ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 24/05/2021

בקשת חה"כ מיקי לוי להקדמת הדיון בהצעת חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי אסון הילולת הרשב"י בהר מירון, התשפ"א-2021 (פ/743/24), לפני הקריאה הטרומית., בקשת חה"כ אלכס קושניר להקדמת הדיון הצעת חוק ליישוב תחת איום מיידי (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (פ/239/24), לפני הקריאה הטרומית., בקשת חה"כ תמר זנדברג להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים בתקופת הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (פ/71/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ גדעון סער להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"א – 2021 (פ/57/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אחמד טיבי להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאיים), התשפ"א-2021 (פ/260/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ גדעון סער להקדמת הדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון - עונש מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי), התשפ"א-2021 (פ/55/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אחמד טיבי להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"א-2021 (פ/375/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ מרב מיכאלי להקדמת הדיון בהצעת חוק לימוד חובה (תיקון - חינוך חינם לפעוטות ולילדים), התשפ"א-2021 (פ/289/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ ניצן הורוביץ להקדמת הדיון בהצעת חוק לימוד חובה (תיקון - חינוך חינם לפעוטות ולילדים), התשפ"א-2021 (פ/302/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ יעל רון בן משה להקדמת הדיון בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - צמצום פערים בין הפריפריה למרכז), התשפ"א-2021 (פ/432/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אופיר כץ להקדמת הדיון בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - קביעת זמני המתנה ומרחקי נסיעה מירביים לקבלת טיפול רפואי), התשפ"א-2021 (פ/52/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ ווליד טאהא להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בעד דמי הבראה והחזרי הוצאות נסיעה), התשפ"א-2021 (פ/460/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ יעל רון בן משה להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – הגבלת כהונת ראש הממשלה) (פ/449/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אלכס קושניר להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/753/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ מרב מיכאלי להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/526/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אלי אבידר להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – סייג להטלת התפקיד להרכיב ממשלה) (פ/189/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ תמר זנדברג להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – סייג להטלת התפקיד להרכיב ממשלה) (פ/599/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ קרן ברק להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שוויון לעצמאים בזכות דמי אבטלה), התשפ"א-2021 (פ/198/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אביר קארה להקדמת הדיון בהצעת חוק הפקדות וזכויות סוציאליות לעצמאים (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021 (פ/448/24), לפני הקריאה הטרומית, הקמת ועדה מיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה, פניית יושב ראש הכנסת בדבר קביעת ישיבת כנסת מיוחדת לבחירת נשיא המדינה וביטול ישיבת הכנסת הרגילה באותו יום, הצעה בדבר הקמת ועדה מיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה, בחירת סגנים זמניים נוספים ליושב-ראש הכנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת19

24/05/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 6
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, י"ג בסיון התשפ"א (24 במאי 2021), שעה 19:15
סדר היום
1. בקשת חה"כ מיקי לוי להקדמת הדיון בהצעת חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי אסון הילולת הרשב"י בהר מירון, התשפ"א-2021 (פ/743/24), לפני הקריאה הטרומית.
2. בקשת חה"כ אביר קארה להקדמת הדיון בהצעת חוק הפקדות וזכויות סוציאליות לעצמאים (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021 (פ/448/24), לפני הקריאה הטרומית.
3. בקשת חה"כ קרן ברק להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שוויון לעצמאים בזכות דמי אבטלה), התשפ"א-2021 (פ/198/24), לפני הקריאה הטרומית.
5. בחירת סגנים זמניים נוספים ליושב-ראש הכנסת
6. הקמת ועדה מיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה
7. פניית יושב ראש הכנסת בדבר קביעת ישיבת כנסת מיוחדת לבחירת נשיא המדינה וביטול ישיבת הכנסת הרגילה באותו יום
נכחו
חברי הוועדה: קארין אלהרר – היו"ר
דוד ביטן
מירב בן ארי
גלית דיסטל אטבריאן
יועז הנדל
מכלוף מיקי זוהר
ווליד טאהא
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
יעקב טסלר
מתן כהנא
אופיר כץ
אמילי חיה מואטי
יעקב מרגי
עידית סילמן
עיסאווי פריג'
אלכס קושניר
שלמה קרעי
עידן רול
יעל רון בן משה
אפרת רייטן מרום
שמחה רוטמן
קטי קטרין שטרית
חברי הכנסת
אוריאל בוסו
מוסי רז
מאיר כהן
אוסמה סעדי
אורית סטרוק
יפעת שאשא ביטון
מוזמנים
ירדנה מלר הורוביץ – מזכירת הכנסת
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
שלומית כהן1. בקשת חה"כ מיקי לוי להקדמת הדיון בהצעת חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי אסון הילולת הרשב"י בהר מירון, התשפ"א-2021 (פ/743/24), לפני הקריאה הטרומית – רביזיה
היו"ר קארין אלהרר
אני פותחת את הישיבה. אני עוברת להצבעה על הצעת חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי אסון הילולת הרשב"י בהר מירון, התשפ"א 2021. מי בעד הרביזיה? מי נגד?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
קודם לא הספקתי לנמק.
היו"ר קארין אלהרר
לא, מיקי, אתה נימקת. מי בעד הרביזיה? מי נגד הרביזיה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מושך את כל הרביזיות.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. הוא משך את כל הרביזיות. גם אני מושכת את הרביזיות.

