם להעביר את פסקת ההתגברות, לך תדע.
היו"ר בועז טופורובסקי
בג"ץ צריך לדאוג גם לזכויות המיעוט, ולכן זה חשוב שיהיה חזק.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אולי זה יזרז אתכם להעביר את פסקת ההתגברות. לך תדע. אולי זה - - -
יואב בן צור (ש"ס)
פניתי לבג"ץ, לבג"ץ. מה אומרת היועצת המשפטית של הוועדה – לבג"ץ.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז לכן אני אומר, בועז, בועז, אדוני היושב-ראש, אני אומר - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אנחנו מסכימים על החשיבות של חוזקת בג"ץ.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עדיין יש לכם - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
תגיד לכל חברי הליכוד שהצביעו נגד בג"ץ.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עדיין - - -
דוד ביטן (הליכוד)
אתה תטפל בבג"ץ, תגיד? אל תזלזל.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עדיין יש לכם אפשרות לתקן את העוולה, לבטל את שתי ההצבעות - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מפסיד כרגע את זכות הדיבור שלי במליאה סתם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - ולתת לנו את האפשרות לקיים בהם דיון והצבעה כפי שנדרש.
פטין מולא (הליכוד)
מכובד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בנוסף לכך אני קורא לייעוץ המשפטי של הכנסת לקרוא בקול ברור ליושב-ראש הכנסת לא לקיים דיונים בזמן המליאה. הדבר הזה יכול היה להיעשות גם באמצעות הפסקה במליאה. יושב-ראש הכנסת יכול היה להגיד שהוא עושה הפסקה במליאה - -
היו"ר בועז טופורובסקי
מאה אחוז. תודה.
אופיר כץ (הליכוד)
תמיד היה ככה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
- - לקיים פה דיונים בוועדה ולחזור שוב למליאה.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה, חבר הכנסת זוהר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז הדברים חייבים להיות ברורים מצד כולם.
דוד ביטן (הליכוד)
עכשיו אני?
היו"ר בועז טופורובסקי
אתה רשום, שנייה, שנייה. אתה רשום, שנייה. חבר הכנסת יעקב אשר, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן. טוב, אני רוצה לומר, חברים – אני חושב שהאבחון שהיה פה מקודם באמת על אנשים שנסים להפגין חוזק כשזה בא רק מחולשה - -
פטין מולא (הליכוד)
זה פחד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - מחוסר הגינות. את חוסר ההגינות הכי גדול - - -
פטין מולא (הליכוד)
תנו לו לדבר, חבר'ה. יאללה, אתם מפריעים לו, מה. תקרא להם לסדר בפעם ראשונה, שנייה, ותעיף אותם בשתי דקות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבקש שיהיה שקט, אדוני היושב-ראש.
היו"ר בועז טופורובסקי
אוקיי. זה חשוב שיהיה דיון חשוב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תוציא אותם. אתה מוציא בסיטונות, אז תוציא אותם.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אתה מתפלל עכשיו? אבל אני לא שומעת אותו. מה, הוא מתפלל פה?
יואב בן צור (ש"ס)
אומר קריאת שמע. צריך להגיד בשעת חצות הלילה קריאת שמע. הוא לא הספיק בחצות. הוא אומר עכשיו. ראו את זה כזכות, לא כחובה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הנושא שעליו אנו באים עכשיו בזמן מליאה, בשעה 01:30, הוא נושא מאוד מאוד חשוב. חברים, הוא נושא חשוב.
יעקב מרגי (ש"ס)
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
תודה, מרגי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
זה הכול מרגי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הנושא נורא חשוב. תן לי לדבר.
היו"ר בועז טופורובסקי
לא מפריע לבן אדם כשהוא בקריאת שמע.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בוא, אתה אבו עלי, לא? תן לדבר.
היו"ר בועז טופורובסקי
אם מישהו אומר קריאת תשמע, אני לא מפסיק אותו.
אוריאל בוסו (ש"ס)
הוא בקריאת שמע, הוא לא מפריע.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מפריעים לי.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אנחנו מקשיבים לך.
יעקב מרגי (ש"ס)
אה, סליחה.
יואב בן צור (ש"ס)
תסתכל איך התחזק בו הזקן. תסתכל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אנחנו הגענו לדון - - -
יואב קיש (הליכוד)
מתי אני במליאה? כמה זמן?
מירב בן ארי (יש עתיד)
לך לדבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
את מוכנה להגיד לחברים שלך להיות בשקט?
פטין מולא (הליכוד)
נו, דבר. יאללה, דבר. די.
יעקב מרגי (ש"ס)
לא להפריע ליעקב אשר.
מירב בן ארי (יש עתיד)
זה הכול חברים שלך מהאופוזיציה.
פטין מולא (הליכוד)
יאללה, תמשיך, תמשיך. יאללה, תמשיך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אוקיי. חברים יקרים, אנחנו הוזמנו בבהילות כדי לשמור על ייצוג הולם. ב-01:30 לשמור על ייצוג הולם. ייצוג הולם, לא פוליטרוקים שלוקחים את הדבר שבעיניכם אתם מנסים להסביר לנו שאנחנו לא מבינים בזה. וייצוג של נשים הוא דבר חשוב. ואתם משתמשים בזה לפוליטיקה הנמוכה והקטנה ביותר כדי שמרב מיכאלי תוכל לקבל למפלגת העבודה, ושהיא תוכל לקבל במפלגה הזאת. לא נשים ולא ייצוגן מעניין אתכם. והדחיפות והבהילות הזאת כדי להדיר מפלגות - - -
ניר אורבך (ימינה)
קנטוניסטיות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
וקנטוניסטיות – אה, חשבתי שעוד מילה שאני לא מכיר; תודה שעזרת לי – להדיר מפלגות שלא יוכלו להיות בכלל מועמדים לבחירה. אין פוליטיקה נמוכה ומגעילה יותר מזו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני חייב - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל לכם מותר – תודה, מיקי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני תכף צריך לדבר במליאה. מה אני עושה בעקרון? אני אמור להישאר פה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה צריך להפריע לי כמה שיותר, שכך תהיה לך אופוזיציה מאוחדת.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת אשר, סיימת? חבר הכנסת אשר, תודה רבה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני יכול ללכת לנאום במליאה? אדוני היושב-ראש, אני יכול ללכת לנאום במליאה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא סיימתי.
היו"ר בועז טופורובסקי
בוודאי. זה ייקח עוד זמן עד שמצביעים. תלוי בכם. יש המון, סדר דוברים מאוד ארוך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אם תהיה הצבעה? אתה תחכה לי להצבעה, אני אחזור?
היו"ר בועז טופורובסקי
אני לא אמתין. אבל אני אגיד מתי אנחנו הולכים לסיים. וגם תהיה התייעצות סיעתית, יש גם.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אז אם אני לא אספיק, לא נורא.
פטין מולא (הליכוד)
ישלח לך ווטסאפ, ישלח לך ווטסאפ.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אם אני לא אספיק להצבעה, לא נורא.
היו"ר בועז טופורובסקי
יעקב אשר, אתה סיימת?
יעקב אשר (יהדות התורה)
עוד לא.
היו"ר בועז טופורובסקי
נו, בבקשה, תסיים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תגיד לי רק שזה בסדר, שלא נורא שאני אפסיד את ההצבעה. אם לא נורא, כן?
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת אשר, סיימת?
אופיר כץ (הליכוד)
אתם מונעים מאיתנו לדבר במליאה על חוקי-יסוד.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת יואב קיש. זכות הדיבור היא של חבר הכנסת יואב קיש, בבקשה.
פטין מולא (הליכוד)
עוד מחטף, מה יכול להיות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא סיימתי.
היו"ר בועז טופורובסקי
סיימת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא סיימתי.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני נתתי לך את האפשרות לסיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שאלת אותי אם סיימתי, אמרתי לך: לא. אמרת לי: בסדר.
פטין מולא (הליכוד)
חלאס, סיימת. חלאס, זהו. הוא מעיף אותך החוצה עוד מעט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לכן אני אומר לסיום – אני לא מתכוון למשוך פה זמן. זה לא העניין. אני אומר: בוש והיכלמו. אתם מנהלים מסע השמצה שכביכול הביקורת שלנו על ההתנהלות של יושבת-ראש הוועדה היא בגלל שהיא אישה. ועכשיו אתם באים עם חוק ייצוג הולם לנשים, שהרי חוק ייצוג הולם לנשים זה מה שעומד מאחורי התרגיל המכוער הזה.
פטין מולא (הליכוד)
כל הזמן אתם - - - מה אתה מדבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ייצוג הולם לנשים, בושו והיכלמו. בושו והיכלמו. בשעה 01:35. אבל לכם מותר הכול. כי אתם האינטליגנטים, אתם המצקצקים, בושו.
פטין מולא (הליכוד)
בנורווגי המשופר, אתם מכניסים עוד מישהו?
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה רבה. חבר הכנסת יואב קיש.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רק, בועז, שיירשם לפרוטוקול שאני מוותר על זכות הדיבור שלי במליאה ואני מקל עליכם בפיליבסטר. פחות משלוש דקות תצטרכו לחכות בהצבעה. אני מוותר על זכות הדיבור במליאה.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת קיש, חבר הכנסת מיקי זוהר מפריע לך לדבר. אני יודע.
אופיר כץ (הליכוד)
אני לא רציתי לוותר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, לא. אתם - - - לעזור לכם, לעזור לכם - - -
אופיר כץ (הליכוד)
לא, כי זה חוק-יסוד. ורציתי לדבר והתור שלי עבר עכשיו.
היו"ר בועז טופורובסקי
נו, אני לא מבין. מה אתם רוצים, שאני אוציא אתכם, לקרוא לכם לסדר, מה?
אופיר כץ (הליכוד)
אתם מונעים ממני להביע את עמדתי על חוק-יסוד. זה מה שאתם עושים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אתם מונעים ממני, כן. לדבר במליאה אני לא יכול, כי אני צריך להיות פה בוועדה.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת מיקי זוהר, אני קורא לסדר בפעם ראשונה. אני באמת מנסה להיות סבלן.
אופיר כץ (הליכוד)
מה יש לנו כאופוזיציה לעשות?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
תאפשר לי לדבר.
פטין מולא (הליכוד)
תן לו לדבר.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת מיקי זוהר, דיברת. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
אופיר כץ (הליכוד)
התור שלי עבר.
היו"ר בועז טופורובסקי
וחבר הכנסת אופיר כץ, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
פטין מולא (הליכוד)
זה לא פייר.
היו"ר בועז טופורובסקי
בבקשה, חבר הכנסת יואב קיש. זכות הדיבור היא שלך.
יואב קיש (הליכוד)
תודה. האמת שזו פעם ראשונה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אנא כבדו את חבר הכנסת יואב קיש.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אל תגיד שזו פעם ראשונה.
יואב קיש (הליכוד)
האמת - - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
רק אל תגיד שזו פעם ראשונה. תעשה טובה.
יואב קיש (הליכוד)
האמת היא שזו פעם ראשונה שאני מדבר בוועדה המסדרת בכנסת הזו.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אתה צודק.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת קושניר, בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
אז אתה גם רוצה להגיד גם מה להגיד?
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
מה?
יואב קיש (הליכוד)
אתה גם רוצה להגיד מה לומר?
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת קושניר, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני חוזר על דבריי. פעם ראשונה שאני בא לדבר בוועדה המסדרת.
פטין מולא (הליכוד)
לא, למה? זה לא בסדר.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת פטין מולא, אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
פטין מולא (הליכוד)
זה לא בסדר. תן לו לדבר. כל רגע מפריע לו. הוא לא קרא לך לסדר אף פעם.
היו"ר בועז טופורובסקי
קושניר, קראתי אותו לסדר.
פטין מולא (הליכוד)
לא קראת לו לסדר. כל הזמן הוא מדבר, מפריע, אתה לא קראת לו לסדר.
היו"ר בועז טופורובסקי
כן קראתי. חבר הכנסת פטין מולא, אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
פטין מולא (הליכוד)
כשאנחנו מדברים, אתה מעיף אותנו החוצה. זה לא בסדר. כל פעם אתה עושה את זה. לא מכובד. תכבד את עצמך.
יואב קיש (הליכוד)
פטין, תן לי רגע.

