ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 09/06/2021

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת20
ועדת הכספים הזמנית
09/06/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 31
מישיבת ועדת הכספים הזמנית
יום רביעי, כ"ט בסיון התשפ"א (09 ביוני 2021), שעה 9:30
סדר היום
הצעת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"א–2021
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
ינון אזולאי
מיכל וולדיגר
אופיר כץ
יוראי להב הרצנו
יצחק פינדרוס
גלעד קריב
חברי הכנסת
נירה שפק
מוזמנים
מירי סביון - משנה למנהל רשות המסים, משרד האוצר

אמיר דהן - מנהל מחלקת פיצויים, רשות המסים, משרד האוצר

ישי פלרמן - עוזר ראשי משפטית, רשות המסים, משרד האוצר

תמיר כהן - ראש המטה הכלכלי של שר האוצר, משרד האוצר

נתנאל אשרי - רכז מינהל ומיסוי באגף תקציבים, משרד האוצר

אלעד סלומיאנסקי - מתמחה, משרד המשפטים

נתנאל היימן - ראש אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים בישראל

פיטר סמיט - נציג, המשמר החברתי
ייעוץ משפטי
שגית אפיק
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אסתר מימון


הצעת תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"א-2021
היו"ר משה גפני
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים. אנחנו אמורים להצביע עכשיו על תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף). בהתאם לסיכום אתמול קיבלנו את תקנות מס הכנסה (פחת מואץ לציוד ששימש בעסק שניזוק ממעשה אלימות הנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי בחודש מאי 2021), אבל קודם כול נדבר על מס רכוש וקרן פיצויים.

האם אתם יכולים בבקשה לומר איפה אנחנו עומדים עם העניין הזה? כל מה שקראנו אתמול והשינויים שנעשו, שעל זה כמובן גם נצביע, שאנחנו מדברים לא על מיליון שקל, כפי שכתוב במקור, אלא מיליון וחצי, ולא 370 שקל, אלא 430 שקל. בבקשה, לגבי הנושא של חוף אשקלון.
מירי סביון
הנושא הזה נבדק עובדתית, וגם בהבנה הם לא צריכים להיכנס, הם לא נמצאים בטווח של 7 ק"מ, ולכן לא צריך לכנס עוד טיפול בנושא.
היו"ר משה גפני
ואם הם כן נמצאים, הם ייכנסו בכל מקרה?
מירי סביון
נעשתה אתמול בדיקה עובדתית יחד עם מי שהעלה את הנושא, והנושא סוכם.
היו"ר משה גפני
לגבי המשפחתונים?
מירי סביון
לגבי המשפחתונים אמרנו אתמול וגם הכנסנו את זה לנוסח, שמי שיש לו הכנסה מעסק או משלח יד מניהול, הפעלה של מוסד חינוכי, שהיה סגור כתוצאה מאחריות של פיקוד העורף, יקבל מסלול שכר כמו שהמעסיקים מקבלים.
שלומית ארליך
נקרא רק את הנוסח שזה יהיה ברור.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
שלומית ארליך
אתם רוצים בתוך מסלול שכר להכניס פסקה (4). ישי, תקרא את הנוסח.
ישי פלרמן
הפסקה תגיד ש"לגבי ניזוק, שהכנסתו היא מעסק או משלח יד, לפי סעיף 2(1) לפקודה בלבד - -
שלומית ארליך
למה "בלבד"?
מירי סביון
זה עסקים. הכוונה לעסקים.
שלומית ארליך
מספיק להגיד שזה לפי סעיף 2(1), נקודה.
מירי סביון
2(2) הוא שכיר, המעסיק מקבל במישרין. 2(1) זה מי שיש לו הכנסה עסקית.
שלומית ארליך
אין בעיה, רק למה המילה "בלבד"? אם את כותבת שזה לפי סעיף 2(1) - - -
ישי פלרמן
צריך להבהיר שהוא לא עובד גם כעובד במוסד חינוך.