חבר הכנסת שלמה קרעי לא פה, אז הוא לא יכול לנמק.2. בקשת חה"כ קרן ברק להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שוויון לעצמאים בזכות דמי אבטלה), התשפ"א-2021 (פ/198/24), לפני הקריאה הטרומית
3. בקשת חה"כ אביר קארה להקדמת הדיון בהצעת חוק הפקדות וזכויות סוציאליות לעצמאים (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021 (פ/448/24), לפני הקריאה הטרומית
היו"ר קארין אלהרר
אנחנו עוברים להצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – שוויון לעצמאים בזכות דמי אבטלה), של חברת הכנסת קרן ברק. זו אותה הצעה שהצבענו עליה. ועוד אחת של אביר קארה, אותו הדבר. פ/198/24, פ/448/24. ההצעות האלה הוצגו. אני מעלה את ההצעות להצבעה. מי בעד? מי נגד?

הצבעה

בעד – רוב
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעות החוק התקבלו.
היו"ר קארין אלהרר
ההצעות עברו.4. בחירת סגנים זמניים נוספים ליושב-ראש הכנסת
היו"ר קארין אלהרר
החלק הבא בסדר היום, בחירת סגני יושב-ראש הכנסת, סגנים נוספים. אנחנו ממנים חמישה סגנים נוספים. הסגן הראשון, חבר הכנסת מאיר כהן מטעם סיעת יש עתיד. הסגן השני, חבר הכנסת אחמד טיבי מטעם המשותפת. הסגן השלישי, אמילי חיה מואטי מטעם מפלגת העבודה.
מאיר כהן (יש עתיד)
סגנים זמניים.
היו"ר קארין אלהרר
זמניים. אני אגיד.

הסגן הרביעי, עיסאווי פריג' מטעם סיעת מרצ. הסגנית החמישית, קרן ברק מטעם הליכוד. חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה.
יעקב מרגי (ש"ס)
בנושא הסגנים תמיד זה היה בהתייעצות עם היושב-ראש המכהן ובהתדיינות איתו. השאלה אם הייתה התייעצות איתו ואם זה על דעתו, אם הוא מעודכן.
היו"ר קארין אלהרר
אנחנו ממנים שמונה סגנים. היה שיח כשהוועדה הייתה בידיו של מיקי זוהר. מסיבה לא ברורה זה נפל אז. מאיר, אתה רוצה לענות?
מאיר כהן (יש עתיד)
חבר הכנסת מרגי, השמות של חברי הכנסת הם לא בהסכמה. בוודאי שלא. הנוהג הוא שכל מפלגה בוחרת את הנציגים שלה. הוחלט על יושב-ראש פלוס שמונה.
יעקב מרגי (ש"ס)
היה נוהג שמתייעצים ומדברים עם היושב-ראש.
מאיר כהן (יש עתיד)
לא. היושב-ראש יודע שזה תשעה חברי כנסת. בוודאי היושב-ראש לא יודע מי הם השמות. אנחנו מביאים את השמות עכשיו להצבעה, זה הכול.

היושבת-ראש, אני מבקש להוריד את שמי ולשים את בועז טופורובסקי במקומי.
היו"ר קארין אלהרר
בועז טופורובסקי במקום מאיר כהן.

