ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 27/01/2021

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים של עמית־עצמאי במצב אבטלה) (הוראת שעה), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת12
ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
27/01/2021


מושב שניפרוטוקול מס' 134
מישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות
יום שני, י"ב בשבט התשפ"א (25 בינואר 2021), שעה 11:15
סדר היום
הצעת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים של עמית עצמאי במצב אבטלה שחייב בהפקדה), התשפ"א-2020
נכחו
חברי הוועדה: חיים כץ – היו"ר
יעקב טסלר
חוה אתי עטייה
מוזמנים
מיכל היימן - מנהלת מחלקת הפנסיה, רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר

ירון גולן - סגן בכיר ליועץ המשפטי לרשות שוק ההון, משרד האוצר
משתתפים (באמצעים מקוונים)
ד"ר משה ברקת - מנהל רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר

רועי כהן - עו"ד, נשיא לה"ב
ייעוץ משפטי
נעה בן שבת
מנהלת הוועדה
ענת כהן שמואל
רישום פרלמנטרי
רויטל יפרח


הצעת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים של עמית עצמאי במצב אבטלה שחייב בהפקדה), התשפ"א-2020
היו"ר חיים כץ
בוקר טוב. היום יום רביעי בשבוע, ה-27 בינואר 2021, י"ד בשבט התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בנושא: הצעת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים של עמית עצמאי במצב אבטלה שחייב בהפקדה), התשפ"א-2020.