- - (להלן – עובד עצמאי) שעובד במוסד חינוך, ונעדר מעבודתו עקב הוראה על סגירת משרד החינוך שהוא עובד בו, והוא נפגע כתוצאה מהיעדרות זו; שווי הנזק כשהוא מוכפל במספר ימי ההיעדרות של העובד העצמאי בשל המצב הביטחוני". זו פסקה שמתייחסת אל העצמאי כאל עובד, והוא יקבל את אותו פיצוי כאילו שהוא היה עובד, אם הוא עובד במוסד חינוך.
היו"ר משה גפני
מאה אחוז. לאחר מכן הגדלתם את זה לפי הבקשה שלנו וזה גם הרצון שלכם, מ-40 ק"מ ל-80 ק"מ. מי שנמצא בין 40 ק"מ ל-80 ק"מ – מה דינו?
מירי סביון
הוא יקבל מסלול שכר.
גלעד קריב (העבודה)
ביקשנו שם שאם אתם לא מוסיפים מסלול מחזורי, מי שמקבל פיצוי שכר יכול לקבל במקביל פיצוי קורונה. זאת הייתה הבקשה. לא צריך להסביר לנו עוד פעם, אנחנו הבנו.
היו"ר משה גפני
איפה זה כתוב בתקנות שאי-אפשר לקבל את שני הדברים?
שלומית ארליך
מ-40 ק"מ עד 80 ק"מ חל רק מסלול שכר. אתם יכולים להסביר - - -
היו"ר משה גפני
אם הוא מקבל קורונה, אני לא צריך שהיא תסביר, אני אסביר.
אופיר כץ (הליכוד)
רק להבין אם עמדתם השתנתה.
היו"ר משה גפני
מי נמצא פה ממשרד המשפטים? אתם חיים בשלום עם האפליה הזאת שיש לאלה מ-40 ק"מ עד 80 ק"מ לגבי הנושא הזה שהם מקבלים רק דבר אחד ולא כמו בעוטף עזה?
קריאה
עם ההבחנה.
היו"ר משה גפני
עם ההבחנה הזאת?
אלעד סלומיאנסקי
על מה אתם מדברים? על פיצויי קורונה?
היו"ר משה גפני
אני שואל האם אתם חיים בשלום עם זה שמי שנפגע מ-40 ק"מ - - -
אלעד סלומיאנסקי
המדינה נותנת באופן כללי פיצויים עד 40 ק"מ, בגלל הסבב הנוכחי שבו היו הנחיות של פיקוד העורף לסגור מוסדות ציבור - - -
היו"ר משה גפני
היא נותנת עד 80 ק"מ.
אלעד סלומיאנסקי
נותנים מסלול שכר עד 80 ק"מ, אבל הפיצוי הוא למעסיקים שספגו על עצמם את המשכורת של העובד ושילמו בכל זאת לעובד.
היו"ר משה גפני
אבל יש אפליה.
אלעד סלומיאנסקי
למה אפליה?
היו"ר משה גפני
אם אתה נמצא בתוך ה-40 ק"מ אתה מקבל יותר. אתה חי עם זה בשלום?
אלעד סלומיאנסקי
הנקודה שהמדינה מפצה את המעסיקים שספגו את התשלום לעובד - - -
גלעד קריב (העבודה)
אין בעיה, אז - - -
היו"ר משה גפני
גלעד קריב.
שגית אפיק
רק חידוד. הרלוונטיות יכולה להיות גם המצב. כולם ספגו פגיעות - - -
אלעד סלומיאנסקי
שוב, זה עניין של מדיניות. מבחינה משפטית - - -
היו"ר משה גפני
לא שמעתי עדיין בחדשות שאתם במשרד המשפטים תחליטו גם על המדיניות. יכול להיות שזה כבר הגיע, לא שמתי לב.
שגית אפיק
לא, הוא אמר - - -
היו"ר משה גפני
שמעתי מה שהוא אמר. אני רוצה לדעת באופן טהור, רציני. משרד המשפטים, אני רוצה לדעת האם אחרי שהוחלט שמפצים גם את אלה עד 80 ק"מ, בגלל הסיבה של מה שהיה בפועל, האם אתם חיים בשלום עם זה שהם הולכים רק על מסלול אחד?
אלעד סלומיאנסקי
שוב, המדינה החליטה לפצות לא באופן כללי, להרחיב ל-80 ק"מ, אלא היא החליטה לפצות על משהו ספציפי, לפצות מעסיקים שספגו ושילמו תשלום לעובדים שלהם, אז המדינה מחזירה להם. על זה שהם שילמו לעובדים שלהם, בזמן שהעובדים היו צריכים להיות - - -
גלעד קריב (העבודה)
אפשר לקבל תשובה על הקורונה?
היו"ר משה גפני
האמת היא שלא הבנתי את התשובה. פחדת להגיד שאתה לא חי עם זה בשלום? הרי יש פה אפליה. יש אפליה.
אלעד סלומיאנסקי
שוב, אנחנו במשרד המשפטים מבחינת מדיניות - - -
היו"ר משה גפני
אתם משרד המשפטים, זה אני גם יודע.
אלעד סלומיאנסקי
המדינה תחליט על מה היא מפצה.