מיקי זוהר, רצית להגיד משהו?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את רוצה לעשות הצבעה?
היו"ר קארין אלהרר
כן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עכשיו?
היו"ר קארין אלהרר
לא. אני רוצה שתדבר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היה סיכום ביני לבין מאיר כהן על נשיאות שתמנה תשעה אנשים, והיא הייתה אמורה להיות לפי המתווה הבא: בסך הכול שלושה מטעמכם, ימינה, רע"מ, ועוד שלושה מטעמנו. זו הייתה ההצעה הראשונה. מאיר בסוף פסל אותה ואמר שהוא רוצה שיהיה ארבעה מטעמכם, אחד מימינה, אחד מרע"מ ושניים מטעמנו, בסך הכול שמונה, והיושב-ראש.
היו"ר קארין אלהרר
זה לא מתכנס מספרית, אגב.
מירב בן ארי (יש עתיד)
זה עם היושב-ראש. אמרת זה היום בבוקר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
עם היושב-ראש אנחנו שלושה, אתם ארבעה, ובנוסף לזה ימינה ורע"מ. זה היה הסיכום. עכשיו אני מבין שאתם רוצים לשנות ולהוסיף ארבעה מטעמכם ואחד מטעמנו. הדורסנות הזאת היא חרב פיפיות. זה יתהפך. אני אומר לכם כבר עכשיו, אני לא יודע אם תהיה לנו קואליציה או לא. אבל בואו נסכם שאם אתם דורסים אותנו עכשיו, זה בסדר גם כשאנחנו נדרוס אתכם אם אנחנו חלילה נרכיב את הממשלה הבאה. בנשיאות הבאה יכול להיות שיהיה לכם לא לפי יחס הכנסת. יכול להיות שפתאום תמצאו את עצמכם בנשיאות של תשעה אנשים רק עם שני אנשים. זה לא הוגן.
עידן רול (יש עתיד)
רגע, זה כמו לבטל את נציג האופוזיציה בוועדה לבחירת שופטים? אתה אומר שזאת דורסנות הרוב, אז אני סתם נותן דוגמאות שהן לא היפותטיות.
מירב בן ארי (יש עתיד)
עידן, למה אתה הולך רחוק? האם הנשיאות עכשיו שוויונית? מה שוויוני ביעקב מרגי, מתן כהנא, יריב לוין ומנסור עבאס? איפה הנציגות שלנו? אבל כל עוד שזה בסדר להם, זה בסדר. כשאנחנו עושים משהו אנחנו דורסניים. אתה הולך לוועדה לבחירת שופטים, מי שישמע שהנשיאות עכשיו מאוזנת.
היו"ר קארין אלהרר
מרגי, רצית להוסיף?
יעקב מרגי (ש"ס)
לא קל לי עם חייו של חבר כנסת שרוצה לומר כל מה שעל ליבו בסיטואציות כאלה. אמר את המעט מן המעט המזוקק.
היו"ר קארין אלהרר
אני רוצה להבין, לקחתם כדורי הרגעה בהפסקה?
יעקב מרגי (ש"ס)
ראינו את הסרטונים, היינו בהלם.
היו"ר קארין אלהרר
מאיר, אתה רוצה להוסיף?
מאיר כהן (יש עתיד)
לא.
היו"ר קארין אלהרר
חבר הכנסת עידן רול.
עידן רול (יש עתיד)
תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. אני רוצה להתייחס למה שאמר חברי מיקי זוהר. אני לא הרבה זמן בכנסת, אני פה רק שנתיים, ובשנתיים האלה יש משהו שהקואליציה של מיקי זוהר לימדה אותי וזה שאין פרה קדושה שלא ישחטו אותה. אין נוהג, אין כבוד לשום מסורת שהייתה. אם יש משהו באמת, ואני אומר את זה בלי הציניות של ועדה מסדרת, אם יש משהו מצער בחוויה שלי כחבר כנסת בשנתיים האחרונות, זו ההבנה שברגע שצוברים פה מספיק כוח בצד מסוים, רומסים את כל האתיקה ואת כל הנוהגים שעליהם נבנה המקום הזה לאורך שנים ארוכות. רובנו היינו בחדר הזה בחוק החילופין שהעבירו לנו בלילה את החקיקה על שינוי שיטת משטר ולא נתנו לנו אפילו לדבר. היינו פה גם כשלקחו לנו את המקום בוועדה לבחירת שופטים, למרות שזאת הדרך לאזן את צורכי ורצון הציבור. ובגדול בסוף כשאתם עושים את הדברים האלה, זה לא משנה אם אתם עושים את זה לנו או לכל אחד אחר, אתם קודם כל מבזים את הכנסת, ואין תעודת עניות גדולה יותר לכנסת ממה שקרה הבוקר בחדר הזה. הרשת מלאה בסרטונים של צעקות בזמן שמשפחות של הרוגים משוועות לוועדת חקירה ולתשובות. גם ההתנהלות עכשיו, שהיא באמת התנהלות ביזיונית בדיון שכביכול אמור להיות מעמיק, משקפת את הכנסת הנוכחית. ויותר מהכול זו ההבנה שאין פה הבנה של מגבלות הכוח. כן, מיקי זוהר, מדובר גם עליך. כולם אוהבים להתהדר בפוזיציה. כל אחד בסופו של דבר יהיה או בקואליציה או באופוזיציה, ואם כולנו ננהג בצורה טיפה יותר ממלכתית, טיפה יותר מכובדת בבית הזה, יהיה לכולם יותר נעים. לא לעולם חוסן. אולי עדיף לא להשתכר מהכוח ומהשררה ולנסות לראות את טובת הציבור גם ברגעים כאלה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. אני מעלה להצבעה את נושא הסגנים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את רוצה להעלות באופן שאת מציעה? לא באופן שסיכמנו עליו? אני רוצה לדעת מה ההצעה.
היו"ר קארין אלהרר
באופן שאני מציעה. חמשת הסגנים הם כדלקמן: קרן ברק, בועז טופורובסקי, אמילי חיה מואטי, אחמד טיבי, עיסאווי פריג'. חשוב להבהיר, כהונתם תסתיים עם מינויים של סגנים קבועים ליושב-ראש הכנסת. מי בעד?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו מבקשים התייעצות סיעתית לפני ההצבעה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
כבר הצבענו.
היו"ר קארין אלהרר
כבר יש הצבעה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, מותר לי לבקש התייעצות סיעתית.
היו"ר קארין אלהרר
התחילו להצביע.
מירב בן ארי (יש עתיד)
למה לא אמרת את זה לפני שהיא אמרה להצבעה?
היו"ר קארין אלהרר
מי בעד? תרימו ידיים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מבקש התייעצות סיעתית.
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא, ממש לא. אמרת את זה אחרי שהיא כבר העלתה להצבעה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
היועצת המשפטית, מה את אומרת?
ארבל אסטרחן
אני ראיתי שהידיים כבר היו למעלה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אה, גם את ראית. זה מוזר, ארבל. את רואה כל מה שהשמאל רוצה. הראייה שלך מאוד סלקטיבית. דרך אגב, השאלה אם באופן משפטי את יכולה לייצג את כל חברי הוועדה באופן אובייקטיבי או לא. יש חשיבות לאובייקטיביות.
היו"ר קארין אלהרר
אני באמצע ההצבעה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה היה אצלך מאוד משמעותי כשאנחנו היינו הרוב. אבל פתאום כשאנחנו המיעוט, זה כבר פחות משמעותי.
היו"ר קארין אלהרר
מיקי זוהר, אני באמצע ההצבעה. מי נגד?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני לא אוהב את זה. אני מבקש התייעצות סיעתית. בלי התייעצות סיעתית אנחנו לא משתתפים.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אבל אמרת את זה אחרי שהיא קראה להצבעה.

