ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 03/05/2021

דיון והצבעה על הקמת ועדות משנה והרכבן

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת6
ישיבת מליאת ועדת החוץ והביטחון הזמנית
03/05/2021


מושב ראשון
פרוטוקול מס' 2
מישיבת מליאת ועדת החוץ והביטחון הזמנית
יום שני, י"ד באייר התשפ"א (3 במאי 2021), שעה 09:00
סדר-היום
דיון והצבעה על הקמת ועדות משנה והרכבן.
נכחו
חברי הוועדה: אורנה ברביבאי – היו"ר
אלי אבידר
זאב אלקין
אוריאל בוסו
איתמר בן גביר
עמר בר לב
יאיר גולן
אבי דיכטר
ניצן הורוביץ
גדעון סער
נירה שפק
ייעוץ משפטי
מירי פרנקל-שור
מנהל הוועדה
שמואל לטקו
ראש תחום מדיני
שרה צוובנר
ראשת תחום בכירה (לביטחון)
דפנה סידס-כהן
ראש תחום ביטחון
אסף דורון
ראש תחום מודיעין
שגיא חן
רישום פרלמנטרי
רונית רבי
דיון והצבעה על הקמת ועדות משנה והרכבן
היו"ר אורנה ברביבאי
חברים, אנחנו מתחילים, ויצטרפו אלינו בהמשך. בוקר טוב, אני מכריזה על הדיון כדיון פתוח ולא חסוי – לפחות בחלק הראשון שלו, עד שאגדיר אחרת – וזה נעשה עפ"י סעיף 120(ב)(2).

תראו, זה דיון ראשון בוועדת החוץ והביטחון, זו מציאות חריגה גם בהקשרים של האיומים מקרוב ומרחוק, וגם בהקשרים של המציאות, אומר בעדינות, הפוליטית הסבוכה. ולא בעדינות, בכאוס הפוליטי שבו אנחנו נמצאים. אני חושבת שמוסכם ומקובל על כל מי שיושב כאן כחבר בוועדה שנעשה את הכול כדי להבטיח שהמענה לטובת ביטחון המדינה יהיה הטוב ביותר.

לא נעלם מעיני שהוועדה זמנית, אבל אני רוצה להגיד שלמרות שהוועדה זמנית האחריות והסמכות של הוועדה לא פחותה מכל ועדה קבועה אחרת. ולכן בכוונתי, ואני יודעת שגם בכוונתכם, להתייחס במלוא הרצינות לסוגיות שנמצאות על הפרק. ונעשה את המיטב גם כדי להגדיר ולמפות את סדר-היום הביטחוני במדינה וגם לייצר בתוך כל המורכבות הזאת את סדרי העדיפויות המתאימים.

דקה לפני שאנחנו מתחילים את סדר-היום, שאדבר עליו, אני חושבת שמוסכם על כולנו שבשם כל ועדת החוץ והביטחון אנחנו בוודאי שולחים תנחומים למחדל מירון באופן שבו אנחנו מחבקים את המשפחות, ושולחים גם איחולי החלמה מהירה לפצועים. צריך להגיד שאתמול היה אירוע ירי חריג בתפוח, וגם מפה אנחנו שולחים איחולי החלמה למי שעכשיו עכשיו ברגעים אלה מתמודד עם מלחמה על בריאותו ועל חייו. אני משוכנעת, מתוך היכרות את גופי הביטחון, שבקרוב הם ישימו את היד על בני הבליעל האלה, ואין לי ספק שימוצה איתם העניין.

אני רוצה לעבור, ברשותכם, לסדר-היום של הוועדה, והוא מחולק לשניים. אסביר מה אנחנו מתכננים. נתחיל מייד אחרי דברי הפתיחה בהצבעה על הקמת ועדות המשנה, אומר מי נמצא באיזו ועדה, ואז תהיה הצבעה. זה כמובן דיון פתוח ולא חסוי, ההצבעה, ולאחר מכן נעבור לדיון חסוי.

החלק הראשון שלו יהיה החתמה של קצין הכנסת על כתב הצהרת שמירה על סודיות. אבקש מחברי הכנסת שנמצאים בוועדת החוץ והביטחון לעשות לפחות את הדבר הזה מתוך מחויבות לסוגיות הרגישות שנמצאות על הפרק. לאחר מכן נקים ועדת משנה חסויה שלא יכולה לעלות במליאה כשיש פה תקשורת בדיון פתוח. לאחר מכן נקבל סקירת מודיעין שתועבר על ידי ראש חטיבת מחקר באמ"ן תת-אלוף עמית סער. ונסיים בדיון במליאה בהערכת מצב אסטרטגית של רח"ט אסטרטגיה באגף אסטרטגיה בצה"ל תת-אלוף אורן סתר.