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת אופיר כץ, אנחנו דיברנו אתמול ודיברנו בבוקר על העניין של האפליה הזאת. אני מבקש ממך שתציע הצעה ונצביע עליה.
אופיר כץ (הליכוד)
לפי מה שאני מבין אין שינוי בעמדה, ואין עם זה גם בעיה משפטית. ההפך, אני חושב שאנחנו כן נותנים חיזוק להבחנה שנעשתה פה בין 0 עד 40 ק"מ לבין 40 ק"מ עד 80 ק"מ. ההפך, אנחנו כן מתקנים את זה, ולמרות העמדה, אנחנו רוצים לחזור - - -
היו"ר משה גפני
לא "למרות". העמדה שלנו היא העמדה.
אופיר כץ (הליכוד)
למרות העמדה של גורמי המקצוע.
היו"ר משה גפני
למרות העמדה שלנו הם לא מוכנים, לא להפך.
אופיר כץ (הליכוד)
אני חושב שאנחנו כן צריכים לאפשר, אנחנו רוצים לעזור לאזרחים שישבו בבית כי המדינה אמרה להם, הם ישבו בבית כי זרקו עליהם טילים. אני חושב שאנחנו כן צריכים לעזור לאזרחים. אם יש עוד אפשרות לעזור להם, לתת להם גם את החזר ההוצאות – אם ניתן להם רק את החזר ההוצאות, יישארו עובדים שלא יקבלו שכר – לתת להם גם את האפשרות של החזר ההוצאות וגם את האפשרות של השכר, שגם המעסיק יוכל לקבל החזר וגם העובדים יקבלו שכר, וזה תפקידנו.
היו"ר משה גפני
זה יכול להוריד במידה מסוימת את האפליה.
אופיר כץ (הליכוד)
זה מצמצם את ההבחנה הזאת.
היו"ר משה גפני
זה מצמצם את האפליה.
שגית אפיק
שמענק הקורונה לא יהיה מענק חליפי לשכר, אלא אפשר יהיה לקבל גם וגם.
אופיר כץ (הליכוד)
לא יהיה מענק חליפי, אלא גם וגם. יהיה אפשר גם החזר הוצאות וגם את השכר.
היו"ר משה גפני
מה עוד נשאר?
גלעד קריב (העבודה)
נשארה השאלה של תקופת הייחוס של חודש מאי 2019. לא יכול להיות בסיס הייחוס.
מוסי רז (מרצ)
יכול להיות. השאלה, למי?
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני רוצה תשובות. בבקשה.
מירי סביון
תשובה למה? סליחה.
קריאה
לנושא של האולמות.
שגית אפיק
מה שביקש חבר הכנסת אופיר כץ והיושב-ראש אישר שמעתם?
מירי סביון
הפתעתם אותנו.
אופיר כץ (הליכוד)
לא הפתענו, אתמול עצרנו את הדיון בגלל זה.
גלעד קריב (העבודה)
הפתענו אתכם שאנחנו זוכרים מה שאמרנו אתמול. הפתעה. חברי הכנסת זכרו ביום רביעי את מה שהם ביקשו מהמשרד ביום ראשון.
אופיר כץ (הליכוד)
מירי, אתמול הדיון נעצר בשביל שתחזרו אלינו בעניין הזה. על מה דנו אתכם?
היו"ר משה גפני
מירי, אני רק רוצה להרגיע אותך, בעזרת השם, ברגע שיהיה יושב-ראש ועדת הכספים שהוא יהיה ממפלגתו של שר האוצר, יהיה לכם יותר קל. היום לא, מה לעשות.
גלעד קריב (העבודה)
אל תחשבו שיהיה לכם יותר קל.
היו"ר משה גפני
אל תחשבו. תדעו שזה המצב.
אופיר כץ (הליכוד)
סדקים בקואליציה...
גלעד קריב (העבודה)
שום סדקים בקואליציה.
היו"ר משה גפני
אל תחשבו, תדעו שזה מה שיהיה. אני רוצה לראות עוד יושב-ראש ועדת הכספים שהוא ממפלגתו של שר האוצר שיבוא ויגיד שתחזרו הביתה, תעשו שיעורי בית.
אופיר כץ (הליכוד)
זו בדיוק הדוגמה למה חשוב שיהיה - - -
היו"ר משה גפני
מה זאת אומרת שאת שואלת מה זה? דיברנו על זה, זה אחד הדיונים הגדולים שהיו.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
צועקים "דמוקרטיה", ובדמוקרטיה גוף לא יכול לבקר את עצמו.
נירה שפק (יש עתיד)
סליחה, כבוד היושב-ראש, מה אתה רומז, שאם היה לך שר אוצר מהמפלגה שלך היית מתנהג אחרת?
היו"ר משה גפני
לא הייתי יושב-ראש ועדת הכספים, חד-משמעית.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אי-אפשר לעשות את זה.