הצבעה

בעד – 17
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר קארין אלהרר
אין נגד. 17 בעד. ההצעה עברה.
מאיר כהן (יש עתיד)
רביזיה.
היו"ר קארין אלהרר
רביזיה, גם אני.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני מבקש רביזיה על עצמי.
יעקב מרגי (ש"ס)
את זה היית צריך לעשות מזמן, לא רק בדיון הזה.


5. הקמת ועדה מיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה
היו"ר קארין אלהרר
הסעיף הבא בסדר היום, הקמת הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש.
יעקב מרגי (ש"ס)
אין קורונה, נגמרה כבר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אבל יש ועדה.
יעקב מרגי (ש"ס)
כל מכחישי הקורונה פתאום רוצים להיות בוועדת קורונה?
יפעת שאשא ביטון (תקווה חדשה)
אוכל להסביר לך אחר כך.
היו"ר קארין אלהרר
הוועדה תעסוק בהפקת לקחים מהמשבר שנגרם בשל התפשטות נגיף הקורונה החדש ובהערכות להתמודדות עם התפשטות חוזרת של הנגיף. הוועדה לא תעסוק בנושאים המצויים בסמכויות הוועדות הזמניות לענייני כספים או חוץ וביטחון, אלא באישור יו"ר אותה ועדה. חוק הסמכויות המיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה מעניק סמכויות שונות לוועדות מסוימות של הכנסת, ועדת חוקה, ועדת חינוך, תרבות וספורט, ועדת עבודה, רווחה ובריאות וועדת כלכלה. החוק קובע כי אם לא הוקמה ועדה מוועדות אלה יהיו סמכויותיה מסורות לוועדת הכנסת שוועדת הכנסת קבעה לעניין זה. פקודת בריאות העם מעניקה סמכויות לוועדת עבודה, רווחה ובריאות בעניין הוראות בידוד ועטיית מסכה בקשר לנגיף הקורונה החדש. סעיף 20א(א) לפקודה קובע כי אם הוועדה לא הוקמה, יהיו הסמכויות בידי ועדה אחרת שוועדת הכנסת קבעה לעניין זה. לוועדה המיוחדת יהיו הסמכויות של כל אחת מהוועדות הקבועות לפי שני החוקים האמורים, כל עוד הוועדה הקבועה הנוגעת בדבר לא הוקמה. תקופת עבודתה של הוועדה: תכהן עד להקמת הוועדות הקבועות. הרכב הוועדה: בוועדה - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רק רוצה לומר שבעניין הרכבי ועדה בדרך כלל מתייעצים עם הקואליציה, עם האופוזיציה.
היו"ר קארין אלהרר
אבל אולי תהיה מרוצה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אגיד לך למה אני לא מרוצה מראש, כי אפילו לא טרחת לצלצל אלי ולשאול אותי מה ההרכב שנראה לי, אולי אני רוצה ככה. אולי נרצה להתייעץ.
היו"ר קארין אלהרר
תאמין לי, תהיה מרוצה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו לא נשלח נציגים לוועדה.
היו"ר קארין אלהרר
אני באמצע. בוועדה יכהנו 15 חברי כנסת על פי ההרכב הבא: סיעת הליכוד שלושה חברים, סיעת יש עתיד חבר אחד, סיעת ש"ס חבר אחד, סיעת כחול לבן חבר אחד, סיעת ימינה חבר אחד, סיעת העבודה חבר אחד, סיעת יהדות התורה חבר אחד, סיעת ישראל ביתנו חבר אחד, סיעת הציונות הדתית חבר אחד, הרשימה המשותפת חבר אחד, סיעת תקווה חדשה חבר אחד, סיעת מרצ חבר אחד, סיעת רע"מ חבר אחד. מוצע כי יושבת-ראש הוועדה תהיה חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כמה חברים יש בוועדה?
היו"ר קארין אלהרר
15.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זאת אומרת, אנחנו שישה מ-15.
