ישיבת ועדה של הכנסת ה-23 מתאריך 07/01/2021

קביעת ועדה לדיון בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), התשפ"א-2021 – פניית יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט. , חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 19 - הוראת שעה), התשפ"א-2021, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (תשלום דמי לידה ליולדת בתקופת אבטלה), התשפ"א-2021 (מ/1387), בכל הקריאות. , תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), התשפ"א-2021

פרוטוקול

 
פרוטוקול של ישיבת ועדה

הכנסת העשרים-ושלוש

הכנסת2
ועדת הכנסת
07/01/2021


מושב שני

פרוטוקול מס' 107
מישיבת ועדת הכנסת
יום חמישי, כ"ג בטבת התשפ"א (07 בינואר 2021), שעה 16:20
סדר היום
1. בקשת יושב-ראש ועדת הכספים למיזוג הצעות חוק הבאות:
1. הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה), התשע"ו-2016 (תיקון), התשפ"א-2020 (מ/1385).
2. הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2020 (פ/2228/23)).

2. בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (תשלום דמי לידה ליולדת בתקופת אבטלה), התשפ"א-2021 (מ/1387), בכל הקריאות.
3. קביעת ועדה לדיון בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), התשפ"א-2021 – פניית יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט.
נכחו
חברי הוועדה: איתן גינזבורג – היו"ר
עמית הלוי
אוסנת הילה מארק
מיכאל מלכיאלי
תהלה פרידמן
הילה שי וזאן
חברי הכנסת
הילה שי וזאן
שלמה קרעי
עופר כסיף
אוסאמה סעדי
אריאל קלנר
יעקב אשר
שבח שטרן
רם שפע
ניצן הורוביץ
מוזמנים
מיכל גולדברג - עו"ד, סגנית בכירה ליועמ"ש משרד הבריאות
ייעוץ משפטי
ארבל אסטרחן
גור בליי
מנהלת הוועדה
נועה בירן - דדון
רישום פרלמנטרי
רמי בן שמעון

בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (תשלום דמי לידה ליולדת בתקופת אבטלה), התשפ"א-2021 (מ/1387), בכל הקריאות.
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. היום יום חמישי, כ"ג בטבת התשפ"א, 7 בינואר 2021. על סדר-היום מספר נושאים. נתחיל מהדברים הפשוטים ואז נעבור לדברים הכבדים. אני בסעיף ב', חברים: בקשת הממשלה להקדמת דיון בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (תשלום דמי לידה ליולדת בתקופת אבטלה), התשפ"א-2021 (מ/1387), בכל הקריאות. זו הצעה ממשלתית שלתעלה להצבעה ביום שני.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
היה ויכוח, לא? בין האוצר לבין - - -
היו"ר איתן גינזבורג
לא. זה היה בסכמה. זה דבר שכולם רוצים. יש על זה הסכמה. יש מישהו שרוצה להתייחס להקדמת הדיון?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
חוק טוב. חוק טוב, צריך לקדם אותו כמה שיותר מהר.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
דנו בוועדה. כרגע משמעבירים וזה חיובי מאוד, זה לגבי השכירות. אבל יש עניין לגבי עצמאיות. עצמאיות לא כלולות כרגע בהצעת החוק.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה בחוק עצמו.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
דיברתי על זה עם מנכ"ל הביטוח הלאומי. הם אמרו שהם מבינים שיש שם בעיה. אנחנו עובדים מולם. נעשה מאמץ להגיע להסכמה כדי שגם עצמאיות ייכנסו. זה חייב לעבור בחקיקה.
היו"ר איתן גינזבורג
ידונו בוועדה בחוק עצמו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
זה בא בסתירה כי דמי אבטלה אין לעצמאים.
היו"ר איתן גינזבורג
זה יידון בוועדה. זה לא קשור - - -
הילה שי וזאן (כחול לבן)
לקראת שנייה ושלישית אנחנו מקווים - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
נכון, לכן אני אומר - - -
היו"ר איתן גינזבורג
נעבור להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון, ירים את ידו.
נועה בירן - דדון
11 בעד.
היו"ר איתן גינזבורג
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת הממשלה – 11
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה – נגיף הקורונה החדש) (תשלום דמי לידה ליולדת בתקופת אבטלה), התשפ"א–2021 נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
פה אחד. הקדמת הדיון אושרה.הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18 והוראת שעה) (תיקון), התשפ"א-2021, מ/1385, הצעת ח"כ אופיר כץ
היו"ר איתן גינזבורג
סעיף ג', סליחה, סעיף א': בקשת יושב-ראש ועדת כספים למיזוג הצעות החוק הבאות: הצעת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) והצעת חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב). יש כאן בקשה של יושב-ראש ועדת הכספים למיזוג שתי הצעות החוק.
ארבל אסטרחן
תגיד את המספרים שלהן לפרוטוקול.
היו"ר איתן גינזבורג
ממשלתית: 1385; פרטית: פ/2228/23. אני מבין שזה בהסכמה גם כן. מישהו רוצה להתייחס למיזוג שתי הצעות החוק?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אלה שתי הצעות שעברו בוועדת הכספים.
היו"ר איתן גינזבורג
אם כך, נעבור להצבעה. מי בעד מיזוג שתי ההצעות ירים את ידו.
נועה בירן - דדון
11 בעד.
היו"ר איתן גינזבורג
מי נגד? מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת יו"ר ועדת כספים – 11
נגד – אין
נמנעים – אין
הצעת יו"ר ועדת כספים למיזוג שתי הצעות החוק, נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
הצעות החוק ימוזגו.קביעת ועדה לדיון בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), התשפ"א-2021 – פניית יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט.
היו"ר איתן גינזבורג
סעיף ג' - קביעת ועדה לדיון בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), התשפ"א–2021. פניית יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט בדרישה לכינוס דחוף של ועדת הכנסת לטובת דיון שיקבע איזו ועדה תדון בתקנות הסמכויות המיוחדות ביחס לסגר שאמור עכשיו להיות נדון.

אנחנו יודעים שהממשלה העבירה את זה לוועדת חוקה, ויושב-ראש ועדת חינוך ביקש את כינוס הוועדה כדי לדון היכן ידונו הנושאים שקשורים, בעיקר נושא החינוך. בבקשה, אדוני יושב-ראש ועדת חינוך.
רם שפע (כחול לבן)
שלום לכולם, אחר צוהריים טובים. האמת, לא תכננתי שלא אני אהיה פה ולא אתם תהיו פה, אבל הממשלה, כמו שהיא אוהבת, ניסתה לעשות מחטף – בואו נקרא לילד בשמו. במהלך כל החודשים האחרונים יש התנהלות סדורה – יעקב אשר יודע את זה, אני יודע את זה, חבר הכנסת מרגי יודע את זה וכך גם חיים כץ - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
מה - - -
רם שפע (כחול לבן)
אמרתי שאתה יודע שיש התנהלות סדורה. לא אמרתי שום דבר מעבר לזה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני בעד התנהלות סדורה.
רם שפע (כחול לבן)
- - שמעבירים את התקנות, את כל התקנות, לוועדה התחומית שעליהן היא אמונה אני כיו"ר ועדת חינוך, יעקב כיו"ר חוק, חוקה ומשפט וכו'.

הפעם, אחרי 16 או 17 תקנות ברצף, אני לא זוכר את המספר המדויק, קיבלו החלטה לאגם את כל התקנות ביחד שזה אולי כשר חוקית, אבל ברור לכם שזו חריגה מאוד מאוד בוטה מהנוהג, כדי לדלג על הדיון בוועדת חינוך ואולי גם לדלג על ועדת כלכלה, לא יודע, תכף היועץ המשפטי יגיד אם זה נהוג או לא.
אז מן הסתם ביקשתי, פניתי לוועדת הכנסת ואמרתי: רגע, מה קורה פה? כל ועדה צריכה לדון בנושא שעליו היא אמונה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תגיד, אתה שלחת התנחומים לעשרות המשפחות שמתו להם מתים בקורונה - - - בגלל ההתנהלות - - -
היו"ר איתן גינזבורג
שלמה קרעי, חבר הכנסת קרעי, אתה ביקשת רשות דיבור - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
שלמה, שלמה, הוא כמו יפעת שאשא, כל אחד רוצה להיות פופוליסט בתחום - - -
היו"ר איתן גינזבורג
רגע, חברת הכנסת אוסנת מארק, לא מקובל. חברת הכנסת מארק, אני מבקש ממך תכבדו את הבקשה, תנו לו להגיד מה שהוא רוצה ותקבלו רשות דיבור.
רם שפע (כחול לבן)
חבר'ה, אני לא יודע אם שמתם לב אבל יש פה בינתיים דיון ענייני, בואו ננסה לשמור עליו ככה. בקשתי מאוד פשוטה מכל חברי הכנסת, לא לסטות לשיקולים של קואליציה, אופוזיציה אלא של כנסת, ממשלה.

מה שקורה זה שהממשלה כל פעם שהיא רואה שהכנסת – אגב, אני מזכיר, בוועדת חינוך יש את כל סיעות הבית שהצביעו על ההחלטה - - - אנשים מרוב המפלגות בכנסת שלנו. ולכן מה שאני חושב שמצופה מכל מי שיושב כאן זה להגיד: רגע, כל מה שהבקשה של רם אומרת זה שיפצלו את התקנות של הקורונה, כל תקנה לוועדה עליה היא אמונה. מאוד מאוד מאוד פשוט, מה שמגיע לכלכלה, יישאר בכלכלה; מה שצריך להיות בחוק, חוקה ומשפט, יהיה בחוק, חוקה ומשפט.

בסוף, הממשלה אוהבת לדרוס את הכנסת כל פעם שהכנסת לא עושה את מה שהממשלה רוצה והיא לא החותמת גומי שביבי מצפה מכולנו להיות. זאת השורה התחתונה. זה לא עניין, לא קשור אלי, זה לא קשור, לא ליעקב אשר – זה קשור למהות של מה התפקיד של הכנסת. והתפקיד של הכנסת הוא לפקח על הממשלה ומדי פעם גם לשנות את החלטות הממשלה, לא כשיטה אלא לפעמים, כשזה הדבר המהותי והנכון לעשות.

