ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 01/03/2021

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 31), התשפ"א-2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 32), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת7
ועדת הכנסת
01/03/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 117
מישיבת ועדת הכנסת
יום שני, י"ז באדר התשפ"א (01 במרץ 2021), שעה 17:00
סדר-היום
בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להארכת התקופה לאישור התקנות הבאות:
1. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 31), התשפ"א–2021 – חלק התקנות שהוצאו מכוח סעיפים שאינם סעיפים 6 ו-7 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020.
2. תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 32), התשפ"א–2020 - חלק התקנות שהוצאו מכוח סעיפים שאינם סעיפים 6 ו-7 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
מטי יוגב
יצחק פינדרוס
שבח שטרן
מוזמנת (באמצעים מקוונים)
נינה כהן קרן – לשכה משפטית, משרד הבריאות
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
רונית רבי


1. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 31), התשפ"א–2021
2. הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 32), התשפ"א–2020
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום שני, י"ז באדר התשפ"א, ה-1 במרץ 2021. בפנינו בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להארכת התקופה לאישור תקנות לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש. מדובר בשתי תקנות: תקנות סמכויות מיוחדות להגבלת פעילות והוראות נוספות (תיקון מס' 31); ותקנות נוספות הגבלת פעילות והוראות נוספות (תיקון מס' 32).

אני יודע שיש פה את נציגת משרד הבריאות שרוצה לומר דבר מה.
נינה כהן קרן
האמת שאין לנו מה להגיד. ביקשו ממני לעלות לדיון למקרה שיהיו שאלות.
היו"ר איתן גינזבורג
השאלות שלנו הן כאלה: אנחנו רוצים לדעת באילו תקנות מדובר, מה אומר תיקון 31, ומה אומר תיקון 32.
נינה כהן קרן
תיקון 31 זה תיקון התו הירוק, שכולל גם פתיחה של המסחר שלא בתו ירוק, וגם פתיחה של עסקים נוספים בתו ירוק.