אופיר כץ (הליכוד)
הוא לא היה יושב-ראש ועדת הכספים.
היו"ר משה גפני
אם מהמפלגה שלי היה שר האוצר, והייתי צריך לשבת פה כדי לעשות את המדיניות של שר האוצר, שייקח עוזר. הא צריך לקחת אותי? הייתי הולך לוועדת הכלכלה, לא לוועדת הכלכלה, לחוץ וביטחון.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אחד התפקידים החשובים ביותר לוועדה זה לבקר - - -
היו"ר משה גפני
רבותיי, אין לנו זמן. אני מבקש הלאה, לגבי הנושא של הזמנים. בבקשה.
שגית אפיק
ביקשו שחודש מאי לא יהיה לייחוס.
מירי סביון
בעניין האולמות? באיזה עניין?
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
בנושא האולמות וכל הדומים להם.
אופיר כץ (הליכוד)
זה לא רק אולמות - - -
גלעד קריב (העבודה)
היו שלושה ימי לחימה ושני ימי זיכרון.
מירי סביון
דיברנו על זה שזה סופי שבוע, והיה חג שבועות. אני אומר שוב כמו שאמרנו אתמול, ובעניין הזה אנחנו לא יכולים לתת מענה אחר, התקופות לייחוס הן תקופות לייחוס. מדובר פה בדברים ייחודיים, אנחנו לא יכולים לתפור חליפה ייחודית לכל ענף ולכל עסק שהיו לו - - -
גלעד קריב (העבודה)
למה אתם לא מחשבים על בסיס יוני 2019, כשאתם יודעים שהיה סבב לחימה, יום חג ושני ימי זיכרון, לא רק לענף המסעדות? תסבירו.
מירי סביון
גם לזה ענינו אתמול כמה פעמים.
גלעד קריב (העבודה)
לא עניתם.
מירי סביון
אני אסביר. הדיווחים מתבססים על התקופות המקבילות בהתאם לדיווחי מע"מ, בחלק מהעסקים זה חד-חודשי, בחלק מהעסקים זה דו-חודשי, כך מערכות עובדות. וכמו שהסברנו אתמול, כדי שנוכל לבנות מערכות יעילות ויחסית אוטומטיות שיודעות לעשות את החישובים, ויודעות לשלוח את הכספים בהקדם לאלפי עסקים בכמויות מאוד מאוד גדולות, אנחנו בונים אותן על סמך הדיווחים הקיימים שיש לנו. דיווחי מע"מ מדווחים בחלק מהעסקים באופן חד-חודשי ובחלק מהעסקים באופן דו-חודשי.
נירה שפק (יש עתיד)
זה לא סותר את מה ששאלנו.
מירי סביון
לכן כשאנחנו מדברים פה על חודשים, על עסקים שההשוואה נערכת במאי מול מאי, או מאי-יוני מול מאי-יוני, בהתאם לכל אחד - - -
נירה שפק (יש עתיד)
זו תשובה שלא מתקבלת. את שומעת מה את אומרת? הרי לא מבקשים לשנות את המערכת, אומרים את אותו דבר, פשוט נקודת הייחוס. את מקלידה X במקום Y, זה הכול.
מירי סביון
זה יותר מורכב.
גלעד קריב (העבודה)
את יודעת מה הבעיה בתשובה שלכם? שבתקנות עצמן, הרי אתם יצרתם סעיפים מיוחדים לעסקים שנפתחו אחרי, ושם המערכת שלכם יודעת לחלק בשניים, להכפיל ב-12. זו תשובה לא רצינית. אם המערכות של רשות המיסים לא יודעות לעשות את השינוי הזה, אז תאמרו לפחות את האמת לחברי הכנסת.
מירי סביון
אני אומרת שוב, צר לי שזאת האמירה. ההתייחסות היא מאוד רצינית לאור הניסיון שלנו עם מענקי הקורונה. מכיוון שאנחנו יודעים מה היה צריך לעשות כדי לתת לפעמים תשובה, לדוגמה בנושא של התייחסות לחודשיים לעבור להתייחסות לארבעה חודשים, שזה ארך לנו חודשים רבים - - -
גלעד קריב (העבודה)
אני חייב לומר, לאור האמירה הקודמת שלך שהפתענו אותך עם השאלות ששואלים בשני ושלישי, שאני קצת מפקפק בעומק הבדיקה המחשובית, אבל אני שואל שאלה אחרת. הצענו לכם אתמול שתאפשרו לעסקים – אדוני היושב-ראש - - -
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת קריב, הפסקה של שתי דקות. מייד אחרי זה אני מצביע.