הייתי רוצה לשמוע ממך, מהאוצר – בוא תסביר לי ולחברת הכנסת על איזה קרנות אתה מדבר? מה זה הקרנות האלה? תקנות למי אנחנו עושים, למה אנחנו עושים?
ירון גולן
אני סגן היועץ המשפטי ברשות שוק ההון. התקנות האלה הן תקנות משלימות - -
היו"ר חיים כץ
לא, לא, מה זה הקופות?
ירון גולן
הקופות האלה הן קופות של עצמאים שפטרו אותם לטובת - -
היו"ר חיים כץ
אם אתה לא יודע, תגיד שאתה לא יודע.
ירון גולן
לא, אולי לא הבנתי את השאלה של אדוני.
היו"ר חיים כץ
אני רוצה שתיתן לי תיאור מצב מה זה הקופות האלה, כמה חוסכים בהן, איך חוסכים בהן, מי חוסך בהן? אם אתה לא יודע – תגיד שאתה לא יודע.
מיכל היימן
שלום, אני מרשות שוק ההון, מנהלת תחום חיסכון ארוך טווח. אני מקווה שהבנתי את שאלתך – אנחנו מדברים פה על קרנות פנסיה, על הפקדות לקרנות פנסיה, לקופות גמל לחיסכון ולקופות ביטוח - -
היו"ר חיים כץ
לעצמאים?
מיכל היימן
עצמאים שמפקידים לאותן קופות.
היו"ר חיים כץ
תארי לי מה זה.
מיכל היימן
מדובר בהפקדה שמבוצעת על-ידי עצמאים בהתאם לחוק. מדובר בהפקדה שהעצמאי חייב בה נכון להיום, לפי החוק.
היו"ר חיים כץ
ומעבר לזה את לא יודעת?
מיכל היימן
אני יודעת הכל.
היו"ר חיים כץ
מתי קמו הקרנות האלה?
מיכל היימן
מדובר בקרנות שקמו – הן קיימות הרבה שנים. מדובר בקרנות פנסיה וותיקות או קרנות פנסיה חדשות או שאתה שואל לגבי עצמאים - -
היו"ר חיים כץ
לא, לא, אנחנו מדברים רק על עצמאים פה היום.
מיכל היימן
אוקי, אז מדובר בחוק שנכנס לתוקף בשנת 2017, שמחייב את העצמאים להפקיד לקרנות הפנסיה הפקדות שוטפות לחיסכון פנסיוני על-מנת שתהיה להם קצבה בסוף הדרך, כשהם יגיעו לגיל פרישה.
היו"ר חיים כץ
וכמה הם מפקידים?
מיכל היימן
בעיקרון יש להם שיעור הפקדה מרבי שיכול עצמאי להפקיד לקרנות האלה, שעומד על 16.5% מהכנסה מזכה. הכנסה מזכה, נכון להיום, עומדת על כ-208,000 שקלים לשנה.
היו"ר חיים כץ
דברי איתי לחודש.
מיכל היימן
לחודש מדובר על 17,400 שקלים לחודש. בהתאם לחוק, שמדבר על חיוב בהפקדה, כמה עצמאי חייב בהפקדה – כאן אמרתי את התקרה המרבית שהוא זכאי לפיה לקבל הטבות מס, אז אם אנחנו מדברים על הפקדה שהוא חייב בה לפי החוק – עד מחצית השכר הממוצע במשק הוא חייב להפקיד שיעור של 4.45% בחודש, וממחצית השכר הממוצע במשק ועד לשכר הממוצע במשק הוא חייב בהפקדה בשיעור של 12.55%.
קריאה
לא, 25% - -
היו"ר חיים כץ
לא, לא. כמה כסף זה יוצא לחודש?
מיכל היימן
בחודש זה יוצא בערך 890 שקלים הפקדה.
היו"ר חיים כץ
890. ולשנה כמה הוא מפקיד?
מיכל היימן
שניה, היה והוא באמת מרוויח את השכר הממוצע במשק.
היו"ר חיים כץ
זה מה שהוא חייב להפקיד ועל זה את נותנת לו הטבות מס.
מיכל היימן
על זה הוא מקבל הטבות מס.
היו"ר חיים כץ
כמה הוא מפקיד לשנה?
מיכל היימן
בשנה הוא מפקיד 10,700 שקלים.
היו"ר חיים כץ
וכמה הטבת מס הוא מקבל?
מיכל היימן
זה תלוי - -
היו"ר חיים כץ
כי את עושה תקנות מסובכות במקום לבוא ולהגיד שמאחר ואנחנו נותנים לו את הכסף שלו, מאחר והאוצר ואנחנו רוצים לעזור, אז לעשות תקנות פשוטות. את עושה תקנות מסובכות עם בירוקרטיה שתעשיר אנשים על כלום. כולה הוא חסך בקופה הזאת 40,000 שקל. 17,18,19,10 כפול 10,000 תגידי לי 50,000. הוא לא יכול למשוך את הכל ואת עושה מזה love story כאילו קרה משהו באמת.
מיכל היימן
אני .
מיכל היימן
רק אסביר - -
היו"ר חיים כץ
אל תסבירי. תבואי לפה כי אנשים מבינים לא פחות ממך, תאמיני לי. תביאי תקנות – אם אתם לא רוצים לעזור תגידי "אנחנו לא רוצים לעזור". אם נדמה לכם שהח"כים פסיכים כי אתם כותבים תקנות מסובכות – אם הוא שילם בתשלומים אחרי הפקדה, אחרי 36 חודש – נו, באמת. כל העסק הזה הוא 48 חודשים.

עכשיו, בשביל להיות חכמים – הוא צריך 24 הפקדות חודשיות או שמונה רבעוניות. כמה זה שמונה רבעוניות? כמה חודשים זה? 24? למה זה כתוב פעמיים?
מיכל היימן
אני אסביר: קודם כל, אני אענה על ראשון - ראשון, אחרון - אחרון. דבר ראשון – התקנות האלה צופות פני עתיד, הן לא מדברות רק על הפקדות משנת 2017 עד היום אלא - -
היו"ר חיים כץ
עד מתי?
מיכל היימן
- - כל ההפקדות יהיו מעתה ואילך.
היו"ר חיים כץ
עד מתי? זה לכל החיים שהוא יוכל למשוך?
מיכל היימן
כן.
היו"ר חיים כץ
רק אם הוא סוגר עסק.
מיכל היימן
רק אם הוא סוגר עסק או מגיע לגיל פרישה.
היו"ר חיים כץ
למה אתם לא עושים את זה הוראת שעה – קורונה, שכל אחד יכול למשוך?
מיכל היימן
שניה, עוד דבר אני אגיד: התקנות האלה גם באות ואומרות על הצבר שקיים – נניח שיש היום עצמאים שהתחילו להפקיד לפני 2017 - -
היו"ר חיים כץ
כמה כאלה יש? הם לא קיבלו הטבות מס. עצמאים לא קיבלו בקופות גמל הטבות מס, על מה את מדברת? את לא עושה להם טובות. את אומרת שבמקום שאני אגזור לך 35% מהכסף שהפקדת בקופת גמל ולא משכת בינואר 2008, אני אוותר לך על ה-35% מהכסף שלך אם תמשוך לפני 67.
מיכל היימן
אז זה הדבר הנוסף שרציתי להגיד: התקנות האלה לא באות וקובעות משהו מאפס. התקנות האלה מתכתבות עם החוק.
היו"ר חיים כץ
את רוצה את התקנות האלה? בואי נעשה תקנות לקורונה כי אני לא חושב שאנחנו צריכים לסבך את החיים כי אנחנו מסבכים פה את החיים. נעשה תקנות פשוטות לקורונה – כל עצמאי שרוצה, לא סגר עסק, לא פשט את הרגל, לא כלום. קשה לו לחיות, הוא מפסיד, הוא לא רוצה בירוקרטיה, הוא לא רוצה להעסיק עוד 17 רואי-חשבון ו-12 עורכי-דין. לא רוצה. רוצה לקחת את ה-10,000 שקל שיש לי בשלושה תשלומים של 3,000-3,000-3,000 ולגמור עניין.
נעה בן שבת
יש בעיה שהחוק דורש שהוא יסגור את עסקו או משלח ידו.
היו"ר חיים כץ
לא יהיה כזה דבר. או שהם רוצים לעזור או שהם לא רוצים לעזור. אתם נכנסתם אלי הביתה לצורך העניין – לא נכנסתם פיסית אבל לדוגמה, נכנסתם אלי הביתה ואתם מתחילים לסדר לי את הסלון. תקשיבי טוב – אתם רוצים לעזור? בתקופת הקורונה, כל עצמאי שרוצה למשוך ללא מס אחרי 24 הפקדות, יכול למשוך – כמה אחוזים נתתם לו למשוך מהחיסכון?
מיכל היימן
שליש מהכסף.
היו"ר חיים כץ
שליש מהכסף שזה 10,000 או 12,000 שקלים שהוא יוכל למשוך בשלושה תשלומים של 4,000 או יוכל למשוך תשלום אחד של 4,000 – נסדר את כל הביטוחים אין פה ביטוח שארים. נסדר את כל הביטוחים.
קריאה
למה אין ביטוח שארים?
היו"ר חיים כץ
כי אין הכשרה, הוא צריך חמש שנים מעבר.
חוה אתי עטייה (הליכוד)
חיים, אפשר משהו קטן? אמרתם או שליש או 12,200, הנמוך מביניהם.
היו"ר חיים כץ
מה זה משנה? אז זה ייצא 200 שקל הבדל.
מיכל היימן
כן, כמובן. יש תקרה של 12,230.
היו"ר חיים כץ
תעלו את משה ברקת.
משה ברקת
אני על הקו, חיים.
היו"ר חיים כץ
שמעת את השיחה, משה?
משה ברקת
כן, שמעתי כבוד היושב-ראש. קודם כל, אתה צודק בכך שהכסף הוא של העצמאי ולא של אף אחד אחר. הכסף הוא של מי שחסך.
היו"ר חיים כץ
לא, זה כספים קטנים, זה 12,000 שקל.
משה ברקת
אתה צודק פה לגמרי אבל יש חוק פנסיה חובה במדינה, ואנחנו רוצים שגם לעצמאים יהיה כסף לפנסיה בסופו של דבר. אנחנו רק רוצים למנוע תקלה, והייתה פה תקלה איומה בנושא הזה במס. כמו שיש מרכיב של פיצויים לשכיר, אנחנו רוצים לייצר את אותם תנאים לעצמאי – זאת אומרת, שהוא יוכל למשוך את הכסף הזה שהוא דמוי פיצויים, זה לא דמי אבטלה ולא שום דבר כזה, יש לזה שם בחוק של מרכיב האבטלה, אני לא מתייחס לזה כאבטלה. זה מרכיב החיסכון של העצמאי. זה הדבר – מרכיב החיסכון של העצמאי. ומרכיב החיסכון של העצמאי הזה – צריך להשוות אותו לפיצויים. זאת אומרת, שהוא מושך אותו ואנחנו לא רוצים שיהיה לו מס.

בנוסף, העליתם בפעם הקודמת הערה לגמרי במקום, שאסור שזה יפגע לו ברציפות הביטוחית. ולכן, אני מתחייב פה שנעביר חוזר, שהחוזר הזה יאמר שעקב המשיכה הזאת לא תיפגע זכות הרציפות של הביטוח של אותו עצמאי. זאת אומרת שבגין המרכיב הזה תהיה לו השוואה מלאה למרכיב פיצויים של שכיר - -
היו"ר חיים כץ
שלו ושל בני משפחתו.
משה ברקת
- - אני חושב שבזה אנחנו נותנים לעצמאים מה שהחוק רצה לתת להם במרכיב הזה.
היו"ר חיים כץ
אני מאוד מכבד אותך ומאוד מעריך אותך. לא נכנסתי לעניין הזה, אני אומר לך את האמת. שמעתי מאיזה סוכן ביטוח בדיון הקודם על רציפות ביטוח, הלכתי ובדקתי ואני אקריא לפרוטוקול מה הוא מאבד, מה אתה מתקן לו. דבר נוסף – כשנכנסתי אתמול לסכומים, זה נראה לי בדיחה. אנחנו עכשיו בתקופת קורונה, כשאתה הולך לתת 750 שקל לכל אזרח שמרוויח בערך את המשכורת של העצמאים האלה – זה שבעת העשירונים התחתונים כי אם החובה שלך לשלם – וואלה, כמה רשמתי אתמול בלילה תוך כדי כדורגל? רשמתי שהוא צריך לשלם 4.45 עד 63,000 לשנה, שזה 2,800. 6,000 שקל הוא משלם. אתם בתקופת הקורונה, שכאתה נותן 3,000 שקל למשוך מהחיסכון כי הוא לא צבר יותר מ-42,000 וזה החיסכון שלו, של פנסיית חובה לעצמאים – לכאורה פנסיית חובה כי שנינו יודעים שלא תהיה לו פנסיה מזה, גם אם הוא יחסוך 40 שנה, במספרים האלה הפנסיה שלו תהיה 2,200 שקל ולא מעבר. ואז אחר-כך יגידו שהוא לא מקבל הבטחת הכנסה כי יש לו פנסיה.

