ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 24/05/2021

בקשת חה"כ מיקי לוי להקדמת הדיון בהצעת חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי אסון הילולת הרשב"י בהר מירון, התשפ"א-2021 (פ/743/24), לפני הקריאה הטרומית., בקשת חה"כ אלכס קושניר להקדמת הדיון הצעת חוק ליישוב תחת איום מיידי (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (פ/239/24), לפני הקריאה הטרומית., בקשת חה"כ תמר זנדברג להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים בתקופת הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (פ/71/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ גדעון סער להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"א – 2021 (פ/57/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ גדעון סער להקדמת הדיון בהצעת חוק העונשין (תיקון - עונש מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי), התשפ"א-2021 (פ/55/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אחמד טיבי להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"א-2021 (פ/375/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ מרב מיכאלי להקדמת הדיון בהצעת חוק לימוד חובה (תיקון - חינוך חינם לפעוטות ולילדים), התשפ"א-2021 (פ/289/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ ניצן הורוביץ להקדמת הדיון בהצעת חוק לימוד חובה (תיקון - חינוך חינם לפעוטות ולילדים), התשפ"א-2021 (פ/302/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ יעל רון בן משה להקדמת הדיון בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - צמצום פערים בין הפריפריה למרכז), התשפ"א-2021 (פ/432/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ ווליד טאהא להקדמת הדיון בהצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בעד דמי הבראה והחזרי הוצאות נסיעה), התשפ"א-2021 (פ/460/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ יעל רון בן משה להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – הגבלת כהונת ראש הממשלה) (פ/449/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אלכס קושניר להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/753/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ מרב מיכאלי להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/526/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אלי אבידר להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – סייג להטלת התפקיד להרכיב ממשלה) (פ/189/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ תמר זנדברג להקדמת הדיון בהצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – סייג להטלת התפקיד להרכיב ממשלה) (פ/599/24), לפני הקריאה הטרומית, הקמת ועדה מיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה, פניית יושב ראש הכנסת בדבר קביעת ישיבת כנסת מיוחדת לבחירת נשיא המדינה וביטול ישיבת הכנסת הרגילה באותו יום, בקשת חה"כ אחמד טיבי להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאיים), התשפ"א-2021 (פ/260/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אופיר כץ להקדמת הדיון בהצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - קביעת זמני המתנה ומרחקי נסיעה מירביים לקבלת טיפול רפואי), התשפ"א-2021 (פ/52/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ אביר קארה להקדמת הדיון בהצעת חוק הפקדות וזכויות סוציאליות לעצמאים (תיקוני חקיקה), התשפ"א-2021 (פ/448/24), לפני הקריאה הטרומית, בקשת חה"כ קרן ברק להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שוויון לעצמאים בזכות דמי אבטלה), התשפ"א-2021 (פ/198/24), לפני הקריאה הטרומית, הצעה בדבר הקמת ועדה מיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה, בחירת סגנים זמניים נוספים ליושב-ראש הכנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת155
הוועדה המסדרת
24/05/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 5
מישיבת הוועדה המסדרת
יום שני, י"ג בסיון התשפ"א (24 במאי 2021), שעה 10:00
סדר היום
א. בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה הטרומית:
1. הצעת חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי אסון הילולת הרשב"י בהר מירון, התשפ"א-2021 (פ/743/24), בקשת חה"כ מיקי לוי.
2. הצעת חוק ליישוב תחת איום מיידי (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (פ/239/24), בקשת חה"כ אלכס קושניר.
3. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים בתקופת הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (פ/71/24), בקשת חה"כ תמר זנדברג.
4. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"א – 2021 (פ/57/24), בקשת חה"כ גדעון סער.
5. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"א-2021 (פ/260/24), בקשת חה"כ אחמד טיבי.
6. הצעת חוק העונשין (תיקון - עונש מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי), התשפ"א-2021 (פ/55/24), בקשת חה"כ גדעון סער.
7. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"א-2021 (פ/375/24), בקשת חה"כ אחמד טיבי.
8. הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – חינוך חינם לפעוטות ולילדים), התשפ"א-2021 (פ/289/24), בקשת חה"כ מרב מיכאלי.
9. הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – חינוך חינם לפעוטות ולילדים), התשפ"א-2021 (פ/302/24), בקשת חה"כ ניצן הורוביץ.
10. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – צמצום פערים בין הפריפריה למרכז), התשפ"א-2021 (פ/432/24), בקשת חה"כ יעל רון בן משה.
11. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – קביעת זמני המתנה ומרחקי נסיעה מירביים לקבלת טיפול רפואי), התשפ"א-2021 (פ/52/24), בקשת חה"כ אופיר כץ.
12. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בעד דמי הבראה והחזרי הוצאות נסיעה), התשפ"א-2021 (פ/460/24), בקשת חה"כ ווליד טאהא.
13. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – הגבלת כהונת ראש הממשלה) (פ/449/24), בקשת חה"כ יעל רון בן משה.
14. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/753/24), בקשת חה"כ אלכס קושניר.
15. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/526/24), בקשת חה"כ מרב מיכאלי.
16. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – סייג להטלת התפקיד להרכיב ממשלה) (פ/189/24), בקשת חה"כ אלי אבידר.
17. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – סייג להטלת התפקיד להרכיב ממשלה) (פ/599/24), בקשת חה"כ תמר זנדברג.
ב. בחירת סגנים זמניים נוספים ליושב-ראש הכנסת.
ג. הקמת ועדה מיוחדת לעניין נגיף הקורונה החדש ולבחינת היערכות המדינה למגפות ולרעידות אדמה.
ד. פניית יושב ראש הכנסת בדבר קביעת ישיבת כנסת מיוחדת לבחירת נשיא המדינה וביטול ישיבת הכנסת הרגילה באותו יום.
נכחו
חברי הוועדה: קארין אלהרר – היו"ר
יעקב אשר
דוד ביטן
מירב בן ארי
מאי גולן
גלית דיסטל אטבריאן
מכלוף מיקי זוהר
תמר זנדברג
ווליד טאהא
בועז טופורובסקי
אחמד טיבי
יעקב טסלר
מתן כהנא
עופר כסיף
אופיר כץ
אמילי חיה מואטי
מיכאל מלכיאלי
אבי מעוז
יעקב מרגי
עידית סילמן
חוה אתי עטייה
עיסאווי פריג'
אלכס קושניר
שלמה קרעי
שמחה רוטמן
עידן רול
יעל רון בן משה
אפרת רייטן מרום
קטי קטרין שטרית
רם שפע
חברי הכנסת
משה אבוטבול
אלי אבידר
משה ארבל
אוריאל בוסו
ולדימיר בליאק
רם בן ברק
איתמר בן גביר
אליהו ברוכי
קרן ברק
ניר ברקת
יאיר גולן
מאזן גנאים
אבי דיכטר
ניצן הורוביץ
שרן השכל
מיכל וולדיגר
יוסף טייב
מאיר כהן
מיקי לוי
פטין מולא
יואב סגלוביץ
אורית סטרוק
אוסאמה סעדי
יצחק פינדרוס
גלעד קריב
מוזמנים
אלינור ימין - סגנית מזכירת הכנסת

שירה עמיאל - רכזת מאקרו, אגף תקציבים, משרד האוצר

תומר גלאם - ראש עיריית אשקלון
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
מוריה אביגד;
אור שושני;
אתי אפלבוים
א. בקשות חברי הכנסת להקדמת הדיון בהצעות החוק הבאות, לפני הקריאה הטרומית:

1. הצעת חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי אסון הילולת הרשב"י בהר מירון, התשפ"א-2021 (פ/743/24), בקשת חה"כ מיקי לוי.
2. הצעת חוק ליישוב תחת איום מיידי (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (פ/239/24), בקשת חה"כ אלכס קושניר.
3. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים בתקופת הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (פ/71/24), בקשת חה"כ תמר זנדברג.
4. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"א – 2021 (פ/57/24), בקשת חה"כ גדעון סער.
5. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאים), התשפ"א-2021 (פ/260/24), בקשת חה"כ אחמד טיבי.
6. הצעת חוק העונשין (תיקון - עונש מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי), התשפ"א-2021 (פ/55/24), בקשת חה"כ גדעון סער.
7. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים), התשפ"א-2021 (פ/375/24), בקשת חה"כ אחמד טיבי.
8. הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - חינוך חינם לפעוטות ולילדים), התשפ"א-2021 (פ/289/24), בקשת חה"כ מרב מיכאלי.
9. הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - חינוך חינם לפעוטות ולילדים), התשפ"א-2021 (פ/302/24), בקשת חה"כ ניצן הורוביץ.
10. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - צמצום פערים בין הפריפריה למרכז), התשפ"א-2021 (פ/432/24), בקשת חה"כ יעל רון בן משה.
11. הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - קביעת זמני המתנה ומרחקי נסיעה מירביים לקבלת טיפול רפואי), התשפ"א-2021 (פ/52/24), בקשת חה"כ אופיר כץ.
12. הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בעד דמי הבראה והחזרי הוצאות נסיעה), התשפ"א-2021 (פ/460/24), בקשת חה"כ ווליד טאהא.
13. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – הגבלת כהונת ראש הממשלה) (פ/449/24), בקשת חה"כ יעל רון בן משה.
14. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/753/24), בקשת חה"כ אלכס קושניר.
15. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) (פ/526/24), בקשת חה"כ מרב מיכאלי.
16. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – סייג להטלת התפקיד להרכיב ממשלה) (פ/189/24), בקשת חה"כ אלי אבידר.
17. הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – סייג להטלת התפקיד להרכיב ממשלה) (פ/599/24), בקשת חה"כ תמר זנדברג.
היו"ר קארין אלהרר
שלום רב, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה המסדרת. יש לנו סדר-יום עמוס. נתחיל עם הפטורים מחובת הנחה ולאחר מכן נמשיך עם שאר סעיפי סדר-היום. המטרה היום היא להניע את הכנסת. גם בימים אלה, לצערי, יש מצד אחד את אלה שהופכים כל אבן כדי להקים ממשלה ויש את אלה שמנסים לגרור אותנו לבחירות חמישיות מיותרות, יקרות, שפוגעות באזרחי מדינת ישראל. אנחנו נמשיך לעשות את העבודה שלנו עבור האזרחים ונעלה הצעות חוק לפטור מחובת הנחה, הצעות שיש בהן כדי לשפר את חייהם של אזרחי ישראל כי הם לא אשמים שהפוליטיקאים בוחרים שלא לעבוד עבורם.