אני הייתי חבר כנסת מנוסה בכנסת ה-20, יושב-ראש ועדת הכנסת עם היועצת המשפטית ארבל, לפני שהיא נסעה לניו יורק – איפה זה היה? קנדה? בוסטון. לפני שהיא נסעה היא הייתה בוועדה. והייתי יושב-ראש ועדת הפנים עם גם ייעוץ משפטי אחר, עם נציגות אחרת. ואני חייב לומר דבר אחד, חבר הכנסת, יושב-ראש הוועדה בועז טופורובסקי, שיושב על כיסא יושבת-ראש הוועדה – אתם בחרתם ללכת בדרך שהיא עימות אלים וכוחני באופן ישיר מול האופוזיציה. עכשיו, אני לא אומר שזו לא זכותכם לעשות כך, אבל אתם צריכים להבין שיש לזה מחירים. המחירים הם בכך - - -
מוסי רז (מרצ)
יואב, אתה רוצה שנזכיר לך איך אתה התנהגת כיושב-ראש ועדה?
יואב קיש (הליכוד)
בשמחה.
היו"ר בועז טופורובסקי
מוסי רז, בבקשה.
מוסי רז (מרצ)
הוצאת אותי בלי לתת לי לדבר מילה.
יואב קיש (הליכוד)
מוסי, אתה רוצה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת מוסי רז.
מוסי רז (מרצ)
כל החוק עבר בלי שאדבר מילה.
יואב קיש (הליכוד)
מוסי, אתה רוצה שאני אראה לך את הפרטים - -
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת מוסי רז, אני קורא אותך לסדר פעם ראשונה. לא נעים לי. לא נעים לי.
יואב קיש (הליכוד)
- - כמה דיברת ושאתה באת להתנצל על דבריך אליי לאחר מכן?
מוסי רז (מרצ)
נכון, אבל למה אמרתי את הדברים?
יואב קיש (הליכוד)
אז אל תגיד לי - - -
מוסי רז (מרצ)
אתה העברת את החוק בלי ללתת לי לדבר מילה אחת.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת מוסי רז, מקודם לא שמעת אותי. אני קורא אותך לסדר פעם שנייה.
יואב קיש (הליכוד)
ממש לא.
היו"ר בועז טופורובסקי
זה לא נעים. אני לא רוצה להוציא חבר קואליציה גם.
מוסי רז (מרצ)
אתה האחרון שיכול לדבר על התנהגות מבזה. האחרון.
יואב קיש (הליכוד)
קודם כול, העובדה שבסוף אתה באת להתנצל על דבריך - -
היו"ר בועז טופורובסקי
מוסי, אני אוציא אותך.
מוסי רז (מרצ)
התנצלתי על מילה. אבל מה, אבל הייתה - - -
יואב קיש (הליכוד)
- - כנראה מראה שאתה בחרת - - -
פטין מולא (הליכוד)
למה אתה לא מוציא אותו? אתה היית מוציא אותנו. למה אתה לא מוציא אותו?
היו"ר בועז טופורובסקי
מוסי, מוסי.
פטין מולא (הליכוד)
למה אתה לא מוציא אותו? למה?
מוסי רז (מרצ)
אני אצא. אין בעיה. בכיף.

(חבר הכנסת מוסי רז יצא מהאולם)
פטין מולא (הליכוד)
לא ייאמן. גם בזה יש מאפיה? גם בזה יש לך מאפיה?
היו"ר בועז טופורובסקי
סיימת? סיימת?
פטין מולא (הליכוד)
כן, זה מאפיה פה.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת פטין מולא, אתה כבר עם שתי קריאות. אני אוציא גם אותך.
פטין מולא (הליכוד)
אני אצא בלי לשמוע את הקול שלך גם, עם כל השטויות שאתה עושה פה.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת, תודה רבה שאתה יוצא. מנעת ממני להוציא אותך.