מאיר כהן (יש עתיד)
לא.
היו"ר קארין אלהרר
שבעה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
איך? מהליכוד שלושה, ש"ס, יהדות התורה, ציונות דתית. זה שישה.
היו"ר קארין אלהרר
לסבר את האוזן, זה אותו הרכב שהוצע לוועדה שהקמת לרע"מ.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אה, אז פתאום זו הדוגמה? אבל זה לא אותו הרכב כמו ועדת כספים נניח.
היו"ר קארין אלהרר
כי ועדת כספים זה 17.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מה זה קשור? היחס היה שונה. את שמה אותנו שישה מתוך 15 וזה נראה לך הגיוני?
היו"ר קארין אלהרר
כן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מודה לך על התקדימים.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש דבר כזה שנקרא תיאבון של מנצחים.
היו"ר קארין אלהרר
אם הייתי מנצחת היה לי תיאבון. אבל אני לא מנצחת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בסוף זה מתהפך.
היו"ר קארין אלהרר
את זה אני אמרתי לך, לא?
מירב בן ארי (יש עתיד)
די כבר, כל היום מתהפך. מ-10:00 בבוקר אתה מתהפך. מי שישמע, אתה ישבת פה ונתת כבוד של מנצחים. מספיק, תעשה לי טובה, ממ"ז. שמענו עליכם. מה לעשות, לא קל להיות בצד השני. די, תתקדם. ישר לקאמרי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שים לב שהיא קראה לך ממ"ז.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לממ"ז יש זכויות יוצרים ואת צריכה לקבל אישור מזה שהמציא את זה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אחמד נתן לי בדיעבד.
היו"ר קארין אלהרר
חבר הכנסת מרגי, בבקשה.
יעקב מרגי (ש"ס)
היושבת-ראש, היום יש חציית שני קווים אדומים שלא היו. אפשר לשחק פה בתרגילים פרלמנטריים. דיברתי ומחיתי על זה, וזה דבר שלא היה בעבר, לגבי סגנים וחברי נשיאות בלי התייעצות עם היושב-ראש. את שוב עושה את אותו מעשה כאילו ההערה הראשונה שלי עברה בקלילות ליד האוזן שלך. את מקימה ועדה בכנסת בלי יושב-ראש הכנסת? זה חמור בדברי הימים של הכנסת, וחבל שזה במשמרת שלך. אפשר לעשות פוליטיקה בוועדה מסדרת בהרבה תחומים. האמיני לי, יהיה לך עוד הרבה זמן, גם אם המנדט יחזור לכנסת. לא תצליחו לעשות, את נכשלת בזה. אפשר לעשות הרבה תרגילים פרלמנטריים מבריקים איכותיים שיביאו כבוד גם לכנסת וגם לך. אני חושב ששני קווים אדומים שלא היו בעבר לא היו. נער הייתי, גם זקנתי וסבתי בבניין הזה, לא היה. להקים ועדה בלי יו"ר הכנסת?
מאיר כהן (יש עתיד)
יו"ר הכנסת מגיע לוועדה שמתכנסת לבחור את סגני היו"ר.
יעקב מרגי (ש"ס)
לא, לפני כן.
מאיר כהן (יש עתיד)
אין דבר כזה.
יעקב מרגי (ש"ס)
להקים ועדה מיוחדת?
מאיר כהן (יש עתיד)
אגב, ועדה מיוחדת זה גם בקשתו של הבג"ץ. יש בג"ץ בעניין. דבר שני, אתה צודק, רק תדייק. מעולם לא היה פה יושב-ראש הכנסת כאשר הוועדה המסדרת בחרה ועדות זמניות. מתי הוא כן חייב להיות? ועל זה צריך להקפיד ואתה צודק – ברגע שחברת הכנסת ד"ר שאשא ביטון תיבחר, אז הוא חייב.
שלמה קרעי (הליכוד)
לא מספיק לכם הנזק שהיא עשתה לאורך כל השנה האחרונה, שעכשיו אתם שמים אותה עוד פעם? לא מספיק לכם הנזק הזה?
יעקב מרגי (ש"ס)
אנחנו לא שם, שלמה.
מוסי רז (מרצ)
