ישיבת ועדה של הכנסת ה-24 מתאריך 26/04/2021

בחירת יושב-ראש לוועדה הזמנית לענייני כספים בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת, בחירת יושב-ראש לוועדה הזמנית לענייני כספים בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-וארבע

הכנסת7

26/04/2021


מושב ראשוןפרוטוקול מס' 1
מישיבת ועדת הכספים הזמנית
יום שני, י"ד באייר התשפ"א (26 באפריל 2021), שעה 20:45
סדר היום
בחירת יושב-ראש לוועדה הזמנית לענייני כספים בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת
נכחו
חברי הוועדה: משה גפני – היו"ר
ניר אורבך
ינון אזולאי
אופיר כץ
חוה אתי עטייה
גלעד קריב
יעל רון בן משה
קטי קטרין שטרית
חברי הכנסת
מכלוף מיקי זוהר – יו"ר הוועדה המסדרת
אוריאל בוסו
אליהו ברוכי
קרן ברק
איתן גינזבורג
יצחק פינדרוס
מוזמנים
יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת יריב לוין
מזכירת הכנסת, ירדנה מלר הורוביץ
היועצת המשפטית לכנסת, שגית אפיק
ייעוץ משפטי
שלומית ארליך
מנהל הוועדה
טמיר כהן
רישום פרלמנטרי
אורי פנסיררבחירת יושב-ראש לוועדה הזמנית לענייני כספים בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת
מכלוף מיקי זוהר (יו"ר הוועדה המסדרת)
חברים, אני מבקש אם אפשר שקט, אני רוצה בבקשה להתחיל את המהלך. הודעה לוועדה: בהתאם להוראות סעיף 106 (א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. ובמקרה הזה הוועדה המסדרת, לעניין הוועדות הזמניות, מחליפה הוועדה המסדרת את ועדת הכנסת והחליטה להמליץ לוועדה הזמנית לענייני כספים לבחור בחבר הכנסת משה גפני, כיושב-ראש הוועדה. מי בעד? מי נגד? מי נמנע?


הצבעה

בעד – 7
נגד – אין
נמנעים – 1

אושרה.
מכלוף מיקי זוהר (יו"ר הוועדה המסדרת)
נמנע אחד. ההמלצה התקבלה. ברכות גפני, בהצלחה. בבקשה אדוני.


(היו"ר משה גפני, 20:49)
היו"ר משה גפני
תודה רבה אדוני יושב-ראש הוועדה המסדרת, אני מודה לך על הבחירה הזאת, זה לא בפעם הראשונה, אני מצטער שאנחנו באופן כל כך תכוף צריכים למנות ועדות, גם את ועדת הכספים. והמציאות הזאת היא מציאות מאוד קשה. אנחנו נשתדל המשיך בנוהג של ועדת הכספים שהיא פועלת מקצועית. משתדלת שפחות יהיה קואליציה אופוזיציה, אבל כשאין ברירה, אין ברירה, אבל שפחות תהיה קואליציה ואופוזיציה, יותר לגופו של עניין. נשתדל לעשות את זה הלאה. החברים מהקדנציה הקודמת כך נהגו. לא הורגש כל כך קואליציה ואופוזיציה. אני מקווה שגם הפעם זה יהיה כך.

אני מקבל את התפקיד בדחילו ורחימו, אני יודע שרבים מאוד מסתכלים על מה שקורה בוועדה הזאת. לוועדה הזאת יש מעמד סטטוטורי בנושאים רבים, בעיקר תקציביים, אבל לא רק תקציביים. נשתדל לעשות את זה באופן המיטבי ביותר. אני רוצה להזכיר כאן: השבוע הלכה לעולמה הגברת עפרה רוס, עליה השלום, שהייתה שנים רבות – עשר שנים – ראש הרשות לזכויות ניצולי שואה. ולפני זה הייתה החשבת של הרשות. היא הייתה כאן שותפה לפעולות רבות שאנחנו עשינו יחד עם הרשות, יחד איתה. ואני שולח תנחומים לבעלה, לילדיה, למשפחתה, למכריה ולמוקיריה. יהיה זכרה ברוך.