לכן בעיניי, מי שבוחר לא לאפשר את הדיון הזה או - - - אגב, בוועדת חינוך, אני רוצה גם להגיד יותר מזה, יעקב אשר, אני לא יודע גם אתה מסכים לזה, אין לי שום עניין עכשיו לקצר את תוקף הסגר. הנה, אני אומר לכם את זה פה, אני לא חושב שצריך. יש סגר כשיש הבנה של כולנו, ואמרתי את זה אפילו בשבוע שעבר, אם הממשלה החליטה לסגור את כל המערכות, יש בזה הרבה היגיון. בשבוע שעבר היא החליטה לעשות מין מיש-מש שכזה.

ולכן אני אומר, אם יש סגר, כשהוא יסתיים או כעבור שבוע או שבועיים, כל ועדה צריכה לדון בתקנות שנוגעות אליה. מאוד פשוט. ולכן האפשרויות העומדות בפניכם הן או להעביר את זה לוועדת חוק, חוקה ומשפט בתקווה שחבר הכנסת יעקב אשר יסכים שהממשלה תתחייב שבפעם הבאה שהיא מביאה תקנות, היא מפצלת אותן כמו שהיא עשתה תמיד בחודשים האחרונים, או להעביר את זה אלי שאני אתחייב לזה. זה הכול, פשוט, אין פה שום דבר פוליטי, למרות שאני מניח שאוסנת מארק ושלמה קרעי ינסו לקחת את זה לשם. ניסיתי להיות הכי ענייני שאני יכול, אני מקווה שגם אתם.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה, אדוני. תודה רבה.

לפני שיתחילו לדבר כולם, אני מבקש את התייחסותו של היועץ המשפטי של ועדת חוקה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
יש פה שני מחותנים. שני המחותנים מציגים למה הם חושבים שהם המחותנים הראשיים, אחר תשמע את - - - כך אני חושב.
היו"ר איתן גינזבורג
אפשר כך ואפשר כך. כן, יעקב, בבקשה, יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט.
יעקב אשר (יהדות התורה)
אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ידידי רם שפע, אני רוצה לומר, קודם כל, בשביל שלא יהיו הרגשה או טעויות שאת החקיקה הזאת של להעביר דברים ספציפיים לוועדות ספציפיות קידם עבדך הנאמן כיושב-ראש ועדת חוקה במודע. זאת אומרת, אם הייתי אימפריאליסט כזה גדול, הייתי מעביר את הכול. ואגב, היו חברים בוועדה שלחצו עליי אז, אמרו: למה? תשאיר את הכול בוועדת חוקה. אתה יודע, כל אחד שיש לו את מה שנקרא את הארמון היותר גדול, זה עובד פה בכנסת, נכון אוסאמה? יש כאלה דברים. אנחנו במודע.

עשינו את החקיקה הזאת ועשינו את זה בעצם משתי סיבות: א', מסיבה של לוחות זמנים. לקחנו בחשבון והבנו שיש דברים שיצטרכו להידון בו-זמנית כשצריך, כי היו עוד דברים, אתם יודעים, שבאמת ועדת חוקה טבעה בקורונה הזאת. הרבה מאוד דברים שנמצאים על סדר-היום שלנו היינו צריכים לדחות ולחכות.

דבר שני, שהוא לא פחות חשוב, שבאמת הבנו ודיברנו שיש דברים שכשבאים להחלטות נקודתיות ספציפיות שקשורות יותר באמת לדברים ספציפיים עם הסתכלות יותר רוחבית הצידה, אז זה צריך ללכת לוועדה שמטפלת באותם דברים במשך כל השנה.

עכשיו, בלשון החוק שאנחנו מדברים עליו כתוב: כל אחת מהוועדות שבתחום אחריותן. אבל הוועדה שהתקנות הן בעיקרן בתחום ענייניה. אני רוצה לומר שהסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, ידידי רם, מעבר לפוליטיקה ולדברים אחרים שכביכול לא קיימים פה כרגע, בוא נעשה – איך קוראים לזה בבתי המשפט? חומה סינית, נכון?
רם שפע (כחול לבן)
יש לנו פה הרבה חומות.
יעקב אשר (יהדות התורה)
בוא נעשה חומה סינית. אני אומר לך שבחומה סינית גם טנק יכול לעבור, אבל לא חשוב. אבל בוא נגיד שיש חומה סינית כרגע. כשאנחנו מסתכלים עכשיו בסיטואציה שיש לנו, אמנם היא הייתה כבר פעם בצורה כזאת, אבל הסיטואציה כרגע מדברת בעצם על סגר כולל, כמעט האולטימטיבי והחזק ביותר על כל הדברים.

אין פה דברים שלכאורה בימים כתיקונם צריך – וגם אתה בעצמך אמרת: אני לא מתכוון בכלל שלא לקבל את ההצעה הזאת כמו שהיא היום. לכן אני חושב שדווקא יש יתרון בעניין הזה כשמסתכלים על הכול, כולם פה באותו ברוך, באותו סגר שאין לנו ברירה, אנחנו כולם עושים את זה מתוך תקווה שאחרי השבועיים האלה נצא כולם ונהיה בני חורין מהקורונה הזאת, מקווים לפחות, מתפללים לפחות.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אתה יודע שזאת לא הכוונה של הסגר.
יעקב אשר (יהדות התורה)
לכן אני אומר שדווקא כאן ודווקא משתי הסיבות העיקריות שאני זוכר, כי הרי תמיד אומרים: מה הייתה כוונת המחוקק. אני חושב שמי שיכול להגיד מה הייתה כוונת המחוקק אלה חבריי בוועדה שחוקקו את החוק הקורונה הגדול וכמובן גם היושב-ראש שלה.

אני אומר שכוונת המחוקק באמת הייתה, א', קיצור זמנים ולא והארכתם כמו שאנחנו עושים כרגע; ב', הכוונה שלהם הייתה באמת לפעמים הסתכלות ספציפית על משהו מסוים. אם היינו במצב שאין סגר מוחלט על הכול אלא שיהיה סגר דרדלה במשהו אחד, וסגר אחר בתחום אחר, וחינוך – ניסו להלביש על זה דברים מיוחדים, פה הייתי יכול להבין את זה.

אבל הבקשה שלי לא מגיעה, לא מאימפריאליזם ואני לא חוטף דברים של אחרים ואני גם לא רוצה לחטוף דברים של אחרים. אתה צריך לעשות פעם אחת תיקון היסטורי למי ששכח, כי היינו פה בדיון לפני הרבה חודשים, כי תמיד באים ואומרים שלקחו לוועדת הקורונה את הסמכויות שהיו לה – אז אני רוצה להזכיר לכולם וכולם פה יודעים את זה והפרוטוקול יודע את זה, שמה שהיה בזמנו שהגיע לוועדת קורונה היה משהו שהגיע כשבא אלי יושב-ראש הקואליציה וביקש שחלק מהתקנות, שהיו כמה תקש"חים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
מה שהגיע לקורונה, היה צריך להגיע לחוקה. זה מה שאתה רוצה להגיד. שאשא ביטון ביקשה שזה יגיע אליה.
יעקב אשר (יהדות התורה)
נכון. וביקשו את הוויתור שלי לעניין הזה. חלק מהשכנוע היה, א', כי ביקש ממני יושב-ראש הקואליציה, כי אז היה לו כנראה עניין הוא בטח מצטער על זה היום מאוד, אבל זה מה שהיה. והדבר השני היה, שבאמת באותה תקופה היו לנו עוד 5-4 תקנות כבדות מאוד, בין היתר, חוק הקורונה הגדול שהיינו עוד באמצע לחוקק אותו. אז הסכמתי חד-פעמית. אחר כך כבר קיבלו תיאבון.

חברים, אני לא שודד, ועדת החוקה נלחמה איתי ביחד, כולם, על העניין הזה. אני חושב שכאן זו לא שאלה של מלחמה, רם ידידי, וזה בטח לא ברמה האישית. אבל אני חושב שיש הצדקה, אם אנחנו כבר מעלים את השאלה הפילוסופית, המשפטית הזאת, בדקתי רק דבר אחד: האם זה חוקי. מבחינת החוקיות שלו, התשובות שקיבלתי - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אז אנחנו - - -
יעקב אשר (יהדות התורה)
אני מסיים. לכן אני אומר שאם אנחנו מדברים על הצדקה, אז ההצדקה זו הסיטואציה עכשיו שאנחנו מדברים על סגר מלא, אולטימטיבי לכולם. כל אחד מבין שאם מושבתים כל הדברים, אז גם מושבת זה, אבל הוועדה, גם שלי או זו שתדון בה לפי החלטת הוועדה הזו, תשקול את כל השיקולים העניינים, האם לסגור או לא לסגור וכו', אבל במבט אחד רחב על הכול. תודה רבה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה.

לפני שנפתח את הדיון לפי סדר הנרשמים, אני מבקש מהיועץ המשפטי של ועדת חוקה, חוק ומשפט לומר את דעתו המשפטית שהיא, אני מבין, דעת הלשכה המשפטית כולה, נכון ארבל?
ארבל אסטרחן
כן, כן.
היו"ר איתן גינזבורג
ביחס לסוגיה שעולה בפנינו, ואז נוכל גם להתייחס ולראות את הדברים בצורה רחבה ומלאה ושלמה. בבקשה, ד"ר גור בליי.
גור בליי
חוק הסמכויות קובע שנושא מגיע לכל אחת מהוועדות בהתאם לנושא שבו מדובר. כל אחד מהנושאים הולך לוועדה מסוימת. כך מוגדר בהגדרה של ועדה של הכנסת. אבל גם כתוב שאם הנושא הוא בתחום ענייניהן של שתי ועדות או יותר מבין הוועדות האלה: חוקה, חינוך, עבודה וכלכלה – אלה הוועדות הרלוונטיות – זה ילך לוועדה שהתקנות הן בעיקרן בתחום ענייניה, אלא אם כן ועדת הכנסת קבעה ועדה אחרת מבין אותן ועדות לבקשת יושב-ראש מהוועדות האמורות. זה בעצם המקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו. הממשלה שלחה לוועדת חוקה כי אמרה שזה בעיקר בתחום של ועדת חוקה, ויו"ר ועדת החינוך פנה לוועדת הכנסת שהיא תחזיר בדבר.