שלמה, היא אחראית על מה שקרה בלוד? על זה שאיבדתם את הנגב והגליל?
שלמה קרעי (הליכוד)
איך אתם לא מתביישים?
מוסי רז (מרצ)
שלמה, איזו מפלגה אחראית על מה שקרה בלוד ועל חוסר המשילות?
שלמה קרעי (הליכוד)
מתים מדי יום בגללה, אותה אתם מחזירים עכשיו לוועדת קורונה?
יועז הנדל (תקווה חדשה)
אני לוקח אשמה, בסדר? אני אחראי על הקורונה, אתם אחראים על המשילות.
יפעת שאשא ביטון (תקווה חדשה)
אתה רואה כמה זה יעיל? עוד לא הוקמנו וכבר ראש הממשלה מיישר קו. תחשוב כמה טוב יהיה אחרי שנקום.
מאיר כהן (יש עתיד)
אחרי ששמענו בניחותה את מה שמיקי אמר, מרגי, אני פונה אליך. יש שמונה מול שבעה, שזה הדבר הכי הוגן.
יעקב מרגי (ש"ס)
לא דיברתי על ההרכב.
מאיר כהן (יש עתיד)
רק מה, כשנוח למיקי, ימינה נמצאת בצד השני, וכשנוח לו היא נמצאת איתו. אם תראה את המספרים תראה ששבעה כולל ימינה עם מיקי, ושמונה. כשהיו הסגנים הוא אמר: אני רוצה לבחור מימינה, כי ימינה נוחים לי. אז עכשיו ימינה לצערי הגדול כנראה משום מה לא נוחים לו. אבל האמן לי, מרגי, זה שמונה מול שבעה.
יעקב מרגי (ש"ס)
אני לא הלנתי על הרכב הוועדה.
היו"ר קארין אלהרר
אז על מה אתה מלין?
יעקב מרגי (ש"ס)
מקימים בכנסת ועדה מיוחדת בלי הידברות עם יו"ר הכנסת. זה חייב הידברות עם היושב-ראש.
היו"ר קארין אלהרר
אני מזמינה אותך לנהל שיחה עם היועצת המשפטית של הכנסת, שנדרשה על ידי בג"ץ להקים ועדה לעניין.
יעקב מרגי (ש"ס)
זה עדיין לא סותר. אפשר להודיע ליושב-ראש שהיום יבואו לדבר איתו.
היו"ר קארין אלהרר
אתה בסדר? אלכס, רצית לדבר גם.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
גברתי היושבת-ראש, אני רוצה להזכיר לך שהיום בסביבות שעה 12:00 וקצת התקבל פה פה-אחד חוק, הטבות מס לאשקלון, פטור מחובת הנחה, וכל החברים מהליכוד דיברו עד כמה זה חשוב להעביר את החוק הזה. שעה אחר כך אנחנו מבינים שנשיאותה כנסת החליטה שהיא דוחה את כל הסיפור הזה לפחות בשבועיים.
היו"ר קארין אלהרר
מה זה החליטה? לא הייתה הצבעה. אני מבין שיחד עם חוק הטבות מס עלו עוד כמה חוקים, כמו הגבלת כהונה של ראש ממשלה, כמו זה שחבר כנסת עם כתב אישום לא יכול להרכיב ממשלה. אז מה אני מסיק מזה, גברתי היושבת-ראש? מסיק רק דבר אחד, שכל חברי הליכוד הם בשירות השליט. זאת אומרת, קודם כל האינטרסים של השליט ואחר כך של התושבים. היה פה ראש עיר שחיכה בסבלנות כדי להעביר בשורה לתושבים שלו, וכנראה שהבשורה הזאת נדחית. אני שואל את חברי הליכוד: מה קרה, פתאום לא דחוף לכם?
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
היועצת של קושניר צילמה את הסרטון הזה. תעביר את זה הלאה. די, בוא נמשיך הלאה. בוא נתקדם.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אני מקווה שהיא צילמה אותו והיא תעלה אותו. אין לך מה להגיד חוץ מזה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אולי שבג"ץ יקים את הוועדה.
היו"ר קארין אלהרר
אני מעלה להצבעה את הרכב הוועדה והסמכויות. מי בעד?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו לא משתתפים בפרסה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מי בעד הוועדה להגברת תחלואת הקורונה, שירים את ידו.
היו"ר קארין אלהרר
מי נגד?