ביקשתי לעשות את הסקירות האלה די בהתחלה, ובמליאה ולא בוועדות המשנה, משום שאני חושבת שאם אנחנו רוצים לישר קו כמליאה על סוגיות הליבה בנושאים הרגישים שאנחנו אמונים עליהם כדאי שתהיה איזו סקירה מערכתית. ובעיני, אנשים שנמצאים בוועדת החוץ והביטחון צריכים לדעת – לא משנה באיזו ועדת משנה הם נמצאים – במה מדובר ומה סדר-היום, מה האתגרים הביטחוניים שניצבים לפתחנו. אתמרן עם השעות ועם הלו"ז אולי בהפסקה קטנה בין שתי ההערכות, כי בהתאם ללו"ז אנחנו אמורים לסיים את כל הדיון במליאה לקראת השעה אחת, אז תתארגנו בהתאם.

אני חושבת שאנחנו יכולים לעבור לוועדות המשנה בהתאמה. אנחנו מקימים שלוש ועדות משנה, אני מגדירה, הן זמניות. תראו, הייתה לי התלבטות מאוד גדולה איך אני בונה את ועדות המשנה האלו בין המורכבות של זמניות. אני משוכנעת שאם זו הייתה ועדה קבועה אז אולי היו בה שינויים. ואני גם אומרת שוועדות המשנה זמניות, ואם נידרש לוועדה קבועה בהמשך, בהתאם למצב הפוליטי, אני אסתכל על זה עוד פעם – אני חושבת שלא היה מישהו מכם שלא דיבר איתי – ואני אקח בחשבון גם את הרצונות. השתדלתי לייצר את האיזונים הנדרשים, ובעיני הוועדות משקפות את הרגישויות ואת הרלוונטיות של העוסקים במלאכה, כל אחד מהמקומות שמהם הוא מגיע. אבל שוב, הן ועדות זמניות. כפועל יוצא מזה שהוועדה זמנית נראה במעלה הדרך על מה אנחנו מדברים.
אנחנו מקימים הבוקר שלוש ועדות משנה
1. ועדת משנה למוכנות וביטחון שוטף, שאמונה על בחינת כלל ההיבטים המרכיבים את מוכנות וכשירות צה"ל לתרחישים השונים, ובכלל זה את ההישגים הנדרשים מצה"ל בגזרות הפעולה השונות, כפי שמוגדרים על ידי הדרג המדיני, התכנון האופרטיבי ורמת המוכנות והכשירות למימושה. בנוסף, הוועדה אמונה על בחינת מוכנות צה"ל למול משימות הביטחון השוטף בכל הגזרות.

בראש הוועדה הזאת יעמוד חבר הכנסת עמר בר לב. תכף אקריא את החברים בה.

1. הוועדה השנייה נוגעת לוועדת המשנה למוכנות העורף במצבי חירום. הוועדה אמונה על בחינת מוכנות העורף הישראלי לתרחישים מגוונים בעת חירום. בין השאר מפקחת הוועדה על מוכנות גופי החירום, סוגיית האחריות והסמכות, מיגון העורף, פינוי אוכלוסייה בחירום, ומוכנות משרדי הממשלה, הרשויות והאוכלוסייה לתרחישי חירום.

ההבחנה נוגעת למצבי חירום בעורף. היא לא נוגעת למשל לסוגיות של אירועים אזרחיים כפי שקרה במחדל מירון. פניתי אתמול ליושב-ראש הכנסת באמירה שאולי כדאי, לנוכח העובדה שאין את ועדת הפנים, לשקול לגופו של עניין האם נכון שבנסיבות האלה ועדת החוץ והביטחון תעסוק גם בסוגיה הזאת, וסיכמנו שנדבר על זה שוב. לא התקבלה החלטה. אני חושבת שהמציאות הפוליטית מחייבת כלפי האזרחים בקרה, פיקוח ודין וחשבון גם בנסיבות המאוד חריגות שהכנסת מצויה בהן באופן מתמשך.

בראש הוועדה הזאת יעמוד חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.

1. הוועדה השלישית היא ועדת המשנה למודיעין, שירותים חשאיים ושו"נ - שבויים ונעדרים. הוועדה היא גם ועדת המשנה לענייני השב"כ על פי חוק השב"כ. היא מפקחת בין השאר על עבודת המוסד, אמ"ן, שב"כ ומלמ"ב - הממונה על הביטחון במשרד הביטחון, וכו'.
נושאי הפיקוח העיקריים הם
התראה, הערכות מודיעין, המענה לציון ידיעות חשובות, תוכניות עבודה ותוכניות איסוף, תיאום בין שירותים - מערכות האיסוף השונות, תודעה והשפעה, ביטחון שדה וצנזורה, שבויים ונעדרים, ועוד.

אלה שלוש הוועדות, כאמור, שנצביע עליהן באופן פומבי. ותהיה ועדה נוספת שנצביע עליה אחרי שנסגור את הדיון כדיון חסוי.

נצביע על כל ועדה לגופה, ואז נמשיך בסדר-היום.

ועדת המשנה לנושא מודיעין – אני אעמוד בראשה, אורנה ברביבאי כיו"ר, רם בן ברק יהיה חבר בה, אבי דיכטר, אלי אבידר, גדעון סער, יאיר גולן. סך הכול יהיו בה שישה חברים. מי בעד?