(הישיבה נפסקה בשעה 09:50 ונתחדשה בשעה 10:04.)
היו"ר משה גפני
אני מחדש את הישיבה. מירי, תגידי למה אתם מסכימים. בבקשה.
מירי סביון
מי שזכאי למסלול שכר ב-40 ק"מ עד 80 ק"מ, יוכל לקבל גם מענק הוצאות קבועות של הקורונה. אנחנו מחדדים "מענק הוצאות קבועות".
שגית אפיק
כלומר, לא מענק סוציאלי למעשה. 0 עד 40 ק"מ, מי שייקח מסלול שכר, לא יהיה זכאי, אני מבינה, למענק הוצאות קבועות – אתם לא רואים עם זה בעיה?
מירי סביון
מי שנמצא ב-0 עד 40 ק"מ יש לו גם את מסלול המחזורים. מסלול המחזורים למי שהפגיעה שלו במחזור הוא מסלול מאוד נדיב, הרבה יותר נדיב ממענקי הקורונה, מכיוון שהוא כולל בתוכו גם הפסד רווחים, גם הוצאות קבועות בוודאי ורכיבים נוספים.
שגית אפיק
האם יש מישהו במסלול של 0 עד 40 ק"מ שלא יכול לקחת מסלול מחזורים?
מירי סביון
יכול להיות מישהו שלא נפגע במחזורים למשל, ואז הוא במסלול שכר, ואז ממילא הוא לא זכאי למענקי קורונה, כך שזו צריכה להיות קבוצה - - -
שגית אפיק
כמעט ריקה?
אמיר דהן
ריקה.
שגית אפיק
זאת אומרת, מי שלא יכול לקחת מחזורית ב-0 עד 40 ק"מ ויכול לקחת לכאורה רק שכר, הוא ממילא לא יהיה זכאי למענק קורונה, אז גם אם תצבעו את זה - - -
אמיר דהן
צריך לזכור שגם בקורונה צריך ירידה של 25%, ופה אתה לא צריך אפילו ירידה של 25%. זאת אומרת, לא עברת את הסף אפילו כדי להגיש תביעה, אז אין בזה היגיון שתוכל להגיש גם את הקורונה.
שגית אפיק
ולכן בעיניכם העובדה שהוא מקבל ב-0 עד 40 ק"מ מסלול מחזורים - - -
קריאה
שכר.
שגית אפיק
לא, מסלול מחזורים. 0 עד 40 ק"מ מאפשר מחזורים או שכר. כיוון שהוא יקבל מסלול מחזורים, זה מחפה על כך, מכיוון שזה מסלול שהוא מיטיב בהרבה גם ממענקי הקורונה וגם ממסלול מחזורים.
אמיר דהן
נכון, בכל הפרמטרים הוא מיטיב.
שגית אפיק
אתם נותנים מ-40 ק"מ עד 80 ק"מ שכר פלוס מענק קורונה הוצאות - - -
היו"ר משה גפני
יש לי עסק, שהעסק הזה לא עבד בחודש הזה, אני מבקש להיכנס למסלול אדום, אני מבקש לא להיות במסלול הירוק. אני אקבל יותר מאוחר, אבל אני מבקש שישימו את זה בחודש אחר שבו עבדתי. האם אתם מסכימים לזה?
מירי סביון
מחוץ ל-0 עד 7 ק"מ בוודאי שזה בלתי אפשרי.
היו"ר משה גפני
למה זה בלתי אפשרי?
מירי סביון
אין אפשרות לעשות את זה. כמו שאמרתי, אם אנחנו מתחילים לעבור למסלולים אדומים, אנחנו עוברים לעבודה ידנית ולא תהיה לנו אפשרות לפצות את העסקים, לא בחודשים הקרובים וכנראה ייקח מספר שנים. אין אפשרות להתחיל לפתוח מסלולים אדומים.
היו"ר משה גפני
לגבי הנושא של חוף אשקלון, הנושא ייבדק - - -
אמיר דהן
בדקנו. בדקנו הכול.
היו"ר משה גפני
יש פה טענה, כשהטענה אומרת שיש כאלה שבדקו ואמרו שיש מקומות שכן נמצאים.
אמיר דהן
אני אענה על הכול.
היו"ר משה גפני
אני מבקש לבדוק את כל הנושא הזה.
אמיר דהן
בדקנו והתשובה מקובלת. קודם כול, לגבי אזור התעשייה נמצא מעל 7 ק"מ בוודאות. זה נבדק. דיברתי גם עם ראש המועצה, מדובר שם בעסקים שהם מסחר: חנויות בגדים ואוכל.
נירה שפק (יש עתיד)
בואו נדייק, נגיד מה התב"ע.
אמיר דהן
כרגע התב"ע לא מעניינת. היום יש חברות בגדים ואוכל. נוסחת המחזורים מתאימה להם כמו כפפה, הם לא צריכים בכלל מסלול אדום. אין להם בעיה בכלל לקבל את המסלול האדום, אז לפרוץ את ה-7 ק"מ – פעם ראשונה שאנחנו עושים דבר כזה – כשהם לא ב-7 ק"מ, למישהו שלא יישם את זה בסופו של דבר, כי כולם יגישו מחזורים, זה נראה לי מיותר.