אדוני יושב-ראש הכנסת, אני מזמין אותך לדבר. בבקשה.
יושב-ראש הכנסת יריב לוין
תודה רבה משה, אני חייב לומר לך שבימים הסוערים והלא פשוטים האלה של חוסר יציבות, זו ממש הקלה לראות שסוף סוף במקום אחד היציבות נשמרת והרציפות נשמרת. ולראות אותך שב ויושב על מכונך ובמקומך זה טוב. אני רק יכול להביע תקווה שהסוגריים "זמני" הזה – גם העניין הזה יבוא על פתרונו. אני חושב שאתה זוכה להערכה עצומה. זה גם לא סוד שאתה נבחרת, בין היתר גם לאור זה שהייתה לך תמיכה גם ממי שלאו דווקא שותף איתך באותו גוש פוליטי. זה מעיד הרבה על האופן שבה אתה מנהל את הוועדה הזו לאורך שנים ארוכות. אני חושב שאנחנו נמצאים בפני תקופה מאתגרת מאוד של המשק הישראלי בכלל. והניסיון העצום שלך שהוא חשוב בימים רגילים, הוא חשוב במיוחד בימים האלה. אני מאחל לך הצלחה גדולה. ובכלל מברך על כך שבשעה טובה לפחות ועדת כספים וועדת חוץ וביטחון –שהכנסת לא יכולה לתפקד בלעדיהם – מוקמות. אני משוכנע שתעשה כאן עבודה יסודית ומקצועית. ברכות גדולות והמון בהצלחה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה אדוני יושב-ראש הכנסת. תודה רבה לך. יושב-ראש הוועדה המסדרת, תודה רבה לך, ואתה מוזמן לשאת דברים.
מכלוף מיקי זוהר (יו"ר הוועדה המסדרת)
אני רוצה לומר שאני גאה שזו הפעם השנייה שאני נמצא כאן במינוי שלך. זה היה בכנסת הראשונה. אני מקווה שלא תהיה פעם שלישית. לא כי לא תהיה ועדת כספים, כי אני לא אצטרך להיות זה שעושה את זה, אלא יהיו אחרים אצלנו בליכוד שכבר ימשיכו.
ינון אזולאי (ש"ס)
אני מבין שאתה רוצה להיות שר.
מכלוף מיקי זוהר (יו"ר הוועדה המסדרת)
ובעזרת השם שנמצא את עצמנו בסיטואציה הטובה ביותר בהנהגת המדינה, וגם אם לא – נמשיך לשרת ביחד. אני יכול לומר שאני גדלתי בוועדת הכספים, כרכז הקואליציה בוועדת הכספים. היום עושה את זה אופיר כץ שימשיך לעשות את זה מטעם הסיעות שלנו, של הגוש, בוועדה עכשיו. זכיתי לעבוד איתך הרבה מאוד שנים, והמסקנה שלי היא אחת: לא חושב שהיה טוב ממך ולא חושב שיהיה טוב ממך כיושב-ראש ועדת הכספים. אני מאחל לכם חברי הוועדה עבודה פורייה למען אזרחי ישראל. מבלי להכניס לכאן את כל השיקולים הפוליטיים שלפעמים אנחנו נוטים כחברי כנסת ונבחרי ציבור להכניס, אלא באמת את מה שטוב לאזרחי ישראל . בהצלחה גדולה אדוני.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. אני מודה לך.
טמיר כהן
מספר חברים ביקשו להתייחס. נעשה את זה לפי הסדר. אופיר, בבקשה.
היו"ר משה גפני
אופיר כץ, בבקשה.
אופיר כץ (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני שמח ומברך אותך שוב על התפקיד. אמרת בדבריך שבוועדה התנהלו כאילו אין קואליציה ואין אופוזיציה. אמרת את זה כמובן מאליו. אני חושב שזה קרה בוועדה הזו בזכות ההנהגה שלך ואיך שאתה הובלת את הדברים. אתה מנסה כמה שאפשר להתחשב בכל אחד מחברי הכנסת. לא משנה אם הם מהקואליציה או מהאופוזיציה, לא משנה מאיזו סיעה. תמיד אתה מנסה לעזור ושכולם יגיעו להסכמות וזה קורה בוועדה בזכות ההתנהלות הזו. מעבר לזה, לפעמים אומרים: חרדים – דואגים לעצמם. אני חושב שאתה בוועדה הזו, הנושאים שהועלו והדברים שהצלחנו לעשות ולהעביר תרמו ועזרו לכלל אזרחי מדינת ישראל. ואתן את הדוגמה שהיא דווקא רלוונטית להיום: נושא השיקום בבית החולים פורייה שהיה חסר לו תקציב של עשרות מיליונים.
היו"ר משה גפני
כן, רציתי לברך אותך על זה.
אופיר כץ (הליכוד)
אז אני אברך אותך על זה – שהיה חסר עשרות מיליונים לתקציב ופניתי אליך לעזור לי בעניין הזה בוועדה. קיימנו לא מעט דיונים על הנושא הספציפי הזה. הקדשנו לזה את מלוא תשומת הלב, את כל הזמן שצריך. עזרת לי גם מול השרים הרלוונטיים, והשבוע קיבלנו את הבשורה שהצליחו למצוא, גם את הסכום, וגם איך להעביר את הכסף. בית החולים קיבל את ההרשאה וממשיך בתהליך הבנייה. בעוד שנה וחצי יהיה לנו מרכז שיקום ראשון בצפון. מה שצעקנו פה בוועדה. וזה גם נושא שאתה יכול לזקוף לדברים שאתה עושה למען כלל אזרחי מדינת ישראל, שיהיה בהצלחה.
מכלוף מיקי זוהר (יו"ר הוועדה המסדרת)
אדוני היושב-ראש, אנחנו צריכים ללכת להקים את ועדת חוץ וביטחון בהתאם ללוחות הזמנים. אנחנו ניאלץ לעזוב, ושיהיה בהצלחה גדולה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה.
מזכירת הכנסת ירדנה מלר הורוביץ
שיהיה בהצלחה.
היו"ר משה גפני
תודה. קטי, בבקשה.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, קודם כל מזל טוב. אני מגיעה מהוועדה המסדרת, וראית כמה שמכל מיני קצוות נלחמו כדי שתהיה יושב-ראש. זאת הכנסת הרביעית שלי, ואני בפעם הרביעית שלי בוועדת כספים, אני עוד מעט עוברת את גולדה מאיר במספר הכנסות. זאת כנסת רביעית שלי, זה שיא.
היו"ר משה גפני
כן, בטח.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
איינשטיין אמר שקל לפרק פצצת אטום אבל קשה לפרק סטיגמה. ואני חושבת שאתה פרקת את הסטיגמה הזו. כשאני הגעתי כחברת כנסת – אתה יודע, שלא מבינה שלא יודעת מה – הייתי בטוחה שבאמת, בהנדסת התודעה שעושים לנו כל הזמן שהחרדים דואגים רק לישיבות וכולי, והם לא דואגים לכלל ישראל. זה מוזר כי אני זאת שדאגתי בוועדות להביא דברים שקשורים לחרדים ואתה דאגת להביא דברים שקשורים לתנועת הקיבוצים, למושבים, לדברים אחרים. זה היה לי נורא מוזר. אבל שוב, כמו שאמרתי: סטיגמה זו סטיגמה.