אני אתן את רשות הדיבור למתן כהנא, הצעה לסדר. כל דובר 2 דקות, אני עם סטופר. בבקשה.
מתן כהנא (ימינה)
גברתי יושבת-הראש, בוקר טוב, תודה על רשות הדיבור. אנחנו נמצאים היום במצב של עת רצון בכנסת. יש הזדמנות להעלות שני נושאים שנמצאים בקונצנזוס מאוד רחב. הראשון הוא החוק שקובע שמחבל ערבי ישראלי, מחבל ישראלי, שמקבל תגמולים - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
יש הגדרה למחבלים עכשיו? מה עם המחבלים היהודיים?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
תתבייש לך.
מתן כהנא (ימינה)
מחבל שמקבל תגמולים מהרשות הפלסטינית – תישלל אזרחותו הישראלית. זה חוק שהגישו אותו חברי סיעתך – אלעזר שטרן, אורנה ברביבאי, רם בן ברק – ועוד ועוד אנשים מכול סיעות הבית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
זה לא על סדר-היום.
מתן כהנא (ימינה)
זה חוק בקונצנזוס ואני מבקש להכניסו. דבר נוסף שאני מבקש הוא נושא הסדרת ההתיישבות הצעירה, שגם נמצא בקונצנזוס גדול, עבר ברוב גדול.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא על סדר-היום.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
איזה קונצנזוס, מתן? החברים שלך זה לא קונצנזוס.
מתן כהנא (ימינה)
יושבת-הראש, אני מבקש את הזמן שלי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מתן כהנה, באיזה גוש אתה? בימין, במרכז? תחליט.
מתן כהנא (ימינה)
גברתי יושבת-הראש, בסמכותך להעביר את המשך הטיפול בחוק הזה לוועדת הכספים כדי שנוכל לחוקק את הסדרת ההתיישבות הצעירה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. אחמד טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שאלה קצרה: אנחנו רגילים שמיקי זוהר יושב פה בדרך כלל, מנהל את העניינים. הוא לא מוצא מקום – מה הסיבה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני ביציע.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. אופיר כץ.
אופיר כץ (הליכוד)
תודה. גברתי יושבת-הראש, קודם כל, אני שמח על כינוס הוועדה בפעם הראשונה בראשותך. כשהוועדה הייתה בידיים של מיקי זוהר טענתם שלא מכנסים אותה ואנחנו משתקים את הכנסת, אז טוב לראות שזה היה כל כך דחוף לכם – יו"ר ועדת קורונה, יו"ר ועדת חינוך, צעקתם – בסוף אתם מכנסים את הוועדה אחרי שלושה שבועות. זה היה כל כך דחוף שאתם מכנסים את הוועדה רק אחרי שלושה שבועות.
היו"ר קארין אלהרר
אם היו פחות מלחמות – היו יותר ועדות.
אופיר כץ (הליכוד)
בשבוע שעבר פנינו ביחד עם 12 חברי כנסת, שזה יותר משליש מחברי הוועדה, לקדם שורה של חוקים, שאפילו שהם לא באו מהצד שלך, קארין, הם גם לטובת האזרחים. אין שם שום דבר שהוא ימני או שמאלני, אלה חוקים לטובת הציבור, במיוחד בתקופה המורכבת הזו, להתמודדות עם הטרור. אני אתן בראשי פרקים את החוקים שהגשנו וסירבת להביא אותם לסדר-היום: קביעת עונש מינימום למידי אבנים, בקבוקי תבערה וזיקוקים; שמירה על כבוד דגל ישראל; החמרת ענישה ליורה בסביבה אזרחית שלא כדין, הגדרת זריקת בקבוק תבערה - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אנרכיה.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל יש כיסוי בחוק לדברים האלה. יש בחוק העונשין כיסוי.
אופיר כץ (הליכוד)
חוקים משמעותיים וחשובים שנעשו בשיתוף עם ראשי הערים המעורבות. כמו שאמרתי, אתם בחרתם לא להעלות את זה כי אתם תמיד מתעסקים בפוליטיקה קטנה. ראיתי שביקרתם ברמלה, בלוד, הלכתם להזדהות אתם, אמרתם להם שתסייעו – כשמגיעה האפשרות באמת לסייע להם עם חוקים שהם ביקשו אתם לא שמים אותם על סדר-היום. אתמול שוחחתי עם ראשי הרשויות של רמלה ולוד, עדכנתי אותם שאת לא מעלה את זה לסדר-היום. הם היו בהלם. הם התאכזבו מאוד. שכל אזרחי יפו, רמלה, לוד ועכו יידעו שאתם שמים עליהם פס אחד גדול. אני פניתי ליושב-ראש הכנסת שלא יקדם את החוקים האלה במליאה עד שתעלי לסדר-היום את החוקים שאנחנו ביקשנו.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. מיקי זוהר, בבקשה.
קריאות
- - -
אופיר כץ (הליכוד)
היועצת המשפטית, רשום שהיא צריכה להביא את זה בהקדם, מה המשמעות של המילה "בהקדם"?
היו"ר קארין אלהרר
אופיר, קריאה ראשונה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תנו לאנשים לדבר, מה קרה? מה הלחץ? תנו ליהנות מהאירוע לפחות.
היו"ר קארין אלהרר
אל תהנה יותר מידי, יעקב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הרגלת אותי שהצעות לסדר זה הרבה זמן בבוקר.
היו"ר קארין אלהרר
אתה מפריע. מיקי זוהר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שלום לכולם. חבריי חברי הכנסת, גברתי יושבת-הראש, למדתי מהטובים ביותר, הרעיון פה ברור, אני רק מבקש כמה דברים ואני מבקש גם התייחסות בעניין הזה של היועצת המשפטית, עו"ד ארבל אסטרחן. אני רוצה שהדיון יתקיים כסדרו בהתאם להנחיות המשפטיות, שאני מכיר אותן כי חוויתי אותן בעצמי. זה אומר שעל כל הצעת חוק אנחנו נקיים דיון, יתאפשר לכל חבר כנסת שרוצה להביע את דעתו להביע את דעתו - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
כמו שאתה עשית.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כן, בדיוק. אפשרתי לכולכם לדבר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
בטח.
עידן רול (יש עתיד)
תראו מי גילה את הייעוץ המשפטי פתאום.
יעקב מרגי (ש"ס)
יאמר לזכותו של שהוא גם עשה פיליבסטר לעצמו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
קארין, את שמה לב לפיליבסטר הזה?
היו"ר קארין אלהרר
כן, אני שמה לב. מיקי זוהר, הזמן עבר, יאללה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אומר, בואו נקיים דיון רציני ומעמיק.
היו"ר קארין אלהרר
אני מבטיחה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני חייב לציין שעמדת הליכוד היא לא גורפת.
היו"ר קארין אלהרר
שמחה לשמוע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
הרבה מאוד דעות נתמכו על ידי הליכוד, הליכוד יתמוך וגם יעזור לקדם אותן בכנסת משום שיש כאן נושאים שהם מאוד-מאוד חשובים, בעניינים החברתיים כמובן. מיותר לציין שיש טעם מר מאוד להצעות החוק הפרסונליות בעת הזו. אני לא חושב שהציבור יכול להעריך התנהלות כזו נקמנית אישית נגד אדם אחד ששמו בנימין נתניהו.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
שלא מצליח לגמור את החודש.
היו"ר קארין אלהרר
טיבי, אל תפריע לו.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני חושב שברור מאליו שהליכוד לא יכול לתמוך בסנקציות האישיות שרוצים להטיל עליו. בעניין הזה ברור שאנחנו לא נוכל לתמוך. מעבר לזה אני רק רוצה לסכם ולומר בנושא בחירת הסגנים שאתם רוצים להביא, הייתה פה הצעה שהייתה עליה הסכמה ורצינו לאשר אותה, עכשיו אני מבין שאתם רוצים להביא הצעה שונה.
היו"ר קארין אלהרר
זו בדיוק ההצעה של פעם קודמת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא, אז אני אומר לך מה הייתה ההצעה בפעם הקודמת: רצינו לייצר נשיאות שיש בה 9 אנשים כולל יושב-הראש, אבל החלטנו ביחד – לא החלטה חד-צדדית – ש-3 יהיו מהצד שלכם, 3 יהיו מהצד שלנו ועוד 2 ימינה ורע"ם, בנוסף לזה גם היושב-ראש יריב. זה הסיכום שהיה. עכשיו אני מבין שאתם רוצים לשנות את הסיכום הזה למשהו הרבה יותר רדיקלי, ל-4 מצדכם ו-1 מצדנו. הדבר הזה לא תואם את מבנה הכנסת, צריך לקחת את זה בחשבון.
היו"ר קארין אלהרר
אורית סטרוק, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רוצה להגיד בפתח הדברים שאם חותכים את כל מי שמדבר אז צריכים לתת יותר זמן.
היו"ר קארין אלהרר
יש שתי דקות לכל דובר ואת עברת 30 שניות.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, מה שאת עושה הוא לא הגון ואני מבקשת שתספרי לי מעכשיו.
היו"ר קארין אלהרר
לא, התחלנו. תתקדמי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אתמול שאלתי אותך על שלוש הצעות חוק שביקשתי לקדם: אחת לגבי הסדרת ההתיישבות הצעירה, להעביר לוועדה, השנייה היא ביטול ההתנתקות בצפון השומרון, להעביר אותה לוועדה – על שני הדברים האלה אמרת לי: אורית, את יודעת שאני נגד ההצעות האלה, אין סיבה שאני אקדם אותן.
היו"ר קארין אלהרר
אורית, חבל לשקר. אני מבינה שאת צריכה קולות כי את יודעת שיהיו בחירות, אבל למה, למה על חשבוני קולות בפריימריז? חבל.
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי יושבת-הראש, את מדברת על חשבון הזמן של אורית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
ההערות שלך הן גם על חשבון הזמן שלי? אני רוצה לדעת איפה מגיעה ההוגנות.
היו"ר קארין אלהרר
היום זה לא יהיה. הלאה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
"את יודעת שאני נגדן", כך אמרת לי.
היו"ר קארין אלהרר
אורית, חבל על השקרים. אני אומרת: היום זה לא יהיה. הלאה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
עכשיו אני שואלת על הצעה שאת לא אמורה להיות נגדה, הצעה של שלילת אזרחות ממחבלים. זו הצעה שחברייך לסיעה חתמו עליה. איך יכול להיות שהצעה כזו - - -
תמר זנדברג (מרצ)
נו, את רואה? גם דברים שהיא לא נגדם היא לא מביאה היום.
היו"ר קארין אלהרר
היית מאמינה? אני עניינית.
תמר זנדברג (מרצ)
איזו יושבת-ראש עניינית יש לנו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
חברי הוועדה ביקשו ממך לקדם אותה לצורך פטור מחובת הנחה. אני כל הלילה לא נרדמת, חושבת לעצמי: איך יכול להיות שנציגת יש עתיד בכנסת לא מעלה את הדבר הזה לפטור מחובת הנחה?
היו"ר קארין אלהרר
אורית, אני מאחלת שינה ערבה ללילה הבא. אני אדאג לעצמי ואת לעצמך. הלאה.
מיקי לוי (יש עתיד)
כמה דברים שלנו לא העלו שנים?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רוצה לשאול האם זה בגלל לחץ של הסיעות הערביות שחברות אתך בגוש השינוי. זה מה שאני רוצה לשאול ולהבין.
היו"ר קארין אלהרר
אם לא אוהבים את החוקים שלך אז זה לחץ.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה חוקים של המפלגה שלך, קארין. זה לא חוקים שלה, זה חוקים של המפלגה שלך.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
היא גם לא העלתה חוקים שלי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
למה, מיקי זוהר העלה חוק של יש עתיד? די כבר. את ואופיר כץ יושבים לי פה כאילו ועדת התמימים. מישהו הכניס חוק שלנו? יושבים לי פה מהאו"ם.
אופיר כץ (הליכוד)
העיקר טיילתם בלוד, ברמלה, הלכתם להזדהות.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני גם הייתי בלוד.
אופיר כץ (הליכוד)
איפה ההזדהות? הנה, אפשר לעזור להם. אבל לא, הפוליטיקה אצלכם מעל הכול. אתם שמים עליהם פס. שכחתם כבר מה הם עברו. העיקר העליתם תמונה לטוויטר. אל תדאגי, מירב, התושבים שם לא טיפשים ולא פראיירים.
היו"ר קארין אלהרר
אני לא רוצה לקרוא לך פעם שנייה. מספיק.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מירב, כשמיקי זוהר היה יושב-ראש הוועדה המסדרת ההצעה עדיין לא הונחה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
הוא לא ספר אותנו.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. יעקב אשר, בבקשה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גברתי יושבת-הראש, קודם כל, ברכותיי לתפקיד.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה לך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
עברת שנה בוועדת חוקה.
היו"ר קארין אלהרר
עשיתי סטאז'.
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן, אבל תלמדי עד הסוף את העבודה. תני לאנשים לדבר.
היו"ר קארין אלהרר
בנחת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תכנסי בנחת, הכול בסדר. את לא צריכה להוכיח שום דבר לאף אחד.
עידן רול (יש עתיד)
אני מבין שהגברים ראשי הוועדות מרגישים שהם צריכים ללמד אישה איך לנהל.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה שאת יודעת – יש עוד הרבה שעוד לא התחילו ללמוד אפילו.
עידן רול (יש עתיד)
יעקב, מה זה השוביניזם? קודם מיקי, עכשיו אתה - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
איך הגעת לשוביניזם? דווקא בפתיחת הישיבה הזו אני רוצה להביע את מורת רוחי. שוחחנו לא פעם ולא פעמיים. יש נושאים שנמצאים בסדר-היום, נדון בהם אחד לאחד. יש נושא שאתם העליתם בעניין מירון, הצעת חוק של יש עתיד.
היו"ר קארין אלהרר
תכף מיקי ינמק אותה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא מדבר על הנימוק, אני מדבר על הצעה לסדר. אתם העליתם נושא חשוב שהגשתם עליו הצעת חוק, אנחנו גם הגשנו, לא רק אנחנו אלא רוב סיעות הבית חתומות על הצעת חוק נוספת שהוגשה באותו נושא באותו זמן. שני נושאים נוספים: אחד, הצעת החוק לגבי ועדת בדיקה שיהיו לה סמכויות כמו ועדת בדיקה ממלכתית אבל היא לא תהיה ועדת בדיקה ממלכתית בצורה הרגילה, אני אנמק אותה אחר כך; הדבר השני, הגשנו הצעת חוק שחתומים עליה חברי כנסת רבים מכול סיעות הבית לגבי נושא פיצויים לנפגעי האסון הלאומי הזה, כמו שהייתה בזמנו הצעת חוק של רוני מילוא שעברה בוועדת הפנים באסון ורסאי.
היו"ר קארין אלהרר
שלא קיבלו פיצויים עד עצם היום הזה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
את טועה ומטעה. הפיצויים היחידים שהם קיבלו זה בעקבות ההחלטה ההיא דאז. מה שהם לא קיבלו זה את התביעות האישיות שלהם בבתי המשפט, ש-16 שנה מסתובבות.
היו"ר קארין אלהרר
תשאל את הפצועים, הם לא קיבלו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אל תפריעי לי, תני לי לדבר.
היו"ר קארין אלהרר
אני רק מתקנת אותך, יעקב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אז אני מתקן אותך כי את פשוט לא למדת את זה.
היו"ר קארין אלהרר
יש לו הרבה טיעונים כלפיי היום.
תמר זנדברג (מרצ)
הרבה מלמדים יש פה היום. מעניין. כשעומדת אישה בראש ועדה פתאום הרבה מלמדים. כולם מסבירים לה, מלמדים אותה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה קורה לכם? גם בבית שלי עומדת אישה בראש הבית.
תמר זנדברג (מרצ)
"גם אשתי היא אישה", מפלטו של כל שוביניסט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גם הצעת חוק הומניטרית כזו, שיכולה לתת סיוע מידי לאותן משפחות, גם אותה דחית. לא יעלה על הדעת שתשתמשי בסמכויות שלך כיושבת-ראש – ואני מברך אותך על התפקיד – לקחת נושא ולעלות רק את הצעת החוק של מפלגתך האישית שלך, לא של שום מפלגה אחרת, באותו נושא.
עידן רול (יש עתיד)
יש פה 8 הצעות חוק של מפלגות שונות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני יודע דבר אחד – אני לא נהגתי לעשות כך בתפקידי כשהיית חברה, אחת החברות החרוצות, בוועדה. אני פונה אליך, תעלי היום את נושא הפיצויים לדיון. זה מצטרף גם לבקשת שליש מחברי הוועדה. אני פונה אליך גם לעלות את הנושא של ועדת בדיקה שהגשנו כדי שחברי הוועדה ישקלו את החלטתם בבואם להצביע. לא הכול פוליטיקה, קארין, בטח לא אצלך. אני יודע שאם זה היה תלוי רק בך זה לא היה.
היו"ר קארין אלהרר
עד כאן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
את קיבלת הוראות מלמעלה מאנשים לא רגישים, מאנשים שלא אכפת להם לא מההרוגים ולא מהפצועים, לא מכלום – רק פוליטיקה.
היו"ר קארין אלהרר
יעקב, לא מתאים לך.
מיקי לוי (יש עתיד)
יעקב, אל תתעצבן. ישב מנכ"ל הביטוח הלאומי והתחייב לתת מקדמות.
מאיר כהן (יש עתיד)
יעקב, אתה שומע הבוקר את המשפחות באסון מירון ואתה אומר שזה רק פוליטיקה, תגיד לי? אתה שומע את המשפחות שהן נגד ההצעה שלך וטוענות שזו בושה. אתה אומר שזה פוליטיקה בעזות מצח?
אמילי חיה מואטי (העבודה)
מאיר, אולי הוא בדיוק מתכוון להצביע בעד?
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה עם הפיצויים?
מאיר כהן (יש עתיד)
זה משהו אחד וזה משהו אחר. זה פוליטיקה, תגיד לי? זה פוליטיקה?
יעקב אשר (יהדות התורה)
למה אתה דוחה את זה? למה? תסביר לי למה. למה דחיתם את הפיצויים? למה לא העליתם את זה? איפה הרגישות שלכם?
היו"ר קארין אלהרר
יעקב, תודה.
מיקי לוי (יש עתיד)
מנכ"ל הביטוח הלאומי התחייב לתת מקדמות. עד שיעבור חוק ייקח חצי שנה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא לא יכול לתת מקדמות על כלום.
מיקי לוי (יש עתיד)
יכול. הוא התחייב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא צריך חוק, כמו שהיה באסון ורסאי.
היו"ר קארין אלהרר
מכיוון שחברי חבר הכנסת יעקב אשר העלה את הנושא אני חושבת שזה הזמן לבקש מחבר הכנסת מיקי לוי, שיזם את הצעת החוק, לנמק אותה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל יש עוד הצעה לסדר שביקשתי.
היו"ר קארין אלהרר
אתה לא רשום לי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני לא יודע למה אבל ביקשתי.
היו"ר קארין אלהרר
אתה לא רשום.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ביקשתי כמה פעמים. אני מבקש עכשיו בכל זאת, לפני תחילת הדיון, הצעה לסדר.
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי היושבת-ראש, אני גם ביקשתי הצעה לסדר.
היו"ר קארין אלהרר
לא שומעים אותי אז תנסו להיות אדיבים. תנסו פעם אחת לצאת מהפוזיציה, תהיו אדיבים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ולכן את נענית לבקשתנו ומעלה את הנושאים האלה.
היו"ר קארין אלהרר
יעקב, מילא אתה מחלק לי ציונים מאז שהתחלת לדבר, מילא, אבל אל תנהל לי את הישיבה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
ציונים טובים. יושב-ראש בדימוס.
היו"ר קארין אלהרר
שלמה קרעי, שתי דקות.
שלמה קרעי (הליכוד)
הדיון הזה, גברתי יושבת-הראש, מצטרף להחלטת בג"ץ מאתמול להפוך את הרשות הנבחרת במדינת ישראל לכלום ושום דבר. הרשות המכוננת ישבה בכובעה ותיקנה חוק יסוד, באיזה סמכות בדיוק בג"ץ בא ומבטל חוקי יסוד?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
חוק הזוי.
מיקי לוי (יש עתיד)
מה הוא תיקן? הוא דן בזה. על מה אתה מדבר בכלל? העבירה הייתה שאתם ניצלתם את הכוח שלכם. אסור היה לעשות את זה. הקריאה שלך, קרעי, לבטל את בג"ץ מסבירה יותר מכול מה אתם רוצים להביא על המדינה הזו. תתביישו. שומר הסף של מדינת ישראל מכול מיני קולות שלכם.
היו"ר קארין אלהרר
מיקי לוי, די.
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי יושבת-הראש, כשאני רואה את החוקים האנטי-דמוקרטיים, החוקים הארדואניים, אני מציע לכם להסיר אותם. אני מציע להסיר את החוקים האנטי-דמוקרטיים מסדר-היום. ואם כבר אתם רוצים חוקים אנטי-דמוקרטיים, הרי יושב-ראש המפלגה שלך אתמול יצא בחמת זעם נגד יריב לוין שאמר שהחלטת בג"ץ היא בחוסר סמכות, אז בואו תמכרו את הכול, תנו לבג"ץ את הסמכות לקבוע מי יהיה כאן ראש ממשלה ומי לא יהיה ראש ממשלה.
היו"ר קארין אלהרר
מיקי לוי, בבקשה לנמק את ההצעה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
שניה, אנחנו בהצעות לסדר.
היו"ר קארין אלהרר
אתה תקבל אחר כך.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
אני מתחילה להוציא אנשים. מיקי, שב, בבקשה. יעקב אשר, תודה, דיברת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
הוא ביקש לדבר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ההתעלמות הזו מאוד לא ברורה וגם לא מכבדת.
היו"ר קארין אלהרר
חבר הכנסת רוטמן, נציגתך לסיעה דיברה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל היא דיברה על משהו אחר, אני ביקשתי ממך להקים ועדת פנים, את זה אני רוצה לנמק ואת לא נותנת לי.
היו"ר קארין אלהרר
אתה תנמק כשיגיע תורך.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל זו הצעה לסדר, זה השלב, בתחילת הדיון.
היו"ר קארין אלהרר
מיקי לוי, בבקשה, לנמק.
מיקי לוי (יש עתיד)
תודה רבה. גברתי יושבת-הראש, מונחת לפנינו הצעת חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי אסון הילולת הרשב"י בהר מירון.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
יש הצעות לסדר - - -
היו"ר קארין אלהרר
קטי, אני אוציא אותך. די. אני קוראת אותך בקריאה ראשונה. שבי.
מיקי לוי (יש עתיד)
הצעת החוק שמונחת בפנינו היא הצעת החוק הערכית ביותר מאז ומעולם. באסון הקשה הזה שאירע בהר מירון ב-30 באפריל התגלו כשלים רבים בהיערכות ראויה לקיומה של ההילולה של ל"ג בעומר במקום ומצאו את מותם 45 איש. זה האסון האזרחי הגדול ביותר מאז קום המדינה. אסון בסדר-גודל כזה ראוי שייבדק וייחקר על כלל ההיבטים: היכן היו הכשלים? מי אשם? היכן צריך לתקן? מה צריך לעשות כדי שמקרים כאלה לא ישנו? בהוצאת האירוע הזה לפועל לא נשקלו בכובד ראש כל ההמלצות של כל הגורמים השונים המעורבים בעניין הזה.

יש כאלה שאומרים שלא צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית מכיוון שהיא תיקח זמן. זוהי שטות גמורה בעיניי. אפשר לבוא ולהגיד למי שיטילו את הוועדה הזו, על יושב-ראש הוועדה, שהמלצות ביניים יינתנו תוך 3-4 חודשים והמלצות סופיות תוך 6-8 חודשים ולהביא את הפרשה הזו לכדי סיכום.

מה שמדהים עוד, חבריי חברי הכנסת החרדיים, שאני שומע כבר כמה ימים שהציבור החרדי תומך, תומך, תומך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, תומך, הן בעיתונות, הן ברדיו, תומך בזה, תומך בהמלצת יש עתיד, בהצעת החוק שלי.
היו"ר קארין אלהרר
מיקי, זה רק פטור.
מיקי לוי (יש עתיד)
כל מי שלא ירים את ידו להקמת ועדת חקירה ממלכתית – ידיו ירחצו בדמם של 45 ההרוגים. צר לי להגיד את זה, אני מבקש סליחה, אבל אני אומר את זה. תרימו את היד לפטור מחובת הנחה. תודה רבה.
היו"ר קארין אלהרר
אני רוצה הערה לסדר: אני רק מבקשת להבהיר שכל חבר כנסת שיש לו הצעה ינמק ואחר כך דיון על הכול. אלכס קושניר, בבקשה. קודם נציג את הכול.
יעקב אשר (יהדות התורה)
קארין, אמרת שיהיה דיון על כל נושא.
היו"ר קארין אלהרר
יהיה דיון.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא יכול להיות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זו שיטת דיון מרתקת, באמת מהפכנית.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני רוצה להציע הצעה לסדר מלפני 10 דקות והיא לא נותנת לי, אחרי שהיא התעלמה ממני כל השבוע.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני הגעתי לפניך וביקשתי הצעה לסדר וגם לא קיבלתי - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה גם לא בסדר. אני עומד על זכותך לקבל הצעה לסדר.
היו"ר קארין אלהרר
שמחה, אני קוראת אותך קריאה ראשונה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
גברתי, הסיעות החרדיות באו לפוצץ את הדיון.
היו"ר קארין אלהרר
אני הבנתי את זה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
כך זה נראה. כך זה מרגיש לי בלב.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נגמרו הבחירות - - -
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
יעקב, אל תפריע לי. אנחנו מדברים על חסינויות עכשיו, שחרר - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
שבועיים לא אמרת את המילה "חרדי", אתה לא מרגיש טוב.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
לא, האמת ששעתיים לא אמרו את המילה "ביבי".
היו"ר קארין אלהרר
יעקב אשר, קריאה ראשונה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל גברתי אמרה לפני שתי דקות שעל כל נושא יהיה דיון.
היו"ר קארין אלהרר
קריאה שנייה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
גברתי יושבת-הראש, את מונעת דיון מסיבה לא ברורה.
היו"ר קארין אלהרר
קריאה שנייה, רוטמן.
היו"ר קארין אלהרר
הבנתי את האירוע, הבנתי אותו – תפסיקו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
העלית נושא – תנו לדבר על הנושא הזה. את מערבבת הכול ביחד.
היו"ר קארין אלהרר
אל תיתן לי להוציא אותך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אבל למה את מערבבת הכול ביחד? העלית נושא – תנו לדבר על הנושא הזה.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
חברים, הצעת החוק הזו עלתה באוגוסט שנה שעברה. הצעת החוק מדברת על הטבות מס לתושבי אשקלון. אני רוצה להזכיר לכולם שאשקלון זו העיר המקופחת ביותר במהלך 7 השנים האחרונות. כל אלה שמנסים לומר שהיו 7 שנים של שקט הם טועים ומטעים. היו טפטופים, היו נפילות, היו פגיעות, הילדים חיים בפחד וחרדה. כל סירנה של אמבולנס נחשבת כאזעקה והילדים רצים לממ"ד. באוגוסט שנה שעברה הצעת החוק שלי, כפי שהיא עכשיו, הייתה במליאת הכנסת וחברי הקואליציה הפילו אותה. אני חושב שעכשיו, אחרי שעברנו - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
באיזה נושא?
רם שפע (כחול לבן)
יעקב, די כבר, אתה לא נותן לאף אחד לדבר. מספיק. זה לא רציני.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תגיד לי, אתה היית מוכן לכזה דיון? - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
רם, בוועדה שלך כך ניהלת דיונים? אני מעריך אותך הרבה יותר מזה.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
יעקב, מה זו ההתנהלות הזו? בושה, ביזיון. חכה, אתה תראה מה יקרה כשאתה תנהל ישיבה. כל אחד מכם. אתם תנהלו ישיבה – כך זה יהיה. אין שום בעיה. אם אין להם כבוד, לנו לא יהיה כבוד.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
די, אני לא רוצה להוציא.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
באתם לפוצץ את הדיון. תתביישו.
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
גם לנו לא יהיה כבוד. שום כבוד לא יהיה. בושה.
מאיר כהן (יש עתיד)
קצת כבוד.
היו"ר קארין אלהרר
יעקב, צא להירגע, לך תשתה קפה, תעשה לי טובה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני רוצה להסביר לשמחה רוטמן שכל כך מתעצבן, כך נראית דמוקרטיה נוסח יש עתיד.
היו"ר קארין אלהרר
אורית סטרוק, קריאה ראשונה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - -
היו"ר קארין אלהרר
אורית, קריאה שנייה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
זה לא דיון ענייני.
עידן רול (יש עתיד)
יעקב, אין לך בושה? מדברים פה על פיצויים לאשקלון, זה לא מעניין אותך, באת לעשות בלגן. כל מה שמעניין אותך זה הבלגן שאתם עושים? מדברים על פיצויים על אשקלון, זה לא מעניין אותך? מה שמעניין אותך זה לעשות שכונה? אז לא העלו לך את הצעת החוק, אז מה? אז לא העלו לכם הצעות חוק, גם לנו לא העלו הצעות חוק, אז מה? כבדו את עצמכם.
קריאות
- - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
יש פה חבר כנסת שצועק חזק, את לא קוראת אותו לסדר.
היו"ר קארין אלהרר
רוטמן, קריאה שנייה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אין בעיה. יש פה חבר כנסת שעומד ומנופף בידיים כלפי חבר כנסת אחר, את לא קוראת אותו לסדר.
היו"ר קארין אלהרר
קריאה שלישית. תצא. רוטמן, תצא.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני לא עומד פה מנופף בידיים ומאיים על חברי כנסת.
היו"ר קארין אלהרר
קריאה שלישית, תצא.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הקריאה הזו לסדר היא בעיקר אליך.