לגבי החקלאות שדיברו אתמול על שלושת היישובים, בדקנו את זה אתמול בערב, השטחים החקלאיים שלהם הם ב-0 עד 7 ק"מ. בחקיקה רשום לא היישוב בחקלאות, רשום שהשטח החקלאי נמצא ב-0 עד 7 ק"מ, אז הם יקבלו את ה-0 עד 7 ק"מ.
נירה שפק (יש עתיד)
אני רוצה להדגיש. מכיוון - - -
גלעד קריב (העבודה)
- - - להכניס את השם - - -
אמיר דהן
לא עשינו שמות. אין שמות בחקיקה.
היו"ר משה גפני
תגידי בקצרה. אין דיון עכשיו.
נירה שפק (יש עתיד)
בקצרה. אני רוצה שזה יירשם גם לפרוטוקול. כשהוצע כאן העניין דובר ונאמר שזה רק באשכול, ונאמרו היישובים של המועצה האזורית של גדי ירקוני, וגדי ירקוני חזר בו, הוא אמר שהוא מייצג את כלל המועצות. בשיח שנעשה עם המועצות ועם המדידות ועם אמיר ראינו שיש עוד שלושה יישובים, שניים בשער הנגב, דורות וברור חיל, ועוד אחד בחוף אשקלון, מבקיעים, כשהשטחים החקלאיים שלהם, למרות שהיישוב מעבר ל-7 ק"מ – השטחים החקלאיים נוגעים.