אני רוצה להגיד לך: ישר כח. אני גאה להיות חברה בוועדה – שוב שלך – בפעם הרביעית. ואני מאחלת לך בהצלחה. אבל בעיקר אני מאחלת לך בריאות, כי הוועדה הזו גזלה ממך לא פעם ולא פעמיים המון כוחות שגרמו לך לבעיות בריאות. אני חושבת שאנחנו כחברי כנסת נעשה לך חיים קלים, אני מקווה שהפקידים יעשו לך חיים קלים, שם הייתה לנו בעיה. אבל ברצינות, ובגלל שאנחנו מדברים על אירוע חגיגי, ואני גם חוזרת מבשורה שהבן שלי התארס אז בכלל אני - -
היו"ר משה גפני
מזל טוב.
קריאות
מזל טוב.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
- - מרגישה הכי טוב שבעולם. תודה. בהצלחה והמון בריאות, ושתמשיך להנהיג אותנו בוועדה. גם אחרי הזמניות.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חברת הכנסת עטייה.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
אדוני היושב-ראש, אני מאחלת לך ברכה והצלחה. בריאות איתנה. תמשיך להצעיד את הוועדה להישגים כבירים. והעיקר, העיקר – אל תשכח את האוכלוסיות המוחלשות. בהצלחה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. חבר הכנסת גלעד קריב.
גלעד קריב (העבודה)
אני מצטרף לברכות. הוועדה הזאת היא המקום שבו הערכים היסודיים ביותר שלנו במדינת ישראל צריכים לבוא לידי ביטוי. אני מקווה שהוועדה הזו תסייע לכולנו להרגיש שאנחנו פועלים לצד אותם ישראלים וישראליות שזקוקים לסיוע שלנו. לנו אדוני היושב-ראש יש עבר מורכב בחדרי ועדות הכנסת. אבל אני מאחל לך הצלחה בלב שלם. ונעשה הכול כדי שתצא ברכה מתוך דיוני הוועדה הזו.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. בבקשה.
קרן ברק (הליכוד)
אעשה את זה קצר – קודם כל ברצוני לפתוח בבריאות. אחרי שנה מורכבת של שנת קורונה, אבל בנושא של הבריאות שלך אנחנו כולנו מאחלים לך, כל מי שמכיר ואוהב אותך, שתהיה חזק ובריא ותחזור לאיתנך במלוא מובן המילה. וזה הכי חשוב כדי שיהיה לך את הכוחות לנהל פה. אנחנו אתך, גם כשאנחנו מסכימים וגם כשאנחנו לא מסכימים, אנחנו יודעים שזה בא מהמקומות הנכונים ושאתה נוגע בכל שכבה בחברה ובכל נושא לעומק ומנהל את זה כמו שצריך. לכן אנחנו איתך כאן. אני רק חייבת להגיד שאני בהקשר הזה ב"זמנית" אני אהיה ממלאת מקום, ואני מתכוונת להיות פה כל הזמן. שיהיה בהצלחה.
ינון אזולאי (ש"ס)
את לא מתכוונת להיות שרה?
קרן ברק (הליכוד)
לא. הייתי צריכה לבחור, צמצמנו, הייתי צריכה לבחור משהו, אז נאלצתי.
היו"ר משה גפני
תודה רבה קרן. ינון, בבקשה.
ינון אזולאי (ש"ס)
האמת שאני חולק על קטי שטרית, אני לא חושב שהוועדה הזו הרסה לך את הבריאות. הוועדה בנתה לך את הבריאות. היא הרסה לכל הפקידים שלא היה טוב להם.
היו"ר משה גפני
לא, לא.
ינון אזולאי (ש"ס)
זה לטעמי. ותמשיך להיות ככה כי חזק כי זה מה שמחייה אותך.
קטי קטרין שטרית (הליכוד)
אנחנו נצעק איתך בפעם הבאה.
ינון אזולאי (ש"ס)
הפעילות הציבורית – זה מה שמחייה אותך, אני יודע את זה. ורק נאחל שבזה אנחנו נצליח בעזרת השם. ואם יש מישהו שבאמת שכולם מסכימים עליו, וראינו את זה בוועדה המסדרת – זה אותך. אני חושב שלא משנה באיזה משא ומתן קואליציוני, גם בגוש השינוי וגם שלא, אתה תבחר בכל מקרה. אני מציע גם להם על מנת שבאמת יהיה פה חוצה מפלגות. שיהיה בהצלחה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. הרב פינדרוס, בבקשה.
יצחק פינדרוס (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, נכון שאני בכנסת השלישית שלי, אבל אני חבר כנסת חדש –בקושי שנה, וכחבר בדגל התורה 30 שנה: אני חייב לומר שאני שמח ומאוד גאה ביושב-ראש שלנו כפי שאמרו כולם. אני חושב שבמשבר המנהיגותי שקורה היום במדינת ישראל, שרובו נובע ממניעים אישיים כפי שכולנו רואים, ובעיות של אגו אישי. להיות כאן בוועדה – כפי שכולם אמרו – יושב יושב-ראש בלי הסתכלות של אגו אישי, בלי הסתכלות סקטוריאלית פוליטית. לדאוג לכל הנושאים, בכל התחומים, בכל הסקטורים. אני חושב שזאת קרן אור בכאוס הציבורי שאנחנו נמצאים בו בשנתיים האחרונות. ראינו את זה בשנה האחרונה בקורונה, בדיונים המעמיקים שהיו בוועדה בכל נושא המענקים. ראינו את זה בנושאים – כפי שאמרת – כמו בתי חולים. ראינו את זה בבעיות בריאות כאלה ואחרות, וראינו את זה גם בנושאים כלכליים ובסקטורים שהתמוטטו או במפעלים.

