ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 24/02/2021

צו התעבורה (עבירות קנס) (הוראת שעה), התשפ"א-2021, תקנות התעבורה (הוראת שעה) (מס' 6), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה


הכנסת2
ועדת הכלכלה
24/02/2021

הכנסת העשרים-ושלוש


הכנסת

מושב שניפרוטוקול מס' 193
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, י' באדר התשפ"א (22 בפברואר 2021), שעה 9:00
סדר היום
1. הצעת תקנות התעבורה (תיקון מס'... ), התשפ"א-2021 בדבר התקנת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
2. הצעת צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשפ"א-2021 בדבר התקנת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
תמר זנדברג
אימאן ח'טיב יאסין
בועז טופורובסקי
יצחק פינדרוס
מוזמנים
עמיחי פישר - משרד ראש הממשלה

אבנר פלור - סמנכ"ל בכיר מינהל תנועה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

דוד טמיר - יועמ"ש, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
משתתפים (באמצעים מקוונים)
עופר מלכה - מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
נעמה דניאל
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרחהצעת תקנות התעבורה (תיקון מס'... ), התשפ"א-2021 בדבר התקנת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
הצעת צו התעבורה (עבירות קנס) (תיקון), התשפ"א-2021 בדבר התקנת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. היום, 24 בפברואר 2021, י"ב באדר התשפ"א, בנושא: 1. הצעת תקנות התעבורה (תיקון מס'...), התשפ"א 2021 בדבר התקנת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב. 2. הצעת צו התעבורה (עבירות קנס)(תיקון), התשפ"א-2021 בדבר התקנת מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת ילדים ברכב.

אני מזכיר רק מאחר ועבר זמן, שקיימנו דיון מקדים על התקנות האלה. עלו מספר שאלות וביקשתי שתשבו ותתאמו את הנוסחים. אני מבין שמאז עברו הרבה מים בירדן כי ירדו גשמים ואנחנו כבר מדברים על דברים אחרים. אני מבין את הקושי של הסוגיה – אנחנו מצד אחד רוצים לשחרר את המשק הישראלי, את האזרח הישראלי, מרגולציה חונקת. מצד שני, אנחנו צריכים אמצעי בטיחות. אני מבין שהיה דיון האם לאמץ תקן ישראל או לא. אם יש תקן – אמרתי את זה בדיון הקודם, שבענפים מסוימים אנחנו עוברים לאימוץ הצהרת יבואן לפי תקן אירופאי מצוי וקיים. לא צריך להמציא תקן. לא משנה מה עניתם לי. אני מבין שהיום יש מציאות שגם המשרד וגם גופים אחרים יכולים להסתפק בתקן קיים. אני מבין שהתקן היחיד שקיים זה התקן האיטלקי, אז למה שלא נאמץ אותו אם הוא טוב, אם הוא בטיחותי? אז בואו נשאל את זה. קודם כל, תנו לי תשובות על הסוגיות האלה ולאחר מכן נראה בכלל מה השינויים, אם בכלל אתם ערוכים לשינויים. נתחיל להתקדם ונראה אם אפשר למצות את הסוגיה הזאת במבנה הזה שהגשתם לנו.

מי משיב?
אבנר פלור
אני, סמנכ"ל בכיר במשרד התחבורה. לאחר הדיון האחרון שהיה בוועדה בדקנו ובחנו את השאלות שלכם בוועדה. צמצמנו עד כמה שניתן את הדרישות הייחודיות הישראליות. כלומר, לקחנו את התקן הישראלי וצמצמנו אותו עד כמה שניתן רק לדברים העיקריים שמשפיעים עלינו בנושא של אמינות המערכת, שמשפיעים על הבטיחות, וזו ההצעה שנמצאת על שולחן הוועדה.

בנוסף, גם אני אישית ישבתי עם מספר יזמים בשיחות זום, בדקנו את המערכות הקיימות, בדקנו את הישימות של התקן והדרישות ומהם עלה – אנחנו נשמע חלק מהם, הם נמצאם גם פה – מבחינת הישימות של הדרישות של התקנה שנמצאת על שולחן הוועדה.