(חבר הכנסת פטין מולא יצא מהאולם)
פטין מולא (הליכוד)
די מתבייש.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה רבה. אתה יצאת, לא? אתה כבר בקריאה שלישית, אם אתה לא יוצא. אין בעיות. תודה.
פטין מולא (הליכוד)
- - - בכלל.
היו"ר בועז טופורובסקי
עובדה שאתה יוצא.
יואב קיש (הליכוד)
מה שאני רוצה לומר, וגם חבל שחבר הכנסת מוסי רז יצא, כי הוא דיבר ותמר זנדברג דיברה וכל חברי הכנסת דיברו. ויושבת פה היועצת המשפטית. ואני אומר לכם, קודם כול, היה נוהג – ביטן, תגיד לי אם אני לא צודק.
דוד ביטן (הליכוד)
תמיד אתה צודק, מה הבעיה?
יואב קיש (הליכוד)
לא, עניינית.
דוד ביטן (הליכוד)
חוץ מבפריימריז.
יואב קיש (הליכוד)
ביטן, ביטן.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת קיש, אתה יכול לסיים, בבקשה?
יואב קיש (הליכוד)
כן. אבל אני רוצה עניינית.
היו"ר בועז טופורובסקי
לא, זה לא שכונה.
יואב קיש (הליכוד)
כשאנחנו היינו פה ומדברים, אנחנו נתנו שלוש דקות - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה "שכונה"? למה אתה פוגע בהם? מה "שכונה"?
יואב קיש (הליכוד)
- - ולא שתי דקות. ארבל, אני צודק או לא?
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת יעקב אשר, אתה בקריאה השנייה. בפעם הבאה אתה תצא.
יואב קיש (הליכוד)
רגע, חבר'ה, תנו לי רגע. אני שואל שאלה. שלוש דקות - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רשום?
היו"ר בועז טופורובסקי
כן, כן. זה רשום.
ארבל אסטרחן
הוועדה הייתה שונה בהרבה.
יואב קיש (הליכוד)
הוועדה הייתה שונה, בסדר. עכשיו אני אגיד מילה האחרונה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אתה רשום.
יואב קיש (הליכוד)
יעקב, יעקב, סליחה. מה שאני רוצה לומר הוא שההתנהלות הזו, שבאמצע המליאה – וגם אני עכשיו צריך ללכת למליאה ולדבר – עושים הצבעות זה נועד לחריג שבחריגים – דרך אגב, לא כולל הצבעות – חריג שבחריגים - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אומר את זה נכון הכול.
היו"ר בועז טופורובסקי
נכון. בהחלט, בהחלט.
יואב קיש (הליכוד)
- - בלחצים זמנים, כשיש לחץ זמנים ספציפי - -
אופיר כץ (הליכוד)
אתה צודק. יואב צודק.
יואב קיש (הליכוד)
לחץ זמנים ספציפי.
אופיר כץ (הליכוד)
צודק.
היו"ר בועז טופורובסקי
מאה אחוז. תודה.
יואב קיש (הליכוד)
ואני מבין שחוק הדיינים עונה לקריטריון הזה.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת קיש, תודה רבה. אני רק רוצה לענות לך.
יואב קיש (הליכוד)
רגע, לא. אני שואל. אני מבין - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
לא. סיימת. אז אני רוצה לענות לך.
יואב קיש (הליכוד)
אז אני שואל שאלה. האם חוק הדיינים עונה לקריטריון הזה?
היו"ר בועז טופורובסקי
אני רוצה לענות לך.
יואב קיש (הליכוד)
כן?
היו"ר בועז טופורובסקי
אני לא יודע אם הוא עונה לקריטריון או לא. אני יודע שמבחינת הממשלה הוא מאוד מאוד דחוף יחד עם עוד עשרות חוקים שנעצרו בממשלה הקודמת ובכנסת הקודמת.
דוד ביטן (הליכוד)
כל דבר דחוף. אצלכם כל דבר דחוף. מה אתה מדבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
איזו ממשלה?
היו"ר בועז טופורובסקי
אנחנו מנסים להתמודד עם זה. בגלל זה, עכשיו המליאה עובדת רצוף עד יום רביעי, עד שאנחנו נעביר את כל החוקים. יש לנו את כל הזמן שבעולם.
אופיר כץ (הליכוד)
חבר הכנסת טופורובסקי, מה דחוף בדיינים?
דוד ביטן (הליכוד)
מה דחוף בדיינים?
יואב קיש (הליכוד)
מה דחוף בדיינים?
היו"ר בועז טופורובסקי
חברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה. זכות הדיבור היא שלך.
יואב קיש (הליכוד)
שנייה, אתה יכול לעשות הפסקה במליאה, לסיים בוועדה ולחזור למליאה. אתה לא יכול לעשות ביחד. מה זה? אני לא מבין.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אומרת היועצת המשפטית - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אורית, אני יודע – חבר הכנסת קיש, נא לא לצעוק. יעקב אשר, בפעם הבאה אני אוציא אותך.
יואב קיש (הליכוד)
אתם שוברים את כל הכללים.
היו"ר בועז טופורובסקי
חברת הכנסת אורית סטרוק, בבקשה.
יואב קיש (הליכוד)
וזה בניגוד לייעוץ המשפטי. וארבל, אני לא מבין איך אתם נותנים לזה יחד. איך אתם נותנים לזה יחד?
היו"ר בועז טופורובסקי
זה לא בניגוד. חבר הכנסת קיש, אתה נקרא לסדר פעם ראשונה, עד שאתה מגיע לדבר בפעם הראשונה.
יואב קיש (הליכוד)
אני הולך לנסות להספיק לדבר במליאה.
היו"ר בועז טופורובסקי
מעולה. בהצלחה.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
לא, רק שנייה. חבר הכנסת קיש, נראה לי שליועצת המשפטית יש מה לומר.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת סופר, אתה נקרא לסדר פעם ראשונה.
יואב קיש (הליכוד)
אין לה מה לומר.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
לא, היא צריכה להגיד.
יואב קיש (הליכוד)
אין לה מה לומר, אופיר.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת סופר, אתה נקרא לסדר פעם ראשונה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא משנה. היא תגיד אותו דבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
היא אמרה שהיא חושבת שזה לא ראוי.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת קיש, אתה נקרא לסדר פעם שנייה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל זה לא - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת יעקב אשר, אתה נקרא לסדר פעם שלישית. צא החוצה, תודה רבה. חברת הכנסת אורית סטרוק, זכות הדיבור היא שלך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תודה רבה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אפס כי ימלוך. אפס כי ימלוך.
היו"ר בועז טופורובסקי
מעולה. אתה מוזמן להיכנס כשתהיה הצבעה.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
אורית, תשאלו אותו אם יש לו מה לומר על זה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה?
היו"ר בועז טופורובסקי
אורית סטרוק, הזמן שלך. שתי דקות מתחילות מעכשיו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אפס. אפס כי ימלוך.
ניר אורבך (ימינה)
יעקב, יעקב, יעקב.
היו"ר בועז טופורובסקי
ניר אורבך, אתה נקרא לסדר פעם ראשונה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אפס כי ימלוך.
היו"ר בועז טופורובסקי
אפיר סופר, אתה נקרא לסדר פעם שנייה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אפס כי ימלוך. אפס כי ימלוך, שלום.
היו"ר בועז טופורובסקי
אורית, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - - אפס. חסר ביטחון עצמי. גנב. זה מה שאתה.
היו"ר בועז טופורובסקי
עוד לא יצא? עוד לא יצא?
יעקב אשר (יהדות התורה)
איך אתה נראה. איך אתה נראה.
היו"ר בועז טופורובסקי
תראה איך אתה נראה. תראה איך אתה נראה. אתה מבייש את עצמך ואתה מבייש את הציבור ששלח אותך.