אני גאה להימנות על המפלגה שלך. ואני גאה שבתוך הכאוס שנמצא במדינת ישראל יש קרן אור בניהול שלך כאן בוועדה. תודה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה, ברוכי, בבקשה.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
כבוד היושב-ראש, קצת מוזר לי שאני צריך לברך אותך. אנחנו רגילים תמיד שאתה מברך אותנו הצעירים במפלגה. אין חכם כבעל ניסיון, והניסיון שלך, השם הגדול שיש לך פה בוועדה – ואני רוצה להזכיר את מה שאמרתי כשנכנסתי לכנסת: לי הרבה יותר קל מהכניסה שלך לפני 30 שנה בערך.
היו"ר משה גפני
33.
שגית אפיק
מ-1988.
אליהו ברוכי (יהדות התורה)
ולו רק בגלל שיש לי את היכולת להתייעץ עם אדם עם ניסיון כזה. אני שמח שהוועדה פה והכנסת בכלל תקבל שוב את הניסיון שלך ואת התרומה לוועדה לניהול הוועדה ולכל העניינים. בהצלחה.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יש עוד מישהו?
ניר אורבך (ימינה)
נראה לי שאני האחרון שנשאר. אני האחרון שלא דיבר.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
ניר אורבך (ימינה)
אני חושב שאני היחידי אולי שאין לי ניסיון - - -
היו"ר משה גפני
אתה תהיה חבר בוועדה?
ניר אורבך (ימינה)
שאלה טובה. בשלב הזה כן.
קרן ברק (הליכוד)
מה זה בשלב הזה – כן, תהיה.
ניר אורבך (ימינה)
אני מעריך שכן.
היו"ר משה גפני
בבקשה.
ניר אורבך (ימינה)
אמנם אין לי ניסיון בעבודה מולך, אבל רואים פה את האווירה, וכולם פה היו בניך, זה בוודאי מעיד. אני מאחל לך ולנו שתהיה לנו קדנציה מספיק ארוכה כדי שנוכל לעסוק במגוון נושאים.
קרן ברק (הליכוד)
אמן.
היו"ר משה גפני
תודה רבה. יש עוד מישהו שרוצה? טוב. גבירותי ורבותי, מה שאני מבקש מהחברים בוועדה – נצטרך עכשיו יום-יומיים כדי להתארגן כיוון שבינתיים אצלנו ריק. דיבר איתי שר האוצר, הוא רוצה להביא נושא שדחוף מאוד, הנושא של המענקים. אמרתי לו: התקנות שאתה הבאת אך לא מכבר, כבר לא שווים כלום בגלל שזאת כנסת אחרת. אתה צריך עכשיו תקנות חדשות. כל מה שהיה נכון – למשל, יש כמה חוקים שאם אנחנו רוצים להביא אותם אז אחד מהשניים: או שמביאים את זה שוב למליאה או שמחילים על זה רציפות. אנחנו לא יכולים לדון על זה. אנחנו יכולים לדון על דברים שהחברים יבקשו, דברים שהם יהיו ציבוריים שצריך לדון בהם, לזרז את הממשלה, הממשלה מתפקדת בטונים מאוד נמוכים. יש דברים שלא התקדמו עד עכשיו מסיבות פוליטיות. ראש הממשלה רוצה להביא, אז ראש הממשלה החליפי אומר שיש לו - - -