הצבעה

בעד – 18
נגד – 1
נמנעים – אין
היו"ר קארין אלהרר
שלמה קרעי נגד. זה עולה להצבעה במליאה. זה עבר 18 מול אחד, כי השאר לא רצו להצביע. תודה רבה. תם סדר היום בוועדה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע, אבל הגשתי רביזיות על הכול.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי. רביזיה עוד חצי שעה, גם על הוועדה וגם על הסגנים.

(הישיבה נפסקה בשעה 19:50 ונתחדשה בשעה 20:20.)


6. הקמת ועדה מיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה – רביזיה
היו"ר קארין אלהרר
אני מחדשת את הישיבה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מושך את הרביזיות.
היו"ר קארין אלהרר
מעולה. אני רוצה להודיע הודעה. קודם כל לומר שמיקי זוהר משך את הרביזיות, ובהתאם גם אני מושכת את הרביזיה, גם אחמד טיבי ומאיר כהן מושכים את הרביזיה. אני מבקשת שתעבירו שמות של הנציגים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא נעביר. תנהלו את הדיונים לבד. שיפעת שאשא ביטון תנהל את הדיונים לבד, יחד עם חברי הגוש שלכם.
יעקב מרגי (ש"ס)
אין קורונה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כל עוד החלוקה היא לא הוגנת, אנחנו הגענו להחלטה שכל עוד הפעולות הן דורסניות, חד צדדיות, ללא תיאום כפי שהיה נהוג מיום הקמת הכנסת, אנחנו לא משתתפים.
היו"ר קארין אלהרר
בסדר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מי שלא דמוקרטי זה אתם. אתם לא עושים הכול בהתאם לנוהל הכנסת מיום הקמתה. אתם מפרים פה כל סיכום.
היו"ר קארין אלהרר
מיקי זוהר, תודה. חבל בעיני, אבל כנהוג בבית הזה אני מכבדת את החלטתך.