(חבר הכנסת יעקב אשר יצא מהאולם)
מאיר פרוש (יהדות התורה)
יעקב, יעקב, למה לא אמרת לי שיש פה טינופת?
היו"ר בועז טופורובסקי
בבקשה, חברת הכנסת אורית סטרוק, יש לך עוד דקה וחצי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה יש לי?
היו"ר בועז טופורובסקי
דקה וחצי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
למה רק דקה וחצי?
היו"ר בועז טופורובסקי
הזמן ממשיך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה, לא הבנתי.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
למה היא בעונש, מה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה, אני באתי במיוחד בשביל לדבר בערך דקה וחצי?
דוד ביטן (הליכוד)
מי בעונש? מי?
היו"ר בועז טופורובסקי
נתתי לך גם מקודם לדבר. עכשיו אני נותן לך. יש לך עוד דקה ו-15 שניות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
למה?
היו"ר בועז טופורובסקי
את יכולה לריב איתי, הזמן עובר.
אופיר כץ (הליכוד)
למה אתה עושה את זה? אבל היא לא התחילה לדבר. למה, בועז?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בועז? בועז, זה לא בסדר.
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי היועצת המשפטית, תגני עלינו מהדיקטטורה המופרעת הזו.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
תראה, בועז, כשהאוזר - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני חשבתי שאגיד דברים מאוד חשובים.
היו"ר בועז טופורובסקי
הזמן הוא שלה. אתם לוקחים מהזמן של אורית.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
תנו לאורית לדבר.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
לא, אבל כשהאוזר דיבר אליי לא יפה לא אמרת כלום. עכשיו, אתם מונעים ממנה - - -
אבי מעוז (הציונות הדתית)
תנו לאורית לדבר.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אתם מונעים ממנה לדבר.
היו"ר בועז טופורובסקי
קראתי אותו לסדר.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
קטי, קטי, תנו לאורית לדבר.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
לא, לא קראת. לא, לא.
דוד ביטן (הליכוד)
אתה לא קראת. לא נכון. תפעיל את המחשב.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
לא קראת אותו. אז אולי שכולם ידעו שגם כלפינו מתנהגים באלימות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - אני לא אדבר.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אבל לא, סליחה, אנחנו בימין. בימין זה לא נחשב.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בועז, בועז.
היו"ר בועז טופורובסקי
האוזר דיבר בהפסקה בכלל. אורית, הזמן עובר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה זאת אומרת הזמן עובר? אתה לא נתת לי לדבר.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני הסברתי את זה לפני שתי דקות. תמשיכי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
טוב, תקשיב רגע. אני חשבתי - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
אתם יכולים לנסות למשוך זמן עד מחר. הזמן עובר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
בועז, אדוני היושב-ראש, אני רוצה לדבר אליך. אני חשבתי לתומי – אתה מקשיב? אדוני היושב-ראש, אתה מקשיב לי? אתה מקשיב לי? לא, אתה לא מקשיב לי בכלל.
היו"ר בועז טופורובסקי
תגידי, את חושבת שאני - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מה?
היו"ר בועז טופורובסקי
את חושבת שאני - - - הזמן שלך נגמר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אז נגמר. אני לא אדבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, אל תשכח אותי בהצבעה.
היו"ר בועז טופורובסקי
לא. לא הוציאו אותו? לא הוציאו אותו?
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא, אני בהצבעה אמרתי.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני בחיים לא אמנע מבעל זכות הצבעה להצביע.
קריאות
לא.
היו"ר בועז טופורובסקי
מיכל וולדיגר, בבקשה. חברת הכנסת מיכל וולדיגר, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה מאוד מאוד פגעת בי. מאוד פגעת בי. באתי במיוחד בשביל דבר, ולא נתת לי לדבר.
היו"ר בועז טופורובסקי
שתי דקות מתחילות מעכשיו.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אני רוצה לומר שאני פעם ראשונה מדברת בוועדה הזו. פעם ראשונה בוועדה זו בכלל.
דוד ביטן (הליכוד)
תן לה על זה עוד דקה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
זה בסדר. אני רוצה לומר שאני חברה ב"רצות ומשפיעות", שגם עידית חברתי נמצאת שם. אמרתי שאני רוצה לראות מה קורה פה, כי אני שומעת שיש - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
את יכולה להתעדכן מהקבוצה. את לא חייבת להיות פה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אוקיי. בסדר, אבל הייתי. ואני חייבת לומר שאני כאישה לא הרגשתי אף פעם בשלושה חודשים שאני נמצאת בכנסת שמישהו מתנשא עליי בגלל שאני אישה, לא באופוזיציה ולא בקואליציה.

אבל מה שכן הפריע לי, בהיותי אישה, זה דווקא החוק שדנו עליו, חוק הדיינים. כשיש תשע שרות, אם אני לא טועה, בכנסת הזו, ואף אישה לא נמצאת בתוך החוק הזה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
בול. בממשלה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
בממשלה. תשע שרות.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, הם אומרים - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
אל תפריעו לה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, אני מסביר.
יעקב מרגי (ש"ס)
אל תפריע לה. היא יודעת מה היא רוצה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אז תכף יסבירו לי. ובעצם יש שני שרים - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת דוד ביטן, אתה הדובר הבא. בבקשה, אל תפריע לה.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, רציתי להעיר לה.
היו"ר בועז טופורובסקי
בסדר. אתה לא צריך להעיר.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אז דוד, הבנתי שיש שני שרים, שממונים, שני גברים. ובעצם האופוזיציה זה - - -
דוד ביטן (הליכוד)
לא. לא כתוב, לא כתוב.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
לא כתוב, אבל הבנתי - - -
דוד ביטן (הליכוד)
כתוב: יכולים למנות או גברים או נשים.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אוקיי.
דוד ביטן (הליכוד)
אם ימנו גברים, אז בעצם רק נשים יכולות להיבחר בכנסת. ואז אף חרדי לא יהיה בוועדה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
הבנתי. אוקיי. אני לא יודעת חרדי או לא חרדי.
דוד ביטן (הליכוד)
זה בדיוק העניין. זה בדיוק המהות של החוק שהם עשו אותו.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אני כן מצפה ששרות תהיינה בתוך הוועדה הזאת.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - - זאת אומרת שאף שרה לא תהיה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
שרה אחת. שרה אחת.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אחת או שתיים, מה זה משנה.
דוד ביטן (הליכוד)
אמרתי לך. כל התרגיל, לא הבנתם את התרגיל עדיין.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אנחנו הבנו את התרגיל.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
בכל מקרה, אני מבקשת, פונה לממשלה, שישימו שרה אחת לפחות בתוך הוועדה הזאת, כדי שנראה שבאמת לממשלה הזאת אכפת מנשים. אז תודה.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה רבה.
קריאה
לא אכפת להם. הם נגד חרדים. לא רק נשים.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מִיזוֹגִינִיִּים.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכסת דוד ביטן, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
טוב. אני רוצה עוד דקה, אם אני יכול. תן לי שלוש.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
את הזמן שלי יש כאילו.
היו"ר בועז טופורובסקי
קח שלוש.
דוד ביטן (הליכוד)
אני פונה ליועצת המשפטית, באמת אבל, את צריכה להתערב פה. לא יכול להיות הרי מצב שאתם לא תתערבו. ואני יודע שאת רוצה להתערב, רק לא נותנים לך.
יעקב מרגי (ש"ס)
מי?
דוד ביטן (הליכוד)
ככה אני מרגיש. היושב-ראש לא נותן לה, גם יושב-ראש הכנסת.

אנחנו מעולם, באמת מעולם, לא כינסנו ישיבות כאלה באמצע הלילה - -
יעקב מרגי (ש"ס)
או בדיוני תקציב.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, רגע. - - באמצע הדיון, למעט במקרים חריגים, והחריג שנקבע בתקנות, בדך כלל, זה התקציב. גם סעיף 98 מתייחס בעיקר לתקציב ולא לדברים אחרים. נכון, פירשנו אותו לפעמים בצורה אחרת, אבל בעיקר בתקציב. ולכן בתקציב כן עשינו ישיבות באמצע הלילה. אם היינו צריכים לכנס את ועדת הכנסת לישיבה כזאת כדי לקבוע אם זה נושא חדש או לא, כינסו בשעה 04:00, אם היינו צריכים להגיש את התקציב עד יום ראשון והיום היה יום רביעי.

אני פניתי ליושב-ראש הכנסת ואמרתי לו: תשמע, אין לך סמכות לעשות את זה. הגעתם, אני לא יודע, לשיא הביוב ממש. צריכים להביא חברה שמטפלת בזה. זה לא יכול להיות דבר כזה. תראו, ואני אומר לך, טופורובסקי, שאנחנו בלית ברירה, באמת לא רצינו, אנחנו ניגש לבג"ץ.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אתה בטוח? תכנס.
דוד ביטן (הליכוד)
ובבג"ץ יצטרך הייעוץ המשפטי לתת את חוות הדעת שלו. ואני יודע מה הם ייתנו. מה שאתה עושה זה לא תקין. מה שעשיתם זה לא תקין, כי גם היינו שם והיה בלגן שלם שם בתוך המליאה ולא יכולנו לצאת. היה ממש בלגן. וראינו את עידית סילמן מסתובבת. לא ידענו שהיא העבירה לך את השרביט. אז אמרנו: בטח היא עוד לא הלכה לשם.

עכשיו אני אומר לך את הדבר הכי פשוט. קח, לדוגמה, יש מושג שנקרא קיזוז, נכון? בכנסת. עכשיו התקזזו שניים, שניהם חברי ועדה, אוקיי? או אחד חבר ועדה. עכשיו אתה כינסת את הישיבה באמצע הלילה. הם ישנים בבית. איך הם יבואו? איך הם יבואו? ואז במצב שיוצא שלקואליציה, לאופוזיציה חסר בן אדם. זאת אומרת, זה נושק לכל מיני דברים.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
לא מקשיב לך.
דוד ביטן (הליכוד)
שיעזוב, לא מעניין אותו. אני הולך לבג"ץ. רוצה להקשיב – שיקשיב. לא רוצה. אני רק מבקש מהיועצת המשפטית, אני דורש, אני לא מבקש, אני דורש שתתערבי ותגידי מהי חוות דעתך. אנחנו צריכים את זה לבית המשפט העליון, כי אנחנו נגיש בג"ץ.