אז אם אנחנו רוצים באמת להיטיב עם האנשים האלה – אם אתה רוצה לעשות חקיקה דמוי פיצויים – הכל בסדר. במקרה הזה, שהעצמאים נפגעים קשה, אנחנו צריכים לעשות תקנות נוהל שמאפשרות לעצמאים למשוך עד שליש מהחיסכון שלהם בשלושה תשלומים. לא סגרת עסק, לא פתחת עסק, גם אם הוא משך 3,000 שקל – לא קרה כלום לחיסכון ולא צריך את הבירוקרטיה ולא צריך כלום.
קריאה
תבטל את ההתניות.
היו"ר חיים כץ
אם היית מדבר איתי על זה שאתה נותן לו הטבת מס על סכום – וואלה, אתה נותן לו 500 שקל, 400 שקל על הסכום שהוא מושך. אנחנו לא צריכים להשקיע בזה כל-כך הרבה ולעשות תקנות כאלה ותקנות אחרות. צריך ללכת למהלך מקל על העצמאים כי זאת הכוונה, ולאפשר להם למשוך שליש מהחיסכון במידה והם חסכו 24 חודשים. בוא תחשוב – אם הם חסכו 24 חודשים, הם חסכו שנתיים, הם חסכו 20,000 שקל. אתה מאפשר לו למשוך 6,000 שקל בשלושה תשלומים של 2,000 שקל תשלום, ובשביל זה הוא צריך ללכת ולמלא טפסים ולפרנס איזה עורך-דין או שניים ולהראות שהוא הצהיר וכולי. על מה? תראה את ההגבלות שלך – 24 חודש חסך 20,000 שקל, 21,000, לא חשוב. חסך עם 22,000 עם השליש – זה 7,000 בשלושה תשלומים, בהתניות וכולי, כשהוא מושך 2,000 שקל? לא. צריך לעשות את זה מקל, צריך לעשות את זה הוראת שעה לטווח של מהיום לשנה, ואם אנחנו רוצים אחר-כך לעשות משהו אחר, מיטיב יותר, מקיף יותר, עומקי יותר – אני אתך אבל פה, במקרה דנן, צריך לתת לעצמאים בקל למשוך כי אתה הגבלת 24 חודשים חיסכון 2,000 שקלים. זה מה שהוא מושך לתשלום. אל זה אני צריך בירוקרטיה? על זה אני צריך תקנות? כל משפחה עם שלושה ילדים מקבלת את זה עכשיו בלי פוזות במענק.
נעה בן שבת
הבעיה היחידה שאנחנו פה במסגרת של תקנות שהחוק כן דרש איזו שהיא מסגרת והוא קבע את שלושת התשלומים, והוא קבע שהסף העליון של עצמאי - -
היו"ר חיים כץ
בסדר, אני לא רב אתו, זה מה שהוא קבע אבל צריך להקל בכל ההגבלות.
קריאה
נכון, ולהגמיש.
היו"ר חיים כץ
כל ההגבלות צריכות להימחק. כל עצמאי בתקופת הקורונה – קרי להגביל גם את הזמן – קרי עד סוף שנת 2021, ל-11 חודשים, יוכל למשוך את החיסכון פטור ממס רק כי הוא רוצה, כי הוא מרגיש שהוא נחנק, ואז נתת לו למשוך 2,000 או 3,000 שקל מהכסף שלו.
רועי כהן
אדוני, הם עשו את זה עם קרנות ההשתלמות. הם יודעים לעשות את זה, אתה צודק במאה אחוז – הם עשו את זה עם קרנות ההשתלמות.
היו"ר חיים כץ
אתה בזום. מנהלת הזום, את כולם תשימי ב"מיוט" ותאפשרי להיכנס לדיבור רק למי שאני מאפשר לו. תחזיר את משה ברקת. אתה התפרצת לדיון, רועי, תקבל נזיפה.
משה ברקת
כבוד היושב ראש, אני מבין את מה שאתה אומר ויכול להיות שצריך לעשות תקנות כאלה אבל אלה לא התקנות שעכשיו אנחנו מנסים להעביר. מי כמוך מומחה בפנסיה - -
היו"ר חיים כץ
תראה, אני לא יכול להיות שותף ולגחך את עצמי.
משה ברקת
- - ובסופו של דבר, באחת השיחות שהיו לי גם עם נשיא לה"ב, איך אנחנו דואגים שהעצמאים ידאגו לעצמם. החוק למעשה יצר מסגרת שבו הם יחסכו לפנסיה. עכשיו אתה אומר שזה לא מספיק אז אולי צריך יותר. אתה יודע טוב מאוד שגם קופות גמל להשקעה – אנחנו מנסים להעלות את התקרה וכלים אחרים.
היו"ר חיים כץ
זה לא אני אומר, אתה אומר. אתה אומר שזה לא מספיק. זה מספיק? שנינו יודעים שזה לא מספיק. חיסכון כזה לא ייתן לו פנסיה של 2,500 שקל.
משה ברקת
צריך להתחיל ממשהו. אני לא מזלזל גם לא ב-100 שקל ותאמין לי שאני יודע מניסיון אישי. אני לא מזלזל בחיסכון, גם לא של 100 שקלים בחודש. בסוף תיגמר הקורונה – מה נעשה אחרי הקורונה?
היו"ר חיים כץ
נמשיך לעשות.
משה ברקת
אני אומר: יכול להיות שיש מקום למשיכות נוספות, בואו נחשוב על הדברים האלה אבל כרגע, בואו נסיר את התקלה הזאת שהוא צריך לשלם על משיכה כזאת, ואנשים עושים את זה. אנשים משלמים 35% מס ואנחנו עושים להם פשע אם אנחנו גורמים לכך ולא עוצרים את הדבר הזה.- -
היו"ר חיים כץ
אז תעצור ותן לכולם.
משה ברקת
- - והערת נכון מאוד והבאת את הגורם המקצועי שאמר והעיר לנו לגבי הרציפות הביטוחית – טוב שעשית את זה. טעינו, תיקנו, תהיה גם רציפות ביטוחית אבל בוא - - - בוא נתקדם עם זה.
היו"ר חיים כץ
תקשיב – אני לא יכול לעשות צחוק מחברי הכנסת.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
אנחנו חתיכת צחוק, עזוב...
היו"ר חיים כץ
אתה יכול להיות חתיכת צחוק, אני לא אעשה ממך צחוק, בסדר? אני אשמור על כבודך.
יעקב טסלר (יהדות התורה)
תודה.
היו"ר חיים כץ
כשאני אבקש ממך להצביע ואתה תצביע – זה יהיה רק על דבר שעושה שכל, שנותן משהו ולא דבר שאין עמו שכל. אנחנו נמצאים פה במצב – שמעת את השאלה ששאלתי אותה: ההגבלה פעמיים שמונה רבעונים או 24 חודש? למה? שמונה רבעונים שווה 24 חודש – לא מספיק לכתוב רק פעם אחת?
מיכל היימן
להיפך, זה בא רק להקל אם הוא הפקיד כך או כך כי עצמאי יכול להפקיד - -
היו"ר חיים כץ
24 חודש זה לא מקל ולא כלום. 24 חודש זה גם הנכדה לי, בת שבע, כששואלים אותה מה שוקל יותר? קילו ברזל או קילו נוצות? זה מתאים לה, לנכדה שלי בת השבע.
קריאה
זה לא ישים.
מיכל היימן
זה בא להקל על העצמאי, לומר לו שהוא יכול להפקיד - -
היו"ר חיים כץ
צריך הרבה סבלנות אליכם, באוצר, כי אתם מביאים עורכי-דין להסביר על קרנות פנסיה במקום אנשי שוק ההון. את הלשכה המשפטית אתה מביא להסביר על קרנות פנסיה.
מיכל היימן
קודם כל, אני לא עורכת דין ואני רק אסביר - -
היו"ר חיים כץ
אל תסבירי כלום, אני לא זוכר שקיבלת רשות דיבור בינתיים.

מר ברקת, צריך כהוראת שעה לא לפגוע בחיסכון הפנסיוני של העצמאים, ממש לא לפגוע אבל כהוראת שעה לחצי שנה, לשמונה חודשים, לאפשר להם למשוך את מה שאפשרתם להם למשוך, לא מעבר, אבל בתנאים נוחים יותר ובפחות בירוקרטיה.
נעה בן שבת
אחרי המועד הזה ייכנס לתוקף ההסדר הקבוע או שאנחנו עכשיו לא מעבירים את ההסדר הקבוע?
היו"ר חיים כץ
אני יכול להעביר את ההסדר הקבוע, אני רוצה שיחשבו על ההסדר הקבוע. אני לא יודע. פה אנחנו באים לנסות, בגלל המצוקה, ויש מצוקה, ואני לא רוצה להתרחב למעבר למה שהסכמתם. לא אמרתי 40 – אמרתי שליש-שליש-שליש, לאפשר לכל עצמאי גם אם הוא לא סגר את העסק.
נעה בן שבת
למרות שהחוק דורש שסגר עסק - - - שזה להקל פה בהגדרה - -
היו"ר חיים כץ
נכון, אבל כהוראת שעה לפשט את העניין.
ירון גולן
גברתי היועצת המשפטית, איך הוראת השעה יכולה לפטור את החוק?
נעה בן שבת
לא, הוראת שעה יכולה להגיד אם באופן קבוע אתה דורש שתהיה סגירת תיק וסגירת תיק העוסק, פה תדרוש סגירה זמנית או תאפשר גם - - -
היו"ר חיים כץ
פה אני לא מבין. פה אתם, עורכי-הדין, שיש לכם יכולת בלתי מוגבלת להעלות בכתב ולהביע את רצונותינו, של הח"כים, אני סומך עליכם שבכתיבה אתם תמצאו פתרונות. העקרונות צריכים להיות לא לפגוע בתכנית החיסכון הפנסיונית של העצמאים אבל קרה משהו במדינה הזאת ולצערי כל יום מתים 100 או 80 איש או 70 איש וזה מיותר, ואנחנו יושבים בבית בסגרים והולכים עם מסיכות ונמצאים בין פלסטיקים, ואנחנו רוצים לעזור לעצמאים. משה, אתה פה?
משה ברקת
אני פה.
היו"ר חיים כץ
וצריך למצוא פתרון מקל על המשיכה הזאת. אתם רוצים לעשות את זה? טוב. אתם לא רוצים? גם טוב. לא תרצו לעשות – לא יהיו תקנות. תחשבו טוב על העניין.
ירון גולן
אדוני, אפשר חמש דקות הפסקה?
היו"ר חיים כץ
כן.

