ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 24/02/2021

הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (שטח מחיה במיתקני שירות הביטחון הכללי) (הוראת שעה), התשפ"א-2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 31), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת4
ועדת הכנסת
24/02/2021


מושב שני


פרוטוקול מס' 116
מישיבת ועדת הכנסת
יום רביעי, י"ב באדר התשפ"א (24 בפברואר 2021), שעה 15:45
סדר היום
א. בקשת יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט להארכת התקופה לאישור תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 31), התשפ"א-2021 – חלק התקנות שהוצאו מכוח סעיפים 6 ו-7 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020.
ב. קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) (שטח מחיה במיתקני שירות הביטחון הכללי) (הוראת שעה), התשפ"א-2021 (מ/1393).
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עמית הלוי
אחמד טיבי
מטי יוגב
יצחק פינדרוס
שבח שטרן
חברי הכנסת
משה ארבל
עוזי דיין
אופיר כץ
יעקב מרגי
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
עדו בן יצחק
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
מאיר פרץ


הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)(תיקון מס' 31), התשפ"א-2021


שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום רביעי, י"ב באדר תשפ"א ה-24 בפברואר 2021. אנחנו מקדמים בברכה את יושב-ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, חבר הכנסת יעקב מרגי. שני נושאים על סדר היום. ישנה בקשה של יושב-ראש ועדת החוקה חוק ומשפט להארכת התקופה לאישור תקנות לפי חוק סמכויות הקורונה עד ליום שני, שלושה ימים נוספים. יש כאן מישהו מהוועדה שרוצה לפרט? אם כך, אקריא את מכתבו של חבר הכנסת אשר:

" ביום ז׳ באדר התשפ״א (19.2.2021) פנתה הממשלה לוועדת החוקה, חוק ומשפט בבקשה לאשר את תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס׳ 31), התשפ״א-2021. על פי סעיף 4(ד)(2)(ב) אמורה ועדת החוקה לאשר את החלק בתקנות האמורות שהוצא מכוח סעיפים 6 ו-7 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש בתוך 7 ימים מהמועד שהוגש לה. אבקש את אישורה של ועדת הכנסת להארכת התקופה האמורה בשלושה ימים נוספים, בהתאם להוראות הסעיף האמור".

מישהו רוצה להתייחס? לא. אם כך, נעבור להצבעה. מי בעד הארכת התקופה, ירים את ידו, מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 4
נגד – אין
נמנעים – אין
הבקשה אושרה.
היו"ר איתן גינזבורג
הבקשה נתקבלה ואושרה.הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (שטח מחיה במיתקני שירות הביטחון הכללי) (הוראת שעה), התשפ"א-2021, מ/1393


בקשה נוספת היא קביעת ועדה לדיון בהצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (שטח מחיה במיתקני שירות הביטחון הכללי) (הוראת שעה), התשפ"א-2021, מ/1393. אני יודע שבמקור הייתה בקשה של הממשלה שזה יהיה בוועדת החוץ והביטחון, יושב-ראש הקואליציה הציע את ועדת החוקה, חוק ומשפט, רוב חברי הכנסת במליאה ביקשו שהדיון ייערך בוועדת הפנים והגנת הסביבה. אני מבין שגם עמדת הייעוץ המשפטי היא שזה יעבור לוועדת הפנים. מישהו רוצה לפרט?
עדו בן יצחק
הצעת החוקה עוסקת בשטח המחיה לעצורים במתקני שב"כ. ועדת הפנים עוסקת שנים רבות בכל סוגיית מרחב המחיה במתקני הכליאה והמעצר, אנחנו חושבים שזו הוועדה המתאימה לעריכת הדיון המדובר.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. מישהו רוצה להתייחס?
אחמד טיבי (תע"ל – התנועה הערבית להתחדשות)
המקום הטבעי לדיון בבקשה שכזו הוא ועדת הפנים, זהו שטח מחיה של אסירים והוועדה האחראית לכך היא ועדת הפנים. טבעי שזה יועבר לשם.
יעקב מרגי (ש"ס)
אני קטונתי בכל מה שקשור במשפטים, אבל בגלל שמדובר בזכויות יסוד של אסירים יש מקום לדון על כך גם בוועדת החוקה.
היו"ר איתן גינזבורג
אבל הממשלה - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
אני משקיט את המצפון שלי. בדרך כלל אני מקפיד ללכת על פי הנוהג בכנסת, אז התאמצתי איך לתרץ את זה שהתגייסתי לטובת הקואליציה.
מטי יוגב (הליכוד)
מצטרפת לדעתו של יעקב מרגי, גם אני בעד העברה לוועדת החוקה.
עדו בן יצחק
כל אימת שוועדת הפנים דנה בזכויות של אסירים, היא דנה מטבע הדברים גם בזכויותיהם - - -
יעקב מרגי (ש"ס)
תיארתי לעצמי שתהיה פירכה לדבריי. אני את שלי אמרתי.
היו"ר איתן גינזבורג
עמית, אתה רוצה להגיד משהו?
עמית הלוי (הליכוד)
אסתפק בלהצביע.
היו"ר איתן גינזבורג
איפה נציגת ראש הממשלה? היא אמרה לי שהוחלט על ועדת הפנים אז אני רוצה להבין מה קרה פה עכשיו. אפשר להבין מה קרה פה עכשיו? אני מציע שנצא להתייעצות סיעתית ונחזור. השורה התחתונה היא שנציגת ראש הממשלה אמרה לי משהו לפני שנכנסתי לכאן ופה אני רואה שיש התהפכות אז אני רוצה להבין מה קרה.
יעקב מרגי (ש"ס)
מה היא אמרה לך?
היו"ר איתן גינזבורג
היא אמרה שבוועדת הפנים.
אחמד טיבי (תע"ל – התנועה הערבית להתחדשות)
פעם ראשונה שאין תיאום בין ראש הממשלה לקואליציה.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מכריז על הפסקה.

(הישיבה נפסקה בשעה 15:54 ונתחדשה בשעה 16:03.)
היו"ר איתן גינזבורג
אני מחדש את הישיבה. לאחר שהבהרנו את הנושא אני מעלה אותו להצבעה. אני מזכיר שהצעת היועץ המשפטי לכנסת היא להעביר את הדיון לוועדת הפנים, כך רצו גם הנוכחים במליאה. מי בעד העברת הדיון בחוק לוועדת הפנים, ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 1
נמנעים – אין
הבקשה להעברת הדיון לוועדת הפנים, נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
הצעת החוק תעבור לדיון בוועדת הפנים. תודה לכולכם, הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 16:06.

קוד המקור של הנתונים