ולגבי חוק הדיינים, את לא הבנת את התרגיל, כנראה.
היו"ר בועז טופורובסקי
אפשר לתת ליועצת המשפטית לענות לך?
דוד ביטן (הליכוד)
רגע, שנייה.
היו"ר בועז טופורובסקי
דיברת יותר משלוש דקות.
דוד ביטן (הליכוד)
מילה, מילה אחת. תרגיל לא פשוט. הם לא רוצים חרדים בוועדה. אז הם בממשלה עשו גברים ואז פה אנחנו חייבים לבחור רק נשים. ואז החרדים לא יהיו בוועדה. זו המציאות.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת דוד ביטן, תודה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
גם אני.
קריאות
- - -
אבי מעוז (הציונות הדתית)
גם אתה לא יכול.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת אופיר ביקש לדבר.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
גם אתה לא יכול. זה לא רק החרדים לא יכולים. גם אתה.
דוד ביטן (הליכוד)
מה?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
גם אתה.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת ביקש לפני היועצת המשפטית. בבקשה, אופיר כץ.
דוד ביטן (הליכוד)
לא. הם יכולים לבחור בממשלה. זה לא נכון.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
בוא.
דוד ביטן (הליכוד)
תסתכל על החוק.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת ביטן, שמעת? חבר הכסת אופיר כץ ביקש לדבר לפני היועצת המשפטית, ואז היא תתייחס.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
בנט הבטיח לשמור על החרדים.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
- - -
דוד ביטן (הליכוד)
תן לה רגע. תן לה. תן.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
איך זה יכול להיות?
דוד ביטן (הליכוד)
אז אתה רוצה להתייחס - - -
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
- - - הוא הבטיח הרבה דברים. הוא הבטיח שלא ישב עם - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
בבקשה, תהיו בשקט כשארבל מדברת. בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
לפרוטוקול. זה יהיה לפרוטוקול הפעם.
קריאה
ספוילר, ספוילר. זה לא הולך להיות - - -
ארבל אסטרחן
סעיף 111(ג) לתקנות - - -
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מה? את יכולה לדבר למיקרופון?
מאיר פרוש (יהדות התורה)
שנייה, אנחנו רוצים לשמוע את היועצת.
היו"ר בועז טופורובסקי
ששש, בבקשה.

סעיף 111(ג) לתקנות הכנסת קובע כך: "ישיבות ועדות הכנסת לא יתקיימו בשעה שבה מתקיימת ישיבה של הכנסת, אלא אם כן אישר זאת מראש יושב-ראש הכנסת" - -
דוד ביטן (הליכוד)
מראש.
ארבל אסטרחן
- - "מטעמים מיוחדים, וכפי שיקבע". זאת אומרת, אתה יכול לקבוע תנאים, הגבלת זמן.
יעקב מרגי (ש"ס)
מזה "מראש"?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מה הטעמים המיוחדים שהיו בכינוס הוועדה הזאת?
ארבל אסטרחן
מראש הוא פונה - - - באופן קבוע מנהל הוועדה, מנהלת הוועדה, פונים ליושב-ראש הכנסת - - - יש המשך: "התקיימה ישיבת ועדה בזמן ישיבה של הכנסת, לא תתקיים הצבעה בוועדה בזמן קיום הצבעה בישיבת הכנסת". אבל לכאורה, לפי נוסח זה, הוועדה יכולה להמשיך ולדון בזמן שמתקיימת הצבעה במליאה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אבל לא הצבעה.
ארבל אסטרחן
אבל לא להצביע. והסעיף הזה עבר לא מעט דיונים בוועדת הכנסת בזמנו, וזה מה שנותר.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ולדעתך, מה שהיה עכשיו, שזה היה תוך כדי הצבעה, זה לא?
עידית סילמן (יו"ר הוועדה המסדרת)
לא היה תוך כדי ההצבעה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה לא היה? הייתה הצבעה.
עידית סילמן (יו"ר הוועדה המסדרת)
לא תוך כדי ההצבעה במליאה.
יעקב מרגי (ש"ס)
תנו ליועצת המשפטית לענות.
עידית סילמן (יו"ר הוועדה המסדרת)
- - - הצבעה במליאה - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
תנו ליועצת המשפטית לענות.
ארבל אסטרחן
הסעיף מקנה שיקול דעת רחב ליושב-ראש הכנסת. אבל כמובן הוא מחייב טעמים מיוחדים. זאת אומרת, ברור שזה לא אמור להיות דבר שבשגרה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
זה נקרא - - - בזמן ההצבעה - - -
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מה הטעמים המיוחדים?
דוד ביטן (הליכוד)
תנו לה רגע. תנו לה רגע, נו. ופה יש טעמים מיוחדים?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא, אני שואל: הייתה הצבעה או לא הייתה בזמן ההצבעה.
מאיר פרוש (יהדות התורה)
לא הייתה הצבעה במליאה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
הייתה הצבעה - - -
מאיר פרוש (יהדות התורה)
פה.
עידית סילמן (יו"ר הוועדה המסדרת)
במליאה לא הייתה כשהייתם כאן.
ארבל אסטרחן
לא שוחחתי עם יושב-ראש הכנסת לדעת מה היו הטעמים המיוחדים.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
רוצים לשמוע אותך. אבל תנו לה להשמיע.
דוד ביטן (הליכוד)
היינו לקראת ההצבעה, עניין של שלוש דקות.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
היינו לקראת הצבעה. אז הם קיבצו את כולם להצבעה, הביאו את החליפי והחלופי והרזרבי ביחד בשביל להצביע. עברתי שם.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
כשקבעו, לא הייתה מסדרת. כשקבעו הצבעה, לא הייתה בכלל מסדרת.
עידית סילמן (יו"ר הוועדה המסדרת)
לא התחילו.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
לא יכולנו לצאת כי הייתה הצבעה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אבל לא הייתה מסדרת.
דוד ביטן (הליכוד)
לא, זה היה לקראת ההצבעה, שלוש דקות להצבעה.
עידית סילמן (יו"ר הוועדה המסדרת)
לא הייתה מסדרת.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
לא הייתה מסדרת בזמן ההצבעה. למה אתה אומר - - -
אופיר כץ (הליכוד)
מה הטעמים המיוחדים בחוק הדיינים?
ארבל אסטרחן
צריך לשאול את יושב-ראש הכנסת. אני לא יודעת מה היו הטעמים המיוחדים. צריך לשאול.
קריאות
- - -
אבי מעוז (הציונות הדתית)
לא חוק הדיינים. מה הטעמים המיוחדים לכינוס הוועדה?
דוד ביטן (הליכוד)
אוקיי. אנחנו מבקשים תשובה. לא עכשיו, סדר?
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה רבה. מאה אחוז. תודה רבה.
דוד ביטן (הליכוד)
שנייה רגע. אחרי שתחשבו על זה ותבררו את העניין, אנחנו רוצים תשובה בכתב הפעם.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת אופיר כץ, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
כי אני הולך לבג"ץ ואני רוצה לדעת מה הטעמים ואם אתם מסכימים לטעמים האלה. זה הכול. עם כל הכבוד, זה לא יכול להיות שיקפיצו אותנו כל לילה.
רם שפע (העבודה)
מזל ששמרנו על בג"ץ ולא נתנו לשלמה קרעי לפרק את בג"ץ.
היו"ר בועז טופורובסקי
סיימת? סיימת? חבר הכנסת רם שפע.
דוד ביטן (הליכוד)
לא הייתה הצבעה, אבל היינו לקראת ההצבעה. זאת אומרת, הם גם היו בוועדה ממתינים שנרד.
היו"ר בועז טופורובסקי
ביטן, ביטן, בבקשה. ביטן, בבקשה.
דוד ביטן (הליכוד)
זה מה שהיה. גנבו הצבעה. מה ההבדל? אין שום הבדל.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת אופיר כץ.
דוד ביטן (הליכוד)
הבנת את זה, ארבל? את זה תבדקי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אם היינו מפרקים את בג"ץ, אז הממשלה שולחת את איילת שקד לדיינים. ככה היא שומרת לה, איילת שקד, בשביל השופטים. לא היה יוצא לנו טוב.
היו"ר בועז טופורובסקי
פינדרוס, חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. אופיר כץ, תתחיל.
ארבל אסטרחן
צורת הפניה צריכה להיות - - -
אופיר כץ (הליכוד)
אנחנו בשבועיים בתהליך שאני כאופוזיציה מרגיש - -
דוד ביטן (הליכוד)
עושים את זה בכתב הפעם.
ארבל אסטרחן
קודם דיברו בכתב.
אופיר כץ (הליכוד)
- - שרומסים כל אפשרות שלי - - -
דוד ביטן (הליכוד)
בכתב, כן. תודה.
אופיר כץ (הליכוד)
כל אפשרות שלי לבוא לידי ביטוי, כל כלי פרלמנטרי שאני באופוזיציה יכול להשתמש בו. והיום ראינו עוד ניסיונות שלהם, אם זה פתאום להגביל דיון ל-40 דקות, דבר שלא היה ולא נברא. צריכים לקחת 12 סעיפים שניסיתם להפוך אותם לדיון אחד משולב, דבר שגם לא היה ולא נברא. אתם מנסים עכשיו לעשות את כל הדברים האלה.