בתיקון 32 למעשה הדיון הוא בדיעבד, אבל אלו בעצם התקנות של הסגר הלילי שהיה בחג פורים, שכבר חלף. זהו.
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת רוצים להתייחס?
שבח שטרן (הליכוד)
אילו תקנות? למה זה היה?
היו"ר איתן גינזבורג
התיקון של 32 הוא על העוצר הלילי בחג פורים.
נינה כהן קרן
אני לא יודעת אם נמצא פה היועץ המשפטי גם של ועדת החוקה, אבל יכול להיות שמה שמובא בפניכם אלו לא כל הסעיפים, כי בתקנות של התו הירוק חלק מהסעיפים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
נכון, מדובר פה בחלק מהתקנות שהוצאו מכוח סעיפים שאינם סעיפים 6 ו-7 לחוק הסמכויות המיוחדות.
ארבל אסטרחן
זה בתיקון 31.
היו"ר איתן גינזבורג
ב-31 כן.
ארבל אסטרחן
בתיקון 32 אלו התקנות שהן כן מכוח סעיפים 6 ו-7.
שבח שטרן (הליכוד)
מדוע הוועדה מבקשת בעצם הארכה?
היו"ר איתן גינזבורג
האמת שהם לא פה כדי לענות על זה, אבל מה שאמר לי יושב-ראש הוועדה, שהוא לא הספיק לדון בכך. היה לו שבוע, הוא לא הספיק.
שבח שטרן (הליכוד)
גם בגלל פורים, וכו'?
היו"ר איתן גינזבורג
משיקולים שונים ומשונים. לא יודע מה השיקולים, הוא ביקש עוד זמן.
ארבל אסטרחן
שבוע או שבועיים. מה שמכוח 6 ו-7 זה שבוע, מה שלא מכוח 6 ו-7 זה שבועיים.
היו"ר איתן גינזבורג
שבוע, שבועיים, נכון.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
מה המשמעות אם לא מאשרים את זה? סתם תסבירי לי.
היו"ר איתן גינזבורג
אגיד לך. יש שתי משמעויות. אפשר? אנחנו לא דנים כרגע בשתי התקנות. אם לא מאריכים את המועד ואם יושב-ראש הוועדה לא דן בהן עד היום, לדעתי, או עד יום רביעי?
נועה בירן-דדון
עד יום רביעי.
היו"ר איתן גינזבורג
אם הוא לא דן בהן עד יום רביעי הן יועברו לדיון במליאה. אם המליאה תאשר אותן אז הן יקבלו תוקף, ואם היא לא תאשר אותן אז – א'. התקנות של התו הירוק יבוטלו, והתקנות של העוצר של פורים יבוטלו בדיעבד. זה אומר שכל מי שקיבל קנס בעת ההיא הוא יבוטל.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
אז אני צריך עכשיו להילחם על זה שמי שקיבל קנס ישלם אותו?
היו"ר איתן גינזבורג
להילחם – אתה לא נלחם. אתה בא להאריך את הזמן לפי בקשת יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט.
ארבל אסטרחן
כך שיהיה פה פיקוח פרלמנטרי משמעותי, כי ברור שהפיקוח בוועדה אפקטיבי יותר מהפיקוח במליאה.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
תגידי, אולי אני איזה מטומטם, אני מסתובב פה - -
ארבל אסטרחן
חס וחלילה.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
- - בפרלמנט בחודשיים האחרונים ואני לא מצליח לראות איזה פיקוח כזה. אולי אני נאיבי ואני לא מבין בעברית מה זה פיקוח.
היו"ר איתן גינזבורג
נראה לי שאתה דווקא עושה חיים לא קלים, לא פשוטים לאנשי המקצוע ממשרדי הממשלה. ובצדק, יש לומר.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
לא יודע, אני לא מנסה לעשות שום זה, אני לא רואה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
במקום של פיקוח. אתה יודע מה קורה בשטח ואתה מציב בפניהם.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
אולי אני מבין שפיקוח זה פיקוח, ואני לא מבין שפיקוח זה אולי משהו אחר שאני לא יודע מהו.
היו"ר איתן גינזבורג
אתה מבין היטב. מי כמוך מבין.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
אולי זאת מילה לועזית כזאת. חכה, נבדוק האם זה הגיוני, לא הגיוני, עושה שכל, לא עושה שכל.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת שטרן?
שבח שטרן (הליכוד)
אם הוא לא מבין אז אני צריך להבין יותר ממנו? אני קצת פחות ממנו בכנסת.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
אבל יש לך יותר ניסיון.
היו"ר איתן גינזבורג
אם אין עוד הערות - - -
שבח שטרן (הליכוד)
אנחנו יכולים לחלק את הדברים? נגיד לאשר את סעיף מס' 1 ולא את ההארכה לשני הסעיפים?
היו"ר איתן גינזבורג
אני רק רוצה להגיד שאנחנו לא מאשרים תקנות.
שבח שטרן (הליכוד)
להאריך את התקנות.
היו"ר איתן גינזבורג
אנחנו נותנים לוועדת החוקה עוד זמן לדיון. אם לא נאריך, עד יום רביעי הוא יצטרך לדון. אם נאריך יהיו לו עוד שלושה ימים, עד יום שני הבא. זאת בעצם המשמעות של זה.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
אבל אני אומר את האמת, את ההתלבטות שלי. אם הייתי יודע שיש מספיק מסיעות הבית שיבואו ויצביעו במליאה, לפחות נגד התקנות של פורים, נגד התקנות של התו הירוק – לפחות היו מתקנים אותן, שיטפלו בכל הדברים שהם לא טיפלו, למשל, חתונות, ודברים אחרים.
היו"ר איתן גינזבורג
לצערי גם אי-אפשר לתקן תקנות.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
הבעיה שאני לא רואה פה נציגים של סיעות אחרות. אני רואה אותם בטלוויזיה מסבירים כמה זה מציק להם, אבל אני לא רואה אותם פה משום מה, את כל אלה שמסבירים ומוציאים הודעות לתקשורת על זה שהם נורא מוטרדים מהחלטות הממשלה. אני לא רואה אותם פה כדי לפקח על החלטות הממשלה.

