ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 03/03/2021

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218 - הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020) (תיקון), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
03/03/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 138
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום רביעי, י"ט באדר התשפ"א (03 במרץ 2021), שעה 16:15
סדר היום
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 – הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020) (תיקון), התשפ"א-2021 מ/1395 – בהכנה לקריאה השנייה והשלישית
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
אוסאמה סעדי
חוה אתי עטייה
מוזמנים
עלי בינג - רכז רווחה, בטל"א ועלייה, אגף התקציבים, משרד האוצר

דניאל בלנגה - רפרנט בטל"א, אגף התקציבים, משרד האוצר

טלי ארפי - עו"ד, סגנית בכירה ליועץ המשפטי, משרד האוצר

שלומי מור - עו"ד, סגן בכיר ליועמ"ש, המוסד לביטוח לאומי

ד"ר עמיחי תמיר - יו"ר ארגון הנכים

אלכס פרידמן - יו''ר, עמותת נכה לא חצי בן אדם

חנן טל - מייסד ומנכ"ל, עמותת נכה לא חצי בן אדם

יהודה דורון - יו"ר ארגון נכי הפוליו
ייעוץ משפטי
יעל סלנט
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
אירית שלהבתהצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 – הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020) (תיקון), התשפ"א-2021 מ/1395 – בהכנה לקריאה השנייה והשלישית
היו"ר חיים כץ
אחר צוהריים טובים. היום יום רביעי, 3 במרץ 2021, י"ט באדר התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. הנושא הוא הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 – הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020) (תיקון), התשפ"א-2021, מ/1395 – בהכנה לקריאה השנייה והשלישית.

אמרתי כבר כמעט בכל ישיבה של הוועדה שאנחנו נמצאים בממשלה לא עובדת ובכנסת לא נורמלית והעסק לא עובד כרגיל. אחרי עבודה מאומצת חוקקנו את חוק קצבאות הנכים ב-15 בפברואר 2018. דיברנו על 4 מיליארד שקל לשינוי קצבאות באופן מסודר.

בשנת 2020 היה צריך להיות עדכון, שלא עודכן בגלל שלא עבר התקציב. ואז לפני כארבעה–חמישה חודשים, בחודש אוקטובר הנכים קיבלו את מה שהם היו אמורים לקבל כקצבה קבועה, כמענק חד-פעמי בגין כל השנה.

לצערי עכשיו הכנסת מתפזרת והולכים לבחירות ועוד פעם הקצבאות לא יעודכנו, אבל הם יקבלו מענק פעם נוספת לשישה חודשים, עד חודש יוני, בגובה הקצבאות שהיו צריכות להתעדכן. דהיינו קצבה חודשית שהייתה אמורה להתעדכן כפול שישה חודשים – זה מה שהם יקבלו.

אני מקווה שאחרי הבחירות הללו תקום ממשלה בישראל שתוכל לממש את החוק שקבענו עם הנכים, שהקצבאות יעודכנו באופן קבוע ולא נצטרך לערוך דיונים חפוזים כאלה בוועדה ולהשאיר את המליאה ממתינה, באופן מהיר כזה.
אוסאמה סעדי (תע"ל – התנועה הערבית להתחדשות)
להשאיר את המליאה על hold.
היו"ר חיים כץ
אם לא היו בחירות חברי הכנסת לא היו נשארים. יש כאן כל מיני כאלה שלא נעים להם מהנכים, אחרת הם לא היו נשארים, הם היו אומרים: יש עוד שבוע ועוד חודש. אבל אני כיושב-ראש ועדה ידעתי לאן להפנות ואת מי להפנות, וכנראה שהעוצמות של הנכים עושות את שלהן ונתנו לנו הזדמנות לדון בישיבה הזאת ולהביא עוד פעם לנכים, לצערי כמענק ולא כקצבאות מעוגנות ומסודרות, את מה שמגיע להם בדין. בבקשה, גברתי.
יעל סלנט
מכיוון שזו הצעה ממשלתית, היית רוצה שטלי ארפי ממשרד האוצר תסביר?
טלי ארפי
שלום לכולם. אנחנו מביאים הארכה של המענק שניתן לנכים עבור שנת 2020.
היו"ר חיים כץ
למה את לא אומרת: אני מצטרפת למה שחיים הסביר?
טלי ארפי
הצטרפתי באיחור ולא שמעתי, אבל מה שחיים אמר – אני מצטרפת.
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. עלי בינג, אתה רוצה להגיד משהו?
עלי בינג
אני מצטרף אל מה שחיים אמר.
אוסאמה סעדי (תע"ל – התנועה הערבית להתחדשות)
אני כמובן מצטרף לדבריו של חברי יושב-ראש הוועדה.
היו"ר חיים כץ
חברי על אמת, לא "חברי המלומד".
אוסאמה סעדי (תע"ל – התנועה הערבית להתחדשות)
לא אמרתי "מלומד". כשאמרתי "חברי" התכוונתי לזה.

אני זוכר שהיית אז שר העבודה והרווחה ואני הייתי בכנסת הראשונה שלי. זה היה ממש לפני ההתפטרות והרוטציה שלי שאז עזבתי את הכנסת.
היו"ר חיים כץ
זה היה בהסכם אחרי שאבי ניסנקורן הגאון עשה הסכם בהסתדרות בלי להתעסק בוועדה ובלי להבין את הנתונים ובלי לשבת עם כל ארגוני הנכים. הוא חשב שהוא גאון אבל הוא שטחי.
אוסאמה סעדי (תע"ל – התנועה הערבית להתחדשות)
אז חברי דוד ביטן, שהיה יושב-ראש הקואליציה - - -
היו"ר חיים כץ
גם עשה את מה שלא היה צריך לעשות.
אוסאמה סעדי (תע"ל – התנועה הערבית להתחדשות)
הוא עשה אז כנס בבית סוקולוב, אתה זוכר, אני מזכיר לכולם, והגענו נציגים של כל הסיעות ותמכנו במאבק, כי זה מאבק צודק של בעלי המוגבלות. צריך לתת להם את הזכות לחיות בכבוד. מה שאנחנו נותנים זה פירורים. מה זה שאנחנו נותנים להם 190 שקל? מה יעשו ב-190 שקל? גם כל הקצבה של 100% נכות היא 3,700 שקלים. חיים, היית שר, ואתה גם באת מקרב העובדים, ואנחנו מייצגים את הקבוצות החלשות והמוחלשות. צריך פעם אחת ולתמיד לתת להם את הזכות לחיות בכבוד ולהשוות את הקצבה לשכר מינימום. זה המינימום שאנחנו נוכל לעשות.

לכן אמרתי במליאה – ותמכתי כמובן בפטור – שאנחנו נצביע בעד, למרות שזה מעט מדי ומאוחר מדי. לפחות גם הכסף הקטן הזה צריך להגיע אליהם כמה שיותר מהר.
היו"ר חיים כץ
מאה אחוז, אז נעשה את זה מהר. תקריאי ונצביע.
אלכס פרידמן
אנחנו גם בעד.
יהודה דורון
גם אני בעד.
אלכס פרידמן
אנחנו מברכים אתכם, את היושב-ראש, את שר האוצר על הדבר המבורך.
היו"ר חיים כץ
הברכות אחר כך.
אלכס פרידמן
אתה יודע, אתה בורח מהר. אני מעדיף לברך מראש.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה להעביר את זה במליאה.
אלכס פרידמן
יאללה, לך על זה.
יעל סלנט
בהתאם לתיקון היה צריך להביא העלאה של קבע לקצבאות בשתי פעימות ב-2020 וב-2021, כשסכום הקצבה היה אמור להיות לא פחות מ-3,700 שקל. סך העלות היה אמור להיות 4.341 מיליארד שקל. מה שמובא כאן זה מענקים באותם תנאים.
היו"ר חיים כץ
ממה נובע המספר 41? זה היה 4.1 מיליארד שקל והוספנו פעמיים ח"י וחמסה.
יעל סלנט
המענקים האלה הם חד-פעמיים. הם ישולמו, על פי ההארכה כאן, בחודשים ינואר 2021 ועד יוני 2021. כמובן שביולי 2021 נחזור לאותו מצב ללא המענקים, לאותה קצבה ששולמה בשנת 2019 ויהיה צריך להביא לכאן תיקון של קבע כפי שמתחייב לפי הוראות החוק.

בהצעת החוק הממשלתית נאמר שהמענקים האלה בגין שנת 2020 ובגין המחצית הראשונה של שנת 2021 הם חלף העלאת הקצבאות בשנת 2020 ובמחצית הראשונה של שנת 2021. אנחנו חידדנו בנוסח – זה לא היה כוונת הממשלה, כוונת הממשלה הייתה, לפי שיחות מקדימות שערכנו, שההעלאה הזאת תהיה חלף המדרגה של שנת 2020. כמובן היא לא תהיה חלף המדרגה של שנת 2021 ותיקנו את זה גם בנוסח. העלאת הקבע, ככל שתגיע, והיא מתחייבת לפי החוק, כמובן צריכה להינתן בהתאם למה שיוחלט בממשלה.
אוסאמה סעדי (תע"ל – התנועה הערבית להתחדשות)
מה יקרה אחרי יוני?
היו"ר חיים כץ
אנחנו נתכנס ונעשה.
יעל סלנט
אחרי יוני חוזרים לשיעור הקצבה ללא המענק.
טלי ארפי
מתוך הנחה שיהיה חוק הסדרים, יהיה תקציב והנושא הזה יובא לממשלה.
היו"ר חיים כץ
שיצביעו נכון. עכשיו נעבור לקריאת הצעת החוק.
יעל סלנט
חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218 – הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020) (תיקון), התשפ"א–2021
"תיקון חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218 – הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020)
1.
בחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218 – הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020), התשפ"א–2020‏, בסעיף 1 –(1) ברישה, במקום "כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021)" יבוא "כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021)"; "כלומר כל התוקף של הוראת השעה יהיה עד סוף שנת 2021. המענקים ישולמו רק עד יוני 2021. זה משפיע לנו על עוד הוראה שמסתתרת בתוך הוראת השעה. אני חוזרת: המענקים ישולמו עד יוני 2021 אבל הוראת השעה כולה תעמוד בתוקף עד לדצמבר 2021.
טלי ארפי
כדי לאפשר לביטוח הלאומי לשלם גם אם עבר המועד של יוני 2021. לפעמים חלים עיכובים. שלא יהיה מצב שבגלל שעברנו את יוני 2021 ועדיין אדם זכאי לתשלום לא ישלמו לו.
יעל סלנט
למרות שכמובן שאם אדם יהיה זכאי לקצבת נכות גם בשלבים מאוחרים יותר המענקים האלה אמורים להיות משולמים לו, זה הדין שהיה באותה תקופה ולא יכולה להיות לגבי זה מחלוקת. חשוב מאוד להגיד את זה.