אז קודם כל, ברור לגמרי שחוק הסמכויות מכיר באפשרות שקובץ אחד של תקנות יעסוק בעניינים שנוגעים ליותר מוועדה אחת. לכן יש מענה לזה – מה קורה אז? התקנות מגיעות לוועדה שהתקנות הן בעיקרן בתחום ענייניה.

לכן אין מניעה עקרונית מבחינת חוק הסמכויות להביא תקנות שכוללות גם נושאים של ועדת חוקה, גם חינוך וגם כלכלה, להביא אותם לוועדה מסוימת, לוועדת חוקה.

מעבר לזה, גם אפשר לומר שעיקר התקנות הוא בוועדת חוקה במובן הזה שגם מבחינה כמותית ההיקף בעמודים של התקנות הנוגעים לנושאים של ועדת חוקה וגם מהותית, התקנות של ועדת חוקה כוללות מרכיבים משמעותיים מאוד בסגר. בראש וראשונה, סגירה מוחלטת בכפוף לחריגים של מקומות העבודה וגם ההחמרות בהגבלת פעילות בנושא של הסגר עצמו. אבל גם נושאים כבדים של ועדות אחרות של סגירת מערכת החינוך, ובצורה יותר משנית הנושא של התחבורה.

מצד שני, עד היום, זה נכון מה שנאמר פה, הנוהג של הממשלה מאז שנחקק החוק הסמכויות בחודשים האחרונים, היה לפצל את התקנות לפי נושאים. גם בסגרים הקודמים וגם באופן שוטף היו שולחים תקנות חינוך לוועדת חינוך, תקנות חוקה לחוקה, התקנות תחבורה נגיד לכלכלה. והיה את הקטע הזה של שתי ועדות ביחד רק כשהיה נושא שולי. זאת אומרת, העיקר היה בוועדה והיה משהו שולי או קטן יחסית של ועדה נוספת.

כמו שציין יו"ר ועדת חוקה קודם, זו הייתה גם התפיסה הבסיסית בחוק הסמכויות. באמת הוועדה, כמו שציין יו"ר ועדת חוקה, התלבטה אם לרכז הכול, והיו מחשבות לרכז הכול בוועדה אחת או לבזר את זה לכל ועדה לפי האחריות שלה ולפי המומחיות שלה.

בסופו של דבר, הכנסת בחרה - - - ולהגיד: לא, אנחנו מעדיפים את המומחיות, זה ילך בעיקרון, כל נושא לוועדה שלו. לכן מבחינה מהותית אני חושב שעל הממשלה לתת הסברים טובים למה היא סוטה, קודם כל, מה מהנוהג שהתפתח ומהתפיסה הבסיסית של חוק הסמכויות, שהכנסת החליטה עליו, למה יש הצדקה לחרוג ממנו ולאגד ביחד ולא ללכת עם כל נושא לוועדה שלו והאם היא לא חושבת שזה עלול לפגוע באיכות של הביקורת הפרלמנטרית על הדבר הזה.

הוועדה צריכה לשמוע ולראות מה דעתה על ההסברים האלה אבל מבחינת גדר העניין, אני מציין פה כי נשאלה השאלה הזאת, אני חושב שאין פה עניין של אי-חוקיות, הוועדה יכולה להחליט כך ולהחליט אחרת בהתאם למה שהיא משתכנעת, וגם כי נשאלתי על הדבר הזה. גם אין אפשרות לפצל את זה כי התקנות מגיעות כמקשה אחת מהממשלה ובסופו של דבר צריך להעביר את זה לאחת מהוועדות האלה.

אז אני חושב שבסופו של דבר צריך גם לשמוע מהממשלה למה היא הולכת לכיוון הזה ובסוף הוועדה צריכה להכריע, בהתאם לאופציות השונות שמבחינה חוקית היא רשאית להכריע ביניהן.
היו"ר איתן גינזבורג
בטרם אני אתן לראשון הדוברים, אולי נציגת הממשלה, עורכת הדין מיכל גולדברג, סגנית בכירה ליועמ"ש משרד הבריאות, שבעצם ביקשו את התקנות האלה בצורה הזאת והם שעמדו מאחורי התקנה האחודה הזאת, אולי תעני על שאלה בסיסית: למה שיניתם את דרככם הפעם לעומת פעמים קודמות, לעומת סגר קודם של חגי תשרי, למשל.
מיכל גולדברג
תודה, אדוני היושב-ראש, אשמח להתייחס. אנחנו כבר כמעט שנה נמצאים במצב חירום מיוחד של נגיף הקורונה וההגבלות שמוטלות בשל אותו נגיף. אבל בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, אם אני אחזור קצת אחורה, ב-23 בדצמבר, לפני שבועיים בדיוק או קצת יותר, הממשלה קיבלה החלטה עקב ההתגברות התחלואה, לגבי הטלת סגר נוסף, בעצם הסגר השלישי.

ההחלטה התקבלה ב-23 בדצמבר והוטלו מגבלות שונות בהתאם לאותה החלטה. כמו שאמרתי, הממשלה החליטה ב-23 בדצמבר, עקב החמרה בתחלואה, זה היה לפני שבועיים, התכנסה הממשלה והחליטה על הטלת מגבלות, בעצם על הטלת סגר שלישי.

מאז חלפו שבועיים ולצערנו לא רק שאותותיו של אותו סגר שלישי לא ניכרות, אלא אנחנו נמצאים במצב חסר תקדים שלא היה עד עכשיו כדוגמתו. אנחנו נמצאים במצב שיא של תחלואה, של חולים מאומתים שמתגלים מדי יום. אחוז החולים המאומתים מכלל הבדיקות – מספר הבדיקות לא עולה, אבל אחוז המאומתים שמתגלים כן עולה. התחלואה מפושטת יותר ויותר ערים, יותר ויותר ערים אדומות. כבר מזמן עזבנו את הטקטיקה של אזורים מוגבלים - - - באזורים מוגבלים התחלואה מפושטת וגבוהה מאוד מכל המדינה. לצערנו הרב, גם מספר המתים עולה מדי יום בצורה משמעותית ומספר החולים הקשים, ומערכת הבריאות נמצאת במצב לא פשוט, ואם זה יימשך כך, אנחנו עלולים להגיע למצב קשה מאוד.

בהתאם לזה התכנסה הממשלה ב-5 בינואר והחליטה שלא די במגבלות שהוטלו שהוחלט עליהם ב-23 בדצמבר. צריך ללכת פה למשהו אחר: למגבלות, לסגר מאוד מאוד הדוק ומשמעותי, למגבלות מאוד משמעותיות.

אני לא מומחית לאפידמיולוגיה, אבל אחרי שנה עם הקורונה פה כולנו מבינים שככל שהמגבלות הדוקות יותר, אנחנו מקווים שהתקופה שבה המגבלות יחולו תהיה קצרה יותר.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
זה לא נכון.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
אבל זה לא עונה על השאלה.
רם שפע (כחול לבן)
איך זה קשור לעניין?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
זה גם לא נכון.
מיכל גולדברג
לכן הממשלה החליטה על הטלת מגבלות אמד מחמירות בכלל התחומים: בתחום התעסוקה, בתחום העבודה, בתחום החינוך, בתחום הגבלת הפעילות, בתחום ההתקהלויות. ההגבלות הן הגבלות שכולן יחולו כהוראת שעה לתקופה של 14 יום כמקשה אחת מתוך ההבנה שאי-אפשר להפריד בין התחומים. ברגע שמפרידים בין התחומים, אנחנו מקבלים - - -
רם שפע (כחול לבן)
גברתי, כבר 3 חודשים יש הפרדה וגם בסגר השני שהיה חמור כמו זה, זה היה מופרד.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גם בסגר לפני 3 שבועות עמדת משרד המשפטים – אנחנו עכשיו לא שואלים אותך מבחינה בריאותית. התפקיד שלך עכשיו הוא לא משרד הבריאות שיבואו ויצדיקו את התקנות. כולנו מבינים, אפילו רם שפע אמר שמבחינתו ברור שצריך סגר וצריך סגר מלא. אנחנו כל הזמן אומרים כאילו הסגר הזה, זה הממשלה עשתה. הזיג-זג הוא של הממשלה.

אנחנו שואלים עכשיו משפטית, משפטית, למה לא מפרידים כל ועדה בתחום שלה כפי שהיה כל הזמן עד היום, גם בסגר הראשון, גם בסגר השני וגם בסגר השלישי. זו השאלה. אנחנו רוצים תשובה משפטית.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
הוחלט מהרביעי והלאה לשנות את זה. מהסגר הרביעי משנים את זה. מה הבעיה?
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אז שהוא תגיד.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אני אגיד לך – זו העמדת פנים, מלכיאלי. אתה יודע שהסיבה מאחורי זה היא סיבה פוליטית גרידא.
היו"ר איתן גינזבורג
עופר כסיף, אתה ויתרת על רשות דיבור? אתה כבר ויתרת רשות דיבור?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
לא. למה?
היו"ר איתן גינזבורג
כי אתה מדבר בלי רשות דיבור.

לא קיבלתי עדיין תשובה למה בסגר הקודם בחגי תשרי פיצלתם את זה ל-3 ועדות ועכשיו לא.
מיכאל מלכיאלי (ש"ס)
עופר, אם אתה חושב שמשרדי הממשלה מתעסקים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת, אתם רוצים להגיע בסוף לדיון?
מיכל גולדברג
התשובה אמוד פשוטה. אנחנו לא נמצאים, לצערנו, בכלל במצב שהיינו בתחילת הסגר השני. וכמו שהדגשתי - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
המספרים בסגר השני היו פי כמה יותר מאשר היום. הגענו ליותר – 9,000. אני מזכיר לך, הגענו ל-9,000.
מיכל גולדברג
זה לא נכון. אנחנו לא נמצאים באותו מצב, אנחנו נמצאים במצב קשה בהרבה. אנחנו גם לא נמצאים במצב שהיינו ב-23 בדצמבר - - - סגר שלישי. ראינו שזה לא עובד, אנחנו נמצאים במצב של תחלואה מאוד קשה. בכוונה צרפנו חוות דעת אפידמיולוגיות - - - שם מפורטים הנתונים, הם נמצאים בפני חברי כנסת, אני מניחה.

