ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 25/05/2021

תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת6
ועדת הכספים
25/05/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 19
מישיבת ועדת הכספים
יום שלישי, י"ד בסיון התשפ"א (25 במאי 2021), שעה 14:40
סדר היום
הצעת תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי)(הוראת שעה), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
ינון אזולאי
אופיר כץ
חוה אתי עטייה
גלעד קריב
מוסי רז
מוזמנים
ישי פרלמן - עוזר ראשי משפטית, רשות המסים, משרד האוצר

גיא גולדמן - ממונה חקיקה, רשות המסים, משרד האוצר
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רשמת פרלמנטרית
שרון רפאלי


הצעת תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי)(הוראת שעה), התשפ"א-2021
היו"ר משה גפני
תקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי)(הוראת שעה), התשפ"א-2021. מי מציג את זה?
ישי פרלמן
אני. מדובר בתקנות מ-2009 שנותנות הטבת מס למי שמשקיע בסרט ישראלי. התקנות מאפשרות להכיר בניכוי ההוצאות להפקת סרט בישראל שאמורות להיות - - -
היו"ר משה גפני
אמרו לי שהם בנפילה כלכלית מוחלטת ואם לא מאשרים להם את התקנות אז יהיה להם עוד יותר גרוע. זה נכון?
ישי פרלמן
אני מקווה שזה יעזור להם.
היו"ר משה גפני
יש למישהו שאלות בעניין הזה?
קריאה
כן.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
שלומית ארליך
רק נאמר שהעברנו - -
ישי פרלמן
אני אסביר מה אנחנו עושים עכשיו. אנחנו לא מעבירים את התקנות, אנחנו רק מאריכים את התוקף שלהן. הם פקעו באמצע שנת 2020 אחרי שהם הועברו אחרי סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, ועכשיו אנחנו מאריכים אותן כך שהן יחולו עד סוף השנה - -
קריאה
כמה זמן?
ישי פרלמן
- - הכנסת הבאה צריכה לחשב.
שלומית ארליך
הם היו בתוקף מכוח סעיף 38 עד 16 ביוני 2020 ברצף. נכון?
ישי פרלמן
כן.
שלומית ארליך
כי מועד הפקיעה המקורי שלהן, כמו שהוא כתוב בתקנות, הוא 31 בדצמבר 2018. מה קרה בתוך בתקופה הזאת עד היום?
ישי פרלמן
התקנות לא היו בתוקף. אנחנו חיכינו שיהיה תקציב מסודר שנוכל להחליט על סדרי עדיפות ולהחליט בדיוק איך לעשות את זה. אנחנו רואים עכשיו שגם הדרישה מהשוק היא שנעביר אותם וגם כבר עובר זמן אז אנחנו רוצים לשמור על הסטטוס-קוו ולהעביר אותן עד סוף 2021 ואז נוכל לחשוב.
שלומית ארליך
רק נאמר שהתקנות בנוסח המקורי, כפי שהונחו על שולחן הוועדה, כללו סעיף שאמר שיכול שתוקם ועדה שתוכל לאשר סרט ישראלי עד שלוש שנות מס לאחר תום תוקף התקנות. אנחנו לא הכרנו סעיף דומה כזה שמאפשר הכרה בסרט לפי התקנות אחרי שהתקנות כבר פקעו. לכן מונח בפניכם תיקון שעשינו בהסכמה עם הממשלה שאומר שהתוקף שלהן שקבוע היום עד 31 בדצמבר 2018 יימחק, אבל יחולו לגבי הוצאות להפקת סרט שהוצאו עד 31 בדצמבר 2021.
היו"ר משה גפני
אופיר, בבקשה, רצית לשאול.
אופיר כץ (הליכוד)
ראיתי את הקריטריונים מי זכאי להטבות האלה: שהסרט צולם ברובו בישראל, השפה עברית, ערבית, לדינו ויש שם עוד משהו. יש גם התייחסות לתוכנם של הסרטים שמקבלים את זה? יש מישהו שמסתכל על התוכן של הסרט שאמור להיות? כי, למשל, בסעיף 46 שאנחנו מעבירים שגם נותנים בו הטבות מס אנחנו מסתכלים על פעילות העמותה שלא מסיתה ולא פוגעת במדינת ישראל.
מוסי רז (מרצ)
- - -
אופיר כץ (הליכוד)
שנייה, לפני שאתם מגיבים. אני לא אומר להם מה לעשות. אני רק חושב, לדוגמה, על סרט כמו ג'נין ג'נין שגם צולם בארץ, ובעיקרון גם עומד בקריטריונים פה למרות שהוא ממומן על-ידי מקום אחר, לא על ידינו. האם יש אפשרות שסרט דוקומנטרי כזה שמוציא דיבה על חיילי צה"ל, יש לו גם אפשרות לקבל את ההטבות האלה? אני מדבר על סרטים דוקומנטריים.
אורח >> ישי פרלמן
ברור שזה לא מסוג הדברים - -
היו"ר משה גפני