ארבל, אני הייתי רשום כבר פעמיים במליאה. מדובר בחוקי-יסוד, חוקי-יסוד שהם חוקים חשובים, שינויים גדולים, ואני רוצה להביע את דעתי. ונרשמתי לפני. עכשיו אני לא יודע. כשאתם אומרים: לא יעלה להצבעה, אי-אפשר לדעת מתי בדיוק ההצבעה. יש אנשים שדוברים. אז אולי שלושה, ארבעה לפני, עשר, 15 לפני. מתי זה ההגדרה של זמן ההצבעה?
דוד ביטן (הליכוד)
היינו לקראת ההצבעה.
אופיר כץ (הליכוד)
הכלי הפרלמנטרי שלי הוא לדבר במליאה, להביע את דעתי.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
ככולי עלמא היינו לקראת ההצבעה.
דוד ביטן (הליכוד)
כולם היו, והשר עלה, ושמענו שהוא ירד על מנת להצביע, מה הבעיה?
אופיר כץ (הליכוד)
שנייה, אבל, שנייה.

הייתי רשום פעמיים, ועכשיו לא דיברתי פעמיים ולא אמרתי את עמדתי על חוקי-יסוד בגלל שהבאתם אותנו לפה.
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה.
אופיר כץ (הליכוד)
עכשיו, אי-אפשר לעשות את הדברים האלה, גם את הדיונים פה, גם את הדיונים שם, כשאנחנו לא יודעים לאיפה ללכת. איפה אנחנו. אני חבר ועדה. איפה אנחנו מפסידים את מה שאנחנו אמורים לעשות, את התפקיד שלנו, מצד במליאה, מצד אחד פה. ועל אחת כמה וכמה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
תודה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
התנהגות בלתי הולמת של הקואליציה.
אופיר כץ (הליכוד)
משפט לסיום. אם קורה פה דבר שהוא חריג, אז את לא אמורה לבדוק לפני כן מה הטעמים המיוחדים שמביאים אותנו לפה? למה בדיעבד?
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת כץ, אני רק רוצה להגיד שכשהתכנסה המליאה ב-00:15 חיכינו עד 00:20, ועוד פתחנו ונתנו לאנשים עוד לדבר. ואז עשינו הצבעה.
דוד ביטן (הליכוד)
מה אתה מדבר?
היו"ר בועז טופורובסקי
מי שרצה, דיבר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לי לא נתנו לדבר. מה זה?
היו"ר בועז טופורובסקי
לא היית בישיבה. לא יכול להיות שהישיבה - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הייתי. הייתי.
היו"ר בועז טופורובסקי
לא היית בישיבה, כי זה עבר פה אחד.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
בועז, אני הגעתי בשעה 00:23.
היו"ר בועז טופורובסקי
אלא אם כן אתה הצבעת בעד החוקים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא. אני לא יכולתי לבוא לכאן.
היו"ר בועז טופורובסקי
אז זו לא אשמתי.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
בועז, אני הגעתי בשעה 00:23 והייתם כבר אחרי שתי הצבעות.
היו"ר בועז טופורובסקי
נכון. נכון.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
אדוני היושב-ראש, אני רשום?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני רציתי שיוראי יקשיב לי למעלה. הוא נמצא פה במקומי.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת קרעי, בבקשה.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
אדוני היושב-ראש, אני רשום?
היו"ר בועז טופורובסקי
כן. בוודאי, מר גפני.
דוד ביטן (הליכוד)
היינו שתי דקות לפני ההצבעה. זה מה שהיה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, בפתח דבריי אני רוצה לפנות לליבך, שתיתן לחברתי חברת הכנסת אורית סטרוק גם להביע את דעתה בדיון הזה. מקודם לא התאפשר לה. תשקול את זה מחדש.
היו"ר בועז טופורובסקי
מאה אחוז.
דוד ביטן (הליכוד)
שאלת הבהרה, לפני שאני אדבר לגופו של עניין, היועצת המשפטית, מי גובר על מי בהצעת החוק הזאת – הממשלה או הכנסת?
היו"ר בועז טופורובסקי
הכנסת.
דוד ביטן (הליכוד)
מי גובר על מי? הכנסת יכולה למנות ראשונה את שני החברים בוועדה לבחירת דיינים, ואז הממשלה מחויבת להשלים את הפער הזה, את השניים, את האיזון הזה או שהממשלה יכולה להכריח את הכנסת? מה, מי גובר על מי?
יעקב מרגי (ש"ס)
אל תדאג, היושב-ראש לא יביא את זה לסדר-היום. היושב-ראש מטעמם לא יביא את זה לדיון.
שלמה קרעי (הליכוד)
מכניסים כאן את היחסים בין הכנסת לממשלה למין פלונטר.
ארבל אסטרחן
דיון שייעשה בוועדה שתדון בהצעת החוק.
שלמה קרעי (הליכוד)
אבל זה מאוד מאוד מהותי, כי אם הכנסת מחייבת את הממשלה, אין לנו שום בעיה עם החוק. הכול טוב.
יעקב מרגי (ש"ס)
יושב-ראש הכנסת לא יקבע מועד לבחירה פה. מה אתה תמים?
שלמה קרעי (הליכוד)
אם הממשלה מחייבת את הכנסת, אנחנו מתנגדים התנגדות מאוד חזקה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בממשלה כמו כאן, היא מחייבת את הכנסת.
היו"ר בועז טופורובסקי
סיימת, חבר הכנסת קרעי?
שלמה קרעי (הליכוד)
לא, לא. רגע. אני רוצה לומר עוד משהו. אם באמת, בסופו של דבר, מתברר וזה הרי מה שאתם רוצים לעשות, שהממשלה תחייב את הכנסת, אתם מבקשים ביום אחד לעקור את הכול – גם את ועדת החוקה מכרתם לרפורמים, גם את הוועדה לבחירת דיינים אתם מונעים מממנה את שומרי - - -
אופיר סופר (הציונות הדתית)
אותם דברים אירעו באותו היום.
שלמה קרעי (הליכוד)
בדיוק. י"ז בתמוז היה רק אתמול.

אתם רוצים למנוע משומרי הגחלת מהמפלגות החרדיות, שהם משתמשים הכי הרבה בשירותים של בתי הדין הרבניים.
דוד ביטן (הליכוד)
דואגים. פעם ראשונה שמו אותו ב-02:00.
שלמה קרעי (הליכוד)
למנוע מהם שיהיה להם נציג אחד בוועדה לבחירת דיינים. אתם יודעים, אדוני היושב-ראש, בליל הסדר – זה בדיוק זמן מתאים, ככה אמצע הלילה – אנחנו קוראים: והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.

ומה ההמשך הדבר הזה? כתוב שם: צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכול. מה לבן ביקש לעקור את הכול? איך יכול להיות שלבן שרק רימה – היה רמאי, רצה לגנוב את המשכורת של הרוב - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כמו בנט, בדיוק אותו דבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
- - הוא יותר גרוע מפרעה שעינה את עם ישראל. אלא מה, לבן אמר: הבנות בנותיי והבנים בניי וכל אשר אתה רואה לי הוא. הוא רצה לבולל את בני יעקב. לקחת אותם אליו. וזאת בדיוק הצרה הגדולה של הדור שלנו, שאתם נותנים לה יד כשאתם מוכרים את כל הנציגויות שצריכות להיות בידיים אורתודוקסיות, בידיים של היהדות האמיתית, את ראשות ועדתה החוקה ואת הוועדה לבחירת דיינים - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
לא, זה לא רשום.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אה, יהדות החילונית היא היהדות האמיתית.
היו"ר בועז טופורובסקי
לא רשום אורתודוקסית.
שלמה קרעי (הליכוד)
החילונית-האורתודוקסית. חילוני יכול להיות חילוני-אורתודוקסי.
היו"ר בועז טופורובסקי
זו כבר פרשנות.
שלמה קרעי (הליכוד)
זאת היהדות האמיתית.
היו"ר בועז טופורובסקי
זו כבר פרשנות. המילה אורתודוקס, זה כבר פרשנות שלך.
שלמה קרעי (הליכוד)
זאת היהדות שלי.
היו"ר בועז טופורובסקי
שלך.
שלמה קרעי (הליכוד)
אם היהודים היו כולם רפורמים לפני 200 שנה, היום כבר לא היו יהודים בכלל.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא היו נשארים יהודים היום.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני חושב שלפני 3000 שנה היהודים לא היו אורתודוקסים.
שלמה קרעי (הליכוד)
בוודאי כן.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בועז, אתה לא חושב ככה, בוא. אתה לא חושב ככה. אתה אדם הרבה יותר ראוי.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא היה דבר כזה. לא היה - - -
רם שפע (העבודה)
לא כדאי לך להתחיל בדיון הזה. המפלגות החרדיות יהיו בבעיה פה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אם היינו נראים כמו גלעד קריב, לא היה נשאר מאיתנו כלום. אולי קופים.
קריאות
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
בכל מקרה, אדוני היושב-ראש, אתם ביום הזה מנסים לעקור את הכול, גם את ראשות ועדת החוקה וגם ממדרים את המפלגות החרדיות וגם אותי.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת קרעי, בסדר.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא יכול להתמודד עכשיו בוועדה לבחירת דיינים.
היו"ר בועז טופורובסקי
מאה אחוז. בבקשה, שקט, שקט, שקט.
שלמה קרעי (הליכוד)
למה אתה פוסל אותי? מה עשיתי לך לא בסדר?
היו"ר בועז טופורובסקי
אינני יודע - - - בבקשה. חבר הכנסת אוריאל בוסו – לא נוכח.
יואב בן צור (ש"ס)
הוא ביקש שאני אדבר במקומו.
היו"ר בועז טופורובסקי
לא, אתה עוד מעט תגיע.
יואב בן צור (ש"ס)
טוב.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת אופיר סופר, בבקשה.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת ויושב ראש המפלגה, נכון?
אופיר סופר (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, קודם כול, אני רוצה להודות לך על זה שדאגת שאני אעבור לציונות הדתית.
היו"ר בועז טופורובסקי
שיהיה בהצלחה.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
דווקא אני רוצה לומר וחשוב לי שהיועצת המשפטית גם כן תתייחס לעניין הזה, שבהתנהלות שלך בעניין הזה יש המון יושר פנימי ויושר אישי.
קריאה
פיששש.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
צריך לומר בכנות שאתה יודע שאני מחזיק ממך איש ישר מהשיחות מסדרון שלנו ולגבי נושאים אחרים.