אנחנו גם מדברים על עוד נושא חשוב, שכבר בינואר 2021 נותנים תמריצים לכלי רכב חדשים שמגיעים עם המערכות האלה לישראל - -
היו"ר יעקב מרגי
מה התמריצים? כרטיס כניסה לפסטיגל?
אבנר פלור
התמריצים זה הפחתה במס הקניה בנוסף למערכות בטיחות נוספות.

במהלך הימים האחרונים היו דיונים עם משרד ראש הממשלה - -
היו"ר יעקב מרגי
הפחתה משמעותית?
אבנר פלור
ההטבה שניתנת זה לא רק על מערכת שכחת ילדים אלא על עד 10 מערכות שזה עד 2,400 שקלים שניתנים, ואנחנו רואים שזה עשה משהו. כלומר, אנחנו רואים יותר ויותר כלי רכב שנכנסים לפה עם מערכות בטיחות, וגם אני מאמין שעם המערכת לשכחת ילדים. כמו שאתה יודע, אדוני היושב-ראש, חשוב להדגיש שאנחנו לא מחייבים את זה פר רכב אלא מחייבים את אותו נהג שמסיע ילד עד גיל חמש. כלומר, המערכות שאני מדבר עליהן, שהן ברכב, זה מערכת מחוברת, וישנן מערכות שהן גם מקושרות – זאת אומרת, אתה יכול להעביר את זה מרכב לרכב ולהתקין את זה במושב עצמו או מערכת שמותקנת ברכב באופן קבוע. זה גם עונה לשאלה שלך – אתה יכול להעביר מרכב לרכב.

ואז, כמו שאמרתי, היה דיון של המנכ"לים בנושא הזה, ועלה הנושא של הנטל הרגולטורי. רק לחדד שזה לא תקן איטלקי, זו חקיקה באיטליה שהתחילה בסוף 2019 מבחינת התהליך עצמו, עוד לפני הקורונה, ויש שם כבר תהליך של אנשים שרוכשים את המערכות האלה, אזרחים שרוכשים את המערכות האלה. לפחות מבדיקה שערכתי עם אחד היזמים פה, שהמערכת שלו משווקת גם באיטליה, אני יכול להגיד שהם שיווקו למעלה מ-600,000 מערכות כאלה ב-260 שקלים למערכת. אנחנו פה מדברים על עלות של מערכת - -
היו"ר יעקב מרגי
260 שקלים?
אבנר פלור
כן, 260 שקלים שם.
היו"ר יעקב מרגי
תוסיף תוספת ישראלית - -
אבנר פלור
מה שאני רוצה להגיד לגבי המחיר, אדוני היושב-ראש, זה שזה תלוי בשלושה דברים חשובים – 1. בוודאות לדעת שבאמת תהיה חקיקה ישראלית שהם ישקיעו. 2. זה נושא הכמויות. ככל שהכמויות תגדלנה אז המחיר ירד. 3. מבחינת תחרות – ככל שייכנסו יותר אז באיזה שהוא מקום זה גם ישפיע על המחיר.
היו"ר יעקב מרגי
אתם בחנתם את החקיקה האיטלקית?
אבנר פלור
כן. בעקבות הישיבות והדיונים שהיו, ונמצאים פה הנציגים של משרד ראש הממשלה, אנחנו בחנו את החקיקה האיטלקית. רק להבהיר – מדובר כאן בשינוי מהותי, כלומר האחריות היא בתצהיר של אותו יבואן/יצרן שמצהיר: אני עומד בדרישות האלה והאלה, שזה כולל אלקטרומגנטיות, כולל בטיחות ועוד תקנים ודרישות שנמצאים במסגרת החקיקה האיטלקית כך שהאחריות עוברת - -
היו"ר יעקב מרגי
חשבתי שאתה אומר חקיקה איטלקית פלוס אלקטרומגנטיות וכל מיני...
אבנר פלור
לא, זה בתוך החקיקה עד כמה שניתן. יש גם נוסח שהוכן אבל אני רוצה להדגיש נושא מאוד-מאוד חשוב, אדוני היושב-ראש, שכל המהלך וכל מה שאנחנו עושים, חשוב לנו שיהיה מדובר במערכת אמינה. כלומר, במבחן התוצאה אנחנו רוצים להציל נפשות.
היו"ר יעקב מרגי
מה זה חשוב לנו? אני רוצה לשמוע ממך עכשיו על אותן מערכות שהאיטלקים חוקקו עליהן – הן אמינות או לא אמינות? אני צריך לשמוע ממך ולא אתה ממני.
אבנר פלור
אני אומר, אדוני היושב-ראש, כמו שאמרתי: התיקון שמונח על שולחן ועדת הכלכלה – בדקנו את כל השאלות האלה, את כל ההבהרות האלה ואנחנו סמוכים ובטוחים. יחד עם זאת, היות וגם באיטליה זו חקיקה שקיימת, אנחנו נתאים עד כמה שניתן לחקיקה האיטלקית as is – כלומר, נקבל מה שקיים שם - -
היו"ר יעקב מרגי
למה לא תקחו את התקנות ותעבירו חקיקה חדשה שתואמת את החקיקה האיטלקית?
אבנר פלור
זה מה שאנחנו בעצם רוצים.
היו"ר יעקב מרגי
מה, לנעול את הישיבה?
אבנר פלור
לא. ברשותך, אם אפשר, אני רוצה להציע הצעה: חשוב לי מאוד-מאוד, אדוני היושב-ראש, אם תשמע את נציגי משרד ראש הממשלה וגם את הנציגים שנמצאים בזום לגבי המערכות ובכלל.
היו"ר יעקב מרגי
לא, יש לי לפני כן שאלות למשרד התחבורה שמבקש ממני לתקן תקנות. אני מודה לך על העצה. אני רוצה לדעת, שתנוח דעתי, ואני לא שמעתי את זה ממך בהחלטיות, שאתה מכיר את החקיקה האיטלקית, אתה יודע מה היא אמורה לייצר ואתה סומך עליה מבחינה בטיחותית, וזה תואם את אותו תקן ישראלי, אותם פרמטרים שרציתם להנחות את התקן הישראלי.
אבנר פלור
אני אחזור על התשובה ואני אחדד: החקיקה האיטלקית בעצם מטילה את האחריות בתצהיר על היבואן עצמו – כלומר, היבואן עצמו מצהיר: אני עומד בא', ב', ג', ד' - -
היו"ר יעקב מרגי
מה זה א', ב', ג', ד'?
אבנר פלור
אדוני היושב-ראש, זה אומר את העקרונות של עבודת המערכת, האם המערכת עובדת לפי העקרונות שיצרן המערכת קבע? האם המערכת עומדת בתקן של אלקטרומגנטיות, האם המערכת עומדת בתקן של בטיחות? האם המערכת עומדת בדרישות של תדרים של משרד התקשורת וכולי. זה הדברים העיקריים שנמצאים שם.

אני, מבחינתי, אומר שהחקיקה האיטלקית עם התצהיר של היבואן ביחד, שמעבדה תבדוק את קיום הדרישות והתקנים שבאמת זה as is, מה שהיצרן מצהיר – מבחינתנו זה בסדר וזה עונה על הדרישות. אני סמוך ובטוח שהיא תהיה מערכת אמינה. במידה ויש לי את התצהיר של היבואן אבל גיבוי של מעבדה שבודקת - -
היו"ר יעקב מרגי
מעבדה פה, בארץ?
אבנר פלור
אני אענה לך.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
זה הכי חשוב.
אבנר פלור
שנייה, אני אבהיר את הדברים, חבר הכנסת פינדרוס. זה לא שעכשיו אנחנו מבקשים ממעבדה מוסמכת לבדוק את כל מה שביצעו בחו"ל. לא. רק לוודא שכל העמידה בתקנים של אלקטרומגנטיות, של בטיחות – שזה קיים.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, רגע. ידידי ממשרד התחבורה, תקשיב טוב-טוב: אנחנו לא משחקים בנדמה לי. כשאימצנו פה הקלות ברגולציה ואימצנו את המושג הזה של הצהרת יבואן, האכיפה היא בדיעבד. אתה לא יכול להגיד "הצהרת יבואן" ואני אעשה לך - - - אכיפה. פה לא הקלת ברגולציה בכלום, ואני רוצה לשמוע את משרד ראש הממשלה שתיזז את המערכת אם הוא מוכן למה שאתה אומר עכשיו. כשאתה עושה הקלות ברגולציה ואתה אמיץ – אתה אומר: אני משתפר בהצהרת יבואן או הצהרת יצרן, מה שתחליטו - -
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
יעקב, אני רוצה להבין על מה הוא מצהיר?
היו"ר יעקב מרגי
אני אענה: יש חקיקה איטלקית שאנחנו רוצים לאמץ אותה.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
הוא מאמץ את מה שיש באיטליה.
היו"ר יעקב מרגי
יפה. אם אני בא להקל ברגולציה ואומר שדי לי בהצהרת יצרן, אני יוצא מנקודת הנחה שאתה, כמשרד התחבורה, תעשה בדיקות מדגמיות ותוודא בדיעבד ולא מלכתחילה – זו הקלה ברגולציה. אם אתה אומר לי הצהרת יבואן ועוד אני אבקש ממך אישור מעבד שזה עונה – לא הקלת בזה בכלום.
עמיחי פישר
אני ממשרד ראש הממשלה.
היו"ר יעקב מרגי
אתה מבין שעצבנת אותנו בשבועות האחרונים אבל דבר, אנחנו סולחים מהר.
עמיחי פישר
יש מדיניות ממשלה. אני רק אדגים, אם תרשה לי: באיטליה יש מערכת מאושרת, שלא מאושרת בישראל לפי התקן שהופץ. למה? כי שם היא מתריעה אם אתה מתרחק מהרכב, כיבית את הרכב והתרחקת מהרכב למשך 30 שניות והמערכת מזהה שיש ילד ברכב – היא מתריעה בפניך. המערכת הזאת לא תאושר בישראל לפי התקן, למה? כי התקן הישראלי עובד לפי מטרים ולכן המערכת הזאת לא מאושרת. זאת הבעיה שלנו בתקן, שהוא כל-כך - -
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע, בתקופות קודמות-קודמות, שאנחנו רואים אותן חשוכות-חשוכות, יש מידת נפח שקוראים לה כזית. הרי אמרו: מה, קשה למדוד נפח. למדו אותנו בשיעור הכימיה הראשון: קח כוס מים, תכניס ביצה, מה שיצא זה הנפח. לך תיקח משהו שימדוד לך מה שיצא, נכון? אז העריכו חכמים ואמרו שזה נע בין כך וכך משקל. אנחנו עברנו כמעט 2000 שנה מאז. מרחק שניות או מטרים – אפשר לתרגם את זה להליכת אדם ממוצע. קדימה, בואו תתקדמו.
עמיחי פישר
בסדר, זה בדיוק מה שהפריע לנו בתקן הישן.
היו"ר יעקב מרגי
ועכשיו זה מפריע?
עמיחי פישר
עכשיו אנחנו מציעים לאמץ את המודל האיטלקי שבו אין את האבחנות האלה. הוא עמוד של תקינה, הוא נסמך על הצהרת יבואן או יצרן בלי בדיקת מעבדה, ואחרי זה הרגולטור בארץ יכול - -
היו"ר יעקב מרגי
בדיעבד. אתה מסכים איתי בתפיסה.
עמיחי פישר
בדיעבד, נכון. זה - - -
היו"ר יעקב מרגי
אז תבהיר את מה שאמרת.
אבנר פלור
אני אבהיר את עצמי, אדוני היושב-ראש. מה שהתכוונתי, שהיות ומדובר כאן בחקיקה שזה רק באיטליה וזה לא משהו בין-לאומי או תקינה אירופאית-אמריקאית אלא משהו חדש וחדשני. מה שאני מבקש – אנחנו את - -
היו"ר יעקב מרגי
לא אבנר, אני אחסוך לך. אני שומע מהדברים שלך שאתה הולך להגיד לי שאי אפשר – סליחה על הביטוי – ללכת עם ולהרגיש בלי או הפוך. אי אפשר. אתה צריך להיות אמיץ ולקבל את החקיקה האיטלקית או לא. אל תגיד לי - -
אבנר פלור
אתה שאלת אותי, אדוני היושב-ראש, מה העמדה המקצועית של - -
היו"ר יעקב מרגי
משרד התחבורה, אתה הריבון, אתה צריך לקבל החלטה ברורה.
אבנר פלור
אבל אני איש מקצוע ואני אתן לך תשובה מקצועית: אתה שאלת איך המערכת אמינה? אני בא ונותן לך תשובה מקצועית.
היו"ר יעקב מרגי
אתה אומר שהיא לא אמינה.
אבנר פלור
אני לא אמרתי שהיא לא אמינה. מה שאני בא ואומר, אדוני היושב-ראש, בוא תנסה להבין אותי: אני אומר שאני מקבל את החקיקה האיטלקית אבל אני בא ואומר שאותו יבואן שמצהיר לי שהוא עומד בכל הדרישות האלה של תדרים, אלקטרומגנטיות, של - - -
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אם הוא מצהיר בהצהרת היבואן כזב, יש לו מה להפסיד? יש סנקציות.
אבנר פלור
בחוק העונשין אבל - - -
היו"ר יעקב מרגי
לא יודע, תייצר לך. בוא, תקשיבו טוב: אני צריך לקבל ממך תשובה אחת – כן או לא. אתה מקבל את החקיקה האיטלקית או לא? תגיד לי שלא, תעבור לתקנות - -
קריאות
- - -
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
זה צריך להיות כתוב. אם הוא מקבל, שיהיה כתוב ולא שהוא יגיד לך.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אדוני, יש משהו שאני לא מבין: הוא אומר שהוא מקבל את החקיקה האיטלקית אבל במקום בדיקה בדיעבד אני רוצה רק חתימה של מעבדה שאמרה לי שזה - -
היו"ר יעקב מרגי
איזה מעבדה? על סמך מה?
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
בדברים שקשורים לחיי אדם זה בסדר שתהיה חתימה של מעבדה.
היו"ר יעקב מרגי
ידידי, פה, בשולחן הוועדה הזאת, כשהקלנו ברגולציה בנצילות האנרגטית, ברפורמה הגדולה שעשינו במקורות האנרגיה, שם כיוונו ככה: אמרנו שבמקום לפרנס פה מעבדות סתם ולייקר את המוצרים, לעכב את התהליך, מה עושים? תביא לי הצהרת יבואן שזה עונה לתקן האירופאי שמקובל על מדינת ישראל כי בדקו אותו או שסומכים על זה שאחרים סומכים עליו – גם זה מותר, גם זה לגיטימי.
ואני שאלתי
ואם היבואן יזייף? הוא אומר שזאת האכיפה בדיעבד שלנו ואנחנו לוקחים את הסיכון.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
כן אבל כאן זה נצילות אנרגיה וכאן זה שכחת ילדים. זה לא אותו דבר.
היו"ר יעקב מרגי
רגע, אז - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
זה לא שפודים את זה בכסף.
היו"ר יעקב מרגי
אז אני שואל אותך שאלה – יש תקן ישראלי שעונה לך ומרגיע אותך - -
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
נכון, אבל הוא יותר מורכב. אני הולך איתך. התקן מטורף - -
היו"ר יעקב מרגי
באת לפשט, אתה רוצה לפשט.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
פנו אלי המון – הוא בא לפשט.
היו"ר יעקב מרגי
ברגע שאמרת שלא תביא את זה עוד פעם לאישור מעבדה – לא פישטת.
בועז טופורובסקי (יש עתיד-תל"ם)
אבל אם זה מעבדה באיטליה?
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
אבל צריך לכתוב את זה.
איתי עצמון
אני רוצה להגיד שני דברים: האחד – לעשות סדר לגבי מה שמונח כרגע על שולחן הוועדה. מה שמונח הוא נוסח שעבר לאורך שבועות ארוכים ליבון בינינו, בייעוץ המשפטי של הוועדה, לבין אנשי המקצוע במשרד התחבורה, והוא נוגע לאימוץ התקן הישראלי בשינויים שונים שמפורטים בכמה וכמה עמודים בתקנות - -
היו"ר יעקב מרגי
לא מופיע המודל האיטלקי פה.
איתי עצמון
אין כרגע בנוסח שמונח על שולחן הוועדה והופץ ביום ראשון לקראת הדיון היום – אין שום אזכור לתקן האיטלקי או לחקיקה האיטלקית.

דבר שני – אני רוצה להגיד משהו לגבי הצרת המודל של הצהרת יבואן: בחקיקה שיושב-ראש הוועדה הזכיר ויש עוד דוגמאות גם בחוק התקנים, פקודת היבוא והייצוא – המודל הרגולטורי של לסמוך על הצהרת יבואן מלווה תמיד בנבוט מאוד-מאוד משמעותי של אכיפה בדמות עיצומים כספיים ושלילה או התליה של רישיון היבואן. כאן אין את המנגנון הזה בכלל.
היו"ר יעקב מרגי
יש כאלה שאין להם ערך לפרקטיקה. פה, מה לעשות? יש ערך לפרקטיקה.
אבנר פלור
אז לכן, אדוני היושב-ראש, אני רוצה שוב להציע את ההצעה שאני מציע, ותראה שהיא קלילה, היא לא מוסיפה רגולציה. אני מציע שאותו יבואן, כשהוא מצהיר – דרך אגב, אנחנו עושים את זה בעוד מוצרים וזה לא רק בנושא של שכחת ילדים – כשהוא מצהיר לי שהוא עומד בדרישות ובתקנים של אלקטרומגנטיות, של תדר, של בטיחות וכולי – מה שאני רוצה זה שתהיה עין של מעבדה שלא תבדוק את המוצר פיסית אלא רק את החומרים והמסמכים, לבדוק ולוודא שמה שהוא מצהיר קיים. זהו, זה מה שאני מבקש, וזה לא מוסיף הרבה עלויות - -
היו"ר יעקב מרגי
איזו מעבדה זו? על סמך מה היא תעבוד? כמה מעבדות כאלה יש?
אבנר פלור
יש ארבע מעבדות - -
היו"ר יעקב מרגי
- - -
אבנר פלור
- - שקיימות היום, אדוני היושב-ראש, וזה מקובל בבדיקה אחת - -
היו"ר יעקב מרגי
לא מקבול עלי. אתה רוצה, תעשה סנקציות בדיעבד, תעשו בקרה ואכיפה.
תמר זנדברג (מרצ)
כמה יצרנים יש של הדבר הזה?
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו נקבע שלא פחות מ...
תמר זנדברג (מרצ)
אבל כמה יש כרגע?
היו"ר יעקב מרגי
כמה יצרים יש באיטליה?
אבנר פלור
באיטליה יש למעלה מ-10, אפילו יותר.
תמר זנדברג (מרצ)
זה רק באיטליה?
אבנר פלור
החוק שמחייב זה רק באיטליה ולכן אנחנו מנסים לראות עד כמה שניתן להתאים את עצמנו לאיטליה.
איתי עצמון
אין סטנדרט במדינה אחרת באיחוד האירופאי?
אבנר פלור
זהו, שאין. אם היה, היה לי יותר קל לבוא ולהסתמך על תצהיר והצהרה.
איתי עצמון
כלומר, ההוראה המחייבת היחידה בעולם היא באיטליה בעניין הזה?
אבנר פלור
נכון. לכן אני אומר שאנחנו כן רוצים ללכת על המהלך הזה רק חשוב לי לכסות את הפן המקצועי, זה מה שאני אומר.
תמר זנדברג (מרצ)
זה לא האפוד הזוהר? דוקטור עידית, מנהלת הוועדה, יש לי שאלה: פורום קהלת נרשם לדיון הזה?
עידית חנוכה
לא. היו ארגונים אחרים.
תמר זנדברג (מרצ)
מעניין.
דובר
אני ממשרד ראש הממשלה. אני רוצה לייחד שני דברים לגבי השיטה האיטלקית: האחד – זה לא שיש רק הצהרת יבואן. החוק מחייב את היצרן לשמור טיעון טכני שמוכיח את המידה של המערכת בתנאי החוק. זאת אומרת שהרגולטור - -
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
בין כה וכה זו תכונה, מה זה משנה?
דובר
- - יש מסמכים טכניים של היצרן, שמראים איך הוא עומד בכל החוק עם - -
היו"ר יעקב מרגי
אין לי בעיה. למה מעבדה?
דובר
לא אמרתי מעבדה, אני מסביר את המודל האיטלקי.
היו"ר יעקב מרגי
לא - -
דובר
אמרתי שאני מחדד את המודל האיטלקי, אני עוד לא אומר - -
היו"ר יעקב מרגי
כנראה שאתם צריכים הסברים מעבר למה שצריך להבין - -
עמיחי פישר
אין שום מעבדה בינתיים.
היו"ר יעקב מרגי
אתה יודע מי מוגדר תלמיד חכם? אחד שמבין דבר מתוך דבר. תמתינו, אל תקפצו. אני רוצה לברר קודם עם המשרד. נשמע קודם על עופר מלכה. אני אומר לכם שאם זה הצהרת יבואן ושוב, זה בדיקת מעבדה – לא עשינו בזה כלום. בבקשה עופר.
עופר מלכה
כבודך, תודה. דבר ראשון, אני מבקש להתייחס לדברים של חברת הכנסת תמר זנדברג: אני מבקש ממך לחזור בך ממה שאמרת גם אם זה היה בציניות, גם אם זה היה בצחוק - -
היו"ר יעקב מרגי
מה אמרת? לא שמעתי.
עופר מלכה
- - אני חושב שזה חמור מאוד להאשים אנשי מקצוע באיזו שהיא כוונה פסולה. אז שמעתי את זה ואני לא מתכוון לעבור על זה בתור איש מקצוע, זה פשוט לא מכובד.
תמר זנדברג (מרצ)
אמרת. את הציונים תחלק במקום אחר בבקשה. הערתך נרשמה בפרוטוקול כמו גם הערתי.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. ההערות נרשמו.
עופר מלכה
לעצם העניין – אנחנו הצגנו כבר בוועדת הכלכלה מספר פעמים את הצורך בתקנה הזאת שהיא מצילת חיים. עשינו עבודה מאוד ארוכה, עשינו שלושה שימועים שונים למספר אפשרויות והבאנו את התוצר שהוגש בפני הוועדה. אני מקבל את דברי אנשי משרד ראש הממשלה, אני מקבל את ההערה שלך, כבוד היושב-ראש. אני חושב שאם ניתן להקל – זה מה שצריך לעשות. אני מקבל את זה שנטפל בתקנה האיטלקית כפי שהיא עם הצהרת היבואן.

אנחנו הכנו גם את האופציה הזאת, ואם זה מה שאתם חושבים שהוא יותר נכון, אני אבקש מהוועדה להכניס את זה לתקנה ושזו תהיה התקנה שתצביעו עליה ותאשרו אותה. חשוב מאוד שנתקן את זה ונתחיל להציל חיי אדם בתקנה שנמשכת כבר שנים ארוכות. הגיע הזמן לעשות לזה סוף ולהביא סוף-סוף את הבשורה הזאת. תודה.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. זה דבר חשוב ונחוץ אבל תראה, מצד אחד אנחנו רוצים להקל ברגולציה, מצד שני אנחנו רוצים לוודא שההתקנים האלה בטיחותיים ומספקים את המענה. לכן, אם אנחנו נראה את הפרקטיקה בחקיקה – לי אין ספק שצריך לעשות פה שינוי מהותי בניסוחים. לא רק זה, גם נצטרך לתת את הדעת על האכיפה, על הסנקציה. ואתה, כמנכ"ל, תצטרך לדעת שתהיה בתכנית העבודה של פיקוח ובקרה, שיהיה פרק שלם בקטע הזה של בדיקה בדיעבד של ההצהרות האלה.
עופר מלכה
כבודך, אין בעיה, אנחנו גם ככה מפקחים, עושים פיקוח. יש לנו מפקחים שבודקים את כל הנושא הזה של מוצרים ותקינה בתחום הרכבים, חלפים. אנחנו מבקרים אצל יבואנים במוסכים. זה ייכנס כעוד נדבך. אני חושב שאפשר להכניס את הדבר הזה כבר עתה לתוך התקנה שהגשנו ולהצביע על זה עכשיו כדי שנסיים את המסכת.

אני חושב שלגבי הסנקציה – הסנקציה שקבענו היא סנקציה שלא צריכה להשתנות בהמשך לשינוי של התקינה כי הסנקציה עצמה היא סנקציה שעברנו עליה גם עם משרד המשפטים והיא מקובלת, ואני חושב שחבל להאריך בדברים. אפשר להכניס לתוך התקנה את השינוי הזה של התקן האיטלקי ובזה לגמור את הנושא ולהצביע עליו.
היו"ר יעקב מרגי
תודה. עופר, תהיה אתנו. דוד, אתה יועץ משפטי, נכון? אתם ערוכים מבחינת הנוסח להתאים את התקנות האלה בניסוח המתאים לאימוץ המודל האיטלקי?
דוד טמיר
אנחנו עשינו עבודה. יש לנו נוסח שכולל אפשרות של הטמעה של המודל האיטלקי. יחד עם זאת, בעניין הסנקציה, הנוסח שיש לנו עדין נוסח חסר ואנחנו נצטרך להשלים את זה.
היו"ר יעקב מרגי
תצטרכו להשלים את זה.
דוד טמיר
אנחנו נצטרך להשלים את סוגית הסנקציה - -
היו"ר יעקב מרגי
איך? מתי?
דוד טמיר
אנחנו נצטרך לעבד את זה. בנוסף, אני חושב שיש כאן גם את מה שאמר אבנר פלור, שאנחנו כן רואים חשיבות שתהיה בדיקת לאמיתות הצהרת היבואן - -
היו"ר יעקב מרגי
אבל בפרקטיקה שלנו, אתה לא יכול להצביע על תקנות שחברי הכנסת לא נחשפו אפילו למשך לא יממה כנדרש בימים דחופים אלא מעכשיו לעכשיו. אם אין לך את הנוסח זמין ולא הצגת אותו, איך אתה רוצה שנצביע עליו היום?
דוד טמיר
אנחנו מכירים את המגבלות.
היו"ר יעקב מרגי
מה אתה אומר לי עכשיו? כיושב-ראש, מה אתה מציע לי לעשות עכשיו?
דוד טמיר
אנחנו צריכים לתאם את הנוסח המתוקן - -
היו"ר יעקב מרגי
זאת אומרת שאין הקראה ואין הצבעה היום.
דוד טמיר
הנוסח שיש לנו כרגע לא תואם את התקן האיטלקי – אמת.
היו"ר יעקב מרגי
במסה הקריטית שלו?
דוד טמיר
הנוסח שמונח כרגע על שולחן הוועדה זה נוסח שמאמץ את התקן הישראלי.
היו"ר יעקב מרגי
טוב. עופר - -
קריאות
- - -
עופר מלכה
לדעתי יש חוסר הבנה. אנחנו, במשרד, התכוננו ועשינו גם שימוע לנוסח האיטלקי. אני מבקש לקבל ולהטמיע עכשיו ולהצביע היום לגבי - -
היו"ר יעקב מרגי
על מה? עופר, על מה אני אצביע?
עופר מלכה
- - לגבי הסנקציה הקודמת. ניתן להטמיע את זה עכשיו ולהצביע על זה.
היו"ר יעקב מרגי
עופר, כשאתה מדבר תסתכל גם עלי במסך. על מה אני אצביע? אין לי נוסח.
עופר מלכה
אבל יש נוסח.
היו"ר יעקב מרגי
אין נוסח. עזוב את הסנקציה. אימוץ המודל האיטלקי – אין לך את הנוסח המתאים. צריך להתאים הכל. אין יותר ממני שרוצה לקדם את זה אבל אני לא אעשה צחוק...
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
יעקב, שלא יתבלבלו - -
היו"ר יעקב מרגי
שנייה, מיד. אני לא סוגר את הישיבה.
יצחק פינדרוס (דגל התורה)
אני רוצה להגיד בנוגע לנוסח - -
היו"ר יעקב מרגי
שניה, תן לי רק למצות את זה איתו. אתה מבין אותי, מנכ"ל משרד התחבורה? כרגע, עם הנוסח שמונח בפני הוועדה, זה לא הנוסח. גם ליועץ המשפטי אין את הנוסח שאמור... אתה יודע מה? גם אם הייתי רוצה לעשות חקיקת בזק – אין לו את הנוסח.

חברת הכנסת תמר זנדברג, בבקשה.
תמר זנדברג (מרצ)
יש לי שאלה, אדוני היועץ המשפטי, אפשר את תשומת לבך? הוא מדבר בטלפון...
היו"ר יעקב מרגי
הפסקה שלוש דקות. הוא ב-100 הימים הראשונים שלו בתפקיד. אתה באמצע דיון, אתה יודע? מר דוד...

(הישיבה נפסקה בשעה 11:20 ונתחדשה בשעה 11:23.)
היו"ר יעקב מרגי
דוד, אני נועל את הישיבה. הישיבה נעולה, תבואו עם נוסח מוסכם.


הישיבה ננעלה בשעה 11:23.

קוד המקור של הנתונים