אנחנו נמצאים במצב אחר. אנחנו נמצאים במצב שמחייב ראייה כוללת של כלל התחומים מתוך הבנה שחייבת להיות כאן ראייה כוללת. בלי ראייה כוללת זה פשוט לא ילך. המטרה היא אותה מטרה, התכלית היא מניעת התפשטות הנגיף שמתפשט כרגע בקצב גבוה מאוד. וכדי להגיע למטרה הזו, אין מה לעשות, אני חושבת שכולם מבינים אחרי שנה שמה שנדרש זה ריחוק של מגעים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
הכול ברור. גברתי, זו לא השאלה. השאלה היא חוקתית. גברתי, היא חוקתית. למה ביקשתם לפצל את זה? למה פעלתם באופן מסוים עד היום ולמה במקרה הזה איגדתם הכול בתקנה אחת. על זה הדיון – על כל השאר נדבר בוועדת חוקה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
פוליטיקה אנחנו מבינים. אנחנו רוצים משפטית.
היו"ר איתן גינזבורג
יש שאלה קונקרטית, ואת הולכת מסביב.
מיכל גולדברג
אני אשמח להסביר.
היו"ר איתן גינזבורג
אז בבקשה.
מיכל גולדברג
מבחינה חוקתית, כמו שהסביר גם היועץ המשפטי של הוועדה, מבחינה חוקתית נדרש פה פיקוח פרלמנטרי של ועדה של הכנסת. חשוב שהדברים יובאו לאותה ועדה של הכנסת שתקיים את הפיקוח הפרלמנטרי כפי שנדרש בהתאם לחוק כמקשה אחת.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מי אמר? איפה כתוב?
מיכל גולדברג
זאת עמדת הממשלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
עמדת הממשלה עכשיו.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
זו לא עמדה משפטית.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה עמדת הממשלה – תגידו את האמת. תגידו את האמת וזהו. תגידו שזו פוליטיקה.
מיכל גולדברג
האמת היא שאנחנו נמצאים במצב של תחלואה קטסטרופלית - - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
לא רלוונטי. אבל זה לא רלוונטי.
היו"ר איתן גינזבורג
זו תשובה שלה, לא שלך. תכף תגיד את דבריך שהיו הכי רלוונטיים לך.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
היא לא עונה לשאלה שהיא נשאלה.
היו"ר איתן גינזבורג
היא עונה איך שהיא רוצה לענות. אתה רוצה גם להנדס את התשובה?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
היא צריכה לענות.
היו"ר איתן גינזבורג
התשובה היא שלה, לא שלך.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אתה גם לא תהנדס את מה שיש לי להגיד.
היו"ר איתן גינזבורג
כן, בבקשה.
מיכל גולדברג
ולכן נדרש פה הידוק - - -
קריאה
אתה רוצה להרביץ לה, עופר?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
לא. זה התפקיד של הפשיסטים. אתם יודעים מה זה, לא אני.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת כסיף, תודה.
מיכל גולדברג
לכן נדרש פה הידוק כולל של המגבלות בכלל התחומים. ולכן גם חשוב שהביקורת – לכן התקנות הובאו כמקשה אחת. חשוב שתתקיים ביקורת פרלמנטרית, חשוב שהביקורת הפרלמנטרית תהיה אחת.

לחברי הכנסת, לכנסת, יש סמכות לאשר את התקנות כולן או חלקן. חשוב שחברי הכנסת שמקבלים את ההחלטה הזו יהיו – זו תהיה אותה ועדה שתקבל. ועדה אחת תקבל את ההחלטה. אם חברי הכנסת יחליטו לא לאשר חלק מסוים של התקנות, ברור לכולם שזה בא על חשבון משהו. אז חשוב מאוד שתתקיים הביקורת הפרלמנטרית, אבל חשוב שהיא תתקיים כמקשה אחת.
היו"ר איתן גינזבורג
ואין חשיבות לתחום המומחיות של הוועדה שתדון בזה?
מיכל גולדברג
בהקשר הזה לא מכיוון שההגבלות, אם אפשר לומר את זה ככה, הן מאוד מחמירות אבל הן - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל זה מה שהיה גם בסגר השני. מה ההבדל? אני שואל אותך שאלה פשוטה: מה ההבדל בין הסגר השני לסגר השלישי. מה ההבדל?
מיכל גולדברג
ההגבלות כאן בתחום החינוך הן מאוד - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לא דנים פה בנושא חינוכי. דנים פה בנושא של סגר, למה צריך עכשיו פתאום לפצל את זה? מה זה משנה?
תהלה פרידמן (כחול לבן)
שליש מהתקנות הן חינוך.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אוקיי, אבל זה לא שדנים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אוסנת, את רשומה, למה להפריע לה. היא במשפט אחרון. בבקשה, מיכל.
מיכל גולדברג
ההגבלות בתחום החינוך הן פשוטות: סגירת כל מערכת החינוך לתקופה קצובה של שבועיים, כשההחרגה היחידה היא המגבלות שהמחוקק קבע בסעיף 10(ג) לחוק. אלה המגבלות שיהיו. אלה מגבלות שנדונו בעבר בהצעת החוק. אלה המגבלות שהיו בתחום החינוך.

עוד פעם, חשוב להבין כי מדובר, גם מבחינה מהותית, בסט אחד של תקנות של הידוק מגבלות שאנחנו מבקשים אותו כהוראת שעה בכלל התחומים לתקופה של שבועיים.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה. תודה.

חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תודה רבה, אדוני יושב הראש. לגופו של עניין, ממש בקצרה כי כבר דיברו מספיק, מדובר כאן בסגר כללי. אין פה עניין של תקנות מסוימות לוועדת חינוך או לוועדת כלכלה או לוועדת העבודה והרווחה. סגר כללי, אף אחד לא צריך שום ועדה שתטפל במגזרים שבתחומי אחריותה, זה לא העניין.

וגם – איפה יושב-ראש ועדת החינוך? – רם שפע אמר: אני מסכים שצריך להיות סגר. מסכים, אז למה הוא מטרלל אותנו? מדינה שלמה עכשיו על השיגעונות של רם שפע. אלא מה, אנחנו כאן בעטיו של זרע הפורענות שזרעה כאן חברת הכנסת שאשא-ביטון. היא הוכיחה לכולם שלהיות פופוליסט בעניינים האלה, גם אם זה על חשבון סיכון בריאותם של אזרחי מדינת ישראל, זה משתלם. כדי לקבל ליטוף תקשורתי ומקום גבוה במפלגת פליטים חדשה, צריך להיות פופוליסט. פשוט ככה, גם אם מסכנים חיים.

אז חבר הכנסת שפע, שחבל שהוא לא שומע את זה, הוא ראה מה עשה ולמד. הוא ראה שזה משתלם: היא קיבלה תפקיד של ממלאת מקום ראש הממשלה התיאורטי, אז הוא גם רוצה. בגלל חבר הכנסת שפע ובגלל פופוליסטים כמוהו הגענו כבר לעשרות מתים מדי יום, אדוני יושב הראש, ואורים את זה, משרד הבריאות אומר את זה, כולם אומרים את זה בכל מקום.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
לא, לא. לא נכון.
שלמה קרעי (הליכוד)
במקום להתבייש ולהתנצל - - -
תהלה פרידמן (כחול לבן)
שלמה, הגענו למתים בגלל חוסר אכיפה בערים אדומות, בגלל חתונה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
הגענו לזה בגלל - - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
בגלל איש אחד - - -
קריאות
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
- - - כולם מבינים את זה, לכולנו יש ילדים וכל יום לימודים יש מורה או תלמיד שמדביק את כולם וכולם מבינים שהסגר הזה לא אפקטיבי בגלל שמערכת החינוך פועלת כרגיל. רם שפע ופופוליסטים כמוהו הם אלה שגרמו לזה. אז הוא מעז לבוא ובמקום - - -
הילה שי וזאן (כחול לבן)
ועכשיו היא תיסגר לגמרי?
שלמה קרעי (הליכוד)
בוודאי.
קריאות
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
במקום לבוא ולהתנצל כאן על המחדל הזה, מעזים עוד לבוא לכאן ולדרוש שוב להמשיך את המחדל. לעשות עוד פופוליזם על חשבון אזרחי ישראל. במדינה מתוקנת, יושב-ראש ועדת חינוך כזה היה נאלץ להתפטר בבושת פנים. אבל כאן, כל מה שהוא אנטי ביבי זוכה לכבוד ולהערכה.

אני מבקש, אדוני יושב הראש, לסיכום, שאנחנו לא נמשיך את הדיון הזה עד שרם שפע יגיד לנו מהי המפלגה הבאה שהוא מתכנן לחבור אליה ומי הבטיח לו שם מקום גבוה ברשימה כדי להמשיך האת התוהו ובוהו הזה ושלא נצא מהמגפה לפני הבחירות.
הילה שי וזאן (כחול לבן)
- - -
שלמה קרעי (הליכוד)
זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין.
היו"ר איתן גינזבורג
שלמה, תודה. תודה רבה.
שלמה קרעי (הליכוד)
העניין הוא פופוליסטי ולא ענייני. כולם מבינים את זה. אסור לתת לוועדת החינוך, אדוני, שום חוק, שום תקנה. היא איבדה את כל הלגיטימיות שלה בראשות רם שפע, ואנחנו צריכים להעביר את זה לוועדת חוקה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה.

חבר הכנסת כסיף.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
כשעבר חוק הקורונה הגדול, הזהרנו ואמרנו שהחוק הזה מטרתו לאיין את הכנסת, לבטל את הכנסת וועדותיה ולהעביר את הסמכויות שלה לממשלה. אנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם בכל התקנות ההזויות האלה ובכל הסגרים שהמומחים מתנגדים להם.

מאיגוד רופאי הציבור ודרך מועצת החירום לענייני הקורונה, כל המומחים מתנגדים לסגר פעם אחרי פעם ומסבירים מדעית ורפואית מדוע הסגר הזה כמו הקודמים, וזה אולי יותר, נעשים מסיבות פוליטיות של אדם אחד, של מושחת שיושב ונאחז בקרנות המזבח בבית בלפור ומפחד ורועד מפחד מבית המשפט, וכל מה שהוא מנסה לעשות, כרגע גם, זה לדחות עוד פעם את המשפט שלו. וכל מה שהוא מנסה לעשות זה לא למען בריאות הציבור אלא זה אך ורק לטובתו הוא.

יש לו מספיק שופרות ומשרתים נאמנים שמלקקים לו ויושבים גם בוועדה הזאת, ולכן רוצים שזה יעבור לוועדת חוקה.
שלמה קרעי (הליכוד)
תמשיכו לנסות לדאוג שהמגפה תתפשט – ואנחנו נחסן את אזרחי ישראל על אפך ועל חמתך.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
מי שהוא הפופוליסט פה זה מי שמשתמש השכם והערב - - -
תהלה פרידמן (כחול לבן)
- - - דאג לאכיפה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
אז מה, מוסיפים עוד בעיה על בעיה? זאת השיטה?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אדוני היושב-ראש, אתה לא מגן עליי - - -
היו"ר איתן גינזבורג
זה יפה שאתה מבקש את זה עכשיו אחרי שהפרעת לאחרים. תודה רבה, תהלה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
לא מתאים לך לנקום בי.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא נוקם. אבל זה יפה שאתה מבקש את זה. אני רק רוצה שכשאתה מבקש את ההגנה שלי, שם תאפשר לאחרים.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אני אומר שמי שמשתמש השכם והערב במילה פופוליזם, כמובן בלי לדעת אפילו מה הפירוש של המילה, הוא הפופוליסט בעצם. אמרה פה הנציגה – סליחה, אני לא זוכר את השם – שכביכול צריך סגר. קודם כל, זה לא ברור וזה לא בטוח. ואני אומר שהמומחים אומרים שלא צריך סגר, שהוא מזיק יותר מהסגר, ושיש את הדרכים האחרות להילחם במגפה וכולנו רוצים להילחם במגפה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
כל מדינות העולם קורסות. על מה אתה מדבר בכלל? על מה אתה מדבר? אתה כל מדינות העולם קורסות, רק המדינה שלנו - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת קרעי - - - כמה הגנתי עליך, אז למה אתה מפריע לאחרים?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
כפי שאמרתי, הסיבה היחידה שרוצים לקחת את הדיון בנושא מוועדת החינוך, לא סתם במחטף, בפוטש, זה משום שכל ועדה שעושה את עבודתה נאמנה – אני רוצה להזכיר לכל השוטים של הביב שיושבים פה, שתפקיד הכנסת לפקח ולרסן את הממשלה, ותפקיד ועדות הכנסת לעשות את זה. לא לשרת את הממשלה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
ומה שרוצים לעשות, ואני מסיים במשפט הזה, מה שרוצים כאן לעשות משרתיו של הנאשם זה להעביר את הדיון מוועדת החינוך שעושה את עבודתה נאמנה, לוועדת החוקה משום ששם יש להם רוב.
היו"ר איתן גינזבורג
בתור חבר ועדת חוקה, גם ועדת חוקה עושה את עבודתה נאמנה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
לא אמרתי שלא.

הם רוצים להעביר את זה לשם לא משום שזה ענייני אלא משום שכך הם חושבים שהם ישיגו את מה שהנאשם רוצה. ושוב ושוב, כמו שעשו עד עכשיו, מחוק הקורונה הגדול ובכל מה שנגזר ממנו, שוב רוצים לבטל את הכנסת למען הממשלה כדי שהממשלה תשלוט. מה שהם עשו למשל בוועדת קורונה, בלי להיכנס - -
היו"ר איתן גינזבורג
זה היה משפט אחרון ארוך.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
- - למה שנאמר קודם, הם ביטלו למעשה, דה-פקטו, את ועדת הקורונה כשלא מצא חן בעיני הממשלה מה שנעשה שם. אותו דבר לגבי ועדת חינוך. זה חלק מהדיקטטורה של הנאשם ומשרתיו.
שלמה קרעי (הליכוד)
אותו דבר לגבי כמוך וכל הפופוליסטים שכמוך.
היו"ר איתן גינזבורג
אני מודה לך. חברת הכנסת אוסנת מארק, ויתרת?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
איך אני יכולה לוותר אחרי שכסיף מדבר?
היו"ר איתן גינזבורג
את יכולה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
לא.
היו"ר איתן גינזבורג
תראי את הגדולה ואת יכולה. יש לנו דיונים רציניים לקיים עכשיו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
למה? מה שאני אומרת זה לא רציני?
היו"ר איתן גינזבורג
לא אמרתי מה שאת אומרת. אמרתי שיש עוד דיונים רציניים שצריך לקיים.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אז תקשיב לי ברצינות רבה כי יש לי דברי טעם לומר.
היו"ר איתן גינזבורג
טעם ורצינות.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
בטח. קודם כל, אני חושבת שהדיון הזה צריך להילקח למקום של שיקולי חיי האדם. והסגר הזה מגיע מתוך מקום שבאמת באמת אנחנו נמצאים בתוך מצב של נתוני תחלואה מאוד מאוד גבוהים. ואני לא מתחברת אפילו לטיעון שדברים שקשורים לחינוך, צריכים ללכת לחינוך. אנחנו לא הולכים לדון עכשיו באיזו סוגיה חינוכית, במשהו שקשור באמת לוועדת חינוך.

ועדת חוקה ידועה כוועדה שטיפלה בכל הנושא ובכל התקנות של קורונה. נכון שהיו חלק מהנושאים שעברו לוועדת חינוך, אבל אני חושבת שבמצב הנתונים של התחלואה של מדינת ישראל לא מן הנמנע לצמצם לצמצם את כל את תקנות למקום אחד ולהביא לשם את התקנות.

עכשיו, אני גם לא מצליחה להבין מה רם שפע רוצה – זרק פצצה ונעלם. עכשיו, אני גם לא מבינה למה אם הוא מראש אומר: אני לא מתכוון הרי לקצר ואני לא מתכוון להתנגד, אז למה הסלאלומים האלה? מה אנחנו משיגים בזה?

תראו, להיות פופוליסט כמו עופר כסיף שכל הזמן צועק וצורח והוא חושב שמישהו מפחיד אותנו, הוא מפחיד אותנו עם הצרחות שלו – אז אני רק רוצה לענות לך שאתה יכול להמשיך להתבדח כי אתה הבדיחה הכי גדולה שיש פה בכנסת. המומחיות שלך היא רק לדבר ולהסית את האנשים פה במדינת ישראל וללכת להפגנות ולצעוק כמו אני לא יודעת מה.

ולכן אני חושבת שיש פה אחריות גם לאנשים שיושבים כאן. מצב התחלואה, הקורונה היא לא צחוק. אנחנו צריכים לעשות הכול כדי שהסגר הזה – ואני מקווה שזה יהיה גם הסגר האחרון כי יש פה גם את החיסונים – אני מקווה שבהחלט אנחנו נגיע לסיטואציה שאנחנו מצליחים גם להדק את הסגר הזה כמו שצריך. אנחנו חייבים לעשות סגר הרמטי, ולכן אין צורך לפצל את הדברים מוועדה לוועדה: חינוך, עבודה, רווחה, כל מיני מקומות. יש ועדת חוקה שהיא המוסמכת ואנחנו גם שמענו את היועץ המשפטי של הוועדה שאמר שזה לא עומד בסתירה. שמענו גם את משרד המשפטים שגם אומרת שזה הכול צריך להיות בתקש"ח אחד ביחד.

לכן אני באמת אומרת לאנשים פה שייקחו טיפה אחריות ולא יהיו פופוליסטיים ויסתכלו על חיי אדם כי יש פה הרבה משפחות במדינת ישראל שאיבדו את החיים שלהם, ויש להם קרובים רבים שמתו כתוצאה מהמחלה ומהמגפה הזאת שמשתוללת. אנחנו כנבחרי ציבור צריכים להיות אחראים על בריאות הציבור וזה הזמן לעשות את הדברים. תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני רוצה לדבר מהפן החוקתי-המשפטי כי אני חושב שהסיבה היחידה לאי-פיצול התקנות האלה לוועדות המוסמכות והמיוחדות היא אך ורק סיבה פוליטית, כי קרה מה שקרה בוועדת החינוך ולכן החליטו שהם לא רוצים להעביר את זה לוועדת חינוך. כמו בדיוק מה שקרה עם ועדת הקורונה עם חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון.

אני מבין את הרצון הפוליטי של הממשלה ואני מבין את הרצון של חברי הליכוד, אבל איפה העמדה המשפטית, הן של משרד המשפטים והן של הייעוץ המשפטי של הכנסת, שחייבים להגן בחירוף נפש על הוועדות? אני מדבר רק מהפן הזה.

הרי בסופו של דבר זה יאושר וזה יאושר, אבל כאשר כל ועדה או יושב-ראש ועדה, שחס וחלילה, יתנגד או ירים את הראש שלו ככה קצת – אז מה, יפסלו את הוועדות האלה? אז אני אומר לכם, בואו נבטל את כל הוועדות של הכנסת ונשאיר רק ועדה אחת וזהו. הוועדה הנוחה לממשלה, נשאיר אותה.

אבל אם יש ועדות ששואלות שאלות, שמעלות תהיות, שמעלות ציפיות – אז זה לא בסדר? מה קרה? כשנציגת משרד המשפטים אומרת לנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, תחלואה ותחלואה – הבנו את זה. אבל זה היה גם בסגר השני.
היו"ר איתן גינזבורג
נציגת משרד הבריאות.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
משרד הבריאות. זה היה בסגר השני שהיה פי כמה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אבל אפשר להעלות בוועדת חוקה את השאלות האלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אבל אני אומר, אני חבר בוועדת חוקה, אני לא חבר בוועדת חינוך ואף פעם לא הייתי חבר בוועדת חינוך ולא השתתפתי בדיוני ועדת חינוך - - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
אני חבר בשתי הוועדות, ויש הבדל תהומי בדיונים. ועדת חינוך עושה את עבודתה נאמנה כי היא דנה, ואני רוצה לזקוף את זה לזכותו של יושב-ראש הוועדה גם כשאני לא מסכים איתו, אבל הוא מוביל לזה שיהיה שם דיון עמוק ואמיתי. ובוועדת חוקה, ועדת חוקה הפכה לחותמת גומי של הממשלה.
היו"ר איתן גינזבורג
רגע. עופר, נאמת. אם משפט אחרון שהיה משפט מורכב, אגב - - -
רם שפע (כחול לבן)
איתן, הוא אמר דברים יפים. זה לא הוגן.
היו"ר איתן גינזבורג
מאוד. אבל עכשיו הוא מפריע לחברו לסיעה אוסאמה סעדי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני אומר שוועדת חינוך היא באמת ועדה מקצועית, מיוחדת, שדנה בענייני חינוך. אני חבר בוועדת חוקה, אני אומר שאני יכול לדון בדברים האלה. אבל עכשיו אני צריך לבוא וללמוד את הנושא הזה, את הנושא של ועדת חינוך, אולי יש הצעות. גם בוועדת כלכלה, למה פסחנו על ועדת כלכלה שכל הזמן דנה בנושא הזה של התעופה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
תעופה ותחבורה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
למה? למה? אז אני שואל, אומרים: תחלואה. אבל תחלואה זה אותו דבר, אותם נתונים, אפילו הסגר השני היה יותר קשה, אז שיבואו - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אני רוצה להאמין, אוסאמה, אולי פשוט הממשלה סומכת עליך כחבר ועדת חוקה שתשאל את השאלות האלה.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אני לא רוצה שיסמכו עליי.
היו"ר איתן גינזבורג
אולי, אולי. במסגרת הקרבה של הליכוד למשותפת. אולי. מי יודע, אולי. הליכוד עם הערבים עכשיו. הודנא יש שם.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
יש לנו, אדוני היושב-ראש, מספיק עבודה בוועדת חוקה. וכל הכבוד לוועדת חוקה וגם ליועצים המשפטיים שם. אבל אני שואל, אני מדבר על המקצועיות בוועדות.
היו"ר איתן גינזבורג
כן. ברור.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אחרת אפשר לבטל את כל הוועדות, להקים ועדה אחד בכנסת וכל הדברים האלה נביא את זה לוועדה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.

חבר הכנסת עמית הלוי, אדוני.
עמית הלוי (הליכוד)
תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אני רוצה להעיר, לפני שאני מדבר לגופו של עניין, יש פה מי שמנסה להגן על כבודה של הכנסת. כביכול מנסה להגן על כבודה של הכנסת, ובאותה העת הוא מבזה אותה. הגיע הזמן במסגרת השיח של חברי כנסת, שוב ושוב - - -
קריאות
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת. חברת הכנסת מארק ודנית מנהלת הסיעה החליפית, חבר הכנסת עמית הלוי מנסה לומר דברי טעם בשקט אופייני ומפריעים לו.
קריאה
על מה אמרת חליפית, על דני או על הסיעה?
היו"ר איתן גינזבורג
לא. דנית היא החליפית למנהלת שאנחנו שולחים לה מפה, זו הזדמנות לשלוח למפה למנהלת הסיעה בריאות שלמה ומלאה ושתחזור לשמש בתפקידה באופן מלא, החליפית - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
אין חליפית.
היו"ר איתן גינזבורג
וכל חברי הכנסת מסכימים, ובאמת אין תחליף לעליזה בראשי.
עמית הלוי (הליכוד)
באופן אירוני, הניסיון כאן כאילו לשמור על כבודה של הכנסת מלווה, לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה, בפה מלוכלך ובדיבורים בוטים של עופר כסיף, ושיסוי - - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
שיסוי? ראש הממשלה שלך לא נאשם? הוא לא חשוד? הוא לא נוכל? אין פה סמרטוטים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת כסיף - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
איתן, אולי תעצור את זה?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
- - - בהם גם אתה?
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הסמרטוט הכי גדול זה אתה.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
כשאת אומרת את זה, בשבילי - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אתה הסמרטוט הכי גדול.
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
- - - שאחת כמוך אומרת.
היו"ר איתן גינזבורג
כן בבקשה, הלוי.
עמית הלוי (הליכוד)
בפה מלוכלך שמדבר על ביבים ומדבר על סגנון דוחה, תשטוף את הפה בליזול, עופר כסיף, תכבד את מעמדך - - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
תכניס ליזול לתוך הראש כדי שיהיה שם משהו ואז אני אשטוף את הפה.
עמית הלוי (הליכוד)
אני אשתדל. אני משתדל ללמוד מכל אדם - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
תגיד, איתן, אתה נותן לדבר הזה לקרות. מה זה הדבר הזה? מה זה ההערות והדברים האלה? סמרטוטים, משפחות – הכול עובר פה? מה זה?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
מכל מלמדיי השכלתי.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
הכול עובר?
היו"ר איתן גינזבורג
חברי הכנסת.
עמית הלוי (הליכוד)
אני מוחל על כבודי - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
תהילה, לא לצחוק - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברת הכנסת מארק, אני לא חושב שאת אחותה התאומה של הגברת בבלי, אז בואי נשאיר את זה שם ותנו לחבר הכנסת עמית הלוי לסיים את דבריו.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
עמית הלוי לא מצליח אפילו להגיד מילה כי הוא כל הזמן מגנה אותו.
היו"ר איתן גינזבורג
אני לא חושב שצריכה להיות התאומה של הגברת בבלי, כן? בבקשה, עמית הלוי.
עמית הלוי (הליכוד)
אני מוחל על כבודי ולוקח את ההערה של חבר הכנסת כסיף. אולי אין לי כלום בראש, אני אשתדל להשתפר. אתה, כסיף, מבזה את מעמד הכנסת, מבזה מעמד הכנסת בסגנון הגס שלך, בדיבורים הגסים שלך על ראש ממשלה .יש לך ביקורת, אתה יכול להביע אותה. מה שאתה עושה זה ביזוי של הכנסת, של חברי הפרלמנט. אתה מדבר בשפת הביבים שאתה נגדה, בצורה גסה - - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
כשיש ראש ממשלה - - - זה הביזוי.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת כסיף, מספיק. די. אף אחד לא הפריע לך לדבר.
עמית הלוי (הליכוד)
אתה לא מבזה רק את ראש הממשלה, אתה מבזה את כל אזרחי ישראל - - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
את ראש הממשלה אני - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
- - -
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת כסיף, די. חברת הכנסת מארק, אני אתחיל לקרוא לכם לסדר? זה לא לעניין. די.
עמית הלוי (הליכוד)
לגופו של דיון - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אם אפשר, בקצרה.
עמית הלוי (הליכוד)
אני אשתדל. קשה לי למחול על כבודה של הכנסת. זו לא פעם ראשונה. זה תמיד בגסות ובצרחות ובלבזות אנשים שמדברים בממלכתיות - - -
היו"ר איתן גינזבורג
כן, חבר הכנסת הלוי, בבקשה.
עמית הלוי (הליכוד)
עמדתי היסודית בכלל בדיון הזה, בעיקר לא רק בהקשר של צירוף הנושאים לוועדת חוקה או ועדת חינוך, אני חשבתי בכלל שהממשלה בעת חירום צריכה לפעול מכוח החוק, חוק-יסוד, סעיף 23, שהכנסת נתנה לה לפעול על פי תקנות לשעת חירום. זה לא סותר פיקוח של הכנסת, זה אומר שאת תהליכי החקיקה של התקנות, של תקנות המשנה או של תקנות בכלל, לרבות ביטול חוקים בעקבותיהן, יהיו על פי חוק-יסוד: הממשלה, תקנות לשעת חירום. הצעתי את זה לראש הממשלה גם השבוע כדי להימנע מהליכי חקיקה. זה לא סותר, כמובן, את פיקוח הכנסת ומצב החירום הידוע לכולנו.

אני רוצה לומר לרם שפע, תשמע, הסיבה האמיתית היא שיש לנו ניסיון. באמת, ניסיון. לא ניסיון פוליטי איתך, כלומר, ההצבעה הזאת זה לא שאתה צריך להתחבא באיזה חניון בשביל להצביע על ההצבעה הזו. לא.

יש לנו ניסיון אמיתי. לפני שבועיים ראינו שההפרדה הזאת היא לא עולה בקנה אחד עם הבעיה העיקרית שעל הפרק. כמו שאמרה פה נציגת משרד הבריאות, הבעיה העיקרית היא בסוף תחלואה. בניגוד למה שאמרה חברת הכנסת תהלה פרידמן, ממה שאני קראתי, יכולה לתקן אותנו נציגת משרד הבריאות, חלק לא מבוטל מהנדבקים בשבועות האחרונים בא ממערכת החינוך ולא רק - - -
תהלה פרידמן (כחול לבן)
נכון. 70% ממערכת החינוך החרדית.
היו"ר איתן גינזבורג
חברת הכנסת פרידמן, את הבאה בתור.
עמית הלוי (הליכוד)
במספרים מוחלטים זה לא רק משם. תשאלי כמה נדבקים במערכת – חברת הכנסת פרידמן, הדרישה עכשיו לסגר היא לא דרישה לסגר במערכת מסוימת, היא כוללת את מערכת החינוך החרדית. המדינה צריכה לאכוף את זה.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
הטענה שלי הייתה שהסגר - - -
עמית הלוי (הליכוד)
הדיון כאן הוא על השאלה האם זה שייך לחינוך או שייך לחוקה. ובכן, ההפרדה לחינוך לפני שבועיים הוכיחה את עצמה לרעה. ולכן צריך ללמוד מהניסיון, והניסיון הוכיח, רם שפע, שההחלטה של הפעם הקודמת - - -
רם שפע (כחול לבן)
אבל זה לא קשור, עמית. אתה אדם חכם ומבין. זה לא קשור.
עמית הלוי (הליכוד)
החלטה שלך הקודמת לא לקחה, כנראה בכובעך כחינוך, לא לקחת – הטעות שלנו הייתה שההפרדה הזאת היא הפרדה מלאכותית, בין היתר, לא רק בגלל שזה סגר מלא, כמו אמר יעקב אשר. ההתקהלות בחתונה או - - -
רם שפע (כחול לבן)
שאלה בכנות, למה לא באת להתנגד? למה אתה וכל הליכוד לא באתם להתנגד בשבוע שעבר?
עמית הלוי (הליכוד)
רציתי. לצערי נבצר ממני.
רם שפע (כחול לבן)
כן. לא רצו שתתנגדו. אתה יודע למה? כי באותו היום ראש הממשלה בעצמו אמר שזה הדבר הנכון לעשות. אני תכף אקריא לך את הציוצים שלו. רק בוא נשים את הדברים על השולחן.
עמית הלוי (הליכוד)
אני רציתי לבוא. סהדי במרומים - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
גם שר החינוך תמך באותה עמדה.
רם שפע (כחול לבן)
גלנט, ביום שבת הזה אמר שלא יסגרו את הגנים - - -
היו"ר איתן גינזבורג
רם, למה אתה דורך פה – אז למה היית צריך להפוך את ההחלטה של הממשלה?
רם שפע (כחול לבן)
אני מיד אסביר. אני אסביר.
עמית הלוי (הליכוד)
עמדתי הייתה כעמדת שר הבריאות לפני שבועיים ולצערי לא הגעתי. עמדתי הייתה כעמדת שר הבריאות ולא כעמדת שר החינוך שצריך לסגור את מערכת החינוך לתקופה קצרה. לי הייתה הצעה אחרת בכלל, כמו שאתה יודע, אבל המחיר של השבועיים האלה הוא שולי ביחס למשמעויות הבריאותיות.

