ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 28/01/2021

פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענות נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2020 (מ/1371). , בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2020 (מ/1371), לפני הקריאה השנייה והשלישית.

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הכנסת
28/01/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 112
מישיבת ועדת הכנסת
יום חמישי, ט"ו בשבט התשפ"א (28 בינואר 2021), שעה 13:30
סדר היום
א. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(תיקון מס' 4), התשפ"א-2020 (מ/1371), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
ב.פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענות נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2020 (מ/1371).
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עמית הלוי
אופיר כץ
אוסנת הילה מארק
תהלה פרידמן
הילה שי וזאן
חברי הכנסת
משה טור פז
יוסף טייב
משתתפים (באמצעים מקוונים)
אסתי ורהפטיג – משרד הבריאות
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן, גור בליי
מנהלת הוועדה
נועה בירן-דדון
רישום פרלמנטרי
שלומית כהן


בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(תיקון מס' 4), התשפ"א-2020 (מ/1371), לפני הקריאה השנייה והשלישית.
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום חמישי, ט"ו בשבט, הוא יום חגה של הכנסת, יום כינונה של הכנסת. אז אני מאחל לכולם גם חג שמח וגם לכנסת עוד הרבה שנים של פעילות דמוקרטית רבת שנים.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
מאחלים לכנסת שנים טובות יותר.
היו"ר איתן גינזבורג
התשפ"א היום, ה-28 בינואר 2021. אנחנו דנים בשני סעיפים. ראשית, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(תיקון מס' 4), התשפ"א-2020 (מ/1371), לפני הקריאה השנייה והשלישית. וסעיף נוסף של פניית יושב-ראש ועדת חוקה חוק ומשפט בדבר טענות נושא חדש שעלו בעת הדיון בהצעת חוק זו.

נתחיל עם הבקשה להקדמת דיון. אסתי ורהפטיג ממשרד הבריאות. שלום גברתי.
אסתי ורהפטיג
שלום. אנחנו מבקשים אישור להקדמת הדיון. הצעת החוק, כידוע, עוסקת בארבעה נושאים בגדול. אחד מהם זה העלאת הקנסות ואפשרות להעלות את הקנסות בנושאים שפורטו. דבר שני זה סמכות לצווי סגירה במוסדות חינוך שפתוחים באיסור. הדבר השלישי נוגע לתוקפם של צווי סגירה שניתנים למקום שפתוח בניגוד לאיסור, והדבר הנוסף זה ניקוד של הגדרת עבירה מנהלית חוזרת בכל הנוגע להפרת חובת הבידוד, כך שאפשר יהיה אחרי תקופה קצרה כבר להטיל כפל קנס על מי שמפר את הבידוד כמה פעמים. אנחנו מבקשים להקדים את הדיון בגלל שבמיוחד בנתוני התחלואה הנוכחיים חשוב מאוד שיהיו לגורמי האכיפה כל כלי האכיפה המתאימים, גם בכל הנוגע להעלאת הקנסות וענישה מתאימה למי שמפר, וגם בנוגע ליתר הכלים שפירטי. בעינינו מאוד חשוב שהאכיפה תישמר כדי שהסגר יביא למטרות שלו ויביא להורדת התחלואה, שכידוע עדיין מאוד מאוד גבוהה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. מישהו רוצה להתייחס? אם כך, נעלה להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 7
נגד – אין
נמנעים – אין
היו"ר איתן גינזבורג
שבעה פה אחד. הקדמת הדיון אושרה.


פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענות נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2020 (מ/1371).
היו"ר איתן גינזבורג
נעבור לסעיף השני, פניית יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט בדבר טענות נושא חדש בעת הדיון בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש. יש שתי טענות נושא חדש. אלכס קושניר הודיע לי שאם טענת נושא החדש של כחול לבן מתקבלת, הוא גם מסיר את שלו. אני מודיע כאן לוועדה. תהלה, רוצה לנמק?
תהלה פרידמן (כחול לבן)
אנחנו ביקשנו שנוסח ההצעה יהיה כמו הנוסח שהגישה הממשלה מלכתחילה. הוועדה הגישה כל מיני שינויים מהותיים, כמו להוסיף התרעה, ואנחנו רואים בהם נושא חדש.
מתן כהנא (ימינה)
מאחר שההסתייגויות האלה של יעקב אשר ואחרים הוסרו, בעצם זה מייתר את העניין. נתכנס בוועדת חוקה, ולכן אני מבקש להסיר את טענת נושא חדש.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
בשם יעקב אתה מושך? זו טענה של יעקב עכשיו.
היו"ר איתן גינזבורג
לא, זו טענה של כחול לבן. יעקב לא הגיש נושא חדש. לא נדבר בשמות. נוסח הצעת החוק שהועלתה בוועדת החוקה, חוק ומשפט, התוספות שהוספו להצעת החוק הממשלתית – אנחנו רואים בהן כנושא חדש. זו הבקשה שלנו כאן, לראות בהן כנושא חדש. לכן הדיון.
גור בליי
העמדה שלנו כעניין משפטי היא שהתיקונים שנעשו בוועדת חוקה אינם נושא חדש. ועדה רשאית לעשות תיקונים משמעותיים בסעיפי חוק, ובלבד שהתיקונים לא יחרגו מגדר הנושא של הצעת החוק, שזה בדרך כלל מפורש בצורה די רחבה. כל התיקונים שנעשו בוועדה הם תיקונים שבגדול הם קשורים בנושא של אותה הצעה. אם מדובר בקנסות אז קובעים איזשהו רף לקנסות, מדרג לקנסות, קביעה של צורך בהתרעה, קביעה של צורך בחידוד על איזה גורם אפשר להטיל את זה, כל מיני תנאים שקשורים לנושא הזה, וגם התאמות של ליצור קוהרנטיות בסעיפים השונים של החוק בהתאם לזה. לכן העמדה שלנו היא שכל התיקונים שנעשו בוועדה – אני יודע שיש עליהם מחלוקת פוליטית, בלי קשר לעמדה בעד או נגד, כעניין משפטי אנחנו סבורים שהם לא נושא חדש.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
והיה וזה נושא חדש אז אנחנו חוזרים לנוסח המקורי, נכון?
ארבל אסטרחן
לא ניתן לכלול את זה לא בחוק ולא כהסתייגות.
היו"ר איתן גינזבורג
מישהו רוצה להתייחס? אם לא אז נצביע.

מי בעד אישור הנושאים האלה, למעט תיקוני נוסח משפטיים, כנושא חדש? מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד – 6
נגד – 2
נמנעים – אין
היו"ר איתן גינזבורג
אם כך, הטענות בדבר נושא חדש התקבלו, ובכך תם סדר היום. אני מודה למשתתפים ונועל את הישיבה. חג שמח לכולם ולכנסת.


הישיבה ננעלה בשעה 14:22.

קוד המקור של הנתונים