עכשיו אני שוחחתי לפני כן עם היושב-ראש היוצא, יושב-ראש הכנסת הקודם, ושאלתי אותו כמה באמת האירוע הזה שמתרחש כאן הערב הוא חריג. ואני אגיד לך, אני בשבת הייתי בשכונת מרחביה והסתובבתי קצת באזור בלפור אחר הצוהריים ושמעתי את כל המצפצפים, אלה שצפצפו לנו שנתיים על שומרי הסף ועל תפקידם. ואני אגיד את זה אחר כך במליאה. לא נותנו יותר מדי שומרי סף כאן במשכן. שמעתי לפני כן את חבר הכנסת האוזר איך הוא אימץ את השמאל על מלא, מה שנקרא, כל אנשי תקווה חדשה – יועז הנדל, האוזר – בשם הממלכתיות, מה שנקרא, הם מגייסים את כל הממלכתיות לטובת האינטרסים הנמוכים שלהם.

ואני שואל, גברתי היועצת המשפטי, אני מבקש את התייחסותך, כמה דחוף הדיון הזה שהתרחש, שהתרחשו פה במקביל, כמה האירוע הזה חריג ומדוע את מאשרת אותו.
יעקב מרגי (ש"ס)
אני לא - - - שאילתות.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
רק שנייה אחת, בבקשה.
יעקב מרגי (ש"ס)
תפנה בשאילתות.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
אני מבקש שתתייחסי, אני מבקש שזה יהיה לפרוטוקול.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת מרגי, תן לענות.
קריאה
עוד לא, עוד לא, עוד לא.
היו"ר בועז טופורובסקי
כנס.
דוד ביטן (הליכוד)
תכניס אותו, נו.
היו"ר בועז טופורובסקי
כנס, כנס.
קריאות
כנס, יעקב. כנס.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - - להיכנס, יש. יש.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כבר קריאה ראשונה, תוציא אותו. התנהגות הזאת לא הולמת.
היו"ר בועז טופורובסקי
בוא תחליף אותי - - -
אופיר סופר (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש, אתה זוכר שאני פה באמצע, כן? אין לי אפשרות לקרוא ליושב-ראש בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מתי זה הופך לתיק פלילי – אחרי שמונה פעמים שאתה מוציא אותי או אחרי תשע?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תאמין לי שאם מנסור ידרוש, גם תוכל להוציא את היושב-ראש.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
חחח.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
איפה מנסור שיגן עלינו.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
אני מבקש שהיועצת תתייחס לעניין.
היו"ר בועז טופורובסקי
היא כבר התייחסה לזה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
וגם תכניסו את פטין.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
איפה מנסור, ראש ישיבת אביתר.
ארבל אסטרחן
- - -
היו"ר בועז טופורובסקי
שנייה, שנייה, תקשיבו לה.
ארבל אסטרחן
קודם כול, אני לא שמעתי את נימוקיו של יושב-ראש הכנסת. הוא לנוהג גם - - -
אופיר סופר (הציונות הדתית)
אני לא שומע.
ארבל אסטרחן
אני לא שמעתי את נימוקיו של יושב-ראש הכנסת.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כי אין לו. אין לו.
היו"ר בועז טופורובסקי
די, נו. די, די. אני אתן לכל אחד. בוא.
ארבל אסטרחן
העניין הזה כבר עוד פעם שאלה. הייתה תשובה שהוא ניתן אישור.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
מסוכן להעיר אותו בשעה הזאת?
קריאה
הוא ער, הוא ער.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
קורה פה משהו חריג.
ארבל אסטרחן
אבל הישיבה מסתיימת.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
לא, לא, לא, סליחה. בג"ץ פסל חוק בגלל הליך לא תקין שקרה ברצף והכול.
ארבל אסטרחן
נכון.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
אני שואל, מסוכן להעיר אותו? את רוצה שאני אעשה את זה?
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת אופיר סופר.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
אדוני היושב-ראש - - - נפנה ליושב-ראש.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בוא נעשה הפסקה.
ארבל אסטרחן
אני לא חושבת שזה מקרה דומה.
קריאה
אל תביך אותו. אל תביך - - -
אופיר סופר (הציונות הדתית)
לא, אני שואל.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת סופר, בסדר.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
אני שואל.
ארבל אסטרחן
אני לא חושבת שהמקרה דומה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
בטח שחייבים לנמק פה.
ארבל אסטרחן
זה לא מקרה דומה.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני רק רוצה להגיד לך בהמשך למה - - -
אופיר סופר (הציונות הדתית)
יש לנו פסק דין לפסילת חקיקה בגלל שהיא לא התנהלה בצורה לא נכונה ולא מקובלת.
היו"ר בועז טופורובסקי
אבל תן לי לסיים. אתה כבר סיימת. אבל תקשיב שנייה, בבקשה.

חבר הכנסת סופר, אני מודה לך על מה אמרת. אני חוזר על מה שאמרתי מקודם. אני מוד מקווה, וזה מאוד חורה לי, מערכת היחסים הזאת בין האופוזיציה לקואליציה, אני מאוד מקווה שהיא תשתפר מהר ואני אעשה מה שאני יכול כדי שהיא תשתפר, אני אומר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז תעשה הפסקה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתה יודע, למשל, לסתום לי את הפה, בועז? כן? זה אחד מהדברים שאתה עושה, מה שאתה יכול? כדי שהיחסים ישתפרו? אמרת: את מדברת עכשיו – ואז לא נתת לי לדבר מילה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני יכול להציע הצעה? הצעה מפויסת, מפויסת.
היו"ר בועז טופורובסקי
שנייה, תן. תן אבל שנייה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ממש מראה שאתה לעשות כל מה שאתה יכול כדי לשפר את מערכת היחסים.
היו"ר בועז טופורובסקי
לא צריך. את רשומה כאן בפעם השלישית, אבל את רוצה, סבבה. הכול בסדר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני מאוד רוצה.
היו"ר בועז טופורובסקי
זה לא נראה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני מאוד רוצה. אני מאוד נפגעתי ממה שעשית, מאוד מאוד.
היו"ר בועז טופורובסקי
ולגבי החלק השני של מה שאמרת, אני רק רוצה להגיד כאן שמבחינתי ההיתלות שלכם בבג"ץ ובייעוץ המשפטי זו - - - מאוד מאוד גדולה לאחרית הימים.
אופיר סופר (הציונות הדתית)
לא, אני רק מזכיר. אני רק מזכיר - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת משה גפני, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
רק בשביל הפרוטוקול, בשום פנים ואופן לא נסמך על בג"ץ, אדוני היושב-ראש.
רם שפע (העבודה)
אתה לא. חיים באופוזיציה - - -
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
שנייה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
קצת כבוד.
היו"ר בועז טופורובסקי
אל תפריעו, בבקשה.
יעקב מרגי (ש"ס)
גפני מדבר.
היו"ר בועז טופורובסקי
אל תפריעו, בבקשה, לחבר הכנסת גפני.
יואב בן צור (ש"ס)
אני מוחה. זה קיפוח, גם לאשכנזים - - -
רם שפע (העבודה)
קרעי, אתה אומר שביטן עשה טעות?
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
אדוני היושב-ראש.
היו"ר בועז טופורובסקי
אתה היושב-ראש, ואני - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
לא, לא. אתה היושב-ראש ואני פונה אליך בכבוד.
היו"ר בועז טופורובסקי
אתה תמיד היושב-ראש.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
ואני רוצה להגיד לך, היות שהחוק של הוועדה שאתם מביאים - - - אני אין לי איזו נגישות, אין לי מועמד לדיינות. אבל זה חוק שאומר שאני לא אהיה בעניין הזה. הוא מוציא חלק מהאוכלוסייה, חלק מהאנשים שנמצאים כאן בבניין הכנסת, מוציאים אותם מהעניין הזה. באתי לירדנה בשעה 00:25 במליאת הכנסת, אני הייתי אמור לדבר. ואני שאלתי אותה: מתי מתכנסת הוועדה כאן, הוועדה המסדרת, בגלל שהייתה אמורה להתכנס ב-00:15. אז היא אמרה לי, אחרי שהיא בדקה אצלה: הוועדה אמורה להתכנס ב-00:55. זה מה שהיא אמרה לי. אני שאלתי את יושב-ראש הכנסת: למה אתה נותן אישור לכנס את הוועדה - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
ששש. יעקב, דקה.
יעקב מרגי (ש"ס)
אל תפריע לי, אני מדבר איתה.
היו"ר בועז טופורובסקי
די, די.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
- - כשמליאת הכנסת עובדת, למה אתה נותן את האישור הזה? אז הוא אומר: אנחנו בדקנו, שאלתי, התייעצתי עם מזכירת הכנסת ועם - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אלקין.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
- - היועצת המשפטית; מתברר שבעבר היו תקדימים כאלה.