(חבר הכנסת שמחה רוטמן יוצא מאולם הוועדה.)
היו"ר קארין אלהרר
מרגי, קריאה ראשונה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - -
מאיר כהן (יש עתיד)
גב' סטרוק, אי אפשר כך. נו, באמת.
מירב בן ארי (יש עתיד)
קראו לך לסדר פעם שלישית. תצאי כי קראו לך פעם שלישית לסדר.
מאיר כהן (יש עתיד)
גב' סטרוק, אי אפשר כך. נו, באמת.
עיסאווי פריג' (מרצ)
קריאה שלישית, לכי לשתות קפה, זהו.

(חברת הכנסת אורית סטרוק יוצאת מאולם הוועדה.)
עידן רול (יש עתיד)
המשפחות של הפצועים באשקלון שומעים את הדיון הזה ואתם מבזים את הדיון הזה.
היו"ר קארין אלהרר
מי עוד רוצה לצאת?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אפשר חצי דקה?
היו"ר קארין אלהרר
לא. למה אתה לא מכבד אותי?
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
הוא לא מכבד אותך, הוא מפריע לך בכוונה, תוציאי אותו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בקשות כאלה שלך אני כיבדתי.
יעקב מרגי (ש"ס)
בגלל שהוא חרדי, אבידר.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
פשוט תוציאי אותו, הוא לא מכבד אותך.
היו"ר קארין אלהרר
אבל אמרתי לו לצאת. אני מודיעה שהבא בתור שמדבר מוזהר בקריאה – הסדרנים עם העיניים אלי – הוא ייצא. זה לא נעים לי. די. אתם לא מכבדים את הדיון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני יכול להגיד משהו? אני רוצה לעזור בעניין הזה.
היו"ר קארין אלהרר
מיקי, אני לא רוצה שתעזור לי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
לא לך, לדיון.
היו"ר קארין אלהרר
אני גם לא רוצה לא רוצה שתעזור לדיון.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את לא רוצה לתת לי לדבר?
היו"ר קארין אלהרר
אני לא רוצה עזרה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את רוצה שתיתן לי לדבר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אתה יכול ללכת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את רוצה שנלך? נקום ונלך.
היו"ר קארין אלהרר
לא הבנתי, אתה מאיים עלי?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
או שיהיה דיון מכובד או שנלך.
מיקי לוי (יש עתיד)
לך, לך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את רוצה שנלך? זה נראה לך הגיוני? כך הדמוקרטיה שלך נראית?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה 20 שניות. בקשה אישית.
היו"ר קארין אלהרר
למה אתה לא מכבד אותי?
יעקב אשר (יהדות התורה)
את יודעת כמה אני מכבד.
היו"ר קארין אלהרר
אז למה אתה לא נותן לי לדבר?
יעקב אשר (יהדות התורה)
תני לי 20 שניות.
היו"ר קארין אלהרר
אבל אמרתי לא. למה אתה מנהל אתי קרב על זה?
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אבל אתה כבר חצי שעה לא נותן לדבר. תוציאי אותו החוצה. שתוק כבר.
היו"ר קארין אלהרר
די.
יעקב אשר (יהדות התורה)
קח את המריצה וזרוק אותי. קח את המריצה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
קדימה, צא החוצה. אתה יכול לצאת לבד.
היו"ר קארין אלהרר
יעקב, תצא לכמה דקות ותחזור. אם אתה לא מסוגל לשבת בשקט כמה דקות כדי שנציג את הצעות החוק, ברמה החברית, אני לא רוצה להוציא אותך, תצא, שתה קפה, תעשן סיגריה, תחזור. הלאה, קושניר, סיים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
20 שניות, גברתי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני יכול להגיב משהו על סדר-היום?
מירב בן ארי (יש עתיד)
די כבר עם "אני יכול להגיב". כשאתה היית יושב-הראש, היית נותן אפשרות להגיב?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אפשרתי לדבר - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
כן, כן.
היו"ר קארין אלהרר
תוציאו אותו. די. יעקב, תצא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
החברים שלך מכשילים אותך. הלוואי שהם היו שומרים על כבודך כמו שאני שומר.
מירב בן ארי (יש עתיד)
די, אתה היחיד שמדבר פה כבר 40 דקות.

(חבר הכנסת יעקב אשר יוצא מאולם הוועדה.)
היו"ר קארין אלהרר
מירב, די. אלכס, סיים.
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
הצעת החוק אמורה לתת לתושבי אשקלון את מה שמגיע להם כבר עשרות שנים, הטבות מס. אני מבקש מכולם להצביע בעד.
מאיר כהן (יש עתיד)
אנחנו צריכים לכבד. הגיע לכאן ראש עיריית אשקלון, ש-10 ימים היו תחת טילים, ואני מקווה שכולם-כולם יצביעו בעד ההצעה הזו. כולם בלי יוצא מן הכלל.
היו"ר קארין אלהרר
מיקי, בבקשה, במשפט.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את רוצה לערוך כרגע דיון על כל הצעות החוק?
היו"ר קארין אלהרר
כל מציעי החוקים לפטור ינמקו ואז נקיים דיון משולב.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה לומר לך שזה לא סביר.
היו"ר קארין אלהרר
סביר מאוד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
שאלתי גם את היועצת המשפטית של הוועדה, אני רוצה לשמוע את עמדתה, שהיא תאמר שזה סביר והגיוני לקיים דיון בנושאים חברתיים, בנושאים שקשורים לכתב אישום של ראש ממשלה או לא ראש ממשלה ונושאים של ועדת חקירה, בדיון אחד.
היו"ר קארין אלהרר
אני אפריד.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בבקשה, שהיועצת המשפטית תגיד שזה בסדר. זה מה שאני רוצה לשמוע.
עידן רול (יש עתיד)
מיקי, חשבתי שכל עילת הסבירות זו המצאה של השמאל ושל בג"ץ, ממתי זה בעיניך?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
יש לי דרך להתמודד גם עם זה אבל בוא נשמע את היועצת המשפטית.
היו"ר קארין אלהרר
מיקי זוהר ידידי, תהיה הפרדה: חוקים חברתיים – דיון; חוקי שחיתות – דיון. תודה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בנושא ועדת חקירה לא יהיה דיון בנפרד?
היו"ר קארין אלהרר
לא, חקירה זה חברתי.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ועדת חקירה זה חברתי? זה משהו חברתי?
היו"ר קארין אלהרר
הלאה. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – דמי אבטלה לעצמאים בתקופת הקורונה). תמר זנדברג, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
תודה רבה. גברתי יושבת-הראש, חברות וחברים, נושא דמי אבטלה לעצמאיים הולך ומסתובב פה בכנסת חזור והלוך במשך שנים ארוכות. זה לא סוד שלעצמאיים במדינת ישראל חסרות זכויות סוציאליות בסיסיות. משבר הקורונה זימן בפנינו הזדמנות לתקן עוול היסטורי של הרבה מאוד שנים, משבר שבו נושא העצמאיים וחוסר דמי האבטלה היה מאוד-מאוד נוכח.

אני שמחה להעלות את ההצעה הזו לפטור יום אחרי שהודיע שר הבריאות שמגבלות הקורונה מוסרות. מדינת ישראל נכנסת לעידן חדש, אין תו סגול, אין תו ירוק, אין קורונה, כולנו מחוסנים, אולי יש חסינות עדר, וטוב שכך. אבל הקורונה הכלכלית עדיין אתנו והיא משאירה עשרות-אלפי, ואולי מאות-אלפי, בעלי עסקים ועצמאיים בבור שקשה מאוד לצאת ממנו, אולי גם שנים קדימה. שעת הכושר הזו זו שעת חסד.

אין כרגע עדיין קואליציה ואופוזיציה, יש ממשלה, לצערנו מקרטעת, אולי תהיה ממשלה אחרת, אולי לא, אבל אזרחי ישראל לא ממתינים. הם לא ממתינים לשלוש שנים שאין תקציב והם לא ממתינים למשברים שבאים וחוזרים ותוקפים אותם כל פעם. לכן אני באמת חושבת שדווקא שעת המשבר הזו, שעת הדמדומים הזו מבחינה פוליטית, היא שעת כושר לעשות תיקון עוול היסטורי שהעצמאיים בישראל מחכים לו עשרות שנים.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. אוסאמה, באותה הצעה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גם אנחנו הגשנו בשם הרשימה המשותפת הצעת חוק חברתית ביותר. אני חושב שיש הסכמה בעניין הזה בין כל סיעות הבית.
יעקב מרגי (ש"ס)
היא על סדר-היום?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
כן. גם בוועדת הכספים, גם בוועדת הכלכלה, מרגי, במשבר הקורונה כולם דיברו על בעיות העצמאיים, שהם לא מקבלים דמי אבטלה, לכן אני חושב שמאוד חשוב שנקדם את הצעת החוק הזו ולכן אנחנו מבקשים פטור מחובת הנחה, שנתחיל בתהליך.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. שרן השכל, אותה הצעה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
הקורונה באמת הראתה המון כשלים שהיו בטיפול אל מול עסקים קטנים, אל מול עצמאיים, בעיקר בכל מה שקשור לפיצויים בתקופת הקורונה. הרחיב את זה עוד יותר כרגע המשבר הביטחוני שהיה. גם בשבוע האחרון אותם עסקים נפגעו. זה משהו שצריך לפתור בצורה מידית. היה צריך לפתור אותו לדעתי בשנה האחרונה ובגלל חוסר הטיפול של הממשלה הנוכחית אנחנו מבקשים בצורה דחופה להעלות את זה מידית במליאת הכנסת.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. ההצעה הבאה שאת מציגה: עונש מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
השבועיים האחרונים הראו לנו עד כמה קיים חוסר משילות במדינת ישראל. בסוף, ככל שהממשלה הנוכחית לא מטפלת בו, עומק השבר בחברה הישראלית רק צומח יותר ויותר. הסכנות של מה שאנחנו רואים, של הנשק הבלתי חוקי בחברה הערבית, לא פוגע רק בערביי ישראל, אלא אנחנו רואים בשבועיים האחרונים איך הזליגה הזו מגיעה לכל עיר ועיר, גם במרחק 10 דקות מלב תל אביב. אנחנו רואים את חוסר היכולת, חוסר האונים – חברת הכנסת אפרת פה, הרכב שלך הוצת – פורעים ערבים שבערים מעורבות יצאו כנגד השכנים שלהם, והממשלה חסרת אונים, לא יודעת איך לטפל בדבר הזה. היא לא טיפלה בזה במשך 10 שנים והיום אנחנו רואים - - -
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
רגע, חשוב לי לנמק את זה כמו שצריך.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אבל את מנמקת את זה גרוע מאוד.
יעקב מרגי (ש"ס)
20 שנה אני צועק על זה בכנסת.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
את מנמקת את זה גרוע מאוד. לדעתי אין קשר בין מה שהיה השבוע לבין איסור החזקת נשק. את מערבבת את כל העולם. למה צריך לערבב? אסור להחזיק בנשק בלתי חוקי ללא קשר למה שהיה השבוע, אבל את מערבבת.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
כשאני רואה אזרחים בישראל שיורים להם באמצע הלילה ירי של כדורים חיים במרחק 10 דקות מתל אביב אז אנחנו - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אז מה אם זה במרחק 10 דקות מתל אביב? במקום אחר זה בסדר? זה אסור בכל מקרה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה זה קשור תל אביב? מה, לוד זה בסדר?
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
כל עבירה על החוק היא פסולה. מה הקשר? אנחנו צועקים שנים נגד הנשק שמסתובב בידיים של אזרחים, עכשיו את באה לקשור בין זה לבין מה שהיה השבוע? מה הקשר?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
ההצעה טובה – ההסבר על הפנים.
שרן מרים השכל (תקווה חדשה)
הממשלה לא מסוגלת לטפל בזה, יש חובה להביא עונשי מינימום בשביל להחזיר את ההרתעה. אנחנו דורשים את זה מידית לאור הפרעות שהיו בשבועות האחרונים.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. אחמד טיבי, דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
ההצעה הזו עברה בקדנציה הקודמת בקריאה טרומית, וגם בתמיכת הממשלה, אגב. היא מדברת על דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים. השכלה גבוהה היא משאב. בדרך כלל חייבים, במדינות מתוקנות, לעזור לסטודנטים או בכסף או בשווה כסף, ולכן ההצעה מדברת על דמי ביטוח לאומי מופחתים.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
האם ההצעה כוללת גם תלמידי ישיבה?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
זו השכלה גבוהה?
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
כוללת יהודים וערבים.
רם שפע (כחול לבן)
התשובה היא: לפי החוק לא, מכיוון שהם אינם לומדים במוסד מוכר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
המוסדות הם: מוסד שקיבל הכרה, מוסד שהתואר שהוא מעניק מוכר לפי סעיף 28א ומוסד להשכלה גבוהה מחוץ לארץ. לכן אני מבקש לקבל פטור.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. ההצעה הבאה, רם שפע.
רם שפע (כחול לבן)
אני רוצה להציג את הצעת חוק חינוך חובה. הצעה שכל חברי מפלגת העבודה חתומים עליה אבל ודאי רבים וטובים פה תמכו בה בשנים האחרונות. אחד הדברים הבסיסיים ביותר במדינה זו הזכות לחינוך, היכולת של כל אחד ואחת בכל מקום ברחבי הארץ לקבל את ההזדמנות שלו לקבל חינוך חינם. אחד העיוותים הגדולים ביותר במדינה שלנו הוא שעדיין פעוטות נדרשים ללכת לחינוך פרטי, שלעתים רבות עולה הרבה מאוד כסף. אני מניח שאתם יודעים שהרוב המוחלט של ההורים בישראל שולחים את הילדים שלהם בגיל הזה לחינוך פרטי יקר והמציאות הזו רק מגדילה את הפערים.
יעקב מרגי (ש"ס)
ולפעמים עוברים התעללות פרטית חינוכית - - -
רם שפע (כחול לבן)
ושלא נדבר, בדיוק, על המקרים הקשים של התעללות על ידי מי שמכונות או מכונים "גננות", למרות שהן לא עברו שום הכשרה ואפשר על ידי תעודת זהות ללכת ולפגוש את הילדים הקטנים והקטנות שלנו.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
די בדופק.
רם שפע (כחול לבן)
מסכים לחלוטין.
שלמה קרעי (הליכוד)
רם, אבל למה בראשית שנת הלימודים הוא צריך להיות בן 3 חודשים? אם הוא נהיה בחנוכה בן 3 חודשים, הוא לא ילמד כל השנה?
רם שפע (כחול לבן)
אני רק מסיים ואומר שתפיסת העולם שלנו היא שחינוך ציבורי עולה כסף, ולמרות שלהצעה הזו יש עלויות הגיע הזמן שהתקציב יגדל והחינוך יהיה חינם.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. תמר, אותה הצעה.
תמר זנדברג (מרצ)
אותה הצעה. אני נצמדת לדבריו של חברי רם שפע ומנמקת בשם ניצן הורוביץ. במחאה החברתית של 2011 פתאום נמצא כסף לחינוך חינם מגיל 3. עד אז מדינת ישראל חשבה שילד נולד בגיל 5, אחרי המחאה החברתית של 2011 היא פתאום הבינה שילד נולד בגיל 3. אבל ילד נולד בגיל אפס, או למעשה בגיל ארבעה חודשים בערך, כשאחד ההורים, לרוב האימא, חוזרת לעבודה. מישהו צריך לשמור על הילד הזה, להיות אתו ומדינת ישראל מתחמקת זה עשרות שנים מהאחריות לזה. שוב אני רואה כאן שעת כושר למצוא את אותם מיליונים – אולי אפילו מיליארדים – עבור ההצעה הזו, אבל אלה מיליארדים ששווים פי כמה וכמה בהמשך חייו של אותו ילד ובחיי המשק הישראלי.
היו"ר קארין אלהרר
ההצעה הבאה של יעל רון בן משה, צמצום פערים בין הפריפריה למרכז, חוק בריאות ממלכתי.
יעל רון בן משה (כחול לבן)
תודה. כבוד יושבת-הראש, חוק ביטוח הבריאות הממלכתי המקורי נפתח במילים שהוא יהיה מושתת על עקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית. אני חושבת שאין אחד סביב השולחן ומאחור שחושב שיש שוויון בשירותי הבריאות בין המרכז לפריפריה שאזרחי ישראל מקבלים. הצעת החוק שלי באה לתקן את העיוות הזה ולעסוק בצמצום הפערים בין הפריפריה למרכז. היא מתבססת על מספר מדדים, כולל תקנים של רופאים, של מכשור רפואי וכמובן תוחלת החיים. בצפון ובדרום חיים פחות במרכז הארץ. הצעת החוק מדברת על קביעת אמות מידה למרחק זמן ואיכות שירות סבירים שאזרחי המדינה יקבלו.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. אופיר כץ, בבקשה.
אופיר כץ (הליכוד)
אני הצמדתי הצעת חוק - - -
היו"ר קארין אלהרר
אין הצמדות. מעבירים גם את ההצעה שלך. אין כזה אירוע הצמדה. אין כזו חייה.
אופיר כץ (הליכוד)
למה?
היו"ר קארין אלהרר
בפטור מחובת הנחה אין הצמדה. אני נותנת לך את ההצעה הזו. שלא תגיד שאני לא עניינית.
אופיר כץ (הליכוד)
בנוסף למה שהציעה חברת הכנסת יעל אני גם מוסיף שאחרי שיקבעו את הזמן הסביר והמרחק הסביר, ברגע שהוא לא קיבל את זה בהתאם למרחקים ולזמן שנקבעו הוא יהיה זכאי לקבל את השירות בכל מקום אחר שכן קרוב אליו וכן נכלל בזמן הסביר, והעלויות יהיו: או על הקופה, או על בית החולים, או על מי שאחראי עליו, ולא על המטופל.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. ווליד טאהא, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בעד דמי הבראה והחזרי הוצאות נסיעה), בבקשה.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
עד עכשיו עובד שקיבל דמי נסיעה שילם גם עליה מס הכנסה. הוא גם שילם מס הכנסה על דמי ההבראה. בפקודת מס הכנסה נקבעה רשימה של הכנסות שפטורות ממס, אני מציע לפטור את העובד ממס גם על החזרת תשלום נסיעה וגם לפטור אותו ממס על תשלום הבראה.