מה שסוכם עם אמיר, וזה מה שחשוב שיגידו, מכיוון שגם הוא בדק את זה וראה שזה נכון, נאמר שזה יחול על כלל השטחים. כלומר, אם חלקם ב-0 עד 7 ק"מ וחלקם מחוץ לזה, זה יחול ככלל.
גלעד קריב (העבודה)
זה רק במסלול החקלאות?
נירה שפק (יש עתיד)
כן. זה במסלול החקלאות.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אני מצטערת שאני מעלה את זה עוד פעם, אני גם יודעת שיושב-ראש איגוד האולמות נמצא פה ולא שמעו אותו אתמול, והוא מבקש להישמע. אני רוצה להבין בסופו של דבר האם הפתרון של הקורונה יחד עם הפיצוי עכשיו יענה על נושא האולמות, כי האולמות נפגעו הכי קשה, במובן הזה שהם היו סגורים בגלל הצורה שבה אנחנו נותנים פיצוי, שגורמת להם שהם לא היו פתוחים, כי מה לעשות, בספירת העומר - - -
היו"ר משה גפני
הבנו. תשובה. תשובה לשאלה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
מה הפתרון?
אמיר דהן
כמו שאמרנו, אנחנו לא יודעים לשנות - - -
היו"ר משה גפני
לא על זה היא שאלה. היא שאלה האם הנושא הזה שייכלל גם הקורונה בעניין, האם זה פותר את הבעיה של האולמות?
אמיר דהן
זה נותן להם מענק על ההוצאות הקבועות שלהם. הם יוכלו להגיש קורונה, והם יוכלו לקבל מענק על ההוצאות הקבועות.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
גם בקורונה המדד היה 2019, וגם שם הם - - - זה לא נותן שום פתרון.
היו"ר משה גפני
רבותיי, מספיק.
ינון אזולאי (ש"ס)
שאלה, רק לגבי עובדים שעתיים. בדרך כלל יש להם את הימים הקבועים שלהם, זה יכול להיות מטפלת, זה יכול להיות מנקה. דווקא אלה שעובדים הכי קשה, קשי היום, עלולים להיפגע או שהם גם יוכלו לקבל בעצם זה שהם אמורים לבוא בשעות מסוימות ולא הגיעו באותו זמן? האם זה מכסה גם אותם?
אמיר דהן
לפי החקיקה הם מקבלים. גם עובד חצי יום או חצי משרה. אם זו הייתה תוכנית העבודה, והוא היה אמור להגיע - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
זה לא מוגדר כחצי משרה. למשל מנקה שמגיע לשלוש שעות בשבוע.
היו"ר משה גפני
הוא אומר שכן.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה לא מוגדר כחצי משרה. אם הוא לא הגיע באותו זמן, הוא לא יקבל.
אמיר דהן
אם יוכח שהוא היה צריך להגיע, בוודאי.
היו"ר משה גפני
תודה.
שלומית ארליך
בתנאי שהמעסיק שילם לו. במסלול של המחזורים כתוב במפורש שבפסקה שכתוב בה - - -
אמיר דהן
כתוב "שולם שכר".
שלומית ארליך
"שולם שכר". בתקנות הישנות, בתקנות של 2019 היה כתוב במפורש. פה אתם קוראים ש"שולם שכר", הכוונה היא - - -
אמיר דהן
הכנסנו את זה בסעיף עצמו – "שולם שכר".
היו"ר משה גפני
רבותיי, אני רוצה להגיד לחברי הוועדה כדלהלן: ינון, אנחנו מנהלים על זה דיון כבר כמה ישיבות ארוכות לגבי העניין הזה, אנחנו רוצים לתת את הפיצויים לאנשים. אנשים שנפגעו בדרך כזאת או בדרך אחרת. אנחנו רוצים לתת להם את הפיצוי. אנחנו גם שינינו את הסכומים. את הסכום העלינו ממיליון למיליון וחצי, גם את הנושא של השכר מ-370 ל-430. פתרנו גם את הבעיה של המעונות. פתרנו גם את הבעיה מ-40 ק"מ עד 80 ק"מ, מה שביקשנו בדיון הראשון להביא והביאו, ועכשיו אנחנו גם מקבלים הסכמה לגבי העניין, אומנם לא לגבי התנאים הסוציאליים - - -
שגית אפיק
לא מענק סוציאלי.
היו"ר משה גפני
לא מענק סוציאלי, אבל כל הדברים האחרים יכולים לקבל. הנושא הזה, אני מבקש גם לגבי חוף אשקלון. הבדיקה הזאת תימשך, כמו שהיה גם בהטבות המס, אם אכן יתברר שיש טעות אצלכם. אם יש טעות, ונמצאים שם יישובים, כשהיישובים האלה נמצאים בתוך הקילומטרים שעליהם אנחנו מדברים, ה-7 ק"מ, הם צריכים להיות בפנים.

לגבי הנושא של האולמות, את החלק של הקורונה הם יוכלו לקבל. לא פתרנו את הבעיה, הם לא מסכימים לזה.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה לא מקובל.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
זה גם לא יעזור.
היו"ר משה גפני
זה לא מקובל.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
זה לא מקובל גם עליי. זה לא יעזור להם עם הקורונה.
ינון אזולאי (ש"ס)
- - - כשישבנו בקורונה העברנו דברים גם בנושא הזה.
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
הקורונה גם לא רלוונטי - - -
היו"ר משה גפני
שלא יצא שכאילו אני חושב שהאולמות לא צודקים. האולמות צודקים. אני לא מבין למה צריך להתעקש על העניין הזה, אבל אנחנו עכשיו עומדים בשעת הכרעה. אנחנו לא יכולים בעניין הזה להמשיך הלאה.
ינון אזולאי (ש"ס)
לא מובן למה הם מבקשים לא לעשות מסלול אדום.
היו"ר משה גפני
רבותיי, נביא מייד אחרי זה - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
מה עם העיקול של הכסף כמו שהיה בקורונה, שרשות המיסים לא תוכל לקחת?
היו"ר משה גפני
שלא יהיו קיזוזים.
מירי סביון
אנחנו מבקשים להסתפק, ואין בעיה שנכתוב בפרוטוקול הצהרה שלנו. אני אגיד בדיוק לגבי ההתחייבות שלנו. אני חושבת שזה אפילו יותר טוב ממה שביקשתם.
היו"ר משה גפני
שמה?
מירי סביון
אנחנו אומרים כאן שבמקרים שבהם הפיצוי הוא בסכומים של עד 10,000 שקלים, לא נפעיל כלפיו הליכי אכיפה. יש לנו את הסמכויות בחקיקה, אבל אנחנו כאן מודיעים בוועדה שבסכומים של עד 10,000 שקלים, שזה בדיוק מקביל למענקים הסוציאליים פחות או יותר, לא נפעיל הליכי חקיקה.
גלעד קריב (העבודה)
קיזוז חובות? עד 10,000 שקל? זהו?
ינון אזולאי (ש"ס)
זה לא יהיה. אנחנו דורשים שזה יימחק.
מירי סביון
לא - - -
ינון אזולאי (ש"ס)
אתם יכולים להגיד "לא".
מירי סביון
מעבר לזה, אני אומרת שוב, אנחנו מפעילים שיקול דעת תמיד לאורך כל השנים, לאורך כל התקופות.
היו"ר משה גפני
עוד פעם שיקול דעת? אמרנו שזה יהיה כמו שהיה בקורונה.
מירי סביון
זה יותר מהקורונה.
קריאות
- - -
נירה שפק (יש עתיד)
למה זה יותר טוב?
אמיר דהן
אני אסביר. בקורונה ההחרגה אומרת שרק עסקים עד 300,000, לא יקזזו להם. ב-300,000 המענק המקסימלי הוא 6,000 שקל, ופה אנחנו נותנים 10,000 שקל. מעלים את זה מעל הקורונה. אם אתם רוצים שניקח את הסעיף של הקורונה, זה יוריד להם.
נירה שפק (יש עתיד)
לאלה אוטומטית לא יקוזז?
אמיר דהן
לא יקוזז להם.
ינון אזולאי (ש"ס)
בפיצויים של עד מיליון וחצי, אתם לא נוגעים בהם?
היו"ר משה גפני
ינון. רבותיי, גבירותיי.
ינון אזולאי (ש"ס)
הסיפור של עד מיליון וחצי, בנזק.
אמיר דהן
בקורונה יש עד 300,000.
קריאה
אתה לא צריך את זה, כי אתה מדבר על המקדם של 0.3 פה. המקדמים יכולים להיות הרבה יותר גבוהים, ולכן זה רק - - -
היו"ר משה גפני
הדברים נאמרו לפרוטוקול בשמך?
מירי סביון
כן.
היו"ר משה גפני
בשם רשות המיסים, שעד 10,000 לא יהיה קיזוז.
גלעד קריב (העבודה)
אדוני, אני רוצה לבקש ממך, מכיוון שלא מדובר פה בעניין אסטרטגי, שנשוב גם לצורך הפרוטוקול על הבקשה, וזה לא מסלול אדום – על הבקשה שאם יש בעל עסק שיש לו נימוקים מיוחדים מדוע הוא מבקש - - -
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת גלעד קריב, אני מצטרף לבקשה שלך.
גלעד קריב (העבודה)
אז אני מבקש לקבל תשובה.
היו"ר משה גפני
רק רגע, אני לא מצטרף אליך, אני מצטרף לבקשה הזאת. הבקשה הזאת נאמרה על ידי כל חברי הכנסת. מקצועית אני סבור כמו כל החברים שאכן צריך לעשות את הדבר הזה. אנחנו לא מבינים למה זה. אנחנו לא רוצים יותר לעכב את העניין, אבל אנחנו מבקשים את הבדיקה המחודשת שלכם, ויכול להיות שנעלה את זה פעם נוספת בשלב כזה או אחר.
שלומית ארליך
ישי, תקרא את הסעיף שמתייחס לקורונה, מה שניסחת.
ינון אזולאי (ש"ס)
את המשפחתונים אתמול הכנסתם?
היו"ר משה גפני
כן. עם ניסוח.
ישי פלרמן
ב-2(א)(8).
שלומית ארליך
בסייג לתחולה?
ישי פלרמן
בסייג לתחולה.
שלומית ארליך
פסקה (8) מדברת על זה שניזוק שהגיש תביעה למענק לפי הקורונה, וכן ניזוק או בעל שליטה בו שהגיש תביעה למענק לפי פרק ג' לחוק הגדלת שיעור השתתפות, התקנות האלה לא יחולו עליו. אתם מבקשים לתקן כאן.
ישי פלרמן
כן, בעקבות בקשת חברי הכנסת בוועדה. בפסקה (8) אנחנו מתייחסים למענק של הוצאות קבועות, ואז אנחנו אומרים: לגבי ניזוק ש"הנזק אירע באזור המסומן במפה והכולל את היישובים ברשימה, הכול כמפורט בתוספת השנייה" - -
שלומית ארליך
שזה מפנה למה?
ישי פלרמן
40 ק"מ.
שלומית ארליך
זה 40 ק"מ עד 80 ק"מ?
אמיר דהן
לא. 0 עד 40 ק"מ.
ישי פלרמן
- - לבדוק שהגיש תביעה למענק לפי פרק ו' לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה), התש"ף-2020 בעד התקופה הקבועה בפסקה (7) להגדרה "תקופת הזכאות" שבסעיף 7 לאותו חוק, ובלבד שנמצא זכאי למענק כאמור. כלומר, מי שנמצא ב-0 עד 40 ק"מ, שהגיש בקשה למענק הוצאות קבועות לא יהיה זכאי לפיצוי - - -
שלומית ארליך
או למענק סוציאלי.
ישי פלרמן
לא. הסעיף הזה מתייחס רק למענק הוצאות קבועות. זה אומר שהוא לא יהיה זכאי לפיצוי. ואז סעיף 9 הוא זה שמתייחס למענק הסוציאלי. פה אין ההפרדה בין 0 עד 40 ק"מ לבין 40 ק"מ עד 80 ק"מ. כל "ניזוק שהוא בעל שליטה בו, הגיש תביעה למענק לפי פרק ג3 לחוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה), התשס"ח-2007, בעד תקופת הזכאות הקבועה בפסקה (7) לסעיף 18כד לאותו חוק, ובלבד שנמצא זכאי למענק כאמור." זה בעצם חל על כולם, שמגיש בקשה למענק הסוציאלי לא יהיה זכאי לפיצוי, אלא אם כן בסוף מתברר שהוא לא זכאי למענק, ואז ניתן לו את הפיצוי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"א–2021, עם השינויים שנעשו והתוספות שעשינו. מי בעד אישור התקנות, ירים את ידינו.
נירה שפק (יש עתיד)
סליחה, הם לא הקריאו את הסעיף, ונאמר שיקריאו היום, על המקדמות. בשלושה דיונים שר האוצר אמר שינסחו. אתמול שאלנו ושלשום שאלנו.
היו"ר משה גפני
הוקרא אתמול.
נירה שפק (יש עתיד)
על המקדמות?
אמיר דהן
המקדמות הוקרא אתמול: 45 יום, לא סיים המנהל - - -
שלומית ארליך
בפסקה (4) הכנסנו בתקנה 8: אחרי תקנת משנה (ב) נאמר: "לא הודיע המנהל לעוסק על החלטתו לפי תקנת משנה (א) בתוך 45 ימים מיום הגשת התביעה, תשולם לניזוק כאמור מקדמה בשיעור של 50% מסכום הפיצויים המגיע לניזוק להנחת דעתו של המנהל; במניין התקופה לא יובא בחשבון פרק הזמן שבו הניזוק לא מסר למנהל פרטים, הבהרות וידיעות שהמנהל דרש למסור לו."
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מי בעד אישור התקנות, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?
מיכל וולדיגר (הציונות הדתית)
אני נמנעת. אני חושבת שלאולמות אין פתרון, ובעיניי זה לא נכון.
הצבעה

התקנות אושרו
היו"ר משה גפני
תודה רבה. התקנות אושרו.


הישיבה ננעלה בשעה 10:21.

קוד המקור של הנתונים