אני מודיע באופן החד-משמעי, אני מהוותיקים או אפילו הוותיק, אני לא זוכר מקרה כזה כמו שקרה פה בשלושה הימים האחרונים. לא היה דבר כזה. אני רוצה להגיד שהדוגמה של הוועדה למינוי דיינים זאת הדוגמה הפשוטה ביותר. היום, על פי החוק, צריך שיהיו, מתוך הארבעה, צריך שיהיו שתי נשים, מתוך הארבעה, שבוחרת המערכת הציבורית, המערכת הפוליטית. יכול להיות בממשלה, יכול להיות בכנסת.

באו עכשיו בתחכום מרושע ועשו את הדבר הפשוט. אמרו: כן, יישארו – לא תהיינה יותר נשים – יישארו שתי נשים מתוך הארבעה. אבל שתי הנשים האלה יהיו רק מהכנסת, בגלל שהממשלה כבר בחרה את הגברים, רק את הגברים – את אלקין ואת מתן כהנא. עכשיו, את מונעות הנשים - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
חבל שמרצ לא בקואליציה.
היו"ר בועז טופורובסקי
תן לו לסיים.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
כן, נכון. טוב, בסדר. אבל את מונעות הנשים במקרה של הכנסת? מונעות את - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
תגידו לי, אתם אוהבים אותו? אז למה אתם הורגים אותו?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מונעות את כל הגברים שבכנסת.
דוד ביטן (הליכוד)
לא. אני אוהב אותה. היא ביקשה. היא ביקשה, לא אני.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
אני אשמח בלי הפרעה.
יואב קיש (הליכוד)
תנו לו לדבר, נו, דוד.
דוד ביטן (הליכוד)
מה, מה הבעיה?
יואב קיש (הליכוד)
תן לו לדבר.
דוד ביטן (הליכוד)
אין בעיה.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
למנוע, למנוע - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
רגע, לא מקשיבים לו. לא מקשיבים לך.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אלקין העביר - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
הרב גפני, גם ככה זה לא מעניין אותם.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אלקין העביר - - -
דוד ביטן (הליכוד)
עכשיו הם בחרו כבר את אלקין ואת כהנא.
יעקב מרגי (ש"ס)
ככה זה, כשמדברים לעניין, הם מתחילים להתעסק במשהו אחר.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא, לא. יעקב, יעקב, מנסור, מנסור עבאס איתם.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מנסור על הקו.
ינון אזולאי (ש"ס)
מנסור בווטסאפ.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
זאת שאלה. הוא שלט היום.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
לא נכון, ביטן.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
מנהלת בית הספר מעביר הוראות.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
כן, כן. הם שניהם. זה הסיכום. זה ההסכם הקואליציוני.
קריאה
הרב גפני, מה עם כל הקשרים - - -
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
אדוני היושב-ראש, אני - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת גפני, סליחה, אני מקשיב. סליחה, אני מקשיב.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
אני מכבד אותך.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני מכבד אותך ואני מצטער. הייתה לי סיבה טובה. אני תכף אסביר זאת.
ינון אזולאי (ש"ס)
מנסור היה בווטסאפ.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
לא, לא. בסדר. בסדר. אני אומר לך, אדוני היושב-ראש, ואני אומר ליועצת המשפטית של הוועדה, ארבל - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
חבל שאתה לא שומע.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
- - אני אהיה קשוב עד כמה ההקשבה שלך בעניין הזה – המציאות הזאת, אני יכול להגיד את זה על חוקים נוספים שעלו במהלך הלילה. אבל אני על הדיינים יכול להגיד בוודאות. הדיינים לא משנים פה סדרי בראשית. זאת אומרת, לא נישאר שהנושא שאישה צריכה שתהיה בוועדה למינוי דיינים, קורה עם זה משהו. לא קורה עם זה מום דבר. עד היום היה על פי החוק שתי נשים. וגם על פי החוק שאתם מציעים עכשיו שתי נשים. מה שעושים הוא פשוט מוציאים את החרדים החוצה. זה בסדר, אבל זה לא דחוף.
דוד ביטן (הליכוד)
בדיוק.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
מה דחוף להוציא את החרדים?
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת גפני, אני יכול לשאול אותך שאלה?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אני מוחה. לא מוציאים רק את החרדים, את כל הגברים שבכנסת מוציאים החוצה.
היו"ר בועז טופורובסקי
יש לי המון כבוד, חבר הכנסת גפני.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
- - -
אבי מעוז (הציונות הדתית)
לא, מה?
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
- - -
היו"ר בועז טופורובסקי
שנייה, בבקשה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אני לא בדיוק.
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר הכנסת מעוז, תן לי. אני מנס לשאול את חבר הכנסת גפני משהו. יש לי המון כבוד אליך ויש לך המון המון ניסיון. מהניסיון שלך, הדבר הזה לא צריך עכשיו להעלות להצבעה?
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
בוודאי שלא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
חד-משמעית.
היו"ר בועז טופורובסקי
אני שאלתי את גפני.
משה גפני (יו"ר הוועדה הזמנית לענייני כספים)
אני אגיד בגלל שתי סיבות. הסיבה האחת – בגלל השעה המאוחרת הזאת, שיש דיון במליאה, שיש שם פיליבסטר, ולא חשוב מה, אבל יש שם הצבעות ויש שם דיונים שאנחנו משתתפים בהם. זה לא שאנחנו לא משתתפים. אבל אם זה היה חוק שבאמת הדחיפות בו היא ממש משמעותית, אז זה מתגבר. מה אפשר לעשות. אבל זה לא, אין בזה - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
חבר כנסת גפני, אני רוצה - -
יואב קיש (הליכוד)
לקבל את הצעתך.
היו"ר בועז טופורובסקי
- - להגיד לך משהו. שכנעת אותי.
יעקב אשר (יהדות התורה)
חחח.
היו"ר בועז טופורובסקי
ובעצה אחת שעשיתי עם חברת הכנסת עידית סילמן, יושבת-ראש הוועדה - -
דוד ביטן (הליכוד)
כן, אבל אתה קיבלת עוד החלטות, עוד החלטות.
מירב בן ארי (יש עתיד)
תן לו לדבר.
דוד ביטן (הליכוד)
בסדר - - - הצבעות על הדיינים. קיבל החלטות - - -
היו"ר בועז טופורובסקי
- - אנחנו לא נעלה את זה להצבעה. נשארו עוד הדוברים הבאים: פינדרוס, יואב בן צור, יוראי יהב הרצנו, קטי שטרית, ינון אזולאי, ישראל אייכלר, אבוטבול, ביטון וסטרוק. אני נותן לך לדבר, אבל לא עכשיו. אנחנו נועלים את הישיבה. ואנחנו נמשיך את הדין במועד יותר נכון. תודה רבה.


הישיבה ננעלה בשעה 02:10.

קוד המקור של הנתונים