הצבעה

בעד – 8
נגד – אין
נמנעים – אין
הוועדה והרכבה אושרו.
היו"ר אורנה ברביבאי
שמונה מתוך שמונה. הרכב הוועדה אושר. זאת תהיה ועדת מודיעין זמנית.

ועדת המשנה למוכנות וביטחון שוטף – יעמוד בראשה חבר הכנסת עמר בר לב, שעשה את זה בהצלחה מרובה בעבר. אני שמחה שאתה חוזר.
יהיו חברים בוועדה
חבר הכנסת יאיר גולן, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, חבר הכנסת איתן גינזבורג – כל עוד לא הוחלט אחרת במעמד שלו, האם הוא מתמנה כשר או לא – הוא יהיה חבר כנסת קבוע בוועדה, חבר הכנסת ניר ברקת.
ממלאי מקום
חבר הכנסת זאב אלקין יהיה ממלא מקום שלי, אורנה ברביבאי. ואני מחדדת פה כלפי החדשים, ממלאי המקום הם ספציפית מול חברי כנסת קבועים, וההצבעה שלהם היא למול חברי הכנסת הקבועים.
שמואל לטקו
הם מוזמנים לכל הדיונים.
היו"ר אורנה ברביבאי
אתם כמובן מוזמנים לכל הדיונים. היכולת להצביע בסוף דיון היא למול ממלא המקום לאותו חבר כנסת רלוונטי.

וחבר הכנסת אוריאל בוסו יהיה ממלא מקום של חבר הכנסת ניר ברקת.

הצבעה – מי בעד המינויים לוועדת המשנה למוכנות וביטחון שוטף?

הצבעה

בעד – 8
נגד – אין
נמנעים – אין
הוועדה והרכבה אושרו.
היו"ר אורנה ברביבאי
שמונה מתוך שמונה. הוועדה על שמות חברי הכנסת אושרה.

הוועדה השלישית והאחרונה לדיון הפתוח היא ועדת המשנה להגנת העורף – העומד בראשה הוא חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי כפי שאמרתי.
החברים בה הם
חבר הכנסת אופיר סופר, חבר הכנסת ישראל אייכלר, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, חבר הכנסת איתמר בן גביר.
ממלאי מקום
חבר הכנסת רון כץ יהיה ממלא מקום של אופיר סופר, חבר הכנסת אלכס קושניר יהיה ממלא מקום של ישראל אייכלר, ונירה שפק תהיה ממלאת מקום של אורנה ברביבאי.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
ושל אלי אבידר. אל תעשי בלגן – קושניר של אלי אבידר. לדעתי, לא?
היו"ר אורנה ברביבאי
לא, אתה לא חבר בוועדת העורף.
שמואל לטקו
אתה במודיעין.
דפנה סידס-כהן
הצביעו עליך קודם.
היו"ר אורנה ברביבאי
אתה גם מאחר וגם מעיר לי על משהו לא נכון. פעמיים נרשמה לך הערה, חבר הכנסת.
אבי דיכטר (הליכוד)
אושרת, הכול בסדר.
היו"ר אורנה ברביבאי
ואני מצפה ממך לדייק כשאתה מעיר הערות. בוקר טוב גם לך.
אלי אבידר (ישראל ביתנו)
אנחנו רגילים ליעקב אשר שמאחר בשעה, ואנחנו עוד מגיעים בזמן.
היו"ר אורנה ברביבאי
האם אספת את ההצבעה? גם ועדת המשנה הזאת לעניין ועמ"ש הגנת העורף אושרה.
דפנה סידס-כהן
לא, צריך להצביע.
שמואל לטקו
לא.
היו"ר אורנה ברביבאי
לא אושרה? שאלתי אם הייתה הצבעה. הייתה הצבעה?
דפנה סידס-כהן
לא. צריך להצביע, כי ממלאי המקום באו אחרי.
שמואל לטקו
תצביעי עוד פעם על הוועדה.
היו"ר אורנה ברביבאי
אני עוברת עוד פעם להצבעה על נושא הגנת העורף – יושב-הראש שלה הוא מיכאל מלכיאלי, אופיר סופר חבר, ישראל אייכלר חבר, אורנה ברביבאי, ואיתמר בן גביר.
ממלאי מקום
רון כץ במקום אופיר סופר, אלכס קושניר במקום ישראל אייכלר, ונירה שפק במקום אורנה ברביבאי. הצבעה, בבקשה – בעד?

הצבעה

בעד – 10
נגד – אין
נמנעים – אין
הוועדה והרכבה אושרו.
היו"ר אורנה ברביבאי
עשרה חברי כנסת. ולכן, שלוש הוועדות אושרו. בעצם סיימנו את הדיון הפתוח. ניפרד מהתקשורת, מהמצלמות, ומכאן נעבור לדיון החסוי. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 09:15.

קוד המקור של הנתונים