יכול להיות שנצטרך לעשות דברים שהממשלה לא יכולה לעשות, וכאן נמצאות כל הסיעות, יכול להיות שנוכל לעשות את זה. זה ייקח כמה ימים. שכל אחד יבקש בכתב, יבקש נושאים שהוא חושב שצריך לדון בהם. אני מעריך ששר האוצר יביא מהר מאוד כמה נושאים שנצטרך לשים אותם בסדר היום. אני מעריך שזה מה שיקרה. עצוב מאוד המצב הזה. מדינה שנמצאת בכל כך הרבה אתגרים, גם בנושאים הכלכליים וגם בנושאים המדיניים והביטחוניים. גם בנושאים בחיי היום, דברים שאנחנו מכירים אותם בפעילות של ועדת הכספים ופתאום נהיה שקט כזה שאין בכלל ועדה ואין מי שיטפל בדברים האלה. עצוב מאוד. אני מקווה שעכשיו נתקן את זה ונוכל לעשות דברים שמועילים לכולם. אני מודה לכולם על התשבחות, זה מרגש מאוד, גם אחרי הרבה פעמים, אבל זה כאילו עכשיו חדש. אני מודה לכם על המילים החמות, אני מודה לכם על הפרגון. תודה רבה, אני מודה על כך. נתפלל לקדוש ברוך הוא שנוכל להמשיך בדרך הנכונה ולדאוג לכולם ללא יוצא מן הכלל. תודה רבה הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 21:06.

קוד המקור של הנתונים