דרך אגב, מלכיאלי, ההצעה שלי מדברת על יהודים וערבים, לא דומה להרבה הצעות גזעניות שמדברות אך ורק על סקטור ספציפי. אנחנו מדברים על כל עובד במדינת ישראל, ערבים ויהודים, יהודים וערבים, שעובדים קשה, משלמים מס הכנסה על החזרי נסיעה, משלמים מס הכנסה על דמי הבראה. תתחילו ללמוד שלא צריך לפחד מחוקים שעושים טוב לאזרחים, כפי שמישהו פה התנגד להעלאת חוק שעושה טוב לאזרחים הערביים בנגב. תתביישו לכם. לא הכול פוליטיקה. צריך להתייחס לכל האזרחים כאל שווים, לא רק להסית ולשפוך שמן על המדורה, כפי שרציתם לעשות בהצגה של הבוקר. עכשיו זה הזמן לשדר מסרים של ביטחון אישי לכל האזרחים, לא הסתה ועוד הסתה ועוד הסתה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה לכולם. אני עוברת לרשימת הדוברים. מיקי זוהר רוצה לדבר, בפעם השלישית. תראה איך אני מכבדת אותך, כמה אתה לא מכבד אותי. אתה מארגן לי על הראש פיליבסטר. תגיד לי, מה, אני ילדה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
גם אני למדתי מהטובים ביותר. גם את יודעת לעשות פיליבסטר וגם את יודעת לעשות את העבודה. כל אחד עושה את העבודה שלו וזה בסדר גמור, הכול מתוך כבוד הדדי והערכה הדדית.
היו"ר קארין אלהרר
יופי. אני מעריכה את זה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל לעשות את העבודה שלנו אנחנו עושים.
היו"ר קארין אלהרר
חד-משמעית.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני אגיד לכם מה למדתי בבית הזה ב-6 השנים שאני כאן, אני אומר את זה באמת עכשיו, לא כדי לעשות פופוליזם - - -
היו"ר קארין אלהרר
מה פתאום פופוליזם?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זה לא אני. למדתי בבית הזה שכל דבר שעושים פעם אחת, אחר כך עושים לך אותו רק בצורה אחרת, כשאתה נמצא בצד השני של המתרס. מה שקורה עכשיו הוא תקדים בעייתי. לא יכול להיות שלא יתקיים דיון בכל חוק וחוק. את רוצה לקיים דיון אחד או שניים על כל כך הרבה חוקים מגוונים ושונים, כשכל חוק הוא עולם ומלואו ועם שוני אחר לגמרי. אני פניתי בנושא הזה לארבל, היועצת המשפטית של הוועדה, ביקשתי ממנה להבין איך הדבר הזה יתכן. כרגע לא קיבלתי ממנה תשובה ואני אשמח לקבל ממנה תשובה. מעבר לזה, אני חושב שבאירוע מסוג כזה כדאי לעשות התייעצות כולנו יחד, גם כל הסיעות, גם כל הייעוץ המשפטי של הכנסת, כדי להחליט איך מנהלים את הדיון הזה בצורה סבירה, כי אני לא רוצה שדיון כזה, שיש בו כל כך הרבה הצעות, יהפוך להיות דיון לא איכותי, לא הגיוני, לא משפטי, לא סביר.
היו"ר קארין אלהרר
תודה, מיקי. ראשון הדוברים מרגי. בבקשה. אני מודיעה איך הדבר הזה יתקיים: יהיה דיון בחוק מירון, הצבעה, יהיה דיון בחוקי ביטוח לאומי, הצבעה, יהיו חוקי בריאות, הצבעה, ואז נקיים את הדיון האחרון והצבעה. תודה רבה. זהו, הדיון נגמר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה להגיד לך משהו.
היו"ר קארין אלהרר
לא, אל תגיד לי. די. הדובר הראשון יעקב מרגי. בבקשה.
יעקב מרגי (ש"ס)
גברתי, מאחר שלא קיבלתי את הזכות – וכיושבת-ראש עומדת לך הזכות לא לתת לי או לאחרים את הזכות – להצעה לסדר, אני לא יכול למצות גם את מה שרציתי לומר וגם מהותית על החוק. אני ציפיתי לומר בהצעה לסדר שמאחר שזה הדיון הראשון של ועדה חשובה בכנסת שמתכנסת - - -
היו"ר קארין אלהרר
מרגי, ידידי, בוא תדבר לעניין של ההצעה.
יעקב מרגי (ש"ס)
נתת לי שתי דקות, אני רוצה לדבר על ירקות, מותר לי?
היו"ר קארין אלהרר
יאללה.
יעקב מרגי (ש"ס)
מאחר שזו ועדה חשובה, אין ועדות אחרות בכנסת, ולא הייתי מצפה שוועדת כספים תדון בזה, מדינה שלמה הייתה מותקפת בטילים, אני אחרי 10 ימים בממ"ד יחד עם משפחתי וכך חצי מדינת ישראל, הייתי מצפה שיקדישו, לפחות בדיון הראשון שמתכנסים אחר פשעי המלחמה שקיימו נגדנו, דיון של חצי שעה לפחות, לתת לחברי הכנסת לומר מה עברה המדינה הזו ב-10 ימים האלו.
היו"ר קארין אלהרר
לא בוועדה המסדרת.
יעקב מרגי (ש"ס)
אין לנו ועדות אחרות.
היו"ר קארין אלהרר
יש לך חוץ וביטחון ויש גם כספים.
יעקב מרגי (ש"ס)
בנוסף לזה, הפרעות שעברנו בתוך מדינת ישראל – אסור לנו שהקורונה הפוליטית הזו תעביר אותנו ישר לנושאים שעל סדר-היום, להביך קואליציה, להביך אופוזיציה. אנחנו חייבים להתעסק בזה בוועדות הכנסת ובמליאת הכנסת. תודה.
היו"ר קארין אלהרר
צודק מאה אחוז. הדובר הבא מלכיאלי.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תודה. גברתי יושבת-הראש, אנחנו עכשיו דנים בנושא של חוק מירון. אני שומע גם בתקשורת בימים האחרונים וגם הבוקר כאן שמנסים לצייר אותנו ככאלה שחוששים מוועדות חקירה כאלה או אחרות ואני כן הייתי מצפה שכשמגיע דבר כל כך חשוב, שבאים אחרי אסון באמת גדול, עם 45 הרוגים – מי שחושב שאפשר להגיש הצעת חוק אחת שהיא חד-צדדית כאן בבית - - -
היו"ר קארין אלהרר
חד-צדדית?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הרי כשאנחנו דיווחנו על אסון מירון, אין פה אדם שלא הזדהה עם האסון, אין אדם בכל הבית שלא הבין שאסור לעבור לסדר-היום.
היו"ר קארין אלהרר
מעולה, אז תצביעו בעד.
תמר זנדברג (מרצ)
אז תתמכו.
מיקי לוי (יש עתיד)
אז תתמכו בהקמת ועדת חקירה ממלכתית.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
יש הצעות נוספות שלא באו לדיון, כמו של חבר הכנסת אשר, שחתומים עליהן ח"כים מכול סיעות הבית. אם רוצים באמת להביא תיקון לדבר הזה על מנת שבשנה הבאה יהיה פה אירוע של מירון ולא נדחה, יש ועדות בכנסת, שבסמכותך, יושבת-ראש הוועדה, להקים אותן ולא להביא הצעת חוק פופוליסטית שנועדה לתת לנו כאילו מוסר. ביכולתך, חברת הכנסת קארין, להקים את הוועדה לביקורת המדינה, יש לכם את היכולת החוקית להקים את הוועדה, ולא בהכרח הכול לרוץ ולקצור כותרות. זו הצעה שהיא חד-צדדית על ידי מפלגת יש עתיד, שכולם יודעים שהיא לא מייצגת אף אחד. כולם יודעים שאין טובתה של מפלגת יש עתיד לבוא ולדאוג למירון - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
למה אתה אומר את זה? אני הגשתי את ההצעה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אף אחד לא חושב שטובתה של מפלגת יש עתיד היא לדאוג למירון ולדאוג למתפללים של מירון. לבוא ולהגיד שידינו, חלילה, עם דם ההרוגים - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
מי שיצביע נגד. אתם מפחדים מהאמת.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. קטי שטרית, שתי דקות.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אני רוצה להעלות בפני הוועדה נושא מאוד-מאוד חשוב שקשור למשרדים הממשלתיים המשרתים את הציבור. כולנו יודעים שהקורונה פחות או יותר מאחורינו. פותחים אולמות, פותחים בתי ספר, פותחים כל מיני גופים ציבוריים אחרים, ולצערי הרב המשרדים שאמורים לקבל קהל עדיין לא פתוחים. כנראה מישהו צריך להעיר אותם משנתם ולבקש מהם לחזור ולשרת את הציבור. הציבור כועס, ובצדק. צריכים להחזיר את כל קבלת הקהל בכל המקומות הציבוריים שמקבלים שכר. אף אחד מהם לא נפגע.
יעקב מרגי (ש"ס)
העיקר בתי הקולנוע נפתחו, מה את רוצה?
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אני מקבלת רשימה ארוכה של מוסדות שלא פותחים את שעריהם. לכן, קארין, אני חושבת שהקריאה שלי היא קריאה שיכולים להצטרף אליה כולם. זה לא עניין של אופוזיציה או קואליציה. הציבור צריך לקבל את השירותים המגיעים לו והראויים.
היו"ר קארין אלהרר
חד-משמעית.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
ולכן צריכה לצאת פה קריאה שהוועדה מבקשת מכול המוסדות הציבוריים לחזור לפעילות השוטפת שלהם.
היו"ר קארין אלהרר
מצטרפת לקריאה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
תודה, קארין. אני יודעת. אני מכירה את הרגישות שלך. צריך לקרוא לכל המשרדים לפתוח שעריהם ולקבל קהל. ואדרבה, אולי אפילו לתגבר את שעות קבלת הקהל.
היו"ר קארין אלהרר
צודקת, קריאה חשובה. תודה. הלאה. אתי עטייה – מוותרת. עיסאווי פריג'.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אני מתמקד בהצעת מירון. מלכיאלי, אתה אומר שאסור לעבור לסדר-היום על מירון, נכון? אז כאן לא עוברים לסדר, שומעים בקולך ומביאים הצעת חוק לקיום ועדת חקירה ממלכתית על האסון שהיה הכי גדול במדינת ישראל. על זה אתה רוצה לעבור לסדר-היום?
היו"ר קארין אלהרר
תודה, עיסאווי. דוד ביטן, בבקשה.
קריאות
- - -
דוד ביטן (הליכוד)
כל ההצגה הזו – גם אנחנו עשינו אותה. גם אז התנגדתי להצגה שמיקי עשה. פטור מחובות הנחה לגבי כל החוקים שהגישו פה – וחברי הכנסת רצים מהר להגיש כדי לקבל כותרת – זה לא נותן שום דבר למערכת. אתם יודעים את זה. גם פטור מחובת הנחה ואחר כך להביא את זה לקריאה טרומית, זה גם לא יוצר שום דבר. אני מציע שנעשה הפסקה קטנה - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא יהיה. הלאה.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה התייעצות סיעתית.
היו"ר קארין אלהרר
לא, עוד אין הצבעה.
דוד ביטן (הליכוד)
למה לא? מותר.
היו"ר קארין אלהרר
מותר לך התייעצות סיעתית.
דוד ביטן (הליכוד)
אני בא ואומר, תעשו הפסקה קטנה. בואו נסכם על חוקים שאפשר להצביע עליהם בלי שום בעיה, נצביע עליהם ונמשיך הלאה לחוקים שאנחנו במחלוקת.
היו"ר קארין אלהרר
נשקול את זה.
תמר זנדברג (מרצ)
איזה חוקים במחלוקת?
דוד ביטן (הליכוד)
למשל החוק של אשקלון מוסכם, נכון? יש עוד חוקים חברתיים שמוסכמים. אפשר לבוא, לעשות הצבעה - - -
תמר זנדברג (מרצ)
איזה? שנדע. אשקלון בסדר, מירון לא - - -
היו"ר קארין אלהרר
תמר, את לא מנהלת משא ומתן עכשיו. ביטן, אני אשקול את ההצעה.
דוד ביטן (הליכוד)
עכשיו לגופו של עניין.
היו"ר קארין אלהרר
לא, אתה מעבר לזמן. היו לך שתי דקות והן עברו.
דוד ביטן (הליכוד)
אני רוצה להתייחס.
היו"ר קארין אלהרר
לא, סיימת. היו לך שתי דקות.
דוד ביטן (הליכוד)
מה, אני לא יכול להתייחס לגופו של עניין?
היו"ר קארין אלהרר
היו לך שתי דקות, בחרת לדבר על משהו אחר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
שתי דקות על 20 חוקים?
היו"ר קארין אלהרר
לא, זה על חוק אחד. תלמד חשבון. אבי דיכטר, בבקשה.
אבי דיכטר (הליכוד)
לגבי אשקלון, אני מודה שאני בניגוד אינטרסים אבל למרות הכול אני חושב – וגם דוד אמר את זה בצדק – שישנם דברים שהם דחופים וחשוב להצביע עליהם היום ואני מציע להתכנס כוועדה ולזרז את זה, לא רק פטור מחובת הנחה אלא העברה מהירה בקריאות השונות בכנסת. אבל יחד עם זה אני מזהיר את עצמנו כוועדה מלהיכנס לנישה המסוכנת הזו של חוקים אישיים. החוקים הפרסונליים – אני אומר לכם לאורך כל הכנסות פה – שעוסקים - - -
תמר זנדברג (מרצ)
איזה חוק פה פרסונלי? הוא לא עוקב אחרי הדיון, אנחנו עכשיו בחוקים החברתיים.
היו"ר קארין אלהרר
דיכטר, אנחנו בחוק מירון.
תמר זנדברג (מרצ)
אנחנו בחוק מירון.
אופיר כץ (הליכוד)
את רוצה לקבוע לו על מה לדבר ועל מה לא?
תמר זנדברג (מרצ)
רציתם דיון על כל חוק, זה הדיון על החוק הזה.
אבי דיכטר (הליכוד)
אפשר לנהל את הדיון הזה ולקפוץ בין תחומים ומפרק לפרק.
היו"ר קארין אלהרר
הצעתך.
אבי דיכטר (הליכוד)
אני מציע די דומה למה שהציע כאן דוד בעקרון, לנסות ולמצות בדיון הזה את החוקים שיש הסכמה כדי להעביר אותם. לא כדי לסמן "וי" אלא כדי להעביר אותם.

הערה אחרונה. אמר כאן בצדק חברי חבר הכנסת רוטמן קודם, ונדמה לי שגם אורי דיברה על כך, שישנה הצעת חוק שהובאה כדי לקבל פטור מחובת הנחה ולצערי דחיתם אותה על הסף - - -
היו"ר קארין אלהרר
היא לא תהיה היום.
אבי דיכטר (הליכוד)
אני חושב - - -
היו"ר קארין אלהרר
אבי, היא לא תהיה היום. תודה. שמחה רוטמן, זמן הדיבור שלך.
אבי דיכטר (הליכוד)
44 חברי כנסת חותמים על הצעת חוק דחופה למנוע מצב של רוצח שיחזור לביתו וממומן על ידי הרשות הפלסטינית, זה לא סביר.
היו"ר קארין אלהרר
הכול דחוף במשמרת שלי.
אבי דיכטר (הליכוד)
זה לא סביר, זה לא עומד בשום מבחן. אני חושב שכיושבת-ראש הוועדה מן הדין שבאמת תקשיבי לסוגיה הזו. זה מחצית מחברי כנסת שרשאים לחתום על הצעת חוק.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. שמחה, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ראשית אני רוצה לומר שההצעה לוועדת חקירה ממלכתית היא בעייתית. אני לא יכול להתרכז, אני מבקש שתדאגי לשקט באולם.
היו"ר קארין אלהרר
אני מבקשת שקט באולם. מלכיאלי, אני מבקשת שקט באולם בפעם המיליון. יש גבול לפיליבסטר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
איזה פיליבסטר?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא התחלתי לדבר. את לא נותנת לי. את רוצה להוציא אותי? אני אצא שוב. את תתני לי לדבר? עומד פה ח"כ מהסיעה שלך, מנופף עלי בידיים וצועק, את מוציאה אותי, ואחרי שאני בא לדבר את לא נותנת לי לדבר?
היו"ר קארין אלהרר
שמחה, עוד דקה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
את יכולה להשתמש בכוח שיש לך באיזו אלימות שתבחרי, או שאת יכולה גם להקשיב.
היו"ר קארין אלהרר
אלימות?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אם מתאים לך. אם לא מתאים לך אני אצא. הכול בסדר.
מיקי לוי (יש עתיד)
אחלה, צא.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
ההתנהגות הזו לא לגיטימית.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא הייתה כזאת.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מבקש שתשמרי על זכותי לדבר. אני חושב שא'-ב' של שיחה בכנסת זה שתדאגי שכשבן אדם ידבר יהיה שקט ואם את לא יודעת לדאוג לדבר הזה את לא יכולה לספור לי זמן.
מירב בן ארי (יש עתיד)
דבר כבר, דבר.
תמר זנדברג (מרצ)
דבר כבר, בכיין. דבר. כמה אתה מתבכיין?
היו"ר קארין אלהרר
עוד חצי דקה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני רוצה לדבר ואני מבקש שתשמרי על זכותי לדבר.
היו"ר קארין אלהרר
חצי דקה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
את יכולה לקצר לי את הזמנים כמה שאת רוצה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
קארין, אנחנו מבקשים להצהיר שאת מנהלת הוועדה ואנחנו מבקשים שאת תנהלי את הוועדה, ולא כל מיני אחרים שמעירים לגבי חברים אחרים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
את מנהלת ואת לא נותנת לי את זכות הדיבור.
היו"ר קארין אלהרר
אתה לא מדבר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני לא יכול כי צועקים פה. גם הזמן של קטי עכשיו נספר על הזמן שלי? תני לי, בבקשה, לדבר.
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הצעת החוק - - -
היו"ר קארין אלהרר
משפט.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
את שמת לב כמה שניות דיברתי בלי שהפסקת אותי?
היו"ר קארין אלהרר
טוב, הבא בתור. מאי גולן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
תתני לי, בבקשה, לדבר. את רוצה להוציא אותי שוב – תוציאי אותי, אבל תתני לי, בבקשה, את זכות הדיבור.
היו"ר קארין אלהרר
לא, אני לא רוצה להוציא אותך. מאי גולן, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
קארין, אני מבקש שתתני לי, בבקשה, את זכות הדיבור.
היו"ר קארין אלהרר
אתה לא רוצה את זכות הדיבור.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מאוד רוצה. אני אשמח לדבר 10 שניות בלי הפסקה. אני אשמח מאוד שתתני לי לדבר, קארין. הצעת החוק בעניין ועדת החקירה הממלכתית היא הצעת חוק בעייתית מיסודה. ההצעה שסיעת הציונות הדתית הציעה לפני 3 שבועות הייתה להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית מסיבה מאוד פשוטה: ועדת חקירה פרלמנטרית היא הכלי הנכון לבירור האמת. אם מעוניינים בהגשת כתבי אישום הכלי הנכון לזה הוא אולי המשטרה, אולי הפרקליטות. אם מעוניינים בתיקון הצעדים - - -
היו"ר קארין אלהרר
תודה. הבנתי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא הבנת וגם לא נתת לדבר. דיברתי 20 שניות.
היו"ר קארין אלהרר
דיברת הרבה יותר. הלאה, מאי גולן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
קארין, אני אשמח שתתני לי להשלים את דבריי.
היו"ר קארין אלהרר
מאי, תדברי.
מאי גולן (הליכוד)
מבקשים פה שיישמעו את חבר הכנסת שמחה רוטמן עד הסוף.
היו"ר קארין אלהרר
את לא רוצה לדבר?
מאי גולן (הליכוד)
זה לא עובד כך.
היו"ר קארין אלהרר
את לא רוצה לדבר? הלאה. מיקי זוהר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
האלימות והכוחנות שבהן את פועלת, קארין, לא נותנת לאנשים לדבר וסותמת את הפה - - -
מאי גולן (הליכוד)
יש גבול להרגשת הכוח שנחתה עליך, זה לא עובד כך. גם ההצגה שלנו, שביטן אמר, זה לא היה כך.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מבקש שתתני לי שתי דקות ללא הפרעה. את לא נתת לי אפילו 20 שניות ללא הפרעה.
רם שפע (כחול לבן)
שמחה, אתה כבר 3 דקות מדבר רק על זה שלא נותנים לך לדבר. כשאנחנו קידמנו - - -
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
אתם רוצים לצאת?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
השתתפתי במספיק ישיבות, ראיתי איך את כועסת כשלא נותנים לך לדבר, מותר לך לתת לי לדבר.
היו"ר קארין אלהרר
מאי גולן, הזדמנות אחרונה, אני אעבור לדובר הבא. את רוצה לדבר?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אפשר לבדוק כמה שניות דיברתי בלי שתפסיקי אותי. כמה זמן דיברתי בלי שקטעו אותי? קארין, את יכולה להוציא אותי כשם שהוצאת אותי קודם.
היו"ר קארין אלהרר
קריאה ראשונה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אין בעיה, את יכולה להוציא אותי כשם שהוצאת אותי קודם.
היו"ר קארין אלהרר
קריאה שנייה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
את יכולה להמשיך לקרוא לי עוד כמה פעמים ואת יכולה לתת לי לדבר.
היו"ר קארין אלהרר
קריאה שלישית. להוציא אותו, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
האלימות הזו, בייחוד כשיש פה קולגות שלך שצועקים ומתפרצים היא חמורה ביותר.
מירב בן ארי (יש עתיד)
שמענו אותך, מספיק. זה מביך כבר.

