ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 24/05/2021

בקשת חה"כ אביר קארה להקדמת הדיון בהצעת חוק הפקדות וזכויות סוציאליות לעצמאים (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021 (פ/448/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ קרן ברק להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שוויון לעצמאים בזכות דמי אבטלה), התשפ"א-2021 (פ/198/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אופיר כץ להקדמת הדיון בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - קביעת זמני המתנה ומרחקי נסיעה מירביים לקבלת טיפול רפואי), התשפ"א-2021 (פ/52/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אחמד טיבי להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאיים), התשפ"א-2021 (פ/260/24), לפני הקריאה הטרומית, פניית יושב ראש הכנסת בדבר קביעת ישיבת כנסת מיוחדת לבחירת נשיא המדינה וביטול ישיבת הכנסת הרגילה באותו יום, הקמת ועדה מיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה, בקשת חה"כ תמר זנדברג להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – סייג להטלת התפקיד להרכיב ממשלה) (פ/599/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אלי אבידר להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – סייג להטלת התפקיד להרכיב ממשלה) (פ/189/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אלכס קושניר להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/753/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ יעל רון בן משה להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – הגבלת כהונת ראש הממשלה) (פ/449/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ ווליד טאהא להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בעד דמי הבראה והחזרי הוצאות נסיעה), התשפ"א-2021 (פ/460/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ יעל רון בן משה להקדמת הדיון בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - צמצום פערים בין הפריפריה למרכז), התשפ"א-2021 (פ/432/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ ניצן הורוביץ להקדמת הדיון בהצעת חוק לימוד חובה (תיקון - חינוך חינם לפעוטות ולילדים), התשפ"א-2021 (פ/302/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ מרב מיכאלי להקדמת הדיון בהצעת חוק לימוד חובה (תיקון - חינוך חינם לפעוטות ולילדים), התשפ"א-2021 (פ/289/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אחמד טיבי להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"א-2021 (פ/375/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ גדעון סער להקדמת הדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון - עונש מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי), התשפ"א-2021 (פ/55/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ גדעון סער להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"א – 2021 (פ/57/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ תמר זנדברג להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים בתקופת הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (פ/71/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אלכס קושניר להקדמת הדיון הצעת חוק ליישוב תחת איום מיידי (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (פ/239/24), לפני הקריאה הטרומית., בקשת חה"כ מיקי לוי להקדמת הדיון בהצעת חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי אסון הילולת הרשב"י בהר מירון, התשפ"א-2021 (פ/743/24), לפני הקריאה הטרומית., בחירת סגנים זמניים נוספים ליושב-ראש הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים