ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 08/02/2021

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

כנסת העשרים-ושלוש

הכנסת6
ועדת הכלכלה
08/02/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 188
מישיבת ועדת הכלכלה
יום שני, כ"ו בשבט התשפ"א (08 בפברואר 2021), שעה 11:30
סדר היום
הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2021
נכחו
חברי הוועדה: יעקב מרגי – היו"ר
קרן ברק
רות וסרמן לנדה
אימאן ח'טיב יאסין
מטי יוגב
חברי הכנסת
אורלי פרומן
טלי פלוסקוב
מוזמנים
עופר לוי - משרד התחבורה

אשר שלמון - דוברות, משרד הבריאות

טל וינר שילה - לשכה משפטית, משרד הבריאות

מיכל שיק הר טוב - תובעת ארצית פלילי מנהלי, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
מוזמנים באמצעים מקוונים
נעה אבירם - מנהלת אגף בכירה רישוי ותפעול תח"צ, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית

דן אורן - ראש אשכול חברתי, משרד המשפטים

אדם דין - מתמחה, משרד המשפטים

תמרה לב - משרד המשפטים

הדס אגמון - ממונה משפטית, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

מירב שץ - ק' תיאום מנהלת אכיפה ארצית קורונה, המשרד לביטחון הפנים

אורי בוצ'ומינסקי - יועמ"ש מנהלת קורונה, המשרד לביטחון הפנים

שבתאי גרברציק - דובר למגזר דתי חרדי, המשרד לביטחון הפנים

הארון שובש - יו"ר וועד סופרבוס, מפעילי התחבורה הציבורית

אסף שומרון - ראש תחום תכנון תנועה, חב' דן, מפעילי התחבורה הציבורית

יער אמיר - מנכ"ל פורום חברות התחבורה הציבורית הפרטיות

יוחאי וג'ימה - ראש מינהל בטחון ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי

דן לנדאו - מנהל רגולציה וחקיקה, רכבת ישראל

אביאל קרמזיאן - אחראי תחום שירות, תחבורה בדרך שלנו, ארגונים לקידום התחבורה הציבורית

שוקי שדה - מנכ"ל, ארגון חברות ההסעה

תם פרומוביץ - ראש ענף תחבורה, כח לעובד

אייל סבו - וועד כוח לעובדים, כח לעובד

שני דן - עו"ד לשכה המשפטית, המטה לביטחון לאומי

תמר אוחנה - ראש מטה ירושלים, כח לעובד

ששי שדה - יו"ר האגף לאיגוד מקצועי, הסתדרות העובדים הלאומית

זהר אשכר - מוביל המטה, המטה להצלת תיירות חו"ל

רחל כנן - לובי, התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל

דבורה גראו - יועצת תעופה

רננה שחר - רשות התעופה האזרחית

מרב דוד - סמנכ"לית, לובי 99

דורון עזרא - מנהל חטיבה ארצי עובדי תחבורה ארצי, ההסתדרות החדשה

נדב דוידוביץ' - יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, ההסתדרות הרפואית בישראל

דוד מלובני - עמותת תעופה נבונה
ייעוץ משפטי
איתי עצמון
נעמה דניאל
מנהלת הוועדה
עידית חנוכה
רישום פרלמנטרי
איה לינצ'בסקי


הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2021
היו"ר יעקב מרגי
שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכלכלה של הכנסת בנושא הצעת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2021. משרד התחבורה, בבקשה.
עופר לוי
בוקר טוב. מאחר ותקנות הידוק הגבלות הסתיימו ואנחנו חוזרים למתכונת ההפעלה הרגילה, אנחנו רוצים להוסיף למתכונת הזו את האפשרות של אנשים שמתניידים בכיסא גלגלים, לעלות לאוטובוס מעבר למכסה שתאושר. המכסה אמורה לחזור לקובץ תקנות 8934, שהיא מ-50% ל-75%.
היו"ר יעקב מרגי
אתה עומד מאחורי זה ששמרו באמת על 50% בתחבורה ציבורית? זה נאכף? אתה לא חייב בתשובה כדי לא לאלץ אותך לשקר לנו. היו מקרים שה-50% לא נאכפו.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
שלום אדוני, הגעתי מוועדת העבודה הרווחה והבריאות שם בקשו מאתנו לאשר תקנות של משרד התחבורה שמאשר להוסיף קווי אוטובוסים בין עירוניים כתגבור לקווים עירוניים. הבעיה שהאוטובוסים האלה יהיו לא נגישים. מדברים על זה שיש חוסר שוויון לאנשים עם מוגבלות מול אנשים רגילים.
היו"ר יעקב מרגי
אנחנו אמורים לתת את האיזון.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
לפני שאני מאשרת את התקנות אני רוצה להיות בטוחה שכאן בוועדה מאשרים את האופציה שנותנת את האפשרות לאדם עם מוגבלות לעלות לאוטובוס, גם אם התפוסה מלאה.
היו"ר יעקב מרגי
נעשה על זה את הדיון הכי יעיל, אחרי הקראת התקנות.
טל וינר שילה
"תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2021


בתוקף סמכותה לפי סעיפים 4,8,12,23 עד 25 ו-27 לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן - החוק), ובהתקיים דחיפות כאמור בסעיף 4(ד)(3) לחוק, מתקינה הממשלה תקנות אלה:

תיקון תקנה 7
1. בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות בתחום התחבורה) התש"ף-2020 (להלן – התקנות העיקריות) בתקנה 7(א) אחרי פסקה (1ב) יבוא:

"(1ג) על אף האמור בפסקאות (1)(א) או (ה) או (1א), נוסע המתנייד בכיסא גלגלים לא ייכלל במספר הנוסעים המרבי הקבוע בפסקאות האמורות, לפי העניין, ובלבד שהוא יושב במקום שהוקצה לכיסא גלגלים כאמור בתקנות 5(10), 21(7)(ג) או 26(ב)(17)(ב) לתקנות נגישות שירותי תחבורה ציבורית, לפי העניין".תיקון תקנה 26
2. בתקנה 26 לתקנות העיקריות במקום "כ"ה בשבט התשפ"א (7 בפברואר 2021) בשעה 07:00", יבוא "כ"ב באדר התשפ"א (6 במרס 2021)".

תחילה
3. תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בשבט התשפ"א (7 בפברואר 2021) בשעה 07:01".
איתי עצמון
אני מבקש לשאול לעניין האוטובוסים בהם יחול ההסדר הזה. מה לגבי אוטובוס מפרקי בקו שירות? לא מניתם את זה כאן. התייחסתם לאוטובוס עירוני בקו שירות, לרכבת ארצית ולרכבת מקומית הרכבת הקלה.
עופר לוי
למיטב ידיעתי אני לא יודע שיש מקום באוטובוס מפרקי. במידה ויש מקום, נתקן גם את זה.
היו"ר יעקב מרגי
הוא בהגדרה נפרדת?
איתי עצמון
הוא לא מנוי כאן. אם אני מתייחס לאמצעי התחבורה שמנויים בתקנה 7 יש אוטובוס עירוני בקו שירות, אוטובוס בין עירוני בקו שירות, אוטובוס מפרקי בקו שירות. אתם התייחסתם רק לאוטובוס עירוני בקו שירות, לא לאוטובוס מפרקי.
עופר לוי
אני בודק את זה.
איתי עצמון
שאלה שנייה, מה דינו של מלווה ברכבת ארצית?
עופר לוי
לא הכנסנו מלווה למגבלת התפוסה, לרוב, אנשים שנעים בכיסאות גלגלים מקבלים את הסיוע מצוות הרכבת.
היו"ר יעקב מרגי
אם כבר מוציאים אותם מהמכסה, אנחנו מכירים מקרים שיש מישהו שדוחף את הכיסא, הוא לא ישאיר את המטפל/ת שלו בחוץ כי הם לא במכסה.
טל וינר שילה
אנחנו נבחן את זה עם גורמי המקצוע. אני רוצה להדגיש שמדובר במקום ייעודי שמופרד הרבה פעמים משאר המקומות באוטובוס, לכן החשש להדבקה יורד מעט. בנוסף, מדובר בכמות של אדם אחד מעבר למכסה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אז את פוסלת מהמלווה את האופציה לעלות.
טל וינר שילה
אנחנו נבחן את הנושא.
היו"ר יעקב מרגי
מתי תבחנו? אני צריך לדעת אם לאשר או לא לאשר. תתייעצו בינתיים.
מיכל שיק הר טוב
שמי מיכל שיק הר טוב מנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ממשרד המשפטים. אין משמעות להחרגה של כיסא גלגלים אם לא יוחרג מלווה. זה אומר שהוא פשוט יישאר בתחנה. דבר נוסף, בקשנו במסגרת ועדת העבודה הרווחה שתהיה קדימות, תעדוף לאנשים עם מוגבלות בניידות שנראית לעין כמו הליכונים, קבים וכו'. משרד התחבורה מתנגד ועומד על רגליו האחוריות.
היו"ר יעקב מרגי
חבל שאנחנו צריכים לתת תעדוף בחוק, אצלי זה מובנה. אם אצטרך לרדת מהאוטובוס עבור אדם כזה, אני ארד.
מיכל שיק הר טוב
ברגע שמכניסים הסדר לא שוויוני, קווים עירוניים חייבים להיות נגישים היום. בגלל שזה זמן קורונה הם מתגברים באוטובוסים לא נגישים.
היו"ר יעקב מרגי
שמענו את הדרישה. אני לא יודע לענות לך על תעדופים, אנחנו מדברים כרגע על המלווה ועל אוטובוס מפרקי.
נעמה דניאל
החריג שמוצע כאן במסגרת התפוסה חל רק לגבי אדם בכיסא גלגלים. באחת התקנות שאתם בעצמכם מפנים אליה, תקנה 21(7) לתקנות שוויון זכויות, יש עוד שני סוגים של אנשים עם מוגבלות. אנשים עם מוגבלות שנעים ללא כיסא גלגלים ומקום ישיבה לאדם עיוור המלווה בכלב נחיה, שגם להם צריכים להקצות מקומות. האנשים האלה לא נכללים בחריג הזה.
עופר לוי
החריג הזה מיועד רק לאנשים שיש להם את המקום הספציפי של ההירתמות לכיסא הגלגלים.
טל וינר שילה
מבחינת משרד הבריאות, החריג לאדם עם כיסא גלגלים ניתן מכיוון שמדובר במקום ייעודי. אנשים עם מוגבלות, גם יכולים להידבק ולהדביק. לכן החרגה גורפת של כל אדם עם מוגבלות בניידות יכולה לגרום חלילה להדבקה, מכיוון שבאותו מקרה יכולים היום להגיע לתפוסה של 100%, אם נניח באותו זמן נתון נמצאים באוטובוס מספר רב של אנשים עם מוגבלות. התפוסה יכולה לגרום להדבקה באותה מידה, גם אם מדובר באדם עם מוגבלות.
היו"ר יעקב מרגי
אני לא יכול לתקן את התקנות האלה. גם אם יתנו לי תשובה חיובית עכשיו, הדבר היחיד שאני יכול לעשות זה לא לתת לכם את התקופה במלואה. לאשר את זה תחת תקופת ביניים ובזמן הזה תביאו תיקון.
טל וינר שילה
אין כרגע גורם מקצועי לבחון את זה, נבחן את זה, אבל לא בטוח שהדבר יתכן מבחינה מקצועית, לאפשר חריגה ברכבת לדוגמה.
מטי יוגב (הליכוד)
איך הוא אמור לעלות? צריך לעשות הפוך, להתקין את זה יחד עם מלווה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
מתכוונים לא רק לאדם בכיסא גלגלים. מה יהיה עם קשיש שבא עם הליכון, איך יעלה לאוטובוס?
היו"ר יעקב מרגי
השאלות מתבקשות, למרות שזה זמני ואנחנו צריכים להסתכל במצב של איזון. אנחנו רוצים מצד אחד לעזור לאותן אוכלוסיות עם מוגבלות אבל צריכים גם להסתכל על שלומם וביטחונם. אני בכלל הייתי חושב פעמים אם להעלות אדם עם מוגבלות ברמת סיכון כזו או אחרת, אבל זו לא השאלה. צריך לשים את האיזונים, אם לא היינו מחריגים עכשיו את האנשים עם מוגבלויות, השאלות לא היו צפות בכלל. לפעמים האויב של הטוב הוא הטוב ביותר.
מיכל שיק הר טוב
זה עלה בעקבות דרישה שלנו.
היו"ר יעקב מרגי
בסדר, עכשיו את תוקעת את זה וזה לא יהיה. אולי נחזור למה שהיה קודם ונשאיר 50%? אני לא רוצה להרבות תחלואה ואז לא יעלו לא אנשים עם מוגבלות ולא אנשים בכלל. אני קשוב ורגיש לבעיות של אנשים, אבל צריך גם לדעת לשים את האיזונים.
אורלי פרומן (יש עתיד-תל"ם)
רציתי לומר משהו על הנושא באופן כללי ויכול להיות שזה לא התיקון כרגע אלא לעתיד. חייבים, כמו בהרבה מדינות בעולם, לתת עדיפות בעלייה. בשדות תעופה מעלים קודם כל את האנשים הנכים, אחר כך אנשים עם עגלות ואחר כך את כל השאר. אותו דבר צריך להיות גם בתחבורה ציבורית. הערה נוספת לגבי הבקשה, אנחנו פה כי שיקולי הבריאות בעקבות מגפת הקורונה הם שיוצרים את המגבלה. אז עוד בן אדם זה לא מסכן?
היו"ר יעקב מרגי
משרד התחבורה ומשרד הבריאות, אני אאשר את התקנות האלה היום, אבל אם נידרש להארכות נוספות, תצטרכו להתייחס לשאלות האלה. כפי שהאדם עם המוגבלות מתועדף בתורים, תמצאו את הפתרון המשפטי לתעדף אותו גם בתחבורה ציבורית. זה לא יעבור בפעם הבאה בלי התעדוף הזה ובלי המענה של המלווה.
טלי פלוסקוב (הליכוד)
אני כבר אומרת גם למשרד הבריאות וגם למשרד התחבורה, התקנות שנאשר בוועדת העבודה והרווחה תהיינה צמודות בזמן בדיוק לתקנות האלה. כל עוד התקנות האלה תהיינה בתוקף, אנחנו נאשר.
היו"ר יעקב מרגי
מי בעד אישור התקנות?

הצבעה

התקנות אושרו.
היו"ר יעקב מרגי
התקנות אושרו. תודה רבה הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:50.

קוד המקור של הנתונים