(חבר הכנסת שמחה רוטמן יוצא מאולם הוועדה.)
מאי גולן (הליכוד)
אני מבינה, גברתי יושבת-הראש, שלנוכח הכוח בוועדה הזו זה כיף נורא לדרוס פה את חברי הקואליציה, האופוזיציה, מה שלא נהיה, אבל בסוף את צריכה לזכור שאנשים צופים בנו ומסתכלים עלינו ולמרות הדעות השונות והחלוקות בסוף צריך לאפשר אחד לשני לדבר. גם כשמיקי זוהר ניהל את הוועדה, כך זה לא היה.

עכשיו אני רוצה להגיד, בזמן שבתי כנסת נשרפים – וזה הנושא שלי – וספרי תורה חוללו ויהודים ברחו מבתיהם, אתם יושבים פה וכל מטרת הוועדה הזו היא להתעסק בחוקים איראניים, פרסונליים, אישיים.
היו"ר קארין אלהרר
טוב.
מאי גולן (הליכוד)
עוד לא הגעתי לדקה, אל תגידי לי "טוב". אתם עושים פוליטיקה זולה, של שקל תשעים, פוליטיקה מגעילה, כשיש פה חוקים חברתיים לאנשים שסובלים כבר זמן ארוך.
עידן רול (יש עתיד)
ועדת חקירה במירון זה חוק פרסונלי?
מאי גולן (הליכוד)
אם באמת הייתם כאלה ליברלים, אתם, שמניפים את דגל הליברליות וכאלה דמוקרטיים – הרי הדמוקרטיה נורא חשובה לכם – אז הייתם משחקים במשחק הדמוקרטי כמו שצריך ולא איך שאתם עושים את זה, רק כשנוח לכם. אני הבאתי היום בקשה לפטור מחובת הנחה, שכמובן לא תעלה פה, על משהו שהוא לא ימין ולא שמאל. אני לא יודעת אם אתם יודעים אבל לא להניף דגל אויב בתוך המדינה שלכם זה לא ימין ולא שמאל, זה גם לביטחון שלכם, של הילדים שלכם, של כל אזרחי מדינת ישראל, כי כשמרימים דגל של מדינת אויב בתוך המדינה היחידה שיש לנו אז כולם מבינים שאין פה ריבונות, אין פה משילות, אין פה הרתעה ואין פה שום דבר. לכן הייתי מאוד מצפה מחברי הוועדה שלפחות בדיון עקר וחסר תוכן שכזה תעלו גם חוקים שחשובים לשאר אזרחי מדינת ישראל.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. מיקי זוהר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אגב, הדגל היה בבית בבלפור.
מאי גולן (הליכוד)
דגל דאע"ש אתה רוצה, טיבי, שיונף פה?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הונף בבלפור.
מאי גולן (הליכוד)
מה אתה אומר? איזה דגל?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
פלסטין.
מאי גולן (הליכוד)
לא להרבה זמן, בדיוק ל-20 שניות.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
הונף.
מאי גולן (הליכוד)
הונף וירד. רק צריך שגם יכניסו אותו לכלא ושהוא יקבל קנס. וזה יקרה, אל תדאג.
היו"ר קארין אלהרר
סדרנים, נא לעזור לי עם השקט. יוסף טייב, בבקשה.
יוסף טייב (ש"ס)
גברתי יושבת-הראש, אני חושב שמה שקורה פה, כחבר כנסת חדש – ואני צפיתי בך הרבה גם בוועדת חוקה וגם בוועדות אחרות – בחיים לא נחשפתי לניהול כזה של אי שקט - - -
היו"ר קארין אלהרר
טוב. הערות על מירון?
יוסף טייב (ש"ס)
אני הסתובבתי ברוב המשפחות, לפחות אלה שהיו פה בארץ, נחשפתי למצוקה האמיתית שלהן. אם אתם באמת רוצים לדאוג להן והמפלגה שלך באמת רוצה לדאוג להן, תעלו יחד עם ועדת החקירה גם את העזרה הכלכלית. יש פה חוק שעומד, מעל 44 חברי כנסת חתמו עליו, תעלו את זה. תפסיקו עם המשחק הזה. אל תעשו מזה פוליטיקה. אנשים נרצחו. אל תעשו על הגב שלהם פוליטיקה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. משה ארבל, בבקשה.
משה ארבל (ש"ס)
גברתי יושבת-הראש, חבריי חברי הכנסת, משפחות שכולות שצופות בנו עכשיו, במחזה הרע מאוד הזה, אני רוצה להישיר אליכם מבט בעיניים, למצלמה, להתנצל ולבקש מכן סליחה. אתם לא ראויים לספוג כזה ביזיון בתוך ה-30 לפטירת יקירכם. כל דמי אחינו זועקים אלינו מהאדמה.
מאיר כהן (יש עתיד)
המשפחות רוצות ועדת חקירה.
קריאות
- - -
משה ארבל (ש"ס)
גברתי היושבת-ראש, אני מבקש שתאפשרי לי להשלים. אני אומר כאן לפרוטוקול הוועדה, ועדת חקירה ממלכתית יכולה לקום באופן מידי אם גברתי – וזה בסמכותה כיושבת הוועדה המסדרת – תקים ועדה זמנית, ויש לכם רוב, ועדת ביקורת המדינה, שגם בה יש לכם. היא יכולה להקים באופן מידי ללא חקיקה ועדת חקירה ממלכתית לבחינת הנסיבות, לתת את המנדט לוועדה דרך הכנסת ולא דרך הממשלה, שלא היא תפקח על עצמה. כל דמי אחינו זועקים מהאדמה. צריכים ויכולים להקים ועדת חקירה ממלכתית, תעשו את זה, אנא.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. אני מעלה להצבעה את הצעת חוק הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי אסון הילולת הרשב"י בהר מירון.
קריאות
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
התייעצות סיעתית.
היו"ר קארין אלהרר
התייעצות סיעתית, 5 דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 11:30 ונתחדשה בשעה 11:35.)
היו"ר קארין אלהרר
אני מחדשת את הישיבה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבקש את זכותי כחבר ועדה מן המניין לדבר.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתה רק דיברת. כל היום דיברת.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני לא דיברתי בדיון, דיברתי בהצעה לסדר.
היו"ר קארין אלהרר
יעקב, קריאה ראשונה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
יש אנשים שלא יודעים מהי הכרת הטוב. תוציאי אותו.
עיסאווי פריג' (מרצ)
דיברת שעתיים בדיון.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
מה זה צריך להיות? כמה זמן צריך להימשך הקרקס הזה?
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
מעניין שיש יושבת-ראש ועדה מסדרת - - -
היו"ר קארין אלהרר
אורית, קריאה ראשונה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
- - -
היו"ר קארין אלהרר
קריאה שנייה. תמשיכי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
רק הצעה לסדר - - -
היו"ר קארין אלהרר
קריאה שלישית. נא להוציא את אורית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תגידי, את נורמלית? כרגע - - -
היו"ר קארין אלהרר
אורית, תצאי, תירגעי, תחזרי.

(חברת הכנסת אורית סטרוק יוצאת מאולם הוועדה.)
היו"ר קארין אלהרר
יש שני חברי כנסת שהיו רשומים ולא דיברו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה לא נכון.
היו"ר קארין אלהרר
רוטמן, אתה רוצה לצאת עוד פעם? אז די. אנחנו נשמע את יעקב טסלר, שתי דקות, ואת אבי מעוז, שתי דקות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני ביקשתי לפני ולא דיברתי בדיון. אני לא מבין, זה משהו אישי? אני לא מבין אותך. על מה הוויכוח, על 2 דקות?
היו"ר קארין אלהרר
יעקב, קריאה שנייה.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
בן גביר, קריאה ראשונה.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
- - -
היו"ר קארין אלהרר
בן גביר, קריאה שנייה.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
אני לא מבין את זה - - -
היו"ר קארין אלהרר
בן גביר, קריאה שלישית. תוציאו אותו.

(חבר הכנסת איתמר בן גביר יוצא מאולם הוועדה.)
היו"ר קארין אלהרר
טסלר, בבקשה.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
גברתי יושבת-הראש, אני יושב פה בשקט, לא הפרעתי לאף אחד ואני רוצה לומר לכם, חברים, עם דמעות בעיניים: אני מתבייש. אני מתבייש מכול החברים שיושבים כאן על נושא כזה רגיש, נושא חשוב מאוד, כמו שכולם הזכירו, ולא נותנים למצות את הדיון, עם כל הרגישות שבדבר, ולהגיע למטרה של כולנו.
היו"ר קארין אלהרר
זה פטור מחובת הנחה, כן?
יעקב טסלר (יהדות התורה)
כן, אני יודע.
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה לא דיון בחוק, זה דיון בפטור.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש עוד הצעות חופפות.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
גברתי, לא יכול להיות שבזמן שאנחנו מביאים את הנושא הזה לא מביאים את כל הנושא הרגיש של חוק הפיצויים. אם הנושא הזה מאוד חשוב לנו היינו צריכים להבין את המשמעות למשפחות. ולסיום, לוועדת החקירה שאת מביאה פה לקבלת הפטור שני תפקידים: החלק הראשון הוא לבדוק את העבר, מה קרה, וכולנו דוגלים בוועדת חקירה בלי טיוח, להגיע לחקר האמת. יחד עם זאת, לא נראה לי שאנחנו יכולים לתת בידי שופט להחליט עבורנו באתר קדוש כמו מירון – אני לא יודע אם אלה שהגישו פה את החוק אי פעם ביקרו במקום הזה – איך המקום הזה יתנהל, באיזו צורה ובאיזה הגבלות.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. אבי מעוז.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
לכן, אני מצר על כך שלא השכלת להביא את החוק של ידידי חבר הכנסת אשר וגם לתת על זה פטור מחובת הנחה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. אבי מעוז.
יעקב אשר (יהדות התורה)
קארין, אני מבקש לדבר.
היו"ר קארין אלהרר
שמעתי מיליון פעם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תבדקי אם הייתי בזמן או לא. יש וידאו. אחר כך יראה את זה כל העולם. אני מבטיח לך שיראו את זה כולם.
היו"ר קארין אלהרר
אחרון הדוברים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
קארין, אני ביקשתי בזמן. יש יועצת משפטית בעניין.
היו"ר קארין אלהרר
די.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לא "די", את לא היית מוותרת על דבר כזה.
היו"ר קארין אלהרר
טוב, אני מעלה להצבעה. מי בעד?
קריאות
- - -
אבי מעוז (הציונות הדתית)
גברתי, אני לא דיברתי. למרות שניתנה לי זכות דיבור לא יכולתי לדבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
גברתי היועצת המשפטית, לא יכול להיות שנרשמתי ואני לא יכול לדבר.
היו"ר קארין אלהרר
סדרנים, קריאה ראשונה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני רוצה לומר דברים - - -
היו"ר קארין אלהרר
קריאה שנייה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
- - -
היו"ר קארין אלהרר
קריאה שלישית.

(חבר הכנסת יעקב אשר יוצא מאולם הוועדה.)
קריאות
- - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מבקש שחוות דעת של היועצת המשפטית תיאמר לפרוטוקול, האם ניתן עכשיו להעלות את זה להצבעה כאשר חבר כנסת שהיה באמצע לומר את דברו לא קיבל אפילו את 2 הדקות שלנו.
היו"ר קארין אלהרר
תקריאי את השמות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מבקש שהיועצת המשפטית תגיד לפרוטוקול האם ההצבעה חוקית כאשר, אני רוצה להזכיר, עמד פה אבי מעוז, התחיל לדבר, אפילו את 2 הדקות שאמרת שיהיו לו לא היו לו.
תמר זנדברג (מרצ)
לא יצאת? למה אתה פה?
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
גברתי יושבת-הראש, צריך לעבור לחוקי השחיתות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
האם אפשר לקבל חוות דעת לפרוטוקול?
היו"ר קארין אלהרר
אני בהצבעה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, את לא בהצבעה. את דילגת על זכות דיבור של חבר כנסת.
היו"ר קארין אלהרר
תקריאי את השמות.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
את יכולה להוציא אותי אם את רוצה אבל אני מבקש: מדוע לא ניתנה לחבר הסיעה שלי אפשרות לדבר? אבי מעוז היה באמצע לדבר, אפשר לבדוק את המצלמות וקטעת אותו באמצע. לא נתת לו אפילו את 2 הדקות שלו. אני מבקש חוות דעת משפטית.
מיקי לוי (יש עתיד)
זו זכותה, היא לא צריכה לתת לך שום הסברים. תגיש קובלנה. היא לא חייבת לך שום הסברים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מבין את ההבנה שלך של הדמוקרטיה, אני מבין אותה קצת אחרת.
מיקי לוי (יש עתיד)
הדמוקרטיה שלך ושל המפלגה שלך זה בדיוק - - -
קריאות
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי יושבת-הראש, גם אני רשום לזכות דיבור ולא קיבלתי.
היו"ר קארין אלהרר
דבר.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה רבה. גברתי יושבת-הראש, אני חושב שאסור לך כאחת שרוממות השלטון ואבירות שלטון החוק בגרונה לתת לביזיון כזה להתנהל כאן.
עיסאווי פריג' (מרצ)
ביזיון זה מה שאתם עושים.
שלמה קרעי (הליכוד)
צריך לכל אחד לתת את זכות הדיבור שלו ולהביע את דעתו גם אם הדעה הזו קשה לכם לשמיעה.
היו"ר קארין אלהרר
היועצת המשפטית אמרה שני דוברים.
ארבל אסטרחן
לא, אמרתי מי שרשום. מי שנרשם לדבר על הנושא הזה – צריך לאפשר לו לדבר.
היו"ר קארין אלהרר
אוקיי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני רק רוצה שאלת הבהרה: אנחנו עכשיו דנים רק על החוק של ועדת החקירה?
היו"ר קארין אלהרר
כן.
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי יושבת-הראש, לגבי הצעת החוק הזו, אני חושב שאנחנו צריכים להתנגד לה מכיוון שמי שקובע מי יעמוד בראשה זו נשיאת בית המשפט העליון ועליה אני לא סומך בשום צורה. תודה רבה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. אבי מעוז.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
גברתי הנכבדה, תודה רבה. דבר אלמנטרי לקבל רשות דיבור. חשבתי שפה אנחנו בפרלמנט, "Parle", לדבר, אז אני מודה לך שבסופו של דבר נתת לי רשות דיבור. עברתי על כל החוקים שהובאו פה היום על סדר-היום. אני רוצה לומר שחוק מירון באמת הוא הכי חשוב, מכול החוקים האחרים, אבל אליה וקוץ בא, יש עוד חוק מירון, שגם הוא חשוב לא פחות מזה, ואותו לא נתת להעלות היום, משום מה, למרות חתימות של מרבית חברי הוועדה. למרות חתימות של רוב חברי הוועדה החוק השני של יעקב אשר לא עלה פה היום לדיון.

בואו נסתכל על עצמנו רגע. מה יגידו ומה יחשבו המשפחות השכולות? הכול פוליטיקה? חשבתי שאסון מירון זה אסון לאומי וכך הייתה הזדהות עם כל נפגעי האסון הזה. אני רוצה להקריא לכם מה התפרסם היום ב"גלובס" על אסון ורסאי: "20 שנה לאסון ורסאי ומסקנות ועדת החקירה שהוקמה בעקבות האסון, ועדת זיילר, והוגשו בשנת 2003, לא יושמו, כאשר רוב משרדי הממשלה מעבירים את האחריות מאחד לשני ליישום המסקנות".
קריאות
- - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
מי היה ראש הממשלה ב-2003?
אבי מעוז (הציונות הדתית)
ב-2003 אריאל שרון היה ראש הממשלה ואחריו היה אהוד אולמרט.
היו"ר קארין אלהרר
אבי, תודה. הדובר הבא.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
ולכן אני חושב שהיה נכון להעלות היום גם את ההצעה של יעקב אשר ולהחליט על שתי ההצעות ביחד.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. אליהן ברוכי – לא נמצא; שלמה קרעי – דיבר; מיכל וולדיגר – לא נמצאת; יצחק פינדרוס – לא נמצא. אורית סטרוק, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תודה. גברתי יושבת-הראש, אני רוצה להגיד בהקשר של אסון מירון וועדת החקירה שזה דורש שיקול דעת רציני ומה שנעשה כאן בוועדה רחוק מרחק מזרח ומערב משיקול דעת רציני. אני רוצה לקרוא לכל חבריי בוועדה להתנגד למה שגברתי יושבת-הראש עושה כאן, שזה לחתוך אנשים באמצע משפט, לא להקשיב לדברי טעם של אנשים, לא לאפשר שיח רציני, מכבד ומעמיק. אני מציעה שכל אחד מאתנו, כשיושבת-הראש אומרת לו לדבר באמצע משפט של חברו, לא ידבר באמצע משפט של חברו ויאפשר לחברו לסיים את דבריו. לא יכול להיות שנושא כזה, אסון כזה גדול, ונושאים רבים נוספים שהובאו בפנינו, יוצגו בצורה חסרת קשב שכזו. תודה רבה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. אני מעלה להצבעה. מי בעד?
קריאות
התייעצות סיעתית.
היו"ר קארין אלהרר
הייתה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
הייתה התייעצות סיעתית ב-11:30. נתנו לכולם.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
התייעצות סיעתית 5 דקות.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:00 ונתחדשה בשעה 12:05.)
היו"ר קארין אלהרר
אופיר, בבקשה.
אופיר כץ (הליכוד)
תודה רבה.
היו"ר קארין אלהרר
דבר כבר, דבר כבר. אתה לא רוצה לדבר?
קריאות
- - -
אופיר כץ (הליכוד)
קודם כול, אני רוצה לבקש מחברי הוועדה לנהוג בכבוד ובסבלנות לייעוץ המשפטי, לא לצעוק עליהם ולא להרים את הקול עליהם, זה לא מכובד לאף אחד.