(הישיבה נפסקה בשעה 10:57 ונתחדשה בשעה 11:36.)
היו"ר חיים כץ
עדין בוקר. היום ה-27 בינואר 2021, י"ד בשבט התשפ"א. אני מתכבד לחדש את הדיון על הצעת תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל).

בהפסקה שנערכה פה הוחלט שנחלק את התקנות לשני חלקים: 1. תקנות קבועות שיבואו לעגן את המצב של העצמאים בנושא משיכת כספים בקופות גמל ואת קופות החיסכון. 2. ניצור בהוראת שעה, לתקופת הקורונה, שבה נאפשר ונקל על העצמאים שנקלעו למצוקה ויכול להיות שאפילו לא סגרו את העסק שלהם אבל המחזור וההכנסות ירדו בצורה דרמטית – נאפשר למשוך את מה שניתן מקרנות הפנסיה ללא מס באופן מקל. כמו כן, נעגן את כל הזכויות הביטוחיות, כולל הסכומים שהיו לעצמאים טרום המשיכה – אני מדבר על רצף זכויות, על ביטוח שארים, על שארים אחרי פטירה – גובה הסכומים שכוללים גם את הסכום שמשכו – כל זה יהיה מכוסה כאילו לא נמשיך בלי תוספת פרמיה.

אז אתם, האוצר, תשבו עם היועצת המשפטית, תגבשו גם את התקנון ותעבירו לוועדה את התקנון המגובש לפני זה כדי שנוכל להעיר הערות, ואז נבוא ונסגור אתה עניין כמו שצריך.
קריאה
היום?
היו"ר חיים כץ
לא, לא היום. איך היום? זה הרבה עבודה וירידה לפרטים, אנחנו לא מורחים. מאחר ואנחנו קובעים איך תיראה הפנסיה של העצמאים בעתיד ואיך יראו משיכות – לפחות אני צריך להקדיש לזה זמן, להתייעץ, לראות ולשאול בעלי מקצוע. תעשו את זה טוב. מאחר ואין לנו כסף, אנחנו משתמשים בבעלי המקצוע הכי טובים שיש והם מעירים את ההערות הכי קשות שיש אז תתאמצו כי תחשבו שבעלי המקצוע שאנחנו משתמשים בהם – ברמה שלהם הם לפחות כמוכם. לפחות. תלמדו טוב.
דובר >> חוה אתי עטייה (הליכוד)
זה אתם בעוד 10 שנים, תקפצו לשוק הפרטים ותהיו...
היו"ר חיים כץ
תודה רבה. הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 11:39.

קוד המקור של הנתונים