אני לא שומע אותך.
ישי פרלמן
אחד התנאים להכרה זה שהסרט עומד בתנאים - - - הקולנוע בחרה בסרט כסרט ישראלי. שם יש כל הדברים. אני לא מכיר את הפרטים אבל אני חושב שככל שרוצים לגעת בתנאים להכרה בסרט ישראלי באיזשהו נושא שאתה מתאר אז זה צריך להיות שם ואז יחול גם באופן מתי אפשר לתת להם תקצוב וכל מיני דברים כאלה. זה לא נראה לי רלוונטי לתקנות האלה.
היו"ר משה גפני
הוא אפילו לא שאל על זה. הוא שאל האם יש תוכן בסרט הזה שפוגע בחיילי צה"ל.
גלעד קריב (העבודה)
הוא אמר שמכיוון שכל סוגיית הניכויים נשענת על זה שהסרט עומד בתקנות שעוסקות בשאלה מהו סרט ישראלי שיכול לקבל תמיכה - -
היו"ר משה גפני
אבל הוא לא שאל על סרט ישראלי. זה סרט ישראלי, אבל - -
גלעד קריב (העבודה)
אני אומר שהמקום של הדיון של אופיר צריך להיות בתקנות האחרות, לא בתקנות האלה. יש תקנות שמסדירות מהו סרט ישראלי נתמך. נכון? התקנות האלה נשענות - - -
היו"ר משה גפני
אופיר, מה אתה אומר?
אופיר כץ (הליכוד)
את התקנות האלה מקבלים בעצם רק מי שעובר את התקנות שמאשרות לו לקבל תקציב?
ישי פרלמן
כן. שקובעות סרטים שמוסד ציבורי מסייע יכול להשקיע בהן. אני לא מכיר כל כך טוב את התקנות האחרות, מה בדיוק הן עושות. אבל אלה התקנות שקובעות מתי המדינה מתקצבת סרטים, איזה סוג של סרטים המדינה - - - ואין סיבה להבחין בין התקנות שם לבין התקנות פה לעניין ההגדרה של סרט ישראלי.
אופיר כץ (הליכוד)
זאת אומרת שההטבות האלה לא יכולות לבוא באופן עצמאי, זה עובר איזשהו - - -
ישי פרלמן
- - -
ינון אזולאי (ש"ס)
יכול לתת שם של סרט ישראלי?
מוסי רז (מרצ)
אני בטוח שהוא יכול אבל הוא לא רוצה. אבל מעניין לשמוע את הבדיחה.
היו"ר משה גפני
ינון, בבקשה.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
אני רוצה לשאול: למה מתמקדים דווקא רק בנושא הפקת סרטים? הרי כל ענף התרבות נפגע. מה עם הצגות?
ישי פרלמן
זה בדיוק הדיון שאנחנו רוצים לחכות לעשות. עכשיו אנחנו רק מאריכים תקנות שקיימות מ-2009 בלי לגעת בתוכן.
שלומית ארליך
למה ההארכה היא רק עד סוף השנה?
ישי פרלמן
כשיש תקציב אנחנו רוצים - - -
אופיר כץ (הליכוד)
הם אופטימיים לגבי - - -
היו"ר משה גפני
חבר הכנסת קריב, רצית להעיר?
גלעד קריב (העבודה)
רק מכיוון שהנושא הזה עלה חייבים לאשר את התקנות האלה כדי לעזור. מכיוון שהנושא עלה בסופו של דבר לכל דבר יש רווח וגם נזק. הנזק שנגרם מהתערבות של המדינה בתכנים של יצירות תרבות עולה לאין שיעור על הנזק שייגרם מסרט אחד או משניים שצריך לטפל בהם, אם צריך, במישורים אחרים. בואו נוציא מרמה של תקנות ומתמיכה של מדינה את השיקולים האלה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מי מקריא את התקנות אחרי התיקון?
אופיר כץ (הליכוד)
במקום למשוך את זה בבתי משפט עשר שנים כמו שהיה עם "ג'נין ג'נין" אפשר למנוע את זה מלכתחילה.
היו"ר משה גפני
ישי, תקריא את התקנות אחרי התיקונים.
ישי פרלמן
- - -
היו"ר משה גפני
תקריא את התקנות.
ישי פרלמן
תיקון תקנה 8 1. בתקנה 8 לתקנות מס הכנסה (ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט ישראלי) (הוראת שעה), התש"ע-2009

(1) בכותרת השוליים במקום "תחילה ותוקף" יבוא "תחילה
ותחולה";
(2) במקום "ותוקפן עד יום כ"ג בטבת התשע"ט (31 בדצמבר 2018)"
יבוא "והן יחולו לגבי הוצאות להפקת סרט שהוצאו עד יום כ"ז
בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021).

2. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ד בסיוון התש"ף (16 ביוני 2020).

תאריך התחילה זה כדי להבהיר מתי תם תוקף התקנות - - -
היו"ר משה גפני
תודה רבה. מי בעד התקנות? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

ההצבעה אושרה.
היו"ר משה גפני
התקנות אושרו. תודה רבה, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 14:50.

קוד המקור של הנתונים