להצעת החוק שיש לנו פה היו חלופות נוספות, ומן הראוי היה להביא גם את החלופות הנוספות - --
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הוא מדבר רק עשר שניות. מה יש לך, קארין? הוא מדבר עשר שניות.
היו"ר קארין אלהרר
אל תעזור לי.
אופיר כץ (הליכוד)
לא סיימתי. בזכות הדיבור הקודמת שלי שאלתי שאלה ולא נתת ליועצת המשפטית להשיב לי. אז אני שוב חוזר על שאלתי. היו הצעות נוספות, גם כן חשובות, ששליש מחברי הוועדה ביקשו שנדון בהן היום, ואת אמרת שלא נדון.
היו"ר קארין אלהרר
זה לא יהיה היום. הלאה.
אופיר כץ (הליכוד)
רגע. לפי התקנון, כשחותמים שליש, צריך להביא את זה בהקדם.

עכשיו אני שואל בפעם השנייה, ואני מקווה שהפעם גם תיתני ליועצת המשפטית לענות - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא עכשיו, לא עכשיו, אחרי ההצבעה.
אופיר כץ (הליכוד)
מה המשמעות של המילה "בהקדם"? מתי זה יבוא? בעוד יום? יומיים? שבוע?
היו"ר קארין אלהרר
יעקב אשר, בבקשה. שתי דקות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תודה רבה. אני רוצה להציע קודם הצעה. אני מבקש לא להפריע לי, אני מבקש שתשמרי שלא יפריעו לי.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
תקשיבו, באמת אני אומרת לכם, אתם צריכים להתבייש. אני מקווה שתוכלו להסתכל לאנשים בעיניים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אלה שמייעצים לך שיתביישו.
היו"ר קארין אלהרר
תמשיך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אלה שלקחו את ההופעה הראשונה שלך - - -
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
יאללה כבר, דבר שתי דקות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
קשה לכם לשמוע את האמת.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
בזבזת שתי דקות מהחיים שלנו. תדבר כבר, די.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תודה רבה. אני קודם כול מציע שבמקום להזכיר אלף פעמים את אשקלון תביאי להצבעה עכשיו את אשקלון. כולנו בעד לשחרר את ראש העיר לעבוד.
מיקי לוי (יש עתיד)
אם היית מפסיק לדבר היינו מגיעים לאשקלון אתמול.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מיקי לוי ידידי, אני בטוח בכנות כוונתך בנושא של חוק הוועדה הממלכתית למירון. לפני שהמפלגה שלך לקחה את ההצעה שלך והפכה אותו לקרדום פוליטי לחלוטין, אני רוצה לשאול - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אתה מפריע לי. אני שואל את חברי ישראל ביתנו וחברי יש עתיד – ותענו לי בכנות: אם הייתה חוות דעת של היועץ המשפטי של הוועדה שאומרת שאפשר להביא היום רק חוק אחד לקידום, את מי הייתם בוחרים? את מירון או את החוק על ביבי? תגידו את האמת, אבידר, תגיד את האמת.
תמר זנדברג (מרצ)
לא הבנתי, זה עכשיו דיון על מירון.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אלה שתי הדקות הארוכות בחיים שלנו.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מגיע לגופו של עניין. כפי שאמרתי בהתחלה, הנושא של מירון הוא מספיק חשוב ורגיש כדי שיהיו מונחות, גברתי היושבת-ראש, בפני הוועדה ההצעות הנוספות, כדי שנוכל לקיים דיון ולשמוע את חוות דעתם של חברי הכנסת. זאת הייתה הבקשה שלי.

ולסיום דבריי אני פונה אלייך שוב: נצלי את סמכותך ותעלי את חוק הפיצויים, כמו שהיה באסון ורסאי. החוק הזה קיבל תמיכה של חצי מחברי הכנסת - - -
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבקש ממך: אם אתם דואגים למשפחות הללו, תעלי את זה עכשיו להצבעה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. גברתי מנהלת הוועדה, נא להקריא את שמות חברי הכנסת שמצביעים על החוק.
ארבל אסטרחן
תגידי את השם של החוק.
היו"ר קארין אלהרר
הצעת חוק להקמת ועדה חקירה ממלכתית לאירועי אסון הילולת הרשב"י בהר מירון, התשפ"א-2021. בבקשה.
נועה בירן-דדון
חברי הוועדה שרשאים להצביע הם: - - - אופיר כץ - - -
קריאות
- - -
אופיר כץ (הליכוד)
חברים, שקט, לא שומעים.
נועה בירן-דדון
- - - שלמה קרעי, מכלוף מיקי זוהר, קטי שטרית, מאי גולן, קארין אלהרר, מירב בן ארי, עידן רול, בועז טופורובסקי, יעקב מרגי, מיכאל מלכיאלי, אמילי חיה מואטי, יעל רון בן משה, מתן כהנא - - -
קריאות
- - -
נועה בירן-דדון
- - - אפרת רייטן מרום, רם שפע, יעקב אשר, יעקב טסלר, אלי אבידר, אלכס קושניר, שמחה רוטמן, אבי מעוז, אחמד טיבי, עופר כסיף, שרן השכל, בני בגין, תמר זנדברג, עיסאווי פריג' ו-ווליד טאהא.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. מי בעד? אני גם בעד.
נועה בירן-דדון
19.
היו"ר קארין אלהרר
מי נגד?
תמר זנדברג (מרצ)
בושה, בושה, בושה.
קריאות
בושה, בושה, בושה, בושה.
מיקי לוי (יש עתיד)
45 אנשים נהרגו, ואתם - - -
קריאות
- - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
תתביישו לכם - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מה עם לתת פיצויים? מה עם החוק של הפיצויים? - - -
קריאות
- - -
עידן רול (יש עתיד)
אתם הראשונים שהייתם צריכים לקדם את זה. אנחנו עושים את העבודה שהציבור שלכם מבקש לעשות. הציבור שלכם צריך את זה, אנחנו עושים את העבודה שלכם, זאת בושה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
מה עם הפיצויים? תעלו את הצעת החוק. 45 משפחות - - -
עידן רול (יש עתיד)
רק לנו אכפת מהם, אנחנו עושים את העבודה שלכם. זאת בושה. הציבור שלכם צריך עזרה מאיתנו - - -
קריאות
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
איפה הפיצויים, איפה? - - -
קריאות
- - -
עידן רול (יש עתיד)
פשוט בושה שאתם נאבקים נגד זה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתם קבוצה של חוצפנים. הצעת החוק של הפיצויים - - -
עידן רול (יש עתיד)
יש גבול לעסקנות, יש גבול לפוזיציה בפוליטיקה.
קריאות
- - -
מיקי לוי (יש עתיד)
חבר'ה, נגמר, ממשיכים הלאה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
תוציא אותם החוצה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
עוברים לסעיף הבא.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
כן, תברחו מהבושה, תעברו לסעיף הבא.
יעקב אשר (יהדות התורה)
תביאו את הפיצויים למשפחות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
תסתכלו בעיניים של המשפחות ותגידו להם מה - - -
קריאות
- - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
אתם עושים מסחרה מהמוות, תתביישו לכם.
קריאות
- - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
- - - מדובר באסון לאומי, תהיה יחד איתנו - - -
עידן רול (יש עתיד)
אתם לא מתביישים? אנחנו דואגים לציבור שנפגע - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אתה דואג לציבור? אז קח את הצעת החוק לתת להם פיצויים - - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
הדם שלהם על הידיים שלכם - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה עם הפיצויים?
היו"ר קארין אלהרר
אני קוראת אותך בקריאה ראשונה. מי נמנע?

הצבעה

אושר.
היו"ר קארין אלהרר
הצעת החוק עברה. 19 בעד, 13 מתנגדים. ההצעה הבאה - - -
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
רוויזיה שלי.
היו"ר קארין אלהרר
הצעת החוק הבאה: אשקלון. מישהו רוצה לדבר על זה?
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
כן, כן, ודאי.
עיסאווי פריג' (מרצ)
לא, לא צריך, כולנו מצביעים בעד אשקלון.
מאיר כהן (יש עתיד)
ראש העיר רוצה לדבר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
למה עיכבתם אותו עד עכשיו? יכולתם לדון בזה בהתחלה.
היו"ר קארין אלהרר
אני מבקשת לתת לראש העיר לדבר.
תומר גלאם
העיר אשקלון היא העיר הכי מקופחת במדינת ישראל - - -
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
שקט.
תומר גלאם
חברים, אני ממש לא התלהבתי מאיך שהתנהלו הדברים פה. קצת דרך ארץ. כדי שאתם תשבו פה בטוחים אנשים הקריבו את חייהם, שילמו בחייהם, ועד היום הם מחכים שיטפלו בהם. ומי שצריך לטפל בהם זה אתם, לא אני. אני צריך לטפל בפן המוניציפלי, ואני עושה את זה לבד, ואני לא צריך טובות של אף אחד. אבל לא יכול להיות מצב שמגיעים לפה בנושא כל כך חשוב, ושומעים את כל הגחמות והזה שלכם. בתור תושב במדינת ישראל זה לא נראה טוב.

העיר אשקלון היא העיר הכי מטווחת במדינת ישראל. אני קורא לכל חברי הכנסת – כולם כולל כולם, גם סיעת הבית שלי, הליכוד – לתמוך בנו. זאת הזכות של התושבים שלי וזאת החובה שלכם כנבחרי ציבור.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אנחנו נבקש מיש עתיד גם לתמוך.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אנחנו תומכים כל הזמן.
תומר גלאם
תעשו מה שאתם חושבים, אני אומר לכם מה נכון. מה שנכון זה לתמוך ב-160,000 תושבים שמקריבים את חייהם ועומדים בחזית שעה-שעה כשכל רגע נתון יכולים להשתנות החיים שלהם. יש לנו הרוגים, פצועים קשה, פצועים בינוני ואלפי נפגעי חרדה. הילדות והילדים של תושבי אשקלון לא ישנים בלילות גם לאחר המבצע. אין שום שוני בין התושבים בעוטף לבין האחרים. צר לי שרק בגלל שירו... ירושלים היא עיר הבירה גם שלי, ואני מכבד גם את תל אביב וכל עיר ועיר, אבל רק בגלל שזה קרה שם תקפו את החמאס בצורה כזאת אינטנסיבית.

אני קורא לכל חברי הכנסת לבוא ולהצביע, כי זאת הזכות של התושבים וזאת החובה שלכם. תודה רבה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. בלי מחיאות כפיים. לכבודו של ראש העיר וכדי שפעם אחת תצא בשורה מהבניין הזה בלי פוליטיקה, אני מבקשת מכל מי שרצה לדבר לוותר על זכות הדיבור. זאת הצעה בקונצנזוס, בואו נצביע. יש הסכמה?
מאיר כהן (יש עתיד)
כן, יש הסכמה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, לא, לא - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
אחד מכל גוש.
עידן רול (יש עתיד)
ביקשתם להזדרז, אז בואו נזרז את זה, בחייאת.
היו"ר קארין אלהרר
מיקי, בבקשה.
אופיר כץ (הליכוד)
נועה, אני מוותר, תמחקי אותי.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
קארין, אין לי מיקרופון אבל אני רוצה לדבר.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אני גם רוצה לומר משהו - - -
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
מיקי, אתה לא רוצה להעביר את זה? אז דבר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אפשר שקט בבקשה? תראו, לגבי הצעת החוק הזו, מיותר לציין שהליכוד – ולדעתי כל סיעות הבית – יתמכו בה.
היו"ר קארין אלהרר
אז בואו נצביע.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רק רגע. כמי שמייצג את הגוש שלו אני רוצה לעשות איזשהו סיכום. את הרי רוצה לעשות דיון במספר חוקים, נכון? סיכמנו שיהיה מספר חוקים שיאוגדו יחד ויהיה עליהם דיון. עשינו עכשיו את הדיון הראשון. הדיון הזה מתייחס אך ורק להצעת החוק הספציפית? כי אני רק רוצה לוודא שלא מדובר בדיון שמדבר על כל קבוצות הצעות החוק?
היו"ר קארין אלהרר
כן, כן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
זאת אומרת שאנחנו נוכל אחר כך להמשיך את הדיונים ביתר הצעות החוק?
היו"ר קארין אלהרר
ברור. תוכל להמשיך את הפיליבסטר אחר כך.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
זה לא מכובד לדבר על זה כך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אם זה מקובל אז - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מיקי, אז בוא נעשה את כל החוקים החברתיים.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה לא? למה אשקלון כן ועצמאים לא? אני רוצה להבין למה? למה עצמאים לא?
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
קרעו להם את הצורה, מגיע להם - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
ומה עם הסטודנטים? הסטודנטים לא?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אם זה מקובל על היושבת-ראש זה מקובל גם עלינו.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא, מיקי, עליי זה לא מקובל, אני רוצה לדבר על - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אורית, תדברי את, זה בסדר, אבל יתר האנשים לא ידברו. מה שאני אומר זה שלא יהיה פה פיליבסטר.
היו"ר קארין אלהרר
מיקי, תשמע, בניגוד להתנהגות שלכם, אני רוצה להיות עניינית.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
קארין, כדאי שתנסי להגיד דברים שאת גם יכולה להאמין להם.
היו"ר קארין אלהרר
אני חושבת שלא מכובד לנהל פה דיון עקר כשכולם מבינים - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
וזה מכובד לעשות דיון פרסונלי נגד ראש ממשלה שכיהן כמעט 12 שנה ועשה הרבה למען מדינת ישראל?
עיסאווי פריג' (מרצ)
אנרכיה, אנרכיה, אנרכיה...
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
שגם ישן שעה בלילה. תמשיך את כל הסדרה...
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
קארין, זה מכובד בעינייך?
עידן רול (יש עתיד)
מיקי, אנחנו מדברים על אשקלון, מאיפה הבאת את זה? לא הכול סביב נתניהו, אתה יודע?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כמו שאמרתי, אם הדיון הזה הוא לא חלק מיתר הנושאים אז אין שום בעיה, אפשר לעשות אותו בנפרד ולערוך עליו הצבעה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. אני עוברת לשאר הדוברים. אורית סטרוק, בבקשה. אגב, הרשימה נסגרה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה ברור ומובן מאליו שכל חברי הכנסת - - -
קריאות
- - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
גברתי היושבת-ראש, אני לא בכדי לא ויתרתי על זכות הדיבור שלי, ואני אשמח שתעשי שקט לאורך הדברים שלי.
היו"ר קארין אלהרר
לעצמי אני לא יודעת לעשות שקט.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
יש לך עוזרת.
היו"ר קארין אלהרר
היא לא עובדת אצלך, אגב. תעשי שקט בין החברים שלך.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אנחנו כמובן בעד לתת לעיר אשקלון ותושביה את המעט שהצעת החוק הזו נותנת להם. אבל לתושבי אשקלון מגיע הרבה יותר. מגיע להם להפסיק להיות בני ערובה של החמאס. מגיע להם שעזה תפורז. מגיע להם שעזה לא תשוקם אלא תמורת פירוזה מנשק התקפי.
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
האמת שהיה מגיע להם שבזמנו, כשיצאו מרצועת עזה בהתנתקות, ועוד קודם לכן בהסכמי אוסלו, היו שועים לאזהרות שלנו שעל אשקלון ייפלו טילים.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. מתי אתם מבטלים את הסכמי אוסלו? מה התוכנית?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
הורידו את כל הדוברים, וגם לדוברת היחידה שמדברת את לא יכולה לתת לסיים משפט? מה הסיפור?
היו"ר קארין אלהרר
אבל היא יותר מ - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, קארין, בחייאת.
היו"ר קארין אלהרר
אל תנהל את הוועדה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני לא אנהל את הוועדה, אבל תני לה לדבר.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני מקווה מאוד שכולנו נלמד את הלקח האיום של אשקלון ולא נהפוך את כפר סבא, חדרה, פתח תקווה, תל אביב ומודיעין לאשקלון של מחר.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. מלכיאלי? מוותר. אבי מעוז? מוותר. תודה. כולם מוותרים?
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
נענינו לקריאת היושבת-ראש.
היו"ר קארין אלהרר
רגע. אחמד טיבי, בבקשה.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה רבה. בשמי ובשם חברי נציג סיעת רע"ם אנחנו ביקשנו לצרף להצעה בעיקר יישובים לא מוכרים בנגב, שגם סבלו. חבל שההצעה לא התקבלה. למרות שהיא לא התקבלה, אנחנו לא נתנגד לפטור מחובת ההנחה וגם לא נעשה פיליבסטר כמו שאתם עשיתם.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. מאיר כהן, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
חשבתי שאמרנו שמוותרים על זכות הדיבור.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
אגב, בעכו תמכנו בחוק - - - יהודים וערבים.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
כמובן שד"ר אחמד מדבר גם בשמי ובהסכמתי.
היו"ר קארין אלהרר
תודה, ווליד.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
אנחנו דיברנו על אזרחים שאין להם אפילו מקלטים לרדת בעת שיש סכנה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
גם באשקלון אין.
מאיר כהן (יש עתיד)
אפשר לדבר, גברתי?
היו"ר קארין אלהרר
כן, בבקשה.
מאיר כהן (יש עתיד)
זאת הפעם השלישית שאנשי אשקלון וראש העיר מגיעים לכאן ולא יוצא דבר. אני מאוד מקווה שלמרות הוויכוחים שיש בינינו, זה יהיה בקונצנזוס. יש הצעת חוק שרצה – ואני מאוד מקווה שכולנו נחתום עליה – לגבי השלמת המיגונים גם באשקלון, גם בעוטף וגם בפזורה הבדואית. חבריא, גם לרהט ולערוער הגיעו טילים, וצריך לטפל במיגון לכל אזרחי מדינת ישראל. תודה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. שלמה קרעי לא מוותר אז ניתן לו.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, גברתי יושבת הראש. כתושב עוטף עזה וכאזרח מדינת ישראל, ראינו מה היה בשבועיים האחרונים ומה קורה בשנים האחרונות באשקלון. הצעות מהסוג הזה העלינו בעצמנו גם בכנסות הקודמות ואני שמח שהצעה כזאת עולה כאן ואין קואליציה ואין אופוזיציה, כולנו בעד.
היו"ר קארין אלהרר
תודה, יפה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני נותן גיבוי לתומר גלאם, שנמצא כאן איתנו. הוא לוחם אמיץ למען העיר שלו ואנחנו צריכים לתת לתושבי אשקלון והעוטף את כל הגיבוי, גם בתקציבים, גם במיגון וגם בכל מה שצריך.
היו"ר קארין אלהרר
מצוין. תן את המיקרופון לשירה עמיאל, ממשרד האוצר.
שירה עמיאל
שלום, אני שירה עמיאל, מאגף התקציבים במשרד האוצר. אני רוצה להתייחס לרבות מההצעות שעולות היום, הצעות שיש להן עלות תקציבית מאוד משמעותית של מיליארדי שקלים. אני רוצה להציג את העמדה המקצועית שלנו. מבחינתנו הדבר הזה הוא עקיפה של סדר העדיפויות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
זה רצון הכנסת.
שירה עמיאל
המקום לקבלת החלטות כאלה הוא במסגרת תהליך סדור של קביעת תקציב, והיקפים כאלה צריכים להתקבל כחלק מסדר עדיפויות. אי אפשר להסתכל על זה במנותק, צורך-צורך, אלא צריך לקחת ביחד את כל הדברים האלה בחשבון. לגבי השאלה מה כן ומה לא – זה כמובן ייקבע על ידי הממשלה ועל ידי הכנסת - -
אלכס קושניר (ישראל ביתנו)
אנחנו הכנסת, גברתי.
שירה עמיאל
- - לא באופן מנותק מצרכים, בטח בסביבה הפיסקלית שאנחנו נמצאים בה, של גירעון מאוד גבוה בשל הוצאות הקורונה הרבות שיש לנו בשנה הזאת. לא נכון לקבוע את זה במנותק, אלא זה צריך להיקבע כחלק מסדר עדיפויות.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה, גברת עמיאל. שמחה רוטמן, בבקשה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא רציתי לדבר לגופו של עניין כדי לא לעכב את החקיקה החשובה הזאת, אבל אני חושב שהמקום - - -
קריאות
- - -
יעקב מרגי (ש"ס)
- - -
היו"ר קארין אלהרר
שקט.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני יכול בבקשה לדבר בלי שיצעקו לי פה?

אני חושב שהאמירה של משרד האוצר צריכה - - -
היו"ר קארין אלהרר
מרגי, די, אתם לא מכבדים את ראש העיר, תתביישו לכם.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני חושב שהאמירה החשובה של משרד האוצר, גם בנוגע להצעת החוק הזאת וגם בנוגע להצעות החוק התקציביות האחרות – חשוב שהיא תישמע. ולא רק חשוב שהיא תישמע, חשוב שהיא תישמע במסגרת הליכי החקיקה, כפי שקובע החוק. דהיינו, במסגרת ההכנה לקריאה ראשונה, שנייה ושלישית אמורה להינתן הערכה, ואם יש תמיכת ממשלה אז צריך רוב מסוים, ואם אין תמיכת ממשלה - - -
היו"ר קארין אלהרר
חד-משמעית.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אבל המקום להשמיע את האמירה הזאת הוא בוודאי לא בשלב הדיון בפטור מחובת הנחה, שבו הכנסת אמורה לתת את דעתה על המהירות והצורך לקדם את הדבר הזה. ואני חושב שבמציאות הנוכחית, שלמיטב ידיעתי הממשלה כממשלה לא הביעה עמדה לגבי הצעות החוק האלו, אין מקום שפקיד, חשוב ככל שיהיה, יגיד את אמירתו.
מיקי לוי (יש עתיד)
היא נשלחה על ידי שר האוצר.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה, אני מעלה להצבעה את הצעת חוק ליישוב תחת איום מיידי (הוראת שעה), התשפ"א-2021. מי בעד? 31 בעד. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.
היו"ר קארין אלהרר
ההצעה עברה פה אחד.
תומר גלאם
תודה, חברים.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה.

אנחנו עוברים עכשיו למקבץ הצעות שעניינן ביטוח לאומי.
ארבל אסטרחן
לא רק ביטוח לאומי, גם חינוך, בריאות ועוד.
היו"ר קארין אלהרר
בריאות, חינוך, ביטוח לאומי, עד למקבץ של חוקי היסוד. מי ברשימת הדוברים?
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה הנושא?
היו"ר קארין אלהרר
כל החוקים הבאים עד חוקי היסוד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש זכות דיבור אחת על כל החוקים? מה זה, המצאה חדשה?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
כנסת חדשה, דמוקרטיה חדשה, הכול חדש.
היו"ר קארין אלהרר
הרשימה נסגרה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
רגע, לא רשמת אותי.
היו"ר קארין אלהרר
הרשימה נסגרה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
מה נסגרה, קארין?
היו"ר קארין אלהרר
די, נו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
מה "די, נו"? תנו לאנשים לדבר.
היו"ר קארין אלהרר
הרשימה נסגרה. מיכאל מלכיאלי, בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
על איזה חוקים אנחנו מדברים עכשיו?
היו"ר קארין אלהרר
על כל החוקים עד חוקי היסוד?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
היוזמים לא מציגים אותם קודם?
היו"ר קארין אלהרר
לא, הם הציגו כבר. מלכיאלי, בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
גברתי היושבת-ראש, בחלק מהחוקים האלה אנחנו בוודאי נתמוך - - -
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, לא, לא, הרשימה סגורה. מלכיאלי, בבקשה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בחלק מהחוקים אנחנו בוודאי נתמוך. מדובר בהצעות חוק חברתיות ואין ספק שצריך שהן יעברו. אבל יש שתי הצעות חוק שיש בהן הפליה בצורה מובנית. כמו שהראינו בהתחלה בהצעת החוק של הסטודנטים, זאת הצעת חוק אחת שמצטרפת לעוד מגוון הצעות חוק שבהן תלמידי הישיבות מופלים לרעה. גם במימון וגם בהצעת החוק הזאת. אני אתמוך בהצעת החוק הזאת, אבל אני מבקש שבהמשך, בקידום החקיקה, נוכל להכניס לשם את תלמידי הישיבות. אין שום סיבה בעולם שהם יהיו מופלים לרעה. הם מופלים לרעה גם בתקצוב החודשי שלהם ממשרד החינוך; במדינת ישראל יש תלמידים ששווים יותר ויש תלמידים ששווים פחות. אני אתן דוגמה נוספת - - -
היו"ר קארין אלהרר
עוד 30 שניות.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
גם בנושא של ההנחות בתחבורה ציבורית תלמידי הישיבות מופלים לרעה לעומת הסטודנטים. החוק הזה מעצים את ההפליה, ואני חושב שבהמשך קידום החקיקה הזאת אנחנו צריכים לדאוג שלא נגרע מאלפי סטודנטים חרדים - - -
רם שפע (כחול לבן)
יש אלפי סטודנטים חרדים שלומדים בהשכלה גבוהה ומקבלים את זה. רק שתדע.
היו"ר קארין אלהרר
רם, די.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לגבי חינוך חינם לפעוטות וילדים – גם כאן משרד החינוך מפלה במשך שנים את הילדים החרדים - - -
היו"ר קארין אלהרר
זה לא במשרד החינוך.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני מדבר על משרד החינוך, אני יודע מה אני אומר, אני מבין על מה אני מדבר. יש הפליה עמוקה -- -
קריאות
- - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
שנייה. מגני הילדים ועד בתי הספר כולל, הילדים האלה מופלים לרעה – בתקצוב, בשיטת החישוב של הצהרונים שלהם, בשיטה של המימון של המבנים שלהם. ומי שיסתכל בכל הערים שנמצאים בהן ילדים חרדים, יראה שמראש הם מופלים בתקצוב של משרד החינוך.
ווליד טאהא (רע"מ – רשימת האיחוד הערבי)
מלכיאלי, תכלול גם את הילדים הערבים.
אמילי חיה מואטי (העבודה)
- - -
היו"ר קארין אלהרר
אמילי, אמילי, את רוצה לדבר?
אמילי חיה מואטי (העבודה)
אני רוצה להבין מה הוא אומר.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
אני אחזור עוד הפעם. יש - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, לא, סיימת. יש שתי דקות לדובר.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
קארין, המחטף הזה הוא לא ייאמן. צריך שיהיה דיון על כל חוק.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
מלכיאלי, תמשיך.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בנושא מספר שלוש, של תמר זנדברג, חוק הביטוח הלאומי (דמי אבטלה לעצמאים בתקופת הקורונה) - - -
תמר זנדברג (מרצ)
אל תגיד לי שאתה מתנגד לחוק הזה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
לא, זאת הצעה ראויה מאוד, ושאפו על זה, תמר. אבל אני כן רוצה לומר שגם אחרי שאותם אנשים זכאים לאותם החזרים מהמדינה, הם עומדים בפני בירוקרטיה שהם לא יודעים להתמודד איתה. לא פעם בוועדת החוקה של הכנסת ובוועדת הכספים עשו דיונים על כמה אנשים היו זכאים וכמה הפסיקו לממש את הזכאות שלהם.
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
משרד האוצר מערים קשיים, ואני מקווה - - -
היו"ר קארין אלהרר
שהיא תעבור.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
בוודאי. אבל גם שיחודד שזה יהיה הכי פשוט שיש.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. יעקב מרגי, בבקשה.
יעקב מרגי (ש"ס)
תודה רבה, גברתי היושבת בראש. תראי, אני אדם פרקטי ידוע, אני אצביע בעד החוקים האלה ואני רוצה שהם יעברו.
היו"ר קארין אלהרר
אז יאללה.
יעקב מרגי (ש"ס)
אבל חייבים להביא ביחד איתם את פסקת ההתגברות. כי אתמול בית המשפט קבע שלגבי 2021 מה שהיה הוא לא מה שיהיה. אז או שאנחנו עובדים על הציבור ואנחנו ניתן פטור מחובת הנחה לחוקים שהם לא לחקיקה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
מה תעזור לך פסקת ההתגברות?
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
יעקב מרגי (ש"ס)
משפט אחרון, אני אפילו לא אנצל את שתי הדקות. אם זה באמת הולך לחקיקה אז חייבים את פסקת ההתגברות כדי שנוכל לחוקק אותן.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה תעזור לך פסקת ההתגברות? הן יבטלו גם אותה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. מירב בן ארי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
מה פסקת ההתגברות תעזור - - -
היו"ר קארין אלהרר
קרעי, די. מירב בן ארי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
תשמענו, אני לא דיברתי שום דבר עד עכשיו - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
דיברת הרבה, מירב, תאמיני לי.
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא, שלמה, אתה דיברת. אני רק עזרתי לקארין לעשות שקט. אני רוצה להגיד לכם שהייתי פה ארבע שנים, בשבע ועדות – ומעולם לא ראיתי פיליבסטר של חברי כנסת בוועדה רק בשביל לטרפד נושא כל כך חשוב. עכשיו, מילא החרדים והחרד"לים, שמהם אני לא מצפה, אבל ליכודניקים שמצביעים נגד ועדת חקירה במירון? זה הזיה. והדבר הכי חמור פה הוא שאם הייתה לכם טיפת כבוד עצמי, רק טיפה, הייתם מגדירים לעצמכם 40 דקות דיון – כי ממילא היא הייתה עוברת – והייתם מאפשרים להביא את אשקלון היום, להכניס את אשקלון לנשיאות היום, ולהצביע עליה ביום רביעי במליאה. אבל טירדפתם את הכול בשביל מה? בשביל שזה יגיע בשבוע הבא? תאמינו לי, וואלה, הייתי פה שנים, הייתה כאן כנסת מדהימה ומתפקדת. אבל מה שהיה היום – פשוט התביישתי. ותאמינו לי, לא אמרתי שום דבר לגופו של עניין, רק עזרתי לקארין.
שלמה קרעי (הליכוד)
מירב, בלי היתממות. את לא ראית מה שעשו יש עתיד לכחול לבן בשנה שעברה.
היו"ר קארין אלהרר
מאי גולן? לא נמצאת. הלאה. אחמד טיבי.
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
תודה, גברתי. אין ספק שהצעת החוק שהגשתי לפטור מחובת הנחה לגבי דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים היא הצעה ראויה. היא עברה בקדנציה הקודמת בקריאה טרומית, ומן הדין להמשיך ולקדם את הצעת החוק הזאת, שיש בה הפחתת הנטל על סטודנטים. השכלה גבוהה היא משאב ציבורי שיש להתחשב בו, לעודד אותו ולסייע לסטודנטים, ולכן אני מבקש את תמיכת כל חברי הוועדה המסדרת בבקשה שלנו. תודה רבה.
היו"ר קארין אלהרר
אוסאמה סעדי, בבקשה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גברתי היושבת-ראש, אני הייתי פונה למיקי זוהר ואומר לו שאיך שהוא דיבר על החוק של אשקלון, ככה הוא היה צריך לדבר על כל מגוון הצעות החוק החברתיות האלה. כי אנחנו רוצים לסייע לכלל האזרחים, כמו שעולה מהצעות החוק האלה, שהן גם בעניין חינוך, גם בעניין דמי אבטלה לעצמאים וגם בעניין דמי ביטוח לאומי מופחתים לסטודנטים. בכנסת ה-20 אנחנו הגענו לסיכום עם הממשלה, עם השר דאז חיים כץ, על דמי ביטוח לאומי מופחתים, ויושב-ראש הקואליציה, ביטן, בישל את זה. אפילו עשינו חישובים עם הביטוח הלאומי.

אני חושב שהצעות החוק האלה, כולל ההצעה של חברי ווליד טאהא, אומנם עולות כסף לקופה, לאוצר, אבל הכנסת קובעת שחוקים אלה, למרות שיש להן עלויות כלכליות, הם חוקים נכונים, והאוצר צריך למצוא מקורות תקציב לכל ההצעות האלה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. קטי שטרית? לא נמצאת. אורית סטרוק, בבקשה.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תודה, גברתי היושבת-ראש. אני חושבת שמה שאנחנו רואים בוועדה הזאת זה הופעה אנטי דמוקרטית במיטבה. אני מבקשת עמדה ברורה ומפורטת של היועצת המשפטית האם בכלל אפשר להצביע על כל כך הרבה חוקים ששונים במהותם אחד מהשני בבת אחת. האם אפשר לקיים עליהם דיון בבת אחת. האם אפשר שיושבת הראש תגיד שכל החוקים הם חוקי ביטוח לאומי למרות שהם לא. אני רוצה להבין איך מתנהלת פה הוועדה. אני מסתובבת בכנסת הרבה שנים, לא תמיד כחברת כנסת, ואף פעם לא ראיתי סוג כזה של דיון ובטח לא סוג כזה של הצבעות. אני מבקשת שהיועצת המשפטית תגיד האם לדעתה בג"ץ עשוי לפסול החלטות מהסוג שהתקבלו פה היום, בצורה הדיקטטורית שבה הן התקבלו. תודה.
היו"ר קארין אלהרר
דיקטטורית זה אני. הלאה. שמחה רוטמן.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני רואה איזושהי בשורה בהגשת כל החוקים האלה ובפופוליזם האדיר שמירב ביצעה קודם לכן ובחוקים הללו ללא המקור התקציבי. אחרי שאמרתי שתפקידם של הפקידים הוא לא להגיד את זה, תפקידם של נבחרי הציבור הוא כן להגיד את זה.
היו"ר קארין אלהרר
אז אתה נגד?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, לא, אני אומר שאני שמח מאוד כי בעיניי זה מבשר בשורה שהתייאשתם מהקמת ממשלה. בשנייה שאתם יודעים שאתם לא תהיו בממשלה אתם יכולים להרשות לעצמכם להיות פופוליסטיים כמה שאתם רוצים, ואותי זה משמח.

אמירה שנייה, אני רוצה להעלות כאן את מחאתה המוצדקת מאוד של חברתי אורטל תמם, שהמשפחה שלה פנתה כמה פעמים בשם המשפחות השכולות וביקשה שהיום יעלה החוק לשלילת האזרחות, שחתומים עליו חברי הסיעה שלך, קארין. במקום להעלות את החוק הזה, שהוא רלוונטי גם במתקפת הדמים שאנחנו נמצאים בתוכה בשבועות האחרונים, בחרת לייצר אירוע תקשורתי. בחרת למשוך את הזמן ובמקום להעלות את ההצעה של אשקלון ראשונה ואז זה היה מגיע לוועדה המסדרת, כמו שמירב כל כך רצתה, את בחרת - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
אה, עכשיו אנחנו אשמים בזה?
היו"ר קארין אלהרר
אל תעני לו.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
אני מבקש להגן עליי מפני חברי הכנסת שלא נותנים לי לדבר.