לכן הדיון צריך להיות בוועדת חוקה כי השקלול של כלל הממדים, הניסיון הוכיח שההפרדה הזאת היא לרעה, זה לא עניין פוליטי. רם שוקל שיקולים מאוד מסוימים, השיקול הכללי, כשמשקללים את הכול - - -
רם שפע (כחול לבן)
של ביבי. השיקול הלאומי, אתה אומר.
עמית הלוי (הליכוד)
אין הבדל בין התקהלות בחתונה או בכיתה, ולכן אני מבקש שהעניין יעבור לוועדת חוקה. תודה.
היו"ר איתן גינזבורג
חברת הכנסת תהלה פרידמן.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
אני הייתי ורבים מאיתנו היו שם כשנחקק החוק הקורונה, לא זו הייתה כוונת המשורר. הממשלה עושה פה משהו שהוא נבל ברשות התורה. נכון, זה חוקי. אבל זה נבל ברשות התורה. הכוונה לא הייתה שייקחו את ה-ו"ו הזה – יש תקנות שהעיקר הוא בנושא מסוים ויכניסו – התפל הוא לא שליש. כרגע אנחנו מדברים על שליש מהתקנות שהן בנושא חינוך. אתם עשיתם פרשנות מאוד מרחיבה לכוונה של החוק. זו ממש לא הייתה הכוונה.

מה שמדאיג אותי זה האם זה תקדים ומעכשיו בעצם אין יותר ועדות, יש רק ועדת חוקה. עכשיו, יש חשיבות לוועדת חינוך. למה? כי חוץ מפוליטיקה, גם יש בסוף ילדים. ומה שעשינו בוועדת חינוך זה לבדוק עד מתי בדיוק החינוך המיוחד פתוח – עד שלוש, עד שלוש וחצי, עד חמש, דיונים כאלה – מה קורה עם צהרונים לילדים שההורים שלהם רופאים והם עובדים חיוניים? זו הייתה הרזולוציה - - -
שלמה קרעי (הליכוד)
וגם לא נתתם לעשות סגר.
תהלה פרידמן (כחול לבן)
זו הייתה הרזולוציה של הדיון בוועדת חינוך וזה דיון חשוב. אני מבינה שאת ממשלת ישראל בחלקה הרזולוציות האלה פחות מעניינות, אבל לאזרחי ישראל הן חשובות ואנחנו פה בשליחות אזרחי ישראל.

הדבר האחרון, לעניין ההחלטה שעליה, כנראה – אני גם בוועדת חוקה וגם בוועדת החינוך – שבגללה מענישים את ועדת חינוך, הבעיה היא לא בחוקים, הבעיה היא באכיפה. ממשלת ישראל בחרה שלא לאכוף את ההחלטות הקודמות שלה על חתונות בערים אדומות. היא אבל לא לאכוף. הייתה חתונה בביתר עילית בהסכמת המשטרה בסיכום מוקדם. מערכת החינוך החרדית פתוחה ברצון, בידיעה ובהסכמה של ראש הממשלה ומפלגת הליכוד.

הבעיה היא באכיפה. 70% מהתלמידים החולים באים ממערכות שברובן בערים האדומות. הבעיה היא לא בתקנות. חשוב לי לשאול, איתן, וכאן אני שואלת את נציגת משרד הבריאות: חוק הקורונה הגדול תקף עד חודש יוני, האם מעכשיו אפשר לסגור את שאר הוועדות? יש רק ועדת חוקה? מי לידנו תוקע שזה לא מעכשיו הולך להיות הנוהל? איך אנחנו יודעים שזה חד-פעמי, כי אם זה לא חד-פעמי, אז אי-אפשר להצביע בעד זה.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה.

חבר הכנסת שטרן.
שבח שטרן (הליכוד)
אני רוצה להגיד משהו קצר. כל אחד מאיתנו סובל מהמגפה הזאת. כל אחד בתחום שלו, במקום שלו. יש מערכת חינוך, יש אנשים מבוגרים כמוני שהייתי כלוא בבית כמעט 8 חודשים, אולי אפילו קצת יותר. ואם כל אחד יסתכל רק על החור של הגרוש שלו, של האסימון שלו, אי-אפשר לנצח את המגפה הזאת.

אנחנו בסך הכול מדינה אחת, זאת מגפה אחת וזאת מלחמה אחת שצריך לנצח אותה. זאת פשוט מלחמה. ואם אנחנו כל הזמן נילחם בינינו כשיש מלחמה, לא נוכל לנצח אותה. עכשיו, משל למה הדבר דומה? שבשעת מלחמה, חיל האוויר, מפקדת חיל האוויר תנהל את המלחמה שלה ופיקוד צפון ינהל את המלחמה שלו ואגף אפסנאות ינהל את המלחמה שלו – אי-אפשר לנצח ככה. לכן הכללים בשעת מלחמה הם שונים מאשר הכללים בשעה בשעות הרגילות.
אני לא חושש שכתוצאה מהדברים שכרגע את תיארת, זה יהיה איזשהו תקדים לכל החיים. אנחנו נמצאים במלחמה, שבעזרת השם, עם החיסונים אנחנו קרובים לסיים אותה, ובואו ננצח אותה ביחד.

עכשיו, מישהו פה שואל למה פעם קודמת פיצלו ועכשיו רוצים לאחד. אז אולי בפעם הקודמת טעו. אני יכול גם להגיד את זה, בכל זאת, לא הייתי בפעם קודמת אז אני לא אשם בכלום.
רם שפע (כחול לבן)
16 פעמים ברצף.
שבח שטרן (הליכוד)
אבל לא להפוך את הסיפור הזה לסיפור פוליטי. בואו נגמור עם זה. אנחנו צריכים לחזור לחיים תקינים - - -
תהלה פרידמן (כחול לבן)
זה כאילו תגיד שאין יותר צורך בחיל אוויר ואין יותר צורך בשריון ואין יותר צורך בכלום. אבל יש תפקידים לוועדות השונות.
שבח שטרן (הליכוד)
יש תפקידים ואפשר וזה גם חוקי והחוקתי שוועדה אחת תדון בכל הדברים האלה בהתחשב בזה שיש פה - -
תהלה פרידמן (כחול לבן)
רק שאזרחי ישראל יקבלו שירות פחות טוב.
שבח שטרן (הליכוד)
- - תכלול כי ועדת החינוך תדון בעניינים שהיא אמונה עליהם וועדה אחרת את תדון בעניין שהיא אמונה עליו ובסופו של דבר לא נגיע לנצח את המחלה הזאת.
היו"ר איתן גינזבורג
תודה רבה.

מיכל, את הרוצה להשיב לשאלה של תהלה פרידמן? ונסכם את הדיון.
מיכל גולדברג
אשמח להשיב, אדוני היושב-ראש. כמו שאמרתי, אנחנו מדברים על תיקון נקודתי קצוב בהוראת שעה לתקופה של שבועיים, 14 ימים, שאנחנו מאוד מאוד מקווים שהיא אכן תיתן את אותותיה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
עורכת הדין גולדברג, השאלה הייתה מאוד פשוטה, אני פשוט אעזור לך. היא שאלה האם זו תהיה עכשיו דרכה של הממשלה להעביר את כל תקנות הקורונה לוועדה אחת ולא להעביר את זה לפי תחומי המומחיות של ועדות הכנסת השונות: כלכלה, עבודה ורווחה, חינוך, חוץ וביטחון וחוקה.
מיכל גולדברג
הסברתי. החוק מדבר בעד עצמו. אנחנו נמצאים כאן באיזשהו מצב מאוד מיוחד, קיצוני, ולכן אנחנו נדרשים לראייה הכוללת הזאת.
רם שפע (כחול לבן)
אבל החוק הזה קיים כבר כמה חודשים. אני מאוד מכבד אותך - - -
מיכל גולדברג
החוק בתוקף עד יוני. כולנו מקווים שביוני לא נצטרך אותו יותר - - -
רם שפע (כחול לבן)
פשוט את לא עונה על השאלה.
היו"ר איתן גינזבורג
עורכת הדין גולדברג, אני אחזור על שאלתי. יכול להיות שהעברית שלי לא מספיק ברורה. היא ברורה?
מיכל גולדברג
היושב-ראש, היא ברורה.
היו"ר איתן גינזבורג
את עונה ישירות או שאת עונה - - -
מיכל גולדברג
הנבואה ניתנה לשוטים. אני לא יכולה לדעת מה יהיה בעוד שבועיים. אנחנו מקווים מאוד שמדובר בתיקון נקודתי ולא נצטרך - - -
היו"ר איתן גינזבורג
עורכת הדין גולדברג, האם עכשיו זה אומר שמשרד הבריאות, שהוא מחולל התקנות, ועכשיו אני מדבר בשיא הרצינות, האם משרד הבריאות שבראשו עומד השר, אבל האם משרד הבריאות ואת כמבצעת, האם עכשיו את אומרת לי שמבחינת החוקתיות והאופן שבו אתם תתנהלו, כל הצווים לא יגיעו לוועדות הכנסת השונות אלא רק לוועדת חוקה. זו הייתה השאלה של פרידמן ושל שי ווזאן וגם של אוסאמה סעדי.