זה משפיע גם על תיקון שעשינו לסעיף 406, שקבע שכל המענקים שמשתלמים מכוח הסכמים לפי סעיף 9 בין המוסד לביטוח לאומי לבין אוצר המדינה, שעניינם נגיף הקורונה, לא ייחשבו כהכנסה לעניין כל דין, אלא אם נקבע אחרת בהסכם. אנחנו מאריכים פה גם את ההוראה הזאת כי היא נמצאת בתוך הוראת השעה שמוארכת כולה."(2) בפסקה (1), בסעיף 222ד לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995‏, המובא בה –
(א) בסעיף קטן (א), במקום "ינואר עד דצמבר 2020" יבוא "ינואר 2020 עד יוני 2021";"זה הארכת המענקים. לאחר מכן זה כבר לא יהיה.

מועדי התשלום –"(ב) בסעיף קטן (ד), אחרי פסקה (2) יבוא:

"(3) בעד חודשים ינואר עד מרס 2021 – לא יאוחר מחודש מרס 2021;

(4) בעד חודשים אפריל עד יוני 2021 – לא יאוחר מחודש יוני 2021.";"כלומר בסוף כל רבעון, בסוף הרבעון הראשון ובסוף הרבעון השני.
היו"ר חיים כץ
את זה תכתבי לי במכתב שאני צריך להקריא?
יעל סלנט
כן.
היו"ר חיים כץ
הוא כתוב כבר?
יעל סלנט
בוודאי.
היו"ר חיים כץ
אז תני לי אותו ואנחנו נלך למליאה.
יעל סלנט
"(ג) בסעיף קטן (ה), במקום "1.007" יבוא "1.569"."סעיף קטן (ה) מדבר על שיפוי של המוסד לביטוח לאומי, והסכומים האלה הם כמובן במיליארדים.
טלי ארפי
חסר עוד סעיף. בפסקה (3), בלוח ח(1)(א).
יעל סלנט
לא חסר. זה רק עדכון של הכותרת אבל אם הכותרות נשארות אותו דבר אז לא פספסתי.
היו"ר חיים כץ
יש עוד משהו? אפשר לעבור להצבעה?
יעל סלנט
אתה רוצה שנציין את סכומי המענקים? בגדול, למי שמקבל קצבה חודשית מלאה הסכום הוא 190 שקל. מי שמקבל קצבה חודשית חלקית – זה משתנה לפי דרגת אי הכושר, זה נע בין 114–141 שקל. אזרחים ותיקים שמקבלים גמלה נוספת לנכה מקבלים את אותו שיעור שמקבלים מקבלי קצבת נכות.
היו"ר חיים כץ
אתה שומע, דורון? הם היו צריכים לקבל חצי.
יעל סלנט
הם מקבלים את השיעור המלא שמקבלים מי שמקבל קצבת נכות. ילדים נכים מקבלים לפי המצב שלהם, לפי הדרגה שלהם ולפי מבחני תלות, כאשר הסכום הגבוה הוא 490 שקל למי שמקבל גמלה בדרגה הגבוהה או למי שמקבל 8 או 9 נקודות בבדיקת תלות שעורך המוסד. כל יתר הילדים מקבלים 83 שקלים, שלחצי שנה זה 500 שקל. שר"מ מקבלים בין 100–300 שקל, תלוי בדרגות. המונשמים מקבלים תוספת של 5,341 שקל לחודש, תוספת משמעותית.
היו"ר חיים כץ
מי בעד הצעת החוק? ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 3
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 224 – הוראת שעה) (מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020) (תיקון), התשפ"א-2021 אושרה.
היו"ר חיים כץ
הצעת החוק אושרה. תודה רבה. כל חברי הכנסת, שהם שלושה במספר, הצביעו בעד. אציין את שמם במליאה ואודה להם על ההצבעה. ברכות.

תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:35.

קוד המקור של הנתונים