דרך אגב, מילא מהקואליציה, אני עוד מבין, יש מחויבויות קואליציוניות כאלה ואחרות, ומהאופוזיציה אני לא רואה פה אפילו נפש חיה. זאת אומרת שליש עתיד אין מה לומר על החלטות הקורונה, לישראל ביתנו אין מה לומר על החלטות הקורונה, פשוט התאדו, הלכו כנראה לאיזשהו אולפן להסביר מה הבעיה בתקנות במקום לבוא להסביר לנו את זה פה. אז אולי, אולי, נקווה, אולי שוועדת החוקה כן תוכל לעשות עם זה משהו, כי במליאה אני פשוט לא רואה. אני אומר בכנות, אני מסתכל מסביבי ואני לא רואה פה איזה נציג. ליש עתיד ולישראל ביתנו יש נציגים בוועדת הכנסת, למשל? יש להם איזה נציג?
היו"ר איתן גינזבורג
בהחלט, שלושה נציגים.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
אני לא יודע, פיקוח פרלמנטרי, אני לא רואה אותם. נצטרך לנסות את מזלנו בוועדת החוקה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מסכים איתך שכשהתקנות מגיעות למליאה זה באמת אחד המצבים הפחות טובים. לצערי זה קורה לאחרונה עם תקנות חינוך מכיוון שוועדת החינוך לא מתכנסת, מכיוון שהליכוד מסרב למנות יושב-ראש בוועדת החינוך.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
אבל גם עכשיו לא ראיתי אופוזיציה שיש לה מה לומר בעניין.
היו"ר איתן גינזבורג
לפחות היה דיון, היו מגיעים מהסתדרות המורים, ההורים, התלמידים, משרד החינוך היה מגיע ומסביר, אבל היום את זה אי-אפשר. אפילו להסביר אי-אפשר. אי-אפשר לדון בזה, לא לאשר או לא לאשר, כי אין את ועדת החינוך. יש ועדה אבל אין יושב-ראש. מסרבים למנות יושב-ראש, וזה מביא למצב אבסורדי שהוועדה שכל כך חשובה לכולם, והילדים הם דבר ראשון לפני הכול, וכולם מדברים עליהם, אין ועדה שתדון בתקנות האלה, לצערי. אבל זה חלק ממה שאמרת. הנה חברת הכנסת יוגב.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
אני מקווה שנעביר את זה לוועדת החוקה. לפחות ועדת החוקה לא תאשר את התקנות על פורים, ובתקנות של התו ירוק תכניס את התיקונים המתבקשים. זאת ברירת המחדל בהיעדר אופוזיציה בכנסת במדינת ישראל.
ארבל אסטרחן
אמרת שלושה ימים לשניהם?
היו"ר איתן גינזבורג
כן, בשניהם שלושה ימים. בשניהם ההארכה המבוקשת היא של שלושה ימים.
שבח שטרן (הליכוד)
אני גם בעד להפריד את שניהם. אפשר להצביע על כל אחד בנפרד.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, בהחלט. אני חושב שאם יושב-ראש ועדה מבקש להאריך את הזמן אז אין שום סיבה למעשה - - -
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
כמה זמן הוא מבקש?
היו"ר איתן גינזבורג
הוא מבקש עוד שלושה ימים. אני לא חושב שזה זמן שצריך למנוע ממנו אם הוא רוצה לדון בזה לעומק.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
ניתן לו שלושה ימים.
היו"ר איתן גינזבורג
אז אני אעלה את זה להצבעה. מי בעד הארכת המועד? אני אעבור סעיף סעיף.

מי בעד הארכת המועד לתיקון מס' 31? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה להארכת התקופה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
ארבעה בעד. פה אחד. הארכת המועדים אושרה בשלושה ימים לתיקון מס' 31.

מי בעד הארכת המועדים לתיקון מס' 32? ירים את ידו.

הצבעה

בעד – 4
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה להארכת התקופה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
גם ארבעה. פה אחד. אם כך, אני קובע כי המועדים לקביעת התקנות לפי תיקונים מס' 31 ו-32 הוארכו בעוד שלושה ימים, ויאפשרו לוועדת החוקה, חוק ומשפט לדון בהם. אם לא ידונו בשלושת הימים שניתנו להם הנושא יעבור לדיון במליאה.

תודה, חברים, אני מודה לכם על הזמן. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 17:18.

קוד המקור של הנתונים