7. פניית יושב ראש הכנסת בדבר קביעת ישיבת כנסת מיוחדת לבחירת נשיא המדינה וביטול ישיבת הכנסת הרגילה באותו יום
היו"ר קארין אלהרר
היינו אמורים להצביע על נושא של יום הבחירה לנשיאות. הייתה פנייה של יושב-ראש הכנסת בדבר קביעת ישיבה מיוחדת ביום רביעי הבא לעניין בחירת הנשיא. אני מאוד בעד בחירת הנשיא, ברם אולם אני לא חושבת שהדבר צריך לבטל חקיקה. במידה שיש חקיקה, צריך להעלות אותה. אז אני מבקשת שיו"ר הכנסת יודיע שתהיה חקיקה ותהיה גם בחירת נשיא. ואני אומר שיש תקדים לדבר הזה, זו לא פעם ראשונה שזה קורה. היה בעת בחירת הנשיא קצב גם יום שבו עלתה חקיקה.
יעקב מרגי (ש"ס)
תראי מה יצא לנו מזה.
מתן כהנא (ימינה)
רציתי להגיד ושתקתי.
היו"ר קארין אלהרר
לא הייתי פה אז.
יעקב מרגי (ש"ס)
גם אני לא.
אופיר כץ (הליכוד)
אני מבקש פטור חובת הנחה לחוקים שהגשנו לך בשבוע שעבר ולא העלית אף אחד מהם.
היו"ר קארין אלהרר
בקשתך נרשמה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש ייעוץ משפטי לכנסת. אני חושש שהיועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפיק, סבורה שהחלטת היושב-ראש לקיים דיון גם על חקיקה בנוסף להצבעה על נשיא הכנסת היא לא דבר נכון.
היו"ר קארין אלהרר
זה עניין משפטי?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זו עמדה.
היו"ר קארין אלהרר
עמדה משפטית שמבוססת על איזה חוק?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את לא חייבת לקבל את עמדת היועצת המשפטית, זה בסדר. זו זכותך. אגב, זו משילות שהליכוד תמיד מדבר עליה.
היו"ר קארין אלהרר
אני אקיים דין ודברים עם היועצת המשפטית.

ארבל, את מכירה כזה דבר?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אומר שאתם צריכים להחליט האם ביום רביעי הבא מתקיימות הצבעות על חוקים או שמתקיימות בחירות לנשיאות המדינה. אין גם וגם. תחליטו.
מירב בן ארי (יש עתיד)
למה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ככה. אתם רוצים לדחות את הבחירות לנשיאות, אז תדחו את זה בשבוע ונצביע בשבוע הבא. אבל לא יהיה גם וגם.
היו"ר קארין אלהרר
ארבל, היועצת המשפטית המכובדת, אומרת שהיו מקרים כאלו והיו מקרים כאלו. אני רוצה לציין לפרוטוקול שבשם היושב-ראש חבר הכנסת מיקי מכלוף זוהר הודיע שאו שתהיה חקיקה, שהיא לטובת אזרחי מדינת ישראל, או שיהיו בחירות לנשיאות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אמרתי משהו אחר. אמרתי שהחקיקה תתקדם, אבל היא לא תתקדם ביום הבחירות לנשיאות המדינה. אחרי נשיאות המדינה נקדם את החקיקה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מה הבעיה לעשות את זה באותו יום?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זו לא חקיקה שעוברת עכשיו לשנייה ושלישית. היא צריכה לעבור טרומית, היא צריכה לרדת לוועדות, היא צריכה לעבור ראשונה, עוד פעם ועדה, שנייה ושלישית. זה לא קורה ביום אחד.
היו"ר קארין אלהרר
יש לי הצעה. מכיוון שפעם קודמת, כשאתם הבאתם את הצעות החוק שלכם, יריב לוין קיים את ההצבעה על הצעות פרטיות ביום שני, אני מציעה שאתם תביאו את הצעות החוק ביום שני, ואז ביום רביעי יהיו בחירות לנשיאות.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש שוני אחד. בהצעות הקודמות הייתה תמיכה חוצת גושים.
היו"ר קארין אלהרר
גם פה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מה אתה אומר? איזה גושים? זה מדהים שאת החקיקה שלכם ידעת להביא ביום שני, אבל את החקיקה שהיא אפילו גם שלכם, זה חוק של אופיר כץ, של קרן ברק – איך תיסע לאשקלון בשבוע הבא?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אל תדאגי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מה הבעיה להביא ביום שני את הטבות המס לאשקלון? בגלל שזה ראש הממשלה? אתה יודע שלנו ביש עתיד אין חוקים?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנחנו פה כדי לקדם את החקיקה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אז תביא אותה ביום שני.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה לתת לכם סקופ לסיום, הציבור לא קונה את כל הקשקוש הזה שאתם עושים פה.
יפעת שאשא ביטון (תקווה חדשה)
זה ממש לא קשקוש.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אולי קונים את הרעיון לקדם חקיקה, אבל לא קונים את כל הפופוליזם.
מירב בן ארי (יש עתיד)
מה הבעיה להביא ביום שני את החקיקה? אלה חוקים של חברים שלך.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה לכולם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 20:29.

קוד המקור של הנתונים