ההתנהלות הזאת היא התנהלות של אופוזיציה לא אחראית. אפילו בתור אופוזיציה הייתי מצפה מכם ליותר.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
חוסר הכבוד למשפחות השכולות... אני זוכר שפעם אמרת שהם שכירי חרב של הליכוד. זו אמירה חמורה מאוד שנאמרה פעם על ידיך, קארין.
מירב בן ארי (יש עתיד)
אתה יכול להסביר לי מי אתה מנסה להגיד?
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
המשפחות השכולות אינן שכירות חרב של הליכוד - - -
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
המשפחות השכולות ראויות - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
מה אתה מנסה להגיד? ואחרי זה אתה אומר שאנחנו פופוליסטיים?
היו"ר קארין אלהרר
מירב, די.
קריאות
- - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
המשפחות השכולות ראויות שקולן יישמע - - -
מירב בן ארי (יש עתיד)
אני יכולה להעיר משהו? - - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
תוציאי את מירב. למה את לא קוראת למירב לסדר אף פעם?
היו"ר קארין אלהרר
אל תתערבי.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
לא, היא בוודאי תתערב, כי את לא נותנת לדבר בלי שמי שיושבת לצידך צועקת עליי. היא צועקת עליי ולא נותנת לי לדבר.
מירב בן ארי (יש עתיד)
תכף אני שולחת את ה - - - של הבת שלי.
היו"ר קארין אלהרר
מירב, די.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
למה מירב עדיין לא בחוץ? יש כיסא בחוץ, אני ישבתי עליו כבר פעמיים.
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
העובדה שחששת מאוד מחברי הכביכול קואליציה עתידית שלך, הסיעות הערביות, ולכן את מסרבת להעלות את הצעת החוק הזאת, היא חמורה מאוד בעיניי.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. הדובר הבא – אבי מעוז.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
תודה רבה. אני מצטרף לבקשת חברת הכנסת סטרוק. אנחנו מבקשים לשמוע חוות דעת משפטית האם הדיון הזה מתנהל כחוק. נותנים לנו שתי דקות לדבר על בערך עשר הצעות חוק. בשתי דקות אין זמן לעשר הצעות חוק.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה רק פטור מחובת הנחה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
רק שנייה, רק שנייה. אני מבקש לקבל חוות דעת לפני ההצבעה על העניין.
היו"ר קארין אלהרר
תקבל.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
לגבי הצעות החוק – אנחנו מסכימים איתן. אני מנצל את שתי הדקות שיש לי בשביל לדבר על מה שאין פה היום. אין פה היום ענייניות, יש פה רק פוליטיקה - - -
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אני עוד לא סיימתי. הכול פה פוליטיקה. מאשימים אותנו בפוליטיקה, מאשימים אותנו בפיליבסטר, בזמן ששתי הצעות חוק דחופות לא באו היום לדיון. אחת, הצעת חוק להקמת ועדת חקירה על אסון מירון כפי שהגיש אותה חבר הכנסת יעקב אשר וההצעה לסייע לאותן משפחות שכולות. הצעת החוק השנייה, שהיא דחופה ביותר, היא הצעת החוק לגבי שלילת האזרחות למחבלים. אני - - -
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. מיכל וולדיגר, בבקשה. לא נמצאת. אופיר סופר? לא נמצא. איתמר בן גביר? לא נמצא. בצלאל סמוטריץ'? לא נמצא. אופיר כץ? לא נמצא. אוסאמה סעדי, דיברת כבר. שלמה קרעי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, גברתי יושבת הראש. ברשותך, אני חייב קודם כול להגיב להאשמות שהעלתה כאן חברת הכנסת בן ארי.
היו"ר קארין אלהרר
אבל הן נכונות.
שלמה קרעי (הליכוד)
ממש לא. אני חושב שאתם מתנהגים כאן בצורה בריונית ופופוליסטית. אם באמת היה אכפת לך מהמשפחות השכולות - - -
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
- - -
היו"ר קארין אלהרר
לא היית בתורך.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
אז חוזרים עוד פעם.
מירב בן ארי (יש עתיד)
לא חוזרים עוד פעם, זה לא הצבעה על - - -
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
תגידו, יש כאן חוקים חדשים?
היו"ר קארין אלהרר
אתה מפריע לקרעי.
איתמר בן גביר (הציונות הדתית)
את מפריעה לו ואומרת שאני מפריע לו?
היו"ר קארין אלהרר
שב, שב, אתה מפריע לקרעי.
שלמה קרעי (הליכוד)
אם באמת היה אכפת לכם מהמשפחות השכולות הייתם מביאים לכאן את החוק שבאמת יכול לסייע להן, כדי שלא יצטרכו לחיות עם מצוקות כלכליות. במקום זה את מגישה חוק שבסך הכול נותן עוד כוח לבית המשפט.
היו"ר קארין אלהרר
תתביישו שאתם משתמשים בהורים השכולים.
שלמה קרעי (הליכוד)
ההתנגדות שלנו היא לבית המשפט - - -
היו"ר קארין אלהרר
איזה בושה.
שלמה קרעי (הליכוד)
ואתם לא מוכנים להביא הצעת חוק אמיתית שתיתן מענה ומזור למשפחות השכולות.
היו"ר קארין אלהרר
תאמין לי, אתה מבייש את עצמך.
גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד)
את מוכנה לתת לו לדבר בבקשה? את בריונית.
היו"ר קארין אלהרר
או, תראו מי הגיעה. בוקר טוב, הינה היא קמה.
גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד)
זה לא המפלגה שלך פה, זה לא - - - זאת הדמוקרטיה - - -
היו"ר קארין אלהרר
אל תפריעי לי, גברת דמוקרטיה.
גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד)
תתחילי להתנהל, גברת. את מזלזלת - - -
היו"ר קארין אלהרר
אל תפריעי לו.
גלית דיסטל אטבריאן (הליכוד)
את מזלזלת ב - - -
היו"ר קארין אלהרר
גלית דיסטל, קריאה ראשונה.
שלמה קרעי (הליכוד)
גבירותיי יושבות-ראש הוועדה – כי אתן מתנהלות כאן כאילו שתיכן יושבות-ראש ומירב גוערת כאן בכל חברי הכנסת ולא מעירים לה שום מילה. אני אומר לכם, טלו קורה מבין עיניכם. הייתה כאן הצעת חוק מאוד טובה ומאוד משמעותית ובחרתם שלא להביא אותה לכאן. לגבי - - -
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
שלמה קרעי (הליכוד)
לגבי החוקים שעומדים בפנינו, יש חוק אחד שהוא בוודאי לא קשור וצריך לקיים עליו דיון בפני עצמו: החוק של עונש מינימום על החזקת נשק. איך החוק הזה קשור לנושאים של ביטוח לאומי, סיוע לעצמאים, חוק בריאות ממלכתי וכל היתר? אני מבקש מגברתי היועצת המשפטית חוות דעת - - -
היו"ר קארין אלהרר
תודה. חבר הכנסת פינדרוס.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
אני אסביר לך. הוא קשור כי זה מה שנתנו לגדעון סער כדי שהח"כים שלו יצביעו בעד חוקי ה - - -
היו"ר קארין אלהרר
חבר הכנסת יעקב אשר? לא נמצא. חבר הכנסת טסלר? לא נמצא. חבר הכנסת מיקי זוהר? הינה הוא.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
קארין, נכון שהחוק של גדעון סער זה התמורה לזה שהם יצביעו בעד חוקי אנטי ביבי?
היו"ר קארין אלהרר
בדמיון שלך הכול עובד.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
זה לא דמיון, שמעתי את זה מאחד מחברי הסיעה שלהם.
היו"ר קארין אלהרר
מיקי, בבקשה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אפשר שקט, חברים? ברמת העיקרון הליכוד, וכנראה כל חברי הגוש, מתכוונים לתמוך בכל הצעות החוק החברתיות האלה. הם מתכוונים לתמוך בהן משום שהם מבינים שחלקן הגדול הן הצעות חוק מועילות וטובות לאזרחי ישראל בכללותם. ולכן מי שחושב שאם אנחנו עושים פה פיליבסטר אז זה בגלל שאנחנו מתכוונים להתנגד להצעות החוק – טועה. אנחנו עושים אתה כי אנחנו רוצים שייגמר לכם המנדט בשבוע הבא ביום רביעי - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
תודי שהוא אדם הגון וכן.
היו"ר קארין אלהרר
אין עליו, אין. נו, מיקי, הזמן שלך רץ.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אין דבר יותר יפה מהאמת.
מיקי לוי (יש עתיד)
אבל כל זמן שיש לנו את המנדט נמצה אותו עד הסוף. בקשית נמצה אותו.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אתה לא חוזר לוועדה המסדרת, אתה לא חוזר.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
בעזרת השם כשייגמר לכם המנדט ביום רביעי, נעשה כל מאמץ להשיב את האחיזה בכנסת אלינו ואנחנו נקדם את החקיקה - - -
היו"ר קארין אלהרר
חן חן לך, תודה רבה.
מירב בן ארי (יש עתיד)
למה לא עשית את זה כשהיית יושב-ראש הוועדה?
היו"ר קארין אלהרר
מירב, תודה על העזרה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אגב, אני רוצה להגיד עוד משהו - - -
היו"ר קארין אלהרר
אני מעלה להצבעה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
עבר הזמן שלך.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע, קארין, קארין, אפשר להגיד משהו?
היו"ר קארין אלהרר
לא, סיימת.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
אפשר חוות דעת משפטית לפני ההצבעה?
היו"ר קארין אלהרר
כן, חוות דעת משפטית.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע, עוד משפט.
היו"ר קארין אלהרר
לא, לא, לא, לא.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אחד?
היו"ר קארין אלהרר
לא.
יעקב מרגי (ש"ס)
קארין, נדיבות של מנצחים.
היו"ר קארין אלהרר
חוות דעת משפטית.
ארבל אסטרחן
כזכור, על סדר היום בקשות לפטור מחובת הנחה לקריאה - - -
קריאות
- - -
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
לא שומעים את היועצת המשפטית.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
או עוד משפט או התייעצות סיעתית. קארין, לשיקולך.
היו"ר קארין אלהרר
אל תאיים עליי.
מיקי לוי (יש עתיד)
הוא לא יכול לבקש התייעצות סיעתית, כי רשות הדיבור עברה ליועצת המשפטית.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני מבקש עוד משפט אחרי הייעוץ המשפטי.
היו"ר קארין אלהרר
ארבל ואז נראה.
ארבל אסטרחן
על סדר היום שורה של בקשות לפטור מחובת הנחה לפני הקריאה הטרומית. כפי שיו"ר הוועדה הציגה בפתח הדיון, היא חילקה את הבקשות האלה לפי נושאים – שזה לא דבר חריג – ואיפשרה להציג את כל הנושאים, ולאחר מכן ביקשה לקיים דיון לפי קבוצות נושאים, כאשר היא הציגה מה הם הנושאים השונים והקבוצות השונות. אני חושבת שאפשר לומר שלא נמנעה מאף חבר ועדה אפשרות להתייחס לסוגיית הפטור מחובת הנחה לגבי אף לא אחת מהצעות החוק שנכללו באותה קבוצה, ולכן החלטת היו"ר - - -
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה.
אבי מעוז (הציונות הדתית)
האם אמרת בחוות הדעת משהו על כך שקיבלנו את החומר רק אתמול באחת עשרה בלילה?
ארבל אסטרחן
לצערי זאת לא פעם ראשונה בכנסת שסדר היום מופץ רק יום קודם.
היו"ר קארין אלהרר
תודה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
מתי ישיבות הסיעה מתחילות?
היו"ר קארין אלהרר
ב-14:00. ולכן אני מעלה להצבעה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע, התייעצות סיעתית.
היו"ר קארין אלהרר
חמש דקות התייעצות סיעתית.
אורית מלכה סטרוק (הציונות הדתית)
קארין, אני לא קיבלתי תשובה מהיועצת המשפטית לשאלה שלי.
ארבל אסטרחן
אני לא מצאתי שנפל פגם בהתנהלותה של - - -
היו"ר קארין אלהרר
חמש דקות הפסקה. נתכנס ב-12:57.

(הישיבה נפסקה בשעה 12:53 ונתחדשה בשעה 12:58.)
היו"ר קארין אלהרר
אני מחדשת את הדיון. חבר הכנסת אביר קארה? הוא רצה לדבר על דמי אבטלה לעצמאים.
שלמה קרעי (הליכוד)
את פותחת את הדיון מחדש, גברתי היושבת-ראש?
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבקש שתוסיפי לסדר היום את הפיצויים לנפגעי האסון. אני פונה אלייך שוב - - -
היו"ר קארין אלהרר
מתן, בבקשה.
עידית סילמן (ימינה)
ההצעה של אביר קארה היא הצעה דומה, רק שיש בה אפשרות של העצמאי לבחור – לא בכפייה – אם הוא רוצה לשלם ביטוח לאומי או לא רוצה לשלם. זה ההבדל.
שלמה קרעי (הליכוד)
רגע, לא ידענו את זה, גברתי, אני רוצה דיון על הנושא הזה.
עיסאווי פריג' (מרצ)
אנחנו לא מדברים על החוק, אנחנו - - -
עידית סילמן (ימינה)
קארין, היא גם לא תקציבית, כי הוא מפריש לעצמו.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
רגע, רגע, שקט.
שלמה קרעי (הליכוד)
גברתי, יש חוק חדש בדיון. העלית נושא חדש ואני מבקש דיון מחדש בהצעה הזאת.
מיקי לוי (יש עתיד)
אין נושא חדש בפטור מחובת הנחה.
קריאות
- - -
עידית סילמן (ימינה)
אלה ניואנסים והם יבואו לדיון בוועדה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני רוצה דיון על זה, מה הבעיה?
מיקי לוי (יש עתיד)
בוועדה תבקש דיון, לא פה, בפטור מחובת הנחה.
שלמה קרעי (הליכוד)
סליחה, אולי לא טוב לי עם בחירה - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, לא, אתה טועה, קרעי.
עידית סילמן (ימינה)
קרעי, זאת אותה הצעת חוק, רק שהיא לא תקציבית, היא וולונטרית, וזה יבוא לדיון בוועדה כשידונו בהצעת החוק.
מיקי לוי (יש עתיד)
זה לא נושא חדש.
עידית סילמן (ימינה)
אין מה למשוך את הזמן, קרעי, בוא נתקדם.
קריאות
- - -
היו"ר קארין אלהרר
תקשיבו רגע, איבדתם את זה. ההצעות שאני מצביעה עליהן כרגע הן ההצעות לדמי אבטלה לעצמאים פ/71/24, פ/57/24, פ/260/24. את ההצעה של אביר קארה נביא אחר כך. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.
היו"ר קארין אלהרר
כולם בעד, פה אחד.
ההצעה הבאה
הצעת חוק העונשין (תיקון – עונש מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי) – מי בעד?
תמר זנדברג (מרצ)
רגע, לא הבנתי, הייתה הצבעה על שלוש הצעות?
היו"ר קארין אלהרר
כן. מי בעד?
בועז טופורובסקי (יש עתיד)
מיקי נגד.
מיקי לוי (יש עתיד)
יש לזה כיסוי בסדר הדין הפלילי.
היו"ר קארין אלהרר
מיקי, די.
יעקב מרגי (ש"ס)
מה אכפת לך? זה בסך הכול אמירה דקלרטיבית.
מיקי לוי (יש עתיד)
טוב, בסדר, יאללה.
היו"ר קארין אלהרר
26 בעד. מי נגד? אף אחד.

הצבעה

אושר.
היו"ר קארין אלהרר
עבר פה אחד.
ההצבעה הבאה
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון – חינוך חינם לפעוטות ולילדים), פ/289/24 ו-פ/302/24. מי בעד?
יעקב אשר (יהדות התורה)
חברים, המשיח בדרך, הכול עובר, איזה יופי.
היו"ר קארין אלהרר
מי בעד? מי נגד? אין. מי נמנע? אין.

הצבעה

אושר.
היו"ר קארין אלהרר
22 בעד. עבר פה אחד.

הצעת חוק הביטוח הלאומי (דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים). מי בעד?
אחמד טיבי (הרשימה המשותפת)
פה אחד.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לכל המקצועות. גם מקצועות התורה. גם באסלאם.
היו"ר קארין אלהרר
27 בעד. מי נגד? אין נגד. מי נמנע? אין נמנעים.

הצבעה

אושר.
היו"ר קארין אלהרר
עבר פה אחד.
הצעת החוק הבאה
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – צמצום פערים בין הפריפריה למרכז), פ/432/24 ו-פ/52/24. מי בעד?
יעקב אשר (יהדות התורה)
בעד. זה להקמת בתי חולים חדשים בפריפריה, בדימונה, ליד הבית של מאיר.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
יעקב, כבר אי אפשר לשמוע אותך כל הזמן.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מי שמדבר. השופר הכי גדול אצלי בוועדה.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
יעקב, יא-אללה, אי אפשר כבר, אכלת את הראס.
היו"ר קארין אלהרר
28 בעד. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

אושר.
היו"ר קארין אלהרר
עבר פה אחד.
הצעת החוק הבאה
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס בעד דמי הבראה והחזרי הוצאות נסיעה). מי בעד?
יעקב מרגי (ש"ס)
אני מרחם על מי שיהיה בקואליציה ויבואו החוקים האלה. אני מרחם עליו שיצטרך להצביע נגד.
היו"ר קארין אלהרר
27 בעד - - -
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
ועל מי שתצטרך להגן על שר האוצר ולהסביר למה זה לא מתאים עכשיו - - -
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
יש מאיפה לקחת.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אל תדאג, אל תדאג.
היו"ר קארין אלהרר
שקט. מי נגד? מי נמנע? אין.

הצבעה

אושר.
היו"ר קארין אלהרר
עבר. תודה.

את הצעת החוק הבאה יציג אלכס קושניר. אני מודיע רגע לפני - - -
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
אני אציג אותה.
היו"ר קארין אלהרר
רגע, רגע - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל לא לתת גם כאן רק דקה להירשם.
היו"ר קארין אלהרר
אתה בלחץ, מיקי?
עיסאווי פריג' (מרצ)
בטח הוא בלחץ - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
דווקא לא נראה בלחץ.
היו"ר קארין אלהרר
הוא נראה מאוד בלחץ. אני מודיעה שיהיה מקבץ הצעות חוק של תיקונים לחוק יסוד: הממשלה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע, אני רוצה להגיד משהו - - -
קריאות
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה זה "מקבץ של חוקי יסוד"? כל חוק יסוד צריך לבוא לדיון נורמלי.
מיקי לוי (יש עתיד)
לא, זה רק פטור מחובת הנחה, אתה לא דן בחוק עצמו. את זה תעשה אחרי - - -
שמחה רוטמן (הציונות הדתית)
קארין, את לא מקשיבה לבג"ץ? רק אתמול בג"ץ אמר שמקבלים יותר - - -
מיקי לוי (יש עתיד)
יעקב, נו באמת, אתה יושב-ראש ועדת חוקה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בדימוס.
היו"ר קארין אלהרר
ראשונת המציגות – חברת הכנסת יעל רון בן משה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
כל ראשי הסיעות, בואו להירשם בבקשה. תרשמו את כל הסיעה שלכם. איפה מנהלי הסיעות? מנהלי הסיעות, קדימה.
היו"ר קארין אלהרר
יעל, תתחילי.
יעל רון בן משה (כחול לבן)
חוק הגבלת כהונת ראש ממשלה הוא החוק הראשון שהניח בני גנץ על שולחן הכנסת, לדעתי לפני ארבע כנסות. זה חוק שמאפשר שמירה על יציבות שלטונית מחד, ותחלופה שלטונית מהצד השני. החוק בעצם מונע צבירה של כוח לא סביר, כנאמר – השלטון משחית. אמר בשנת 97' איש חכם משהו בסגנון – לא ציטוט מדויק: מה שלא עושה ראש ממשלה בקדנציה הראשונה או השנייה, הוא כבר לא יעשה. וסיים את דבריו אותו איש חכם כך: תעשה את הדברים ולך הביתה.
היו"ר קארין אלהרר
תודה רבה. הנציג השני, בבקשה. סעיף 14.
קריאות
- - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
מנהלת הוועדה, אני רשום?
נועה בירן-דדון
אנחנו רושמים.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מבקש תשע דקות.
היו"ר קארין אלהרר
לא יקרה.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
את מדברת על ההוספה לסעיף 13, נכון?
היו"ר קארין אלהרר
כן. נו, יבגני.
יבגני סובה (ישראל ביתנו)
בחוק יסוד: הממשלה לא יכהן חבר כנסת כראש ממשלה יותר משתי תקופות כהונה רצופות או שמונה שנים רצופות, לפי הארוך מביניהם. ואולם, לא תפקע בשל כך בלבד כהונתו של ראש הממשלה. לעניין זה, "תקופת הכהונה" – תקופה שבה - - -
היו"ר קארין אלהרר
הרשימה נסגרת.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
רגע, קארין - - -
היו"ר קארין אלהרר
לא, לא, לא, נועה, לא להוסיף.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אנשים רוצים להירשם. אנחנו נרשמים, תני לנו להירשם.
היו"ר קארין אלהרר
לא, אתם לא תעשו עליי תרגילים. תביאי לי את הרשימה, נועה.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אני רוצה להירשם.
היו"ר קארין אלהרר
לא, הם לא כאן. חברי הכנסת לא כאן.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
את עוצרת את ההרשמה בעיצומה.
תמר זנדברג (מרצ)
מי שפה שיירשם, מה הבעיה?
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
ההרשמה בעיצומה - - -
עיסאווי פריג' (מרצ)
זה דבר חדש שרושמים - - -
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אבל ההרשמה בעיצומה.
יעקב מרגי (ש"ס)
גברתי, שעת צוהריים, האנשים יצאו לשתות, להתרענן.
היו"ר קארין אלהרר
תודה. שלמה קרעי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
אני לא מציע.
היו"ר קארין אלהרר
יש לך זכות דיבור.
שלמה קרעי (הליכוד)
רק על הגבלת הכהונה?
היו"ר קארין אלהרר
על שניהם.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה, גברתי היושבת-ראש - - -
היו"ר קארין אלהרר
אה, סליחה, מרב מיכאלי גם צריכה להציג. אמילי, רוצה במקומה? הדיון הוא על ארבע הצעות - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה ארבע ההצעות?
ארבל אסטרחן
חמש הצעות.
היו"ר קארין אלהרר
מסעיף 13 עד סעיף 17 כולל.
מכלוף מיקי זוהר (הליכוד)
אפשר לסיים את ההרשמה?
היו"ר קארין אלהרר
לא, כבר סיימתם.
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה ההצעות? ע