הם רוצים לדעת האם אויינו עכשיו במסגרת הפעם הזאת כל תפקידי הוועדות או שאת אומרת שזה מצב חריג כי זה סגר גורף על כולם ולכן התקנה הזאת היא כזאת - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל זה גם לא מה שהיא אמרה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אני שאלתי שאלה, היא עוד לא אמרה את התשובה. אני שאלתי שאלה. ניסיתי לשקף לה שאלה של חברת הכנסת תהלה פרידמן, אוסאמה סעדי והילה שי ווזאן. האם לאור העובדה שמדובר בסגר אחד ותקנה אחודה , זה מקרה ייחודי ושאר התקנות ימשיכו להיות בוועדות כפי שהיה עד עכשיו.
מיכל גולדברג
נכון. כן. התשובה היא כן. זה מה שהסברתי. אמרתי שאני מקווה מאוד שהמצב הזה לא יימשך ולא נידרש להאריך את התקנות האלה. אבל נכון, זה המצב. מדובר פה במצב ייחודי ולכן נדרשנו לעשות את אותו מהלך מאוחד.
רם שפע (כחול לבן)
חד-פעמי?
תהלה פרידמן (כחול לבן)
אבל אם עוד שבועיים אנחנו צריכים להאריך - - -
עמית הלוי (הליכוד)
אם המצב יהיה אותו דבר, אנחנו נמשיך להעביר את זה לוועדת חוקה. זה תלוי בנסיבות.
רם שפע (כחול לבן)
עמית, אתה לא יכול להגיד את זה ולחשוב שזה - - - אבל היה גם בסגר השני אותו דבר. עזוב אותך, זה סתם פוליטי. אתה הרי הסברת מה קרה, שזה בגללי. אתה אמרת את זה קודם.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אבל היא אומרת את זה בצורה כל-כך ברורה. היא אומרת שהכול יקרה לפי מה שיקרה מבחינת התחלואה. אם התחלואה תמשיך להיות כמו שהיא היום, אז יכול להיות שהם יחליטו להעביר הכול - - -
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
מה זה קשור? משפטית זה לא קשור. תחלואה יכולה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אוסנת, אוסנת - - - גם את לא היית רוצה בתור יושבת-ראש ועדה שהדברים שנמצאים בסמכות הוועדה שאת עומדת בראשה לא יגיעו אליה. זה נראה לי בסיסי. זה כבודה של הכנסת, בכל זאת.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
אם היו לוקחים ממני בתור יושבת ראש ועדה משהו שהוא מהותי לוועדה מבחינת הדברים שהם מהותיים - - -
תהלה פרידמן (כחול לבן)
אבל זה מהותי.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
לוקחים לו את כל הסמכויות. לא מהותי – לוקחים את הכול.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
- - - ועדת החינוך – מה שאנחנו דנים בו כרגע זה אם יהיה פה סגר או לא יהיה פה סגר במערכת החינוך. זה לא שאנחנו דנים באיזושהי סוגיה חינוכית שהיא פרופר ספציפית - - -
היו"ר איתן גינזבורג
אוסנת, בכל התקנות הקודמות גם בוועדות האחרות דנו בעניין של סגרים.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
מה שאני מבינה, תתקן אותי היועצת המשפטית, בסופו של יום הכול יהיה תלוי נסיבה. אם נראה שנתוני התחלואה עדיין גבוהים, אז נעביר את זה - - -
היו"ר איתן גינזבורג
חברים, נראה לי שהדיון מוצה. הבנו ושמענו את כל הדעות. אתה רוצה להוסיף משהו, גור, בדבר הזה?
רם שפע (כחול לבן)
אני רוצה לסכם וגם להגיד למה אני חושב שאפשר למשוך אותה. ראשית, קצת לאמת ולא לכל הדברים שנזרקו פה לחלל האוויר. אני לא אמרתי שאני מתנגד לסגר בשום מקום. גם לפני שבועיים לא אמרתי שאני מתנגד לסגר. אני רוצה שהיה פה דין שווה לכולם. אני חושב שזה הדבר שכולנו רוצים ולכל מי שאכפת לו מהתחלואה ודיבר גבוהה גבוהה על תחלואה, צריך לרצות שיאשרו בכל הארץ, שיאכפו בכל הארץ כי לכולם גם חיי אדם חשובים.
אוסאמה סעדי (הרשימה המשותפת)
רם, היית מושך מהתחלה ולא היינו ככה מבזים – עכשיו אתה מבזה את הכנסת. צר לי שאנחנו תומכים עמדה עקרונית. זו עמדה עקרונית. אתה מושך את זה – תמשוך את זה.
רם שפע (כחול לבן)
אני לא מושך. אני ממשיך באותה טענה.
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
די, מה זה?
רם שפע (כחול לבן)
אוסנת, פשוט שכחת שאת בכנסת. תפקידך לדאוג לכנסת, לא לקואליציה.
היו"ר איתן גינזבורג
חבר הכנסת שפע, בבקשה.
רם שפע (כחול לבן)
קודם שוחחתי גם עם מיקי זוהר וגם עם אנשי לשכת שר הבריאות כדי לדאוג לחיסונים לעובדי ההוראה. זה בעיניי כרגע הדבר הכי קריטי בזמן השבועיים האלה שאנחנו נמצאים בסגר במערכת החינוך, וגם ככה המחירים מאוד מאוד כבדים.

עכשיו, אני מבין שכולם דיברו פה על הסגר, אבל הדיון הזה נולד מתוך הדאגה שלי ולשמחתי של עוד כמה אנשים פה, למהות של ועדות הכנסת. זה בכלל לא קשור לקורונה. זה קשור לעיקרון הפשוט שיש משמעות לכל אחת מהוועדות. זה נכון לחבר הכנסת מרגי מוועדת כלכלה שמשכו ממנו עכשיו את הסמכות, וזה נכון לחבר הכנסת חיים כץ מוועדת העבודה והרווחה. זה כל הדיון, בגלל זה הוא נולד, כי הממשלה לא היה לה נוח - - -
אוסנת הילה מארק (הליכוד)
- - - ברשימות חוץ ממך - - -
רם שפע (כחול לבן)
מדהים. איזו יכולת לדבר - - -
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
עזוב, עזוב, היא לא שווה התייחסות.
רם שפע (כחול לבן)
סליחה. אני לא רוצה לדבר ככה.

עכשיו רק משהו קטן לגבי התחלואה, בואו נשים את הפרטים על השולחן ואני מסיים. אני מקריא לכם משהו קטן: לאחר התייעצות שקיימתי עם שר הבריאות ושר החינוך החלטנו שגני הילדים כיתות א' עד ד' וכיתות י"א-י"ב בערים האדומות ימשיכו במתכונת הלימודים הרגילה. עשינו זאת, קודם כל, כדי שהתלמידים הללו לא יפסידו לימודים; ושנית, גם כדי להקל על ההורים. זה ראש הממשלה נתניהו יום לפני ההחלטה שלי.

רוצה לומר לכם, מי שפתח את מערכת החינוך וחשב שזה הדבר הנכון לעשות בערים האדומות, עד ד' ובי"א-י"ב, זה ראש הממשלה. מה שאנחנו עשינו בוועדת החינוך זה מה שכל האזרחים מצפים מאיתנו, זה לסגור את הלימודים בערים האדומות ולפתוח את הלימודים בערים הירוקות והצהובות. כל שאר הדברים ששמעתם מהנרטיב הביביסטי שרץ בחלק מהרשתות זה פשוט שקרים.

עכשיו פרט אחרון, גם את זה אולי כדאי שכולם יידעו, אנחנו מגיעים לסגר, קודם כל, כי יש תחלואה וזו האמת וכל העולם רואה את זה. ושנית, כי יש משבר אמון אדיר בין האזרחים לבין ראש הממשלה ובין שר הבריאות, שלא מוכנים ולא מעזים לאכוף את הסגר בערים האדומות והאזרחים מרגישים מופקרים. וזאת הסיבה שהגענו למצב הזה היום.

וכשמספרים לכם נתונים על 40% ממערכת החינוך שהם מאומתים, תזכרו שהשליש ממנה בכלל הייתה בבית כמעט חצי שנה. אז תשאלו את עצמכם איפה הם נדבקו. תודה רבה לכולם.
היו"ר איתן גינזבורג
לא הבנתי מה אתה - - -
רם שפע (כחול לבן)
אני אשמח שתהיה על זה הצבעה. אוסאמה סעדי לא הבין אותי. צר לי שזה מה שאמרה פה נציגת משרדי הממשלה. הדיון מהותי וזה שאת מסבירה את ההקשר של הקורונה, ואת יודעת את האמת שבסגר הקודם במצב תחלואה קשה עם אותן הקשחות, הדיון היה בכל אחת מהוועדות, וגם אנחנו בוועדת החינוך קיבלנו את הסגר, וגם פה קיבלו את הסגר. אז כל ההסברים שנתת לא קשורים. אני מכבד אותך מאוד, אבל זה מה שהיה.
היו"ר איתן גינזבורג
אם כך, אנחנו נעבור להצבעה. מי בעד בקשתו של יושב-ראש ועדת חינוך להעביר את התקנות לדיון בוועדת החינוך, ירים את ידו. אחד. מי נגד?
עופר כסיף (הרשימה המשותפת)
סמרטוטים של עבריין.
רם שפע (כחול לבן)
לא צריך לדבר ככה.
היו"ר איתן גינזבורג
10. מי נמנע?

הצבעה

בעד הצעת יושב-ראש ועדת חינוך – 1
נגד – 10
נמנעים – אין
הצעת יושב-ראש ועדת חינוך לא נתקבלה.
היו"ר איתן גינזבורג
התקנות יועברו לדיון בוועדת חוקה.

הישיבה נעולה.


הישיבה ננעלה בשעה 17:31.

קוד המקור של הנתונים